Teknolojiler

Transkript

Teknolojiler
Ürün
Geliştirme
Oğuz ALTAY
Satış Direktörü
Şirket Bilgileri












3 Boyutlu Teknolojiler
Mühendislik ve Simülasyon
20 Yılı aşkın tecrübe
Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis
Teknoloji uygulama merkezleri
50 nin üzerinde Personel
ISO ve IEEE12207
TAI, Aselsan ve Dassault System Alt Yüklenici
Sertifikaları
10 dan fazla Ar-Ge Projesi
10 larca yeni buluş ve uygulama
TUBITAK Teknoloji başarı ödülü
30 un üzerinde taktir ve ödül
Hedeflerimiz
Ürün Yaşam Döngüsü
Tasarım ve Mühendislik
Yönetimi
Tasarım ve Mühendislik
Yönetimi
 Küresel çapta tüm tasarım ve mühendislik birimlerinin aynı
ortamda ürünün/hizmetin RFLP tanımlarına göre çalışması
(RFLP: Requirements, Functional, Logical, Physical)
 Ekiplerin, birimlerin, tasarım/üretim gözden geçirme süreçlerinin
aynı ortamda takibi ve kayıt altına alınması
Ürün Geliştirme
Süreçleri
Projeye Hazırlık ve Fizibilite




Ürün sınıfının belirlenmesi
Maliyet analizi
Pazar ve rakip analizleri
Üretim ve tasarım kabiliyeti kapasite
hesabı
 Regülasyon uyum yönetimi
 Temel nitelik hedeflerinin belirlenmesi
 Hedef müşteri klinikleri
Endüstriyel Tasarım
Amaçlar

Fikirlerin, hayallerin kağıda geçirilmesi

Kavramların eskiz ve çizimler halinde
açıklanması

Yaratıcının, fikir sahibinin yeni ürün fikrini,
icadını, tasarımını herkese açıklayabilmesi
Teknolojiler

2D bilgisayar destekli tasarım

3D bilgisayar destekli modelleme
Endüstriyel Tasarım
2D Stil Çalışmaları
 Alternatifli eskiz çalışmaları
 Konsept netleştirme ve görünüş tasarımları
Endüstriyel Tasarım
Ön Model Hazırlanması
 B Class yüzey modelleme
 Paketleme kontrolleri
 Ergonomi
Endüstriyel Tasarım
Stil – Kil Model Çalışması




1/4 kil çalışması(ları)
Tersine mühendislik
Stil gözden geçirme – iterasyonları
1/1 kil çalışması(ları)
Endüstriyel Tasarım
Stil – Sanal Gerçeklik
 Sanal gerçeklik sistemleri ile konsept gözden
geçirme
 Ergonomi çalışmaları
 Paketleme çalışmasının güncellenmesi
 Malzeme ve renk seçimi çalışamaları
Endüstriyel Tasarım
Ön Prototip Çalışması
 Hacimlerin kabaca oluşturulması
 Standart komponentlerin yerleştirilmesi
 Tasarımı netleşmiş komponentlerin hızlı prototipleme
ile üretilmesi
 Paketlemenin gözden geçirilmesi
 Farklı/yeni teknolojilerin entegrasyonu için altyapının
oluşturulması
Ürün Geliştirme
Süreçleri
Mühendisliğe
Geçiş
Mekanik Tasarım
Amaçlar

Mekanizmaların tasarımı ve çözülmesi

Konstrüksiyon detaylarının çözülmesi

Alt parça montaj/demontaj detaylarının çözülmesi

Mekanik özelliklerin belirlenmesi

Malzeme seçimleri
Teknolojiler


3D CAD yazılımları
İşe özel ve/veya parçaya özel mekanik
tasarım yazılımları
Sanal Prototipleme
Amaçlar

