tc dğcle ünğversğtesğ fen bğlğm lerğ enstğtüsü

Yorumlar

Transkript

tc dğcle ünğversğtesğ fen bğlğm lerğ enstğtüsü
!"#$
%
&''
!"#$
%
()*"+ &''
(
!
+
" # " # " $" $
, -" # " . " /
-
0
%&'() *
# 1) *
.
) *
" 0
2 3 4#5 0
=
+
0
678(98 :;<
#
"
5
,
"#-"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"""""" "
(
>>>"">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"""""""
,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"""""
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"" ?
,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>""?
$
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"""?
(
>>>>>>>>>>>>>>>>"""?
$
(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>""""""@
' $
@"@"
2
@":"
!8.
,. B
@"C"
-
(
@"D" ,. 9
2
A"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>""""C
,.
@"F"
&
>>>>>>>>>>>>>>>>>""""C
2
B
20
.
%
,. )
,
(
>>>>>>>>>>>""""E
>>>>>>>>>>>>"G
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>""""@6
(
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"""D6
C"@" H
I
(
C":" H
I
!
C"C" #&0
(
>>>>>>>>>>>>>>>>>""""D6
-
C"D" =
>>>>>>>>>>>>>>>""""""""D6
#&0)
,'=
.
H
,. JC' .
.
,'= &
'
K D76
$
,. JC
,'= 0
D":"
)
L
/
0
,
,. J:
,. JC
A""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""D:
'
.
,. JC' .
!
#
0
2
>"DE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>FC
(
D"@" ,. J:
%
2 >>>>>>>>>>>>>>>>D:
C"D"@" =
C"D":"
>>>>>>>>>>>""D6
2 %
2
=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>FC
)
2
,. .
2
%
>>>>>>>>>"E6
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EF
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>">>""EG
I1B(L. %M >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>""""G7
5H!(H %!0&! (1%
H
B( (&
#%' (5&%?(=!% (!%
9(& % %. (=%(&! % 5!5
% / /N%0&0 % %. #0
:[email protected]@
2
!8
2
2
O7;)
4C66) @<
2
+
22
2
-
4 ,. <
E8
2 2
2
+
" ,2
[email protected]@)
2 " ,.
2
"
*
O6 C)
3
2
,.
" #
2
+
" ,.
* ,.
!&, 4
2
<
"
+
,. J: 4B:C7'< ,. JC0 4BDE60 [email protected];B< ,. JC 4BDE60<
[email protected];B< "
!&,)
,.
3+
$
2
+
,.
2
"
*#
+
,. J: JC
"
,. JC'
"
JC'
,.
"
+
#&0)
"
:
,.
"L
,. JC
,. JC'
1"2+"! 3456343!7
2
,.
2
=
#&0
,'=
;E
,.
"
:
"
,.
2
=
,'=
,.
"
8
8
8
$
.! "
H
$(! !
B( (&
#(,0= . (& /9 / /B
P (/9&0 P=0 0&# 0,, (# !' (&'(!
P& ?(=!
/9# ' (
&!
:[email protected]@
-
2
,.
2
7;O - 2
6 CO
,.
-
!8.
2
2
2
[email protected]<
Q
S
S
--
-
2
2 2
2
22 Q
E8
2 "
"
22
@@O
" T
2
S
S
-
S
22
S
-
-
,.
"
4BDE60<
3 - U
S
2
" : - ;E 2
S
=
3#9 !:;7 ,.
,. J:
,. JC'
JC'
,.
2 S
#&0 2 "
,'=
,.
S
,. JC
,. JC'
"
2
=
,'=
?
,.
"
,. J: JC
S
-
-
-
#&0)
S
2
"
S
,.
2"
!&,4 <
,.
"
4B:C7'<
,. JC0 4BDE60
[email protected];B<
,. JC
[email protected];B<"
!&,) 4!
&
,
2
<
- ,. "
2
S
2
S
- 8
2
#
*
,.
"
2
,.
2
S
S
: - ;E
" ;E 2
"
,
$
,5<34=3
"#-"
,5<34=3 ' '
#
,5<34=3
=/'$(.
'
,'=
,5<34=3
,.
&0 ,
K D76
'
,5<34=3
!& ,
/
'
,5<34=3
!& ,
0
&
0
H
[email protected]
DG
!& ,
.
F
Q
'
,5<34=3
,5<34=3
22
'
L
,
D7
,. J:
.
,
.
,. JC
.
,
.
,. JC'
.
,
.
D7
D;
F6
,5<34=3 .'
,. J:
FD
,5<34=3 .
,. JC
FE
,5<34=3 .
,. JC'
F7
,5<34=3 ..
0
2
,5<34=3
./"
,5<34=3
./*
,.
2
2 0
E6
)
,2
[email protected]
,.
9
,5<34=3 .0
B
,5<34=3 .>
-
[email protected]
'
2
#&08
)
0
,.
EC
2 +
,.
?
EC
(
(3?54
"#-"
2
(3?54' '
(3?54'
,.
(3?54'
,.
2
!0. )
@
2
@
C
(3?54' .
,.
D
(3?54' /
,. 8 B&
E
(3?54' 0
E8. ,)
(3?54' >
0
2
(3?54 '
!
2 ,
9
(3?54
!
2 ,
9
(3?54
!
2 ,
9
(3?54.'
=
+
G
7
'
(3?54 .
(3?54 /
-
K D76
,'=)
DD
DF
4.
'
=
(
.
,
<
DF
,'=
(
[email protected]
.
'
,. J:
+
.
[email protected]
'
FF
(3?54.
,. J:
(3?54.
,. JC
.
,
.
FF
'
FG
(3?54..
,. JC
(3?54./
,. JC'
.
,
.
FG
'
F;
(3?54.0
,. JC'
.
?
,
F;
$
2
7
!8.
7 !80
7 0
V 8.
2
7 E8
0
$
2 2
&
7
8$
7 $2
@
7 H
-
9 -
7 !
&
7 ?
,
= 2
2 2
7 =
'
7 ,
'
7 0 2-
7 $
8
=
= -
7 P
8
2
&
7 E8
0
-
.
=
, -
7 #
U
$
7 9
$
7 .
(
9
2
B
2
U
7 (
7 .
'
, -
=
7 /2 =
6
!
,
?
'
-
2
H
'$
B( (&
(
' ' 5AB!51
2
3+54 !"1;-3!"< 1<565 3:5!C
!8.
2 2
-
W ,. * 4(' :"@"@"EG<X
E8
" @;;7< ,.
2
D(3?54' 'E !80
E8
8
2 2
4.
" @;;F .
E8
2
4!0. < 4(3?54' <
-
+
4T
!
*
4+ R0
3
-
3 (
:66C<"
3
+
" :66D !
" :66F<"
2
H
2
-
@;76 H
2
<
4=
(3?54' '
+
"(
,. )
-
E8
2
2
2
(3?54'
2 4B
:66;<
@
,.
!0.
2 4B
:66;<
@" B%=%M
2
-
"
"
-
4 B&< +
+
2
- -
-
4$B,= <
41
2
:66E 1
" :66E H
:66G<"
2
2
" B+
"
2
2
4
2
-
4'
-
2
#&0
" @;;; &
" @;;;<"
,.
:66D
" :66E<
&B)
2
3
+
4!
--
" :66G<"
,.
+
2
"
(
,.
H-
+
"
"
+
0- 80
2
22
*O7;
,.
[email protected]@
@<
O 6C
+
,.
,.
"
4 ,. J:
4
,.
*
+
" :66E
4C66)
#&0
+
" :66: (
*
" :666
,. 2
2
:6
,. JC0
4$
-
!&,
,. JC
2
" @;;;<"
-
4!&,<
2
,. JC'<
+
+
" :66:<" (
2
4T
:
" :66F<
H
'
$315
,.
40
B( (&
+
S
" @;;;<"
,.
"
E"
CD
4E2::"C<
;
@6
4(3?54' <" ,.
2
+
2
22
C
+
?& =
2
2 :DF
+
?& =)
;
"
" ?& =
4!
" :66;<
,.
(3?54'
"!
/=9
4!
'
-"#=F1
0
@FD
8,
<
:D6
0
2
"
8
<
O;F)
,.
0
4/=9<
+
)+"1+ 43443!5
76)
" 0
:66E<
,.
:6
2 8
+
,. J: 4B:C7'
,. JC0 4BDE6'
8!
8
<
4(3?54 ' .<"
D
-
< ,. JC
,. CJ' [email protected];B
22
"
C
[email protected];B
:D6
@FD
4BDE60
8!
@" B%=%M
(3?54 ' . %
2
,.
+
S 8 2 4 ,. [email protected]<
2 8
"
-
4/=9<
4B
+
:66;<
,.
+
22
22
2
+
"
2
[email protected]@
" #
"
D
0- 80
"
*O7;
O6 C 4C66)
+
4,5<34=3 ' ' <)
H-
22
@<
,.
H
,5<34=3 ' ' #
22
A)4";# 1
,.
