슬라이드 1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Transkript

슬라이드 1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Üretim Bandında Ergonomi Çalışması
Takım:
Proje Lideri - Ünzile Okur - İSG Uzmanı
Proje Danışmanı – Mehmet Coşkun AKIN-Fabrika İnovasyon Lideri
(6 Sigma Siyah Kuşak)
Üyeler:
Özgür Boyoğlu - İnsan Kaynakları Lideri
Alper Yorulmaz - HVAC Üretim Mühendisi
Cengiz Ceylan - Üretim Formeni
Ocak 2015
HVCC-Turkey
Halla Visteon Ne Üretiyor?
Rear HVAC
Rear Blower Unit
Blower Unit
Control Head
HVAC Unit
Compressor
Cooling Module
Front End Module
(FEM)
Fluid Transport
Climate System
Hyundai Klima Sistemleri
HVAC
PBT
FL
IA
EU
E/R Kit
C/M
Control
Ford Klima Sistemleri
HVAC
V362
V363
B460
E/R Kit
Problem Tanımı ve Hedefler
1. PROBLEM BİLDİRİSİ
HVAC Montaj Hattında herbir istasyonda çalışan personelin alt parça
kullanımı sırasında parçaların eğilerek alınması sonucunda,
montaj zaman kaybı ve ergonomik olmayan bir çalışma.
2. KAPSAM VE HEDEFLER
1. Kapsam:
-Montaj Süresinin kısaltılması ve Ergonimik bir çalışma sağlama.
2. Hedef:
- Personel eğilmeden uygun bir şekilde parçalara ulaşması
- Eğilme sırasında harcanan zamanın ortadan kaldırılması
- Oluşabilecek ramak kala kazaların asgari seviyeye düşürülmesi
- KKD kullanımda tasarruf sağlanması.
Hvac Montaj Hattı İş Akış
1
2
3
4
6
5
EOL
1.Station
2.Station
3.Station
Evap assy
Heater assy
Screw hsg&intake/scroll
Baffle assy
Bracket of evap tube assy
Turn around the fixture
Add dash seal
Screw hsg&intake/scroll
Place the intake/scroll assy
Assy the clips to hsg&intake/scroll
Assy resistor test and intake actuator wiring Assy the Mode&Temp test wiring
Slide the intake/scroll assy
Assy the fin sensor test wiring
Put the cover to blower motor opening
Open the filter cover & assy the
polen filter in & Close the filter
4.Station
Screw the hsg&evap assy
5.Station
Remove the cover
6.Station
Disassy test wiring
EOL
Actuator test
Assy & Screw the HTR bracket Assy & Screw the blower motor Attach label
Blower&vib. Test
Turn around the fixture
Take out HTR air leak plug
Barcode scan
Visin test
Assy Mastic to the HTR core
Assy the bracket htr tube
Load parts to pallet
Assy blower motor test wiring Place hsg assy to fixture
Assy dash seal to drainage
Assy dash seal to HTR tube
İyi Uygulama???
Montaj işlemleri sırasında çalışanların
sürekli malzeme alımı ve yerleştirmesi işi
için eğilmelerini önlemek için paletler
kaldırma sistemi yardımıyla rahat çalışma
seviyesine göre ayarlanabilmektedir.
Hvac Hat Çalışmaları_örnek 1
2
3
1
Çalışanlar,
fiziki durumlarına göre
çalışma yüksekliklerini
ayarlayabilmektedir.
Böylece ,
hızlı ve ergonomik bir
çalışma ortamı sağlanır.
4
Hvac Hat Çalışmaları_örnek 1
Hvac Hat Çalışmaları_örnek 2
Hvac Hat Çalışmaları_örnek 3
Uygulamanın Faydaları
1.Kişisel koruyucu donanım giderleri
- Fiziksel iş yapımından dolayı kkd 'ların çabuk yıpranması ve kısa sürede
yenilenmesinin önlenmesi sağlanmış eldiven maliyetinde kazanç sağlamıştır.
Sağlanan fayda; kaliteli ve daha işlevsel kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmasını sağlamıştır.
Kişisel koruyucularda (eldivenler) yapılan iyileştirmeler
küçük kaza ve ramak kala olaylarınında önlenmesini sağlamıştır.
Kişisel koruyucularda (eldivenler) yapılan iyileştirmeler sonucu
çalışan motivasyonu arttırılmış, insana değer politikamızla uyum sağlanmıştır.
Eldiven Tüketimi
Haftalık Eldiven Tüketimi
900
800
800
700
600
600
500
Eldiven Tüketimi adet/hafta
400
300
200
100
0
2013
2014
Ramak Kala
Ramak Kala 2013&2014 Karşılaştırması
3,5
3
vuku adeti
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ramak Kala 2013
Ramak Kala 2014
ocak
1
1
şubat
1
1
mart
2
2
nisan mayıs
1
1
0
0
haz
3
1
tem
0
0
ağu
0
0
eyl
2
1
ekim
0
0
kas
1
1
ara
1
1
Uygulamanın Faydaları
2-Eğitim Maliyetleri
HVCC ‘de İş Güvenliği Eğitimleri;
•
•
•
•
İşe giriş eğitimleri
Kaza ve ramak kala sonrası eğitimler
Planlı ve genel eğitmler
Departmana özel eğitimler
• Yaşanan kaza ve ramak kala sonrası verilen eğitimlerde geçen sürelerin
daha aktif ve yeni konular üzerinde çalışmak için kullanımı sağlanmıştır.
