Anouar Brahem CRR`de

Transkript

Anouar Brahem CRR`de
SAYFA
CUMHURİYET
16
KÜLTÜR
BELGESEL SİNEMACILARDAN BAKAN ŞAHİN’E TEPKİ
‘Arka değil, ön bahçedeyiz’
Kültür Servisi- Aralar!nda Çayan Demirel,
Aydın Orak, Özgür Doğan, Bingöl Elmas,
Hilmi Etikan, Hüseyin Karabey, Müjde Mizgin Arslan’!n da bulunduğu 77 belgesel sinemac!, İçişleri Bakan! İdris Naim Şahin’in yapt!ğ!
“Terörü besleyen arka bahçe var. Terörü
masum ve haklı gösterme gayreti var. Kimi
makalesine, fıkrasına, şiirlerine yansıtıyor.
Resim yaparak tuvaline yansıtıyor” ifadelerine bir bas!n aç!klamas!yla tepki verdi. Aç!klamada “Gerçeğin çeşitli hallerine ve yüzlerine
tanıklık etmek ve izleyicilerle paylaşmak suçsa, biz bu suçu işlemeye ve belgesel filmler
yapmaya devam edeceğiz. Bizi arka bahçelerde aramayın, ön bahçedeyiz!” sözlerine yer
verildi.
14 OCAK 2012 CUMARTESİ
[email protected]
FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ’NİN ‘AYKIRI’ SERGİSİNDEN ÜÇ FOTOĞRAF İZİNSİZ KALDIRILMIŞTI
İzmir’deki sansüre tepki
Kültür Servisi - İBB İzmir Sanat Merkezi’nde
İFOD (İzmir Fotoğraf Sanat! Derneği) taraf!ndan
aç!lan “AYKIRI” adl! sergiden üç fotoğraf!n sanatç!lar!n izni olmadan kald!r!lmas! üzerine “sanattasansür iletişim platformu”ndan yaz!l! bir aç!klama
geldi. Belediye Başkan!’na seslendikleri aç!klamada
belediyenin misafir ettiği bir sergiye müdahale etmesini sansür olarak değerlendirdikleri belirtildi.
Aç!klamada ayr!ca, “İFOD’un 10 Ocak 2012 ta-
Akıl okşayan müzik
HANDE EAGLE
1982’de Sétima Legião adl! pop
müzik grubunu Pedro Oliveira ve
Nuno Cruz’la birlikte kuran Rodrigo
Leão, uzun zamand!r Portekiz güncel
müziğinin en önemli temsilcilerinden
biri.
Söyleşimize “Neden müzik?” sorusuyla başl!yoruz. Leão da en baştan
anlat!yor:
“Müzik dinlemeye 11 yaşlarında
başladım. Önceleri 1970’lerin rock
gruplarını dinledim... Pink Floyd,
Genesis ve King Crimson dinlediğim
gruplar arasındaydı. Sonra ailemden
biri bana bir gitar hediye etti, ben de
bu dinlediğim müzikleri gitarda çalmaya başlayınca onları daha iyi anladım, daha çok sevdim. Ben kendi
kendini yetiştirmiş bir insanım, müziği arkadaşlarımla birlikte öğrendim. Gençliğimizde sokakta müzik
yapıyorduk. Ardından synthesizer
çalmayı öğrendim. 16 yaşlarındayken arkadaşlarımla ilk pop grubumuz, Sétima Legião’yu kurduk...”
Joy Division ve Echo & the Bunnymen gibi gruplardan esinlenen gruptan
söz ederken geçmişte yapt!ğ! çal!şmalara ne
kadar değer verdiği hissediliyor.
