Fotoelektrik Sensör Çözümleri

Yorumlar

Transkript

Fotoelektrik Sensör Çözümleri
Fotoelektrik Sensör
Çözümleri
www.bannerengineering.com
co
om
KARŞILIKLI SENSÖR
KARŞILIKLI SIVI
ALGILAMA
REFLEKTÖRLÜ
Q12 Minyatür
Seri
QS18 Kübik
Seri
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ
18 mm dişli ve dişsiz
modeller
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ
LAZER SENSÖR
KARŞILIKLI LAZER
SENSÖR
Güçlendirilmiş gövde ve 360
derece görünür LED durum ışığı
SAYDAM CİSİM
ALGILAMA
Kablolu ya da konnektörlü
bağlantı şekilleri
CİSİMDEN YANSIMALI
M8 veya M12 konnektör
bağlantılı sensörler
CİSİMDEN YANSIMALI
LAZER SENSÖR
CİSİMDEN YASIMALI
ODAKLAMALI SENSÖR
SABİT ALGILAMA
MESAFELİ SENSÖR
Özel PFA gövdeli sensörler
Lazer sensörler, Ultrasonik
sensörler, AC/DC sensörler
AYARLANABİLİR
MESAFELİ SENSÖR
AYARLANABİLİR
MESAFELİ LAZER SENSÖR
Ultra minyatür
sensör
AC/DC Besleme Gerilimli
Sensörler
FİBER OPTİK
SENSÖR
Uzun mesafeler için yüksek
hassasiyet ile çalışabilen lazer
sensörler
ULTRASONİK
2
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
QS30 Serisi
Sensörler
Önden veya yandan montaj imkanı sağlayan
kablolu ya da konnektörlü modeller
Her yönden görülebilen güçlü LED
göstergeler
Potansiyometre veya butonla
ayarlanabilme ayrıca kablo
üzerinden öğretme seçeneği
Potansiyometre veya
butonla ayarlanabilen
sensörler
Düz ya da yandan montaj
imkanı sağlayan geniş ürün
yelpazesi
Su veya diğer sıvılara
karşı dayanıklı özel
sensörler
Statik veya dinamik
olarak ayarlanabilen,
sinyal gücünü gösteren
zaman ayarlı sensörler
Q20 Kompakt
Sensörler
Her yönden görünen parlak LED
gösterge
Zor şartlar için
güçlendirilmiş dış gövde
Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış
kompakt kübik gövde
Rahatlıkla ayarlanabilen
tektur potansiyometreli
modeller size kolay
konfigürasyon yapma
imkanı sağlar
IP69K Sensörler
AC/DC Sensörler
Lazer Sensörler
3
Q12 Minyatür Sensörler
Görünür kırmızı LED ışık
Q12, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık
Algılama Modu
KARŞILIKLI SENSÖR
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
SABİT ALGILAMA
MESAFELİ SENSÖR
LO
Algılama
Mesafesi
DO
Bağlantı
Ç
Çıkış
Q126E
2 m Kablo
Verici ünite
Q126EQ
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
Verici ünite
Q126EQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
Verici ünite
Q12AB6R
Q12RB6R
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6RQ
Q12RB6RQ
2m
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
Q12AP6RQ3
Q12RP6RQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
Q12AN6RQ3
Q12RN6RQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AB6LV
Q12RB6LV
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6LVQ
Q12RB6LVQ
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
Q12AP6LVQ3
Q12RP6LVQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
Q12AN6LVQ3
Q12RN6LVQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AB6LP
Q12RB6LP
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6LPQ
Q12RB6LPQ
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
Q12AP6LPQ3
Q12RP6LPQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
Q12AN6LPQ3
Q12RN6LPQ3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AB6FF15
Q12RB6FF15
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6FF15Q
Q12RB6FF15Q
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
1,5 m
(BRT-60X40C ile)
1m
(BRT-60X40C ile)
15 mm
Q12AP6FF15Q3
Q12RP6FF15Q3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
Q12AN6FF15Q3
Q12RN6FF15Q3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AB6FF30
Q12RB6FF30
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6FF30Q
Q12RB6FF30Q
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
30 mm
Q12AP6FF30Q3
Q12RP6FF30Q3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
Q12AN6FF30Q3
Q12RN6FF30Q3
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AB6FF50
Q12RB6FF50
2 m Kablo
PNP / NPN
Q12AB6FF50Q
Q12RB6FF50Q
4-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP / NPN
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
PNP
3-Pin M8 Kısa Kablo QD
NPN
Q12AP6FF50Q3
Q12RP6FF50Q3
Q12AN6FF50Q3
Q12RN6FF50Q3
50 mm
Kimyasallara dayanıklı sensörler için BANNER ile irtibata geçiniz.
