Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Yorumlar

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
1 Etznab, 11 Chen, 12 Manik
13 Ocak 2004
Selamlar! Tekrar geldik, sevgili Gönüller, sizinle konuşacak daha çok konu ile. Daha önce
belirttiğimiz gibi, gizli tutulan ancak realitenizi önemli derecede değiştirecek olan bir işlem
gerçekleşmekte. Zaman kısıtlarına neden olan ve personelimizi ve filo elemanlarımızı en iyi şekilde
düzenlememize izin veren bir tanrısal çizelge yürürlükte. Şu anda, filomuzu ilk temas görevinin bir
sonraki aşaması için hazırlamaktayız. Son mesajımızda da kısaca belirttiğimiz gibi, Dünya Ana’nın
yakınında konumlandırdığımız filomuza takviye yapılmaktadır. Eminiz ki Dünya müttefiklerimiz
şuanda birçok önemli işlemi tamamlamakta. Aynı hafta içerisinde, Dünya müttefiklerimizin son
güncellemelerini gözden geçirmek için yeraltı Mars karargahında bir dizi toplantı düzenledik. Son
karanlık komplocunuz da son yenilgilerinin yakın ve kaçınılmaz olduğunu bildikleri için yeni
karşıt stratejiler planlamak üzere Kuzey Amerika’da bir çok gizli resmi bölgede toplantılar yapıyor.
Kaçınılmaz kaderlerini engellemek için son çabaları Aya ve Marsa insanlı yolculuk yapma
niyetlerini içeren kamuya yaptıkları anons. Bu daha gelişmiş, daha silahlandırılmış araçlar
üretmek ve bu konuya karşı olduğumuzu bile bile yerde ve uzayda yeni bir dizi silah
konuşlandırmak için yeni çabalarını örtmek adına söylenmiş bir hikayedir. Bu artan paniklerinin
başka bir yüzüdür. Bu panik, yükselen bir küstahlık tutumu ile açığa çıkmış ve bizimle yaptıkları
son
anlaşmaya
saygısızlıklarını
kanıtlamaktadır.
Bunun
için
gizli,
global
araştırma
merkezlerindeki gözetimimizi ve bu araştırma merkezleri tarafından tasarlanan bütün yeni
prototipleri etkisiz hale getirme niyetimizi artırdık. Ayrıca Dünya müttefiklerimize birçok
projelerinin tamamlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini bildirdik. Bir kez daha bu projeleri
tamamlayabilmeleri için gerekli olan bütün teknolojik yardımımızı önerdik ve önemli finanssal ve
banka reformlarının tanrısal son mühlete tabi olduğu gerçeği üzerinde durduk.
Kendilerine karşıt güçlere rağmen, Dünya müttefiklerimiz spesifik bir tamamlanma tarihine
yaklaşıyorlar. Birçok planlarının başarıyla sonuçlanmasını garantilemek için sağlayabileceğimiz
yardımın farkında olmalarını diliyoruz. Ayrıca, haber vermekten gurur duyuyoruz ki bu derin
değişim için global finanssal sisteminizin hazır olup olmadığını ölçen bir çok testin sonucu çok
başarılıdır. Dünyanızdaki parasal servet dağılımını büyük oranda etkileyecek olan büyük ölçekli
banka ve para reformlarının başlatılması için hepsi hazır. Bu ayrıca yaygın olarak bütün dünyada
ürün ve hizmetlere daha doğru ve oranlı değer biçilmesi olarak yansıyacak deflasyon ile
sonuçlanacak. Bu operasyon, 2. Dünya Savaşından sonraki on yıllarda ortaya çıkan akıl almaz
enflasyona da karşı koyacaktır. Avrupa’nın eski kolonilerinin birçoğu tarafından benimsenen bu
enflasyon ve bir dizi akıl dışı mali politika, global servetin“kayrılmış bir kesim”in ellerinde olduğu
bir durumu yaratmıştır. Özgürlük ve bağımsızlık hedefine doğru bütün gelişmeleri önlemek için bu
bir tehditti.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Yeni bir karanlık, global düzen belli başlı olaylar tarafından önlenmiştir. Bu olaylar, ayrıca,
1990’ların ortalarında Annunaki Aşkınlordlarının yönetiminin sona ermesine neden olmuştur.
Dünyanızın güç yapılarındaki bu sarsıntıyı takip eden global politik ve ekonomik savaş bugüne
kadar devam etmiştir. Bu finanssal savaştaki anlaşmazlıklar bizim Dünya müttefiklerimiz olacak
olan kişileri ve resmi grupları keşfetmemize izin verdi. 1998 yılında birlikte bir dizi anlaşma yaptık,
ve bunlar daha sonra, gizlice, daha organize olmuş muhalefetleri tarafından da kabul edildi. Bu
müttefikler bize dünyanızda işlerin nasıl yürüdüğü ve büyük hükümetleriniz ile yaptığımız
anlaşmaların nasıl daha yapıcı hale getirilebileceği konusunda çok yardımcı oldular. Gerçek ilk
temasın tanrısal olarak mümkün olduğunca pürüzsüzce gerçekleştirilmesini yürekten diliyoruz,
1998 anlaşmalarına göre özgürlük ve bağımsızlığınızın yeniden kurulması için. Bu sizin tam bilinç
haline dönmenize ve Fiziksel Melek rolünüzü yeniden üstlenmenize bir zemin hazırlayacak.