4B
"#F
0
FED
6":
D"F
(
6"C
%
C;7
6"F
D"F
(
6"C
9
;C7
6"G
C
0
:D:7 6"F
7"E
,
[email protected]
:"G
%
6"D
6
6"D
(
6"7
6
6"@
@E66 6"6E C"GF
6"@C
6"DD
#
D66
C"C
6
6"C
&
@C:
6
C"D
6
6"C
&
C77
6
6
6
C"C
E:E
6"@E :":D
6
6"@E
%
:6E
6"D
C";
(
6";
0- 8
:D7
6"D
6
(
:"D
03
:;D
6"G
:"@
B
DCD
6
6
(
G"E
H
:6:
6
6
(
F"D
L
C7D
6
6
(
:"C
N2
@6DD 6
6
6
@"E
D;7
6
6
6
6"E
D66
6
6
6
D"GF
@;7
6
@
(
6
@6;7 6
6
(
@
D67
:":
@"F
6":
@
H
:76
6"D
C"E
6
6
.
D66
6
6"66C
6
6"[email protected]
(
!
0
B
6
6
0
B
0
7 3;A5+ :5463:5
F
B( (&
:66;<
@" B%=%M
'.
$31 +5A5 43 31 +5A5 !";F1:"?5 45G?5
,.
2
-
2
+
2
"
,.
2
4'
S
"
:66E<"
,.
2
+
-
2
-
B&
4 (3?54' /<"
"
-
3
2
4H
(3?54' / ,. )
2
,.
+
,.
2
(
-
2
"#
2
" !
2
- B&)
2
[email protected]
B&
- <
4
2 2 ,. 2
@;;7<"
3
"
" 0
B&
2
4B
E
:66;<
2
<
H
,.
2
3
2
2
+
"
+
,.
28-
2
2
2
4
B( (&
-
" @;;7
" :66;<"
' / 5AB!51 3+"* 45<6";F 3
,.
2
E8
H151 +?5;5
2 2
2
3
3
2
-
"
-
"
2
2
#&08=&0
D(3?54 ' 0 E"
-
- -
+
4$
+
(3?54' 0 E8
B&)
#&0)
" :66: 9
2
" :66D B
" :66F<"
4(3?5
4' > <"
2 2
4E8. ,< $B,=
-
-
2
-
4Y/<
B&)
E8
2 2
4B
-
G
+
4E8. . ,<)
:66;<
&B)
" E8. ,
+
" H
+
,. )
"
@" B%=%M
(3?54 ' >
- -
C
E8
-
0
@" Y/)
-
2 2
4 ,. < 4#
-
" $2
:667<
E8. ,
+
4H
<
,.
" #
*
E8. ,
E8. ,
-
E8
-
E8. . ,)
4E8
2
2
<
"
C" $B,=
E8. ,
+
+
+
"
:"
+
2
2
E8. ,
+
4$B,= <
E8 B&)
"
,.
+
2 " E8. , Z
+
-"
"L
,.
Y/ ,.
-
E8. . ,
Y/)
2
+
Y/)
2
- B&)
7
,.
"
-
+
-
B&
H
4#
:66; 9
" :667 H
S
B( (&
" :66; (-
"
:[email protected]<"
$
2
+
+
,.
+
"
;
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
,
(
T
!
@;76
E8
-
2
,. )
2 2
!8
22
+
2
" 4T
.
!
@;76<
@;;F
-
,.
+
+
#&0
+
2 2
2
4 B&<
"
D:
-
2
@F @
:@ @ P[
+
4.
2
-
-
2
"
,.
8
4,0'<
2
2 -
2 -
- 2
2
2
-
+
"
2
E)
,.
2
+
-
+
" F\
+
2
2
42
2
,'= +
2
<
2
@G
,.
4H
@;;G
0
" @;;G<
"
:6;
:7: +
<
I
2
"
+
B:C7'
82 -
,'= BDE60
[email protected];B
,='8=9 ,
"0
:@
:@
E
2
#&0)
GG
,.
2
4GC
<
" @;;F<"
@;;G
+
40
,.
2= '
H
!8
!0.
2
"/
2
2:@
@7
@6
H
,. JC0 @
,. J:
2
-
C
,. JC0[JC0 @
,. JC0[J:
2
@
4
/
C\
,. JC'
E
,. JC0[JC' @
2
@
"
+
B( (&
,. J:[J:
" @;;G<"
@;;7
4= < V,'=
=9 , +
+
,.
[
;"
2+ +
2
B80
,. JD
" ?
2
2
4/
" @;;7<"
@;;7
2
-
2
2
,.
2
2
2 -
,'=
"
,'=8=9 ,
2
EG
*E
,. JC0
,. J:
".
2
2
2
2
2
4
"
@;;7<"
H
(
@;;7
2
,.
2
2 2
4. ,<
4 B<
2
B)
8+
2
2
"%
- -
-
4 B&) < +
2
+
2
" 0
2
4H
,.
(
@;;7<"
@;;7
,.
.,
#&0
B&
.
22
-
-
B&)
+
+
3
2
-
@;@ 0
0
2
2
@@
2
+
+
[email protected]
+
DF
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
<+
-
2
+
,'=8!!', +
,.
2
+
8
"
+
2
4 ,. J: JC0 JC'
6"C
?& =)
?& =J?D
+
G
D
2
" L
C) +
2
O 6"F F"G 6"7
2
+
JG<
-
" 0
,.
2
J?F
?& =
+
" 0
+
2
?& =
2
4
.
" @;;7<"
@;;;
2
.
B
22
%
2
8H -
,.
"
2 -
,'=8=9 , +
,. JC
+
,. JC'< +
B
4 ,. J:
2
"
,. JC' O G"E
%
O D"F
2
*
2
2
" @;;;<"
@;;;)
,.
2
0- 80
2 2 -
"
+
H-
2
@
,. J:
F)
B:C7'
76)
0
8,
G)
BDE60
@FD)
0
8
:D6)
BDE60
@6)
+
O @6
"
G)
,.
-
O;6
C66)
[email protected];B
,. JC0
2 ,. JC
$
+
2
,. J: O 6"F
,. JC' O 6"C
22
,. JC0
2
8H -
4.
,'=
,. JC0
@6)
8!
@FD)
[email protected];B
0
,. JC
8
:D6)
@:
,. JC'
8!
H
" 0- 80
2
4O ;"C<
:D7 +
2
,. J: D
B( (&
:C)
:C
,. JC0 @:
:
,. JC'
2 ,. JC
"B
2
,.
+
,'=
,='8=9 , +
4$
&
@;;;
2
)
2
4! (<
2
,.
2
-
2
" ,. J:
@66
;
,. JC0)
BDE60)
[email protected];B
2
@D
@:7 ! (
F
,. :
"
2G
[email protected]
,. JC'<"
" @;;;<"
4O F"7<
,. JC0 @
,. JC
"
,. JC0
2
2
2
"
,.
2
G7
+
2
C
+ 2
@
"
@C
2
2
,.
-
2
2
,.
4&
$
22
2
[email protected]
-
+
3
:666
,.
2
,. J:
" @;;;<"
2
N2
2 -
,'= +
,. JC0 JC
,'=8=9 , +
@;:
"
,. JC'
2
O 6"7
4$
@C
JC'
" :666<"
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
$
:666
2
<
0.
)
4
0
4
<
,.
2
" L
0
0.
GF +
B:C7'
,'=8=9 ,
82 -
4
<
,'=8=9 ,
[email protected];B
<
*GF
,. [email protected][[email protected]
7
EG)
4O7;< S
[email protected]@< ,. JC'
,. J:
$
,.
,'= BDE60
4
" 0
JC0
8 2
2
JC )
2
" 4:666<"
:666
2
,.
2 2
,.
C6
7G6
4!&,) <
!&,
-
"
2
2
+
C\
4
"
+
"
2
!&,)
:E
C
4C\ P =<
" :666<"
H
'
:[email protected]
2
2
,.
JC'
2
#&0)
C
,'=
,'=8
+
+
2
2
4,'=8=9 ,<
2
,. JC'
"0
O 6"C
4H
$
+
" .
-
2 -
+
,. J: JC0 JC
"
2 -
@[email protected] N 2
'
:[email protected]<"
:[email protected]
,.
[email protected];B
,'=8=9 , +
#$, ' 4#
$
, -
U
+
2
@D
'
2 <
+
[email protected];B
H
#$, '
+
B( (&
,'=8=9 , +
O @66
2
#$, ' +
+
=
4$
:[email protected]
,.
2-
+
2
%
2
2
,.
+
"
@6C
+
+
2
,'=8=9 ,
2
<
2
" :[email protected]<"
,.
0!/8,'= 4
2 -
+
"
+
+
;:
2
S
8 2 4 ,. [email protected]<
2
@@
2
2
,.
2
-
4=
2
" :[email protected]<"
2
2 2
4010<
,.
"
,.
-
2
2
+
JC'
2
<
8 2 -
$, ' 4
2 -
" :C
,
P[
-
4. ,<
4 ,. J:
,'=8=9 , +
-<
4 :@
<"
:C
E
0
@
2
4
F
2
4
+
'
,.