Bağlantı Seçenekleri: PNP ve NPN Modeller için
–
2 m PVC kablolu (Ek yok).
W/30
9 m PVC kablolu modeller için 2 m kablolu
modelin koduna W/30 ekleyiniz.
Q
150 mm 4 pinli M8 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q” ekleyiniz.
Q5
150 mm 4 pinli M12 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q5” ekleyiniz.
4
Bağlantı Seçenekleri: PNP ve NPN Modeller için
Q3
150 mm 3 pinli M8 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q3” ekleyiniz.I/O blokları ile
uyumlu.
Bağlantı Seçenekleri: PFA kimyasallara dayanıklı modeller
–
PFA gövdeli sensörleri 2 m kablolu olarak tedarik
etmek için kodun sonuna “CR” ekleyiniz.
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
Q20 Kompakt Sensörler
Görünür kırmızı LED ışık
Infrared LED ışık
Q20, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık ve infrared LED ışık
Algılama M
Modu
Model (PNP)
Q20E
Verici ünite
Q20EQ5
Verici ünite
Q20PR
KARŞILIKLI SENSÖR
Bağlantı
2 m Kablo
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
12 m
2 m Kablo
Q20PRQ5
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
Q20EL
Verici ünite
Q20ELQ5
Verici ünite
Q20PRL
KARŞILIKLI SENSÖR
Algılama Mesafesi
2 m Kablo
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
20 m
2 m Kablo
Q20PRLQ5
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
Q20PLV
6m
(BRT-84 ile)
Q20PLVQ5
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
Q20PLP
2 m Kablo
4m
(BRT-84 ile)
Q20PLPQ5
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
Q20PD
Q20PDQ5
Q20PDL
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
Q20PDLQ5
2 m Kablo
250 mm
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
800 mm
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
Q20PDXL
2 m Kablo
1500 mm
Q20PDXLQ5
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
Q20PFF50
Q20PFF50Q5
Q20PFF100
Q20PFF100Q5
SABİT ALGILAMA MESAFELİ
SENSÖR
Q20PFF150
Q20PFF150Q5
2 m Kablo
0-50 mm
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
0-100 mm
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
0-150 mm
4-Pin M12 Kısa Kablo QD
NPN modeller:
NPN modeller için ilgili koddaki “P” yerine “N” ekleyiniz.
Arıza ve alarm modu:
Arıza ve alarm çıkışı mevcuttur,daha fazla bilgi için BANNER ile irtibata geçiniz.
Bağlantı Seçenekleri
–
2 m PVC kablolu (Ek yok).
W/30
9 m PVC kablolu modeller için 2 m kablolu
modelin koduna W/30 ekleyiniz.
Q
150 mm 4 pinli M8 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q” ekleyiniz.
Q5
150 mm 4 pinli M12 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q5” ekleyiniz.
Bağlantı Seçenekleri
Q7
4-pinli M8 soketli kısa kablolu modeller için kodun
sonuna “Q7” ekleyiniz.
5
QS18 Serisi Sensörler
Görünür Kırmız LED ışık
Infrared LED ışık
Görünür kırmızı lazer ışık
QS18, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık, infrared LED ışık ve görünür kırmızı lazer
er ışı
ışık
ık
Algılama Modu
Model (PNP)
QS186E
Verici ünite
QS186EQ8
Verici ünite
QS18VP6R
KARŞILIKLI SENSÖR
Bağlantı
ağlan
ntı
2 m Kablo
20 m
QS18VP6RQ8
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
QS186EB
Verici ünite
QS186EBQ8
Verici ünite
QS18VP6RB
KARŞILIKLI SENSÖR
Algılama Mesafesi
2 m Kablo
3m
QS18VP6RBQ8
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
QS18VP6LV
2 m Kablo
6,5 m
(BRT-84 ile)
QS18VP6LVQ8
4-pin M12 QD
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
QS18VP6LP
2 m Kablo
3,5 m
(BRT-84 ile)
QS18VP6LPQ8
4-pin M12 QD
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
QS18VP6LLP
Sınıf 1
2 m Kablo
0,1-10 m
(BRT-51X51BM ile)
SINIF 1 – LAZER POLARİZE
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
QS18VP6LLPQ8
QS186LE
SINIF 1
LAZER VERİCİ ÜNİTE
QS186LEQ8
QS186LE2
SINIF 2
LAZER VERİCİ ÜNİTE
QS186LE2Q8
4-pin M12 QD
Sınıf 1
Lazer verici ünite 15 m
(QS18 alıcı ünitesi ile kazanç
değeri: 4500x)
Sınıf 2
Lazer verici ünite 15 m
(QS18 alıcı ünitesi ile kazanç
değeri: 7000x)
QS18VP6D
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
450 mm
QS18VP6DQ8
4-pin M12 QD
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
QS18VP6DB
Cismd. Yansımalı
QS18VP6DBQ8
Cismd. Yansımalı
QS18VP6W
Geniş açılı
QS18VP6WQ8
Geniş açılı
QS18VP6LD
Sınıf 1
450 mm
100 mm
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
300 mm
QS18VP6LDQ8
4-pin M12 QD
CİSİMDEN YANSIMALI SINIF 1 LAZER
QS18VP6CV15
QS18VP6CV15Q8
QS18VP6CV45
CİSİMDEN YANSIMALI ODAKLAMALI
SENSÖR
QS18VP6CV45Q8
16 mm
43 mm
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
NPN modeller:
NPN modeller için ilgili koddaki “P” yerine “N” ekleyiniz (örnek QS18VN6R).
