özel yıldız ilkokulu

Transkript

özel yıldız ilkokulu
T.C.
BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL YILDIZ İLKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2 -A SINIFI NİSAN AYI
ÇALIŞMA BÜLTENİ
TÜRKÇE
Bu derste ”Selim’in Çürük Dişi, Kır Şarkısı, Sabun Hikayesi, Atabarı’nın
Öyküsü, Merhaba Vatanım, Göle Maya Çalmak” metinleri okunmuş ve işlenmiştir.
Metinlerin içinde anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamları sözlükten bulunmuş
ve cümlede kullanılmıştır. Metinler işlendikten sonra metinden neler öğrendikleri
sorularak anafikir bulmaları sağlanmıştır. Metinler anlattırılmıştır. Metinlerdeki
resimlerle ilgili yorumlar yaptırılmış, metin ile ilgili sorular sorulmuştur. Olaylarda
neden ve sonuç ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bazı sözcükler verilmiş, bunlarla
ilgili kısa bir öykü yazmaları istenmiştir. Tekil ve çoğul isimler tekrarlanmıştır.
Eşsesli kelimelerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Özel isimlere gelen çoğul eklerinin
yazılış
kuralları
kavratılmış
ve
alıştırmalarla
pekiştirilmiştir. Nasrettin Hoca’nın hayatı ile ilgili
araştırma yaptırılmış ve fıkraları hakkında bilgi verilmiştir.
Öğrendiğimiz fıkralar anlatılmıştır.23 Nisan ile ilgili
‘Oratorya’ çalışması yapılmış törende sunulmuştur. Yazı
kusurlarını giderici çalışmalar yapılmıştır.
MATEMATİK
İki basamaklı sayılarla toplama, çıkarma işlemleri pekiştirilmiştir. Toplama ve
çıkarma problemleri çözülmüştür. Toplamada verilmeyen terimi bulma, çıkarmada
eksilen ve çıkanı bulma ile ilgili pekiştirici çalışmalar yapılmıştır. Zihinden toplama
ve çıkarma alıştırmaları yapılmıştır. Toplama ve çıkarma işlemlerini sayı
doğrusunda gösterme alıştırmaları tekrarlanmıştır. Yüz içinde çeşitli
başlangıçlardan ileri ve geri ritmik saymalar yapılmıştır. Çarpma kavramı şekil ve
şemalarla verilmiştir. Çarpım tablosu(2’ler,3’ler,4’ler,5’ler)
ritmik saymalarla ezberletilmiştir. Çarpma işleminin
özellikleri, “0” ile “1” ile çarpma, çarpmada değişme özelliği
kavratılmıştır. Çarpma işlemi ile çözülebilecek problemler
çözdürülmüştür. Bölme işleminde bölünen, bölen ve bölüm
kavratılmış, yapılan işlemlerde gösterilmiştir. Kalansız bölme
işlemlerine dayalı problem çözme çalışmaları yapılmıştır.
Bölmenin çıkarma işleminin kısaltılmış şekli olduğu çıkarma
işlemi yapılarak gösterilmiştir. Bölme işlemine dayalı problemler çözüldü. Renkli
elişi kağıtlarından geometrik şekiller (kare, üçgen, dikdörtgen) kesilerek ağaç,
ev, gemi, kelebek vb. şekiller oluşturarak kağıda yapıştırılıp ”Tangram” çalışması
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sınıf panosunda sergilenmiştir.
HAYAT BİLGİSi
Bu dersin son teması olan Dün, Bugün, Yarın temasına başladık”. Büyüdük ve
Değiştik” konusunda geçen yıla oranla vücudumuzda ne gibi değişiklikler olduğu
soruldu. Aile fotoğrafları incelenerek anne ve babalarda görülen fiziksel
değişiklikler anlatıldı. ”Artık Yapabiliyorum” konusunu işlerken :
a-“Geçen yıl hangi işleri yapabiliyorduk? Hangi işleri
yapamıyorduk?”
b-“Bu yıl hangi işleri yapabiliyoruz?” konularını açıkladık.
“Bebeklik ve Çocukluk” konusunu , işlerken bebeklerin ve
çocukların yiyecek ve içecekleri, oynadıkları oyun ve
oyuncakların neler olduğunu konuştuk. Duygularımız Değişir mi?” konusunu
işlerken gün boyunca duygularımızın gelişen olaylara göre değişebileceği üzerinde
duruldu. ”Onların Oyunları ve Bizim Oyunlarımız” konusunu işlerken eskiden ve
bugün oynanan çocuk oyunları tanıtıldı.
Atatürk’ün bize kazandırdıkları hakkında konuşuldu. Atatürk resimlerinden oluşan
bir albüm hazırlandı. 23 Nisan törenlerine nasıl hazırlandığımız
ve törenlerde neler yaptığımız anlatıldı. 23 Nisan 1920’ de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ilk
Cumhurbaşkanımızın Atatürk olduğu anlatıldı.
İNGİLİZCE
Kelimeler:run(koşmak) , fly(uçmak) , walk(yürümek) , talk(konuşmak) ,
swim(yüzmek) , climb(tırmanmak) , write(yazmak) , draw(çizmek) , sing(şarkı
söylemek) , action(hareket) ,Great!(Harika!) , clever(akıllı) , anything(herhangi bir
