DR 2800

Yorumlar

Transkript

DR 2800
DOC022.94.00720
DR 2800
KULLANIM KILAVUZU
08/2013 Yayın 6A
© HACH LANGE, 2007–2009, 2013. Tüm hakları saklıdır. Almanya'da basılmıştır.
2
İçindekiler
Bölüm 1 Teknik Özellikler ..................................................................................................................................... 7
Bölüm 2 Genel Bilgiler ........................................................................................................................................... 9
2.1 Güvenlik bilgisi ................................................................................................................................................... 9
2.1.1 Tehlike bilgilerini kullanma ........................................................................................................................ 9
2.1.2 Önlem etiketleri ......................................................................................................................................... 9
2.1.3 Sınıf 1 lazer ürünü ..................................................................................................................................... 9
2.1.4 Kimyasal ve Biyolojik Güvenlik ............................................................................................................... 10
2.2 Ürüne Genel Bakış ........................................................................................................................................... 10
Bölüm 3 Kurulum ................................................................................................................................................. 11
3.1 Cihazı ambalajından çıkarma .......................................................................................................................... 11
3.2 Çalışma ortamı ................................................................................................................................................. 11
3.3 Güç bağlantıları ................................................................................................................................................ 12
3.4 Bağlantı ............................................................................................................................................................ 12
3.5 Hücre Bölmeleri, Hücre Adaptörleri, Işık Kalkanı ve Koruyucu Kapak ............................................................. 14
3.5.1 Hücre bölmeleri ve adaptörler ................................................................................................................. 14
3.5.2 Küvet/numune hücresi adaptörlerinin takılması ...................................................................................... 15
3.5.3 Işık kalkanının ölçümler için kullanılması ................................................................................................ 16
3.5.4 Koruyucu Kapak ...................................................................................................................................... 18
3.6 Saha analizi için DR 2800'in mobil kullanımı ................................................................................................... 19
3.6.1 Koruyucu Kapağın Konumlandırılması ................................................................................................... 20
3.7 Işın yolu ............................................................................................................................................................ 21
Bölüm 4 Başlatma ................................................................................................................................................ 23
4.1 Cihazı açma ve kapatma ................................................................................................................................. 23
4.2 Dil seçimi .......................................................................................................................................................... 23
4.3 Öz Sınama ....................................................................................................................................................... 23
Bölüm 5 Standart İşlemler ................................................................................................................................... 25
5.1 Genel bakış ...................................................................................................................................................... 25
5.1.1 Dokunmatik ekranı kullanma ipuçları ...................................................................................................... 25
5.1.2 Alfanümerik tuş takımının kullanılması ................................................................................................... 25
5.1.3 Ana Menü ................................................................................................................................................ 26
5.2 Cihaz Ayarları modu ........................................................................................................................................ 27
5.2.1 Kullanıcı İsmi ........................................................................................................................................... 27
5.2.2 Numune İsmi ........................................................................................................................................... 28
5.2.3 Tarih ve saat ........................................................................................................................................... 29
5.2.4 Görüntü ve Ses Tercihleri ....................................................................................................................... 29
5.2.5 Güç Yönetimi .......................................................................................................................................... 29
5.2.6 PC ve yazıcı ............................................................................................................................................ 31
5.2.6.1 Yazıcı kurulumu .......................................................................................................................... 31
5.2.6.2 Verileri yazdırma ......................................................................................................................... 33
5.2.6.3 HACH Data Trans ....................................................................................................................... 33
5.2.7 Şifre ......................................................................................................................................................... 34
5.2.7.1 Şifrenin devre dışı bırakılması .................................................................................................... 35
3
Table of Contents
5.3 Verileri saklama, geri çağırma, gönderme ve silme ......................................................................................... 36
5.3.1 Veri günlüğü ............................................................................................................................................ 36
5.3.1.1 Otomatik/manuel veri saklama ................................................................................................... 36
5.3.1.2 Saklanan verileri veri günlüğünden geri çağırma ........................................................................ 36
5.3.1.3 Verileri Veri Günlüğünden Gönderme ......................................................................................... 37
5.3.1.4 Saklanan verileri veri günlüğünden silme ................................................................................... 37
5.3.2 Süre ........................................................................................................................................................ 38
5.3.2.1 Süre Ekranından Verilerin Saklanması ....................................................................................... 38
5.3.2.2 Süre Ekranından Saklanan Verilerin Geri Çağrılması ................................................................ 38
5.3.2.3 Süre İçinden Veri Gönderme ...................................................................................................... 39
5.3.2.4 Süre Ekranından Saklanan Verilerin Silinmesi ........................................................................... 40
5.4 Yüklenmiş Programlar ...................................................................................................................................... 41
5.4.1 Kullanıcıya özel temel veriler girilirken kaydedilmiş test/yöntemi seçin .................................................. 41
5.4.2 Yüklenmiş program seçenekleri .............................................................................................................. 41
5.4.3 Program zamanlayıcılarının kullanımı ..................................................................................................... 43
5.4.4 Seyreltme faktörünü ayarlama ................................................................................................................ 44
5.4.5 Standart ayarlamayı çalıştırma ............................................................................................................... 44
5.4.6 Kimyasal formül ayarlama ....................................................................................................................... 45
5.4.6.1 Kimyasal formülün varsayılan ayarını değiştirme ....................................................................... 46
5.4.7 Reaktif şahidi çalıştırma ......................................................................................................................... 46
5.4.8 Numune analizi ....................................................................................................................................... 47
5.4.9 Testleri güncelleme/düzenleme .............................................................................................................. 48
5.4.9.1 Test verilerini manuel güncelleme .............................................................................................. 48
5.4.9.2 Yeni test programlama ................................................................................................................ 49
5.4.10 Saklanan programları sık kullanılan programlar listesine ekleme ......................................................... 49
5.5 Barkod Programları .......................................................................................................................................... 50
5.5.1 13 mm test/şişe barkodu tamamlama ..................................................................................................... 50
5.5.2 Ölçme aralığını seçme ............................................................................................................................ 51
5.5.3 Kimyasal değerlendirme formülünü seçme ............................................................................................. 51
5.5.3.1 Kimyasal formülün varsayılan ayarını değiştirme ....................................................................... 52
5.5.4 Temel teste özel ve numuneye özel veri ayarları .................................................................................... 52
5.5.5 Numune şahidi ........................................................................................................................................ 53
5.5.6 Barkod testlerini güncelleme/düzenleme ................................................................................................ 54
5.5.6.1 Barkod testini manuel güncelleme .............................................................................................. 54
5.5.6.2 Varolan barkod testini güncelleme .............................................................................................. 57
5.5.6.3 Yeni test programlama ................................................................................................................ 58
5.5.7 Cihaz yazılımının güncellenmesi ............................................................................................................ 58
5.5.8 LCW 906 ile, barkodla okunabilir kendi uygulamanızı programlama ...................................................... 59
5.5.8.1 Barkodla okunabilir uygulamanın LCW 906 ile değerlendirilmesi ............................................... 59
5.5.8.2 Barkodla okunabilir uygulamayı düzenleme/silme ...................................................................... 60
4
Table of Contents
Bölüm 6 Gelişmiş İşlemler .................................................................................................................................. 61
6.1 Kullanıcı Programları ....................................................................................................................................... 61
6.1.1 Kullanıcı yöntemi programlama .............................................................................................................. 61
6.1.1.1 Tek dalgaboyu ayarları ............................................................................................................... 63
6.1.1.2 Çoklu dalgaboyu ayarları ............................................................................................................ 64
6.1.1.3 Tek ve çoklu dalgaboyu modu kalibrasyon ayarları .................................................................... 66
6.1.1.4 Kullanıcı programını saklama ..................................................................................................... 70
6.1.1.5 Ek kullanıcı tanımlı parametreler ve fonksiyonlar ....................................................................... 70
6.1.2 Serbest programlama program tipi ......................................................................................................... 72
6.1.2.1 Ölçüm süreci ............................................................................................................................... 72
6.1.2.2 Ölçme sırasına ait yeni öğe girme .............................................................................................. 73
6.1.2.3 Kalibrasyon formülünü girme (değerlendirme formülü) ............................................................... 75
6.1.2.4 Değişkenleri girme ...................................................................................................................... 78
6.1.2.5 Serbest programlama kullanıcı programını kaydetme ................................................................ 78
6.1.3 Kullanıcı programı seçme ....................................................................................................................... 78
6.1.4 Sık kullanılanlar listesinde kullanıcı programlarını ekleme, düzenleme ve silme .................................... 79
6.1.4.1 Sık kullanılanlara Ekleme ........................................................................................................... 79
6.1.4.2 Düzenleme .................................................................................................................................. 80
6.1.4.3 Silme ........................................................................................................................................... 80
6.2 Sık Kullanılanlar ............................................................................................................................................... 81
6.2.1 Sık kullanılan programı geri çağırma ...................................................................................................... 81
6.2.2 Bir sık kullanılan programı silme ............................................................................................................. 81
6.3 Standart Ekleme – sonuçları izleme/kontrol etme ............................................................................................ 82
6.3.1 Standart eklemeyi tamamlama ............................................................................................................... 83
6.4 Tek Dalgaboyu (absorbans, konsantrasyon ve transmitans ölçümleri) ............................................................ 86
6.4.1 Tek dalgaboyu modunu ayarlama ........................................................................................................... 86
6.4.2 Tekli dalgaboyu ölçümlerini alın .............................................................................................................. 87
6.5 Çoklu Dalgaboyu modu – birden çok dalgaboyundaki ölçümler ...................................................................... 88
6.5.1 Farklı dalgaboylarında okuma modu ayarlama ....................................................................................... 88
6.5.2 Çoklu dalgaboyu modunda ölçüm tamamlama ....................................................................................... 91
6.6 Absorbans/transmitans süresi .......................................................................................................................... 92
6.6.1 Süre ayar parametreleri .......................................................................................................................... 92
6.6.2 Süre taraması okuma .............................................................................................................................. 93
6.6.3 Süre verileri analizi .................................................................................................................................. 94
6.6.3.1 Süre taraması veya süre tarama analizine ait navigasyon ......................................................... 95
6.7 Sistem kontrolleri ............................................................................................................................................. 95
6.7.1 Cihaz Bilgisi ............................................................................................................................................ 96
6.7.2 Cihaz yazılımını güncelleme ................................................................................................................... 96
6.7.3 Optik Kontroller ....................................................................................................................................... 97
6.7.3.1 Dalgaboyu kontrolü ..................................................................................................................... 97
6.7.3.2 Kaçak ışık kontrolü ..................................................................................................................... 98
6.7.3.3 Absorbans kontrolü ..................................................................................................................... 99
6.7.3.4 Doğrulama seti .......................................................................................................................... 100
6.7.4 Çıkış kontrolleri ..................................................................................................................................... 102
6.7.5 Lamba geçmişi ...................................................................................................................................... 102
6.7.6 Fabrika Servisi ...................................................................................................................................... 102
6.7.7 Servis zamanı ....................................................................................................................................... 103
6.7.8 Cihaz Yedekleme .................................................................................................................................. 104
5
Table of Contents
Bölüm 7 Bakım ................................................................................................................................................... 107
7.1 Temizleme gereksinimleri .............................................................................................................................. 107
7.1.1 Spektrofotometre .................................................................................................................................. 107
7.1.2 Ekran ..................................................................................................................................................... 107
7.1.3 Küvetler/numune hücreleri .................................................................................................................... 107
7.2 Bataryayı takın veya değiştirin ....................................................................................................................... 108
7.2.1 Batarya kullanımı hakkında bilgiler ....................................................................................................... 109
7.2.1.1 Lityum bataryanın geri dönüşümü ............................................................................................ 109
7.2.1.2 Optimum batarya kullanımı ....................................................................................................... 110
7.2.1.3 Bataryanın kullanım ömrü ......................................................................................................... 110
7.2.1.4 Batarya/Çalışma süresinin yüklenmesi ..................................................................................... 111
7.3 Lamba değiştirme .......................................................................................................................................... 112
Bölüm 8 Sorun Giderme .................................................................................................................................... 115
Bölüm 9 Yedek Parçalar .................................................................................................................................... 117
Bölüm 10 İrtibat Bilgileri .................................................................................................................................... 119
Bölüm 11 Garanti, yükümlülük ve şikayetler ................................................................................................... 121
Index .................................................................................................................................................................... 123
6
Bölüm 1
Teknik Özellikler
Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Performans Özellikleri
Çalışma Modu
Transmitans (%), Absorbans ve Konsantrasyon
Kaynak Lamba
Gazlı Tungsten (görünür)
Dalgaboyu Aralığı
340–900 nm
Dalgaboyu Doğruluğu
± 1,5 nm
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği
< 0,1 nm
Dalgaboyu Çözünürlüğü
1 nm
Dalgaboyu Kalibrasyonu
Otomatik
Dalgaboyu Seçimi
Seçilen yönteme bağlı olarak otomatik
Spektral Bant Genişliği:
5 nm
Fotometrik ölçüm aralığı
340–900 nm Dalgaboyu Aralığında ± 3,0 Abs
Fotometrik Doğruluk
0,0–5 Abs arasında 0,5 mAbs
0,50–2,0 Abs arasında %1
Fotometrik Doğrusallık
< %0,5–2 Abs
> 2 Abs'de < = %1
546 nm'de doğal camla
Kaçak Işık
KV450/3 ile 340 nm'de < %0,2 T
NaNO2 ile 340 nm’de < %0,1 T
Veri saklama
500 ölçülmüş değer (sonuç, tarih, saat, numune no, kullanıcı ismi)
Kullanıcı programları
50
Fiziksel ve Çevresel Özellikler
Genişlik
220 mm (8,6 inç)
Yükseklik
135 mm (5,3 inç)
Derinlik
330 mm (12,9 inç)
Ağırlık
4,06 kg (8,95 Ibs) batarya olmadan
4,38 kg (9,66 Ibs) batarya ile
Çalışma Şartları
10–40 °C (50–104 °F), maks. %80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Saklama Şartları
-40–60 °C (-40–140 °F), maks. %80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Ek teknik veriler
Şebeke bağlantısı
15 VDC/ 30VA
Soketli güç kaynağı ünitesi: (100–240 V/50–60 Hz)
Arayüzler
Sadece aşağıdaki uzunluklardaki blendajlı kablo kullanın 3 m uzunluk.
1 x USB tip A
1 x USB tip B
Muhafaza Derecesi
IP 41, kapak kapalıyken
IP 42, Koruyucu Kapak yerindeyken
Güvenlik sınıfı
Güvenlik sınıfı II
7
Teknik Özellikler
8
Bölüm 2
Genel Bilgiler
2.1 Güvenlik bilgisi
Bu cihazı paketinden çıkarmadan, kurmadan veya çalıştırmadan
önce lütfen bu kılavuzun tümünü okuyun. Tüm tehlike, uyarı ve
dikkat ifadelerine özellikle dikkat edin. Bunların yapılmaması
kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazın hasar
görmesine neden olabilir.
Bu cihazın korumasının bozulmadığından emin olun, cihazı bu
kılavuzda belirtilenden başka bir şekilde kullanmayın veya
kurmayın.
2.1.1 Tehlike bilgilerini kullanma
TEHLİKE
Potansiyel olarak veya yakın bir zamanda olmasından
korkulan, engellenmediği taktirde ölüm veya ciddi
yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
UYARI
Potansiyel olarak veya yakın bir zamanda olmasından
korkulan, engellenmediği taktirde ölüm veya ciddi
yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT
Potansiyel olarak küçük veya orta dereceli bir yaralanmaya
neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
Önemli Not: Engellenmediği takdirde cihazda hasara neden
olabilecek bir durumu belirtir. Kullanıcının cihazı kullanırken
özellikle dikkate alması gereken bilgi.
Not: Ana metine ilave olarak verilen çalışma bilgileri.
2.1.2 Önlem etiketleri
Bu cihaza takılmış tüm etiketleri okuyun. Dikkat
edilmemesi durumunda, kişisel yaralanma veya cihazda hasar
meydana gelebilir. Bir sembol cihazda belirtiliyorsa, kılavuzda
tehlike veya dikkat ifadesiyle bulunur.
Bu simge cihaz üzerinde bulunduğunda çalışma ve/veya güvenlik bilgileri için talimat kılavuzunu kaynak olarak
göstermektedir.
Bu sembolle işaretlenen elektrik cihazlarının 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Avrupa ülkelerinde kamusal atık
sistemlerinde imha edilmesi mümkün olmayacaktır. Yerel ve ulusal yasal düzenlemelere (AB direktifi 2002/96/EC)
uygunluk çerçevesinde, üretici eski cihazların ücretsiz olarak imha edilmesi sorumluluğunu üzerine almaktadır.
Not: Ýmha iţlemi ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen üreticiniz veya tedarikçiniz ile irtibata geçin.
1. SINIF LAZER
Bu sembol, cihazda1. Sınıf LAZER cihazı bulunduğunu belirtir.
Veri: 0,3 mW; λ = 650 nm
2.1.3 Sınıf 1 lazer ürünü
YARALANMA TEHLİKESİ. Cihazın kapaklarını asla çıkarmayın.
Bu cihaz lazer kullanır ve kullanıcı lazere maruz kalırsa
yaralanabilir.
9
Genel Bilgiler
Bu cihaz, SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ, CDRH Erişim No. 0510555'e
dahildir. Açıldığında gözle görülmeyen lazer radyasyonu yayar.
Işına doğrudan maruz kalmaktan kaçının. Dahili bileşenlerin servisi
yalnızca yetkili fabrika personeli tarafından yapılmalıdır.
Cihaz, EN 61010-1 "Ölçüm, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı için
Elektrikli Cihaz Güvenlik Gereksinimleri" ve EN 60825-1, "Lazer
Ürün Güvenliği" uyarınca değerlendirilmiş ve test edilmiştir.
Veri: 0,3 mW; dalgaboyu = 650 nm
2.1.4 Kimyasal ve Biyolojik Güvenlik
TEHLİKE
Olası Kimyasal/ Biyolojik Temas Tehlikeleri. Kimyasal
numunelerin, standartların ve reaktiflerle temas etmek tehlikeli
olabilir. Bu ürünün kullanıcılarının, kimyasallar hakkında
güvenlik prosedürleri ve doğru kullanım konularında
bilgilenmeleri, ilgili tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını
dikkatle okumaları önerilir.
Bu cihazın normal çalışması tehlikeli kimyasalların veya biyolojik
olarak zararlı numunelerin kullanımını içerebilir.
•
Kullanıcı, kullanmadan önce orijinal çözelti kapları üzerinde
bulunan yazılı tüm uyarıcı bilgileri ve güvenlik bilgi formunu
incelemelidir.
•
Tüm atık çözeltiler yerel ve ulusal yasalara uygun olarak
atılmalıdır.
•
Koruyucu ekipman tipi, çalışma alanında bulunan tehlikeli
madde konsantrasyonu ve miktarına göre seçilmelidir.
2.2 Ürüne Genel Bakış
DR 2800 spektrofotometre, dalgaboyu aralığı 340 - 900 nm
arasında olan bir VIS spektrofotometredir. Cihaz, uygulama
programlarının tam seti ve birden fazla dil desteğiyle birlikte
verilmektedir.
DR 2800 spektrofotometre aşağıdaki uygulama modlarını
içermektedir: Yüklenmiş Programlar (önceden yüklenmiş testler),
Barkod Programları, Kullanıcı Programları, Sık Kullanılan
Programlar, Tek Dalgaboyu Modu, Çoklu Dalgaboyu Modu ve
Süreli Mod.
DR 2800 spektrofotometre, konsantrasyon birimlerinde, absorbans
veya yüzde transmitans olarak doğrudan dijital okumalar sağlar.
Kullanıcının oluşturduğu veya programlanmış yöntemler
seçildiğinde, ekran menüsü ve sorgular kullanıcıya test boyunca
kılavuzluk eder.
Bu menü sistemi aynı zamanda raporların, oluşturulan kalibrasyon
eğrileri ile ilgili istatistiksel değerlendirmelerin oluşturulması ve
cihazın sistem kontrollerinin raporlanması için de kullanılabilir.
10
Bölüm 3
Kurulum
UYARI
Elektrik Çarpması ve Yangın Tehlikesi. Yalnızca verilen güç
kaynağını kullanın. Kılavuzun bu bölümünde açıklanan
çalışmalar yalnızca eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.
3.1 Cihazı ambalajından çıkarma
DR 2800 spektrofotometre paketi içinde aşağıdakiler
bulunmaktadır:
•
DR 2800 spektrofotometre
•
Soketli güç kaynağı, AB, BK, ABD, AUS/Çin için 4 adaptör dahil
•
Toz örtüsü
•
3 farklı küvet/hücre adaptörü (A, B ve C)
•
Işık Kalkanı, DR 2800 standart konfigürasyonunda
bulunmaktadır
•
Koruyucu Kapak
•
Hızlı başlangıç kılavuzu
Daha fazla bilgi için detaylı kullanım kılavuzlarını ve belgeleri
üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz.
Not: Herhangi bir parça kayıp veya hasarlıysa, üretici veya satış
temsilcisiyle hemen görüşün.
3.2 Çalışma ortamı
Cihazın sorunsuz çalışması ve doğru sonuçlar alınması için
aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:
•
Cihazı düz bir yüzeye sabit bir şekilde yerleştirin. Cihazın altına
hiçbir nesne sokmayın.
•
Cihazın uygun çalışması için ortam sıcaklığını 10 ile
40ºC(50–104ºF) arasında tutun.
•
Bağıl nem %80'den az olmalıdır; nem cihaz üzerinde
yoğunlaşmamalıdır.
•
Hava sirkülasyonu için üst kısım ve tüm kenarlarda en az 15
cm'lik (6 inçlik) bir açıklık bırakın böylece hava akımı elektrikli
parçalarının aşırı ısınmasını engelleyebilir.
•
Cihazı çok tozlu, nemli veya ıslak ortamlarda çalıştırmayın,
tutmayın.
•
Cihaz yüzeyini, hücre bölmesini ve tüm aksesuarları her
zaman kuru ve temiz bir ortamda tutun. Cihazın içine veya
üzerine damlayan maddelerin hemen temizlenmesi gerekir
(bkz. bölüm 7.1, sayfa 107).
Önemli Not: Cihazı ısıtıcılar, doğrudan güneş ışığı ve diğer ısı
kaynakları gibi aşırı sıcaklıklardan koruyun.
11
Kurulum
3.3 Güç bağlantıları
Yalnızca birlikte verilen harici güç kaynağı LZV798 kullanılmalıdır.
Yerine oturup "klik" sesi verene kadar adaptörü kaydırarak verilen
harici güç kaynağına (Şekil 1) doğru adaptör fişini takın. Güç
kaynağı yuvası ve fiş aynı hizada olduğunda doğru takılır. Verilen
güç kablosunu cihazın arka kısmındaki konektöre ve ana şebeke
prizine (100–240 V~ / 50–60 Hz) takın. Güç vermeye başlamak için
cihazın arkasındaki açma/kapama düğmesine basın.
3.4 Bağlantı
DR 2800'da standart olarak cihazın arka kısmında bulunan iki adet
USB arayüzü vardır. Şekil 1
USB Tip A arayüz; yazıcıyla, USB hafıza çubuğuyla, barkod tarayıcı
veya klavyeyle iletişim için kullanılır. USB hafıza çubuğu cihaz
yazılımının güncellenmesinde kullanılır.
USB Tip B arayüz bilgisayarla iletişim için kullanılır. Kullanılabilmesi
için isteğe bağlı Hach Data Trans yazılımının (bölüm 5.2.6.3,
sayfa 33) bilgisayarda yüklü olması gerekir
Aynı anda birçok aksesuarları bağlamak için USB hub kullanılabilir.
Not: USB kabloları 3 metreden (10 ft) uzun olmamalıdırlar!
Bu USB arayüzleri veri ve grafiklerin bir Yazıcı ve bir Bilgisayara
gönderilmesini ve cihaz yazılımının yükseltilmesini sağlar (bkz.
bölüm 6.7.2, sayfa 96).
