içerik standartları

Yorumlar

Transkript

içerik standartları
İÇERİK STANDARTLARI
Ekranlarımız 42",47",50",65" Plazma veya LCD, 120" LED, 138" ve 168" videowall'lardır.
Minimum çözünürlük olarak DVD kalitesi - 848x480 ve 16:9 ekran oranları kullanılmaktadır.
Akbatı AVM'de dikey formatta ekranlar kullanılmaktadır. Dikey çözünürlülüğümüz 1280 px , yatayda is 720 px 'dir
Akbatı LED ekranımızın çözünürlülüğü dikey 960 px , yatayda ise 560 px 'dir
Çözünürlüğün yüksek olması görüntü kalitesini arttıracaktır, en azından minimum çözürlüklerin sağlanması gereklidir.
Bir içerik farklı ortamlarda yayınlanacaksa, ortak olan çözünürlük varsa onda hazırlanabilir. Veya ayrı ayrı hazırlanır
3D
İzmir Adnan Menderes / Bodrum İstanbul Atatürk
/ Dalaman Havalimanları
Havalimanı
Videowall
Videowall
PLAZMA - DİKEY İÇERİK
PLAZMA - YATAY İÇERİK
AKBATI PLAZMA - DİKEY İÇERİK
AKBATI LED - DİKEY İÇERİK
TÜR
İÇERİK
Logo ve Semboller
Digiboard'da tamamlanacak
görseller için - Fotoğraf, Resim,
Görsel vb.
DOSYA
Freehand,Illustrator
UZANTI
FH9,FH11,FH10,AI
300 DPI
MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK
600 DPI
MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
300 DPI
600 DPI
wmv, mpg2
SWF
JPG
960 :560
960 :560
960 :560
960 :560
960 :560
960 :560
Video
Animasyonlar
Hazır Resim İçerikler
Photoshop,TIFF,BITMA
P,JPEG,PNG
Windows movie,
MPEG-2
FLASH
JPEG
Fontlar
True Type
TTF
Logo ve Semboller
Digiboard'da tamamlanacak
görseller için - Fotoğraf, Resim,
Görsel vb.
Freehand,Illustrator
FH9,FH11,FH10,AI
48px (en küçük)
300 DPI
48px (en büyük)
600 DPI
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
300 DPI
600 DPI
wmv, mpg2
SWF
JPG
1280:720 (9:16)
1280:720 (9:16)
1280:720 (9:16)
Full HD (1080x1920)
Full HD (1080x1920)
Full HD (1080x1920)
Video
Animasyonlar
Hazır Resim İçerikler
Photoshop,TIFF,BITMA
P,JPEG,PNG
Windows movie,
MPEG-2
FLASH
JPEG
Fontlar
True Type
TTF
Logo ve Semboller
Digiboard'da tamamlanacak
görseller için - Fotoğraf, Resim,
Görsel vb.
Freehand,Illustrator
FH9,FH11,FH10,AI
48px (en küçük)
300 DPI
80px (en büyük)
600 DPI
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
300 DPI
600 DPI
wmv, mpg2
SWF
JPG
TTF
FH9,FH11,FH10,AI
848*480 (16:9)
848*480 (16:9)
848*480 (16:9)
48px (en küçük)
300 DPI
Full HD (1920x1080)
Full HD (1920x1080)
Full HD (1920x1080)
80px (en büyük)
600 DPI
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
300 DPI
600 DPI
wmv, mpg2
SWF
JPG
TTF
480:848 (9:16)
480:848 (9:16)
480:848 (9:16)
48px (en küçük)
Full HD (1080x1920)
Full HD (1080x1920)
Full HD (1080x1920)
80px (en büyük)
Video
Animasyonlar
HazırResim İçerikler
Fontlar
Logo ve Semboller
Digiboard'da tamamlanacak
görseller için - Fotoğraf, Resim,
Görsel vb.
Video
Animasyonlar
Hazır Resim İçerikler
Fontlar
Photoshop,TIFF,BITMA
P,JPEG,PNG
Windows movie,
MPEG-2
FLASH
JPEG
True Type
Freehand,Illustrator
Photoshop,TIFF,BITMA
P,JPEG,PNG
Windows movie,
MPEG-2
FLASH
JPEG
True Type
SWF
JPG
3412x1920 çözünürlüklü
dosya veya 4’e bölünmüş
halde ( her biri 1706 x 960)
mpg dosyası.
Full HD (1920x1080)
Full HD (1920x1080)
3412x1920 çözünürlüklü
dosya veya 4’e bölünmüş
halde ( her biri 1706 x 960)
mpg dosyası.