Sonra y!llar geçiyor aradan, o dönemde Heróis da Mar adl! bir başka pop grubunda yer
alan Portekizli besteci ve gitarist Pedro Ayres Magalhães’le tan!şmas!ndan ve 1986’da
birlikte Madredeus’u kurmalar!ndan söz aç!l!yor:
“Farklı enstrümanlarla bambaşka bir
müzik yapabileceğimize karar verdik,
elektrogitarlar, davul ve bas olmadan... Bu
amacın meyvesi olarak ortaya Madredeus
çıktı. Bu iki grubun müziği de halen bazı
duygu uyand!r!yor.
1993’ten bu yana yapt!ğ! 8 albümde de film izliyormuşças!na dinlettiriyor şark!lar!n! Leão. Ben bu hisse en
çok Beth Gibbons’!n da katk!da bulunduğu “Cinema” (2004) albümünde kap!ld!m. Onun için soruyorum, “Acaba albümlerini hazırlarken ve şarkılarını bestelerken
onları birer film senaryosu gibi aklında şekillendiriyor mu?” diye.
Leão sineman!n kendisi için olan
önemini anlatmaya koyuluyor:
“Müziğimde sinemanın çok
önemli bir rolü var. Luchino Visconti, David Lynch ve Charlie
Chaplin gibi bazı yönetmenler,
doğrudan olmasa da yaptığım müziği çok etkilediler. Kendimi bir bakıma bir film yönetmeni gibi görüyorum çünkü şarkıları evimde
bir ya da iki yıl çalışarak besteliyorum.
Kendi kendime öğreniyorum,
farklı enstrümanların parçalarını
teker teker besteliyorum. Sezgisel
bir müzik yapıyorum, aklıma gelen
fikirlerden esinlenerek adım adım
devam ediyorum.”
Albümlerinde hep farkl! müzisyenlerle çal!şan Leão, 2009’da piyasaya ç!kan albümü “A Mãe”de Stuart A. Staples, Neil Hannon ve
Daniel Melango’yla çal!şm!şt!. Kas!m 2011’de piyasaya ç!kan yeni albümü “A Montanha Mágico”da da
yine bir o kadar önemli müzisyenlerle
çal!şm!ş. Bu farkl! müzikal işbirliklerinin müziğini zenginleştirdiğine ve güçlendirdiğine
inan!yor. İstanbul’daki konserinde de hem bu
yeni albümden hem de diğer albümlerden şark!lar sunacağ!n! söylüyor.
Peki, ya gelecekte neler sakl! onun için? Leão her çal!şkan ve yarat!c! müzisyenin verebileceği yan!t! veriyor:
“Müziğimin geleceği hakkında konuşmak
kolay değil, ama farklı müzikal etkiler ve
müzisyenlerle çalışmayı sürdüreceğimi
umut ediyorum.”
([email protected])
NSE
MÜZİK KO
I
IŞ
D
A
IR
S
AVEA
Anouar
Brahem
CRR’de
Portekizli müzisyen
Rodrigo Leão’nun tüm
bestelerinde
sözcüklerle
anlatılamaz
bir sihir var
çalışmalarımda kendilerini belli ediyor. Benim için çok önemliydi bu gruplar, hâlâ o
dönemden ve o gruplardan esin alıyorum.”
1993’te solo kariyerine “Ave Mundi Luminar” adl! albümüyle başlayan Leão’nun her
albümünde melankoli, geçmişe duyulan özlem, geleceğe ilişkin umut ve kelimelerle anlat!lamaz bir sihir var. İnsan!n akl!n! okşayan
bir müzik yap!yor.
Leão da müziğindeki melankoliyi Lizbon’da deniz kenar!nda yaş!yor olmas!na
bağl!yor. Denizden dalgalar!n getirdiği bu melankoli müziğinde med-ceziri hat!rlatan bir
RLERİ
Kültür Servisi - Son dönemin en ünlü
folk-pop-rock topluluklar!ndan Russian
Red’in Avea Escape to Music konserleri
kapsam!nda dün Garaj İstanbul’da hayranlar!yla buluşmas!ndan sonra, dünyaca ünlü
Tunuslu müzisyen Anouar Brahem, Avea
S!rad!ş! Müzik Konserleri kapsam!nda bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
olacak.
