PRATİK BİLGİLER Karşılaşabileceğiniz Sorunlar

Yorumlar

Transkript

PRATİK BİLGİLER Karşılaşabileceğiniz Sorunlar
PRATİK BİLGİLER
Karşılaşabileceğiniz Sorunlar
Yapraklarda Sararma: Özellikle kıĢın saksı toprağının gereğinden fazla nemli tutulması, bitkinin fazla sulanması
ve aĢırı güneĢ altında ıĢığa maruz kalması buna neden olabilir.
Yaprak Dökülmeleri: Çiçekli haldeyken bitkiye çok su verilmesi, saksı toprağının çok nemli tutulması, aĢırı
derecede kurutulması veya ani sıcaklık değiĢikliği yaprak dökülme nedenlerindendir.
Tomurcuk Dökülmesi: Saksı toprağının çok nemli tutulması, fazla kuru olması, çiçeğin yerinin sık değiĢtirilmesi
ve yoğun karanlık tomurcukların dökülmesine neden olur.
Kök ve Gövde Çürümeleri: Toprağın fazlaca nemli tutulmasından kaynaklanır.
Yapraklardaki Kahverengi Yanıklar: Püskürtme yapıldıktan sonra, güneĢin bitkinin üzerine direkt gelerek
yaklaĢmasından kaynaklanır.
Işık: Pekçok bitki direkt güneĢ ıĢığına maruz kalmak istemez. Yaz aylarında kuzey yönündeki pencere önleri daha
uygun ıĢık verir.
Nem: Ġnce yapraklı bitkiler, genellikle neme ihtiyaç duyarlar ve banyodan hoĢlanırlar. Kalın ve dolgun yapraklılar
da daha kuru mekanları tercih ederler.
Isı: Bitkiler, geliĢme dönemlerinde sabit ısı isterler. Soğuk havalarda bitkileri soğuktan etkilenen kapı ve pencere
kenarlarında bırakmamak gerekir
Kış Bakımı:
Eğer yaĢadığınız bölgenin kıĢları çok soğuk ve don olayları oluyorsa ağaçlarınızın ekstra korumaya
ihtiyaçları olabilir. Ġmkanınız varsa günbatımından sonra bitkilerinizi çatı gibi korunaklı bir yerin altına
alınız bu onların dikey hava akımından korunması için çok önemlidir. Saksılarınızı biraz yüksek
yerlere koyarak altlarına biraz kalınca gazete kağıdı koyarak yalıtım sağlayın. Eğer rüzgarlar ve donlar
çoksa gazete kağıdının bir ucunu yukarı doğru katlayarak saksıyıda içine alın. Plastik korumalar
kullanmayın.Isıtılmayan bir oda, garaj yada kilerde kıĢ süresini geçirmesi için ağaçlarınızın
kullanılabilir. Yinede saksılarınızın altına yalıtım için gazete kağıdı yerleĢtiriniz. Eğer bonsai’nizde
donma belirtileri görürseniz budamadan önce yapıcak en iyi Ģey yeni filizler çıkana kadar beklmektir.
Agaçlar kuvvetli yapılarıyla sizleri ĢaĢırtacaktır. Ağaçların su ihtiyaçlarını dikkatle gözlemeyi
unutmayın. Sulama daha uzun aralıklarla yapılabilinir. Çiy noktasına dikkat ediniz. KıĢın birkaç gün
içinde nem kolaylıkla kaybolabilir.KıĢın GÜBRELEME YAPMAYINIZ. Kabarık yeni filizler çıkana kadar
gübreleme yapmayınız.
