yazıyı okumak için lütfen tıklayın

Yorumlar

Transkript

yazıyı okumak için lütfen tıklayın
sağlık | health
Doğal gıdalarla
karaciğerinizi temizleyin
Foods that will naturally cleanse your liver
Karaciğer vücudumuzun filtresi gibi çalışır. Bu hayati organ iyi çalışmazsa; gözlerimiz,
kalbimiz, beynimiz, eklemlerimiz, böbreklerimiz iyi çalışmaz. İşte bu sebeple karaciğeri
temiz tutmak, vücudumuzun sağlığını korumakla eşanlamlıdır.
The liver works like our body’s filter. If this vital organ can not function properly then
our; eyes, heart,brain joints, and kidneys will malfunction. So this is why if you have a
clean liver, its the same as saying that you are healthy.
82
MART - MARCH 2015
Greyfrut C vitamini ve antioksidan
tarafından zengin, her ikisi de
kuvvetli karaciğer temizleyicisidir.
Aynı sarımsak gibi greyfrutun
içindeki bileşikler karaciğer
detoksu için gerekli enzim
ürtetimini hızlandırır.
Grapefruit is rich in natural vitamin
C and antioxidants, two powerful
liver cleansers. Like garlic,
grapefruit contains compounds
that boost the production of liver
detoxification enzymes.
Karaciğer sürekli vücudumuzdan toksik maddeleri
atarak detoks yapar ve sistemimizi arındırır. Sindirim
sistemi, deri ve solunum sistemimiz yoluyla vücuda
giren zehirleri kanı filtre ederk atar. Ancak aşırı stres
veya maruz kalınan toksinlerden karaciğer fazla
çalışır ise tüm sistemin dengesi şaşabilir ve sağlığımızı
ciddi olarak tehlikeye atmış olabiliriz. Karaciğer aynı
zamanda safranın da üretiminden sorumludur, bu da
detoksun bir başka şeklidir. Metabolizmanın yediğimiz
gıdalardaki yağları ve proteinleri kırmak ve bunların
özümlenmesi için karaciğerin iyi durumda olması
gerekmektedir.
İyi işleyen bir karaciğere sahip değilsek, vücut kendini
arındıramaz ve gerekli besinleri ememez bu da felakete
yol açar. Dr. Karl Maret, sağlıklı bir karaciğerin
işlevinin önemini şöyle anlatıyor;“Nerdeyse tüm
vücut aktivitelerimizden sorumlu olan binlerce enzim
sistemleri karaciğerde üretilir. Gözlerimiz, kalbimiz,
beynimiz, eklemlerimiz, böbreklerimiz iyi çalışması
tamamen karaciğerle bağlantılıdır. Vücuda gerekli
binlerce enzim sistemlerinden biri bozulursa, tüm
vücut fonksiyonları da bozulur, dolayısıyla kişinin
üzerindeki metabolik stres artar”. İşte bu sebeple,
sağlıklı bir karaciğer için bu yazıda sözü geçen yedi
önemli besine günlük diyetinizde yer vermelisiniz.
SARIMSAK, GREYFRUT,
YEŞİL ÇAY VE YEŞİL SEBZELER
Sarımsakta sülfür içeren bileşikler mevcut. Bu
bileşikler de karaciğer enzimlerini harekete
geçirmekte ve böylelikle vücuttan toksinleri
dışarı atmaktadır. Soğanın içi alisin ve selenyum
içermektedir. Her ikisi de çok kuvvetli besinlerdir ve
bu besinler karaciğeri toksik zarardan koruduğu gibi
detoks işlevine yardımcı olmaktadır.
Greyfrut, C vitamini ve antioksidan tarafından zengin,
her ikisi de kuvvetli karaciğer temizleyicisidir.
The primary way in which your body expels toxins is
via the liver, which detoxifies and cleanses your body by
continuously filtering the blood of poisons that enter it
through the digestive tract, the skin, and the respiratory
system. But when your liver becomes overworked as
a result of stress or excessive exposure to toxins, your
entire system can be thrown off balance, and your
health severely compromised.
Since the liver is also responsible for producing bile,
another form of detoxification that is metabolically
necessary for the breakdown and assimilation of fats
and proteins from your food, it is exceedingly important
that your liver be properly maintained. Without a wellfunctioning liver, your body will be unable to cleanse
itself and absorb nutrients, which is a recipe for a
health disaster. “The thousands of enzyme systems
that are responsible for virtually every body activity are
constructed in the liver,” writes Dr. Karl Maret, M.D.,
about the importance of vibrant liver function. “The
proper functioning of the eyes, the heart, the brain, the
gonads, the joints, and the kidneys, are all dependent
on good liver activity.” “If the liver is impaired from
constructing even one of the thousands of enzyme
systems the body requires, there is an impairment in
overall body function and a resultant greater metabolic
stress on the individual.” So here are seven important
foods you may want to begin incorporating into your diet
in order to maintain a healthy liver.
GARLIC, GRAPEFRUIT, GREEN TEA,
AND GREEN VEGETABLES
Garlic contains numerous sulfur-containing compounds
that activate the liver enzymes responsible for flushing