12
Kurulum
Şekil 1 Arayüzler
1
Açma/Kapatma düğmesi
4
Kapak
2
USB tip B
5
USB tip A
3
Güç kaynağının takılması
13
Kurulum
3.5 Hücre Bölmeleri, Hücre Adaptörleri, Işık Kalkanı ve Koruyucu Kapak
3.5.1 Hücre bölmeleri ve adaptörler
DR 2800 cihazında iki hücre bölmesi vardır (Şekil 2). Ölçüm için her
seferinde yalnızca bir tip küvet/numune hücresi kullanılabilir.
Hücre bölmesi (#1)
•
13 mm yuvarlak küvet/şişeler
Not: Hücre bölmesi #1, küvetler/şişeler için bir barkod
okuyucu içermektedir.
Hücre bölmesi (#2)
Hücre bölmesi (#2) farklı tipte küvetleri/numune hücrelerini uyumlu
hale getirmek için adaptörler kullanır.
•
1 inç kare veya 50 mm dikdörtgen küvetler/hücreler (adaptör
kullanılmadan doğrudan hücre bölmesine takılabilir).
•
Adaptör A: 10 mm kare küvetler/hücreler
•
Adaptör B: Pour-Thru hücreleri (Pour-Thru hücrelerle sağlanan
talimatnameye başvurun) ve çok yollu küvetler/hücreler
Not: Pour-Thru Hücresinin Adaptör C değil, Adaptör B ile kullanılması
gerekir.
•
Adaptör C: Bir inç yuvarlak küvetler/hücreler ve AccuVac®
Ampuller
Not: Bir inç yuvarlak küvetlerin/hücrelerin ve AccuVac Ampullerin
Adaptör B ile değil, Adaptör C ile kullanılması gerekmektedir.
Şekil 2 Hücre bölmeleri
1
14
Hücre bölmesi (#1)
2
Hücre bölmesi (#2)
Kurulum
Şekil 3 Küvet/Numune hücre adaptörleri
1
10 mm kare küvet/numune hücre adaptörü (A)
2
1 inç Pour-Thru adaptör (B)
3
1 inç yuvarlak küvet/numune hücresi adaptörü (C)
3.5.2 Küvet/numune hücresi adaptörlerinin takılması
1. Hücre bölmesini açın.
2. Küvet/numune hücre tipi için doğru adaptörü seçin.
3. Adaptör üzerindeki ok sol (Şekil 4, sayfa 16) tarafa bakacak ve
küvet/hücre adaptörü üzerindeki küvet tipi yazısını
okuyabileceğiniz şekilde adaptörü takın. Küvet/numune hücre
tipi baskısının adaptöre (Şekil 3) uygun olması gerekir.
Not: Adaptör üzerindeki ok ışın yolunun yönünü gösterir.
15
Kurulum
Şekil 4 Küvet/numune hücresi adaptörünün takılması
3.5.3 Işık kalkanının ölçümler için kullanılması
Işık kalkanı (Şekil 5, sayfa 17) 13 mm barkod testleri kullanıldığında
ışık etkileşiminden koruma sağlar; ölçümler hücre bölmesinden (#1)
alınmadan önce bunun yapılması gerekir. Işık kalkanı yalnızca 13
mm barkod testleri kullanıldığında gerekir..
16
Kurulum
DR 2800 ışık kalkanı takılı olarak teslim edilir. Hücre bölmesini (#2)
kullanmadan önce ışık kalkanını çıkarın. Işık kalkanı, Koruyucu
Kapak içinde saklanabilir (Şekil 7, sayfa 18).
Şekil 5 Işık Kalkanı
Işık kalkanının takılması
1. Hücre bölmesini açın.
2. Işık kalkanı üzerindeki ok sol tarafa bakacak ve küvet/hücre
adaptörü üzerindeki küvet tipi yazısını okuyabileceğiniz şekilde
adaptörü takın (Şekil 6).
Şekil 6 Kalkan, yerinde
1
Işık Kalkanı
17
Kurulum
3.5.4 Koruyucu Kapak
Şekil 7 Koruyucu Kapak
1
Koruyucu Kapak
2
Koruyucu Kapak (iç görünüm)
Koruyucu Kapağın iç kısmı, küvet/numune hücresi
adaptörlerini muhafaza etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Küvet/numune hücre adaptörlerini tutma çukurları, uygun
harflerle işaretlenmiştir.
18
3
Küvet/numune hücre adaptörü A, A konumunda takılı
şekilde Koruyucu Kapak.
Kurulum
3.6 Saha analizi için DR 2800'in mobil kullanımı
DR 2800 spektrofotometre, saha analizleri gerçekleştirmek
amacıyla kullanılırken değişken ortam aydınlatma koşullarını
dengelemek için bir dizi ölçüm yapmak gerekebilir.
Bir ölçüm sonrasında aşağıdaki uyarının görüntülenmesi
durumunda aşağıda açıklanan önlemleri almanız gerekir:
Hata: Ortam çok aydınlık! Cihazı, karanlık bir konuma getirin
veya kapağı kapatın!
Genel önlem:
Kendi gölgeniz cihaz üzerine düşecek şekilde durun ve ölçümleri
tekrarlayın. Uyarının tekrar görüntülenmesi durumunda aşağıdaki
önlemleri alın.
Önlemler:
10 mL yuvarlak küvet/hücre, dikdörtgen küvet/hücre veya
AccuVac Ampullerle ölçüm
Küvet bölmesinin kapağını kapatın ve ölçümü gerçekleştirin.
13 mm yuvarlak bir küvet/şişe veya 25 mL kare küvet/hücre ile
ölçüm
Tüm hava şartlarında tutarlı ölçüm koşullarının sağlanması için açık
küvet/hücre bölmesi üzerine Koruyucu Kapağı yerleştirin (bkz.
Şekil 8 Koruyucu Kapağın Konumlandırılması,sayfa 20) ve ölçümü
gerçekleştirin.
Önemli Not: Ölçümü, 25 mL kare küvetler/hücrelerde
gerçekleştirdiğinizde Koruyucu Kapakta adaptör bulunmadığından
emin olun.
Koruyucu Kapak takılıyken fotometrenin muhafaza derecesi
IP41'den IP42'ye yükselir.
19
Kurulum
3.6.1 Koruyucu Kapağın Konumlandırılması
Şekil 8 Koruyucu Kapağın Konumlandırılması
1. Sıfır çözelti küveti veya numune küvetini taktıktan sonra
Koruyucu Kapağı, açık küvet bölmesinin üzerine yerleştirin.
"Protective Cover" (Koruyucu Kapak) yazısı cihazın ekranının
bulunduğu taraftan bakıldığında okunabilir olmalıdır.
2. Hücre bölmesi tamamen kapanana ve kapak kaymayacak
duruma gelene dek Koruyucu Kapağı doğru konumda yavaşça
bastırın.
3. Ölçümü gerçekleştirin.
Not: Koruyucu Kapak, farklı küvet adaptörleri için eş zamanlı olarak
kullanılabilir. Koruyucu Kapakta bulunan küvet adaptörü çukurları,
adaptörün ilgili harfleri ve okları ile işaretlidir. Koruyucu Kapak ve
adaptörler üzerindeki oklar takma yönünü gösterir.
20
Kurulum
3.7 Işın yolu
Şekil 9, DR 2800 ışın yolunu gösterir:
Şekil 9 Işın yolu
1
Tungsten lamba
8
Ayırıcı ayna
Referans öğe
2
Giriş kesiti
9
3
Isıdan koruma camı
10 Hücre bölmesi #2
4
Izgara
11 Lens
5
Çıkış kesiti
12 Ölçüm öğesi
6
Lens
13 Hücre bölmesi #1
7
Filtre tekeri
14 LED
21
Kurulum
22
Bölüm 4
Başlatma
4.1 Cihazı açma ve kapatma
1. Güç kaynağına bağlayın (laboratuar analizi) veya bataryayı
takın (saha analizi).
2. Cihazın arkasındaki düğme, cihazın açılmasını (1 saniye
boyunca basılı tutun) ve kapanmasını (3 - 5 saniye boyunca
basılı tutun) sağlar. Bir sinyal sesi cihazın kapatıldığını onaylar.
Not: Cihazı hızlı bir şekilde arka arkaya kapatıp açmayın. Cihazı tekrar
açmadan önce yaklaşık 20 saniye bekleyin, aksi takdirde elektronik ve
mekanik sistemlere hasar verebilirsiniz.
4.2 Dil seçimi
Spektrofotometre yazılımında birçok dil seçeneği bulunmaktadır.
Cihaz ilk açıldığında, dil seçimi ekranı görünecektir.
1. İstediğiniz dili seçin.
2. Dil seçimini onaylamak için OK tuşuna basın. Öz sınama
otomatik olarak başlayacaktır.
Dil ayarının değiştirilmesi
Seçenek değiştirilene kadar cihaz seçili dilde çalışır.
1. Cihaz açılırken, dil seçimi listesi görüntülenene kadar ekranın
herhangi bir yerine dokunun (yaklaşık 30 saniye).
2. Gereken dili seçin.
3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın. Test programı
hemen ardından otomatik olarak başlayacaktır.
4.3 Öz Sınama
Cihaz her açıldığında, başlıca sistem bileşenlerinin çalıştığından
emin olunması için bir seri sistem kontrol testi otomatik olarak
gerçekleştirilir.
Yaklaşık iki dakika süren bu prosedür sistem, lamba, filtre ayarı,
dalgaboyu kalibrasyonu ve voltajı kontrol eder. Doğru şekilde
çalışan her bir test bir kontrol işareti ile onaylanır.
Sistem açılış kontrolleri tamamlandığında Ana Menü görüntülenir.
23
Başlatma
Eğer cihaz, son kalibrasyona göre herhangi bir sapma tespit
ederse, bir sistem kontrolü yapılmalıdır.
1. Hücre bölmesindeki küveti çıkarın ve kapağı kapatın.
2. Başlat tuşuna basın.
Sistem kontrolü gerçekleştirilir (yaklaşık süresi 6 dakika).
Not: Öz sınama sırasında başka hata mesajları için bkz. Bölüm 8, sayfa
115.
24
Bölüm 5
Standart İşlemler
5.1 Genel bakış
5.1.1 Dokunmatik ekranı kullanma ipuçları
Tüm ekran dokunmatiktir. Bir seçim yapmak için, tırnağınız, parmak
ucunuz, kalem silgisi veya bir stylus ile ekrana basın. Tükenmez
kalem ucu gibi sivri nesnelerle ekrana dokunmayın!
•
Ekran üzerine herhangi bir şey koymayın; ekran çizilebilir veya
zarar görebilir!
•
Seçim yapmak için tuşlara, kelimelere veya simgelere
dokunun.
•
Uzun listelerde çok hızlı şekilde yukarı çıkmak ve aşağı inmek
için kaydırma çubuklarını kullanın. Kaydırma çubuğunu basılı
tutarak listede yukarı aşağı hareket edin.
•
Listede bir öğeyi vurgulamak için öğeye bir kez dokunun. Öğe
başarılı bir şekilde seçildiğinde, renkleri tersine çevrilmiş metin
olarak görüntülenecektir (koyu renkli arka plan üzerinde açık
renkli metin).
5.1.2 Alfanümerik tuş takımının kullanılması
Bu ekran, cihaz programlanırken gerektiğinde harf, rakam ve
sembol girmek için kullanılır. Kullanılamayan seçenekler devre
dışıdır (gri). Ekranın sağında ve solunda bulunan simgelerin
açıklamaları için. Tablo 1.
Tuş takımının ortasındaki alan seçilen giriş modunu göstermek için
değişir. İstenen karakter ekranda görünene kadar bir tuşa art arda
basın. Boşluk, YZ_ tuşundaki alt çizgi kullanılarak bırakılabilir.
Not: USB klavye (ABD klavye düzeniyle) veya USB Barkod taşınabilir
tarayıcı giriş için kullanılabilir (bkz. Bölüm 9, sayfa 117).
Tablo 1 Alfanümerik tuş takımı
Simge / tuş
Açıklama
Fonksiyon
ABC/abc
Alfabetik
Bu tuş, alfabetik karakterler girilirken (ör. kullanıcının girdiği birimler), küçük harf ve
büyük harf arasında geçiş yapabilmenizi sağlar.
#%
Semboller
Noktalama işaretleri, semboller ve sayısal alt ve üst simgeler girilebilir.
123
Nümerik
Normal rakamların girilmesi için.
CE
Girişi Sil
Girişi siler.
Sol Ok
Geri al
Bir pozisyon geri gider. Bu, yeni pozisyona daha önceden girilmiş karakteri siler.
Sağ Ok
İlerleme
Giriş yapılırken iki peşpeşe karakter aynı tuş üzerinde olduğunda sonraki
karaktere ilerler.
25
Standart İşlemler
5.1.3 Ana Menü
"Ana Menü"den farklı modlar seçilebilir. Aşağıdaki tabloda her
menü seçeneği kısaca açıklanmıştır.
Tablo 2 ”Ana Menü“ Seçenekleri DR 2800
Seçenek
Fonksiyon
Yüklenmiş Programlar /
Barkod Programları
(HACH LANGE
Programları)
Yüklenmiş programlar, HACH reaktifleri, LANGE küvet testleri ve pipet testlerinin kullanıldığı
önceden programlanmış yöntemlerdir.
DR 2800 Prosedürleri Kılavuzu'nda, HACH programları kullanılarak gerçekleştirilen analizler için
resimli adım adım prosedürler bulunmaktadır. LANGE testlerinin çalışma prosedürleri test
paketlerinde yer alır.
Kullanıcı Programları
Kullanıcı programları "analizlerin isteğe göre yapılmasını" mümkün kılar:
- Kullanıcılar kendi geliştirdikleri yöntemlerini programlayabilirler.
– Mevcut HACH ve LANGE yöntemleri kullanıcı programları olarak saklanabilir. Kullanıcının
gereksinimlerine göre LANGE testlerinde daha sonra değişiklik yapılabilir.
Sık Kullanılan
Programlar
Kullanıcının kendi gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturduğu yöntemler/testler listesi.
Tek Dalgaboyu
Tek dalgaboyu ölçümleri şunlardır:
Absorbans ölçümleri: Numunenin absorbe ettiği ışık absorbans birimlerinde ölçülür.
Transmitans ölçümleri (%): Numunenin içinden geçip dedektöre ulaşan ışığın yüzdesi ölçülür.
Konsantrasyon ölçümleri: Ölçülmüş absorbans değerlerinin konsantrasyon değerlerine
çevrilebilmesi için bir konsantrasyon faktörü girilebilir.
Çoklu Dalgaboyu
Çoklu dalgaboyu modunda, absorbans (Abs) veya transmitans yüzdesi (%T) dört dalgaboyuna
kadar ölçülür ve absorbans farklılıkları ile absorbans bağlantıları hesaplanır. Konsantrasyonları
basit çevirme işlemleri de gerçekleştirilebilir.
Süre
Süre taraması tanımlanmış bir zaman içerisinde belirlenmiş dalgaboyunda absorbans veya
transmitans yüzdesini kaydeder.
Sistem Kontrolleri
Sistem kontrolleri menüsü optik kontroller, çıkış kontrolleri, lamba geçmişi, cihaz güncellemesi,
servis zamanı ve cihaz yedeklemesi gibi bir dizi seçenek sunar.
Veri Geri Çağırma
Saklanan veri geri çağrılabilir, filtreden geçirilebilir, aktarılabilir ve silinebilir.
Cihaz Ayarları
Bu modda kullanıcıya özel veya yönteme özel ayarlar girilebilir: Kullanıcı İsmi, Numune İsmi,
Tarih ve Saat, Görüntü ve Ses, Güç Yönetimi, PC ve Yazıcı ve Şifre.
26
Standart İşlemler
5.2 Cihaz Ayarları modu
1. "Ana Menü"de Cihazın Ayarlanması seçeneğini seçin.
Cihaz fonksiyonlarını yapılandırmak için fonksiyon seçimi
görüntülenir.
5.2.1 Kullanıcı İsmi
Bu seçeneği, 30 kişiye kadar kullanıcı isminin baş harflerini (her biri
için en fazla 5 karakter) cihaza girmek için kullanın. Bu özellik
numuneleri hangi kullanıcıların ölçtüğünü kaydetmeye yardımcı
olur.
1. Cihaz Ayarları menüsünde Kullanıcı İsmi tuşuna basın.
2. Yeni bir "Kullanıcı İsmi" girmek için Yeni tuşuna basın.
3. Yeni bir Kullanıcı İsmi girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın.
4. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Ekranda seçilen Kullanıcı İsmi görülecektir.
6. OK tuşuna basın. Cihaz, Cihaz Ayarları ekranına dönecek ve
seçilen kullanıcı ismini gösterecektir.
7. Seçilen Kullanıcı İsmi etkinleştirilmiştir.
Not: Listeden Kullanıcı İsmini kaldırmak için Sil tuşuna basın.
Not: Kullanıcı İsmini ölçüm modunda da girebilir veya değiştirebilirsiniz.
Sonuçlar ekranında, Seçenekler>Daha fazla...>Cihaz Ayarları tuşuna
basın veya Kullanıcı İsmi zaten atanmış durumdaysa sonuçlar ekranında
Kullanıcı İsmi sembolünü hemen seçebilirsiniz.
27
Standart İşlemler
5.2.2 Numune İsmi
Bu seçeneği, cihaza en fazla 100 Numune Tanımlama etiketi (her
biri için en fazla 13 karakter) girmek için kullanın. Numune
İsimlerini, numunenin konumunu veya numuneye özel başka
bilgileri belirtmek için kullanabilirsiniz.
1. Cihaz Ayarları menüsünde Numune İsmi tuşuna basın.
2. Yeni Numune İsmi girmek için Yeni tuşuna basın.
3. Yeni bir Kullanıcı İsmi girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın.
Not: USB Barkod taşınabilir tarayıcı (bkz. Bölüm 9, sayfa 117)
bağlıysa Numune İsmi de taranabilir. Numune isimleri ayrıca USB
klavye kullanılarak da girilebilir.
4. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Numune İsim'leri sıralı olarak (örn. Debi (01 vb.))
numaralandırmak isterseniz, Numara Ekleyi seçin.
•
Sıranın ilk rakamını belirtmek için ok tuşlarını kullanın.
•
Sıranın ilk rakamını girmek için alfanümerik tuş takımı
aracılığıyla ok tuşları arasındaki tuşu kullanın.
6. "Cihaz Ayarları" ekranına dönmek için OK tuşuna basın.
7. Numune İsmi etkinleştirilmiştir. Ölçümden sonra her bir
Numune İsmi otomatik olarak artan sırada numaralandırılır.
Rakam Numune İsmi arkasında parantez içinde gösterilir.
Not: Numune İsmi silmek için ismi vurgulayın ve Sil tuşuna basın.
Not: Numune İsmi ölçüm modundan girilebilir veya değiştirilebilir. Sonuçlar
ekranında, Seçenekler, Daha fazla... ve ardından Cihaz Ayarları tuşuna
basın. Numune İsmi zaten atanmışsa, sonuçlar ekranında "Numune İsmi"
sembolünü hemen seçebilirsiniz.
28
Standart İşlemler
5.2.3 Tarih ve saat
1. Cihaz Ayarları menüsünde Tarih ve Saat tuşuna basın.
2. Tarih ve saat bir dizi alanda alt bölümlere ayrılmıştır. Uygun
alana basın ve değeri değiştirmek için ok tuşlarını kullanın.
3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın. Cihaz,
"Cihazın Ayarlanması" ekranına geri dönecektir.
5.2.4 Görüntü ve Ses Tercihleri
1. Cihaz Ayarları menüsünde Görüntü ve Ses tuşuna basın.
Şu seçenekler görüntülenecektir:
•
Görüntü Kontrastı—Aydınlatma koşulları ve görüş açısına
uyması için ekran parlaklığını ayarlar.
•
Ekrana dokunulması—Ekrana her dokunulduğunda kısa bir
uyarı sesini etkinleştirir//devre dışı bırakır (varsayılan:kapalı).
•
Okuma bitimi—Okuma tamamlandığında sesi
etkinleştirir//devre dışı bırakır (Varsayılan: okumanın her
tamamlanışında kısa uyarı sesi).
•
Zamanlayıcı—Zamanlayıcı sesinin uzunluğunu ayarlar. Uzun
veya Kısa seçimini yapın. Uzun uyarı sesleri gürültülü ortamlar
için önerilmektedir.
2. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın. Cihaz,
"Cihaz Ayarları" ekranına geri dönecektir.
5.2.5 Güç Yönetimi
DR 2800, şebeke elektriği veya batarya gücüyle çalışabilir.
Not: Batarya, standart ürün paketinin bir parçası değildir.
1. "Cihazın Ayarlanması" menüsünde Güç Yönetimi seçeneğini
seçin.
Batarya simgesi bataryanın şarj durumunu % olarak gösterir.
Not: Güç Yönetimi menüsündeki zamanlayıcı ayarları sadece cihaz
batarya gücüyle çalışırken aktiftir.
29
Standart İşlemler
2. Cihaz, batarya gücüyle çalışırken Bekleme moduna
geçmeden önce geçecek sürenin uzunluğunu ayarlamak için
Bekleme modu altındaki seçeneklerden birini seçin.
Not: Bekleme modunda, ekranın arka aydınlatması kapatılır. Ekrana
dokunulduğuna aydınlatma tekrar açılacaktır.
3. Cihaz, batarya gücüyle çalışırken otomatik olarak kapanmadan
önce geçecek sürenin uzunluğunu ayarlamak için Otomatik
Kapatma altındaki seçeneklerden birini seçin.
Not: Cihaz otomatik olarak kapandıktan sonra cihazı tekrar başlatmak
için arka kısımdaki düğmeye basmanız gerekir.
30
Standart İşlemler
5.2.6 PC ve yazıcı
Cihazın arka kısımda 2 USB arayüzü bulunmaktadır (bkz. Şekil 1,
sayfa 13). Bu ara birimler verilerin ve grafiklerin yazıcıya
aktarılmasında, verilerin güncellenmesinde ve kişisel bilgisayarla
veri iletişimi kurulmasında kullanılır. Arayüzler USB hafıza
çubuğuyla, harici USB klavyeyle veya USB Barkod taşınabilir
tarayıcısıyla bağlantı için kullanılabilir.
Not: Aynı anda birçok aksesuarla bağlamak için USB hub kullanılabilir.
USB hafıza çubuğu veri ve yazılımların güncellenmesi için
kullanılır; bkz. bölüm 6.7.2, sayfa 96.
Önemli Not: Blendajlı USB kablosunun 3 m'den daha uzun
olmaması gerekir!
Tablo 3 USB konektörü
USB Arayüzleri
Açıklama
USB (Tip B)
Bu USB arayüzü Cihazı PC'ye bağlamak (HACH Data Trans Software'in kurulmasıyla) için
tasarlanmıştır.
USB (Tip A)
Bu USB portu yazıcı, USB hafıza çubuğu, barkod tarayıcı veya klavye bağlamak için kullanılabilir.
1. Cihaz Ayarları menüsünde PC ve Yazıcı tuşuna basın.
Bağlantılar hakkında bilgilerin bulunduğu liste açılır.
5.2.6.1 Yazıcı kurulumu
Uyumluluk nedeniyle yazıcı dilinin HP PCL 3 olması gerekir.
2. Yazıcı tuşuna basın.
3. Yazıcı Kurulumu ekranını görüntülemek için Kurulum tuşuna
basın.
31
Standart İşlemler
Yazıcı Kurulumu:
•
Çözünürlük: Baskı kalitesi
•
Kağıt: Kağıt boyutu
Not: İsteğe bağlı bir Termal Yazıcı bağlıysa "Otomatik Gönder" fonksiyonu
açık/kapalı olarak bulunur.
4. Ölçülen tüm verileri otomatik olarak termal yazıcıya göndermek
için Otomatik Gönder: Açık seçeneğini belirleyin.
Not: Otomatik Gönder seçeneği diğer yazıcılar için kullanılamaz (ör.
mürekkep püskürtmeli yazıcılar).