İlkbahar Bakımı:
Yılın bu zamanı yenidenbüyüme, saksı değiĢimi, yenilenme ve yenidendüzenleme zamanıdır.Hızlı
büyüyen ve birkaç yıldır aynı saksıda duran genç ağaçların saksısı değiĢtirilmelidir. Bunu yapmadan
önce daha büyük yada değiĢik bir saksıya geçirmeyi planlayıp planlamadığınızı iyice düĢünün. Aslında
saksısında küçük bir yerdeğiĢtirme yeterli olacaktır. Ġsterseniz tabiki radikal bir yeniden düzenleme
yapabilirsiniz. En ideal saksı değiĢtirme filizler maksimum büyüklüklerini ulaĢıp daha açılmaya
baĢlamadan önce yapılmalıdır. Bu bir iki hafta btikinin yeni besleyici kökler çıkıp besin almaya
baĢlamadan önce kendi içindeki reservleri kullanarak yaĢamasını kolaylaĢtırır. Eğer büyük çapta kök
budaması yapılmadıysa bu süre kısalır.Gölgede rüzgardan korunaklı bir yerde ve nem oranının iyi
olduğu bir yerde çalıĢın. Ve yanınızda gerektiğinde köklere sıkmak için su dolu bir sprey ĢiĢesi
olsun. Keskin aletler kullanın ve temiz kesikler yapın. Ağacınız gençce daha sık kök budaması
yapabilirsiniz. Büyük kökleri keserek alın. Unutmayın ağacın üst tarafıyla kök tarafı birbirine oratılı bir
Ģekilde büyür. Kökleri iyi ayarlarsanız agaçda ona göre güzel bir geliĢim sağlayacaktır.Ġmkanınız
oldukça Bonsailer için üretilmiş özel bitki besinleri kullanınız. Eğer bulamıyorsanız bu sıvı
besinlerin içindeki oranlara dikkat ederek alınız. Bitkinin toprak karıĢımında bir miktar kendini yavaĢ
bırakan katı gübre kullanbilirsiniz. (Osmocote® granulleri or Gro-Power® bitki tabletleri) Son saksı
değiĢiminden bu yana kökleriniz yeterince büyümemiĢler mi? O ZAMAN : Daha kalın oranlı bir toprak
karıĢımı kullanın, saksının suyu iyi drenaj ettiğinden emin olun sıvı besinlerinizin nitrogen oranını
düĢürün yada fosfat oranını arttırın VE birkaç yıl kökleri ellemeyin. Bu iĢlemlerden sonra bitkiyi bir
hfata direk güneĢ ıĢından ve rüzgardan koruyunuz ve yavaĢ yavaĢ bityi oratamına tekrar alıĢtırınız.
Birkaç hafta sonra (yada 1 ay) sıvı besinleri kullanmaya baĢlayınız. Son olarak açmasını tamamlayan
çiçekleri kesiniz. Çok karmakarıĢık bir gövde yada dal istemiyorsanız yeni çıkan filizlere müdahale
edin. Dal baĢına bir yada iki çift filiz kalacak Ģekilde budayın. Budamalardan sonra aletlerinizi
temizleyin ve yağlayın.
Yaz Bakımı:
Yörenize uygun ağaçlar yetiĢtiriniz. Önerilen kalın aralıklı toprak karıĢımları kullanınız. Ağaçlarınız
sağlıklı ve böceksiz tutmaya çalıĢın. Ağaçlarınızı her hafta çeyrek birim döndürünüz. Bu her tarafının
yeterli güneĢ, temiz hava almasını sağlayacaktır.Bitkileriniz özellikle hızlı büyüyenlerin kontrolünüzden
çıkmasına engel olunuz.Yeni filizleri uzadıklarında çimdiklemeyi unutmayın. UğraĢıp yapdığınız Ģeklin
bozulmasına izin vermeyin. Ġnce ve sıkı büyüme sağlayın hava ve ıĢık akımı için. Ağaçlarınızın
ihtiyaçlarına göre özel sulama yapmayı unutmayınız. Ağaçlarınızı öğleden sonraları çok güneĢ
almayacakları gölge mekanlara taĢıyın. Bitkilerinizi çakıl,çim yada kuru yaprak kaplı bir zemin üzerinde
kısa ayaklı tezgahlarda tutun. Zemini sabahları ıslatın. Ağaçlarınıza arada sıra duĢ yaptırın.
