Kamu Bilgisinin Yeni Rolü (bilgi/diyalog/dahil etme)

Yorumlar

Transkript

Kamu Bilgisinin Yeni Rolü (bilgi/diyalog/dahil etme)
Kamu Bilgisinin Yeni Rolü
(bilgi/diyalog/dahil etme)
15. Kamu Kalite Sempozyumu
Ankara, Türkiye, 27 Şubat 2014
Vuk Vujnović
Secretary General
SEECOM
[email protected]
Yeni çağ – yeni dinamikler
Yeni teknolojinin yeni sosyal dinamikler getirmesi
Sivil toplum ve gayri resmi toplulukların hızlı
uyumu
Peki ya Kamu Yönetimi?
KY gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmamış
Twitter Örneği
İletişim Rolü
Gelenekselin karşısında Yeni İletişim
 İletişim, politika oluşturmanın ve iyi yönetişimin
ayrılmaz bir parçası haline geldi.
 Kamu iletişimcilerinin ikili rolü
SEECOM İlkesi (Credo):
Bilgiye kolay ulaşım
+
Anlaşılır Dil
+
İki Yönlü İletişim
+
Politika yapımında halk katılımı
=
Daha iyi yönetişim, daha çok demokrasi
Pratikte?
Resmi hizmete mahsus araçların
kötüye kullanımının raporlanması
Hangi araç kasisli yolda
saatte 100 mil hıza
ulaşabilir?
Doğru yanıt:
Doğru yanıt:
Resmi hizmete mahsus
herhangi bir araç!
Resmi hizmete mahsus araçların
kötüye kullanımının raporlanması
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye
vatandaşların dahil edilmesi
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye
vatandaşların dahil edilmesi
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye
vatandaşların dahil edilmesi
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye
vatandaşların dahil edilmesi
Bilgi gerekli, fakat yeterli değil
İletişim ≠ Mesajınızın karşıya gitmesi
İletişim = Kamu hizmeti
İyi İletişim » » » » İyi Yönetişim
Teşekkürler!

Benzer belgeler

Vuk VUJNOVIC AVRUPA İLETİŞİM DERNEĞİ Deklarasyonu`nun

Vuk VUJNOVIC AVRUPA İLETİŞİM DERNEĞİ Deklarasyonu`nun Deklarasyonu’nun yazarlarından birisidir (http://www.gov.me/en/seecom/Budva_Declaration). Vuk, açık hükümet prensiplerini teşvik etmeyi ve politika yapma sürecine daha fazla kamu katılımını teşvik ...

Detaylı