Teknolojik gelişim Proje partnerleri Giriş

Transkript

Teknolojik gelişim Proje partnerleri Giriş
Giriş
Proje partnerleri
Avrupa, yerleşik kültürel mirasına
yenilikçi çözümler getirerek CO2
emisyonlarının düşürülmesine
liderlik edebilir.
Proje koordinatörü
Tecnalia Araştırma & İnovasyon, İspanya
Bilimsel ve teknik koordinatör
Fraunhofer-Gesellschaft, Almanya
Avrupa’nın tarihi kentsel
bölgelerinin enerji
verimliliğinin araştırılması
Proje partnerleri
Acciona Infrastructures S.A., İspanya
Active Space Technologies S.A., Portekiz
Teknolojik gelişim
EFFESUS maliyet-etkin, teknik ve görsel olarak tarihi
D’Appolonia S.p.A., İtalya
binalarda ve kentsel bölgelerde kullanıma uygun, yeni
ve uyarlanmış teknolojiler ile sistemler geliştirecek ve
Bofimex Bouwstoffen BV, Hollanda
Santiago de Compostela Şehri Konsorsiyumu, İspanya
Dennis Rodwell, Birleşik Krallık
EURAC Araştırma, İtalya
Bu teknolojiler arasında her biri tarihi bina dokusunda
Historic Scotland, Birleşik Krallık
kullanıma uygun aerojel yalıtım ürünleri, ikincil pencere
çözümleri, termal yalıtım harçları ve ışık yansıtıcı
kaplamalar; bilhassa tarihi binalara uyarlanmış akıllı enerji
yönetimi sistemleri; ve tarihi kentsel bölgelerde kuruluma
uygun, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
Gotland Üniversitesi, İsveç
HOR-BER KFT, Macaristan
I2S, Yunanistan
ve İklim Enstitüsü, İtalya
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Norveç
R.E.D. s.r.l., İtalya
EFFESUS tarafından yapılan teknoloji gelişimlerinin
SAS Gouas, Fransa
ortaya konulacaktır.
EFFESUS aynı zamanda hiçbir teknik ve teknik-dışı
engelin, proje sonuçlarının uygulanmasının önünde sorun
oluşturmamasını ve araştırma sonuçlarının geniş bir biçimde
EFFESUS partnerlerinin
coğrafi dağılımı ve
örnekolay şehirleri
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi – Atmosferik Bilimler
sistemleri de bulunur.
uygulanabilirliği ve uygunluğu örnekolay çalışmalarında
AB Tarihi Bölgelerinin Sürdürülebilirliği için Enerji
Verimliliği karşılığı bir kısaltma olan EFFESUS, Avrupa
Komisyonu’nun finanse ettiği, 2012 ile 2016 yılları
arasında yürütülecek ve 13 Avrupa ülkesinden 23
partnerin dahil olduğu bir araştırma projesidir.
Delap & Waller EcoCo Ltd., İrlanda
uygulamaya geçirecektir.
Tarihi kentsel bölgeler, Avrupa’nın kültürel kimliğinin ve
mirasının ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Buraların
enerji verimliliğinin artırılması, bu mirasın gelecek nesiller
için korunmasına yardımcı olacaktır.
EFFESUS yeni teknolojiler geliştirecek; geliştirme
tedbirleri hakkında bilgilendirecek bir yazılım aracı
oluşturacak; eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
düzenleyecek; ve sonuçlarını yedi farklı tarihi kent
bölgesindeki gerçek örnekolay çalışmalarıyla ortaya
koyacaktır.
A. Proctor Group Ltd., Birleşik Krallık
Advanced Management Solutions Ltd., Yunanistan
EFFESUS, Avrupa’nın tarihi kentsel bölgelerinin enerji
verimliliğinin araştırılması ve bir yandan miras değerini
korurken diğer yandan ciddi gelişimler sağlayacak
tedbirlerin ve araçların incelenmesidir.
SAMPAŞ Nanoteknoloji, Türkiye
Snekkeriet Verdal AS, Norveç
Stuttgart Üniversitesi – Malzeme Testleri Enstitüsü,
Almanya
www.effesus.eu
[email protected]
Avrupa Komisyonu’nun finansmanıyla
kullanılmasını da temin edecektir.
