11 2006-10 (398-441)

Yorumlar

Transkript

11 2006-10 (398-441)
398
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
399
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006 > 2007 > 200
dünya
2006; Irak’ın ABD tarafından
devrilen devlet başkanı Saddam Hüseyin, Duceyl da-
türkiye
2006;
Nobel
edebiyat
ödü-
lü, yazar Orhan Pamuk’a verildi. 2006; Danıştay 2.
vasında idam cezasına çarptırıldı. 2006; Filistin’de
Dairesi’nin okula geliş gidişlerinde türban takan bir
sandıktan HAMAS çıktı… Radikal Filistinli örgüt
öğretmenin, anaokuluna müdür olmasını “sakıncalı”
Hamas’ın Filistin’de 10 yıl aradan sonra yapılan se-
bulan kararıyla alevlenen tartışma, aynı Daire üyele-
çimlerde elde ettiği sonuç, Batı’da “siyasi deprem”
rine yapılan silahlı saldırıyla tırmandı.2007; Hrant
olarak nitelendirildi.2007; Pakistan’da, Benazir Butto
Dink öldürüldü. 2007; Türk Silahlı Kuvvetleri bir
düzenlediği mitingin ardından suikast sonucu öldü-
basın bildirisi yayınladı. AKP Hükümetine bir uyarı
rüldü. 2008; 2008 yılında tüm dünya genelini etkile-
olarak değerlendirilen bu bildiri kamuoyunda elekt-
yen Küresel Kriz yaşandı. ABD hükümeti 2008 Eko-
ronik muhtıra olarak adlandırıldı.2008; Türkiye’de si-
nomik Krizi’ni önlemek için 700 milyar dolarlık bir
gara içme yasağı resmen
kriz paketini ABD Kongresinin onayına sundu.2008;
uygulanmaya
ABD’de başkanlık seçimleri yapıldı. İlk siyahi başkan
dı. 2009; DİSK, KESK,
adayı Barack Hussein Obama ABD’nin 44. başkanı
TTB, TMMOB ve bazı
oldu. 2009; “Medeniyetler
siyasi parti ile sivil top-
İttifakı İkinci Yıllık Forumu”
lum kuruluşları 1 Mayıs’ı
İstanbul’da
Taksim’de
yapıldı.2009;
başlan-
kutladı.
Meksika’dan başlayarak tüm
2009; “Ergenekon” soruşturması kapsamında birçok
dünyaya yayılan ve şu ana ka-
asker, gazetici, akademisyen gözaltına alındı. Bulunan
dar 500’ü aşkını Türkiye’de
birçok silah, mühimmat ve belgeler ışığında birçok
olmak üzere yaklaşık 12.000
soruşturma açıldı.2009; Başbakan Erdoğan, Dünya
insanın yaşamına mal olan domuz gribi salgını küre-
Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenle-
sel korku yarattı.2009; En ünlü laboratuvar… İsviçre-
nen “Gazze” konulu oturumda “one minute” çıkışını
Fransa sınırında evrenin en temel sırlarının ortaya
yaptı. 2009; BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı
çıkarılmasını hedefleyen Avrupa Nükleer Araştırma-
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki üçü partili, biri
lar Merkezi kısa adıyla: CERN hazırlıkları 20 yılda
gazeteci, biri pilot olmak üzere 6 kişi, 2009 yerel se-
tamamlanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı (LHC)
çim mitingleri sırasında Keş Dağı-Kahramanmaraş’ta
gerçekleştirildi.
düşen helikopterde hayatlarını kaybetti.
400
08 > 2009 > 2010
odtü
2006; 1956 yılında kurulan ODTÜ, 50
yaşında.2006; Üniversitemizin yoğun internet kulla-
maden
2006; Balıkesir’in Dursunbey il-
çesine bağlı Odaköy’de işletilmekte olan yer altı kö-
nım talebini karşılamak amacıyla yapılan yatırımlarla,
mür ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu,
internet bağlantı kapasitemiz on katına çıkartılarak,
17 çalışan yaşamını yitir-
2006 yılında saniyede bir gigabit’e ulaşmıştır. 2006;
miş, ikisi maden mühendisi
Akıllı Kart Projesi çerçevesinde
12 kişi yaralanmıştır.2006;
11 binada ve iki kampus girişin-
Kastamonu’nun
de e-erişim uygulaması deneme
ilçesinde bulunan özel bir
çalışması yapılmış ve kafeterya’da
şirkete ait kömür made-
e-cüzdan
başlatıl-
ninde meydana gelen grizu
mıştır. Aralık 2006’da başlatılan
patlaması sonucu ilk kadın
uygulaması
Azdavay
ikinci aşamada, e-cüzdan uygulaması kütüphane,
maden şehidimiz maden mühendisi Huriye Güney
sosyal bina, faculty club, sağlık merkezi ve spor tesis-
hayatını kaybetti.2007; Rusya’nın Kemerovo Oblas-
lerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.2007;
tındaki Novokuznetsk şehrinde bulunan Ulyanovska-
Modern kütüphanecilik anlayışı ile kurulmuş olan
ya maden işletmesinde yerin 270 m. altında meydana
merkezi kütüphanemiz, Eylül 2006’da dünyanın en
gelen patlamada 108 madenci öldü.2008; 21. Dünya
gelişmiş otomasyon sistemi ile hizmet sunmaya baş-
Madencilik Kongresi, 7-11 Eylül 2008 tarihlerinde
lamıştır. 2007 yılı sonu itibarı ile abone olunan tam
Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenmiştir.2009;
metin elektronik süreli yayın sayısı 16.000’i aşmış ve
Danıştay 6. Dairesi, Bergama-Ovacık köyü yakınların-
toplam elektronik yayın sayısı ise 23.000’e ulaşmıştır.
daki altın madeninin çalışmasına olanak tanıyan Çev-
2008; ODTÜ’de Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı ola-
re ve Orman Bakanlığı idari işleminin iptali istemiyle
rak açılan ve disiplinlerarası lisansüstü bir program
İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya verilen
olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, ilk öğren-
”red” kararını bozarak, yürütmeyi durdurma kararı
cilerini aldı. 2008; 6 haziran tarihinde görev süresi
aldı.2009; Maden ocaklarında son 5 yılda 500 civa-
dolan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yeni
rında maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Ülke-
rektör Prof. Dr. Ahmet Acar’a görevini devretti. 2009;
mizde, özgün koşulları nedeniyle dünyanın en zor ve
Türkiye’nin ilk hasarsız otomotiv çarpışma test labo-
son derece ağır çalışma şartlarının olduğu madencilik
ratuarı ODTÜ’de hizmete girdi. ..
sektöründe iş kazaları önlenememektedir.
