skatteliste - offentlig godkjenning

Transkript

skatteliste - offentlig godkjenning
SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING
Adresse
Heradstveitvegen 255
Heradstveitvegen 244
Nyland
Pundsteigen
Heradstveitvegen 205
Heradstveitvegen 203
VIKØYVEGEN 741
Vangdalsvegen 63
Vangdalsvegen 20
Vangdalsvegen 77
Vikøyvegen 756
Vikøyvegen 777
Vikøyvegen 741
Vangdalsvegen 10
Vangdalsvegen 43
Vikøyvegen 770
Vangdalsvegen 83
Vangdalsvegen 69
Vangdalsvegen 45
Vangdalsvegen 85
Vikøyvegen 750
Vikøyvegen 754
Aksnesvegen 168
Aksnesvegen 185
Opsåto
Eierrepresentant
Tverberg Helga Johanna
Heradstveit Johannes
Hesthamar Anita
Tverberg Helga Johanna
Hesthamar Torleiv
Skår Lars Kristian
Hesthamar Anita
Hesthamar Anita
Hesthamar Anita
Aarekol Mikal
Vangdal Haktor O
Borge Jens Isak
Vangdal Torbjørn
Vangdal Lars
Ystheim Sigbjørn
Aarekol Mikal
Heradstveit Bjørn Magne
Vangdal Olav
Heradstveit Bjørn Magne
Vangdal Nils H
Øksnes Dagny
Vangdal Eivind
Øksnes Ervin Magne
Aarekol Øyvind
Vangdal Kari
Garvik Målfrid Vangdal
Aksnes Lars
Aksnes Erling
Blindheim Gunnbjørg B
Eiendom
1/1/0/0
1/2/0/0
1/4/0/0
1/5/0/0
1/7/0/0
1/8/0/0
1/9/0/0
1 / 10 / 0 / 0
1 / 11 / 0 / 0
2/1/0/0
2/2/0/0
2/3/0/0
2/4/0/0
2/5/0/0
2/6/0/0
2/7/0/0
2/8/0/0
2 / 11 / 0 / 0
2 / 14 / 0 / 0
2 / 15 / 0 / 0
2 / 16 / 0 / 0
2 / 17 / 0 / 0
2 / 18 / 0 / 0
2 / 19 / 0 / 0
2 / 20 / 0 / 0
2 / 21 / 0 / 0
3/1/0/0
3/2/0/0
3/3/0/0
Takst
572 000
1 205 000
240 000
150 000
1 396 000
1 859 000
240 000
240 000
240 000
0
864 000
1 263 000
33 000
1 228 000
1 240 000
862 000
620 000
845 000
393 000
1 067 000
1 138 000
1 841 000
223 000
431 000
948 000
567 000
1 358 000
615 000
300 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
572 000
1 205 000
240 000
150 000
1 396 000
1 859 000
240 000
240 000
240 000
0
864 000
1 263 000
33 000
1 228 000
1 240 000
862 000
620 000
845 000
393 000
1 067 000
1 138 000
1 841 000
223 000
431 000
948 000
567 000
1 358 000
615 000
300 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 002
4 217
840
525
4 886
6 506
840
840
840
0
3 024
4 420
115
4 298
4 340
3 017
2 170
2 957
1 375
3 734
3 983
6 443
780
1 508
3 318
1 984
4 753
2 460
1 050
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 1
Adresse
Kalvatræet
Tungene
Brattelien
Vikøyvegen 720
Aksnesvegen 141
Aksnesvegen 177
Vikøyvegen 574
Aksnesvegen 88
Aksnesvegen 111
Spansketeigen
Aksnesvegen 86
Aksnes Nedre
Vikøyvegen 565
Aksnesvegen 91
Vikøyvegen 560
Vikøyvegen 610
Opsåto
Vikøyvegen 573
Vårlid
Vikøyvegen 694
Skogstad
Krossnes
Lines
Vikøyvegen 578
Vikøyvegen 588
Vikøyvegen 688
Vikøyvegen 651
Vikøyvegen 544
Aksnesvegen 140
Vikøyvegen 643
Knut-Ole Træet I
Knut-Ole Træet 2
Eierrepresentant
Aksnes Lars
Ystheim Sigbjørn
Ystheim Sigbjørn
Fonneland Odd Helge
Thiesen Hauke
Aksnes Erling
Bjørke Brit Jorunn
Hammersland Arne
Nærbø Ottar
Aksnes Eve Nelson
Jordåen Anne K Aksnes
Aksnes Erling
Haaland Herborg
Nærbø Ottar
Aksnes Knut Åge
Aldal Angunn
Blindheim Gunnbjørg B
Aksnes Gunnar
Aksnes Turid
Aksnes Nora Edith
Aksnes Lars Magnar
Aldal Angunn
Aksnes John
Mohn Agnethe
Aksnes Kari Seiffert
Aksnes Kaare
Aksnes Gislaug K
Vangdal Reidar Dødsbu
Mehn-andersen Fredrik
Olsen Steinar Krüger
Ter Jung Lars-erik
Fossedal Tove Dorthea
Eiendom
3/4/0/0
3/5/0/0
3/6/0/0
3/7/0/0
3/9/0/0
3 / 10 / 0 / 0
4/1/0/0
4/2/0/0
4/3/0/0
4/4/0/0
4/5/0/0
4/6/0/0
4/7/0/0
4/8/0/0
4/9/0/0
4 / 10 / 0 / 0
4 / 11 / 0 / 0
4 / 13 / 0 / 0
4 / 14 / 0 / 0
4 / 15 / 0 / 0
4 / 16 / 0 / 0
4 / 18 / 0 / 0
4 / 19 / 0 / 0
4 / 20 / 0 / 0
4 / 21 / 0 / 0
4 / 22 / 0 / 0
4 / 23 / 0 / 0
4 / 24 / 0 / 0
4 / 25 / 0 / 0
4 / 27 / 0 / 0
4 / 28 / 0 / 0
4 / 29 / 0 / 0
Takst
150 000
300 000
300 000
1 147 000
1 354 000
1 351 000
81 000
655 000
176 000
214 000
0
0
52 000
401 000
1 781 000
606 000
945 000
1 272 000
300 000
1 123 000
582 000
300 000
300 000
572 000
1 534 000
833 000
893 000
375 000
798 000
1 114 000
300 000
453 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
300 000
300 000
1 147 000
1 354 000
1 351 000
81 000
655 000
176 000
214 000
0
0
52 000
401 000
1 781 000
606 000
945 000
1 272 000
300 000
1 123 000
582 000
300 000
300 000
572 000
1 534 000
833 000
893 000
375 000
798 000
1 114 000
300 000
453 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
525
1 050
1 050
4 014
4 739
5 404
283
2 292
616
749
0
0
182
1 403
6 233
2 121
3 307
4 452
1 050
3 930
2 037
1 050
1 050
2 002
5 369
2 915
3 125
1 312
2 793
3 899
1 050
1 585
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 2
Adresse
Kyto
Vikøyvegen 639
Knut-Oletræetiii
Aksnesvegen 138
Hamaren
AKSNESVEGEN 102
Lægena
Aksnesvegen 70
Vikøyvegen 598
Botnabrekko
Vikøyvegen 586
Brennavegen 14
Brennavegen 16
Vikøyvegen 653
Vikøyvegen 641
Aksnesvegen 90
Brennavegen 18
Brennavegen 32
Brennavegen 28
Knut.Ole-Træet Iv
Grethebu
Vikøyvegen 645
Vikøyvegen 593
Brennavegen 34
Brennavegen 36
Eierrepresentant
Aksnes Stein Harald
Ribesen Kari
Ter Jung Lars-erik
Mehn-andersen Fredrik
Ter Jung Lars-erik
Jordåen Anne K Aksnes
Lindal Sigfrid
Pedersen Bjørn Brynjolf
Aksnes Mangor
Hammersland Arne
Sørheim Lars Helge
Søvik Svein Martin
Auganæs Bente
Aksnes Gislaug K
Mala Torvald
Hammersland Arne
Kristensen Kenneth Rönn
Kildal Nanna
Valland Per Øyvind
Akselsen Per Espen
Gjelsvik Gunvor
Fossedal Tove Dorthea
Aksnes Kari Seiffert
Amundsen Arnt
Ellertsen Terje
Aksnes Per
Tangenes Håkon
Monkerud Erik
Kofstad Ingvild Maria
Gjerde Håvard
Nilsen Svein Erik
Sjursen Kjellaug
Eiendom
4 / 30 / 0 / 0
4 / 31 / 0 / 0
4 / 33 / 0 / 0
4 / 34 / 0 / 0
4 / 35 / 0 / 0
4 / 36 / 0 / 0
4 / 37 / 0 / 0
4 / 38 / 0 / 0
4 / 40 / 0 / 0
4 / 42 / 0 / 0
4 / 43 / 0 / 0
4 / 44 / 0 / 0
4 / 45 / 0 / 0
4 / 46 / 0 / 0
4 / 47 / 0 / 0
4 / 49 / 0 / 0
4 / 51 / 0 / 0
4 / 52 / 0 / 0
4 / 53 / 0 / 0
4 / 54 / 0 / 0
4 / 55 / 0 / 0
4 / 56 / 0 / 0
4 / 59 / 0 / 0
4 / 61 / 0 / 0
4 / 62 / 0 / 0
4 / 63 / 0 / 0
4 / 64 / 0 / 0
4 / 65 / 0 / 0
4 / 66 / 0 / 0
4 / 68 / 0 / 0
4 / 69 / 0 / 0
4 / 70 / 0 / 0
Takst
257 000
809 000
300 000
747 000
300 000
797 000
300 000
1 129 000
1 518 000
108 000
1 450 000
140 000
1 309 000
295 000
519 000
1 180 000
912 000
904 000
813 000
1 146 000
1 045 000
299 000
128 000
1 170 000
807 000
1 220 000
1 228 000
285 000
758 000
959 000
1 329 000
246 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257 000
809 000
300 000
747 000
300 000
797 000
300 000
1 129 000
1 518 000
108 000
1 450 000
140 000
1 309 000
295 000
519 000
1 180 000
912 000
904 000
813 000
1 146 000
1 045 000
299 000
128 000
1 170 000
807 000
1 220 000
1 228 000
285 000
758 000
959 000
1 329 000
246 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
899
2 831
1 050
2 614
1 050
2 789
1 050
3 951
5 313
378
5 075
490
4 581
1 032
1 816
4 130
3 192
3 164
2 845
4 011
3 657
1 046
448
4 095
2 824
4 270
4 298
997
2 653
3 356
4 651
861
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 3
Adresse
Brennavegen 38
Brennavegen 53
Brennavegen 35
Brennavegen 40
Brennavegen 42
Brennavegen 66
Brennavegen 55
Brennavegen 48
Brennavegen 67
Brennavegen 59
Brennavegen 70
Brennavegen 49
Brennavegen 51
Brennavegen 43
Vikøyvegen 584
Vikøyvegen 649
Aksnesvegen 134
Vikøyvegen 492
Vikøyvegen 511
Vikøyvegen 506
Vikøyvegen 468
Vikøyvegen 440
Vikøyvegen 475
Vikøyvegen 431
Vikøyvegen 418
Vikøyvegen 423
Vikøyvegen 448
Vikøyvegen 464
Vikøyvegen 530
Vikøyvegen 484
Vikøyvegen 466
Vikøyvegen 412
Eierrepresentant
Namdal Arne
Løvstakken Bjørn Arnfinn
Landro Birger Kristoffer
Lekven Berit
Skråmestø Osvald Oleiv
Reinholdtsen Egil Julian
Haukeland Willy
Johnsen Frances
Svenheim Frank Ståle
Jensen Terje
De Lange Jon Victor
Haakonsen Ørjan
Wagtskjold Jon Frank
Farsund Arne
Østevold Frode
Aksnes Brita Kristin
Kolltveit Terje Byggmeiste
Fonneland Jon Eirik
Fonneland Bente
Pettersen Fred Ivar
Fonneland Jon Eirik
Rosseland Jon Henrik
Choraria Ingerid M D
Lidarende Samfunnshus Pl
Aksnes Hildegunn
Kvåle Gurid
Kolltveit Terje Og Inger M
Lorentzen Rolf Johan
Dahle Einar
Myhrstad Atle
Øverland Helga Nygaard
Aksnes Stein Harald
Eiendom
4 / 71 / 0 / 0
4 / 72 / 0 / 0
4 / 73 / 0 / 0
4 / 74 / 0 / 0
4 / 75 / 0 / 0
4 / 76 / 0 / 0
4 / 77 / 0 / 0
4 / 78 / 0 / 0
4 / 79 / 0 / 0
4 / 80 / 0 / 0
4 / 81 / 0 / 0
4 / 82 / 0 / 0
4 / 83 / 0 / 0
4 / 84 / 0 / 0
4 / 85 / 0 / 0
4 / 86 / 0 / 0
4 / 88 / 0 / 0
5/1/0/0
5/2/0/0
5/3/0/0
5/5/0/0
5/6/0/0
5/7/0/0
5/8/0/0
5/9/0/0
5 / 11 / 0 / 0
5 / 12 / 0 / 0
5 / 13 / 0 / 0
5 / 14 / 0 / 0
5 / 15 / 0 / 0
5 / 16 / 0 / 0
5 / 17 / 0 / 0
Takst
1 201 000
1 050 000
874 000
949 000
914 000
739 000
848 000
1 073 000
778 000
830 000
1 089 000
814 000
797 000
1 027 000
1 554 000
1 584 000
199 000
837 000
56 000
2 640 000
632 000
1 158 000
768 000
738 000
358 000
671 000
1 355 000
812 000
1 257 000
315 000
1 005 000
517 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 201 000
1 050 000
874 000
949 000
914 000
739 000
848 000
1 073 000
778 000
830 000
1 089 000
814 000
797 000
1 027 000
1 554 000
1 584 000
199 000
837 000
56 000
2 640 000
632 000
1 158 000
768 000
738 000
358 000
671 000
1 355 000
812 000
1 257 000
315 000
1 005 000
517 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 203
Ingen
3 675
Ingen
3 059
Ingen
3 321
Ingen
3 199
Ingen
2 586
Ingen
2 968
Ingen
3 755
Ingen
2 723
Ingen
2 905
Ingen
3 811
Ingen
2 849
Ingen
2 789
Ingen
3 594
Ingen
5 439
Ingen
5 544
Ingen
796
Ingen
2 929
§ 5 h delvis landbruk
196
§ 5 h delvis landbruk
9 240
Ingen
2 212
§ 5 h delvis landbruk
4 053
Ingen
2 688
Ingen
2 583 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 253
Ingen
2 348
Ingen
4 742
Ingen
2 842
Ingen
4 399
Ingen
1 102
Ingen
3 517
Ingen
1 809
Ingen
Side 4
Adresse
Vikøyvegen 462
VIKØYVEGEN 428
Soltun I
Vikøyvegen 480
Vikøyvegen 472
Soltun Ii
Vikøyvegen 482
Vikøyvegen 528
Vikøyvegen 478
Vikøyvegen 471
Vikøyvegen 470
Arne-Minne
Nausttomt 2
Vikøyvegen 510
Skogli 2
Vikøyvegen 427
Lidarende I
Vikøyvegen 416
Vikøyvegen 424
Vikøyvegen 526
Vikøyvegen 414
Vikøyvegen 507
Vikøyvegen 434
Naust
Vikøyvegen 444
Vikøyvegen 512
Vikøyvegen 466B
Byrkjelandsvegen 164
Byrkjelandsvegen 141
Byrkjelandsvegen 110
Byrkjelandsvegen 170
Eierrepresentant
Lorentzen Christen
Rosseland Leiv Arne
Myhrstad Atle
Østgård Werner
Botnen Runar
Myhrstad Atle
Duus Ole Peter
Fonneland Kåre
Tangedal Målfrid
Samferdselsdepartementet
Fonneland Simon J
Duus Ole Peter
Duus Ole Peter
Vangdal Steinar
Kvåle Gurid
Kvåle Øystein
Lidarende Samfunnshus
Lund Svein
Rønhovde Jostein
Hammer Kari
Fonneland Arne A
Fonneland Jon Eirik
Fonneland Bjarne
Bjørlo Solveig Rosseland
Bjørlo Asle
Rosseland Gunhild
Solberg Randi
Flølo Tone Nygaard
Byrkjeland Aksel Johan
Bakke Marion
Seim Einar
Bakke Marion
Eiendom
5 / 18 / 0 / 0
5 / 19 / 0 / 0
5 / 20 / 0 / 0
5 / 22 / 0 / 0
5 / 23 / 0 / 0
5 / 26 / 0 / 0
5 / 27 / 0 / 0
5 / 28 / 0 / 0
5 / 29 / 0 / 0
5 / 30 / 0 / 0
5 / 31 / 0 / 0
5 / 32 / 0 / 0
5 / 33 / 0 / 0
5 / 34 / 0 / 0
5 / 35 / 0 / 0
5 / 36 / 0 / 0
5 / 37 / 0 / 0
5 / 38 / 0 / 0
5 / 39 / 0 / 0
5 / 43 / 0 / 0
5 / 44 / 0 / 0
5 / 45 / 0 / 0
5 / 48 / 0 / 0
5 / 49 / 0 / 0
5 / 50 / 0 / 0
5 / 51 / 0 / 0
5 / 52 / 0 / 0
5 / 53 / 0 / 0
6/1/0/0
6/2/0/0
6/4/0/0
6/5/0/0
Takst
825 000
1 683 000
112 000
1 026 000
2 719 000
206 000
209 000
962 000
423 000
93 000
633 000
300 000
1 205 000
775 000
241 000
1 475 000
73 000
2 965 000
2 019 000
2 404 000
2 091 000
21 000
1 550 000
853 000
61 000
363 000
449 000
1 479 000
1 205 000
606 000
900 000
508 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
825 000
1 683 000
112 000
1 026 000
2 719 000
206 000
209 000
962 000
423 000
93 000
633 000
300 000
1 205 000
775 000
241 000
1 475 000
73 000
2 965 000
2 019 000
2 404 000
2 091 000
21 000
1 550 000
853 000
61 000
363 000
449 000
1 479 000
1 205 000
606 000
900 000
508 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 887
Ingen
5 890 § 7 c nybygde bustadhus
392
Ingen
3 591
Ingen
9 516
Ingen
721
Ingen
731
Ingen
3 367
Ingen
1 480
Ingen
325
§ 5 a staten
2 215
Ingen
1 050
Ingen
4 217
Ingen
2 712
Ingen
843
Ingen
5 162
Ingen
255 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
10 377
Ingen
7 066
Ingen
8 414
Ingen
7 318
Ingen
73 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 425
Ingen
2 985
Ingen
213
Ingen
1 270
Ingen
1 571
Ingen
5 176
Ingen
4 217
§ 5 h delvis landbruk
2 121
§ 5 h delvis landbruk
3 150
Ingen
1 778
§ 5 h delvis landbruk
Side 5
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Nausttuft
Bakke Marion
Byrkjelandsvegen 138
Byrkjelandsvegen 130
Trekanten
Lunheim
Byrkjelandsvegen 180
Bruhaugvegen 4
Vikøyvegen 224
Byrkjelandsvegen 34
Bruhaugvegen 25
Byrkjelandsvegen 44
Byrkjelandsvegen 26
Byrkjelandsvegen 28
Vikøyvegen 342
Sørheimsvegen 50
Vikøyvegen 396
Lidarteigen
Vikøyvegen 276
Gamle Tveitevegen 38
Vikøyvegen 386
Vikøyvegen 300
Vikøyvegen 330
Sørheimsvegen 74
Holmen 32
Vikøyvegen 361
Vikøyvegen 323
Tjelmeland Toril Byrkjel
Byrkjeland Ottar
Byrkjeland Bernt Dødsbu
Løvbrekke Jens
Sortland Borgny
Kvam Kyrkjelege Fellesråd
6/6/0/0
6/7/0/0
6/8/0/0
6 / 10 / 0 / 0
6 / 11 / 0 / 0
7/1/0/0
Takst
1 171 000
2 604 000
91 000
240 000
446 000
1 245 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
1 171 000
2 604 000
91 000
240 000
446 000
1 245 000
7/1/7/0
0 100%
0
Sørheim Leif
7 / 1 / 10 / 0
0 100%
Special Transport As
Byrkjeland Nils
Stensager Per Øyvind
Kjøsnes Marie Skutlaberg Og
Cato
Tveit Stein Werner
Thorsen Guri
Aksnes Silje
Sørheim Leif
Aksnes Leif Ove
Skogland Kirsten Vangdal
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Marcussen Aud
Aarseth Arne Berge
Aksnes Rune
Svarstad Einar
Torkildsen Inger Helen
Fredvik
Fykse Tore
Skår Dag
Røyrvik Sjurd Olav
Bredesen Atle
7 / 1 / 11 / 0
7 / 1 / 21 / 0
7 / 1 / 24 / 0
7 / 1 / 31 / 0
0
1 967 000
399 000
1 224 000
7 / 1 / 32 / 0
7 / 1 / 33 / 0
7/3/0/0
7/4/0/0
7/5/0/0
7/6/0/0
7/7/0/0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 098
9 114
318
840
1 561
4 357
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
4‰
0
0
0
4‰
0
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 967 000
399 000
1 224 000
4‰
4‰
4‰
4‰
0
6 884
1 396
4 284
1 738 000
1 492 000
1 044 000
1 036 000
2 785 000
0
31 402 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
1 738 000
1 492 000
1 044 000
1 036 000
2 785 000
0
31 402 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7/8/0/0
7/9/0/0
7 / 12 / 0 / 0
7 / 13 / 0 / 0
7 / 16 / 0 / 0
1 657 000
300 000
1 702 000
1 909 000
569 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 657 000
300 000
1 702 000
1 909 000
569 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 799
1 050
5 957
6 681
1 991
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
7 / 17 / 0 / 0
7 / 18 / 0 / 0
7 / 20 / 0 / 0
7 / 21 / 0 / 0
1 764 000
2 022 000
847 000
348 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 764 000
2 022 000
847 000
348 000
4‰
4‰
4‰
4‰
6 174
7 077
2 964
1 218
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
6 083
Ingen
5 222
Ingen
3 654
§ 5 h delvis landbruk
3 626
§ 5 h delvis landbruk
9 747
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
109 907 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 6
Adresse
Vikøyvegen 311
Byrkjelandsvegen 31
Tueteigen
Gamle Tveitevegen 56
Vikøyvegen 355
Gamle Tveitevegen 45
Gamle Tveitevegen 47
Fossovegen 39
Hagset
Gamle Tveitevegen 49
Vikøyvegen 289
Vikøyvegen 317
Vikøyvegen 380
Gamle Tveitevegen 42
Sørheimsvegen 34
VIKØYVEGEN 345
Kvilhaug Ii
Vikøyvegen 390
Holmen 10
Sørheimsvegen 20
Apletun Ii
Vikøyvegen 345
Volto
Holmen 14
Teigen Ii
Naustvik
Sørheimsvegen 3
Vikøyvegen 369
Fossovegen 24
Vikøyvegen 359
Gloppeli
Eierrepresentant
Vågen Harry
Vikøy Ivar
Øvsthus Arne
Lid Kari Toft
Lien Tove Marianne
Kåreid Arild
Fottland Halvor Herman
Rosseland Lars Bjarne
Hundvebakke Ågot
Tindeland Bjarne
Tveit Inger Maren
Mo Alfred
Aase Marit Aksnes
Bergen Diakonissehjem
Sørheim Kjell O
Byrkjeland Bergit
Røyrvik Sjurd Olav
Mikkelsen Edel Margaret
Aksnes Harald Olav
Aksnes Arne O
Sørheim Kjell O
Byrkjeland Bergit
Fosso Ove H
Aksnes Liv Marit / Time
Sveinung
Vikøy Ivar
Aksnes Silje
Kks Eigedom Da
Sørheim Rolf
Egenes Kari Vikør
Røyrvik Karina
Tindeland Bjarne
7 / 22 / 0 / 0
7 / 24 / 0 / 0
7 / 25 / 0 / 0
7 / 26 / 0 / 0
7 / 27 / 0 / 0
7 / 29 / 0 / 0
7 / 30 / 0 / 0
7 / 31 / 0 / 0
7 / 32 / 0 / 0
7 / 33 / 0 / 0
7 / 34 / 0 / 0
7 / 36 / 0 / 0
7 / 37 / 0 / 0
7 / 39 / 0 / 0
7 / 40 / 0 / 0
7 / 41 / 0 / 0
7 / 42 / 0 / 0
7 / 43 / 0 / 0
7 / 44 / 0 / 0
7 / 47 / 0 / 0
7 / 49 / 0 / 0
7 / 50 / 0 / 0
7 / 51 / 0 / 0
7 / 52 / 0 / 0
Takst
1 034 000
901 000
348 000
1 229 000
946 000
2 202 000
1 300 000
763 000
300 000
1 519 000
951 000
883 000
1 503 000
963 000
1 253 000
1 306 000
169 000
940 000
1 196 000
3 594 000
94 000
199 000
0
1 639 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 034 000
901 000
348 000
1 229 000
946 000
2 202 000
1 300 000
763 000
300 000
1 519 000
951 000
883 000
1 503 000
963 000
1 253 000
1 306 000
169 000
940 000
1 196 000
3 594 000
94 000
199 000
0
1 639 000
7 / 58 / 0 / 0
7 / 61 / 0 / 0
7 / 62 / 0 / 0
7 / 63 / 0 / 0
7 / 64 / 0 / 0
7 / 65 / 0 / 0
7 / 67 / 0 / 0
300 000
141 000
2 400 000
1 539 000
821 000
881 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
300 000
141 000
2 400 000
1 539 000
821 000
881 000
0
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 619
3 153
1 218
4 301
3 311
7 707
4 550
2 670
1 050
5 316
3 328
3 090
5 260
3 370
4 385
4 571
591
3 290
4 186
12 579
329
696
0
5 736
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
493
16 800
5 386
2 873
3 083
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 7
Adresse
Vikøyvegen 305
Blomsterhaug
Austlid Iii
Austlid Iv
Vikøyvegen 377
Vikøyvegen 375
Naustet
Vikøyvegen 385
Eierrepresentant
Vågen Torbjørn
Vågen Harry
Tjelmeland Toril Byrkjel
Tjelmeland Toril Byrkjel
Norvik Olaug
Tyssebotn Tom
Røyrvik Sjurd Olav
Aksnes Asmund Dødsbu
Van De Wiel Sebastiaan P
VIKØYVEGEN 367
Van De Wiel Sebastiaan P
Fredli
Byrkjeland Bergit
Skoglund Arbeidsheim Ii Byrkjeland Bergit
Vikøyvegen 297
Vågen Synnøve
Bryneflaten
Aase Marit Aksnes
Sørheimsvegen 32
Ferguson Magnhild Sandnes
Holmen 2
Aksnes Milly
Vikøyvegen 410
Aksnes Solfrid
Vikøyvegen 404
Sivertsen Bjørg Solend
Vikøyvegen 373
Maubach Bente
Vikøyvegen 347
Vangdal Jenny
Fjordsyn
Byrkjeland Bergit
Vikøyvegen 329
Byrkjeland Reidar S
Bilhaug
Aksnes Rune
Vikøyvegen 293
Knutsen Emly Olga
Holmen 26
Namdal Kari
Vikøyvegen 372
Steine Tor Egil
Vikøyvegen 370
Høgenæs Wenche
Holmen 22
Rosseland Hans
Holmen 18
Nedkvitne Jon
Vikøyvegen 339
Ystebø Terje
Holmen 20
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Eiendom
7 / 68 / 0 / 0
7 / 69 / 0 / 0
7 / 70 / 0 / 0
7 / 71 / 0 / 0
7 / 73 / 0 / 0
7 / 74 / 0 / 0
7 / 75 / 0 / 0
7 / 77 / 0 / 0
7 / 79 / 0 / 0
7 / 81 / 0 / 0
7 / 82 / 0 / 0
7 / 83 / 0 / 0
7 / 84 / 0 / 0
7 / 85 / 0 / 0
7 / 86 / 0 / 0
7 / 87 / 0 / 0
7 / 88 / 0 / 0
7 / 89 / 0 / 0
7 / 90 / 0 / 0
7 / 91 / 0 / 0
7 / 92 / 0 / 0
7 / 93 / 0 / 0
7 / 94 / 0 / 0
7 / 95 / 0 / 0
7 / 96 / 0 / 0
7 / 98 / 0 / 0
7 / 99 / 0 / 0
7 / 100 / 0 / 0
7 / 101 / 0 / 0
7 / 102 / 0 / 0
7 / 105 / 0 / 0
Takst
733 000
184 000
173 000
300 000
327 000
2 027 000
47 000
648 000
109 000
1 068 000
44 000
329 000
1 370 000
88 000
744 000
709 000
1 957 000
417 000
894 000
1 438 000
204 000
1 205 000
27 000
689 000
1 040 000
1 666 000
934 000
1 082 000
1 561 000
1 141 000
1 102 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733 000
184 000
173 000
300 000
327 000
2 027 000
47 000
648 000
109 000
1 068 000
44 000
329 000
1 370 000
88 000
744 000
709 000
1 957 000
417 000
894 000
1 438 000
204 000
1 205 000
27 000
689 000
1 040 000
1 666 000
934 000
1 082 000
1 561 000
1 141 000
1 102 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 565
644
605
1 050
1 144
7 094
164
2 268
381
3 738
154
1 151
4 795
308
2 604
2 481
6 849
1 459
3 129
5 033
714
4 217
94
2 411
3 640
5 831
3 269
3 787
5 463
3 993
3 857
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 8
Adresse
Nesjaneset Ii
Vikøyvegen 312
Holmen 25
Holmen 23
Gamle Tveitevegen 59
Holmen 16
Vikøyvegen 379
Gamle Tveitevegen 55
Vikøyvegen 295
Kringsjå Ii
Granli I
Bjørketun Ii
Nesjaneset Iii
Pondsteigen
Gamle Tveitevegen 26
Vikøyvegen 321
Vikøyvegen 335
Liartun Ii
Vikøyvegen 325
Vikøyvegen 358
Nesjaneset 4
Fossovegen 20
Vikøyvegen 306
Liartun 3
Sørheimsvegen 27
Vikøyvegen 278
Vikøyvegen 299
Vikøyvegen 315
Gamle Tveitevegen 62
Gamle Tveitevegen 64
Eierrepresentant
Høgenæs Wenche
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Kvåle Magne K
Aarhus Gry
Johannessen Gro
Svarstad Hanna
Aksnes Toralf
Tveit Einar
Reite Olav Egil
Vågen Synnøve
Tveit Inger Maren
Tveit Einar
Høgenæs Wenche
Vågen Torbjørn
Marcussen Aud
Mo Ørjan
Ådland Øystein
Byrkjeland Reidar S
Eick Henning
Sørheim Trygve
Høgenæs Wenche
Øvsthus Arne
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Byrkjeland Reidar S
Berge Dagfinn
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Vågen Torbjørn
Lie John Asle
Rolstad Marie Gangdal
Hilleren Arvid Inge
7 / 106 / 0 / 0
7 / 107 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
176 000 100%
2 455 000 100%
0
0
176 000
2 455 000
7 / 108 / 0 / 0
7 / 109 / 0 / 0
7 / 110 / 0 / 0
7 / 111 / 0 / 0
7 / 112 / 0 / 0
7 / 113 / 0 / 0
7 / 114 / 0 / 0
7 / 115 / 0 / 0
7 / 116 / 0 / 0
7 / 119 / 0 / 0
7 / 120 / 0 / 0
7 / 121 / 0 / 0
7 / 123 / 0 / 0
7 / 125 / 0 / 0
7 / 126 / 0 / 0
7 / 127 / 0 / 0
7 / 128 / 0 / 0
7 / 129 / 0 / 0
7 / 130 / 0 / 0
7 / 131 / 0 / 0
7 / 133 / 0 / 0
1 487 000
1 070 000
1 243 000
1 253 000
915 000
988 000
1 279 000
331 000
119 000
300 000
115 000
405 000
116 000
1 436 000
1 395 000
78 000
1 447 000
1 448 000
136 000
1 008 000
2 520 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 487 000
1 070 000
1 243 000
1 253 000
915 000
988 000
1 279 000
331 000
119 000
300 000
115 000
405 000
116 000
1 436 000
1 395 000
78 000
1 447 000
1 448 000
136 000
1 008 000
2 520 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7 / 134 / 0 / 0
7 / 136 / 0 / 0
7 / 138 / 0 / 0
219 000 100%
1 199 000 100%
5 946 000 100%
0
0
0
219 000
1 199 000
5 946 000
4‰
4‰
7‰
7 / 144 / 0 / 0
7 / 145 / 0 / 0
7 / 146 / 0 / 0
7 / 147 / 0 / 0
1 676 000
1 556 000
780 000
733 000
0
0
0
0
1 676 000
1 556 000
780 000
733 000
4‰
4‰
4‰
4‰
Eiendom
100%
100%
100%
100%
Promillesats
4‰
7‰
Skatt
Fritak
616
Ingen
17 185 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 204
3 745
4 350
4 385
3 202
3 458
4 476
1 158
416
1 050
402
1 417
406
5 026
4 882
273
5 064
5 068
476
3 528
8 820
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
766
Ingen
4 196
Ingen
41 622 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 866
5 446
2 730
2 565
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 9
Adresse
Gamle Tveitevegen 60
Breimyråsen 12
Breimyråsen 14
Sjøbryn
Lendebu
Byrkjelandsvegen 36
Byrkjelandsvegen 32
Byrkjelandsvegen 42
Vikøyvegen 282
Gamlestølen
Byrkjelandsvegen 40
Sørheimsvegen 26
Breimyråsen 10
Vikøyvegen 281
Vikøyvegen 262
Eierrepresentant
Galtung Audun/Ingeborg
Haarr
Berge Hildegard
Solsvik Torgeir Kinne
Aase Marit Aksnes
Øvsthus Gerd Vikør
Byrkjeland Inga Elise
Tysse Eivind
Eknes Sjurd
Framnes Kristne
Vidaregåande Skule
Sørheim Leif
Gilborne Marit
Kolstad Magne Krogh
Aarekol Anne Grethe H
Neset Wenche
Vikøy Knut Aage
Mo Ørjan
Breidvik Gro
7 / 153 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
1 616 000 100%
0
1 616 000
7 / 154 / 0 / 0
7 / 155 / 0 / 0
7 / 160 / 0 / 0
7 / 162 / 0 / 0
7 / 164 / 0 / 0
7 / 165 / 0 / 0
7 / 166 / 0 / 0
7 / 167 / 0 / 0
2 044 000
1 983 000
444 000
267 000
1 288 000
1 328 000
1 226 000
4 608 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
2 044 000
1 983 000
444 000
267 000
1 288 000
1 328 000
1 226 000
4 608 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7 / 168 / 0 / 0
7 / 169 / 0 / 0
7 / 170 / 0 / 0
7 / 171 / 0 / 0
7 / 173 / 0 / 0
7 / 176 / 0 / 0
7 / 177 / 0 / 0
7 / 178 / 0 / 0
0
1 274 000
1 974 000
1 386 000
436 000
1 601 000
89 000
22 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 274 000
1 974 000
1 386 000
436 000
1 601 000
89 000
22 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
0
4 459
6 909
4 851
1 526
5 603
311
77
Eiendom
Promillesats
4‰
Skatt
5 656
Ingen
7 154
Ingen
6 940
Ingen
1 554
Ingen
934
Ingen
4 508
Ingen
4 648
Ingen
4 291
Ingen
16 128 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Byrkjelandsvegen 22
Byrkjelandsvegen 24
Haakonarhaugen
Breimyråsen 19
Sørheimsvegen 69
Bruhaugvegen 27
Fosso Gunnvald
Fosso Rolf Andre
Svarstad Sverre Olav
Kjøsnes Odd Arne
Byrkjeland Oddvar
Hopland Arnfinn Ingolf
Hopland Arnfinn Ingolf
Vågen Torbjørn
7 / 180 / 0 / 0
7 / 181 / 0 / 0
7 / 182 / 0 / 0
7 / 183 / 0 / 0
7 / 184 / 0 / 0
7 / 185 / 0 / 0
7 / 186 / 0 / 0
7 / 187 / 0 / 0
926 000
943 000
91 000
1 108 000
1 837 000
1 718 000
62 000
11 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
926 000
943 000
91 000
1 108 000
1 837 000
1 718 000
62 000
11 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 241
3 300
318
3 878
6 429
6 013
217
38
Fossovegen 9
Breimyråsen 8B
Byrkjeland Siri Johanne
Undal Geir Johnny
Vikøy Sunniva
Vikøy Ivar
7 / 189 / 0 / 0
7 / 192 / 0 / 0
7 / 193 / 0 / 0
7 / 194 / 0 / 0
843 000
1 955 000
156 000
1 594 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
843 000
1 955 000
156 000
1 594 000
4‰
4‰
4‰
4‰
2 950
7 820
546
5 579
Byrkjelandsvegen 35
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Side 10
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Sagbrukstomt
Hegrehaugen
Nausttuft
Byrkjeland Ottar
Byrkjeland Ottar
Byrkjeland Aksel Johan
7 / 206 / 0 / 0
7 / 207 / 0 / 0
7 / 208 / 0 / 0
Fossovegen 37
Breimyråsen 35
Breimyråsen 37
Breimyråsen 30
Breimyråsen 28
Breimyråsen 26
Breimyråsen 24
Breimyråsen 22
Breimyråsen 16
Breimyråsen 27
Breimyråsen 29
Breimyråsen 31
Breimyråsen 33
Breimyråsen 23
Breimyråsen 25
Breimyråsen 5
Breimyråsen 21
Breimyråsen 15
GAMLE TVEITEVEGEN
Heradstveit Daniel
Fossåen John Ivar
Kaasa Laura Birgit
Telstø Odd
Eide Kjell
Mo Gudrun
Djuvik Arne
Vik Steinar
Lyngset Torleif
Øygarden Odd
Solsvik Eimund
Fosso Jan
Rønhovde Frode
Haarr Øyvind
Sørheim Arne O
Vik Rohnny
Grindheim Vidar
Storli Jarle
Aarseth Karen Valland
7 / 211 / 0 / 0
7 / 214 / 0 / 0
7 / 215 / 0 / 0
7 / 216 / 0 / 0
7 / 217 / 0 / 0
7 / 218 / 0 / 0
7 / 219 / 0 / 0
7 / 220 / 0 / 0
7 / 221 / 0 / 0
7 / 222 / 0 / 0
7 / 223 / 0 / 0
7 / 224 / 0 / 0
7 / 225 / 0 / 0
7 / 227 / 0 / 0
7 / 228 / 0 / 0
7 / 230 / 0 / 0
7 / 231 / 0 / 0
7 / 232 / 0 / 0
7 / 236 / 0 / 0
Vikøyvegen 406B
Vikøyvegen 406A
Vikøyvegen 410B
Breimyråsen 8A
Breimyråsen 6C
Breimyråsen 6D
Breimyråsen 6B
Breimyråsen 6A
Skeie Bertil Ove
Utne Eivind
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Lyngset Erling
Storli Jahn Kenneth
Vaag Tore Engdahl
Storli Tom Christian
Fosso Frank
Byrkjeland Nils
7 / 197 / 0 / 0
7 / 198 / 0 / 0
7 / 199 / 0 / 0
7 / 200 / 0 / 0
7 / 201 / 0 / 0
7 / 202 / 0 / 0
7 / 203 / 0 / 0
7 / 204 / 0 / 0
7 / 205 / 0 / 0
Takst
189 000
240 000
161 000
1 435 000
150 000
1 215 000
1 469 000
2 196 000
8 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189 000
240 000
161 000
1 435 000
150 000
1 215 000
1 469 000
2 196 000
8 000
330 000 100%
300 000 100%
19 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422 000
1 312 000
1 896 000
1 124 000
1 589 000
1 367 000
1 384 000
1 467 000
1 912 000
2 221 000
2 115 000
1 317 000
1 596 000
2 419 000
1 602 000
1 289 000
1 455 000
1 380 000
1 311 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
661
840
563
5 022
525
4 252
5 141
7 686
28
330 000
300 000
19 000
4‰
4‰
4‰
1 155
1 050
66
422 000
1 312 000
1 896 000
1 124 000
1 589 000
1 367 000
1 384 000
1 467 000
1 912 000
2 221 000
2 115 000
1 317 000
1 596 000
2 419 000
1 602 000
1 289 000
1 455 000
1 380 000
1 311 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 477
4 592
6 636
3 934
5 561
4 784
4 844
5 134
6 692
7 773
7 402
4 609
5 586
8 466
5 607
4 511
5 092
4 830
4 588
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 11
Adresse
34
GAMLE TVEITEVEGEN
32
Byrkjelandsvegen 43
Vikøyvegen 266
Byrkjelandsvegen 45
Byrkjelandsvegen 41
Byrkjelandsvegen 37
Hegrehaugen 40
Hegrehaugen 42
Hegrehaugen 44
Hegrehaugen 46
Hegrehaugen 48
Hegrehaugen 36
Hegrehaugen 38
Byrkjelandsvegen 20
Byrkjelandsvegen 30
Holmen 9
Holmen 11
Holmen 7
Holmen 13
Hegrehaugen 35
Hegrehaugen 33
Hegrehaugen 33B
Hegrehaugen 35B
Fossovegen 59
Fossovegen 80
Utrudningen
Fossovegen 38
Fossovegen 74
Eierrepresentant
Aarseth Karen Valland
Eiendom
7 / 236 / 0 / 0
Skrede Svein Aimar
7 / 237 / 0 / 0
Sawicki Sebastian Robert
Holst Solveig
Pedersen Thor-Arvid Hagen
Grindheim Øyvind
Van Den Toorn Wilhelmus H
Seim Marta
Byrkjeland Ottar
Austevoll Odd Inge
Kristensen Anne-Lise
Gravdal Fredrik
Byrkjeland Ottar
Berg Knut Olav
Erntsen Rune
Kristoffersen Per Yngve
Byrkjeland Ove
Pfeil Gerrit Benjamin
Mo Håvard
Haugsøen Bengt Håvard
Magnussen Jan Kåre
Kvam Kommune
Holt Anne Berit
Eikeland Johan
Aarekol Heine
Nedrevåge Merethe
Fosso Harald Olav
Fosso Torbjørn
Fosso Ove H
Fosso Kåre Ingard
Tyssebotn Aleksander
7 / 238 / 0 / 0
7 / 239 / 0 / 0
7 / 240 / 0 / 0
7 / 241 / 0 / 0
7 / 242 / 0 / 0
7 / 243 / 0 / 0
7 / 244 / 0 / 0
7 / 245 / 0 / 0
7 / 246 / 0 / 0
7 / 247 / 0 / 0
7 / 248 / 0 / 0
7 / 249 / 0 / 0
7 / 250 / 0 / 0
7 / 251 / 0 / 0
7 / 258 / 0 / 0
7 / 259 / 0 / 0
7 / 260 / 0 / 0
7 / 261 / 0 / 0
7 / 262 / 0 / 1
7 / 262 / 0 / 2
7 / 265 / 0 / 0
7 / 266 / 0 / 0
7 / 268 / 0 / 0
7 / 269 / 0 / 0
8/1/0/0
8/2/0/0
8/3/0/0
8/4/0/0
8/5/0/0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 311 000
100% Bunnfradrag
0
1 311 000 Promillesats
4‰
4 588
989 000 100%
873 000
2 139 000
164 000
161 000
992 000
1 091 000
292 000
2 156 000
2 533 000
2 797 000
107 000
1 854 000
1 451 000
1 412 000
603 000
1 240 000
896 000
860 000
633 000
373 000
920 000
917 000
921 000
928 000
997 000
1 751 000
186 000
808 000
1 760 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fritak
Ingen
0
989 000
4‰
3 461
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
873 000
2 139 000
164 000
161 000
992 000
1 091 000
292 000
2 156 000
2 533 000
2 797 000
107 000
1 854 000
1 451 000
1 412 000
603 000
1 240 000
896 000
860 000
633 000
373 000
920 000
917 000