5. Baskı kalitesini seçmek için Çözünürlük tuşuna basın.
Şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:
•
100 dpi
•
150 dpi ve
•
300 dpi
6. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: PC ve Yazıcı menüsüne dönmek için bir kez daha OK tuşuna basın.
32
Standart İşlemler
7. Kağıt boyutunu seçmek için Kağıt tuşuna basın.
Şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:
•
Letter
•
Legal
•
Executive
•
A4
8. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: PC ve Yazıcı menüsüne dönmek için bir kez daha OK tuşuna basın.
5.2.6.2 Verileri yazdırma
1. Ana Menü'de Veri Geri Çağırma tuşuna basın.
2. Yazdırılacak verilerin saklandığı veri kaynağını seçin.
3. Bir liste görüntülenir. Verilere filtre uygulanabilir. Daha fazla bilgi
için bkz. bölüm 5.3.1.2, sayfa 36.
4. Verilerin (tablo, eğri) hemen yazıcıya gönderilmesi için PC ve
Yazıcı simgesine basın.
5. Tek nokta veya Filtreli veriler veya Tüm verileri vurgulayıp
onaylamak için OK tuşuna basın.
Veriler yazdırılana dek Veri Gönderiyor... mesajı görüntülenir.
5.2.6.3 HACH Data Trans
Ölçüm verilerinin işlenmesi için isteğe bağlı HACH Data Trans
yazılımının bilgisayarda kurulu olması gerekir.
1. Cihaz Ayarları menüsünde PC ve Yazıcı tuşuna basın.
2. PC seçeneğini seçin.
3. PC Kurulumu ekranını görüntülemek için Kurulum tuşuna
basın.
Kurulum hakkında daha fazla bilgi için HACH Data Trans
kullanıcı kılavuzuna başvurun.
33
Standart İşlemler
4. Ölçülen tüm verileri otomatik olarak bilgisayara göndermek için
Otomatik Gönder: Açık seçeneğini seçin.
Not: Otomatik Gönder: Kapalı seçiliyse bilgisayara veri göndermek
için PC ve Yazıcı tuşuna basılması gerekir.
Not: Uzak fonksiyonu yalnızca veri aktarımını izlemek içindir.
5.2.7 Şifre
Şifre menüsü, çeşitli fonksiyonlara erişimin kontrol edilmesi için bir
takım güvenlik ayarları içerir. Örneğin, saklanan programlarda veya
cihaz yapılandırmasında yetkisiz değişikliklerden korunma.
1. Cihaz Ayarları menüsünde Şifre tuşuna basın.
2. Güvenlik Listesi seçeneğini vurgulamak için şifre atayın.
Şifreyi Belirle tuşuna basın.
3. Yeni bir Şifre (her biri en fazla 10 karakter) girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın ve onaylamak için OK tuşuna
basın.
Güvenlik Listesi erişimi etkinleştirilmiştir.
34
Standart İşlemler
4. Yetkisiz kullanıcılara karşı çeşitli fonksiyonları kilitlemek için
Güvenlik Listesi tuşuna basın.
5. Kontrol etmek istediğiniz fonksiyonları vurgulayın.
6. Şifre menüsüne dönmek için Güvenlik Listesini onaylayıp OK
tuşuna basın.
7. Güvenlik Listesinin yeni ayarlarını vurgulamak için Açık tuşuna
basın.
8. Onaylamak için yeni Şifreyi tekrar girin.
9. "Cihaz Ayarları" ekranına geri dönmek için OK tuşuna basın.
Not: Bir kullanıcı kilitli bir ayara ulaşmaya çalıştığında Şifre sorgulaması
için alfanümerik tuş takımı görünecektir.
5.2.7.1 Şifrenin devre dışı bırakılması
1. Cihazın Ayarlanması menüsünde Şifre tuşuna basın.
2. Önceki Şifreyi girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın ve
onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Güvenlik Listesinin yeni ayarlarını devre dışı bırakmak için
Kapalı tuşuna basın.
4. "Cihaz Ayarları" ekranına geri dönmek için OK tuşuna basın.
Not: Eski Şifreyi silmek veya yeni bir şifre girmek için bu fonksiyonu
kullanın.
35
Standart İşlemler
5.3 Verileri saklama, geri çağırma, gönderme ve silme
5.3.1 Veri günlüğü
Veri Günlüğü aşağıdaki modlarda alınan 500 okuma değerini
saklayacaktır: Yüklenmiş Programlar, Barkod Programları, Kullanıcı
Programları, Sık Kullanılan Programlar, Tekli Dalga Boyu ve Çoklu
Dalga Boyu. Tarih, Saat, Sonuçlar, Numune İsmi ve Kullanıcı İsmi
dahil olmak üzere analizin tam bir kaydı saklanır.
5.3.1.1 Otomatik/manuel veri saklama
Veri saklama parametresi, verilerin otomatik olarak mı yoksa
manuel olarak mı saklanacağını belirtir (kullanıcı hangi veriyi
saklayacağına karar vermelidir).
1. Seçenekler menüsünde Yükle: Açık/Kapalı tuşuna basın.
•
Yükle: Açık ayarında, tüm ölçüm verileri otomatik olarak
saklanır.
•
Yükle: Kapalı ayarında, hiçbir ölçüm verisi otomatik olarak
saklanmaz. Bununla birlikte, bu ayar sonuç ekranından
Konfigürasyon seçeneğiyle Yükle: Açık konumuna
değiştirilebilir. Daha sonra o an için ekranda gösterilen
okuma değeri saklanır.
Not: Cihazın belleği (veri günlüğü) dolduğunda, yeni verilerin
saklanmasına izin vermek için en eski veriler otomatik olarak silinir.
5.3.1.2 Saklanan verileri veri günlüğünden geri çağırma
1. Ana Menü'de Veri Geri Çağırma tuşuna basın.
2. Veri Günlüğü tuşuna basın.
Saklanan verilerin bir listesi görüntülenir.
3. Filtre: Açık/Kapalı tuşuna basın.
4. Filtre Ayarları fonksiyonu belirli öğelerin aranması için
kullanılır.
5. Filtreleri çalıştırmak için Açık seçeneğini vurgulayın; verileri
seçme ölçütü:
•
Numune İsmi
•
Kullanıcı İsmi
•
Başlangıç Tarihi
•
Parametre
veya bu dört seçeneğe ait herhangi bir kombinasyon.
36
Standart İşlemler
6. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın. Seçilen öğeler
listelenir.
7. Daha fazla bilgi almak için Ayrıntıları İncele tuşuna basın.
5.3.1.3 Verileri Veri Günlüğünden Gönderme
Dosyalar, USB hafıza çubuğu "DATALOG" isimli CSV dosyaları
(Virgülle Ayrılmış Değer) şeklinde otomatik olarak gönderilir. Artık
dosya bir elektronik tablo programı kullanılarak işlenebilir. Dosya
ismi şu şekilde olacaktır:
DLYear_Month_Day_Hour_Minute_Second. CSV.
Yazıcıya veri göndermek için bkz. bölüm 5.2.6.2, sayfa 33.
1. USB aygıtını takın (Şekil 1, sayfa 13).
2. Ana Menü'de Veri Geri Çağırma tuşuna basın. Sırasıyla
Seçenekler ve PC ve Yazıcı simgesine basın.
3. Hafıza çubuğuna gönderilecek verileri seçip OK tuşuna basın.
Not: Parantez içindeki sayı bu seçime atanan veri kümelerinin toplam
sayısıdır.
Bilgisayara ölçüm verileri göndermek için :
Kullanılabilmesi için, isteğe bağlı HACH Data Trans yazılımının
bilgisayarda kurulu olması gerekir, bkz. bölüm 5.2.6.3, sayfa 33.
5.3.1.4 Saklanan verileri veri günlüğünden silme
1. Ana Menü'de Veri Geri Çağırma tuşuna basın.
2. Veri Günlüğü>Seçenekler>Sil tuşuna basın.
3. Tek Nokta, Filtreli veriler veya Tüm verileri vurgulayıp
onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: Parantez içindeki sayı bu seçime atanan veri kümelerinin toplam
sayısıdır.
37
Standart İşlemler
5.3.2 Süre
Cihaz 20 adet Süreli Veri seti saklayabilir. Veriler, incelendikten
sonra kullanıcının kararına göre manuel olarak saklanabilir.
5.3.2.1 Süre Ekranından Verilerin Saklanması
1. Okuma yapıldıktan sonra Süre modundaki "Seçenekler"
menüsünde Sakla simgesine basın.
Veri Saklama listesi açılır.
2. O anki taramayı vurgulanan numaralı satıra kaydetmek için
Sakla tuşuna basın. Bir taramanın üzerine de yazdırılabilir.
5.3.2.2 Süre Ekranından Saklanan Verilerin Geri Çağrılması
1. "Ana Menü"de Veri Geri Çağırma tuşuna basın.
a. Gereken verileri çağırmak için Süre seçimini yapın.
b. Zaten bu programda çalışıyorsanız Seçenekler, Daha
fazla... ve sonra da Veri Geri Çağır tuşlarına basın.
38
Standart İşlemler
2. Ayrıntılara bakmak için Grafik tuşuna basın.
Not: Veri Geri Çağırma listesine geri dönmek için Özet İnceleme
tuşuna basın.
3. Ayrıntılara bakmak için Tablo tuşuna basın.
Not: Veri Geri Çağırma listesine geri dönmek için Özet İnceleme
tuşuna basın.
5.3.2.3 Süre İçinden Veri Gönderme
Seçenek 1:
1. Verileri bir USB hafıza çubuğuna veya yazıcıya göndermek için
"Ana Menu" içinde Veri Geri Çağır ve sonra da Süre tuşlarına
basın.
Dosyalar otomatik olarak "TCdata" (Süre Verileri) adında bir
dosyaya CSV dosyaları (Virgülle Ayrılmış Değer) olarak
gönderilecektir.
Dosya ismi şu şekilde olacaktır: ”TCData_X.csv”
X = tarama sayısı (1–20)
Daha fazla işlem yapmak için bir elektronik tablo programı
kullanın.
39
Standart İşlemler
Seçenek 2:
1. Verileri USB hafıza çubuğuna ya da yazıcıya göndermek için
önce Süre tuşuna, ardından da Seçenekler, Daha fazla ve
Veri Gönder tuşlarına basın.
Dosyalar otomatik olarak "TCdata" (Süre Verileri) adında bir
dosyaya CSV dosyaları (Virgülle Ayrılmış Değer) olarak
gönderilecektir.
Dosya ismi şu şekilde olacaktır:
”TCYıl_Ay_Gün_Saat_Dakika_Saniye.CSV“ (Süre Verileri)
Daha fazla işlem yapmak için bir elektronik tablo programı
kullanın.
5.3.2.4 Süre Ekranından Saklanan Verilerin Silinmesi
1. "Ana Menü"den Verileri Geri Çağırma tuşuna, ardından da
Süre veya "Seçenekler" menüsünden Daha Fazla..., Verileri
Geri Çağır tuşuna basabilirsiniz.
Saklanan verilerin bir listesi görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz verileri vurgulayın.
3. "Seçenekler" menüsünde Sil tuşuna, onaylamak için de OK
tuşuna basın.
40
Standart İşlemler
5.4 Yüklenmiş Programlar
Cihazda 200'den fazla programlanmış prosedür vardır. Bunlara
Kayıtlı Programlar menüsünden erişilebilir.
5.4.1 Kullanıcıya özel temel veriler girilirken kaydedilmiş test/yöntemi seçin
1. Program numaralı saklanan programların alfabetik listesini
görüntülemek için Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna
basın.
Kayıtlı Programlar listesi görüntülenir.
2. Gereken testi vurgulayın.
Not: Program numarasını ada göre bulun veya ok tuşlarını kullanarak
listede hızlı bir şekilde dolaşıp programı vurgulayın veya belirli bir
program numarasını aramak için de Numara ile Seç tuşuna basın.
Test numarası girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın ve OK
tuşuna basın.
3. Programı çalıştırmak için Başlat tuşuna basın. Program
seçildikten sonra bu parametreyle ilgili ekran görüntülenir.
Not: İlgili tüm veriler (dalgaboyu, faktörler ve sabitler) zaten önceden
ayarlanmıştır.
4. İlgili Prosedürler Kılavuzu'nda açıklanan kimyasal prosedürleri
uygulayın.
5.4.2 Yüklenmiş program seçenekleri
1. Ana menüden Saklanan Programlar seçeneğini belirleyin.
Gereken yöntemi seçip Başlat.tuşuna basın.
2. Parametre Ayarı için Seçenekler tuşuna basın. Saklanan
program açıklamaları için bkz. Tablo 4.
Tablo 4 Saklanan program seçenekleri
Seçenekler
Açıklama
Daha fazla
Diğer Seçenekler için
Yükle: Kapalı/Açık
Yükle: Açık ayarında, tüm ölçüm verileri otomatik olarak saklanır. Yükle: Kapalı ayarında, hiçbir
ölçüm verisi otomatik olarak saklanmaz.
41
Standart İşlemler
Tablo 4 Saklanan program seçenekleri (devam)
Seçenekler
Açıklama
% Trans/Kons/Abs
Transmitans yüzdesi, konsantrasyon veya absorbans okuma değerleri arasında geçiş yapmak
için
Veri Gönder simgesi /
Veri Gönder
Verileri yazıcı, bilgisayar veya USB hafıza çubuğu (Tip A) göndermek için
Zamanlayıcı simgesi
Kronometre gibi çalışır. Analiz adım sürelerinin doğru ayarlanmasına yardımcı olur (örn. tepki
süreleri, bekleme süreleri vb. tam olarak belirtilebilir). Belirtilen sürenin sonuna gelindiğinde sesli
bir sinyal verilir. Zamanlayıcı kullanılmasının ölçüm programına etkisi yoktur.
Seyreltme Faktörü:
Kapalı/Açık
Belirli özelliklerin dikkate alınması için bir düzeltici seyreltme faktörü girilebilir.
Ayarlamada seyreltme faktörü komutunda girilen sayı sonuçla çarpılacaktır. Örneğin, numune 2
kat seyreltilecekse, 2 girin. Seyreltme faktörünün varsayılan ayarı kapanır.
Not: Seyreltme etkin olduğunda, seyreltme simgesi ekranda görünecektir.
Standart Ekleme
Bu seçenek kontrol edilecek ölçümlerin doğruluğunu sağlar.. Bir test parametresinin (çalışma)
prosedüründe, bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bir açıklama bulunur.
Standart Ayarlama
Test parametresiyle ilgili (çalışma) prosedürde standart ayarlamanın gerekli olup olmadığı,
gerekliyse nasıl yapılacağı belirtilir.
Kimyasal Formül
Saklanan bazı testler/yöntemler kimyasal formülün ve ölçme aralığının seçilmesine izin verir.
Reaktif şahidi
Saklanan testlerin/yöntemlerin bazılarında "Reaktif şahidi" fonksiyonu vardır. Bu özellik, reaktif
şahit değerinin sonraki okuma değerlerinden çıkartılması veya okuma değerleriyle toplanmasını
sağlar.. Reaktif şahit değeri kalibrasyon eğrisini, eğrinin şekli veya eğimi değiştirilmeden y-ekseni
boyunca kaydırır. Etki, kalibrasyon doğrusunun y-ekseni kesme noktasına karşılık gelir.
Aşağıdaki denklem bu konuya açıklık getirir: Konsantrasyon = [(Kons.. faktörü) * Abs] – (kör
reaktif değeri).
Kullanıcı Programı
olarak kaydet
Seçili parametreleri Kullanıcı Programı olarak saklamak için, bkz. bölüm 6.1, sayfa 61.
Veri Geri Çağırma
Kaydedilen ölçüm verilerini veya süreyi hatırlar; bkz. bölüm 5.3, sayfa 36.
Cihaz Ayarları
Cihazla ilgili temel veriler, bkz. bölüm 5.2, sayfa 27.
42
Standart İşlemler
5.4.3 Program zamanlayıcılarının kullanımı
Bazı prosedürler için zamanlayıcı kullanımı gerekli değildir. Diğer
prosedürlerde birden fazla zamanlayıcılar gerekir. Bu
zamanlayıcılar ayarlanan zaman içerisinde gerçekleştirilecek
etkinliğin tanımıyla birlikte her Kayıtlı Program konumunda
önceden ayarlanmıştır.
1. Ekranda Zamanlayıcı simgesine basın.
2. İlk zamanlayıcıyı başlatmak için OK tuşuna basın.
Zamanlayıcı ekranda geri sayacaktır.
3. Kayıtlı Programla ilgili zamanlanmış sonraki etkinliği başlatmak
için Zamanlayıcı simgesine ve OK tuşuna basın.
Not: Zamanlayıcı çalışırken ölçüm ekranını görüntülemek için Kapat
tuşuna basın. Saat sol alt bölümde, tarih yerine görüntülenir.
Not: Geri sayımın ortasında İptal tuşuna basarak zamanlayıcıyı
durdurabilirsiniz.
Not: Çalışma süresi sona erdiğinde Zamanlayıcı uyarı sesi verir.
Birçok programda genel amaçlı bir zamanlayıcı da kullanılabilir.
Zamanlayıcı simgesini göründüğünde, simgeye basıp
Genel Zamanlayıcı seçeneğini belirleyin. Yeni bir ekran
görüntülenir. İstenilen zaman aralığını girip, zamanlayıcıyı
başlatmak için OK tuşuna basın. Ayarlanan zaman sona erdiğinde
zamanlayıcı uyarı sesi verir.
43
Standart İşlemler
5.4.4 Seyreltme faktörünü ayarlama
Bilinen bir oranda seyreltilmiş numunenin ilk konsantrasyonunu
hesaplamak için Seyreltme Faktörü fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Örneğin, seyreltme faktörü analiz edilen konsantrasyonu test
aralığına sokabilir.
1. Seçenekler>Daha fazla...>Dilüsyon Faktörü tuşuna basın.
Ayarlamanın karşılanması için seyreltme faktörü komutunda
girilen sayı sonuçla çarpılacaktır.
Örneğin, numune 2 kat seyreltilecekse, 2 girin. Seyreltme
faktörünün varsayılan ayarı kapanır.
2. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın. OK tuşuna bir kez
daha basın.
3. Sonuç ekranına dönmek için Geri Dön tuşuna basın.
4. Gerekirse geçerli ölçülen değeri kaydetmek için ’Günçel ölçüm
değeri yeniden kaydedilsin mı?’ uyarısını onaylayın.
Not: Seyreltme etkin olduğunda, seyreltme simgesi ekranda görünecektir.
Not: Seyreltilmemiş numuneler kullanılıyorsa, seyreltme faktörünü yeniden
kapatın.
5.4.5 Standart ayarlamayı çalıştırma
Standart Ayarlama fonksiyonu, bilinen standart çözeltiye ait analize
istinaden yüklenmiş bir programın kalibrasyon eğrisinin
ayarlanmasına izin verir. Yazılı prosedürlerin Doğruluk Kontrolü
bölümü çoğunlukla bu amaç için standart çözelti konsantrasyonu
önerir.
44
Standart İşlemler
Standart Ayarlama seçeneğini Açık olarak ayarlamadan önce bir
standardı okuyun.
1. Numuneyle ilgili bilinen standardı kullanarak prosedürün
tamamını uygulayın.
2. Konsantrasyonu okuduktan sonra Seçenekler>Daha
fazla...>Standart Ayarlama tuşuna basın
3. Standart Ayarlama Kapalı olarak ayarlanmışsa Açık olarak
değiştirin.
Okunan Değer konsantrasyonu gösterir. Sağdaki kutu test için
prosedürde sözü edilen varsayılan standart değeri gösterir.
4. Ölçümünüzde kutuda gösterilenden farklı bir standart
konsantrasyon kullanılmışsa, farklı standart değeri girmek için
sağ taraftaki kutuya basıp yeni değeri girin. Seçiminizi
onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Standart Ayarlamayı etkinleştirmek için Ayarla tuşuna basın.
Standart Ayarlama simgesi görüntülenir.
Not: Ayarlamanın, her program için değişen belli sınırlar içinde olması
gerekir. Kullanılabilen yüzde oranı "Ayarlama“ arkasında gösterilir.
Not: Standart Ayarlama etkin olduğunda, Standart Ayarlama simgesi
ekranda görünecektir.
5.4.6 Kimyasal formül ayarlama
Bazı Kayıtlı Programlar bir dizi kimyasal formül arasından
seçim yapmanızı sağlar.
Birime (örn. mg/L) veya değerlendirme formülünün kimyasal
gösterimine (örn. Al3+) basın. Kullanılabilir değerlendirme
formüllerinin listesi görüntülenir. Gereken formülü listeden ilgili
girişe basarak seçin.
Not: Programdan çıkıldığında değerlendirme formülü, standart ayarına
döner.
Standart ayarı değiştirmenin farklı bir yolu:
45
Standart İşlemler
1. Seçenekler>Daha fazla>Kimyasal Formül tuşuna basın.
2. Kimyasal Formül seçeneğini belirleyin.
Not: Ölçüm sonucunun stokiyometrik dönüştürülmesi otomatik olarak
gerçekleştirilir.
Not: Seçili Kimyasal Formül ekranda görüntülenir. Test sonuçları bu
kimyasal formülde hesaplanıp görüntülenir.
5.4.6.1 Kimyasal formülün varsayılan ayarını değiştirme
1. Numune küvetini veya şahidi (çalışma prosedürüne göre) hücre
bölmesine takın.
2. Sonuç ekranında Seçenekler>Daha fazla...>Kimyasal
Formül tuşuna basın.
3. Kullanılabilir değerlendirme formüllerinin listesi görüntülenir.
Varsayılan yeni ayarı seçin.
4. Varsayılan olarak Farklı Kaydet tuşuna basın.
Geçerli sonuç ve diğer tüm ölçümler yeni kimyasal formülde
görüntülenecektir.
5.4.7 Reaktif şahidi çalıştırma
Saklanan testlerin/yöntemlerin bazılarında "Reaktif şahidi"
fonksiyonu vardır. Böylece reaktif şahit değerinin ölçülmesi,
ardından da ölçüm sonuçları hesaplanırken hesaba katılması
sağlanır.
Reaktif şahit ölçümü/analizi:
1. Testi/yöntemi (çalışma) prosedüre uygun olarak hazırlayın. Kör
Reaktif değerinin saptanması için numune yerine deiyonize su
kullanılır.
2. Testi seçin. Eğer (çalışma) prosedürde gerekiyorsa hücre
bölmesine reaktif şahidi koyun. Sıfırla tuşuna basın.
3. Hazırlanan numune küvetini hücre taşıyıcısına takın. Oku
tuşuna basın. Sonuç görüntülenir.
46
Standart İşlemler
4. Seçenekler>Daha fazla...>Reaktif şahit tuşuna basın.
5. Reaktif şahit fonksiyonunu vurgulamak içir Açık tuşuna basın.
6. Tuşta gösterilen konsantrasyon reaktif şahit ölçülen değeridir.
Bu değeri söz konusu parametrenin daha fazla analizinde
kullanmak için OK tuşuna basın.
7. Ölçülen değerin saklanması gerekiyorsa tuşa basın ve
önceden kayıt edilmiş reaktif şahit değerini girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın.
8. OK tuşuna basın.
Not: Reaktif şahit fonksiyonu ölçüm programı bırakıldığında devre dışı
kalır. Aynı şahit değeri daha sonra başka testler için aynı ayırıcı lotunu
kullanarak kullanmak amacıyla her adım için değer girin 7.
Not: Reaktif şahit değeri kullanılarak hesaplanan sonuçlar test/yöntemin
ölçüm aralığı sınırları içerisinde olmalıdır.
Not: Fonksiyon etkin olduğunda ekranda reaktif şahit simgesi gösterilir
(bkz. ok).
5.4.8 Numune analizi
1. Kayıtlı Programlar tuşuna basıp program seçin.
2. Kör küvet/hücreyi, küvet/numune hücre tutucusuna takın.
3. Sıfırla tuşuna basın.
47
Standart İşlemler
4. Sıfırlama çözeltisini çıkarıp numune küvetini/hücresini hücre
taşıyıcısına takın.