• Çalışma ortamının zorlayıcı olması düşüncesiyle çalışan sirkülasyonu
nedeniyle yeni işe giriş eğitimlerinin sıklığı azalmıştır.
Uygulamanın Faydaları
3-İş Kazası / Ramak kala / Meslek Hastalıkları
İş Kazası / Ramak kala / Meslek Hastalıkları Olası Etkileri
Çalışan için
Firma için
•
•
•
•
•
hukuki işlemler ve dava süreçleri
zaman ve maddi kayıplar
Malzeme kalitesi ve malzeme kaybı
İş gücü kaybı
Üretim hızı kaybı
•
•
•
•
motivasyon kaybı,
psikolojik olarak etkilenmeler,
performans kaybı
İş gücü kaybı , sosyal hayat kayıpları
Uygulamanın Faydaları
Yapılan iyileştirmeler ile ilgili çalışanlar anketler düzenlenmektedir.
Anketlerde amaç ;
İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan uygulamalarda;
•
•
•
•
•
•
Çalışanlar için önemini ve işlevselliğini araştırmak
Memnuniyet ve motivasyonu ölçmek
Performansa etkilerini izlemek
Teşvik edici ve özendirici olup olmadığını araştırmak
Yeni beklentileri ölçmek
Maddi ve manevi etkilerinin çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak.
Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi
HVAC Hatlarında İSG Soruları
0
1
2
3
4
5
A.
A1
elin boyutuna uygun olmayara
eldiven kullanımında yapılan i eldivenin yapılan işin daha rah Ellerde hiçbir şekilde tahriş ve
Kullanılan eldivenin kullanım k eldiven yapılan işe engel olma
El ile kullanımda ölçüsel anla
k, kullanımda rahatsızlık yarat
şi engellemeyerek, normal çalı at kullanılmasını sağlayarak, sı kaşındırmaya sebep vermeyer
olaylığı
sı
mda ergonomik olması
ması
şıyormuş hissi vermesi
vı geçirmezliğini sağlaması
ek sıvıyı ele iletmemesi
Yönetim, çalışan güvenliği kon çalıan için yönetim tarafından
yapılan çalışmalarda çalışanın yapılan iyileştirme ve çalışmal çalışma bölgesi için tehlikeleri
iş güvenliği ile ilgili yapılan çalı
çalışanlar için kalıcı tedbir ve k
A2 usunda düzeltici ve önleyici fa herhangi iyileştirme faaliyeti u
düşünce ve görüşlerine yer ve arın yüzeysel olması,lokal ted azaltması (ergonomik,fiziksel,k
şmalar yetersiz kalmaktadır
oruma önlemi olması
aliyetler yapmaktadır.
ygulanmamaktadır.
rilmemesi
birler alınması
aza,çarpma ,düşme vb.)
A3
çalışma bölgesi için tehlikeleri
iş güvenliği açısından gerekli yapılan uygulamalar ek tehlike uygulamaların işlevselliğinin ol alınan önlemlerin sınırlı tutulm lokal tehlike ve risklerde koru
çalışanlar için kalıcı tedbir ve k
azaltması(ergonomik,fiziksel,k
önlemlerin alınması
ve risk oluşturması
maması
ası , çoğaltılıp geliştirilmemesi ma sağlaması
oruma önlemi olması
aza,çarpma ,düşme vb.)
A4 Çalışma alanı ergonomisi
çalışmalarda fiziksel yorulmay
yapılan çalışmaların bir kısmın
çalışma alanı fiziksel ve ergon
çalışan eğitim ve bilgilendirme çalışanlar için düzenli molalar
a sebep olan hareketler yapıl
da yardımcı araç gerek aparat 4
omisi uygun değildir.
eksikliği
ve dinlenme araları olması
ması gerekmesi
kullanılması
çalışan kişilere işe başlamadan çalışanlar işe başlarken ve dü
yapılan iş ile ve iş güvenliği ile çalışma talimatları ve iş başı e tekraralanan düzenli eğitim ve eğitim ve talimatların çalışana önce gerekli eğitim ve bilgilendizenli aralıklarala eğitime alınm
çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrü
A5
ilgili herhangi bir bilgilendirme ğitimleri iş güvenliği eğitimleri bilgilendirme çalışmalarının ya aktarılması fakat takibinin olm rme yapılması ve çalışma orta ası ve bilgi paylaşımı ile çalış
be
eğitim vb yapılmamaktadır.
yetersiz olması
pılmaması
aması
mında uygulanmasının kontorl ma ortamına adaptasyonunun
ü sağlanması
n sağlanması
A6
uygulama alanı dışında kullanı iş kazası ve meslek hastalıkları
meslek hatalıkları ve iş kazala kaza ve hastalıklar için ortam kaza ve hastalık riskini ortada iş kazası ve meslek hastalıklar
genel çalşma alanında etkisi o
labilirliği olmaması nedeniyle ç için uygulama alanında koruma
rında koruma
sağlaması
n kaldırmaması
ında sınırlı koruma sağlaması
lan koruma önlemleri olması.
özüm olmaması
sağlaması
A7