401
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
402
403
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2006 yılı Mezunları
404
SELVİ AKAY
1290469 - B.Sc. 2006
ERDİNÇ AKGÜN
1290477- B.Sc. 2006
GÜNEŞ AKGÜN
1290485 - B.Sc. 2006
ÖMER AKTÜRK
1290501 - B.Sc. 2006
UFUK ARAS
1242833 - B.Sc. 2006
BAKYT ASHEKBAYEV
122180- B.Sc. 2006
TAYFUN ATAKAN
1175908 - B.Sc. 2006
SİNEM EZGİ AYDOĞAN
1290550 - B.Sc. 2006
SEBLA BÜYÜKKUŞOĞLU
1340223 - B.Sc. 2006
GÜLSÜM CEBECİ
1242908 - B.Sc. 2006
UMUT ONUR CEVHER
1290568- B.Sc. 2006
VOLKAN ÇAKIRLI
1242916- B.Sc. 2006
ASLIHAN ÇALIŞ
115823 - B.Sc. 2006
ARDA BURÇAK DEMİR
1091008 - B.Sc. 2006
ÖZGÜR ERÇEVİK
1021492 - B.Sc. 2006
ÖMER ERDEM
1290659 - B.Sc. 2006;
M. Sc. 2008
BERKAN FİDAN
1242990 - B.Sc. 2006
ÇAĞLAR GÜVEN
1409291 - B.Sc. 2006
SERVET GÜRER
1196054 - B.Sc. 2006
LEVENT SAİT İLKAY
1290675 - B.Sc. 2006
405
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
ÖMÜR KARADENİZ
1290691 - B.Sc. 2006
CANER HAKKI KÖSE
1243112 - B.Sc. 2006
İNANÇ KUTLUER
1122373 - B.Sc. 2006
M. ERDEM MERAL
1340406 - B.Sc. 2006
EMRAH MERTYÜREK
1243120 - B.Sc. 2006
EMRE ONAY
1409283 - B.Sc. 2006
İBRAHİM FERİT ÖĞE
1290758 - B.Sc. 2006;
M. Sc. 2008
ZAKİR ÖZTÜRK
1290782 - B.Sc. 2006
ESİN PEKPAK
1290790 - B.Sc. 2006;
M. Sc. 2008
M.ERİNÇ SÖNMEZER
1290816 - B.Sc. 2006
M. UMUT ŞEKERDAĞ
1290824 - B.Sc. 2006
GÖKALP M. ŞENER
1290840- B.Sc. 2006
MEHMET BARAN TUFAN
1196195 - B.Sc. 2006
TOGAN USKARCI
1311182- B.Sc. 2006
ÇINAR UYSAL
1290865 - B.Sc. 2006
ZÜHAL ÜRGÜPLÜ
1290899 - B.Sc. 2006
DİDEM TUĞBA ÜSTÜNER
1290907- B.Sc. 2006
SELİN YONCACI
1290931- B.Sc. 2006;
M. Sc. 2009
406
407
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
CHAPTER: XXIX
CONCLUSION
ODTÜ Kütüphanesinin giriş katında 50 yıl öncesinin tek bir ağaç olmayan fotoğrafları bulunmaktadır. Bu fotoğrafları görünce bir bozkırdan bu üniversitenin nasıl yaratıldığına hayret edersiniz. Kendi yetiştirdiği dünya çapındaki
akademisyenleri, hayatın her alanında, iş yaşamının her noktasında başarılar
elde etmiş mezunları, kendini dünyadaki, ülkesindeki ve kampüsündeki gelişmelerden soyutlamayarak, hayatın her alanına müdahil olan, zor bir üniversiteyi sosyal, kültürel ve sanatsal birikimleri ile tamamlamaya çalışan öğrencileri ile
bu toprakların sahip olduğu en önemli güzelliklerden biridir, ODTÜ.
Bazen ODTÜ’nün güzellikleri kampüs alanının da dışına taşar. Görmemezlikten
gelinmez Eymir Gölü. Bana soracak olursanız ODTÜ kampüsünün en önemli
güzelliğidir. Örneğin ocak ayında göl donmuş, her taraf bembeyazdır. Orada
olduğunuz süre boyunca da kar yağışı devam eder. Karlar altında kayıkhanenin
yanında yalnız bir kayık, hafif yan yatmış, üzerinde beyaz bir örtüyle baharı
bekler. Dizlerine kadar gömülerek ilk kez basılan karlarda yürür, yamaçlara
tırmanıp karları etrafa savurarak aşağıya inersin. ODTÜ’nün en güzel yeridir
Eymir Gölü…
Baharla birlikte Mart ayının ilk günlerinde bir sabah Eymir Gölünde rengarenk kuşlar karşılar seni, baharı haber veren sesleriyle. Gölde sakarmekeler,
angıtlar, yeşilbaş ördekler suların üzerinde süzülürler. Kayıkhane duvarındaki
taş kabartmada 1966 yazısı, Eymir Gölündeki ODTÜ’lülüğün de en az Maden
Mühendisliği Bölümü kadar eski olduğunu gösterir. Ve sen hayranlıkla seyrederken gölün üstündeki dalgalanmaları, Eymir Gölü, ODTÜ kampüsünden
uzaklarda olsa da ODTÜ’nün bir parçasıyım der.
Ankara’da ODTÜ’nün sınırları bitmez. Kampüs alanından kilometrelerce uzakta ODTÜ Elmadağ Kayakevi vardır. Burası ODTÜ’nün bir parçası, önemli bir
yeri, Ankara’daki en uzak köşesidir. Elmadağ’ın eteğinden hafif eğimli bir yoldan gelirsin Kayakevi’ne. Üst tarafı tuğlalarla kemer yapılmış, üzerinde yuvarlak kapı kollarının olduğu eski ahşap kapıdan ODTÜ Kayakevi’ne girdiğinde,
ilk kez gelmene rağmen tanıdık gelir sana. Kocaman büyük bir salon, karşıda
ve üst katta sporcuların kalacakları odalar ve o soğuk buz gibi karlı dağda seni
sımsıcak karşılayan iki dev gibi soba. Görevlinin sana ikram ettiği sıcacık çayını
yudumlarken 1964 yılından bu yana burada kamp yapan dağcılık ve kayak takımlarının duvardaki fotoğraflarına bakarak tanıdık birilerini ararsın.
