IBS BILGISAYAR BAY ÜYEL K SÖZLE ŞMES 1. Taraflar Bir taraftan

Yorumlar

Transkript

IBS BILGISAYAR BAY ÜYEL K SÖZLE ŞMES 1. Taraflar Bir taraftan
1
IBS BILGISAYAR BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
Bir taraftan, Batman yolu üzeri No: 130 adresinde mukim IBS Bilgisayar (Bundan böyle “ IBS" olarak anılacaktır.) ile diğer
taraftan,
........................................................................................................................................................................... adresinde mukim
.................................................................................................................................. (Bundan böyle “ BAYI" olarak anılacaktır.)
2. Tanımlar
1) IBS
IBS n'in internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satısı yaptığı www.ibsbilgisayar.com adresinden veya ileride
duyurabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen satış sitesinin adıdır.
2) Hizmetlerin Tanımı
IBS bayi üyelik sözleşmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, agk arttırma,
ürün bilgisi alma v.b.), elektronik ortamda alışveriş imkanı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme araçları sunar.
3. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme IBS 'in IBS satış kanalını Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılık yükümlülükleri belirler.
4. Sözleşmenin Onaylanması
1) IBS Bayi sözleşmesi, Bayi'nin Sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt
edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.
2) Ek-2'de yer alan kredi kartı ödeme onay formunun doldurulması zorunlu değildir ancak bu formu doldurmayan
Bayi kredi kartı ile alışveriş yapamaz.
5. IBS Üyelik Sistemi
1) Bayi IBS’in belirleyeceği bir “Bayi Kodu”, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “yönetici
kullanıcı adı” ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir “geçici şifre” ye sahip olur.
2) ”Bayi Kodu” özeldir ve aynı “bayi kodu” iki farklı bayi ye verilmez.
3) ”Yönetici Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre“ IBS tarafından üretilir. Bayi'nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi
gerekmektedir. Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile Bayi'nin sorumluluğundadır. IBS
şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
4) Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip “ Kullanıcı Adlan “ yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek
istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu
kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5) Bayi' nin IBS üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.
Bu işlem IBS’e “bağlanmak” şeklinde tanımlanır.
6. BAYİ 'nin Yükümlülükleri
Bayi IBS servislerinden yararlandığı sırada aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
1) Kayıt Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda
bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde
üyeliğinin sona erebileceğini,
2) IBS’e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden kendisinin
sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ile yapılacak işlemlerin bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan
kişilerin bayi tarafından yetkilendirildiğini,
3) IBS’e verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının IBS’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp,
dağıtmayacağını ve izinsiz kullanılamayacağını,
4) IBS servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade IBS ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği
kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve IBS’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulmayacağını,
5) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü IBS’in sorumlu olmayacağını,
6) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkı, Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
7) Ortama eklenecek yazışma, konu baslıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
8) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
9) IBS servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası
dahilinde olduğunu,kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı
ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı IBS 'ten tazminat talep
etmemeyi,
10) Bayi her ne sebeple olursa olsun Net şifrelerini Üçüncü kişi yada Kuruluşlara veremez.
-1-
2
11)
Sistem üzerindeki satın alma işlemini IBS’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya
kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kendi kredi kartı
geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
7. IBS’e Verilen Yetkiler ve IBS'in Yükümlülükleri
1) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’un sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla
kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
2) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’da yer alan birçok bilginin IBS dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle
bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulmaz, Ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami
çabayı gösterir.
3) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com’dan verilen siparişlerde elindeki imkanlarla en hızlı ve en iyi şekilde teslim
etmek için çaba gösterir,
4) IBS, siparişleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak IBS dışında veya IBS’in bilgisi dahilinde
oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
5) IBS herhangi bir zamanda www.ibsbilgisayar.com sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya
tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı IBS, bayilerine
ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
6) Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun IBS Bayi Üyelik Sözleşmesini imzalayıp,
kaşeleyip IBS' e göndermesinden sonra “Yönetici Kullanıcı Adı” ve “Geçici şifresi “ IBS tarafından bayi ye
elektronik ortamda e-posta ile gönderilir.
7) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’un servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini
taahhüt etmez.
8) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’un üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota
tahsisi yapılabilir. ihtiyaca göre kotaları attırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
9) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’un üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları
dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.
Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı IBS sorumlu tutulmayacaktır.
10) IBS kendi ürettiği ve/veya dışarı dan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve
mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
11) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’da yaptığı satışlar, kendi stoklan ile sınırlı değildir. İhtiyaç halinde tedarikçiler
yolu ile malzemeye ulaşır. IBS’te stoku bulunmayan ürünlerin teslimatı yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş
tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin IBS’te teşhir edilmesiyle IBS ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt
etmez.
12) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com Bayinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri
kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam
yetkilidir.
13) IBSbilgisayar.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü IBS’e aittir.
Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde IBS hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya
siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
14) IBS Bayi' nin www.ibsbilgisayar.com ' dan başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi geçiş yapacağı
sitelerin içeriğinden IBS sorumlu olmadığını kabul eder.
15) IBS, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklikler
yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler Have edebilir. Bu halde Bayi'nin hizmetlerden
yararlanabilmesi için IBS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı
okuması ve elektronik ortamda “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın
verilmemesi halinde Bayi' nin üyeliği IBS tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
16) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com’ un üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir
duruma dönüştürebilir. Bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
17) IBS, Kredi kartı limiti onaylamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
18) IBS Bilgisayar www.ibsbilgisayar.com ’dan verilen bir siparişi herhangi bir gerekçe göstermeden iptal edebilir.
19) IBS dilediği zaman kullanıcılarını izleyebilir.
20) Kurallara aykırı davrandığı takdirde IBS 'in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi
servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir.
21) IBS kendi sistemini ticari amaçla kullanabilir.
8- Ürün Teslimatı
IBS bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi
dağıtım şeklinin kullanılacağı IBS’in inisiyatifindedir ve Bayi' ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir.
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı
tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri ile gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir.
Müşteri ile gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi' nin cari
hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürünlerin
-2-
3
Nakliyesini IBS ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili şirketi
tarafından belirlenir.
9- Ürün İadesi
İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin
Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in T.T.K,B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın
özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile
geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından
ötürü ayıplı ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, IBS tarafından geri alınacak olup, bu
maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan IBS kendisinin sorumlu
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
10- Kayıtların Geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda IBS'in defter kayıtlarına ve bilgisayar kayıtlarının HUMK
287.Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu
hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11- Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan
hallerde ise
T.C. Kanunları uygulanacaktır
12Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Midyat Mahkemeleri ile icra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.
13- Fesih
IBS veya Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.
14- Tebligat
Taraflar adres değişikliklerine diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan
tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
İşbu sözleşme 14 (on dört) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda
yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak
/
/
tarihinde müştereken imza altına
alınmıştır.
……../……/…….
……../……/…….
Şirket Yetkilisi : Serkan ÇELİK
IBS BİLGİSAYAR
Şirket Yetkilisi :
İmza Kaşe
İmza Kaşe
Ekler:
Ek-1 IBS Bayi Başvuru Formu
Ek-2 Kredi Kartı ile ödeme formu
Ek-3 Bayi imza Sirküleri
4
EK-1
IBS Bayi Başvuru Formu
Kuruluş Bilgileri
Ticari Ünvanı
İl/İlçe
Telefon Numarası
Vergi Dairesi
Fax Numarası
Vergi Numarası
Posta Kodu
Fatura adresi
Başvuruyu Yapan Kişi Bilgileri
Adı
Soyadı
Telefon Numarası
Cep Telefonu
E-Mail Adresi
Şirket /Firma Adı
Ünvanı
IBS Bilgisayar Bayi üyelik sözleşme ekidir.
……../……/…….
Şirket Yetkilisi :
İmza Kaşe
5
EK-2
IBS Bilgisayar
Kredi Kartı ile Ödeme Formu
Kart Hamilinin
Adı Soyadı
Bayinin Ünvanı
İş telefonu
Baba Adı
Firma Adresi
Cep Numarası
Vergi Numarası
Vergi Dairesi
Fatura adresi
Kredi Kartı Bilgileri
Banka Adı
Kredi Kart Numarası
Kart Tipi
Son Kullanma Tarihi
Güvenlik Numarası
Şahsıma ait olan kredi kartımdan………………………………… firmasının IBS Bilgisayar
tarafından satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediği takdirde almak
istediği ürünlerin bedellerinin o gün IBS'ten duyurulan döviz kuru üzerinden hesaplanarak TL
karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın IBS Bilgisayarın ilgili hesaplarına
yine IBS Bilgisayar tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.
Kredi Kart sahibi imzayı huzurumda atmıştır.
Bayi imza ve Kaşe
Tarih
:....... /......./
Kredi Kart Sahibinin imza ve Kaşe
EKLER;
Kimlik Fotokopisi,
Kredi Kartı Fotokopisi,
Son aya ait Kredi Kartı ekstresinin fotokopisi,
Kart Hamilinin adı şirket
imza sirkülerinde geçmiyorsa kredi kartı hamiline ait imza sirküleri
IBS Bilgisayar Bayi üyelik sözleşme ekidir.