out toxins from the body. This bulbous relative of the
onion also contains allicin and selenium, two powerful
nutrients proven to help protect the liver from toxic
damage, and aid it in the detoxification process.
MART - MARCH 2015
83
sağlık | health
Aynı sarımsak gibi greyfurtun içindeki bileşikler
karaciğer detoksu için gerekli enzim ürtetimini
hızlandırmaktadır. Aynı zamanda içinde flavanoid
bileşikleri bulunmakta, bunlara naringenin ismi
verilmektedir ve karaciğerin yağı depolamaktansa
yakmasına yardımcı olur. Yeşil çayın içinde bol bol
katesin maddesi bulunmaktadır. Bu bir türlü bitkisel
antioksidandır ve yapılan araştırmalarda karaciğerde
yağın birikmesini önler ve karaciğerin işlevini
kolaylaştırır. Bu kuvvetli bitkisel içecek karaciğerde
birikebilecek ve ciddi zarar verebilecek toksinlerden
karaciğeri korumaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler; kudret
narı, roka ve karahindiba yeşili, ıspanak, hardal otu
ve radika da karaciğere yük bindirecek ağır metalleri
temizleyecek bileşikler bulunmaktadır. Yeşil sebzeler;
vücutta biriken zirai ilaç ve bitkisel ilaç fazlalığını
elimine etmekte, temizleyici safranın üremesini ve
arındırma gücünü artırmaktadır.
AVOKADO, CEVİZ VE ZERDEÇAL
Glütasyon üretiminde zengin bileşikler, avokadolar
aktif olarak karaciğerin sağlığını aşırı toksik
yüklemelerden korumakta ve arındırma gücünü
hızlandırmaktadır. Bazı araştırmalara göre, haftada
Grapefruit is rich in natural vitamin C and antioxidants,
two powerful liver cleansers. Like garlic, grapefruit
contains compounds that boost the production of liver
detoxification enzymes. It also contains a flavonoid
compound known as naringenin that causes the liver to
burn fat rather than store it.
Green tea is loaded with catechins, a type of plant
antioxidant that has been shown in studies to eliminate
liver fat accumulation and promote proper liver function.
This powerful herbal beverage also protects the liver
against toxins that would otherwise accumulate and
cause serious damage.
Leafy green vegetables such as bitter gourd, arugula,
dandelion greens, spinach, mustard greens, and chicory
also contain numerous cleansing compounds that
neutralize heavy metals, which can bear heavily on
the liver. Leafy greens also eliminate pesticides and
herbicides from the body, and spur the creation and flow
of cleansing bile.
AVOCADOS, WALNUTS, AND TURMERIC
Rich in glutathione-producing compounds, avocados
actively promote liver health by protecting it against
toxic overload, and boosting its cleansing power. Some
Yeşil yapraklı sebzeler;
kudret narı, roka ve
karahindiba yeşili,
ıspanak, hardal otu ve
radika da karaciğere
yük bindirecek ağır
metalleri temizleyecek
bileşikler bulunur.
Leafy green
vegetables such as
bitter gourd, arugula,
dandelion greens,
spinach, mustard
greens, and chicory
also contain numerous
cleansing compounds
that neutralize heavy
metals, which can
bear heavily on the
liver.
84
MART - MARCH 2015
sağlık | health
research has shown that eating one or two avocados a
week for as little as 30 days can repair a damaged liver.
Walnuts, which contain high levels of l-arginine, an
amino acid, glutathione, and omega-3 fatty acids, also
help detoxify the liver of disease-causing ammonia.
Walnuts also help oxygenate the blood, and extracts
from their hulls are often used in liver-cleansing
formulas.
Turmeric, one of the most powerful foods for
maintaining a healthy liver, has been shown to actively
protect the liver against toxic damage, and even
regenerate damaged liver cells. Turmeric also boosts
the natural production of bile, shrinks engorged hepatic
ducts, and improves overall function of the gallbladder,
another body-purifying organ.
bir-iki avokado en az 30 gün yenildiğinde, zarar
görmüş bir karaciğeri iyileştirme gücüne sahiptir.
Cevizlerde yüksek seviyede l-arginin, amino asit,
glutation, omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır ve hepsi
hastalık yapan amonyaktan karaciğerin arınmasına
yardımcı olmaktadır. Cevizler kana oksijen taşır. Ceviz
kabuklarından alınan öz, karaciğeri temizlemede
kullanılır. Zerdeçal sağlıklı bir karaciğer için önemlidir.
Araştırma sonuçlarına göre; zerdeçal karaciğere zarar
verebilecek toksinlere karşı koruma sağlar ve zarar
görmüş hücreleri yeniden canlandırır. Ayrıca zerdeçal
safra üretimini hızlandırmakta ve tıkanmış karaciğer
kanalını küçültmeye, vücudu temizlemeye yardımcı
olan diğer organ olan safrakesesinin de işlevini yerine
getirmesinde yardımcı olmaktadır.
86
MART - MARCH 2015

Benzer belgeler