türkiye`deki sivil toplum kuruluşları için fon rehberi

Yorumlar

Transkript

türkiye`deki sivil toplum kuruluşları için fon rehberi
Sivil Toplum Kuruluşları
için Teknik Destek
Bu proje Avrupa Birliği
tarafindan finanse
edilmektedir
TÜRKİYE’DEKİ
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
İÇİN FON
REHBERİ
2012.
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır.
Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmamaktadır.
TÜRKİYE’DEKİ
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI İÇİN
FON REHBERİ
Yazan:
Ayça Beştepe Günçakın,
Burcu Yılmaz
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ACİL EYLEM FONU - URGENT ACTION FUND (UAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AÇIK TOPLUM VAKFI - OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AÇIK TOPLUM VAKFI- OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AKDENİZ KADIN FONU - FONDS POUR LES FEMMES EN MEDITERRANEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
AİLE KORUMA VAKFI -FAMILY CARE FOUNDATION (FCF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BARIŞ ENSTİTÜSÜ - UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE (USIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ADB GERMAN MARSHALL FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ANNA LINDH VAKFI- ANNA LINDH FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ASTRAEA ADALET İÇİN LEZBİYEN VAKFI- ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE (ASTRAEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
AVRUPA KÜLTÜR VAKFI - EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BERGHOF VAKFI- BERGHOF FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BERNARD VAN LEER VAKFI- BERNARD VAN LEER FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CHARLES STEWART MOTT VAKFI - CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CHREST VAKFI- CHREST FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CHRISTENSEN VAKFI- THE CHRISTENSEN FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CIVICUS YURTTAŞ KATILIMI İÇİN DÜNYA İTTİFAKI- CIVICUS WORLD ALLIANCE FOR CITIZEN PARTICIPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ÇOCUK EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİ KONUSUNDA ULUSLARARASI GİRİŞİM- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL FON- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
DEMOKRASİ İÇİN ULUSAL KAZANIM FONU- NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DOĞA İÇİN WHITLEY FONU- WHITLEY FUND FOR NATURE (WFN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ ENSTİTÜSÜ VAKFI - INSTITUTE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS FOUNDATION (IEEE FOUNDATION) . . . . . . . . . . 40
FRIDA GENÇ FEMİNİST FONU - FRIDA THE YOUNG FEMINIST FUND (FRIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FRIEDRICH EBERT DERNEĞİ - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
GELİŞEN PAZAR VAKFI - THE EMERGING MARKET FOUNDATION (EMpower) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
GETTY VAKFI - THE GETTY FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GÖRSEL SANATLAR İÇİN ANDY WARHOL VAKFI - THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
HAYATA ARTI GENÇLİK PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
HEINRICH BÖLL DERNEĞİ- HEINRICH BÖLL STIFTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
HIV GENÇ LİDERLER FONU - HIV YOUNG LEADERS FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
JPMORGAN CHASE VAKFI - THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
KADINLAR İÇİN KÜRESEL FON - GLOBAL FUND FOR WOMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KING BAUDOUIN VAKFI - THE KING BAUDOUIN FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
KONRAD ADENAUER DERNEĞİ - KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KÜRESEL DİYALOG- GLOBAL DIALOGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
KÜRESEL MİRAS FONU - GLOBAL HERITAGE FUND (GHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
MAMA CASH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
OAK VAKFI- OAK FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
OLOF PALME ULUSLARASI MERKEZİ- OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER (THE PALME CENTER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PRINCE CLAUS FONU - PRINCE CLAUS FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ROBERT BOSCH VAKFI - ROBERT BOSCH STIFTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
RUFFORD KÜÇÜK HİBELER VAKFI - THE RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
SABANCI VAKFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
SASAKAWA BARIŞ VAKFI- THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SIGRID RAUSING VAKFI - THE SIGRID RAUSING TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
TOYOTA AVRUPA FONU - TOYOTA FUND FOR EUROPE (TFfE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRK HAYIRSEVERLİK FONLARI - TURKISH PHILANTHROPY FUNDS (TPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
TÜRK KÜLTÜR VAKFI- TURKISH CULTURAL FOUNDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ULUSLARARASI ÖZEL GİRİŞİM MERKEZİ - CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
BÜYÜKELÇİLİKLER VE KONSOLOSLUKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ İNSAN HAKLARI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
İKİLİ İŞBİRLİĞİ FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI- DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN BÜTÜNLEŞME FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
TÜRKİYE PROGRAMI REFAH FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
DEVLET KURUMLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KÜLTÜREL İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ - INSTİTÜT FÜR AUSLANDSBEZİEHUNGEN (IFA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) HİBE PROGRAMLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI - CULTURE PROGRAM 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
YARATICI AVRUPA– CREATIVE EUROPE 2014–2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Avrupa Komisyonu- European Comission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAİD - EUROPAN COMMISSON EUROPEAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
AVRUPA GENÇLİK VAKFI - EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU - UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND (UNDEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BM KADIN BİRİMİ - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖRGÜTÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
KADINA KARŞI ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN BM FONU - UN TRUST FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
DÜNYA BANKASI - THE WORLD BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
KALKINMA SİVİL TOPLUM FONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
YARATICI KALKINMA FİKİRLERİ PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN DİĞER FON İMKÂNLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ AJANSI - SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ÖZEL SEKTÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ETİ BURÇAK- DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI (WWF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ANADOLU SİGORTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
TÜRKİYE VODAFONE VAKFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
YKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ALTERNATİF FON BULMA KAYNAKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
ALIŞ BAĞIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
BEN VARIM- KOLAY BAĞIŞ PLATFORMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
EKLE DESTEKLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
FON SAĞLAMA AĞI- THE FUNDING NETWORK (TFN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
KÜRESEL BAĞIŞ- GLOBAL GIVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
SOSYAL GİRİŞİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI . . . . . . . . . . . . . . . . 157
KADIN MERKEZİ VAKFI (KAMER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI (KEDV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ÇÖP(M)ADAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
SÜREKLİ TAKİP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK- TECHNICAL ASSISTANCE FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (TACSO) .
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (STGM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WWW.AB-ILAN.COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WWW.SOSYALGİRİSİM.ORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WWW.KURUMSALSOSYAL.COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKIF MERKEZİ - FOUNDATION CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVRUPA VAKIF MERKEZİ - EUROPEAN FOUNDATION CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 167
. 168
. 169
. 170
. 171
. 172
. 173
. 174
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Online kaynaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
KAYNAK ARARKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Elinizdeki bu rehber, Türkiye’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları
(STK’lar) için hazırlanmıştır. Amacı, farklı alanlarda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek için başvurabilecekleri kaynaklar hakkında
bilgi vermektedir.
GİRİŞ
Rehberde yer alan bilgiler, ulusal ve uluslararası mecrada Sivil Toplum Kuruluşlarına fon sağlayan birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenmiştir. Çalışmalarında coğrafi olarak Türkiye’yi içine alan kurum ve kuruluşlar, 4 farklı kategori
altında yer almaktadır.
• Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
• Büyükelçilikler ve Konsolosluklar
• Devlet Kurumları ve Uluslararası Kuruluşlar
• Özel Şirketler
Kurum ve kuruluşlar, her bölümde alfabetik olarak sıralanmıştır. Rehberde,
fon veren her kurum ve kuruluşla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, hibe
başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, başvuru belgeleri ve daha ayrıntılı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilirsiniz.
11
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Türkiye’de faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası şirket, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümleri aracılığı ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir. Sayıları çok olduğundan, bu projeler içinden seçtiklerimizi “Özel
Şirketler” bölümü altında sıraladık. Rehberin sonunda, Türkiye’de sosyal sorumluluk kapsamında faaliyet gösteren birçok şirket listelenmiş ve hangi alanlarda çalışma yaptığı belirtilmiştir.
Rehberin son bölümünde, Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına kaynak
aramak için takip edilebilecekleri alternatif fon kaynakları da yer almaktadır.
Ayrıca, günümüzde sayıları hızla artan sosyal girişimlerden bazı örnekler de,
STK’lara kaynak yaratırken fikir vermeleri açısından rehberin bu bölümüne eklenmiştir.
Her kurum ve kuruluşun, fon sağlamaktaki motivasyonu farklıdır ve bu motivasyon kurumun misyonuna, Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelere göre değişim gösterebilir. Dolayısıyla, kurumların internet sitelerinden güncel bilgilere
ulaşmak bu kaynaklara yönelirken tercih edilmesi gereken en güvenli yoldur.
İnternet sitesindeki bilgilerin güncel olmaması durumda, kurumların iletişim
için verilmiş e-posta adreslerinden güncel bilgiler talep edilebilir.
Bir Sivil Toplum Kuruluşu için finansal sürdürülebilirliği sağlamak zorlu bir süreçtir. Ancak, aktif ve sistemli araştırma ve çalışma yolu ile STK’lara destek olacak kurum ve kuruluşlar bulmak mümkündür.
12
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Umuyoruz ki, bu rehber, proje ve faaliyetlerinizi gerçekleştirebilmeniz için faydalı bir kaynak olur.
Bu bölümde, Sivil Toplum Kuruluşlarına fon veren ulusal ve uluslararası vakıf ve
diğer bağımsız kuruluşlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz.
Bu kuruluşlar, farklı yöntemler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını
desteklemektedirler. Bir kısmı proje bazında hibe verirken, bazıları ise STK’ları
program bazında desteklerler.
Bazı vakıf ve bağımsız kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan hibe
vermemekte ancak projelerini sunmaları halinde projelerine ortak olmak ve
çalışmayı beraber yürütmek koşulu ile destek olmaktadırlar.
VAKIFLAR VE
BAĞIMSIZ
KURULUŞLAR
Ayrıca, bu kuruluşlardan bazıları, belirledikleri çalışma alanlarında kendi projelerini uygulamaktadır. Projelerini hayata geçirmek için Sivil Toplum Kuruluşları
ile ortaklık kurarlar.
13
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
14
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: UAF, dünyanın herhangi bir bölgesinde kadınların insan
haklarını geliştirmek için fırsatları değerlendiren stratejik girişimleri desteklemek adına, önemli ve stratejik anlarda, küçük hibeler sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Silahlı çatışma, tırmanan şiddet ya da siyaseten belirsiz çevrelere tepki, potansiyel olarak emsal teşkil eden yasal ya da yasa koyucu
eylemler ya da hâlihazırda oluşmuş bir emsali korumak amaçlı eylemler ve
kadın insan hakları savunucularının korunması ve güvenliği.
BAŞVURU HAKKINDA: Fon, hâlihazırda işleyen sağlam bir stratejisi olan
gruplara veya yeni bir fırsat ya da bir krize beraberce tepki gösteren grupların
koalisyonlarına fon sağlar. Acil Eylem Fonu kapsamında yapılacak hibe önerisinin, önceden belirlenmiş bir plan ile ilgili olması, beklenmedik bir durum
sonucunda ortaya çıkması, sürdürülebilir olması ve ilgili alanlardaki kurumlar
tarafından destekleniyor olması gerekmektedir. UAF, önceden belirlenmiş ve
kadınları uzun süredir etkileyen bir sorunu çözmek için fon vermez. Başvuru için, herhangi bir coğrafi kısıtlaması yoktur. Başvurular her dilde yapılabilir.
Başvurulara 72 saat içinde cevap verilir. Süre İngilizce, Fransızca, İspanyolca
ve Rusça dışındaki dillerde çeviri nedeniyle uzayabilir. Teklifler, e-posta, faks
veya posta servisi yoluyla yapılabilir. Maksimum fon miktarı proje başına
$ 5000’dır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.urgentactionfund.org/translations/turkish.html
İletişim:
[email protected]
ACİL EYLEM FONU
- URGENT ACTION
FUND (UAF)
www.urgentactionfund.org
15
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AÇIK TOPLUM VAKFI
- OPEN SOCIETY
FOUNDATION (OSF)
www.aciktoplumvakfi.org.tr
ÜLKE: Türkiye
KURUM HAKKINDA: Açık Toplum Vakfı, Türkiye’nin insan hakları, demokrasi
ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı ve daha açık bir toplum olabilmesi
amacıyla kurulmuştur. Açık Toplum Vakfı, öncelikli olarak açık toplum ilkeleri
doğrultusundaki projelere mali destek vermenin yanı sıra çalışmalar yaptığı
alanlarda yayınlar da çıkartmaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: AB-Türkiye üyelik süreci, reform, kadın hakları, eğitim,
bölgesel farklılıkların giderilmesi, sivil toplumun güçlenmesi ve medya.
16
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Proje teklifleri, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler
ve kâr amacı gütmeyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir. Açık Toplum Vakfı, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir. Açık Toplum Vakfı’nın desteğinden
yararlanmak için iletişim adresine sunulacak proje önerileri, Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Açık Toplum Vakfı proje önerileri için standart bir
format kullanmamaktadır. Ancak sunulacak olan önerilerin, başta açık toplum
idealine uygunluk olmak üzere belli kıstasları yerine getirmesi gereklidir. Sunulan önerilerin bütçesi, belli bir şablona göre hazırlanmalıdır. Uyulması gereken
kurallar ve bütçe şablonu internet sitesinde yer almaktadır.
Danışma kuruluna sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla
toplanan kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen
projeler, vakıf yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından
da uygun bulunan proje önerileri desteklenmeye hak kazanır. Açık Toplum
Vakfı, bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3’ünü desteklemektedir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan ya da kaynaklardan sağlanması
beklenmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.aciktoplumvakfi.org.tr/destek-programlarimiz.php
İletişim:
[email protected]
17
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AÇIK TOPLUM VAKFIOPEN SOCIETY
FOUNDATION (OSF)
KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMI ARTS AND CULTURE PROGRAM
www.soros.org/initiatives/arts/
focus/civil-society
18
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Macaristan
KURUM HAKKINDA: Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Açık
Toplum Vakıfları, hükümetlerin vatandaşlarına hesap verebileceği canlı ve
duyarlı demokrasiler kurmak için çalışır. Açık Toplum Vakıfları’nın Budapeşte
merkezli bir girişimi olan Kültür ve Sanat Programı’nın Kültür ve Sanat Yoluyla
Sivil Toplumun Güçlendirilmesi - Strengthening Civil Society through Arts &
Culture (ACP) isimli bir hibesi mevcuttur.
Hibe, azınlıkların kültürel haklarının zayıf olduğu ve açık toplum idealinin oluşmadığı veya zayıf kaldığı bölgelerde, eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi ve
sosyal eylemleri destekler. Özellikle Orta Asya, Kafkasya, Afganistan, Moldova,
Moğolistan ve Türkiye’de yenilikçi sanat girişimlerini, alternatif ve özerk kültürel altyapıların oluşturulmasını hedefler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültürel üretim, kültürel platformların oluşturulması
veya güçlendirilmesi, profesyonel gelişim ve kapasite geliştirme.
BAŞVURU HAKKINDA: Kâr amacı gütmeyen kamu ve bağımsız
organizasyonlar, kütüphaneler, müzeler, kültür merkezleri, dernekler,
topluluklar ve benzeri kültür odaklı çalışan kurumların başvurusuna açıktır.
Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Başvuru tarihi için bir kısıtlama mevcut
değildir. Ancak, başvuru tarihinden projenin başlamasına kadar geçen süre
beş ayı bulduğundan, kurumların başvurularını zamanında yapması tavsiye
edilir. Kurumlar, internet sitesinde yer alan formla ön başvuru yaptıktan 2 hafta
sonra geri dönüş alırlar. Eğer proje uygun görülmüşse, internet sitesindeki tam
başvuru formu eksiksiz doldurularak iletişim bölümündeki Türkiye program
koordinatörünün e-posta adresine gönderilir. Proje bütçesi $ 1,000 ve $
30,000 arasında olabilir. Ancak küçük çaplı projeler için $ 15.000’ı
geçmemesi gerekir. Hibe çağrısı, 31 Aralık 2012’ye kadar açıktır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
İletişim:
Esra Aysun
[email protected]
19
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Fransa
KURUM HAKKINDA: Akdeniz Kadın Fonu, Akdeniz bölgesindeki kadınların
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için çalışır
ve bunun için bölgedeki kadın hareketini destekler.
AKDENİZ KADIN
FONU - FONDS POUR
LES FEMMES EN
MEDITERRANEE
www.medwomensfund.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadın organizasyonlarında kapasite geliştirme, bölgesel kadın ağları, cinsiyet bazlı ayrımcılığa karşı mücadele, genç kadınlarda
liderlik, kadın hareketinde savunuculuk ve eylem.
BAŞVURU HAKKINDA: Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve kadınlardan oluşan grup ve organizasyonlar hibe için başvurabilir. Başvuracak grup ya
da organizasyonların kadınların eşitliği ya da insan hakları konusunda çalışıyor
olması gerekir. 5 yıldan az faaliyet gösteren ve özellikle maddi destek bulma
konusunda daha az şansı olan gruplara destek verilir. İnternet sitelerinde yer
alan ön başvuru formu doldurulur ve üç hafta içinde projenin asıl başvuru
için uygun olup olmadığına dair cevap gelir. Olumlu cevap gelmesi dâhilinde,
daha detaylı bir dosya ile başvurulur.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html#financing
İletişim:
[email protected]
20
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: FCF gelişmekte olan ülkelerdeki yerel ve toplum tabanlı organizasyonlara insani destek sağlar, fon verir ve eğitim konusunda
destek olur. Belirlediği alanlarda farkındalık çalışmaları ve acil durum yardımı
desteği vermektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yetimler ve sokak çocukları, AIDS, tıbbi yardım, bilgisayar okur-yazarlığı, fiziksel engelliler, uyuşturucular üzerine farkındalık, acil
durum yardımı, eğitim, kadınların istihdamı ve beslenme programları.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, önceden seçtikleri proje ortaklarının başvurularını kabul eder. Sınırlı kaynaklardan ötürü, doğrudan başvuru kabul etmez.
Proje ortağı olmak için iki aşamalı bir süreç vardır.
AİLE KORUMA
VAKFI -FAMILY CARE
FOUNDATION (FCF)
www.familycare.org
—Başvuru sahipleri, projeleri ile Görev Destek ve İnsani Hizmetler Programı
(Mission Support and Humanitarian Services Program-MSHSP) ağına başvurmak zorundadır. Değerlendirme sonrası, başvuru sahibi ağa kabul edilirse, fon
alma hakkı kazanır. Başvurular internet sitesi üzerinden yapılabilir.
—FCF, vakıf, kurum ve kişilerden aldıkları bağışlarla fon verir. Dolayısıyla, bağışçılar ağ içinde bulunan proje ortaklarından birini ilgi alanlarına göre seçerek
bağışlarını ona yönlendirebilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.familycare.org/get-involved/applying-for-a-grant
İletişim:
[email protected]
21
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ BARIŞ
ENSTİTÜSÜ - UNITED
STATES INSTITUTE OF
PEACE (USIP)
www.usip.org
22
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: USIP, bağımsız olarak kurulmuş ve bir partiye bağlı olmayan bir çatışma çözüm merkezidir. Uluslararası çatışmayı şiddete başvurmadan engellemeyi ve azaltmayı hedefler. Enstitü, savaş ve diğer uluslararası
çatışmalar ile ilgili yapılan proje ve çalışmalara destek vermektedir. Enstitü hem Burs Programı, hem de birden çok Hibe Programı yoluyla kaynak
sağlamaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Uluslararası barış ve çatışma çözümü, AR-GE, eğitim
programları.
BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’deki çalışmaları da içine alan hibe programı,
Yıllık Fon Yarışması (Annual Grant Competition) adı altında, dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşecek araştırma, eğitim ve geliştirme projelerine fon sağlar, ancak lisans ve yüksek lisans çalışmalarının hiçbir bölümünü
desteklemez. Enstitü, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, orta öğretim, orta
öğretim sonrası kurumları, kamu eğitimi, özel eğitim, araştırma kuruluşları
ve kütüphanelere hibe desteğinde bulunur. Enstitü, bireylere hibe desteği
sağlamasına rağmen, kurumsal bir bağlılığın kurulmasını tercih eder. USIP,
genelde bütçesi $ 50,000 - $ 120,000 arasındaki projeleri 1–2 yıl süresince destekler. İnternet adreslerinde ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış başvuru
kılavuzu bulunmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.usip.org/grants-fellowships
İletişim:
İnternet sitelerinde yer alan iletişim kutusundan e-posta yoluyla iletişime geçilebilir.
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: GMF, bir partiye bağlı olmaksızın kamu politikaları üzerine çalışan ve hibe veren Amerikalı bir enstitüdür. Transatlantik ve küresel konularda Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmayı
hedefler. Enstitünün, hibe programları arasında yer alan, Bölgesel İşbirliği için
Karadeniz Fonu, Türkiye’yi de içine alan bir coğrafya için fon verir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yurttaş katılımı, sınır ötesi girişimler, doğu bağlantıları.
BAŞVURU HAKKINDA: GMF, geniş Karadeniz coğrafyasındaki organizasyon
ve enstitülere fon verir. Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’da-Krasnodar and Rostov bölgeleriyasal olarak faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, devlete bağlı kuruluşlar,
yerel topluluklar, politika enstitüleri ve diğer dernekler hibe için başvurabilirler.
Bireyler ve siyasi partiler başvuru hakkına sahip değildirler. Projelerin, yukarıda
belirilen ülkelerin en az birinde uygulanıyor olması gerekir. GMF, her dönem
başvuru kabul eder ve aylık olarak kararlarını bildirir. Başvurudan, en geç 10 hafta sonra sonuç bildirilir. Projeler özel durumlar dışında en fazla 12 ay süresince
fonlanır. Verilen hibe miktarı, $ 5.000 - $ 75.000 arasında değişmekle beraber, genelde $ 15.000- $ 25.000 arasındadır. İnternet sitelerinde
başvuru formu mevcuttur. Başvurular, iletişim bölümündeki adrese yapılır.
Başvuru Hakkında Ayrıntılı Bilgi:
www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/black-sea-trust/
request-for-proposals
İletişim:
[email protected]
ABD GERMAN
MARSHALL FONU
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN
KARADENİZ FONU - BLACKSEA
TRUST FOR REGIONAL
COOPERATION
www.gmfus.org/grantsfellowships/grantmakingprograms/black-sea-trust
23
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Mısır (Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 43 üye ülkesi tarafından kurulmuştur
ve ana merkezi Mısır’da bulunmaktadır.)
ANNA LINDH
VAKFI- ANNA LINDH
FOUNDATION
www.annalindhturkiye.org
KURUM HAKKINDA: Farklı kültürlerin ve dinlerin birbirlerini tanımaları amacıyla kurulan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan Anna Lindh Vakfı; Avrupa,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden üniversitelerin veya Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak projeler geliştirmesi için olanaklar sağlamaktadır. Vakıf, farklı
toplumlar arasındaki diyaloğu geliştirmek için, kültürel alışverişi artırmaya yönelik proje ve çalışmaları teşvik eder.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma,
eğitim, öğretim ve araştırma, bilgi toplumu, cinsiyet ayrımcılığı, gençlerin teşvik edilmesi ve sanatsal ve kültürel işbirliği.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, orta dereceli okullardan, üniversitelerden veya
sivil toplum örgütlerinden gelecek ve bölgeye yarar sağlayacak projelere destek verir. Projelerin oluşabilmesi için, Kuzey ve Güney Akdeniz ülkelerinden
birer üye ülkenin temsilcilerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Proje başvuruları e-posta ve posta yoluyla vakfa yapılmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.annalindhturkiye.org/v2/index.php?option=com_content&view=cate
gory&id=37&Itemid=202
www.euromedalex.org/resources/grants-scheme
24
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: ASTRAEA lezbiyenler tarafından yönetilen ve LGBTQI
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning and Intersex - Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender, Queer ve İnterseks) alanlarında faaliyet
gösteren ilerici örgütlerle çalışır. Kurumlara, kritik olarak ihtiyaç duydukları finansal ve teknik desteği sağlar. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı hibe
programı vardır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki organizasyonlar için verdiği
hibelerin yanı sıra, uluslararası alanda verdiği birçok hibe bulunmaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Lezbiyen ve transları destekleyen çevreyi genişletme, kapasite geliştirme, hareketlilik yaratma, hayırseverlik ve fon verme konusunda eğitim.
BAŞVURU HAKKINDA: Astraea’nın farklı hibe programları mevcuttur.
Cinsel Azınlıklar için Uluslararası Fon: Fon, LGBT’ ler tarafından yönetilen, insan hakları ve sosyal değişim alanlarında yaratıcı çalışmalar yapan organizasyonlara verilir. Yıl boyunca başvuru yapılabilir. Online başvuru formu internet
sitelerinde mevcuttur.
Uluslararası Hareket Yaratma Fonu: Hareket yaratma alanında çalışan LGBT
organizasyonlarının kapasite gelişimi için sağlanan fon, teknik destek, seyahat,
akran eğitimi ve buluşmalar olarak dört farklı kategoride verilir. Astraea tarafından hâlihazırda fonlanan kurumlara öncelik tanınır. Başvuru için, organizasyon
hakkında bilgi, projenin amacı ve bütçesi yazılarak [email protected]
org adresine gönderilir. Başvurular her dönem yapılabilir.
ASTRAEA ADALET
İÇİN LEZBİYEN VAKFIASTRAEA LESBIAN
FOUNDATION FOR
JUSTICE (ASTRAEA)
www.astraeafoundation.org
25
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Uluslararası Acil Durum Fonu: Politik olarak acil durumlara, stratejik fırsatlara
sahip veya kriz durumunda olan organizasyonlara destek verir. Başvuru belgesine organizasyon hakkında bilgi, acil durum tanımı ve talep edilen bütçe
yazılarak [email protected] adresine gönderilir. Başvurular her
dönem yapılabilir.
Bunun dışında, Uluslararası LGBTQQ Gençlik Fonu, Sosyal Değişim Fırsat
Fonu, Uluslararası İşbirliği Fonu, Uluslararası Hayırseverlik Fonu, Uluslararası
Donör- Tavsiye Hibeleri de mevcuttur. Açılan çağrılar için internet sitesinden
güncel bilgileri takip etmek gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.astraeafoundation.org/grants/apply-for-a-grant
İletişim:
[email protected]
26
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Hollanda
KURUM HAKKINDA: ECF, sanatsal ve kültürel ifade biçimlerini geliştirmek
ve Avrupa kültür politikaları ve stratejilerinde etki yaratmak hedefiyle, politika
üretim süreci ve uygulamayı bir araya getirir. Bunu da aktiviteler, fonlar, savunuculuk çalışmaları, yayınlar ve dijital varlığı ile gerçekleştirir. ECF kapsamında
verilen işbirliği fonları, disiplinler arası ve sınırlar ötesinde işbirliğine açık bağımsız kültürel organizasyonlara destek sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Uluslararası ve sektörler arası kültürel işbirliği, sanatsal yaratıcılık, sanatçıların ve kültür operatörlerinin dolaşımı.
BAŞVURU HAKKINDA: Hibe başvuru yapacak kurumun Avrupa’da faaliyet
gösteren bağımsız sanatsal ya da kültürel bir organizasyon olması gerekir.
Başvuracak kurum, proje ortağını Avrupa’dan ya da Akdeniz Bölgesi’nden
seçebilir. Bu ülkelerin listesi kurumun internet sitesinde mevcuttur. ECF,
her türlü sanatsal ve kültürel ifade biçimini destekler (müzik, görsel sanatlar, dans, sinema, belgesel, multimedya, fotoğraf, tasarım, moda ve kültürel kapasite gelişimi). İnsanları sanat ve kültür yoluyla güçlendirme, bilgi
kaynaklarını bir araya getirme ve kültürel politika ve uygulamaları birleştirme
hedefleri ile gerçekleştirilen projelere öncelik verir. Online başvuru kabul
eder. Başvurular danışmanlar tarafından değerlendirilir ve en geç 2 ay içinde
başvuru sonucu alınır. Proje, kontrat imzaladıktan sonra, 18–24 ay arasında
tamamlanmalıdır. ECF, projenin toplam bütçesinin en fazla %80’ini destekler.
AVRUPA KÜLTÜR
VAKFI - EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION (ECF)
İŞBİRLİĞİ FONU
http://www.eurocult.org/grants/
collaboration-grants
27
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İşbirliği fonu kapsamında verilen fon miktarı, € 15,000- € 30,000 arasındadır. İnternet sitesinde başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi veren bir doküman
bulunmaktadır. İşbirliği Fonu, 2012 yılı içinde bir kere başvurulara açılacaktır.
Başvurular, 2 Mayıs 2012 tarihine kadar yapılabilir. Sonraki seneler için,
kurumun internet sitesini takip etmek gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.eurocult.org/grants/collaboration-grants
İletişim:
[email protected]
28
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Almanya
KURUM HAKKINDA: Vakfın temel hedefi, çatışma alanlarındaki çalışmalarda
yenilik ve mükemmelliği desteklemektir. Dünya üzerinde şiddet içeren siyasi
çatışmalara etkili ve pragmatik alternatifler üreten projelere fon sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Savaş sonrası barış inşası ve uzlaşma, devletten bağımsız silahlı grupların politik aktör olma yolunda geçiş süreçleri, devlete bağlı
ve devletten bağımsız grupların çatışma yönetim süreçlerindeki etkileşimleri.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvurular için coğrafi bir kısıtlama yoktur. Bir projenin maksimum süresi 2 yıl olabilir. Başvurular online olarak yapılır ve ön elemeden geçenler, tam bir başvuru yapmaya hak kazanırlar. Başvurular, İngilizce ve
Almanca yapılabilir. Ancak, Almanca başvurulara, kısa bir İngilizce özet eklenmelidir. Ön başvuru, 500 kelime ile kısaca kurum ve projeden bahsetmelidir.