921 000
928 000
997 000
1 751 000
186 000
808 000
1 760 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 055
7 486
574
563
3 472
3 818
1 022
7 546
8 865
11 188
374
7 416
5 804
5 648
2 110
4 340
3 136
3 010
2 215
1 305
3 680
3 668
3 684
3 712
3 489
7 004
651
2 828
7 040
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 7 c nybygde bustadhus
Side 12
Adresse
Fossovegen 36
Fossovegen 48
Fossovegen 72
Tveit Ytre
Tveitevegen 128
Tveitevegen 132
Vikøyvegen 146
Tveitevegen 148
Holo
Tveitevegen 144
Tveitevegen 112
Tveitevegen 56
Øyjorde
Tveitevegen 110
Tveitevegen 140
Kaldestad 21
Kaldestad 29
Kaldestad 37
Kaldestad
Vikøyvegen 22
Tveitevegen 33
VIKØYVEGEN 108
Kaldestad 45
Fjordsyn
Vikøyvegen 60
Vikøyvegen 108
Vikøyvegen 74
Vikøyvegen 78
Kaldestad
Eierrepresentant
Fosso Inger
Fosso Kåre Ingard
Fosso Kjell Steinar
Tveitt Heidi Brynhild R
Hundvebakke Ågot
Valland Tveit Nils Einar
Skogland Kirsten Vangdal
Fossaa Bjørn Olav
Ter Jung Elisabeth
Skeide Leif
Bækkevang Gyri Tveitt
Klubnes Roar
Ravnanger Anstein
Klubnes Roar
Tveitt Heidi Brynhild R
Hjartnes Anders
Ystebø Mona Kaldestad
Kaldestad Geir-Lasse
Kvam Kraftverk As
Ystebø Mona Kaldestad
Djupevåg Marine
Norheimsund As
Mohn Ingrid
Midttun Brit Dagny
Hordaland Fylkeskommune
Telstø Bjarte
Brunborg Kjell
Midttun Brit Dagny
Valland Håkon
Dahle Vidar
Rekve Claus Arne
Ystebø Kurt
Eiendom
8/6/0/0
8/8/0/0
8 / 10 / 0 / 0
9/1/0/0
9/2/0/0
9/3/0/0
9/4/0/0
9/5/0/0
9/8/0/0
9/9/0/0
9 / 10 / 0 / 0
9 / 11 / 0 / 0
9 / 12 / 0 / 0
9 / 13 / 0 / 0
9 / 14 / 0 / 0
9 / 16 / 0 / 0
10 / 1 / 0 / 0
10 / 2 / 0 / 0
10 / 3 / 0 / 0
10 / 4 / 0 / 0
10 / 5 / 0 / 0
10 / 6 / 0 / 0
10 / 7 / 0 / 0
10 / 8 / 0 / 0
10 / 9 / 0 / 0
10 / 22 / 0 / 0
10 / 27 / 0 / 0
10 / 28 / 0 / 0
10 / 29 / 0 / 0
10 / 30 / 0 / 0
10 / 31 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467 000
1 863 000
1 490 000
173 000
1 099 000
1 429 000
52 000
794 000
235 000
284 000
969 000
846 000
237 000
194 000
3 360 000
2 166 000
1 855 000
871 000
233 244 000
0
3 999 000
878 000
856 000
580 000
210 000
213 000
50 000
210 000
1 731 000
2 594 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878 000
856 000
580 000
210 000
213 000
50 000
210 000
1 731 000
2 594 000
0
467 000
1 863 000
1 490 000
173 000
1 099 000
1 429 000
52 000
794 000
235 000
284 000
969 000
846 000
237 000
194 000
3 360 000
2 166 000
1 855 000
871 000
233 244 000
0
3 999 000
Promillesats
Skatt
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
1 634
6 520
5 960
605
3 846
5 716
182
2 779
822
994
3 391
2 961
829
679
11 760
7 581
6 492
3 048
1 632 708
0
27 993
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 073
2 996
2 030
735
745
175
735
6 058
9 079
0
Fritak
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 13
Adresse
Vikøyvegen 34
Tveitevegen 36
Vikøyvegen 84
Vikøyvegen 82
Vikøyvegen 50
Vikøyvegen 86
Kaldestad 43
Vikøyvegen 66
Vikøyvegen 62
Vikøyvegen 94
Vikøyvegen 70
Vikøyvegen 90
Vikøyvegen 92
Vikøyvegen 42
Vikøyvegen 98
Hardingtun
Tveitevegen 9
Gygrasæter
Tveitevegen 19
Vikøyvegen 106
Krokakleiv
Vikøyvegen 56
Vikøyvegen 44
Kaldestad 40
Kaldestad 25
Sandvenvegen 54
Strandli 2
Strandheim 2
Kaldestad 41
Tveitevegen 51
Sørheim I
Tveitevegen 15
Eierrepresentant
Solheim Sjur
Holstad Terje
Kaldestad Halldis
Larsen Hege
Telstø Magne
Larsen Martin
Kaldestad Ingrid
Hjartnes Alf Kåre
Brunborg Kjell
Holstad Terje
Hamre Inge
Mohn Ingrid
Bruflat Henry Steven
Sjøflot Kirsten
Norstein Sverre Dødsbu
Kaldestad Bjarne
Hisdal Magnus
Kvåle Øystein
Eknes Ingolf
Tveit Olav Magnus
Vikøy Lars Kristian
Horvei Lars
Augestad Ove Cato
Kvam Kraftverk As
Erstad Jan
Hardanger Fartøyvernsenter
Sandven Olav E
Valland Håkon
Solheim Leif
Vaagen Gerd Ørbeck
Solheim Leif
Kaldestad Odd
Eiendom
10 / 33 / 0 / 0
10 / 34 / 0 / 0
10 / 35 / 0 / 0
10 / 36 / 0 / 0
10 / 39 / 0 / 0
10 / 40 / 0 / 0
10 / 42 / 0 / 0
10 / 43 / 0 / 0
10 / 44 / 0 / 0
10 / 45 / 0 / 0
10 / 46 / 0 / 0
10 / 51 / 0 / 0
10 / 52 / 0 / 0
10 / 53 / 0 / 0
10 / 54 / 0 / 0
10 / 55 / 0 / 0
10 / 56 / 0 / 0
10 / 57 / 0 / 0
10 / 58 / 0 / 0
10 / 59 / 0 / 0
10 / 60 / 0 / 0
10 / 64 / 0 / 0
10 / 68 / 0 / 0
10 / 70 / 0 / 0
10 / 72 / 0 / 0
10 / 76 / 0 / 0
10 / 77 / 0 / 0
10 / 79 / 0 / 0
10 / 80 / 0 / 0
10 / 82 / 0 / 0
10 / 83 / 0 / 0
10 / 86 / 0 / 0
Takst
396 000
1 200 000
1 244 000
1 195 000
621 000
1 652 000
306 000
170 000
357 000
1 067 000
2 619 000
151 000
2 765 000
866 000
1 707 000
207 000
1 368 000
1 022 000
2 707 000
2 063 000
222 000
159 000
1 421 000
3 005 000
1 524 000
307 000
53 000
191 000
1 197 000
1 800 000
64 000
909 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 000
1 200 000
1 244 000
1 195 000
621 000
1 652 000
306 000
170 000
357 000
1 067 000
2 619 000
151 000
2 765 000
866 000
1 707 000
207 000
1 368 000
1 022 000
2 707 000
2 063 000
222 000
159 000
1 421 000
3 005 000
1 524 000
307 000
53 000
191 000
1 197 000
1 800 000
64 000
909 000
Promillesats
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 772
Ingen
4 200
Ingen
4 354
Ingen
4 182
Ingen
2 173
Ingen
5 782
Ingen
1 071
Ingen
595
Ingen
1 249
Ingen
3 734
Ingen
9 166
Ingen
528
Ingen
9 677
Ingen
3 031
Ingen
5 974
Ingen
724
Ingen
4 788
Ingen
3 577
Ingen
9 474
Ingen
7 220
Ingen
777
Ingen
556
Ingen
4 973
Ingen
21 035
Ingen
5 334
Ingen
2 149 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
185
Ingen
668
Ingen
4 189
Ingen
6 300
Ingen
224
Ingen
3 181
Ingen
Side 14
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
10 / 87 / 0 / 0
10 / 91 / 0 / 0
10 / 95 / 0 / 0
10 / 96 / 0 / 0
10 / 97 / 0 / 0
10 / 98 / 0 / 0
10 / 100 / 0 / 0
10 / 102 / 0 / 0
11 / 1 / 0 / 0
11 / 2 / 0 / 0
11 / 5 / 0 / 0
11 / 6 / 0 / 0
11 / 6 / 0 / 0
11 / 7 / 0 / 0
11 / 8 / 0 / 0
11 / 9 / 0 / 0
322 000
2 138 000
5 058 000
236 000
122 000
151 000
300 000
243 000
245 000
562 000
2 122 000
327 000
2 863 000
11 549 000
792 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322 000
2 138 000
5 058 000
236 000
122 000
151 000
300 000
243 000
245 000
562 000
2 122 000
327 000
2 863 000
11 549 000
792 000
0
Thon Hotellbygg As
Sandven Olav Jarle
Sandven Bård A
11 / 9 / 0 / 0
11 / 10 / 0 / 0
11 / 13 / 0 / 0
18 045 000 100%
3 106 000 100%
1 328 000 100%
0
0
0
Vikør Øystein
Vikør Øystein
Storaas T T As
Ones Borghild Storaas
Storaas Norheimsund As
Storaas Norheimsund As
Storaas Norheimsund As
Storaas Norheimsund As
Aksnes Kari Elin
Aksnes Kari Elin
Mo Sport Eiendom As
Mo Sport Eiendom As
11 / 16 / 0 / 0
11 / 16 / 0 / 0
11 / 17 / 0 / 1
11 / 17 / 0 / 2
11 / 17 / 0 / 3
11 / 17 / 0 / 4
11 / 19 / 0 / 0
11 / 19 / 0 / 0
11 / 20 / 0 / 0
11 / 20 / 0 / 0
11 / 21 / 0 / 0
11 / 21 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kvam Kraftverk As
Nordvik Terje Emil
Sotra Gruppen As
Gauden Beate
Kvam Kommune
Kaldestad Hallgeir S
Vikøyvegen 91
Emor As
Vikøyvegen 104
Mo Christian
SANDVENHAGEN 15 A Sandven Håkon Kronstad
Haugamyrvegen 42
Tolo Magnar
Gamle Dalavegen 21
Sandven Håkon D Y
Grovabrotet 7
Skaar Liv
Grovabrotet 7
Skaar Liv
Kaien 7
Coop Hordaland Sa
Haugamyrvegen 25
Sandven Torstein
Kaien 28
Thon Hotell Sandven
Vikøyvegen 80
Vikøyvegen 14
Vikøyvegen 100
Kaien
Kaien 28
Gamle Dalavegen 46
Gamle Sandvenvegen
59
Nedstegata 11
Nedstegata 11
Kaien 4
Grova 12
Kaien 4
Kaien 4
Grova 34
Grova 34
Grovabrotet 2
Grovabrotet 2
Sandvenvegen 1A
Sandvenvegen 1A
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
937 000
535 000
4 409 000
2 196 000
1 714 000
612 000
2 451 000
1 335 000
1 445 000
469 000
3 992 000
3 657 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
7‰
1 127
7 483
35 406
826
427
528
1 050
850
857
1 967
7 427
2 289
10 020
80 843
2 772
0
18 045 000
3 106 000
1 328 000
7‰
4‰
4‰
126 315
10 871
4 648
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
937 000
535 000
4 409 000
2 196 000
1 714 000
612 000
2 451 000
1 335 000
1 445 000
469 000
3 992 000
3 657 000
7‰
4‰
7‰
4‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
6 559
1 872
30 863
7 686
11 998
4 284
17 157
4 672
5 057
3 283
13 972
25 599
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 15
Adresse
Sandvenvegen 1A
Gamle Dalavegen 18
Nedstegata 12
Sandven
Grova 39
Gamle Sandvenvegen
36
Grovabrotet 8
Grova 46
Grova 46
Kaien 23
Kaien 23
Gamle Sandvenvegen
45
Gamle Sandvenvegen
66
GROVA 8
Grova 8
Sandvenvegen 3A
Sandvenvegen 3B
Sæland 21
Grova 40
Grova 40
Sandvenvegen 24
Steinsdalsvegen 86
Haugamyrvegen 66
Agatun
Nordnes
Sandvenvegen 31
Sandvenvegen 5
Sandvenvegen 5
Midtnes
Grova 24
Grova 26
Eierrepresentant
Mo Sport Eiendom As
Nygard Hans Magnus Vik
Storaas Norheimsund As
Apold Arne
Iversen L/L
Kvamnet Eigedom As
Eiendom
11 / 21 / 0 / 0
11 / 22 / 0 / 0
11 / 24 / 0 / 0
11 / 25 / 0 / 0
11 / 26 / 0 / 0
11 / 27 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
3 657 000
100% Bunnfradrag
0
3 657 000 Promillesats
7‰
25 599
1 053 000 100%
0
1 053 000
4‰
3 685
1 792 000 100%
0
1 792 000
7‰
12 544
210 000 100%
0
210 000
4‰
735
1 743 000 100%
0
1 743 000
7‰
12 201
85 000 100%
0
85 000
4‰
297
Grovabrotet As
Mms Invest As
Mms Invest As
Mo Molina
Mo Molina
Ter Jung Elisabeth
11 / 29 / 0 / 0
11 / 31 / 0 / 0
11 / 31 / 0 / 0
11 / 33 / 0 / 0
11 / 33 / 0 / 0
11 / 36 / 0 / 0
3 608 000
448 000
1 327 000
3 001 000
2 280 000
765 000
Sande Sigurd
11 / 37 / 0 / 0
Grove 10 As
Grove 10 As
Sagen Frøydis
Sagen Frøydis
Berstad Unni Mo
Wilhelmsen Apartment Inves
Wilhelmsen Apartment Inves
Fosso Roar
Berstad Hans Christian
Utne Nils
Kvamnet Eigedom As
Høgenæs & Steine As
Handegård Liv Kari
Bjørgum Gullsmed As
Bjørgum Gullsmed As
Thon Hotellbygg As
Totland Marita
Totland Marita
11 / 38 / 0 / 1
11 / 38 / 0 / 2
11 / 39 / 0 / 0
11 / 39 / 0 / 0
11 / 40 / 0 / 0
11 / 41 / 0 / 0
11 / 41 / 0 / 0
11 / 42 / 0 / 0
11 / 45 / 0 / 0
11 / 46 / 0 / 0
11 / 50 / 0 / 0
11 / 51 / 0 / 0
11 / 57 / 0 / 0
11 / 59 / 0 / 0
11 / 59 / 0 / 0
11 / 62 / 0 / 0
11 / 68 / 0 / 0
11 / 68 / 0 / 0
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
3 608 000
448 000
1 327 000
3 001 000
2 280 000
765 000
7‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
25 256
3 136
4 644
21 007
7 980
2 677
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
831 000 100%
0
831 000
4‰
2 908
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 133 000
4 273 000
940 000
193 000
1 071 000
621 000
1 244 000
787 000
738 000
670 000
25 000
69 000
2 056 000
1 139 000
288 000
264 000
977 000
708 000
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
49 931
14 955
3 290
1 351
3 748
4 347
4 354
2 754
2 583
2 345
87
241
7 196
3 986
2 016
924
3 419
4 956
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
7 133 000
4 273 000
940 000
193 000
1 071 000
621 000
1 244 000
787 000
738 000
670 000
25 000
69 000
2 056 000
1 139 000
288 000
264 000
977 000
708 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Side 16
Adresse
Grova 26
Gamle Dalavegen 4
Steinsdalsvegen 13
Gamle Dalavegen 2
Gamle Dalavegen 47
Garbu
Gamle Sandvenvegen
46
Gamle Sandvenvegen
32
Grovagjelet 6
Sandvenvegen 18A
Sandvenvegen 16
Veistad Ii
Sandvenvegen 11
Grova 25
Sandvenvegen 13
Sandvenvegen 26
Sandvenvegen 26
Gamle Dalavegen 12
Gamle Dalavegen 16
Sandvenvegen 15
Haugamyrvegen 35
Holmen
Oddmundsbu
Kristensbu
Martabu
Fjellro
Sandvenvegen 25
Sandvenvegen 25
Sandvenvegen 27B
Sandvenvegen 27B
Sandvenvegen 20
Eierrepresentant
Totland Marita
Soldal Sveinung Valland
Ullensvang Finn
Esso Norge As
Wilhelmsen Arne Brigt
Sandven Olav E
Huun Lene Veronika
Eiendom
11 / 68 / 0 / 0
11 / 71 / 0 / 0
11 / 74 / 0 / 0
11 / 76 / 0 / 0
11 / 78 / 0 / 0
11 / 84 / 0 / 0
11 / 85 / 0 / 0
Olsen Ole Christian
11 / 88 / 0 / 0
Skeie Randi Sandven
Høgenæs & Steine As
Bjelland Optiker As
Aksnes Kari Elin
Nødtvedt Sturla Parvathi
Bra Bolig As
Apold Margrete
Trudvang Eiendom As
Trudvang Eiendom As
Norheimsund Indremisjon
Kjosaas Oddvar
Nordseth Nina Marianne B
Horvei Lars
Byrkjeland Helge Johannes
Tveit Stein Werner
Vikøy Knut Aage
Storli Jan
Vågen Torbjørn
Bruflat Eiendom As
Bruflat Eiendom As
Bruflat Eiendom As
Bruflat Eiendom As
Kaldestad Øystein
11 / 89 / 0 / 0
11 / 90 / 0 / 0
11 / 91 / 0 / 0
11 / 92 / 0 / 0
11 / 93 / 0 / 0
11 / 94 / 0 / 0
11 / 97 / 0 / 0
11 / 101 / 0 / 0
11 / 101 / 0 / 0
11 / 103 / 0 / 0
11 / 104 / 0 / 0
11 / 107 / 0 / 0
11 / 108 / 0 / 0
11 / 111 / 0 / 0
11 / 113 / 0 / 0
11 / 114 / 0 / 0
11 / 120 / 0 / 0
11 / 123 / 0 / 0
11 / 124 / 0 / 0
11 / 124 / 0 / 0
11 / 125 / 0 / 0
11 / 125 / 0 / 0
11 / 126 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
708 000 100% Bunnfradrag
0
708 000 Promillesats
7‰
4 956
978 000 100%
0
978 000
4‰
3 423
503 000 100%
0
503 000
4‰
1 760
1 838 000 100%
0
1 838 000
7‰
12 866
2 028 000 100%
0
2 028 000
4‰
7 098
300 000 100%
0
300 000
4‰
1 050
459 000 100%
0
459 000
4‰
1 606
877 000 100%
2 138 000
5 351 000
1 233 000
97 000
1 709 000
659 000
966 000
2 639 000
885 000
1 733 000
691 000
1 270 000
1 394 000
378 000
297 000
227 000
417 000
236 000
2 541 000
3 581 000
629 000
1 998 000
1 332 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
877 000
4‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 138 000
5 351 000
1 233 000
97 000
1 709 000
659 000
966 000
2 639 000
885 000
1 733 000
691 000
1 270 000
1 394 000
378 000
297 000
227 000
417 000
236 000
2 541 000
3 581 000
629 000
1 998 000
1 332 000
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
3 069
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
14 966
Ingen
37 457
Ingen
8 631
Ingen
339
Ingen
5 981
Ingen
4 613
Ingen
3 381
Ingen
18 473
Ingen
3 097
Ingen
6 065 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 418
Ingen
4 445
Ingen
4 879
Ingen
1 323
Ingen
1 039
Ingen
794
Ingen
1 459
Ingen
826
Ingen
17 787
Ingen
12 533
Ingen
4 403
Ingen
6 993
Ingen
4 662
Ingen
Side 17
Adresse
Eierrepresentant
Steinsdalsvegen 29
Sandven Gro
Steinsdalsvegen 27
Neteland Karsten Ove
Gamle Dalavegen 20
Sakseid Ove-Kjell
Gamle Dalavegen 18
Ones Anja Margrethe Skar
Gamle Dalavegen 6
Tolo Jarle
Steinsdalsvegen 31
Reed Dagny Og Tor
Grovagjelet 28
Bjørgum Tarjei H
Grovagjelet 26
Birkeland Vemund
Grovagjelet 27
Neteland Martin Sture
Grovagjelet 30
Neteland Snorre
Grovagjelet 24
Neteland Johnny
Grovagjelet 32
Tveiten Turid
Kyrkjevegen 8
Kaldestad Ronny
Haugamyrvegen 34
Solberg Egil Torvik
Kyrkjevegen 4
Markhus Håvard
Kyrkjevegen 4
Linga Sigbjørn
Kyrkjevegen 4
Skogseide Thomas
Grovagjelet 36
Austefjord Anders
Steinsdalsvegen 83
Hardanger Mc Klubb
Steinsdalsvegen 104
Norheimsund Industrier As
Steinsdalsvegen 35
Mohammed Hunar Deler
Grovagjelet 29
Bergsvik Liv
Grovagjelet 29
Linde Gerd Rosseland
Gamle Dalavegen 14
Fjellmo As
STEINSDALSVEGEN 27 Neteland Karsten Ove
Haugamyrvegen 21
Aksnes Ove
Toms
Sandven Anna Solberg
Grovagjelet 33
Brunborg Eirik
Grovagjelet 33
Alvsaker Kari
Gamle Dalavegen 22
Espeseth Sissel Lillian
Gamle Dalavegen 49
Mo Rolf
Steinsdalsvegen 39
Spesialoppdrag Eiendom As
Eiendom
11 / 128 / 0 / 0
11 / 129 / 0 / 0
11 / 137 / 0 / 0
11 / 139 / 0 / 0
11 / 145 / 0 / 0
11 / 147 / 0 / 0
11 / 157 / 0 / 0
11 / 158 / 0 / 0
11 / 159 / 0 / 1
11 / 160 / 0 / 0
11 / 161 / 0 / 0
11 / 162 / 0 / 0
11 / 164 / 0 / 0
11 / 167 / 0 / 0
11 / 168 / 0 / 1
11 / 168 / 0 / 2
11 / 168 / 0 / 3
11 / 170 / 0 / 0
11 / 171 / 0 / 0
11 / 172 / 0 / 0
11 / 173 / 0 / 0
11 / 174 / 0 / 0
11 / 174 / 0 / 0
11 / 182 / 0 / 0
11 / 196 / 0 / 0
11 / 215 / 0 / 0
11 / 217 / 0 / 0
11 / 225 / 0 / 0
11 / 225 / 0 / 0
11 / 227 / 0 / 0
11 / 228 / 0 / 0
11 / 229 / 0 / 0
Takst
607 000
838 000
1 149 000
1 551 000
1 015 000
693 000
1 666 000
1 367 000
1 968 000
1 392 000
1 432 000
853 000
1 284 000
1 500 000
416 000
520 000
488 000
1 282 000
622 000
19 124 000
719 000
912 000
940 000
1 163 000
148 000
1 548 000
48 000
720 000
930 000
1 249 000
770 000
4 919 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607 000
838 000
1 149 000
1 551 000
1 015 000
693 000
1 666 000
1 367 000
1 968 000
1 392 000
1 432 000
853 000
1 284 000
1 500 000
416 000
520 000
488 000
1 282 000
622 000
19 124 000
719 000
912 000
940 000
1 163 000
148 000
1 548 000
48 000
720 000
930 000
1 249 000
770 000
4 919 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
Skatt
2 124
2 933
4 021
5 428
3 552
2 425
5 831
4 784
6 888
4 872
5 012
2 985
4 494
5 250
1 456
1 820
1 708
4 487
2 177
133 868
2 516
3 192
3 290
4 070
518
5 418
168
2 520
3 255
4 371
2 695
34 433
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 18
Adresse
Sandvenvegen 38B
Sandvenvegen 19
Haugamyrvegen 50
Haugamyrvegen 2
Sandvenvegen 55
Haugamyrvegen 7
Haugamyrvegen 12
Bjørkeli
Haugamyrvegen 33
Grovagjelet 23
Gamle Dalavegen 53
Gamle Dalavegen 51
Sandvenhagen 5
Haugamyrvegen 28
Haugamyrvegen 52
Sandvenvegen 52
Gamle Dalavegen 60
Drågensol
Sandvenvegen 17
Sæland 7
Haugamyrvegen 58
Lunden 2
Sandvenvegen 44
Sandvenvegen 48
Sandvenvegen 58
Sandvenvegen 39A
Sandvenvegen 42
Sæland 1
Sæland 4
Sæland 3
Sæland 5
Steinsdalsvegen 72
Eierrepresentant
Hardanger Brygge As
Stuve Eivind
Øystese Rune
Tesfay Yafet Zeweldi
Zimtrade As
Zimtrade As
Kvam Bil og Eigedom As
Glesnes Inger Nora
Sørensen Aksel Reidar
Kvam Kommune
Skeie Vigleik
Mo Rolf
Sandven Olav E
Teigland Eiendom As
Sjøflot Johannes
Hardanger Fartøyvernsenter
Heradstveit Kåre
Skeie Vigleik
Apal Kassen As
Heggøy John
Aalvik Per N
Sandven Georg Dødsbu
Solheim Sjur
Sandvenvegen 48 As
Seim Sigrid
Tingbakken As
Mathiassen Kjell M
Tolo Bente Valland
Nilsen Bjørn
Neteland Geir
Laupsa Eline
Kleivane Norvald
Eiendom
11 / 230 / 0 / 0
11 / 231 / 0 / 0
11 / 232 / 0 / 0
11 / 233 / 0 / 0
11 / 234 / 0 / 0
11 / 234 / 0 / 0
11 / 236 / 0 / 0
11 / 239 / 0 / 0
11 / 240 / 0 / 0
11 / 242 / 0 / 0
11 / 245 / 0 / 0
11 / 247 / 0 / 0
11 / 249 / 0 / 0
11 / 254 / 0 / 0
11 / 258 / 0 / 0
11 / 261 / 0 / 0
11 / 268 / 0 / 0
11 / 269 / 0 / 0
11 / 270 / 0 / 0
11 / 280 / 0 / 0
11 / 283 / 0 / 0
11 / 291 / 0 / 0
11 / 293 / 0 / 0
11 / 294 / 0 / 0
11 / 295 / 0 / 0
11 / 296 / 0 / 0
11 / 299 / 0 / 0
11 / 303 / 0 / 0
11 / 304 / 0 / 0
11 / 305 / 0 / 0
11 / 306 / 0 / 0
11 / 307 / 0 / 0
Takst
3 819 000
1 330 000
1 312 000
1 101 000
1 224 000
946 000
8 636 000
73 000
1 594 000
64 000
1 468 000
79 000
1 075 000
547 000
921 000
5 294 000
1 114 000
112 000
3 195 000
1 432 000
1 716 000
7 000
2 487 000
4 260 000
2 752 000
12 018 000
1 531 000
1 058 000
1 081 000
2 302 000
1 537 000
1 187 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 819 000
1 330 000
1 312 000
1 101 000
1 224 000
946 000
8 636 000
73 000
1 594 000
64 000
1 468 000
79 000
1 075 000
547 000
921 000
5 294 000
1 114 000
112 000
3 195 000
1 432 000
1 716 000
7 000
2 487 000
4 260 000
2 752 000
12 018 000
1 531 000
1 058 000
1 081 000
2 302 000
1 537 000
1 187 000
Promillesats
7‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
26 733
Ingen
4 655
Ingen
4 592
Ingen
3 853
Ingen
8 568
Ingen
3 311
Ingen
60 452
Ingen
255
Ingen
5 579
Ingen
224
§ 5 d kommunen
5 138
Ingen
276
Ingen
3 762
Ingen
1 914
Ingen
3 223
Ingen
37 058 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 899
Ingen
392
Ingen
22 365
Ingen
5 012
Ingen
6 006
Ingen
24
Ingen
8 704
Ingen
29 820
Ingen
19 264
Ingen
84 126
Ingen
5 358
Ingen
3 703
Ingen
3 783
Ingen
8 057
Ingen
5 379
Ingen
4 154
Ingen
Side 19
Adresse
Sæland 17
Sæland 23
Sæland 27
Sæland 13
Sæland 15
Steinsdalsvegen 74
Sæland 22
Sæland 2
Sæland 12
Sæland 14
Sæland 16
Sæland 18
Sæland 20
Sælandshovden 5
Sæland 25
Sandvenvegen 50
Sæland 33
Sæland 31
Sæland 26
Gamle Dalavegen 124
Sandvenvegen 45
Gamle Dalavegen 116
Steinsdalsvegen 43
Gjerdet
Tinghaug
Sandvenvegen 49
Trafikkareal
Sæland 10
Gamle Sandvenvegen
70B
Gamle Sandvenvegen
70B
Eierrepresentant
Eiendom
Stahlberg Viatcheslav
11 / 359 / 0 / 2
Torvund Odd Magnar
Ulland Hilde Iren
Engelsgjerd Ben Kåre
Øyeflaten Sven Ove
Rogde Terje
Neteland Geir Ove
Hauge Oddrun
Nilsen Helge
Hestenes Ove
Engeseth Gry
Laupsa Frode Hoff
Brunborg Eirik
Lygre Jan
Mo Rolf
Neteland Roar
Kvam Kommune
Barane Atle
Skeie Rannveig
Gjerdevik Tordis
Neteland Eigedom As
Skjelbreid Sverre As
Neteland Johnny
Kjosås Eiendom As
Spesialoppdrag Eiendom As
Sandven Bård A
Sandven Bård A
Mo Sport Eiendom As
Mo Sport Eiendom As
Andersen Steinar Foss
Guddal Kjell
11 / 308 / 0 / 0
11 / 309 / 0 / 0
11 / 310 / 0 / 0
11 / 311 / 0 / 0
11 / 312 / 0 / 0
11 / 313 / 0 / 0
11 / 314 / 0 / 0
11 / 318 / 0 / 0
11 / 319 / 0 / 0
11 / 320 / 0 / 0
11 / 321 / 0 / 0
11 / 322 / 0 / 0
11 / 323 / 0 / 0
11 / 324 / 0 / 0
11 / 326 / 0 / 0
11 / 336 / 0 / 0
11 / 337 / 0 / 0
11 / 338 / 0 / 0
11 / 339 / 0 / 0
11 / 342 / 0 / 0
11 / 344 / 0 / 0
11 / 345 / 0 / 0
11 / 350 / 0 / 0
11 / 351 / 0 / 0
11 / 352 / 0 / 0
11 / 353 / 0 / 0
11 / 356 / 0 / 0
11 / 357 / 0 / 0
11 / 358 / 0 / 0
11 / 359 / 0 / 1
Takst
1 218 000
2 071 000
1 433 000
1 119 000
1 209 000
1 390 000
773 000
1 226 000
857 000
732 000
732 000
732 000
732 000
144 000
1 859 000
0
1 566 000
1 402 000
1 129 000
2 795 000
3 596 000
164 000
1 565 000
987 000
300 000
191 000
1 362 000
117 000
2 241 000
623 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 218 000
2 071 000
1 433 000
1 119 000
1 209 000
1 390 000
773 000
1 226 000
857 000
732 000
732 000
732 000
732 000
144 000
1 859 000
0
1 566 000
1 402 000
1 129 000
2 795 000
3 596 000
164 000
1 565 000
987 000
300 000
191 000
1 362 000
117 000
2 241 000
623 000
670 000 100%
0
670 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4 263
7 248
5 015
3 916
4 231
4 865
2 705
4 291
2 999
2 562
2 562
2 562
2 562
504
6 506
0
5 481
4 907
3 951
19 565
25 172
574
10 955
6 909
1 050
668
9 534
409
7 843
2 180
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
2 345
Ingen
Side 20
Adresse
Gamle Sandvenvegen
70A
Gamle Sandvenvegen
70A
Gamle Dalavegen 114
Gamle Dalavegen 84
Gamle Dalavegen 90
Grova 14
Haugamyrvegen 63
Haugamyrvegen 65
Haugamyrvegen 59
Haugamyrvegen 67
Haugamyrvegen 57
Haugamyrvegen 69
Haugamyrvegen 55
Haugamyrvegen 71
Haugamyrvegen 53
Haugamyrvegen 73
Haugamyrvegen 51
Haugamyrvegen 75
Haugamyrvegen 49
Haugamyrvegen 77
Haugamyrvegen 47
Haugamyrvegen 79
Haugamyrvegen 45
Fjøro
Gamle Dalavegen 98
Gamle Dalavegen 96
Eierrepresentant
Eiendom
Ulvestad Jan Erik
11 / 359 / 0 / 4
Kjosås Eiendom As
Neteland Eigedom As
Botnen Entreprenør As
Sparebanken Vest AS
Brennehaugen As
Moldstad Signe Mathilde
Småbrekke Jostein
Rykkje Gerd Kjellaug
Fykse Margunn Olina
Lund Hildegunn
Berge Målfrid
Skogesal Gunnvor
Aksnes Chris
Malm Arnt Johnny
Rosseland Helge Johan
Hertzberg Sven Ebbe C
Fosso Britt
Kvarv Øystein Skaar
Skåre Bjørg
Kjerland Torill Øvrevik
Aarekol Per
Vik Jan
Ones Borghild Storaas
Hauger Ole Johnny
Mo Sport Eiendom As
Solheim Sjur
Tide Asa
Norcert Grindheim
11 / 360 / 0 / 0
11 / 361 / 0 / 0
11 / 362 / 0 / 0
11 / 363 / 0 / 0
11 / 365 / 0 / 0
11 / 366 / 0 / 1
11 / 366 / 0 / 2
11 / 366 / 0 / 3
11 / 366 / 0 / 4
11 / 366 / 0 / 5
11 / 366 / 0 / 6
11 / 366 / 0 / 7
11 / 366 / 0 / 8
11 / 366 / 0 / 9
11 / 366 / 0 / 10
11 / 366 / 0 / 11
11 / 366 / 0 / 12
11 / 366 / 0 / 13
11 / 366 / 0 / 14
11 / 366 / 0 / 15
11 / 366 / 0 / 16
11 / 366 / 0 / 17
11 / 376 / 0 / 0
11 / 378 / 0 / 0
11 / 388 / 0 / 0
11 / 390 / 0 / 0
11 / 392 / 0 / 0
11 / 393 / 0 / 0
Kaldestad Berit
11 / 359 / 0 / 3
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
616 000 100%
0
616 000
616 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 963 000
3 611 000
3 810 000
4 851 000
123 000
1 379 000
814 000
708 000
755 000
708 000
794 000
755 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
33 000
877 000
223 000
87 000
249 000
927 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
2 156
Ingen
616 000
4‰
2 156
Ingen
2 963 000
3 611 000
3 810 000
4 851 000
123 000
1 379 000
814 000
708 000
755 000
708 000
794 000
755 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
794 000
708 000
33 000
877 000
223 000
87 000
249 000
927 000
7‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
7‰
20 741
25 277
26 670
33 957
430
4 826
2 849
2 478
2 642
2 478
2 779
2 642
2 779
2 478
2 779
2 478
2 779
2 478
2 779
2 478
2 779
2 478
115
6 139
780
304
1 743
6 489
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 21
Adresse
Gamle Dalavegen 82
Gamle Dalavegen 88
Gamle Dalavegen 76
Gamle Sandvenvegen
67
Gamle Dalavegen 78
Sandvenhagen 30
Sandvenhagen 39
Sandvenhagen 33
Gamle Dalavegen 43
Gamle Sandvenvegen
41
Gamle Dalavegen 45
Sandvenhagen 49
Sandvenhagen 47
Haugamyrvegen 66
Haugamyrvegen 38
Gamle Dalavegen 37
Gamle Dalavegen 39
Gamle Dalavegen 41
Gamle Dalavegen 31F
Gamle Dalavegen 31E
Gamle Dalavegen 31G
Gamle Dalavegen 31H
Gamle Dalavegen 31D
Gamle Dalavegen 31C
Gamle Dalavegen 31I
Gamle Dalavegen 31J
Gamle Dalavegen 31K
Gamle Dalavegen 31L
Eierrepresentant
Jehovas Vitner Norheimsund
Elektro Handel Norheimsund
As
Neteland & Stuve Eigendom
Svarstad Sølvi
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
7‰
7‰
Skatt
Fritak
11 / 395 / 0 / 0
11 / 396 / 0 / 0
868 000 100%
1 786 000 100%
0
0
868 000
1 786 000
6 076 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
12 502
Ingen
11 / 397 / 0 / 0
11 / 399 / 0 / 0
1 345 000 100%
1 164 000 100%
0
0
1 345 000
1 164 000
7‰
4‰
9 415
4 074
Ingen
Ingen
Seaside As
Tide Asa
Sandven Berit Kronstad
Ones Ole Dominicus S
Djønne Åshild
Tyssen Kjell Inge Tufte
Vikør Tom Christian Lie
11 / 401 / 0 / 0
11 / 402 / 0 / 0
11 / 403 / 0 / 0
11 / 404 / 0 / 0
11 / 405 / 0 / 0
11 / 406 / 0 / 0
11 / 407 / 0 / 0
1 922 000
1 306 000
2 859 000
131 000
1 934 000
1 526 000
1 126 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
1 922 000
1 306 000
2 859 000
131 000
1 934 000
1 526 000
1 126 000
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
13 454
9 142
10 006
458
6 769
5 341
3 941
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Sandven Håkon D Y
Hjartnes Håkon
Byrkjeland Stig
Sandven Håkon Kronstad
Utne Nils
Hjartnes Bård Ove
Fykse Magne
Eide Vidar
Aase Arve
Røyrvik Kjellaug
Skaar Reidun
Sørheim Trygve
Byrkjeland Harald
Nygård Jon-Anders
Henriksen Liv Randi Tolo
Byrkjeland Stig
Røksund Hans Birger
Barane Karina
Mo Kristi Marie
11 / 408 / 0 / 0
11 / 409 / 0 / 0
11 / 410 / 0 / 0
11 / 414 / 0 / 0
11 / 415 / 0 / 0
11 / 416 / 0 / 0
11 / 417 / 0 / 0
11 / 418 / 0 / 0
11 / 419 / 0 / 0
11 / 420 / 0 / 1
11 / 420 / 0 / 2
11 / 420 / 0 / 3
11 / 420 / 0 / 4
11 / 421 / 0 / 1
11 / 421 / 0 / 2
11 / 421 / 0 / 3
11 / 421 / 0 / 4
11 / 422 / 0 / 1
11 / 422 / 0 / 2
88 000
2 006 000
174 000
231 000
1 569 000
1 872 000
1 345 000
2 185 000
1 906 000
1 207 000
1 207 000
1 023 000
1 023 000
1 193 000
1 193 000
1 029 000
1 029 000
1 010 000
1 010 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 000
2 006 000
174 000
231 000
1 569 000
1 872 000
1 345 000
2 185 000
1 906 000
1 207 000
1 207 000
1 023 000
1 023 000
1 193 000
1 193 000
1 029 000
1 029 000
1 010 000
1 010 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
308
7 021
609
808
5 491
6 552
4 707
7 647
6 671
4 224
4 224
3 580
3 580
4 175
4 175
3 601
3 601
3 535
3 535
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 22
Adresse
Gamle Dalavegen 31A
Gamle Dalavegen 31B
Gamle Dalavegen 29E
Gamle Dalavegen 29F
Gamle Dalavegen 29G
Gamle Dalavegen 29H
Gamle Dalavegen 29A
Gamle Dalavegen 29B
Gamle Dalavegen 29C
Gamle Dalavegen 29D
Sandvenhagen 35B
Sandvenhagen 37A
SANDVENHAGEN 51
Gamle Dalavegen 27A
Gamle Dalavegen 27B
B2t10
Gamle Dalavegen 27I
Gamle Dalavegen 33A
Gamle Dalavegen 33C
Gamle Dalavegen 35A
Gamle Dalavegen 35B
Gamle Dalavegen 33F
Gamle Dalavegen 33E
Gamle Dalavegen 25B
Gamle Dalavegen 25A
Gamle Dalavegen 27C
Gamle Dalavegen 27D
GAMLE DALAVEGEN
27E
Gamle Dalavegen 27F
Gamle Dalavegen 27G
B2t11
Eierrepresentant
Eiendom
Ellingsen Erlend André
Mælen Sverre
Sandven Håkon D Y
11 / 437 / 0 / 2
11 / 438 / 0 / 0
11 / 439 / 0 / 0
Lilletveit Bjørg
Håland Jan
Dyngeland Roald
Kaldestad Ruth
Aksnes Stig-Edvin Rise
Ullensvang Synnva K
Sandven Håkon D Y
Valland Sverre M
Hesthamar Aslaug Borghild
Steine Marit Skeie
Brakestad Birte Myhre
Skeie Eivind Madsen
Brennehaugen As
Fosse Knut
Aga Hilde Kristin
Neteland Eigedom As
Rykkje Roar
Storli Dag Joakim
Neteland Jarle Huun
Ølfarnes Andreas
Brandslet Stig Roar
Fredheim Cato
Fosse Britt Marie
Selsvik Madel
Lyngbø Ove Jonny
Ystheim Irmelin
Byrkjeland Øystein
Åsen Frode
11 / 422 / 0 / 3
11 / 422 / 0 / 4
11 / 423 / 0 / 1
11 / 423 / 0 / 2
11 / 423 / 0 / 3
11 / 423 / 0 / 4
11 / 424 / 0 / 1
11 / 424 / 0 / 2
11 / 424 / 0 / 3
11 / 424 / 0 / 4
11 / 425 / 0 / 0
11 / 426 / 0 / 0
11 / 427 / 0 / 0
11 / 428 / 0 / 1
11 / 428 / 0 / 2
11 / 429 / 0 / 0
11 / 430 / 0 / 0
11 / 431 / 0 / 0
11 / 432 / 0 / 0
11 / 433 / 0 / 1
11 / 433 / 0 / 2
11 / 434 / 0 / 1
11 / 434 / 0 / 2
11 / 435 / 0 / 1
11 / 435 / 0 / 2
11 / 436 / 0 / 1
11 / 436 / 0 / 2
11 / 437 / 0 / 1
Takst
1 174 000
1 174 000
1 062 000
1 062 000
1 022 000
1 022 000
1 021 000
1 021 000
1 011 000
1 011 000
1 235 000
915 000
181 000
1 001 000
1 001 000
110 000
2 031 000
1 987 000
1 244 000
1 111 000
1 246 000
1 003 000
1 003 000
1 008 000
1 008 000
1 025 000
1 025 000
860 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 174 000
1 174 000
1 062 000
1 062 000
1 022 000
1 022 000
1 021 000
1 021 000
1 011 000
1 011 000
1 235 000
915 000
181 000
1 001 000
1 001 000
110 000
2 031 000
1 987 000
1 244 000
1 111 000
1 246 000
1 003 000
1 003 000
1 008 000
1 008 000
1 025 000
1 025 000
860 000
860 000 100%
855 000 100%
102 000 100%
0
0
0
860 000
855 000
102 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 109
4 109
4 248
4 248
4 088
4 088
4 084
3 573
3 538
3 538
4 322
3 202
633
3 503
3 503
385
7 108
6 954
4 354
3 888
4 361
3 510
3 510
3 528
3 528
3 587
3 587
3 010
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
4‰
4‰
4‰
3 010
2 992
357
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Side 23
Adresse
B2t13
Gamle Dalavegen 15
Sandvenhagen 31
Sandvenhagen 22B
Sandvenhagen 22A
Sandvenhagen 20B
Sandvenhagen 20A
Sandvenhagen 24
Sandvenhagen 26
Gamle Dalavegen 86
Grovagjelet 8
Sandvenhagen 35 A
Sandvenhagen 37B
Sandvenhagen 19
Sandvenhagen 21
Gamle Dalavegen 38
Sandvenhagen 23B
Sandvenhagen 23A
Sandvenhagen 23C
Gamle Dalavegen 33D
Sandvenhagen 29A
Sandvenhagen 29C
Sandvenhagen 29B
Sandvenhagen 27C
Sandvenhagen 27D
Sandvenhagen 27A
Sandvenhagen 27B
Gamle Dalavegen 80
Eierrepresentant