kişisel koruyucu donanaım kullkkd kullanımına negatif etkisi kkd kullanımında değişiklik sa kkd kullanımınısürekli ve etkin kkd kullanımında kalite ve kull kullanılan kkd lerin bazılarını g kkd kullanımı gerekliliğini orta
anımı
olması
ğlamaması
kullanım alanını azaltması
anım zamanını azaltması
ereksiz hale getirmesi
dan kaldırması
A8
makine ve ekipman üzerinde e
makine ekipman güvenliği için
makine ve çevresi için iş akışı gnel çalışma ortamı için makin
makine koruyucular ve makine k tehlikeler yaratması yeni önl
makine ve ekipmanın sınırlı n yalnızca çalışma yapılan alan
herhangi bir faydasının olmam
ve çalışanlar için koruma sağla e ekipman ve çalışanlar için fa
üzerinde güvenlik önlemleri
emler alınmaya gerek duyulm
oktada iyileştirme sağlaması ve kişi için fayda sağlaması
ası
ması
yda sağlaması
ası
A9
tüm çalışma alanı için etkin ol
uygulama alanında konforlu ra
çalışma ortamaı düzen ve bak çalışma ortamında düzensizlik çalışma ortamı için bir değişikliuygulama yapılan alanda sınırl uygulama alanında düzenlem
ması.düzen ve bakımlı ortam
hat ve düzenli çalışmayı sağla
ımı
yaratması
k oluşturmaması
ı etki yaratması
e sağlaması
sağlaması sonucu verimli çalış
ması genişleme yaratması.
ma sağlaması.
A10
alınan önlemler lokal önlemler alınan önlemlerin bölgedeki çal genel çalışma ortamı için fayd
Ek sağlık ve güvenlik önlemler alınan önlemlerin başka tehlik alınan önlemlerin yapılan işe u alınan önlemler yeterli etkin ko
dir ve tek nokta da koruyuculu ışma ile ilgili genel koruyuculuğ alı olması. Birden fazla riski be
i
e ve riskler oluşturması
ygun olmaması
ruyuculuğa sahip olmaması
k sağlaması
a sahip olması
rtaraf etmesi.
Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hatta Çalışan
Operatörün
Çalışma Süresi
Station 1
1
Station 2
1
Station 3
8
Station 4
1
Station 5
9
Rework
3
Final
1
Blower Case
8
Evap Station 1
2
Evap Station 2
3
Evap Station 3
8
12
Evap Station 4
No
Çalışma
İstasyonu İsmi
Sorulara Verilen Yanıtların Seviyesi
V36 X HVAC
Hattı
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
Evap
Evap
Evap
3
3
3
3
3
2
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
1
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
Evap
3
29
3
31
2
20
2
21
2
21
2
22
2
20
3
31
1
14
2
22
1
İyileştirme Öncesi
35
30
25
20
15
10
5
0
29
A1
31
A2
31
20
21
21
22
20
A3
A4
A5
A6
A7
Mevcut İSG Seviyesi
14
A8
A9
Hedef Seviye
22
A10
Toplam
231
Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi
No
Çalışma
İstasyonu İsmi
Hatta Çalışan
Operatörün V36 X HVAC Hattı
Çalışma Süresi
Sorulara Verilen Yanıtların Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Rework
Final
Blower Case
Evap Station 1
Evap Station 2
Evap Station 3
1
1
8
1
9
3
1
8
2
3
8
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
HVAC
Evap
Evap
Evap
A1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
A2
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
A3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
A4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
A5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
A6
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
A7
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
A8
4
4
4
4
3
2
2
3
3
3
3
A9
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
A10
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
12
Evap Station 4
1
Evap
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
Toplam Puan
32
42
32
46
48
34
34
38
34
34
Toplam
374
Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi
Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulaması Veri Grafiği
Çalışan Memnuniyeti İyileştirmesi
İyileştirme Öncesi
46
Hedef Değer
İyileştirme Sonrası
48
42
38
32
30
29
32
30 31
34
34
30
30
30
30
30
20
21
21
22
31
30
34
34
30
30
22
20
14
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Yaşanmadığı ,
Sağlıklı Ve Güvenli Yarınlar Dilerim.

Benzer belgeler

RENAULT FORM LENNOX

RENAULT FORM LENNOX Kapasite artışı Kondensere giren havanın nispeten filtre olması ve kondenser bakım onarım masraflarını düşürmesi Normal koşullara göre daha düşük basınçta çalışan sistemin ve özellikle kompresörün ...

Detaylı