6
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
QS18 Serisi Sensörler
Görünür Kırmızı LED ışık
Görünür kırmızı lazer ışık
QS18, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık ve görünür kırmızı lazer ışık
Algılama Modu
Model (PNP)
Algılama Mesafesi
QS18VP6FF50
Bağlantı
2 m Kablo
0-50 mm
QS18VP6FF50Q8
4-pin M12 QD
QS18VP6FF100
SABİT ALGILAMA MESAFELİ
SENSÖR
Algılama Modu
2 m Kablo
0-100 mm
QS18VP6FF100Q8
Model (PNP)
QS18VP6AFF200
4-pin M12 QD
Model (Bipolar)
Algılama Mesafesi
QS18AB6AFF200
Bağlantı
2 m Kablo
30-200 mm arası ayarlanabilir
AYARLANABİLİR MESAFELİ ÖN FON
BASTIRMALI SENSÖR
QS18VP6AFF200Q5
QS18AB6AFF200Q5
QS18VP6AFF40
QS18AB6AFF40
4-pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
15-40 mm arası ayarlanabilir
QS18VP6AFF40Q5
QS18AB6AFF40Q5
QS18VP6AF300
QS18AB6AF300
4-pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
30-300 mm arası ayarlanabilir
QS18VP6AF300Q5
QS18AB6AF300Q5
QS18VP6AF40
QS18AB6AF40
4-pin M12 Kısa Kablo QD
2 m Kablo
15-40 mm arası ayarlanabilir
QS18VP6AF40Q5
AYARLANABİLİR MESAFELİ-ARKAFON BASTIRMALI SENSÖR
QS18AB6AF40Q5
QS18VP6AF100
1 mm ayarlama hassasiyeti
20-100 mm arası ayarlanabilir
QS18VP6AF100Q5
Algılama Modu
4-pin M12 Kısa Kablo QD
Model (PNP)
QS18VP6LAF
2 m Kablo
4-pin M12 Kısa Kablo QD
Algılama Mesafesi
Sınıf 1
Bağlantı
2 m Kablo
1 mm ayarlama hassasiyeti
30-150 mm arası ayarlanabilir
AYARLANABİLİR MESAFELİ ARKAFON
BASTIRMALI LAZER SENSÖR
QS18VP6LAFQ5
QS18VP6LAF250
4-pin M12 Kısa KabloQD
Sınıf 2
2 m Kablo
20 mm ayarlama hassasiyeti
50-250 mm arası ayarlanabilir
AYARLANABİLİR MESAFELİ ARKAFON
BASTIRMALI LAZER SENSÖR
QS18VP6LAF250Q5
4-pin M12 Kısa Kablo QD
QS18VP6F
2 m Kablo
Algılama mesafesi kullanılan fibere
göre değişmektedir
QS18VP6FQ8
4-pin M12 QD
CAM FİBER SENSÖR
QS18VP6FP
2 m Kablo
Algılama mesafesi kullanılan fibere
göre değişmektedir
QS18VP6FPQ8
4-pin M12 QD
PLASTİK FİBER SENSÖR
NPN modeller:
NPN modeller için ilgili koddaki “P” yerine “N” ekleyiniz (örnek, QS18VN6FF50).
Bipolar PNP / NPN çıkışlı modeller:
PNP / NPN çıkışlı model seçenekleri için BANNER ile irtibata geçiniz.