ODTÜ bünyesinde 74 ayrı amatör öğrenci topluluğu kültür, sanat ve bilim
alanlarında etkinlikte bulunarak, gösteriler, sergiler, paneller, açık oturumlar,
konferanslar ve söyleşiler düzenler. Uluslararası Bahar Şenliğinin dışında her yıl
Nisan ayında ODTÜ Tiyatro Topluluğu tarafından Üniversite Tiyatroları Şen-
408
liği, Üniversitelerarası Halk Oyunları Şenliği, Doğa Haftası, Zekâ Oyunları ve Arkeoloji Haftası düzenlenir. Öğrenci Toplulukları, Öğrenci Dergileri, Kültür Toplulukları,
Spor Toplulukları, Spor Takımları ve ODTÜ Oyuncuları vardır üniversitenin. Radyo
ODTÜ’sü, Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi vardır ODTÜ’nün.
Ve ÖTK’sı vardır ODTÜ’nün. Ülkemizdeki en önemli öğrenci örgütlenmesi olarak
yüksek öğrenim tarihimizde eşine az rastlanır bir yapı. Üniversite yönetiminde öğrencilerin de söz sahibi olduğu, alınan karların tüm bölümlerce ve öğrencilerle tartışıldığı,
ülkemiz toplumsal ve siyasi hayatına damga vuran bir öğrenci örgütlenmesidir, ÖTK.
Ve THBT’si vardır ODTÜ’nün. Kurucuları arasında Ertuğrul Doğuç ve Ülkün Tansel
gibi madenci ağabeylerimizin olduğu, ilk başkanlığını (ağalığını) Ferhat Selamoğlu
gibi Maden Mühendisliği bölümünün ilk mezunu meslektaşımızın yaptığı, Türk Halk
Bilimi Topluluğu (THBT). Sadece meslek insanı değil aydın yetiştiren ODTÜ geleneğinin can damarlarından biridir. Kültürü, sığ biçimcilikten entelektüel eylem alanına
taşıyan THBT. Kaynağını Anadolu’nun her köşesinde var olan sevgi ve saygıdan alan,
bu toprağın kültürünü, bu toprağın insanları ile paylaşmayı amaçlayan, bunun içindir
ki bu ailenin tüm bireylerinin kendilerini ayrıcalıklı hissettiği bir topluluktur; THBT.
Bunlardan başka anlatılacak birçok mekânı vardır ODTÜ’nün. 50. Yıl Andacımızda
aktarılan özellikleri ve güzelliklerinin dışında, içinde otuzdan fazla doktor çalışan sağlık merkezi, en az on beş değişik lokantası, eczane, kırtasiye, terzi, telefoncu, kuaför,
spor ve giyim mağazaları, kitapçı, bilardo masaları vs içeren çarşısı, süper marketi,
bildiğimiz ebat ve fonksiyonlarda 6 değişik bankaya ait banka şubeleri, postanesi, 3’ü
devasa 4 tane kapalı spor salonu, spor merkezi, 8 bin kişi kapasiteli stadyumu, 10
tenis kortu, halı sahası, kapalı olimpik yüzme havuzu, açık (yazlık) yüzme havuzu, 20
bin öğrencinin 7 binine yer sağlayan 17 öğrenci yurdu, sadece bilgi işlem merkezine
ait toplam 600 bilgisayarlı 20 bilgisayar laboratuarı (10 tanesi 24 saat açık), bölümlere
ait (envanteri rektörlükçe tutulmayan) onlarca PC laboratuarı (ODTÜ’de aktif 6 bin IP
vardır) bulunmaktadır.
37 değişik lisans, 78 değişik yüksek lisans-doktora derecesi veren onlarca bölüm, laboratuar ve idari binası, bu arada en az 500 kişilik kapalı alanı olan devasa ve ilginç
camisi vardır. 350.000 kitap 157.000 ciltli dergi içeren, 10 bin elektronik, 1600 basılı
dergiye abone, herhalde binden fazla öğrenciye aynı anda hizmet verebilecek devasa
bir kütüphanesi vardır. 850 kişilik ve etkileyici konferans salonlarına sahip Kültür ve
Kongre Merkezi, kampüsün akademik fonksiyonlarıyla doğrudan ilgisi olmadığı için
ebatlarına bakılmamış Teknokenti, bir kamu üniversitesi olan ODTÜ kampüsünün
bazı bölümlerini oluşturmaktadır.
Bunlardan başka üzerinde yaşamış ve yaşayan yüzbinler ve bu insanların elli yılık
birikimleri ve anıları vardır, ODTÜ’nün. Güdaş Cafesi, Naz Gıdası, 2. Yurt 201’in balkonu, stadyumda içme aktivitesi, Hatice Ablası vardır ODTÜ’nün. Yurtlardaki banklarda birbirlerine sarılan çiftleri, kampüsün her yerinde çimlere yayılanları, elektrikler
kesildiğinde yurtlarda yaşanan deşarjı, bölümler arası futbol turnuvaları, karlar altında
409
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
manzarası vardır ODTÜ’nün. Babacan yurt müdürleri, laboratuarlarda sabahlamaları,
yurtta sabahlara kadar süren briç ve king partileri, bisiklete binmek için yolları, “inek
bağlasan geçer” denilmesi, dersi ekince pop-quiz endişesi vardır ODTÜ’nün.
Bu satırlara sığmayacak yerleri ve yaşanılacak anları vardır ODTÜ’nün. ODTÜ; dışarıda kar yağarken kütüphanede sıcaktan pişmek, kırmızı koltuklardan karlar altındaki ormanı ve Vişneliği seyretmektir. Şenlik zamanının gelmesiyle beraber derslerden
kafayı kaldırıp baharı iliklerinde hissetmek, hiç tanımadığın insanlarla tanıştıktan bir
saat sonra beraberce zil zurna sarhoş olmaktır.
ODTÜ; kortlarda tenis oynayabilmek, Fizik kantininde patates-ekmek, Sunshine’ın
bahçesi, Zeynel’de tavuklu pilav, 1. Yurttaki suit odam, ODTÜ ormanında, Yalıncak
köyünde özgürce dolaşabilmek demektir. 3. Yurt kantininde depozitolu su bardağında çay, bahar şenliklerinin bitmez tükenmez konserleri, Çarşıdaki kedilere balık
etmek atmaktır. Mimarlık amfisindeki dinletiler, ilkbaharla birlikte İdari Bilimlerin
önündeki betonlara sıralanıvermek, Mimarlığın önündeki ağaçlardan kırmızı dut,
yurtların oradaki ağaçlardan elma koparmak, kapıdaki kimlik kontrolünden kaçırmayı başardığımız ODTÜ’lü olmayan arkadaşlara ODTÜ’yü gezdirip hava atmaktır.