Ayrıca, projeyi gerçekleştirecek kişilerin PDF formatında CV’lerini online olarak
yüklemeleri talep edilir. Talep edilecek fon miktarının minimum sınırı
yoktur. Maksimum sınır ise yıllık € 50,000’dur. Bir yılı aşan projelerde, € 100,000 kadar bütçe ayrılmaktadır. Projelerin son teslim tarihi ön
başvurular için Nisan, tam başvuru (ön başvurunun kabul edilmesi durumunda) için Ağustos olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, 30 Kasım’dan önce açıklanır.
BERGHOF
VAKFI- BERGHOF
FOUNDATION
www.berghof-foundation.de/en
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.berghof-foundation.de/en/grants/how-to-apply/
İletişim:
[email protected]
29
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Hollanda
KURUM HAKKINDA: Çocuk sağlığı, eğitimi ve gelişimi ile ilgili çalışmalarda
bulunmaktadır. Özellikle 8 yaşın altında ve sosyal ve ekonomik olarak zor koşullarda yetişen çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedef alan bir kurumdur.
BERNARD VAN LEER
VAKFI- BERNARD VAN
LEER FOUNDATION
www.bernardvanleer.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kaliteli erken yaş eğitimi, şiddeti azaltma, sağlıklı çevreler.
BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’deki çalışmalarının temel hedefleri, 0–8 yaş
arası çocuklu ailelerde şiddeti azaltmak ve mevsimlik işçilerin 6 yaşına kadar
olan çocuklarında yetersiz beslenme ve hastalık oranını düşürmek olarak
belirlenmiştir. Vakıf, davet aracılığı ile kurumlardan proje başvurusu kabul eder.
Kamu, özel veya toplum tabanlı kuruluşlar hibe ortaklığı için seçilebilirler. Bireyler başvuru için hak sahibi olarak değerlendirilmez. Belirlenmiş bir fon
miktarı yoktur. Projelere, genelde 6 ay ile 1 sene arasında fon sağlanır. Uzun
dönemli projelerde genelde fon desteği süresi maksimum 3 yıldır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.bernardvanleer.org/Turkey.html
30
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
Marc Mataheru
[email protected]
ÜLKE: Türkiye
KURUM HAKKINDA: Vakıf, dünyada örnekleri çok olan ve fakat Türkiye’de
örneği olmayan bir sosyal vakıf türüdür. Dünyada uygulanan yeni vakıf anlayışı
çerçevesinde, Bolu’da yaşayan, insanlığa hizmeti görev edinmiş ve sosyal sorumluluk duygusu olan 32 önder bağışçı tarafından kurulmuş sosyal içerikli bir
vakıftır. Vakfın amacı, Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek, yaşanabilir kent
olgusuna ulaştırmak, öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik girişimlere, bireylere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamaktır. Vakfın,
hibe destekli projeler ve yayın destekli projeler olmak üzere iki farklı çalışma
alanı vardır. Vakıf, ayrıca burs vermektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Eğitim, sağlık, sanat, kültür, spor, çevre, kadın gençlik,
araştırma-geliştirme, ilim ve insan hakları.
BAŞVURU HAKKINDA: T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Bolu’da yerleşik dernekler, vakıflar, meslek örgütleri, kooperatifler, üniversiteler, eğitim kurumları,
bireyler (‘Daha Güzel Bir Bolu İçin’ proje üreten kişiler) hibe için başvurabilirler.
Hibe programı kapsamında diğer kuruluşlarla işbirliği teşvik edilmektedir ve
bu nedenle ortakları bulunan projelere öncelik verilecektir. Kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası STK’lar ve/veya özel sektör kuruluşları
projeye ortak olabilirler ancak hibe fonundan yararlanamazlar. Başvuru internet sitesi üzerinden gerçekleşir. Başvurudan yaklaşık 40 gün sonra sonuçlar
duyurulur.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.bbv.org.tr/proje_teklif_formu.htm
İletişim:
[email protected]
BOLU BAĞIŞÇILAR
VAKFI
www.bbv.org.tr
31
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
KURUM HAKKINDA: Vakıf, toplumsal gelişimi sağlayarak bireylerin yaşam
kalitesini artırmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda birçok alanda hibe verir.
Türkiye’yi de içine alan programlarından biri, Sivil Toplum Programı’dır. Programın amacı, toplumsal katılımı artırmak, topluluk ve toplumların gelişimi sağlamak için hayırseverlik ve sivil toplum sektörlerini güçlendirmektir.
CHARLES STEWART
MOTT VAKFI CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION
SİVİL TOPLUM PROGRAMI- CIVIL
SOCIETY FUND
www.mott.org/FundingInterests/
programs/civilsociety.aspx
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Aktif sivil katılım, hayırseverliğin geliştirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları, eğitim kurumları, kamu
kurum ve kuruluşları hibeden faydalanabilir. Bireyleri desteklemez. Program,
demokratik değerleri savunan ve geliştiren ve bunun için kolektif hareket içinde olan kişi ve kurumları destekler. Ayrıca, hayırseverliği benimseyen güçlü bir
kültür yaratmak için çalışan kurumlara da fon verir. Başvuru için önce online
ön başvuru formunu doldurmak gerekir. Bütün başvurular İngilizce yapılmalıdır. Proje süresi bir yıllık ya da çok yıllı olabilir. Hibe miktarı yıllık $ 15,000 ve
$ 250,000 arasında değişmektedir. Proje başlama tarihinde en az dört ay
önce başvuru yapılmalıdır. Başvurular her dönemde kabul edilmekle beraber,
1 Eylül ve 31 Aralık arasında yapılan başvurular bir sonraki sene dikkate alınır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures.aspx
32
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Chrest Vakfı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma, sanat ve kültür aracılığıyla iletişim ve diyaloğu geliştirme odaklı çalışan
ve program önceliklerine uygun olan Sivil Toplum Kuruluşlarını destekler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, kültür ve sanat yolu ile iletişim ve diyalog.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf öncelikli çalışma alanlarına ek olarak, kalkınmaya yönelik başka alanlarda, yenilikçi ve gelecek vaat eden yaklaşımlara
da destek sağlamaktadır. Başvuran kurumun toplum tabanlı olması, şeffaf,
hesap verebilir ve sürdürülebilir olması, ve gönderilen projenin kurumun
çalışmalarıyla örtüşüyor olması başvuru kabulü için önemlidir. Kurumların resmi bir başvuru yapmadan önce özet bir proje mektubu göndermeleri talep
edilmektedir. Başvuru için gerekli tüm detaylar internet sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Ön başvuru online olarak yapıldıktan sonra, tam başvuru
vakfın adresine postalanır. Başvurular İngilizce ve Türkçe olarak yapılabilir. Ancak, son onay için yönetim kuruluna gönderilen başvuruların, İngilizce olması
talep edilir. Başvurulara en geç 30 gün içerisinde yanıt verilmektedir.
CHREST VAKFI- CHREST
FOUNDATION
www.chrestfoundation.org
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.chrestfoundation.org/EN/grantinfo.asp
İletişim:
Vakfa, internet sitelerindeki iletişim bölümüne girerek e-posta atılabilir.
33
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Christensen Vakfı, hızla ve belirsiz bir şekilde değişen
dünyanın sürdürülebilmesi ve zenginleştirilebilmesi için biyolojik ve kültürel
çeşitliliğin gücüne inanır. Bu bağlamda çalışan kişi ve kurumları destekler.
CHRISTENSEN VAKFITHE CHRISTENSEN
FUND
www.christensenfund.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yerel haklar ve temsil, cinsiyet ve biyokültürel çeşitlilik, iklim değişikliği, kültürel ifadeler, esnek peyzajlar, geleneksel bilginin transferi, kutsal alanlar, tarımsal çeşitlilik ve gıda bağımsızlığı.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, yerel ve toplum tabanlı organizasyonlara finansal ve lojistik destek verir. Hibeden yararlanabilmek için vakfa kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar, hükümetler, üniversite ve müzeler başvuru yapabilirler.
Ön başvurular e-posta ya da faks ile kabul edilir. Ön başvuruyu geçen kuruluşlar, tam başvuru yapabilir. Ön başvuru yaptıktan sonra projenin onaylanmasına kadar geçen süre 5–6 ay sürer. Fon miktarı $ 50,000 - $ 100,000
arasında değişmektedir. Ancak, önceden çalıştıkları kurumlara daha fazla
miktarda fon ayırabilirler.
Vakıf şu anda, Türkiye’deki projelere hibe vermeyi düşünmemekle beraber,
davet yöntemi ile bazı organizasyonların çalışmalarını destekleyebilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.christensenfund.org/funding/
34
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Global
KURUM HAKKINDA: Yerel, ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak faaliyet
gösteren sivil toplum örgütleri, sivil ağlar, mesleki örgütlenmeler ve fon kuruluşlarından oluşan bir ağ olan CIVICUS, demokrasinin esaslarından olan yurttaş
katılımının desteklenmesi yönünde önemli savunuculuk çalışmaları yürütmektedir. CIVICUS, ulusal sivil toplum örgütlerine zaman kısıtlamalı acil savunuculuk
çalışmaları için “Kriz Cevap Fonu” adı ile küçük hibeler vermektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Sivil toplum sektörünü tehdit eden durumlara karşı
acil savunuculuk çalışmaları.
BAŞVURU HAKKINDA: Kriz Cevap Fonu, bütün sivil toplum örgütlerine açıktır. Fon, bireysel durumlarla ilgilenmek yerine, sivil toplum sektörünü varoluşuna yönelik sistematik tehditlerden korumayı hedefler. Bu tehditlere örnekler:
yeni çıkan ya da kısıtlayıcı yasalar, insan hakları savunucularının sistemli olarak
hedeflenmesi, sivil toplum örgütlerinin sebepsizce kapatılması, sivil toplum
örgütlerine yönelik mali tehditler.
Başvuru yapmak için, kurumun internet sitesindeki başvuru ve bütçe formu doldurulur. Güncel telefon numarası ve e-posta adresini yazmak takip açısından
çok önemlidir. Başvurular, aşağıdaki iletişim adresine e-posta yolu ile gönderilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
https://civicus.org/en/get-involved/596-crisis-response-fund-call-forapplicationsİletişim:
[email protected]
CIVICUS YURTTAŞ
KATILIMI İÇİN DÜNYA
İTTİFAKI- CIVICUS
WORLD ALLIANCE
FOR CITIZEN
PARTICIPATION
KRİZ CEVAP FONU- CRISIS
RESPONSE FUND
www.civicus.org
35
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
ÇOCUK EMEĞİNİN
SÖMÜRÜLMESİ
KONUSUNDA
ULUSLARARASI GİRİŞİMTHE INTERNATIONAL INITIATIVE
ON EXPLOITATIVE CHILD LABOR
(IIECL)
EMILY SANDALL ANISINA KÜÇÜK
HİBE PROGRAMI- EMILY SANDALL
MEMORIAL MINI-GRANT
PROGRAM
endchildlabor.org
36
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: IIECL, çocuk işçiliğinin en kötü formlarını ortadan kaldırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve dünyada faaliyet gösteren özel
ve kamu kurumlarına, kar amacı gütmeyen organizasyonlara ve uluslararası
organizasyonlara eğitim, teknik destek, kapasite geliştirme, araştırma gibi konularda destek verir. IIECL, Emily Sandall Vakfı ile işbirliği halinde çocuk işçilerin
sömürülmesini engellemeye katkıda bulunmak için bu konuda çalışan kurumlara küçük hibeler sağlamaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Çocuk işçiliği konusunda farkındalığın artırılması ve
çocuk emeğinin sömürülmesine son verilmesi konusundaki mücadeleye destek verilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Hibe programı, gençler, öğretmenler, okullar ya da
sivil toplum örgütlerinin başvurularına açıktır. Başvuran kişi ya da kurumların,
çocuk emeğinin sömürülmesini engelleme hedefiyle çocuklar ve/veya gençlerle çalışıyor olması gerekir. IIECL, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ve projelere destek olur. Araştırma projelerine de destek verir. Başvurular, yılda iki defa
yapılır. Son başvuru tarihleri 31 Mart ve 1 Ekim’dir. Kurum başvuruları teşvik
etmek amacıyla her zaman başvuru kabul eder. Başvuru sonuçları Mayıs ve
Kasım aylarında kurumun internet sitesi üzerinden duyurulur. Verilen maksimum hibe $ 500’dır. Başvurular posta veya e-posta yolu ile yapılabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
http://endchildlabor.org/?page_id=310
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Çocuklar için Küresel Fon, tüm dünyada çocukların
değerleri için çalışır. Bunun için yaratıcı ve toplum tabanlı organizasyonlara
hibeler sağlayarak, dünyadaki birçok yardıma ihtiyacı olan çocuğa destek olur.
Çocuk kitapları, filmleri ve belgesel fotoğrafçılığı kullanarak bu alanda küresel
bilinci yükseltmek için çalışmalar yapar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Çocuk işçiliği ve çalışan çocuklar, eğitim, sağlık, HIV/
AIDS’li çocuklar, çocukların cinsel istismarı.
BAŞVURU HAKKINDA: Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, hibe
başvurusunda bulunabilirler. Başvuran kurumların doğrudan çocuklar ve
gençlerle çalışıyor olması gerekir. Sadece savunuculuk ve araştırma yapan
kurumlara destek olmazlar. Özellikle ekonomik ve sosyal olarak temel hizmet
ve desteklerden faydalanamayan çocuklarla çalışan kurumlar tercih edilir.
(Sokak çocukları, çocuk işçiler, AIDS’li kimsesiz çocuklar, seks işçisi çocuklar,
ulaşılması zor kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ve diğer yardıma muhtaç
ve dışlanmış çocuklar). Başvuran kurumun yıllık bütçesinin $ 200.000’ı
geçmemesi gerekir. Özellikle yeni başvurularda bütçeleri $ 25.000 – $ 75.000
olan kurumlarla çalışılmaktadır. Bunun sebebi, gelişimlerinin başındaki
kurumlara destek olmaktır. İlk aşamada ön başvuru yapılır. Online başvuru
formu, internet sitesinde yer almaktadır ve her zaman başvuru yapılabilir. Ön
başvurunun olumlu olması halinde başvuran kurumdan tam başvuru istenir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/
İletişim:
[email protected]
ÇOCUKLAR İÇİN
KÜRESEL FON- THE
GLOBAL FUND FOR
CHILDREN
www.globalfundforchildren.org
37
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
FON HAKKINDA: NED, dünyadaki demokratik kuruluşları hükümet dışı
çabalarla güçlendirmek için kurulmuş özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Demokratik bir ülke yaratmak veya var olan demokrasiyi iyileştirmek
için çalışmalar yapar.
DEMOKRASİ İÇİN
ULUSAL KAZANIM
FONU- NATIONAL
ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY (NED)
www.ned.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları, bağımsız medya, hukukun üstünlüğü
ve diğer demokratik hedeflerin iyileştirilmesi
BAŞVURU HAKKINDA: NED, özellikle yerel demokratik gruplardan gelen
tekliflerle ilgilenir. Ayrıca, demokratik siyasal yelpazenin tüm kesimleri arasında
demokratik değerleri güçlendirmek isteyen ve siyasi olmayan gruplarla ilgilenir. NED bireylere hibe vermez.
Yönetim Kurulu, bir programın NED’in önceliklerine ne kadar uyduğunu değerlendirmesinin yanında programın aciliyeti, belli bir ülkedeki özel ihtiyaçlara
ve şartlara olan ilgisi, demokrasiye bağlılığı ve başvuranın deneyimi gibi faktörleri göz önünde bulundurur. Web-sitesinde yer alan ön yazı formu, başvuru
formu ve bütçe [email protected] adresine gönderilerek başvuru yapılır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ned.org/grantseekers/application-procedure
38
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: İngiltere
KURUM HAKKINDA: WFN, çevre koruma uzmanlarına ödül ve fon veren bir
kuruluştur. Dünyanın önde gelen dinamik koruma liderlerini tespit ederek,
pragmatik ve katılımcı yöntemlerle gerçekleşen projeleri destekler. Özellikle
de, sürdürülebilir yaklaşımlar kurum için çok önemlidir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Sulak alanlar, sürdürülebilir topluluklar, nesli tükenen
türler, karasal yaşam alanı, deniz yaşamı.
BAŞVURU HAKKINDA: Bir yılda, yaklaşık 9 farklı koruma lideri ve
projesine maksimum £ 30,000 değerinde Whitley Ödülü verilmektedir. Bir koruma liderine, ek olarak, £ 30,000 değerinde Altın Ödül verilmektedir. Ayrıca, ayrıcalıklı projelere £ 60,000 değerinde Devam
Fonu verilmektedir. Başvurular, yılda iki farklı dönemde yapılabilir. Ayrıntılı
başvuru koşulları ve formu internet sitesinde mevcuttur. Başvurular, online kabul edilir. Proje başvuruları, 1–2 yıl arası süren projeler için yapılabilir.
DOĞA İÇİN WHITLEY
FONU- WHITLEY FUND
FOR NATURE (WFN)
www.whitleyaward.org
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.whitleyaward.org/application_process.php
İletişim:
[email protected]
39
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Vakıf, kendi hedefleri doğrultusunda bilimsel ve eğitim
amaçlı çalışan birimlerine ve hayır kurumlarına fon verir. Öğrencileri bilimsel
keşif yapmaya teşvik eden, insanlık yararı için çalışan, teknolojik yenilikleri destekleyen, tarihi koruyan, mühendisliğin uzun vadeli etkileri konusunda farkındalık yaratan projeleri destekler.
ELEKTRİK VE
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLERİ
ENSTİTÜSÜ VAKFI INSTITUTE ELECTRICAL
AND ELECTRONICS
ENGINEERS
FOUNDATION (IEEE
FOUNDATION)
www.ieee.org
40
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Eğitim, teknolojinin tarihi, insani amaçlar için teknolojinin kullanımı.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, kendi birimlerini ve hayır kurumlarını destekler.
Başvuru yapılan projelerin süresinin 5 yıldan az olması gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılır. Başvurudan yaklaşık 20 hafta sonra sonuçlar açıklanır. Son başvuru tarihleri, 16 Mart ve 24 Haziran olmak üzere, yılda iki defa
başvuru yapılabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ieee.org/organizations/foundation/grants.html
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Global
KURUM HAKKINDA: Feministler tarafından yürütülen girişimlere, ulaşılabilir,
stratejik ve esnek fonlar sağlamak amacıyla kurulmuştur. Genç feminist organizasyonlara kapasitelerini güçlendirecek kaynak yaratmayı hedefler. FRIDA
tarafından sağlanan fon, finansal destek içermekle beraber desteklediği kurumla diğer genç feminist aktivistler arasında bağ kurar ve kurumun kapasite
gelişimine destek olur.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadınların hakları ve sosyal adalet.
BAŞVURU HAKKINDA: FRIDA, geleneksel fon kaynakları ile fonlanamayan
kurum ve girişimlere fon verir. Genç feminist aktivistler ve cinsiyet değiştirmiş
kişilerin seslerini, haklarını ve ihtiyaçlarını duyurmak için yapılan çalışmaları destekler. Aynı zamanda, sosyal olarak marjinal olarak kabul edilen kadınların (göçmen, etnik, ulusal ya da kast olarak azınlık olan, kırsal alanda yaşayan, kentsel
yoksulluk yaşayan, lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, HIV/AIDS ile yaşayan
kadınlar, seks işçileri, engelli kadınlar, silahlı çatışma altında ya da geçirmiş bölgelerde yaşayan kadınlar) sorunları ile ilgilenir. Verilen fonun, 1 sene içinde kullanılması gerekir ancak uzatmaya açıktır. Fon verilecek projelerin seçimi, genç
feminist aktivistler tarafından kolektif bir karar süreci ile yapılır. FRIDA’nın kriterlerine uyan aktivistler, projelere oy verme hakkı kazanır. Buna göre, fon alan projeler belirlenir. FRIDA, projelere maksimum $ 5000 fon sağlar. Başvurular,
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça olarak yapılabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
youngfeministfund.org/grants-program/funding-priorities/
İletişim:
[email protected]
FRIDA GENÇ FEMİNİST
FONU - FRIDA THE
YOUNG FEMINIST
FUND (FRIDA)
www.youngfeministfund.org
41
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Almanya
FRIEDRICH EBERT
DERNEĞİ - FRIEDRICH
EBERT STIFTUNG (FES)
www.festr.org
KURUM HAKKINDA: FES, sosyal demokrasinin fikirlerine ve temel değerlerine bağlı, kamu yararına çalışan, özel, bağımsız ve kültürel bir kuruluştur.
Sosyal adaletin, demokrasi ve uluslararası dayanışmanın desteklenmesi gibi
gelecek ile ilgili önemli meseleler hakkında kurulan diyaloglar FriedrichEbert-Stiftung’un Türkiye’deki çalışmalarının merkezini teşkil etmektedir. FES,
Türkiye’de bilgi ve deneyim alışverişini desteklemek amacıyla Türkiyeli ortakları ile birlikte çalışma grupları, seminerler, toplantılar ve uluslararası konferanslar
düzenlemektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: AB entegrasyonu ve genişlemesi, barış ve istikrar, çok
taraflı ve uluslararası işbirliği, işçi hakları ve sendikal çalışmalar, fırsat eşitliği ve
sosyal adalet, sosyal barış ve ekonomik kalkınma, insan hakları ve hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal kalkınma.
BAŞVURU HAKKINDA: FES, Türkiye’de kadın örgütleri, sendikalar, meslek
kuruluşları, dernekler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler gibi Sivil Toplum
Kuruluşlarının yanı sıra hükümet kurumları ve uluslararası örgütlerle birlikte
çalışmaktadır. FES’in, Sivil Toplum Kuruluşları için bir hibe programı yoktur. Ancak, Sivil Toplum Kuruluşları tasarladıkları projeleri FES’e sunabilirler ve vakfın
değerlendirmesi sonucunda olumlu karşılanırsa, FES ile işbirliği halinde projelerini gerçekleştirebilirler.
42
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
İletişim adresine yazarak ayrıntılı bilgi alınabilir.
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin
KURUM HAKKINDA: EMpower, gelişen pazarlarda, 10–24 yaş arasında risk
altında olan gençler için çalışır. Bu bölgelerdeki yerel kuruluşlara destek olur.
Gençlik alanında çalışan ve başarılı bulduğu kuruluşlara hibe sağlar. Bu yolla, hibe verdiği kurumların program ve hizmetlerini iyileştirmesini ve yenilikçi
yaklaşımlar geliştirmesini sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Geçim, eğitim, liderlik ve toplumsal katılım, sağlık ve
refah.
BAŞVURU HAKKINDA: EMpower, en az 3 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren
Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuru kabul eder. Din, ırk, cinsiyet, yaş ve fiziksel yetersizlik, cinsel eğilim konularında ayrımcılık yapan kurumlarla çalışmaz.
Araştırma ve savunuculuk konularından ziyade kapasite geliştirme ve hizmet
içerikli çalışmalara fon vermeyi tercih eder. İnternet sitelerinde ayrıntılı olarak
açıklanmış başvuru ölçütlerine uyan kurumlar, sitedeki İngilizce ya da İspanyolca ön başvuru formunu doldurarak aşağıdaki iletişim adresine gönderebilirler. Başvuru 3–5 sayfayı geçmemelidir. Empower’ın yıllık fon ve kurumsal bütçesi $ 80,000 ile $ 2 milyon arasındadır.
GELİŞEN PAZAR VAKFI
- THE EMERGING
MARKET FOUNDATION
(EMpower)
www.empowerweb.org
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.empowerweb.org/how-we-empower/our-approach/for-grantseekers/
İletişim:
[email protected]
43
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Vakıf, dünyada görsel sanatların daha iyi kavranması
ve korunması için çalışan kişi ve kurumları destekler. Fonların büyük bir kısmı,
diğer Getty programları (the J. Paul Getty Museum, the Getty Research Institute, and the Getty Conservation Institute) ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve
belirlenmiş bir konu ya da bölgeyi içeren girişimler yoluyla verilir.
GETTY VAKFI - THE
GETTY FOUNDATION
www.getty.edu/foundation/
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Müze ve arşivlere erişim, küresel bir disiplin olarak
sanat tarihi, koruma pratiklerini geliştirme, liderlik ve profesyonel gelişim.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, belli dönemlerde açtığı çağrılarla destek verir.
Bazı durumlarda, açık çağrı yerine, davet yöntemi ile başvuru kabul eder. Çağrılar, internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.getty.edu/foundation/apply/
İletişim:
[email protected]
44
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Andy Warhol gibi sanatçıları desteklemek için Amerika’da
kurulan vakıf, görsel sanatlar adına yapılan çalışmalara destek olur. Müzelere,
sanatçı kuruluşlara ve kültür ve sanat çalışmaları yapan kurumlara fon vermektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Görsel sanatlar alanında sergi, katalog ve diğer organizasyonel aktiviteler.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakfın hibe programı, temel olarak ABD içerisinde
yer alan kurumları desteklemektedir. Özel durumlarda, ABD dışındaki kurumları
da destekler. ABD dışından başvuran kuruluşların öncelikli olarak fon talebinde bulundukları projeyi anlatan kısa bir niyet mektubu göndermeleri gerekir.
Başvurusu kabul edilen projelere bilgi verilir ve başvuru sürecini tamamlamaları
istenir. Değerlendirmeler yılda iki defa yapılır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.warholfoundation.org/grant/overview.html
İletişim:
[email protected]
GÖRSEL SANATLAR
İÇİN ANDY WARHOL
VAKFI - THE
ANDY WARHOL
FOUNDATION FOR THE
VISUAL ARTS
www.warholfoundation.org
45
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Türkiye
HAYATA ARTI GENÇLİK
PROGRAMI
www.hayataarti.org
46
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: “Hayata Artı” Gençlik Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ve Yaşama Dair Vakıf (YADA)
ortaklığı ile yürütülen bir gençlik programıdır. “Hayata Artı” Gençlik Programı,
gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan yenilikçi, yaratıcı,
katılımcı, sürdürülebilir “çevre” projelerini destekler. Gençlik gruplarına projelerini
gerçekleştirmek üzere fon desteği sağlamanın yanı sıra proje tasarımı, yönetimi ve
iletişim konularında kapasitelerini arttırmayı, böylece gençlerin çevresel sorunlara
çözümler üreten projeler geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Su kaynakları, orman.
BAŞVURU HAKKINDA: Tüzel kişiliği olan ve kâr amacı gütmeyen dernekler,
vakıflar ve kooperatifler “Hayata Artı»ya başvuruda bulunabilir. Proje ekibinin, 18–30
yaş arası gençlerden ve en az 3 kişiden oluşması gerekir. Halen uygulanmakta olan
projeler, ticari projeler ve fiziksel altyapıya yönelik olan projeler desteklenmeyecektir. Projelerin su kaynakları ve orman konularından en az birine odaklanması beklenmektedir. Projenin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. «Hayata Artı» Gençlik Programı’na
başvuru, internet sitesindeki ön başvuru formu doldurulup aşağıdaki iletişim adresine gönderilerek yapılır. Ön başvuruların değerlendirmesinden sonra seçilen projelerin ekiplerinden ikişer kişi İstanbul’daki “Hayata Artı” Buluşması’na davet edilir
ve ana başvurularının yapılmasından önce eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılır.
Ana başvurular, ön başvurudaki başlıkların çeşitlendirildiği ve detaylandırıldığı ana
başvuru formu doldurularak yapılır. Ön başvuru formunda teklif edilen proje bütçesi, revizyonlara dayanarak artırılabilir ya da azaltılabilir. “Hayata Artı” dan talep
edilen fon miktarı $ 5.000 - $ 50.000 bütçe sınırları dâhilinde olmalıdır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi: www.hayataarti.org/basvuru_sureci.html
İletişim: [email protected]
ÜLKE: Almanya
KURUM HAKKINDA: Heinrich Böll Vakfı, Alman Yeşiller Partisi’ne yakın, bağımsız politik bir Sivil Toplum Kuruluşudur. İnsan hakları, barış, kültürel değişim, kadın hakları ile ilgili çalışmalarda bulunur. Türkiye Bürosu bu tarihten
beri demokratikleşme, insan hakları ve azınlık haklarının korunması, ekolojik
esaslara uygun enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, küresel ve
bölgesel güvenlik politikalarının geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları
destekleme ve teşvik etme gayretindedir. Merkezi İstanbul’da bulunan Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciliği Bürosu, yukarıdaki ilkeleri güden, insanlar
arasında cinsiyet, etnik köken, din ve renk ayırımı yapmaksızın hukuk devleti
ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için çaba
sarf eden sivil toplum girişimlerini destekler.
HEINRICH BÖLL
DERNEĞİ- HEINRICH
BÖLL STIFTUNG
www.boell-tr.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Demokrasi, ekoloji, dış politikalar ve güvenlik politikaları.
BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye Bürosu, sivil toplumun güçlendirilmesinin
yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini de hedefler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda
bulunur.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.tr.boell.org
İletişim:
[email protected]
47
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Fon, HIV’den etkilenen gençler ile çalışan genç liderlere, çalışmalarını sürdürmeleri için olanak tanımayı amaçlamaktadır. Fon, özellikle var olan fon mekanizmalarının desteklemediği ya da küçük miktarlarda
desteklediği alanlardaki açığı kapatmayı hedefler. Fon sağlayan mekanizmalar
tarafından dışlanmış ya da ulaşılamayan gruplarla çalışmaya öncelik verir.