5. Oku tuşuna basın. Sonuç görüntülenir.
6. Veri saklama için bkz. bölüm 5.3.1, sayfa 36.
5.4.9 Testleri güncelleme/düzenleme
Program verilerinin programlamayla ilgili olarak güncellenmesi
hakkında genel öneriler.
Manuel test güncellemesi ve testin yeniden programlanması için
bkz. bölüm 5.4.9.1 ve bölüm 5.4.9.2, sayfa 49.
Not: Çok nadir durumda test revizyonu için testin teknik özelliklerinin
güncellenmesi gerekir.
Barkod Testleri güncelleme ve düzenleme için bkz. bölüm 5.5.6,
sayfa 54.
5.4.9.1 Test verilerini manuel güncelleme
Test seçildiğinde cihaz otomatik olarak ölçüm dalgaboyu ve
faktörlerini ayarlar.
Testler geçerli yasal gereksinimlere uymaları veya kullanımlarının
kolaylaştırılması için sürekli olarak yenilenir. Bu durum çalışma
prosedürü veya faktörlerde değişikliğe neden olabilir. Test paketi
üzerinde bu tür değişiklikler belirtiliyorsa, lütfen test paketindeki
çalışma prosedüründe verilen verilere uygun olarak cihaz verilerini
güncelleyin.
İnternetten güncelleme için bkz. bölüm 5.5.7, sayfa 58.
1. Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna basıp programı seçin.
2. Program Seçenekleri, ardından da Düzenle tuşuna basın.
48
Standart İşlemler
3. İlgili teste ait Veri listesi görüntülenir.
İlgili teste ait çalışma prosedürlerinde yeni veriler (Dalgaboyu,
Faktörler, Ölçüm Aralıkları, Kimyasal Formül için Dönüştürme
Faktörü vb.) bulunur.
4. Verilere genel bakışta ilgili satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna
basın.
5. Testi düzenledikten sonra, önce OK, sonra da Sakla tuşuna
basın.
5.4.9.2 Yeni test programlama
1. Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna basın.
2. Program Seçenekleri, ardından da Yeni tuşuna basın.
3. Çalışma prosedüründe belirtilen Program Numarasını girmek
için alfanümerik tuş takımını kullanın.
Programlanacak teste ait program noktalarını göstermesi
gereken veri genel görünümü görüntülenir.
İlgili teste ait çalışma prosedürlerinde yeni veriler (Dalgaboyu,
Faktörler, Ölçüm Aralıkları, Kimyasal Formül için Dönüştürme
Faktörü vb.) bulunur.
4. Programlanacak test teknik özelliklerinin bulunduğu içeren
satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın ve uygun program
satırlarına verileri girin.
5. Testi düzenledikten sonra, önce OK, sonra da Sakla tuşuna
basın.
5.4.10 Saklanan programları sık kullanılan programlar listesine ekleme
Sık Kullanılanlar menüsü Yüklenmiş Programlardan ve Kullanıcı
Programlarından en sık kullanılan testlerin bir listesini oluşturarak
test seçimini kolaylaştırır.
1. Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna basın. Kayıtlı
Programlar listesi görüntülenir.
2. Basarak seçimi vurgulayın veya programı numarasına göre
aramak için Numara ile Seçin tuşuna basın.
3. Program Seçenekleri, Sık Kullanılanlara Ekle tuşuna basın,
onaylamak için de OK tuşuna basın.
Program artık Ana Menüdeki Sık kullanılanlar menüsünden
seçilebilir.
49
Standart İşlemler
5.5 Barkod Programları
Hücre bölmesindeki (#1) özel bir barkod okuyucu, 13 mm
küvet/şişe üzerinde bulunan kodlu bilgiyi küvet/şişe tek bir devri
tamamlarken otomatik olarak okur. Cihaz barkod tanımlamasını
analiz için doğru dalgaboyunu otomatik olarak ayarlamak için
kullanır ve saklanan faktörlerin yardımıyla sonucu hemen hesaplar.
Ayrıca, devir sırasında 10 farklı konumda ölçüm verileri kaydedilir.
Özel bir aykırı değerleri eleme programı çalıştırılıp ölçülen
değerlerin ortalaması hesaplanır. Küvet/şişe hatası ve kirlenmesi
görülüp sonuçların kesinliği artırılır.
Şekil 10 13 mm küvet/şişe barkodu için hücre bölmesi (#1)
5.5.1 13 mm test/şişe barkodu tamamlama
1. Hücre bölmesine (#2) ışık kalkanını takın.
2. 13 mm küvet/şişe barkodunu çalışma prosedürüne uygun
hazırlayıp küveti/şişeyi hücre bölmesine (#1) takın.
•
50
Kodlanmış küvet/şişe, hücre bölmesine (#1) (Şekil 10)
yerleştirildiğinde ilgili ölçüm programı otomatik olarak Ana
Menüde etkinleşir.
Standart İşlemler
•
Ana Menü'de Barkod Programları tuşuna da
basabilirsiniz. ve şahit veya numune küvetini/şişesini
(çalışma prosedürüne göre) hücre bölmesine ( #1) takın.
Ölçüm otomatik olarak başlar ve sonuçlar görüntülenir.
Diğer küvet/şişe testlerini ve diğer parametreleri değerlendirmek
için hazırlanan küveti/şişeyi hücre bölmesine yerleştirin ve sonucu
okuyun.
5.5.2 Ölçme aralığını seçme
Bazı testler farklı ölçme aralıkları için kullanılabilir. Numune
küveti/şişeyi takıldıktan sonra, farklı ölçme aralıklarının listesi
görüntülenir.
Uygun satırı vurgulayarak gerekli ölçme aralığını seçin.
Bu ölçme aralığı sonraki tüm ölçümler için geçerli olacaksa Başlat
Kalıcı tuşuna basın.
Standart ayarı değiştirme
Sonuç ekranında Seçenekler>Daha fazla...>Kalıcı: Açık tuşuna
basın. Tuş, Kalıcı: Kapalı olarak değişir.
5.5.3 Kimyasal değerlendirme formülünü seçme
Bir dizi parametreye ait test sonucunun kimyasal formülü tek tek
seçilebilir.
Sonuç ekranında, birime (örn. mg/L) veya değerlendirme
formülünün kimyasal gösterimine (örn.PO43––P) basın. Gerekli
formülün içinden seçilebileceği olası değerlendirme formüllerinin bir
listesi görüntülenir. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Standart ayarı değiştirmenin farklı bir yolu:
1. Sonuç ekranında Seçenekler>Daha fazla...>Kimyasal
Formül tuşuna basın.
Kullanılabilir değerlendirme formüllerinin listesi görüntülenir.
2. Gerekli kimyasal formülü seçin ve onaylamak için OK tuşuna
basın.
Not: Seçilen kimyasal formül görüntülense de varsayılan olmaz.
Varsayılan olarak değiştirmek için bkz. bölüm 5.5.3.1.
51
Standart İşlemler
5.5.3.1 Kimyasal formülün varsayılan ayarını değiştirme
1. Şahidi veya numune küvetini/hücresini (çalışma prosedürüne
göre) hücre bölmesine takın.
2. Sonuç ekranında Seçenekler>Daha fazla...>Kimyasal
Formül tuşuna basın.
3. Kullanılabilir değerlendirme formüllerinin listesi görüntülenir.
Varsayılan yeni ayarı seçin.
4. Varsayılan olarak Farklı Kaydet tuşuna basın.
Geçerli sonuç ve diğer tüm ölçümler yeni kimyasal formülde
görüntülenecektir.
5.5.4 Temel teste özel ve numuneye özel veri ayarları
Teste veya numuneye özel ayarları değiştirmek için Seçenekler
tuşuna basın.
Tablo 5 Barkod programı seçenekleri
Seçenekler
Açıklama
Daha fazla
Diğer Seçenekler için
Yükle: Kapalı/Açık
Yükle: Açık ayarında, tüm ölçüm verileri otomatik olarak saklanır. Yükle: Kapalı ayarında, hiçbir
ölçüm verisi otomatik olarak saklanmaz.
Abs % Trans
Transmitans yüzdesi veya absorbans okuma değerleri arasında geçiş yapmak için
Veri Gönder simgesi /
Veri Gönder
Verileri yazıcı, bilgisayar veya USB hafıza çubuğuna (Tip A) göndermek için
Zamanlayıcı simgesi
Bu, kronometre gibi çalışır. Analiz adım sürelerinin doğru ayarlanmasına yardımcı olur (örn.
reaksiyon süreleri, bekleme süreleri vb. tam olarak belirtilebilir). Belirtilen sürenin sonuna
gelindiğinde sesli bir sinyal verilir. Zamanlayıcı kullanılmasının ölçüm programına etkisi yoktur.
Seyreltme Faktörü:
Kapalı/Açık
Belirli özelliklerin dikkate alınması için bir düzeltici seyreltme faktörü girilebilir.
Ayarlamanın karşılanması için seyreltme faktörü komutunda girilen sayı sonuçla çarpılacaktır.
Örneğin, numune 2 kat seyreltilecekse, 2 girin. Seyreltme faktörünün varsayılan ayarı kapanır.
Not: Seyreltme etkin olduğunda, seyreltme simgesi ekranda görünecektir.
Not: Seyreltilmemiş numuneler kullanılıyorsa, seyreltme faktörünü kapatın.
Kimyasal Formül
Saklanan bazı testler/yöntemler kimyasal formülün ve ölçme aralığının seçilmesine izin verir.
Düzenle
Varolan programı değiştirmek için
52
Standart İşlemler
Tablo 5 Barkod programı seçenekleri (devam)
Seçenekler
Açıklama
Kullanıcı Programı
olarak kaydet
Seçili parametreleri Kullanıcı Programı olarak saklamak için, bkz. bölüm 6.1, sayfa 61.
Veri Geri Çağırma
Kaydedilen ölçüm verileri veya sürenin geri çağrılması, bkz. bölüm 5.3, sayfa 36.
Cihaz Ayarları
Cihazla ilgili temel veriler, bkz. bölüm 5.2, sayfa 27.
5.5.5 Numune şahidi
Numune matrisindeki bulanıklık ve renk fotometrik analizin
sonuçlarını bozabilir. Girişim faktörleri numuneden gelebileceği gibi,
reaktif tepkilerinden de oluşabilir.
Bulanıklık ve/veya renk etkisi numune şahit okuması yapılarak
elenebilir veya azaltılabilir.
Barkod modunda, numune reaktifi bulunan özel bir küvet/şişe (LCW
919) numune okuma işlemi yapıldıktan sonra hücre bölmesine (#1)
yerleştirilir ve otomatik olarak ölçülür. Numune okuması daha sonra
şahit değer eklenerek veya çıkartılarak düzeltilir. Nihai sonuç "Şahit
değer düzelt. sonra" mesajıyla birlikte görüntülenir.
Bazı barkod testlerinde, bulanıklık ve renkle test prosedürü
sırasında ilgilenildiği için, numune şahit değerinin saptanması
gerekmez.
53
Standart İşlemler
5.5.6 Barkod testlerini güncelleme/düzenleme
5.5.6.1 Barkod testini manuel güncelleme
Cihaz, barkodda verilen veriler kullanarak ölçüm dalgaboyunu ve
faktörlerini otomatik olarak ayarlar. Barkod verileriyle saklanan
veriler arasında bir uyumsuzluk algılanırsa veya yeni bir test
tanımlanırsa, cihaz güncelleme yapılmasını ister.
Veri tipleri açıklamaları için Tablo 6.
Tablo 6 Program güncelleme seçenekleri
Program noktası
Açıklama
İsim
Analiz parametresi adı
Versiyon
Kullanıcı tarafından atanan kısaltma ve versiyon numarası buraya girilir.
Ölçüm süreci
Testin tam tanımı: ölçümün sonuçlandırıldığı dalgaboyu sayısı, gerekli absorbans ölçülerinin
sayısı, kullanılacak tuşlar, ölçümler arasında bekleme süreleri vb.
Formül
Test sonuçlarının hesaplandığı değerlendirme formüllerinin tanımı
Değişkenler
Ekranda gösterilen değişkenlerin sayısı ölçüm sürecinin ve formüllerin tanımına bağlıdır.
Dalgaboyu, faktör, değişken vb. sayısal değerlerine ait giriş.
Zamanlayıcı 1,
Zamanlayıcı 2,
Zamanlayıcı 3,
Zamanlayıcı 4
Bu fonksiyon dört zamanlayıcıya kadar kısaltma ve tanımlı süre girilmesinde kullanılabilir. Uygun
satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
Zamanlayıcılar ekranın sol tarafındaki denetim kutularıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
Sonraki sütunda, ilgili çalışma adımlarını açıklayan adlar listesinden seçim yapılabilir. Üçüncü
sütunda her etkin zamanlayıcı için süre girilir.
İsim girme
Bu noktanın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak için
ileride bu çalışma prosedürünü kontrol edin.
1. İsim bulunan satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın. Çalışma
prosedüründe belirtilen ismi girmek için alfanümerik tuş
takımını kullanın.
2. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
54
Standart İşlemler
Versiyon girme
1. Versiyon bulunan satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
Çalışma prosedüründe belirtilen ismi girmek için alfanümerik
tuş takımını kullanın.
2. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Ölçüm Süreci girme
Ölçüm süreci girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 6.1.2,
sayfa 72.
Bu noktanın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak için
ileride bu çalışma prosedürünü kontrol edin.
1. Verilere genel bakışta Ölçüm Süreci satırını vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
2. Düzenle tuşuna basıp düzenlenecek sırayı seçin ve Sil tuşuna
basın.
3. Yeni tuşuna basıp çalışma prosedüründe belirtilen süreci
girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
Formül, Konsantrasyon Birimleri, Atama, Ölçme Aralıkları
girme
Formül girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 6.1.2, sayfa 72.
Bu bilgilerin değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak için
ileride bu çalışma prosedürünü kontrol edin.
1. Verilere genel bakışta Formül satırını vurgulayıp Düzenle
tuşuna basın.
2. Formülü seçip Düzenle tuşuna basın, çalışma prosedüründe
belirtilen verileri (C1=, C2=, birimler, isim, ölçme aralığı sınırları
vb.) girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
55
Standart İşlemler
Değişken (Faktörler, Dalgaboyu ve Dönüştürme Faktörleri)
girme
Değişkenleri girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 6.1.2,
sayfa 72.
Bu noktanın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini saptamak için
ileride bu çalışma prosedürünü kontrol edin.
1. Verilere genel bakışta Değişkenler satırını vurgulayıp Düzenle
tuşuna basın.
2. Değişkeni seçip Düzenle tuşuna basın, çalışma prosedüründe
belirtilen verileri (F1, F2, λ1, U1 vb.) girmek için alfanümerik tuş
takımını kullanın. Her girişi OK tuşuyla onaylayın.
Değişken kısaltmaları:
F1: Faktör 1
F2: Faktör 2
λ1: Dalgaboyu 1
U1: İlk kimyasal formül için Dönüştürme Faktörü 1
U2: Ek kimyasal formül vb. için Dönüştürme Faktörü 2
Süre 1, Süre 2, Süre 3 ve Süre 4:
Zamanlayıcılar ekranın sol tarafındaki denetim kutularıyla
etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Sonraki sütunda, ilgili çalışma
adımlarını açıklayan adlar listesinden seçim yapılabilir. Üçüncü
sütunda her etkin zamanlayıcı için süre girilir.
56
Standart İşlemler
5.5.6.2 Varolan barkod testini güncelleme
Not: Çok nadir durumda test revizyonu için tüm test teknik özelliklerinin
güncellenmesi gerekir.
Seçenek 1: Test verilerini manuel güncelleme
1. Hücre bölmesine (#2) ışık kalkanını takın.
2. Cihazın Ana Menü'de olması gerekir; Ana Menü'de Barkod
Programları tuşuna basın.
3. Reaktifi veya numune küvetini/şişesini (çalışma prosedürüne
bağlı olarak) hücre bölmesine (#1) takın.
4. "Barkod kontrol numarası?" isteminden sonra, gözden
geçirilecek testin teknik özelliklerinin de yer aldığı bir veri özeti
görüntülenir.
Not: İlgili teste ait çalışma prosedürlerinde yeni veriler (Dalgaboyu,
Faktörler, Ölçüm Aralıkları, Kimyasal Formül için Dönüştürme Faktörü
vb.) bulunur.
5. Uygun satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
6. Programlama bittiğinde Sakla tuşuna basın; Kullanıcı
Programları menüsüne dönmek için de İptal tuşuna basın.
7. Yeni verilerle teste başlamak için Başlat tuşuna basın.
Seçenek 2: Test verilerini manuel kontrol etme/gözden geçirme
Veri güncellemesi sırasında yanlış bir giriş yapılmışsa ve bu yanlış
küvetin/şişenin barkodu aracılığıyla tanınmadıysa (ör. yanlış bir
ölçüm aralığı) test verilerinin kontrol edilmesi ve gerektiğinde
gözden geçirilmesi için başka bir seçenek de kullanılabilir.
1. Hücre bölmesine (#2) ışık kalkanını takın.
2. Cihazın Ana Menü'de olması gerekir; Ana Menü'de Barkod
Programları tuşuna basın.
3. Kör veya numune küvetini/şişesini (çalışma prosedürüne göre)
hücre bölmesine (#1) takın.
4. Seçenekler>Daha fazla...>Düzenle tuşuna basın.
5. Gözden geçirilecek testin teknik özelliklerinin de yer aldığı bir
veri özeti görüntülenir. Görüntülenen veriler ve çalışma
prosedüründeki verileri karşılaştırıp görüntülenen verileri
çalışma prosedürü verilerine uygun olarak düzenleyin.
57
Standart İşlemler
5.5.6.3 Yeni test programlama
1. Cihazın Ana Menü'de olması gerekir; Ana Menü'de Barkod
Programları tuşuna basın.
2. Numune küvetini/şişesini veya reaktifi (çalışma prosedürüne
bağlı olarak) hücre bölmesine takın.
3. "Program mevcut değil" mesajından sonra, gözden geçirilecek
testin teknik özelliklerinin de yer aldığı bir veri özeti
görüntülenir.
İlgili teste ait çalışma prosedürlerinde yeni veriler (Dalgaboyu,
Faktörler, Ölçüm Aralıkları, Kimyasal Formül için Dönüştürme
Faktörü vb.) bulunur.
4. Programlanacak teste ait teknik özelliklerin bulunduğu ilgili
satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
5. Programlamayı bitirmek için Sakla tuşuna, Ana Menü'ye
dönmek için de İptal tuşuna basın.
6. Yeni verilerle teste başlamak için Başlat tuşuna basın.
5.5.7 Cihaz yazılımının güncellenmesi
İnternetteki www.hach-lange.com sitesinden güncelleme
yazılımı almak için.
1. http://www.hach-lange.com adresine gidin
2. Ülkeyi seçip Download>Software yolunu izleyin.
3. ”Search for documents“ (Belge Arama) alanına DR 2800 girin.
4. Uygun yüklemeyi bulup, dosyaların USB hafıza çubuğuna
(Bölüm 9, sayfa 117) veya bilgisayara kaydedilmesiyle ilgili
talimatları uygulayın.
5. ZIP dosyasını açıp dosyaları USB hafıza çubuğuna kaydedin.
6. Sistem Kontrolleri menüsünde Cihaz Güncellemesi tuşuna
basın.
7. USB hafıza çubuğunu USB ara yüzüne (Tip A) bağlayın, bkz.
Şekil 1, sayfa 13.
58
Standart İşlemler
8. OK tuşuna basın. Bağlantı otomatik olarak kurulup yazılım
güncellenir.
9. Sistem Kontrolleri menüsüne dönmek için OK tuşuna basın.
Not: Cihaz yazılımı güncellendiğinde, cihazın tekrar başlatılması için bir
komut görüntülenir.
5.5.8 LCW 906 ile, barkodla okunabilir kendi uygulamanızı programlama
LCW 906 boş küvetleri barkodla okunabilir uygulamalarını
programlamak için kullanılabilir.
Birçok kullanıcı uygulaması bu program numarasına atanabilir.
Not: Barkod uygulamasını LCW 906 için atarken program adını kullanın.
1. Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna basın. Program
Seçenekleri, ardından da Yeni tuşuna basın.
2. Program Numarası 906'yı girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın.
3. Gözden geçirilecek testin teknik özelliklerinin de yer aldığı bir
veri özeti görüntülenir.
4. Verilere genel bakışta ilgili satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna
basın.
Program verilerini güncelleme hakkında genel öneriler için bkz.
bölüm 5.5.6, sayfa 54 ve bölüm 6.1.2, sayfa 72.
5.5.8.1 Barkodla okunabilir uygulamanın LCW 906 ile değerlendirilmesi
1. Cihazın Ana Menü veya Barkod Programları menüsünü
görüntülüyor olması gerekir.
2. LCW 906 küvetini takın.
3. Görüntülenen listeden gereken uygulama 906'yı seçip Başlat
tuşuna basın.
Not: Bu uygulama 906 sonraki tüm ölçümler için geçerli olacaksa
Başlat Kalıcı tuşuna basın.
Kalıcı başlatma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:
LCW 906 küvetini takıp hücre bölmesini kapatın. Seçenekler>Daha
fazla...>Kalıcı: Açık tuşuna basın.
59
Standart İşlemler
5.5.8.2 Barkodla okunabilir uygulamayı düzenleme/silme
Barkodla okunabilir uygulamayı düzenlemek için:
1. Ana Menü'de Kayıtlı Programlar tuşuna basıp programı seçin.
a. Program Seçenekleri, ardından da Düzenle tuşuna basın.
b. LCW 906 küvetini takıp Seçenekler>Daha
fazla...>Düzenle tuşuna basın.
2. İlgili uygulamanın verileri hakkında genel bilgiler görüntülenir.
3. Verilere genel bakışta ilgili satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna
basın.
Program verilerinin programlamayla ilgili olarak güncellenmesi
hakkında genel öneriler; bkz. bölüm 5.5.6, sayfa 54 ve bölüm 6.1.2,
sayfa 72.
Barkodla okunabilir uygulamasını silmek için:
1. Ana Menü'de Yüklenmiş Programlar tuşuna basıp programı
seçin.
2. Program Seçenekleri, ardından da Sil tuşuna basın.
3. OK tuşuna basın.
60
Bölüm 6
Gelişmiş İşlemler
6.1 Kullanıcı Programları
Kullanıcı programları "isteğe göre yapılmış" analizlerin
tamamlanması için fırsat yaratır.
Kullanıcı Programları veri tabanı, cihaz fabrikadan çıktığında boştur
ve kullanıcıların özel gereksinimlere göre oluşturulan programların
saklanması için kullanılır. Birkaç giriş örneği şunlardır:
•
Kullanıcının kendi prosedürlerini programlaması. Analiz
prosedürünün programlanabilmesi için ilk önce geliştirilmesi
gereklidir. Kullanıcı program sıralarını, hesaplama formüllerini,
ölçüm dalgaboylarını, faktörleri, ölçüm aralığı sınırlarını ve
benzerlerini tanımlamalı veya belirlemelidir.
•
Modifiye edilmiş testler
•
Kullanıcı programlarının, sık kullanılan testleri içeren sık
kullanılanlar menüsüne atanması.
•
Özel bir yöntem ve test seçiminin oluşturulması.
Ana Menü'de Kullanıcı Programları, ardından da
Program Seçenekleri tuşuna basın. Program Seçenekleri
menüsü aşağıdaki giriş ve düzenleme seçeneklerini içerir (Tablo 7):
Tablo 7 Kullanıcı programları program seçenekleri
Seçenekler
Açıklama
Yeni
Yeni kullanıcı programı programlamak için Yeni seçeneğini seçin.
Not: Program Seçenekleri ilk kez seçildiğinde, sadece Yeni seçeneği kullanılabilir. Diğer
seçenekler ilk program oluşturulana kadar etkisiz (gri) olarak kalır.