2= '< ;
0
2
2
" (
,. JC0 JC
@C P[
@
4
]F
2= '<
^ @C F P[
7
2= '<"
2
2
,.
4JC0[JC0<
,.
4 ,.
<
2
[email protected][JC0 [email protected][C'
2
S
< +
010
4
2
O ;G)
:[email protected]
2
-
" 4:[email protected]<"
@F
.,
3
8 2
[email protected][Y
4 ,. [email protected]
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
!
--
:[email protected]
,. )
2
2
2 -
-< +
2
+
2
"
,'=8=9 ,
0!,'= 4
"
-
#$, ')
0!,'=
"!
#$, '
2
,'=8=9 ,
[email protected]
Z)$
8
2 )) +
4!
8
,.
2
--
+
+
" :[email protected]<"
'
:66:
2
,. )
E8 B 4 E8
2
<)
"
4 2
2
0!,'=
"
#$, ' $
+
E8. ,4 E8
%
- <
8
"
;7 #&0 +
"
2 2
- -
+
<)
E8 B
<
2
E8. ,)
2 B&)
$B,=
4
B&)
" E8 B
Y/ 4
. . , 4 E8
-
Z)$
,='8=9 ,
,'=<
+
,.
,. JC0)
#$, ' 4
2 -
+
,. J:
2 ))
+
E8. ,)
-
<
+
2 2
+
,.
- E8
< Y/)
+
-
,. )
,. )
4'
2
,.
" :66:<"
@E
"
+
2
2
+
H
:66:
2
"
2
2
,.
,.
-
2 E8. ,)
E8. . ,)
/
2
+
B( (&
2
2
2
!8
8 8
+
+
E8. . ,
"
2
,. JC0 JC
+
JC'
2
,'=8=9 , +
2
"=
"0
@F
@@6
@
;D
2
2
3 +
+
,.
3
" B
2
FC +
,. JC0
JC )
JC
,. JC'
2
" ,. JC0
2
+
:
2
-
2
3
+
!
2
"
2
,.
-
2
2
2
2
+
4
" :66:<"
$
:66:
%
2
2
2
"
22
3
0
@6)
O ;)
"?
@G
,. )
"
O
2
4$
2
2
O 6"DF)
2
2
2
3
O 76)
)
" 4:66:<"
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
$
:66C
,.
2
L
.
-
+
:66 .
2
#&0)
&
B
_0
2
+
-
-
U.
",
2
022
" ,.
2 -
,'=
,. J:
,. JC0
JC
,'=8=9 ,
<
,'= +
S
"
"
2 #&0
=
-
22
4=9 ,
,. JC'
" L
82 -
*:66
8
@;D) 4O;G<
8 2 4 ,. [email protected]< E
,. [email protected][JC0
-
O 6"66C
JC
O 6"[email protected]
4$
=
,. [email protected][JC'
2
"
" :66C<"
:66C
,.
'
2
"
@:6
2
2
@6)
G
,'=
"
* @:6
4O7"C)
@6;)
<
4O;6"C)
@
2
,. J:
< S
2
8 2 4 ,. [email protected]<
@6
-
,. JC0
4=
" :66C<"
B
:66C
,.
2
2
2
"
2
+
F6
FE
2
2
+
" /
0=. !
,'=8
=9 ,
+
"
F6
F6
F
2
2
, . [email protected][JC
@7
2
H
,. JC[JC
2
2
2
,. JC[JC
+
,. [email protected][JC
2
" F6
C
2
2
S
" !
+
B( (&
8 2 4 ,. [email protected][[email protected]<
2
,.
2 +
2
2
-
+
4B
" :66C<"
'
:66C
,.
2
-
3 -
+
2
2
@@@
" 0
D6
#&0)
4010<
010
2
+
DE6
2 -
2
"B
[email protected];)
,'=8=9 , +
"
2
2
@@@
4OE"C<
G
"
JC
-
,. JC0
+
,. JC
F\
+
?& =)
?D[?D
" ,. JC0
+
+
,.
010
3
4'
+
" :66C<"
:66C
,.
2
22
-
2
+
+
2 -
" ,
#&0)
+
,'=
-
+
,'=
+
,'=)
" #
,='
4=9 ,
, -
,'=8=9 ,
-
2
:6D
-
82 " #&0
"
2
< B9Y ,'=
-
" (
@;
,'=
B
O 7)
:" I&'(H%L0 M. 0 0=
3
,
-
"
[email protected]
+
-
-
,'=
O 6":
"
O ::
,. JC'
2
,. JC0
-
O 6"6
O @F
,. JF
4
U
,. J:
-
O @"6
,. JC
JE
-
" :66C<"
:66C
2
=
+
2
,.
8
= 8,'=
3
*
,.
"
8
8
0
2
2
2
4= 8,'=<
3
+
,.
"
,.
2
2
2
,. [ ' '
!8
E8. . ,)
"0
8 8
"
= 8,'=
2-
,.
(
; P[
' '<
@C
E8. ,)
,.
; P[
8
4
+
+
!
2
2= '
"
2
,. 2
#&0)
2 -
"
2= '
=&0
+
4
U
" :66C<"
H
(
:66C
2
,. )
"
,. )
,. )
2
*
@"
,.
2
-
+
!8
"
:6
8 8
2
H
:" ,.
2*
2
C" %
B( (&
+
"
,.
:7 # 4
<)
:DF
"
D" ,.
E)
F" H
@7)
H
4E2::"
C<
,.
@6
"
2
(
"
,.
2
* ,.
0 ,
2
+
" ,.
,.
2
-
+
4H
/
(
,.
4= 2
,.
+
,. [email protected][[email protected]
2
,. JC0 JC
+
<
JC')
,'=
8 2 - ,'=< +
* ,. [email protected][JC0
,. JC0[JC0 +
4/
:66D
,. [email protected][JC'
" :66D<"
%
22
,.
2 8
42
2
U
-
< +
"
4!&,<
+
+
"
+
2
2
8=
"!
-
+
$2
-
0!0 ,'= 4
$
JC'
" ,'=
2
2
JC0 JC
8=
-
2-
2
2
"
2
+
:66C<"
2
,.
2
:66D
+
0 ,
2
#&0)
E8., 4E8
+
" ,
2
8
2 2
<)
4 2
"
:@
E8.., 4E8
" ,'=
G7
U
@6
<
"
2 2
@6)
2 -
<)
:" I&'(H%L0 M.0 0=
2
* ,. JC0
-
O 6"DD
O 6"6E
,. JC
-
4$
=
2
-
O C"GF
O 6"@C
,. J:
2
4010<
2
2
"
DE
,.
8
E
"/
@6)
8
$ ,' +
BDE60
+
-
" 4:66D<"
:66D
G
,. JC'
[email protected];B
,'=
"
L
*DE
,.
8
E
-
:
8
:
,.
-
,.
-
4=
T
4%
" :66D<"
:66D
$
2 Q 0
"
2
< 0
2
,. JC0
+
,.
DG
.,
3
" 0
JC'
2
,. JC
2
1
4T
:66D
2
P
"
#&0
2 -
+
-
"
8
-
2
2
*@
,. JC' 4 [email protected];B<
"
+
2 4BDE60
2
" @E6 P
L
)
,. JC0 4 BDE6B[[email protected];B<
2
2
[email protected];B)
,'=
,'=8=9 ,
,. JC
::
L
+
B:C7' BDE60
,'=
,. J:
" :66D<"
,.
<
= 8,'= $B
B$
2
+
-
2
4 BDE60<
2
[email protected];B
2
F
2
"
H
,. JC0
JC')
41
-
O 6"C
B( (&
O @"E
2
" :66D<"
/
:66D
2
-
H
,'=
2
,.
)
2
2
-
8
+
,.
,'=
+
+
+
2
+
"B
3
3
-
-
- +
,'=
2
+
3
+
2
3
-
- +
+
4/
B
:66D
22
,.
-
2[
2
2
"
2
+
O ;@";)
8
S
@DG
,.
@7
$, '
+
8 2
8H -
,.
C6D
"
,'=8
9
2
+
2
" :66D<"
" 0
O G";)
6":)
O
2
" 0
2
+
-
,.
+
+
=
4B
" :66D<"
:66D
2
,. )
,.
2
+
,.
4
-
2
" L
-
@66
"
2 #&0)
+
-
0=.!
,'=8=9 , +
:C
"
2 - 2
2 - ,'=< +
" .
2*
-
:" I&'(H%L0 M.0 0=
2
+
+
"
2
2
0=.!
,. JC0
+
,'=8=9 ,
"
4=
,. J: JC
JC'
" :66D<"
9
:66D
2
2
2
,.
-
+
"
2
,.
2
+
"
+
2
7;
+
2
"
,'=
" 7;
CE
F
4 ,. JC0R `:
2
"B
,. JC R ` @
,. JC'R ` :<
2
*
3
+
"
2
2
2
+
2
2
2
,.