HIV GENÇ LİDERLER
FONU - HIV YOUNG
LEADERS FUND
www.hivyoungleadersfund.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yerel, ulusal ve uluslararası HIV savunuculuğu, yerel
akran-odaklı HIV hizmetleri, yerel toplulukların harekete geçirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Fon, HIV’den etkilenen 30 yaşın altındaki gençlerle
ilgili çalışmalar yapan ve yine gençlerin çalıştığı proje ve organizasyonlara destek verir. Özellikle genç seks işçileri, eşcinseller, cinsiyet değiştirmiş, HIV’le yaşayan gençler, bağımlılar, genç kadınlar ile ilgili projelerin başvurmasını hedefler.
Organizasyonlar, 1 yıl boyunca proje veya kurum desteği alabilirler. Başvurular
online olarak yapılır. Açılacak çağrılar için internet sitesini takip etmek gerekir.
Bugüne kadar $ 1,500 - $ 20,000 arasındaki projelere hibe vermişlerdir. Ancak, açılan hibe programına göre bu miktar değişebilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.hivyoungleadersfund.org/grants-program/apply-for-a-grant/
48
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: JPMorgan Chase Vakfı, dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan JPMorgan Chase’in kurumsal hayırseverlik misyonu için
kurulmuştur. Vakıf, faaliyet gösterdiği ülkelerde, anlamlı, pozitif ve sürdürülebilir değişimler yaratmak için katalizör olmayı hedefler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplumsal kalkınma, gençlerin eğitimi, kültür ve sanat.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, kâr amacı gütmeyen ve devletten bağımsız
organizasyonların başvurularına açıktır. Öncelikli alanları dâhilinde, küçük işletmelerin gelişimi için mikro finans ve destek, dar gelirliler için barınma, düşük
gelirli ülkelerdeki gençlerin eğitimi ve düşük gelirli topluluklarda varlık geliştirmeyi teşvik için kültür ve sanat projelerine destek verir.
Online başvuru formuna ulaşmak için, aşağıda yer alan iletişim adresine ön
başvuru mektubu iletmek gerekir. Bu mektuba, organizasyon ismi ve adresi,
iletişim için e-posta adresi, bir cümleden oluşan kurum misyonu, iki cümleyi
geçmeyecek proje başlığı ve açıklaması, projenin gerçekleşeceği yer, projenin
toplam bütçesi ve talep edilen bütçe ($) yazılmalıdır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/grant_programs.htm
İletişim:
[email protected]
JPMORGAN
CHASE VAKFI - THE
JPMORGAN CHASE
FOUNDATION
www.jpmorganchase.
com/corporate/CorporateResponsibility/corporatephilanthropy.htm
49
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KADINLAR İÇİN
KÜRESEL FON GLOBAL FUND FOR
WOMEN
www.globalfundforwomen.org
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Kadınlar için Küresel Fon, dünyada kadın ve kız çocuklarının insan haklarını iyileştirmek için fon veren bir kurumdur. Var olan kaynakların dolaşımını ve yeniden dağıtımını sağlayarak kadınların yerel, bölgesel
ve uluslararası sorunlara yaratıcı çözümler üretmesini sağlar. Fon veren ve alan
kurumları uluslararası bir ağda bir araya getirerek sosyal değişim, eşitlik, barış
ve adalet için dünya üzerindeki kadın hareketini destekler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Barış inşası ve cinsiyet temelli şiddetin sonlandırılması, sağlığın, cinsel ve üreme haklarının iyileştirilmesi, siyasal ve kentsel katılımın
genişletilmesi, ekonomik ve çevresel adaletin sağlanması, eğitime ulaşımın
artırılması, sosyal değişim için hayırseverliğin teşvik edilmesi.
50
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Kadınlar için Küresel Fon, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerdeki kurumları destekler. Tamamı kadınlardan oluşan ya da
lider pozisyonlarında kadınların olduğu oluşumlara fon verir. Bireysel başvuru
kabul etmez. Üç farklı fon çeşidi vardır: Genel destek fonu, seyahat fonu ve
toplantı/ aktivite organizasyonu fonu.
Başvurular e-posta, faks ya da posta yoluyla bütün dillerde kabul edilmektedir.
Yılın her döneminde başvuru kabul edilir ancak yılda dört farklı dönemde fon
dağıtılır. Ön başvuru yapıldıktan üç hafta sonra cevap gelir. Ek bilgi istenirse,
bu süreç 4–5 ay sürebilir. Bir başvurunun sonuçlanması 7–9 ayı bulabilir. Hibeler, $ 5.000 ile $ 50.000 arasındadır. İlk defa hibe alan organizasyonlara genelde $ 25,000’a kadar destek verir.
Acil durumlar için gereken fonlara yönelik ayrı bir süreç işlemektedir. Fon başvurusunun yapılacak çalışmadan 8 hafta önce yapılması gerekmektedir. Fondan daha önce hibe alan kurumlara öncelik verilmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/225-contact-mena
İletişim:
[email protected]
51
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: Vakıf, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bağışçıların, Avrupa ve Afrika’daki kâr amacı gütmeyen girişimleri desteklemesini sağlar. Bu
vesile ile sınır-ötesi hayırseverliği destekler. Geliştirdiği farklı bağış programları
ile kişilere farklı alanlarda Sivil Toplum Kuruluşlarını ve projelerini tanıtır.
KING BAUDOUIN VAKFI
- THE KING BAUDOUIN
FOUNDATION
www.kbfus.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Bugüne kadar sağlık, kültür, sanat, kültürel miras,
toplumsal bellek, çocuk, kadın alanındaki projelere destek sağlamıştır. Alan
kısıtlaması yoktur.
BAŞVURU HAKKINDA: En az 2 yıldır faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları vakıf ağı içinde yer alabilir. Ağa dâhil olmak ve destek programlarından
yararlanmak için internet sitesindeki ön başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Organizasyonun misyonu, yönetimi, fon kaynakları, yönetişim ve
liderlik yaklaşımlarının yer aldığı bilgileri içeren form onaylanırsa, karşılıklı sözleşme imzalanır. Sivil toplum örgütü bir kereye mahsus olarak $ 1,000 verir. Bu
miktar, vakfın fonları içinde dağıtılır. Bu süreçten sonra, Sivil Toplum Kuruluşları projeleri sunarak, destek talep edebilirler. Talep edilebilecek minimum
miktar $ 5,000’dır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.kbfus.org/index.html?current=18&page=12&page2=14&lang=en
52
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
Jean Paul Warmoes
[email protected]
ÜLKE: Almanya
KURUM HAKKINDA: KAS, Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği’ne (CDU) yakın olan siyasi bir vakıftır. Özgürlük, adalet ve dayanışma, dernek tarafından
yürütülen çalışmaların yol gösterici ilkeleridir. Barışı ve özgürlüğü güvence altına almak için, dış ve iç güvenlik politikalarıyla ilgili kesintisiz diyaloğa, kültürler ve dinler arası bilgi alışverişine destek vermektedir. Türkiye’de sürekli ortak
konsepti içerisinde işbirliği yaptığı üç kuruluş bulunmaktadır: Türk Demokrasi
Vakfı (TDV) - Demokratik Gelişim Projesi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Serbest Meslek Mensupları Vakfı (TOSYÖV) KOBİ’lerin Desteklenmesi
Projesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Gazeteciliğin ve özellikle Yerel Gazeteciliğin Desteklenmesi Projesi.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yerel gazetecilere yönelik eğitim faaliyetleri, siyasi
açıdan merkezde yer alan partiler arasındaki diyaloğun desteklenmesi, toplumsal temel değerler konusunda diyalog, dinler arası ve kültürel diyalog.
BAŞVURU HAKKINDA: KAS, ortaklık yaptığı üç kurum dışında, etkinlik konularına bağlı olarak çeşitli sivil toplum örgütleri, kurum veya kuruluşlar ile ortak etkinlikler düzenlenmektedir. Sadece belli bir etkinliğin gerçekleştirilmesi
amacı ile işbirliği anlayışı içerisinde yapılan bu tür etkinliklerin tamamının ve/
veya kısmi finansmanı Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği bütçesi ve harcama kriterleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Prensip
itibari ile Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilciliği kendisinin planlanma
aşamasından, gerçekleştirilme aşamasına kadar etkinliği gerçekleştirecek
kurum ve/veya kuruluşlar ile eşit düzeyde söz sahibi olamadığı etkinlik
KONRAD ADENAUER
DERNEĞİ - KONRAD
ADENAUER STIFTUNG
(KAS)
www.kas.de/tuerkei/tr
53
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
türlerine finansman sağlamamaktadır. Bundan kasıt bir etkinliğin sadece
destekçisi olamamaktadır, hibe ve bağış yapmamaktadır veya buna benzer
nitelikte finansman sağlamamaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.kas.de/tuerkei/tr/about/
İletişim:
[email protected]
54
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: İngiltere
KURUM HAKKINDA: Küresel Diyalog, birçok farklı aktör ve sektörleri hedef
alarak insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması ve geliştirilmesi için çalışır. Küresel Diyalog’un projelerinden biri olan Türkiye Stratejik
Fonu’nun (SFT) temel amacı taban örgütlerini desteklemek, bu örgütlerin
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu örgütlere Türkiye’de
insan haklarının iyileştirilmesinde daha iyi bir rol oynamaları konusunda yardımcı olmaktır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Mülteci hakları, kadın hakları, azınlık hakları, tutuklu
ve hükümlü hakları, LGBTT hakları ve seks işçilerinin hakları, HIV/AIDS, kültürel
haklar, çevre adaleti.
BAŞVURU HAKKINDA: SFT, dezavantajlı olarak nitelendirilen gruplar tarafından kurulmuş olan, tabu olarak nitelendirilebilecek çeşitli alanlarda çalışan
ve çalışma alanları nedeniyle siyasi veya çeşitli sebeplerden ötürü diğer fon
kurumlarından hibe alamayacak olan Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumsal kapasiteleri daha az gelişmiş olan örgütlere destek olmaktadır. Başvurular için
açık çağrı bulunmamaktadır. Proje ekibi kendi araştırmalarına ve değerlendirmelerine dayanarak çeşitli kurumları hibe programına başvuruda bulunmaları
için davet etmektedir. Türkiye Stratejik Fonu programı insan hakları alanında
faaliyet gösteren herhangi bir STK’dan herhangi bir zaman diliminde niyet
mektubu alabilmektedir. Niyet mektubu bir sayfadan uzun olmamakla beraber mektubun içeriğinde söz konusu STK’dan faaliyet alanı ve de fon arayışı
içinde olduğu proje(ler) hakkında kısa bir bilgi vermesi beklenir. Tüm mek-
KÜRESEL DİYALOGGLOBAL DIALOGUE
TÜRKİYE STRATEJİK FONUSTRATEGIC FUND FOR TURKEY
(SFT)
www.global-dialogue.eu/tr/ourprojects/strategic-fund-turkey
55
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
tuplar değerlendirilmeye tabi tutulur. Başvuru prosedürü ise proje ekibinin
detaylı değerlendirilmesi sonucu başlamaktadır. TSF için başvurular Türkçe
yapılmaktadır. Başvuracak kurumun tercihine göre başvurular İngilizce de yapılabilmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.global-dialogue.eu/tr/our-projects/strategic-fund-turkey/applysupport
İletişim:
Nurcan Kaya
[email protected]
56
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: GHF, gelişmekte olan ülkeler ve bölgelerde çok önemli
ve tehlike altındaki dünya kültürel miras alanlarından bazılarının korunması ve
kalkınması üzerine yoğunlaşır. Bu alanda ortaklıklar kurarak fon verir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültürel mirasın korunması, arkeolojik alanların
korunması, kültürel miras eğitimi, sürdürülebilir turizm kalkınması, kültürel
varlıklarının çevresindeki toplulukların kalkınması.
BAŞVURU HAKKINDA: GHF, kişilere ve kurumlara fon verir. Ancak kişilerin,
üniversite ya da sivil toplum örgütü gibi bir kurumun parçası olması gerekmektedir. GHF, fon verdiği kurumla ortaklık kurar ve projenin bir parçası olur.
GHF, danışma kurulu ve uzmanları ile çalışarak her yıl olası GHF projelerini
belirler. GHF’nin bir projesi olarak seçilmek için, sunulan proje belli ölçütlere
uymalıdır. Bu ölçütler,
KÜRESEL MİRAS FONU
- GLOBAL HERITAGE
FUND (GHF)
www.globalheritagefund.org
• UNESCO’nun dünya kültürel miras listesine girmiş ve tehlike altında olan
bir alan olması ya da evrensel değer içeren arkeolojik ya da kültürel miras
alanı olması,
• Kişi başına düşen mili gelirin günlük $3’dan düşük bir bölge ya da ülkede
olması,
• Güçlü bir yerel ekibe ve destekçilere sahip olması,
• Var olan ya da hazırlanan işlevsel bir koruma yönetimi planı olması,
• Toplumsal katılım ile sürdürülebilir korumaya açık yüksek potansiyele sahip olması.
57
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Fon miktarı, projeye göre değişmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
globalheritagefund.org/our_approach/project_investigation_and_selection
İletişim:
[email protected]
58
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Hollanda
KURUM HAKKINDA: Fon, kadın ve kız çocuklarının haklarını korumayı amaçlar. Lezbiyen, biseksüel ve trans genç kadınlar, HIV/AIDS’le yaşayan kadınlar,
yerli, göçmen kadınlar, seks işçileri, yoksul kadınlar, etnik ve dini azınlıklara
mensup kadınlar ve engelli kadın hakları üzerine yapılan çalışmalara da destek
olur. Bu bireylerin yaşamlarında kalıcı iyileştirmeler yapmak adına, aynı amaç
için çalışan farklı organizasyon, donör ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kurumun, beden, para ve ses temalı üç farklı çalışma alanı vardır. Bununla ilgili açıklamalı bilgiye www.mamacash.org/page.
php?id=2061 adresinden ulaşılabilir.
MAMA CASH
www.mamacash.org
BAŞVURU HAKKINDA: Mama Cash, kadınlar tarafından yönetilen ve kâr
amacı gütmeyen kuruluşlar, bağımsız aktivist gruplar ve koalisyonların çalışmalarını destekler. Başvuru için öncelikli olarak bir niyet mektubu yazılması
istenir ve 4 hafta içerisinde cevap verilir. Mama Cash, kabul edilen projelerin
taleplerini görüşmek üzere kuruluşla bağlantı kurar. Daha sonra, tam başvuru
prosedürünün tamamlanması için davet gönderir. Tüm başvuru süreci yaklaşık
4 ayı bulur. Niyet mektubu örneği ve diğer tüm detaylar internet sitesinde yer almaktadır. Başvurular e-posta, posta ve faks yoluyla yapılabilir. Mama Cash, bir yıllık ve çok yıllı projelere destek olur. Çok yıllı projelerin, 3 seneyi aşmaması gerekir.
Genelde, proje başına yıllık € 5.000 - 50.000 arasında destek sağlanır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.mamacash.org/page.php?id=2080#par2081
İletişim:
[email protected]
59
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: İsviçre
KURUM HAKKINDA: Vakıf, özellikle dezavantajlı insanların yaşamlarını etkileyen küresel sosyal ve çevre sorunlarını gündeme getirmek ve çözmek üzere
kaynaklarını kullanır. Vakfın farklı çalışma alanları vardır. Bunlar, çocuk istismarı,
çevre, barınma ve evsizlik, uluslararası insan hakları, kadın sorunları, öğrenme
farklılıkları ve özel projelerdir.
OAK VAKFI- OAK
FOUNDATION
www.oakfnd.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadın sorunları, uluslararası insan hakları.
BAŞVURU HAKKINDA: Her programın başvuru tarihleri ve hangi ülkelere
açık olduğu internet sitesinden takip edilmelidir. Vakıf, hibe çağrıları açmakla
beraber, birçok hibe, program çalışanlarının davet ettiği kurumlara verilmektedir. Hibe başvuruları için iki sayfayı geçmeyecek uzunlukta bir ön başvuru
mektubu yazılır. Ön başvuru mektubunda kurumun ismi, projenin süresi, hedefleri ve aktiviteleri, projenin gerçekleşeceği yer ve hedef kitle tanımı, projenin toplam bütçesi ve talep edilen bütçe, fon talep edilen diğer kurumlar
yer almalıdır. Program çalışanları, ön başvurusu kabul edilen kurumları tam
başvuru için davet ederler. Ön başvurular ve tam başvurular, her programın
kendi e-posta adresine gönderilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.oakfnd.org/node/4006
60
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected] ÜLKE: İsveç
KURUM HAKKINDA: Olof Palme Uluslararası Merkezi, demokrasi, insan hakları ve barış konusunda çalışan bir kurumdur. Kalkınma projeleri ile insanların
toplumlarını ve kendi hayatlarını değiştirmelerini hedefler. Kadınlar, gençler ve
toplum tabanlı kuruluşlarla çalışır. İsveç’teki işçi hareketinin uluslararası ağı sayesinde kendi değerlerini paylaşan kurumlarla işbirliği yapar. Merkezin, Türkiye
için oluşturduğu bir hibe programı mevcuttur.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, siyasi haklar ve yurttaş hakları, diyalog girişimleri, çocuk hakları, örgütsel gelişim ve kapasite gelişimi, gençlik, sosyal haklar ve savunuculuk, siyasi parti gelişimi.
BAŞVURU HAKKINDA: İnternet sitesindeki başvuru formu elektronik olarak
doldurulur. Form, aşağıda yer alan iletişim adresine gönderilir. Program, 20122014 arasını kapsadığından proje aktiviteleri bu zaman dilimi içinde gerçekleşmelidir. Çağrılar için internet sitesi takip edilmelidir. Merkeze, İsveç Uluslararası
Kalkınma İşbirliği Ajansı - Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA) tarafından fon desteği sağlanmaktadır. Başvurular, SIDA’nın genel hibe başvuru koşullarına uymalıdır.
OLOF PALME ULUSLARASI MERKEZİ- OLOF
PALME INTERNATIONAL CENTER (THE PALME CENTER)
TÜRKİYE PROGRAMI- TURKEY
PROGRAM 2012-2014
www.palmecenter.se
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.palmecenter.se/en/What-we-do/Project-Managemnet/Administration/Turkey-Program/General-Guidelines/
İletişim:
Helin Şahin
[email protected]
61
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Hollanda
PRINCE CLAUS FONU PRINCE CLAUS FUND
www.princeclausfund.org
KURUM HAKKINDA: Kültürün temel bir ihtiyaç olduğundan yola çıkan Prince Claus Fonu, kültürel ifade, yaratıcı üretim ve araştırma imkânlarının kısıtlı ve kültürel mirasın tehdit altında olduğu yerlerde eşitlik, güven ve sağlam
ortaklıklar üzerine kurulu işbirliklerini desteklemeyi hedefler. Dünyanın farklı
coğrafyalarında bireyler ve kuruluşlarla çalışarak kültür ve kalkınma arasında
pozitif bir etkileşim yaratmaya çalışır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültürel değişim, sanatsal üretimler ve yayınlar.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvurular, bireyler ve kurumlara açıktır. Fonun, 4
farklı hibe programı mevcuttur: Kültürel acil durum yardım programı, Başvuru
programı, Ağ işbirliği programı ve Ödül programı. Bu programlara ek olarak
her sene özel çağrılar açar. Fon, konferans, atölye, sergi, festival, internet sitesi,
bilet ve ağ aktivitelerine destek olur ve bu etkinliklerde başvuran kurumla işbirliği halinde çalışır. Her çağrının bir başvuru son günü vardır. Önerilen proje,
son başvuru tarihinden 4–6 ay sonra başlamalıdır. Başvurular online olarak yapılır. Çağrılar için internet sitesini düzenli takip etmek gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.princeclausfund.org/en/the-fund/applications
62
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Almanya
KURUM HAKKINDA: Vakıf, kendi programları dâhilinde çalışmalar yürüttüğü
gibi, Almanya ve dünyada projeler yapan ve girişimlerde bulunan kişi ve kurumları hibe, burs, yarışma ve ödüller ile destekler. Program alanlarından biri,
Uluslararası İlişkiler olarak belirlenmiştir. Bu program içinde, Almanya-Türkiye
İlişkileri ile ilgili çalışma alanı mevcuttur. Vakıf, Almanya - Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere gerçekleşen projelere destek sağlar. Hedefi, iki ülke arasındaki
karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmek ve İslam dünyası ile olan ilişkileri güçlendirmektir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Eğitim, gazeteciler, genç profesyoneller, edebiyat,
kültür ve kamuoyu üzerinde etkisi yüksek seçkin kişiler.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru için, internet sitesinde yer alan ön başvuru
formu doldurulur ve aşağıdaki iletişim adresine gönderilir. İki sayfayı geçmeyecek şekilde tamamlanması gereken başvuru olumlu bulunursa, kurum tam
başvuru için davet edilir. Ön başvuru sonucu, yaklaşık dört hafta içinde açıklanır.
ROBERT BOSCH VAKFI
- ROBERT BOSCH
STIFTUNG
ALMANYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİGERMAN TURKISH RELATIONS
www.bosch-stiftung.de/content/
language2/html/435.asp
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
İletişim:
[email protected]
63
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: İngiltere
KURUM: Vakıf, doğa koruma üzerine çalışan bir hayır kurumudur. Gelişmekte
olan ülkelerde gerçekleştirilen küçük doğa ve biyoçeşitlilik koruma projelerine
ve pilot projelere fon sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Doğa ve biyoçeşitlilik koruma.
RUFFORD KÜÇÜK
HİBELER VAKFI - THE
RUFFORD SMALL
GRANTS FOUNDATION
www.ruffordsmallgrants.org
BAŞVURU HAKKINDA: Bireysel ve grup başvuruları kabul edilir. Başvuracak
kişi ya da grupların vakıftan hibe alan projeleri incelemeleri ve kendi ülkelerinde aynı projenin uygulanmadığından emin olmaları önerilir. Projenin süresi
12–18 ay arasında olmalıdır. Verilen hibe, projenin bütçesinin büyük bir kısmını oluşturmalıdır. Başvuru, internet siteleri üzerinden yapılır. Başvuru neticesi,
en geç üç ay içerisinde alınır ve her dönem başvuru kabul edilir. £ 6,000’a
kadar olan doğa koruma projelerini destekler. Fondan ilk hibenin
alınması ve başarılı bulunması durumunda, kişiler ve gruplar ikinci
kez £ 6,000’a kadar olan hibe programına başvurabilirler. Bunun da
başarılı olması durumda, Rufford Booster Grant isimli ve £ 12.000
değerindeki başka bir hibe programına başvurabilirler.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ruffordsmallgrants.org/rsg/criteria
64
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
İnternet sitelerindeki “kurum hakkında” isimli bölümden e-posta atmak mümkündür.
ÜLKE: Türkiye
KURUM HAKKINDA: Sabancı Vakfı, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün,
yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak hedefiyle hareket eder. Vakıf, kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla hibe programları, ortaklıklar, seminer ve benzeri çalışmalar yapar. Vakfın, Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olan farklı hibe
programları vardır. Düzenli olarak hibe verdiği program Toplumsal Gelişme
Hibe Programı’dır.
SABANCI VAKFI
www.sabancivakfi.org
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplumsal adalet, ekonomik katılım, toplumsal katılım.
BAŞVURU HAKKINDA: T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik
dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler tarafından geliştirilen, proje geliştirme ve uygulama aşamasında ortaklıkları bulunan kurumlar tercih edilir. Cinsiyet, yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engeller sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan
kadın, genç ve engellileri hedef alan projeleri destekler. Projelerin seçiminde; ‘çifte dezavantajlı’ grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, engelli
genç veya engelli genç kadın) ve/veya farklı alanlarda çalışan kurumlarla işbirlikleri kurarak, “toplumsal cinsiyet”, “engelli” ve/veya “gençlik” yaklaşımlarını
çalışmalarında içeren kurumların projelerine öncelik verilmektedir. Kurumun
faaliyetlerinin Türkiye içinde olması gerekir. Proje en fazla 12 ay sürebilir. Proje başına en az 40.000 TL, en fazla 200.000 TL talep edilebilir. Proje
başvuruları online olarak yapılmaktadır.
65
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.sabancivakfi.org/sayfa/2012-proje-basvurulari
İletişim:
[email protected]
66
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Japonya
KURUM HAKKINDA: Sasakawa Barış Vakfı, insanlığın refahına ve uluslararası
toplumun gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası etkileşim ve işbirliği çalışmalarını destekler. SPF’ nin Özel Fonlar’ı altında yer alan
Orta Doğu İslam Fonu, Japonya ve Orta Doğu arasındaki politik, ekonomik,
sosyal ve kültürel değişim ve anlayışı geliştirmek ve derinleştirmek için çalışan
sivil toplum örgütlerine hibe sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Japonya ile ilgili bilgi aktarımı, insan değişimleri, kapasite geliştirme, deniz güvenliği üzerine araştırma.
BAŞVURU HAKKINDA: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu fona başvurabilir. Proje süresi bir ila üç yıl arasında olabilir. Hibe miktarı ile ilgili bir kısıtlama
olmamakla beraber, bu miktar geçmiş yıllarda proje başına yıllık $ 20,000 ve
$100,000 arasında olmuştur. Başvurular, İngilizce ve Japonca olarak hazırlanabilir. İnternet sitesinden başvuru ve bütçe formlarına ulaşabilir. Başvurular,
sadece posta yoluyla kabul edilir. Sonuçlar, başvurduktan yaklaşık altı ay sonra
açıklanır.
SASAKAWA BARIŞ
VAKFI- THE SASAKAWA
PEACE FOUNDATION
(SPF)
SASAKAWA ORTA DOĞU İSLAM
FONU - THE SASAKAWA MIDDLE
EAST ISLAM FUND (SMEIF)
www.spf.org/smeif/
Başvuru Hakkında Ayrıntılı Bilgi:
www.spf.org/e/grants/
İletişim:
İnternet sitelerindeki iletişim bölümünden e-posta atmak mümkündür.
67
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: İngiltere
KURUM HAKKINDA: Vakıf, uluslararası insan haklarını desteklemek için kurulmuştur. Türkiye için özel olarak, “Stratejik Fon” isimli bir girişimleri mevcuttur. Fon, Türkiye’nin Avrupa ve Asya ve İslam, laik ve Hıristiyan gelenekleri arasında bir köprü ve demokratik açıdan stratejik önemini tanır.
SIGRID RAUSING VAKFI
- THE SIGRID RAUSING
TRUST
TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK FON
- THE STRATEGIC FUND FOR
TURKEY
www.sigrid-rausing-trust.org/
Grantees/Strategic-Fund-forTurkey
68
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Fon, bağımsız, politik ve siyasi olmayan bir yapıdadır. Türkiye’nin de imzaladığı
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni esas alır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Sivil ve siyasi haklar, kadın hakları, azınlık hakları, sosyal adalet.
BAŞVURU HAKKINDA: Vakıf, genelde davet üzerine başvuru kabul eder.
Hibeler, belli programlara özel ya da genel destek olarak verilebilir. Hibe miktarında alt ya da üst limit yoktur. İlk defa çalıştıkları kurumlara bir senelik hibe
verirler. Ardından, üç senelik hibeleri de mevcuttur. Özel durumlarda, hibe
alan kurumlar, eğer kuruluşlarında büyük bir yapısal değişik planlıyorlarsa,
“Geliştirme Hibesi” adı altında yeni bir hibe alabilirler. Ani bir insan hakları krizi
olduğunda ya da insan hakları savunucularının korunmasının gerekli olduğu
durumlarda “Acil Hibe” alabilirler. Ancak bu hibe kurumdan önceden ya da o
anda hibe alan kurumların önerisiyle doğrudan program sorumlusuna yazılarak alınabilir. Türkiye programı için 3 yıl içinde toplam £ 870,000 hibe
verilmiştir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process
İletişim:
[email protected]
ÜLKE: Belçika
KURUM HAKKINDA: TFfE’nin ana hedefi Toyota’nın belirdiği sürdürülebilirlik
politikalarını takip etmektir. Bunun için Avrupa’daki hayır kurumları, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yapar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Çevre, yol güvenliği, teknik eğitim.
BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitim kurumları hibeden
faydalanabilir. TFfE, Avrupa içinde birden çok ülkede gerçekleşen ya da gerçekleşme potansiyeli olan projeler, aynı zamanda, yerel kurumların katılımını
içeren projelerle ilgilenir. Her dönem fon başvurusu yapılabilir ancak TFfE Ekim
ayı içinde projeleri seçer. İlk başvuruda proje süresi 1 seneyi geçmemelidir. İlk
sene maksimum hibe, € 30.000 iken, ikinci sene maksimum € 15.000
verilir. Başvurular online olarak yapılır, internet sitelerinde başvuru formu bulunmaktadır.
TOYOTA AVRUPA
FONU - TOYOTA FUND
FOR EUROPE (TFfE)
www.toyotafund.eu
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.toyotafund.eu/funding/apply_funding.aspx
İletişim:
[email protected]
69
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRK HAYIRSEVERLİK
FONLARI - TURKISH
PHILANTHROPY
FUNDS (TPF)
www.tpfund.org
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: TPF, toplum vakfı (community foundation) modelini uygulayan ilk Türk-Amerikan vakfıdır. Dünyada pek çok bağışçıya tek bir
vakıf çatısı altında bağış yapma imkânı sağlayan bu modelin özünde, Türk
kültürünün yaygın geleneklerinden biri olan ‘imece’ usulü yatmaktadır. TPF,
Amerika’da bağış yapan kişilerle Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları arasında
iletişim kurma amacıyla, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla
ortaklık kurmaktadır. TPF göz önüne aldığı iki ölçüt (Amerikan kanunlarıyla belirlenmiş) olan, hukuksal ve mali yeterlilik ve kurumsal verimliliktir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, eğitim, kültür-sanat, sosyal ve ekonomik kalkınma.