May!s 2011’de ikinci albümü “Fuerteventura”y! piyasaya sunan Russian Red topluluğu, Türkiye’deki ilk konserinde “The
Sun The Trees” ve “I Hate You But I Love You” gibi tan!nm!ş parçalar!n! seslendirdi.
Topluluk, Azerbaycan’!n başkenti Bakû’da
düzenlenecek 2012 Eurovision Şark! Yar!şmas!’nda İspanya’y! temsil edecek.
Geleneksel ile moderni, yerel ile küreseli harmanlayan usta isimleri S!rad!ş! Müzik
Konserleri ile müzikseverlerle buluşturan
Avea, bu akşam da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Anouar Brahem Quartet’i
ağ!rl!yor. Konserde, ut virtüözü Anouar Brahem’e bas klarnette Klaus Gesing, basta Björn Meyer ve perküsyonda Khaled
Yassine eşlik edecek. Müzik yaşam! boyunca birbirinden başar!l! projelere imza atan
Brahem, tüm dünyada Arap, Akdeniz, İran
ve Tunus halk müziklerini cazla harmanlama ustal!ğ!yla tan!n!yor.
10 yaş!nda konservatuvarda ut çal!şmaya,
üstat Ali Sriti’den ders almaya başlayan
Anouar Brahem, aralar!nda Nuri Bouzid,
Ferid Boughedir, Moufida Tlatli, Iachou
Shakespeare ve Mohamed Driss’in de yer
ald!ğ! yönetmen ve yazarlar!n eserleri için
birçok film ve oyun müziği besteledi. Saksofonda John Surman ve başta Dave
Holland ile kaydettiği “Thimar” adl! albüm, Almanya’da Preises der Deutshen
Shallplattenkritik Ödülü’nü kazand!, İngiliz dergisi Jazz Wise taraf!ndan da Y!l!n En
İyi Caz Albümü seçildi.
‘Mavi Gözlü Dev’ anılıyor
" İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)
- Dünyaca ünlü ozan!m!z Nâz!m
Hikmet, 110. doğum y!l! etkinlikleri
kapsam!nda İzmir’de de an!l!yor.
Konak Belediyesi’nin düzenlediği
“Nâz!m Hikmet Ran 110 Yaş!nda”
etkinliği bugün saat 13.00’da Prof. Dr.
Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Dinletinin ard!ndan “Mavi Gözlü Dev”
filminin gösterimi gerçekleştirilecek.
Saat 19.30’da da Güzelyal! Kültür
Merkezi Nâz!m Hikmet Sahnesi’nde
Vedat Sakman konser verecek.
Baterist Türkekul öldü
" Kültür Servisi - Baterist Behçet
Türkekul (50) Kad!köy’de yaln!z
yaşad!ğ! evinde yaşam!n! yitirdi.
Türkekul’un kesin ölüm nedeninin
yap!lacak gerekli incelemelerin
ard!ndan belirleneceği bildirildi.
Türkekul, son olarak Volkan Konak’!n
da orkestras!nda bateri çal!yordu.
C MY B
! Rodrigo Leão bu akşam İş
Sanat’ta Cinema Ensemble eşliğinde
vereceği konserde ‘A Montanha
Mágico’ adlı yeni albümünden ve
daha önceki albümlerinden
şarkılar sunacak.
rihli basın açıklaması, sansür gerekçenizin serginin bazı basın organları tarafından hedef gösterilmesi olduğunu gösteriyor. Böyle bir baskının
karşısında, belediyenin ve ilgili birimlerin hem
görev hem de demokrasi ilkeleri gereği sanatçıların yanında durması ve sergiyi hedef gösterenlere karşı sahiplenmesi gerekmektedir. İFOD’dan
özür dilemesini ve kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmasını talep ediyoruz” denildi.
C MY B