Sandven Håkon D Y
Sandven Håkon D Y
Storaasen As
Sandven Odd Arve
Flem Kristian
Falahatgar Mahsan
Van Der Linden Marco L G
Gjerde Daniel
Langesæter André R
Ljones Terje
Rosales Angel
Optima Produkter As
Kjosås Dagny
Håland Ole
Ystanes Hilde
Pedersen Rune
Tveiten John Frøystein
Kvam Kommune
Sandven Fus Barnehage As
Kvam Kommune
Håkon Sandven As
Håkon Sandven As
Håkon Sandven As
Sriupsa Kestutis
Mo Knut Johannes
Kvam Bustadstifting
Kvam Bustadstifting
Padøy Leif Idar
Andersen Jimi
Feng Ri Sheng
Midlang Laila
Hardanger Byggsenter As
Eiendom
11 / 440 / 0 / 0
11 / 441 / 0 / 0
11 / 442 / 0 / 0
11 / 443 / 0 / 0
11 / 444 / 0 / 0
11 / 445 / 0 / 1
11 / 445 / 0 / 2
11 / 445 / 0 / 3
11 / 445 / 0 / 4
11 / 447 / 0 / 0
11 / 448 / 0 / 0
11 / 449 / 0 / 0
11 / 450 / 0 / 0
11 / 454 / 0 / 0
11 / 455 / 0 / 0
11 / 456 / 0 / 0
11 / 457 / 0 / 0
11 / 458 / 0 / 0
11 / 459 / 0 / 0
11 / 460 / 0 / 0
11 / 461 / 0 / 1
11 / 461 / 0 / 2
11 / 461 / 0 / 3
11 / 464 / 0 / 0
11 / 466 / 0 / 0
11 / 467 / 0 / 1
11 / 467 / 0 / 2
11 / 468 / 0 / 1
11 / 468 / 0 / 2
11 / 469 / 0 / 1
11 / 469 / 0 / 2
11 / 470 / 0 / 0
Takst
139 000
289 000
13 693 000
300 000
1 662 000
769 000
769 000
769 000
769 000
1 954 000
1 824 000
959 000
820 000
1 155 000
995 000
1 354 000
1 546 000
300 000
3 728 000
65 000
804 000
715 000
338 000
1 123 000
1 330 000
776 000
796 000
798 000
778 000
717 000
717 000
718 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 000
289 000
13 693 000
300 000
1 662 000
769 000
769 000
769 000
769 000
1 954 000
1 824 000
959 000
820 000
1 155 000
995 000
1 354 000
1 546 000
300 000
3 728 000
65 000
804 000
715 000
338 000
1 123 000
1 330 000
776 000
796 000
798 000
778 000
717 000
717 000
718 000
Promillesats
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
Skatt
Fritak
486
Ingen
1 011
Ingen
95 851
Ingen
1 050
Ingen
5 817
Ingen
2 691
Ingen
2 691
Ingen
2 691
Ingen
2 691
Ingen
6 839
Ingen
6 384
Ingen
6 713
Ingen
2 870
Ingen
4 042
Ingen
3 482
Ingen
4 739 § 7 c nybygde bustadhus
5 411
Ingen
1 050
§ 5 d kommunen
26 096 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
227
§ 5 d kommunen
2 814
Ingen
2 502
Ingen
1 183
Ingen
3 930
Ingen
4 655
Ingen
2 716 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 786 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 793 § 7 c nybygde bustadhus
2 723 § 7 c nybygde bustadhus
2 509 § 7 c nybygde bustadhus
2 509 § 7 c nybygde bustadhus
5 026
Ingen
Side 24
Adresse
Sæland 9
Sæland 11
Haugamyrvegen 68
Haugamyrvegen 54
Sandvenhagen 15A
Sandvenhagen 15B
Sandvenhagen 17A
Sandvenhagen 17B
Sandvenvegen 48E
Sandvenvegen 48D
Sandvenvegen 48C
Sandvenvegen 48B
Gamle Dalavegen 86B
Gamle Dalavegen 27H
Steinsdalsvegen 145
Steinsdalsvegen 130
Steinsdalsvegen 194
Steinsdalsvegen 147
Steinsdalsvegen 197
Steinsdalsvegen 117
Steinsdalsvegen 153
Steinsdalsvegen 148
Steinsdalsvegen 169
Steinsdalsvegen 199
Steinsdalsvegen 161
Steinsdalsvegen 157
Steinsdalsvegen 151
Steinsdalsvegen 127
Elvatun
Movegen 10
Steinsdalsvegen 182
Movegen 40
Eierrepresentant
Laupsa Rolf
Kvam Kommune
Utne Fridtjov
Flagtvedt Kenneth
Gravdal Daniel
Børven Henrik
Kaldestad Arne
Vikøy Sondre
Steine Alf
Mo Sigbjørn
Neteland Erling
Skeie Gunnar
Statnett Sf
Bjørke Jakob
Mo Bjarne
Mo Gisle
Mo Sigurd
Steine Torstein
Træbakken Tore
Mo Fredrik
Alvsåker Arild
Alvsåker Arild
Aarhus Georg
Jensen Stefan Øvre
Mo Karin
Flotve Eivind
Skutlaberg Arne
Amer Victoria
Seaside As
Botnen Entreprenør As
Neteland Terje
Seaside As
Eiendom
11 / 474 / 0 / 0
11 / 475 / 0 / 0
11 / 476 / 0 / 0
11 / 477 / 0 / 0
11 / 479 / 0 / 0
11 / 480 / 0 / 0
11 / 481 / 0 / 0
11 / 482 / 0 / 0
11 / 486 / 0 / 1
11 / 486 / 0 / 2
11 / 486 / 0 / 3
11 / 486 / 0 / 4
11 / 488 / 0 / 0
11 / 490 / 0 / 0
12 / 1 / 0 / 0
12 / 2 / 0 / 0
12 / 3 / 0 / 0
12 / 4 / 0 / 0
12 / 5 / 0 / 0
12 / 7 / 0 / 0
12 / 8 / 0 / 0
12 / 8 / 1 / 0
12 / 9 / 0 / 0
12 / 10 / 0 / 0
12 / 11 / 0 / 0
12 / 12 / 0 / 0
12 / 13 / 0 / 0
12 / 15 / 0 / 0
12 / 16 / 0 / 0
12 / 17 / 0 / 0
12 / 18 / 0 / 0
12 / 19 / 0 / 0
Takst
1 660 000
90 000
1 419 000
2 474 000
726 000
720 000
711 000
707 000
2 903 000
1 750 000
1 750 000
2 203 000
1 841 000
870 000
1 734 000
2 633 000
657 000
468 000
1 383 000
600 000
592 000
1 410 000
0
865 000
2 408 000
1 528 000
1 086 000
641 000
665 000
585 000
1 357 000
370 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 660 000
90 000
1 419 000
2 474 000
726 000
720 000
711 000
707 000
2 903 000
1 750 000
1 750 000
2 203 000
1 841 000
870 000
1 734 000
2 633 000
657 000
468 000
1 383 000
600 000
592 000
1 410 000
0
865 000
2 408 000
1 528 000
1 086 000
641 000
665 000
585 000
1 357 000
370 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
Skatt
5 810
315
4 966
9 896
2 541
2 520
2 488
2 474
11 612
7 000
7 000
8 812
12 887
3 045
6 069
9 215
2 299
1 638
4 840
2 100
2 072
4 935
0
3 027
8 428
5 348
3 801
2 243
2 327
4 095
9 499
1 295
Fritak
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 d kommunen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 25
12 / 20 / 0 / 0
12 / 21 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
1 012 000 100%
108 000 100%
0
0
1 012 000
108 000
12 / 22 / 0 / 0
12 / 23 / 0 / 0
12 / 28 / 0 / 0
12 / 30 / 0 / 0
12 / 32 / 0 / 0
12 / 32 / 0 / 1
12 / 32 / 0 / 2
12 / 33 / 0 / 0
12 / 35 / 0 / 0
12 / 36 / 0 / 0
12 / 40 / 0 / 0
12 / 42 / 0 / 0
12 / 43 / 0 / 0
12 / 45 / 0 / 0
12 / 46 / 0 / 0
12 / 52 / 0 / 0
12 / 53 / 0 / 0
12 / 54 / 0 / 0
12 / 55 / 0 / 0
13 / 1 / 0 / 0
13 / 3 / 0 / 0
13 / 5 / 0 / 0
13 / 6 / 0 / 0
13 / 7 / 0 / 0
13 / 8 / 0 / 0
13 / 9 / 0 / 0
13 / 10 / 0 / 0
13 / 11 / 0 / 0
13 / 12 / 0 / 0
833 000
902 000
2 331 000
640 000
819 000
3 285 000
744 000
1 374 000
102 000
70 000
273 000
1 371 000
2 394 000
39 000
167 000
250 000
259 000
5 190 000
2 313 000
1 299 000
0
0
231 000
366 000
538 000
146 000
240 000
300 000
163 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
833 000
902 000
2 331 000
640 000
819 000
3 285 000
744 000
1 374 000
102 000
70 000
273 000
1 371 000
2 394 000
39 000
167 000
250 000
259 000
5 190 000
2 313 000
1 299 000
0
0
231 000
366 000
538 000
146 000
240 000
300 000
163 000
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Movegen 35
Mo Pernhilda M
Mo Dag Rune
Hordaland Fylkeskommune
Tufteland Arne
Mo Bjarne
Bilsenteret Mo Auto As
Bilsenteret Mo Auto As
Mo Reidar
Neteland Terje
Neteland Terje
Bilsenteret Mo Auto As
Byrkjeland Eigedom As
Mo Per Jarle
Mo Bjarne
Mo Gisle
Kvam Kommune
Træbakken Tore
Gama As
Boye Annelise
Opheim Kjetil
Trones Marius
Øvsthus Sjur
Lind Vigdis
Norheim Steinar
Pedersen Mona T Øvrebø
Pedersen Mona T Øvrebø
Midthus Annbjørg
Husabø Kirsti
Pedersen Mona T Øvrebø
Movegen 37
STEINSDALSVEGEN
192
Movegen 27
Steinsdalsvegen 125
Steinsdalsvegen 187
Movegen 25
Steinsdalsvegen 140
Steinsdalsvegen 140
Steinsdalsvegen 140
Movegen 22
Badehustomti I
Mo
Elvatun Iv
Movegen 30
Gamle Dalavegen 134
Steinsdalsvegen 191
Steinsdalsvegen 176
Steinsdalsvegen 177
Steinsdalsvegen 273
Dalatunvegen 88
Dalatunvegen 66
Bjørketun
Kvilebu
Peter-Stølen
Adrianbu
Lynghaug
Fjellro
Peterstølen 2
Mo Baard Olav
Mo Sigurd
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 542
378
Fritak
Ingen
Ingen
2 915
Ingen
3 157
Ingen
16 317 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 240
Ingen
5 733
Ingen
22 995
Ingen
5 208
Ingen
4 809
Ingen
357
Ingen
245
Ingen
955
Ingen
9 597
Ingen
8 379
Ingen
136
Ingen
584
Ingen
875
§ 5 d kommunen
1 813
Ingen
36 330
Ingen
8 095
Ingen
4 546
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
808
Ingen
1 281
Ingen
1 883
Ingen
511
Ingen
840
Ingen
1 050
Ingen
570
Ingen
Side 26
Adresse
Fylkesveg
128-Reigstveit
DALATUNVEGEN 66
Træbakken
Dalatunvegen 212
Dalatunvegen 225
Steine 71
Dalatunvegen 162
STEINE 71
Dalatunvegen 136
Kjellhaug
Fylkesveg
128-Byrkjeland Nedre
Dalatunvegen 245
Dalatunvegen 258
Steine 117
Dalatunvegen 246
Steine 77
Øykjaskår
Neteland 27
Dalatunvegen 255
Svingen
Rabben Ii
Fylkesveg
128-Byrkjeland
Neteland 79
Neteland 36
Neteland 71
Neteland 92
Neteland 39
Neteland 85
Neteland 99
NETELAND 99
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Øvsthus Sjur
Midtun Arne
Byrkjeland Ole
Byrkjeland Atle
Neteland Åge
Midtun Arne
Neteland Åge
Steinsdalen Samfunnshus P/
Byrkjeland Ole
Statens Vegvesen Region Ve
13 / 15 / 0 / 0
14 / 1 / 0 / 0
15 / 1 / 0 / 0
15 / 3 / 0 / 0
15 / 4 / 0 / 0
15 / 5 / 0 / 0
15 / 6 / 0 / 0
15 / 7 / 0 / 0
15 / 8 / 0 / 0
15 / 9 / 0 / 0
639 000
150 000
978 000
1 096 000
178 000
799 000
2 573 000
2 393 000
140 000
745 000
Byrkjeland Marianne
Sandven Frode
Norheim Lars
Byrkjeland Helga A
Bøhn Olav
Bøhn Olav
Byrkjeland Åge
Sandven Vigleik Hallvard
Steine Sylvi Søyland
Bøhn Olav
Statens Vegvesen Region Ve
16 / 1 / 0 / 0
16 / 2 / 0 / 0
16 / 3 / 0 / 0
16 / 4 / 0 / 0
16 / 5 / 0 / 0
16 / 6 / 0 / 0
16 / 8 / 0 / 0
16 / 9 / 0 / 0
16 / 10 / 0 / 0
16 / 11 / 0 / 0
16 / 15 / 0 / 0
Neteland Nils Ø
Neteland Torbjørn
Neteland John Magnar
Neteland Jostein
Træbakken Stein
Neteland Arnstein
Neteland Heine
Neteland Heine
17 / 1 / 0 / 0
17 / 2 / 0 / 0
17 / 3 / 0 / 0
17 / 4 / 0 / 0
17 / 5 / 0 / 0
17 / 6 / 0 / 0
17 / 7 / 0 / 0
17 / 8 / 0 / 0
Statens Vegvesen Region Ve 13 / 14 / 0 / 0
263 000 100%
0
263 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
973 000
516 000
598 000
1 021 000
1 432 000
0
536 000
1 037 000
14 000
73 000
238 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 692 000
797 000
1 290 000
2 029 000
807 000
594 000
945 000
1 309 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
920 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
639 000
150 000
978 000
1 096 000
178 000
799 000
2 573 000
2 393 000
140 000
745 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 236
Ingen
525
Ingen
3 423
§ 5 h delvis landbruk
3 836
§ 5 h delvis landbruk
623
Ingen
2 796
§ 5 h delvis landbruk
9 005
Ingen
8 375 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
490
Ingen
2 607 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
973 000
516 000
598 000
1 021 000
1 432 000
0
536 000
1 037 000
14 000
73 000
238 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 405
§ 5 h delvis landbruk
1 806
§ 5 h delvis landbruk
2 093
§ 5 h delvis landbruk
3 573
§ 5 h delvis landbruk
5 012
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
1 876
Ingen
3 629
Ingen
49
Ingen
255
Ingen
833 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
0
0
0
0
0
0
0
1 692 000
797 000
1 290 000
2 029 000
807 000
594 000
945 000
1 309 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 922
2 789
4 515
7 101
2 824
2 079
3 307
4 581
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 27
Adresse
Neteland 31
Neteland 150
Eikedalen
Kvamstun
Åsabakken
Kvila
Vatstun
Vesletun
Haugen
Soltunet
Kveldsol
Myra
Lyngheim
Teigabu
Vasstun 2
Sildra
Småtun
Bjørnebu
Bjørkehaugen
Småtun 2
Tyrihaug
Fjellbu
Solhola
Borgetun
Hauketun
Elvetun
Kosebu
Aasastølen
Kvernhaug
Solhåla 2
Granly
Eierrepresentant
Træbakken Odd
Neteland Gjermund
Johansen Tine Lekven
Herfindal Arne Olav
Eilertsen Bjørg Aud Helle
Thorgersen Per
Holst Ingrid
Hansen Odd
Årdal Kristin
Teigen Knut
Stockmann Rune
Gabrielsen Berit
Velure Åge
Evanger Jan Jakob
Bahus Egil
Hansen Odd
Mjelva Britt
Bjånes Geir
Andersen Beate
Trones Ivar Johannes
Bjånes Geir
Bakke Henry Malvin
Storetvedt Karl Johan
Haaland Ronald Gerhard W
Engebretsen Terje
Tjosaas Jan
Flatebø Einar
Nilsen John K Vaksinen
Skårvik Per Endre
Tolleshaug Reidun Helene
Van Wijngaarden Aart-jan
Jensen Edel
Eiendom
17 / 9 / 0 / 0
17 / 10 / 0 / 0
18 / 1 / 0 / 0
18 / 1 / 2 / 0
18 / 2 / 0 / 0
18 / 3 / 0 / 0
18 / 4 / 0 / 0
18 / 5 / 0 / 0
18 / 6 / 0 / 0
18 / 7 / 0 / 0
18 / 13 / 0 / 0
18 / 14 / 0 / 0
18 / 15 / 0 / 0
18 / 18 / 0 / 0
18 / 20 / 0 / 0
18 / 21 / 0 / 0
18 / 22 / 0 / 0
18 / 23 / 0 / 0
18 / 24 / 0 / 0
18 / 27 / 0 / 0
18 / 28 / 0 / 0
18 / 29 / 0 / 0
18 / 30 / 0 / 0
18 / 31 / 0 / 0
18 / 32 / 0 / 0
18 / 34 / 0 / 0
18 / 35 / 0 / 0
18 / 36 / 0 / 0
18 / 37 / 0 / 0
18 / 38 / 0 / 0
18 / 40 / 0 / 0
18 / 41 / 0 / 0
Takst
1 464 000
147 000
454 000
1 143 000
672 000
1 118 000
462 000
370 000
662 000
275 000
1 561 000
786 000
507 000
321 000
658 000
44 000
658 000
480 000
499 000
67 000
40 000
521 000
174 000
700 000
235 000
275 000
507 000
415 000
435 000
597 000
558 000
513 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 464 000
147 000
454 000
1 143 000
672 000
1 118 000
462 000
370 000
662 000
275 000
1 561 000
786 000
507 000
321 000
658 000
44 000
658 000
480 000
499 000
67 000
40 000
521 000
174 000
700 000
235 000
275 000
507 000
415 000
435 000
597 000
558 000
513 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
5 124
514
1 589
4 000
2 352
3 913
1 617
1 295
2 317
962
5 463
2 751
1 774
1 284
2 303
154
2 303
1 680
1 746
234
140
1 823
609
2 450
822
962
1 774
1 452
1 522
2 089
1 953
1 795
Fritak
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 28
Adresse
Solhola 3
Bjørnebu 4
Parkeringsplass
Tomt 1
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 4
Tomt 5
Tomt 6
Tomt 7
Tomt 8
Tomt 9
Tomt 10
Tomt 11
Tomt 12
Tomt 13
Tomt 14
Tomt 15
Tomt 16
Tomt 17
Tomt 18
Tomt 19
Tomt 20
Tomt 21
Tomt 22
Tomt 23
Tomt 24
Tomt 25
Tomt 26
Tomt 27
Tomt 29
Eierrepresentant
Narum Wenche
Haaland Ronald Gerhard W
Bakke Henry Malvin
Johansen Tine Lekven
Opheim Monica Bratland
Bjorøy Gisle
Midkat As
Bertelsen Trond
Høyvik Ketil
Sandland Thomas Szwarc
Skintveit Olav
Davidsen Arve
Mikkelsen Morten Evald
Husøy Tone Kristin
Rosendahl Henning
Bertelsen Ronny André
Toppe Merete Hagen
Myhre Ben-Terje
Teigen Målfrid Dødsbu
Koldal Rolf Henning
Steinsland Tove May
Aksdal Geir Otto Nilsen
Måkestad John-olav
Halseth Jan Otto
Bru Jørg
Bru Jørg
Grønn-jensen Tom Andreas
Hansen Trond
Iversen Terje
Sæbø Asbjørn
Glittenberg Jens Petter H
Sletten Ole Johan
Eiendom
18 / 43 / 0 / 0
18 / 44 / 0 / 0
18 / 46 / 0 / 0
18 / 48 / 0 / 0
18 / 49 / 0 / 0
18 / 50 / 0 / 0
18 / 51 / 0 / 0
18 / 52 / 0 / 0
18 / 53 / 0 / 0
18 / 54 / 0 / 0
18 / 55 / 0 / 0
18 / 56 / 0 / 0
18 / 57 / 0 / 0
18 / 58 / 0 / 0
18 / 59 / 0 / 0
18 / 60 / 0 / 0
18 / 61 / 0 / 0
18 / 62 / 0 / 0
18 / 63 / 0 / 0
18 / 64 / 0 / 0
18 / 65 / 0 / 0
18 / 66 / 0 / 0
18 / 67 / 0 / 0
18 / 68 / 0 / 0
18 / 69 / 0 / 0
18 / 70 / 0 / 0
18 / 71 / 0 / 0
18 / 72 / 0 / 0
18 / 73 / 0 / 0
18 / 74 / 0 / 0
18 / 75 / 0 / 0
18 / 77 / 0 / 0
Takst
1 140 000
203 000
46 000
300 000
1 350 000
203 000
206 000
1 326 000
1 291 000
232 000
1 230 000
1 300 000
1 174 000
1 399 000
1 451 000
1 139 000
197 000
166 000
99 000
1 333 000
1 261 000
1 101 000
1 206 000
1 064 000
128 000
212 000
984 000
1 014 000
1 351 000
1 174 000
1 620 000
1 191 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 140 000
203 000
46 000
300 000
1 350 000
203 000
206 000
1 326 000
1 291 000
232 000
1 230 000
1 300 000
1 174 000
1 399 000
1 451 000
1 139 000
197 000
166 000
99 000
1 333 000
1 261 000
1 101 000
1 206 000
1 064 000
128 000
212 000
984 000
1 014 000
1 351 000
1 174 000
1 620 000
1 191 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 990
710
161
1 050
4 725
710
721
4 641
4 518
812
4 305
4 550
4 109
4 896
5 078
3 986
689
581
346
4 665
4 413
3 853
4 221
4 256
448
742
3 936
4 056
4 728
4 109
5 670
4 168
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 29
Adresse
Tomt 30
Tillegg Til 18/40
Tomt 31
Tomt 32
Tomt 33
Tomt 34
Tomt 35
Tomt 36
Tomt 37
Tomt 38
Tomt 39
Tomt 40
Tomt 41
Tomt 42
Felt H 3 Og Veg 3.
Felt H 4
Felt H 5
Felt H 6 Og Veg 4
980
Steine 38
Steine 61
Fureberghovden E 6
Fureberghaugen E 8
Fureberghovden E 7
Fureberghovden E 9
Fureberghovden E 10
Fureberghovden E 11
Fureberghovden F 3
Fureberghovden G 4
Eierrepresentant
Eiendom
Gravdal Arild
18 / 78 / 0 / 0
Van Wijngaarden Aart-jan
18 / 79 / 0 / 0
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 80 / 0 / 0
Mundal Mikkel
18 / 81 / 0 / 0
Oehme Curt
18 / 82 / 0 / 0
Svanevik Ulf Oddvar
18 / 83 / 0 / 0
Arnesen Kari Hus
18 / 84 / 0 / 0
Rasmussen Sven Arne
18 / 85 / 0 / 0
Ellertsen Bjørn Ole
18 / 86 / 0 / 0
Eikedalen Skisenter As
18 / 87 / 0 / 0
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 88 / 0 / 0
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 89 / 0 / 0
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 90 / 0 / 0
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 91 / 0 / 0
Boligsenteret Bergen Prosjekt 18 / 92 / 0 / 0
As
Boligsenteret Bergen Prosjekt 18 / 93 / 0 / 0
As
Boligsenteret Bergen Prosjekt 18 / 94 / 0 / 0
As
Boligsenteret Bergen Prosjekt 18 / 95 / 0 / 0
As
Teigen Målfrid Dødsbu
18 / 98 / 0 / 0
Sønstebø Svanhild
19 / 1 / 0 / 0
Steine Siri Anne
19 / 2 / 0 / 0
Monsen Wibeke
19 / 2 / 1 / 0
Berentzen Reidar
19 / 2 / 2 / 0
Jensen Gunnar Ove
19 / 2 / 3 / 0
Eikefet Atle Kjell
19 / 2 / 4 / 0
Osnes Eivind Arne
19 / 2 / 5 / 0
Bremer Gunnar
19 / 2 / 6 / 0
Fauskanger Jan Rune
19 / 2 / 8 / 0
Berntsen Bjørn Lund
19 / 2 / 11 / 0
Takst
1 152 000
97 000
743 000
732 000
732 000
739 000
739 000
733 000
734 000
740 000
22 000
15 000
15 000
21 000
192 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 152 000
97 000
743 000
732 000
732 000
739 000
739 000
733 000
734 000
740 000
22 000
15 000
15 000
21 000
192 000
240 000 100%
0
240 000 100%
240 000 100%
427 000
275 000
2 080 000
581 000
765 000
804 000
801 000
882 000
630 000
747 000
810 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 608
339
2 600
2 562
2 562
2 586
2 586
2 565
2 569
2 590
77
52
52
73
672
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
240 000
4‰
840
Ingen
0
240 000
4‰
840
Ingen
0
240 000
4‰
840
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
427 000
275 000
2 080 000
581 000
765 000
804 000
801 000
882 000
630 000
747 000
810 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 708
962
7 280
2 033
2 677
2 814
2 803
3 087
2 205
2 614
2 835
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 30
Adresse
Fureberghovden E 5
Fureberghovden 2
Fureberghovden F 9
Fureberghovden F4.
Fureberghovden F 10
Fureberghovden F 12
Fureberghovden F8
Fureberghovden F 5
Furuberghovden F 1
Pel 5 Felt J
Pel 2 Felt J
Pel 6 Felt F
Pel 3 Felt J
Pel 4 Felt J
Pel 1 Felt J
Pel 2 Felt H
Pel H 3
Pel H 4
Pel H 5
Steine 30A
Steine 45
Pel 25
Pel 27
Pel Nr 21
Pel Nr 33
Pel Nr. 16
Pel Nr. 31
Pel Nr. 32
Steine 24
Steinsdalsvegen 369
Eierrepresentant
Øye Arne
Rognebakke Arne
Forland Knut Asbjørn
Øijordsbakken Ingvar Og
Bente
Møgster Lars Ove
Husby Tore
Husa Trond
Larsen Arne
Larsen Odd Arne Sjo
Hellevik Harald
Eliassen Erik
Opheim Tom
Hartman Management As
Mogen Geir Ove
Lie André
Arnesen Odd Erik
Trefall Geir
Hope Jørn Ingvald
Marøy Ronald M
Lerøy Trond Ove
Steine Arne Johnny
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Løvskar Edvard
Midttveit Steinar
Kaland Lars
Røed Gunn Bergitte
Dyrkorn Bengt Magnus
Berstad Jacob Lorentz
Røed Lars Johannes
Steine Svein O
Steine Terje
19 / 2 / 13 / 0
19 / 2 / 14 / 0
19 / 2 / 15 / 0
19 / 2 / 16 / 0
Takst
800 000
1 045 000
769 000
643 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
800 000
1 045 000
769 000
643 000
19 / 2 / 18 / 0
19 / 2 / 19 / 0
19 / 2 / 20 / 0
19 / 2 / 21 / 0
19 / 2 / 22 / 0
19 / 2 / 23 / 0
19 / 2 / 24 / 0
19 / 2 / 25 / 0
19 / 2 / 26 / 0
19 / 2 / 27 / 0
19 / 2 / 28 / 0
19 / 2 / 29 / 0
19 / 2 / 31 / 0
19 / 2 / 32 / 0
19 / 2 / 33 / 0
19 / 2 / 34 / 0
19 / 4 / 0 / 0
19 / 6 / 0 / 0
19 / 6 / 1 / 0
19 / 6 / 11 / 0
19 / 6 / 15 / 0
19 / 6 / 17 / 0
19 / 6 / 19 / 0
19 / 6 / 20 / 0
19 / 6 / 21 / 0
19 / 11 / 0 / 0
19 / 12 / 0 / 0
940 000
703 000
150 000
1 900 000
2 330 000
710 000
800 000
730 000
1 430 000
720 000
850 000
1 230 000
870 000
1 300 000
1 050 000
872 000
567 000
844 000
511 000
496 000
608 000
711 000
702 000
729 000
675 000
784 000
1 317 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940 000
703 000
150 000
1 900 000
2 330 000
710 000
800 000
730 000
1 430 000
720 000
850 000
1 230 000
870 000
1 300 000
1 050 000
872 000
567 000
844 000
511 000
496 000
608 000
711 000
702 000
729 000
675 000
784 000
1 317 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
2 800
3 657
2 691
2 250
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 290
2 460
525
6 650
8 155
2 485
2 800
2 555
5 005
2 520
2 975
4 305
3 045
4 550
3 675
3 052
1 984
2 954
1 788
1 736
2 128
2 488
2 457
2 551
2 362
2 744
4 609
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 31
Adresse
Steinsdalsvegen 353
Steine 93
Steine 47
Steine 56
Steine 16
Liabrekka 90
Liabrekka 71
Kleiven
Kvinhovd
Sagatun
Utsikten
Klubben
Nedstegata 7
Nedstegata 5
Skarli
Borghaug
Tvibu
Bjørkehaug
Liset
Furulunden
Lomasæter
Lynghaug
Steine 40
Kveldskvila
Stølen
Klubbodden
Klubbanes
Skogen
Montmartre
Bruhaugen
Furely
Eierrepresentant
Steine Mikjel Svein
Steine Håkon
Steine Marie
Bøhn Odd Harald
Steine Sigurd R
Nygård Stig Ingvar
Steine Steinar
Kleiven Tor Håkon
Lepsøy Eirik
Det Norske Misjonsselskap
Bjørgvin
Aas Frode Asbjørn
Gammelsæter Rita Sandven
Lid Aud Margrete
Lid Aud Margrete
Skeie Arve
Myklebust Per
Kvamsø Harald
Løkkeberg Ingrid
Næss Arne Hauso
Steine Astrid Bodil
Mo Sigbjørn
Øvrevik Karen Helene
Steine Henrik
Riksmedia As
Henriksen Johnny
Teige Gunhild
Mo Trygve
Thom Erna Cesilia
Neteland Helge
Handegard Asbjørn
Frosthammer Aslaug T.
19 / 16 / 0 / 0
19 / 17 / 0 / 0
19 / 18 / 0 / 0
19 / 20 / 0 / 0
19 / 21 / 0 / 0
19 / 22 / 0 / 0
19 / 28 / 0 / 0
19 / 29 / 0 / 0
19 / 30 / 0 / 0
19 / 31 / 0 / 0
Takst
1 329 000
1 892 000
1 200 000
565 000
948 000
369 000
335 000
664 000
273 000
3 167 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 329 000
1 892 000
1 200 000
565 000
948 000
369 000
335 000
664 000
273 000
3 167 000
19 / 32 / 0 / 0
19 / 36 / 0 / 0
19 / 37 / 0 / 0
19 / 37 / 0 / 0
19 / 38 / 0 / 0
19 / 39 / 0 / 0
19 / 40 / 0 / 0
19 / 41 / 0 / 0
19 / 42 / 0 / 0
19 / 43 / 0 / 0
19 / 44 / 0 / 0
19 / 45 / 0 / 0
19 / 46 / 0 / 0
19 / 47 / 0 / 0
19 / 48 / 0 / 0
19 / 50 / 0 / 0
19 / 51 / 0 / 0
19 / 52 / 0 / 0
19 / 53 / 0 / 0
19 / 54 / 0 / 0
19 / 55 / 0 / 0
900 000
62 000
2 346 000
2 027 000
503 000
592 000
1 065 000
654 000
495 000
300 000
782 000
723 000
985 000
300 000
777 000
656 000
375 000
543 000
501 000
276 000
78 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 000
62 000
2 346 000
2 027 000
503 000
592 000
1 065 000
654 000
495 000
300 000
782 000
723 000
985 000
300 000
777 000
656 000
375 000
543 000
501 000
276 000
78 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 651
6 622
4 800
1 977
3 318
1 291
1 172
2 324
955
11 084
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 150
217
16 422
8 108
1 760
2 072
3 727
2 289
1 732
1 050
2 737
2 530
3 447
1 050
2 719
2 296
1 312
1 900
1 753
966
273
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 32
Adresse
Tveitarås
Morseneset
Furuneset
Tua
Brynjulfstun
Solborg
Hammershaug
Steinsdalsvegen 381
Nordahlsbu
Vasli
Kikut
Henrikstun
Furuhaugen
Riebersbu
Fehrhøgda
Steinsdalsvegen 478
Jungelen
Årrhaug
Bergstua
Finnebu
Varberg
Juvasæter
Smidjehaugen
Røstua
Furuknatten
Lyngtun
Steine 70
Tvibu 2
Elvestad
Kveldro
Nordstrond
Eierrepresentant
Tvedt Tormod
Tele- Og Dataforbundet
V/Stein Erik Olsen
Frugård Tore Andre
Tylden Kjellaug
Magnussen Wibeche J
Frosthammer Aslaug T.
Knudsen Rannveig
Steine Birger Otto
Eikeland Jan Preben
Lotsberg Arnljot Dødsbu
Larsen Lars Atle
Eek Laila
Brekke Kristin B Borgen
Tvedt Gisle
Knutsen Anne-kristin
Odland Ove
Brekke Terje
Gjelsvik Norvald
Tine Sa
Garvik Ragnar
Steco As
Holmefjord Trygve
Ottesen Kristen
Fløgstad Bjørn Erik
Vesta Eiendom As
Sunnhordlendingen Bygdelag
Snilstveit Aashild
Kvamsø Harald
Kvamskogen Appartment As
Frosthammer Aslaug T.
Neteland Frode
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
19 / 59 / 0 / 0
19 / 60 / 0 / 0
19 / 61 / 0 / 0
19 / 62 / 0 / 0
19 / 63 / 0 / 0
19 / 64 / 0 / 0
19 / 65 / 0 / 0
19 / 66 / 0 / 0
19 / 67 / 0 / 0
19 / 68 / 0 / 0
19 / 69 / 0 / 0
19 / 70 / 0 / 0
19 / 72 / 0 / 0
19 / 74 / 0 / 0
19 / 75 / 0 / 0
19 / 76 / 0 / 0
19 / 77 / 0 / 0
19 / 78 / 0 / 0
19 / 79 / 0 / 0
19 / 80 / 0 / 0
19 / 81 / 0 / 0
19 / 83 / 0 / 0
19 / 84 / 0 / 0
19 / 85 / 0 / 0
19 / 86 / 0 / 0
19 / 87 / 0 / 0
19 / 88 / 0 / 0
19 / 89 / 0 / 0
19 / 90 / 0 / 0
2 468 000
292 000
799 000
929 000
715 000
1 392 000
778 000
399 000
1 164 000
360 000
300 000
1 039 000
102 000
476 000
515 000
502 000
4 361 000
1 055 000
795 000
829 000
106 000
453 000
1 238 000
383 000
625 000
84 000
150 000
78 000
482 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19 / 56 / 0 / 0
19 / 58 / 0 / 0
513 000 100%
616 000 100%
0
0
513 000
616 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 468 000
292 000
799 000
929 000
715 000
1 392 000
778 000
399 000
1 164 000
360 000
300 000
1 039 000
102 000
476 000
515 000
502 000
4 361 000
1 055 000
795 000
829 000
106 000
453 000
1 238 000
383 000
625 000
84 000
150 000
78 000
482 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
1 795
2 156
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
8 638
1 022
2 796
3 251
2 502
4 872
2 723
1 396
4 074
1 260
1 050
3 636
357
1 666
1 802
1 757
15 263
3 692
2 782
2 901
371
1 585
4 333
1 340
2 500
294
1 050
273
1 687
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 33
Adresse
Liabrekka 88
Solhovden
Knatten
Furuneset
Tveiten
Fjeldgård
Dagalid
Klubbhaug
Glyttum
Siribu
Larsborg
Naustet
Steinhaug
Bjørkheim
Fjellbu
Stølshaug
Sætervang
Skråplanet
Bjørkhaug
Lynghaug
Nilsbu
Bjørkelid
Soltun
Hytta
Rabben
Smålia 1
Smålia 2
Trafikkavdelingn
Utsikten
Glyttom 2
Frihaug
Hjallen
Eierrepresentant
Nygård Frode
Aasheim Oddmar
Thorstenson Tore
Frugård Tore Andre
Holmefjord Marta
Lorentzen Alis Clare
Moe Helge
Arentsen Magnus
Holmefjord Guttorm
Holsten Fred
Bjørnestad Helge
Alnæs Henning Bo Dødsbo
Eide Ada Ingeborg
Rydland Stein
Mo Trygve
Sivertsen Olav
Hatlebrekke Ella Annie R
Hegdahl Kristian
Cherie As
Valen Magne
Slettmo Robert Bjarne
Kristensen Tore Lind
Riise Sverre
Kolle Gjermund
Wollan Berit
Schieldrop Tom
Schieldrop Tom
Hansen Erik Bjerring
Hjelmeland Roy
Fosse Harald Kjell Dødsbu
Nordbø Per
Ervik Torunn
Eiendom
19 / 91 / 0 / 0
19 / 92 / 0 / 0
19 / 93 / 0 / 0
19 / 94 / 0 / 0
19 / 95 / 0 / 0
19 / 96 / 0 / 0
19 / 98 / 0 / 0
19 / 99 / 0 / 0
19 / 100 / 0 / 0
19 / 101 / 0 / 0
19 / 103 / 0 / 0
19 / 104 / 0 / 0
19 / 105 / 0 / 0
19 / 106 / 0 / 0
19 / 107 / 0 / 0
19 / 110 / 0 / 0
19 / 111 / 0 / 0
19 / 113 / 0 / 0
19 / 115 / 0 / 0
19 / 116 / 0 / 0
19 / 117 / 0 / 0
19 / 118 / 0 / 0
19 / 119 / 0 / 0
19 / 120 / 0 / 0
19 / 121 / 0 / 0
19 / 122 / 0 / 0
19 / 123 / 0 / 0
19 / 124 / 0 / 0
19 / 125 / 0 / 0
19 / 127 / 0 / 0
19 / 128 / 0 / 0
19 / 129 / 0 / 0
Takst
1 154 000
338 000
386 000
315 000
844 000
291 000
912 000
326 000
455 000
1 253 000
651 000
168 000
666 000
954 000
1 632 000
1 073 000
486 000
509 000
300 000
1 080 000
595 000
930 000
300 000
972 000
1 242 000
1 154 000
61 000
524 000
92 000
388 000
872 000
426 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 154 000
338 000
386 000
315 000
844 000
291 000
912 000
326 000
455 000
1 253 000
651 000
168 000
666 000
954 000
1 632 000
1 073 000
486 000
509 000
300 000
1 080 000
595 000
930 000
300 000
972 000
1 242 000
1 154 000
61 000
524 000
92 000
388 000
872 000
426 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
4 039
1 183
1 351
1 102
2 954
1 018
3 192
1 141
1 592
4 385
2 604
588
2 331
3 339
5 712
3 755
1 701
1 781
1 050
3 780
2 082
3 255
1 050
3 402
4 347
4 039
213
1 834
322
1 358
3 052
1 491
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 34
Adresse
Solli
Fjellrabbe
Frimerket
Sporveishytten
Bjørgavoll
Sumar-Ro
Bakken
Tippetue
Viggostad
Solhøgda
Furuknatten 2
Haug
Heimstad
Kallehaug
Høgabo
Utsyn
Flaten
Elvestua
Fjelltun
Sambu
Arnabu
Perskog
Knausen 2
Movassbu
Bjørkhaug
Kvilheim
Jana
Austlid
Bjørkhaug
Måtun
Vindhei
Karistølen
Eierrepresentant
Steimler Torunn
Fraas Bjørg Magny Oppedal
Gabrielsen Sigrun
Sporveiens Hyttelag
Kvamskogen Appartment As
Steine Astrid Dødsbu
Nordland Leif
Birkeland Sonja
Kristiansen Trine
Opsahl Mette Hove
Vesta Eiendom As
Iversen John Harry
Steine Siri Anne
Inger As
Florvaag Bruk Holding As
Bashari Elisabeth L L
Myrvang As
Thunestvedt Sissel
Fjell-Kameratene Ii
Aspelund Per
Aasgaard Ivar
Hjartåker Jarle
Ottesen Kristen
Bye Stian
Rokne Ranveig
Lilletvedt Marta
Austrheim Fred Albert
Holmefjord Einar Dødsbu
Hauken Ketil
Thomassen Odd Arne
Valestrand Asbjørn
Nesthus Karl Birger
Eiendom
19 / 130 / 0 / 0
19 / 131 / 0 / 0
19 / 133 / 0 / 0
19 / 134 / 0 / 0
19 / 135 / 0 / 0
19 / 136 / 0 / 0
19 / 139 / 0 / 0
19 / 140 / 0 / 0
19 / 141 / 0 / 0
19 / 142 / 0 / 0
19 / 143 / 0 / 0
19 / 144 / 0 / 0
19 / 145 / 0 / 0
19 / 146 / 0 / 0
19 / 147 / 0 / 0
19 / 148 / 0 / 0
19 / 149 / 0 / 0
19 / 150 / 0 / 0
19 / 152 / 0 / 0
19 / 153 / 0 / 0
19 / 154 / 0 / 0
19 / 155 / 0 / 0
19 / 157 / 0 / 0
19 / 158 / 0 / 0
19 / 159 / 0 / 0
19 / 160 / 0 / 0
19 / 161 / 0 / 0
19 / 162 / 0 / 0
19 / 163 / 0 / 0
19 / 164 / 0 / 0
19 / 166 / 0 / 0
19 / 167 / 0 / 0
Takst
589 000
777 000
122 000
1 312 000
2 807 000
116 000
554 000
809 000
986 000
840 000
300 000
662 000
44 000
171 000
300 000
764 000
1 157 000
837 000
1 652 000
1 015 000
300 000
3 328 000
331 000
547 000
457 000
523 000
432 000
560 000
821 000
649 000
150 000
717 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589 000
777 000
122 000
1 312 000
2 807 000
116 000
554 000
809 000
986 000
840 000
300 000
662 000
44 000
171 000
300 000
764 000
1 157 000
837 000
1 652 000
1 015 000
300 000
3 328 000
331 000
547 000
457 000
523 000
432 000
560 000
821 000
649 000
150 000
717 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 061
2 719
427
4 592
19 649
406
1 939
2 831
3 451
2 940
1 050
2 317
154
598
1 050
2 674
4 049
2 929
5 782
3 552
1 050
13 312
1 158
1 914
1 599
1 830
1 512
1 960
2 873
2 271
525
2 509
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 35
Adresse
Frihaug
Lerckenborg
Jotun
Maritun
Nordlid
Solbu
Bjørkelia
Lyngtun
Bakketun
Fjellbu
Klubben 2
Måtun 2
Knausen
Furubakken
Fjelltun
Solhaug
Blombotnen
Hagatun
Lynghaug
Austsyn
Lid
Aspetun
Åslid
Sollid
Bjørkebakken
Knausen 2
Santhanshaugen 2
Sankthanshaugen
Nilsebu
Steine
Fjellbu
Eierrepresentant
Lien Lise-marie Eide
Raadal Else L
Rolls Roice Marine Dep.