Ağaçlarınızı baharda daha büyük saksılara yerleĢtirin. Yada bitkileriniz kuru yaprak yada agaçtozu
bulanan yerlere gömün. Köklerin tahliye deliklerinde çıkıp çıkmadığına dikkat edin. Bitkileriniz birlikte
tutun ama birbirlerine değmemesini sağlayın ve iyi hava akımı için yer bırakın. Mümkünse ağaçlarınızı
toprağa gömün. Ġstenmeyen tepe büyümelerini budayın. Eğer bonsai’nizde kurmul yaorak varsa onu
gölgeye koyun ve biraz su verin. O gün biraz daha su verin. Köklerin yavaĢça toparlanmasını sağlayın
onları SUYA BOĞMAYIN.Bitkilerinizi gübrelemeyi(sıvı besin) unutmayın. Yaz sonumda çiçek açan
ağaçlar için fosfat oranı yüksek gübreleme yapın 10 60 10 gibi. Bu agacın gelecek bahar için reserv
yapmasını sağlar
sonbahar bakımı:
Yılın ikinci büyüme sezonudur. Yine ağaçlarınızın kontrolünüzden çıkmasını engelleyin özellikler
çabuk büyüyen ağaçlarda (ardıç gibi). Uzadıkça yeni filizleri çimdikleyin.Saksıdaki toprağın
tahliyesini kontrol edin. Çiçek açan ağaçlar için fosfat oranı yüksek gübreleme yapın 10 60 10
gibi. Bu agacın gelecek bahar için reserv yapmasını sağlar. Ardıçlar ve çamlar içinde geçerlidir. Ayrıca
bu iki cins en iyi bu dönemlerde telle sarılabilinir.
lucky bamboo (şans bambusu) bakımı
Ģans bambusu bakımı kolay ve dayanıklı bir bitkidir çubuk Ģeklinde kafasında burgulu olanları dıĢı
renkli bir Cam vazo da olmalıdır çünkü bambunun suyunu değiĢtirmemelisiniz hep üstüne ilave ederek
bakımını yapınız suyun rengi biraz yeĢil olacaktır ama zaten bataklık bitkisidir onun bu ortam çok
hoĢuna gidecektir 15 günde bir suyunu tamamen boĢaltıp tazeleye bilirisiniz.güneĢ veya soğuğa karĢı
dayanıklıdır kendini dıĢ etkenlere karĢı koruyabilen bir bitkidir.diğer piramit ve değiĢik dekordaki
bambularıda suyunu hep üstüne ilave ederek sulayınız dıĢındaki süngerden suyunu çekecektir.
Eğer çiçekleriniz oasis adı verilen çiçek süngerleri içinde geldiyse yeteri kadar su koymayı unutmayın.
Oasis çiçeğin ömrünü uzatan bir maddedir. Ayrıca suyun içine çiçeklerin ömrünü arttıran vitaminlerden
koymak faydalı olacaktır.
KESME ÇİÇEKLER
pratik bilgiler
Çiçekleri keserken çiçek kesme makası veya bıçağı kullanınız ve kesinlikle kumaĢ makası
kullanmayınız Çiçeğin saplarını suyun içinde kesmeye özen gösterin ve kesilen suyun temiz olmasına
dikkat edin.
Su sıcaklığının 20-25 C derecesinde olmasına dikkat ediniz böylelikle çiçeğinizin ömrünü uzatmıĢ
olacaksınız.
Kesme çiçeklerde vazo değiĢimi yapılırken aktarma yapılacak vazo temiz su ile doldurulmalıdır.
Çiçeğin suya girecek kısımlarındaki yaprakları temizlemek gerekmektedir. Böylece oluĢacak bakteriyel
kokulardan kurtulmuĢ olacaksınız.
Eğer çiçeklerinizin yaĢam süresini uzatmak için özel koruyucular kullanıyorsanız ve suda bakterilerin
geliĢtiğini görüyorsanız ilk yapmanız gereken Ģey vazonuza yada kabınıza iki günde bir ihtiyacı kadar
suyu koymak olacaktır. Eğer koruyucu kullanmıyorsanız suyu değiĢtirin, vazonuzun temiz olmasına
dikkat edin ve çiçeklerin saplarını günlük olarak kesin.
DüzenlenmiĢ çiçeklerinizi serin yerde tutmanız (özellikle geceleri) gerekmektedir. Isı veren
kaynaklardan uzak tutmanız çiçeğinizin ömrünü uzatacaktır.