Sabah 8.40 dersleri ile öğrencileri çileden çıkaran, sürekli ödev verilen, quiz yapılan,
başladı mı asla bitmeyen lab raporları, sunumları, midtermleri, make-upları, finalleri
vardır ODTÜ’nün. Akşamları çimlerdeki muhabbetlerine doyum olmayan, gündüz
hava sıcaksa fiziğin çimlerine serilebileceğiniz, yok yerde kar varsa fiziğin çimlerini
kayak pisti olarak kullanabileceğiniz yerleri vardır ODTÜ’nün. Yurtlar arası yapılan
maçlara davullu zurnalı gidilen, derbilerde yine davullu zurnalı yollara dökülen, ilk
kar yağdığında okulun her noktasında deli gibi kartopu savaşları yapılan yerleri vardır
ODTÜ’nün. Sabahları ders aldığın amfilerinde akşamları sinema seyredilen, stadında
Ankara manzarası karşısında içilebilen, yurtlarında makarnanın envai çeşidinin pişirildiği, gitarı olan arkadaşların öylece oturup çimlerde gitar çaldığı, sizin de gidip
istediğiniz gibi oturabildiğiniz, kimsenin kimseyi yadırgamadığı, sundukları ile insanın ömrünü uzatan, dersleri ve sınavları ile bir o kadar kısaltan, her döneminde aynı
kültürü aşılamaya çalışan özel bir üniversitedir ODTÜ.
Farklı bir üniversitedir ODTÜ. Eşi benzeri bulunmaz bir kampüse sahiptir. Başka
hiçbir üniversitenin kampüsünde arkeolojik kazı alanı ve arkeoloji müzesi bulunmaz. Başka hiçbir üniversitenin kampüsünde köyler, mezarlıklar, taş ocağı ve ücra
bir köşesinde televizyon uydu merkezi bulunmaz. Başka hiçbir üniversite kampüsünde jandarma taburu bulunmaz. Başka hiçbir üniversitede öğrenciler üniversitenin
ormanında yürüyüş yaparken, arkadaşlarını sokamadıkları kampüste ot toplayan yaşlı
teyzelerle karşılaşmaz. Başka hangi üniversitede bu kadar efsane vardır ve başka hangi
üniversitenin efsaneleri bu kadar gerçektir? Başka hangi üniversitede bu kadar zengin
bir doku varken, öğrencilerin büyük bölümü tüm bunlardan habersizdir?
Her mezunu gibi benimde her zaman özlediğim ve özleyeceğim
Üniversitem, kampüsüm, okulum, yurdum, yuvam….
410
411
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2007 yılı Mezunları
412
SEDA NERİMAN ARZIK
1387687 - B.Sc. 2007
BURÇAK BULUT
1340215 - B.Sc. 2007
EMEL BÜYÜKYAVUZ
1462928 - B.Sc. 2007
MUSTAFA ÇIRAK
1340256 - B.Sc. 2007
RECEP KORHAN ÇITIR
1340264 - B.Sc. 2007
NAZIM ÇİMEN
1340272 - B.Sc. 2007
AYŞE DOĞRU
1340314 - B.Sc. 2007
ARZU DURUL
1340322 - B.Sc. 2007
İSMAİL ELHADİ
1321348- B.Sc. 2007
MUSTAFA KEMAL EMİL
1290634 - B.Sc. 2007
C.KUTAY ERBAYAT
1290642 - B.Sc. 2007
ALPTEKİN ERCAN
1195973- B.Sc. 2007
SİNAN GENÇ
1290667 - B.Sc. 2007
SAVAŞ GEZİCİ
1243005 - B.Sc.2007
ONUR GÖLBAŞI
1340389 - B.Sc. 2007
S.EMRE GÖRÜCÜ
1340397 - B.Sc. 2007
CEREN GÜRASLAN
1387885 - B.Sc. 2007
UTKU KARTAL
1243054 - B.Sc. 2007
AYŞE İDİL KAYA
1340413 - B.Sc. 2007
ERHAN O. KAYLAK
1243062 - B.Sc. 2007
413
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
ALPASLAN KILIÇARSLAN
1243088 - B.Sc. 2007
ANNALY KURBANOV
1421114 - B.Sc. 2007
TEKİNALP KURT
1340439- B.Sc. 2007
GÖKHAN MERİÇLİLER
1340462 - B.Sc. 2007
MURAT MISIR
1340470 - B.Sc. 2007
KEMAL EMRE NAM
1290733- B.Sc. 2007
MUSTAFA TOLGA ÖNER
1243146- B.Sc. 2007
EKREM ESER ÖZ
1340496- B.Sc. 2007
OZAN E. ÖZDEMİR
1290774 - B.Sc. 2007
CAN ÖZTÜRK
1243161 - B.Sc. 2007
BURAK SENCER
1290808- B.Sc. 2007
BERK SEZGİN
1340553 - B.Sc. 2007
HALİL SÖZERİ
1340561 - B.Sc. 2007
SARGUN TUĞRUL
1340587 - B.Sc. 2007
DORUK UÇAR
1340603 - B.Sc. 2007
FUAT GÖKHAN ÜNAL
1290873- B.Sc. 2007
414
S
on zamanlarda ölümle yaşam arasında ince bir çizgi diye tanımlanır madencilik birçok
insan tarafından. Ölümlerle bilinir yalnızca! Bilinmeyen ise ölümlerin kader olmadığıdır.
Her ölüm engellenebilirdir aslında. Kimi suçu mühendislere atar, kimi çalışana, kimi ise
şirket sahibine. Mühendis olmak madenci olmaktır arasında fark olduğunu söyleyenler olsa da.