259615 TUR.indd 1
21/03/2013 12:28
Karar alma
EFFESUS, tarihi kent bölgeleri için uygun gelişim tedbirleri
hakkında bilgilendirilerek karar verilmesine yardımcı
olmak için bir yazılım aracı olan Karar Destek Sistemi’ni
oluşturacaktır. Karar alma süreci, EFFESUS tarafından
aşağıdaki alanlarda veri toplanarak tarihi binaların ve
bölgelerin kategorilere ayrılmasını ifade eden çok-ölçekli
alan verileri modeliyle ve enerji verimliliğini güçlendirme
çözümleri havuzuyla desteklenecektir:
•mevcut yapı stoğu ve bunların enerji kullanımı ve miras
anlamı
•bölgesel iklim değişikliği öngörüleri de dahil olmak üzere
yerel iklim şartları
•enerji gelişim tedbirlerinin ekonomik, yaşam döngüsü ve
teknik değerlendirmeleri
Karar Destek Sistemi, CO2 indirimleriyle ciddi ölçüde
enerji verimliliği iyileşmeleri sağlayacak şekilde belli bir
tarihi kentsel bölgenin özel şartlarını uygun tedbirlerle
dengeleyecektir.
Örnekolay
çalışmaları
EFFESUS, teknolojik gelişimlerinin uygulanabilirliğini
ve yazılım aracının uygunluğunu yedi gerçek örnekolay
çalışmasında ortaya koyacaktır.
Eğitim ve bilinçlenme
EFFESUS proje sonuçları tüm Avrupa’ya olabildiğince
yayılarak muhtelif faaliyetleri ve medyayı kullanmak suretiyle
mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşacak:
• EFFESUS internet sitesi
Glasgow, Birleşik Krallık
Mevcut duvar kaplamalarının
arkasındaki oyuklarda kullanılacak
aerojel yalıtım ürünlerinin
uygulamayla gösterimi
Örnekolay çalışmaları, çok farklı bina gelenekleri, iklim
şartları ve kültürel bağlamları olan yedi Avrupa şehrinin
tarihi bölgelerinde yapılacaktır.
Bamberg, Almanya
Sıva ve işleyici olarak kullanılacak
yeni termal yalıtım malzemelerinin
uygulamayla gösterimi
İstanbul, Türkiye
Dış cephe uygulaması için ışık
yansıtıcı kaplamaların uygulamayla
gösterimi
Budapeşte, Macaristan
Pencere geliştirme tedbirlerinin
uygulamayla gösterimi ve akıllı
iç mekan iklim çözümlerinin
entegrasyonu
Santiago de Compostela, İspanya
Isı, soğutma ve elektrik arz ve talep
yönetimi için GIS uygulaması.
Cenova, İtalya
Tarihi binaların ve bölgelerin
yapılandırılmış olarak
kategorilere ayrılması için veri
toplama ve analiz.
Visby, İsveç
Tarihi binaların ve bölgelerin
yapılandırılmış olarak
kategorilere ayrılması için veri
toplama ve analiz.
• düzenli dijital bülten
•meslek dergilerinde, genel amaçlı dergilerde ve kitaplarda
makale ve bildiri yayınlanması
•EFFESUS bilimsel konferansları, kongreleri ve
seminerleri
•miras sektörüyle, inşaat endüstrisiyle, yerel, ulusal ve
uluslararası politika yapıcılarla, bina sahipleriyle ve
oturanlarla aktif paydaş diyaloğu
•öğrencilere yönelik eğitim kursları, inşaat ve miras
profesyonellerine yönelik ileri düzey eğitim
•bina yapımı, enerji verimliliğini güçlendirme ve koruma ile
ilgili uluslararası ticari fuarlara katılım
Yayınlar, gelecekteki etkinlikler ve eğitim fırsatları
hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen
www.effesus.eu adresinden EFFESUS web sayfamızı
ziyaret ederek düzenli bültenimize abone olunuz.
Tarihi bina terimi, EFFESUS bağlamında
1945’ten önce yapılmış eski binalardan oluşan
önemli bir gruplanmayı ifade eder ve inşaat
dönemlerini ya da tarihlerini temsil eder. Bu
binaların miras yasalarıyla korunmasına gerek
yoktur.
259615 TUR.indd 2
21/03/2013 12:28