Sık kullanılanlara ekle
Varolan kullanıcı programının sık kullanılanlar listesine eklenmesi için Sık Kullanılanlara Ekle
seçeneğini belirleyin.
Düzenle
Mevcut bir programı değiştirmek için Düzenle seçeneğini belirleyin
Sil
Kullanıcı programları listesinden program kaldırmak için Sil seçeneğini belirleyin. Program aynı
zamanda sık kullanılanlar listesinden de silinecektir.
6.1.1 Kullanıcı yöntemi programlama
Tüm giriş adımları, bunların anlamı ve seçenekleri sıradaki
bölümlerde açıklanmaktadır.
1. Program Seçenekleri menüsünde Yeni seçeneğini belirleyin.
61
Gelişmiş İşlemler
Program Numarası:
Programın daha sonradan Kullanıcı Programları menüsündeki
veya Sık Kullanılanlar menüsündeki seçim listesinden çağrılması
için kullanılan özel test numarasıdır.
2. 950 - 999 arasında bir program numarası girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın. Kullanılabilen en küçük sayı
otomatik olarak görünecektir.
3. OK tuşuna basın.
Not: Program sayısı önceden başka bir kullanıcı programına
atanmışsa, bir mesaj görünüp mevcut programı değiştirmek isteyip
istemediğinizi soracaktır.Varolan programı değiştirmek için OK tuşuna
basın.
Program İsmi:
4. Program ismini girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
İsim maksimum 28 karakter uzunluğunda olabilir.
5. Önceki program noktasına dönmek için Geri tuşuna, program
verilerinin girişiyle devam etmek için de İleri tuşuna basın.
Program Tipi:
6. Gerekli seçimi yapıp (Tablo 8) İleri tuşuna basın.
7. Tek Dalgaboyu (bölüm 6.1.1.1, sayfa 63) veya Çoklu
Dalgaboyu (bölüm 6.1.1.2, sayfa 64) seçiliyse birim,
dalgaboyu, absorbans formülü, dalgaboyu λx, konsantrasyon
faktörü Kx, konsantrasyon çözünürlüğü, kimyasal formül ve
kalibrasyon denklemini tanımlayın.
Serbest Programlama parametreleri hakkında daha fazla bilgi
için bkz. bölüm 6.1.2, sayfa 72.
Tablo 8 Program açıklamaları
Program Tipi
Açıklama
Tek Dalgaboyu
Tanımlı bir dalgaboyundaki ölçümler
Çoklu Dalgaboyu
Çoklu dalgaboyu modunda, absorbans değerleri dört dalgaboyuna kadar ölçülebilir ve sonuçlar
toplam, fark ve bağlantıların elde edilmesi için matematiksel işleme tabi tutulur.
Serbest Programlama
Bu, orijinal kullanıcı metodlarının programlamasının gelişmiş bir şeklidir. Serbest
Programlama'da kullanıcı okuma yapılırken gereken ölçüm sürecini, değişkenleri ve
hesaplamaları tanımlar.
62
Gelişmiş İşlemler
6.1.1.1 Tek dalgaboyu ayarları
Tek dalgaboyu seçiliyse aşağıdaki parametreler tanımlanabilir:
Birimler:
Listeden gerekli birimi seçip İleri tuşuna basın.
Not: Listede bulunmayan bir ölçüm birimi Program Seçenekleri, Düzenle
altındaki düzenleme programında eklenebilir. Birimler, Düzenle ve Yeni
seçeneğini seçin.
Dalgaboyu (tek dalgaboyu program tipi):
Ölçüm dalgaboyunu girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
Girilen dalgaboyu 340–900 nm aralığında olmalıdır.
Devam etmek için İleri düğmesine basın.
Konsantrasyon çözünürlüğü (ondalık basamak sayısı)
Görüntülenen listeden gerekli sayıda ondalık basamağı seçip İleri
tuşuna basın.
63
Gelişmiş İşlemler
Kimyasal formül:
Analiz parametrelerini sunmak için ekranda kullanılan kimyasal
formülü girin.
Kimyasal formülü girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın;
Kalibrasyon ayarlarını girmek için de İleri tuşuna basın.
6.1.1.2 Çoklu dalgaboyu ayarları
Çoklu dalgaboyu seçiliyse aşağıdaki parametreler tanımlanabilir:
Birimler:
Listeden gerekli birimi seçip İleri tuşuna basın.
Not: Listede bulunmayan bir ölçüm birimi Program Seçenekleri, Düzenle
altındaki düzenleme programında eklenebilir. Birimler, Düzenle ve Yeni
seçeneğini seçin.
Absorbans formülü (çoklu dalgaboyu program tipi):
Absorbans Formülü menüsü formülde kullanılan katsayıları ve
dalgaboylarını tanımlamak için kullanılır. Absorbans formülü çoklu
dalgaboyu ölçümü için hesaplamaları tanımlar. Girişi düzenlemek
için uygun tuşa basın.
Formül tuşuna basın.
Görüntülenen listede program için formülü seçip OK tuşuna basın.
64
Gelişmiş İşlemler
Kullanılabilir absorbans formülleri
A1; dalgaboyu 1'deki absorbanstır,
A2; dalgaboyu 2'deki absorbanstır, vb.
K1; dalgaboyu 1'deki faktördür,
K2; dalgaboyu 2'deki faktördür, vb.
Çıkarma işleminin tamamlanması gerekiyorsa faktörler eksi
işaretiyle girilebilir.
Dalgaboyu λx:
Bir λx tuşuna basın ve dalgaboyunu girmek için alfanümerik tuş
takımını kullanın. Başka bir λx tuşuna basıp bir sonraki
dalgaboyunu girin. Gerekirse, formül için tüm dalgaboylarının girişi
yapılana dek işlemi tekrarlayın. Dalgaboyu 340–900 nm aralığında
olmalıdır. OK tuşuna basın.
Konsantrasyon faktörü Kx
Absorbans değerlerini konsantrasyon değerlerine dönüştürmek için
çarpım faktörü.
Bir faktör tuşuna basın ve faktörü girmek için alfanümerik tuş
takımını kullanın. Formülde birden fazla faktör bulunuyorsa, başka
bir faktör tuşuna basın ve diğer faktörü girin; tüm faktörlerin girişi
yapılana dek işlemi tekrarlayın. OK tuşuna basın. İlgili verilerin
hepsi girildiğinde, İleri tuşuna basın.
Not: En çok 5 basamak girilebilir; noktanın sağına girilebilen maksimum 4
ondalık basamak da dahil.
Konsantrasyon çözünürlüğü (ondalık basamak sayısı)
Görüntülenen listeden gerekli sayıda ondalık basamağı seçip İleri
tuşuna basın.
65
Gelişmiş İşlemler
Kimyasal formül:
Analiz parametrelerini göstermek için ekrana kullanılan kimyasal
formülü girin.
Kimyasal formülü girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın;
Kalibrasyon ayarlarını girmek için de İleri tuşuna basın.
6.1.1.3 Tek ve çoklu dalgaboyu modu kalibrasyon ayarları
Bilinen konsantrasyonlarda birçok standart çözeltinin absorbans
değerleri belirlenerek yöntem kalibre edilir.
Kalibrasyon eğrisini oluşturup saklamak için üç yöntem vardır. Her
yöntemin izlediği talimatlar (Tablo 9).
Tablo 9 Kalibrasyon ayarları
Mod
Açıklamalar
Değerleri gir
Analiz edilen çözeltinin absorbans değerleri ve konsantrasyon değerleri girilerek kalibrasyon
tablosu oluşturulur. Absorbans değerleri standart konsantrasyonlara karşılık çizilir ve kalibrasyon
eğrisi grafik olarak görüntülenir (sayfa 66).
Standartları Oku
Kalibrasyon tablosu standart çözeltilerin konsantrasyon değerleri girilip analiz edilen çözeltilerin
absorbansları ölçülerek oluşturulur. Absorbans değerleri standart konsantrasyonlara karşılık
çizilir ve kalibrasyon eğrisi grafik olarak görüntülenir (sayfa 68).
Formülü Gir
Kalibrasyon eğrisi konsantrasyon ve absorbans arasındaki matematiksel bağlantıdan doğrusal
regresyonla vb. belirlenebiliyorsa, ilgili formül bir listeden seçilebilir (doğrusal, 2.veya 3.derece
polinom) ve uygun faktörler girilebilir (sayfa 69).
Kalibrasyon değerleri girilerek kalibrasyon
Konsantrasyon/absorbans girin
1. Değerleri Gir seçeneğini seçin ve İleri tuşuna basın.
66
Gelişmiş İşlemler
2. Görüntülenen tabloya standart konsantrasyonları ve ilgili
absorbans değerlerini girmek için "+" sembol düğmesine basın.
Değerleri girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
OK tuşuna basın ve ilgili absorbans değerini girin. OK tuşuna
basın.
Girilen değer tabloda görüntülenir. Veri noktası girmek üzere
her veri noktası için bu işlemi tekrarlayın.
3. Tablodaki bir değeri değiştirmek için uygun satırı vurgulayın,
birim tuşuna (örn. mg/L) veya Abs tuşuna basıp alfanümerik
tuş takımını ile değiştireceğiniz değeri girin.
4. Verilerin hepsi girildiğinde, Grafik tuşuna basın.
Not: Korelasyon katsayısı (r2) eksenin sol alt kısmında gösterilir.
5. Doğrusal eğri standart denkleme karşılık gelir. 2. derece
polinom eğrisi görüntülemek için Sonraki Eğri tuşuna basın. 3.
derece polinom eğrisi görüntülemek için Sonraki Eğri tuşuna
bir kez daha basın.
6. Ayarı Kapalı - Açık arasında değiştirmek için Kuvvet 0 tuşuna
basın. Eğri artık koordinat sisteminin merkezinden geçer.
Not: Bunun korelasyon katsayısına (r2) ters etkisi olabilir.
7. Tekrar tabloyu görüntülemek için Tablo tuşuna basın.
8. Tablo tamamlanıp eğri tipi de seçildikten sonra grafik
görüntülendiğinde Bitti, tablo görüntülendiğinde Çıkış
seçeneğini tıklatın. Gidin bölüm 6.1.1.4, sayfa 70.
67
Gelişmiş İşlemler
Standartlar okutularak kalibrasyon
1. Standartları Oku ve İleri tuşlarına basın.
2. Görüntülenen tabloya standart konsantrasyonları girmek için
"+" sembol düğmesine basın. Standart konsantrasyonu girmek
için alfanümerik tuş takımını kullanın. OK tuşuna basın.
3. Tekrar "+" simgesine basın (oka bakın) ve bir sonraki standart
konsantrasyonu girin. Tüm standart konsantrasyonlar girilene
dek (en çok 24 çözelti) bu işlemi tekrarlayın.
4. Uygun konsantrasyonun bulunduğu satırı vurgulayın ve
uygun standart çözeltinin bulunduğu küveti takın.
5. Sıfırlama çözeltisini hücre bölmesine koyun. Sıfırla tuşuna
basın.
6. İlk standart çözeltiyi hücre bölmesine koyun. Oku tuşuna
basın.
İkinci standart çözeltiyi hücre bölmesine koyun. Oku tuşuna
basın.
Tüm standart çözeltiler ölçülene dek (en çok 24 çözelti) bu
işlemi tekrarlayın.
Girilen ve ölçülen veri tabloda görüntülenir.
Not: Bir standart konsantrasyonu silmek için uygun satırı vurgulayıp Sil
tuşuna basın.
Analiz adım sürelerinin doğru ayarlanmasını sağlamak amacıyla
gerekli olduğunda yardım etmesi için bir zamanlayıcı simgesi
ekranda gösterilir (örn. reaksiyon süreleri, bekleme süreleri vb. tam
olarak belirtilebilir). Belirtilen sürenin sonuna gelindiğinde sesli bir
sinyal verilir. Zamanlayıcının kullanılmasının ölçüm programına
etkisi yoktur.
7. Verilerin hepsi girildiğinde ve ölçümlerin tümü
tamamlandığında, Grafik tuşuna basın.
8. Doğrusal eğri standart denkleme karşılık gelir. 2.dereceden
polinom eğrisini görüntülemek için Sonraki Eğri tuşuna basınız
ve 3.dereceden polinom eğrisini görüntülemek için tekrar
Sonraki Eğri tuşuna basınız.
68
Gelişmiş İşlemler
9. Ayarı Kapalı - Açık arasında değiştirmek için Kuvvet 0 tuşuna
basın. Eğri artık koordinat sisteminin merkezinden geçer.
Not: Bunun korelasyon katsayısına (r2) ters etkisi olabilir.
10. Tekrar tabloyu görüntülemek için Tablo tuşuna basın.
11. Tablo tamamlanıp eğri tipi de seçildikten sonra grafik
görüntülendiğinde Bitti, tablo görüntülendiğinde Çıkış
seçeneğini tıklatın. Gidin bölüm 6.1.1.4, sayfa 70.
Formül girilerek kalibrasyon
1. Formülü Gir ve İleri tuşlarına basın.
2. Formül tuşuna basın.
Kullanılabilir formüllerin bir listesi (doğrusal, 2.ve 3.derece
polinom) görüntülenir. Seçilen formüle bağlı olarak 4 katsayıya
kadar girilebilir. Gerekli formül tuşuna basın.
3. Seçilen formüle bağlı olarak, gerekli katsayılar (a, b, c...)
görüntülenir. Katsayı tuşuna basın ve alfanümerik tuş takımını
kullanarak ilgili değerleri girin. Her bir girişten sonra girişi
onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: Katsayılar 5 haneli ve artı veya eksi işaretli olabilir.
69
Gelişmiş İşlemler
6.1.1.4 Kullanıcı programını saklama
Temel veri girişi tamamlandı. Değişken program verileriyle ilgili bir
genel bakış görüntülenir.
1. Daha fazla teknik özellik girmek ya da varolanları değiştirmek
için uygun satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
2. Verileri kaydetmek için Sakla tuşuna basın.
3. Program verilerini bir yazıcı veya USB hafıza çubuğuna
göndermek için PC ve Yazıcı simgesine basın (ilk olarak USB
hafıza çubuğunu USB arayüzüne bağlayın).
Not: Test verileri, önceden kurulmuş PrgData klasöründe .csv ve .lst
dosyası olarak formatlanacaktır.
4. Program verilerini bir cihazdan diğerine aktarmak için USB
hafıza çubuğunda dbhlc adında bir klasör oluşturun ve .lst
dosyalarını bu klasöre kopyalayın. (bkz. bölüm 6.7.2, sayfa 96).
6.1.1.5 Ek kullanıcı tanımlı parametreler ve fonksiyonlar
Önceden tanımlanmış temel verilere ek olarak, kullanıcı
programları için ek parametreler ve fonksiyonlar tanımlanabilir:
•
ölçme aralığı alt ve üst sınırları
•
zamanlayıcı fonksiyonları
•
kimyasal formüler
Ölçüm aralığının alt ve üst sınırları
En yüksek (üst) ve en düşük (alt) ölçüm değeri girilebilir. Okuma üst
sınırın üzerinde veya alt sınırın altındaysa bir hata mesajı
görüntülenir.
1. Program verileri genel bakışında uygun satırı vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
2. Açık seçeneğini ayarlayın ve ölçüm aralığı değerlerini girmek
için 0,000 tuşuna basın. OK tuşuna basarak girişi onaylayın.
70
Gelişmiş İşlemler
Süre 1 / Süre 2 / Süre 3 / Süre 4:
Bu fonksiyon zaman aralıklarını en çok dört zamanlayıcı için
tanımlayabilir. Çalkala, Bekle ve Döndür gibi zamanlayıcı atamaları
atanabilir.
1. Program verileri genel bakışında uygun satırı vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
2. Zamanlayıcılar ekranın sol tarafındaki onay kutularıyla
etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Sonraki sütunda, ilgili
çalışma adımlarına atanan adlar listesinden seçim yapılabilir.
Üçüncü sütunda her zamanlayıcı için süre girilir (dd:sn
cinsinden).
Kimyasal formül 2 / kimyasal formül 3 / kimyasal formül 4:
Kimyasal Formül 1 tanımlanmışsa, alternatif üç formül daha
buraya girilebilir.
1. Program verileri genel bakışında uygun satırı vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
2. Zamanlayıcılar ekranın sol tarafındaki onay kutularıyla
etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
3. Alfanümerik tuş takımını kullanarak başka bir kimyasal formül
girmek için sol tuşa basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
Kimyasal Formül 1 konsantrasyonundan ek kimyasal formül
konsantrasyonunu hesaplamak amacıyla dönüştürme
faktörünü girmek için sağ tuşa basın ve onaylamak için OK
tuşuna basın.
4. Girilen verileri kaydetmek için Sakla tuşuna basın. Ana menüye
dönmek için İptal tuşuna basın.
71
Gelişmiş İşlemler
6.1.2 Serbest programlama program tipi
Serbest programlama Kullanıcının geliştirdiği orijinal yöntemlerin
girilmesi için gelişmiş bir seçenektir. Serbest Programlama
seçeneği seçildiğinde programlanan teste ait teknik özelliklerin
genel bir görünümü görüntülenir. Kullanıcı yöntemini geliştirmek için
giriş seçenekleri değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bk. Tablo 10.
Giriş seçeneğini değiştirmek için uygun satırı seçip Düzenle tuşuna
basın.
Önemli Not: Serbest Programlama'yla devam etmeden önce Yeni
Bir Kullanıcı Metodu Programlama'nın (bölüm 6.1.1, sayfa 61) 1-6
arası adımlarını uygulayın.
Düzenlenecek veya tanımlanacak program noktasının bulunduğu
satırı vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
Tablo 10 Program noktaları tanımlamaları
Program noktası
Açıklama
İsim
Analiz parametresi adı
Versiyon
Kullanıcı tarafından atanan kısaltma ve sürüm numarası buraya girilir.
Ölçüm Süreci
Testin tam tanımı: ölçümün yapıldığı dalgaboyu sayısı, gerekli absorbans ölçümlerinin sayısı,
kullanılacak tuşlar, ölçümler arasında bekleme süreleri vb.
Formül
Test sonuçlarının hesaplandığı formüllerin tanımı.
Değişkenler
Ekranda gösterilen değişkenlerin sayısı ölçüm sürecinin ve formüllerin tanımına bağlıdır.
Dalgaboyları, faktörler, sabitler vb. sayısal değerlerin girişi.
Zamanlayıcı 1,
Zamanlayıcı 2,
Zamanlayıcı 3,
Zamanlayıcı 4
Kısaltma ve dört zamanlayıcıya kadar süre girilmesinde kullanılır. Uygun satırı vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.Zamanlayıcılar ekranın sol tarafındaki denetim kutularıyla etkinleştirilir
veya devre dışı bırakılır. Sonraki sütunda, ilgili çalışma adımlarını açıklayan adların listesinden
seçim yapılabilir. Üçüncü sütunda her etkin zamanlayıcı için süre girilir.
6.1.2.1 Ölçüm süreci
Ölçüm süreci; test ölçümlerini ve işlenmesini tanımlar:
•
Ölçümler kaç tane ve hangi dalga boyunda tamamlanmalıdır?
•
Kaç tane absorbans ölçümünün tamamlanması gereklidir?
•
Sıfırlama ve numune ölçümlerinin ne zaman tamamlanması
gereklidir?
•
Ölçümler arasında bekleme süresi gerekli midir?
•
Tek tek program sıralarının tekrarlanması gerekli midir?
Sıfırlama ve numune ölçümleri gibi ölçme sırasına ait öğeler ve
zamanlayıcılar (reaksiyon süreleri, bekleme süreleri vb.) tek tek
tanımlanır.
72
Gelişmiş İşlemler
6.1.2.2 Ölçme sırasına ait yeni öğe girme
Önemli Not: Ölçüm sürecine ait her bileşeninin tamamlandıkları
sırayla girilmesi gerekir.
1. Verilere genel bakışta Ölçüm Süreci satırını vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
2. Düzenle tuşuna bir kez daha basıp, ardından da Yeni tuşuna
basın.
Tuşların içeriği ve tanımı
[Z] tuşu / Sıfırlama
1. Sıfırlama ölçümünü programlamak için [Z] tuşuna basın. OK
tuşuyla onaylayın.
2. Sırasıyla Yeni ve Sıfırla... tuşlarına basın ve sıfır ölçümünün
tamamlanması gerektiği dalgaboyunu girmek için alfanümerik
tuş takımını kullanın. OK tuşuna basın, OK tuşuna bir kez daha
basarak girişi onaylayın.
3. Sıfırlama ölçümleri bir dizi dalgaboyunda tamamlanacaksa,
yukarıdaki iki adımı her dalgaboyu için tekrarlayın.
Not: Girilen ölçüm sırası görüntülenir.
Proses Zamanlayıcı tuşu
1. Hesaba katılacak bekleme, tepki ve işleme sürelerini girmek
için Proses Zamanlayıcı tuşuna basın. Süreyi girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın. OK tuşuna basın, OK tuşuna
bir kez daha basarak girişi onaylayın.
Not: Bu süre ölçüm süreciyle bütünleşir.
Not: Girilen ölçüm sırası görüntülenir.
73
Gelişmiş İşlemler
[R] tuşu / Okunuyor...
1. Analiz edilmesi gereken maddenin ölçümünü programlamak
için [R] tuşuna basın. OK tuşuyla onaylayın.
2. Sırasıyla Yeni ve Okuyor... tuşlarına basıp ölçümün yapılması
gereken dalgaboyunu girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın. OK tuşuna basın, OK tuşuna bir kez daha basarak
girişi onaylayın.
3. Ölçümler bir dizi dalgaboyunda tamamlanacaksa yukarıdaki iki
adımı her dalgaboyu için tekrarlayın.
Not: Girilen ölçüm sırası görüntülenir.
{ } tuşu
Tekrarlanacak ölçüm sırası öğeleri köşeli parantezleri içine alınmıştır.
Sol köşeli parantezi "{" tekrarlanacak sıranın başlangıcını, sağ
köşeli parantezi de "}" sonunu gösterir.
Not: Sol köşeli parantezi girilene kadar sağ köşeli parantezini gösteren tuş
devre dışı kalır.
1. { tuşuna basın.
2. Tekrarlanması gereken sırayı tanımlayan tuşa basın: [Z] veya
[R]. OK tuşuyla onaylayın.
3. Sırasıyla Yeni ve Sıfırlanıyor... veya Okuyor... tuşlarına basıp
ölçümün yapılması gereken dalgaboyunu girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın. OK tuşuna basın, OK tuşuna
bir kez daha basarak girişi onaylayın.
4. Sırayı bitirmek için } tuşuna basın.
Not: Ölçüm sırasının farklı aşamalarında sıfırlama ölçümü gibi bir
eylem tekrarlanıyorsa, işlem serisi sıralı olarak numaralandırılır (örn.
Z1, Z2 vb.).
Ölçüm sırası öğesini silme
Uygun satırı vurgulayıp Sil tuşuna basın. Öğe silinir.
Bir ölçüm sırası öğesini ekleme
Eklemenin yapılacağı ölçüm sırası satırını seçip Yeni tuşuna basın.
Yeni öğe seçili konuma girilebilir.
Giriş bittiğinde, "Ölçüm Süreci" ekranında OK tuşuna basın. Artık
verilere genel bakış görüntülenir.
74
Gelişmiş İşlemler
6.1.2.3 Kalibrasyon formülünü girme (değerlendirme formülü)
Kalibrasyon formülü (değerlendirme formülü) hesapların, ara ve
nihai sonuçların görüntülenmesini tanımlar. Ölçüm sırasına ait
önceden tanımlanmış öğeler konsantrasyonların hesaplanmasına
temel oluşturur.
Kalibrasyon formülü C1 girme
1. Verilere genel bakışta Formül satırını vurgulayıp Düzenle
tuşuna basın.
2. C1: Kapalı satırını vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
3. C1: Kapalı seçeneğini bir kez daha belirleyip Düzenle tuşuna
basın. Ekran C1: Açık olarak değişir.
