ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM

Transkript

ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM
ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM SOLUTION ESSAY
Bu makale türü öne sürülen problemin
meydana gelme sebeplerini ve nasıl
engellenebileceğini belirtmenizi ister.
Trafik sıkışıklığı, obezite gibi iyi bilinen
konuların yanı sıra küresel ısınma, iklim
değişikliği gibi görece daha zor
alanlardan sorular oluşturulmaktadır.
Konu dışına çıkmanın neredeyse
imkansız olduğu bir essay türüdür;
basitçe problemleri sıralayıp çözüm
önerilerini sunmak yeterlidir.
Aşağıdaki soruların tamamı bu essay türüne yöneliktir:
●
The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has
also created problems that did not exist before. What are the most serious
problems associated with the internet and what solutions can you suggest?
●
In some countries the average weight of people is increasing and their levels of
health and fitness are decreasing. What do you think are the causes of these
problems and what measures could be taken to solve them?
●
More and more people are relying on cars as their major means of transport. What
problems can this cause and how can they be prevented?
Problem Solution Essay Formatı
Problem ve çözüm essay türü 2 farklı formatta
yazılabilir: her bir problem ve çözümü için bir
paragraf oluşturmak veya problemleri de
çözümleri de ayrı body paragraflarında sunmak.
Benim tercih ettiğim yöntem problemleri ve
çözümleri ayrı body paragraflarında ele almaktır.
Örnek yazıda da bu formattan faydalanacağım.
Fakat, bu bir diğerinden daha üstün olduğu
anlamına gelmez; sadece kişisel bir yatkınlıktır.
Soru, görüş ve önerileriniz için [email protected] 1
ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM SOLUTION ESSAY
Örnek Problem Solution Essay: Bu yazıda artan araba sayısının ortaya çıkardığı
sorunları ve olası çözümleri ele acağız.
More and more people are relying on cars as their major means of transport. What
problems can this cause and how can they be prevented?
Basamak 1 - Giriş Paragrafı
Hedef 1: Konuyu alıntı olduğunu belli edecek şekilde farklı kelimelerle yeniden yazmak.
Bunun için ‘’it is true that’’ kalıbından faydalanacağız.
It is true that the number of people who regularly travel by their own cars has risen to
a great extent.
Hedef 2: Bunun çeşitli sorunlara yol açtığını, fakat belirli önlemlerle engellenebileceğini
belirtmemiz yeterlidir. Hangi problemlerin ve önlemlerin var olduğunu giriş paragrafına dahil
etmenin bir anlamı yoktur, ayrıca puan anlamında ekstra bir getirisi de yoktur. Bunları zaten
body paragraflarında detaylanıracağız.
This has negative effects on many aspects of our lives, but they can be prevented by
particular measures.
Soru, görüş ve önerileriniz için [email protected] 2
ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM SOLUTION ESSAY
Basamak 2: Problemleri ve örnek durumları belirlemek
En az 2 problem ve ona uygun örnek bulmak yüksek essay puanı açısından oldukça
önemlidir.
Problem
Örnek - Destek
Yazı
Araba dumanı hava
kirliliğine yol açıyor
Pekin gibi bazı
endüstri şehirleri
neredeyse
yaşanmaz hale
geldi
Most cars run on fossil fuels due to the relatively
low cost. They emit harmful gases to the
atmosphere and reduce the air quality. In Beijing
- China, for example, people sometimes cannot
even go out due to alarmingly high levels of air
pollution.
Artan araç sayısı
trafik sıkışıklığına
sebep oluyor
İstanbul’da
yaşayanlar trafikte
saatlerce vakit
kaybediyor
The numbers of privately owned cars has risen
dramatically in the last few years, and it has
become impossible not to get stuck in traffic in
most major cities and towns. Drivers usually
have to waste so much time in traffic, and cope
with high levels of stress.
Basamak 3: Çözüm yöntemleri sunmak
Bu paragrafta yer alacak olan çözüm yöntemleri doğrudan bir önceki paragrafta yer alan
problemlere yönelik olmalıdır.
Çözüm
Örnek - Destek
Yazı
Elektrikle çalışan
araçları üreten
firmaları
desteklemek
Elektrikli araçların
çevre kirliliğine yol
açmaması ücretlerinin makul
hale gelmesinin
gerekli olması
Governments have to subsidize companies that
aim to develop electric cars. These vehicles have
no harm on the environment as they do not emit
any gases. If they can be introduced into the
market at a reasonable price, the demand on
them will surely increase.
Toplu taşıma
araçlarını
kullanmayı teşvik
etmek
Metro kullanarak
ciddi oranda zaman
tasarrufu
Private car owners must be aware that they
already lose much time on traffic, and they
should revert to using public transport whenever
possible. Where I live, it takes considerably less
time to commute by public transport.
Basamak 4: Kapanış Paragrafı
Kapanış paragrafında problemin ne olduğunu hatırlatıp [1], çözüm olarak sunulan öğelerin
kısa bir özetini eklemek [2] yeterli olacaktır.
[1] There are certain problems caused by the increasing number of cars, yet [2] they
can be tackled by subsidizing electric car manufacturers and increasing awareness
about public transport.
Soru, görüş ve önerileriniz için [email protected] 3
ERGİN HOCA IELTS KAYNAKLARI - PROBLEM SOLUTION ESSAY
More and more people are relying on cars as their major means of
transport. What problems can this cause and how can they be
prevented?
It is true that the number of people who regularly travel by their own cars has risen to a great
extent. This has negative effects on many aspects of our lives, but they can be prevented by
particular measures.
As for the consequences, most cars run on fossil fuels due to the relatively low cost. They
emit harmful gases to the atmosphere and reduce the air quality. In Beijing - China, for
example, people sometimes cannot even go out due to alarmingly high levels of air pollution.
In addition, the numbers of privately owned cars has risen dramatically in the last few years,
and it has become impossible not to get stuck in traffic in most major cities and towns.
Drivers usually have to waste so much time in traffic, and cope with high levels of stress.
However, these issues can be overcome by the following measures. To begin with,
governments have to subsidize companies that aim to develop electric cars. These vehicles
have no harm on the environment as they do not emit any gases. If they can be introduced
into the market at a reasonable price, the demand on them will surely increase. Besides,
private car owners must be aware that they already lose much time on traffic, and they
should revert to using public transport whenever possible. Where I live, it takes considerably
less time to commute by public transport.
In conclusion, there are certain problems caused by the increasing number of cars, yet they
can be tackled by subsidizing electric car manufacturers and increasing awareness about
public transport.
Soru, görüş ve önerileriniz için [email protected] 4

Benzer belgeler