70
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: TPF’nin hibeleri, kâr amacı gütmeyen, hükümete
veya herhangi bir din veya mezhebe bağlı olmayan Türkiye’nin herhangi bir
bölgesindeki bütün Sivil Toplum Kuruluşlarına açıktır. TPF, iki farklı şekilde fon
verir: Bağışçı tavsiyesi ile verilen hibeler ve rekabete dayalı hibeler.
Bağışçı tavsiyesi ile verilen hibeler: TPF hibelerinin çoğu bağış yapan bireylerin
tavsiyeleriyle “named fund”lar aracılığı ile verilmektedir. İsteğe bağlı olmayan
fonlar için başvurular sadece TPF’nin yeterlilik testini geçmiş Sivil Toplum Kuruluşlarından kabul edilmektedir. Kuruluşlar yeterlilik başvurularını TPF’ye her
zaman yollayabilirler. Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Rekabete dayalı hibeler: TPF’nin belirlediği öncelikli alanlarda, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere fon verir. Türkiye’deki
güncel gelişmelere göre bu alanları genişletebilir ya da değiştirebilir. Çağrılar
internet sitesinden takip edilebilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.tpfund.org/en/Grant_Seekers.aspx
İletişim:
[email protected]
71
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
TÜRK KÜLTÜR VAKFITURKISH CULTURAL
FOUNDATION
www.turkishculturalfoundation.org
KURUM HAKKINDA: Vakıf, dünyada Türk kültür ve mirasını korumak ve tanıtmak, yurtdışındaki Türk mirasının korunması desteklemek, beşeri bilimler
alanında Türkiye’yi ilgilendiren konuların araştırılması, dokümantasyonu ve yayınlanmasını sağlamak, Türkiye’de beşeri bilimler alanında çalışan dezavantajlı
öğrencilerin eğitimine destek olmak amacı ile kurulmuştur. Bu alanda, kişisel
ve kurumsal fon başvurularına açıktır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültür, sanat, kültürel miras, eğitim.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru için, kurumun internet sitesinde başvuru
formatına dair ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Başvuru için kurum bilgilerini içeren bir sayfalık ön yazı ve iki sayfayı geçmeyecek projeyi anlatan bir metin istenmektedir. İlgili kişi ve kurumlar, bu başvuruyu doldurarak [email protected] adresine gönderebilirler. E-posta ile gönderilemeyen dokümanlar
kurum adresine postalanabilir. Verilen fon miktarı ile ilgili bir kısıtlama
mevcut değildir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.turkishculturalfoundation.org/pages.php?ID=27
İletişim:
[email protected]
72
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri
KURUM HAKKINDA: CIPE, ticaret odaları, işveren federasyonları, ticaret birlikleri ve özel girişim odaklı araştırma grupları gibi hükümet-dışı ticari kuruluşlara dünya çapında hibe şeklinde mali destek sağlayan, kâr amacı gütmeyen,
bir özel sektör kuruluşudur. CIPE’ nin amacı, özel girişim kurallarını ve demokratik gelişime katkıda bulunan kuruluşları desteklemektir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Girişimcilik ve strateji.
BAŞVURU HAKKINDA: CIPE ticari girişimlere, yatırım ve ticareti artırımına,
siyasi partizan etkinliğe fon sağlamaz. CIPE sınırlayıcı program kategorilerine
bağlı kalmaz; dünyanın her tarafından kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan gelen hibe tekliflerini değerlendirmeye alır. Başvuru yapacak kuruluşların önce
kısa bir özet göndermesi gerekmektedir. Bu ön başvuruya olumlu yanıt verilmesi dâhilinde, internet sitelerinde yer alan hibe başvuru ve kuruluş bilgi
formu doldurulur. Resmi teklifleri gözden geçirme süresi en fazla 6 aydır. CIPE
İcra Kurulu bütün teklifleri değerlendirmeye tabi tutarak onay veya ret için
tavsiyede bulunur. Kurul, bir yıl içerisinde dört kez toplanır. İnceleme süreci
sonunda başvuran kuruma hibenin verildiğine ilişkin dokümanlar veya ret cevabı gönderilir.
ULUSLARARASI
ÖZEL GİRİŞİM
MERKEZİ - CENTER
FOR INTERNATIONAL
PRIVATE ENTERPRISE
(CIPE)
www.cipe.org
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.cipe.org/about/grants/index.php
İletişim:
[email protected] 73
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
74
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Büyükelçilik ve konsolosluklar, bulundukları ülkelerde farklı uygulamalar ile
Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olmaktadırlar. Temel hedefleri, dış politika
hedefleri doğrultusunda ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmektir.
BÜYÜKELÇİLİKLER VE
KONSOLOSLUKLAR
Bu bölümde, Türkiye’de bulunan büyükelçilikler ve konsolosluklar tarafından
verilmekte olan fonlar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Büyükelçilik ve konsoloslukların desteklediği programları ve çalışmaları internet adreslerinden
düzenli olarak takip ederek, güncel bilgilere ulaşmanızı öneririz.
75
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
76
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: Avusturalya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım
Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde
yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir. DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve
yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını
sağlamıştır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve
tarımsal kalkınma ve çevre.
BAŞVURU HAKKINDA: DAP fonları, kâr amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan bireylere, toplum gruplarına ve Sivil Toplum Kuruluşlarına
açıktır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve
çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir. Projeye hak
kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve bir yılı aşmayacak şekilde uygulanır.
Başvurular, başvuranın adres bilgileri, projenin ayrıntılı tanımlaması, talep edilen fonun miktarı, projeden beklenen gelişmeler, uygun kurumsal destek düzenlemelerinin ayrıntıları ve faaliyetin hedef kitlenin gelişmesine nasıl katkıda
bulunacağı yazılarak iletişim e-posta adresine iletilir.
Teklifler alındıktan sonra büyükelçiliğin DAP komitesine değerlendirilmek üzere sunulur. DAP komitesi her üç ayda bir toplanır. Teklifler yukarıda belirtilen
DAP hedefleri ve prensipleri ile uyumu açısından değerlendirilir. Başvuruların
sonucu, başvuranlara yazılı olarak bildirilir. Fon miktarı, $ 5.000- $ 30.000
arasındadır.
AVUSTURALYA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
DOĞRUDAN YARDIM
PROGRAMI – DIRECT
ASSISTANCE PROGRAMME
(DAP)
www.turkey.embassy.gov.au
77
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html
İletişim:
Elif Barutcuoglu-Wade
[email protected]
78
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: MATRA “Toplumsal Dönüşüm”ün Hollandaca kısaltmasıdır. MATRA- Toplumsal Dönüşüm Programı, Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde demokratik anayasal devletler doğrultusunda geçişin desteklenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. MATRA, sosyal alanlarda etkin olan Orta ve
Doğu Avrupa’daki hükümet dışı kuruluşların ve yerel yetkililerin etkinliklerini
destekler. MATRA’nın alt programlarından biri de MATRA-Decentral’dır.
Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, MATRA’yı Türkiye’nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB
üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç olarak görmektedir. Programda ana
hedef kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun
desteklenmesidir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Adalet ve içişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu,
yönetişim, polis ve yolsuzlukla mücadele), insan hakları (azınlıklar ve toplumsal
bilinç yaratma), medya ve bilgi, eğitim.
BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları, merkezi, bölgesel ve yerel
otoriteler ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları hibe başvurusunda bulunabilirler. Projenin süresi on iki ayı geçmemelidir. Proje yerel inisiyatiflerden
gelmelidir, hedef grup projenin tüm aşamalarına aktif bir şekilde dâhil olmalıdır. Ayrıca, hedef grup, projenin yükünün bir parçasını taşımalıdır (mali veya
ayni). Eğer MATRA etkinlikleri açık bir şekilde tarif edilmişse, teklifte diğer fon
kaynakları da belirtilmişse, bütçe dengelenmişse ve MATRA’nın görünürlüğüne
dair garanti verilmişse, projeye eş-finansman sağlanması mümkündür. MATRA
kapsamında fon sağlanmayan durumlar hakkında internet sayfalarında detaylı
bilgi verilmiştir.
HOLLANDA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
MATRA – DECENTRAL DESTEK
PROGRAMI
turkey.nlembassy.org/services/
civil-society
79
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Kurumlar kendi bölgelerinde bulunan konsolosluk ya da büyükelçiliğe, projenin amacı, sonuçları, faaliyetleri, yöntemleri ve bütçesini içeren 1 sayfalık bir
ön başvuru yaparlar. Ön başvuruyu geçen kurumlar, internet sitesinde yer alan
formu doldurarak tam başvurularını gönderirler. Proje başvuruları her zaman
yapılabilir.
Proje bütçesi € 10.000 ve € 300.000 arasında olan projeler başvurabilir ancak genelde bütçesi € 50.000 altında olan projeler kabul edilmektedir. Program, her dönem başvuru kabul eder. Başvurular, aşağıdaki iletişim adreslerine yapılabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
turkey.nlembassy.org/services/civil-society/matra-decentral-programme
İletişim:
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova,
Bilecik, Sakarya’dan yapılacak başvurular için İstanbul Konsolosluğu:
[email protected]
Diğer şehirler için Ankara Büyükelçiliği: [email protected]
80
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: Hollanda İnsan Hakları Programı, insanlığın adaletsizlik ve baskıya karşı duruşunu güçlendirmeyi hedefler. İnsan haklarına saygılı
bir dünya yaratmak için farklı yollar dener. İnsan hakları konusunda çalışma
yapan ve kendi toplumunda köklü değişiklikler yaratmak isteyen kişileri destekler.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kapasite geliştirme (en öncelikli alan), düşünce özgürlüğü, medyada çeşitlilik ve internet özgürlüğü, eşcinsellere eşit muamele
ve eşcinsellik yasası kapsamında cezalandırmanın kaldırılması, ülke dışındaki
Hollanda’lı kurumların insan haklarının gelişimine katkısının güçlendirilmesi,
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların uygulanması ve geliştirilmesinde hükümetlerden hesap sorulması, önemli insan hakları antlaşmalarının onaylanması
ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukların raporlanması, çocuk işçiliğine karşı
mücadele.
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
İNSAN HAKLARI PROGRAMI
BAŞVURU HAKKINDA: Ankara Büyükelçiliği, kamu ve özel sektörün
Türkiye’de insan haklarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri girişimleri
destekler. MATRA için geçerli olan başvuru süreci İnsan Hakları Programı için
de geçerlidir. Proje başvurusu yapmak isteyen kurumların e-posta ya da posta
yolu ile 2 sayfalık İngilizce yazılmış proje özetini aşağıdaki iletişim adreslerine
göndermeleri gerekir. Ön elemeyi geçen projeler, tam başvuru yapmak üzere
davet edilirler.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
turkey.nlembassy.org/services/civil-society
81
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova,
Bilecik, Sakarya’dan yapılacak başvurular için İstanbul Konsolosluğu:
[email protected]
Diğer şehirler için Ankara Büyükelçiliği: [email protected]
82
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, daha iyi bir dünya, daha iyi bir Britanya için
bakanlığın stratejik hedeflerine ulaşmak üzere çeşitli projelere destek vermektedir. Projelerde kamu kurumları, diğer donörler, uluslararası kuruluşlar,
STK’lar, üniversiteler ve özel sektör kurumları gibi çeşitli paydaşlarla ortaklıklar
kurmaktadırlar.
İKİLİ İŞBİRLİĞİ FONU
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları,
ifade özgürlüğü, göçmenlik, iklim değişikliği, enerji ve çevre, sivil toplumun
güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Elçilik ve İstanbul’daki başkonsolosluk, küçük
projelere £ 5,000’a kadar fon verebilmektedir. Bu fona projeler mali
yıl boyunca (1 Nisan – 31 Mart) herhangi bir zaman sunulabilir. Ancak yılsonuna doğru bütün fonlar çoktan dağıtılmış olmaktadır. Projelerin aynı
mali yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.
İNGİLTERE
BÜYÜKELÇİLİĞİ
www.ukinturkey.fco.gov.uk/en/
about-us/working-with-turkey/
projects/
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
ukinturkey.fco.gov.uk/tr/about-us/working-with-turkey/projects/biletaralprogramme-fund
İletişim:
Neşe Akkerman
[email protected]
83
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AVRUPA’YI
BİRLEŞTİRME
PROGRAMIDİPLOMATİK
DEĞERLER ETKİ FONU
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
84
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
FON HAKKINDA: Avrupa’yı Birleştirme Programı kapsamındaki fon, güvenli
komşuluk bölgesinde etkin ve küresel anlamda rekabetçi bir AB oluşturma
vizyonunu eyleme geçirmek için İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na yardımcı olmaktadır. Bu fon kapsamında, AB genişleme sürecine destek verilmekte ve
ortak ülkelere AB’ye katılım yolunda gerekli olan reformları uygulamaları için
yardım edilmektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Siyasi reformların desteklenmesi ve siyasi savunuculuk, şeffaflığın ve iyi yönetişimin arttırılması, kamu idaresinde kapasite oluşturma ve adalet sektöründeki reformların güçlendirilmesi ve insan haklarının
desteklenmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Kişisel başvurular dışında, tüzel kişiliğe sahip tüm
kurum ve kuruluşlardan başvuru kabul edilmektedir. Fon stratejisi elverdiği
takdirde altı aydan üç yıla kadar süren projelere izin verilmektedir. İşbirliğini
güçlendirmek adına sunulan projelerde ortaklıklar kurulması Büyükelçilik tarafından olumlu karşılanmaktadır.
Projelerin bütçesi en az £ 20.000 olmalıdır. Proje teklifi onaylandığı takdirde uygulayıcı kurum ve kuruluşlara herhangi bir ön ödeme yapılamamaktadır.
Uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ödemelerini kendi kaynakları ile gerçekleştirdikten sonra ilgili fiş ve faturaların orijinallerini Büyükelçilik Proje Koordinatörü’ne
teslim ederek masrafları tazmin edebilmektedir. Bu nedenle uygulayıcı kurum
ve kuruluşların Büyükelçilikten para transferi kabul edebiliyor olması gerekir.
2012-2013 yılları için başvuru kabul edilmemektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/projects/re-unitingeurope/
İletişim:
Özge Manyas
[email protected]
85
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
GERİ DÖNÜŞ
VE YENİDEN
BÜTÜNLEŞME
FONU
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
FON HAKKINDA: Hükümetin, Birleşik Krallık’a göçü yönetme stratejisinin bir
parçası olarak, Geri Dönüş ve Yeniden Bütünleştirme Fonu, menşei ülkelerine
dönen yabancı ülke vatandaşı mahkûmların ve sığınma hakkı kazanamamışların sayısını önemli ölçüde artırmak ve gönüllü olarak geri dönenlerin etkin bir
şekilde yeniden entegre olduklarını garanti altına almak yönünde çalışmalar
yapmaktadır. Bu fon, hükümet kurumları arası ortak bir fondur. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Sınır Teşkilatı, Uluslararası Kalkınma Teşkilatı ve Adalet Bakanlığı
tarafından oluşturulmuştur.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Göç, geri dönüş ve yeniden bütünleşme.
BAŞVURU HAKKINDA: Proje fikri olan kişi ve kurumlar, büyükelçilikle bağlantıya geçerek fikirlerini sunabilirler. Eğer proje fikri, Elçilik hedeflerine uygunsa ve fon başvurulara açıksa, bakanlığın standart proje başvuru formu doldurularak fona başvurulur.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/projects/rrf/
İletişim:
Şirin Türkay
[email protected]
86
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
FON HAKKINDA: Fon, Birleşik Krallık’ın kalkınma stratejilerine uyumlu olarak
sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi hedefler. Türkiye, Birleşik Krallık’ın öncelik verdiği 15 ülke/bölgeden biridir. Sürdürülebilir, etkin ve açık ekonomiyi
desteklemek, enerjinin verimli kullanımı teşvik etmek ve enerji güvenliğini artırmak, düşük karbon yüksek büyüme ile iklim değişikliği ile baş etmek fonun
önceliklerini oluşturur.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Açık küresel ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği.
BAŞVURU HAKKINDA: Tüzel kişiliğe sahip bütün organizasyonlar hibe için
başvurabilir. Bireysel başvurulara açık değildir. Başka kurumlarla ortaklık kurmak zorunlu olmamakla beraber, teşvik edilir. İlgilenen organizasyonlar kuruma önce ön başvuru yaparlar. Ön başvurular, 23 Mart 2012’e kadar açıktır.
Hibe miktarı için, bir sınır olmamakla beraber pratik açıdan £ 90.000
altındaki projelere fon sağlanması ihtimali yüksektir. € 125.000 üzerindeki projeler için, Merkezî Finans ve İhale Birimi (CFCU) tedarik yöntemleri
uygulanır. Projeler, 12 ayı geçmemelidir ve Mart 2013 sonuna kadar tamamlanmalıdır. İnternet sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak aşağıdaki
iletişim adresine gönderilir.
TÜRKİYE PROGRAMI
REFAH FONU
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/projects/prosperity/
İletişim:
Cem Gündoğan
[email protected]
87
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, insan hakları alanında da fon vermektedir. Başvuru için, internet sitesinde yer alan form doldurulur. Bütçe için bir sınırlama
olmamakla beraber, proje £ 30,000 üzerinde ise, başvuru formunda ek alanlar
doldurmak gerekir.
TÜRKİYE’DE İNSAN
HAKLARI
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
88
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/human-rightsturkey/human-rights-projects/
FON HAKKINDA: İstanbul İsveç Başkonsolosluğu bünyesindeki Türk-İsveç
İşbirliği Birimi, İsveç Hükümeti tarafından 2001 yılında kurulmuştur. Birimin
görevi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik doğrultusunda sürdürdüğü reform sürecini desteklemektir.
İsveç Hükümeti, Ocak 2010 - Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olacak yeni
bir kalkınma işbirliği stratejisini 2010 yılı başında yürürlüğe sokmuştur. Bu
stratejinin uygulanmasından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida)
ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu sorumludur. İşbirliğinin büyük bir bölümünü Sida koordine ederken, Türk-İsveç İşbirliği Birimi demokrasi, insan hakları
ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Türkiye’deki toplumsal tartışmalara katkı sunmaktadır. Bu kapsamda Türk-İsveç İşbirliği Birimi, her yıl belli sayıda projeye
finansal destek sağlar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları, cinsiyet eşitliği, demokrasi.
BAŞVURU HAKKINDA: Finansal destek için akademik, siyasi, kültürel kurum
ve kuruluşlar, devlet kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler,
vakıflar ve düşünce kuruluşları başvurabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul
edilmemektedir. Değerlendirme sürecine dâhil olabilmesi için başvuru formunun İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir ve istenen tüm bilgilerin
eksiksiz olarak başkonsolosluğa sunulması mecburidir. Başvuru formu, internet sitesinde yer almaktadır. Proje başvurusunda, projenin hangi alanda ya da
alanlarda olacağı açıkça belirtilmelidir. Eğer proje, yukarıda belirtilen öncelikli
alanlarda değilse, başvurmadan önce iletişim adresine yazarak önbilgi alınabilir.
İSVEÇ
BAŞKONSOLOSLUĞU
TÜRK-İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ
www.swedenabroad.com/
Start____9208.aspx
89
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvurular yıl boyunca yapılabilir ancak projeler bir yıl içerisinde
karar kurulu tarafından sadece 3 defa değerlendirilecektir. Bu tarih
her sene 15 Şubat, 15 Mayıs ve 30 Eylül olarak belirlenmiştir. Hibe sonuçları, bu tarihlerden bir ay sonra açıklanır. Başvurular e-posta ve posta ile
yapılabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.swedenabroad.com/Page____11198.aspx
İletişim:
Sevil Özmen
[email protected]
90
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: Japon Hükümeti, kalkınmakta olan ülkelerde temel
ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali
yardım programı sunmaktadır. Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP) olarak adlandırılan bu program, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve belediyeler gibi
çeşitli kuruluşlarca önerilen projeleri geri ödemesiz bir mali yardımla desteklemektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR:
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin
ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması.
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler.
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri.
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri,
huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler.
JAPONYA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL PROJELERE HİBE
PROGRAMI (GGP)
www.tr.emb-japan.go.jp
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları.
Diğer Proje Konuları: Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük
çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi.
91
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyeler başvuruda
bulunabilirler. Hibeler, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilecek projelere açıktır. Projeler, toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Başvurular, program yürürlükte olduğu sürece yılın her
dönemi yapılabilir. Değerlendirme ve projelere para transferinin zamanlaması,
projenin onaylandığı yılın Japonya mali takvimine göre, büyükelçilik tarafından belirlenmektedir.
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 100.000 USD’dir.)
Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi
tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle
proje bütçeleri en fazla 100.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır. İnternet sitesinde başvuru ile ilgili geniş bilgi bulunmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm
İletişim:
[email protected]
92
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
FON HAKKINDA: Yerel Girişimler için Kanada Fonu’nun amacı; teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma desteği veren küçük ölçekli projeleri finanse
ederek, yerel halkın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam standartlarının artırılmasıdır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Fakirliği azaltmak ve insani temel ihtiyaçlar, cinsiyet
eşitliği, kurumsal ve kapasite geliştirme, çocuk sağlığı ve korunması, özel sektörün geliştirilmesi, demokrasi ve iyi yönetişim (insan hakları, hukuk üstünlüğü
ve adaleti de içine alır.)
BAŞVURU HAKKINDA: Kanada Fonu, Kanada Hükümeti’nin siyasal amaçlarıyla bağdaşan ve öncelikli çalışma alanlarına hitap eden Sivil Toplum Kuruluşlarına ve kamu gruplarına hibe yardımı yapar. Tüm tekliflerde, projenin cinsiyet
eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini açık bir şekilde belirtmek gerekir. Öncelik, fondan daha önce yararlanmamış kurumlara verilir. Aynı
zamanda, diğer kurumlar tarafından fon sağlanmayan bölge ya da sektörlerde
çalışan kurumlar öncelik kazanır. Başvuru belgeleri e-posta yolu ile Ankara’daki
Kanada Büyükelçiliği’ne gönderilir. Teklifler, tüm giderleri listeleyen detaylı bir
bütçe içermelidir. Fon miktarı maksimum $ 20.000 (Kanada Doları)’dır.
Proje teklifi formatı internet adreslerinde bulunmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/development-developpement/cfli-fcil.aspx?lang=eng&view=d
İletişim:
[email protected]
KANADA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA
FONU
www.canadainternational.gc.ca
93
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
94
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Bu bölümde, yerel, ulusal ve uluslararası olarak faaliyet gösteren devlet kurumları yer almaktadır. Ayrıca, ikili ya da çok taraflı yapılar olarak da isimlendirebileceğimiz uluslararası kuruluşlar da bu bölüm içindedir.
Devlet desteğinin ana yararlanıcıları kamu kurumları olmakla beraber, Sivil
Toplum Kuruluşlarına açık fon imkânları da mevcuttur. Uluslararası kuruluşlar
da, bazı vakıflar gibi, doğrudan fon sağladığı gibi, yerel Sivil Toplum Kuruluşları
ve kamu kurumlarıyla ortaklık kurarak çalışmalarını gerçekleştirirler.
DEVLET
KURUMLARI VE
ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
95
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
96
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: Zivik Programı, Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültürel İlişkiler Enstitüsü’nün bir parçasıdır ve sivil çatışma çözümü konusunda, Sivil Toplum Kuruluşları ve Federal Almanya Dışişleri Ofisi’ne danışmanlık sağlar. Program, kriz bölgelerinde gerçekleşen projelere destek olur, projeleri belgeler ve
değerlendirir. Programın finansmanı, Alman Dışişleri Ofisi tarafından sağlanır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Çatışma çözümü, barış inşası.
BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru için bölgesel bir kısıtlama mevcut değildir.
Projeler, aynı yıl içinde başlayıp bitiyorsa, fon sağlanabilir. Ocak ve Şubat’ta
başlayan projelerin başvurusu, bir önceki sene 1 Kasım’dan önce yapılmalıdır.
Mart ve Aralık arası gerçekleşecek projelerin başvurusu, yaklaşık iki ay önceden yapılmalıdır. Aynı proje ile iki defa başvurulabilir. Başlamış ya da bitmiş
projelere fon verilmez. İlk defa başvuranlar, € 70.000’dan düşük bütçeli
projelerle başvurabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ifa.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/beforesubmitting-an-application/
İletişim:
[email protected]
ALMANYA DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI KÜLTÜREL
İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ
- INSTİTÜT FÜR AUSLANDSBEZİEHUNGEN
(IFA)
ZİVİK PROGRAMI- THE ZİVİK
PROGRAMME
www.ifa.de/en/
foerderprogramme/zivik/aboutzivik/
97
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
HİBE PROGRAMLARI
www.europa.eu
98
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: 27 üyesi olan Birlik, demokrasi, insan hakları ve pazar
ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan ülkelerle ortaklıklar kurar.
AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine çeşitli mali araçlarla finansal
olarak katkı sağlar. AB’ye üye olmak isteyen ülkeler, aday ülke olarak kabul edildiklerinde, katılım öncesi finansman adı verilen artırılmış mali destek almaktadırlar. Bunun dışında, AB Birlik Programı hibeleri mevcuttur. AB, Türkiye’nin
üyelik süreci kapsamında, her yıl, sosyal hizmetlerden işletme desteğine ve
bölgesel kalkınmaya, binlerce projeyi finanse etmektedir.
PROGRAM HAKKINDA: Avrupa Birliği 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe
gitmiştir. Buna göre aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar,
IPA adı altında birleştirilmiştir. Beş bölüm halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma desteğinin yanı sıra çevre, ulaştırma, bölgesel
rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal kalkınma olarak belirlenen yeni
alanlarda katılım öncesi mali destek de sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilmekte olan Topluluk Programları’na
katılmaya devam etmektedirler.
IPA kapsamında 2007–2013 yılları itibarıyla bütçelenen toplam fon yaklaşık €
10,1 milyar tutarındadır. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan €4,9 milyar, nüfus
ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmış durumdadır.
BAŞVURU HAKKINDA: Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen
projeler, “Hibe Programı” adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe
Programı, hâlihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki
öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar,
Müsteşarlıklar vb.) tarafından, geliştirilmiş projelerin içerisinde yer alan ve söz
konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına Sivil Toplum Kuruluşlarının da
katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir. Hibe
Programları’nın şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru,
başvuru ve değerlendirmenin koordinasyon görevi T.C. Hazine Müsteşarlığı’na
bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne (MFİB) verilmiş-
KATILIM ÖNCESİ
YARDIM ARACI (IPA)
www.ab.gov.tr/index.php?p=5
99
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
tir. Dolayısıyla, projelerin Avrupa Birliği’nin merkezinin bulunduğu Brüksel’e
iletilmesi veya herhangi bir AB ülkesinde bir Avrupa Birliği kuruluşuna iletilmesi gerekmemektedir.
Hibe Programı’nın proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin teklif
çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2–3 ay sürmektedir. Sivil Toplum
Kuruluşları, hibe programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri
başvuru süresi içerisinde MFİB’ye sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde hibe
programından faydalanma şansını kaybederler. Hibe Programları için proje
başvuruları genel olarak Türkçe hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı
şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir.
100
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı, Hibe Programı’nın bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe
Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek
isteyen Sivil Toplum Kuruluşlarının belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere)
MFİB tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programları’na ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği
Bakanlığı internet sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Bakanlığı
kamuoyunu bilgilendirme amacıyla söz konusu duyuruları yapmakta olup,
proje başvuruları kabul etmemektedir.
PROGRAM HAKKINDA: Birlik Programları, belirli bir süre için, birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde, AB üye ülkeleri ve aday ülkeler
arasındaki işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.
Türkiye’nin katıldığı birlik programları listesi aşağıdaki gibidir.
1) Hayatboyu Öğrenme Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı):
Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dâhil olmak üzere öğrenme faaliyetlerini
yaşam boyu bir aktivite haline getirmeyi amaçlamaktadır.
www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=7
2)Gençlik Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı):
Bilgi, eğitim ve fırsatlar sağlayarak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının çıkarları
için çalışmaktadır.
www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=13
3)Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve
Programı (TÜBİTAK):
AB’nin sivil Ar-Ge alanındaki temel destek programıdır. Ar-Ge, Ar-Ge altyapıları ve araştırmacı destekleri de dâhil olmak üzere geniş bir destek portföyü
bulunmaktadır.
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
AB PROGRAMLARI
(BİRLİK PROGRAMLARI)
www.ab.gov.tr/index.
php?p=101&l=1
101
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
4)Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Girişimcilik ve Bilgi
Toplumu) (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile DPT Müsteşarlığı):
Girişimcilik - Program, KOBİ’lerin yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirmelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Bilgi Toplumu - Rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
ec.europa.eu/cip/
5) Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı):
Program 5 bölümden oluşmaktadır: istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği.
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
6) Kültür Programı (Kültür ve Turizm Bakanlığı):
Programın genel amacı, Avrupa vatandaşlığı oluşumunu teşvik ederek ve
programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel
aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel işbirliğini arttırarak Avrupalılar
tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamaktır.
ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
102
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
7) 2007–2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi:
Avrupa kültürünün korunması ve Avrupa kimliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
www.ab.gov.tr/index.php?p=46038&l=1
8) Fiscalis 2013 Programı (Maliye Bakanlığı):
Genel amacı, iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkelerarası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_en.htm
9) Gümrük 2013 Programı (Gümrük Müsteşarlığı):
Programın amacı, gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_programme/index_en.htm
103
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Vatandaşların, işletmelerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programları’na katılım imkânı mevcuttur. Aday
ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik
Programları önemli katkılar yapmaktadır. Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin
teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan
ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.
Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa
Komisyonu’na gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede
bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır. Birlik
Programları’nın temel amacı, işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların
büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım
projeleri gibi) verilmektedir.
104
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Aşağıda açık çağrıları olan AB Programları’ndan bazı örnekler yer almaktadır. Hibe çağrıları ile ilgili son gelişmeleri her zaman “Başvuru
hakkında ayrıntılı bilgi” bölümünde yer alan internet sitelerinden takip etmek gerekir.
PROGRAM HAKKINDA: 2007- 2013 programlama döneminde Türkiye’nin de
tam üye olarak yararlandığı Kültür Programı; Türkiye’de kültür operatörlerinin
çalışmalarına ve programa üye devletler ile kuracakları ortaklıklara uluslarüstü yeni bir boyut getirmektedir. Bu program; sahne sanatları, görsel sanatlar,
plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda, dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri gibi binlerce kültür kurumuna birlikte çalışma, ortaklaşa kültürel ve sanatsal projeler yaratma ve uygulama konusunda olanaklar
sağlamaktadır. Kültür programını yürüten kurum Avrupa Komisyonu’dur; alt
kurumları ise Yönetici Ajans ve Kültürel İrtibat Noktası’dır. Kültür Programı’nın
Türkiye’de yürütülmesini Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlenmiştir. Programın tanıtılması, eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruluşların program
üyesi diğer ülkelerdeki kuruluşlarla irtibatının sağlanmasına destek olunması maksadı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültürel İrtibat Noktası
oluşturulmuştur. Kültürel İrtibat Noktası’nın amacı, Kültür Programı’nın kamuoyuna tanıtılması ve kültür alanında çalışan meslek sahipleri ve işletmecilerin
programa geniş katılımını sağlamaktır.
AVRUPA KÜLTÜR
PROGRAMI - CULTURE
PROGRAM 2007–2013
www.ccp.gov.tr
Programın, desteklediği projeler şu başlıklar altında verilmektedir: Çok Yıllı
İşbirliği Projeleri, İşbirliği Projeleri, Edebi Çeviri Projeleri, Üçüncü Ülkelerle
İşbirliği Projeleri, Avrupa Kültür Festivalleri Desteği, Avrupa Düzeyinde Kültür
Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Desteklenmesi, Kültür politikası
analizine ilişkin faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliği projeleri.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kültür alanında çalışan kişilerin uluslararası dolaşımı,
sanatsal ve kültürel eserler ile ürünlerin uluslararası dolaşımı, kültürler arası diyalog.
105
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Başvurular, Avrupa Komisyonuna bağlı Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (EACEA); elektronik form ve normal posta yolu ile yapılmaktadır. Başvurular İngilizce, Almanca ya da Fransızca olabilir.
Dizin 1.1: Çok Yıllı İşbirliği Projeleri
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-1-1/
Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı, yıllık en az €
200.000, en fazla € 500.000’dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %50’sidir. En az 6 program üyesi ülkeden, en az 6 farklı kültür operatörü
bulunmalıdır. Proje süresi en az 3, en fazla 5 yıl olmalıdır. Son başvuru tarihi
03 Ekim 2012’dir.
Dizin 1.2.1 İşbirliği Projeleri
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-1-2-1/
Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı en az € 50.000,
en fazla € 200.000’dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %50’sidir.
Program üyesi en az 3 ülkeden, en az 3 yasal kuruluş bulunmalıdır (1 koordinatör + 2 ortak).Proje süresi en fazla 24 aydır. Son başvuru tarihi 03 Ekim
2012’dir.
106
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Dizin 1.2.2 Edebi Çeviri Projeleri ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-1-2-2/
Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı en az € 2.000, en
fazla € 60.000’dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %50’sidir. Programa üye ülkelerin dillerinden, programa üye diğer ülkelerin dillerine çeviriler
yapılmalıdır. Kamu ya da özel tüm yayınevleri müracaat edebilir. Proje süresi en
fazla 24 aydır. Yeni açılacak başvurular için internet sitesini takip etmek gerekir.
Dizin 1.3.5 Üçüncü Ülkelerle İşbirliği Projeleri
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-1-3-5/
Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı en az 50.000 €,
en fazla 200.000 €’dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %50’sidir.
Program üyesi en az 3 ülkeden, en az 3 yasal kuruluş ve en az 1 üçüncü ülke
ortağı bulunmalıdır. Proje süresi en fazla 24 aydır. 2012 yılı için belirlenen geçerli üçüncü ülke, Güney Afrika’dır. Son başvuru tarihi 04 Mayıs 2012’dir.
Dizin 1.3.6 Avrupa Kültür Festivalleri Desteği
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-1-3-6/
Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı, en fazla €
100.000’dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %60’ıdır. Proje süresi
en fazla 12 aydır. Festivalin en az 5 kez düzenlenmiş olması gereklidir. Son
başvuru tarihi 15 Kasım 2012’dir.
Dizin 2:
Avrupa Düzeyinde Kültür Alanında Faaliyet Gösteren
Kuruluşların Desteklenmesi
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-2/
a) Kültür Elçileri (Orkestralar, korolar, tiyatro grupları, dans toplulukları, vb.)
b) Kültür Ağları (Orkestralar, korolar, tiyatro grupları, bale/dans grupları, kültür
federasyonları, üniversiteler, vb.)
107
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
c)Yapılandırılmış diyalog platformları (Sivil Toplum Kuruluşları (ağlar,
dernekler, meslek birlikleri vb.))
Bu projeler için; Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı,
başvurulan kategoriye göre en az € 100.000 en fazla € 600.000’dur.
AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin %80’i olabilir. Son başvuru tarihi
18 Eylül 2012’dir.
Dizin 3.2: Kültür politikası analizine ilişkin faaliyet gösteren
kuruluşlar arasındaki işbirliği projeleri
ccp.gov.tr/ccp/teklif-cagrilari/dizin-3-2/
Bu projeler için, Avrupa Komisyonu tarafından verilen hibe miktarı,
yıllık en fazla € 120.000 ‘dur. AB hibesi, toplam geçerli proje bütçesinin
%60’ıdır. Program üyesi en az 3 ülkeden, en az 3 yasal kuruluş bulunmalıdır.
Son başvuru tarihi 01 Ekim 2012’dir.
Başvuru Hakkında Ayrıntılı Bilgi:
Her teklifin kendi internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.
İletişim:
Hale Ural
[email protected]
108
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Hakan Tanrıöver
[email protected]
Tuba Köksal
[email protected]
FON HAKKINDA: Avrupa Birliği Eğitim Programları’nın Türkiye çapında
eşgüdümünden sorumlu olan ve Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) bağlı olarak
çalışan Ulusal Ajans, katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programları’ndan
yararlanmalarını sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile
işbirliği içinde, programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine
eden uygulama birimidir. Ajans, iki ana program üzerinden projelere hibe desteği vermektedir: Hayat Boyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı.
Sivil Toplum Kuruluşlarının başvurusuna açık olan Gençlik Programı’dır. Gençler ve gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları, bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dâhil olabilir, projeler yapabilir, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabilirler.
Gençlik Programı farklı eylemlerden oluşmaktadır.
Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri,
Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri,
Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri,
AVRUPA BİRLİĞİ
EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TÜRK ULUSAL AJANSI GENÇLİK
PROGRAMI
www.ua.gov.tr
Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti,
Eylem 3.1 AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği,
Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma,
Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Avrupa vatandaşlığı, gençlerin katılımı, kültürel çeşitlilik, imkânları kısıtlı gençlerin toplumsal katılımı.
109
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Kâr amacı gütmeyen veya hükümet dışı bir kuruluş;
bir yerel, bölgesel kamu kuruluşu; gayrı resmi bir gençlik grubu; en az 8
program ülkesinde şubesi bulunan gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif
bir kuruluş; kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kamu kuruluşu; gençlik, spor
ya da kültürel alanda etkinlik düzenleyen kâr amacı güden bir kuruluş hibe
için başvurabilir. Gençlik Programı için proje başvurusu online yapılmaktadır.
Gençlik Programı’nda sürekli olarak her yıl 3 başvuru dönemi bulunmaktadır.
Son başvuru tarihleri 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim’dir. Hedef kitlesi, teklif
çağrıları, başvuru koşulları ve tarihleri, proje kalite değerlendirme kriterleri
ve hibe miktarları konusunda en güncel bilgiler için internet sitesinden bilgi
alınabilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=320615C14C7B7893D093C
D0045ED385E79A7A
İletişim:
Sefa Yahşi
[email protected]
110
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: Sinema, TV, kültür, müzik, sahne sanatları, kültürel
miras ve ilgili alanlarda çalışan binlerce insanın artan AB fonlarından daha
fazla fayda sağlayabilecekleri yeni ’Creative Europe’ programı, Avrupa Komisyonu tarafından 23 Kasım 2011’de Brüksel’de açıklandı. € 900 milyon’dan fazla
sinema ve görsel-işitsel sektör desteğine (MEDIA Programme), yaklaşık € 500
milyon kültür sektörü desteğine (Culture Programme) pay edilecek olan bu
yeni programın toplam tahmini bütçesinin 2014–2020 yılları arasında € 1.8
milyar olacağı öngörülmektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Sinema, TV, kültür, müzik, sahne sanatları, kültürel miras, medya, edebiyat, sanatçı ve kültür operatörlerinin dolaşımı.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi/ İletişim:
ec.europa.eu/culture/news/creative-europe_en.htm
YARATICI AVRUPA–
CREATIVE EUROPE
2014–2020
Açılan hibe çağrılarını düzenli takip etmek için:
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) VE AB PROGRAMLARI
(BİRLİK PROGRAMLARI) kapsamında açılan hibe çağrılarını
takip etmek için aşağıdaki internet adresleri düzenli olarak
ziyaret edilmelidir. Ayrıca, her birlik programının da kendi internet sitesinden güncel bilgiler edinmek mümkündür.
111
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
www.avrupa.info.tr
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, diplomatik ve siyasî düzeyde Avrupa
Komisyonu’nu Türkiye’de temsil eder. Delegasyon, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun ihale makamı olduğu ihale ve teklif çağrılarının duyurularını
yayınlamaktadır. Yerel hibe teklif çağrıları, yerel satın almalar ve idari satın alma
duyuruları burada yayınlanmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları yerel ve genel
hibe çağrılarına Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinden ulaşabilirler.
Avrupa Komisyonu- European Comission
ec.europa.eu/index_en.htm
112
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Avrupa Komisyonu ya da tam adıyla Avrupa Toplulukları Komisyonu, 27 komisyon üyesinden oluşan Avrupa Birliği politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü, başka bir deyişle Avrupa Birliği’nin yürütme organıdır. Mevzuat önerileri
hazırlayıp, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi‘ne sunar. Bu organlarca
hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür. Avrupa Birliği Komisyonu, projelere ve kurumlara hibe yoluyla doğrudan finansal destek sağlar.
İlgili adaylar, açılan hibe programlarını takip ederek, başvuru yapabilirler. Sivil
Toplum Kuruluşları, komisyonun internet adresindeki “Hibeler” (Grants) bölümünden çalıştıkları alanı tıklayarak, son açılan hibe programları ile ilgili detaylı
ve güncel bilgi edinebilirler.
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
www.mfib.gov.tr
Türk idari yapısı altında faaliyet gösteren MFİB, Türkiye’de uygulanan Avrupa
Komisyonu finansmanlı projelere destek vermek amacıyla yürüttüğü aktivitelerin ihale ve sözleşme süreçlerinden sorumludur. Türkiye’de uygulanmakta olan projelere ilişkin teklif çağrıları ve satın alma duyuruları MFİB’den takip
edilebilir. Hibe ile ilgili tüm ilanları görmek için, kurumun internet sitesinden
arama yapılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
www.ab.gov.tr
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda, iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini
ve yürütülmesini sağlamak üzere, 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur. Bakanlığın internet sitesi üzerinden, hibe duyurularını, AB Programları bölümünden hibe çağrılarını ve aynı zamanda ileriki dönemlerde açılacak program ve
hibelere ilişkin gelişmeleri takip etmek mümkündür.
113
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: Program, Avrupa Komisyonu’na bağlı EuropeAid
tarafından uygulanmaktadır. 1994’te başlatılan Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA), 2006 yılında daha da geliştirilmiştir. 2007–2013 dönemi
için DİHAA’nın dünya genelindeki toplam bütçesi € 1.104 milyondur. Bugün
DİHAA, üçüncü ülkelerde insan hakları ve demokrasi alanında yürütülen sivil
toplum çalışmalarının desteklenmesinde temel araç konumundadır. İki farklı
hibe programı mevcuttur.
AVRUPA KOMİSYONU
EUROPEAİD - EUROPAN COMMISSON EUROPEAID
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
AVRUPA ARACI (DİHAA) - EUROPEAN INSTRUMENT FOR
DEMOCRACY AND HUMAN
RIGHTS (EIDHR)
ec.europa.eu/europeaid/what/
human-rights/index_en.htm
114
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
• Türkiye de dâhil) Seçilebilir nitelikteki tüm ülkelere açık olan, dünya çapında uygulanan ve doğrudan Avrupa Komisyonu’nun EuropeAid Kalkınma
ve İşbirliği Ofisi tarafından duyurulan “Global Grant Schemes» (Küresel
Hibe Programları).
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından duyurulan ve sadece
Türkiye’ye yönelik özel hibe programları («Country Based Support Scheme»- Ülke Bazlı Destek Programı).
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları, insan hakları savunucuları, ölüm cezası,
işkence, silahlı çatışma ve çocuklar ile kadına yönelik şiddet konularında diyalog.
BAŞVURU HAKKINDA: Programa başvurmak için, sivil toplum örgütü olmak
(hem Küresel hem de Ülke Programları altında), kâr amacı gütmeyen kamu
veya özel sektör kuruluşu olmak (daha ziyade Küresel Program altında), ulusal, bölgesel ve uluslararası parlamenter bir yapı olmak (daha ziyade Küresel
Program altında), uluslararası ve bölgesel hükümetler arası bir kuruluş olmak
(çok büyük küresel çalışmalar için veya Küresel ve Ülke Bazlı Programlar altında ortak olarak), gerçek kişi ve tüzel olmayan varlık olmak (sadece belli istis-
nai durumlarda) gerekmektedir. Başvurularla ilgili ayrıntılı koşullar, Küresel ve
Ülke Bazlı destek programları kapsamında yapılan her teklif çağrısıyla birlikte
yayımlanan “Başvuru Sahiplerine Yönelik Yol Gösterici İlkeler” de açıklanmaktadır.
Başvurular üç temel aşamada yapılmaktadır. İlk olarak, proje başvurusu yapabilmek için kuruluşların internette PADOR veritabanına kayıt olmaları, daha
önce kayıt oldularsa bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. İkinci aşamada,
kuruluşların teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtildiği şekilde projelerinin bir
özeti niteliğini taşıyan “kavramsal not”u hazırlamaları gerekmektedir. Avrupa
Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında kavramsal notları
ön elemeyi geçen kuruluşlardan, üçüncü aşama olan tam başvuru yapmaları
istenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu kabul edilen tam başvurular,
şartlı kabul edilmiş sayılmakta, destekleyici belgelerin tamamlanması sonrasında ilgili kuruluş ile Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi hazırlık
aşaması başlamaktadır.
Pador kaydı yapmak ve var olan kaydı değiştirmek için:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
Pador kaydı hakkında sıkça sorulan sorular için:
http://www.tacso.org/Capacity_Development/?id=684
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.avrupa.info.tr/EUCSD,Dihag_Revised.html
ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
İletişim:
[email protected]
115
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AVRUPA GENÇLİK
VAKFI - EUROPEAN
YOUTH FOUNDATION
(EYF)
www.eyf.coe.int/fej/
KURUM HAKKINDA: Avrupa Konseyi’nin gençlik etkinliklerine fon sağlamak
için 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı, her yıl hükümet dışı kuruluşların gençlikle ilgili düzenlediği faaliyetlere fon sağlamaktadır. EYF, uluslararası gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik
kuruluşlarının ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlamaktadır. Hibelerin öncelikli amaçları, başta dezavantajlı gençler olmak üzere
gençlerin amaçlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, genç katılımını ve
örgütlenmesini desteklemek, sosyal içermeye katkıda bulunmak ve toplumdaki değişiklere göre program ve yapılar gerçekleştirmektir. 4 farklı kategoride
hibe mevcuttur.
Uluslararası Gençlik Buluşmaları (Kategori A)
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_
grantA
Buluşma dışında diğer gençlik aktiviteleri (Kategori B)
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_
grantB
Uluslararası bağımsız gençlik organizasyonları ve ağlarının yönetimi
(Kategori C)
116
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_
grantC
Pilot projeler (Kategori D)
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_
grantD
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları ve demokrasi, çeşitlilik arz eden toplumlarda birlikte yaşamak, genç insanların toplumsal katılımı, genç ve çocuklara yarayan siyasal yaklaşımlar ve araçlar.
BAŞVURU HAKKINDA: Yerel, ulusal ve uluslararası hükümet dışı gençlik kuruluşları ve gençlik konusunda çalışan hükümet dışı örgütler hibe için başvurabilirler. Başvurmadan önce, gençlik organizasyonlarının EYF veritabanı altında kayıt yaptırmaları gerekir. Ancak kayıt yaptıran kurumlar başvuru sürecine
başlayıp tamamlayabilirler. Projeler için, son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:
• 1 Şubat- Kategori C (aynı yıl gerçekleşecek projeler için).
• 1 Nisan- Kategori A ve B (bir sonraki sene 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek projeler için).
• 1 Ekim- Kategori A ve B (bir sonraki sene 1 Nisan- 31 Aralık tarihleri arasında
gerçekleşecek projeler için).
• Pilot projeler için her zaman başvuru yapılabilir ancak projenin başlama
tarihinden 3 ay önce başvurunun yapılmış olması gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
İletişim:
[email protected]
117
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KALKINMA PROGRAMI
- UNITED NATIONS
DEVELOPMENT
PROGRAM (UNDP)
KÜRESEL ÇEVRE FONU- GLOBAL
ENVIRONMENT FUND (GEF)
- KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SMALL GRANTS PROGRAM (SGP)
www.gefsgp.net
118
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGRAM HAKKINDA: SGP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından uygulanır. UNDP bu programı, GEF’in üç uygulayıcı kurumu olan
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UNDP ve Dünya Bankası adına
uygular. Toplum tabanlı çevre projeleri, GEF Küçük Destek Programı (SGP)
Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) bir parçasıdır. 1993–2014 yılları arası için oluşturulan fon, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerinde
destek sağlar. Doğa koruma ve yenileme amacına yönelirken, insanların refahı ve geçim kaynaklarını da gözeten sivil toplum projelerine fon ve tecrübe
desteği veren SGP, yerel ve sivil girişimin, insani ve çevresel gerekler arasındaki
dengeyi kurabileceği inancı ile hareket eder.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Çevre ana tema olmakla beraber internet sitelerindeki “destek alanları” bölümünden ayrıntılı olarak bütün çalışma alanlarına ulaşılabilir. (www.gefsgp.net/destekalanlari.asp)
BAŞVURU HAKKINDA: Hükümetler, büyük ölçekli GEF programından fon
temin etmek için doğrudan başvurabilirler. Orta ölçekli GEF projeleri ise,
hükümetler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), akademik kurumlar, ulusal ve
uluslararası kurumlar ve özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanabilir ve GEF
desteği için sunulabilir. Projelerin, kadın öncelikli girişimciliğe destek vermesi,
yerel halkın katılımını sağlaması, engelli, çocuk, yaşlı, yoksul, kadın vs. dezavantajlı grupların katılımını desteklemesi ve toplumsal cinsiyet rollerinin kadının
yararına dönüşümünü sağlayacak mekanizmaları içermesi beklenmektedir.
Büyük ölçeği $ 1.000.000‘nun üzerindeki destekleri kapsarken, orta
ölçeği $ 1.000.000’a kadardır. GEF Küçük Destek Programı (SGP),
GEF’in bir parçasıdır. $ 50.000’ye kadar olan projeler, sadece Sivil
Toplum Kuruluşları ve topluluk örgütlerinin başvurularına açıktır.
SGP projeleri, GEF kurallarına göre, en az SGP’den aldığı destek kadar, eşfinansman ile yürütülür. Bu eş-finansmanın yarısının nakdi, yarısının ayni olması beklenir. Başvuru formları internet sayfasında mevcuttur ve başvurular
sadece online olarak yapılır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.gefsgp.net/nasilbasvurabilirim.asp?id=6
İletişim:
[email protected]
119
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
FON HAKKINDA: UNDEF, sivil toplumun sesini duyurabileceği, insan haklarını gündeme getiren ve demokratik sürece bütün grupların katılımını sağlayan
projeleri desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası tarafından
kurulmuştur. Fonun büyük bir kısmı Sivil Toplum Kuruluşlarına verilmektedir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Toplumsal gelişim, hukukun üstünlüğü ve insan
hakları, demokratikleşme için araçlar, kadın, gençlik, medya.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
DEMOKRASİ FONU
- UNITED NATIONS
DEMOCRACY FUND
(UNDEF)
www.un.org/democracyfund/
BAŞVURU HAKKINDA: UNDEF, Sivil Toplum Kuruluşları ve devletten bağımsız çalışan kuruluşlara, bağımsız ve anayasal organlara, küresel ve bölgesel, devletlerarası organ, kuruluş ve derneklere fon verir. Demokratik diyalog
ve anayasal süreçlere destek, sivil toplumun güçlenmesi ve kadınların dâhil
edilmesi, yurttaşlık eğitimi ve seçmen kaydı, vatandaşların bilgiye ulaşması,
sivil topluma destek olarak katılım hakları ve hukukun üstünlüğü konularında
aktiviteleri kapsayacak projelere destek olunur. Fon, 2 sene süreli olarak verilir. Proje başına, $ 500.000‘a kadar hibe vermektedir. Ancak, hibelerin
birçoğu $ 250.000’dan fazla değildir. Başvurular online olarak yapılır. Ön
başvuru sürecinden geçen kurumların, onay e-postası aldıktan 6 hafta sonra
tam başvuru sürecini tamamlamaları gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html
120
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
FON HAKKINDA: Yerel, ulusal ve uluslararası olarak çalışan fon, ülkelerin cinsiyet eşitliği politikalarını ve kanunlarını destekler. Milenyum Kalkınma Hedefleri - Millenium Development Goals (MDGs) ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi - the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women (CEDAW) gibi uluslararası anlaşmalarla öngörülen cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşılması için çalışır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadınların siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi
(Hibe çağrı dönemlerinde öncelikli alanlar değişebilir.).
BAŞVURU HAKKINDA: Kadınlar tarafından yönetilen sivil toplum ve kamu
kurumlarının başvurma hakları vardır. Başvuru koşulları ve başvurabilecek ülkeler, yeni hibe çağrılarının takibi ile öğrenilebilir. Başvurular, online olarak yapılmaktadır. 3 yıllık dönem içinde, $ 200.000 - $ 1.000.000 arasında fon
dağıtılmıştır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.unwomen.org/how-we-work/fund-for-gender-equality/applicationguidelines/
İletişim:
[email protected]
BM KADIN BİRİMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ VE KADININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
ÖRGÜTÜ
CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU - FUND
FOR GENDER EQUALITY
www.unwomen.org/how-wework/fund-for-gender-equality/
121
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KADINA KARŞI ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN BM FONU - UN TRUST
FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN
www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/
FON HAKKINDA: Kadına Karşı Şiddete Son Vermek için BM Fonu, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışan yerel ve ulusal girişimleri desteklemek
üzere çalışan, tek çok taraflı hibe mekanizmasıdır. Fon, dünyada birçok kurumla ortaklık kurarak, şiddete maruz kalan birçok kız çocuğu ve kadına destek
olmaktadır. Partnerleri ile şiddet içermeyen bir dünya yaratmak için uzun soluklu çözümlere yatırım yapar.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadına karşı şiddete yönelik ulusal ve yerel kanunlar, politikalar ve hareket planlarının uygulamasındaki boşlukların kapatılması
ile çatışma, çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında kadına karşı şiddete işaret
edilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları, BM ülke takımları,
kadın-erkek-genç grupları ve ağları gibi aktivistler, topluluklar, dini liderler, insan hakları üzerine çalışan kuruluşlar, akademik çalışma ve araştırma yapan
kuruluşlar ve medya, hibeden faydalanmak için başvuru yapabilir. Fonlar hakkında detaylı bilgi, başvuru koşulları internet sayfalarındaki rehberlerde belirtilmektedir. Başvurular online olarak yapılmaktır. Ön başvurusu kabul edilenler, tam başvuru yapmaya hak kazanırlar.
122
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/application-guidelines/
İletişim:
İnternet sitesindeki iletişim bölümden e-posta atılabilir.
KURUM HAKKINDA: Dünya Bankası – sivil toplum ilişkileri, bölgesel düzeyde
katılım eylem planlarının kabul edildiği ve sivil toplum uzmanlarının dünyanın
dört bir yanındaki Dünya Bankası ofislerinde çalıştırılmak üzere işe alındığı
1990’ların ortalarında yoğunlaşmaya başlamıştır. O zamandan bu yana, Dünya
Bankası ile aralarında toplum grupları, STK’lar, sendikalar, inanca dayalı kuruluşlar,
meslek örgütleri ve üniversitelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki
çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki etkileşimin ve işbirliğinin seviyesinde
önemli bir artış olmuştur. Dünya Bankası, STK’lara doğrudan finansman sağlamaya yönelik tasarlanmış birkaç farklı tür finansman mekanizması yönetmektedir.
Bu finansman mekanizmalarının çoğu Dünya Bankası Merkezi dışından; ancak
bazıları aynı zamanda bankanın birçok ülkedeki ofislerinden yönetilmektedir.
DÜNYA BANKASI THE WORLD BANK
web.worldbank.org
KALKINMA SİVİL TOPLUM FONU
FON HAKKINDA: Daha önce Küçük Hibeler Programı olarak bilinen fon,
Dünya Bankası’nın Sivil Toplum Kuruluşlarını doğrudan finanse eden birkaç
küresel programından biridir. Dünya Bankası Ankara Ofisi, (daha önce
Küçük Hibeler Programı olarak bilinen) Sivil Toplum Fonu (CSF) Programı’nı,
Washington DC’den yönetilen Kalkınma Hibesi Fonu’ndan (DGF) alınan
kaynaklar ile 2001 yılından bu yana uygulamaktadır.
Bankanın, yoksulları ve marjinalleşmiş grupları yetkinleştirmeye yönelik sosyal kalkınma gündeminin ilerletilmesine yardım edecek somut bir araçtır. Program, Kalkınma Hibeleri Fonu’ndan elde edilen kaynaklar kullanılarak, şeffaf ve rekabetçi
süreçler yoluyla Sivil Toplum Kuruluşlarına ulaşan katılımcı Dünya Bankası Ülke
Ofisleri aracılığıyla yönetilmektedir. Kadınlar, gençler, farklı etnik yapıdan gelenler,
düşük gelirli ve kırsal kesimdeki insanlar gibi tarihi olarak toplumun karar verme
mekanizması dışında bırakılan insanları güçlendirme üzerine odaklanmıştır.
123
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Öncelikli alanlar yıllara göre değişmektedir.
BAŞVURU HAKKINDA: 2012 için bu program uygulanmayacaktır. Ancak
sonraki seneler için, internet sitesinden güncel bilgi edinilebilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTUR
KISHEXTN/0,,contentMDK:22633392~pagePK:1497618~piPK:217854~theSiteP
K:455688~isCURL:Y,00.html
İletişim:
[email protected]
YARATICI KALKINMA FİKİRLERİ PROGRAMI
PROGRAM HAKKINDA: Yaratıcı Kalkınma Fikirler Programı, Dünya
Bankası’nın Sivil Toplum Kuruluşlarına fon sağlayan bir mekanizmasıdır. 1998
yılından itibaren uygulanmakta olan bu program, yenilikçi öneriler için açık
bir yarışmadır. Kalkınma ile ilgili fikirlerin tespit edilmesinde ve hayata geçirilmesinde yeni yöntemleri teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir süreçtir.
Program, yenilikçi fikirlere henüz ilk aşamasındayken fon sağlayarak, maliyetleri ve bürokrasiyi minimuma indirmekte ve yaratıcı fikri olan herkese fikirlerini
gerçekleştirme imkânı tanımaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Yoksullukla mücadele ve kalkınma.
124
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BAŞVURU HAKKINDA: Yoksullukla mücadeleyi işaret eden etkili fikirlere
sahip herkes bu küresel yarışmaya başvurabilir. Ülke içi yaratıcı kalkınma fikirleri seçilebilirlik kriteri, katılımcının kendi ülkesinde yerleşik olmasıdır. Eğer başka bir şekilde belirtilmemişse, ülkeye özel yaratıcı kalkınma fikirleri ve küresel
yarışmanın her ikisi de şahıslara, STK’lara, akademik kurumlara, özel sektör
gruplarına, resmi yardım kurumlarına ve yerel yönetimlere açıktır. Ancak özel
sektör gruplarının ve yerel yönetimlerin bir STK ile işbirliği yaparak başvurması gerekmektedir. Program, uygulandığı tarihten itibaren 500’den
fazla projeye $ 25 milyon tutarında fon sağlamıştır. Güncel bilgiler için,
internet sitesini takip etmek gerekir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTUR
KISHEXTN/0,,contentMDK:22633464~pagePK:1497618~piPK:217854~theSiteP
K:455688~isCURL:Y,00.html
İletişim:
[email protected]
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN DİĞER FON İMKÂNLARI
Dünya Bankası, Sivil Toplum Kuruluşlarına farklı yöntemler ile hibe vermektedir. Bankanın sağladığı farklı fon imkânları, Uluslararası Gençlik Vakfı ile ortak
hazırlanan fon rehberinde (Guide to Resources for NGOs and Other Organizations of Civil Society) bulunabilir. Rehberde, aynı zamanda sivil toplum alanında çalışan kuruluşların kaynak bulabilecekleri başka kurumlar da listelenmiştir.