Şu anda dünyanızda değişimin en önemli elemanı, şimdi katı ve yasal bir yapısı olan global finans
sisteminizin dönüşümüdür. Bu sadece servetin eşit / adaletli dağıtılmasını sağlamayacak, çokuluslu
kuruluşların
daha
dürüstçe
tanzim
edilmesi
/
düzenlenmesini
ve
yeniden
yapılandırılmasını garantileyecektir. Söylenmesi gereken diğer önemli sorunlar, birçok ciddi
problemi içermektedir: tüm dünyada yaygın olan kirlilik ve uygulanabilir ve kooperatif bir ulusal
ailenin
yapılandırılmasıdır.
Anlaşmalar,
kitlesel,
global
dönüşümün
hızla
yaklaştığını
kesinleştirmektedir. Gizlice gerçekleştirilen birçok test, hükümet seviyesindeki değişimin global
olabileceğini kanıtlamıştır. İlk amacımız politik ve finanssal sisteminizi barış içinde değiştirmek, ve
bu yeni ve adil realitenin yaratılmasına izin vermektir. Bunun anahtarı, refahlık programları
olduğu kadar, birçok ana kuruluşun da yeniden düzenlenmesidir. Bu değişimler istikrarlı ve
adaletli bir iş ortamı ve gezegen üzerindeki herkes için daimi bir refah hali yaratmak için
tasarlanmıştır.
Refahın yükselişi ve her bir bireyin ilahi hayat amacını gerçekleştirme fırsatı bizim programımızın
en önemli parçasını oluşturmaktadır. Hayatta kalma çabanıza son verdiğinizde, etrafınızda
gerçekleşen olayların gerçeğini kavramaya başlayacaksınız. Özgür ve bağımsız bir yönetim, kendi
adlarına yönetilen idari operasyonları açıkça anlamalarını sağlayacak idari bilgisi olduğu kadar
zamanı da olan halklar gerektirmektedir. Gizlilik ortamı ve kişisel / özel çıkarları destekleyen
çevreler, amacı ‘insanlar için, insanlar tarafından yönetim’ olan özgür yönetim karşısında
zayıflamaktadır. Bu, birçok mevcut sorununuza neden olan bir ortamdır, tıpkı sizin şuan içinde
olduğunuz ortam gibi. Bu durumların tekrar meydana gelmesini engelleyici yollar aramak Dünya
müttefiklerimizin görevidir. Işık Galaktik Federasyonundaki bizler ve Cennet bunun bir daha
başınıza gelmemesini garanti altına alacağımız vaadini veriyoruz.
İlk temas, insan olarak tekamülünüzün son aşamasında son adımlardan sadece biridir. Tam şu
anda, harika ve etkileyici dönüşümsel değişimler meydana gelmelidir, dünyanızı yeni bir yöne
çevirmeye başlayabilmek için. Hayırsever ilk temasın resmi ilanı ile birçok korkunuz, son geçmiş
yarı-yüzyılda son komplocu tarafından bilinçaltınıza yerleştirilmiş olan korkularınız, en sonunda
uçup gidecek. Sonuç olarak, enerjimizi Dünya müttefiklerimizin arkasında tutmaktayız. Her
zaman aklınızda olsun, Cennet hareketlerimizi yönlendirmektedir ve çok sayıdaki global
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
değişimlerin arkasında durmaktadır. “Teröre karşı Savaş” yalanına bir son verilip, en sonunda bu
olayların ardındaki gerçekler ortaya çıkarılabilir. Onun yerine, yeni, barış-odaklı bir hegemonya
sağlıklı bir biçimde geliştirilebilir, ve ilk teması, Galaktik Federasyon’un üyeliğine hızla kabulünüz
takip edebilir, böylece 13 bin yıllık izolasyon / yalnızlık son bulur.
Mevcut realitenizin yaklaşan dönüşümü, İlahi Plan tarafından tahmin edilmişti. Cennet’in tam ve
resmi ilk temas üzerindeki ısrarı birçok sayıdaki bizleri sizin kıyılarınıza getirdi. Artık bu
anlaşmaları tamamlamanın zamanı gelmiştir. Bu kutsal anı uzun zamandır beklemekteyiz. Perde
arkasında gerçekleşmekte olan olaylara, daha fazla kişiye uzanan ve gerçekten hayırlı olayların
müjdeleyicisi olarak bakın. Bu yakında gerçekleşecek olan ilanlar/bildiriler aranızda habersiz
olanlar için şok edici olacak. Bu zaman zarfınca, bilginizi ve bilgeliğinizi iyi kullanmanızı istiyoruz.
Kişisel toplumlarınızda ihtiyacı olanları haberdar etmek ve kaygılanmalarını engellemek için
destek grupları oluşturun. Refah programında olanlarınızdan bu toplumlara yardım etmek için
kaynakları kullanmalarını istiyoruz. Kalplerinizde size neden bu bilgilerin ve ruhsal bolluğun
verildiğini ve bunların paylaşımı ile kazananlar olacağımızı bilin, hatırlayın.
Bugün dünyanızda olmakta olan birçok olaydan bahsettik. Buna ek olarak, kısaca bu
ilerlemelerdeki rolümüzü açıkladık. İstiyoruz ki, sevgili Varlıklar, merkezde kalın ve önlenemez
zaferinize tam olarak odaklanın. Biliyoruz çok kısa bir zaman sonra aranızda serbestçe
dolaşabileceğiz. Şimdi ayrılıyoruz. Sevgiler! Kalplerinizin kalplerinde bilin ki ebedi Refah ve
Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat Gajun! Selamat
Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Tercüme:
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle daha iyiye doğru değişmeye hazırlanıyor. Dünyanızdaki karanlık varlıklar dahi bu kaderi değiştirmeye çalışmanın bile ne kadar güç olduğunun farkında. O zaman, mümkün olduğunca sakin, tüm kalbinizle...

Detaylı