Benzer belgeler

Kaşe imza E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1

Kaşe imza E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 SEGMENT, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayi ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi sorumlu olacak ve SEGMENT in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. B...

Detaylı

koyuncu e-ticaret kullanım sözleşmesi

koyuncu e-ticaret kullanım sözleşmesi Iş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara Ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online ...

Detaylı

Kullanıım Sözleşmesi - alantron --

Kullanıım Sözleşmesi - alantron -- 6) Alantron’un, Bayi Programı'nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Bayilik Programı’nda ilave servisler açabilir , bazı servislerin ...

Detaylı

BAYĐ SÖZLEŞMESĐ - Altek Bilgisayar

BAYĐ SÖZLEŞMESĐ - Altek Bilgisayar 8) Altek bayinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda ta...

Detaylı

e-bayi Kase ve İmza

e-bayi Kase ve İmza RIW OTOMOTĐV bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım seklinin kullanılacağı RIW OTOMOTĐV’in tasarrufundadır ve Bayi'ye önceden g...

Detaylı

kullanım koşulları - Tiyatrolar.com.tr

kullanım koşulları - Tiyatrolar.com.tr sonra  herhangi  bir  sebeple  sistem  üzerinden  bunu  iptal  etme,  vazgeçme,  ya  da   elindeki  bileti  bir  başka  3.  Kişi  ya  da  kullanıcıya  bede...

Detaylı

1 MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1 MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 5.1.11. Kullanıcı, Medizane A.Ş.’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Medizane A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme talepler...

Detaylı