Rehbere, pdf formatında aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.
Rehbere ulaşmak için:
siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/
Resources/305499-1095405731695/GR2003eng.pdf
125
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: SIDA, İsveç Dışişleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren
bir devlet kurumudur.
İSVEÇ ULUSLARARASI
KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ
AJANSI - SWEDISH
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
COOPERATION
AGENCY (SIDA)
www.sida.se
Ajans, İsveç’te faaliyet gösteren hükümet ajansları, organizasyonlar ve derneklerle işbirliği yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi
birçok uluslararası kuruluşla ortaklık kurar. SIDA, İsveç’in Türkiye Programı’nın
bir parçasıdır. SIDA’nın hedefi, Türkiye’nin sürmekte olan demokratikleşme
sürecini iyileştirmek, insan haklarına saygıyı arttırmak ve Avrupa ortak değerler sisteminin ve işbirliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: Kadın hakları, azınlıklar ve engelliler.
BAŞVURU HAKKINDA: SIDA, özellikle, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoksul topluluklarla çalışmaya öncelik verir.
Bugüne kadar yapılan desteklerin %60’ı insan haklarını geliştirme alanında
olmuştur. SIDA, Türkiye’de Raul Wallenberg Enstitüsü ve The Olof Palme
Uluslararası Merkezi aracılığıyla projelerini gerçekleştirir. Ayrıca, İstanbul İsveç
Başkonsolosluğu’na bağlı Türk-İsveç İşbirliği Bölümü’nün de ortağı ve yürütücüsüdür. Başvuru şekli ve fon miktarları ile ilgili olarak internet sitesinden bilgi
alınabilmektedir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Turkey-/Our-work-inTurkey-/
126
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
PROGRAM HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kapasite Geliştirme
Mali Destek Programı’nın amacı; göç, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyum ve eşit katılım konularında yurtdışında faaliyet gösteren STK’lar ile
yurtdışında yaşayan T.C vatandaşları, soydaş - akraba topluluklar ve ülkemizde
eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik olarak Türkiye’de faaliyette bulunan STK’lar arasında örgütsel ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla
ortaklıklar kurulmasını teşvik etmektir.
ÖNCELİKLİ ALANLAR: STK’ların örgütsel yapılarının güçlendirilmesi ve
teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, siyasi karar alma mekanizmalarında sivil
katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması, STK’lar arası, STK-uluslararası kuruluşlar ve STK-kamu arası
işbirliği ve iletişim ağlarının geliştirilmesi.
BAŞVURU HAKKINDA: Bu program kapsamında; Türkiye’de kurulmuş ve kâr
amacı gütmeyen tüzel kişilerden Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar,
odalar vb.) başvurabilir. Proje başvurularında, yurtdışında kurulmuş en az bir
proje ortağı bulunması zorunludur. Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları, soydaş ve akraba topluluklar, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet gösteren ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz; Sivil Toplum
Kuruluşları ve üniversiteler uygun proje ortağı olarak kabul edilir. Birden fazla
proje ortağı bulunan projeler, değerlendirme aşamasında öncelikli olmaktadır. Bu ortak ya da ortaklara ek olarak, Türkiye’den Sivil Toplum Kuruluşları ve
üniversiteler de proje ortağı olarak alınabilir. Başkanlık tarafından proje
bütçesine yapılacak katkı, aşağıda belirtilen en az 20.000 TL, en çok
150.000 TL olarak belirlenmiştir. Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağ-
T.C. BAŞBAKANLIK
YURTDIŞI TÜRKLER
VE AKRABA
TOPLULUKLARI
BAŞKANLIĞI
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
KAPASİTE GELİŞTİRME
PROGRAMI
www.ytb.gov.tr
127
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
laması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %10’udur. Proje
süresi en az 3 ay, en fazla 9 aydır.
Proje faaliyetleri, yurtdışındaki proje ortağının faaliyet gösterdiği ülkede gerçekleştirilmelidir. Ancak eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler, proje amaçlarına ulaşılması için gerekli olduğu durumlarda, Türkiye’de de gerçekleştirilebilir. Başvuruların alınması için son tarih 15 Mayıs 2012’dir. Ayrıntılı
başvuru rehberi, internet sitesinde bulunmaktadır.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.ytb.gov.tr/index.php/tr/mali-destekler/299
İletişim:
[email protected]
128
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUM HAKKINDA: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlayan Kalkınma Ajansları; kamu, özel sektör
ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.
Temel amaçları, kamu kaynağını bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı
sağlayabilecek yönde kullandırmaktır.
Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.
Türkiye’de 26 farklı kalkınma ajansı bulunmaktadır. Her ajans, bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı zamanlarda hibe çağrıları açar.
TR1: İstanbul
TR10: İstanbul – İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA)
www.istka.org.tr
T.C. KALKINMA
BAKANLIĞI KALKINMA
AJANSLARI
www.kalkinma.gov.tr/bolgesel.
portal
TR2: Batı Marmara
TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ – TRAKYA KALKINMA AJANSI (TRAKYAKA)
www.trakyaka.org.tr
TR22: Balıkesir, Çanakkale – GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
(GMKA)
www.gmka.org.tr
129
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TR3: Ege
TR31: İzmir – İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA)
www.izka.org.tr
TR32: Aydın, Denizli, Muğla – GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA)
www.geka.org.tr
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – ZAFER KALKINMA AJANSI
(ZAFER)
www.zafer.org.tr
TR4: Doğu Marmara
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA
AJANSI (BEBKA)
www.bebka.org.tr
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –DOĞU MARMARA KALKINMA
AJANSI (MARKA)
TR5: Batı Anadolu
TR51: Ankara – ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARAKA)
www.ankaraka.org.tr/tr
130
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TR52: Karaman, Konya – MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA)
www.mevka.org.tr
TR6: Akdeniz
TR61: Antalya, Burdur, Isparta – BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)
www.baka.org.tr
TR62: Adana, Mersin – ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (ÇKA)
www.cka.org.tr
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – DOĞU AKDENİZ KALKINMA
AJANSI (DOĞAKA)
www.dogaka.org.tr
TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – AHİLER KALKINMA
AJANSI (AHİKA)
www.ahi-ka.org.tr
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)
www.oran.org.tr
TR8: Batı Karadeniz
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
(BAKKA)
www.bakka.org.tr
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
(KUZKA)
www.kuzka.org.tr
131
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – ORTA KARADENİZ KALKINMA
AJANSI (OKA)
www.oka.org.tr
TR9: Doğu Karadeniz
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)
www.doka.org.tr
TRA: Kuzeydoğu Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA
AJANSI (KUDAKA)
www.kudaka.org.tr
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA)
www.serka.org.tr
TRB: Ortadoğu Anadolu
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA)
www.kudaka.org.tr
132
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TRB2: Bitlis, Hakkâri, Muş, Van – DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
(DAKA)
www.daka.org.tr
TRC: Güneydoğu Anadolu
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – İPEK YOLU KALKINMA AJANSI (İKA)
www.ika.org.tr
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (KARACADAĞ)
www.karacadag.org.tr
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA)
www.dika.org.tr
BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.
MALİ DESTEK: Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman
desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.
Doğrudan Destek: Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek
sağlayabilir. Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte proje başvurusunda bulunabilirler. Destek programları kapsamında
mali destek almaya hak kazanan projeler, küçük ölçekli altyapı projeleri istisna
olmak üzere bir yıllık uygulama süresini aşamazlar. Küçük ölçekli altyapı projeleri için ise, bu süre azami iki yıl olarak belirlenebilir. Ulusal ve uluslararası
başka bir kaynaktan finanse edilen projeler, Kalkınma Ajansı’ndan mali destek alamazlar. Ancak yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları
eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin
edebilirler. Kalkınma ajansları, başvurunun açılması ile beraber bilgilendirme
133
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
toplantıları yapar ve başvuru konusunda eğitim çalışması yapar. Başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla üç başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir.
Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan
aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Doğrudan faaliyet desteği
Ajans tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, esas itibarıyla
ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini
hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de destek
sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı
usulü uygulanmaz. Bu desteğe, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil Toplum
Kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler.
134
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Güdümlü proje desteği
Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteğinin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve
bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri, ajansın
öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle hayata geçirmektir.
Faiz Desteği: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile
ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili
aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği: Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel
kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu
mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
dâhilinde ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler
halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.
TEKNİK DESTEK:
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin
bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği
nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar.
Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, ajans personelinin iş yoğunluğu
ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter
tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması
durumunda; her bir teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 15.000
TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle
geçici uzman personel görevlendirilemez. Ajans tarafından sağlanacak teknik
135
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
desteklerden sadece Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idare
birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanabilir.
Ajans sadece şu alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir: Eğitim
verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler
kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.
Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, sürekli
olarak ajansın internet sitesinde yayımlanır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde
değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Bir
dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.abgs.gov.tr/index.php?p=45248&l=1(Kalkınma ajanslarının verdiği desteklerle ilgili bilgiye ulaşılabilir.)
İletişim:
[email protected]
136
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
PROGAM HAKKINDA: SODES, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve
spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan
odaklı bir programdır. SODES’in en önemli amacı, bölgenin beşeri sermayesini
güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliklerin
koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri,
istihdam edilebilirliği arttırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanatsal,
sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha
iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir. SODES projeleri, bölgede, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Uygulama sürecinde
yerel aktörler geniş bir biçimde yetkilendirilmektedir. Bu durum, bir yandan
SODES’e esneklik kazandırırken, bir yandan da uygulanan projelerin yerel
düzeyde daha fazla sahiplenilmesini sağlamaktadır.
SODES’in kapsadığı iller; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri
ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’dır. Ayrıca, 2011 yılında Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş
ve Hatay, farklı birer uygulama modeliyle pilot iller olarak programa dâhil edilmiştir.
SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri ise; özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara
erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.
T.C. KALKINMA
BAKANLIĞI SOSYAL
DESTEK PROGRAMI
(SODES)
www.sodes.gov.tr/Sodes.portal
137
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÖNCELİKLİ ALANLAR: İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor.
BAŞVURU HAKKINDA: SODES çağrıları, kamu kurum ve kuruluşları, il/ilçe
özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına açıktır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), her yıl SODES kapsamındaki illerin
valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır. Valilikler, ilgili yazıda
uygun görülen süre içerisinde, yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini
değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi
yazıyla DPT’ye göndermektedir.
2012 yılı proje teklifleri, kuruluşlarca internet sitesinden erişime açılacak olan
SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 16 Şubat – 15 Mart 2012 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 15 Nisan 2012 tarihine
kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi:
www.sodes.gov.tr/Sodes.portal
İletişim:
[email protected] (Kalkınma Bakanlığı)
138
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
YARDIM HAKKINDA: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel
yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve
tanıtmak için hazırladığı projelere destek vermektedir. 2012’de yapılan bir
değişiklik ile “Özel Tiyatrolar” bu yardımdan faydalanamamaktadır.
ÖNCELİKLİ ALANLAR/ FAALİYETLER: Kültür, sanat ve turizm değerlerini
ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal
ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri,
kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler.
BAŞVURU HAKKINDA: Bakanlıkça başvuruculara yardım yapılabilmesi için,
Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek ayrılmış olması, projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması, dernek
veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması, teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması, dernek veya vakfın, kamu
kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek
için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre
kurulan vakıflardan olmaması, teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış
faaliyetlerde bulunmamış olması gerekir.
T.C KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI
YEREL YÖNETİMLERİN,
DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN
PROJELERİNE YARDIM
aregem.kulturturizm.gov.tr/
belge/1-98201/kultur-ve-turizmbakanliginca-yerel-yonetimlerindernek-.html
139
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Başvuru, şu belgeler eklenerek, etkinlik tarihinden en az otuz gün, önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğü’ne yapılır: Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve yasal tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi, başvuruda
bulunan kurum dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya
Noter tarafından onaylı örneği, projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini
içeren ayrıntılı rapor, proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist,
bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi, proje konusu faaliyet
için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi, etkinlik tarihinin değişmesi
halinde, etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki
idare amirliğinden yeniden alınacak izin belgesi.
Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir. Teşekküller, sonuç raporlarını, projelerinin
bitimini müteakip en geç 10 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim etmek
zorundadırlar.
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi/ İletişim:
Başvurunun yapılacağı ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden bilgi alınabilir.
140
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Bugün birçok ulusal ve uluslararası şirket, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümlerinin çalışmaları ile sivil topluma katkıda ve bağışta bulunmaktadır. Şirketler genelde yıllık olarak belirledikleri bütçeler kapsamında farklı yöntemler
ile destek sağlamaktadır. Kendi projelerini yürüten ve fon sağlayan şirketler olduğu gibi, yerel sivil toplum, kamu kurumları ve çok taraflı kuruluşlarla ortaklık
kurma yolu ile projelere destek olan şirketler de vardır. Bazı şirketler ise açtıkları
hibe programları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine fon sağlarlar.
Bu bölümde, Türkiye’de varlık gösteren şirketlerin kendi inisiyatifleri ya da
başka kurum ve kuruluşlarla ortak olarak gerçekleştirdikleri Kurumsal Sosyal
Sorumluluk faaliyetlerinden seçtiğimiz farklı örnekleri bulabilirsiniz. Şirketlerin
kendi vakıfları üzerinden açtıkları hibe programları, rehberin ilk bölümünde
yer almaktadır. Rehberin indeks bölümünde ise, kurumsal sosyal sorumluluk
çalışması yapan ulusal ve uluslararası şirketlerin listesinin yanı sıra, şirketlerin
çalıştıkları sektörler ve hangi alanlara destek verdikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler
bulunmaktadır.
ÖZEL
SEKTÖR
141
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Şirketler temel olarak, hedef tüketici gruplarına yüksek görünürlük sağlayacak
ve iletişim halinde oldukları topluluklara hitap eden projeleri seçerler. Ancak
şirketler, politikalarının ve ülke ve dünya gündeminin değişmesi ile öncelik
verdikleri sosyal sorumluluk alanları değiştirebilirler. Bununla beraber, Sivil
Toplum Kuruluşlarından gelecek yaratıcı fikirlere açık olan birçok şirket bulunmaktadır. Bu sebeple, inandığınız projeler ve çalışmalar için, beraber çalışabileceğinizi düşündüğünüz şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümleri ile
iletişime geçmenizi öneririz. Birçok şirketin internet sitesinde “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk”, “Kurumsal Vatandaşlık” ya da “Toplum” başlıkları altında, şirketlerin bu alanda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
142
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ETİ Burçak ve WWF-Türkiye işbirliğiyle 2009 yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin
Yarınları Projesi’nin sonuçlarından hareketle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, “Türkiye’nin Yarınları için İklime Uyum Seferberliği Projesi” hayata geçirilmiştir.
Şirket ve sivil toplum örgütü işbirliği kapsamında örnek teşkil edecek olan
projenin amacı, Konya Havzası ve ülke genelinde; yaşamsal ve kıt bir kaynak
olan suyun; toplumun tüm kesimleri tarafından “akılcı” kullanılmasını ve bu
konudaki farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.
2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Danimarka Hidrolik Enstitüsü’yle
birlikte, bulunduğumuz yüzyıl içerisinde; 2015, 2030, 2050 yılları öncelikli olmak
üzere, küresel iklim değişikliğinin Türkiye geneli ve Konya Havzası özelinde iklime ve tarıma olan etkisi araştırılmıştır. Senaryolarda mevcut sulama ve ürün
deseninin yanı sıra alternatif ürünlerin ekilmesi ve modern sulama tekniklerinin
uygulanması halinde ihtiyaç duyulacak su miktarları da belirlenmiştir.
Proje için hazırlanan seferberlik tırı ile yola çıkan ETİ Burçak ve WWF-Türkiye,
Konya Havzası’nda tarımsal üretimde değişim ve dönüşüm başlatmak üzere
yaklaşık 3.000 çiftçi ve tarım sektörü temsilcisine eğitim vermiştir. Pilot
tarlalarda yürütülen doğru tarım uygulamaları, sadece 1 yıl gibi kısa bir zaman
diliminde etkisini göstermiş ve çiftçiler daha az su harcayarak daha çok ürün
elde etmişlerdir. Su tasarrufunda %47, verimde %36 artış gözlenmiştir.
ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), “İklime Uyum Seferberliği” projesinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacıyla bir internet
sitesi de hazırlamıştır. Ziyaretçiler, www.iklimeuyumseferberligi.com.tr adresli
sitede yer alan manifestoyu imzalayarak, gelecek nesillerin suyunun ve toprağının korunmasına destek verebilirler.
ETİ BURÇAK- DOĞAL
HAYATI KORUMA VAKFI
(WWF)
TÜRKİYE’NİN YARINLARI İÇİN
İKLİME UYUM SEFERBERLİĞİ
www.etietieti.com/bizden_
etkinlikler.aspx?mainId=394
www.wwf.org.tr/page.
php?ID=311&mID=304
143
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
“Bir Usta Bin Usta” projesi, Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında 85. kuruluş yılını
taçlandırmak için geliştirdiği bir projedir. Amacı; kamuoyunun ilgisini, kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere çekmek, bu mesleklerin yeniden canlanmasını ve meslek ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını
sağlamaktır.
ANADOLU SİGORTA
BİR USTA BİN USTA
www.anadolusigorta.com.tr/tr/
medyada-biz/sosyal-sorumluluk/
bir-usta-bin-usta/
Proje, şirket ve kamu kurumu işbirliğine örnek olabilecek bir çalışmadır. Proje,
Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığında
yapılmaktadır. Proje süresince Kültür Bakanlığı; iller ve illerdeki kaybolma riski
olan meslekleri önermekte, Stok’ları belirlemekte ve İl Kültür Müdürlükleri’ni
yönlendirmektedir.
Proje kapsamında her yıl Kültür Bakanlığı’nın önerdiği iller arasından 5 il ve
meslek seçilmekte ve her meslek için 15 ile 20 arasında kursiyer eğitilmektedir.
Proje sayesinde, 10 yıl içinde 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta adayının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında belgesel kanalı İz TV ile özel bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca İz
TV her ildeki kurs sürecini fotoğraflayarak bir arşiv oluşturmaktadır. Bu fotoğraf
çalışması ile özel bir albüm hazırlanması planlanmaktadır.
144
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Vodafone Grup Vakfı, Vodafone Group Plc’den aldığı yıllık 24 milyon Sterlin
hibeyle, küresel projeleri ve çatısı altındaki 23 yerel vakfın toplumsal projelerini
desteklemektedir. Vodafone Grup Vakfı, yerel vakıflar, afetle mücadele, spor
ve müzik olmak üzere dört ana temaya destek vermektedir. Vakıf, Sivil Toplum
Kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmaktadır.
Türkiye Vodafone Vakfı’nın Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 2008
yılında gerçekleştirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yaz Anaokulları ve Aile
Destek Projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okul öncesi erken çocukluk / anne eğitimleri konusunda ihtiyaç sahibi olan kesimlere ulaşılması ve
bölgedeki kapasiteyi geliştirmek yoluyla eğitimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılması hedeflenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yaz Anaokulları ve Aile
Destek Projesi ile projenin ana hedef grupları Diyarbakır, Mardin ve Batman
illerinde okul öncesi eğitimi almamış ve 2008 Eylül ayında okula başlayacak 6
yaş grubu çocukların, ilkokula hazır başlamaları için bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve bedensel gelişimlerine destek olunmuştur. Proje kapsamında 9 hafta
süreyle, uygun ve yapılandırılmış bir okul öncesi eğitim programıyla, çocukların okulda başarılı olmaları için verilen eğitimlerin yanı sıra bu eğitime paralel
olarak çocukların annelerine de haftada bir gün anne destek eğitimleri verilmiştir. Söz konusu illerde, hem ana sınıfı altyapısının geliştirilmesi ve öğretmen
kapasitesinin artırılması, hem de doğrudan henüz okula başlamamış çocuklara ve ailelerine yapılandırılmış bir eğitim programı ile ulaşılmıştır.
TÜRKİYE VODAFONE
VAKFI
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ YAZ OKULLARI VE AİLE
DESTEK PROJESİ
www.turkiyevodafonevakfi.org.tr
145
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Programa katılan çocuklar ilkokula hazır hale gelirken, programa katılmayan
akranlarına göre; zihinsel gelişim, dil gelişimi, oyun oynama biçimleri, seçimleri, karar alma - uygulama, sorumluluk alma, özgüven gelişimi, haklara saygılı
olma, sırada bekleme, söz hakkı alma, paylaşma, teşekkür etme, özür dileme,
algılama, kavrama gibi becerilerde gelişim göstermişlerdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yaz Anaokulları ve Aile Destek Projesi, eğitim programları ile 1800
çocuk ve 1450 anneye doğrudan ulaşmıştır.
146
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
YKM Fırsatın Varken Gençlik Programı, gençlerin seslerini duyurduğu, gençlere fırsat veren, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, gençleri aktif ve
katılımcı vatandaşlar olarak toplumsal sorunların çözümünde söz sahibi olmaya teşvik eden bir toplumsal yatırım programıdır. Programın iki ana hedefi
vardır: Aktif, katılımcı ve duyarlı genç sayısını artırmak ve bu gençler kanalıyla
sürdürülebilir sosyal fayda sağlamaktır. YKM, gençlere fırsat verildiğinde, yaratıcılıklarıyla toplumsal sorunların çözümünde yer alabildiklerini ve bunun
kendi gelişimlerine de büyük fayda sağladığını gözlemlemiştir.
İlk aşamada www.firsatinvarken.org portalı ve “Fırsatın Varken Sesini Duyur”
proje yarışması aracılığı ile gençlerin, toplumsal sorunların çözümünde aktif
rol oynamaları hedeflenmiştir.
Gençler, portal üzerinden fikir paylaşımlarında bulunabilecek; toplumsal konularla ilgili hazırladıkları videoları paylaşabilecek ve kişisel gelişimlerine yönelik içeriklerle bilgilerini artırabilecek imkâna sahip olmaktadırlar. YKM Fırsatın
Varken Sesini Duyur Yarışması ise, gençlerde ve yaratılan çarpan etkisiyle tüm
toplumda, gönüllülük ve sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmeyi amaçlayan
bir proje yarışmasıdır.
Yarışma, gençlerin toplumun genelinde ve/veya kendi yerellerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmelerini ve ürettikleri çözümleri uygulamalarını;
gençlerin kalkınmasını sağlayan örnek projeler geliştirmelerini teşvik etmektedir. Böylece gençlerin, hem kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları hem
de akranlarının ve tüm toplumun gelişiminde rol oynamaları mümkün olabilecektir.
YKM
FIRSATIN VARKEN GENÇLİK
PROGRAMI
www.ykmden.com/ContentView.
aspx?langId=1&contentId=41
www.firsatinvarken.org
147
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Fırsatın Varken Sesini Duyur Proje Yarışması, Türkiye çapında sivil toplum,
üniversiteler ve kamu kuruluşları işbirliğiyle yürütülen bir proje yarışmasıdır.
Üniversite öğrencilerinin ekipler halinde katıldıkları yarışma kapsamında gençlerden, belirlenen çağrı temalarıyla uyumlu projeler geliştirmeleri istenmektedir. Projelerin gerçek ve ölçülebilir bir fayda yaratması, ayrıntılı bir iş - zaman
planına ve bütçeye sahip olması beklenmektedir.
148
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Sivil Toplum Kuruluşları, özellikle günümüzün getirdiği teknolojik imkânlardan
faydalanarak, yeni iletişim araçları yoluyla kaynak geliştirme yoluna gitmişlerdir.
Bunlardan ilki, projelerine fon arayan kurumların internet üzerinden çeşitli bağış verme platformları yoluyla bireysel ve kurumsal bağışçılara online bağış
yapma fırsatı yaratmasıdır. Katılımcı finansmanı, kitle fonlaması ya da sanal
imece olarak bilinen crowd funding yöntemi, insanların inandıkların projelere
yaptığı küçük yardımlarla büyük kaynaklar yaratmasını amaçlamaktadır. Bunun dışında Sivil Toplum Kuruluşları kendi ürünlerini internet üzerinden satarak gelir elde etmektedirler. Bazı Sivil Toplum Kuruluşları ise, televizyon ya da
radyo programları yoluyla, bireylerden SMS yoluyla bağış toplamaktadır.
Yukarıda ilk bahsedilen yöntem olan bağış verme platformlarını kullanarak
fon bulma, Türkiye’de de gitgide popüler hale gelmektedir. Bu internet sitelerinden bazıları, sadece Sivil Toplum Kuruluşlarını destekledikleri gibi, bireysel
projeleri destekleyenler de vardır. Bu bölümde, ulusal ve uluslararası olarak
faaliyet gösteren örnekleri bulabilirsiniz.
ALTERNATİF
FON BULMA
KAYNAKLARI
149
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
150
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Alışbağış, teknoloji ve internetin sunduğu olanaklar sayesinde hayat bulan bir
sosyal girişimcilik örneğidir. Alışbağış (www.alisbagis.com.tr), kitlelerin günlük
internet kullanımını STK’ların somut projelerini tanıtmak ve onlara kaynak sağlamak üzere yönlendirmek için çalışır. Alışveriş, e-tebrik kartı uygulamaları ile
internet kullanıcılarına ek bir yük getirmeden, onları STK projelerinin takipçisi
ve destekçisi yapmayı hedefler.
ALIŞ BAĞIŞ
www.alisbagis.com.tr
Kamu yararına çalışan, ırkçılık, ayırımcılık ve inanç sömürüsü yapmayan ve
bağış takibini yaparak destekçilere rapor verebilecek Sivil Toplum Kuruluşları,
Alışbağış ağı içinde yer almak için, somut bir proje ile başvurabilirler. Ayrıntılı
bilgi için [email protected] adresinden iletişim kurulabilir.
151
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BenVarım, sosyal sorumluluk projeleri için bağış ve tanıtım platformudur. Bu
platform, Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesi için çalışır ve
vakıf ve derneklerin seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile kurulmuştur.
BEN VARIM- KOLAY
BAĞIŞ PLATFORMU
www.benvarim.com
152
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Vakıf ve dernekler, BenVarım platformuna üye olarak, proje ve kampanyalarını
kolayca internet ortamına taşıyabilirler. Bu sayede, gönüllülerinin sosyal ağlarına kolayca ulaşarak hızlıca bağış toplayabilirler.
BenVarım’a bir sivil toplum örgütü olarak üye olmak için, kurumun bilgilerinin doğruluğuyla ilgili bilgiler (vakıflar için Vakıf Kuruluş Belgesi, dernekler için
en son Genel Kurul Sonuç Bildirimi), kuruma yapılacak bağışların toplanacağı
banka hesaplarına dair bilgiler, kurum içerisinde benvarim.com yetkilileriyle
iletişim halinde olacak ve raporlama bilgilerini alacak kişinin iletişim bilgileri
(ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, kurumdaki görevi, doğum
tarihi), kurumun yetkili organı tarafından benvarim.com’un kullanılmasına dair
alınan kararın ibrazı gerekmektedir. Bilgilerin teyit edilmesinden sonra, kurum
ve BenVarım arasında bir sözleşme imzalanacak ve kurum platform içerisinde
yer almaya hak kazanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için [email protected]
adresine e-posta atılabilir.
Ekle Destekle’nin yaratıcısı AR+KO, sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek üzere kurulmuştur. Geliştirdiği +1
Sosyal Adım yaklaşımı, piyasa odaklı bir anlayış ile temel hedefi sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak olan bir sosyal girişimcilik örneğidir.
Bu girişimin ilk projesi, Ekle Destekle isimli bir platformdur. Ekle Destekle, insanların kendi bilgisayarlarındaki internet tarayıcılarına indirecekleri bir satırlık
bir araç çubuğunun, toplumsal konulara çözüm arayan gönüllü kuruluşlara
kaynak yaratılması için kullanılmasına izin vermelerini temel alır. Bilgisayarda
yer alan bu satırda, televizyondaki altyazı haberleri gibi bir uygulama ile her
bireye kendi istedikleri konularda haber akışı, seçtikleri Sivil Toplum Kuruluşu ile ilgili bilgi ve kendi profilindeki gönüllülerle iletişime geçmek isteyen
şirketlerin mesajlarını sunar. Bireyler, normal internet kullanım alışkanlıklarını
değiştirmeden internetten faydalanmaya devam edebilirler. Ekle Destekle, bu
bir satırlık ilgiyi kaynağa dönüştürüp, bu kaynağın çoğunu ilgili kullanıcının
tercihi doğrultusundaki gönüllü kuruluşa aktarmaktadır. Ekle Destekle, birçok
sivil toplum örgütü ile işbirliği yaparak, farklı alanlarda çalışan bu kuruluşlara
kaynak aktarılmasını hedefler. Reklam gelirleri ile sağlanan gelir, Sivil Toplum
Kuruluşlarının projelerine aktarılır. Bireylerden para almadan, gelir yaratma
yöntemi ile hareket eder.