4. Formülü tanımlamak için sonraki C1 = satırını vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
Düzenleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tablo 11
formül tuşları.
Not: Değerlendirme formülü girişe uygun olarak ekranda art arda
oluşturulur.
Not: Ok tuşu en son girilen formül öğesini siler.
75
Gelişmiş İşlemler
Tablo 11 Formül tuş açıklamalarını düzenleme
Ekran
Tuş
Abs/
Değişkenler
Görüntülenen listeden tanımlı ölçüm sırasının gerekli
öğesini ve buna bağlı olarak da ilgili ölçüm dalgaboyunu
seçmek için Abs/Değişkenler tuşuna basın; böylece, bu
formülde hesaba katılabilir.
Yeni Numara
Yeni faktör veya sabit sayı girmek için Yeni Numara
tuşuna basın.
+– ÷x
76
Açıklama
Matematik işlemi girmek için +– ÷x tuşuna basın.
İşlemi seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
Matematik işlemlerinin kullanılabilir seçimleri tanımlanan
formüle bağlıdır.
Bu, tanımlanan formülde parantez içindeki bir terime
veya bir logaritma hesaplamasına matematiksel olarak
izin verilebilir olması durumunda sadece "( )" veya
"ln"/"log" vb. gibi fonksiyonların etkin oldukları anlamına
gelmektedir (aynı zamanda diğer tüm temel matematik
işlemleri için de bu geçerlidir).
Şu matematik işlemler kullanılabilir:
•
+ (Toplama)
•
– (Çıkarma)
•
÷ (Bölme)
•
x (Çarpma)
•
^ (Üst)
•
Ln (Doğal logaritma)
•
Log (Bayağı logaritma)
Gelişmiş İşlemler
Tablo 11 Formül tuş açıklamalarını düzenleme (devam)
Ekran
Tuş
Açıklama
>=<
Formüle mantıksal ifadeleri/bağlantıları/koşulları
eklemek için >=< tuşuna basın. Şu fonksiyonlar
kullanılabilir:
= (Eşittir), < (Küçüktür), > (Büyüktür), <= (Küçüktür veya
Eşittir), >= (Büyüktür veya Eşittir), IF (Eğer), THEN
(Sonra), ELSE (Değilse)
C1 değerlendirme formülü tamamen girildiğinde
onaylamak için OK tuşuna basın. Formül ekranına
dönmek için OK tuşuna bir kez daha basın.
C1 formülü girilip onaylandığında parametre adı, ölçme
aralığı üst ve alt sınırları, ekran sonucu (evet, hayır)
girilebilir.
Sonraki kalibrasyon formülünü girin (C2 veya Cn)
1. C2: Kapalı satırını vurgulayıp Düzenle tuşuna basın.
2. C2: Kapalı seçeneğini bir kez daha belirleyip Düzenle tuşuna
basın. Ekran C2: Açık olarak değişir.
3. Formülü tanımlamak için sonraki C2 = satırını vurgulayıp
Düzenle tuşuna basın.
Tablo 11 konusunda açıklanan tuşlara ek olarak kullanılabilir
yalnızca bir tuş vardır:
Kons. Seç tuşu
Zaten tanımlanmış formülün (burada C1) C2 formülü için hesaba
katılması gerekiyorsa Kons. seç tuşuna basın.
Formül numarasını girip (örn. C1 için 1) onaylamak için OK tuşuna
basın.
Cn artık matematik işlemine bağlanabilir.
Not: Hesaplanacak Cn konsantrasyonları şu sırada numaralandırılır: C1,
C2, C3 vb.
Not: İlk Cn formülü tanımlandığında Formül listesi otomatik olarak Cn+1
olarak uzatılır.
77
Gelişmiş İşlemler
6.1.2.4 Değişkenleri girme
1. Verilere genel bakışta Değişkenler satırını vurgulayıp Düzenle
tuşuna basın.
2. Düzenlenecek değişkeni seçip Düzenle tuşuna basın, çalışma
prosedüründe belirtilen verileri (F1, F2, λ1, U1 vb.) girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın. Her girişi onaylamak için OK
tuşuna basın.
Değişken kısaltmaları:
F1: Faktör 1
F2: Faktör 2
λ1: Dalgaboyu 1
U1: ilk kimyasal formül için Dönüştürme Faktörü 1
U2: ikinci kimyasal formül vb. için Dönüştürme Faktörü 2
6.1.2.5 Serbest programlama kullanıcı programını kaydetme
1. Girilen verileri kaydetmek için Sakla tuşuna basın. Veriler
herhangi bir veri noktası altında (Ölçme Sırası, Formül,
Zamanlayıcı vb.) saklanabilir.
2. Program verilerini bir yazıcı veya USB hafıza çubuğuna
göndermek için PC ve Yazıcı simgesine basın (ilk olarak USB
hafıza çubuğunu USB arayüzüne bağlayın).
Not: Test verileri, önceden kurulmuş PrgData klasöründe .csv ve .lst
dosyası olarak formatlanacaktır.
3. Program verilerini bir cihazdan diğerine aktarmak için USB
hafıza çubuğunda dbhlc adında bir klasör oluşturun ve .lst
dosyalarını bu klasöre kopyalayın (bkz. bölüm 6.7.2, sayfa 96).
6.1.3 Kullanıcı programı seçme
1. Program numaralı kullanıcı programlarının alfabetik listesini
görüntülemek için Ana Menü'de Kullanıcı Programları tuşuna
basın.
Kullanıcı Programları listesi görüntülenir.
Not: Listede hızlı bir şekilde dolaşmak için kaydırma çubuğunu
kullanın.
Not: Basarak seçimi vurgulayın veya programı numarasına göre
aramak için Numara ile Seçin tuşuna basın.
2. Programı çalıştırmak için Başlat tuşuna basın.
78
Gelişmiş İşlemler
6.1.4 Sık kullanılanlar listesinde kullanıcı programlarını ekleme, düzenleme ve silme
Kullanıcı Programı menüsünde en sık kullanılan testler/yöntemler
seçimi basitleştirmek amacıyla sık kullanılanlar listesine de
eklenebilir.
1. Ana Menü'de Kullanıcı Programları tuşuna basın.
Kullanıcı Programları listesi görüntülenir.
2. Basarak seçimi vurgulayın veya programı numarasına göre
aramak için Numara ile Seçin tuşuna basın.
Not: Listede hızlı bir şekilde dolaşmak için kaydırma çubuğunu
kullanın. Test numarasını (program numarasını) girmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın, onaylamak için de OK tuşuna bazın.
3. Program Seçenekleri tuşuna basın.
4. Sık Kullanılanlara Ekle, Düzenle veya Sil tuşuna basın,
onaylamak için de OK tuşuna basın.
Not: Kayıtlı program Kullanıcı Programları menüsünden silindiyse Sık
Kullanılan Programlar listesinden de silinir.
6.1.4.1 Sık kullanılanlara Ekleme
1. Sık Kullanılanlara Ekle tuşuna basın, onaylamak için de OK
tuşuna basın.
Program Sık Kullanılanlar listesine eklenir.
79
Gelişmiş İşlemler
6.1.4.2 Düzenleme
1. Düzenle tuşuna basın, onaylamak için de OK tuşuna basın.
Programlanan testin teknik özelliklerine ait bir genel görünüm
görüntülenir. Giriş seçenekleri hakkında daha fazla bilgi
bölüm 6.1.2, sayfa 72 bölümünde verilmektedir.
6.1.4.3 Silme
1. Sil tuşuna basın, onaylamak için de OK tuşuna basın.
Program Kullanıcı Programları listesinden silinir.
Not: Kayıtlı program Kullanıcı Programları menüsünden silindiyse Sık
Kullanılan Programlar listesinden de silinir.
80
Gelişmiş İşlemler
6.2 Sık Kullanılanlar
Kayıtlı Programlar menüsü ve Kullanıcı Programları menüsünde
en sık kullanılan testler/yöntemler seçimi basitleştirmek amacıyla
sık kullanılanlar listesine de eklenebilir.
Kayıtlı Programlar ve/veya Kullanıcı Programları sık kullanılanlar
listesine veya sık kullanılan programlara eklemek için bkz.
bölüm 6.1.4, sayfa 79.
6.2.1 Sık kullanılan programı geri çağırma
1. Ana Menü'de Sık Kullanılan Programlar tuşuna basın.
Sık Kullanılan Programlar listesi görüntülenir.
2. Basarak seçimi vurgulayın.
Not: Listede hızlı bir şekilde dolaşmak için kaydırma çubuğunu
kullanın.
Not: Programı numarasına göre aramak için Numara ile Seç tuşuna
basın. Test numarasını (program numarasını) girmek için alfanümerik
tuş takımını kullanın, girişi onaylamak için de OK tuşuna bazın.
3. Başlat tuşuna basın.
6.2.2 Bir sık kullanılan programı silme
1. Ana Menü'de Sık Kullanılan Programlar tuşuna basın.
Sık Kullanılan Programlar listesi görüntülenir.
2. Basarak seçimi vurgulayın.
Not: Listede hızlı bir şekilde dolaşmak için kaydırma çubuğunu
kullanın.
Not: Programı numarasına göre aramak için Numara ile Seç tuşuna
basın. Test numarasını (program numarasını) girmek için alfanümerik
tuş takımını kullanın, girişi onaylamak için de OK tuşuna bazın.
3. Programı Kaldır tuşuna basın, onaylamak için de OK tuşuna
basın.
Not: Sık Kullanılan Programlar silinirse Kullanıcı Programları veya
Kayıtlı Programlar konumunda kalmaya devam eder.
Not: Kayıtlı program Kullanıcı Programları menüsünden silindiyse Sık
Kullanılan Programlar listesinden de silinir.
81
Gelişmiş İşlemler
6.3 Standart Ekleme – sonuçları izleme/kontrol etme
Ölçülen değerlerin doğruluğu (numunede parametrenin gerçek
konsantrasyonuyla uygunlukları) ve kesinliği (aynı
konsantrasyonda test parametresinin bulunduğu birçok numuneden
elde edilen ölçüm sonuçlarının uygunluğu) standart ekleme yöntemi
kullanılarak saptanabilir veya iyileştirilebilir.
Bu yöntem (aynı zamanda spiking olarak da bahsedilir), örneğin
analizin sonucunu saptıran numune içerisindeki maddeler (numune
matris etkisi), arızalı bir ölçüm cihazı veya bulaşmış reaktifler gibi
numuneye özel etkileşim faktörlerinin tanımlanmasına yardım eder.
Yöntem:
Test maddesine ait standart çözeltinin tanımlı miktarı
(konsantrasyon) numuneye eklenir. Algılama oranı, %100'e yakın
olmalıdır.
Saptama oranı
=
Standart ekleme sonrası ölçülen değer
Standart ekleme sonrası beklenen değer
Saptama oranı Sonuç
%100
Doğru olan ölçüm sonuçları olasılığı yüksek.
< %100
Varsayım: Analiz sonucu numunedeki maddeler
nedeniyle sapmıştır (numune matris etkisi)
Numune matris etkisi olup olmadığını saptamak
için test edin:
Numune yerine distile su kullanın. Prosedürde
açıklandığı şekilde standart çözeltiyi ekleyin.
Saptama oranı Sonuç
%100
Numunedeki iyonlar analizle
etkileşime girip elde edilecek
sonuçların yanlış olmasına neden
oluyor.
≠ %100
Girişim yapan iyon yok.
Girişim yapan diğer faktörleri tanımlamak için ölçüler:
Kontrol listesi:
1. Prosedürün doğru olarak tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol edin:
a. Eklenen reaktifler doğru sırada kullanılıyor mu?
b. Renk oluşumu için yeterli süre bekleniyor muı?
c. Doğru cam gereçler kullanılıyor mu?
d. Cam gereçler temiz mi?
82
Gelişmiş İşlemler
e. Test için numunenin belirli bir sıcaklıkta olması gerekiyor
mu?
f.
Numunenin pH değeri doğru aralıkta mıydı?
g. Pipet hacmi doğru mu?
2. Yeni hazırlanmış reaktiflerle standart ekleme prosedürünü
tekrarlayarak kullanılan reaktifleri kontrol edin.
Saptama oranı Sonuç
%100
Orijinal olarak kullanılan ayırıcılar bozuk.
Standart çözeltiyi kontrol edin:
Yeni hazırlanmış standart çözeltiyle standart ekleme
prosedürünü tekrarlayın.
Saptama oranı Sonuç
%100
Orijinal olarak kullanılan standart
çözelti bozuk.
Bu yöntemlerin hiçbiri sorunu çözmüyorsa üretici veya satış
temsilcinizle görüşün.
6.3.1 Standart eklemeyi tamamlama
Standart eklemeyi ilgili prosedüre uygun olarak tamamlayın.
Farklı iki yöntem vardır:
Pik hacmi (Standart ekleme):
Tanımlı hacimde olan standart çözelti önceden analiz edilmiş
numuneye yavaş yavaş eklenir. Numune her eklemeden sonra
yeniden ölçülür.
Numune hacmi:
Bilinen konsantrasyona ait standart çözeltinin tanımlanmış bir
hacmi prosedürde belirtilen numune hacmine eklenir; her
eklemeden sonra numune ölçülür. Çoğu durumda üç farklı standart
çözelti hazırlanır; prosedür bunların her biri için tekrarlanır.
Not: Numune için kullanılan birimler ve kimyasal formüller standart
çözeltiler için kullanılır. Sonraki girişlerde doğru birimlerin kullanımını
sağlamak için dikkatli olun.
Pik hacmi/numune hacmi yöntemleri
1. Ana menüde Kayıtlı Programlar seçeneğini belirleyin.
Gereken programı seçin.
2. Başlat tuşuna basın.
3. Standart çözelti eklenmeden, numuneyi Prosedürler
Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak analiz edin. Ölçüm
tamamlandığında, numune küvetini/hücresini küvet/numune
tutucusu içinde bırakın.
83
Gelişmiş İşlemler
4. Seçenekler>Daha fazla...>Standart Ekleme tuşuna basın.
Standart ekleme prosedürünün verilerine ait bir genel görünüm
görüntülenir.
5. Standart konsantrasyonu, numune hacmi (toplam) ve standart
ekleme hacminin standart değerlerini kabul etmek için OK
tuşuna basın. Bu değerlerin herhangi birisini değiştirmek
istiyorsanız Düzenle tuşuna basın.
6. Değiştirmek için değere ait tuşa basın. Değeri değiştirmek için
alfanümerik tuş takımını kullanın. Seçiminizi onaylamak için OK
tuşuna basın.
7. Standart ekleme hacimlerini girmek için tuşlara basın. Yeni veri
girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın ve OK tuşuna
basın.
84
Gelişmiş İşlemler
Okuma değerleri tablosu açıklaması
•
Birinci sütunda standart ekleme hacmi gösterilir. 0 mL;
standart eklenmemiş numune için kullanılır.
•
İkinci sütunda standart eklenmiş ve eklenmemiş numuneye ait
okuma değerleri gösterilir.
•
Üçüncü sütunda eklenen standarda ait saptama oranı
gösterilir.
Not: Siyahla vurgulanan satır etkindir.
8. Cihazdaki standart eklenmemiş olan numuneye ait okuma
değeri otomatik olarak 0 mL altında gösterilir.
9. Prosedürde açıklandığı şekilde standart ekleme çözeltisini
hazırlayın.
10. Tabloda birinci standart ekleme hacmini seçmek için ok
tuşlarını kullanın; eklenen standart hacmine uygun küveti hücre
bölmesine takın. Oku tuşuna basın.
Prosedürü, 8. noktadan başlayarak diğer tüm standart ekleme
çözeltileriyle tekrarlayın.
11. Tüm standart ekleme çözeltileri ölçüldükten sonra Grafik
tuşuna basın.
Standart ekleme veri noktalarından geçen regresyon doğrusu
görüntülenir.
r2 korelasyon katsayısı veri noktalarının doğruya ne kadar
yakın olduğunu gösterir.
Korelasyon katsayısı = 1 olursa eğri doğrusaldır.
Eğri üzerinde gösterilen konsantrasyon standart eklenmemiş
numuneye ait tahmini konsantrasyondur.
Not: Eğri menüsünde, Eğri tuşundaki ad Tablo olarak değişir. Tüm
verileri tabloda yeniden görüntülemek için Tablo tuşuna basın.
12. Eklenen standart çözeltiler ve ideal doğru (dedeksiyon oranı
%100) arasındaki ilişkiyi görüntülemek için ideal doğru tuşuna
basın.
85
Gelişmiş İşlemler
6.4 Tek Dalgaboyu (absorbans, konsantrasyon ve transmitans ölçümleri)
Tek Dalgaboyu modu üç biçimde kullanılabilir. Örneğin, tek
dalgaboyundaki ölçümler; cihaz absorbans, transmitans yüzdesi
veya analitik işlem uygulanan çözeltilere ait konsantrasyonun
ölçmesi için ayarlanabilir.
Absorbans, numune tarafından soğurulan ışık miktarını absorbans
birimi cinsinden ölçer.
% Transmitans numuneden geçip dedektöre ulaşan orijinal ışığın
yüzdesini ölçer.
Absorbans okuma değerlerini konsantrasyona dönüştürmek üzere
özel bir çarpan seçmek için konsantrasyon faktörünü açın.
Konsantrasyona karşı absorbans grafiğinde, konsantrasyon faktörü
doğrunun eğimidir.
6.4.1 Tek dalgaboyu modunu ayarlama
Ana Menü'de Tek Dalgaboyu tuşuna basın. Parametre Ayarı için
Seçenekler tuşuna basın.
Tablo 12 Tek dalgaboyunu ayarlama seçenekleri
Seçenekler
Açıklama
Daha fazla
Diğer Seçenekler için
Yükle: Kapalı/Açık
Yükle: Açık ayarında, tüm ölçüm verileri otomatik olarak saklanır. Yükle: Kapalı ayarında, hiçbir
ölçüm verisi otomatik olarak saklanmaz.
% Trans/Abs
Transmitans yüzdesi, konsantrasyon veya absorbans okuma değerleri arasında geçiş yapmak
için
λ Dalgaboyu
Ölçüm dalgaboyunu girmek için. Ölçüm dalgaboyunu girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın. Girilen dalgaboyu 340–900 nm aralığında olmalıdır.
Zamanlayıcı simgesi
Bu, kronometre gibi çalışır. Analiz adım sürelerinin doğru ayarlanmasına yardımcı olur (örn.
reaksiyon süreleri, bekleme süreleri vb. tam olarak belirtilebilir). Belirtilen sürenin sonuna
gelindiğinde sesli bir sinyal verilir. Zamanlayıcı kullanılmasının ölçüm programına etkisi yoktur.
Konsantrasyon Faktörü
Absorbans değerlerini konsantrasyon değerlerine dönüştürme için çarpım faktörü.
Konsantrasyon
Çözünürlüğü
Hesaplanan konsantrasyon okuma değerlerinde ondalık noktanın yerini seçmek için.
Kullanıcı Programı
olarak kaydet
Seçili parametreleri Kullanıcı Programı olarak saklamak için, bkz. bölüm 6.1, sayfa 61
Veri Geri Çağırma
Kaydedilen ölçüm verilerini veya süreyi hatırlar; bkz. bölüm 5.3, sayfa 36.
Cihaz Ayarları
Cihazla ilgili temel veriler, bkz. bölüm 5.2, sayfa 27.
86
Gelişmiş İşlemler
Konsantrasyon faktörü:
1. Seçenekler menüsünde Konsantrasyon Faktörü: Kapalı
tuşuna basın. Özelliği vurgulamak için Açık tuşuna basın.
2. "Faktör" tuşuna basıp absorbans okuma değerleriyle çarpılacak
faktörü girmek için alfanümerik tuş takımını kullanın.
Konsantrasyon ölçümlerine birim seçmek veya yeni bir birim
oluşturmak için "Birim" tuşuna basın.
3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Konsantrasyon çözünürlüğü:
1. Seçenekler menüsünde Konsantrasyon Çözünürlüğü tuşuna
basın.
2. İşlemi seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
6.4.2 Tekli dalgaboyu ölçümlerini alın
1. Kör küveti/hücreyi küvet/numune hücre tutucusuna takın.
Sıfırla tuşuna basın.
Not: Oku tuşu sadece sıfırlama ölçümü yapıldıktan sonra tamamlanır.
2. Numune küvetini/hücresini küvet/numune hücre tutucusuna
takın. Oku tuşuna basın.
3. Veri saklama için bkz. bölüm 5.3.1, sayfa 36.
87
Gelişmiş İşlemler
6.5 Çoklu Dalgaboyu modu – birden çok dalgaboyundaki ölçümler
Çoklu dalgaboyu modunda, absorbans değerleri dört dalgaboyuna
kadar ölçülebilir; sonuçlar toplam, fark ve bağlantıların elde
edilmesi için matematik işlemine tabi tutulur.
Absorbans, numune tarafından soğurulan ışık miktarını absorbans
birimi cinsinden ölçer.
% Transmitans numuneden geçip dedektöre ulaşan orijinal ışığın
yüzdesini ölçer.
Konsantrasyon faktörünün açılması, absorbans değerlerinin
konsantrasyona dönüştürülmesi için
özel bir çarpan seçilmesini sağlar. Konsantrasyona karşı absorbans
grafiğinde, konsantrasyon faktörü doğrunun eğimidir.
Konsantrasyon, her dalgaboyuna ait, kullanıcı tarafından girilen tek
faktör kullanılarak hesaplanır.
6.5.1 Farklı dalgaboylarında okuma modu ayarlama
Ana Menü'de Çoklu Dalgaboyu tuşuna basın. Parametre Ayarı için
Seçenekler tuşuna basın.
Tablo 13 Çoklu dalgaboyunu ayarlama seçenekleri
Seçenekler
Açıklama
Daha fazla
Diğer Seçenekler için
Yükle: Kapalı/Açık
Yükle: Açık ayarında, tüm ölçüm verileri otomatik olarak saklanır. Yükle: Kapalı ayarında, hiçbir
ölçüm verisi otomatik olarak saklanmaz.
% Trans/Abs
Transmitans yüzdesi, konsantrasyon veya absorbans okuma değerleri arasında geçiş yapmak
için
λ Dalgaboyu
Ölçüm dalgaboyunu girmek için. Ölçüm dalgaboyunu girmek için alfanümerik tuş takımını
kullanın. Girilen dalgaboyu 340–900 nm aralığında olmalıdır.
Zamanlayıcı simgesi
Kronometre gibi çalışır. Analiz adım sürelerinin doğru ayarlanmasına yardımcı olur (örn. tepki
süreleri, bekleme süreleri vb. tam olarak belirtilebilir). Belirtilen sürenin sonuna gelindiğinde sesli
bir sinyal verilir. Zamanlayıcı kullanılmasının ölçüm programına etkisi yoktur.
Konsantrasyon Faktörü
Absorbans değerlerini konsantrasyon değerlerine dönüştürmek için çarpım faktörü.
Konsantrasyon
Çözünürlüğü
Hesaplanan konsantrasyon okuma değerlerinde ondalık noktanın yerini seçmek için.
Absorbans Formülü
Değerlendirilen numuneler için hesaplama temeli
88
Gelişmiş İşlemler
Tablo 13 Çoklu dalgaboyunu ayarlama seçenekleri (devam)
Seçenekler
Açıklama
Kullanıcı Programı
olarak kaydet
Seçili parametreleri Kullanıcı Programı olarak saklamak için, bkz. bölüm 6.1, sayfa 61
Veri Geri Çağırma
Kaydedilen ölçüm verilerini veya süreyi hatırlar; bkz. bölüm 5.3, sayfa 36.
Cihaz Ayarları
Cihazla ilgili temel veriler, bkz. bölüm 5.2, sayfa 27.
λ / Absorbans formülü:
1. Absorbans Formülü tuşuna basın.
2. Üst tuşta seçilen formül dalgaboyu sayısıyla aşağıda
görünecek katsayı tuşlarını saptar. Absorbans formülünü
değiştirmek için üst tuşa basın; görüntülenen listeden bir formül
seçip OK tuşuna basın. Yeni formül seçildiğinde, aşağıdaki
değişken sayısı eşleşmek üzere değişir.