7
QS18 Laser Pointers
Görünür kırmızı lazer ışık
ş
şık
QS18, 10-30 VDC, görünür kırmızı lazer ışık
Algılama Modu
Model
LASER POİNTER
LASER POİNTER
Bağlantı
QS186LE10
2 m Kablo
QS186LE10Q8
4-pin M12 QD
QS186LE11
2 m Kablo
QS186LE11Q8
4-pin M12 QD
Algılama Modu
LASER POİNTER
LASER POİNTER
Sınıf 1
LASER POİNTER
LASER POİNTER
QS186LE12
2 m Kablo
QS186LE12Q8
4-pin M12 QD
QS186LE14
2 m Kablo
QS186LE14Q8
4-pin M12 QD
Model
Bağlantı
ğ
QS186LE210
2 m Kablo
QS186LE210Q8
4-pin M12 QD
QS186LE211
2 m Kablo
QS186LE211Q8
4-pin M12 QD
QS186LE212
2 m Kablo
QS186LE212Q8
4-pin M12 QD
QS186LE214
2 m Kablo
QS186LE214Q8
n M12 QD
4-pin
Sınıf 2
LASER POİNTER
LASER POİNTER
QS18 Expert Sensörler
Görünür Kırmızı LED ış
ışık
şık
Infrared LED ışık
QS18 Expert, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık ve infrared LED ışık
Algılama Modu
Model (PNP)
Algılama Mesafesi
QS18EP6LP
Bağlantıı
2 m Kablo
3,5 m
(BRT-84 ile)
QS18EP6LPQ8
4-pin M12 QD
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
QS18EP6CV15
QS18EP6CV15Q8
QS18EP6CV45
CİSİMDEN YANSIMALI
ODAKLAMALI SENSÖR
QS18EP6CV45Q8
16 mm
43 mm
QS18EP6D
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
4-pin M12 QD
2 m Kablo
800 mm
QS18EP6DQ8
4-pin M12 QD
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
QS18EP6DB
2 m Kablo
500 mm
QS18EP6DBQ8
4-pin M12 QD
QS18EP6W
2 m Kablo
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
300 mm
GENİŞ AÇILI CİSİMDEN
YANSIMALI SENSÖR
QS18EP6WQ8
4-pin M12 QD
QS18EP6DV
2 m Kablo
600 mm
QS18EP6DVQ8
4-pin M12 QD
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
2 m Kablo
QS18EP6FP
Algılama mesafesi kullanılan fibere
göre değişmektedir
QS18EP6FPQ8
4-pin M12 QD
PLASTİK FİBER SENSÖR
NPN Modeller:
NPN modelleri için ilgili koddaki “P” yerine “N” ekleyiniz (örnek, QS18EN6LP).
8
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
QS18 Ultrasonik Sensörler
QS18 Ultrasonik, 12-30 VDC
Algılama M
Modu
Mod
od
d
M
Model
d l (PNP
(PNP)
Algılama Mesafesi
Öğretme Seçenekleri
QS18UPA
QS18UPAQ8
QS18UPAE
Bağlantı
2 m Kablo
Butonla veya Uzaktan
öğretme
IP67
Uzaktan öğretme
Sızdırmaz-Epoksi
IP68
4-pin M12 QD
50-500 mm
QS18UPAEQ8
ULTRASONİK
Gövde
2 m Kablo
4-pin M12 QD
QS18 Ultrasonik Dalga Yönlendirici
Model
Boyut
UWG18-5.0
Ø 5 mm iç
yarıçap
UWG18-6.4
Ø 6,4 mm iç
yarıçap
Bağlantı Seçenekleri
Açıklama
Dalga yönlendirici metrik 18 dişe monte edilerek, ultrasonik
dalganın yayılmadan odaklanmasını sağlar.
Q7
4-pinli M8 soketli kısa kablolu modeller için kodun
sonuna “Q7” ekleyiniz.
Q8
4-pinli M12 soketli kısa kablolu modeller için
kodun sonuna “Q8” ekleyiniz.
–
2 m PVC kablolu (Ek yok).
W/30
9 m PVC kablolu modeller için 2 m kablolu
modelin koduna W/30 ekleyiniz.
Q
150 mm 4 pinli M8 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q” ekleyiniz.
Q
150 mm 4 pinli M8 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q” ekleyiniz.
Q5
150 mm 4 pinli M12 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q5” ekleyiniz.
Q5
150 mm 4 pinli M12 soketli kısa kablolu modeller
için kodun sonuna “Q5” ekleyiniz.