şey) , log(kütük) , fox(tilki) , stuffy(havasız) , foreigner(yabancı) ,
nervous(sinirli) , verb(fiil) , noun(isim) , leek(pırasa) , always(her zaman) ,
usually(genellikle) , never(asla) , lost(kayıp) , pretty(hoş,güzel) , difficult(zor) ,
easy(kolay) , steak(biftek) , messy(dağınık) , tidy(düzenli, toplu) ,
sharp(keskin) , solute(selamlamak) ,wave(el sallamak)
,breath(nefes) , dive(dalmak) , deep(derin).
Konular:There is a toy in the box./Kututnun içinde oyuncak var.
There are students in the classroom./Sınıfta öğrenciler
var.
I can speak English./İngilizce konuşabilirim.
I can’t run fast./Hızlı koşamam.
Şarkılar:I can do anything
There are ten in the bed.
Gummy bear
Yıl sonu gösterisinde sergileyeceğimiz ‘Gummy
Bear ‘
şarkısının çalışmalarına başladık. Hem şarkıyı söylüyor hem de dans ediyoruz.
Haftada 2 saat yabancı öğretmenimizle yaptığımız çalışmalarda bol bol kelime
öğreniyoruz ve sık sık tekrar ediyoruz. Bunun için kelimelerin mutlaka düzenli
olarak evde çalışılması gerekiyor. Yıl sonu yaklaşsa bile Dyn-Ed çalışmalarımız sıkı
bir şekilde devam ediyor. Tatilde de çalışacağımızı düşünerek düzenli olarak
sisteme girmeye ve kurallarına uygun bir şekilde çalışmaya evde de
devem edelim.
.
GÖRSEL SANATLAR
Geleneksel Türk sanatı olan ebru tekniği anlatılıp uygulamalı
olarak yaptırılmıştır. Bir ressamın eserinden yola çıkarak benzerini
nasıl yaparız konusu işlenip Van Gogh’un yıldızlı gece çalışması yaptırılmıştır.
İlçemizden gelen doğamızı koruyalım, 23 Nisan benim bayramım ve su konulu
resim yarışmalarına katılım sağlanmıştır. Okulumuzun kuruluş yıldönümü için
başlatılan okul içi resim yarışmasına çocuklar yönlendirilmiştir. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk bayramı için resim çalışmaları yapılmıştır. Panolar da
sergilenmiştir. Mayıs ayı içerisinde “Müzecilik” hakkında bilgi verilip bu konu
işlenecektir.
MÜZİK
Ritim çalışmaları yapıldı. Do-Re-Mi-Fa ve Sol notaları portenin üzerinde
gösterildi ve alıştırmalar yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
için şarkılar çalışıldı ve koro grubu hazırlandı.
BEDEN EĞİTİMİ
Trafik Polisi: Trafik polisi oyunu oynatıldı. Bu oyunla başkalarına saygılı ve
hoşgörülü olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Ara dinlenmeli 2-3 dakika
koşular yapıldı. Koşularla ilgili oyunlar oynandı. Don-Ateş oyununu oynama.
(Unutulan Oyunlar): Öğrenciler, büyüklerinin çocukluklarında oynadıkları oyunları
araştırdılar. Araştırdıkları oyunları arkadaşlarıyla paylaşarak oyunların yeniden
canlanmasını sağlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Atma ve
fırlatma oyunları yapıldı. Karşılıklı, eşlere top atıp tutma yarışması yapma. 'Tünel
Topu' oyununu oynama. 'Elle Top Sürme Yarışması'nı yapma. Oturarak yakan top
oyunu oynama. 'Topa Yetiş' oyununu oynama. “Sınıfça Bayram Kutluyoruz”: 23
Nisan etkinlikleri çerçevesinde Mini turnuvalar, eğlenceli yarışmalar yapıldı.
ETKİNLİKLER
DEĞERLERLER EĞİTİMİ
Nisan ayının ilk haftasında Vatan Sevgisi konulu resim çalışması
yaptırılmıştır. Mart ve Nisan ayları boyunca ‘’Vatan Sevgisi’’ teması işlendi. Konu
ayrıntılı biçimde öğrencileri görsel materyaller kullanılarak anlatıldı. Bu konu ile
ilgili oyunlar oynandı, resimler yapıldı, sunumlar izlenip hikayeler okundu.
Okulumuzda törenler yapıldı.
ECO-SCHOOL
*Yıllık eylem planı içerisinde belirlenen Nisan ayı etkinlikleri planımız içerisinde
uygulanmıştır.
*Hazırladığımız yıl sonu etkinliklerimizi, çalışmalarımızı velilerimize ve
öğretmenlerimize sunduk.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
2. 18 Nisan Okulun Kuruluş Günü
3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mukadder ÖZBEY
Sınıf Öğretmeni
Ruhiye HANSON
Okul Müdürü

Benzer belgeler

özel yıldız ilkokulu

özel yıldız ilkokulu Geleneksel Türk sanatı olan ebru tekniği anlatılıp uygulamalı olarak yaptırılmıştır. Bir ressamın eserinden yola çıkarak benzerini nasıl yaparız konusu işlenip Van Gogh’un yıldızlı gece çalışması y...

Detaylı