Lale fazla suda durmaması gereken bir çiçektir. Vazodaki su miktarı sapın 5 cm kadarının suya
değmesine izin verecek kadar olmalıdır.
Vazolardaki bakterilerin önlenmesi için ve çiçeklerin daha rahat su çekmesi için 1 lt vazoya bir çay
kaĢığı çamaĢır suyu ilave ederek çiçeklerin rahat su almasını temin eebilirsiniz. (Metal ve gümüĢ
kablarda bu iĢlemi yapmayınız)
GÜLLER
(pratik bilgiler)
Güller belirli açılarla kesilmesi gereken bir çiçektir. Temiz bir bıçakla kesilmesi faydalı olacaktır. Bu
kesim sırasında kumaĢ makası kullanmayınız.
Güllerin sapları suyun içinde kesilmelidir. Böylece kesilme sırasında çiçeğin sapının içinden hava
girmesi önlenmiĢ olacaktır.
Suyun altında kalan yaprakların bakteriyel koku oluĢturmaması için saplardaki yapraklardan
arındırmak gerekir.
Güller bolca su tüketimi yapan çiçeklerdir. Günlük olarak ihtiyacı olan su miktarınca vazoya ilave
yapılmalıdır.
Güllerinizi direkt güneĢ ıĢınlarından, televizyon ısısından, radyatörden, tavan pervanelerinden ve hava
akımlarından uzak tutunuz.
Güllerin yaĢamı için besin maddeleri çok önemlidir.
Eğer gülleriniz boyun bükme durumunda ise yerini değiĢtirin ve saplarını suyun içinde usulünce kesin.
Bu iĢlem sırasında kullanılacak suyun sıcak olması gül için faydalı olacaktır. Bu gülde Ģoklama
yapacaktır. Ayrıca boyun büken gülleri banyoda üzerine kağıt serip ıslatın. 1-2 saat sonra vazoya
yerleĢtirin. .
Saksı değiştirme
pratik bilgiler
Belirli kurallara dikkat edildiği sürece saksı değiĢtirmek zor değildir.
Saksı değiĢtirmede dikkat edilecek hususlardan biri bitkinin fizyolojik durumu ile ilgilidir. Büyümenin
gözle görünür yavaĢlaması, bitki renginde solgunluk (hastalık haricinde) köklerin saksının deliklerinden
çıkması gibi. Diğer önemli bir husus da, değiĢtirilecek saksılarla ilgilidir. Eğer saksı yeni ise
kullanılmadan önce kireçsiz suda 24 saat bekletilmeli suyu tamamen emmesi sağlanmalıdır. Bu kural
toprak saksı için geçerlidir. Eski saksılar ise içi ve dıĢı su altında iyice fırça ile temizlendikten sonra
kullanılmalıdır. Temel kurallardan birisi de saksı drenajının iyi olmasıdır. Suyun saksının dip kısmında
birikmesi köklerde çürümeye yol açacaktır. Ancak kırık saksı parçalarıyla yapılan basit bir drenaj
(suyun akıĢının düzenlenmesi) çıkabilecek problemleri ortadan kaldıracaktır.
DeğiĢtirme iĢlemine gelince; DeğiĢtirilecek saksıdaki bitki toprak yüzeyinden sol elin yüzük parmağı ile
iĢaret parmağı arasına alınır, saksı sağlamca tutularak ters çevrilir. Saksının bir kenarı hafifçe sert bir
yere vurularak bitkinin serbestçe saksıdan çıkması sağlanır. Yeni saksının dip kısmındaki su akıtma
deliğinin üzerine birkaç saksı kırığı konduktan sonra üzerine 3 cm kadar taze toprak konur, bitkinin
köklerinden, eski toprak silkelendikten sonra saksının ortasına gelecek Ģekilde oturtulur. Kalan boĢluk
taze toprakla saksının üst düzeyinde 1-2 cm boĢluk kalacak Ģekilde doldurulup sert bir yere vurularak
toprağın sıkıĢması sağlanmalıdır. DeğiĢtirme iĢlemi bittikten sonra toprak tümüyle nemli duruma
gelinceye değin su verilir ve güneĢ ıĢığı almayan aydınlık, ılık bir yere yerleĢtirilerek köklerin yeni
ortamlarına uymaları sağlanır.