Şu formüller kullanılabilir:
K1A1+K2A2
K1A1+K2A2+K3A3
K1A1+K2A2+K3A3+K4A4
K1A1/K2A2
(K 1 A 1 + K 2 A 2 ) / K 3 A 3
(K 1 A 1 + K 2 A 2 ) / (K 3 A 3 + K 4 A 4 )
A1 dalgaboyu 1'deki absorbansla ilgilidir
A2 dalgaboyu 2'deki absorbansla ilgilidir vb.
K1 dalgaboyu 1'deki katsayıyla ilgilidir
K2 dalgaboyu 2'deki katsayıyla ilgilidir vb.
Çıkarma işlemi gerektiğinde katsayılar negatif olarak ayarlanabilir.
89
Gelişmiş İşlemler
3. Dalgaboyunu değiştirmek için ”λx:“ tuşlarından birine basın.
İstediğiniz dalgaboyu katsayısını nümerik tuş takımına girin.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Katsayıyı değiştirmek için ”KX:“ tuşlarından birine basın.
İstediğiniz katsayıyı nümerik tuş takımına girin.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: Cihaz, en fazla 5 basamağa kadar izin verir, en fazla 4 basamağa
izin verilen ondalık noktanın arkasındaki basamaklar da buna dahildir.
Konsantrasyon faktörü:
1. Seçenekler menüsünde Konsantrasyon Faktörü: Kapalı
tuşuna basın. Özelliği vurgulamak için Açık tuşuna basın.
2. Absorbans değerlerinin çarpılacağı faktörü girmek için ”Faktör“
tuşuna basın. Konsantrasyon ölçümlerine birim seçmek veya
yeni bir birim oluşturmak için "Birim" tuşuna basın.
3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Konsantrasyon çözünürlüğü:
1. Seçenekler menüsünde Konsantrasyon Çözünürlüğü tuşuna
basın.
2. İşlemi seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
90
Gelişmiş İşlemler
6.5.2 Çoklu dalgaboyu modunda ölçüm tamamlama
1. Şahidi küvet/numune hücre tutucusuna takın. Sıfırla tuşuna
basın.
Not: Oku tuşu sıfırlama ölçümü tamamlanana kadar etkin hale
gelmez.
2. Numune küvetini/hücresini küvet/numune hücre tutucusuna
takın. Oku tuşuna basın.
3. Veri saklama için bkz. bölüm 5.3.1, sayfa 36.
91
Gelişmiş İşlemler
6.6 Absorbans/transmitans süresi
Süre Modu kullanıcının belirttiği sürede absorbans veya
transmitansta verilerin toplanması için kullanılır. Veriler toplandıktan
sonra grafik veya tablo formatında görüntülenebilir.
6.6.1 Süre ayar parametreleri
Ana Menü'de Süre moduna basın. Parametrenin konfigure edilmesi
için Seçenekler tuşuna basın.
Tablo 14 Süre ayar parametreleri
Seçenek
Açıklama
Daha fazla
Diğer Seçenekler için
Sakla simgesi
Taranan verileri saklamak için
Süre ve Aralık
Veri toplama için toplam süreyi ve veri toplama noktalarının arasındaki zaman aralığını girmek
için
λ
Dalgaboyu ayarını girmek için
İnceleme Tablosu
Absorbans, transmitans veya konsantrasyondaki okuma değerlerini görüntülemek için. Bu,
numune verileri toplandıktan sonra değiştirilebilir.
Ölçek ve Birimler
Ölçek: Otomatik ölçeklendirme modunda y ekseni otomatik olarak ayarlanır; böylece toplam
tarama görüntülenir.
Manuel ölçeklendirme modu tarama bölümlerinin görüntülenmesini sağlar.
Birimler: Absorbans veya transmitans seçimi.
Veri Gönder
Verileri yazıcı, bilgisayar veya USB hafıza çubuğuna (Tip A) göndermek için
Veri Geri Çağırma
Kaydedilen ölçüm verilerini veya süreyi hatırlar; bkz. bölüm 5.3, sayfa 36.
Cihaz Ayarları
Cihazla ilgili temel veriler, bkz. bölüm 5.2, sayfa 27.
92
Gelişmiş İşlemler
Süre ve aralık:
1. Seçenekler menüsünde Süre ve Aralık tuşuna basın.
2. Toplam süre ve okuma süresini girip, onaylamak için OK
tuşuna basın.
Not: Toplamda 500 ölçüm adımı gerçekleştirilebilir. Bu ölçüm sayısının
aşılmasına neden olacak bir toplam süre ve zaman aralığının seçilmesi,
zaman aralığını otomatik olarak tanımlayıp OK tuşunu devre dışı bırakır.
Ölçek ve birimler:
1. Seçenekler menüsünde Ölçeklendirme ve Birimler tuşuna
basın.
2. Gerekli birim olarak Abs veya %T seçeneğini vurgulayın.
3. Grafiğin y ekseninde Otomatik veya Manuel seçeneğini
vurgulayın.
Not: Manuel ölçeklendirme seçiliyse, ymin sınırlarını ayarlamak için
alfanümerik tuş takımını kullanın. ve ymaks.. Grafik yalnızca seçili aralıktaki
değerleri görüntülemek için ayarlanmış. Otomatik ölçeklendirme seçiliyse
cihaz sınırları otomatik olarak ayarlar; böylece toplam aralık
görüntülenebilir.
4. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Tarama moduna dönmek için Geri Dön tuşuna basın.
6.6.2 Süre taraması okuma
Parametreler seçildikten sonra cihazın sıfırlanması gerekir;
ardından numune analiz edilir.
1. Şahit küveti/hücreyi küvet/numune hücre tutucusuna takın.
Sıfırla tuşuna basın. Şahit okuma değeri ekranda görüntülenir.
2. Numune küvetini/hücresini küvet/numune hücre tutucusuna
takın. Oku tuşuna basın. Süre (kinetik) verilerini toplamayı
başlatın.
Not: Ölçüm sırasında Sıfırla ve Oku tuşları İşaretle ve Durdur
tuşlarına dönüşür.
93
Gelişmiş İşlemler
•
Alınmış sonraki veri noktasını işaretlemek için İşaretle
seçeneğini belirleyin. Bu işaret cihaz tarafından kullanılamasa
da kullanıcı tarafından kullanılabilir; numunenin veya başka
reaktifin eklenmesi gibi önemli bir olayı belirtebilir. İşaret
tabloda da gösterilir.
•
Numune okuma değerlerinin alınmasını durdurmak için Durdur
tuşuna basın.
6.6.3 Süre verileri analizi
Veriler toplandıktan sonra, grafik verileri üzerinde aşağıdaki
değişiklikler yapılabilir:
Şu koşullarda Süre Programı tamamlanır:
94
•
Ses açıksa, okumalar bittiğinde cihaz sesli çağrı verir.
•
Grafik tam boyutta görüntülenir.
•
x ekseni ölçeklendirmesi otomatik olarak oluşturulur.
•
Dikey navigasyon çubuğunda İmleç fonksiyonları
vurgulanmıştır.
Gelişmiş İşlemler
6.6.3.1 Süre taraması veya süre tarama analizine ait navigasyon
Süre taraması tamamlandıktan sonra, süre ve
absorbans/transmitans verileri eğri olarak görüntülenir.
İmlecin eğri üzerine getirildiği yerde, bu noktaya kadar geçen süre
ve ilgili absorbans vurgulanır.
Tablo 15 Süre taramasında navigasyon
İmleç Fonksiyonu/
Yakınlaştırma
Fonksiyonu
İmleç Simgesi
(İmleç Modu Seçimi)
Açıklama
Delta modu: İkinci bir imleç vurgulanır. Sabit imlecin yeri önceden İmleç Modu Tek bölümünde
tanımlanmıştır. Ölçüm eğrisi üzerinde herhangi bir noktayı seçmek için etkin imleci kullanın.
Sabit imleç farkı eğri üzerinde gösterilir. Delta değerleri uygun şekilde vurgulanıp x ve y ekseni
üzerinde görüntülenir.
Eğrinin eğimi ve Delta modundaki imleç noktaları arasındaki korelasyon katsayısı (r2) eğrinin alt
kısmında gösterilir.
İmleç Modu Tek: İmleç taramada seçilen her ölçüm noktasına taşınır.
Ok tuşları
Ok tuşları, imleci (seçilen moda bağlı olarak) sonraki veri noktasına taşımak için kullanılır
(sağ/sol). Veri noktası verileri (dalgaboyu/absorbans veya transmitans değeri) x ve y
eksenlerinde vurgulanır.
Not: İlişkili verileri görüntülemek için eğride herhangi bir noktaya basın.
Yakınlaştır Simgesi
Bu fonksiyon imleç çevresindeki bölümün büyütülmesinde kullanılır. Orijinal eğri boyutu
yakınlaştır simgesine bir kez daha basılarak geri yüklenebilir.
6.7 Sistem kontrolleri
1. Ana Menü'de Sistem Kontrolleri tuşuna basın.
Sistem Kontrolleri menüsünde cihaz bilgileri ve farklı performans
testleri vardır.
95
Gelişmiş İşlemler
6.7.1 Cihaz Bilgisi
1. Sistem Kontrolleri menüsünde Cihaz Bilgisi tuşuna basın.
2. Model, seri numarası ve yazılım versiyonu görüntülenir.
6.7.2 Cihaz yazılımını güncelleme
İnternetteki www.hach-lange.com sitesinden güncelleme
yazılımı almak için.
1. http://www.hach-lange.com adresine gidin
2. Ülkeyi seçip Download>Software yolunu izleyin.
3. ”Search for documents“ (Belge Arama) alanına DR 2800 girin.
4. Uygun yüklemeyi bulup, dosyaların USB hafıza çubuğuna
(Bölüm 9, sayfa 117) veya bilgisayara kaydedilmesiyle ilgili
talimatları uygulayın.
5. ZIP dosyasını açıp dosyaları USB hafıza çubuğuna kaydedin.
6. Sistem Kontrolleri menüsünde Cihaz Güncellemesi tuşuna
basın.
7. USB hafıza çubuğunu USB ara yüzüne (Tip A) bağlayın, bkz.
bölüm 3.4, sayfa 12.
8. OK tuşuna basın. Bağlantı otomatik olarak kurulup yazılım
güncellenir.
9. Sistem Kontroller menüsüne dönmek için OK tuşuna basın.
Not: Cihaz yazılımı güncellendiğinde, cihazın tekrar başlatılması için bir
komut görüntülenir.
96
Gelişmiş İşlemler
6.7.3 Optik Kontroller
Her bir optik kontrol için ölçülen sonuçlar, kullanıcıya özgü
gereksinimlere göre değerlendirilmelidir. Kontrol seçenekleri,
toleransı tanımlamaz.
1. Sistem Kontroller menüsünde Optik Kontroller tuşuna basın.
Optik Kontroller menüsünde dalgaboyu doğruluğu, kaçak ışık ve
fotometrik doğruluğun kontrol edilmesi için programlar vardır.
6 adet hassas cam filtresi, hedef değerler, toleranslar ve talimatların
bulunduğu isteğe bağlı bir test filtre takımı (Doğrulama Kiti) (Bölüm
9, sayfa 117) bulunmakta ve kapsamlı cihaz kontrollerinin
tamamlanmasına yardımcı olması amacıyla tavsiye edilmektedir.
6.7.3.1 Dalgaboyu kontrolü
Dalgaboyu Kontrol testi 807 nm değerinde dalgaboyu doğruluğunu
kontrol etmek için kullanılır.
1. Optik Kontroller menüsünde Dalgaboyu Kontrol tuşuna basın.
2. 10 mm dikdörtgen hücreler için adaptör (A)'yı hücre
kompartmanıi #2'ye, numune küveti/hücresini de (Neodim veya
BG20/2) adaptöre takın. Hücre kompartmanını kapatın. Başlat
tuşuna basın.
3. Sonuç görüntülenir ve numune küveti/hücresine ait
nominal/standart verilerle (kalite kontrol sertifikasında
verilmektedir) karşılaştırılır.
4. Optik Kontroller menüsüne dönmek için İptal tuşuna basın.
97
Gelişmiş İşlemler
6.7.3.2 Kaçak ışık kontrolü
Kaçak Işık testi 340 nm değerinde cihazdaki kaçak ışığı ölçmek için
kullanılır.
1. Optik Kontroller menüsünde Kaçak Işık Kontrolü tuşuna
basın.
2. Hücre bölmesindeki küvet/numune hücresini çıkarın.
3. Hücre bölmesine (#2) 10 mm dikdörtgen hücreler için olan
adaptörü (A) takın. Sıfırla tuşuna basın.
4. Numune küvetini/hücresini veya referans filtreyi hücre
taşıyıcısına (#2) takın. Hücre bölmesini kapatın. Başlat tuşuna
basın.
5. ”Ortalama“ ve ”Std Sapma“, art arda gerçekleştirilen 100
absorbans ölçümünden hesaplanır. Sonuç görüntülenir ve
numune küveti/hücresine ait nominal/standart verilerle (kalite
kontrol sertifikasında verilmektedir) karşılaştırılır.
Not: Düşük ve yüksek değerler, kullanıcı tarafından tanımlanacaktır.
6. Optik Kontroller menüsüne dönmek için İptal tuşuna basın.
98
Gelişmiş İşlemler
6.7.3.3 Absorbans kontrolü
Absorbans Kontrol testi cihazın fotometrik doğruluğunun ve
sürekliliğinin test edilmesinde kullanılır.
Bu test, özel bir numune veya test filtre seti ile herhangi bir dalga
boyunda absorbansı test etmek için kullanılabilir (bkz.
bölüm 6.7.3.4, sayfa 100).
1. Optik Kontrolleri menüsünde Absorbans Kontrolü tuşuna
basın.
2. Dalgaboyu ayarını girmek için λ tuşuna basın.
3. Dalgaboyunu girin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Hücre bölmesindeki küvet/numune hücresini çıkarıp Sıfırla
tuşuna basın.
5. Numune küvetini/hücresini hücre kompartmanına takıp Oku
tuşuna basın.
6. Şahit ve okumanın 5 kez tekrarlanması sonuçları oluşturur.
7. Sonuç görüntülenir ve numune küveti/hücresine ait
nominal/standart verilerle karşılaştırılır.
8. Optik Kontroller menüsüne dönmek için İptal tuşuna basın.
99
Gelişmiş İşlemler
6.7.3.4 Doğrulama seti
Doğrulama Kiti (bkz. Bölüm 9, sayfa 117) yansıyan ışık, fotometrik
doğruluk ve spektrofotometrelere ait dalgaboyu kesinliğinin düzenli
izlenmesi için tasarlanmıştır.
Sonuçlar, izin verilen toleransı (test kaydı, kalite kontrol
sertifikasında verilmiştir) aşarsa üreticiyle görüşün.
1. Optik Kontrolleri menüsünde Doğrulama Kit tuşuna basın.
2. Nominal Değerler tuşuna basın.
3. Düzenle tuşuna basın.
Otomatik menü kılavuzu aşağıdaki teknik özelliklerle ilgili
olarak, kalite kontrol sertifikasında verilen değerleri (filtreler,
dalgaboyu, nominal değerler ve toleranslar) sorgular:
•
Kaçak Işık
•
Fotometrik kesinlik
•
Dalgaboyu doğruluğu
4. Tüm değerler girilip genel görünüm görüntülendiğinde OK
tuşuna basın.
5. Doğrulama tuşuna basın.
6. A adaptörünü (Şekil 3, sayfa 15) hücre bölmesine #2 takın.
100
Gelişmiş İşlemler
7. Hücre bölmesindeki küvetleri/hücreyi çıkarıp Başlat tuşuna
basın.
8. Farklı filtreleri verilen sırada birbiri ardı sıra takın. Filtreyi
taktıktan sonra İleri tuşuna basın.
Son ölçümden sonra sonuçlar görüntülenir.
9. USB hafıza çubuğu, bilgisayar veya yazıcıya verileri
göndermek için PC ve Yazıcı simgesine basın.
Dosyalar otomatik olarak CSV (Virgülle Ayrılmış Değer) dosyası
olarak saklanır . Dosya ismi şu şekilde olacaktır: “Verification.csv“.
101
Gelişmiş İşlemler
6.7.4 Çıkış kontrolleri
Yazıcı bağlıysa geçerli ekranın test baskısı yazdırılır.
6.7.5 Lamba geçmişi
Lamba Geçmişi menüsü lambanın açık olduğu süre (Saat) miktarını
verir.
Lamba değiştirildikten ve Lamba Geçmişi sıfırlandıktan sonra
toplam çalışma süresi ekranı 0 olarak yeniden ayarlanır.
1. Sistem Kontrolleri menüsünde Lamba Geçmişi tuşuna basın.
2. VIS Reset tuşuna basın ve Görünür Lamba resetlenecektir.
3. Sistem Kontrollerine dönmek için OK tuşuna basın.
6.7.6 Fabrika Servisi
Fabrika Servisi menüsü şifre korumalıdır. Bu menü müşterilerin
kullanması için tasarlanmamıştır.
102
Gelişmiş İşlemler
6.7.7 Servis zamanı
Düzenli araştırma sağlamak amacıyla servis zamanları için
otomatik bir hafıza referansı girilebilir. Cihaz açıldıktan sonra hafıza
referansı etkinleşip uygun zamanı belirtecektir.
1. Sistem Kontrolleri menüsünde Servis Zamanı tuşuna basın.
2. Açık seçeneğini, ardından da son araştırma tarihini girmek için
Son Servis seçeneğini belirleyin.
3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Sonraki araştırmaya göre belirli dönemler saptamak için
Sonraki Servis seçeneğini belirleyin.
5. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Sonraki servis tarihine gelinirse, cihaz açıldıktan sonra "Sonraki
servis tarihi!" mesajı görüntülenir.
6. Ana Menüye dönmek için OK tuşuna basın.
Sonraki servis randevusunu ayarlamak için üretici veya distribütörle
görüşün.
103
Gelişmiş İşlemler
6.7.8 Cihaz Yedekleme
Sonraki servis tarihinden önce Cihaz Yedekleme menüsü tüm
programların, ölçülen verilerin, Kullanıcı İsminin, Numune
Numarasının, şifrelerin ve tüm ayarlanabilir verilerin USB hafıza
çubuğunda saklanması için olanak sağlar.
1. Sistem Kontrolleri menüsünde Cihaz Yedekleme tuşuna basın.
2. USB hafıza çubuğuna (bölüm 3.4, sayfa 12) bağlanın.
3. Yedeklemeyi başlatmak için Sakla tuşuna basın.
Not: USB cihazı bağlı değilse "Lütfen USB Hafıza Çubuğunu takın" mesajı
görüntülenir. Verileri saklamak için USB cihazını takın. Onaylamak için OK
tuşuna basıp bir kez daha Sakla tuşuna basın.
Not: Yedek zaten alınmışsa "Veriler zaten var. Üzerine yazılsın mı?"
mesajı görüntülenir. Verileri değiştirmek için OK tuşuna basın.
104
Gelişmiş İşlemler
Dosya saklandıysa "Cihaz Yedeklemesi USB Hafıza Çubuğunda
saklandı" mesajı görüntülenir.
4. Sistem Kontrolleri menüsüne dönmek için OK tuşuna basın.
Yedek verileri geri yükle:
Önemli Not: Tüm geçerli veriler Yedek dosyası geri yüklenirken
silinecektir!
1. Sistem Kontrolleri menüsünde Cihaz Yedekleme tuşuna basın.
2. Yedeğin bulunduğu USB hafıza çubuğuna bağlanın (bölüm 3.4,
sayfa 12).
3. Verileri geri almak için Geri Yükle tuşuna basın.
Not: USB aygıtı bağlı değilse "Lütfen USB Hafıza Çubuğunu takın" mesajı
görüntülenir. Verileri saklamak için USB hafıza çubuğunu takın. Onaylamak
için OK tuşuna basıp bir kez daha Geri Yükle tuşuna basın.
105
Gelişmiş İşlemler
4. “S/N XXXXXXX’den cihaz yedeklemesi geri yüklensin mi?“
mesajı görüntülendikten sonra onaylamak için OK tuşuna
basın.
5. Yedeklemeden sonra cihazı yeniden başlatın.
106
Bölüm 7
Bakım
DİKKAT
Olası Kimyasal, Biyolojik Göz ve Cilt Tehlikeleri.
Kılavuzun bu bölümünde açıklanan çalışmalar yalnızca eğitimli
personel tarafından yapılmalıdır.
Önemli Not: Halen cihazda olan küvetleri/hücreleri çıkarın; onaylı bir
tahliye yöntemiyle bunları ve içeriklerini atın.
7.1 Temizleme gereksinimleri
DİKKAT
Olası Sıkışma, Göz, Yanma ve Kimyasal Tehlikeleri.
Temizlik işlemlerinden önce cihazı güç kaynağından ayırın.
Önemli Not: Hiç bir durumda cihaz, ekran veya aksesuarlar beyaz
ispirto, aseton gibi çözücülerle temizlenmemelidir.
7.1.1 Spektrofotometre
•
Kapağı, küveti/numune hücresi bölmelerini ve tüm aksesuarları
nemli yumuşak bir bezle silin. Hafif sabunlu bir çözelti de
kullanılabilir. Küvet/numune hücresi bölmelerinde su
bırakmayın. Mekanik parçalara zarar vermemek için Hücre
Bölmesine (#1) fırça veya keskin nesne sokmayın.
•
Temizlenen parçaları yumuşak pamuklu bir bezle dikkatlice
kurulayın.
•
Ekranı çizmemeye özen gösterin. Ekrana tükenmez kalem,
kalem veya sivri uçlu başka bir nesneyle dokunmayın.
•
Ekranı yumuşak, tüysüz ve yağsız pamuklu bir bez ile
temizleyin. Seyreltilmiş cam silme sıvısı da kullanılabilir.
7.1.2 Ekran
7.1.3 Küvetler/numune hücreleri
DİKKAT
Olası Kimyasal/ Biyolojik Temas Tehlikeleri.
Kimyasal temas riski olduğunda uygun laboratuar
uygulamalarını gerçekleştirin.
1. Prosedür gerçekleştirildikten sonra cam küvetleri/numune
hücrelerini temizlik maddeleriyle temizleyin.
2. Daha sonra, küvetleri/numune hücrelerini birçok kez musluk
suyu ve ardından deiyonize suyla iyice yıkayın.
Önemli Not: Organik çözücüler (kloroform, benzen, toluen gibi) için
kullanılmış olan cam küvetler/numune hücreleri temizleme
maddeleriyle işleme tabi tutmadan önce asetonla yıkanmalıdır.
Ayrıca, küvetlerin/numune hücrelerinin kurutulmadan önce son
olarak asetonla yıkanmaları da gerekir.
107
Bakım
7.2 Bataryayı takın veya değiştirin
1. Hücre bölmesindeki küveti çıkarın.
2. Cihazı kapatın.
3. Güç kablosunu prizden çıkarın.
4. Cihazı dikkatlice çevirip yumuşak bir yüzey üzerine yerleştirin.
5. Kapakdaki vidaları çıkarmak için bir tornavida veya madeni
para kullanın.
6. Kapağı çıkarın ve bir kenara koyun.
DİKKAT
Kalite ve güvenlik nedeniyle bu cihaz için sadece üreticinin
lityum bataryaları (LZV551) kullanılabilir. Cihaz için
tasarlanmamış batarya tiplerinin kullanılması, çalışmasını
bozabilir ve/veya aşırı yüklemeye neden olarak cihazın
elektronik devrelerine zarar verebilir, ya da batarya tipine bağlı
olarak yangın veya patlama tehlikelerine de neden olabilir.
7. Etiketli yüzü yukarı dönük olacak şekilde bataryayı bölme
içinde sağdan sola itin.
108
Bakım
8. Cihazın kontakları, bataryanın soketine takılacak şekilde
bataryayı itin.