-
2
2
0
49
" :66D<"
:66D
,. JC0
,. JC'
3
,. J: JC0 JC
+
+
+
2
,. JC0)
2
*
" L
JC' JC#J JF JE
" ,. JC'
+
-
2
"
J7
+
,. JC'
-
22
"
+
,
$'!B( 4
, .
'0
[email protected]@ D
.
#[email protected])
2
-
,'=
2
:D
< +
H
"!
+
#+
B( (&
2
2
" 0
,. JC0
FG66
,. JC'
40
@D666
" :66D<"
T
:66F
,. JC0
,.
,. JC0
2
+
,. JC0
2
4 2
"
2
2
<
U
82
2
2
+
2
2
2
4T
" :66F<"
N
2
:66F
4010<
,.
! ()
2
,.
-
010
"
2
CD: ! (
2
#&0 +
.0
+
8 /9
2
2
.
" #&0 +
"
2
OC"F<
+
@G
2
+
@G)
4OF"6<
,. [email protected][JC' [email protected]:
[email protected]"F<
" .
010
+ 2
+
010
"
-
<
C 2
CD:
,. [email protected][JE 4F
2
2
,
;D
2
-
4
:
+
010
2
,.
2
-
010
+
4N
" :66F<
!
:66F
2
2
+
+
2
"
+
:F
:" I&'(H%L0 M.0 0=
,.
2
+
2
.
,. J: JC0
2 - ,'= +
JC'
O ;6)
"
" 0
S 8 2 ,.
7)
4 ,. [email protected][[email protected]< O
4 ,. [email protected][J: [email protected][JC0
4
,. JC[JC<
2
2
[email protected][JC'<
" (
2
2
+
2
/
:66F
(
< E7
,.
4!
2
+
-
2
N2
"
2
H
! () 4 !
@GD
2
" :66F<"
2
2
,.
+
"
,. J:
82 -
,. JC0 JC
JC'
,'=
,'=8=9 ,
" 0
E7 ! (
-
O :";
,. JC'
,. JC
+
-
O @"@
4/
" :66F<"
H
:66F
'
2
+
CEF)
"
,.
2
0^'
)
H-
,.
2
4 ,. [email protected];
<
9 )
4 ,. [email protected] 0 3
"
,.
2
D77)
B^0
$
< 2
2
,. [email protected];
+
,. [email protected]
C
2
:66F<"
:E
+
4H
"
H
B
:66F
2
,.
2
:
@66
2
2
"
2
B( (&
2
2
2
@66
"
2
2
2
2
+
,.
,.
-
2
2
2
2
" =
0=.! +
+
2
+
,. JC0
"
%
-
F6
,.
2
2
0
2
,. JC
"
D
2
"
2
:66
2
2
4B
!
" :66F<"
:66F
,.
2
2
+
2
"
2
,.
2
" 0
"
4
JC'<
,'=
G6
4 D
@;
2
2
,.
2
,.
G6
,.
2
4 ,. J: JC0 JC
G6
F
"
!
2
2
$, '
-
J:<
"< +
E
:G
@
2
2
+
JC0
2
3
:" I&'(H%L0 M.0 0=
+
2
2
4!
!
" :66F<"
:66E
,.
4 ,.
2
2
22
J: JC0 JC
JC'<
+
2 - ,'= ,'=8=9 ,
+
" $
-
2
H[
2
+
2
2
#&0
" .
+
-
,. J: O :"6
,. JC0 [email protected]"6
4!
:66E
<
'
,'=
"
))
2
3
FF 0
-
+
" B
2
@6
22
,'=
2
,. J:
,. JC0
4 ,.
-
" 0
O ;D"F)
2
49=( <)
2 2
* FF 0
2
-
2
+
28
<
2 2
F G
S
"
'
'
'
+
2 #&0)
2
"
+
4
-
2
,.
2
Z)
-
,. JC O 6
" :66E<"
#
40
,. JC' O @ D
2
S
+
8 2
JC
OF"F)
"
:66E
,.
"
J:
,. JC0
JC'
JC'<
:7
2
8 2 - ,'=
2 $, '
,'=8=9 ,
H
"
2
,. [email protected][[email protected]
O 77"F)
O @@"F)
"
4'
-
2
S
&
2
,.
-2
-
2
-
:76
D:6
#&0 +
P
2
R%
- #&0
#&0)
2
#&0
2 2
2
+
#&08
"
#
28
" :66E<"
,.
+
-
2
:66E
+
-
,. JC0 [email protected]"C<
,. JC 4O @"@<
,.
B( (&
-
"
,'=
2
8
"
"
2
+
,.
"
,.
2
"
,.
2E
@:
2
2
4B:C7' B:;:
G
4 ,. J: JC0 JC
#
BDE60 BDEE0
JC' JC# JG
2
:)
8 2
"
-
+
+
G66 +
CG)
''#
S
" 0
,. [email protected][[email protected] S
[email protected];B<
J7< 2
2
2
[email protected]
EFE)
,. [email protected][JC0 4O F"C< F)
,. [email protected][J: 4O 6"C<
@"@
4O ;C"G<
,. [email protected][JC' 4O 6"G<
2
+
4&
" :66E<"
2
:66E
-
,.
-
2
2
+
E8
4E8 B&<
4E8..,&<
4
-
"
" :66E<"
:;
2
E8
,.
E8
2 2
:" I&'(H%L0 M.0 0=
1
:66E
2
,.
+
- +
+
-
,.
2
" 0
2
4 &B< +
2
+
41
1
L
&B)
22
2
-
"
4$
N
,.
"
-
8
,.
-
2
) <
2
JC')
"
+
,. J:
-
2 - ,'=
,'=8=9 , +
+
L
2 -
+
#&0)
P
,. J: JC0J JC
B
=&0)
,. 2
2
4$, '<
#&0
:66E<"
:66E
-
2
+
2
"0
,. JC'
-
$
O :": N
$
,. JC'
-
O @";
N
" P
O C"G ,. JC0
JC
L
O 6"C
)
2 ,. J:
"
41
" :66E<"
:66E
,.
E8
E8
2 2
+
"
0
2 2
4
,.
2
2+
+
E8
2
+
-
<
E8
2 2
" ,.
" = ')
4
< ,. )
2
+
C6
"
H
@"
-
2
B( (&
E6
"
:"
+
C" H
"
+
2
4
!
--
" :66E<"
:66E
"
#&0)
+
,.
4
F G
,. J: JC0 JC
2
-
@6)
,'=
JC'
2-
JC#<
4 #$, '< +
4 /=9)
O :6
2 -
"#
<
#&0)
,.
,'=
2-
-
2
"
D)
E;)
':6FB
,. J:@ G)
2
+
@EC)
8 ?
BD77'
,. J::
[email protected]:B
-
03
@6)
:C7)
8B
,. J:6
"
4 ,. J:6 J:@
4!
--
-
+
J::<
" :66E<"
:66G
22
2
40
< :@:
2
,.
"
,. J:
8 2 - ,'= +
,. JC0 JC
,'=8=9 , +
2
,. J:
-
O 6";
2
O ;7":)
4
" :66G<"
[email protected]
JC'
" :@: 0
2
,. JC'
-
8 ,
O 6";
S
JC
,. JC0
8 2
4 ,. [email protected]<
:" I&'(H%L0 M.0 0=
,
:66G
0
2
%
)
2
D6
- 3
:66D
2
6E
+
,.
%
+
)
2
+
=
"
+
,.
0
2
2
!
-#
+
2
,.
"
-
2
,. -
2
2
,.
+ 2
+
2
-
,.
"0
2
2
-
-
2
2
O ;7"D)
-
2
2
2
2
2
2
2
,.
2
2
4,
" :66G<"
H
:66G
2
2
,.
-
22
O ;68 ;F
O F8 @6
-
+
010
,. )
E8.,)
010
+
+
:
"
E8.,)
"
O F8:F)
2
3
2
2
3
-
4H
:66G<"
:66G
N2
2
,.
C:
2
-
,.
H
+
2
2
"
, ')
+
2
D;
4,
'
0 $)
<
@:6
2
40
$'?)
4$ 2
< EG
' ?
<
+
" 0
,. [email protected][[email protected] O 7)
, '
0$
,. [email protected][JC'
O ;D)
O :)
O
,. JC'[JC'
,. [email protected][[email protected] O D"F)
,. JC'[JC'
,. [email protected][JC'
O @"F)
2
;
$'?
,. JC'
2
"0
,. JC'
0$
$2
" $
,'=8=9 ,
;6)
B( (&
2
2
:
+
"
0$
, '
,. JC'
+
,.
2
2
-
,.
+
2
#
4
" :66G<"
:667
C
4Y/<)
3+
+
2
4$B,= <)
,.
2
-
E8 B&)
+
2
2
+
2
"
- -
-
E8
#&0
4E8 B&<
2
2+
+
,.
E8 B&
+
2
E8 B&
" #
2
,.
2
"
2
:D)
2
2
:@)
"
-
2
2
4O 7"7<
+
:7G
,.
