ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Yönetimi

Transkript

ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Yönetimi
ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi
YÜKLENİCİ
PROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI
BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN
ATIK SU BİRLİĞİ
R
ÇOB
Notlar
Başlangıç
Kurumsal yönetmelikler
Başlangıç
Kontrol aşaması, Belediye kabulü
İşveren
Sorumlu Belediye
Çevre yönetmeliklerine uygun
AAT yapımı için proje başlangıcı
Proje talebi
İller Bankası
ÇED Eşdeğer Nüfus>150.000
Veya >35.000 m3 debi
Tanımlama/Ön fizibilite
İller Bankası
Bölge Müdürlüğü/Belediye
Giriş suyu verileri- deşarj
kriterleri
Coğrafi bilgi
nüfus öngörüsü
kanalizasyon sistemi durumu,
yer seçimi
dahil olacak belediye sayısı
Yüklenici tarafından ön
proje raporunun
hazırlanması ve kabulü için
İller Bankası onayına
sunumu
Yatırım maaliyeti, işletme
maaliyeti, bakım maaliyeti ve
maaliyet amortismanı ile ilgili
Belediyeler ile anlaşma ve
sözleşme
İller Bankası standart başvuru
formu
Çevre mevzuatına göre deşarj
miktarı ve kriterlerinin tayini
Organizasyon ve Finansman
İşletme ve bakım
Toplam yatırım amortisman planı
Tarife önerileri
AAT yeri için izinler
DSİ Deşarj Akım projeksiyonu
Hassas alanlar etüdü,
yüzey suyu kalitesi,tipolojisi ve
su havzası sınırları, vb
hakkında bilgi
Saha etüdü, Geoteknik
çalışmalarının yüklenici
tarafından hazırlanması ve
kabulü için İller Bankasına
sunumu
Ön tasarım
BAŞLANGIÇ RAPORU
Tahmini bütçe ve planlama
Fizibilite Raporu ve AAT
alternatifli ön tasarım
Nihai proje raporu, proses
ve mimari projelerin
hazırlanması ve kabulü için
İller Bankasına sunumu
Alternatifli fizibilite raporu
değerlendirme
Proses hakkında
görüş alışverişi
R
Yapılacak ÇOB-İller Bankası
protokolüne göre
belirlenecektir
Fizibilite raporu üzerinden
Belediye(ler)nin
gerçekleşmesine karar
vermesi
NİHAİ TASARIM
MÜHENDİSLİK, YAPIM,
BÜTÇE VE PLANLAMA
Nihai Tasarım
Karar ve sözleşme
İller Bankası
Fizibilite raporu ve ön
tasarımın gereçekleştirilmesi
için başlangıç
Maliyet
iyileştirme
başlangıcı
AAT personeli için eğitim
AAT
Yönetiminin
atanması
Nihai proje üzerinden
Belediye(ler)nin AAT yapım
kararı ve
Uygulama Başlangıcı
Finansman destegi
Finansman onayı
R
İnşaat için son rapor:
- Proje kabul
- Teknik ve mali,
- 2. görüş, alternatif opsiyonlar,
- Planlama
- Bütçe
- Denetim kurumu (ÇOB ile) Genel anlaşma
ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi
YÜKLENİCİ
PROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI
BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN
ATIK SU BİRLİĞİ
Notlar
ÇOB
İhale
Proje Yönetimi
İller Bankası
İhale Şartnamesi
İhale sonucu ile ilgili
müşavirlik
Ihale sonuç bildirimi
R
Yapım emri
Yapım teknik kontrolları
YÜKLENİCİ
AAT yapımına başlangıç
AAT Yönetimi
Belediye(ler)
Olağan proje toplantıları
Müşavirlik ve sözleşme
değişiklikleri emri
Yapım
Karar
Yapım değişiklikleri
Sözleşme değişiklikleri
ILLER BANKASI ödemeleri
Fabrika kabul testi
Fabrika kabul testi
R Başlangıç talimat ve Klavuzları
AAT Yönetimi
Belediye(ler)
Saha kabul testi
Saha Kabul testi
Hata ve düzeltme listeleri
El kitapları ve şartnameler
Deneme ve Geçici kabul
Çalışan Eğitimi (işbaşı)
Montaj düzeltmeleri,
iyileştirmeleri ve nihai test
Geçici kabul icin
son kontrol ve AAT’nin geçici
kabulü
AAT yapımı tamamlanması ve işletim
Yönetmeliklere göre
olağan deşarj kontrolü
R
AAT İşletimi
ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi
İşletme
YÜKLENİCİ
Zorunlu
İşletme
(En az 1 Yıl)
PROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI
İşletme kontrolu
BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN
ATIK SU BİRLİĞİ
Personel
Egitimi
Notlar
ÇOB
Deşarj kontrolü
AAT kesin kabulü
Bakım Servis ve İşletme
Tesisin teslim edilmesi
İller Bankası sözleşme bitimi
Projenin Kapanması
(ILLERBANKASI)
AAT çalışmasının kabulü
Yönetmeliklere göre
deşarj izni
R
Nihai dökümanlar ve el
kitapları(uygulama)
AAT Yönetimi
Belediye(ler)
YÜKLENİCİ
İşletme ve Bakım
Sözleşmesi
Olağan işletme ve bakım
AAT deşarj kriterlerine göre
kontrolü
Deşarj kalitesine göre
işletme ve montajın
iyileştirilmesi
İşletme ve bakımın
Belediye’ce üstlenilmesi
veya Yüklenici ile sözleşme
AAT Yönetimi
Olağan işletme ve bakım
Deşarj bilgilerinin ÇOB’a
raporlanması
Yönetmeliğe göre deşarj
kontrolü
R
Yönetmelik format ve
prosedürüne göre ÇOB’a
Deşarj raporları
Normal işletme ve olağan
bakım takvimi

Benzer belgeler

Mevcut Durum Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)

Mevcut Durum Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Yüklenici tarafından ön proje raporunun hazırlanması ve kabulü için İller Bankasına sunumu Kontrol ve kabul

Detaylı