Önemli Not: Batarya bağlantılarının her zaman temiz olmasına
önem gösterin. Kirli bağlantılar, bağlantıların ısınması ve gerilimin
düşmesine yol açabilir, bu durum ise spektrofotometrenin doğru
çalışmasını olumsuz olarak etkiler.
9. Kapağı sabitleyen vidaları değiştirmek için bir tornavida veya
madeni para kullanın.
10. Cihazı dikkatlice dikey konuma getirin.
11. Güç kaynağını tekrar takın; Cihaz artık kullanıma hazırdır.
Batarya şarj olur.
7.2.1 Batarya kullanımı hakkında bilgiler
7.2.1.1 Lityum bataryanın geri dönüşümü
Lityum batarya, DR 2800 cihazının taşınabilir bir cihaz olarak
kullanılmasını sağlar.
Elden Çıkarma:Kullanım ömrü sonunda bataryalar, uygun şekilde
atılmalarını sağlamak için üreticiye teslim edilmelidir:
HACH LANGE GMBH
Çevre Merkezi
Willstätterstr. 11
D-40549 Düsseldorf
Almanya
Lütfen bataryaları ayrı ayrı, bir plastik poşet içinde veya orijinal
ambalajında üreticiye teslim edin (bataryanın şarj durumu hakkında
bilgiler, "Cihaz Ayarları" menüsünde bulunabilir).5.2.5 Güç
Yönetimi,sayfa 29
109
Bakım
DİKKAT
Lityum batarya takımı için aşağıdaki bilgilere önem gösterin:
•
Bağlantılarda kısa devre yapmayın.
•
Bataryayı ateşten uzak tutun.
•
Bataryayı 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın
(bu tür sıcaklıklara örneğin güneş altında bırakılmış bir araba
içinde veya doğrudan güneş ışığında ulaşılabilir).
•
Bataryanın ıslanmamasına dikkat edin.
•
Bataryanın ani çarpma, hava akımları gibi durumlara maruz
kalmamasına dikkat edin. Bataryayı düşürmeyin. Yanlışlıkla
üstüne basmayın.
•
Hiç bir şekilde bataryayı parçalarına ayırmayın veya bataryada
değişiklik yapmayın.
•
Bataryanın performansı sıcaklık ile azalır.
7.2.1.2 Optimum batarya kullanımı
Batarya cihazın arka kısmındaki takılabilir güç kaynağı
bağlandığında ve bir ana şebeke prizine (100–240 Volt/ 50–60 Hz)
takıldığında otomatik olarak şarj olur.
DİKKAT
Cihazı çalıştırmak ve dahili lityum batarya takımını şarj etmek
için sadece üreticinin belirlediği harici güç kaynağını kullanın.
Belirlenmiş güç kaynağı ve priz şekli, gerilim sınıfı (12V, 2A) ve
elektromanyetik özellikler, DR 2800'ün performansının ve
kullanıcının güvenliğinin güvence altına alınması açısından
önemlidir.
Önemli Not: Bataryayı, 10°C - 30°C arasında bir ortam
sıcaklığında şarj etmenizi öneririz; bu sıcaklık aralığında en verimli
şekilde %100 şarj olabilir.
7.2.1.3 Bataryanın kullanım ömrü
Bataryanın sınırlı bir kullanım süresi vardır. Kullanıldıkça kapasitesi
azalmaktadır. Eğer tam olarak şarj edilmiş bir batarya ile cihaz
sadece çok kısa bir süre için çalışıyorsa, bataryayı yenisiyle
değiştirin.
Not: Bataryanın şarj edilebilmesi için önce tamamen boşalması
gerekmemektedir. Hala şarjı varken bataryayı şarj etmeniz kapasitesini
azaltmayacaktır!
110
Bakım
7.2.1.4 Batarya/Çalışma süresinin yüklenmesi
Yeni takılmış bir bataryanın şarj olması için gerekli süre yaklaşık 3,5
saattir.
Tam olarak şarj edilmiş bir bataryanın çalışma süresi:
Şarj: Eğer bir batarya %100 kapasitede şarj edilmişse ve kullanıcı
her gün 10 ölçüm yapıyorsa ve cihaz her ölçümden sonra otomatik
olarak kapanmadan önce tam 15 dakika süreliğine açık kalıyorsa;
batarya tekrar şarj edilmesi gerekmeden 6 - 7 gün kullanılabilir.
111
Bakım
7.3 Lamba değiştirme
DİKKAT
Olası elektrik çarpmasını önlemek için lambayla çalışmaya
başlamadan önce cihazın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
1. Hücre bölmesindeki küveti çıkarın.
2. Cihazı kapatın.
3. Güç kablosunu prizden çekin.
UYARI
Yanma Tehlikesi. Lamba soğuyana kadar bekleyin. Sıcak
lambaya dokunulması yanıklara neden olabilir.
4. Cihazı dikkatlice çevirip yumuşak bir yüzey üzerine yerleştirin.
5. Kapaktaki vidaları çıkarmak için bir tornavida veya madeni para
kullanın.
6. Kapağı çıkarın ve bir kenara koyun.
7. Cihazda batarya varsa çıkarın ve bir kenara koyun, bkz.
bölüm 7.2.1, sayfa 109.
8. Lamba bağlantısındaki vidaları sökmek için tornavida (düz veya
yıldız) kullanın.
112
Bakım
UYARI
Yanma Tehlikesi. Lamba soğuyana kadar bekleyin. Sıcak
lambaya dokunulması yanıklara neden olabilir.
9. Lamba bağlantısını dikkatli bir şekilde kaldırın.
10. Her iki vidayı da bir kenara koyun.
11. Basınç yayına basın.
12. Halojen lambayı priz paneliyle çıkarın.
113
Bakım
13. Halojen lambayı priz panelinden dikkatle çıkarın.
Önemli Not: Lambayı sadece bağlantı öğesinden tutun. Cildimizin
yüzeyindeki maddeler lamba ampulü üzerinde yanarak sertleşebilir
ve dolayısıyla lambanın eskime süresini hızlandırır. Bu nedenle
cama dokunmamaya özen gösterin.
14. Panele yeni bir halojen lamba takın.
15. Halojen lambayı yarı yuvarlak bölümü aşağı bakacak şekilde
takın.
16. Fişe halojen lamba yönünde hafifçe bastırıp yayı da aşağı itin;
böylece yerine oturur.
17. Lamba bağlantısını dikkatli bir şekilde tekrar takın.
18. Lamba bağlantısını sabitleme vidalarını değiştirmek için
tornavida (düz veya yıldız) kullanın.
19. Bataryayı geri takın, bkz.bölüm 7.2.1, sayfa 109.
20. Kapağı cihaza geri takmak için bir tornavida veya madeni para
kullanın.
21. Cihazı dikkatlice dikey konuma getirin.
22. Güç kaynağını takın.
23. Lamba Geçmişini sıfırlayın, bkz. bölüm 6.7.5, sayfa 102.
114
Bölüm 8
Sorun Giderme
Problem/Görüntü ekranı
Olası Neden
İşlem
Dikkat!
Lütfen ışık kalkanını takın.
Barkod küvetiyle ölçüm için çoğunlukla
ışık kalkanı gerekir.
Işık kalkanını takın.
OK tuşuna basın.
Absorbans > 3,5!
Ölçülen absorbans 3.5'i aşıyor
Numuneyi seyreltin ve ölçümü tekrar
yapın.
Konsantrasyon çok yüksek!
Hesaplanan konsantrasyon 999999'dan
yüksektir
Numuneyi seyreltin ve ölçümü tekrar
yapın.
Hata
Barkod kontrol numarası?
Saklanan verilerde sapma
Lütfen program verilerini güncelleyin!
Veri güncellemesi
Hata
Program kullanılamıyor.
Barkod küvet testi eksik
Lütfen program verilerini güncelleyin!
Veri güncellemesi
Hata
Küveti Temizle
Küvet kirli veya küvet içinde
çözünmemiş partiküller var
Küveti temizleyin; partiküllerin dibe
çökmesini bekleyin
Hata
Öz sınama durdu.
Lütfen lambayı kontrol edin.
Lütfen kapağı kapatın.
Hata [xx]
Cihaz başlarken Öz Sınama Testi durur
Lambayı kontrol edin ve gerekirse
yenisiyle değiştirin.
Kapağı kapatın.
Tekrar Başlat tuşuna basın.
Hata
Öz sınama durdu.
Lütfen küveti çıkarın.
Cihaz başlarken Öz Sınama Testi durur
Küveti çıkarın.
OK tuşuna basın.
Hata
Öz sınama durdu.
Donanım hatası.
Hata [x]
Elektronik arıza
Üretici veya satış temsilcisiyle görüşüp
hata numarasını belirtin
Küveti çıkarın.
Kapağı kapatın.
Başlat tuşuna basın.
Tam Sistem Kontrolünün
gerçekleştirilmesi önerilir.
Lütfen küveti çıkartın.
Lütfen kapağı kapatın.
Cihazın yeni bir Tam Sistem Kontrolüne
ihtiyacı vardır.
Negatif sonuç!
Hesaplanan sonuç negatiftir
Numunenin konsantrasyonunu kontrol
edin
Değerlendirme yok!
Test veri tabanı / kullanıcı veri tabanında
hata
Programlamayı kontrol edin
Üretici veya bir satış temsilcisi ile irtibata
geçin
Ölçüm aralığı üstünde
Ölçülen absorbans testin kalibrasyon
aralığının üzerindedir
Numuneyi seyreltin ve ölçümü tekrar
yapın.
Lütfen lambayı kontrol edin.
Lamba çıkışı çok düşük
Lambayı kontrol edin ve gerekirse
yenisiyle değiştirin
Ortam çok aydınlık!
Cihazı az ışıklı bir yere taşıyın
veya kapağı kapatın!
Cihaz sensörleri çok fazla ortam ışığı
algılıyor.
Ortam ışığını azaltın. (Doğrudan güneş
ışığı gelmesini engelleyin.)
Kapağı kapatın.
Ölçüm aralığı altında!
Ölçülen absorbans testin kalibrasyon
aralığının altındadır
Mümkünse, daha düşük bir ölçüm aralığı
olan bir test seçin veya daha uzun yol
uzunluğu olan bir küvet kullanın.
Dengesiz aydınlatma şartları!
Ölçüm sırasında değişen ortam ışığı
koşulları.
Kapağı kapatın veya Koruyucu Kapağı
küvet bölmesi üzerine yerleştirin (2)
Tam Sistem Kontrolü başarısız
olursa, üretici veya dağıtımcıyla
iletişim kurun.
115
Sorun Giderme
116
Bölüm 9
Yedek Parçalar
Açıklama
Kat. No.
Şarj edilebilir lityum batarya
LZV551
Tungsten Lamba
LZV565
Küvet / Numune hücre adaptörü 10 mm (A)
LZV583
Küvet / Numune hücre adaptörü 1 inç (C)
LZV584
Işık Kalkanı
LZV646
Pour-Thru Hücresi (B) için hücre adaptörü
LZV585
Hücre adaptörü seti (küvet adaptörleri A, B, ve C)
LZV647
Şebeke güç kaynağı
LZV798
Koruyucu Kapak ve adaptör tutucu
LZV642
Toz örtüsü
HYH019
USB Bellek Depolama Aygıtı
LZV568
USB Arayüz Kablosu (1 m)
LZV567
USB Klavye (klavye düzeni: ABD)
LZV582
USB Barkod Tarayıcı (taşınabilir tarayıcı)
LZV566
Pour-Thru Kiti
5940400
Küvet/Numune hücre takımı (1 inç kare küvetler/hücreler, OS derecesinde eşleşen çift (10 mL)
2495402
Hach Data Trans (veri transferi için PC yazılımı)
LZY274
Öz sınama için onaylanmış test filtre seti (hedef değerler ile 6 hassas cam filtresi)
LZV537
117
Yedek Parçalar
118
Bölüm 10
İrtibat Bilgileri
HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
[email protected]
www.hach.com
Repair Service in the
United States:
HACH Company
Ames Service
100 Dayton Avenue
Ames, Iowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)
Fax (515) 232-3835
Repair Service in Canada:
Hach Sales & Service
Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba
R3H 0X4
Tel (800) 665-7635
(Canada only)
Tel (204) 632-5598
Fax (204) 694-5134
[email protected]
Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,
Indian Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:
Hach Company World
Headquarters,
P.O. Box 389
Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.
Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
[email protected]
HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
[email protected]
www.hach-lange.de
HACH LANGE LTD
Pacific Way
Salford
GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
[email protected]
www.hach-lange.co.uk
HACH LANGE LTD
Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12
Tel. +353(0)1 460 2522
Fax +353(0)1 450 9337
[email protected]
www.hach-lange.ie
HACH LANGE GMBH
Hütteldorfer Str. 299/Top 6
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1 912 16 92
Fax +43 (0)1 912 16 92-99
[email protected]
www.hach-lange.at
HACH LANGE GMBH
Rorschacherstrasse 30a
CH-9424 Rheineck
Tel. +41 (0)848 55 66 99
Fax +41 (0)71 886 91 66
[email protected]
www.hach-lange.ch
HACH LANGE FRANCE
S.A.S.
8, mail Barthélémy Thimonnier
Lognes
F-77437 Marne-La-Vallée
cedex 2
Tél. +33 (0) 820 20 14 14
Fax +33 (0)1 69 67 34 99
[email protected]
www.hach-lange.fr
HACH LANGE NV/SA
Motstraat 54
B-2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
[email protected]
www.hach-lange.be
DR. LANGE NEDERLAND
B.V.
Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel
Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
[email protected]
www.hach-lange.nl
HACH LANGE APS
Åkandevej 21
DK-2700 Brønshøj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
[email protected]
www.hach-lange.dk
HACH LANGE AB
Vinthundsvägen 159A
SE-128 62 Sköndal
Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
[email protected]
www.hach-lange.se
HACH LANGE S.R.L.
Via Rossini, 1/A
I-20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 93 575 400
Fax +39 02 93 575 401
[email protected]
www.hach-lange.it
HACH LANGE SPAIN S.L.U.
Edificio Seminario
C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
E-48160 Derio/Bizkaia
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
[email protected]
www.hach-lange.es
HACH LANGE LDA
Av. do Forte nº8
Fracção M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
[email protected]
www.hach-lange.pt
HACH LANGE SP. ZO.O.
ul. Krakowska 119
PL-50-428 Wrocław
Tel. +48 801 022 442
Zamówienia: +48 717 177 707
Doradztwo: +48 717 177 777
Fax +48 717 177 778
[email protected]
www.hach-lange.pl
HACH LANGE S.R.O.
Zastrčená 1278/8
CZ-141 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
[email protected]
www.hach-lange.cz
HACH LANGE S.R.O.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava –
Vajnory
Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
[email protected]
www.hach-lange.sk
HACH LANGE KFT.
Vöröskereszt utca. 8-10.
H-1222 Budapest XXII. ker.
Tel. +36 1 225 7783
Fax +36 1 225 7784
[email protected]
www.hach-lange.hu
HACH LANGE S.R.L.
Str. Căminului nr. 3,
et. 1, ap. 1, Sector 2
RO-021741 Bucureşti
Tel. +40 (0) 21 205 30 03
Fax +40 (0) 21 205 30 17
[email protected]
www.hach-lange.ro
HACH LANGE
8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia
Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 15 26
[email protected]
www.hach-lange.bg
HACH LANGE SU
ANALİZ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
Ilkbahar mah. Galip Erdem
Cad. 616 Sok. No:9
TR-Oran-Çankaya/ANKARA
Tel. +90312 490 83 00
Fax +90312 491 99 03
[email protected]
www.hach-lange.com.tr
119
HACH LANGE D.O.O.
Fajfarjeva 15
SI-1230 Domžale
Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
[email protected]
www.hach-lange.si
HACH LANGE MAROC
SARLAU
Villa 14 – Rue 2 Casa
Plaisance
Quartier Racine Extension
MA-Casablanca 20000
Tél. +212 (0)522 97 95 75
Fax +212 (0)522 36 89 34
[email protected]
www.hach-lange.ma
120
ΗΑCH LANGE E.Π.Ε.
Αυλίδος 27
GR-115 27 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
HACH LANGE E.P.E.
27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
HACH LANGE D.O.O.
Ivana Severa bb
42 000 Varaždin
Tel. +385 (0) 42 305 086
Fax +385 (0) 42 305 087
[email protected]
www.hach-lange.hr
Bölüm 11
Garanti, yükümlülük ve şikayetler
Üretici, tedarik edilen üründe malzeme ve üretim hatası olmadığını
garanti eder ve kusurlu herhangi bir parçanın ücretsiz olarak
onarılması veya yenisiyle değiştirilmesi yükümlülüğünü üstlenir.
Cihazlar için garanti süresi 24 aydır. Satın alma tarihinden sonra 6
ay içerisinde bir servis sözleşmesi yapılırsa, garanti süresi 60 aya
uzatılır.
Başka taleplerin hariç tutulmasıyla birlikte, tedarik eden firma
güvence verilen özelliklerin olmamasını da içermek üzere, arızalara
karşı aşağıda belirtildiği gibi sorumludur: Sigorta devrinden önce
mevcut olan, özellikle hatalı tasarım, kalitesiz malzemeler veya
yetersiz tamamlama sonucu gibi bir durumdan ötürü kullanılamaz
duruma geldiği ispat edilebilen veya sadece belirgin sınırlamalar ile
kullanılabilen tüm parçalar tedarikçinin yetkisinde düzeltilecek veya
yenisiyle değiştirilecektir. Belirlenen bu tür arızalar, arızanın
belirlenmesinden itibaren en geç 7 gün içerisinde gecikmeden
tedarikçiye yazılı olarak bildirilmelidir. Müşterinin tedarikçiye haber
vermemesi durumunda, ürün arızasına karşın kabul edilmiş olarak
dikkate alınacaktır. Doğrudan veya dolaylı hasarlara karşı başka
sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Tedarikçi tarafından tanımlanan cihaza özel bakım veya servis
garanti süresi içinde müşteri tarafından (bakım) veya tedarikçi
tarafından (servis) gerçekleştirilmiş ve bu şartlar karşılanmamışsa,
şartlara uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlar için talepler
geçersiz hale gelecektir.
Özellikle önemli hasarlar için olan talepler gibi başka talepler
yapılamaz.
Sarf malzemeler ve hatalı işletim, yetersiz veya yanlış kullanım
sonucu meydana gelen hasarlar bu maddenin dışında bırakılmıştır.
121
Garanti, yükümlülük ve şikayetler
122
Index
A
Absorbans Formülü ........................................... 88, 89
Absorbans Kontrolü ................................................. 99
Alfanümerik tuþ takýmý ........................................... 25
Ana Menü ................................................................ 26
Arayüzler .................................................................. 31
oluþturma .......................................................... 26
silme .................................................................. 27
Küvetler/hücreler .................................................... 107
L
Lamba, bkz. VIS Lamba
LCW 906 .................................................................. 59
B
M
Bakým .................................................................... 107
Barkod Programlarý .............................. 50, 51, 52, 53
düzenleme ......................................................... 52
Manuel Güncelleme ................................................. 48
C
Cihaz Bilgisi ............................................................. 96
Cihaz Yedekleme ........................................... 104, 105
Cihazý ambalajýndan çýkarma ................................ 11
Cihazýn Ayarlarý .............................42, 53, 86, 89, 92
Çoklu Dalgaboyu ..................... 64, 66, 88, 89, 90, 91
Çýkýþ Kontrolleri .................................................... 102
D
Dalgaboyu .......................................................... 86, 88
Dalgaboyu ayarý ...................................................... 92
Dalgaboyu Kontrolü ................................................. 97
Deðiþkenler ..................................................54, 56, 78
Dil ............................................................................. 23
Doðrulama Kiti ....................................................... 100
Dokunmatik Ekran ................................................... 25
E
N
Numune Ýsmi .......................................................... 28
oluþturma .......................................................... 28
silme .................................................................. 28
Numune Þahidi ........................................................ 53
O
Ölçek ve Birimler ................................................ 92, 93
Ölçme sýrasý ........................................................... 73
Ölçüm Süreci ...............................................54, 55, 72
Optik Kontroller ................................... 97, 98, 99, 100
Öz Sýnama .............................................................. 23
P
PC ve Yazýcý ..................................................... 31, 33
Program ............................................................. 58, 61
R
Reaktif Þahidi ..................................................... 42, 46
S
K
Serbest programlama .............. 72, 73, 75, 78, 79, 80
Servis Zamaný ....................................................... 103
Ses sinyalleri ............................................................ 29
Seyreltme Faktörü .............................................. 44, 52
Seyretme Faktörü .................................................... 42
Sistem Kontrolleri ... 23, 26, 95, 97, 98, 99, 100, 102,
103
Sistem Kontrolü ...................................................... 104
Standart Ayarlama ............................................. 42, 44
Standart Ekleme ................................................ 42, 82
Süre .............................................................92, 94, 95
Süre Taramasý Okuma ............................................ 93
Süre ve Aralýk .................................................... 92, 93
Sýk Kullanýlanlar .........................................49, 79, 81
düzenleme ......................................................... 80
silme .................................................................. 80
Sýk kullanýlanlar
geri çaðýrma ...................................................... 81
silme .................................................................. 81
Kaçak Iþýk Kontrolü ................................................. 98
Kalibrasyon Ayarlarý ................................................ 66
Kalibrasyon formülü ................................................. 75
Kayýtlý Veriler .......................................................... 36
Kimyasal Formül ..........................................42, 45, 52
Kimyasal formül ................................................. 51, 52
Konsantrasyon Çözünürlüðü ................ 86, 87, 88, 90
Konsantrasyon Faktörü ......................... 86, 87, 88, 90
Kullanýcý Programlarý ............................................. 61
Kullanýcý Programý Olarak Kaydet ...... 42, 53, 86, 89
Kullanýcý Ýsmi ........................................................ 26
Tarih ve Saat ............................................................ 28
Tehlike Bilgileri ........................................................... 9
Tek Dalgaboyu .............................................63, 66, 86
Teknik Özellikler ......................................................... 7
Temel veriler ...................................................... 41, 52
Temizleme
Ekran ............................................................... 107
Spektrofotometre ............................................. 107
Testlerin Düzenlenmesi ........................................... 48
Testlerin Güncellenmesi .......................................... 48
Ekran ............................................................... 25, 107
F
Fabrika Servisi ....................................................... 102
Filtre Ayarlarý ........................................................... 36
Formül ................................................................ 54, 55
G
Garanti ................................................................... 121
Görüntü ve Ses ........................................................ 29
Görünür Lamba
Lamba Geçmiþi ............................................... 102
Güncelle ................................................ 58, 59, 96, 97
Güncelleme .............................................................. 54
Güvenlik Bilgileri ........................................................ 9
Güvenlik Listesi ........................................................ 34
H
HACH Data Trans .................................................... 37
Hach Data Trans ...................................................... 33
T
123
U
Uygulama ................................................................. 59
V
Veri .......................................................................... 36
geri çaðýrma ...................................................... 36
gönderme .......................................................... 36
saklama ............................................................. 36
silme ............................................................ 36, 37
Veri Geri Çaðýrma ..........................42, 53, 86, 89, 92
Veri Gönder .................................................37, 52, 92
Veri Gönderimi ......................................................... 42
Veri Günlüðü ............................................................ 36
Verileri yazdýrma ..................................................... 33
Versiyon ............................................................. 54, 55
VIS Lamba
Lamba Kontrolü
Y
Yazýcý Ayarlarý ....................................................... 31
Yazýlým ................................................ 58, 59, 96, 97
Ýnceleme Tablosu ................................................... 92
Ýnternet ................................................ 58, 59, 96, 97
Ýsim ......................................................................... 54
Yüklenmiþ Programlar ....... 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49
Veri gönderimi ................................................... 42
Yükümlülük ............................................................ 121
Ýþaretleme .............................................................. 94
Z
Zamanlayýcý ...................... 29, 42, 52, 54, 56, 86, 88
Þifre ......................................................................... 34
etkinleþtirme ...................................................... 34
Þikayetler ............................................................... 121
124

Benzer belgeler