Görünür Kırmızı LED ışık
Infrared LED ışık
Bağlantı Seçenekleri: (AF Modeller hariç)
QS18 AC/DC Besleme
QS18, 20-140 VAC/DC or 20-270 VAC/DC, görünür kırmızı LED ışık ve infrared LED ışık
Algılama
Alg
gıla
Modu
LO
DO
Algılama
Mesafesi
Bağlantı
QS18WE
KARŞILIKLI
SENSÖR
REFLEKTÖRLÜ
SENSÖR
POLARİZE
REFLEKTÖRLÜ
SENSÖR
CİSİMDEN YANSIMALI
SENSÖR
Verici ünite
QS18APWR
QS18RPWR
QS18ANWR
QS18RNWR
QS18APWLV
QS18RPWLV
QS18ANWLV
QS18RNWLV
QS18APWLP
QS18RPWLP
QS18ANWLP
QS18RNWLP
QS18APWDL
QS18RPWDL
QS18ANWDL
QS18RNWDL
QS18APWDXL
QS18RPWDXL
20 m
QS18ANWDXL
2 m Kablo
P-MOSFET
N-MOSFET
P-MOSFET
6,5 m
(BRT-84 ile)
2 m Kablo
3,5 m
(BRT-84 ile)
2 m Kablo
450 mm
2 m Kablo
N-MOSFET
P-MOSFET
N-MOSFET
P-MOSFET
N-MOSFET
P-MOSFET
1m
CİSİMDEN YANSIMALI
SENSÖR
MOSFET Çıkış
2 m Kablo
QS18RNWDXL
N-MOSFET
QD modeller:
4-pin 150 mm Micro-style için kısa kablolu QD, model numarasına Q2 ekleyiniz (örnek; QS18WEQ2).
9
QS30 Gelişmiş Sensörler
Görünür Kırmızı Işık
Infrared LED ışık
QS30, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık ve infrared LED ışık
Algılama Modu
Model
Algılama Mesafesi
QS30E
QS30EQ
QS30R
KARŞILIKLI SENSÖR
2 m Kablo
60 m
QS30EX
2 m Kablo
QS30EXQ
5-pin M12 QD
213 m
QS30RRXQ
5-pin M12 QD
(Verici ünite)
2 m Kablo
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30ARH2O
2 m Kablo
QS30ARH2OQ5
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30RRH2O
2m
QS30RRH2OQ5
2 m Kablo
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30ARXH2O
2 m Kablo
QS30ARXH2OQ5
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30RRXH2O
4m
Yüksek-Güç
QS30RRXH2OQ5
2 m Kablo
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30EXSH2O
2 m Kablo
QS30EXSH2OQ5
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30ARXSH2O
QS30ARXSH2OQ5
8m
Süper yüksek-güç
2 m Kablo
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30RRXSH2O
2 m Kablo
QS30RRXSH2OQ5
5-pin M12 Kısa Kablo QD
QS30LV
QS30LVQ
QS30LP
POLARİZE
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
5-pin M12 QD
2 m Kablo
QS30EXH2OQ5
REFLEKTÖRLÜ
SENSÖR
2 m Kablo
QS30RRX
QS30EXH2O
ÇOK YÜKSEK GÜÇLÜ KARŞILIKLI
SU ALGILAMA SENSÖRÜ
2 m Kablo
5-pin M12 QD
QS30ARXQ
KARŞILIKLI SU ALGILAMA
SENSÖRÜ
5-pin M12 QD
QS30RQ
QS30ARX
YÜKSEK GÜÇLÜ KARŞILIKLI
SENSÖR
Bağlantı
QS30LPQ
12 m
(BRT-84 ile)
8m
(BRT-84 ile)
QS30D
QS30DQ
LO
Bipolar PNP / NPN
DO
Verici ünite
Bipolar PNP / NPN
LO
Bipolar PNP / NPN
DO
Bipolar PNP / NPN
LO
Bipolar PNP / NPN
DO
Verici ünite
Bipolar PNP / NPN
LO
Bipolar PNP / NPN
DO
Bipolar PNP / NPN
2 m Kablo
Bipolar PNP / NPN
5-pin M12 QD
Bipolar PNP / NPN
2 m Kablo
Bipolar PNP / NPN
5-pin M12 QD
QS30AFF400
2 m Kablo
50-400 mm arasında
ayarlanabilir
Bipolar PNP / NPN
5-pin M12 QD
Tüm QS30 modellerde: 9m PVC kablolu model için, 2m model numarasına W/30 ekleyiniz (örnek: QS30E W/30).