Sivil Toplum Kuruluşları, Ekle Destekle platformunun içinde yer almak için
[email protected] adresine e-posta atarak başvuru hakkında ayrıntılı bilgi alabilir.
EKLE DESTEKLE
www.ekledestekle.com
153
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
FON SAĞLAMA
AĞI- THE FUNDING
NETWORK (TFN)
www.thefundingnetwork.org.uk
TFN, sosyal değişim projelerine fon sağlamak isteyen bireyleri bir araya getirir.
Öncelikli olarak insan ve çocuk hakları, çevre, sağlık, eğitim ve çatışma önleme
projelerini destekler. Özellikle küçük çaplı ve fon sağlanması zor projelere fon
yaratmayı hedefler. Birçok fon kurumunun aksine, temel ve idari giderler için
de destek sağlar.
Sivil Toplum Kuruluşlarının TFN’nin ağı içinde yer almak için internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekir. Kurumlar daha sonra iki sayfalık proje başvuru
metnini sunarlar. Seçim komitesi başvuran projeler içinden bir eleme yaparak
projeleri donörlere sunarlar. Donörler kendi ilgi alanlarına göre projelere fon
sağlarlar. Bir projeye sağlanan maksimum fon £ 5000 ’dır. TFN ile [email protected] e-posta adresinden iletişim kurulabilir.
154
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Global Giving, sosyal girişimciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara sosyal
amaçlarına ulaşmaları hedefiyle fon yaratmak için kurulmuş yardım amaçlı bir
internet sitesidir. 2002’den bugüne kadar 251,523 farklı donörden 5,275 farklı
proje için $ 59.456,181 toplanmıştır.
KÜRESEL BAĞIŞGLOBAL GIVING
www.globalgiving.org
Global Giving’e proje sunmak için, internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurmak gerekir. Projenin onaylanması dâhilinde, Global Giving ağına
girerek fon arama faaliyetlerine başlanır. Sivil Toplum Kuruluşları kendi projeleri ile başvuracakları gibi, başka projeleri de önerebilirler. Sivil toplumun farklı
alanlarındaki projelere açıktır. Bağışçıların verdiği paranın %85’i projeye , %15’i
Global Giving’e gider. Kurumla iletişime geçmek için internet sitelerindeki iletişim bölümünden e-posta atılabilir.
155
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
156
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Günümüzde, toplumsal sorunları çözmek için sosyal girişimcilik bir model
olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok önemli şirket, ticari girişimcilik ve işletme
hedeflerini, sosyal ve çevresel duyarlılık prensipleri ile birleştirerek faaliyet
göstermektedir. Finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak isteyen birçok sivil
toplum kuruluşu ise, özellikle iktisadi işletmeleri ile, iş dünyası yaklaşımını benimseyerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Sosyal girişimcilik ve sosyal girişim tanımları konusunda tartışmalar devam
etmektedir. Bu çalışma kapsamında, sosyal girişim, ağırlıklı olarak sosyal
amaçlara odaklanan ve kazançlarını öncelikli olarak bu amaca yatırım yapmak
için kullanan işletmeler olarak tanımlanmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşları, ticari faaliyet göstermedikleri için sosyal girişimlerden
ayrılırlar. Ancak, kendilerine kaynak yaratmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları
sosyal girişim modellerini inceleyerek, yaratıcı kaynak yaratma yöntemleri bulabilirler.
SOSYAL
GİRİŞİMLER VE
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
157
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Türkiye’de de sayıları giderek artan sosyal girişimler, farklı kurumsal yapılar,
alanlar, hedefler ve yöntemlerle karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de vakıf tüzel
kişiliği ile faaliyet gösteren Kadın Merkezi Vakfı (KAMER), dernek modelinde
işleyen Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve kooperatif olarak çalışmalarını sürdüren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Türkiye’deki
sosyal girişimlere iyi birer örnektir. Ayrıca, kâr amacı gütmeyen şirket olarak
faaliyet gösteren Çöp(M)adam da incelenmesi gereken bir sosyal girişim örneğidir.
158
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Kadın Merkezi Vakfı, 1997 yılında Nebahat Akkoç tarafından kurulmuştur.
KAMER’in hedefleri, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık
ve şiddet üzerine farkındalık çalışmaları yapmak ve toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkması için gerekli politikaların geliştirilmesi ve
uygulanması için savunuculuk ve lobi çalışmaları yürütmektir.
KADIN MERKEZİ VAKFI
(KAMER)
www.kamer.org.tr
Bugüne kadar yaklaşık 40,000 kadına ulaşan KAMER kadınlara psikolojik,
ekonomik ve yasal destek vermektedir. Ayrıca, kadınların ekonomik olarak
kalkınmasını sağlamak için mesleki girişimlerine katkıda bulunmaktadır.
Güneydoğu Anadolu’da, kendi sağladığı kaynaklarla faaliyetlerine devam
eden KAMER, 23 ile yayılan faaliyetlerini vakıf tüzel kişiliği altında, iktisadi
işletmeleri ve şubeleriyle yürütmektedir.
159
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BUĞDAY EKOLOJİK
YAŞAMI DESTEKLEME
DERNEĞİ
www.bugday.org
160
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Victor Ananias tarafından
kurulmuştur. Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilincini ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri
dönüşü olmayan hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir. Dernek
olarak faaliyetlerini sürdüren Buğday Derneği, farklı projelerle sürdürülebilir
ekolojik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr
amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar.
KADIN EMEĞİNİ
DEĞERLENDİRME
VAKFI (KEDV)
Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından
yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür. Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme
programları uygular, Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak, bu gruplara, erken
çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir. KEDV, bu faaliyetleriyle
her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve kapasite geliştirme olanakları
sunmaktadır.
www.kedv.org.tr
161
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÇÖP(M)ADAM
www.copmadam.com
162
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Çöp(m)adam, hayatları boyunca hiç para kazanmamış kadınlara fırsat yaratmak
amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Proje kapsamında geri dönüşümlü
malzemeden kullanılabilir ürün üreten kadınlara, hayatlarını kazanabilmeleri ve
yaşam kalitelerini artırabilmeleri için yaratıcı ve eğlenceli bir imkân sağlanmaktadır.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde gerçekleştirilen
projede, ürünler, Unilever Türkiye tarafından sağlanan ambalaj malzeme temininin
yanı sıra Sabancı Üniversitesi ve çeşitli düzeylerdeki birçok okulda toplanan ve
çantaların yapıldığı atölyelere gönderilen atık malzemeler ile yapılmaktadır.
Proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulan atölyelerde (Ayvalık,
Diyarbakır ve İstanbul) kadınlara geri dönüşümlü malzemeden çanta yapımı,
eğitmenler tarafından öğretilmektedir. Kadınlar, öğrendikleri bilgileri ve
edindikleri hammaddeleri kullanarak çantaları, ister mevcut atölyelerde, ister
evlerinde üretmektedirler. Kadınlar ürettikleri çanta başına düzenli bir gelir elde
etmektedirler. 2008 yılından beri sürdürülen çöp(m)adam projesiyle Unilever tarafından 20 ton ambalajın geri dönüşümü ile daha önce hiç çalışmamış 250 ev
kadınına gelir ve istihdam sağlanmıştır. Unilever çalışanları da proje ile ilgili bilgilendirilerek, yapılan çantalar projeye destek vermek amacıyla çalışanlar tarafından
da satın alınmıştır.
Türkiye’de faaliyet gösteren diğer sosyal girişim örnekleri:
Alış Bağış
www.alisbagis.com.tr
Başka Bir Okul Mümkün Derneği
www.baskabirokulmumkun.net
BenVarım.com
www.benvarim.com
Bir Silgi Bir Kalem
www.birsilgibirkalem.org
Ekle Destekle
www.ekledestekle.com
Elele Kültürlerarası Değişim Programı
www.eleleprojesi.org
Genç Adımlar Derneği
www.gencadimlar.org.tr
Gençlik Servisleri Merkezi
www.gsm.org.tr
Gençtur
www.genctur.com
Greenpeace Türkiye
www.greenpeace.org/turkey/tr
İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı
www.icev.org.tr
163
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Kadın Kooperatifleri Hareketi
www.kadinkooperatifleri.org
Mikado Danışmanlık www.mikadoconsulting.com
Nilüfer Kadın Kooperatifi
niluferkadinlar.com
Özel Kapadokya Kültür Müzesi
www.culturemuseum.com
SOGLA - Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi www.sogla.org
Sosyal İnovasyon Merkezi
www.sosyalinovasyonmerkezi.com.tr
Türk Geriatri Vakfı
www.turkgeriatrivakfi.org.tr Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
www.ucansupurge.org
Zumbara
www.zumbara.com/login.aspx
164
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Bu bölümde, Sivil Toplum Kuruluşlarının fon bulmak için takip edebilecekleri
kurumlar ve internet siteleri, ulusal ve uluslararası online fon rehberleri, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalardan haberdar olacakları bilgi kaynakları yer almaktadır. Bir sivil
toplum örgütü olarak bu siteleri takip ederek, bilgilerinizi ve fikirlerinizi sürekli
yenilemenizi ve gözden geçirmenizi öneririz.
SÜREKLİ
TAKİP...
165
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
166
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Bu proje, Avrupa Birliğinin, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA) kapsamında sağlanan mali yardım çerçevesinde uygulanmaktadır.
Proje kapsamında, Ankara ve İstanbul’daki iki proje ofisi aracılığıyla, aralarında
ihtiyaç analizi geliştirilmesi, özel olarak tasarlanan eğitimler yoluyla kapasite
oluşturulması ve ağ oluşturma faaliyetlerinin organizasyonu ve uygulanması
da dahil olmak üzere STK’lara yönelik birçok destek çalışması yapılmaktadır.
Projenin beklenen ana çıktıları, STK’ların demokratik karar verme süreçlerine
daha etkin şekilde dahil olması, STK’ların gündemlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların hizmet verme kapasitesinin geliştirilmesi, yabancı ülkelerdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği, toplumda STK’lara ilgili farkındalığın arttırılması, STK’ların kamuoyundaki
imajlarının güçlendirilmesidir.
TACSO’nun internet sitesini takip ederek, Sivil Toplum Kuruluşları için farklı
eğitim olanakları, araştırma, rehberlik ve yardım masası, STK veritabanları gibi
alanlara ulaşıp, haberler bölümünden güncel hibeler ve fon imkânları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İletişim:
[email protected]
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI İÇİN
TEKNİK DESTEKTECHNICAL
ASSISTANCE FOR
CIVIL SOCIETY
ORGANIZATIONS
(TACSO)
www.tacso.org
167
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
SİVİL TOPLUM
GELİŞTİRME MERKEZİ
(STGM)
www.stgm.org.tr/tr
“Güçlü ve demokratik bir Sivil Toplum” yaratma vizyonu ile yola çıkan STGM,
sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve
özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi
olması için çalışır ve bu kapsamda savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim
ve lobi çalışmaları yürütmektir. STGM’nin ana merkezi Ankara’da olmakla beraber, Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir’de yerel destek merkezi temsilcilikleri bulunmaktadır. STGM’nin dönemsel olarak Sivil Toplum Kuruluşları için
açtığı hibe çağrıları olmakla beraber, kendi internet sitelerinde başka kurum
ve kuruluşların da hibe çağrılarını duyuru olarak vermektedir. Ayrıca, STGM’nin
e-posta listesine katılarak, güncel bilgileri e-postanıza alabilirsiniz.
İnternet sitelerinde yer alan “Fon Kaynakları” isimli bölümde, Türkiye’deki Sivil
Toplum Kuruluşlarına fon veren kurum ve kuruluşların bilgileri güncellenme
aşamasındadır.
168
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
TÜSEV, 1993 yılında, aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin
bulunduğu 23 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali
ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, STK’lar
için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, STK’lara stratejik
ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası topluluğun Türkiye’nin
üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması, sivil toplumla ilgili araştırma
projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek
faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması için çalışır.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ
SEKTÖR VAKFI (TÜSEV)
www.tusev.org.tr
TÜSEV, internet sitesinde Sivil Toplum Kuruluşları için başka kurum ve kuruluşların açtığı hibe çağrılarını “Üçüncü Sektörden Haberler” başlığı altında duyurmaktadır. Ayrıca, e-bültene üye olabilir ve haberleri bülten aracılığı ile takip
edebilirsiniz.
İletişim:
[email protected]
169
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
WWW.AB-ILAN.COM
ab-ilan.com, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki işbirliği ve iletişime katkıda bulunmayı amaçlayan bir internet platformudur. Sitede yer alan
ilan ve duyurular yoluyla, karşılıklı bilgi akışını en hızlı, doğru ve kapsamlı bir
şekilde tek bir sayfada bir araya getirir. Her gün farklı ilanlar, duyurular ve AB ile
ilgili son haberler ab-ilan.com’da yayınlanır. Site, Türkiye’nin demokratikleşme
süreci ve kalkınmasına katkıda bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarını ve projeleri
destekler ve AB sürecinde hibe, burs, eğitim ve iş fırsatları konusunda doğru
bilgilendirmenin en geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak için çaba gösterir.
İnternet sitesinde, hibe, fon ve proje fırsatları, STK’ların çalışmaları, Kobiler için
fırsatlar, kalkınma merkezleri, işbirliği teklifleri, etkinlik duyuruları, seminerler, danışmanlık firmaları, gençler ve yetişkinler için eğitim imkânları, burslar,
gençlik programları, kampanyalar ve akademik çalışmalar ile ilgili haberler bulunur. E-bültenlerine üye olarak, günlük haberlere e-postanız ile ulaşabilirsiniz.
170
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İletişim:
[email protected]
www.sosyalgirisim.org sosyal girişimlerle ilgili kapsamlı bilgiler içeren, sosyal girişim kurmak isteyenlere ihtiyaçları olan bilgilere ulaşmalarını sağlamayı
hedefleyen ve bilgi paylaşımını teşvik eden interaktif bir internet portalıdır.
Portal, TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliğiyle yürüttüğü “Sosyal Girişimcilik Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.
WWW.SOSYALGİRİSİM.ORG
Sosyal girişimlerle ilgili kavramsal çerçeve, sosyal girişimlerin faydaları, çeşitli
modelleri, dünyadan ve Türkiye’den çeşitli örnekleri ve sosyal girişimlerin ne
gibi tüzel kişilikler (vakıf-dernek, kooperatif, şirket) taşıyabileceğine dair bilgiye, her tüzel kişiliğin avantaj ve dezavantajlarına ve ilgili kaynaklara, sosyal girişim kurmak isteyenlerin faydalanabileceği eğitim, ağ kurma ve fon geliştirme
olanaklarıyla ilgili bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Üniversiteler,
ağlar, ödüller, sosyal girişimleri destekleyen uluslararası kuruluşlar, mikro kredi
kuruluşları ve kamu kuruluşlarına dair açıklamalar ve iletişim bilgilerine de bu
portal üzerinden erişim sağlanabilir.
İletişim:
[email protected]
171
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
WWW.KURUMSALSOSYAL.COM
172
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu
Amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin bilinirliğini artırarak, projelerin daha fazla kişiye ulaşmasına ve konu hakkındaki
farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktır. Platformdan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi almak, konuyla ilgili Türkiye’deki gelişmelerden haberdar olmak isteyen her kişi ve kurum faydalanabilir. Bu site ayrıca,
proje geliştirmeyi hedefleyen kurumların, mevcut uygulamaları görebilecekleri bir platformdur. [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.
Merkez, dünyada hayırseverlik üzerine en önde gelen bilgi kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve dünya üzerinde sayıları her geçen gün artan hibe veren kurumlar ve hibe programlarına dair en kapsamlı veritabanına sahip merkez, günde binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Sitedeki “Uluslararası”
bölümünden Türkiye’yi seçerek, kurumlar ve aldıkları hibelere ve miktarlarına
ilişkin bilgilere ulaşmak mümkündür.
VAKIF MERKEZİ
- FOUNDATION
CENTER
www.foundationcenter.org
173
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
AVRUPA VAKIF
MERKEZİ - EUROPEAN
FOUNDATION CENTER
www.efc.be
174
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Merkez, hibe arayan kurumlara doğrudan hizmet vermemekle birlikte,
Avrupa’da aktif olan ve bağımsız olarak faaliyet gösteren vakıflar ve kurumsal
donörler hakkında farkındalık yaratmak ve bilgi vermek amacıyla çalışmalar
yapar. Üyelerinin daha etkin ve hedefe dönük fon başvuruları yapması için,
vakıf ve kurumsal donörlere nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bir rehber hazırlamıştır.
Avrupa Birliği’nde sesinizi duyurun: Sivil Toplum Kuruluşları için
Rehber
act4europe.horus.be/module/FileLib/NGOGuide_EN.pdf
Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)
www.balkancsd.net
Charities Aid Foundation
www.cafonline.org
Charity Navigator
www.charitynavigator.org
Chronicle of Philanthropy
www.philanthropy.com
CIVICUS-World Alliance for Citizen Participation
www.civicus.org
Consultative Group on Biological Diversity
www.cgbd.org
Corporate Social Responsiblity (CSR) Europe
www.csreurope.org
Corporate Social Responsiblity (CSR) Wire
www.csrwire.com
Development Marketplace
www.developmentmarketplace.org
DevFunding
www.eadi.org/devfunding
Directory of Funders Supporting Immigrant and Refugee Issues
www.gcir.org/resources/funding_directory
Hibeler, online ağlar,
kurumsal sosyal
sorumluluk ve sosyal
girişim alanlarında
takip edilebilecek
diğer kaynaklara
aşağıdaki internet
sayfalarından
ulaşabilirsiniz.
175
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
176
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Dünya Bankası Fon Veritabanı
info.worldbank.org/etools/fragilityandconflict/database_external.asp
Environmental Grantmakers Association
www.ega.org
Filantropi Günlüğü
www.filantropi.org
Fundraising and Grant Resources
www.fundsnetservices.com
Fundraising Okulu
www.fundraisingokulu.com
Global Philanthropy Forum
www.philanthropyforum.org
Grants and Resources for Sustainability
www.fundsforngos.org
Grants Fundraising
www.grantsfundraising.com
Grantmakers Without Borders
www.internationaldonors.org
Idealist Fundraising links
www.idealist.org/tools/fundraising.html
International Development Cooperation | Consultants without
Borders
www.weitzenegger.de/en/funds.html
International Donor Directory
www.foreignaid.com/foundations_db
International Human Rights Funders Group
www.ihrfg.org
Learning for International NGOS – Lingos
ngolearning.org/default.aspx
New Philanthropy Capital
www.philanthropycapital.org
One World
www.oneworld.net/article/archive/4893
On Philanthropy
www.onphilanthropy.com
Sivil Toplum Akademisi
www.siviltoplumakademisi.org.tr
Women’s Funding Network
www.wfnet.org
Women’s Funding Network
www.womenfunders.org
World Movement for Democracy
www.wmd.org
177
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
178
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
• Fon veren kurum ve kuruluşların güncel hibe olanaklarını takip edin.
E-bültenlerine üye olarak bilgilerinizi güncel tutun.
KAYNAK ARARKEN...
• Türkiye’de ve dünyada sivil toplum alanındaki çalışmaları ve projeleri takip
edin.
• Online rehberleri takip ederek yeni fon kuruluşları hakkında bilgi edinin.
• Çalışma alanınız dâhilindeki benzer kurumlarla iletişim halinde olarak, fikir
alışverişinde bulunun.
• Alternatif fon bulma yolları konusunda sürekli araştırma yapın. Günümüzün teknolojik olanaklarından faydalanmayı unutmayın.
• Sosyal girişimciler ve sosyal girişimleri takip ederek, toplumsal sorunlara
yaratıcı çözüm yaklaşımlarını inceleyin.
• Kurumunuzun internet sitesini güncel tutun. Unutmayın ki, fon veren kurumlar sizinle ilgili bilgilere internet siteniz üzerinden ulaşacaktır.
• Sosyal medya ağlarını kullanarak, kurumunuzu ve projelerinizi tanıtın.
• Yaptığınız bütün çalışmalarda dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olun. Fon
veren kurum ve kuruluşlar, güvendikleri sivil toplum kuruluşlarına destek
olurlar.
• Kaynak aramanın, sivil toplum örgütünüzün finansal sürdürülebilirliği için
esas olduğunu unutmayın ve uzun vadeli düşünün.
179
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
180
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
INDEX
181
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
182
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR
VE BAĞIMSIZ
KURULUŞLAR
183
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
184
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
ACİL EYLEM FONU - URGENT ACTION FUND (UAF)
Silahlı çatışma, tırmanan şiddet ya da siyaseten belirsiz
çevrelere tepki, potansiyel olarak emsal teşkil eden yasal
ya da yasa koyucu eylemler ya da hâlihazırda oluşmuş bir
emsali korumak amaçlı eylemler ve kadın insan hakları
savunucularının korunması ve güvenliğİ
www.urgentactionfund.org
AÇIK TOPLUM VAKFI - OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSF)
AB-Türkiye üyelik süreci, reform, kadın hakları, eğitim,
bölgesel farklılıkların giderilmesi, sivil toplumun güçlenmesi,
medya
www.aciktoplumvakfi.org.tr
AÇIK TOPLUM VAKFI- OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSF)
KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMI- ARTS AND CULTURE PROGRAM
Kültürel üretim, kültürel platformların oluşturulması veya
güçlendirilmesi, profesyonel gelişim ve kapasite geliştirme
www.soros.org/initiatives/arts/focus/
civil-society
AKDENİZ KADIN FONU - FONDS POUR LES FEMMES EN
MEDITERRANEE
Kadın organizasyonlarında kapasite geliştirme, bölgesel
kadın ağları, cinsiyet bazlı ayrımcılığa karşı mücadele, genç
kadınlarda liderlik, kadın hareketinde savunuculuk ve eylem
www.medwomensfund.org
AİLE KORUMA VAKFI -FAMILY CARE FOUNDATION (FCF)
Yetimler ve sokak çocukları, AIDS, tıbbi yardım, bilgisayar okuryazarlığı, fiziksel engelliler, uyuşturucular üzerine farkındalık,
acil durum yardımı, eğitim, kadınların istihdamı ve beslenme
programları
www.familycare.org
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BARIŞ ENSTİTÜSÜ - UNITED STATES
INSTITUTE OF PEACE (USIP)
Uluslararası barış ve çatışma çözümü, AR-GE, eğitim
programları
www.usip.org
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GERMAN MARSHALL FONU - THE
GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES (GMF)
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN KARADENİZ FONU - BLACKSEA TRUST FOR
REGIONAL COOPERATION
Yurttaş katılımı, sınır ötesi girişimler, doğu bağlantıları
www.gmfus.org/grants-fellowships/
grantmaking-programs/black-sea-trust
ANNA LINDH VAKFI- ANNA LINDH FOUNDATION
İnsan hakları ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, eğitim,
öğretim ve araştırma, bilgi toplumu, cinsiyet ayrımcılığı,
gençlerin teşvik edilmesi ve sanatsal ve kültürel işbirliği
www.annalindhturkiye.org
185
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
ASTRAEA ADALET İÇİN LEZBİYEN VAKFIASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE (ASTRAEA)
Lezbiyen ve transları destekleyen çevreyi genişletme, kapasite
geliştirme, hareketlilik yaratma, hayırseverlik ve fon verme
konusunda eğitim
www.astraeafoundation.org
AVRUPA KÜLTÜR VAKFI - EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF)
İŞBİRLİĞİ FONU
Ulus aşırı ve sektörler arası kültürel işbirliği, sanatsal
yaratıcılık, sanatçıların ve kültür operatörlerinin dolaşımı
www.eurocult.org/grants/
collaboration-grants
BERGHOF VAKFI- BERGHOF FOUNDATION
Savaş sonrası barış inşası ve uzlaşma, devletten bağımsız silahlı
grupların politik aktör olma yolunda geçiş süreçleri, devlete
bağlı ve devletten bağımsız grupların çatışma dönüşüm
süreçlerindeki etkileşimleri
www.berghof-foundation.de/en
BERNARD VAN LEER VAKFI- BERNARD VAN LEER FOUNDATION
Kaliteli erken yaş eğitimi, şiddeti azaltma, sağlıklı çevreler
www.bernardvanleer.org
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI
Eğitim, sağlık, sanat, kültür, spor, çevre, kadın gençlik,
araştırma-geliştirme, ilim ve insan hakları
www.bbv.org.tr
CHARLES STEWART SMOTT VAKFICHARLES STEWART SMOTT FOUNDATION
Aktif sivil katılım, hayırseverliğin geliştirilmesi
www.mott.org/FundingInterests/
programs/civilsociety.aspx
CHREST VAKFI- CHREST FOUNDATION
Cinsiyet eşitliği, kültür ve sanat yolu ile iletişim ve diyalog
www.chrestfoundation.org
CHRISTENSEN VAKFI- THE CHRISTENSEN FUND
Yerel haklar ve temsil, cinsiyet ve biyokültürel çeşitlilik, iklim
değişikliği, kültürel ifadeler, sağlam peyzajlar, geleneksel
bilginin transferi, kutsal alanlar, tarımsal çeşitlilik ve gıda
bağımsızlığı
www.christensenfund.org
CIVICUS YURTTAŞ KATILIMI İÇİN DÜNYA İTTİFAKI- CIVICUS WORLD
ALLIANCE FOR CITIZEN PARTICIPATION
Sivil toplum sektörünü tehdit eden durumlara karşı acil
savunuculuk çalışmaları
www.civicus.org
ÇOCUK EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİ KONUSUNDA ULUSLARARASI
GİRİŞİM-THE INTERNATIONAL INITIATIVE ON EXPLOITATIVE CHILD
LABOR (IIECL)
Çocuk işçiliği konusunda farkındalığın artırılması ve çocuk
emeğinin sömürülmesine son verilmesi konusundaki
mücadeleye destek verilmesi
endchildlabor.org
186
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL FON- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN
Çocuk işçiliği ve çalışan çocuklar, eğitim, sağlık, HIV/AIDS’li
çocuklar, çocukların cinsel istismarı
www.globalfundforchildren.org
DOĞA İÇİN WHITLEY FONU- WHITLEY FUND FOR NATURE (WFN)
Sulak alanlar, sürdürülebilir topluluklar, nesli tükenen türler,
karasal yaşam alanı, deniz yaşamı
www.whitleyaward.org
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ ENSTİTÜSÜ VAKFI INSTITUTE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS FOUNDATION
(IEEE FOUNDATION)
Eğitim, teknolojinin tarihi, insani amaçlar için teknolojinin
kullanımı
www.ieee.org
FRIDA GENÇ FEMİNİST FONU - FRIDA THE YOUNG FEMINIST FUND
Kadınların hakları ve sosyal adalet
www.youngfeministfund.org
FRIEDRICH EBERT DERNEĞİ - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES)
AB entegrasyonu ve genişlemesi, barış ve istikrar, çok taraflı ve
uluslararası işbirliği, işçi hakları ve sendikal çalışmalar, fırsat
eşitliği ve sosyal adalet, sosyal barış ve ekonomik kalkınma,
insan hakları ve hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal
kalkınma
www.festr.org
GELİŞEN PAZAR VAKFITHE EMERGING MARKET FOUNDATION (EMpower)
Geçim, eğitim, liderlik ve toplumsal katılım, sağlık ve refah
www.empowerweb.org
GETTY VAKFI - THE GETTY FOUNDATION
Müze ve arşivlere erişim, küresel bir disiplin olarak sanat tarihi,
koruma pratiklerini geliştirme, liderlik ve profesyonel gelişim
www.getty.edu/foundation/
GÖRSEL SANATLAR İÇİN ANDY WARHOL VAKFI - THE ANDY WARHOL
FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS
Görsel sanatlar alanında sergi, katalog ve diğer organizasyonel
aktiviteler
www.warholfoundation.org
HAYATA ARTI GENÇLİK PROGRAMI
Su kaynakları, orman
www.hayataarti.org
HEINRICH BÖLL DERNEĞİ- HEINRICH BÖLL STIFTUNG
Demokrasi, ekoloji, dış politikalar ve güvenlik politikaları
www.boell-tr.org
HIV GENÇ LİDERLER FONU - HIV YOUNG LEADERS FUND
Yerel, ulusal ve uluslararası HIV savunuculuğu, yerel akranodaklı HIV hizmetleri, yerel toplulukların harekete geçirilmesi
www.hivyoungleadersfund.org
187
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
JPMORGAN CHASE VAKFI- THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION
Toplumsal kalkınma, gençlerin eğitimi, kültür ve sanat
www.jpmorganchase.com/corporate/
Corporate-Responsibility/corporatephilanthropy.htm
KADINLAR İÇİN KÜRESEL FON - GLOBAL FUND FOR WOMEN
Barış inşası ve cinsiyet temelli şiddetin sonlandırılması,
sağlığın, cinsel ve üreme haklarının iyileştirilmesi, siyasal ve
kentsel katılımın genişletilmesi, ekonomik ve çevresel adaletin
sağlanması, eğitime ulaşımın artırılması, sosyal değişim için
hayırseverliğin teşvik edilmesi
www.globalfundforwomen.org
KING BAUDOUIN VAKFI - THE KING BAUDOUIN FOUNDATION
Bugüne kadar sağlık, kültür, sanat, kültürel miras, toplumsal
bellek, çocuk, kadın alanındaki projelere destek sağlamıştır.