:@
-
2
O
O [email protected])
4#
O F)
" :667<"
CC
:" I&'(H%L0 M.0 0=
! S
:667
-
2
.0 # 8 /9
4B
H
+
22
2
+
:
- -
+
<
,.
"
%, (Y
#&0)
2
2
@E82 Q
2
G82 Q
2
,. J:
J:C
.0 # 8 /9 .!
+
"
H
2
@@E B
,. JC'
E"F
O :"F
B
H
C
,. JE)
4! S
:667
+
C;E
S
"
-
-
2
+
-
JC
,.
O C)
JC
" ,'=
2
=9 ,
C66
+
-
. '
,. JC0
)
<
2 -
[
7
'
,. J: JC0
" 0
#&0)
4 BEDD0<
" :667<"
L
# 4 -
+
,. J7)
,. JE)
@6
!
O
7
2
,. J7)
@@7
-
"
40FC; <
2
,'=
" #
,. J:
3
2-
2 - ,'=
2
+
" 0
-
O F"CC
#)
O D";C
" 0
,. JC0
+
2
4!
" :667<"
:667
)
@6
2
! (
"$
010
,. JC'
2
! (
2
"$
2+
2
CD
"
010
+
:
-
H
2
" $
,.
,.
=
$, '
B( (&
+
,'=
" 0
2
,. [email protected][JC'
2
+
" 010
2
2
2
"
,.
2
-
2
+
010
2
+
2
2
4
" :667<"
:667
N2
-
,.
+
G6
2
#)
2
4 -
.
S
"
#
[email protected]
<
"
9
#&0)
2
2
-
" ,.
,'=8=9 , +
"
,'= 2
,'= 2
2
+
,. [email protected][JC'
+
G6
"
!
-
4
!
+
#
,. [email protected][JC'
2
"0
O 6"; [email protected][@@@<
" :667<"
:66;
4
,.
+
<
" L
+
?& =
-
#&0
2
-
,'=
2-
0 9 #&0 O E)
2
3
2
?& =)
F
C)
+
G
"
;)
,'=
!
22
4!
!
CF
:66;<"
,.
D
:" I&'(H%L0 M.0 0=
H2
2
:66;
-
2
!& ,
,.
+
" L
+
#&0)
-
+
.8.
,.
" H
2
,. J:
#&0
,. JC0
"#
,. JC'
,.
"
=&0
+
,'= +
#&0)
2-
2
" B
2
!& ,
!& ,
.
2 Q
2
"
CGC6 #&0
2
"
2
* ,. J:
O67
,. JC0
,. JC'
[email protected]
"
4H 2
H
" :66;<"
S
2
:66;
-
,.
2
2
2
2
2
2
+
,.
,0
"
,.
,0
?!:a:@0^' V
#&0)
4 ,. J: JC0 JC
,'=
!&,)
JC'<
4 ;D'^0 V
@@:GCFD
G:[email protected]@<
,'=8=9 ,
S
"
2
-
2<
,0
"0
-
O ;C"C
,. JC'
-
8 2 O E"D ;D0
,. J:
[email protected] +
-
O 6"E
O 6"E
O @@"7 ?!:a:@'
-
CE
,. [email protected] 4S
,. JC0
-
8
O D"7
,0
O [email protected]"@
2
"
H
2
2
2
-
4H
B( (&
,.
,0
2
S
" :66;<"
,
:66;
2
-
,.
,.
2
2
2
2
-
2
O ;7)
2
,.
" ,
0=.!
2
,'=8=9 ,
+
H2
!& 2
4,
:66;<"
(-
:66;
2
%
22
" 0
#
.
<
+
[email protected]
" B
-
,.
#&0)
,'=8=9 ,
4
2 $=. 4
<
+
"
[email protected]
@;D .
2
,. JC0
#
)
)
-
)
OC"@; ,. JC'
-
O 6"GF
"
4(-
:66;
,.
2
-
#&0)
,. JC
.
)
)
O
[email protected]
,. JC'
2
%
4 ,. J: JC0 JC
JC'<
"
,'=8=9 ,
@:G
,. JC0
22
,. J:
8 2 - ,'= +
O G"67
<
O 6"GC .
-
2
JC'
" :66;<"
0
-
@FE #
,. J:
#
2
,. J: JC0 JC
" [email protected]
6"G;
8
2
-
" 0
O :"@7
CG
"
,. J:
,. JC'
:" I&'(H%L0 M.0 0=
-
O :"DG
2
" ,. JC
40
" :66;<"
H
:66;
2
2
2
2
-
+
2
$
L
JC'
JE
,. J:E)
L
"
)
+
,. JC0
,'=8=9 , +
" 9
,'=80=.!
2
"
2
"
,. J:E
"
49
)
,. J:E)
+
+
2
!
DDE
2 #&0)
9
)
E
" ,.
[email protected];B< ,.
4O ;D"F<
2
,.
+
2
-
2
4 ,. J: JC0 JC
JC' JC# JG
4 B:C7' B:;:
BDE60 BEDD0
2 +
2
S
"
;;F
FF
8 2
4 ,. [email protected][[email protected]<
2
D"F< ,. [email protected][JC' 4 `7RO 6"7<
-
2
"
* ,. [email protected][JC0 4 `DFRO
,. [email protected][J: 4 ` :RO 6":<
4!
"
:66;<"
:[email protected]
,.
2
2
B&)
2
4O F"F< ,.
+
9
2
2
G
.
" :66;<"
=
-
;D6
<
FD;
"
[email protected]
:67)
4H
:66;
J7<
;)
+
B&
C7
H
+
", 2
,.
+
,.
2
"9
-
:; -
,.
2
+
!!', 4
-
2
$, ' 2
2
< 0=.! 4
U
2
,.
,.
2
82 -
B
7G";7
B
7C:
2
,'=
O D"CC
%
4 ,. J: JC0 JC
"
2
2
+
,.
,. [email protected][J:
' ,'=
:[email protected]<"
:[email protected]
JC'<
<
'
49
22
B( (&
"
2
* ,. [email protected][[email protected] O
,. [email protected][JC0 O C"CE
,. J[JC' O @"67
4
C;
,. [email protected][JC
O C":D
" :[email protected]<"
C".0 (= 0 ?(.( /#
' "1 !13?43!51 4:3 :5463;5
2
,.
,. J:
,. JC'
H
2
)
#
;E
2
,. JC
5
$
3
+
:
"
"1 !13?43!5151 "?4"16";F
$
2
+
'
(# 0)
2
4 #?
K<aD
"
"1 !13?43!51:31
$
#&0
H4"!F1 "-4"G+F!F46";FI3
+
#&0)
-
=
0
H
-
+
2
7+
2
2
+
:66 b
,'=
+
C:
"H
-
@66 b
-#&0
2
#&0)
8:6 '
+
+
"! -
-
2
#&0
;E
"$
#&0)
*
:F8:E
2 -
2
2
&
+
-
" !
2
2
+
7
+
"
'
'
-
"! -
#&0
. &0 ,
. &0 ,
-
-
$
=
H4"!F1 ;"?4"16";F
D,5<34=3 'E
D6
" ! "
=
H
,5<34=3 ' =/'$(. &0 ,
'
2
&
8
0
H
C:
8
--
-
4S
=
2
'
H
-- S
T
S
7R(
C:
2
!
8
2
2 4:
=
&0
C:
'2
'
2
'
(
,
CF
8
(
-.
2
2
(
[email protected]
2
:"
6
=
8
,
2
8
(
2
:"
6
- .
8
-- C
--
<
C:
DFR
ER T
GRT
=
@
8
:R
-- @ S
8
2
S
@R
CR. B, S
-- : S
8
B( (&
&0 ,
C"
. 0 (= 0 ?(. ( /#
.
3"4
563
I3
)+";# 1
5+43!5 43
I3
)+";# 14"!F1F1 3;A5+5
2
'
# 0B&/! '<
K
D76
!& , ,.
+
=
4
=
,'=
./
4=/'$(
/ <
"
,'= +
"
. ' 3"4 563
Z)=
3:5!C
))
2
"=
#&0
,'=)
-
-
+
2
2
" ?
"I
-
=
3
4,
,'=
2
3
2
c#&0
2
c.
2
cH%
cH%
cB
. =#
2
V
8
c0
c$
2
2
" :66E<
"
c?
c,
"
2
*
cB
2
-
+
2
4!
D:
<"
"
,'=
2 -
+
+
2
2
2 -
L
2 -
+
H
=
,'= -
2
2
"/
-
2
,'=
4$
-
" :66E<" 9
,'=
@" ! U
8
"
2
#
-
*
0
+
-
B( (&
4#
-
<
#&0
"
d!
B
d(
:" ! U
8!2
- ,
0
4#
2
-
2
#&0
2
82
-
d!
2
d$
d$
2
-
-
4
2
<
"
2
4$
< 4! 2 ,
2
4$
2
-
-
< 4$ ,
< 4Z) U.