Saksı toprağının değiĢtirilmesi gibi gevĢetilme yoluyla havalandırılması da önemlidir. Bu iĢlem için.uç
kısmı hafif sivri tahta çubuktan yararlanılabilir. Köklerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
Budama
pratik bilgiler
Salon bitkilerinin çoğu, kıĢ soyunca büyümelerini durdurur-ar. Dinlenme devresi ġubat ayında sona
erer ve yeni bir büyüme mevsimi için uyanırlar. Gövdeleri odunsu yapıda ve fazla boylanma özelliğine
sahip olan salon bitkilerinin alt kısımlarından baĢlıyarak dallanmalarını sağlamak için budama
gereklidir. Bazı bitkiler çok uzun olarak bazıları da enlemesine büyürler. Dikkatli bir budama
sonucunda doğal Ģekillerini yeniden kazanabilirler.Budama genellikle ilkbaharda yapılır. Bazı bitkiler
ise çiçekleri geçtikten sonra budanır.Büyüme döneminde daha hızlı geliĢen üst sürgünleri zayıflatmak
için yumuĢak tepe sürgünleri alma ile yan dallarının daha iyi geliĢmesi ve daha bol çiçeklenmesi
sağlanır. Aynı zamanda bitki üzerindeki açıp geçen çiçekleri sapları ile birlikte kesilmeleri gerekir.
Budama kısımlarından aynı zamanda çelikte alınabilir. Doğru olarak yapıldığı sürece bitkiye hiçbir
zarar getirmeyeceği gibi devam eden büyümeye daha iyi geliĢme Ģansı verir. Budamada kullanılacak
aletler keskin olmalıdır. Aksi halde kapanmayan yaralar bitkiyi çürütüp ölmelerine neden olacaktır.
Bonsai: Japon ve Çin adetlerinden olan bu kültürün en çarpıcı özelliği; geliĢimini tamamlamıĢ,
yapraklanması ve çiçeklen-mesi bakımından büyük bir ağacın tüm özelliklerini taĢıyan minyatür bir
modeli olmasıdır. Küçük görünüĢünü koruyabilmek için zaman zaman budama gereklidir. Aydınlık,
serin bir ortamda bulundurulmalı su püskürtülerek nemlendirilmelidir.
Sabun ve Alkol
24 gr sabun, 1 Ġt su ve 10 cc alkol karıĢtırılarak bir eriyik elde edilir. Bu karıĢım evde kolayca hazırlanan etkili bir
ilaçtır. Bitkilerin öz sularını emerek yaprak kıvrılması ve Ģekil bozukluğuna yol açan yaprak bitlerine karĢı
kullanılabilir.
Yeni başlayanlar için birkaç öneri
Küçük bahçenizden verim alabilmenin temel koşullarından biri yeterli ve düzenli sulamadır.
Tohumlar çimlenme aşamasındayken toprak sürekli nemli olmalı. Bu sırada aşırı sulama ürünü
çürütür. Yetişkin sebzelereyse belli aralıklarla bol su verilir. Sulama daima akşamüstü güneş
battıktan sonra ya da sabah güneş doğmadan yapılmalıdır. Bahçenizde hastalık oluşumunu
engellemek içinse hastalıklara dayanıklı tohum ve sağlıklı fideler kullanmalısınız. Kullanılan gübre
en az bir yıllık olmalı. Sebzelerin arasında büyüyen yabani otlarsa sadece su ve besine ortak
olmakla kalmaz, hastalıklara da davetiye çıkarır.
Yani otlarla amansız mücadeleye devam! Tüm bu önlemleri aldıktan sonra domates ya da
havucunuzu kendi bahçenizden, hatta saksınızdan toplayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Bundan sonraki aşamada zevkinize uygun dekoratif ürünler, gölgelikler
ve çitlerle bahçeyi biraz daha renklendirebilirsiniz. Gerekli bahçe ekipmanının yanı sıra tohum, fide,
gübre ve bitki besinlerini temin edebileceğiniz Botanika'da dekoratif ürün reyonlarını gezmek de
hayli eğlencelidir.