Shanghai (Şangay)

Transkript

Shanghai (Şangay)
Ligarba Turizm | Çin Vizesi Yetkili Acentasý | cin vizesi , vize islemleri , cin vize yetkili ac
Shanghai (Þangay)
Çin’in doðusunda bulunan Shanghai þehri (kýsaca Hu) Yangtze Nehrinin kenarýna
kurulmuþtur.
Çin’in en büyük sanayi þehri olan Shanghai’ýn yüzölçümü 5,800 km kare olup 2 milyon
deðiþken 18,7 milyonluk bir nüfusa sahiptir.
Daha önceleri, bir balýkçý köyü olan Shanghai, zaman içersinde geliþerek 19 aðustos 1291 Yuan
Hanedanlýðý zamanýnda eyalet ilan edildi ve bu tarih þehrin kuruluþ günü olarak kabul edilmiþti
Bugün Shanghai modern ve geleneksel Çin’i yansýtan çok kültürlü bir metropolitendir.
Hem Çin’in en büyük endüstriyel þehri olarak, hem de en önemli limaný ve finans merkezi
olarak Shanghai, tüm dünyanýn ilgisini çekmektedir.
Modern Shanghai’ýn ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken bölgesi vardýr. Halk Meydaný ve
Huanghu Nehri çevresinde alýþveriþ, iþ yoðunluðuna sahiptir. Eðlence ve tatil içinse Mt. Shesha
Chongming Adasý, Dingshan Gölü ve Shenshuigang bölgesi.
Doðunun Paris’i olarak bilinen Shanghai, tam bir alýþlveriþ cennetidir. Örneðin, Nanjing
Caddesi turistlerin vazgeçilmezidir.
Shanghai’da damak tadýnýza göre lezzetler bulabilirsiniz. Nezih restoranlarý her an
herkese hizmete hazýrdýr.
Shanghai her gün biraz daha geliþerek 21.yüzyýl modernliðinin her yönünü yansýtmaktadýr. Orient
Pearl TV Kulesi, Jinmao Köþkü ve Pudong Uluslar arasý Havaalaný modern mimarinin en güzel
örneklerindendir.
{mospagebreaktitle=turistik yerler,alýþveriþ ve yemek}
Turistik Yerler
Oriental Pearl TV Kulesi: modern Shanghai ‘ýn simgesidir. Huangpu Nehri kýyýsýnda, 468
metre yüksekliðinde, Asya’nýn en yüksek, dünyanýn ise üçüncü en yüksek TV binasýdýr.
Nanjing Caddesi: Nanjing Çin’in bir numaralý ticari caddesi olarak kabul edilir.
5.5 km uzunluðundaki yolda 600’ün üzerinde dükkân bulunmaktadýr. Ortalama olarak her gün
1.7 milyon insan bu caddeyi ziyaret etmektedir.
Yuyuan Bahçesi: Ming ve Qing Hanedanlýðýnýn mimari izlerini taþýyan Shanghai’ýn tarihi
bahçelerinin en büyüðüdür. Altý bölümden oluþan bahçenin en ünlüsü merkezde yer alan The Grand
Rockery’dir.
Shanghai Müzesi: Tarihi Çin’in sanat eserleri, evleri ve 120,000 kýymetli kalýntý
sergilenmektedir.
Bund: Shanghai’da görülmesi gereken yerlerden bir diðeridir. Huangu Nehrinin doðu
kýsmýnda bulunan cadde gerek manzarasý gerekse sahip olduðu çeþitli mekân ve aktivitelerle
ziyaretçileri büyülemektedir.
The Jade Buddha Tapýnaðý: Shanghai’daki en ünlü Budist tapýnaklarýndan biridir. Beyaz
Jade Budalarý 19.yy’da Burma’dan getirilmiþtir.
Alýþveriþ ve Yemek:
Nanjing Caddesi ( her türlü alýþveriþinizi yapabilir ve her çeþit yemek bulabilirsiniz.)
Huai Hai Caddesi ( yemek ve eðlence için)
{mospagebreaktitle=oteller}
OTELLER
The Ritz-Carlton Portman
http://www.ligarbatravel.com
( 5 yýldýz )
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 01:50
Ligarba Turizm | Çin Vizesi Yetkili Acentasý | cin vizesi , vize islemleri , cin vize yetkili ac
Konum: Hong Qiao Uluslararasý Havaalanýna 20 dakika, Pudong Uluslararasý Havaalanýna ise 40
dakika uzaklýktadýr. Nanjing caddesine çok yakýndýr.
Dünya mutfaklarýnýn da restoranlarýyla beraber altý restoran, saðlýk ve spor salonu, tenis
kortu, squash ve roketball kortu, iþ merkezi, konferans salonlarýna sahiptir. Hepsi
birbirinden konforlu sekiz farklý çeþit oda seçeneði bulunmaktadýr.
Panorama Apartment
( 4 yýldýz )
Konum: Hong Qiao Havaalanýna 20 dakika, Pudong Havaalanýna ise 10 dakika mesafededir ve
Nanjing caddesi üzerindedir.
Muhteþem þehir manzaralý odalarý, nezih restoranlarý, bar ve cafeleriyle oldukça konforlu bir
oteldir.
No.53 Huang Pu Yolu, Hong Kou Bölgesi, Shanghai
Shanghai Ramada Plaza
( 4 yýldýz )
Konum: Nanjing caddesi üzerindedir, Hong Qiao Havalanýna 14 km, Pudong Havalanýna ise 54 km
uzaklýktadýr.
Konforlu odalarý, çeþitli mutfaklara sahip restoranlarý, saðlýk ve spor merkezi, konferans
salonlarý, gece klübü ve barlarýyla çok konforlu bir oteldir.
700, Jiujiang Yolu, Shanghai
Astor House Hotel ( 3 yýldýz )
Konum: Bund’a ve Nanjing Caddesine çok yakýndýr.
Göz alýcý Barok tarzý mimarisiyle Astor hotel Shanghai’ýn en eski ve en ünlü
otellerindendir. Konforu ve deðiþik havasýyla memnun kalacaðýnýz bir konaklama sunmaktadýr.
15 Huangpu Yolu, Shanghai
http://www.ligarbatravel.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 01:50

Benzer belgeler