)) -
<
-
<
< 4T
S
"
:[email protected]<
,
-
-
"I
=
0
'
"
"
,'=
2
2
4=/'$( #
2
<
"
+
4
'
;E +
2 "0
./
!& 2 ,.
/ <
2
8
2
2
"
2
82
-
2
"! 2
2
,
"
2
4=<
-
V
-
2
+
- +
U
4!
4_<
DC
,
<"
+
" #&0
2
2
!&,)
2
K D76
2
!&,
-
2
",
F\
C". 0 (= 0 ?( . ( /#
-
",
#&0 2
#&0)
F\8C\ +
+
2
#&0 2
F\
=8_
2
2
= 2
-
FC6
4
+
=
"
-
4T
-
S
" :[email protected] =
'" (3?54
(3?54
:66;
"
I3 (3?54
"
'" ! 2 ,
! 2
,
-
+
:66F<" ! 2
C"@ ! 2
"
8_
-
+
+
M
2
,'=
!
(3?54
,'=
"! 2
+
!
= 2
<)
=
2
F\8C\
2
"
-
" !
9
2
+
,
"
2
2
2
40<" ,
'
4 < 4=
DD
F\
8-
-
-
C\
022
U
K
!
(#
&
:66F<
H
(3?54
! 2 ,
!&,
9
'
K
! 2 ,
2 8$ -
+
!
&
(3?54
5
L
0
B+
! 2 ,
9
+
4.
'
0
+
- +
"
-
,
.
DF
022
<
2
" 9
" ,
4=
$
:66F<
.
B( (&
S 8 2
4=
022
"
!
:66F<
C". 0 (= 0 ?( . ( /#
! 2
S
8 2
T
S
2
!&,
4
" :66: 9
.
" :666
" :667<"
5=2+ #J43!K .L&
3"4
563
J52"<F1:" 6)+";# 1
2
+
"1"45<43!5151 #"AF46";F
G"6" '
=
2 2
,'=
"
2
+
+
+
I
,.
2
-
2
@66b ,'=8
[email protected]
Q 4N
Q 2
S
.Q
[email protected]"D b
Q
[email protected] b
#&0 .
R: b
. ' : 4:F . <
$
4%
#&0 2
<
[email protected]"Eb
[email protected]
'
9
#&0 .
$ ,
Fb 4
,'=
Q
e
F6
"(
;E +
4=/'$( #
<
-
,'=
Q
"$
Q
K<
R
=
:6b
4=
"#
$ /
:
R
. Q<
<
"H
9
4=
2
#&0)
,.
,'=
+
Q
"
4,5<34=3
DE
E)
<
"
:6b)
,'=
H
,5<34=3
.
B
,'=
B( (&
Q
"
G"6"
;E +
,'=
Q ;E)
2
+
2
=
"#
,'=
2
2
2
'
K D76
2
2
,
4.
<
2
+
"
E)
'
2
4.
2
<
D,5<34=3
" H
0E)
!& ,
'
. ,5<34=3
.
/ I3 ,5<34=3
,.
+
.
,
,
+
:
2
K D76
.
-
.
" '
D,5<34=3
,
'
-
+
-
2
S
DG
2
" (
2
-
+
8 2
2 "
.
+
C". 0 (= 0 ?( . ( /#
,5<34=3
,5<34=3 .
5=2+
'
K D76
5 !;'L&&.0 4 . , J:
.
'
.
D7
L
,
"
<
,
"
H
,5<34=3 / 5=2+
5 !;'L&&.0&4 ,. JC
.
'
.
D;
B( (&
<
,
"
C". 0 (= 0 ?( . ( /#
,5<34=3 0 5=2+
5 !;''. ./4 ,. JC'
.
'
.
F6
<
,
H
(3?54
'
.
!
(3?54
/
K D76
:66F<
'
K D76 Z
2
,'= +
:66F<
=
(
(
+
[email protected]
,'=
+
4=
4=
B( (&
022
"B 022
!
8
C". 0 (= 0 ?( . ( /#
#&0
7
-
!& 2
,'=
2
" H
4=/'$( #
=
./
$ 6 . '
:
:
22
Q
=/'$(K
22
F:
-
,.
"
/ <
+
H
.
$
(
.'
I3
"AF4"1 3"4
#
563
)+";# 14"!F1F1
3;A5+5
$
3
+
2
,.
,. J:
,. JC
2
"
:
:
,. JC'
2
=
,. J: D ,5<34=3 . ' (3?54 . ' I3 (3?54 .
(3?54 . . E
2
-
M51
1"45< 1)M4"!F
5
;E
B( (&
,. JC'
E
D ,5<34=3 .
"
FC
,. JC D,5<34=3 .
(3?54 .
(3?54 . / I3 (3?54 . 0E)
+
D,5<34=3 . . E Z
,'=
I3
"
D" P BP 0= ?( 0= M. 0
,5<34=3 . '
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,. J:
;E +
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
FD
H
(3?54 . '
.
'
(3?54 .
,
)
,. J:
=
B( (&
,'=
"
,. J:
=
,'=
FF
.
D" P BP 0= ?( 0= M.0
,5<34=3 .
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,. JC
;E +
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
J.
"
FE
H
(3?54 .
,. JC
(3?54 . .
,. JC
!
-
+
=
,'=
=
:2
.
'
,'=
"
.
+
FG
B( (&
,
)
"
"
D" P BP 0= ?( 0= M.0
,5<34=3 .
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
,. JC'
;E +
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
J.
"
F7
H
(3?54 . / ,. JC'
=
,'= .
(3?54 . 0 ,. JC'
=
,'= .
!
-
+
:2
'
,
+
F;
B( (&
)
"
D" P BP 0= ?( 0= M.0
,5<34=3 . . 0
-
4434
A <5;# 1)
651 ";5+
!3?"1;DO E
:3N5G565
D1 P Q0E
4"L& !
O && D&SQ0E
.0&$R
4"'/. 2!
O
&L D SQ0E
>'Q R$
#! .& #;
O
&L D SQ0E
L$R
.
"
B!?5#3H:3 I3
B1#"H:" #"AF46FG
6)+";# 14"!F1F1 +3;A5+513
545G?51 *"<F M"4FG6"4"!I3 *) M"4FG6"4"!F1 ?"!GF4"G+F!F46";F
,.
+
2
*
,. J: JC
,. JC
4:[;E<
4:66G<
)
JC'
-
2
O :"67 4:[;E<
;E
,. JC'
,. J: 46[;E<
2
-
,.
O ;7":
,. J:
2
-
O :"67
"
"
,. [email protected] S
E6
O6"6
,. JC
-
8 2
O 6"6
H
,. JC'
4:66E<
2
-
O :"6
,. JC'
-
O 6";
,. JC0
,. [email protected] S
,. JC0
-
,5<34=3 . /""
,5<34=3 . /*
-
-
-
8 2
-
O @"6
O @"D
,. JC
B( (&
O6"; !
O ;D"E
-
"
,. J:
O 6"6
D,5<34=3 . /" I3 ,5<34=3 . / *E"
,.
20
"
[email protected]
2
"
2 2
,.
D" P BP 0= ?( 0= M.0
,. J: JC
JC'
2
2
*
#
" 4:66E<
2
,. J: JC0 JC
,. JC0)
'
K =
,'=
JC'
2
+
FF
C
" 4:66C< H
2
D,5<34=3 . 0E"
,.
2
2
=
8
2
= 8,'= 4
&
2
" 4:66E<
,'=<
D,5<34=3 . >E" 9
4:[email protected]<
-
<
JC'
!!',
2
2
$, ' 2
U
2
+
)
<
0=.! 4
6": -
#) 4 -
,'=
,. JC0
-
"
G ,.
O D"F ,. [email protected][JC0 O 6"7 ,. [email protected][JC'
O
,. [email protected][J:
4 ,. JC JC# JG
2
2 -
"!
2
2
2
,.
+
9
"
#&08
,. J: JC0
4
+
,.
2
4:66;< =
U
+
@
J7<
+
S
"!
<
O G"@
,. J: &`G6<
2
,.
4D
"
E:
" 4:66F<
H
'
,5<34=3 . 0
0
,.
,5<34=3 . > #&08
2
2
,.
" 4:[email protected]< % )
2
,.
,. JC' O 6"FD
2
%
,. JC'
+
[email protected];B
" %
)
" :66;<" B
0
2 2 2
4B:7C' BDE60
O 6"F O F"G O6"7
4.
2 2
,. JC0
[email protected]<
,. JC0 O @"E7
,.
4(-
2
"
"
,. J: O :"@E
,. JC O @"E:
B( (&
" @;;7<" 0- 80
O 6"C
2
[email protected]"@P[ 2 ='
2
0- 80
@;;;<" N 2
2
2 H)
+
)
,. JC'
,. JC0
4$
2
"
,. JC'
4$
EC
" :666<" =
)
D" P BP 0= ?( 0= M.0
,. JC0
2
4!
" :66;<"
,. J:
,. JC
O :"67
2
2
,. JC'
"
,.
-
-
+
+
"
+
4 ,.