Frydenbø
Taule Siri
Bilberg Harald
Vaardal-Lunde Anne Lise
Torsvik Bjarte Magnar
Andersen Harry Wiig
Østgulen Geir
Hjelmtveit Knut Harald
Gammelsæter Rita Sandven
Thomassen Odd Arne
Nilsen Geir Harald
Rong Rune
Samland Bjørg
Hoff Widar
Aandal Gunhild
Walland Rolf
Danielsen Sturle
Dale Trond Erling
Skaar Bjørn
Barsnes Geirmunn A. /
Barsnes Eli
Midtbø Karl Ole
Guttormsen Stein T Haugen
Solheim Inger Mowinckel
Fraas Helene
Berg Eli Steen-Hansen
Berg Eli Steen-Hansen
Lien Grete
Steine Sigurd O Dødsbu
Olsen Eva Presterud H
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
19 / 171 / 0 / 0
19 / 173 / 0 / 0
19 / 174 / 0 / 0
19 / 175 / 0 / 0
19 / 176 / 0 / 0
19 / 177 / 0 / 0
19 / 178 / 0 / 0
19 / 179 / 0 / 0
19 / 180 / 0 / 0
19 / 181 / 0 / 0
19 / 182 / 0 / 0
19 / 183 / 0 / 0
19 / 184 / 0 / 0
19 / 186 / 0 / 0
19 / 187 / 0 / 0
19 / 190 / 0 / 0
19 / 191 / 0 / 0
19 / 192 / 0 / 0
19 / 194 / 0 / 0
300 000
742 000
548 000
835 000
587 000
1 080 000
671 000
662 000
300 000
1 009 000
342 000
514 000
895 000
395 000
429 000
501 000
542 000
334 000
822 000
19 / 195 / 0 / 0
19 / 196 / 0 / 0
19 / 197 / 0 / 0
19 / 198 / 0 / 0
19 / 199 / 0 / 0
19 / 200 / 0 / 0
19 / 201 / 0 / 0
19 / 203 / 0 / 0
19 / 206 / 0 / 0
1 028 000
505 000
642 000
67 000
160 000
623 000
601 000
15 000
628 000
19 / 168 / 0 / 0
19 / 169 / 0 / 0
19 / 170 / 0 / 0
228 000 100%
820 000 100%
7 000 100%
0
0
0
228 000
820 000
7 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
798
2 870
24
Ingen
Ingen
Ingen
300 000
742 000
548 000
835 000
587 000
1 080 000
671 000
662 000
300 000
1 009 000
342 000
514 000
895 000
395 000
429 000
501 000
542 000
334 000
822 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
2 597
1 918
2 922
2 054
3 780
2 348
2 317
1 050
3 531
1 197
1 799
3 132
1 382
1 501
1 753
1 897
1 169
2 877
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 028 000
505 000
642 000
67 000
160 000
623 000
601 000
15 000
628 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 598
1 767
2 247
234
560
2 180
2 103
52
2 512
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 36
Adresse
Fjellbu
Sollied
Sæterhaugen
Rindebu
Sørbu
Astribu 2
Myrenga
Grethebu
Bakketun
Furebakken 2
Floten
Steine 10
Solbakken
Kvile
Sollund
Norlid
Jonsbu
Astribu
Gunnibu
Nytun
Tokheim
Midtbu
Tvillingbu
Steinhaug 2
Kjellsbu
Måtun 3
Solbu
Lyngtun
Janna-Tun
Joheim
Nordalsbu 2
Kleivstua
Jotun 2
Eierrepresentant
Olsen Eva Presterud H
Siqveland Sturle
Ødegården Torunn Therese
Hunderi Anne Birgitte
Hauge Frank-ludvig
Villanger Fredrik
Henriksen Liv Randi Tolo
Flood Gunnvor
Andersen Tor
Vonli Ole Dagfin
Slåke John Arne
Steine Ragnar S
Fauskanger Leif
Engebretsen Kari Wenke
Søgnen Kirsten Helene
Larsen Freddy
Jørgensen Inga Brith Nybø
Villanger Fredrik
Melheim Arve
Aarbakke Kari Eidsvik
Statens Vegvesen Regnskap
Flatebø Torgeir
Torvund Odd Magnar
Eide Ada Ingeborg
Høvding Kari Margrethe
Thomassen Odd Arne
Årthun Einar
Sandal John
Bye Stian
Kristiansen Gry Kristin
Eikeland Nina
Hirth Britt-Eva Larsen
Rolls Roice Marine Dep
Eiendom
19 / 206 / 0 / 0
19 / 207 / 0 / 0
19 / 208 / 0 / 0
19 / 209 / 0 / 0
19 / 210 / 0 / 0
19 / 212 / 0 / 0
19 / 213 / 0 / 0
19 / 215 / 0 / 0
19 / 220 / 0 / 0
19 / 223 / 0 / 0
19 / 224 / 0 / 0
19 / 226 / 0 / 0
19 / 227 / 0 / 0
19 / 228 / 0 / 0
19 / 229 / 0 / 0
19 / 230 / 0 / 0
19 / 231 / 0 / 0
19 / 232 / 0 / 0
19 / 233 / 0 / 0
19 / 234 / 0 / 0
19 / 235 / 0 / 0
19 / 237 / 0 / 0
19 / 238 / 0 / 0
19 / 239 / 0 / 0
19 / 241 / 0 / 0
19 / 245 / 0 / 0
19 / 246 / 0 / 0
19 / 247 / 0 / 0
19 / 248 / 0 / 0
19 / 249 / 0 / 0
19 / 250 / 0 / 0
19 / 251 / 0 / 0
19 / 253 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
628 000 100% Bunnfradrag
0
628 000 Promillesats
4‰
2 512
335 000 100%
0
335 000
4‰
1 172
738 000 100%
0
738 000
4‰
2 583
952 000 100%
0
952 000
4‰
3 332
463 000 100%
0
463 000
4‰
1 620
30 000 100%
0
30 000
4‰
105
699 000 100%
0
699 000
4‰
2 446
779 000 100%
0
779 000
4‰
2 726
1 198 000 100%
0
1 198 000
4‰
4 193
991 000 100%
0
991 000
4‰
3 468
577 000 100%
0
577 000
4‰
2 019
1 428 000 100%
0
1 428 000
4‰
4 998
364 000 100%
0
364 000
4‰
1 274
281 000 100%
0
281 000
4‰
983
706 000 100%
0
706 000
4‰
2 471
370 000 100%
0
370 000
4‰
1 295
492 000 100%
0
492 000
4‰
1 722
462 000 100%
0
462 000
4‰
1 617
340 000 100%
0
340 000
4‰
1 190
755 000 100%
0
755 000
4‰
2 642
1 155 000 100%
0
1 155 000
4‰
4 042
574 000 100%
0
574 000
4‰
2 009
390 000 100%
0
390 000
4‰
1 365
28 000 100%
0
28 000
4‰
98
260 000 100%
0
260 000
4‰
910
117 000 100%
0
117 000
4‰
409
510 000 100%
0
510 000
4‰
1 785
879 000 100%
0
879 000
4‰
3 076
164 000 100%
0
164 000
4‰
574
792 000 100%
0
792 000
4‰
2 772
1 038 000 100%
0
1 038 000
4‰
3 633
945 000 100%
0
945 000
4‰
3 307
1 143 000 100%
0
1 143 000
4‰
4 000
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 37
Adresse
Jotun 2
Fredheim
Nilsbu
Trollheim
Nyheim
Movassbu 2
Furuholt
Kosekroken
Solstad 3
Fjellbu
Gribb
Bjørkestølen
Haugatun
Bestefarshauen
Siritun
Helgtun
Hamaren
Steinrøys
Elvetun
Fagertun
Tyrihaug
Oppitun
Vesterås
Bjørkely
Utheim
Fjellheim
Norfjell 1
Norfjell 2
Fanalid
Kvila
Kvamsli
Soltun
Eierrepresentant
Frydenbø
Landa Geir
Melheim Trond
Rosendahl Karen
Næss Rune
Bye Stian
Kristiansen Tone Kari
Myrdal Frode
Steine Siri Anne
Jellestad Line
Vabø Roy-Trygve
Kristiansen Jan Egil
Skeie Stig
Øystese Sigbjørn Johan
Steimler Eirik
Einungbrekke Trude B
Forstrønen Ove
Knutsen Mona Tunestveit
Steine Marie
Steinsland Terje Nicolai
Steine Marie
Sørheim Erik
Steine Marie
Eriksen Anne Andal
Rasmussen Per Louis
Rognø Erik Johan
Fredtun As
Inger As
Tide Asa
Vaksdal Kirsten
Nordsti Hauk Andre S
Mundheim Tor Egil
Eiendom
19 / 253 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 143 000
100% Bunnfradrag
0
1 143 000 Promillesats
4‰
4 000
Fritak
Ingen
19 / 255 / 0 / 0
19 / 256 / 0 / 0
19 / 257 / 0 / 0
19 / 258 / 0 / 0
19 / 259 / 0 / 0
19 / 260 / 0 / 0
19 / 261 / 0 / 0
19 / 264 / 0 / 0
19 / 265 / 0 / 0
19 / 266 / 0 / 0
19 / 267 / 0 / 0
19 / 268 / 0 / 0
19 / 269 / 0 / 0
19 / 270 / 0 / 0
19 / 271 / 0 / 0
19 / 274 / 0 / 0
19 / 275 / 0 / 0
19 / 276 / 0 / 0
19 / 277 / 0 / 0
19 / 278 / 0 / 0
19 / 279 / 0 / 0
19 / 280 / 0 / 0
19 / 281 / 0 / 0
19 / 282 / 0 / 0
19 / 283 / 0 / 0
19 / 284 / 0 / 0
19 / 285 / 0 / 0
19 / 287 / 0 / 0
19 / 290 / 0 / 0
19 / 291 / 0 / 0
19 / 292 / 0 / 0
197 000
583 000
572 000
586 000
300 000
243 000
487 000
124 000
348 000
558 000
312 000
480 000
623 000
505 000
453 000
587 000
372 000
268 000
1 364 000
177 000
494 000
60 000
1 048 000
353 000
847 000
873 000
150 000
1 261 000
1 113 000
275 000
304 000
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197 000
583 000
572 000
586 000
300 000
243 000
487 000
124 000
348 000
558 000
312 000
480 000
623 000
505 000
453 000
587 000
372 000
268 000
1 364 000
177 000
494 000
60 000
1 048 000
353 000
847 000
873 000
150 000
1 261 000
1 113 000
275 000
304 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
689
2 040
2 002
2 051
1 050
850
1 704
434
1 218
1 953
1 092
1 680
2 180
1 767
1 585
2 054
1 302
938
4 774
619
1 729
420
3 668
1 235
2 964
3 055
525
4 413
3 895
962
1 064
Side 38
Adresse
Klevabu
Sæta
Jonsbu 3
Sydaustseter
Kvile
Kjosåsbu
Fjelltun 2
Vinnli
Hjelmhaug
Lilleborg
Myrbu
Norddalsbu 2
Lisæter
Brubrekka
Bjørkelid
Skogatun
Trondstad
Bjørkestølen 2
Myrvoll
Bjørnestad
Soltun
Myrvang
Solvang
Karelen
Løken
Elvatun
Elvesusen
Huldrahaugen
Fjellhaug
Maristova
Antun
Sunseth
Eierrepresentant
Nilsen Espen Raa
Christoffersen Rudolf Martin
Jørgensen Inga Brith Nybø
Byrkjeland Atle
Vaular Knut Yngve
Haugen Kjell Arne
IL Fjellkameraterne
Hjertås Magnus Kristoffer
Lien Anne Sofie
Midtveit Nina Christina
Nordtveit Anne Kristin
Eikeland Jan Preben
Haldorsen Ragnfrid
Skeie Guttorm
Fosso Arthur Bernh
Skjegstad Remi
Haukeland Nils Kåre
Kristiansen Jan Egil
Øvrevik Gunn Karin
Torma Rune Gading
Mikkelsen Morten
Bjørnevik Jeanette Helene
Bakke Alf Martin
Høyde Kåre
Eriksen Trygve
Kristiansen Odd Gunnar
Lokøy Inger M Moberg
Sandven Nils Martin
Jellestad Wenche Aud
Jensen Nils Kristian H
Bjånesø Eivind
Batistuta Anne M Samnøen
Eiendom
19 / 293 / 0 / 0
19 / 294 / 0 / 0
19 / 295 / 0 / 0
19 / 296 / 0 / 0
19 / 297 / 0 / 0
19 / 298 / 0 / 0
19 / 299 / 0 / 0
19 / 300 / 0 / 0
19 / 301 / 0 / 0
19 / 302 / 0 / 0
19 / 303 / 0 / 0
19 / 307 / 0 / 0
19 / 308 / 0 / 0
19 / 309 / 0 / 0
19 / 310 / 0 / 0
19 / 311 / 0 / 0
19 / 312 / 0 / 0
19 / 313 / 0 / 0
19 / 315 / 0 / 0
19 / 316 / 0 / 0
19 / 317 / 0 / 0
19 / 319 / 0 / 0
19 / 320 / 0 / 0
19 / 321 / 0 / 0
19 / 322 / 0 / 0
19 / 323 / 0 / 0
19 / 324 / 0 / 0
19 / 326 / 0 / 0
19 / 328 / 0 / 0
19 / 329 / 0 / 0
19 / 330 / 0 / 0
19 / 331 / 0 / 0
Takst
108 000
435 000
300 000
307 000
623 000
576 000
181 000
445 000
229 000
245 000
446 000
43 000
856 000
98 000
104 000
855 000
437 000
167 000
596 000
376 000
674 000
196 000
336 000
509 000
655 000
482 000
511 000
465 000
307 000
396 000
627 000
547 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 000
435 000
300 000
307 000
623 000
576 000
181 000
445 000
229 000
245 000
446 000
43 000
856 000
98 000
104 000
855 000
437 000
167 000
596 000
376 000
674 000
196 000
336 000
509 000
655 000
482 000
511 000
465 000
307 000
396 000
627 000
547 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
378
1 522
1 050
1 074
2 180
2 016
633
1 557
801
857
1 561
172
2 996
343
364
2 992
1 529
584
2 086
1 316
2 359
686
1 176
1 781
2 292
1 687
1 788
1 627
1 074
1 386
2 194
1 914
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 39
Adresse
Bjørkeli
Furusvingen
Myrsletten
Bryn
Jonshøgdi Ii
Synhovd
Jotun Iii
Gretebu Ii
Snella
Sambu
Steinlid
Utheim Ii
Fjellheim
Solhaug
Haraldshaug
Stansebu
Kneiken
Fagertun Ii
Cabana
Solbakken I
Fredlund
Utikten
Vindhaug
Fredheim
Ytterdahl
Utsikten
Alverbu
Skogatun Ii
Sandelstøl
Myrland
Muncketun
Eierrepresentant
Rønhovde Tanja
Haugen Marianne Svardal
Haugen Marianne Svardal
Janson Manfred Rudi
Jonshøgdi As
Langeland Jarle
Rolls Roice Marine Dep.
Frydenbø
Sundkjer Anne M Dødsbu
Kjeseth Svein Løvby
Rong Malfred
Jordal Odd Inge
Rasmussen Per Louis
Selvik Anne-marie
Trengereid Svein Arne L
Holmefjord Guttorm
Nielsen Arild Bernt
Rydland Ole
Tennebekk Brit
Johannesen Eva Lovin
Nødtvedt Rune
Lilletvedt Berit Johanne
Skare Øyvind
Bruland Bjarne
Tele- Og Dataforbundet
V/Stein Erik Olsen
Dahl Dag Robert
Aadland Egil Johan
Haraldseid Vivi
Askeland Kjell Arne H
Grønner Bjørn Christian
Norgård Kjetil Asbjørn
Waagenes Tone
Eiendom
19 / 332 / 0 / 0
19 / 334 / 0 / 0
19 / 335 / 0 / 0
19 / 336 / 0 / 0
19 / 337 / 0 / 0
19 / 338 / 0 / 0
19 / 339 / 0 / 0
Takst
983 000
633 000
261 000
125 000
300 000
468 000
270 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
983 000
633 000
261 000
125 000
300 000
468 000
270 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 440
2 215
913
437
1 050
1 638
945
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
19 / 341 / 0 / 0
19 / 344 / 0 / 0
19 / 345 / 0 / 0
19 / 346 / 0 / 0
19 / 347 / 0 / 0
19 / 348 / 0 / 0
19 / 349 / 0 / 0
19 / 353 / 0 / 0
19 / 356 / 0 / 0
19 / 357 / 0 / 0
19 / 358 / 0 / 0
19 / 359 / 0 / 0
19 / 361 / 0 / 0
19 / 363 / 0 / 0
19 / 364 / 0 / 0
19 / 365 / 0 / 0
19 / 366 / 0 / 0
32 000
718 000
672 000
672 000
103 000
594 000
309 000
731 000
510 000
571 000
66 000
703 000
842 000
359 000
656 000
542 000
727 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 000
718 000
672 000
672 000
103 000
594 000
309 000
731 000
510 000
571 000
66 000
703 000
842 000
359 000
656 000
542 000
727 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
112
2 513
2 352
2 352
360
2 079
1 081
2 558
1 785
1 998
231
2 460
2 947
1 256
2 296
1 897
2 544
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
19 / 367 / 0 / 0
19 / 368 / 0 / 0
19 / 370 / 0 / 0
19 / 371 / 0 / 0
19 / 373 / 0 / 0
19 / 374 / 0 / 0
19 / 375 / 0 / 0
364 000
384 000
1 170 000
861 000
368 000
928 000
1 300 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
364 000
384 000
1 170 000
861 000
368 000
928 000
1 300 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 274
1 344
4 095
3 013
1 288
3 248
4 550
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 40
Adresse
Muncketun
Håseth
Myrlid
Tyristøl
Alisebu
Bjørketun I
Brynjulfstun
Steine 12
Trondstad Ii
Slåtta
Fredheim
Bjørnehi
Myrtun
Bellevue
Myrateigen
Krænplassen
Tvibu Iii
Kvamshaug
Dalhaug
Vintertun
Elvebakken
Elvabu
Myrlid
Lynghaug Ii
Steinebu
Haugarbu
Hadlemyr
Furunakken
Mortensbu
Oppigarden
Tyristad
Ytterdal Ii
Skogsleitet
Eierrepresentant
Waagenes Tone
Wollmann Morten
Bjørnseth Karen Johanne
Eek-larsen Trond
Gjestemoen Anne Ragnhild
Iversen Lisbeth
Magnussen Frode
Hjartåker Kirsten
Personalforeningen Bob
Ottesen Perry Norvald
Aalhus Arne
Fondenæs Ove Arne
Hagevik Randi Gaassand
Jensen Marly Cate
Nygaard Einar
Christiansen Henrik Emil
Angeltveit Einar
Bjørge Unni
Rødbotten Hege Sangolt
Sivertsen Hilde Jacobsen
Kandal Trond Erik Og Nina
Løvenholdt Arve
Kvalvaag Olaf
Danielsen Jan Dankert
Tvedt Wenche Margareth
Hopsdal Reidun
Neteland Roar
Stanghelle Kari
Nordal Svein Arild
Lystrup Anne
Sætrum Freddy
Dahl Dag Robert
Pedersen Eivind
Eiendom
19 / 375 / 0 / 0
19 / 376 / 0 / 0
19 / 377 / 0 / 0
19 / 378 / 0 / 0
19 / 380 / 0 / 0
19 / 382 / 0 / 0
19 / 383 / 0 / 0
19 / 384 / 0 / 0
19 / 385 / 0 / 0
19 / 386 / 0 / 0
19 / 387 / 0 / 0
19 / 388 / 0 / 0
19 / 390 / 0 / 0
19 / 391 / 0 / 0
19 / 392 / 0 / 0
19 / 393 / 0 / 0
19 / 394 / 0 / 0
19 / 395 / 0 / 0
19 / 396 / 0 / 0
19 / 398 / 0 / 0
19 / 399 / 0 / 0
19 / 402 / 0 / 0
19 / 403 / 0 / 0
19 / 404 / 0 / 0
19 / 406 / 0 / 0
19 / 407 / 0 / 0
19 / 408 / 0 / 0
19 / 411 / 0 / 0
19 / 412 / 0 / 0
19 / 413 / 0 / 0
19 / 415 / 0 / 0
19 / 416 / 0 / 0
19 / 417 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 300 000
100% Bunnfradrag
0
1 300 000 Promillesats
4‰
4 550
512 000 100%
0
512 000
4‰
1 792
225 000 100%
0
225 000
4‰
787
503 000 100%
0
503 000
4‰
1 760
559 000 100%
0
559 000
4‰
1 956
933 000 100%
0
933 000
4‰
3 265
106 000 100%
0
106 000
4‰
371
924 000 100%
0
924 000
4‰
3 234
550 000 100%
0
550 000
4‰
1 925
641 000 100%
0
641 000
4‰
2 243
149 000 100%
0
149 000
4‰
521
221 000 100%
0
221 000
4‰
773
1 475 000 100%
0
1 475 000
4‰
5 900
252 000 100%
0
252 000
4‰
882
456 000 100%
0
456 000
4‰
1 596
330 000 100%
0
330 000
4‰
1 155
1 615 000 100%
0
1 615 000
4‰
5 652
1 220 000 100%
0
1 220 000
4‰
4 270
462 000 100%
0
462 000
4‰
1 617
847 000 100%
0
847 000
4‰
2 964
583 000 100%
0
583 000
4‰
2 040
729 000 100%
0
729 000
4‰
2 551
715 000 100%
0
715 000
4‰
2 502
137 000 100%
0
137 000
4‰
479
390 000 100%
0
390 000
4‰
1 365
540 000 100%
0
540 000
4‰
1 890
506 000 100%
0
506 000
4‰
1 771
917 000 100%
0
917 000
4‰
3 209
145 000 100%
0
145 000
4‰
507
747 000 100%
0
747 000
4‰
2 614
258 000 100%
0
258 000
4‰
903
107 000 100%
0
107 000
4‰
374
356 000 100%
0
356 000
4‰
1 246
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 41
Adresse
Kveldsol
Klubbhaug Ii
Skogen
Solglytt
Skogen Ii
Røyrlidheia
Skjortebu
Rypelid
Plassen
Sæter Haug
Solborg
Karibu
Lassebu
Rymben
Petrikkebu
Kosebu
Liatun
Sagatun
Brutun
Almelid
Utsyn
Beljebua
Roa
Vinterly
Lauvåsen
Aasen
Bankhaugen
Soltun
Fjellhaug
Bratlid
Sollid Ii
Eierrepresentant
Halland Jarl Og Therese
Rasmussen Tori
Norgård Per
Waage Truls
Norgård Per
Unneland Berit J Walle
Valestrand Asbjørn
Dyngeland Stein Ove
Sørensen Åge
Steine Svein O
Frigaard Elin Kvåle
Mikkelsen Helga Helland
Fugro Survey As
Raknes Trine
Axelsen Gerd
Widding Sofie Kjellaug
Foldnes Ove Arne
Sagen Frøydis
Reinholtsen Karen Knudsen
Breen Christer
Vikne Leiv Rune Sognnes
Paulsen Truls Fredrik
Myrmoen Geir Atle
Davidsen Jan Yngve W
Lunde Terje
Dahle Asbjørn
Høegh-Krohn Vibeke Bortne
Studentsamskipnaden I
Bergen
Gk Norge As
Roussel Pascal Franck
Guttormsen Stein T Haugen
Eiendom
19 / 418 / 0 / 0
19 / 420 / 0 / 0
19 / 421 / 0 / 0
19 / 423 / 0 / 0
19 / 424 / 0 / 0
19 / 426 / 0 / 0
19 / 427 / 0 / 0
19 / 428 / 0 / 0
19 / 429 / 0 / 0
19 / 430 / 0 / 0
19 / 431 / 0 / 0
19 / 432 / 0 / 0
19 / 433 / 0 / 0
19 / 435 / 0 / 0
19 / 436 / 0 / 0
19 / 437 / 0 / 0
19 / 438 / 0 / 0
19 / 439 / 0 / 0
19 / 440 / 0 / 0
19 / 441 / 0 / 0
19 / 442 / 0 / 0
19 / 443 / 0 / 0
19 / 444 / 0 / 0
19 / 446 / 0 / 0
19 / 447 / 0 / 0
19 / 448 / 0 / 0
19 / 449 / 0 / 0
19 / 450 / 0 / 0
19 / 451 / 0 / 0
19 / 452 / 0 / 0
19 / 453 / 0 / 0
Takst
439 000
912 000
983 000
154 000
17 000
300 000
150 000
518 000
1 089 000
150 000
590 000
543 000
693 000
852 000
535 000
485 000
609 000
6 000
313 000
389 000
916 000
306 000
461 000
188 000
1 071 000
68 000
265 000
4 156 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439 000
912 000
983 000
154 000
17 000
300 000
150 000
518 000
1 089 000
150 000
590 000
543 000
693 000
852 000
535 000
485 000
609 000
6 000
313 000
389 000
916 000
306 000
461 000
188 000
1 071 000
68 000
265 000
4 156 000
509 000 100%
714 000 100%
65 000 100%
0
0
0
509 000
714 000
65 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 536
3 192
3 440
539
59
1 050
525
1 813
3 811
525
2 065
1 900
2 425
2 982
1 872
1 697
2 131
21
1 095
1 361
3 664
1 071
1 613
658
3 748
238
927
14 546
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
1 781
2 499
227
Ingen
Ingen
Ingen
Side 42
Adresse
Trekløver
Urheim
Rognebu
Forum
Steintun
Kikut
Bårdsete
Torshaug
Soltun
Myråsen
Bjørnehi
Nordibu
Furetun
Fjellheim Ii
Krossbu
Bjørkehaugen
Stølshaugen
Furehaugen
Fredly
Austsyn
Fjellfred Ii
Vasstun
Gjendebu
Jonshaug
Hansebu
Solheim
Bjørkeli
Lileborg Ii
Tangøyra
Bergtun
Brattlid Ii
Eierrepresentant
Jensen Kåre-Helge
Mesterfag Holding As
Rolland Egil
Svendsen Tor
Steine Ruth Olaug
Berg Øivind
Sønstebø Svanhild
Sandven Solveig Mo
Bergens Tidende
Einmo Bjørn Edmund
Milde Bjørn
Ulven Helge
Hagen Tom Erik
Selvik Anne-marie
Norheimsund Røde Kors
Hjelpskorps
Snilstveit Aashild
Indrevær Anne Kjersti
Bjorøy Kari Kaland
Fritid As
Rønvik Kjersti Elin
Søgnesand Steinar
Garvik Kenneth
Iversen Hans H As
Solemdal Inger
Jensen Johnny Lennart
Flo Tore
Gamlemshaug Arnt Gunder
Midtveit Nina Christina
Wiig Astrid Karin
Langeland Jarle
Roussel Pascal Franck
19 / 454 / 0 / 0
19 / 455 / 0 / 0
19 / 456 / 0 / 0
19 / 457 / 0 / 0
19 / 458 / 0 / 0
19 / 459 / 0 / 0
19 / 460 / 0 / 0
19 / 461 / 0 / 0
19 / 462 / 0 / 0
19 / 463 / 0 / 0
19 / 464 / 0 / 0
19 / 465 / 0 / 0
19 / 466 / 0 / 0
19 / 467 / 0 / 0
19 / 470 / 0 / 0
Takst
415 000
196 000
555 000
680 000
189 000
445 000
150 000
299 000
2 923 000
683 000
712 000
565 000
536 000
85 000
1 329 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415 000
196 000
555 000
680 000
189 000
445 000
150 000
299 000
2 923 000
683 000
712 000
565 000
536 000
85 000
1 329 000
19 / 474 / 0 / 0
19 / 475 / 0 / 0
19 / 476 / 0 / 0
19 / 477 / 0 / 0
19 / 478 / 0 / 0
19 / 479 / 0 / 0
19 / 480 / 0 / 0
19 / 482 / 0 / 0
19 / 483 / 0 / 0
19 / 485 / 0 / 0
19 / 486 / 0 / 0
19 / 488 / 0 / 0
19 / 490 / 0 / 0
19 / 494 / 0 / 0
19 / 495 / 0 / 0
19 / 496 / 0 / 0
73 000
93 000
1 098 000
185 000
305 000
819 000
458 000
707 000
727 000
951 000
525 000
504 000
55 000
786 000
91 000
60 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 000
93 000
1 098 000
185 000
305 000
819 000
458 000
707 000
727 000
951 000
525 000
504 000
55 000
786 000
91 000
60 000
Eiendom
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
1 452
Ingen
686
Ingen
1 942
Ingen
2 380
Ingen
661
Ingen
1 557
Ingen
525
Ingen
1 046
Ingen
10 230
Ingen
2 390
Ingen
2 492
Ingen
1 977
Ingen
1 876
Ingen
340
Ingen
4 651 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
255
325
3 843
647
1 067
2 866
1 603
2 474
2 544
3 804
1 837
1 764
192
2 751
318
210
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 43
Adresse
Fjellbu
Haug Ii
Steine 105
Bjørnelia
Maritoppen
Bråten
Tunet
Kollen
Ingheim
Helgheim
Einarhaug
Gråsteinbu
Heimtun
Arnebu
Soltun
Fjelltun
Furutun Iii
Appendix
Trollbu
Arnabu
Haldemyr
Plassbakken
Kolla
Skogli
Granhaug
Knatten
Østly
Rabben
Graosteinbu
Jorhaug
Torebu
Eierrepresentant
Martinessen Thomas
Emblem
Iversen Eva Øfsthus
Rong Anton Agnar
Bjørnestad Åge Jostein
Karlsen Maria Furset
Haveland Helge Atle
Hjønnevåg Kurt Ole
Døsen Tor Inge
Rydland Per Rune
Steffensen Gjert
Iversen Eirik
Steine Thor Olav
Steco As
Hylland Monica
Nordberg Birger
Revheim Svein
Seim Jannecke
Hjartåker Oskar
Nefa As
Morken Unni
Steine Siri Anne
Røsland Gorm
Revheim Reidar
Lillevik Jan
Dale Heidi Bøe
Hansen Erik Martin
Lampe Christoffer
Panorama Eigedomsutvikling
Johannesen Fred Kjell
Andersen Alf Holm
Leiren Amund
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
19 / 498 / 0 / 0
19 / 499 / 0 / 0
19 / 500 / 0 / 0
19 / 501 / 0 / 0
19 / 502 / 0 / 0
19 / 503 / 0 / 0
19 / 504 / 0 / 0
19 / 505 / 0 / 0
19 / 506 / 0 / 0
19 / 507 / 0 / 0
19 / 508 / 0 / 0
19 / 509 / 0 / 0
19 / 510 / 0 / 0
19 / 511 / 0 / 0
19 / 512 / 0 / 0
19 / 513 / 0 / 0
19 / 514 / 0 / 0
19 / 515 / 0 / 0
19 / 516 / 0 / 0
19 / 517 / 0 / 0
19 / 519 / 0 / 0
19 / 520 / 0 / 0
19 / 521 / 0 / 0
19 / 522 / 0 / 0
19 / 523 / 0 / 0
19 / 524 / 0 / 0
19 / 525 / 0 / 0
19 / 526 / 0 / 0
19 / 527 / 0 / 0
19 / 528 / 0 / 0
153 000
737 000
552 000
841 000
744 000
442 000
782 000
800 000
769 000
719 000
140 000
123 000
390 000
601 000
336 000
672 000
836 000
833 000
663 000
300 000
867 000
555 000
578 000
1 035 000
1 044 000
856 000
300 000
796 000
715 000
271 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19 / 497 / 0 / 0
350 000 100%
0
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 000
737 000
552 000
841 000
744 000
442 000
782 000
800 000
769 000
719 000
140 000
123 000
390 000
601 000
336 000
672 000
836 000
833 000
663 000
300 000
867 000
555 000
578 000
1 035 000
1 044 000
856 000
300 000
796 000
715 000
271 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
1 225
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
612
2 579
1 932
2 943
2 604
1 547
2 737
2 800
2 691
2 516
490
430
1 365
2 103
1 176
2 352
2 926
2 915
2 320
1 050
3 034
1 942
2 312
3 622
3 654
2 996
1 050
2 786
2 502
948
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 44
Adresse
Holmen
Tua
Hjortaosen
Solrenningen
Sigmudstølen
Haraldshaug
Elvesæter
Vassenden
Dalabu
Sørteig
Kvernhaug
Furelid
Flatland I
Flatland Ii
Flatland Iii
Flatland Iv
Knausen
Villumtunet
Mikkelsplass
Tokabu
Fredlund
Kosebu
Fjellro
Johnshaug
Smaabrekke
Kosekroken
Karistova
Knausen Iii
Olstunet
Gjelet
Olahaugen
Eierrepresentant
Eiendom
Hindenes Asle
19 / 529 / 0 / 0
Byrkjeland Elisabeth
19 / 530 / 0 / 0
Riple Aud Bergliot Hovden
19 / 534 / 0 / 0
Birkeland Hilde Marie
19 / 535 / 0 / 0
Myrlid Nils-otto
19 / 536 / 0 / 0
Nydegger Claus
19 / 537 / 0 / 0
Mathiassen Kjell M
19 / 538 / 0 / 0
Korsnes Liv-Mari
19 / 539 / 0 / 0
Nygård Gunnar
19 / 541 / 0 / 0
Strøm Erik
19 / 542 / 0 / 0
Henriksen Cathrine Mfl
19 / 543 / 0 / 0
Skeie Arve
19 / 544 / 0 / 0
Pedersen Trond Ole
19 / 546 / 0 / 0
Tveit Borghild Monsen
19 / 547 / 0 / 0
Hjelle Marianne Neumann
19 / 548 / 0 / 0
Blom Einar
19 / 549 / 0 / 0
Balestrand Hans
19 / 551 / 0 / 0
Gjerde Rune Eivind
19 / 552 / 0 / 0
Haugland Pia Kathrine
19 / 553 / 0 / 0
Bjørke Martin
19 / 554 / 0 / 0
Larsen Fridtjof Berge
19 / 555 / 0 / 0
Olsen Eva Sigrun
19 / 556 / 0 / 0
Rolland Ove
19 / 557 / 0 / 0
Deloitte Funsjonærforeningen 19 / 558 / 0 / 0
Vest
Brekke Leiv Johan Dødsbu 19 / 559 / 0 / 0
Ugulen Jan Henrik
19 / 560 / 0 / 0
Edlund Carl Johan
19 / 561 / 0 / 0
Tingvatn Arly Helmer
19 / 563 / 0 / 0
Mjåtvedt Willy
19 / 564 / 0 / 0
Totland Bjørn Harald
19 / 565 / 0 / 0
Nygaard Ole
19 / 566 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517 000
532 000
616 000
591 000
1 120 000
570 000
614 000
239 000
643 000
742 000
354 000
212 000
600 000
1 062 000
1 235 000
926 000
768 000
417 000
623 000
637 000
1 062 000
341 000
461 000
620 000
212 000
433 000
774 000
1 110 000
82 000
835 000
447 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
212 000
433 000
774 000
1 110 000
82 000
835 000
447 000
517 000
532 000
616 000
591 000
1 120 000
570 000
614 000
239 000
643 000
742 000
354 000
212 000
600 000
1 062 000
1 235 000
926 000
768 000
417 000
623 000
637 000
1 062 000
341 000
461 000
620 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 809
1 862
2 156
2 068
3 920
1 995
2 149
836
2 250
2 597
1 239
742
2 100
3 717
4 940
3 241
2 688
1 459
2 180
2 229
3 717
1 193
1 613
2 170
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
742
1 515
2 709
4 440
287
2 922
1 564
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 45
Adresse
Furehaugen
Lakkebu
Østbu
Skrenten
Vikingtun
Varberg Ii
Furuholt Ii
Soltun
Utsikt
Smeddlo
Kleppero
Bergtun Ii
Liabrekka 66
Annetun
Bjørkelund
Thorsbu
Hyggeli
Fossly
Dyrli
Signebu
Helgheim
Solaasen
Nybraaten
Kringsjå
Karihaugen
Fagerhaug
Trysilhaugen
Norheim
Sæterdal
Lynghaug
Bjørkehaug
Eierrepresentant
Fotland Torbjørn
Skorpen Anne Marie
Østensen Anne-Marit
Christiansen Helge
Andersen Tore
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Kristiansen Tone Kari
Jørgensen Kari Hansen
Søviknes Grete
Gamlem Norvald Alf
Hansmark Kari
Instanes Bjarne Dødsbu
Steine Lars Sv
Støylen Christel
Søyland Elisabeth Marie F
Thorsen Arthur
Strønen Lars Kristian
Turøy Jens Gunnar
Utne Kari Thorstensen
Waage Eva
Hauge Ingolf
Draugsvoll Frode
Helgheim Asta
Dale Knut
Handegard Tordis Dagny
Dødsbu
Økland Reidar Torleiv
Herland Karen Margrethe
Iversen Inger Therese
Thorsen Arne Otto
Skaar John Inge
Legernes Karin
Eiendom
Takst
19 / 568 / 0 / 0
19 / 569 / 0 / 0
19 / 570 / 0 / 0
19 / 572 / 0 / 0
19 / 573 / 0 / 0
19 / 574 / 0 / 0
19 / 575 / 0 / 0
19 / 577 / 0 / 0
19 / 578 / 0 / 0
19 / 579 / 0 / 0
19 / 580 / 0 / 0
19 / 582 / 0 / 0
19 / 584 / 0 / 0
19 / 585 / 0 / 0
19 / 586 / 0 / 0
19 / 587 / 0 / 0
19 / 588 / 0 / 0
19 / 589 / 0 / 0
19 / 591 / 0 / 0
19 / 592 / 0 / 0
19 / 594 / 0 / 0
19 / 595 / 0 / 0
19 / 596 / 0 / 0
19 / 597 / 0 / 0
19 / 598 / 0 / 0
419 000
302 000
544 000
406 000
1 043 000
30 000
135 000
525 000
782 000
391 000
814 000
503 000
1 055 000
357 000
427 000
1 076 000
539 000
1 066 000
901 000
411 000
792 000
901 000
849 000
287 000
242 000
19 / 599 / 0 / 0
19 / 600 / 0 / 0
19 / 601 / 0 / 0
19 / 603 / 0 / 0
19 / 604 / 0 / 0
19 / 606 / 0 / 0
300 000
652 000
555 000
641 000
787 000
355 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419 000
302 000
544 000
406 000
1 043 000
30 000
135 000
525 000
782 000
391 000
814 000
503 000
1 055 000
357 000
427 000
1 076 000
539 000
1 066 000
901 000
411 000
792 000
901 000
849 000
287 000
242 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
300 000
652 000
555 000
641 000
787 000
355 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 466
1 057
1 904
1 421
3 650
105
472
1 837
2 737
1 368
2 849
1 760
4 220
1 249
1 494
3 766
1 886
3 731
3 153
1 438
2 772
3 153
2 971
1 004
847
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
2 282
1 942
2 243
2 754
1 242
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 46
Adresse
Fosshaugen
Tokabu I
Trollheim Ii
Ninabu
Sigstu
Austbu
Vestbu
Øvstebu
Midtbu
Midtbu
Sigridtun
Sæterli
Vidding
Hi
Steine 107
Sagatun Iii
Bjørkelid
Hatlehaugen Iii
Sabrekko 1
Sabrekko 2
Sabrekko 3
Sabrekko 4
Sabrekko 5
Sabrekko 6
Sabrekko 7
Sabrekko 8
Sabrekko 9
Sabrekko 10
Sabrekko 11
Sabrekko 12
Eierrepresentant
Matthiessen Ole Petter
Indstebø Harald
Rosendahl Karen
Tønjum Kari Helen
Nordbø Evy Helen
Sjåstad Ivan Morten
Midtun Nils Magne
Bahus Kjetil
Voldsund Kåre
Søviknes Grete
Skagen Edvard Og Aud
Sigrid B
Fjeldstad Glenn Michael
Widding Lars
Sveen Håvard
Steine Sylvi Søyland
Bilberg Harald
Warberg Roy Og Anne
Margaret
Steine Sylvi Søyland
Henriksen Arne
Jakobsen Stig Arve
Andreassen Frode
Austrheim Sigmund Og
Helene S
Follesø Hilde
Andersland Tore
Steinhaug Torgeir
Sundberg Elling
Bøen Reidar
Solvang Sigfred Inge
Langedal Jan Magne
Halland Per
19 / 607 / 0 / 0
19 / 608 / 0 / 0
19 / 609 / 0 / 0
19 / 610 / 0 / 0
19 / 612 / 0 / 0
19 / 613 / 0 / 0
19 / 614 / 0 / 0
19 / 615 / 0 / 0
19 / 616 / 0 / 0
19 / 617 / 0 / 0
19 / 618 / 0 / 0
Takst
1 220 000
1 050 000
156 000
870 000
354 000
717 000
540 000
1 118 000
975 000
361 000
742 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 220 000
1 050 000
156 000
870 000
354 000
717 000
540 000
1 118 000
975 000
361 000
742 000
19 / 619 / 0 / 0
19 / 620 / 0 / 0
19 / 621 / 0 / 0
19 / 622 / 0 / 0
19 / 623 / 0 / 0
19 / 624 / 0 / 0
727 000
1 034 000
184 000
1 815 000
311 000
358 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
19 / 626 / 0 / 0
19 / 627 / 0 / 0
19 / 628 / 0 / 0
19 / 629 / 0 / 0
19 / 630 / 0 / 0
300 000
783 000
768 000
859 000
632 000
100%
100%
100%
100%
100%
19 / 631 / 0 / 0
19 / 632 / 0 / 0
19 / 633 / 0 / 0
19 / 634 / 0 / 0
19 / 635 / 0 / 0
19 / 636 / 0 / 0
19 / 637 / 0 / 0
19 / 638 / 0 / 0
876 000
893 000
760 000
601 000
792 000
630 000
580 000
565 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 880
3 675
624
3 045
1 239
2 509
1 890
3 913
3 412
1 263
2 597
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
727 000
1 034 000
184 000
1 815 000
311 000
358 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 544
3 619
644
6 352
1 088
1 253
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
0
0
300 000
783 000
768 000
859 000
632 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
2 740
2 688
3 006
2 212
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
876 000
893 000
760 000
601 000
792 000
630 000
580 000
565 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 066
3 125
2 660
2 103
2 772
2 205
2 030
1 977
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 47
Adresse
Sabrekko 13
Sabrekko 14
