sunum6

Yorumlar

Transkript

sunum6
Lojistikte Bilişim
Sistemleri
Karayolu Taşımacılığı
Ulaşım ağlarının geniş
olması ve son
zamanlarda bütün
dünyada transit yolların
sayısının artmasına bağlı
olarak karayolu
taşımacılığı en yaygın
kullanılan taşıma modu
olmuştur.
Karayolu Taşımacılığında Freight Forwarder
Freight Forwarder’ların karayolu eşya taşımacılığı
ile müşterilerine sağlayabileceği faydalar şu
şekilde sıralanabilir.
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Yük konsolidasyonu yapabilme
Uygun fiyat tarifeleri
Depodan depoya güvenli taşıma
Düzenli ve sık yükleme yapabilme
Hızlı teslimat
Kolay yükleme ve boşaltma
İzlenebilirlik
Freight Forwarder ve Yük Temini
Freight Forwarder üç şekilde yük temin edebilir.
n 
n 
n 
Pazarlama çalışmaları sonucunda kazanılan
yükler
Konsolidasyon yapmak üzere alt yükleyicilerin
aktardıkları yükler
Yurtdışı acentanın yönlendirdiği yükler
Yüklerin Araç Kapasitelerine Göre Yük Çeşitleri
n 
Tam kamyon yükü
FTL (Full Truck Load)
n 
Parsiyel (Grupaj) yükler
LTL (Less than Truck
Load)
Teslim Yerlerine Göre Yük Çeşitleri
n 
Tek yükleme ve tek teslim
adresi olan yükler
n 
Birden fazla teslim adresi
bulunan yükler
A
B
E
C
D
Freight Forwarder ve Fiyatlandırma
FTL navlun fiyatlandırmasında önemli olan
unsurlar:
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Yol süresi ve mesafesi
Güzergah
Yükleme / boşaltma yerlerinin sayısı
Yükleme / boşaltma için istenen süreler
Arz talep durumu
Dönüş yükünün olması
Teslimat ülkesi
İlave sürücü talepleri
Freight Forwarder ve Fiyatlandırma
LTL navlun fiyatlandırmasında önemli olan unsurlar:
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Yükleme yeri
Varış yeri
Teslim şekli
Paketleme şekli
Ambalaj ölçüleri
İstifleme ve araç iç hacmini kullanım oranı
Navluna Esas Alınacak Ağırlık (Chargeable
Weight)
Gerçek ağırlık yerine
navluna esas alınacak
ağırlık neden ortaya
çıkar?
n  Yükün ağırlığına göre
hacminin yüksek olması
n  Birim metrekareye
düşen ağırlığın fazla
olması
n  İstifleme imkanının
olmaması
Navlun Fiyatlandırması (Hacim Hesaplaması)
1 m3 = 333 kg
Örnek olarak araç içinde 1 m3 lük ve 105 kg olan bir mal
var ise :
1*333= 333 kg
333 > 105 olduğu için
Navluna esas alınacak ağırlık 333 kg’dır.
Navlun Fiyatlandırması (Lademetre Hesaplaması)
Eğer malınız istiflenemezse (üstüste yüklemeye müsait
değilse) LDM (lademetre) hesabı yapılacaktır.
Malın treylerin içinde kapladığı her 1 metre, 1 LDM’ye
tekabül eder. Bir treylerin uzunluğu 13,6, eni 2,40,
yüksekliği 2,40 metredir. Bir treyler 13,6 LDM’dir.
1 LDM = 1750 kg
Örnek
Yükün navlun baremi İtalya için 0.20 € / kg olsun.
Yükün ölçüleri;
Boy
: 1 m.
En
: 1.2 m.
Yükseklik : 2.4 m.
Yüke hazır 4 palet var ve beherinin ağırlığı 500 kg. olsun.
Çözüm
Eni 1,2 m. olan yüklerden yan yana 2 tane koyabilirsiniz, boy
1 olduğu için 1 ldm yer kaplamış olur, palet sayısı 4 olduğu
için 2 ldm yer kaplamış olur.
2 ldm* 1.750 kg = 3.500 kg * 0.20 birim taşıma fiyatı : 700 €
Yükün kendi ağırlığı 4*500 kg = 2000 kg
Yükün kendi ağırlığı, ldm sonucu çıkan kg.dan düşük olduğu
için yükün ağırlığı dikkate alınmaz ve ldm.den hesaplanır.
Aynı yükün yüksekliği 1.2 m olsa ve bu yükler birbiri üstüne
atılabilir yükler olsaydı:
2 adet 1.2 m yüksekliğindeki paletler üst üste atılacağından 4
palet 1 ldm alan kaplayacaktı.
Bu durumda; 1 ldm = 1.750 kg
İthalat ve İhracat Taşıma Süreçlerinde Freight
Forwarder
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
Müşteri bulma
Siparişlerin alınması
Taşıma organizasyonu
Araçlara yükleme
Taşıma belgesi (Hamule senedi, konşimento)
Taşıma sürecindeki uyumsuzluklar
Taşıma sonrası faturalama
Taşıma ile ilgili gider faturaları
Gelir gider hesabı
Çıkış ve araç takip bilgilerinin verilmesi
Varış bilgileri
Karayolu Taşımacılığı Bileşenleri
n 
Sürücüler
Araçlar (Kuru yük semi treyler – 86 m3, Optima
treyler – 91 m3, Jumbo treyler – 97 m3)
n 
Yükler (Genel Yükler, Özellik Taşıyan Yükler)
n 
Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Ø 
Karayolu Taşıma Senedi (CMR)
Tır Karnesi ( Uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla
uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük
transit belgesidir.)
Hamule Senedi (Konşimento)
Karayolu Manifestosu (Taşımanın şeklini ve özelliklerini
gösteren belgedir.)
ATR (Dolaşım belgesidir.)
EUR 1(Dolaşım belgesidir.)
FORM A (Özel menşe şahadetnamesi)