-
+
-
+
<
" 0
-
+
2
2
+
"
2
* 2
+
,.
2
2
@;D:
"
=
,'=
:@CC #&0
+
,. JC
"$
,. JC'
,.
,.
"0
,. JC
,. JC'
+
2
"#
+
2
+
,.
2
2
4
" @;;7 '
" :66C=
ED
" :66D<"
H
/
B( (&
,
2
!8.
2
-
E8
!0. 4!8
2
8 8
<
2
H
(
2 2
+
4T
" :66C"<"
!
,.
" @;76
2
49
:[email protected]<"
2
3
-
3
"
2
3
+
4
-
" :66: T
" :66D
" :66E<"
,.
+
2 2
,.
2
"
4
@;;;<"
"
<
,.
C 2
40
S
"
,.
4!&,)
2
-
<
4!
" :66F<"
,.
" :666 !
2
2
4T
" :66F<"
2
" ,.
2
4
+
+
"
2
2
+
" "< +
2
+
4
" :66E H
:667<"
EF
" :66G #
"
E"H0 &0H 0=
,.
2
-
4
2
4
2 < +
:66E B
" :66D<"
=
,'=
<
4'
2
2
S
+
,.
#
"
,.
)
+
#
"
)
C
2
-
,.
0
=
"
,'=
"
<
+
2
+
=
,.
+
,'= 4
2
4
U
" :66C #
" :66E<"
2
+
,.
+
+
-
"#
2
3
4/
,.
+
" :66D ,
" :66G<" (
!0.
+
+
2
-
!& , ,.
-
"
4 ,. J: JC
7666
JC'
<
"9
"0
-
-
4
./
-
/ <
+
"
!
,.
2
J: JC
"
#
JC'
+
2
-
+
2
+
+
,.
+
"
EE
H
B( (&
D 3!=5E
0
&" ?" 0
.
$2
'
2
'
-
!" =
'
!8.
N" 0
2
,
2
." :66D" = 2
-
8=
4 ,. < JC0 JC
JC'
F6" 4;<[email protected]:[email protected]"
0
.
?" T " /
-$ 2
0" ,
.
. " N" :66D"
-
2 0
/
4 ,. <?
S
-
R,
S '0 = 2
"0
#
-$
-
B
"
[email protected]:C"
0
S
." '
" @;;;"
$
2
8#
.
.
-
B
0
"
." H
'
,
-
-
-
22
0
2
-
=" !"
-
0
,
T
N
-022
1" H
&
"0
$" 0" , S
B
.
,
0" H
S
. " 0" &
4 ,. <
0
!
" :;R :CG8:DD"
=" $" .
S
" H" ,
28
. " (" '
T
#
0
'
"? "E & "D 2
(" " :[email protected]" , 2
N 2
"
!
" @:; R [email protected]@7"
'
T " (" $
2
" 93
2 ,
!" N"
S
" (
-
-
=
8=
!8
.
R [email protected]@[email protected]"
." !
B
1" .
2
4 ,. <
"4DG<R @[email protected]"
$" " ' 2
2
"
0" :66;"
-
" !
&
0" N" .
.
.
"&
!" '" @;;7"
3 S
-
."
" :[email protected]" 9 U
,2
!8.
" ? " @@ & " C 2
!8.
"
0" $
B
. " $ 3-
2
N
0"
2
S #
9
-
0"
:667" 0
." &
.
$" 0
0
$"
" 7 & " 7R CEG8CG6"
) 0
"
=" $" /- 80 3 #" .
0
!" !
2
,2
Q
(" !" =" , S
"
EG
2
.
B
,
"
R :7:8:7G
" '
-
2
!" :66E"
!" N
2
!8.
=" H
-
9" H
#-
E"H0 &0H 0=
$
'
0
/
,
.
!" ?
T"
2
!" H
"
4'0!(=(,/= <
T"
" =
8?
2
" N
8!
'
"
S
0
:66E"
2
. " 0" '
S
."
. " :66C"
- S
S
." .
2
= 2
.
2
." /
28
0" '
2
!!& @[email protected]:D6" F7R;GC8;G7"
0" B
2
-
2
"
" [email protected]@7:"
." #
-
$" #
-
=" ," # .
N
",
'
8
,. JC'
$" 9
2
!8
2
2
&"
2
,
." H
3 N" $
2 " @GR @C:[email protected]"
," ?" :66C"
22
2
:667"
2
2
Q
2
0
22
-
0
" @;R::;C8:[email protected]"
P" 0
!"
2 2
" #
'" '
-
9" .
2
2
2
2
3
A" =
"
D:RD68DF"
'
!" 0" $
.
" $
0" B" :66:"
!
2
#
#
(-".
f
#
2
-
-
2
(" '" = .
-
'" ," 9"
(Q2
" E:R @6:[email protected];"
. " 9" '
2
S
. " 0" :66E" B
S
2
B '
,'="
" DG47<[email protected]:[email protected]:7"
. " N" # Q
2
." .
,
N" (" 0" .
2
,
" 0"
" '
2
'" T
2
'
0" !
,
"N,
$" :667"
,
= " ? "C7
& "C"
((
2
(" 0
2
" H
&" !2
Q
(" :66;" #
2
T " (" :66D" ,
2"
#
.
" :[email protected]@;@"
E7
- ,.
"( N'
,
2
!8.
" EFR :FG8:E:"
-
H
9
'" $
$
$" T
0" :66D"
.
2
Q
2
=" '
!8.
-
H
B
2
=
!" H
2 ,
2
Q N"
0
" 0
"
2 8
N
-
" [email protected]@[email protected]@G"
9
" "
N" #" :[email protected]"
2
2
!8
2
"N'
,
9
" 9
U
!" N" B
2
"
B
N'
4P
,
,'= '
." "
'" .
"
,
(" N" :66F
S
RDGC8DGE"
3 '"
9
S
V
" ,
(" ?" :66D" ,
,
"
" E:RD 2
." 0
8
@6"C<"
4 ,. < -
8.
/"
S
!" :667" =
="
2
4 ,. <
" ECR :778:;F"
#" .
B
-
* 2
(
2
'
0" 9
2 -
22
R
2
2
-
"( N'
" 4E6<R7;8;E"
B
=" "
=" " H
." "
. " 0" :66C"
. " N" '
2
-
2
S
"0
$
,
N" 0" ' 2
!8
2
,
!"
U
." 0
0
S #
$
$
2
" N"
"
!" " $
&" :66C B
. #=8
( 2
!S
'
," .
U
-
!" ,
B
"'
0" B" $
82
" 0" =
4 ,. <
2
S
'"
2
2
-
" @7RC;F8D666"
U
- ,.
-
.
N" 9 3
B( (&
2
"'
!" 0" :[email protected]"
-
-
H" (
-U
"
S
2
DG" 22R [email protected]"
." &
22
,
F6" 4:<R:778:;F
".
2
,2
N" :66D"
N'
E;
&" ( 80
- ,.
,
." .
&0 : B!
FFRFE68EF;"
.
!P
0
E"H0 &0H 0=
$
. " B" #
H" ?" :66E" 0 2
'
8, -
2
RD;D8F6C"
#&0 .
'
$
2
/-
.
=
$
" H" T
0
- .
-
." %
0
N" #"
2
9" 0
.
-
'" " ?
!
#
" /
S
B
" '
'
" .
,
2
R
" F:RC
. " :666" B
2
0N 2
,2
"
D77" 22R ;@8;F"
!" 0" #
N" 0" !
2
N" =
-
," 0" :66:" (
2
2
PH" _ N . (#"
;FRDC;8DDD"
$
" " 9
@;;;" ,
2
0
"$
B
2
"
/-
0
#"
2
2
2
=
B
0-
!" '
!8.
,
'"
2
-
T " ("
8
" 7 & " :R [email protected]"
0
" H
(" " (
0" ,
".
N" " '
!8.
T" '
," B" :666" 9 U
N
. " ?" H
2
!" !
'
'" =
/.
$
$
." " ,
/
0"
B
?
" [email protected]@D"
!" '" :66F"
2
!8.
-
S
--
2
2
"'
(Q2
" :CR7GC87GE"
H2
B" .
-
!f?" :66;" 022
2
-
2
2
- !& ,
"
N .
-
= " 22R
F668F6F"
H
H" $"
- ,.
H
(" ?" :66G" 0
9" :66F"
2
,
[E8
2 2
Q
N" " 0
#"
-
8B
-
!8
N" . " $
" $
-S
-
,. [email protected]
,. [email protected];"
" E;R F:F8F:;"
H
R
" 0&&0 ! /9 B0! =/(& (=/ /B " :64D<R :[email protected]:ED"
=" $" B
&"
2
!" H"
" !
'" H" 0S #" '" T "
'
"
N'
G6
,
0" (" N" ,. J:E 4:6798 <
" [email protected][@:[email protected]:C
H
H
.
" 0
0
'
H" :[email protected]" 9 U
4 ,. J: JC0 JC
/-
2
!8.
JC' < @[email protected]$
/- ,. JC'
9
B( (&
-
N 2
/-0 , 2
"
!