Ama günümüz koşullarında ve taşeronluk sistemiyle öyle değildir. Mühendis de artık madenci
gibi bir çalışandır bu sistemde; ölüm her ikisi için de aynı uzaklıktadır. Bu sistem darbelerden,
depolitize edilmiş nesillerden gelmektedir; 80 sonrası kuşaktan…
Sistemin bozukluğu mühendis için küçük kutucukları karalamakla başlar. Birçoğu bilmeyerek
gelir bu bölüme ve bazıları da istemeyerek. Temelinde ölüm korkusu mu yoksa madenciliği
bilmemek mi yatar kimse bilemez. Bu karamsar duygularla ya kitaplara boğulur ya da ODTÜ
içerisinde bir toplulukta kaybolur; ta ki madenciliğin ne olduğunu anlayana kadar…
Öğrencilik yaşamı yanlışlarla doludur birçok madencinin. Okulun sosyal ortamları denilen topluluklar kapsar hayatının büyük bir kısmını. Madenciliği öğrenmeye başladığı 3. sınıfta keşke
bu topluluklara bu kadar çok vakit ayırmasaydım der, içten serzenişlerde bulunur. Artık madenciliğin anlamını hissetmeye başlamıştır. Okul bitince üzülür dostlarından ve yine de topluluklarından ayrıldığı için. Okulda geçirdiği günleri özler mühendis olunca.
Teknik konuda yeterli bilgisi var mıdır bilmez ilk başlarda. Öğrendikleri ile yaptıkları arasında
fark arar durur. Sonra keşfeder ODTÜ’den aldığı en büyük hediyelerden birisini: araştırma ve
sorunları çözme yeteneğini! Tüm çabasını buna verir, isteği ve tatmin anlayışı problemleri çözmek olmuştur artık. Arar, bulur, sunar ve somut adımlar atar.
Çoğu kez yaptıklarının karşılığını alamadığını düşünür, çok çalışmıştır çünkü. Yaptıkları para
için ya da işveren için değildir. Bir de bakar ki mühendislik yaşamının merkezinde sadece “insan” bulunur. Özlemleri ile birleşir bu. İnsanı merkeze koymasına üniversitedeki dostlukları felsefi ve politik tartışmaları gerçekleştirmiştir. Boşa geçmiş saydığı günlerinden kalma büyük hediyelerden biridir hayatın merkezine insanı koymak. Çalışmalarının karşılığını maddi -ve hatta
manevi- olarak alamasa da bilir ki insandan almaktadır. Bu mutluluğu hiçbir şeyle değişmez.
Bir daha gelse bu dünyaya yine madenci olur. Madenci olarak çalışır çabalar, teknik konularda
yetişir yine “insan” için. Politikayı, mücadeleyi de unutmaz hiçbir zaman. Hayatın merkezine
insanı koymak onlar için teknik boyutta mücadele vermek değildir elbet, çünkü bu sorun sistem
sorunudur. Her gördüğü yanlışlıkta tek isteğidir demokrat bir ülkede yaşamak; kimsenin kadere
kurban edilmediği…
Savaş Gezici (MinE’ 07)
415
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
416
417
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2008 yılı Mezunları
418
ÖZGÜR AKMAN
1340157- B.Sc. 2008
ALİ BURAK AKTAŞ
1387646 - B.Sc. 2008
ŞENER ALİYAZICIOĞLU
1290519 - B.Sc. 2008
NİMET ASLAN
1340165 - B.Sc. 2008
MUSTAFA MERT AYAZ
1340173 - B.Sc. 2008
NURAN AYTEN (AVCI)
732586- B.Sc. 2008
YAVUZ AYDEMİR
1290543- B.Sc. 2006;
M. Sc. 2008
ALİ BAZ
1300797- B.Sc. 2008
SÜLEYMAN BİLGİÇ
1340181 - B.Sc. 2008
TUĞBA BİRGÜL
1340199 - B.Sc. 2008
SELİM ÇATAKÇI
1340249 - B.Sc. 2008
AYŞEGÜL ÇOBAN
1340280 - B.Sc. 2008
FERHAT DEMİR
1340306 - B.Sc. 2008
GÖKHAN DÖNMEZ
1290626 - B.Sc. 2008
ÖZKAN DÜZGÜN
1387752 - B.Sc. 2008
ALİ ÖZGÜR ECEVİT
1340348- B.Sc. 2008
419
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
MUSTAFA ERKAYAOĞLU
1442037 - B.Sc. 2008
SEÇKİN ERTÜN
1158153 - B.Sc. 2008
TAHİR BARAN GENÇ
1387786 - B.Sc. 2008
BİLGEHAN GENÇTÜRK
1387794 - B.Sc. 2008
M.SİBEL GÜVENTÜRK
1340405 - B.Sc. 2008
KIVANÇ HET
1452515 - B.Sc. 2008
ALPER KOÇ
1340421 - B.Sc. 2008
YERKIN ORAZALIYEV
1420751 - B.Sc. 2008
SEYİT MEHMET ÖZCAN
1243153 - B.Sc. 2008
GÜLŞAH SAVAŞ
1340538 - B.Sc. 2008
DUYGU ŞEN
1290832 - B.Sc. 2008
SİNEM ŞENER
1388016 - B.Sc. 2008
HAYRETTİN ŞENYURT
1388024 - B.Sc. 2008
SEDA YILDIRIM
1388115 - B.Sc. 2008
R. KIVANÇ YILDIZ
1388123 - B.Sc. 2008
CELİL YILMAZ
1290923 - B.Sc. 2008
420
421
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİNİN
EN YAKIN TARİHİ
Ü
niversitedeki ilk günler, büyük ODTÜ kampüsünde herkes ufacık kalmış,
biraz çekingen biraz heyecanlı, bir grup Maden Mühendisi üçlü amfide
matematik dersi alıyor, insanlar birbirini tanımaya çalışıyor. Herkesin
içinde aynı soru; onlar da benim gibi mi acaba, onlar da ODTÜ içinde bölüm değiştirebilirim diye mi bu bölüme gelmişler. Yanlış eğitim sisteminin kurbanlarıyız belki
de ama yıllar geçtikçe şansın bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz.
İlk yıl bölümle pek ilgimiz olmuyor, bir kayıtlarda danışmanlarımıza görünüp onay
almak için bir de madenciliğe giriş dersi. Onay zamanları laboratuarlara bakıp meraklı ama diğer bir taraftan da kararsız bir şekilde küçük bir çocuk gibi ne zaman
bunlarla oynayacağımızı düşünüyoruz. Rahmetli Erdal hocamızı pek tanıyamadık
sadece madenciliğe giriş dersini alabildi bazı arkadaşlarımız, sonrasında aramızdan
ayrıldı.