10
Bipolar PNP / NPN
5-pin M12 QD
QS30AF600Q
QS30AFF400Q
Verici ünite
5-pin M12 QD
50-600 mm arasında
ayarlanabilir
AYARLANABİLİR MESAFELİ
ÖN FON BASTIRMALI SENSÖR
Bipolar PNP / NPN
2 m Kablo
QS30AF600
AYARLANABİLİR MESAFELİ
ARKAFON BASTIRMALI SENSÖR
Verici ünite
2 m Kablo
1m
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
Çıkış
kış
ş
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
QS30 Gelişmiş Sensörler
Görünür kırmızı LED Işık
QS30, 10-30 VDC, görünür kırmızı LED ışık
Algılama
A
lgılama Mo
Modu
o
Model
Algılama Mesafesi
QS30FF200
QS30FF400
5-pin M12 QD
2 m Kablo
400 mm
QS30FF400Q
QS30FF600
Bipolar PNP / NPN
5-pin M12 QD
2 m Kablo
600 mm
QS30
QS30FF600Q
Çıkış
2 m Kablo
200 mm
QS30FF200Q
SABİT ALGILAMA MESAFELİ
SENSÖR
Bağlantı
5-pin M12 QD
QS30 Expert
Görünür Kırmızı LED Işık
Görünür kırmızı lazer ışık
QS30 Expert, 10-30 VDC, görünür kırmızı Led ışık ve görünür kırmızı lazer ışık
Algılama
Algıla
lam
ma
Modu
Mo
odu
Model
QS30LLP
QS30LLPQ
QS30LLPC
POLARİZE REFLEKTÖRLÜ
LAZER SENSÖR
QS30LLPCQ
Algılama Mesafesi
2 m Kablo
Sınıf 1
Sınıf 1 – Düşük
kontrastlı modeller
5-pin M12 QD
0,2-18 m
(BRT-36X40BM ile)
2 m Kablo
5-pin M12 QD
QS30ELVC
ŞEFFAF
CİSİM ALGILAMA
REFLEKTÖRLÜ SENSÖR
2 m Kablo
100 mm to 2 m
QS30ELVCQ
5-pin M12 QD
QS30EDV
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖR
Yüksek Hız: 1100 mm
Normal: 1400 mm
QS30EDVQ
QS30LD
QS30LDQ
QS30LDL
CİSİMDEN YANSIMALI LAZER
SENSÖR
Bağlantı
QS30LDLQ
Sınıf 1
400 mm
Sınıf 2
800 mm
2 m Kablo
5-pin M12 QD
2 m Kablo
5-pin M12 QD
2 m Kablo
5-pin M12 QD
Lazer polarize reflektörlü sensörler beraberinde BRT-TVHG-2X2 reflektör içerir.
algılama
Şefaf cisim algılam
m sensörü beraberinde BRT-2X2LVC ve BRT40X19A reflektörleride içerir.
Görünür Kırmızı LED Işık
QS30 AC/DC Besleme
Infrared LED ışık
QS30, 12-250 VDC or 24-250 VAC, görünür kırmızı Led ışık ve infrared LED ışık
Algılama Mod
Modu
Model
Algılama Mesafesi
QS303E
Bağlantı
Çıkış
2 m Kablo
Verici Ünite
2 m Kablo
SPDT Elektromekanik Röle
8m
(BRT-84 ile)
2 m Kablo
SPDT Elektromekanik Röle
60 m
KARŞILIKLI
SENSÖR
POLARİZE
REFLEKTÖRLÜ
SENSÖR
SABİT
ALGILAMA
MESAFELİ SENSÖR
QS30VR3R
QS30VR3LP
QS30VR3FF200
200 mm
2 m Kablo
QS30VR3FF400
400 mm
2 m Kablo
QS30VR3FF600
600 mm
2 m Kablo
SPDT Elektromekanik Röle
11
QS18 & Q12 Montaj Braketleri
(Aparatları)
QS18 Braketleri
SMB18A
SMB18AFA
SMBAMS18P
SMBAMS18RA
SMB18ATFA
SMB18FAM10
SMBQS18A
SMBQS18AF
M10
SMB18FM
SMB18Q
SMBQS18DIN
SMBQS18RA
SMB18SF
SMB18UR
SMBQS18Y
SMBQS18YL
SMB312S
SMB4050YL
SMH241F
Q12 Braketleri
SMBQ12A
12
SMBQ12T
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
QS30 & Q20 Montaj Braketleri
(Aparatları)
QS30 Braketleri
SMB30A
SMB30FA
SMB30RAVK
SMB30MM
SMB30Q
SMBAMS30P, SMBAMSBRA ile birlikte gösterilmiştir
SMB30SC
SMBAMS30P
SMBAMS30RA, SMBAMSBRA ile birlikte gösterilmiştir
SMBAMS30RA
SMBQS30L
SMBQS30Y
SMBQS30YL
Q20 Braketleri
SMBQ20H
SMBQ20L
SMBQ20LV
SMBQ20U
13
Endüstriyel Uygulamalar
İlaç Endüstrisi
İlaç Şişelerinde Kapak Algılama
Şırınga Sayma
Şeffaf Şişe İçinde Sıvı Algılama
Q12 Sensör, sabit mesafeli ışığı ile altından
geçen plastik şişelerden kapağı olmayanları
tespit ediyor.