Sabrekka 15
Sabrekko 16
Sabrekko 17
Sabrekko 18
Sabrekko 19
Sabrekko 20
Sabrekko 21
Sabrekko 22
Sabrekko 23
Sabrekko 24
Sabrekko 25
Sabrekko 26
Sabrekko 27
Sabrekko 28
Sabrekko 29
Sabrekko 30
Sabrekko 31
Sabrekko 32
Sigridhaugen
Parkeringsplassn
Fagerlida
Komla
Knausen Ii
Klavalid
Sandven 2
Seterhaugen Ii
Annabu
Roseth
Bjørkhaug
Eierrepresentant
Haukås Bjørg
Gullesen Vigdis Moldskred
Kolstad Marit
Helgås Atle
Hansen Trond Hauso
Ljones Ingmar
Helgesen Olav Dødsbu
Batalden Bjørn Sigvar
Mjømen Jan
Abildgaard Elin Johanne
Klausen Anne-lise
Sjursen Haakon
Steine Arne Johnny
Tveitt Heidi Brynhild R
Kolstad Marit
Kolstad Marit
Flagtvedt Nils-olav
Solberg Helge
Endresen Leif Magnus
Eckhoff Rolf Kristian
Drønen Knut Asbjørn
Steine Arne Johnny
Marthinsen Arne
Rehder Ketel
Clausen Claus Andreas
Dødsbu
Thorn Morten Harborg
Lid Aud Margrete
Ødegården Torunn Therese
Aarseth Arne Christian
Skudal Solveig Marie
Heggernes Rolf
Eiendom
Takst
19 / 639 / 0 / 0
19 / 640 / 0 / 0
19 / 641 / 0 / 0
19 / 642 / 0 / 0
19 / 643 / 0 / 0
19 / 644 / 0 / 0
19 / 645 / 0 / 0
19 / 646 / 0 / 0
19 / 647 / 0 / 0
19 / 648 / 0 / 0
19 / 649 / 0 / 0
19 / 650 / 0 / 0
19 / 651 / 0 / 0
19 / 652 / 0 / 0
19 / 653 / 0 / 0
19 / 654 / 0 / 0
19 / 655 / 0 / 0
19 / 656 / 0 / 0
19 / 657 / 0 / 0
19 / 658 / 0 / 0
19 / 659 / 0 / 0
19 / 660 / 0 / 0
19 / 662 / 0 / 0
19 / 663 / 0 / 0
19 / 664 / 0 / 0
889 000
712 000
300 000
816 000
600 000
697 000
300 000
612 000
826 000
768 000
873 000
672 000
300 000
601 000
300 000
1 262 000
300 000
467 000
237 000
300 000
770 000
280 000
89 000
462 000
146 000
19 / 665 / 0 / 0
19 / 667 / 0 / 0
19 / 669 / 0 / 0
19 / 671 / 0 / 0
19 / 672 / 0 / 0
19 / 673 / 0 / 0
625 000
1 000
80 000
723 000
584 000
462 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
889 000
712 000
300 000
816 000
600 000
697 000
300 000
612 000
826 000
768 000
873 000
672 000
300 000
601 000
300 000
1 262 000
300 000
467 000
237 000
300 000
770 000
280 000
89 000
462 000
146 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
625 000
1 000
80 000
723 000
584 000
462 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 111
2 492
1 050
2 856
2 100
2 439
1 050
2 142
2 891
2 688
3 055
2 352
1 050
2 103
1 050
4 417
1 050
1 634
829
1 050
2 695
1 120
311
1 617
511
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 187
3
320
2 530
2 044
1 617
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 48
Adresse
Furuhaugen
Lyngbakke
Fjelltopp
Helgero
Trollvoll
Bjørnebo
Torshaug
Skogen 3
Annebu
Fyrebu
Maurtuva
Kvednaplassen
Apalhaugen Ii
Kvinhovden
Bjørkeli Ii
Hjellegrend
Holmavik Ii
Navarhaugen
Fjelltun
Vikabu 1
Kleivenplassen
Joheim 2
Skogtun
Klubben 3
Fjellbu
Jutulen
Alfsbu
7070
Eierrepresentant
Garlung Kari Helene
Follestad Helge
Alkholt Tore
Norevik Sture Stein
Aarevoll Oddvar
Rivenes Tore
Iversen Tomas
Norgård Per
Holmefjord Anne Mette Sten
Larsen Per Inge Kiran
Storum Atle
Kristianborg As
Steine Sylvi Søyland
Høysæter Trude
Gamlemshaug Per Gottfred
Hjelleseth Arild
Lentz Marit Hovland
Steine Jon Dødsbu
Tveit Hilda Karin Børdal
Vik Torbjørn
Kvamskogen Vel
Kristiansen Gry Kristin
Kristiansen Vidar
Lunde Egil
Leigland Bygg As
Bøe John Magnar
Jansen Kate
Søgnen Kirsten Helene
Steine Mikjel Svein
Kristianborg As
Borge Arvid
Deisz Thrude Scharffscher
Eiendom
19 / 674 / 0 / 0
19 / 675 / 0 / 0
19 / 676 / 0 / 0
19 / 677 / 0 / 0
19 / 678 / 0 / 0
19 / 679 / 0 / 0
19 / 680 / 0 / 0
19 / 681 / 0 / 0
19 / 682 / 0 / 0
19 / 684 / 0 / 0
19 / 685 / 0 / 0
19 / 686 / 0 / 0
19 / 688 / 0 / 0
19 / 689 / 0 / 0
19 / 690 / 0 / 0
19 / 691 / 0 / 0
19 / 692 / 0 / 0
19 / 694 / 0 / 0
19 / 695 / 0 / 0
19 / 697 / 0 / 0
19 / 699 / 0 / 0
19 / 700 / 0 / 0
19 / 701 / 0 / 0
19 / 702 / 0 / 0
19 / 703 / 0 / 0
19 / 704 / 0 / 0
19 / 705 / 0 / 0
19 / 706 / 0 / 0
19 / 707 / 0 / 0
19 / 707 / 0 / 0
19 / 708 / 0 / 0
19 / 709 / 0 / 0
Takst
567 000
1 135 000
548 000
720 000
507 000
418 000
573 000
21 000
169 000
709 000
805 000
1 475 000
348 000
731 000
698 000
564 000
1 258 000
970 000
136 000
257 000
300 000
59 000
921 000
548 000
1 355 000
953 000
507 000
215 000
2 017 000
5 171 000
819 000
300 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
567 000
1 135 000
548 000
720 000
507 000
418 000
573 000
21 000
169 000
709 000
805 000
1 475 000
348 000
731 000
698 000
564 000
1 258 000
970 000
136 000
257 000
300 000
59 000
921 000
548 000
1 355 000
953 000
507 000
215 000
2 017 000
5 171 000
819 000
300 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
Skatt
1 984
3 972
1 918
2 520
1 774
1 463
2 005
73
591
2 481
3 220
5 162
1 218
2 558
2 443
1 974
5 032
3 395
476
899
1 050
206
3 223
1 918
4 742
3 335
1 774
752
14 119
36 197
2 866
1 050
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 49
Adresse
Vestlid
Røyro 19
Steinsdalsvegen 474
Røyro 20
Røyro 13
Røyro 12
Røyro 10
Røyro 15
Røyro 16
Kvinnhovden
Røyro 17
Røyro 18
Løkjen Bru
Tomt 1
Kvamskogen Camping
Tomt 10
Tomt 12
Tomt 14
Tomt 19
Eierrepresentant
Løland Asbjørn
Midtveit Johannes
Lerum John Sigvald
Aslaksen Knut Olav
Hellesund Arvid
Myrmel Kjell Magnar
Brynjulfsen Gunnar
Danielsen Mimmi M Misje
Walker Richard Dotzler
Marthinussen Greta
Hellesund Rolf Inge
Steine Henrik As
Skarstein Geir
Tangedal Grete
Myhrstad Christer
Hjønnevåg Kurt Ole
Aanes Kjell Petter
Steine Sigurd R
Steine Håkon
Jensen Unni K Mikkelsen
Mikkelsen Harald Hilberg
Aktiven Skiheis As
Steine Mikjel Svein
Endresen Leif Magnus
Kolltveit Brynjulf
Eide Nils Jakob
Brodrick Frank Ronald
Steine Håkon
Eidsheim Roy
Lindelid Svein Atle
Helle Yngvar Leif Magne
Bognøy Kåre
Eiendom
19 / 710 / 0 / 0
19 / 711 / 0 / 0
19 / 713 / 0 / 0
19 / 714 / 0 / 0
19 / 715 / 0 / 0
19 / 716 / 0 / 0
19 / 717 / 0 / 0
19 / 718 / 0 / 0
19 / 720 / 0 / 0
19 / 721 / 0 / 0
19 / 722 / 0 / 0
19 / 723 / 0 / 0
19 / 724 / 0 / 0
19 / 725 / 0 / 0
19 / 726 / 0 / 0
19 / 727 / 0 / 0
19 / 728 / 0 / 0
19 / 729 / 0 / 0
19 / 730 / 0 / 0
19 / 738 / 0 / 0
19 / 739 / 0 / 0
19 / 740 / 0 / 0
19 / 740 / 0 / 0
19 / 741 / 0 / 0
19 / 742 / 0 / 0
19 / 743 / 0 / 0
19 / 744 / 0 / 0
19 / 745 / 0 / 0
19 / 746 / 0 / 0
19 / 747 / 0 / 0
19 / 748 / 0 / 0
19 / 749 / 0 / 0
Takst
642 000
735 000
1 196 000
318 000
756 000
783 000
938 000
702 000
880 000
971 000
959 000
845 000
591 000
318 000
1 048 000
821 000
913 000
185 000
30 000
927 000
1 064 000
491 000
1 800 000
50 000
1 007 000
835 000
300 000
552 000
1 270 000
945 000
972 000
962 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642 000
735 000
1 196 000
318 000
756 000
783 000
938 000
702 000
880 000
971 000
959 000
845 000
591 000
318 000
1 048 000
821 000
913 000
185 000
30 000
927 000
1 064 000
491 000
1 800 000
50 000
1 007 000
835 000
300 000
552 000
1 270 000
945 000
972 000
962 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 247
2 572
4 186
1 113
2 646
2 740
3 283
2 457
3 080
3 398
3 356
2 957
2 068
1 113
3 668
2 873
3 195
647
105
3 244
3 724
3 437
12 600
175
3 524
2 922
1 050
3 864
4 445
3 307
3 402
3 367
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 50
Adresse
Tomt 21
Tomt 26
Tomt 7
Tomt 8
Tomt9
Tomt 11
Tomt 6
Tomt 27
Tomt 23
Tomt 30
Tomt 28
Tomt 29
Tomt 24
Tomt 25
Tomt 31
Tomt 32
Tomt 13
Tomt 4
Tomt 5
Tomt 7
Tomt 8
Tomt 105
Tomt 104
Tomt 107
Tomt 9
Tomt 16
Løkjen
Tomt 17
Tomt 2
Eierrepresentant
Ellingsen Sverre
Bognøy Irene
Gjerstad Kjell
Eikeseth Helge
Gunnarsen Atle
Tuft Anne K Bertelsen
Lekve Tore
Rasmussen Steinar
Grøneng Jan
Hopland Siren
Fossen Haakon
Bertheussen Alex
Rasmussen Lisa
Nicolaysen Karen Elise
Andersen Sigurd
Foldnes Borghild
Lavik Roy
Lohne Henrik
Ophuus Ansgar
Gullaksen Asbjørn
Brynildsen Grethe
Instanes Eiendom As
Hamre Bjørn Åge
Steine Torstein Johannes
Lundervik Asgerd
Rogde Bjørg
Tørum Inger J Nilsen
Eriksen Arne
Tombre Ansgar
Steine Jo
Lohne Trond
Blix Øystein
Eiendom
19 / 750 / 0 / 0
19 / 751 / 0 / 0
19 / 753 / 0 / 0
19 / 754 / 0 / 0
19 / 755 / 0 / 0
19 / 756 / 0 / 0
19 / 757 / 0 / 0
19 / 758 / 0 / 0
19 / 759 / 0 / 0
19 / 760 / 0 / 0
19 / 761 / 0 / 0
19 / 762 / 0 / 0
19 / 763 / 0 / 0
19 / 764 / 0 / 0
19 / 765 / 0 / 0
19 / 766 / 0 / 0
19 / 767 / 0 / 0
19 / 768 / 0 / 0
19 / 769 / 0 / 0
19 / 770 / 0 / 0
19 / 771 / 0 / 0
19 / 772 / 0 / 0
19 / 773 / 0 / 0
19 / 774 / 0 / 0
19 / 775 / 0 / 0
19 / 776 / 0 / 0
19 / 777 / 0 / 0
19 / 779 / 0 / 0
19 / 780 / 0 / 0
19 / 781 / 0 / 0
19 / 783 / 0 / 0
19 / 784 / 0 / 0
Takst
835 000
816 000
1 560 000
1 561 000
850 000
1 007 000
963 000
682 000
713 000
786 000
980 000
738 000
106 000
890 000
911 000
995 000
724 000
1 110 000
971 000
954 000
812 000
108 000
751 000
711 000
713 000
736 000
939 000
1 072 000
875 000
1 156 000
1 326 000
859 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
835 000
816 000
1 560 000
1 561 000
850 000
1 007 000
963 000
682 000
713 000
786 000
980 000
738 000
106 000
890 000
911 000
995 000
724 000
1 110 000
971 000
954 000
812 000
108 000
751 000
711 000
713 000
736 000
939 000
1 072 000
875 000
1 156 000
1 326 000
859 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 922
2 856
5 460
5 463
2 975
3 524
3 370
2 387
2 495
2 751
3 430
2 583
371
3 115
3 188
3 482
2 534
3 885
3 398
3 339
2 842
378
2 628
2 488
2 495
2 576
3 286
3 752
3 062
4 046
4 641
3 006
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 51
Adresse
Tomt 13
Tomt 16
Tomt 17
Tomt 18
Tomt 6
Tomt 15
Tomt 14
Tomt 1
Tomt 20
Tomt 11
Tomt 18
Tomt 10
Tomt 12
Tomt 19
Tomt 20
Tomt 21
Tomt 22
Tomt 23
Tomt 2
Tomt 106
Tomt 108
Tomt102
Tomt 103
Tomt 101
Tomt 22
Tomt 5
Tomt 4
Tomt 3
Tomt 36
Tomt 37
Tomt 1
Eierrepresentant
Gilje Terje Walter
Mo Vidar
Vestbøstad Håkon
Fengestad Øystein Selvik
Blix Trygve Og Drønen Knut
Jakobsen Stein Arnfinn
Eide Magnar
Hauger Torleif
Kalstad Frank Og Lise
Holm Helge
Harstad Ingrid Anita
Dagsvik Knut
Aasheim Atle
Øvretveit Gerd
Nordland Sigrun Margrethe
Nordvik Åsmund
Skare Knut
Oppedal Christine Holm
Grønhaug Liv
Slora Vibeke Zahl
Haukeland Kurt Ivan
Ellingsen Per
Neteland Kai
Osebakken Stig Normann
Jørgensen Jan Ove
Selje Sigurd
Johannessen Ina Bøe
Engelsen Renathe
Johnsen Frode Toralf H
Nicolaysen Inge
Nicolaysen Inge
Pettersen Knut
Eiendom
19 / 785 / 0 / 0
19 / 786 / 0 / 0
19 / 787 / 0 / 0
19 / 788 / 0 / 0
19 / 789 / 0 / 0
19 / 790 / 0 / 0
19 / 791 / 0 / 0
19 / 792 / 0 / 0
19 / 794 / 0 / 0
19 / 795 / 0 / 0
19 / 796 / 0 / 0
19 / 797 / 0 / 0
19 / 798 / 0 / 0
19 / 799 / 0 / 0
19 / 800 / 0 / 0
19 / 801 / 0 / 0
19 / 802 / 0 / 0
19 / 803 / 0 / 0
19 / 804 / 0 / 0
19 / 805 / 0 / 0
19 / 806 / 0 / 0
19 / 807 / 0 / 0
19 / 808 / 0 / 0
19 / 809 / 0 / 0
19 / 810 / 0 / 0
19 / 811 / 0 / 0
19 / 812 / 0 / 0
19 / 813 / 0 / 0
19 / 814 / 0 / 0
19 / 815 / 0 / 0
19 / 816 / 0 / 0
19 / 817 / 0 / 0
Takst
718 000
991 000
788 000
927 000
1 021 000
690 000
648 000
813 000
912 000
991 000
163 000
936 000
871 000
878 000
817 000
784 000
1 021 000
962 000
928 000
898 000
803 000
891 000
979 000
814 000
1 505 000
963 000
572 000
1 328 000
789 000
79 000
98 000
87 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718 000
991 000
788 000
927 000
1 021 000
690 000
648 000
813 000
912 000
991 000
163 000
936 000
871 000
878 000
817 000
784 000
1 021 000
962 000
928 000
898 000
803 000
891 000
979 000
814 000
1 505 000
963 000
572 000
1 328 000
789 000
79 000
98 000
87 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 513
3 468
2 758
3 244
3 573
2 415
2 268
2 845
3 192
3 468
570
3 276
3 048
3 073
2 859
2 744
3 573
3 367
3 248
3 143
2 810
3 118
3 426
2 849
5 267
3 370
2 002
4 648
2 761
276
343
304
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 52
Adresse
Tomt 35
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 24
Tomt 15
Tomt 119
Tomt 205
Tomt 209
Tomt 206
Tomt 207
Tomt 208
Tomt 203
Tomt 34
Tomt 33
Tomt 126
Tomt 136
Tomt 201
T 210
T 211
T 212
Tomt 105
Tomt B 4
Tomt B 2
Tomt B 1
Tomt 204
Tomt 137
Tomt 5
Tomt 6
Eierrepresentant
Nicolaysen Inge
Steine Vidar
Sørås Jarle
Vik Asbjørn
Mujic Safet
Octopus As
Toft André
Tharaldsen Anne-lise
Nilsen Marit Og Øyvind
Revheim Olav
Raa Helga Elisabet
Sivertsen Lita
Borthen Martin
Haukeland Jan Inge
Bergh Torbjørn Hiis
Steine Håkon
Moxnes Erling
Pedersen Thomas
Lågeide Ann-Karin
Nord Kari Farestvedt
Aanes Svein Aage
Sævild Ole
Mo Trygve
Larsen Jon Erlend
Røsland Frode
Haldorsen Randi Kristin
Leonsen Tom
Helle Eli Margrethe
Madsen Helge Bull
Krøger Olaus
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Eiendom
19 / 818 / 0 / 0
19 / 819 / 0 / 0
19 / 820 / 0 / 0
19 / 822 / 0 / 0
19 / 823 / 0 / 0
19 / 824 / 0 / 0
19 / 825 / 0 / 0
19 / 826 / 0 / 0
19 / 827 / 0 / 0
19 / 828 / 0 / 0
19 / 830 / 0 / 0
19 / 831 / 0 / 0
19 / 833 / 0 / 0
19 / 834 / 0 / 0
19 / 835 / 0 / 0
19 / 836 / 0 / 0
19 / 837 / 0 / 0
19 / 838 / 0 / 0
19 / 839 / 0 / 0
19 / 840 / 0 / 0
19 / 841 / 0 / 0
19 / 842 / 0 / 0
19 / 843 / 0 / 0
19 / 844 / 0 / 0
19 / 845 / 0 / 0
19 / 847 / 0 / 0
19 / 848 / 0 / 0
19 / 849 / 0 / 0
19 / 850 / 0 / 0
19 / 851 / 0 / 0
19 / 852 / 0 / 0
19 / 853 / 0 / 0
Takst
67 000
837 000
692 000
730 000
1 391 000
1 883 000
572 000
684 000
1 048 000
1 227 000
155 000
931 000
865 000
1 027 000
930 000
810 000
663 000
824 000
1 008 000
793 000
1 200 000
908 000
141 000
1 020 000
996 000
1 337 000
1 286 000
1 183 000
142 000
876 000
107 000
117 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 000
837 000
692 000
730 000
1 391 000
1 883 000
572 000
684 000
1 048 000
1 227 000
155 000
931 000
865 000
1 027 000
930 000
810 000
663 000
824 000
1 008 000
793 000
1 200 000
908 000
141 000
1 020 000
996 000
1 337 000
1 286 000
1 183 000
142 000
876 000
107 000
117 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
234
2 929
2 422
2 555
4 868
6 590
2 002
2 394
3 668
4 294
542
3 258
3 027
3 594
3 255
2 835
2 320
2 884
3 528
2 775
4 200
3 178
493
3 570
3 486
4 679
4 501
4 140
497
3 066
374
409
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 53
Adresse
Tomt 7
Tomt 8
Tomt 14
Tomt 9
Tomt 10
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 4
Tomt 15
Tomt 11
Tomt 12
Tomt 13
Fureberghovden E 12
Fureberghovden G 2
Fureberghovden G 3
Fureberghovden G 5
Fureberghovden F 11.
Pel 1 Felt H
Tomt 74
Tomt 76
Tomt 94
Tomt 95
Eierrepresentant
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Huglen Mikkel Andreas
Fanebust Svein-olav
Aarland Kåre
Hansen Vidar
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Borthen Stian
Gunnestad Marit
Steine Alf
Steine Alf
Steine Alf
Steine Beate Høgenæs
Blomvågnes Per Ove Og
Signe Marie
Steenslid Reidar
Bergsvik Ivar Harald
Berntsen Rune
Husa Trond
Nepstad Sissel Irene
Westgaard Tore
Eriksen Trygve
Nesse Egil Arne
Steine Henrik
Steine Henrik
Steine Henrik
Steine Henrik
Steine Olav Henrikson
Steine Øyvind
Gravdal Anders
Gravdal Astrid
Møgster Inger Marie
Moe Hans Thorvald
19 / 854 / 0 / 0
19 / 855 / 0 / 0
19 / 856 / 0 / 0
19 / 857 / 0 / 0
19 / 858 / 0 / 0
19 / 859 / 0 / 0
19 / 860 / 0 / 0
19 / 861 / 0 / 0
19 / 862 / 0 / 0
19 / 863 / 0 / 0
19 / 864 / 0 / 0
19 / 865 / 0 / 0
19 / 866 / 0 / 0
Takst
125 000
105 000
948 000
805 000
870 000
125 000
887 000
923 000
929 000
116 000
140 000
207 000
1 350 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 000
105 000
948 000
805 000
870 000
125 000
887 000
923 000
929 000
116 000
140 000
207 000
1 350 000
19 / 867 / 0 / 0
19 / 868 / 0 / 0
19 / 869 / 0 / 0
19 / 870 / 0 / 0
19 / 871 / 0 / 0
19 / 872 / 0 / 0
19 / 873 / 0 / 0
19 / 874 / 0 / 0
19 / 875 / 0 / 0
19 / 876 / 0 / 0
19 / 877 / 0 / 0
19 / 878 / 0 / 0
19 / 879 / 0 / 0
19 / 880 / 0 / 0
19 / 881 / 0 / 0
19 / 882 / 0 / 0
19 / 883 / 0 / 0
19 / 884 / 0 / 0
997 000
1 529 000
764 000
815 000
1 392 000
1 589 000
51 000
1 032 000
218 000
196 000
300 000
300 000
285 000
290 000
265 000
179 000
3 123 000
1 199 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
997 000
1 529 000
764 000
815 000
1 392 000
1 589 000
51 000
1 032 000
218 000
196 000
300 000
300 000
285 000
290 000
265 000
179 000
3 123 000
1 199 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
437
367
3 318
2 817
3 045
437
3 104
3 230
3 251
406
490
724
4 725
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 489
5 351
2 674
2 852
4 872
5 561
178
3 612
763
686
1 200
1 200
1 140
1 160
927
626
10 930
4 196
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 54
Adresse
Tomt 100
Tomt 101
9060
9110
9120
9130
9140
9160
9160
9160
9160
Eierrepresentant
Gravdal Sigrid
Gravdal Bjørn
Kleiven Sten Halle
Fjeldstad Jon Gerhard
Solvi Georg
Haugland Terje
Herstad Tone
Solberg Otto Terje
Netteland Tom Ivar
Knudsen Gunnar
Stalheim Stein Ottar
Sørli Bernhard Egil
Austnes Ivar
Haukås Hans
Ringdal André Johan
Stigen Bjørn
Kjøde Jostein Martin
Iversen Knut
Steine Siri Anne
Grønås Frode
Jakobsen Atle
Midtbø Andreas Landau
Steine Marit Skeie
Steine Brynhild S
Medås Kaja Mari
Borlaug Tor-Erik
Drivenes Harald Atle
Asbjørnsen Thor Ove
Steine Brynhild S
Viking Tre As
Hillestad Egil Johnny
Larsen Ronny Eilert
Eiendom
19 / 885 / 0 / 0
19 / 886 / 0 / 0
19 / 887 / 0 / 0
19 / 888 / 0 / 0
19 / 889 / 0 / 0
19 / 890 / 0 / 0
19 / 891 / 0 / 0
19 / 892 / 0 / 0
19 / 893 / 0 / 0
19 / 894 / 0 / 0
19 / 895 / 0 / 0
19 / 896 / 0 / 0
19 / 897 / 0 / 0
19 / 898 / 0 / 0
19 / 899 / 0 / 0
19 / 900 / 0 / 0
19 / 901 / 0 / 0
19 / 902 / 0 / 0
19 / 903 / 0 / 0
19 / 906 / 0 / 0
19 / 911 / 0 / 0
19 / 912 / 0 / 0
19 / 913 / 0 / 0
19 / 914 / 0 / 0
19 / 916 / 0 / 1
19 / 916 / 0 / 2
19 / 916 / 0 / 3
19 / 916 / 0 / 4
19 / 917 / 0 / 0
19 / 918 / 0 / 0
19 / 919 / 0 / 0
19 / 920 / 0 / 0
Takst
160 000
2 041 000
573 000
327 000
660 000
753 000
669 000
610 000
516 000
475 000
553 000
554 000
539 000
544 000
632 000
711 000
779 000
1 001 000
535 000
454 000
1 142 000
407 000
572 000
586 000
817 000
754 000
680 000
865 000
236 000
207 000
1 205 000
1 144 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 000
2 041 000
573 000
327 000
660 000
753 000
669 000
610 000
516 000
475 000
553 000
554 000
539 000
544 000
632 000
711 000
779 000
1 001 000
535 000
454 000
1 142 000
407 000
572 000
586 000
817 000
754 000
680 000
865 000
236 000
207 000
1 205 000
1 144 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
560
7 143
2 005
1 144
2 310
2 635
2 341
2 135
1 806
1 900
1 935
1 939
1 886
1 904
2 212
2 488
2 726
3 503
1 872
1 589
3 997
1 424
2 002
2 051
2 859
2 639
2 380
3 027
826
724
4 217
4 004
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 55
Adresse
9220
9230
9230
9230
9230
9230
9230
Tomt 75
Tomt 73
9280
9290
9300
Steinsdalsvegen 349
Pel 20
Pel 22
Pel 23
Pel 24
Pel 21
Pel 25
Pel 30
Pel 37 Skogahuset
Steine 43
Røyrlid
Sollid
Nedstegata 6
Nedstegata 4
Solhaug
Steinsdalsvegen 405
Kvamsbu
Eierrepresentant
Viking Tre As
Husa Hege Haugsdal
Aktiven Skiheis As
Bjarnoll Morten
Monsen Rune
Nilsen Kenneth
Strandheim Nils-Ove
Steine Eirunn
Landro Egil
Totland Trond
Neteland Helge
Yndestad Stian
Smedvik Giske E Flagtvedt
Smedvik Giske E Flagtvedt
Byrkjeland Eivind
Helikopterservice
Personellklubb
Tvedten Jan Erik
Andersen Olav Norman
Torkildsen Øyvind
Solberg Svein Joar
Teksum Leif
Høyheim Kjell Jarle
Byrkjeland Eivind
Marøy Magnus
Halland Erik
Marøy Magnus
Botnen Runar
Botnen Runar
Lid Guttorm
Gjøsæter Roger Aksberg
Kolsrud Bjørg Karin Dødsbu
19 / 921 / 0 / 0
19 / 922 / 0 / 0
19 / 923 / 0 / 1
19 / 923 / 0 / 2
19 / 923 / 0 / 3
19 / 923 / 0 / 4
19 / 923 / 0 / 5
19 / 923 / 0 / 6
19 / 923 / 0 / 7
19 / 926 / 0 / 0
19 / 927 / 0 / 0
19 / 928 / 0 / 0
19 / 929 / 0 / 0
19 / 930 / 0 / 0
20 / 1 / 0 / 0
20 / 1 / 1 / 0
Takst
181 000
1 245 000
254 000
456 000
456 000
408 000
408 000
408 000
454 000
872 000
150 000
1 164 000
1 150 000
59 000
963 000
966 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 000
1 245 000
254 000
456 000
456 000
408 000
408 000
408 000
454 000
872 000
150 000
1 164 000
1 150 000
59 000
963 000
966 000
20 / 1 / 2 / 0
20 / 1 / 3 / 0
20 / 1 / 4 / 0
20 / 1 / 6 / 0
20 / 1 / 7 / 0
20 / 1 / 11 / 0
20 / 1 / 14 / 0
20 / 2 / 0 / 0
20 / 3 / 0 / 0
20 / 4 / 0 / 0
20 / 5 / 0 / 0
20 / 5 / 0 / 0
20 / 6 / 0 / 0
20 / 7 / 0 / 0
20 / 8 / 0 / 0
798 000
945 000
934 000
1 131 000
1 485 000
1 419 000
729 000
805 000
464 000
300 000
971 000
376 000
117 000
419 000
1 007 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
798 000
945 000
934 000
1 131 000
1 485 000
1 419 000
729 000
805 000
464 000
300 000
971 000
376 000
117 000
419 000
1 007 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
633
4 357
1 778
1 596
1 596
1 428
1 428
1 428
1 589
3 052
525
4 074
4 025
206
3 370
3 381
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
2 793
3 307
3 269
3 958
5 197
4 966
2 551
2 817
1 624
1 050
3 398
2 632
409
1 466
3 524
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 56
Adresse
Eierrepresentant
Sandehytta Kvamskogen Krg As
Hyllen
Faugstad Ole Jakob
Honnør
Nes Johan Olai
Solbakken
Sandal Magnus Lyder
Soltun
Holmefjord Katrin
Steinsdalsvegen 399
Lid Kristian G Dødsbu
STEINSDALSVEGEN
Steine Jo
383
Bjørketunet
Rommetveit Rolv
Geitudalen
Adamsen Per Lid
Seterlid
Fykse Olav O Dødsbu
Skarpahaugen
Nygård Ingeborg
Finnbu
Kaland Edel Gleditsch
Livd
Nygård Bjarte
Elsero
Olsen Ragnar Sten
Snøheim
Holmefjord Sølvi
Strandli
Eide Hogne
Thurheim
Telle Linda
Nyatræ
Oen Anne K Byrkjeland
Flaten
Heien Jannecke Knudsen
Bakken
Heggland Frode Malermester
Olalidi
Rommetveit Rolv
Liabrekka 11
Neteland Cato
Aldebakken
Alfheim Jan Alan
Olabu
Magnesen Jan Arnt
Ingeridbu
Opdahl Svein
Elsero Ii
Opdahl Svein
Lidarende
Wiik Kari
Kjelsbu
Vinsjevik Arvid
Måvasstun
Thomassen Odd Arne
Liabrekka 55
Steine Gerd Karin
Dalebu
Gjerstad Marta Dale
20 / 9 / 0 / 0
20 / 10 / 0 / 0
20 / 12 / 0 / 0
20 / 13 / 0 / 0
20 / 14 / 0 / 0
20 / 15 / 0 / 0
20 / 16 / 0 / 0
Takst
2 889 000
555 000
384 000
841 000
228 000
659 000
872 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
2 889 000
555 000
384 000
841 000
228 000
659 000
872 000
20 / 17 / 0 / 0
20 / 18 / 0 / 0
20 / 20 / 0 / 0
20 / 21 / 0 / 0
20 / 22 / 0 / 0
20 / 23 / 0 / 0
20 / 24 / 0 / 0
20 / 25 / 0 / 0
20 / 26 / 0 / 0
20 / 27 / 0 / 0
20 / 28 / 0 / 0
20 / 30 / 0 / 0
20 / 33 / 0 / 0
20 / 35 / 0 / 0
20 / 37 / 0 / 0
20 / 38 / 0 / 0
20 / 39 / 0 / 0
20 / 41 / 0 / 0
20 / 42 / 0 / 0
20 / 43 / 0 / 0
20 / 45 / 0 / 0
20 / 46 / 0 / 0
20 / 49 / 0 / 0
20 / 50 / 0 / 0
174 000
49 000
70 000
118 000
1 000 000
106 000
499 000
358 000
701 000
790 000
344 000
198 000
681 000
878 000
228 000
76 000
243 000
522 000
38 000
409 000
188 000
79 000
487 000
230 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 000
49 000
70 000
118 000
1 000 000
106 000
499 000
358 000
701 000
790 000
344 000
198 000
681 000
878 000
228 000
76 000
243 000
522 000
38 000
409 000
188 000
79 000
487 000
230 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
10 111
1 942
1 344
2 943
798
2 306
3 052
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
609
171
245
472
3 500
371
1 746
1 253
2 453
2 765
1 204
693
2 383
3 073
798
266
850
1 827
133
1 431
658
276
1 704
805
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 57
Adresse
Steine 35
Steine 35
Bjørnebu
Bjørnebu Ii
Utsikt
Steinsdalsvegen 345
Liabrekka 52
Steinsdalsvegen 343
Steinsdalsvegen 401
Elsero Iii
Finnbu 4
Ingridbu Ii
Lidvang Ii
Liabrekka 60
Birkelid
Liabrekka 14
Jønsbu
Geiratun
Liabrekka 54
Bjørketunet Ii
Strændli
Finnbu V
Trondebu
Strandlid Iii
Magnestova
Mjeldetun
Ystebø
Trondebu Ii
Vasstun
Fennebu
Helgheim
Solbakken
Eierrepresentant
Lid Jarnindustri As
Lid Jarnindustri As
Abildsnes Harald
Dale Ole Ingvar
Dale Ole Ingvar
Byrkjeland Ingebjørg Lid
Nygård Olav A
Lid Britt
Lid Bjørg
Olsen Ragnar Sten
Kaland Edel Gleditsch
Opdahl Svein
Nygård Olav A
Nygård Lars A
Folgerø Lars Helge
Neteland Brynjar
Jønsson Lars Reidar
Blom Anne-lene
Nygård Bjarte
Rommetveit Rolv
Eide Hogne
Kaland Edel Gleditsch
Amundsen Berit Gunvor
Bjørnsen Geir
Kleppestø Kari Marie
Austevoll Karsten
Natlandsmyr Gorm
Amundsen Berit Gunvor
Hansen Reidar Og Kjersti
Davidsen Sigfrid Irene
Andersen Olga Djupvik
Frostad Ingvar Baug
Eiendom
20 / 51 / 0 / 0
20 / 51 / 0 / 0
20 / 52 / 0 / 0
20 / 53 / 0 / 0
20 / 54 / 0 / 0
20 / 56 / 0 / 0
20 / 58 / 0 / 0
20 / 60 / 0 / 0
20 / 61 / 0 / 0
20 / 63 / 0 / 0
20 / 64 / 0 / 0
20 / 66 / 0 / 0
20 / 67 / 0 / 0
20 / 68 / 0 / 0
20 / 70 / 0 / 0
20 / 72 / 0 / 0
20 / 73 / 0 / 0
20 / 74 / 0 / 0
20 / 75 / 0 / 0
20 / 77 / 0 / 0
20 / 78 / 0 / 0
20 / 79 / 0 / 0
20 / 80 / 0 / 0
20 / 85 / 0 / 0
20 / 86 / 0 / 0
20 / 87 / 0 / 0
20 / 88 / 0 / 0
20 / 89 / 0 / 0
20 / 90 / 0 / 0
20 / 91 / 0 / 0
20 / 92 / 0 / 0
20 / 93 / 0 / 0
Takst
20 000 000
1 589 000
423 000
29 000
504 000
1 076 000
1 210 000
972 000
550 000
1 025 000
300 000
300 000
125 000
1 109 000
412 000
1 041 000
445 000
407 000
893 000
216 000
300 000
256 000
988 000
300 000
1 147 000
729 000
957 000
278 000
538 000
700 000
635 000
327 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000 000
1 589 000
423 000
29 000
504 000
1 076 000
1 210 000
972 000
550 000
1 025 000
300 000
300 000
125 000
1 109 000
412 000
1 041 000
445 000
407 000
893 000
216 000
300 000
256 000
988 000
300 000
1 147 000
729 000
957 000
278 000
538 000
700 000
635 000
327 000
Promillesats
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
140 000
11 123
1 480
101
1 764
3 766
4 235
3 402
1 925
3 587
1 050
1 050
437
3 881
1 442
3 643
1 557
1 424
3 125
756
1 050
896
3 458
1 050
4 014
2 551
3 349
973
1 883
2 450
2 222
1 144
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 58
Adresse
Skoghaug
Upin
Ahmerbu
970
Lyngtun
Pynten
Bekkebu
Bamsehaug
Bråten
Tune
Haugseter
Brekkebu
Hallebu
Helletun
Bamsehi
Fjellbu
Einar Haug
Liabrekka 33
Dametun
Liabrekka 29
Nilsentun
Askeladden
Gerdabu
Vasstun Ii
Brattbakken
Wenkebu
Kakebu
Jørotuft
Vestbu
Myrholt
Østertun
Eierrepresentant
Stensrud Frode
Enga Tom
Askvik Sigmund
Bjørkbom Benedicte Høgøy
Langaker Gro Ragnfrid
Heien Jannecke Knudsen
Midttun Kåre Martin
Hevrøy Ester
Lekven Erik Philip
Bjørkbom Per Frode
Olsen Frode
Nygård Kari Brekke
Flagtvedt Ronny
Bjørndal Tore
Åsebø Rasmus Olai
Hellesøe Knut
Wie Randi Margrethe
Barth Tordis Heggøy
Steine Eli O
Erstad Ingrid
Lid Geir
Nilsen Hans Andreas
Damhagen Morten
Thorsen Knut Henrik T
Valderrama Louis-Nicolay M
Jacobsen Knut
Ask Leif Hilmar
Kjørsvik Svein Harald
Barmen Rolf Jørgen
Oppedal Aina Ingeborg
Midttveit Joleiv Per
Hope Tor Eirik
Eiendom
20 / 94 / 0 / 0
20 / 95 / 0 / 0
20 / 96 / 0 / 0
20 / 97 / 0 / 0
20 / 98 / 0 / 0
20 / 99 / 0 / 0
20 / 100 / 0 / 0
20 / 101 / 0 / 0
20 / 102 / 0 / 0
20 / 103 / 0 / 0
20 / 104 / 0 / 0
20 / 105 / 0 / 0
20 / 106 / 0 / 0
20 / 107 / 0 / 0
20 / 108 / 0 / 0
20 / 109 / 0 / 0
20 / 110 / 0 / 0
20 / 111 / 0 / 0
20 / 112 / 0 / 0
20 / 113 / 0 / 0
20 / 114 / 0 / 0
20 / 116 / 0 / 0
20 / 117 / 0 / 0
20 / 118 / 0 / 0
20 / 119 / 0 / 0
20 / 120 / 0 / 0
20 / 121 / 0 / 0
20 / 122 / 0 / 0
20 / 123 / 0 / 0
20 / 124 / 0 / 0
20 / 125 / 0 / 0
20 / 126 / 0 / 0
Takst
393 000
377 000
307 000
497 000
280 000
733 000
651 000
201 000
232 000
725 000
567 000
776 000
355 000
624 000
799 000
695 000
502 000
710 000
1 161 000
924 000
1 544 000
549 000
904 000
771 000
80 000
221 000
695 000
834 000
795 000
204 000
612 000
716 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393 000
377 000
307 000
497 000
280 000
733 000
651 000
201 000
232 000
725 000
567 000
776 000
355 000
624 000
799 000
695 000
502 000
710 000
1 161 000
924 000
1 544 000
549 000
904 000
771 000
80 000
221 000
695 000
834 000
795 000
204 000
612 000
716 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 375
1 319
1 074
1 739
980
2 565
2 278
703
812
2 537
1 984
2 716
1 242
2 184
2 796
2 432
1 757
2 485
4 063
3 234
5 404
1 921
3 164
2 698
280
773
2 432
2 919
2 782
714
2 142
2 506
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 59
Adresse
Liabrekka 25
Solbu
Kvileplassen
Risebu
Liabrekka 37
Liabrekka 23
Liabrekka 31
Steintun 2
Brekkehaugen 2
Liabrekka 19
Liabrekka 22
Liabrekka 24
Liabrekka 38
Liabrekka 40
Liabrekka 50
Liabrekka 15
Fjellheim
Torbu
Oddebu
Liabrekka 21
Liabrekka 13
Espebakken 2
Liabrekka 51
Liabrekka 44
Prinsehagen
Liatun
Motun
Måvotnotangen
Liabrekka 9
Tomtetuo
Solglytt
Eierrepresentant
Neteland Asbjørn
Larsen Karstein
Carstensen Helge
Rise Ernst Bjarne
Lie Einar
Steine Oddvar
Gabrielsen Sigrun
Gabrielsen Sigrun
Holt Elisabeth
Brattabø Arne
Nakprakhon Siriwan
Nordheim Rune
Villanger Per Magne
Kolle Arvid
Neteland Terje
Mo Øystein Kleivane
Moss Anne Berit T
Heldal Olav Johan
Meinich Morten
Lid Olav
Sjursen Rolf Dag
Neteland Terje
Walravens Adrianus Arnold
Marøy Marit og Norvald
Marøy Magnus
Byrkjeland Bjarne
Vik Sigurd Kristian
Vik Sigurd Kristian
Steine Helge
Gjøsæter Roger Aksberg
Halland Turid
Kristiansen Tom Halland
Eiendom
20 / 127 / 0 / 0
20 / 129 / 0 / 0
20 / 130 / 0 / 0
20 / 131 / 0 / 0
20 / 132 / 0 / 0
20 / 133 / 0 / 0
20 / 134 / 0 / 0
20 / 135 / 0 / 0
20 / 137 / 0 / 0
20 / 138 / 0 / 0
20 / 139 / 0 / 0
20 / 140 / 0 / 0
20 / 141 / 0 / 0
20 / 142 / 0 / 0
20 / 143 / 0 / 0
20 / 146 / 0 / 0
20 / 147 / 0 / 0
20 / 148 / 0 / 0
20 / 149 / 0 / 0
20 / 151 / 0 / 0
20 / 152 / 0 / 0
20 / 153 / 0 / 0
20 / 154 / 0 / 0
20 / 155 / 0 / 0
20 / 156 / 0 / 0
20 / 157 / 0 / 0
20 / 160 / 0 / 0
20 / 161 / 0 / 0
20 / 162 / 0 / 0
20 / 165 / 0 / 0
20 / 166 / 0 / 0
20 / 167 / 0 / 0
Takst
1 045 000
880 000
833 000
1 130 000
1 421 000
973 000
1 062 000
281 000
157 000
1 078 000
954 000
1 437 000
1 025 000
1 154 000
1 576 000
2 299 000
792 000
810 000
928 000
1 537 000
1 490 000
534 000
1 775 000
1 113 000
221 000
124 000
300 000
300 000
1 209 000
72 000
629 000
151 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 045 000
880 000
833 000
1 130 000
1 421 000
973 000