Gel zaman git zaman bölüme daha çok uğrar, daha çok hocamızı tanır olduk. Her
yeni dönemde yeni derslere başlarken hep aynı soruya biraz da çekinerek cevap
verirdik. O soru “bilerek ve isteyerek Maden Mühendisliğini yazan oldu mu? ” idi
ama biz hep hayır derdik, büyük çoğunluğumuz başka hayallerle bu bölümde toplanmıştık ama zamanla madenciliğe ısınıyorduk. Son iki senemizde bütün vaktimiz
bölümde ve hep birlikte geçiyordu. Kimi zamanlar geç saatlere kadar laboratuarlarda kalmak durumundaydık, kimi zaman kütüphanede, kimi zaman da yurtların
kantinlerinde; neresi bizim toplanabileceğimiz kadar rahat ve büyükse oradaydık.
Keyfimize de pek düşkündük hani, yığınla işimiz olsa bile midemiz her şeyden
önce gelirdi. Toplanıp uzun uzun yemeğimizi yerdik sonra tekrar işimizin başına
dönerdik. Teknik şartlar eskisine göre çok ileriydi, birçok şeyi bilgisayar başında
yapıyorduk, ama hangi iş kusursuz olabilirdi ki. Bu sefer de teknoloji bize oyun oynuyor keşke şunları elde yapabilseydik diyorduk. Yardımlaşmayı, birlikte çalışmayı
öğrendik. Kimi zaman grup çalışmalarında kendi grubumuzun işini bırakır arkadaş-
422
larımıza yardım ederdik. Teknoloji gelişti ya, o teknolojiyi çözen kişi bütün grupları dolaşıp anlatırdı nasıl olduğunu, baktık olmadı yapardık birbirimizin yerine.
Sonuçta hepimizin dertleri aynıydı. Çaresiz kaldığımızda asistanlarımızı çağırırdık
kimi zaman onlarla birlikte öğrenirdik, her zaman öğrenilecek bir şey oluyordu.
Zaman geçse de hocalarımıza yaptıklarımızı beğendirmek hala eskisi kadar zordu.
Onlar da bizle teknolojiye ayak uydurmuşlardı. Bizi daha çok zorluyorlardı.
Ara tatilde bile bitiremediğimiz projeyle uğraşmıştık, tatil yapmamıştık ama sonunda istediğimizi ve bizden istenileni elde etmiştik. Ve sonunda o büyük gün
gelmişti bütün arkadaşlarımız ve hocalarımızın karşısında bitirme projelerimizi
sunuyorduk. En az 4 yılın birikimini bugün herkesle paylaşmaya hazırdık, mühendis olmaya çok yakındık. Bizim dönemimizde sunumlar 2 gün öğleden sonraya
kadar aralıksız bir şekilde sürmüştü. Zaman geçmek bilmezdi, sırasını bekleyenler
korkulu gözlerle o andaki grubu izler, sıra bize gelmese keşke diye dua ederlerdi
ama zaman boldu ve kaçış yoktu. İlk heyecan atlatıldıktan sonra gerisi çok kolay
geliyordu çünkü çok iyi hazırlanmıştık gelebilecek sorulara karşın. Zaman zor da
olsa geçmişti ve böylesine midesine düşkün kişiler tabi ki aç duramazdı. Projelerin
bitişini kutlamak lazımdı. Hemen yemek siparişi verildi ve sunumları yaptığımız
toplantı salonunda güle oynaya yemeklerimizi yedik, o gergin ve sıkıcı havadan
hiç eser yoktu, sanki az önce sorulardan terleyen elleri titreyen biz değil, bizim
açıklarımızı arayan hocalar da başkalarıydı.
Sıra diploma gününe gelmişti ama ortada ufak bir sorun vardı, eski mezunlarımızın sözlerini dinlemiş ve birçoğumuz okulu uzatmıştık. Farkında olmadan bu
güzel günleri daha uzun süre yaşayacaktık. İlk mezuniyet töreninde başkalarının
diplomalarıyla fotoğraf çektirmiştik ama biliyorduk kendi diplomalarımızı almaya çok az kalmıştı. Kimimiz için bir dönem kimimiz içinse biraz daha uzun süre
sonrasında kendi diplomalarımıza kavuşmuştuk. Artık maden mühendisiydik ama
öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu iş hayatına başladığımızda fark ettik. Mezun olmamızın üstünden kısa bir süre geçti fakat üniversiteye başladığımızda istemeden Maden Mühendisliğine giren hepimizin kendi mesleğimizi yapmasında
ODTÜ’nün, bölümümüzün ve hocalarımızın büyük bir başarısı olduğunu kabul
etmek gerekir. Daha nice 50 yıllarda buluşmak üzere.
Sercan Göksu (MinE’ 08)
423
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
424
425
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2009 yılı Mezunları
426
FARUK TOLGA AKBAŞ
1387620 - B.Sc. 2009
ARKIN AKIN
1290493 - B.Sc. 2009
BERİKAN ALP
1387653 - B.Sc. 2009
KADİR ERAY ALTUNDAĞ
1387661 - B.Sc. 2009
FURKAN BALTAŞI
1141880- B.Sc. 2009
MAHMUT CAMALAN
1141914 - B.Sc. 2009
TONGAR KAAN ÇAĞLAR
1141948 - B.Sc. 2009
MAHMUT ÇAVUR
1387711 - B.Sc. 2009
CANER ÇELİK
1290584 - B.Sc. 2009
METEHAN DEMİR
1387745 - B.Sc. 2009
EMRAH EFENDİOĞLU
1141989 - B.Sc. 2009
BARIŞ ELÇİ
1310355 - B.Sc. 2009
EKİN ERAYDIN
1142003 - B.Sc. 2009
DENİZ ERKOÇ
1340363 - B.Sc. 2009
N. FJELLSTRÖM
1387927 - B.Sc. 2009
ESRA NUR GAYRETLİ
1142045 - B.Sc. 2009
SERCAN GÖKSU
1387802 - B.Sc. 2009
EMRE GÜLBAĞ
1387810 - B.Sc. 2009
ERDOĞAN GÜLER
1387828 - B.Sc. 2009
RECEP SERHAN GÜNAÇTI
1387836 - B.Sc. 2009
427
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
ÜNSAL GÜNDOĞAN
1387844 - B.Sc. 2009
MERT KATKAY
1442102 - B.Sc. 2009
YASEMİN KUTEŞ
1442151 - B.Sc. 2009
M. TALHA ORHAN
1340488 - B.Sc. 2009
BAHATTİN CAN ÖZBERK
1387950 - B.Sc. 2009
OĞUZHAN ÖZTÜRK
1442201 - B.Sc. 2009
MUSTAFA HİLMİ PEHRİZ
1442227 - B.Sc. 2009
MUZAFFER ALPER SEZEN
1387992 - B.Sc. 2009
TUTKU OKAN ŞENTÜRK
1446439 - B.Sc. 2009
İLKER ŞENYEL
1091255 - B.Sc. 2009
GÖKHAN TUNCAY
1340595 - B.Sc. 2009
GÖKSENİL TURHAN
1388032 - B.Sc. 2009
EYHEM BERK TÜRKOĞLU
1340140- B.Sc. 2009
ZEYNEP YAŞAR
1442300 - B.Sc. 2009
MEHMET ERDEM KAYDIM
1387901 - B.Sc. 2009
428
HAKKI KETİZMEN
1387919 - B.Sc. 2009
ONUR KUNDURACI
1290725 - B.Sc. 2009
429
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
CHAPTER:XXVIII
BENİM BÖLÜMÜM: ODTÜ MADEN
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Meslek hayatımda geçen 25 yılda tanıdığım, çeşitli ortamlarda birlikte olduğum aynı okuldan ve aynı bölümden mezun olan meslektaşlarımın arasında Maden Mühendisliği mesleğini isteyerek seçeni
hiç görmedim. ODTÜ’nün ve mesleğin kendilerine sağladığı kazanımlar ile madenciliği sevdiğini belirten meslektaşlarımın önünde
gençlik, öğrencilik yıllarında ODTÜ’de makine ya da inşaat mühendisliği şansı konsa idi, eminim çok da tereddüt etmezlerdi. Ancak
onca yıl boyunca tanıdığım ve madencilik sektörü içinde yer alan
bu meslektaşlarımın, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümüne son
derece büyük bir özlemle bağlı olduklarını da her zaman gözledim.