3D model üzerinde tasarım seçeneklerinin
denenmesi

3D ortamda montaj/demontaj simülasyonları

Sanal ortamda işlevsel testler

Sanal Showroom

Sanal ortamda insan ergonomisine uygunluk
testleri ve analizleri
Teknolojiler



Gerçek zamanlı, etkileşimli 3D sanal
prototipleme yazılımları
3D ergonomi analizi yazılımları
Stereoskopik görsel sistemler
Sanal Prototipleme
Mühendislik ve Analiz
Amaçlar








Sıcaklık Şok Analizi
Isı Transfer Analizi
Titreşim Analizi
Mukavemet Analizi
Rüzgar Analizi
Düşme Analizi
Yorulma Analizi
Mekanizma Dinamiği Analizi
Teknolojiler


‘Sonlu Elemanlar’ Analizleri
(Finite Element Analysis)
‘Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’ Analizleri
(Computational Fluid Dynamics)
Hızlı Prototipleme
Amaçlar

Fikir Serisi

Tasarım Serisi

İmalat Serisi
Teknolojiler

3D Yazıcılar ve Prototip Makinaları

FDM – Fused Deposition Modeling

PolyJet

SLS

SLA
Hızlı Prototipleme
Mevcut Çözümler

Kavramsal Modelleme

İşlevsel Prototipleme

İmalat Araçları

Son Kullanım Ürünleri

Ardıl İşlemler
1e1 Model İmalatı
Amaçlar

1:1 Görsel Model (Mock-up):
Gözle kontrol ve tasarım çizgilerinin verifikasyonu

1:1 Fonksiyonel, Çalışır Model:
Ürünün çalışma şekli ve verimini belirleme
Teknolojiler


Köpük (Strafor), Seamless Epoxy Paste, Ahşap,
Poliüretan ve Plastik kullanılarak CNC tezgah
ya da el aletleri kullanılarak oluşturulur.
Poliüretan, Kompozit Malzeme, Metal,
Mühendislik Plastikleri ve Hızlı Kalıplama
yöntemleri kullanılarak model oluşturulur.
1e1 Model İmalatı
1e1 Model İmalatı
Hızlı Kalıplama
Amaçlar

1:1 Görsel Model (Mock-up):
Gözle kontrol ve tasarım çizgilerinin verifikasyonu

1:1 Fonksiyonel, Çalışır Model:
Ürünün çalışma şekli ve verimini belirleme
Teknolojiler


Köpük (Strafor), Seamless Epoxy Paste, Ahşap,
Poliüretan ve Plastik kullanılarak CNC tezgah
ya da el aletleri kullanılarak oluşturulur.
Poliüretan, Kompozit Malzeme, Metal,
Mühendislik Plastikleri ve Hızlı Kalıplama
yöntemleri kullanılarak model oluşturulur.
Dijitalleştirme
Teknolojileri
Tersine Mühendislik
Taranması istenen parça
3Boyutlu Tarama İşlemi
Kalite Kontrol
Kalite Kontrol
Amaçlar

Tasarlananla üretilenin uyumluluğu

Toleransların testleri ve uygunluğu

Uluslararası/Ulusal standartlar ve yönetmelikler
Teknolojiler




MPT teknolojisine dayalı Optik Tarama Sistemleri
Lazer projeksiyon teknolojisine dayalı
Lazer Tarama Sistemleri
Fotogrametri teknolojisine dayalı ölçüm cihazları
Tekrarlı sistematik karşılaştırma yazılımları
Kalite Kontrol
Tersine Mühendislik
Amaçlar

Ürün geliştirme aşamalarının dijital ortama
taşınması

Tasarım aşamasında kullanılan fizikselmodellerin,
el çalışmalarının, geleneksel imalat yöntemleriyle
üretilmiş kalıp ve aparatların tekrarlanabilir imalatını
sağlamak, ürün iyileştirmelerini yapmak ve tasarım
detaylarını belirlemek
Teknolojiler



MPT Teknolojisine dayalı Optik Tarama Sistemleri
Lazer Projeksiyon teknolojisine dayalı
Lazer Tarama Sistemleri
Nokta bulutundan Yüzey Modelleme
yapan yazılımlar
Tersine Mühendislik
Tersine Mühendislik