1 062 000
281 000
157 000
1 078 000
954 000
1 437 000
1 025 000
1 154 000
1 576 000
2 299 000
792 000
810 000
928 000
1 537 000
1 490 000
534 000
1 775 000
1 113 000
221 000
124 000
300 000
300 000
1 209 000
72 000
629 000
151 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 657
3 080
2 915
4 520
4 973
3 405
3 717
983
549
3 773
3 339
5 029
3 587
4 039
5 516
8 046
2 772
2 835
3 248
5 379
5 215
1 869
6 212
4 452
773
434
1 050
1 050
4 231
252
2 201
528
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 60
Adresse
Kvileplassen 2
Tomt 16
Tomt 18
Tomt 19
Pel 29
Pel 28
Pel 26
Pel 27
Pel 32
Pel 31
1900
1910
1920
Steinsdalsvegen 331
Pel Nr 34 Skeie
Pel Nr 39 Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Pel 36
Skeie
Pel 32
Skeie
Eierrepresentant
Carstensen Helge
Jacobsen Asbjørn Åge
Byrkjeland Ingebjørg Lid
Fredriksen Knut Erik
Olsen Ulf
Høvik Arne
Halland Erik
Brusdal Karl Johan
Nygård Frode
Steffensen Jarle
Knudsen Iwan Eide
Holm Stig Ove
Marthinsen Roger
Svenheim Sigurd Sævre
Marøy Magnus
Fjeldsbø Leif Herman
Mowinckel Elisabeth
Mjaaseth Gunnar
Lid Olav Skeie
Jørgensen Henning
Solhaug Eirik
Skaar Helge Rune
Toppe Ronald
Fjeldtvedt Dag
Singer Anne Rindedal
Moldestad Asle
Standal Bjørn
Fitje Rune
Eikeland Øystein
Rolland Svein Arne
Nysæther Arne
Tviberg Marta Johanna
Eiendom
20 / 168 / 0 / 0
20 / 170 / 0 / 0
20 / 171 / 0 / 0
20 / 172 / 0 / 0
20 / 173 / 0 / 0
20 / 174 / 0 / 0
20 / 178 / 0 / 0
20 / 180 / 0 / 0
20 / 181 / 0 / 0
20 / 182 / 0 / 0
20 / 183 / 0 / 0
20 / 184 / 0 / 0
20 / 185 / 0 / 0
20 / 186 / 0 / 0
20 / 188 / 0 / 0
20 / 190 / 0 / 0
20 / 191 / 0 / 0
20 / 192 / 0 / 0
21 / 1 / 0 / 0
21 / 1 / 1 / 0
21 / 1 / 2 / 0
21 / 1 / 3 / 0
21 / 1 / 4 / 0
21 / 1 / 5 / 0
21 / 1 / 6 / 0
21 / 1 / 7 / 0
21 / 1 / 8 / 0
21 / 1 / 9 / 0
21 / 1 / 10 / 0
21 / 1 / 11 / 0
21 / 1 / 12 / 0
21 / 1 / 13 / 0
Takst
122 000
873 000
70 000
1 015 000
1 259 000
1 719 000
25 000
1 328 000
592 000
1 118 000
1 533 000
1 089 000
928 000
1 039 000
55 000
948 000
922 000
1 250 000
1 091 000
1 008 000
747 000
819 000
592 000
638 000
801 000
632 000
1 200 000
672 000
1 010 000
150 000
552 000
930 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 000
873 000
70 000
1 015 000
1 259 000
1 719 000
25 000
1 328 000
592 000
1 118 000
1 533 000
1 089 000
928 000
1 039 000
55 000
948 000
922 000
1 250 000
1 091 000
1 008 000
747 000
819 000
592 000
638 000
801 000
632 000
1 200 000
672 000
1 010 000
150 000
552 000
930 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
427
3 055
245
3 552
4 406
6 016
87
4 648
2 072
3 913
5 365
3 811
3 248
3 636
192
3 318
3 227
4 375
3 818
3 528
2 614
2 866
2 072
2 233
2 803
2 212
4 200
2 352
3 535
600
1 932
3 255
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 61
Adresse
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Skeie
Longelimyrane 13
Longelimyrane 14
Longelimyrane 16
Longelimyrane 17
Longelimyrane 2
Longelimyrane 3
Longelimyrane 8
Longelimygane 15
Lægena Pel 1
Lægena Pel 2
Lægena Pel 3
Lægena Pel 4
Lægena Pel 5
Eierrepresentant
Ellefsen Berit Elin
Brun Kjell
Øijordsbakken Berit J
Nordrevoll Jørgen
Fana Sparebank
Funksjonærforening
Gusdal Vivi Elisabeth
Myrseth Trond Kaspar
Skåre Eirik
Kremner Harald
Torsteinson Ingrid Ofstad
Iversen Reidunn Frantzen
Rolland Sølvi
Medås Mariell Solberg
Haaland Svein Erik
Holgersen Erling Helen
Røe Bengt Gerry
Vik Ove Thomas
Aasheim Torhild
Johannesen Tor
Herland Jan
Nilsen Eli
Dahle Thoralf
Kroge Kjell-arne S
Holvik Ruth Mildred
Agasøster Rune Og Anne Lill
Synnevåg Arne
Weløy Harald
Storli Ulrik
Lund Hans Jacob Dedekam
Hauge Gunnar
Dysvik Kjell
21 / 1 / 14 / 0
21 / 1 / 15 / 0
21 / 1 / 16 / 0
21 / 1 / 17 / 0
21 / 1 / 18 / 0
Takst
1 017 000
592 000
539 000
603 000
497 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 017 000
592 000
539 000
603 000
497 000
21 / 1 / 19 / 0
21 / 1 / 20 / 0
21 / 1 / 21 / 0
21 / 1 / 22 / 0
21 / 1 / 23 / 0
21 / 1 / 24 / 0
21 / 1 / 25 / 0
21 / 1 / 26 / 0
21 / 1 / 27 / 0
21 / 1 / 28 / 0
21 / 1 / 29 / 0
21 / 1 / 30 / 0
21 / 1 / 31 / 0
21 / 1 / 32 / 0
21 / 1 / 33 / 0
21 / 1 / 34 / 0
21 / 1 / 35 / 0
21 / 1 / 36 / 0
21 / 1 / 37 / 0
21 / 1 / 38 / 0
21 / 1 / 39 / 0
21 / 1 / 40 / 0
21 / 1 / 41 / 0
21 / 1 / 42 / 0
21 / 1 / 43 / 0
21 / 1 / 44 / 0
150 000
600 000
756 000
150 000
432 000
930 000
1 070 000
624 000
666 000
621 000
672 000
680 000
536 000
630 000
567 000
630 000
630 000
630 000
630 000
630 000
936 000
906 000
676 000
696 000
800 000
880 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
600 000
756 000
150 000
432 000
930 000
1 070 000
624 000
666 000
621 000
672 000
680 000
536 000
630 000
567 000
630 000
630 000
630 000
630 000
630 000
936 000
906 000
676 000
696 000
800 000
880 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 559
2 072
1 886
2 110
1 739
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
600
2 100
2 646
600
1 512
3 720
3 745
2 184
2 331
2 173
2 352
2 380
1 876
2 205
1 984
2 205
2 205
2 205
2 205
2 205
3 276
3 171
2 366
2 436
2 800
3 080
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 62
Adresse
Lægena Pel 6
Lægena Pel 7
Lægena Pel 8
Lægena Pel 9
Lægena Pel 10
Steinsdalsvegen 321
Pel 1 Skeie
Pel 4 Skeie
Pel 2 Skeie
Pel 3 Skeie
Pel 6 Skeie
Pel 7 Skeie
Pel 8 Skeie
Pel 9
Pel 14 Skeie
Pel 5
Pel 15 Skeie
Pel 12 Skeie
Skeie
Pel 13 Skeie
Skeie
Longelia 8
Steinsdalsvegen 301
Skeisskårane 14
Skeisskårane 17
Steinsdalsvegen 317
Pel Nr 8
Pel Nr 9
Pel Nr46
Pel Nr.50
Pel Nr.51
Pel Nr.53
Eierrepresentant
Olsen Rune
Vandvik Kjetil
Simonsen Henning
Lid Geir
Langeland Truls Harald
Skeie Bertil Ove
Hansen Eli Marit
Dagestad Monica Therese
Horvei Truls Petter og Lisbet
Monstad Mons Eirik
Stikholmen Bjørn Ove
Sandal Mette Solberg
Haukeland Bjørn Halvor
Knutsen Rolf
Glastad Jan Aage
Namtvedt Bo André
Føleide Arvid
Folgerø Kjetil
Presterud Arne Ludvig
Mikkelsen Kjell
Mikkelsen Geirulf
Tomassen Svein Tore W
Skeie-Rubio Liv Helena
Krohnstad Henry
Halsnes Astrid Øien
Skeie Nils Åge
Flatøy Torstein
Ohnstad Per Morten
Vangdal Eline
Balestrand Åke
Småland Eivind
Haaland Jan Magnus
Eiendom
21 / 1 / 45 / 0
21 / 1 / 46 / 0
21 / 1 / 47 / 0
21 / 1 / 48 / 0
21 / 1 / 49 / 0
21 / 2 / 0 / 0
21 / 2 / 1 / 0
21 / 2 / 2 / 0
21 / 2 / 3 / 0
21 / 2 / 4 / 0
21 / 2 / 5 / 0
21 / 2 / 6 / 0
21 / 2 / 7 / 0
21 / 2 / 8 / 0
21 / 2 / 9 / 0
21 / 2 / 10 / 0
21 / 2 / 11 / 0
21 / 2 / 12 / 0
21 / 2 / 14 / 0
21 / 2 / 15 / 0
21 / 2 / 16 / 0
21 / 2 / 24 / 0
21 / 3 / 0 / 0
21 / 3 / 2 / 0
21 / 3 / 4 / 0
21 / 4 / 0 / 0
21 / 4 / 1 / 0
21 / 4 / 2 / 0
21 / 4 / 13 / 0
21 / 4 / 14 / 0
21 / 4 / 15 / 0
21 / 4 / 16 / 0
Takst
898 000
646 000
776 000
750 000
550 000
771 000
464 000
517 000
350 000
1 140 000
329 000
510 000
891 000
258 000
480 000
696 000
807 000
552 000
464 000
600 000
577 000
870 000
862 000
799 000
1 125 000
1 361 000
501 000
472 000
528 000
528 000
528 000
150 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
898 000
646 000
776 000
750 000
550 000
771 000
464 000
517 000
350 000
1 140 000
329 000
510 000
891 000
258 000
480 000
696 000
807 000
552 000
464 000
600 000
577 000
870 000
862 000
799 000
1 125 000
1 361 000
501 000
472 000
528 000
528 000
528 000
150 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 143
2 261
2 716
2 625
1 925
2 698
1 624
1 809
1 225
4 560
1 151
1 785
3 118
903
1 680
2 436
2 824
1 932
1 624
2 100
2 019
3 480
3 017
2 796
3 937
4 763
1 753
1 652
1 848
1 848
1 848
600
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 63
Adresse
Pel Nr.54
Pel Nr. 48
Pel Nr.52
Pel 17
Pel 25
Pel 44
Steinsdalsvegen 279
Pel Nr 6
Pel Nr 8
Pel Nr 9
Pel 4
Pel 5
Pel 7
Pel 2
Pel 1
Pel 13
Pel 3
Pel 12
Pel 10
Pel 11
Pel 16
Pel 14
Pel 15
Pel Nr.1
Pel Nr 4
Pel Nr 7
Pel Nr 8
Pel Nr 9
Pel Nr.10
Pel Nr 2
Pel Nr 5
Pel Nr 6
Eierrepresentant
Pedersen Unni
Lexau Siri Skjold
Raknes Bjørn
Apelthun Rolf
Eikhaug Narve
Bolaks As
Skeie Bertil Ove
Erichsen Truls Birger
Strømme Grete
Totland Leiv
Knutsen Stig Magnus
Gulbrandsøy Kjetil
Heggland Rolf
Løvenholm Leif-even
Pettersen Morten Fredrik
Klemsdal Ole
Neteland Rune
Moos Harald Magnus
Grotle Sigrunn
Grønsdal Sissel Karin
Øvreås Inger Lise
Østgulen Ole
Helland Knut
Neteland Otto
Aastveit Bjørn Arild
Lone Silvia
Støen Tor Gudbrand
Kaland Vidar
Jacobsen Stig Hogne
Linde Ivar Ketil
Thomassen Heidi Kristin
Tenold Tor Aage
Eiendom
21 / 4 / 17 / 0
21 / 4 / 19 / 0
21 / 4 / 20 / 0
21 / 4 / 25 / 0
21 / 4 / 30 / 0
21 / 4 / 31 / 0
21 / 5 / 0 / 0
21 / 5 / 1 / 0
21 / 5 / 2 / 0
21 / 5 / 3 / 0
21 / 5 / 4 / 0
21 / 5 / 5 / 0
21 / 5 / 6 / 0
21 / 5 / 7 / 0
21 / 5 / 8 / 0
21 / 5 / 9 / 0
21 / 5 / 10 / 0
21 / 5 / 11 / 0
21 / 5 / 12 / 0
21 / 5 / 13 / 0
21 / 5 / 14 / 0
21 / 5 / 15 / 0
21 / 5 / 16 / 0
21 / 5 / 17 / 0
21 / 5 / 18 / 0
21 / 5 / 19 / 0
21 / 5 / 20 / 0
21 / 5 / 21 / 0
21 / 5 / 22 / 0
21 / 5 / 24 / 0
21 / 5 / 25 / 0
21 / 5 / 26 / 0
Takst
495 000
528 000
528 000
603 000
665 000
880 000
363 000
738 000
488 000
416 000
704 000
427 000
448 000
756 000
464 000
456 000
664 000
981 000
440 000
520 000
927 000
536 000
448 000
639 000
738 000
824 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
816 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
495 000
528 000
528 000
603 000
665 000
880 000
363 000
738 000
488 000
416 000
704 000
427 000
448 000
756 000
464 000
456 000
664 000
981 000
440 000
520 000
927 000
536 000
448 000
639 000
738 000
824 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
816 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 732
1 848
1 848
2 110
2 327
3 080
1 270
2 583
1 708
1 456
2 464
1 494
1 568
2 646
1 624
1 596
2 324
3 433
1 540
1 820
3 244
1 876
1 568
2 236
2 583
2 884
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
2 856
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 64
Adresse
Pel Nr 11
Pel Nr. 20
Skeie
Pel 3
Skeie
Steinsdalsvegen 309
Pel 8
Pel 14
Pel 11
Pel 13
Pel 15
Pel 9
Pel 10
Pel 12
Pel 7
Pel 5
Pel 2
Pel 3
Pel 4
Pel 6
Pel 18
Pel 25
Pel 21
Pel 1
Pel 17
Pel 20
Pel 19
Pel 24
Pel Nr 16
Pel Nr 22
Pel Nr 23
Eierrepresentant
Vassnes Anita
Skeie Frode
Skeie-Rubio Liv Helena
Rivenes Rune
Kalstad Ivar
Clausen Giske
Skeie Agnar S
Moe Eivind
Mikkelsen Terje
Sæbbe Jon Magne
Hopland Eva Turid
Garvik John Harald
Iversen Nelly Karoline
Lie Trond Ove
Jacobsen Geir Frode
Ommundsen Brynjulf
Rogde Hans Jørgen
Haugen Gretha Johanna
Knappskog Astrid
Ågotnes Merete Jebsen
Minge Helge
Riisøen Kirsti
Sture Kjell Magne
Jebsen Kristin Julie
Aas Ivar
Kvamme Fritz
Drønen Lars Egil
Damm Torbjørn
Frønsdal Per
Nilsen Sten Olav
Berge Siren
Gjøvåg Jan Terje
Eiendom
21 / 5 / 27 / 0
21 / 5 / 28 / 0
21 / 6 / 0 / 0
21 / 6 / 2 / 0
21 / 6 / 4 / 0
21 / 6 / 5 / 0
21 / 7 / 0 / 0
21 / 7 / 1 / 0
21 / 7 / 2 / 0
21 / 7 / 3 / 0
21 / 7 / 4 / 0
21 / 7 / 5 / 0
21 / 7 / 6 / 0
21 / 7 / 7 / 0
21 / 7 / 8 / 0
21 / 7 / 9 / 0
21 / 7 / 10 / 0
21 / 7 / 11 / 0
21 / 7 / 12 / 0
21 / 7 / 13 / 0
21 / 7 / 14 / 0
21 / 7 / 15 / 0
21 / 7 / 16 / 0
21 / 7 / 17 / 0
21 / 7 / 18 / 0
21 / 7 / 19 / 0
21 / 7 / 20 / 0
21 / 7 / 21 / 0
21 / 7 / 22 / 0
21 / 7 / 23 / 0
21 / 7 / 24 / 0
21 / 7 / 25 / 0
Takst
560 000
720 000
0
819 000
826 000
996 000
1 150 000
552 000
855 000
440 000
536 000
544 000
440 000
520 000
1 089 000
855 000
672 000
440 000
440 000
774 000
632 000
527 000
586 000
660 000
536 000
675 000
586 000
484 000
663 000
756 000
603 000
612 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560 000
720 000
0
819 000
826 000
996 000
1 150 000
552 000
855 000
440 000
536 000
544 000
440 000
520 000
1 089 000
855 000
672 000
440 000
440 000
774 000
632 000
527 000
586 000
660 000
536 000
675 000
586 000
484 000
663 000
756 000
603 000
612 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 960
2 520
0
2 866
2 891
3 486
4 025
1 932
2 992
1 540
1 876
1 904
1 540
1 820
3 811
2 992
2 352
1 540
1 540
2 709
2 212
1 844
2 051
2 310
1 876
2 362
2 051
1 694
2 320
2 646
2 110
2 142
Fritak
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 65
Adresse
Dalatunvegen 96
DALATUNVEGEN 96
Røyrland
Steinsdalsvegen 307
Steinsdalsvegen 314
Fridheim
Steinsdalsvegen 313
Klinghaugen
Sletto
Røyrhaug
Olsebu
Wallemtunet
Solbu
Kvamstøl
Litlestøl
Fossdalshei Søre
Huttetu
Elvabakken
Skåratun
Furuli
Jonshøgdi
Tunsæter
Svingen
Solheim
Varberg 2
Solbu
Solbakken 2
Wallemtunet 2
Åsabu
Bjørnebo
Monshaug
Fjellro
Eierrepresentant
Trones Marius
Trones Marius
Tvedt Bjørn Rune
Dyrøy Eivind
Steinsdalen Indremisjon
Rosseland Sigrid
Pszeniczny Zbigniew
Pedersen Kjell
Stensvand Kari Johanne
Halland Anfinn Oddvar
Hjelle Rune
Bergen Søndagsskolekrets
Byrkjeland Stein
Bergh Ola Borge Hiis
Nilsen Karin Angerman
Skeie Bertil Ove
Naf Kro & Camping As
Stave Helga Ingrid
Stien Bernhard
Mathisen Else Breivik
Jonshøgdi As
Bellen As
Mjelde Tore H
Strand Evy Elin
Steine Alf Bjarne Høgenæs
Drevassbukt Geir
Sandal Magnus Lyder
Bergen Søndagsskolekrets
Bratland Gabrielle
Skeie Margrethe Tøsdal
Mjelde Anders
Simonsen Gerd Synnøve
Eiendom
21 / 8 / 0 / 0
21 / 10 / 0 / 0
21 / 14 / 0 / 0
21 / 15 / 0 / 0
21 / 18 / 0 / 0
21 / 19 / 0 / 0
21 / 20 / 0 / 0
21 / 21 / 0 / 0
21 / 22 / 0 / 0
21 / 23 / 0 / 0
21 / 24 / 0 / 0
21 / 26 / 0 / 0
21 / 27 / 0 / 0
21 / 29 / 0 / 0
21 / 30 / 0 / 0
21 / 32 / 0 / 0
21 / 35 / 0 / 0
21 / 38 / 0 / 0
21 / 41 / 0 / 0
21 / 42 / 0 / 0
21 / 45 / 0 / 0
21 / 46 / 0 / 0
21 / 47 / 0 / 0
21 / 48 / 0 / 0
21 / 51 / 0 / 0
21 / 53 / 0 / 0
21 / 54 / 0 / 0
21 / 55 / 0 / 0
21 / 56 / 0 / 0
21 / 57 / 0 / 0
21 / 58 / 0 / 0
21 / 59 / 0 / 0
Takst
838 000
1 116 000
300 000
497 000
710 000
927 000
991 000
1 778 000
1 288 000
1 296 000
300 000
4 561 000
688 000
900 000
1 245 000
0
2 433 000
76 000
523 000
742 000
844 000
300 000
378 000
592 000
30 000
300 000
24 000
300 000
773 000
824 000
635 000
174 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
838 000
1 116 000
300 000
497 000
710 000
927 000
991 000
1 778 000
1 288 000
1 296 000
300 000
4 561 000
688 000
900 000
1 245 000
0
2 433 000
76 000
523 000
742 000
844 000
300 000
378 000
592 000
30 000
300 000
24 000
300 000
773 000
824 000
635 000
174 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
3 352
§ 5 h delvis landbruk
3 906
§ 5 h delvis landbruk
1 200
Ingen
1 739
Ingen
2 485 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 244
Ingen
3 468
Ingen
6 223
Ingen
4 508
Ingen
4 536
Ingen
1 200
Ingen
15 963
Ingen
2 408
Ingen
3 150
Ingen
4 357
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
8 515
Ingen
304
Ingen
1 830
Ingen
2 597
Ingen
5 908
Ingen
1 050
Ingen
1 323
Ingen
2 072
Ingen
120
Ingen
1 200
Ingen
84
Ingen
1 200
Ingen
2 705
Ingen
2 884
Ingen
2 222
Ingen
609
Ingen
Side 66
Adresse
Furuåsen
Jorondbu
Høidestua
Kvamsbu
Furuhaugen
Føykeli
Kvamsbo
Haraldshaugen
Kjeldsbu
Fjelltun
Sølvåsen
Sirili
Sæterli 2
Litun
Furuly
Tippetue
Bjørkehaug
Roligheten
Vågatun
Måvassbu
Lyngtun
Kvamsbu 2
Kvamsbu 3
Furuvang
Nyland
Sjonarhaug
Kvile
Fjelltun
Steinbu
Eierrepresentant
Bergen Engines Propertyco
As
Løberg Hans Erik Dekke
Varegg Allianse Idrettslag
Hauge Gerd
Strømme Ingvald
Bergen Røde Kors
Hjelpekorps
Rafto Arne
Thomsen Wenche Gunne
Høvding Gunnar
Koldal Erlend
Bakke Britt
Husum Ervin
Kobbeltvedt Karen Eva
Pehrson Geir
Ulveseth Paul
Langlo Einar
Asko Vest As
7080000061235
Haugen Ronny
Vevle Tor
Utkilen Grete Irene
Solbakken Oddvar
Thomsen Harald Gunne
Hauge Gerd
Flygel Annelise
Blix Åge Og Solbjørg
Natås Arne
Skistad Vidar Og Astrid Irene
Nordnes Skoles VelHytteforeningen
Natlandsmyr Knut Henrik K
21 / 60 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
2 299 000 100%
0
2 299 000
21 / 61 / 0 / 0
21 / 62 / 0 / 0
21 / 64 / 0 / 0
21 / 65 / 0 / 0
21 / 66 / 0 / 0
1 150 000
571 000
1 616 000
1 027 000
1 731 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
21 / 67 / 0 / 0
21 / 68 / 0 / 0
21 / 69 / 0 / 0
21 / 70 / 0 / 0
21 / 71 / 0 / 0
21 / 73 / 0 / 0
21 / 74 / 0 / 0
21 / 75 / 0 / 0
21 / 76 / 0 / 0
21 / 77 / 0 / 0
21 / 78 / 0 / 0
524 000
560 000
736 000
674 000
1 025 000
649 000
366 000
1 188 000
919 000
873 000
761 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21 / 79 / 0 / 0
21 / 80 / 0 / 0
21 / 81 / 0 / 0
21 / 82 / 0 / 0
21 / 83 / 0 / 0
21 / 84 / 0 / 0
21 / 85 / 0 / 0
21 / 86 / 0 / 0
21 / 87 / 0 / 0
21 / 88 / 0 / 0
21 / 89 / 0 / 0
514 000
820 000
486 000
119 000
1 673 000
190 000
885 000
379 000
832 000
380 000
1 302 000
Eiendom
21 / 90 / 0 / 0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
8 046
Ingen
1 150 000
571 000
1 616 000
1 027 000
1 731 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 025
Ingen
1 998
Ingen
5 656
Ingen
3 594
Ingen
6 058 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524 000
560 000
736 000
674 000
1 025 000
649 000
366 000
1 188 000
919 000
873 000
761 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 834
1 960
2 576
2 359
3 587
2 271
1 281
4 158
3 216
3 055
3 044
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
514 000
820 000
486 000
119 000
1 673 000
190 000
885 000
379 000
832 000
380 000
1 302 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 799
2 870
1 701
416
5 855
760
3 097
1 326
2 912
1 330
4 557
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
298 000 100%
0
298 000
4‰
1 043
Ingen
Side 67
Adresse
Granhaug
Vardebu
Solhylla
Aldeskog
Elvatun
Granhaug
Røyrlidsvingen
Furuhaugen
Veslebakken
Solsæt
Bjørkhaug 2
Sollia
Lykkebo
Myster
Bentebu
Solviken
Bjørnehi
Knausen
Knatten
Fjelltuft
Valhall
Joranbu 3
Haugtun
Koselien
Siribu
Turlid
Sveintun
Skeisbu
Skåratun
Åsbua
Lia
Hallbu
Eierrepresentant
Nummedal Helge
Leivestad Egil
Karlsen Sverre Åge
Lie Olav
Heggøy Kåre
Langeland Håkon
Sandven Kjetel
Ytreland Wenche
Eliassen Arild
Natås Martin Dødsbu
Eide Reidar J Jr
Marthinsson Hjørdis
Nyheim Alfred Olav
Midtun Erlend
Larsen Tor Vidar
Teigland Nina Marie
Sveen Anne
Askvik Nina
Botnevik Jarle
Sjursæther Arne
Skeie Bertil Ove
Kristiansen Anne Marthe D
Bjørnsen Geir
Hamre Stein Arne
Blinkenberg Jesper
Kopperdal Alan Peder
Karlsøen Ingelin K
Børve Vidar
Olsen Georg Smidt
Aastveit Svein
Gullesen Rune Mosberg
Monsen Tor
Eiendom
21 / 93 / 0 / 0
21 / 95 / 0 / 0
21 / 96 / 0 / 0
21 / 97 / 0 / 0
21 / 98 / 0 / 0
21 / 99 / 0 / 0
21 / 100 / 0 / 0
21 / 101 / 0 / 0
21 / 102 / 0 / 0
21 / 103 / 0 / 0
21 / 104 / 0 / 0
21 / 105 / 0 / 0
21 / 106 / 0 / 0
21 / 107 / 0 / 0
21 / 108 / 0 / 0
21 / 109 / 0 / 0
21 / 110 / 0 / 0
21 / 112 / 0 / 0
21 / 113 / 0 / 0
21 / 115 / 0 / 0
21 / 116 / 0 / 0
21 / 117 / 0 / 0
21 / 120 / 0 / 0
21 / 121 / 0 / 0
21 / 124 / 0 / 0
21 / 125 / 0 / 0
21 / 126 / 0 / 0
21 / 127 / 0 / 0
21 / 129 / 0 / 0
21 / 130 / 0 / 0
21 / 131 / 0 / 0
21 / 133 / 0 / 0
Takst
342 000
690 000
385 000
986 000
679 000
351 000
701 000
285 000
1 080 000
490 000
530 000
275 000
765 000
408 000
437 000
687 000
218 000
532 000
446 000
607 000
118 000
300 000
909 000
854 000
610 000
614 000
365 000
327 000
569 000
790 000
733 000
526 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342 000
690 000
385 000
986 000
679 000
351 000
701 000
285 000
1 080 000
490 000
530 000
275 000
765 000
408 000
437 000
687 000
218 000
532 000
446 000
607 000
118 000
300 000
909 000
854 000
610 000
614 000
365 000
327 000
569 000
790 000
733 000
526 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 197
2 415
1 347
3 451
2 376
1 228
2 453
997
3 780
1 715
1 855
1 100
2 677
1 428
1 529
2 404
872
1 862
1 561
2 124
472
1 200
3 181
2 989
2 135
2 149
1 277
1 144
1 991
2 765
2 565
1 841
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 68
Adresse
Presteseter
Fred
Kneiken
Vassbu
Rabben
Svingen
Sælebu
Sollid
Høgabu
K Bu
K Haug
Bekkefaret
Fjellheim
Langlilund
Fjellbu
Tyri
Lyngtun
Litun
Lynghaugen
Hauglid
Sundal
Skeishaug
Nyheim
Solhaug
Rabb
Skogatun
Skarvatun
Bjørkhaug
Lykkebo
Kvamshamar
Bussebu
Annetun
Eierrepresentant
Natås Olav Bjarte
Strømme Frank Robert
Haugland Bjørn Karl
Coop Norge Bergen
Johnsen Øystein
Askeland Konrad
Sanden Harald Raymond
Gjøringbø Randi Marie
Askeland Egil
Pedersen Arne
Haukeland Ole Normann
Vik Arild
Stenmo Anny
Olsen Berit K Svardal
Tyssedal Ståle Atle
Rasmussen Ulf
Tunestveit Alf Sigurd
Leikvoll Britt
Wirsching Vibeke Gj
Andersen Kjersti
Skutlaberg Arve
Bjørnsen Geir
Sekse Olav
Jakobsen Atle
Walvik Harald
Skåtun Kristine
Skeie Svein T Dødsbu
Kallestad Helge
Stein Geir Helge
Taule Jan Stian Nygard
Sollesnes Odd Ivarhus
Visnes Anne Lise Horn
Eiendom
21 / 134 / 0 / 0
21 / 135 / 0 / 0
21 / 136 / 0 / 0
21 / 137 / 0 / 0
21 / 138 / 0 / 0
21 / 139 / 0 / 0
21 / 140 / 0 / 0
21 / 141 / 0 / 0
21 / 142 / 0 / 0
21 / 143 / 0 / 0
21 / 144 / 0 / 0
21 / 145 / 0 / 0
21 / 150 / 0 / 0
21 / 151 / 0 / 0
21 / 152 / 0 / 0
21 / 153 / 0 / 0
21 / 154 / 0 / 0
21 / 155 / 0 / 0
21 / 156 / 0 / 0
21 / 160 / 0 / 0
21 / 161 / 0 / 0
21 / 162 / 0 / 0
21 / 163 / 0 / 0
21 / 164 / 0 / 0
21 / 165 / 0 / 0
21 / 166 / 0 / 0
21 / 167 / 0 / 0
21 / 168 / 0 / 0
21 / 169 / 0 / 0
21 / 170 / 0 / 0
21 / 172 / 0 / 0
21 / 173 / 0 / 0
Takst
150 000
1 075 000
774 000
572 000
863 000
139 000
653 000
496 000
907 000
872 000
557 000
734 000
526 000
193 000
665 000
1 114 000
509 000
2 572 000
922 000
558 000
362 000
937 000
849 000
926 000
441 000
548 000
300 000
608 000
724 000
426 000
478 000
557 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
1 075 000
774 000
572 000
863 000
139 000
653 000
496 000
907 000
872 000
557 000
734 000
526 000
193 000
665 000
1 114 000
509 000
2 572 000
922 000
558 000
362 000
937 000
849 000
926 000
441 000
548 000
300 000
608 000
724 000
426 000
478 000
557 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
600
3 762
2 709
2 002
3 020
556
2 285
1 736
3 174
3 052
1 949
2 569
1 841
675
2 327
3 899
1 781
9 002
3 227
1 953
1 267
3 279
2 971
3 241
1 543
1 918
1 200
2 128
2 534
1 491
1 673
1 949
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 69
Adresse
Lyngtun 2
Klingvoll
Lyngheim
Fjellheim
Solhytta 2
Marborg
Stenbu 2
Skogbu
Bamsebu
Lysegga
Sollida
Lynghaug
Trivelid
Nilsebu
Rosett
Lynghaugen
Nordtun
Toll-Lien
Jacobstua
Vass-Værehaugen
Kårebo
Fjelltun
Hallbu Ii
Knausen
Nilstunet
Riisebu
Wedeltun
Granli
Klingtun
Sølvli
Karatun
Eierrepresentant
Solbakken Oddvar
Torød Ingvill
Midtun Kari Helene
Børve Kirsti Tveit
Karlsen Sverre Åge
Kildedal Bjørn
Natlandsmyr Knut Henrik K
Vaage Paal Persson
Grimstad Tore
Sayer Nicholas
Guleng Britt
Småbakk Alf Johan
Apelseth Roger Ove
Fosso Helge
Storebø Helge
Hovden Sølve H Tanke
Tunes Klara
Hjortland Lisbeth F
Pedersen Grete
Andersen Siri Margrethe
Pettersen Per Erik
Husebø Bjørg Laila
Monsen Tor
Tonning Kjell Bjørn
Lien Johannes Dag
Løland Trond
Pihl Jan-Erik
Lokøy Bjarte Mæland
Kalland Henry Oluf
Davidsen Bodhild F
Andersen Jan Arthur Og
Karin
Eiendom
21 / 174 / 0 / 0
21 / 176 / 0 / 0
21 / 177 / 0 / 0
21 / 178 / 0 / 0
21 / 179 / 0 / 0
21 / 180 / 0 / 0
21 / 181 / 0 / 0
21 / 182 / 0 / 0
21 / 183 / 0 / 0
21 / 184 / 0 / 0
21 / 185 / 0 / 0
21 / 186 / 0 / 0
21 / 187 / 0 / 0
21 / 188 / 0 / 0
21 / 189 / 0 / 0
21 / 190 / 0 / 0
21 / 192 / 0 / 0
21 / 193 / 0 / 0
21 / 194 / 0 / 0
21 / 195 / 0 / 0
21 / 196 / 0 / 0
21 / 197 / 0 / 0
21 / 198 / 0 / 0
21 / 199 / 0 / 0
21 / 200 / 0 / 0
21 / 201 / 0 / 0
21 / 202 / 0 / 0
21 / 203 / 0 / 0
21 / 204 / 0 / 0
21 / 205 / 0 / 0
21 / 206 / 0 / 0
Takst
1 639 000
568 000
481 000
859 000
300 000
1 008 000
300 000
400 000
616 000
985 000
617 000
987 000
1 463 000
357 000
912 000
812 000
230 000
853 000
612 000
1 670 000
710 000
488 000
55 000
571 000
665 000
255 000
1 120 000
466 000
287 000
548 000
605 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 639 000
568 000
481 000
859 000
300 000
1 008 000
300 000
400 000
616 000
985 000
617 000
987 000
1 463 000
357 000
912 000
812 000
230 000
853 000
612 000
1 670 000
710 000
488 000
55 000
571 000
665 000
255 000
1 120 000
466 000
287 000
548 000
605 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
6 556
1 988
1 683
3 006
1 200
3 528
1 200
1 400
2 156
3 447
2 159
3 454
5 120
1 249
3 192
2 842
805
2 985
2 142
5 845
2 485
1 708
220
1 998
2 327
892
3 920
1 631
1 004
1 918
2 117
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 70
Adresse
Skoglid
Sollid 2
Landstad
Bjørkelund
Kvamsteig
Soltun
Aspeteigen
Randemarka
Fjelltun
Siristua
Fjellro 2
Karibu
Fjellheim
Tur
Soltun
Skaaratun 2
Soltun
Hagalid
H Bu
Lisebu
Håkonshaug
Blikkbu
Elsero
Elvebakken
Elvahøy
Gunvorsbu
Stinebu
Hagatun
Bekketun
Elvatun 1
Heiabu
Knausen 2
Eierrepresentant
Rolland Line Elisabeth
Gjøringbø Randi Marie
Johannessen Ellen Gjesme
Isaksen Johnny
Berg Stine Magni
Molland Osvald Lorentz
Teigland Nils
Sivertsen Julius
Andreassen Paul
Næss Robert
Simonsen Gerd Synnøve
Handal Unni
Rasmussen Rolf
Madsen Stig Og Toril
Sætre Tore
Olsen Georg Smidt
Salhus Jan Arne
Lohne Vigdis Blomdal
Clausen Ragnhild Elise
Jensen Odd Petter
Gjerstad Steinar
Grahl-Madsen Jan
Thomsen Wenche Gunne
Sulen Øystein
Skeie-Rubio Liv Helena
Jorde Jørgen
Hauso Henning
Rasmussen Tom
Andersen Siri Margrethe
Eek-Larsen Wenche
Rolland Svein Arne
Askvik Nina
Eiendom
21 / 207 / 0 / 0
21 / 209 / 0 / 0
21 / 210 / 0 / 0
21 / 211 / 0 / 0
21 / 212 / 0 / 0
21 / 213 / 0 / 0
21 / 214 / 0 / 0
21 / 215 / 0 / 0
21 / 216 / 0 / 0
21 / 217 / 0 / 0
21 / 218 / 0 / 0
21 / 219 / 0 / 0
21 / 220 / 0 / 0
21 / 221 / 0 / 0
21 / 222 / 0 / 0
21 / 227 / 0 / 0
21 / 228 / 0 / 0
21 / 229 / 0 / 0
21 / 230 / 0 / 0
21 / 231 / 0 / 0
21 / 232 / 0 / 0
21 / 233 / 0 / 0
21 / 234 / 0 / 0
21 / 235 / 0 / 0
21 / 236 / 0 / 0
21 / 238 / 0 / 0
21 / 239 / 0 / 0
21 / 240 / 0 / 0
21 / 243 / 0 / 0
21 / 245 / 0 / 0
21 / 246 / 0 / 0
21 / 247 / 0 / 0
Takst
807 000
135 000
999 000
914 000
375 000
1 176 000
300 000
743 000
652 000
1 045 000
42 000
1 543 000
295 000
937 000
142 000
207 000
725 000
563 000
516 000
670 000
610 000
1 096 000
150 000
481 000
217 000
453 000
714 000
360 000
102 000
224 000
294 000
73 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807 000
135 000
999 000
914 000
375 000
1 176 000
300 000
743 000
652 000
1 045 000
42 000
1 543 000
295 000
937 000
142 000
207 000
725 000
563 000
516 000
670 000
610 000
1 096 000
150 000
481 000
217 000
453 000
714 000
360 000
102 000
224 000
294 000
73 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 824
540
3 496
3 199
1 312
4 116
1 200
2 600
2 282
3 657
147
5 400
1 032
3 748
568
828
2 537
1 970
1 806
2 345
2 135
3 836
600
1 683
759
1 585
2 499
1 260
408
896
1 029
292
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 71
Adresse
Bakkebu
Lyngtunet
Skogtun
Bjørkely
Furuly
Haugen
Karibu 2
Soltun 2
Litlebu
Veggrunn
Paalheim
Hiet
Torilbu
Furulyd
Bjørkehaug
Strimmelen
Helgekos
Rutlehauen
Helgafred
Båstua
Skogly
Davås
Fjellbryn
Skoglid
Lerkebu
Bjørketun
Torillbu
Hagalid 2
Brumlebu
Sirjaseter
Bjørkelund
Eierrepresentant
Fjeld Svein Erik
Persson Britt Sivertsen
Persson Sven Åke
Amundsen Per
Ulveseth Knut
Pedersen Terje
Ekerhovd Birger
Sætre Tore
Rønhovde Jostein
Mathiesen Kristin
Vonheim Eirik
Jøsok Knut Jarl
Torkildsen John Kristen
Hvidevoll Lars Maskinutleige
Pettersen Vigdis
Skodvin Egil
Blix Åge Og Solbjørg
Karlsen May L Blomdal
Monsen Arne
Moe Unni
Olufsen Svein Kjell
Skeie Sverre Bertelsen
Andersen Erling
Omdal Jan Erik
Ekroll Bjørn
Knudsen Sølvi
Brekke Gunnar Jr
Hvidevoll Lars Maskinutleige
Lohne Vigdis Blomdal
Tønjum Espen
Næsgaard Hans-oluf
Søgnesand Dagfinn
Eiendom
21 / 248 / 0 / 0
21 / 249 / 0 / 0
21 / 250 / 0 / 0
21 / 251 / 0 / 0
21 / 252 / 0 / 0
21 / 254 / 0 / 0
21 / 255 / 0 / 0
21 / 256 / 0 / 0
21 / 257 / 0 / 0
21 / 258 / 0 / 0
21 / 259 / 0 / 0
21 / 260 / 0 / 0
21 / 261 / 0 / 0
21 / 262 / 0 / 0
21 / 263 / 0 / 0
21 / 264 / 0 / 0
21 / 265 / 0 / 0
21 / 266 / 0 / 0
21 / 268 / 0 / 0
21 / 269 / 0 / 0
21 / 270 / 0 / 0
21 / 271 / 0 / 0
21 / 272 / 0 / 0
21 / 273 / 0 / 0
21 / 275 / 0 / 0
21 / 276 / 0 / 0
21 / 279 / 0 / 0
21 / 280 / 0 / 0
21 / 281 / 0 / 0
21 / 282 / 0 / 0
21 / 283 / 0 / 0
21 / 284 / 0 / 0
Takst
599 000
723 000
146 000
516 000
616 000
375 000
1 350 000
300 000
552 000
377 000
49 000
360 000
616 000
128 000
388 000
458 000
66 000
890 000
637 000
1 009 000
938 000
373 000
255 000
1 158 000
168 000
623 000
331 000
192 000
101 000
600 000
597 000
701 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599 000
723 000
146 000
516 000
616 000
375 000
1 350 000
300 000
552 000
377 000
49 000
360 000
616 000
128 000
388 000
458 000
66 000
890 000
637 000
1 009 000
938 000
373 000
255 000
1 158 000
168 000
623 000
331 000
192 000
101 000
600 000
597 000
701 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 096
2 530
584
1 806
2 156
1 312
4 725
1 200
1 932
1 319
196
1 260
2 156
512
1 358
1 832
264
3 115
2 229
3 531
3 283
1 305
892
4 053
588
2 180
1 158
768
404
2 100
2 089
2 453
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 72
Adresse
Måvasstun
Hallbu 3
Majorstua
Fredtun
Antebu
Torebu
Fjellhaug
Furehaugen 2
Fjelltveit
Hinkehi
Knausen
Knausen 2
Vinjebu
Hagebu
Siesta
Lykkebo
Helgeseter
Hamreplass
Ospebø
Mikki
Stanglid
Røysa 2
Dahltun
Vetlehaugen
Solbu
Skoglid 2
Bekkevoll
Karistova
Skoglund
Torvtua
Bjørkhaug
Buskebu
Eierrepresentant
Ruste Nils Morten
Monsen Tor
Folgerø Wenche
Åsheim Ernst Olav
Birkeland Stig Ove
Hansen Tor Håkon
Pukerud Tor Og Grete
Ytreland Wenche
Aarestrup Anne Karin
Johannessen Karl Erik
Birkeland Idar
Birkeland Mette Røberg
Vinje Asbjørn
Hagen Victor Geir
Strømsnes Marit Allmås
Haldorsen Jo Terje
Jorde Jesper
Hamre Kurt Otto
Indrebø Nora
Eriksen Steinar Ommund
Panorama Eigedomsutvikling
Kjellerød Stein Gunnar
Dahl Yngve Henning
Rygg Daniel
Solvang Marianne
Rolland Line Elisabeth
Toft Monika
Sørensen Kjell E Og Rigmor
Bergesen Bjarte
Davidsen Ingolf
Brunborg Ida
Bjarkli Tone Soldal
Eiendom
21 / 286 / 0 / 0