Okurken bu kadar istenilmeyen, mezun olduktan sonra değeri anlaşılıp bu kadar özlenen başka bir bölüm yoktur. Farklı bir üniversite, farklı bir bölümdür, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü.
Değişik bir duygudur ODTÜ Maden’i kazanmak ve okumak. Üniversitenin ilk yılında, herkes seni üniversiteyi kazanmış, ODTÜ’yü
kazanmış ve geleceğin mühendisi olarak görmeye başlar. Bir gençlik
boyu hazırlanılan ÖSS’den sonra Hazırlık Okulu sana cennet gibi gelir. Hele birde İngilizce kurunu ayarlayıp, sabah derslerine gidiyorsan, o bir yıl sana bir ömür özgürlük gibi gelir. Günlerce Ankara’yı
gezersin, edindiğin yeni arkadaşlarla Sakarya Caddesi’ndeki pubları ve cafeleri keşfedersin. Pop-quizleri kaçırmamak için kırk takla
atarsın, Hazırlıkta edindiğin dostluklar bir ömür kalıcı olur, bilirsin.
Tatlı sert bir yıl geçer, sosyalleşmekle, İngilizceyi adam akıllı öğrenmek arasında hep bir ikilem yaşarsın. ODTÜ Hazırlık Okulunda
zorlamayacaktır seni ancak zor bir eğitimin ciddiyetini de ucundan
gösterecektir. Giderek bu okulu ve bölümü sevmeye başlarken proficiency sınavına girer ve geçersin. Ve o güzelim yıl geride kalır…
ODTÜ ve Bölümün ciddiyeti birinci sınıfta belli olur. Çok fazla sürmez 1,5 ay sonra hemen ağlamaya, sızlamaya başlarsın. Calculus’a,
fiziğe söylenir güzelim Hazırlık günlerini ararsın. Aslında henüz
Maden Mühendisliği bölümünün zorlukları binmemiştir sırtına.
Quizsiz, ödevsiz, projesiz, üstüne üstük sadece haftada bir tane
sınav olunan bu yılın kıymetini de henüz anlayamamışsındır. Giderek sosyal hayatın azalmaya başlar. Öğrenci topluluklarına daha
430
az vakit ayırır, etkinliklere daha az katılmaya başlarsın. Aklın hep
oralardadır ama sen önündeki kimya notlarına yoğunlaşırsın. Her
hafta sonu bir sınav olduğundan sen de kendini haftalık bir çalışma periyoduna ayarlarsın. Tüm mühendislik öğrencileri ile birlikte aldığın dersler, sınavlar da biter ve Bölümünün yolları görünür
sana…
Maden Mühendisliği Bölümüne geçince yoğun bir ders programı
seni bekler. İkinci sınıf bölüm dersleri sağlı sollu gelmeye başlar.
Hocalar da durumun ciddiyetini göstermek için işi sıkı tutmak
amacındadırlar. İdari Bilimlerden de ders alınır, İnşaattan, Makineden, Mühendislik Bilimlerinden de. 10 dakikalık teneffüslerde
bölümden bölüme koşturursun. Bu sene ödev formatı nasıl olur,
bir projenin introduction ve conclusion’ı nasıl yazılır, asistan nedir ne işe yarar, curve sisteminde ortalama hesabında nasıl en ince
ayrıntıya inilir gibi temel bilgiler alınır. Devamında bütün 1. sınıf
boyunca aldığınız temel bilgilerin üstüne mesleğe dair bilgi yığını
kürekle atılmaya başlanır. Gelen bilgiler, projelere, caselerle, quizler sıkıştırılmaya başlanır ki sağlam otursun. E sen hayatının en
zor döneminde zannedersin kendini, ama işin ayrıntısı daha yeni
başlayacaktır.
