Affordable and Adaptable Public Buildings through

Yorumlar

Transkript

Affordable and Adaptable Public Buildings through
projesi, 20’nin üzerinde ortağıyla kamu binalarında
maliyet etkin, enerji verimliliği yüksek yenilemeler
yapılmasını sağlayan, 4 yıllık yenilikçi bir Avrupa
projesidir. Avrupa’da kullanıma hazır enerjinin %40’ını
binalar tüketmektedir. Enerji etkin iyileştirmeler,
AB 20-20-20 hedeflerine ulaşmada önemli bir rol
oynamaktadır. Konut dışı binalar, konut binalarına
oranla %40 daha fazla enerji harcamaktadır, dolayısıyla
konut dışı binalarda yapılacak iyileştirmeler ile daha
büyük bir etki yaratılabilir. Avrupa’da konut dışı
binaların %30’unu kamu binaları oluşturmaktadır.
Bu nedenle A2PBEER projesi kamu binalarının enerji
etkin iyileştirilmesine yoğunlaşmıştır.
www.tecnalia.com
www.dappolonia.it
www.toshiba.eu
www.comfortwindow.se
www.parans.com
www.climatewell.com
www.bergamo-tecnologie.eu
www.acciona-infraestructuras.es
www.isoleika.es
www.abud.hu
www.ekodenge.com
HEDEFLER & MESAJLAR
www.ace-cae.eu
ların gereksinimlerinin, kamu binalarında da, halihazırda kullanılan, maliyet etkin ve uyarlanabilir
teknolojiler ile karşılanabileceğini göstermek.
www.hep.hr/esco
www.ivl.se
Mevcut kamu binalarının, hali hazırdaki enerji tüketimlerini %50’den daha fazla oranda düşürmenin
teknik açıdan olanaklı ve maliyet etkin olduğunu
göstermek.
www.lit.ie/Tipperary
www.ehu.es
Bu sürecin farklı kullanımlar ve iklimler için 7
yıldan kısa geri dönüş süreleri ile uyarlanabilir
olduğunu göstermek.
www.malmo.se
Sıfıra yakın enerji tüketimine sahip yerleşkeler için
yapım modelleri oluşturarak Avrupa’daki mevcut
yapı stoğunun yenilenmesini sağlamak .
www.omsorgsbygg.oslo.kommune.no
www.meb.gov.tr/english/indexeng.htm
www.a2pbeer.eu
www.aflivadem.com
Sıfıra Yakın Enerji Tüketimine sahip mevcut Bina-
İnşaat sektöründeki tüm paydaşları harekete
geçirmek (üreticiler, mimarlar, bina yöneticileri,
ESCO sahipleri ve kullanıcıları).
Affordable and
Adaptable
Public
Buildings through
Energy
Efficient
Retrofitting
www.eve.es
www.opac38.fr
design
by filigrane
Bu proje, araştırma, teknolojik kalkınma ve uygulama faaliyetleri için 609060
numaralı hibe sözleşmesi altında, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenmektedir.
Avrupa Birliği, bu belgede bulunan ve yazarları tarafından oluşturulmuş
içeriğin kullanımından doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
TEKNOLOJ LER
PROJEN N KATKILARI
UYGULAMA BÖLGELER İ
•Kamu binalarındaki iyileştirmeler için bütünleşik
yaklaşım
OPT M ZE ED LM ş AKILLI
TERMAL Ağ
ClimateWell, CoolStoreTM adında enerji
verimliliği yüksek kış süresince ısıtma, yaz süresince soğutma ve tüm
mevsimlerde kullanma sıcak suyu sağlayabilen, güneş kollektörleri ile
entegre bir ısı pompası bileşeni geliştirmiştir.
B NA KABUğU
Isoleika‘nın Vakumlu Yalıtım Panelleri,
mikroboşluklu çekirdeğe sahip olan bir yalıtım
malzemesidir. Vakum, çekirdeğin metal bazlı
bir kaplama malzemesi ile kaplanması ile
oluşturulur ve çok düşük ısı geçirgenliği sağlar.
Bergamo, bu sistemi farklı havalandırmalı cephe
düzenlemeleri ile entegre ederek enerji etkin bir sistem oluşturacaktır.
AKILLI PENCERELER
Comfort Window Systems tarafından üretilen
bu pencereler, binaya girecek güneş radyasonu miktarını ayarlamak için özel olarak tasarlanmışlardır.
Kış döneminde, güneşten gelen ısı pencereden
geçerek odanın içine girebilirken (radyatör
etkisi), yaz mevsiminde güneş radyasyonu
uzak tutulur (uzaklaştırma etkisi).
Bu metodoloji ve geliştirilmiş iyileştirme paketleri, Avrupa’daki ana
iklim bölgelerini (Karasal, Okyanus, Akdeniz) kapsayan 3 gerçek
iyileştirme sahasında uygulanacak ve doğrulanacaktır.
Leioa University,
Bilbao, SPANYA
• İyileştirmeler için yüksek performanslı ürün ve teknolojilerin geliştirmesi
• Kamu binalarındaki iyileştirmeler için maliyet etkin
çözüm paketleri
• “Eğitimciyi Eğit”yaklaşımı ve yenilikçi market yaklaşımı ile, elde edilen sonuçların tedarik zincirindeki tüm
anahtar kişilere ulaşımının sağlanması
(Ofis Binası)
B L M MÜZES ,
Malmö, SVEÇ
(Kültür Merkezi)
ANKARA FEN L SES ,
Ankara, TÜRK YE
(Yurt Binası)
Ayrıca, proje yöntemleri farklı iklim bölgelerini ve kullanıcıları kapsayan 3 sanal bölgede
de doğrulanacaktır.
• Oslo, NORVEÇ
• Zagreb, HIRVAT STAN
• Cenova, TALYA
AKILLI AYDINLATMA
Parans, doğal güneş ışığını yakalayıp,
bina içine ileten yenilikçi bir sistem
geliştirmiştir.
Toshiba, enerji etkin LEDler ile birlikte
projelere özgü aydınlatma kontrol
sistemleri üretmektedir. Bu iki teknoloji birlikte kullanıldığında enerji
verimliliği son derece yüksek aydınlatma sistemleri oluşturulmaktadır.
• UYGULAMA, SAHALARI
Malmö
• SANAL UYGULAMA NORVEÇ
MERKEZLER
PROJE YÖNET C S
Eneritz Barreiro Sánchez
[email protected]
Proje Başlangıcı Eylül 2013
Bilbao
TALYA
HIRVAT STAN
Ankara
www.a2pbeer.eu