21 / 287 / 0 / 0
21 / 288 / 0 / 0
21 / 289 / 0 / 0
21 / 291 / 0 / 0
21 / 293 / 0 / 0
21 / 295 / 0 / 0
21 / 296 / 0 / 0
21 / 297 / 0 / 0
21 / 298 / 0 / 0
21 / 299 / 0 / 0
21 / 300 / 0 / 0
21 / 301 / 0 / 0
21 / 302 / 0 / 0
21 / 305 / 0 / 0
21 / 306 / 0 / 0
21 / 307 / 0 / 0
21 / 308 / 0 / 0
21 / 309 / 0 / 0
21 / 310 / 0 / 0
21 / 311 / 0 / 0
21 / 312 / 0 / 0
21 / 314 / 0 / 0
21 / 315 / 0 / 0
21 / 316 / 0 / 0
21 / 317 / 0 / 0
21 / 318 / 0 / 0
21 / 319 / 0 / 0
21 / 320 / 0 / 0
21 / 321 / 0 / 0
21 / 322 / 0 / 0
21 / 323 / 0 / 0
Takst
1 080 000
68 000
1 253 000
306 000
700 000
340 000
835 000
85 000
527 000
192 000
500 000
61 000
512 000
301 000
426 000
519 000
578 000
154 000
274 000
488 000
143 000
487 000
678 000
518 000
377 000
190 000
525 000
742 000
667 000
847 000
317 000
375 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 080 000
68 000
1 253 000
306 000
700 000
340 000
835 000
85 000
527 000
192 000
500 000
61 000
512 000
301 000
426 000
519 000
578 000
154 000
274 000
488 000
143 000
487 000
678 000
518 000
377 000
190 000
525 000
742 000
667 000
847 000
317 000
375 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 780
272
4 385
1 071
2 450
1 190
2 922
340
1 844
768
1 750
244
1 792
1 053
1 491
1 816
2 023
616
959
1 708
572
1 704
2 373
1 813
1 319
760
1 837
2 597
2 334
2 964
1 109
1 312
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 73
Adresse
Åsen
Brakahaugen
Bjørkholt
Sambu
Guttetun
Pe-To-Bu
Soltun
Solstad
Vossebu
Bjørkely
Runheim
Furuly
Krypinn
Arnabu
Ulfeplass
Astabu
Bankhaugen
Djupakastet
Sturebu
Åsatun
Korsbu
Trollstugu
Hyggje
Bjørnebu
Øvrebø
Fjellbu
Trekanten
Sorgenfri
Bekkebo
Korlia
Rabben
Eierrepresentant
Florvaag Bruk Holding As
Gullbraa Torvald
Bruflot Rune
Nilsen Kjell Erik
Glistrup Øystein Friis
Knudsen Tor
Strøm Kjell Morten
Langeland Turid Karin
Sæthre Vivi
Vonheim Eirik
Østensen Ole
Nordvik Anne Marit Madsen
Flotve Turid Reiersen
Karlsen Kari
Øvrebø Laila
Vassnes Anne Olgunn
Høegh-Krohn Nils Erik J
Elde Nils Henrik Harmens
Krekvik Hans Olav
Haarvig Anne Sigvarda
Arna og Åsane Røde Kors
Storetvedt Odd Andrew
Høyvik Ståle J
Urangsæter Nils Håkon
Nepstad Rolf
Nielsen Joachim Lieske
Moe John Gustav
Skakstad Tor Johan
Skaatun Bjarte
Åsebø Øyvind A
Bruåsdal Johannes Nicolai
Dødsbu
Eiendom
21 / 324 / 0 / 0
21 / 325 / 0 / 0
21 / 326 / 0 / 0
21 / 327 / 0 / 0
21 / 329 / 0 / 0
21 / 332 / 0 / 0
21 / 333 / 0 / 0
21 / 334 / 0 / 0
21 / 335 / 0 / 0
21 / 336 / 0 / 0
21 / 337 / 0 / 0
21 / 338 / 0 / 0
21 / 339 / 0 / 0
21 / 340 / 0 / 0
21 / 341 / 0 / 0
21 / 342 / 0 / 0
21 / 344 / 0 / 0
21 / 345 / 0 / 0
21 / 346 / 0 / 0
21 / 347 / 0 / 0
21 / 348 / 0 / 0
21 / 349 / 0 / 0
21 / 351 / 0 / 0
21 / 352 / 0 / 0
21 / 354 / 0 / 0
21 / 356 / 0 / 0
21 / 357 / 0 / 0
21 / 358 / 0 / 0
21 / 359 / 0 / 0
21 / 360 / 0 / 0
21 / 361 / 0 / 0
Takst
300 000
909 000
256 000
37 000
366 000
679 000
278 000
389 000
447 000
687 000
809 000
644 000
509 000
594 000
807 000
752 000
1 474 000
584 000
918 000
629 000
1 242 000
619 000
1 039 000
1 100 000
405 000
792 000
765 000
665 000
523 000
776 000
105 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
909 000
256 000
37 000
366 000
679 000
278 000
389 000
447 000
687 000
809 000
644 000
509 000
594 000
807 000
752 000
1 474 000
584 000
918 000
629 000
1 242 000
619 000
1 039 000
1 100 000
405 000
792 000
765 000
665 000
523 000
776 000
105 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
1 200
Ingen
3 181
Ingen
896
Ingen
148
Ingen
1 281
Ingen
2 376
Ingen
973
Ingen
1 361
Ingen
1 564
Ingen
2 404
Ingen
2 831
Ingen
2 254
Ingen
1 781
Ingen
2 079
Ingen
2 824
Ingen
2 632
Ingen
5 159
Ingen
2 044
Ingen
3 213
Ingen
2 201
Ingen
4 347 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 166
Ingen
3 636
Ingen
3 850
Ingen
1 417
Ingen
2 772
Ingen
2 677
Ingen
2 327
Ingen
1 830
Ingen
2 716
Ingen
420
Ingen
Side 74
Adresse
Fjellbu Ii
Skeisbu
Grepa-Bu
Sundal 2
Knatten
Bjørnebo
Bulbus
Berthestuen
Lisehaugen
Myrtua
Birkebu
Kvilhaugen
Fossbu
Lyngrabben
Solåsen
Vidsyn
Lihaug
Aspelid
Edelstein
Utsyn
Myrtuft
Furuly
Hammartun
Myrlund
Dahltun Ii
Stasjonsplassen
Furudalstrekket
Soltun
Norheim
Lyngbu
Lisebu
Annebu
Eierrepresentant
Tyssedal Ståle Atle
Netland Anne-Lis
Vaksdal Vigdis B Harkmark
Skutlaberg Arve
Karlsen Frode
Erstad Øistein
Olsen Anja-renate
Hansen Tor Håkon
Nilsen Finn Pedro
Langeland Turid Karin
Bjørkaas Anders
Fotland Inge
Eide Jørgen
Krokenes Grethe
Lampe May Østensen
Braathen Eivind
Liland Dagfinn Einar
Undal Karl Morten
Boge Reidar
Vågenes Ronny
Naf Kro & Camping As
Nordanger Terje
Haga Reidar
Bergesen Jan Ove
Dahl Yngve Henning
Kvam Fjellheisar As
Lid Olav Skeie
Ake Stiftelsen
Nord Svein Åge
Lie Elisabeth
Sunde Idar
Sandvik Inger Sidsel
Eiendom
21 / 362 / 0 / 0
21 / 363 / 0 / 0
21 / 364 / 0 / 0
21 / 365 / 0 / 0
21 / 367 / 0 / 0
21 / 368 / 0 / 0
21 / 369 / 0 / 0
21 / 370 / 0 / 0
21 / 371 / 0 / 0
21 / 372 / 0 / 0
21 / 373 / 0 / 0
21 / 374 / 0 / 0
21 / 375 / 0 / 0
21 / 376 / 0 / 0
21 / 378 / 0 / 0
21 / 379 / 0 / 0
21 / 381 / 0 / 0
21 / 382 / 0 / 0
21 / 383 / 0 / 0
21 / 384 / 0 / 0
21 / 385 / 0 / 0
21 / 386 / 0 / 0
21 / 388 / 0 / 0
21 / 389 / 0 / 0
21 / 391 / 0 / 0
21 / 392 / 0 / 0
21 / 393 / 0 / 0
21 / 394 / 0 / 0
21 / 395 / 0 / 0
21 / 396 / 0 / 0
21 / 397 / 0 / 0
21 / 398 / 0 / 0
Takst
178 000
389 000
1 150 000
296 000
600 000
1 186 000
438 000
241 000
622 000
951 000
716 000
331 000
1 141 000
752 000
519 000
300 000
709 000
694 000
1 235 000
631 000
165 000
751 000
680 000
859 000
155 000
2 010 000
1 548 000
1 180 000
697 000
600 000
1 170 000
477 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178 000
389 000
1 150 000
296 000
600 000
1 186 000
438 000
241 000
622 000
951 000
716 000
331 000
1 141 000
752 000
519 000
300 000
709 000
694 000
1 235 000
631 000
165 000
751 000
680 000
859 000
155 000
2 010 000
1 548 000
1 180 000
697 000
600 000
1 170 000
477 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
712
1 361
4 025
1 184
2 100
4 744
1 752
843
2 488
3 328
2 506
1 158
3 993
2 632
1 816
1 200
2 481
2 429
4 322
2 208
660
2 628
2 380
3 436
620
14 070
10 836
4 720
2 439
2 100
4 680
1 669
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 75
Adresse
Skålholt
Finnebu
Kjellsbu
Kosebu
Syllabu
Birkelid
Kallebu
Fredly
Grimsbu
Solli
Fjelly
Fjellro
Lindatun
Soltun
Bjønnshi
Brattli
Ospelid
Lynghaug
Bjørnebu
Lisebu
Trollstien
Bjørkelund
Nessebu
Branntun
Ruthebu
Sagatun
Bjørkehaug
Bjørgaasen
Jøtun
Ruthebu
Fjellstad
Soltun
Eierrepresentant
Onstad Eivind Johan
Blix Mary Kristine
Hansen Arne
Fjeldstad Eirik Ragnar
Feste André
Bjoarvik Trafikkskole As
Winger Randi
Fritid As
Nygaard Trine Grimsæth
Stavnes Erik
Andresen Jan Atle
Norgård Gunnar
Hjelme Magnus Reidar
Larsen Geir Sten
Vindenes Frode
Sæthre Morten
Wågsæther Kari
Morland Knut
Jakobsen Ronny
Eidesund Karl
Eriksson Ingvar Elias
Åmodt Frank Ove
Næss Geir
Fossedal Lasse Odd
Lindaas Ragnhild Neteland
Fossedal Lasse Odd
Waldeland Margrete
Pallesen Bjørg Helene
Knutsen Rolf
Romslo Nils
Johannessen Bjørn Valter
Mehammer Geir Hermod
Eiendom
21 / 399 / 0 / 0
21 / 400 / 0 / 0
21 / 401 / 0 / 0
21 / 402 / 0 / 0
21 / 403 / 0 / 0
21 / 404 / 0 / 0
21 / 405 / 0 / 0
21 / 406 / 0 / 0
21 / 407 / 0 / 0
21 / 408 / 0 / 0
21 / 409 / 0 / 0
21 / 410 / 0 / 0
21 / 411 / 0 / 0
21 / 412 / 0 / 0
21 / 413 / 0 / 0
21 / 415 / 0 / 0
21 / 416 / 0 / 0
21 / 417 / 0 / 0
21 / 418 / 0 / 0
21 / 419 / 0 / 0
21 / 420 / 0 / 0
21 / 421 / 0 / 0
21 / 422 / 0 / 0
21 / 424 / 0 / 0
21 / 425 / 0 / 0
21 / 426 / 0 / 0
21 / 428 / 0 / 0
21 / 429 / 0 / 0
21 / 430 / 0 / 0
21 / 431 / 0 / 0
21 / 432 / 0 / 0
21 / 433 / 0 / 0
Takst
728 000
351 000
556 000
926 000
929 000
688 000
615 000
151 000
560 000
316 000
1 027 000
595 000
1 126 000
821 000
667 000
659 000
709 000
867 000
971 000
369 000
835 000
612 000
485 000
744 000
942 000
300 000
316 000
591 000
1 300 000
1 228 000
416 000
122 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
728 000
351 000
556 000
926 000
929 000
688 000
615 000
151 000
560 000
316 000
1 027 000
595 000
1 126 000
821 000
667 000
659 000
709 000
867 000
971 000
369 000
835 000
612 000
485 000
744 000
942 000
300 000
316 000
591 000
1 300 000
1 228 000
416 000
122 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 548
1 228
1 946
3 241
3 251
2 408
2 152
604
1 960
1 106
4 108
2 082
3 941
2 873
2 334
2 306
2 481
3 034
3 398
1 291
2 922
2 142
1 697
2 604
3 297
1 050
1 106
2 068
4 550
4 298
1 456
488
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 76
Adresse
Furuhaugen
Vimabu
Lihaug
Fjellbu
Furudalbu
Skoglund Ii
Synhovd Ii
Tollien Ii
Pelebu
Elvebakken
Myrbu
Raunelid
Monsabu
Jonsabu
Kallebu
Fjellbu
Stugu
Pelabu
Lysegga Iii
Monsebu
Bjørnebo
Stølsheim
Stakshaugen
Grimsbu Ii
Kroa
Trollhaugen
Kebne
Solbakken
Bjerkelund
Gyrihaugen
Rudvang
Svingen
Eierrepresentant
Børsheim Ronny Grundseth
Damm Gunnar
Høyvik Jørn
Kjenes Atle Håkon
Sætre Sigmund Olav
Feie Jorunn
Langeland Jarle
Hjortland Lisbeth F
Brun Jens Christian
Madsgaard Helge Godtfred
Rasmussen Harald
Lokøen Grethe Jofrid
Monsen Atle Rene
Solberg Helga
Bøen Alf
Sognalaget I Bergen
Solberg Elisabeth
Skyberg Knut
Sekse Magnar
Korneliussen Øyvind
Kleivdal Hans Torstein
Misje Arne
Bergesen Harald
Nygaard Trine Grimsæth
Fagerbakke Anne B
Hanstveit Olga Dødsbu
Olsnes Gerd
Arnestad Egil Byrge
Nygaard Svein
Takvam Ivar
Larsen Tore
Haugland Torbjørn
Eiendom
21 / 434 / 0 / 0
21 / 435 / 0 / 0
21 / 436 / 0 / 0
21 / 437 / 0 / 0
21 / 438 / 0 / 0
21 / 439 / 0 / 0
21 / 440 / 0 / 0
21 / 441 / 0 / 0
21 / 442 / 0 / 0
21 / 443 / 0 / 0
21 / 444 / 0 / 0
21 / 445 / 0 / 0
21 / 446 / 0 / 0
21 / 447 / 0 / 0
21 / 448 / 0 / 0
21 / 449 / 0 / 0
21 / 450 / 0 / 0
21 / 451 / 0 / 0
21 / 452 / 0 / 0
21 / 453 / 0 / 0
21 / 454 / 0 / 0
21 / 455 / 0 / 0
21 / 456 / 0 / 0
21 / 457 / 0 / 0
21 / 458 / 0 / 0
21 / 459 / 0 / 0
21 / 460 / 0 / 0
21 / 461 / 0 / 0
21 / 462 / 0 / 0
21 / 463 / 0 / 0
21 / 464 / 0 / 0
21 / 465 / 0 / 0
Takst
1 050 000
960 000
902 000
663 000
686 000
765 000
150 000
300 000
1 050 000
833 000
525 000
609 000
540 000
827 000
993 000
1 176 000
605 000
460 000
743 000
555 000
839 000
937 000
910 000
140 000
827 000
1 445 000
404 000
396 000
855 000
672 000
1 080 000
910 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 050 000
960 000
902 000
663 000
686 000
765 000
150 000
300 000
1 050 000
833 000
525 000
609 000
540 000
827 000
993 000
1 176 000
605 000
460 000
743 000
555 000
839 000
937 000
910 000
140 000
827 000
1 445 000
404 000
396 000
855 000
672 000
1 080 000
910 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 675
3 360
3 157
2 320
2 401
2 677
600
1 200
3 675
2 915
1 837
2 131
1 890
2 894
3 475
4 116
2 117
1 610
2 600
1 942
2 936
3 279
3 185
560
2 894
5 057
1 414
1 386
2 992
2 352
3 780
3 185
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 77
Adresse
Lisebo
Einehaugen
Furuhaugen
Gjermundslid
Fagerlid
Bergebu
Solbu
Skogatun
Kringsjå
Hiet
Sørholm
Bjørkholt Ii
Netta
Ospelid
Maovotsbu
Karistua
Vonheim
Steinhaug
Bjørkelid
Eierrepresentant
Nordtveit Bente Line
Norseng Rune
Aursnes Runar
Kolås Elisabeth
Kvaleid Trond
Skarpenes Eli
Stolt-Nielsen Eirik
Brunvoll Eivind
Dolvik Johannes
Hjartåker Harald
Alsager Stig
Skorjanc Wenche Karin
Haaland Leon Og Britt
Neteland Kristian
Gundersen Roar Oskar
Lindrup Anne Gurd
Myhra Stein Frode
Solberg Knut
Sandven Lars Kristian
Berland Jonn Henry
Kuhnle Svein
Dammen Britt Nina
Gunnarson Gunnar
Grande Endre
Bruflot Rune
Haldorsen Magne Dødsbu
Lundemoen Barbro
Fagerthun Ole
Olsen Sturla
Søyland Arne Johan
Olsen Ove Ragnar
Tesdal Hans
Eiendom
21 / 466 / 0 / 0
21 / 467 / 0 / 0
21 / 468 / 0 / 0
21 / 469 / 0 / 0
21 / 470 / 0 / 0
21 / 471 / 0 / 0
21 / 472 / 0 / 0
21 / 473 / 0 / 0
21 / 474 / 0 / 0
21 / 475 / 0 / 0
21 / 476 / 0 / 0
21 / 477 / 0 / 0
21 / 478 / 0 / 0
21 / 479 / 0 / 0
21 / 480 / 0 / 0
21 / 481 / 0 / 0
21 / 482 / 0 / 0
21 / 483 / 0 / 0
21 / 484 / 0 / 0
21 / 485 / 0 / 0
21 / 486 / 0 / 0
21 / 488 / 0 / 0
21 / 489 / 0 / 0
21 / 490 / 0 / 0
21 / 491 / 0 / 0
21 / 492 / 0 / 0
21 / 493 / 0 / 0
21 / 494 / 0 / 0
21 / 495 / 0 / 0
21 / 496 / 0 / 0
21 / 497 / 0 / 0
21 / 498 / 0 / 0
Takst
448 000
776 000
553 000
671 000
553 000
1 180 000
420 000
855 000
797 000
841 000
663 000
836 000
954 000
956 000
959 000
999 000
462 000
918 000
960 000
660 000
1 124 000
714 000
583 000
983 000
83 000
438 000
937 000
469 000
844 000
871 000
732 000
539 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
448 000
776 000
553 000
671 000
553 000
1 180 000
420 000
855 000
797 000
841 000
663 000
836 000
954 000
956 000
959 000
999 000
462 000
918 000
960 000
660 000
1 124 000
714 000
583 000
983 000
83 000
438 000
937 000
469 000
844 000
871 000
732 000
539 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 568
2 716
1 935
2 348
1 935
4 130
1 470
2 992
2 789
2 943
2 320
2 926
3 339
3 346
3 356
3 496
1 617
3 213
3 360
2 310
3 934
2 499
2 040
3 440
332
1 533
3 279
1 641
2 954
3 048
2 562
1 886
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 78
Adresse
Aspetun
Bakketun
Utsikten
Erik
Sølvglimt
Vidsyn
Bjørketun
Kvingetun Ii
Tvillingstun
Kvingetun
Bekkesus
Fjellsyn
Reidlid
Bekketun Ii
Jøsimø
Paalsbu
Knutastølen
Gjerdebu
Nilstunet Ii
Sølvy
Fredlund
Bekkjarhaug Ii
Knatten
Kjørbu
Hamreplassen
Elvebakken
Monsebu
Kjeto
Bona Fide
Solbu Ii
Soltun
Småbruket
Eierrepresentant
Ellefsen Johan Egil
Benson Henry Evans
Kalland Ivar Og Turid
Falck Georg
Langlo Einar
Langlo Einar
Simonsen Åse
Kvinge Randi Eide
Nyborg Sissel Hatlestad
Birkeland Unni
Kvam Kommune
Braathen Eivind
Paulsen Jan
Andersen Bjørn Røsberg
Mørner Siren Elisabeth
Næss Erik
Overaa Egil Bru
Gjerde Harald Dødsbu
Lien Johannes Dag
Overaa Egil Bru
Smith Inger Karin Botnen
Karlsen Hanne
Heldal Jan
Kjærland Alf Ove
Sanne Signe Marie
Håland Elling Johan
Monsen Willy
Mjanger Rune
Mowinckel-nilsen Tore
Tvedt Eli / Aarseth Inge
Halvorsen Kjetil
Norges Handelshøyskole
Eiendom
21 / 499 / 0 / 0
21 / 500 / 0 / 0
21 / 501 / 0 / 0
21 / 502 / 0 / 0
21 / 503 / 0 / 0
21 / 504 / 0 / 0
21 / 506 / 0 / 0
21 / 507 / 0 / 0
21 / 508 / 0 / 0
21 / 509 / 0 / 0
21 / 510 / 0 / 0
21 / 511 / 0 / 0
21 / 512 / 0 / 0
21 / 513 / 0 / 0
21 / 514 / 0 / 0
21 / 515 / 0 / 0
21 / 516 / 0 / 0
21 / 517 / 0 / 0
21 / 519 / 0 / 0
21 / 520 / 0 / 0
21 / 521 / 0 / 0
21 / 522 / 0 / 0
21 / 523 / 0 / 0
21 / 524 / 0 / 0
21 / 525 / 0 / 0
21 / 526 / 0 / 0
21 / 527 / 0 / 0
21 / 528 / 0 / 0
21 / 529 / 0 / 0
21 / 530 / 0 / 0
21 / 531 / 0 / 0
21 / 532 / 0 / 0
Takst
739 000
1 130 000
500 000
163 000
300 000
300 000
348 000
214 000
648 000
330 000
769 000
300 000
627 000
300 000
573 000
1 001 000
214 000
502 000
71 000
464 000
150 000
746 000
1 254 000
1 806 000
807 000
504 000
848 000
953 000
1 011 000
1 056 000
487 000
1 187 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
739 000
1 130 000
500 000
163 000
300 000
300 000
348 000
214 000
648 000
330 000
769 000
300 000
627 000
300 000
573 000
1 001 000
214 000
502 000
71 000
464 000
150 000
746 000
1 254 000
1 806 000
807 000
504 000
848 000
953 000
1 011 000
1 056 000
487 000
1 187 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 586
3 955
1 750
570
1 200
1 200
1 218
856
2 268
1 155
2 691
1 200
2 194
1 200
2 005
4 004
856
1 757
284
1 856
600
2 611
4 389
6 321
2 824
1 764
2 968
3 335
3 538
3 696
1 704
4 154
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 79
Adresse
Myrlid
Hansebu
Lyngtun
Utsyn
Kallekvam
Kallekvam
Trudero
Raudmarka Ii
Moltebakken
Øygard
Fjellbu
Dyrebu
Arnebu
Matsbo
Byrkjebu
Skogbu
Bjørnåsen
Trent
Bakketun
Gripstun
Stølsbu
Bjørkehaugen
Connly
Gimle
Trollhaug
Bjørkebu
Bloksberg
Kjetun
Lyngtun
Bjørkhaug
Eierrepresentant
Smørås Bjørn
Hansen Rune
Marvik Kari
Halleraker Knut
Steffensen Ove Johnny
Kvamme Jørn
Norevik Trude
Lian Signe
Schjødt Borrik
Lohne Asle
Fanavoll Stein Inge
Helland Lars Ivar
Utne Terje Morten
Marken Trygve
Rennedal Erik Magne
Blomberg Rune Mjelde
Eide Vibeke
Knudsen Tor Henning
Helland Hans Jakob
Danielsen Per Johan
Gripsgård Johan Mathias
James-olsen Otto Henning
Erstad Børre
Håland Frode
Schønning Liv Gunhild
Skaar Siv Mette
Søvik Inger Helen
Toppe Thorbjørn
Pedersen Per Erik
Minde Sonja Elin
Sivertsen Per
Jakobsen Alis Berit
Eiendom
21 / 533 / 0 / 0
21 / 534 / 0 / 0
21 / 535 / 0 / 0
21 / 536 / 0 / 0
21 / 537 / 0 / 0
21 / 537 / 0 / 0
21 / 538 / 0 / 0
21 / 539 / 0 / 0
21 / 540 / 0 / 0
21 / 541 / 0 / 0
21 / 542 / 0 / 0
21 / 543 / 0 / 0
21 / 544 / 0 / 0
21 / 545 / 0 / 0
21 / 546 / 0 / 0
21 / 547 / 0 / 0
21 / 548 / 0 / 0
21 / 549 / 0 / 0
21 / 549 / 1 / 0
21 / 550 / 0 / 0
21 / 551 / 0 / 0
21 / 552 / 0 / 0
21 / 553 / 0 / 0
21 / 554 / 0 / 0
21 / 555 / 0 / 0
21 / 556 / 0 / 0
21 / 557 / 0 / 0
21 / 558 / 0 / 0
21 / 559 / 0 / 0
21 / 560 / 0 / 0
21 / 560 / 1 / 0
21 / 561 / 0 / 0
Takst
756 000
1 008 000
1 197 000
970 000
990 000
720 000
595 000
77 000
840 000
652 000
483 000
909 000
935 000
1 070 000
1 090 000
1 630 000
864 000
633 000
633 000
651 000
1 234 000
940 000
532 000
810 000
688 000
967 000
898 000
873 000
558 000
438 000
438 000
766 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
756 000
1 008 000
1 197 000
970 000
990 000
720 000
595 000
77 000
840 000
652 000
483 000
909 000
935 000
1 070 000
1 090 000
1 630 000
864 000
633 000
633 000
651 000
1 234 000
940 000
532 000
810 000
688 000
967 000
898 000
873 000
558 000
438 000
438 000
766 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 646
3 528
4 189
3 880
3 465
2 520
2 082
308
2 940
2 282
1 690
3 181
3 272
3 745
3 815
5 705
3 024
2 215
2 215
2 278
4 319
3 290
1 862
2 835
2 408
3 384
3 143
3 055
1 953
1 533
1 533
2 681
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 80
Adresse
Sollid Ii
Maovatslid
Birkebu Ii
Bjørklund
Fredly Ii
Antebu Ii
Solstad Ii
Vassli
Fjelly Ii
Hennebu
Speltun
Snøhytta
Haugabu
Rolfsbu
Bekketun
Bekkesus
Utsikten
Byrkjelo
Solhallet
Elvebakken Ii
Knausen
Bjarnebu
Fjellro
Bjørnetun
Takletun
Netta Ii
Melbu
Børbu
Sotratun
Monsbu
Lynghaugen Ii
Lyngheid
Eierrepresentant
Stavnes Erik
Skeie Bertil Ove
Bjørkaas Anders
Bernson Kristian Fredrik
Fritid As
Birkeland Stig Ove
Skeie Bertil Ove
Damhagen Harald
Førde Hugo
Hagen Tove
Eidhammer Ingvar Og Maria
Skeie Bertil Ove
Toft Aase Hovland
Nicolaysen Bjarnhild
Hansen Odd Arild
Lid Ingmar
Solstrand Bjørg Grinde
Bjørke Olav
Steffensen Erik
Håland Elling Johan
Gripsgård Sigurd
Eikeseth Dag
Litlere Torbjørn
Garlid Bjørn Kåre
Brusdal Øivind
Haldorsen Børge
Skeie Bertil Ove
Børeng Hugo
Øvredal Arild
Korneliussen Øyvind
Skeie Bertil Ove
Vedholm Jarle Andre
Eiendom
21 / 562 / 0 / 0
21 / 563 / 0 / 0
21 / 565 / 0 / 0
21 / 566 / 0 / 0
21 / 567 / 0 / 0
21 / 570 / 0 / 0
21 / 572 / 0 / 0
21 / 573 / 0 / 0
21 / 574 / 0 / 0
21 / 575 / 0 / 0
21 / 577 / 0 / 0
21 / 579 / 0 / 0
21 / 580 / 0 / 0
21 / 582 / 0 / 0
21 / 583 / 0 / 0
21 / 584 / 0 / 0
21 / 585 / 0 / 0
21 / 586 / 0 / 0
21 / 587 / 0 / 0
21 / 588 / 0 / 0
21 / 589 / 0 / 0
21 / 590 / 0 / 0
21 / 591 / 0 / 0
21 / 592 / 0 / 0
21 / 593 / 0 / 0
21 / 595 / 0 / 0
21 / 596 / 0 / 0
21 / 596 / 1 / 0
21 / 597 / 0 / 0
21 / 598 / 0 / 0
21 / 599 / 0 / 0
21 / 600 / 0 / 0
Takst
100 000
134 000
300 000
711 000
91 000
247 000
121 000
792 000
300 000
562 000
451 000
135 000
574 000
761 000
664 000
300 000
807 000
496 000
420 000
300 000
300 000
1 018 000
698 000
630 000
720 000
300 000
300 000
510 000
672 000
222 000
300 000
786 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
134 000
300 000
711 000
91 000
247 000
121 000
792 000
300 000
562 000
451 000
135 000
574 000
761 000
664 000
300 000
807 000
496 000
420 000
300 000
300 000
1 018 000
698 000
630 000
720 000
300 000
300 000
510 000
672 000
222 000
300 000
786 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
400
536
1 200
2 488
364
864
484
2 772
1 200
1 967
1 578
540
2 009
2 663
2 324
1 200
2 824
1 736
1 470
1 200
1 200
3 563
2 443
2 205
2 520
1 200
1 200
1 785
2 352
888
1 050
2 751
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 81
Adresse
Sæthrebu
Blomstøl
Friheten
Sæterplassen
Stubben
Fjellsyn
Bjørkely
Skarbu
Vassvarelia
Steinknatten
G Haug
Skarvatun
Furutun
Furetun
Ruttebu Ii
Steinhaug
Solvang
Callebu
Granlid Ii
Utsikten I
Mørebu
Olsebu
Fæmabø
Bakketun
Pelebu I
Bjørkelid
Vinterly
Annebu
Skogahuset
Bjørnebo 2
Fjellro Ii
Furuly Ii
Eierrepresentant
Sæthre Osvald Malvin
Tangen Gjertrud Huseklepp
Mikalsen Kurth Ove
Tysseland Leif
Platou Grethe
Lohne Oddvar
Sunde Olav
Norheim Brit Margon
Andersen Signe-marie R
Komplementarselskapet Ccb
Haugland Helge
Clausen Per Kåre
Sunde Grete Ellinor
Kvam Fjellheisar As
Sørheim Grethe I Mørner
Gjesdal Aslaug Kristine
Lie Jan-Gunnar
Nordhuus Alexander John
Hope Siri Anne
Solstrand Bjørg Grinde
Nordtveit Tordis Og Ingvard
Aarhus Vidar
Færevaag Halvor
Tøsdal Dagfinn Kristian
Brun Christopher
Bolstad Bjørn Kåre
Frotvedt Vibeke Sjaastad
Skaathun Sveinung
Dolvik Kari
Hjelle Terje
Norgård Gunnar
Nordvik Anne Marit Madsen
Eiendom
21 / 601 / 0 / 0
21 / 602 / 0 / 0
21 / 603 / 0 / 0
21 / 604 / 0 / 0
21 / 605 / 0 / 0
21 / 606 / 0 / 0
21 / 607 / 0 / 0
21 / 608 / 0 / 0
21 / 609 / 0 / 0
21 / 610 / 0 / 0
21 / 611 / 0 / 0
21 / 613 / 0 / 0
21 / 614 / 0 / 0
21 / 615 / 0 / 0
21 / 616 / 0 / 0
21 / 617 / 0 / 0
21 / 618 / 0 / 0
21 / 619 / 0 / 0
21 / 621 / 0 / 0
21 / 623 / 0 / 0
21 / 624 / 0 / 0
21 / 625 / 0 / 0
21 / 626 / 0 / 0
21 / 627 / 0 / 0
21 / 628 / 0 / 0
21 / 629 / 0 / 0
21 / 630 / 0 / 0
21 / 631 / 0 / 0
21 / 632 / 0 / 0
21 / 633 / 0 / 0
21 / 634 / 0 / 0
21 / 636 / 0 / 0
Takst
771 000
658 000
819 000
1 288 000
714 000
557 000
772 000
880 000
270 000
909 000
1 138 000
864 000
933 000
489 000
300 000
788 000
1 031 000
1 002 000
971 000
300 000
776 000
760 000
1 505 000
813 000
300 000
584 000
678 000
1 278 000
449 000
963 000
67 000
107 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
771 000
658 000
819 000
1 288 000
714 000
557 000
772 000
880 000
270 000
909 000
1 138 000
864 000
933 000
489 000
300 000
788 000
1 031 000
1 002 000
971 000
300 000
776 000
760 000
1 505 000
813 000
300 000
584 000
678 000
1 278 000
449 000
963 000
67 000
107 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 698
2 303
2 866
4 508
2 499
1 949
2 702
3 080
1 080
3 181
3 983
3 024
3 265
1 711
1 200
2 758
3 608
3 507
3 398
1 200
2 716
2 660
5 267
2 845
1 200
2 044
2 373
4 473
1 571
3 852
268
428
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 82
Adresse
Fjelly
Frantzebu
Fjellkvil Tomt 10
Bjørkli
Byrkjetun
Solhaug
Byrkjelo 2
Bjørkhaug
Fjellro Ii
Fossekallen
Elvhøy
Soltun
Toppen
Myrhola
Furukollen
Grevehaugen
Grevehaugen Ii
Årebu
Eidebu
Juvikbu
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25
Tomt 26
Tomt 28
Fjellbu
Osphaugen
Elvebakken
Kvamsbu Ii
Rolegheten Ii
DALHEIM 2
Eierrepresentant
Raa Frode Ingvald
Åsheim Bjarne
Nordtveit Bente Line
Hoff Sverre Alfred
Haveland Øyvind
Nesttun Ole Pål Martin
Heggernes Håvard
Bjørke Gerd
Johannesen Mette Marit
Lihaug Frode
Villanger Jarle K
Tvedt Terje
Joensen Rune Torgeir
Bruflat Per Andre
Fjell Tove
Myhre Thorvald Ornell
Alfheim Gunnar
Melstveit Norunn
Warncke Ruth
Hope Turid Karin
Juvik Harald Egil
Seim Carl Thomas
Olsen Terje Cato
Egenæs Paal
Lundvang Willy B
Gullaksen Eli Moe
Melkevik Monika
Gunnarson Gunnar
Sulen Øystein
Rafto Arne
Haugen Ronny
Steinsdalen Indremisjon
Eiendom
21 / 637 / 0 / 0
21 / 638 / 0 / 0
21 / 639 / 0 / 0
21 / 640 / 0 / 0
21 / 641 / 0 / 0
21 / 642 / 0 / 0
21 / 643 / 0 / 0
21 / 644 / 0 / 0
21 / 645 / 0 / 0
21 / 646 / 0 / 0
21 / 647 / 0 / 0
21 / 648 / 0 / 0
21 / 649 / 0 / 0
21 / 651 / 0 / 0
21 / 652 / 0 / 0
21 / 653 / 0 / 0
21 / 654 / 0 / 0
21 / 655 / 0 / 0
21 / 656 / 0 / 0
21 / 657 / 0 / 0
21 / 658 / 0 / 0
21 / 659 / 0 / 0
21 / 660 / 0 / 0
21 / 661 / 0 / 0
21 / 662 / 0 / 0
21 / 663 / 0 / 0
21 / 664 / 0 / 0
21 / 665 / 0 / 0
21 / 666 / 0 / 0
21 / 668 / 0 / 0
21 / 669 / 0 / 0
21 / 670 / 0 / 0
Takst
1 272 000
801 000
300 000
861 000
1 102 000
966 000
980 000
252 000
1 050 000
1 006 000
656 000
1 040 000
415 000
741 000
721 000
581 000
765 000
1 090 000
588 000
812 000
762 000
873 000
1 150 000
891 000
1 395 000
637 000
1 197 000
62 000
55 000
238 000
114 000
39 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 272 000
801 000
300 000
861 000
1 102 000
966 000
980 000
252 000
1 050 000
1 006 000
656 000
1 040 000
415 000
741 000
721 000
581 000
765 000
1 090 000
588 000
812 000
762 000
873 000
1 150 000
891 000
1 395 000
637 000
1 197 000
62 000
55 000
238 000
114 000
39 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 452
Ingen
2 803
Ingen
1 200
Ingen
3 013
Ingen
3 857
Ingen
3 381
Ingen
3 430
Ingen
1 008
Ingen
3 675
Ingen
3 521
Ingen
2 296
Ingen
3 640
Ingen
1 452
Ingen
2 593
Ingen
2 523
Ingen
2 033
Ingen
2 677
Ingen
3 815
Ingen
2 058
Ingen
2 842
Ingen
2 667
Ingen
3 055
Ingen
4 025
Ingen
3 118
Ingen
4 882
Ingen
2 229
Ingen
4 189
Ingen
248
Ingen
220
Ingen
952
Ingen
399
Ingen
136 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 83
Adresse
Fjellthun
Annabu
Mo Bu
Wallemtunet Iii
Riisebu
Ospehaugen
Olafsbu
Høgabu 3
Torebu 2
Høgabu 2
Hyttebu
Leite-Plassen 2
Myrbu
Dalagjel
Fosshaug
Longelimyrane 11
Blåbærhaugen
Eierrepresentant
Thunold Steinar
Jarlodd Bergit J Tveit
Mo Egil
Storum Svenn Charly
Johannessen Karl Erik
Carlsen Ingunn C W
Gjerde Ole Andreas
Nilsen Linda E Ulvesæter
Skurtveit Per Olav
Syltevik Johannes
Askeland Egil
Hansen Tor Håkon
Hæve Eirik
Lerøy Lillian
Kvamskogen Vel
Jacobsen Torbjørn
Lindelid Olav
Mongstad Harry
Midtun Gunn Karin
Hole Espen Johan
Sjursen Trond
Dahle Frank
Henriksen Willy
Krokeide Jan Svein
Rasch Leif Morten
Knudsen Bjørn
Odland Odd Harald
Nøttveit Svein
Jacobsen Jorunn
Vetås Atle Johnny
Skaar Frode
Skeie Dagfinn
Eiendom
21 / 671 / 0 / 0
21 / 672 / 0 / 0
21 / 673 / 0 / 0
21 / 676 / 0 / 0
21 / 677 / 0 / 0
21 / 678 / 0 / 0
21 / 679 / 0 / 0
21 / 680 / 0 / 0
21 / 681 / 0 / 0
21 / 682 / 0 / 0
21 / 683 / 0 / 0
21 / 684 / 0 / 0
21 / 685 / 0 / 0
21 / 686 / 0 / 0
21 / 687 / 0 / 0
21 / 688 / 0 / 0
21 / 689 / 0 / 0
21 / 690 / 0 / 0
21 / 691 / 0 / 0
21 / 692 / 0 / 0
21 / 693 / 0 / 0
21 / 695 / 0 / 0
21 / 696 / 0 / 0
21 / 697 / 0 / 0
21 / 698 / 0 / 0
21 / 699 / 0 / 0
21 / 702 / 0 / 0
21 / 703 / 0 / 0
21 / 704 / 0 / 0
21 / 705 / 0 / 0
21 / 706 / 0 / 0
21 / 707 / 0 / 0
Takst
614 000
434 000
1 045 000
300 000
1 333 000
1 260 000
798 000
242 000
777 000
1 263 000
83 000
116 000
43 000
831 000
465 000
893 000
325 000
857 000
874 000
842 000
648 000
1 190 000
522 000
1 050 000
1 037 000
828 000
921 000
838 000
1 180 000
226 000
970 000
925 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
614 000
434 000
1 045 000
300 000
1 333 000
1 260 000
798 000
242 000
777 000
1 263 000
83 000
116 000
43 000
831 000
465 000
893 000
325 000
857 000
874 000
842 000
648 000
1 190 000
522 000
1 050 000
1 037 000
828 000
921 000
838 000
1 180 000
226 000
970 000
925 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 149
1 519
3 657
1 050
4 665
4 410
2 793
847
2 719
4 420
332
464
172
2 908
1 860
3 125
1 137
2 999
3 059
2 947
2 268
4 165
1 827
3 675
3 629
2 898
3 223
2 933
4 130
904
3 395
3 237
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 84
Adresse
FURUHAUGEN 1
Longelimyrane 5
Longelimyrane 10
Fjellbu
Viknabu
Fylkesveg 128-Skeie
Tomt 7
Tomt 9
Tomt 1
Tomt 4
Tomt 6
Pel 11
Eierrepresentant
Nilsen Per Steinar
Bakke Ivar
Feøy Gunnar
Roger Cato Rune Eiendom
As
Hjelle Rune
Sandal Knut
Førde Erik Andreas
Bergheim Rolf Terje
Damm Gunnar
Løberg Johan Gustav Dekke
Eide Vibeke
Fossland Elin
Bellen As
Holvik Ruth Mildred
Bru Nina Merete
Opheim Lars
Johannessen Eirik Gjesdal
Statens Vegvesen Region Ve
Skeie Nils Åge
Dalsgård Eiendom As
Åsvold Jan Petter
Baldersheim Truls Knoff
Sivertsen Britt Heidi
Roaldstveit Odd Olai
Åsvold Jan Petter
Bøe Per Tore
Zachariassen Rune
Haug Nina Beate
Aasebø Grethe
Mjør Kjersti
Steine Ole Gams
21 / 708 / 0 / 0
21 / 709 / 0 / 0
21 / 710 / 0 / 0
21 / 711 / 0 / 0
Takst
1 286 000
227 000
972 000
1 260 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 286 000
227 000
972 000
1 260 000
21 / 712 / 0 / 0
21 / 713 / 0 / 0
21 / 714 / 0 / 0
21 / 715 / 0 / 0
21 / 716 / 0 / 0
21 / 717 / 0 / 0
21 / 718 / 0 / 0
21 / 719 / 0 / 0
21 / 720 / 0 / 0
21 / 722 / 0 / 0
21 / 723 / 0 / 0
21 / 724 / 0 / 0
21 / 725 / 0 / 0
21 / 728 / 0 / 0
21 / 730 / 0 / 0
21 / 731 / 0 / 0
21 / 732 / 0 / 0
21 / 733 / 0 / 0
21 / 734 / 0 / 0
21 / 735 / 0 / 0
21 / 736 / 0 / 0
21 / 737 / 0 / 0
21 / 739 / 0 / 0
21 / 740 / 0 / 0
21 / 741 / 0 / 0
21 / 742 / 0 / 0
21 / 743 / 0 / 0
259 000
1 008 000
558 000
2 008 000
989 000
300 000
300 000
657 000
164 000
89 000
726 000
744 000
642 000
320 000
101 000
1 187 000
678 000
673 000
891 000
1 572 000
681 000
1 054 000
1 446 000
1 395 000
958 000
1 335 000
1 404 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259 000
1 008 000
558 000
2 008 000
989 000
300 000
300 000
657 000
164 000
89 000
726 000
744 000
642 000
320 000
101 000
1 187 000
678 000
673 000
891 000
1 572 000
681 000
1 054 000
1 446 000
1 395 000
958 000
1 335 000
1 404 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4 501
908
3 402
4 410
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 036
Ingen
3 528
Ingen
1 953
Ingen
7 028
Ingen
3 461
Ingen
1 200
Ingen
1 200
Ingen
2 299
Ingen
656
Ingen
311
Ingen
2 541
Ingen
2 604
Ingen
2 247
Ingen
1 120 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
404
Ingen
4 154
Ingen
2 373
Ingen
2 355
Ingen
3 118
Ingen
5 502
Ingen
2 383
Ingen
3 689
Ingen
5 061
Ingen
4 882
Ingen
3 353
Ingen
4 672
Ingen
4 914
Ingen
Side 85
Adresse
Parkeringsplass
Tomt 1
Tomt 2
Tomt 40