N '
3
0
,
"
[email protected]"
H
("
" 9
(" @;;G" ,
.
0
=
H
,
H
,0
2
("
T " (" :66C" #
" (
2
." #
S
"( N'
-
'
,
." 0
,
T
-
!" . -
" B" :66:"
2
'" !
2
" [email protected]"
," :66C" =
2
-
8
= 8,'=
Q2
S
2
-
'
"(
"
!
N
&
/'$(. '0" & " D"
T " (" @;;F" ,
2
2
/-0
2
0
9 Q
!
_" (
(
'" !" #
B
H" :666" 9
. " ?"
0
.
,
2
"
$" =
.
.
2
N" . " &
!" ,
4!&,<#
.
@;;7"
. " :66;" ,.
" EFR FFC8FD6"
-$ 2
-
2R
" F;R:6G8:@@"
2
'
0" #
"N
!"
,
"
/- '
-
2
2
- U
, @B
2R
H"
N"
2
!8
" ::[email protected]"
S
," B" P
U
0 $
-
2
2
" [email protected]@[email protected]"
"/
2
2
T"
$
T " (" @;;7" ,
"B
2
N" #" (
"@D& " @:"
" 0 " N" $
S
#" !
/9
" (
,. 2
H
'" =" !
! U
"
("
-
"
4 ,. < B
,
B
."
"
$" .
,
4 ,. <
9
" ? "7F & "[email protected]@;;:"
" ?
2 0
0 (
" @:FR7G;877G"
[email protected]
(" .
#" '
/- ,
2
,2
2
"
#"
2
!8
N
/-
E"H0 &0H 0=
&
" " ?" 9
(" ?" .
/" (" B
/" 0" :66E" = 2
-
$
2
#&08
B
2
&" ?" !
-
-
2
U " (
2
2
!8
N
-
" @DR;;@8;;7"
&
. " 0"
.
0" !" '
/-
(" /)
2
22
.
-
!
=
!" T 2
2
. " N"
4 ,. <2
(
. " @;;;"
2
'
,
,
0
2
"
" C7RED68EDD"
/ H"8 " 0
-
S
0" $"
2
2
2
H
/
!" '" :66D" ,
2
"=
.
-
H" H
"
/
#" . " !
$
2
" $
2
2 (
-
" P
"
B
2
" 4DC<[email protected]@EC"
" &
&" & 3
-
,
",
-
H" & S
T" 9
S
H" :66F"
N 2
,
0"
2
S
!
" :[email protected]@<R:@@G8:@@;"
'"
.
" .
="
2 !
"
H"
" T
" '" T
,
=" . " @;;7"
" N" '
"
" @[email protected] & " FR
@[email protected]"
,
:66G"
,.
=
H"
" &" /
T " (" ="
R
A"
" DER G:G8G:;"
,
!" :66;" ,.
"
N.
=
0
2
= "2
" /" !
2
,
2
R/
2 -2
R DG78D76"
N"
-
&" #
2 N" 9"
2
2
/" /" :66C"
S
'
)
"
@GREF8E7"
=
" /"
2
2
="
Q
?
"
4 ,. <
N"
(" ?" :66D"
2
S
"( N'
!
2
"
,
2
" 4F;<RG;[email protected]"
G:
- ,.
2
8
V
2
H
=
=" "
." B
=" " H
82 - 2
!8
=
B
4 ,. <
3
"'
0" . "
2 82
"( N'
,
.
?" B
2
0" !" H
,.
!8
B" . " :[email protected]"
-
,'=R ,
&" ?" =
2
022
0" .
1" =
B
"
/" &
0" B" H
?
,2
-
"
(" " (
=
9
T " ("
" ,
" F:R :6C8:67"
!
. " 0"
%" $
2DF6C0 4' ,C0D
,
=" , -
!" :66F" =
(" ?" '
'
" [email protected];8FC"
" F4C<R 7C87G"
!
:66;"
2
2
" [email protected]"
1" !
$2
0
'"
-
2 Q
-
'
." B
2
!
. " 0" :66D" 0
-
-
B( (&
' ,C0F<
2
!
,2
--
2
T
P" :66E" '
2
"
(" (
&
0
I" I
!8
N.
." =
!8.
#
(
(" 1
P" . " (
-
4 ,. <
! " [email protected]@[email protected]"
T" 1
-
'
0
P" . " ! S
?
9
. " :66E"
4 ,. J:6 J:@ J::<V
$P. 0& . P 0 /& .
-"
!
! S
--
. " :667" ,
2
0
S
--
8
'
-
,.
S
("
" &
" 1
2 B
'
!
9
-
8,
!" !
N" B"
'
22
&
&
" :GR 7CF87C7"
!
$
2
." 0
2
"
B
!
'" 9
2
. "! S
!8.
-
. " :[email protected]"
#
$, '
"G & " CRFD78FFF
0" !
(
-
P" . " (
. " :66;" '
2 -
"=
- ,.
N
-B
.
" ? " DF & " @ 2
R @:C8
@:G"
T
S
'" B
" :66F" .
2
," B
-
Q
-
="
2
." $
S
N" ,
2
GC
" &1. N"
" @@7 & " @:@6 2
"
8
[email protected]"
E"H0 &0H 0=
!
B" .
.
!"
&"
-
9" 9
2
0" 9
." B
2
."
" ?
-
," #
B"
0" :66F" ,.
S
2
"#
#
"
CGR;D68;DF"
"
0" !
." H
!" $
$" H S
&" $
. " :66G"
#" !
2
2
N 2
2
" S
!" (
2
." $
!8
S
"
!!& @DG78C::C"
" !
&
B
" &
,
"N$
2
B
" !
S!
$" H
'
" P
S -U
2
.
!8.
2 !
-
8
4 ,. <
-
(--
/" M
="
."
-E8.
B" B+
=" T " !
R?
(" :66G"
R 0
" 0 " N" $
$
2 2
!" 0
22
:66F"
="
R @[email protected]"
,.
" ?" .
T
2
'
2
" &
N" T
" '0&'(=" ? " 7E & " E" 2
S
& " :E 2
0
N" !
B" 0
-
2
T
2
S H" @;;;" ,
"
."
4!&, < /-
N" !
.
!
" DFR:;;8C6:"
N"
0
" :666" B
" 7:R ;6E8;@6"
" 0" =
2
-
80
!8
-
-
" ,&0!"
" @6:
R ;C;D8;C;;"
T
=" !
!" @;76" .
-(
2
2 2
.
-
,
0
R.
" 0
N $
B
"
C:[email protected]:"
T
S
.
T
'"
2 Q,'= 0
S
T
!
/
&"
"(
$
4.
T" !
0"
2
'" #" (
!
" !2
9
B
2 Q
. " B" B
'" " #
,'= R B
.
" $
2 Q0
2
<" :FRDC68DD:"
&" :66:" = 2 '
?
S
H" !" :[email protected]" =
=
8
HB"
N"
!
!8
B" :66D" = 8,'= ,
-
0
?
" $P. 0& . P 0 /&" 4:D<R;C8;;"
GD
8
H
'" =" H
.
0
#
2
(" " 9
/-
0
.
2
1
"
N'
-
2
#.
T " (" @;;G"
RB
9
" @:ER [email protected]"
. " N" :66E"
,
"
" (
"0
9" =
N" ," B
-
!8.
2 2
," T "
2
." "
B( (&
-2
" E:[@R CF8DE"
" Y 0" " T
!8
-
N" $" T
P
$" $
'
" (
. " :66D" B
N '
,
"
[email protected]"
1
N" ," 1
-'
'
1
'
'
!" 9" '
2
0
CEF" 2
!" :66E" '
,
2
Y" $
-
. " :66E" #
2
-
!8
-
'
8
"
R [email protected]"
,
-
" @R @@;[email protected]:7"
"
GF
2
!8
-
"
E"H0 &0H 0=
D 5+"AE
,
#" $"
=
#" 0"
#
,
9" '" ?
N" :66E" =
2
,
8
N"
" T" P
(" ="
,'= . / ('P 0= . '=/ / /B
" [email protected]"
GE
H
B( (&
D 3<E
B
0" :66;"
( %= (&. (!%" #
%/,5=%& !8. ( %
"L
5
;8:G8:7"
GG
=0&!9(=01 B(&/ %, (=%&%&
!
(
" C878
$ ,
0 !
R H
#
R H0=!
#
.
(
B( (&
R @E"6G"@;7D
$ R
# R %
(
#
4H
<
R 0
M
R #
'
5
1
3 +
R #
L
H
4!'
B+ 2(
9 (
#
[H
[email protected];;78:[email protected]<
9
4:66C8:667<
5
0
+
4:6678:[email protected]<
R
<R
G7
9
3

Benzer belgeler

Genesys University Müfredat Rehberi 2016

Genesys University Müfredat Rehberi 2016 üstünde eğitime kadar her alanda uygulama yaşam döngüsü boyunca öğrenmeyi destekliyoruz.

Detaylı