Full HD (1920x1080)
Full HD (1920x1080)
video içerikler /
videoya çevrilmiş
resimler dizisi
wmv, mpg2
Full HD (1920x1080)
Full HD (1920x1080)
A - Logo ve Semboller
B - Fontlar
Freehand,Illustrator
True Type
FH9,FH11,FH10,AI
TTF
C - İcerikte kullanılacak görseller Fotoğraf, Resim, Görsel vb.
Photoshop,TIFF,
BITMAP,JPEG,PNG
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
vektorel
48px (en küçük)
80px (en büyük)
Fullekran kullanılacak olan görseller - örneğin background 1920x1080 olmalıdır. Görselin ekranda kullanılacağı büyüklüğe göre
bu çözünürlük oranlanmalıdır.
D - İcerikte kullanılacak görseller videolar
E - Ürünün kendisi ve/veya tüm
açılardan fotoğrafları (3D
modelleme yapılması amaçlı)
Windows movie,
MPEG-2, MPEG-4, AVI wmv, mpg2, mpg4, avi
Fullekran kullanılacak olan videolar - örneğin background 1920x1080 olmalıdır. Görselin ekranda kullanılacağı büyüklüğe göre
bu çözünürlük oranlanmalıdır.
F - Ürün etiketlerine ait artworkler
(3D modelleme/mapping yapılması
amaçlı)
G - orijinal 3D model ve animasyon
dosyaları
H - orijinal montaj dosyaları
Freehand,Illustrator,
Photoshop,TIFF,
BITMAP,JPEG,PNG
3DS MAX
After Effects
FH9,FH11,FH10,AI,
PSD,TIF,BMP,JPG,PNG
MAX (dosyada kullanılan tüm
mapler ile birlikte)
AEP
I - 2D - 3D cevirim yapılacak filmler
MPEG-4, AVI
(***)mpg4, avi
4x4 videowall
video içerikler /
videoya çevrilmiş
resimler dizisi
wmv, mpg2, JPG
3x3 videowall
3x3 videowall
flash
resim
3x3 videowall
BITMAP,JPEG,PNG
BMP,JPG,PNG
300 DPI
600 DPI
300 DPI
600 DPI
1280*720 (16:9)
Full HD (1920x1080)
YÖNTEM 1 . 3D içerik produksiyonu _ A / B / C / D / E / F materyalleri
1A.) Storyboard → 1B.) Ajans/müşteri onayı
2A.) Içeriğin 2D olarak hazırlanması → 2B.) 2D taslak film → 2C.) Ajans/müşteri onayı
3A.) Içeriğin 3D olarak hazırlanması → 3B.) 3D final içerik(HD çözünürlüğünde) → 3C.) Ajans/müşteri onayı
YÖNTEM 2 . Ajanstan 2D olarak teslim alınan işler için 3D icerik produksiyonu _ G / H materyalleri
2C aşaması tamamlanmış işlerdir. Fakat 2D ve 3D içerik hazırlama mantığı farklı olduğu için 3D etkisinin güçlendirilmesi amacıyla genellikle bazı müdehaleler/öneriler yapılması
gerekmektedir bu durumda A / B / C / D / E / F materyalleri ayrıca istenilebilir. Yapılan değişiklik ile ilgili ajans/müşteri onayı(2C) tekrar alınarak 3A-3B-3C aşamaları
tamamlanacaktır.
YÖNTEM 3 . 2D - 3D(conversion) çevirim yöntemi ile üretilecek 3D filmler _ I materyali
Sadece bu yöntem ile üretilen filmler genellikle yine 2D ve 3D film hazırlama mantığının farklı oluşu sebebiyle daha az etkili olmaktadır. 3D etkilerinin güçlendirilmesi için
modelleme/animasyon/görsel efektler ile desteklenmeleri gerekmektedir. Bu durumda A / B / C / D / E / F / G / H materyalleri yine gerekli olacaktır.
***En yüksek kalitede 2D - 3D(conversion) yapılabilmesi için;
- filmlerin minimumda sıkıştırılmış olması(high data stream bitrate);
- kompozitlenmiş text ve video efektlerinden temizlenmiş olması önemlidir.
- Müzik ve seslendirmeler korunacaksa audio dosyalarının da ayrıca temin edilmesi gereklidir.
- Windows platfromuna uyumlu video/audio codecleri kullanılmalıdır.(H.264AVC tercih edilir).
- 30fps tercih edilir.

Benzer belgeler