Üçüncü sınıf belki de Maden Bölümünün en zorlu yılıdır. Okulun açılmasının üzerinden bir ay dahi geçmeden o yoğun, o çılgın
program başlar. İşte o zamandır ki insanın kendine ayırdığı zaman gitgide sıfıra yakınsayacak, hafta içi yetmeyecek, hafta sonu
da çalışılacaktır. Haftada 7 gün 8-10 saat çalışma her işi yolunda
götürebilmek için ancak yeterli olacaktır. Bu yılda; ne kaya mekaniğinin uzayıp giden formülleri biter ne de cevher hazırlamanın
laboratuarları. Sizin dayanma sınırlarınız asıl bu dönemde zorlanmaya başlanır. Şu çok bahsedilen “sabahlamak” denen şey nedir
uygulamalı bir şekilde bu yıl öğrenilir. Yapılacak her işi bir zaman
aralığına yerleştirmeye çalışmak, devamlı bir şeyleri yetiştirmeye
çalışmak, hayallerdeki başarılı bir maden mühendisinin yaşamından ufak bir alıntıdır aslında. En güzel hayal, dönemi bitirip eve/
yurda gidip günlerce uyuyabilmektir. Ne de olsa artık son düzlüğe
girilmektedir…
4. sınıf mezun olacağının bilinci içinde ilgileneceğin alan ve bu
genç mühendis adayına yatırım yapmak amacı ile seçeceğin elektif
derslerin gölgesinde geçer. Yavaş yavaş hocalara, mühendis ağa-
431
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
beylere sormaya başlarsın “mezun olunca ben ne yapacağım” diye. Dersler yüzünden bir önceki seneden gevşemiş sabır sınırları bu sene her şeye tahammül
etmeyi öğretir sana. Belki program daha yoğundur ama geçen seneki tecrübelerden yeteri kadar olgunlaşmıştır. Yolun sonuna doğru sakin sakin yol alırsın,
bitirme projesi devirmek herkesi mesleğe daha bir adapte eder. Artık yolun sonuna gelinmiştir en tatlı anılar bütün yılların iyi anılmasını sağlar.
4. sınıfta bitip mezuniyet kelimesini sık sık kullanmaya başladığında kafanı
duvarlara vurursun. Artık yurtlarda gece sohbetleri yok, çimlere uzanıp etrafı
seyretmek yok, bahar şenlikleri yok, akşamları kafeteryadan çarşıya yürüyüşler yok, dostlar, arkadaşlar yok. Arkadaşlarını düşünürsün. Akşamları yurtta
2-3 oda birlikte pişirdiğiniz kuru fasulyenin başındaki sohbetleri düşünürsün.
Çimlere uzanıp şişe şişe içtiğin şarapları, stadyumda geçen geceleri, sakinliği,
sessizliği, sessizliğin verdiği huzuru, kısacası ODTÜ’yü düşünürsün.
Böylece bir ömür boyu yaptığın ve bildiğin tek iş olan öğrenciliğin sonuna gelirsin. Bu ODTÜ’nün de sonudur aslında. O beş yıl bir ömür gibi gelir sana, bir
film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer. Çarşısına gittiğinde tikkisine kızarsın, Çatı’sına gittiğinde “eskisini isterim” diye tutturursun, Öğrenci İşleri’ne işim
düştü beni süründürdüler diye isyan edersin, Baraka’sına gittim hippi bunlar
dersin, Maden bölümünde hiç kız yok diyerek isyan edersin, kısacası tüm öğrenciliğin boyunca her şeyine bir kulp bulmuşsundur o güzelim ODTÜ’nün.
Burada biraz daha kalabilmek için masterı, hocaları yoklamaya başlarsın. Mühendis olup çalışmaya başladığında dahi yakanı bırakmaz. Sabah 8 akşam 5
çalışmaya başladığın zamanlar, izinlerini Bahar Şenliklerinin tarihine denk getirmeye çalışırsın. ODTÜ’ye geldiğin zaman eski arkadaşlarını ararsın şaşkın gözlerle. Okulunu, 5 seneni geçirdiğin bu özgürlük mekânını bıraktığın yeni nesle
kıskanan gözlerle bakarsın. Onların yerinde yine, yeniden olmak istersin. Ama
artık sen, kör kuyularda merdivensiz, denizler ortasında yelkensizsindir…
Bu andacı hazırlarken birçok arkadaşımdan isim önerisi istedim. Birçok öneri
geldi, hepsi birbirinden güzeldi. Ama ben en güzelini seçtim. “Keşke Bitmeyeydi..”
Yaşlanmaktan mıdır bilinmez, yıllar geçtikçe insanın ODTÜ’ye ve Maden Mühendisliği Bölümü’ne bağlılığı artıyor. Çok uzaklarda kaldığım zamanlarda bile
hep özlediğim, kazandırdıkları için hep şükran duyduğun bölümüm, benim
bölümüm.
432
433
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
2010 yılı Mezunları
434
YÜCEL ENDER ALTAN
1141856 - B.Sc. 2010
DERYA ATMACA
1495944 - B.Sc. 2010
FATMA NUR BAŞAYAR
1495993 - B.Sc. 2010
SAFA S.BUHARALIOĞLU
1496009 - B.Sc. 2010
S. ÇAĞRI CENGİZ
1441922 - B.Sc. 2010
ŞEKURE İREM ÇEKEL
1387729 - B.Sc. 2010
DEMİR DEMİRHAN
1369743- B.Sc. 2010
ÖZDEN DUYMAZ
11340330- B.Sc. 2010
AHMET ERÇEVİK
1442029 - B.Sc. 2010
H. ANIL FINDIKÇIOĞLU
1387778 - B.Sc. 2010
ADNAN GÖNCÜ
1496082 - B.Sc. 2010
EKİN GÜNGÖR
1442052- B.Sc. 2010
YUSUF GÜNGÖR
1387877 - B.Sc. 2010
SEÇİL GÜRLER
1442060- B.Sc. 2010
ZAMAN HASANOV
1421015- B.Sc. 2010
SERÇİN İLKER
1441831- B.Sc. 2010
435
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
M. DOĞUŞHAN KARA
1553650 - B.Sc. 2010
CAN ERDEM KAYA
1442110- B.Sc. 2010
İLKER KAYGUSUZ
1496140 - B.Sc. 2010
KUTAY KUTER
1387943 - B.Sc. 2010
MERVE ÖZDEMİR
1496355 - B.Sc. 2010
ZÜLEYHA PARLAK
1442219 - B.Sc. 2010
ERBİL POSTALLI
1459767 - B.Sc. 2010
B. TOLGA SELÇUK
1340546 - B.Sc. 2010
HİLAL SOYDAN
1496207 - B.Sc. 2010
HANDE SERAY TAŞTEKİN
1442250 - B.Sc. 2010
ARİFE DUYGU TOPÇU
1553783- B.Sc. 2010
RAŞİT TORUN
1442276- B.Sc. 2010
İMRAN UZUN
1388073 - B.Sc. 2010
MERYEM YELDA ÜNAL
1442292 - B.Sc. 2010
ZÜMER C. YAVAŞ
1496298 - B.Sc. 2010
HİDAYET YILDIZ
1442318- B.Sc. 2010
436
MURAT MOTUR
771444 - B.Sc. 2010
437
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
438
439
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010
440
441
2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010

Benzer belgeler