Diyabet Merkezi Emin Ellerde

Transkript

Diyabet Merkezi Emin Ellerde
İletişim partnerleriniz:
Bize nasıl ulaşabilirsiniz:
Knappschaftskrankenhaus
Bottrop GmbH
İç Hastalıkları Kliniği I
Başhekim:
Özel Öğr. Gör. Dr. Guido Trenn
Osterfelder Str. 157
46242 Bottrop
Ostrin
g
Kıdemli Hekim Dr. R. Welp
İç Hastalıkları Uzman Hekimi – gastroenteroloji, diyabetoloji DDG, beslenme tıbbı,
E-Mail: [email protected]
Bayan N. Schumann
DDG Diyabet Danışmanı
Diyet Asistanı
E-Mail: [email protected]
Bayan G. Varol
DDG Diyabet Danışmanı
E-Mail: [email protected]
Türkçe dilinde de danışmanlık sunulur.
Yüksek Ekotrof Bayan S. Weiß
DDG Diyabet Danışmanı
E-Mail: [email protected]
Bayan J. Kaminski
DDG Diyabet Asistanı
E-Mail: [email protected]
Lehçe ve Rusça dillerinde de danışmanlık
sunulur.
Emin Ellerde
Diyabet Merkezi/ 2. Kat
Koruyucu önlemler ve tedavi, ayrıca diyabetoloji, metabolizma ve beslenme tıbbı ile
ilgili tüm konulardaki danışmanlık hizmetleri
ve eğitimler için randevular:
KAYIT VE RANDEVULARINIZ IÇIN:
Diyabet Merkezi
İç Hastalıkları Kliniği I / Diyabet Merkezi
Bayan A. Schmitz
(Tıbbi Yardımcı)
Tel.:
Fax:
Mail:
02041 / 15-4161
02041 / 15-2172
[email protected]
www.diabetologie-ernaehrungsmedizin.de
Yayınlayan:
Knappschaftskrankenhaus Bottrop GmbH
Osterfelder Str. 157
46242 Bottrop
www.kk-bottrop.de
Stand: 10/2015
Diyabetoloji ve Beslenme Tıbbı
Poliklinik Ekibiniz
Türkisch - Türkce
Sayın Bay/Bayan Hasta,
Size kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunarak,
‰‰ hastalığınızı fark etmenizde
‰‰ bilgi edinmenizde ve
‰‰ bireysel bir tedaviyle
yaşam kalitenizi yükseltmenizde,
yardımcı olmak istiyoruz.
size
Diyabetoloji ve Beslenme Tıbbı bölümünün
görevleri; diyabet ve beslenme tıbbıyla ilgili tüm konularda bireye (ve arzu edilirse
yakınlarına) koruyucu ve tedaviyi destekleyici danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
ve kişinin bunları evinde hayata geçirebilmesi için pratik önerilerde bulunulmasıdır.
Kişiye bireysel anlamda eşlik edilmesi, tedavinin başarısı açısından vazgeçilmezdir.
Diyabetoloji ve Beslenme Tıbbı Polikliniği‘nin hizmetleri, diyabet mellitüs‘ün tüm
biçimlerinin ve beslenmeyle tetiklenmiş
olan ya da beslenme tıbbıyla yönlendirilebilen hastalıkların teşhis ve tedavisini kapsamaktadır:
Diyabetoloji ve Beslenme Tıbbı Polikliniği
ile nasıl iletişime geçebilirim?
‰‰ Diyabet / Beslenme ekibinin verdiği
‰‰ İlk temasta randevu alınması
danışmanlık hizmetleri
‰‰ Teşhis konulması
‰‰ Kan ve idrar tetkikleri
‰‰ Görüşmeye gelirken, önceki bulgu
raporlarının da getirilmesi
‰‰ Daha önceden herhangi bir bulgu
‰‰ Bireysel eğitimler
raporu mevcut değilse, poliklinikte kan
‰‰ Grup eğitimleri
alımı için randevu verilir.
‰‰ İlaçlar, ensülin ve cihazların kullanımıyla ilgili, hedefe yönelik bilgilendirme
‰‰ Daha önceden mevcut olan, diyabetle ilgili nesnelerin kontrol edilmesi
‰‰ Uzun süreli kan şekeri ölçümü
(örneğin ölçüm cihazı, kalem, günce,
‰‰ DMP programına katılım
diyabet kimliği vb.)
‰‰ Yüksek tansiyon eğitimleri
‰‰ Aralıksız ilgilenme (telefonla da)
‰‰ Beslenme Tıbbı‘nın tüm konularıyla ilgili
danışmanlık hizmetleri
Hizmetlerimiz Almanca ve Türkçe dillerinde
sunulmaktadır.
Diabetologikum DDG - Belgelendirilmiş Diyabet Merkezi, Diyabet Ağırlıklı Kalite Yönetimi
İlk temas ya şahsen başvurulması şeklinde ya da telefonla veyahut E-Mail yoluyla
gerçekleşir.
‰‰ Muayene / teşhis sonrasında, tedavi
(adımları) belirlenir.
‰‰ Danışma görüşmesi, henüz ilk temasta yapılır.

Benzer belgeler