Alan kısıtlaması yoktur.
www.kbfus.org
KONRAD ADENAUER DERNEĞİ - KONRAD ADENAUER STIFTUNG
(KAS)
Yerel gazetecilere yönelik eğitim faaliyetleri, siyasi
açıdan merkezde yer alan partiler arasındaki diyalogun
desteklenmesi, toplumsal temel değerler konusunda diyalog,
dinler arası ve kültürel diyalog
www.kas.de/tuerkei/tr
KÜRESEL DİYALOG- GLOBAL DIALOGUE
Mülteci hakları, kadın hakları, azınlık hakları, tutuklu ve
hükümlü hakları, LGBTT hakları ve seks işçilerinin hakları, HIV/
AIDS, kültürel haklar, çevre adaleti
www.global-dialogue.eu/tr/ourprojects/strategic-fund-turkey
KÜRESEL MİRAS FONU - GLOBAL HERITAGE FUND (GHF)
Kültürel mirasın korunması, arkeolojik alanların korunması,
kültürel miras eğitimi, sürdürülebilir turizm kalkınması,
kültürel varlıklarının çevresindeki toplulukların kalkınması
www.globalheritagefund.org
MAMA CASH
Kurumun, beden, para ve ses temalı üç farklı çalışma alanı
vardır. Bununla ilgili açıklamalı bilgiye www.mamacash.org/
page.php?id=2061 adresinden ulaşılabilir.
www.mamacash.org
OAK VAKFI- OAK FOUNDATION
Kadın sorunları, uluslararası insan hakları
www.palmecenter.se
188
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
OLOF PALME ULUSLARASI MERKEZİOLOF PALME INTERNATIONAL CENTER (THE PALME CENTER)
TÜRKİYE PROGRAMI- TURKEY PROGRAM 2012-2014
Cinsiyet eşitliği, siyasi haklar ve yurttaş hakları, diyalog
girişimleri, çocuk hakları, örgütsel gelişim ve kapasite gelişimi,
gençlik, sosyal haklar ve savunuculuk, siyasi parti gelişimi
www.palmecenter.se
PRINCE CLAUS FONU - PRINCE CLAUS FUND
Kültürel değişim, sanatsal üretimler ve yayınlar
www.princeclausfund.org
ROBERT BOSCH VAKFI - ROBERT BOSCH STIFTUNG
ALMANYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ- GERMAN TURKISH RELATIONS
Eğitim, gazeteciler, genç profesyoneller, edebiyat, kültür ve
kamuoyu üzerinde etkisi yüksek seçkin kişiler
www.bosch-stiftung.de/content/
language2/html/435.asp
RUFFORD KÜÇÜK HİBELER VAKFI THE RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION
Doğa ve biyoçeşitlilik koruma
www.ruffordsmallgrants.org
SABANCI VAKFI
Toplumsal adalet, ekonomik katılım, toplumsal katılım
www.sabancivakfi.org
SASAKAWA BARIŞ VAKFI- THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION
(SPF)
SASAKAWA ORTA DOĞU İSLAM FONU- THE SASAKAWA MIDDLE EAST
ISLAM FUND (SMEIF)
Japonya ile ilgili bilgi aktarımı, insan değişimleri, kapasite
geliştirme, deniz güvenliği üzerine araştırma
www.spf.org/smeif/
SIGRID RAUSING VAKFI- THE SIGRID RAUSING TRUST
TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK FON – THE STRATEGIC FUND FOR TURKEY
Sivil ve siyasi haklar, kadın hakları, azınlık hakları, sosyal adalet
www.sigrid-rausing-trust.org/
Grantees/Strategic-Fund-for-Turkey
TOYOTA AVRUPA FONU- TOYOTA FUND FOR EUROPE (TFfE)
Çevre, yol güvenliği, teknik eğitim
www.toyotafund.eu
TÜRK HAYIRSEVERLİK FONLARI - TURKISH PHILANTHROPY FUNDS
(TPF)
Cinsiyet eşitliği, eğitim, kültür-sanat, sosyal ve ekonomik
kalkınma
www.tpfund.org
TÜRK KÜLTÜR VAKFI- TURKISH CULTURAL FOUNDATION
Kültür, sanat, kültürel miras, eğitim
www.turkishculturalfoundation.org
ULUSLARARASI ÖZEL GİRİŞİM MERKEZİ CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE)
Girişimcilik ve strateji
www.cipe.org
189
190
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BÜYÜKELÇİLİKLER
VE KONSOLOSLUKLAR
191
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
192
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal
kalkınma ve çevre
www.turkey.embassy.gov.au
MATRA – DECENTRAL DESTEK PROGRAMI
Adalet ve içişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetişim,
polis ve yolsuzlukla mücadele), insan hakları (azınlıklar ve
toplumsal bilinç yaratma), medya ve bilgi, eğitim
turkey.nlembassy.org/services/civilsociety
İNSAN HAKLARI PROGRAMI
Kapasite geliştirme (en öncelikli alan), düşünce özgürlüğü,
medyada çeşitlilik ve internet özgürlüğü, eşcinsellere eşit
muamele ve eşcinsellik yasası kapsamında cezalandırmanın
kaldırılması, ülke dışındaki Hollanda’lı kurumların insan
haklarının gelişimine katkısının güçlendirilmesi, ekonomik,
sosyal ve kültürel hakların uygulanması ve geliştirilmesinde
hükümetlerden hesap sorulması, önemli insan hakları
antlaşmalarının onaylanması ve bunlardan kaynaklanan
sorumlulukların raporlanması, çocuk işçiliğine karşı mücadele
turkey.nlembassy.org/services/civilsociety
İKİLİ İŞBİRLİĞİ FONU
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, ifade
özgürlüğü, göçmenlik, iklim değişikliği, enerji ve çevre, sivil
toplumun güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/
working-with-turkey/projects/bilateralprogramme-fund/
AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI- DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU
(DIV)
Siyasi reformların desteklenmesi ve siyasi savunuculuk,
şeffaflığın ve iyi yönetişimin arttırılması, kamu idaresinde
kapasite oluşturma ve adalet sektöründeki reformların
güçlendirilmesi ve insan haklarının desteklenmesi
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/
working-with-turkey/projects/reuniting-europe/
DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
193
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN BÜTÜNLEŞME FONU
Göç, geri dönüş ve yeniden bütünleşme
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/
working-with-turkey/projects/rrf/
REFAH FONU
Açık küresel ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/
working-with-turkey/projects/
prosperity/
İNSAN HAKLARI
İnsan hakları
ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/
working-with-turkey/human-rightsturkey/human-rights-projects/
İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU
TÜRK-İSVEÇ BİRİMİ
İnsan hakları, cinsiyet eşitliği, demokrasi
www.swedenabroad.com/
Start____9208.aspx
Temel sağlık,engelliler, kamu faydası/diğer dezavantajlı
kesimler,kapasite geliştirme ve eğitim, gelir eşitsizliğinin
düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı afet yönetimi ve afet
zararlarının önlenmesi
www.tr.emb-japan.go.jp
Fakirliği azaltmak ve insani temel ihtiyaçlar, cinsiyet eşitliği,
kurumsal ve kapasite geliştirme, çocuk sağlığı ve korunması,
özel sektörün geliştirilmesi, demokrasi ve iyi yönetişim (insan
hakları, hukuk üstünlüğü ve adaleti de içine alır.)
www.canadainternational.gc.ca
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP)
KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ
YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU
194
DEVLET
KURUMLARI VE
ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
195
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
196
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
DEVLET KURUMLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İNTERNET ADRESLERİ
Çatışma çözümü, barış inşası
www.ifa.de/en/
foerderprogramme/zivik/
about-zivik/
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
Çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal
kalkınma
www.ab.gov.tr/index.php?p=5
AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI)
Güncel alanları takip etmek için internet adresini ziyaret etmenizi öneririz.
www.ab.gov.tr/index.
php?p=101&l=1
Avrupa Kültür Programı - Culture Program 2007–2013
Kültür alanında çalışan kişilerin uluslararası dolaşımı, sanatsal ve kültürel
eserler ile ürünlerin uluslararası dolaşımı, kültürler arası diyalog
www.ccp.gov.tr
Yaratıcı Avrupa- Creative Europe 2014–2020
Sinema, TV, kültür, müzik, sahne sanatları, kültürel miras, medya, edebiyat,
sanatçı ve kültür operatörlerinin dolaşımı
ec.europa.eu/culture/news/
creative-europe_en.htm
Türk Ulusal Ajansı Gençlik Programı
Avrupa vatandaşlığı, gençlerin katılımı, kültürel çeşitlilik, imkânları kısıtlı
gençlerin toplumsal katılımı
www.ua.gov.tr
AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAİD – EUROPAN COMMISSON
EUROPEAID
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA ARACI (DİHAA) EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
(EIDHR)
İnsan hakları, insan hakları savunucuları, ölüm cezası, işkence, silahlı çatışma
ve çocuklar ile kadına yönelik şiddet konularında diyalog
ec.europa.eu/europeaid/what/
human-rights/index_en.htm
AVRUPA GENÇLİK VAKFI EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF)
İnsan hakları ve demokrasi, çeşitlilik arz eden toplumlarda birlikte yaşamak,
genç insanların toplumsal katılımı, genç ve çocuklara yarayan siyasa
yaklaşımları ve araçlar
www.eyf.coe.int/fej/
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI - UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP)
KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) – KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI (SGP)
Çevre ana tema olmakla beraber internet sitelerindeki “destek alanları”
bölümünden ayrıntılı olarak bütün çalışma alanlarına ulaşılabilir. (www.
gefsgp.net/destekalanlari.asp)
www.gefsgp.net
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KÜLTÜREL İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ INSTİTÜT FÜR AUSLANDSBEZİEHUNGEN (ifa)
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) HİBE PROGRAMLARI
197
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
DEVLET KURUMLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND (UNDEF)
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
Toplumsal gelişim, hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokratikleşme için
araçlar, kadın, gençlik, medya.
İNTERNET ADRESLERİ
www.un.org/democrasyfund/
BM KADIN BİRİMİ- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖRGÜTÜ – UN WOMEN - UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE
EMPOWERMENT OF WOMEN
CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU FUND FOR GENDER EQUALITY
Kadınların siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi (Hibe çağrı dönemlerinde
öncelikli alanlar değişebilir.)
www.unwomen.org/how-wework/fund-for-gender-equality/
KADINA KARŞI ŞİDDETE SON VERMEK İÇİN BM FONU - UN TRUST
FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN
Kadına karşı şiddete yönelik ulusal ve yerel kanunlar, politikalar ve hareket
planlarının uygulamasındaki boşlukların kapatılması ile çatışma, çatışma
sonrası ve geçiş ortamlarında kadına karşı şiddete işaret edilmesi
www.unwomen.org/how-wework/un-trust-fund/
KALKINMA SİVİL TOPLUM FONU
Öncelikli alanlar yıllara göre değişmektedir.
web.worldbank.org
YARATICI KALKINMA FİKİRLERİ PROGRAMI
Yoksullukla mücadele ve kalkınma
web.worldbank.org
İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA AJANSI SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY
(SIDA)
Kadın hakları, azınlıklar ve engelliler
www.sida.se
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI
BAŞKANLIĞI
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI
STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesi ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi, siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın
güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin
artırılması, STK’lar arası, STK-uluslararası kuruluşlar ve STK-kamu arası işbirliği
ve iletişim ağlarının geliştirilmesi
www.ytb.gov.tr
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI
Kalkınma
www.kalkinma.gov.tr/bolgesel.
portal
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)
İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor
www.sodes.gov.tr/Sodes.portal
DÜNYA BANKASI - THE WORLD BANK
198
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
DEVLET KURUMLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN
PROJELERİNE YARDIM
ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
Öncelikli faaliyetler: Kültür, sanat ve turizm değerlerini ve zenginliklerini
yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası
nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre,
sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler
İNTERNET ADRESLERİ
aregem.kulturturizm.gov.
tr/belge/1-98201/kultur-veturizm-bakanliginca-yerelyonetimlerin-dernek-.html
199
200
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
ÖZEL
ŞİRKETLER
201
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
Abdi İbrahim
İLAÇ
www.abdiibrahim.com.tr
•
Acıbadem Sağlık Grubu
SAĞLIK
www.acibadem.com.tr
•
Ağaoğlu
İNŞAAT
www.agaoglu.com.tr
•
Akbank
BANKACILIK
www.akbank.com
•
Aksa
KİMYA
www.aksa.com
•
Anadolu Grubu
İÇECEK, OTOMOTİV, ENERJİ, SAĞLIK, FİNANS, PERAKENDE
www.anadolugroup.com
•
Anadolu Sigorta
SİGORTA
www.anadolusigorta.com.tr
•
Aras Holding
LOGİSTİK, CATERING, AKARYAKIT
www.arasholding.com.tr
•
Arçelik
DAYANIKLI TÜKETİM
www.arcelikas.com.tr
•
Arıkanlı Holding
LOGİSTİK, EĞİTİM, İLETİŞİM, ENERJİ, SANAYİ, İNŞAAT
www.arikanli.com.tr
•
Arzum
DAYANIKLI TÜKETİM
www.arzum.com.tr
•
AssisTT
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
www.assistt.com.tr
•
AstraZeneca
İLAÇ
www.astrazeneca.com.tr
202
ULUSLARARASI
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
Abdi İbrahim
ÇEVRE
•
Acıbadem Sağlık Grubu
Ağaoğlu
EĞİTİM
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
•
SAĞLIK
SANAT
SPOR
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
Akbank
Aksa
ÇOCUK
•
•
•
Anadolu Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arçelik
•
•
Arıkanlı Holding
•
•
•
•
•
•
•
•
Anadolu Sigorta
Aras Holding
•
Arzum
•
AssisTT
•
AstraZeneca
•
•
•
•
203
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON
www.avea.com.tr
Aviva Group
SİGORTA
www.avivasigorta.com.tr
•
AvivaSA
EMEKLİLİK
www.avivasa.com.tr
•
Avon
KOZMETİK
www.avon.com.tr
•
Aygaz
ENERJİ
www.aygaz.com.tr
•
Banvitaş
GIDA
www.banvitas.com
•
BASF
KİMYA
www.basf.com.tr
•
Bayer
İLAÇ
www.bayer.com.tr
•
Becel
GIDA
www.becel.com.tr
Ben& Jerry’s
GIDA
www.benandjerrys.com.tr
Bilyoner.com
ŞANS OYUNLARI
www.bilyoner.com
•
Brisa
OTOMOTİV
www.brisa.com.tr
•
Bosch
DAYANIKLI TÜKETİM
www.bosch.com.tr
204
•
•
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
EĞİTİM
ENGELLİ
•
GİRİŞİMCİLİK
•
Aviva Group
AvivaSA
GENÇLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SANAT
SPOR
TOPLUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avon
Aygaz
•
•
•
•
•
BASF
•
Bayer
•
•
•
•
•
•
Becel
•
•
•
Bilyoner.com
•
Brisa
Bosch
DİĞER
•
Banvitaş
Ben& Jerry’s
SAĞLIK
•
•
•
•
•
205
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Boyner
TEKSTİL, SANAYİ, OTOMOTİV
www.boyner.com.tr
•
Boytaş Mobilya
MOBİLYA
www.boytas.com.tr
•
BP Petrolleri A.Ş.
AKARYAKIT
www.bp.com.tr
•
BSH
DAYANIKLI TÜKETİM
www.bsh-group.com.tr
•
Cappy
GIDA
www.cappy.com.tr
•
Cargill Türkiye
GIDA, TARIM, RİSK YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
www.cargill.com.tr
•
CarrefourSA
PERAKENDE
www.carrefour.com.tr
•
Chevron International Ltd.
ENERJİ
www.chevron.com
•
Ciner Group
ENERJİ VE MADENCİLİK, MEDYA, TİCARET, SANAYİ, HİZMET
www.cinergroup.com.tr
Citibank
BANKACILIK
www.citibank.com.tr
•
Coca-Cola
GIDA
www.coca-colaturkiye.com.tr
•
Colgate Palmolive
HIZLI TÜKETİM
www.colgate.com.tr
•
Çalık Holding
TEKSTİL, ENERJİ, İNŞAAT, FİNANS, MEDYA, TELEKOM, MADENCİLİK
www.calik.com
206
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
Boyner
Boytaş Mobilya
•
BP Petrolleri A.Ş.
•
•
BSH
•
•
Cappy
•
•
Cargill Türkiye
•
CarrefourSA
•
Chevron International Ltd.
Ciner Group
Citibank
Coca-Cola
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
•
•
SAĞLIK
•
SANAT
SPOR
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KADIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Colgate Palmolive
•
Çalık Holding
•
•
•
•
•
•
•
207
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Çelebi Holding
HAVACILIK, DENİZCİLİK, TAŞIMACILIK, GIDA
www.celebi.com.tr
•
Çolakoğlu Metalurji
AĞIR SANAYİ
www.colakoglu.com.tr
•
Dalin
HIZLI TÜKETİM
www.dalin.com.tr
•
Danone
GIDA
www.danone.com.tr
•
DHL
LOGİSTİK
www.dhl.com.tr
•
Diversey
TEMİZLİK VE HİJYEN
www.johnsondiversey.com/Cultures/tr-TR
•
Doğan Holding
ENERJİ, MEDYA, SANAYİ,TİCARET, FİNANSAL HİZMETLER, TURİZM
www.doganholding.com.tr
Doğuş Grubu
BANKACILIK VE FİNANS, OTOMOTİV, İNŞAAT, MEDYA, TURİZM VE
www.dogusgrubu.com.tr
HİZMETLER, GAYRİMENKUL, ENERJİ
•
DYO
İNŞAAT
•
Eczacıbaşı Holding
İLAÇ, İNŞAAT, TÜKETİM, FİNANS, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, KAYNAK TEKNOLOJİLERİ www.eczacibasi.com.tr
•
ETİ
GIDA
www.etietieti.com
•
Eureko Sigorta
SİGORTA
www.eurekosigorta.com.tr
•
Evyap
HIZLI TÜKETİM
www.evyap.com.tr
•
208
www.dyo.com.tr
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
Çelebi Holding
•
•
Çolakoğlu Metalurji
•
•
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
Dalin
•
DHL
•
•
Diversey
•
•
Doğan Holding
•
•
TOPLUM
•
•
DİĞER
•
•
•
•
•
Eczacıbaşı Holding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eureko Sigorta
•
Evyap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DYO
ETİ
SPOR
•
Danone
Doğuş Grubu
SANAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
209
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
Favori
KUYUMCULUK
www.favori.com.tr
Fiat
OTOMOTİV
www.fiat.com.tr
Fiba Group
FİNANS, GAYRİMENKUL, PERAKENDE, ENERJİ
www.fibaholding.com.tr
•
Finansbank
BANKACILIK
www.finansbank.com.tr
•
Ford Otosan
OTOMOTİV
www.fordotosan.com.tr
•
Frito Lay Türkiye
GIDA
www.fritolay.com.tr
Garanti Bankası
BANKACILIK
www.garanti.com.tr
•
Garanti Emeklilik
SİGORTACILIK/ EMEKLİLİK
www.garantiemeklilik.com.tr
•
Gitti Gidiyor
ONLİNE ALIŞVERİŞ
www.gittigidiyor.com
•
GlaxoSmithKline
İLAÇ
www.gsk.com.tr
Global Yatırım Holding
ALTYAPI, GAYRİMENKUL, ENERJİ
www.globalyatirim.com
•
Halkbank
BANKACILIK
www.halkbank.com.tr
•
Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
HIZLI TÜKETİM
www.hayat.com.tr
•
210
ULUSLARARASI
•
•
•
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
Favori
ÇEVRE
ÇOCUK
•
EĞİTİM
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
•
•
•
Fiba Group
•
Finansbank
•
•
Ford Otosan
•
•
Frito Lay Türkiye
•
•
Garanti Emeklilik
Gitti Gidiyor
•
•
•
•
•
SPOR
DİĞER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GlaxoSmithKline
•
Global Yatırım Holding
•
Halkbank
Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
TOPLUM
•
Fiat
Garanti Bankası
SANAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
211
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Henkel
HIZLI TÜKETİM
www.henkel.com.tr
•
Hewlett-Packard(HP)
BİLİŞİM
www.hp.com.tr
•
Honda
OTOMOTİV
www.honda.com.tr
•
Hyundai Assan
OTOMOTİV
www.hyundai.com.tr
•
IBM
BİLİŞİM
www.ibm.com.tr
•
Intel
BİLİŞİM
www.intel.com.tr
•
İhlas Holding
EĞİTİM, MEDYA, İNŞAAT, TURİZM
www.ihlas.com.tr
•
İpek Kağıt
HIZLI TÜKETİM
www.ipekkagit.com.tr
•
İzocam
YALITIM
www.izocam.com.tr
•
Kahve Dünyası
GIDA
www.kahvedunyasi.com
•
Kale Grubu
SERAMİK, SAVUNMA, KİMYA, ENERJİ, BİLİŞİM, NAKLİYE, TURİZM, GIDA, MAKİNE
www.kale.com.tr
VE PARÇA İMALATI, ELEKTRİK MALZEMELERİ
Kimberly Klark
HIZLI TÜKETİM
www.kimberly-clark.com.tr
Koç Topluluğu
ENERJİ, OTOMOTİV, DAYANIKLI TÜKETİM, FİNANS, DİĞER
www.koc.com.tr
212
•
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
Henkel
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
•
•
•
•
•
Hewlett-Packard(HP)
Honda
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
SANAT
SPOR
•
•
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
•
•
•
Hyundai Assan
•
IBM
•
Intel
ENGELLİ
•
•
İhlas Holding
•
İpek Kağıt
•
İzocam
•
Kahve Dünyası
•
Kale Grubu
•
Kimberly Klark
•
Koç Topluluğu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
213
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Kraft Foods
GIDA
www.kraftfoodscompany.com/tr/tr/home/index.aspx
•
Lansinoh Laboratories Inc.
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ
www.lansinoh.com.tr
•
L’Oréal
KOZMETİK
www.loreal.com.tr
•
Mapfre Genel Yaşam Sigorta SİGORTA
www.mapfregenelyasam.com
•
Mavi Jeans
GİYİM
www.mavijeans.com.tr
•
McDonald’s
GIDA
www.mcdonalds.com.tr
•
Mercedes Benz
OTOMOTİV
www.mercedes.com.tr
•
Merck Sharp &Dohme
İLAÇ
www.merck.com.tr
•
Metro Group
ULAŞIM
www.metro-group.com.tr
•
Microsoft
BİLİŞİM
www.microsoft.com/turkiye
•
Migros
PERAKENDE
www.migros.com.tr
•
MNG Kargo
LOGİSTİK
www.mngkargo.com.tr
•
Nestle
GIDA
www.nestle.com.tr
214
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
Kraft Foods
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
•
Lansinoh Laboratories Inc.
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
SANAT
•
SPOR
TOPLUM
•
•
DİĞER
•
L’Oréal
•
Mapfre Genel Yaşam Sigorta
•
Mavi Jeans
•
McDonald’s
•
Mercedes Benz
•
Merck Sharp &Dohme
•
•
•
•
•
Metro Group
•
Microsoft
•
Migros
•
•
MNG Kargo
•
•
Nestle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
215
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Nokia
TELEKOMÜNİKASYON
www.nokia.com.tr
•
Novartis
İLAÇ
www.novartis.com.tr
•
Numil Gıda Ürünleri
BEBEK/GIDA
www.milupa.com.tr
•
OMO
HIZLI TÜKETİM
www.kirlenmekguzeldir.com
•
Opet
AKARYAKIT
www.opet.com.tr
Panasonic
DAYANIKLI TÜKETİM
www.panasonic.com.tr
•
Pernod Ricard
İÇECEK
www.pernod-ricard.com/en/pages/391/pernod/
Group/Turkey.html
•
Petrol Ofisi
AKARYAKIT
www.poas.com.tr
Pfizer
İLAÇ
www.pfizer.com.tr
•
Philips
DAYANIKLI TÜKETİM
www.turkey.philips.com
•
Pınar
GIDA
www.pinar.com.tr
P&G
HIZLI TÜKETİM
www.pg.com.tr
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri
DAYANIKLI TÜKETİM
www.profilo.com.tr
216
•
•
•
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
Nokia
•
•
Novartis
•
Numil Gıda Ürünleri
EĞİTİM
•
Opet
•
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
•
•
•
•
Pernod Ricard
•
Petrol Ofisi
•
Pfizer
SAĞLIK
SANAT
SPOR
•
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pınar
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri
GİRİŞİMCİLİK
•
Panasonic
P&G
GENÇLİK
•
OMO
Philips
ENGELLİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
217
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Renault
OTOMOTİV
www.renault.com.tr
•
Roche İlaç
İLAÇ
www.roche.com.tr
•
Samsung Electronics
TELEKOMÜNİKASYON, DAYANIKLI TÜKETİM
www.samsung.com/tr
•
Sanofi-aventis
İLAÇ
www.sanofi-aventis.com.tr
•
Shell& Turcas Petrol A.Ş.
OTOMOTİV
www.shell.com
•
Siemens
DAYANIKLI TÜKETİM
www.siemens.com.tr
•
Soyak
İNŞAAT
www.soyak.com.tr
Starbucks Coffee
GIDA
www.starbucks.com.tr
Sütaş Gıda
GIDA
www.sutas.com.tr
•
Şekerbank
BANKACILIK
www.sekerbank.com.tr
•
Teknosa
BİLİŞİM
www.teknosa.com
•
Teleperformance
TELEKOMÜNİSKASYON
www.teleperformance.com/en/a-people-company/
global-footprint/local/country/tur/about-us.aspx
•
TNT Express Türkiye
LOGİSTİK
www.tnt.com.tr
•
218
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
Renault
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
SANAT
SPOR
•
Samsung Electronics
•
Sanofi-aventis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Starbucks Coffee
•
•
•
•
•
Sütaş Gıda
•
•
Şekerbank
•
Teknosa
•
•
•
•
•
•
•
Teleperformance
TNT Express Türkiye
DİĞER
•
Siemens
Soyak
TOPLUM
•
Roche İlaç
Shell& Turcas Petrol A.Ş.
EĞİTİM
•
•
•
•
•
•
219
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
ULUSLARARASI
Tofaş
OTOMOTİV
www.tofas.com.tr
•
TOTAL
AKARYAKIT
www.total.com.tr
•
Toyota
OTOMOTİV
www.toyota.com.tr
Turkcell
TELEKOMÜNİKASYON
www.turkcell.com.tr
•
Turkuvaz Medya
MEDYA
www.turkuazmedya.com
•
Tüpraş
ENERJİ
www.tupras.com.tr
•
Türk Ekonomi Bankası
BANKACILIK
www.teb.com.tr
•
Türk Telekom
TELEKOMÜNİKASYON
www.turktelekom.com.tr
•
Türkiye İş Bankası
BANKACILIK
www.isbank.com.tr
•
TÜVTURK
ARAÇ MUAYENE
www.tuvturk.com.tr
•
TTNET
BİLİŞİM
www.ttnet.com.tr
•
Unilever
HIZLI TÜKETİM
www.unilever.com.tr
•
UPS
LOJİSTİK
www.ups.com.tr
•
220
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
ENGELLİ
GENÇLİK
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
Tofaş
•
•
•
TOTAL
•
•
•
Toyota
•
•
Turkcell
•
•
Türk Ekonomi Bankası
•
•
Türk Telekom
•
•
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
TTNET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TÜVTURK
UPS
SPOR
•
Tüpraş
Unilever
SANAT
•
Turkuvaz Medya
Türkiye İş Bankası
SAĞLIK
•
•
•
221
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
KURUMSAL
ŞİRKET
ÇALIŞMA ALANI
WEB SİTESİ
ULUSAL
Ülker
HIZLI TÜKETİM
www.ulker.com.tr
•
Vakıfbank
BANKACILIK
www.vakifbank.com.tr
•
Vodafone/ Vodafone Vakfı
TELEKOMÜNİKASYON
www.vodafone.com.tr
Yapı Kredi
BANKACILIK
www.yapikredi.com.tr
Yaşar Holding
GIDA, İÇECEK, BOYA, TARIM, HAYVANCILIK, BALIKÇILIK, TİCARET VE HİZMET,
www.yasar.com.tr
TEMİZLİK KAĞITLARI
•
YKM
MAĞAZACILIK
www.ykmden.com
•
Yüksel İnşaat
İNŞAAT
www.yuksel.net
•
Zorlu Grubu
TEKSTİL, GAYRİMENKUL, ENERJİ, DAYANIKLI TÜKETİM, TURİZM, HAVACILIK,
www.zorlu.com.tr
MADENCİLİK
222
ULUSLARARASI
•
•
•
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
İLGİLENDİĞİ ÖNCELİKLİ ALANLAR
ŞİRKET
ÇEVRE
ÇOCUK
EĞİTİM
Ülker
•
•
Vakıfbank
•
Vodafone/ Vodafone Vakfı
Yapı Kredi
•
•
Yaşar Holding
YKM
GENÇLİK
•
•
•
•
•
GİRİŞİMCİLİK
KADIN
KÜLTÜR/
KÜLTÜREL
MİRAS
SAĞLIK
SANAT
SPOR
TOPLUM
DİĞER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yüksel İnşaat
Zorlu Grubu
ENGELLİ
•
•
•
•
•
•
•
223
224
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ
Sivil Toplum Kuruluşları
için Teknik Destek
TACSO İSTANBUL OFİS
Dümen Sok. Mutlu Apt. 7/14 Gümüşsuyu
Beyoğlu, İstanbul
+90212 2438726
TACSO ANKARA OFİS
Gülden Sok. 2/2 Kavaklıdere, Ankara 06690
+90312 4264451

Benzer belgeler

türkiye e-bülten

türkiye e-bülten davadaki gelişmeler ve kadın örgütlerinin eleştirileri medyada yer buldu. Daha detaylı bilgi için www.tacso.org adresini ziyaret

Detaylı