QS18 Arka fon bastırmalı sensör, konveyörün ardındaki hareketleri dikkate almadan
yalnızca şırıngaları tespit ederek sayıcıya
iletiyor.
QS30 Su algılama sensörü, sıvılar tarafından emilen özel ışık dalga boyu sayesinde
saydam cismlerin içerisindeki sıvı seviyesini kontrol ediyor.
Şişe Kapak Algılama
Renkli Şişe Algılama
Meyve Suyu Kartonu Algılama
Q12 Sensör, sabit mesafeli ışığı ile altından
geçen plastik şişelerden kapağı olmayanları kapak renginden etkilenmeksizin
tespit ediyor. Küçük gövdesi sayesinde dar
alanlara kolaylıkla monte edilebiliyor.
QS18U Ultrasonik sensör, hızla akan
konveyörden farklı renk ve parlaklıkta
etiketlerle geçen şişeleri renk, saydamlık ve
parlaklık farkı gözetmeksizin algılıyor.
QS30 Sensör, sabit mesafeli ışığı ile
önünden geçen karton kutuların yüzeyini
algılıyor, renk değişimlerinden etkilenmiyor.
Gıda Endüstrisi
Paketleme Endüstrisi
Tüp Dolumu
Besleyici Parçanın Algılanması
Şeffaf Şişe Sayımı
QS18 Lazer sensör uzaktan malzeme
besleme ünitesini kontrol ederek, dolum
öncesi tüplerin tamamının var olup olmadığını denetliyor.
QS30 Uzun menzilli, arka fon bastırmalı
sensör; dizici içerisindeki malzeme seviyesini kontrol ediyor. Malzeme miktarı öğretilen değerin altına indiğinde yeni malzeme
eklenmesi için operatörü uyarıyor.
QS30 Saydam cisim algılama sensörü,
polarize reflektörden yansıyan ışının değişimini izleyerek hızlı ve güvenilir bir şekilde
saydam cisimleri algılıyor
14
Banner Engineering Türkiye | www.bannerengineering.com
Endüstriyel Uygulamalar
Konveyör ve Taşıma Endüstrisi
Tamamlanmamış Kutu Algılama
Q20 Polarize reflektörlü sensör yalnızca
kendi reflektöründen yansıyan ışını algılıyor
bunun dışında herhangi bir parlak yüzeyden yansıyan ışınları dikkate almıyor.
Böylece parlak teneke yüzeylerde dahi
sorunsuz çalışıyor.
Yükleme İstasyonundaki Paletin
Algılanması
Q20 cisimden yansımalı sensör, robot
yüklemeye başlamadan önce paletin tam
olarak yerinde olup olmadığını kontrol
ediyor ve robota paletin yerinde olduğu
bilgisini iletiyor.
220V AC Sensörle Parça Algılama
QS18 220V AC Sensor, uzun ve dağınık
konveyör hatlarında özel güç kaynağı gerektirmeksizin, şehir şebekesi ile çalışabiliyor.
Otomotiv Endüstrisi
Sıvı Seviyesi Algılama
QS18U Ultrasonik sensör, sıvı seviyesini
algılayarak, sıvı istenilen seviyenin altına
düştüğünde veya üst seviyeye ulaştığında
çıkış veriyor.
Araç Yıkama Prosesinde Araç
Pozisyonu Algılama
Yoğun su buharı, toz ve büyük sıcaklık
farklarının olduğu araç yıkama prosesinde
dahi sorunsuz çalışan “QS30 High Power”
serisi
Vida Deliği Algılama
QS30 Cisimden yansımalı lazer sensör
800mm ye kadar mesafeden çok küçük bir
noktayı kontrol edebiliyor, bu uygulamada
motor bloğu üzerindeki bağlantı deliğinde
diş olup olmadığını kontrol ediyor.
Parça İşleme Endüstrisi
Parlak Nesne Sayma
Parça Var-Yok Kontrolü
Düzlemsellik Kontrolü
Q12 küçük boyutları ve yüksek performansı
ile birçok uygulamaya çözüm sunuyor, bu
uygulamada reflektörden yansıyan ışınların
kesilmesi ile parça varlığını sayıcıya iletiyor.
QS18 Arka fon bastırmalı sensör, öğretildiği
noktanın arkasındaki malzemeyi dikkate
almaksızın, montaj öncesi kontrol edilmek
istenilen parçanın yerinde olup olmadığını
denetliyor.
QS30 Lazer sensör ağaç plakalardaki en
küçük yükseklik değişimini algılayarak uyarı
veriyor.
15
Endüstriyel
Kameralar
Sensörler
• Ürün Algılama
• Renk Algılama
• Seviye ve Mesafe Ölçümü
• Konumlandırma
• Kontrast ve Renk
Algılama
• Bilgisayar ve programlama
gerektirmeyen endüstriyel
kamera çözümleri
• Şekil Tanıma
• Barkod Okuma ve Ürün
Takibi
Makine
Emniyeti
• Slip Ring Gerektiren
Uygulamalar
• Kutu & Parça Seçimi
• Emniyet Işık Bariyerleri
• Hata/Yanlış Gösterimi
• Tank Sahası Kontrolü
• Pick-to-Light Operatör
Yönlendirme
• Optik Temassız Emniyet
Sistemleri
• Tarımsal Otomasyon
Uygulamaları
• OCR/OCV
• Proses otomasyonunda
kablosuz haberleşme
• Komplex Parça Denetimi
• HVAC Uzaktan Kontrol
• Parça Oryantasyonu
• Traffic Görüntüleme &
Kontrol
• Montaj Denetimi
İndikatör
Işıklar
Kablosuz I/O
• Parça Çağırma
• Ergonomik Çift-El Kontrol
Cihazları
• Yanlış Parça Seçim Sinyali
• Kapı Emniyet Kilitleri
• Çalışma, Montaj Alanı ve
Kabin İçi Aydınlatması
• Acil Stop Ekipmanları
• Emniyet Röleleri
• Lazer Alan Tarayıcılar
• ATEX Onaylı Çözümler
Banner Çözümleri
Headquarters USA
Banner Engineering
9714 10th Avenue North
Minneapolis, Minnesota 55441
USA
 +1 763 544 3164
Fax: +1 763 544 3213
[email protected]
www.bannerengineering.com
Europe, Middle East, Africa
Banner Engineering EMEA
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem | Belgium
 +32 (2) 456 07 80
Fax +32 (2) 456 07 89
[email protected]
www.bannerengineering.com/eu
China
Japan
Banner Engineering Shanghai Rep Office
Rm. G/H/I, 28th Flr.,
Cross Region Plaza
No. 899, Lingling Road,
Shanghai 200030
 +86 21 54894500
[email protected]
www.bannerengineering.com.cn
Taiwan
Banner Engineering Japan
Cent-Urban Building 305
3-23-15 Nishi-Nakajima
Yodogawa-Ku, Osaka 532-0011
 +81 6 6309 0411
[email protected]
www.bannerengineering.co.jp
India
Banner Engineering Int’l Incorporated
Taiwan Rep. Office
8F-2, No. 308, Sec. 1, Neihu Rd.
Taipei 114
 +886 2 8751 9966 #15
[email protected]
www.bannerengineering.com.tw
Mexico
Banner Engineering India – Pune (HQ)
Office No. 1001, 10th Floor
Sai Capital, Opp. ICC
Senapati Bapat Road
Pune 411016
 +91 20 66405624
[email protected]
www.bannerengineering.co.in
Turkey
Banner Engineering de Mexico
Edificio VAO
Av. David Alfaro Siqueiros No.103
Col. Valle Oriente C.P.66269
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 52-81-8363-2714
[email protected]
www.bannerengineering.com.mx
SENSÖRLER
ENDÜSTRiYEL
KAMERALAR
Banner Engineering Elk. San. Ve Tic.
Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Uphill Court Towers A
Blk D:49 34746 Atasehir Istanbul
 +90 216 688 8282
Fax: (+90) 216 688 8181
[email protected]
www.bannerengineering.com.tr
KABLOSUZ I/O
İNDİKATÖR
IŞIKLAR
MAKİNE
EMNİYETİ
Banner ‘dan tüm ihtiyaçlarınıza yönelik sensör çözümleri
www.bannerengineering.com
co
om
TU F046 Rev D – JUN 2012

Benzer belgeler