Tomt 1
Parkeringsareal
Tomt 1
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 4
Tomt 5
Tomt 7
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 10
Tomt 1
Tomt 5
Tomt 7
Tomt 13
Tomt 14
Tomt 26
Tomt 15
Eierrepresentant
Lid Olav Skeie
Berland Henny Agnethe
Flaktveit Jarle
Steine Ole Gams
Skeie Bertil Ove
Rønhaug Tor Jakob
Engevik Knut
Andersen Erling
Knudsen Bjørn
Bergh Lasse Hiis
Tvedt Arild Ove
Strømme Ingvald
Aase Roar
Kvamskogen Vel
Lundekvam Tone Merete
Linde Lorentz Erland
Iversen Vegard Vereide
Aase Kristine Marie
Aase Harald Anton
Jenset Kristian
Straume Åge
Strømme Ingvald
Sperrevik Hanne Margrethe
Sørhus Odd
Tveit Brit Iren
Hodneland Egil
Vedaa Kjersti Iren
Våge Håvard
Podlesiecki Boguslaw
Haktorson Ånund
Ådland H As
Knutsen Jørn
Eiendom
21 / 744 / 0 / 0
21 / 745 / 0 / 0
21 / 746 / 0 / 0
21 / 747 / 0 / 0
21 / 748 / 0 / 0
21 / 749 / 0 / 0
21 / 750 / 0 / 0
21 / 751 / 0 / 0
21 / 752 / 0 / 0
21 / 753 / 0 / 0
21 / 754 / 0 / 0
21 / 756 / 0 / 0
21 / 758 / 0 / 0
21 / 759 / 0 / 0
21 / 760 / 0 / 0
21 / 761 / 0 / 0
21 / 762 / 0 / 0
21 / 763 / 0 / 0
21 / 764 / 0 / 0
21 / 766 / 0 / 0
21 / 767 / 0 / 0
21 / 768 / 0 / 0
21 / 769 / 0 / 0
21 / 770 / 0 / 0
21 / 771 / 0 / 0
21 / 772 / 0 / 0
21 / 773 / 0 / 0
21 / 774 / 0 / 0
21 / 775 / 0 / 0
21 / 776 / 0 / 0
21 / 777 / 0 / 0
21 / 778 / 0 / 0
Takst
0
206 000
737 000
107 000
328 000
842 000
996 000
84 000
112 000
1 000 000
527 000
196 000
1 139 000
213 000
1 110 000
223 000
1 032 000
211 000
204 000
238 000
1 018 000
168 000
643 000
1 102 000
889 000
1 007 000
884 000
1 012 000
1 026 000
964 000
177 000
841 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 000
737 000
107 000
328 000
842 000
996 000
84 000
112 000
1 000 000
527 000
196 000
1 139 000
213 000
1 110 000
223 000
1 032 000
211 000
204 000
238 000
1 018 000
168 000
643 000
1 102 000
889 000
1 007 000
884 000
1 012 000
1 026 000
964 000
177 000
841 000
Promillesats
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
0
824
2 579
428
1 148
2 947
3 486
336
448
3 500
1 844
784
3 986
852
3 885
892
3 612
844
816
952
3 563
672
2 250
3 857
3 111
3 524
3 094
3 542
3 591
3 374
708
2 943
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 86
Adresse
Tomt 17
Tomt 18
Tomt 19
Tomt 20
Tomt 21
Tomt 29
Tomt 6
Tomt 28
Tomt 27
Tomt 3
Tomt 4
Tomt 2
Parkeringsplass
Tomt B 3
Tomt B 5
Tomt B 6
Tomt B 7
Tomt B 8
Tomt 85
Tomt 86
Tomt 87
Tomt 88
Tomt 89
Tomt 90
Tomt 91
Tomt 92
Tomt 93
Tomt 94
Tomt 78
Tomt 79
Tomt 83
Eierrepresentant
Sælen Bente Svendsen
Mæland Egil
Hetleflåt Trond
Wasmuth Eirik Trygve
Storebø André
Lillebø Kjell
Sekse Bjørnar
Koppang Egil
Skeie Bertil Ove
Monsen Svein Egil
Angeltveit Geir-Ståle
Hereide Jørn Tage
Steine Siri Anne
Lillevik Torstein
Larsen Tor
Kallestad Bjørn
Austevoll Karsten
Solberg Steinar
Tonheim Dan Ørjan
Eeg Irene Boksaspen
Bergen Og Omegn Rør Og
Elektro As
Haugan Eline
Midthun Frode
Bendiksen Kenneth Alm
Moldestad Jan Harald
Jacobsen Jørn
Alfheim Gunnar
Brusdal Ruth Vigdis
Hannisdal Helge
Engedal Bjørn
Skeie Bertil Ove
21 / 779 / 0 / 0
21 / 780 / 0 / 0
21 / 781 / 0 / 0
21 / 782 / 0 / 0
21 / 783 / 0 / 0
21 / 784 / 0 / 0
21 / 785 / 0 / 0
21 / 786 / 0 / 0
21 / 787 / 0 / 0
21 / 788 / 0 / 0
21 / 789 / 0 / 0
21 / 790 / 0 / 0
21 / 791 / 0 / 0
21 / 792 / 0 / 0
21 / 793 / 0 / 0
21 / 794 / 0 / 0
21 / 795 / 0 / 0
21 / 796 / 0 / 0
21 / 797 / 0 / 0
21 / 798 / 0 / 0
21 / 799 / 0 / 0
Takst
963 000
1 073 000
924 000
940 000
1 036 000
951 000
152 000
922 000
86 000
1 020 000
103 000
851 000
300 000
946 000
1 258 000
1 486 000
133 000
154 000
84 000
105 000
118 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
963 000
1 073 000
924 000
940 000
1 036 000
951 000
152 000
922 000
86 000
1 020 000
103 000
851 000
300 000
946 000
1 258 000
1 486 000
133 000
154 000
84 000
105 000
118 000
21 / 800 / 0 / 0
21 / 801 / 0 / 0
21 / 802 / 0 / 0
21 / 803 / 0 / 0
21 / 804 / 0 / 0
21 / 805 / 0 / 0
21 / 806 / 0 / 0
21 / 807 / 0 / 0
21 / 808 / 0 / 0
21 / 809 / 0 / 0
108 000
1 394 000
1 136 000
1 474 000
1 054 000
169 000
1 294 000
133 000
1 323 000
1 457 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 000
1 394 000
1 136 000
1 474 000
1 054 000
169 000
1 294 000
133 000
1 323 000
1 457 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 370
3 755
3 234
3 290
3 626
3 328
608
3 227
344
3 570
412
2 978
1 200
3 311
4 403
5 201
465
616
336
420
472
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
432
4 879
3 976
5 159
3 689
676
4 529
532
4 630
5 099
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 87
Adresse
Tomt 84
Tomt 97
Longelia 1
Longelia 2
Longelia 3
Longelia 4
Longelia 5
Longelia 6
Longelia 7
Longelia 9
Longelia 10
T2
T1
T1
T3
Skeisskårane 15
Skeisskårane 12
T1
T2
Tomt 18
Tomt 21
Tomt 22
T1
T2
T3
Eierrepresentant
Lunestad Arne
Gabrielsen Sigrid Tomine
Holmung Geir Halvard
Wiken Per Fredrik H
Follesø Sigmund K
Rognaldsen Lars Torkel B
Rasmussen Flemming
Stordal Einar Aage
Østevold Bjørn Og Gunvor
Elin
Arntsen Rita
Andersen Jan-Eirik
Clausen Conrad Geir
Nordhuus Alexander John
Martinussen Øyvind F
Bøe Frode
Monsen Stina Lind
Krokås Svein Olav
Rønvik Dag Erik
Sundsbø Bente Lillian
Antonsen Rune
Øyri Arve
Mo Geir
Bruflat Per Andre
Heimnes Arild
Knudsen Knut Oluf
Klett Reidar Martin
Børsheim Terje
Larsen Kenneth
Olsen Kjell Andreas
Lothe Lars Morten
Jakobsen Valter
21 / 810 / 0 / 0
21 / 811 / 0 / 0
21 / 812 / 0 / 0
21 / 813 / 0 / 0
21 / 814 / 0 / 0
21 / 815 / 0 / 0
21 / 816 / 0 / 0
21 / 817 / 0 / 0
21 / 818 / 0 / 0
Takst
878 000
1 237 000
1 000 000
581 000
866 000
657 000
588 000
664 000
695 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878 000
1 237 000
1 000 000
581 000
866 000
657 000
588 000
664 000
695 000
21 / 819 / 0 / 0
21 / 820 / 0 / 0
21 / 821 / 0 / 0
21 / 822 / 0 / 0
21 / 823 / 0 / 0
21 / 824 / 0 / 0
21 / 825 / 0 / 0
21 / 826 / 0 / 0
21 / 827 / 0 / 0
21 / 828 / 0 / 0
21 / 829 / 0 / 0
21 / 830 / 0 / 0
21 / 831 / 0 / 0
21 / 832 / 0 / 0
21 / 833 / 0 / 0
21 / 834 / 0 / 0
21 / 835 / 0 / 0
21 / 836 / 0 / 0
21 / 837 / 0 / 0
21 / 838 / 0 / 0
21 / 839 / 0 / 0
21 / 840 / 0 / 0
938 000
973 000
896 000
229 000
225 000
1 068 000
197 000
1 097 000
554 000
629 000
1 384 000
1 032 000
206 000
101 000
333 000
1 039 000
1 480 000
1 170 000
236 000
1 170 000
953 000
610 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
938 000
973 000
896 000
229 000
225 000
1 068 000
197 000
1 097 000
554 000
629 000
1 384 000
1 032 000
206 000
101 000
333 000
1 039 000
1 480 000
1 170 000
236 000
1 170 000
953 000
610 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 512
4 329
3 500
2 033
3 031
2 299
2 058
2 324
2 432
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 283
3 405
3 136
916
900
3 738
788
3 839
1 939
2 201
4 844
3 612
824
404
1 165
3 636
5 180
4 095
826
4 095
3 335
2 135
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 88
Adresse
Skeisskårane 11
Steinsdalsvegen 283
8690
8700
8710
8720
8730
8740
Eierrepresentant
Angerman Knut
Skeie Bertil Ove
Skeie Bertil Ove
Skeie Bertil Ove
Pedersen Sondre
Falck Georg
Haugland Jan-erik
Litangen Hallgeir Aaland
Åmodt Arvid
Lohne Tor
Rudi Britt Ristesund
Falch Victor Eduard
Svartveit Øystein
Jamne Tor Og Lisbeth
Skarveland Egil
Kjetland Morten Bukkøy
Halvorsen Dag Henning
Sudmann Tobba Therkildsen
Olsen Stig
Stiansen Ernst Johnny
Knudsen Johnny Roy
Ristesund Arne Og Sølvi
Åmodt Arvid
Bellen As
Walle Stig
Halhjem Magnar
Hitland Nils Inge
Thers Elise Sætre
Løchen Jørgen Marius
Engelsen Eivind
Notevarp Olav Falck
Kulsås Frode
Eiendom
21 / 841 / 0 / 0
21 / 842 / 0 / 0
21 / 843 / 0 / 0
21 / 844 / 0 / 0
21 / 845 / 0 / 0
21 / 846 / 0 / 0
21 / 847 / 0 / 0
21 / 848 / 0 / 0
21 / 849 / 0 / 0
21 / 850 / 0 / 0
21 / 851 / 0 / 0
21 / 852 / 0 / 0
21 / 853 / 0 / 0
21 / 854 / 0 / 0
21 / 855 / 0 / 0
21 / 856 / 0 / 0
21 / 857 / 0 / 0
21 / 858 / 0 / 0
21 / 859 / 0 / 0
21 / 860 / 0 / 0
21 / 861 / 0 / 0
21 / 862 / 0 / 0
21 / 863 / 0 / 0
21 / 865 / 0 / 0
21 / 866 / 0 / 0
21 / 867 / 0 / 0
21 / 869 / 0 / 0
21 / 870 / 0 / 0
21 / 871 / 0 / 0
21 / 872 / 0 / 0
21 / 873 / 0 / 0
21 / 874 / 0 / 0
Takst
623 000
1 432 000
300 000
1 520 000
277 000
1 000 000
265 000
578 000
598 000
756 000
685 000
655 000
612 000
576 000
691 000
639 000
815 000
826 000
655 000
662 000
739 000
972 000
131 000
300 000
893 000
1 062 000
1 004 000
397 000
338 000
688 000
249 000
178 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
623 000
1 432 000
300 000
1 520 000
277 000
1 000 000
265 000
578 000
598 000
756 000
685 000
655 000
612 000
576 000
691 000
639 000
815 000
826 000
655 000
662 000
739 000
972 000
131 000
300 000
893 000
1 062 000
1 004 000
397 000
338 000
688 000
249 000
178 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 180
5 012
1 050
10 640
1 108
3 500
1 060
2 023
2 093
2 646
2 397
2 292
2 142
2 016
2 418
2 236
2 852
2 891
2 292
2 317
2 586
3 402
524
1 200
3 125
3 717
3 514
1 389
1 183
2 408
871
623
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 89
Adresse
Tomt Nr. 13
8760
8770
8780
8790
Pel 11
8810
8820
Pel 19
8870
8880
8890
8900
8910
8920
8930
8940
8950
8960
8970
Tomt 1
Tomt 4
Tomt Nr. 5
9010
Tomt 9
Tomt 11
Tomt Nr. 12
Tomt 10
Tomt 8
Pel Nr. 49
9090
Eierrepresentant
Notevarp Olav Falck
Notevarp Tomm Falck
Notevarp Erik Falck
Kleppe Ørjan
Falck Georg
Høydal Tore
Holmås Harald Otto
Lofthus Marit
Berg Eirik Eugen
Pihl Steinar
Fanebust Vibecke
Ottesen Trine J Kieszek
Brekkhus Harald
Johnsen Jan Reidar
Dahn Thomas Ingvald
Gullaksen Frank Morten
Ellingsen Leif Johan
Haugland Knut Idar
Vasset Harald
Lauvås Atle Gelin
Skår Anne Karin Falck
Steiner Elin Falck
Skår Anne Karin Falck
Steiner Elin Falck
Kleppe Marianne Falck
Falck Eva
Falck Erik
Falck Erik
Bøckmann Olaf
Tenold Petter
Dale Anne Karin
Hesthamar Steinar J
Eiendom
21 / 875 / 0 / 0
21 / 876 / 0 / 0
21 / 877 / 0 / 0
21 / 878 / 0 / 0
21 / 879 / 0 / 0
21 / 880 / 0 / 0
21 / 881 / 0 / 0
21 / 882 / 0 / 0
21 / 885 / 0 / 0
21 / 887 / 0 / 0
21 / 888 / 0 / 0
21 / 889 / 0 / 0
21 / 890 / 0 / 0
21 / 891 / 0 / 0
21 / 892 / 0 / 0
21 / 893 / 0 / 0
21 / 894 / 0 / 0
21 / 895 / 0 / 0
21 / 896 / 0 / 0
21 / 897 / 0 / 0
21 / 898 / 0 / 0
21 / 899 / 0 / 0
21 / 900 / 0 / 0
21 / 901 / 0 / 0
21 / 902 / 0 / 0
21 / 903 / 0 / 0
21 / 904 / 0 / 0
21 / 905 / 0 / 0
21 / 906 / 0 / 0
21 / 907 / 0 / 0
21 / 908 / 0 / 0
21 / 909 / 0 / 0
Takst
822 000
1 157 000
1 195 000
692 000
294 000
622 000
608 000
254 000
828 000
1 447 000
1 106 000
1 221 000
947 000
228 000
1 329 000
1 047 000
1 157 000
1 177 000
143 000
978 000
810 000
864 000
848 000
269 000
227 000
188 000
780 000
186 000
1 056 000
528 000
528 000
1 072 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
822 000
1 157 000
1 195 000
692 000
294 000
622 000
608 000
254 000
828 000
1 447 000
1 106 000
1 221 000
947 000
228 000
1 329 000
1 047 000
1 157 000
1 177 000
143 000
978 000
810 000
864 000
848 000
269 000
227 000
188 000
780 000
186 000
1 056 000
528 000
528 000
1 072 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 877
4 049
4 182
2 422
1 029
2 177
2 128
889
2 898
5 064
3 871
4 884
3 788
798
5 316
3 664
4 049
4 708
500
3 912
3 240
3 024
3 392
941
908
752
2 730
744
4 224
1 848
1 848
4 288
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 90
Adresse
Skeie
Rosselandsvegen 228
Rosselandsvegen 235
Rosselandsvegen 191
Gamlestølen 21
Gamlestølen 22
Gamlestølen 23
Gamlestølen 24
Gamlestølen 31
Gamlestølen 32
Gamlestølen 19
Gamlestølen 18
Gamlestølen 28
Gamlestølen 29
Gamlestølen 30
Gamlestølen 20
Gamlestølen 27
Gamlestølen 12
Pel 25
Rosselandsvegen 208
Kvamskogen
Rosselandsvegen 199
Kvernevollen
Utsikten
Kvernasletto
Rosselandsvegen 142
Svadelfare
Sollund
Solstrånd
Fjellheimen
Kvilhaug
Eierrepresentant
Ekeberg Hans
Rosseland Johnny
Rosseland Knut
Rosseland Olav H
Bakkelid Else Marie
Rogne Lars
Knutsen Gerd Lillian Damm
Johansson Harald
Hesjedal Bjørn Tore
Madsen Arne
Endresen Even Michal
Grønevik Olav
Ekanger Jan Bjørn
Haugland Eirik
Pettersen Åse Karin
Vindenes Ole O
Sunde Petter
Skille Peter
Bugge Jan Erik
Langedal Øyvind Atle
Holt Svein
Holt Svein
Ødegård Erik
Kvernavollen Camping As
Stiftelsen Solhovden
Helland Olga Marie
Byrkjeland Egil
Jansen Trond Frank
Ystebø Rune
Garvik Jonny
Lund Thorleif
Valland Øyvind
Eiendom
21 / 913 / 0 / 0
22 / 1 / 0 / 0
22 / 4 / 0 / 0
22 / 5 / 0 / 0
22 / 5 / 1 / 0
22 / 5 / 2 / 0
22 / 5 / 3 / 0
22 / 5 / 4 / 0
22 / 5 / 5 / 0
22 / 5 / 6 / 0
22 / 5 / 7 / 0
22 / 5 / 8 / 0
22 / 5 / 9 / 0
22 / 5 / 10 / 0
22 / 5 / 11 / 0
22 / 5 / 12 / 0
22 / 5 / 13 / 0
22 / 5 / 14 / 0
22 / 5 / 15 / 0
22 / 5 / 16 / 0
22 / 6 / 0 / 0
22 / 6 / 0 / 0
22 / 7 / 0 / 0
22 / 9 / 0 / 0
22 / 10 / 0 / 0
22 / 11 / 0 / 0
22 / 12 / 0 / 0
22 / 14 / 0 / 0
22 / 15 / 0 / 0
22 / 16 / 0 / 0
22 / 17 / 0 / 0
22 / 19 / 0 / 0
Takst
872 000
892 000
299 000
1 325 000
639 000
575 000
944 000
639 000
639 000
864 000
612 000
824 000
655 000
603 000
702 000
585 000
910 000
703 000
930 000
860 000
621 000
0
630 000
1 366 000
1 564 000
161 000
1 314 000
314 000
659 000
254 000
630 000
763 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
872 000
892 000
299 000
1 325 000
639 000
575 000
944 000
639 000
639 000
864 000
612 000
824 000
655 000
603 000
702 000
585 000
910 000
703 000
930 000
860 000
621 000
0
630 000
1 366 000
1 564 000
161 000
1 314 000
314 000
659 000
254 000
630 000
763 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 488
3 122
1 046
4 637
2 236
2 012
3 304
2 236
2 236
3 024
2 142
2 884
2 292
2 110
2 457
2 047
3 185
2 460
3 255
3 010
2 173
0
2 205
4 781
5 474
563
4 599
1 099
2 306
889
2 205
2 670
Fritak
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 91
Adresse
Kvile
Moltu
Fjellfri
Kvernatun
Lyngtun
Hovden
Solhaug
Skogtun
Rosselandsvegen 138
Utnetun
Longvassbu
Furulund
Rosselandsvegen 148
Bekkely
Brotet
Helgebu
Furukollen
Brandbu
Kvednabu
Gunborg
Snøheim
Kvednaheimen
Skogbu
Soltun
Kvednabu
Blåtun
Fjellbu
Kvednabu I
Kvednaskogen
Myrum
Bjørkelund
Eierrepresentant
Sandven Geirmund
Herland Mary Irene
Bøckmann Kari
Flåten Cafe As
Hummelsund Inger S C
Rosseland Johannes Dødsbu
Brigtsen Ragnar
Nytveit Andreas
Helle Rune
Rongved Arne
Soltvedt Stig Halvor
Frantzen Tone-Lise
Tvedt Sigurd
Guntvedt Mari Lundschien
Andersen Arild Greve
Varden Kirsten
Bøckmann Kari
Reiso Sigve
Knutsen Martin
Eide Helga
Fosso Gunnvald
Johannesen Leif Ingvard
Bratli Remy André
Søvik Gro Birkeland
Birkeland Roger
Skår Leif
Holt Svein
Helvik Øivind Fridtjof
Ødegaard Sigurd
Wilhelmsen Håkon
Dahle Rune
Holdhus Alf
Eiendom
22 / 20 / 0 / 0
22 / 21 / 0 / 0
22 / 22 / 0 / 0
22 / 23 / 0 / 0
22 / 24 / 0 / 0
22 / 26 / 0 / 0
22 / 27 / 0 / 0
22 / 28 / 0 / 0
22 / 29 / 0 / 0
22 / 30 / 0 / 0
22 / 31 / 0 / 0
22 / 32 / 0 / 0
22 / 33 / 0 / 0
22 / 34 / 0 / 0
22 / 35 / 0 / 0
22 / 36 / 0 / 0
22 / 37 / 0 / 0
22 / 38 / 0 / 0
22 / 39 / 0 / 0
22 / 41 / 0 / 0
22 / 42 / 0 / 0
22 / 43 / 0 / 0
22 / 44 / 0 / 0
22 / 45 / 0 / 0
22 / 46 / 0 / 0
22 / 48 / 0 / 0
22 / 49 / 0 / 0
22 / 50 / 0 / 0
22 / 51 / 0 / 0
22 / 52 / 0 / 0
22 / 54 / 0 / 0
22 / 55 / 0 / 0
Takst
310 000
1 139 000
1 026 000
1 561 000
964 000
210 000
240 000
1 639 000
1 520 000
819 000
1 059 000
954 000
400 000
827 000
1 014 000
887 000
96 000
521 000
642 000
309 000
519 000
600 000
244 000
335 000
291 000
800 000
300 000
617 000
22 000
1 043 000
1 089 000
259 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310 000
1 139 000
1 026 000
1 561 000
964 000
210 000
240 000
1 639 000
1 520 000
819 000
1 059 000
954 000
400 000
827 000
1 014 000
887 000
96 000
521 000
642 000
309 000
519 000
600 000
244 000
335 000
291 000
800 000
300 000
617 000
22 000
1 043 000
1 089 000
259 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 085
3 986
3 591
5 463
3 856
840
960
5 736
5 320
2 866
4 236
3 339
1 400
2 894
3 549
3 104
384
1 823
2 247
1 081
1 816
2 100
854
1 172
1 018
2 800
1 200
2 159
77
3 650
3 811
1 036
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 92
Adresse
Skartun
Maribu
Skogsbu
Lundebo
Aasebu
Kakebu
Myrtun
Venabu
Olabu
Fasmerseter
Aasagard
Bekketun
Sollid
Nolten
Kallhagen
Fjellkos
Nickebu
Rosselandsvegen 146
Kvednahiet
Tomt Nr 22
Tomt Nr 4
Tomt Nr 5
Tomt Nr 13
Tomt Nr 9
Tomt Nr 12
Tomt Nr 14
Tomt Nr 23
Rosselandsvegen 212
Rosselandsvegen 237
Tomt Nr.20
Eierrepresentant
Wilhelmsen Øyvind
Holdhus Alf
Wilhelmsen Svein Normann
Halvorsen Kato Brun
Straume Torleif
Tystad Sissel Hopland
Olsen Karl Ansgar
Eltvik Terje Rønning
Bertelsen Tove Karin
Jacobsen Knut Ivar
Oldereid Johanne Jensine
Rosseland Harald
Rosseland Kåre
Steine Harald
Igesund Alf
Tvedt Alf Martin
Mittet Thor
Birkenes Svanhild Og Morten
Holt Arvid
Hytteforeningen Eit Aker
Solutions
Hannisdal Laila Ellinor
Birkeland Steinar
Jakobsen Svein
Bommen Jan Olaf
Reime Stein Martin
Nesse Nils Gunnar
Åsen Dagfinn Nils
Holt Svein
Rosseland Jan
Moldestad Aslaug
Thuen Tore Lars
22 / 56 / 0 / 0
22 / 57 / 0 / 0
22 / 59 / 0 / 0
22 / 60 / 0 / 0
22 / 61 / 0 / 0
22 / 62 / 0 / 0
22 / 63 / 0 / 0
22 / 64 / 0 / 0
22 / 65 / 0 / 0
22 / 66 / 0 / 0
22 / 67 / 0 / 0
22 / 68 / 0 / 0
22 / 71 / 0 / 0
22 / 72 / 0 / 0
22 / 73 / 0 / 0
22 / 74 / 0 / 0
22 / 75 / 0 / 0
22 / 77 / 0 / 0
22 / 78 / 0 / 0
22 / 80 / 0 / 0
Takst
785 000
791 000
321 000
818 000
1 400 000
1 103 000
756 000
609 000
558 000
1 364 000
302 000
519 000
430 000
270 000
300 000
732 000
907 000
1 208 000
416 000
533 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785 000
791 000
321 000
818 000
1 400 000
1 103 000
756 000
609 000
558 000
1 364 000
302 000
519 000
430 000
270 000
300 000
732 000
907 000
1 208 000
416 000
533 000
22 / 81 / 0 / 0
22 / 82 / 0 / 0
22 / 83 / 0 / 0
22 / 84 / 0 / 0
22 / 85 / 0 / 0
22 / 86 / 0 / 0
22 / 87 / 0 / 0
22 / 88 / 0 / 0
22 / 89 / 0 / 0
22 / 90 / 0 / 0
22 / 91 / 0 / 0
719 000
546 000
837 000
750 000
787 000
572 000
863 000
2 609 000
1 019 000
530 000
799 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719 000
546 000
837 000
750 000
787 000
572 000
863 000
2 609 000
1 019 000
530 000
799 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 747
2 768
1 284
2 863
4 900
3 860
2 646
2 131
1 953
4 774
1 057
1 816
1 505
945
1 050
2 562
3 174
4 228
1 456
1 865
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 516
1 911
2 929
2 625
2 754
2 002
3 020
9 131
3 566
1 855
2 796
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 93
Adresse
Rosselandsvegen 214
Tomt Nr. 88
Tomt Nr. 11
Tomt Nr. 18
Tomt Nr. 19
Tomt 17
Tomt 15 Og 16
Tomt 4
Tomt 6
Tomt 2
Tomt 1
Tomt 3
Tomt 5
Tomt 25
Tomt 24
Tomt H 9 1
Tomt 21
Tomt 22
Tomt 26
Tomt 27
Tomt 28
Tomt 29
Tomt 30
Tomt 10
Tomt 31
Eierrepresentant
Landro Terje
Holt Elisabeth
Jenssen Jan Hilmar
Kleiven Aud
Rosseland Henrik
Søraas Rune
Glesnes Anne Lise
Ånes Halstein Magne
Holt Herbert
Erenstsen Espen
Øyen Jorunn
Holsen Malvin
Urdal Morten
Finne Eirik
Floen Liv
Eidesund Magne
Rong Håkon Børge
Fjelltveit Jan Ove
Ekrene Henrik Magne B
Golten Norvald Magnar
Glesnes Einar
Skarstein Gro H Øvstegård
Rosseland Dag
Ekren Berit
Tvedt Arne Henning
Sagstad Gunnar Berge
Skauge Martha N Knapskog
Rolland Vidar
Dahl Thorbjørn
Steen Bjørn
Holt Elisabeth
Hellevik Arild
Eiendom
22 / 92 / 0 / 0
22 / 93 / 0 / 0
22 / 95 / 0 / 0
22 / 96 / 0 / 0
22 / 97 / 0 / 0
22 / 98 / 0 / 0
22 / 99 / 0 / 0
22 / 100 / 0 / 0
22 / 101 / 0 / 0
22 / 102 / 0 / 0
22 / 103 / 0 / 0
22 / 104 / 0 / 0
22 / 107 / 0 / 0
22 / 108 / 0 / 0
22 / 109 / 0 / 0
22 / 110 / 0 / 0
22 / 111 / 0 / 0
22 / 112 / 0 / 0
22 / 113 / 0 / 0
22 / 114 / 0 / 0
22 / 115 / 0 / 0
22 / 117 / 0 / 0
22 / 118 / 0 / 0
22 / 119 / 0 / 0
22 / 120 / 0 / 0
22 / 121 / 0 / 0
22 / 122 / 0 / 0
22 / 123 / 0 / 0
22 / 124 / 0 / 0
22 / 125 / 0 / 0
22 / 126 / 0 / 0
22 / 127 / 0 / 0
Takst
810 000
2 159 000
1 098 000
828 000
742 000
946 000
1 032 000
868 000
702 000
912 000
743 000
870 000
984 000
786 000
981 000
1 039 000
1 198 000
1 045 000
850 000
1 452 000
1 145 000
1 083 000
992 000
1 300 000
1 023 000
1 006 000
909 000
1 120 000
1 500 000
990 000
984 000
1 027 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810 000
2 159 000
1 098 000
828 000
742 000
946 000
1 032 000
868 000
702 000
912 000
743 000
870 000
984 000
786 000
981 000
1 039 000
1 198 000
1 045 000
850 000
1 452 000
1 145 000
1 083 000
992 000
1 300 000
1 023 000
1 006 000
909 000
1 120 000
1 500 000
990 000
984 000
1 027 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 835
7 556
3 843
3 312
2 597
3 311
3 612
3 038
2 457
3 192
2 600
3 045
3 444
2 751
3 433
3 636
4 193
3 657
2 975
5 082
4 007
3 790
3 472
4 550
3 580
3 521
3 181
3 920
5 250
3 465
3 444
3 594
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 94
Adresse
Tomt 32
Tomt 33
Hyttetomt Del Av T 25
Tomt 11
Tomt 35
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 203
Tomt 204
Tomt 2
Tomt 8
Tomt 6
Tomt 7
Tomt 3
Tomt 4
Tomt B2/1
Tomt 43
Tomt 302
Tomt 303
Tomt B/T2
Tomt 10
Tomt 11
Tomt 12
Tomt 14
Tomt 15
Tomt 16
Tomt 17
Tomt 18
Tomt B2/T3
Tomt B2/T4
Eierrepresentant
Aadland Helge Alf
Taule Jack-Jarle
B Telle Eigedom As
Engelsen Leif Helge
Fadnes Ørjan
Øvretveit Norvald Bjørn
Snarberg Jarle Fritz
Rolland Nils Johan
Blavins Flemming
Sivertsen Greta Janicke
Jørgensen Reidun
Knutsen Reidar
Moen Gøran
Lokøy Leif M
Lindkvist Tone Merete
Sagstad Jan-Erik
Seljelid Rune
Holt Svein
Real Bygg &
Eiendomsutvikling As
Real Bygg &
Eiendomsutvikling As
Lokøy Åge
Ådland Sesilie
Andersen Trond Lohmann
Jacobsen Synnøve
Hagenes Kjetil
Hvidevoll Lars
Fjeldstad Trond
Honningsvåg Lillian L
Digernes Frode
Bergh Svein Petter
Scheie John-ove Steinar
Eiendom
22 / 128 / 0 / 0
22 / 129 / 0 / 0
22 / 130 / 0 / 0
22 / 131 / 0 / 0
22 / 133 / 0 / 0
22 / 134 / 0 / 0
22 / 135 / 0 / 0
22 / 136 / 0 / 0
22 / 137 / 0 / 0
22 / 138 / 0 / 0
22 / 139 / 0 / 0
22 / 140 / 0 / 0
22 / 141 / 0 / 0
22 / 142 / 0 / 0
22 / 143 / 0 / 0
22 / 144 / 0 / 0
22 / 145 / 0 / 0
22 / 146 / 0 / 0
22 / 147 / 0 / 0
22 / 148 / 0 / 0
22 / 149 / 0 / 0
22 / 150 / 0 / 0
22 / 151 / 0 / 0
22 / 152 / 0 / 0
22 / 153 / 0 / 0
22 / 154 / 0 / 0
22 / 155 / 0 / 0
22 / 156 / 0 / 0
22 / 157 / 0 / 0
22 / 158 / 0 / 0
22 / 159 / 0 / 0
Takst
923 000
933 000
850 000
778 000
145 000
723 000
908 000
906 000
1 360 000
1 328 000
1 267 000
1 235 000
843 000
915 000
953 000
947 000
905 000
151 000
135 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
923 000
933 000
850 000
778 000
145 000
723 000
908 000
906 000
1 360 000
1 328 000
1 267 000
1 235 000
843 000
915 000
953 000
947 000
905 000
151 000
135 000
181 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
926 000
1 242 000
1 268 000
1 471 000
1 197 000
1 489 000
975 000
1 309 000
1 271 000
1 832 000
1 895 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 230
3 265
2 975
2 723
580
2 530
3 178
3 171
4 760
4 648
4 434
4 322
2 950
3 202
3 335
3 314
3 167
604
472
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
181 000
4‰
633
Ingen
926 000
1 242 000
1 268 000
1 471 000
1 197 000
1 489 000
975 000
1 309 000
1 271 000
1 832 000
1 895 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 241
4 347
4 438
5 148
4 189
5 211
3 412
5 236
4 448
6 412
6 632
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 95
Adresse
Tomt B2/T4
Rosselandsvegen 197
Tomt 206
Tomt H. 9. 2
Tomt H 9.3
1680
1680
Rosselandsvegen 20
Dalatunvegen 24
Rosselandsvegen 10
Steinsdalsvegen 226
Steinsdalsvegen 247
Rosselandsvegen 2
Rosselandsvegen 4
Rosselandsvegen 3
Steinsdalsvegen 234
Øvstetun
Rosselandsvegen 6
Steinsdalsvegen 230
Skansen
Tufteland
Fossane
Fosslid
Steinsdalsvegen 222
Steinsdalsvegen 220
Haugli
Rosselandsvegen 125
Rosselandsvegen 14
Fjærabygda 15
Steinsdalsvegen 196
Eierrepresentant
Scheie John-ove Steinar
Skår Leif
Syltøy Svein
Vikne Ove
Wæhle Trond
Markeset Svein
Legreid Trond
Olsen Tom Ove
Legreid Trond
Reiso Sigve
Øvsthus Henning
Rykken Gunnvor Helen
Tufteland Olav
Vinje Gunnvor
Øvsthus Henning
Fossatun Souvenir As
Kvam Kommune
Byrkjeland Bjarne
Telstø Bjarte
Steine Sverre Dødsbu
Neteland Olve
Øvsthus Torbjørn
Steine Sverre Dødsbu
Tufteland Åsmund
Krogsrud Anna Dødsbu
Tufteland Arne
Øvsthus Gjermund
Fanebust Kenneth
Steine Sverre Dødsbu
Sørheim Christoffer N
Birkeland Stian
Midthus Olaf
Midthus Lars Rune
Eiendom
22 / 159 / 0 / 0
22 / 160 / 0 / 0
22 / 162 / 0 / 0
22 / 163 / 0 / 0
22 / 164 / 0 / 0
22 / 168 / 0 / 1
22 / 168 / 0 / 2
22 / 168 / 0 / 3
22 / 168 / 0 / 4
22 / 170 / 0 / 0
23 / 1 / 0 / 0
23 / 2 / 0 / 0
23 / 4 / 0 / 0
23 / 5 / 0 / 0
23 / 7 / 0 / 0
23 / 8 / 0 / 0
23 / 9 / 0 / 0
23 / 10 / 0 / 0
23 / 12 / 0 / 0
23 / 20 / 0 / 0
23 / 22 / 0 / 0
23 / 25 / 0 / 0
23 / 26 / 0 / 0
23 / 28 / 0 / 0
23 / 29 / 0 / 0
23 / 30 / 0 / 0
23 / 31 / 0 / 0
23 / 32 / 0 / 0
23 / 35 / 0 / 0
23 / 36 / 0 / 0
23 / 39 / 0 / 0
24 / 1 / 0 / 0
24 / 3 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 895 000
100% Bunnfradrag
0
1 895 000 Promillesats
4‰
6 632
1 023 000 100%
0
1 023 000
4‰
3 580
971 000 100%
0
971 000
4‰
3 398
904 000 100%
0
904 000
4‰
3 616
895 000 100%
0
895 000
4‰
3 580
843 000 100%
0
843 000
4‰
3 372
843 000 100%
0
843 000
4‰
3 372
843 000 100%
0
843 000
4‰
3 372
843 000 100%
0
843 000
4‰
3 372
127 000 100%
0
127 000
4‰
444
1 199 000 100%
0
1 199 000
4‰
4 196
1 784 000 100%
0
1 784 000
4‰
6 244
1 378 000 100%
0
1 378 000
4‰
4 823
787 000 100%
0
787 000
4‰
2 754
529 000 100%
0
529 000
4‰
1 851
645 000 100%
0
645 000
7‰
4 515
53 000 100%
0
53 000
7‰
371
1 474 000 100%
0
1 474 000
7‰
10 318
228 000 100%
0
228 000
4‰
798
300 000 100%
0
300 000
4‰
1 050
979 000 100%
0
979 000
4‰
3 426
977 000 100%
0
977 000
4‰
3 419
137 000 100%
0
137 000
4‰
479
203 000 100%
0
203 000
4‰
710
275 000 100%
0
275 000
4‰
962
109 000 100%
0
109 000
4‰
381
1 052 000 100%
0
1 052 000
4‰
3 682
1 588 000 100%
0
1 588 000
4‰
5 558
145 000 100%
0
145 000
4‰
507
1 290 000 100%
0
1 290 000
4‰
4 515
1 667 000 100%
0
1 667 000
4‰
5 834
1 465 000 100%
0
1 465 000
4‰
5 127
1 879 000 100%
0
1 879 000
4‰
6 576
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 96
Adresse
Fjærabygda 6
Fjærabygda 55
Gjeltelia 32
Gjeltelia 31
Gjeltelia 9
Gjeltelia 34
Gjeltelia 29
Gjeltelia 21
Gjeltelia 30
Gjeltelia 8
Gjeltelia 25
Gjeltelia 37
Gjeltelia 38
Gjeltelia 11
Gjeltelia 24
Fjærabygda 25
Fjellro
Dalatunvegen 27
Bjørketun
Mobu
Elvetun
Nymark
Solhaug
Dalatunvegen 28
Haugatun Ii
Helgatun
Solrød
Litlo 2
Bekkebu
Helgero
Utsyn
Einarbu
Eierrepresentant
Sivertsen Jan Aril
Aarhus Georg
Børslid Ester Helene
Torstensen Carsten
Abrahamsen Arthur
Johannessen Einar
Klæboe Nina Sissel
Devik Asbjørn
Andersen Kjell
Hellebø Hans
Wallem Rolf
Haugsdal Annlaug
Søviknes Magne
Lie Lars
Bjerkvig Rolf
Aarhus Magnus
Romarheim Liv Johanne Mo
Øvsthus Sjur
Bjørke Janicke Liland
Byrkjeland Johannes O
Midttun Håkon
Søvik Jan
Hammersland Stig
Rogdaberg Terje
Hordaland Fylkeskommune
Fanebust Vivian Riple
Eriksen Helge Inge
Brekne Richard Sheldon L
Svåsand Toril
Takvam Kåre
Herfindal Margunn
Monclair Frank
Eiendom
24 / 6 / 0 / 0
25 / 1 / 0 / 0
25 / 1 / 1 / 0
25 / 1 / 3 / 0
25 / 1 / 4 / 0
25 / 1 / 6 / 0
25 / 1 / 8 / 0
25 / 1 / 9 / 0
25 / 1 / 10 / 0
25 / 1 / 11 / 0
25 / 1 / 16 / 0
25 / 1 / 17 / 0
25 / 1 / 18 / 0
25 / 1 / 21 / 0
25 / 1 / 22 / 0
25 / 2 / 0 / 0
25 / 5 / 0 / 0
25 / 6 / 0 / 0
25 / 7 / 0 / 0
25 / 8 / 0 / 0
25 / 9 / 0 / 0
25 / 10 / 0 / 0
25 / 11 / 0 / 0
25 / 13 / 0 / 0
25 / 14 / 0 / 0
25 / 15 / 0 / 0
25 / 16 / 0 / 0
25 / 17 / 0 / 0
25 / 18 / 0 / 0
25 / 19 / 0 / 0
25 / 20 / 0 / 0
25 / 21 / 0 / 0
Takst
580 000
3 500 000
555 000
595 000
598 000
488 000
629 000
567 000
518 000
595 000
598 000
518 000
518 000
569 000
569 000
1 798 000
300 000
488 000
684 000
347 000
881 000
479 000
432 000
1 670 000
38 000
338 000
598 000
358 000
217 000
712 000
457 000
606 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580 000
3 500 000
555 000
595 000
598 000
488 000
629 000
567 000
518 000
595 000
598 000
518 000
518 000
569 000
569 000
1 798 000
300 000
488 000
684 000
347 000
881 000
479 000
432 000
1 670 000
38 000
338 000
598 000
358 000
217 000
712 000
457 000
606 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 320
Ingen
12 250
§ 5 h delvis landbruk
1 942
Ingen
2 082
Ingen
2 093
Ingen
1 708
Ingen
2 201
Ingen
1 984
Ingen
1 813
Ingen
2 082
Ingen
2 093
Ingen
1 813
Ingen
1 813
Ingen
1 991
Ingen
1 991
Ingen
6 293
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
1 708
§ 5 h delvis landbruk
2 394
Ingen
1 388
Ingen
3 083
Ingen
1 676
Ingen
1 512
Ingen
5 845
Ingen
133 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 183
Ingen
2 093
Ingen
1 253
Ingen
759
Ingen
2 492
Ingen
1 599
Ingen
2 121
Ingen
Side 97
Adresse
Ty I Ly
Bjørkely
Utsyn
Fjellkvil
Ilebo
Birkebakken
Haugatun Iii
Pepparhaug
Guriplass
Bjørkhaug
Myrane
Heia
Ovebu
Utsyn 2
Hedlo
Sletto
Bjørkehaugen
Solhaug
Fagerli
Siribu
Elvaly
Dalatunvegen 32
Myrtun
Einarbu Ii
Kikut
Gjeltelidfoten
Elvebakken
Gjeltelia 3
Gjeltelia 19
Fylkesveg 128-Århus
Eierrepresentant
Pedersen Lars Magnus
Karlsen Trond Atle
Tjoflåt Harald
Sætre Wenche
Arnesen John Åge
Thorson Dag
Norheimsund Vidaregåande
Skule
Grønhaug Jan
Frøland Gunnar
Norevik Torill
Olsen Svein Walter
Pedersen Johnny Marton
Oldervoll Alf
Herfindal Helga
Fanebust Vivian Riple
Mathiassen Terje
Lien Anne C
Grønhaug Jan
Helland Ole Herlof
Frantzen Pål
Døssland Gustav M
Tillung Leif
Nordstrønen Bjørn
Aarhus Georg
Vik Ottar
Kobbeltvedt Jon Rune
Matre Kjell Åge
Nordland Bjørn
Hordaland Fylkeskommune
Løvset Odd
Statens Vegvesen Region Ve
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
679 000
559 000
114 000
304 000
402 000
535 000
114 000
25 / 32 / 0 / 0
25 / 33 / 0 / 0
25 / 34 / 0 / 0
25 / 35 / 0 / 0
25 / 36 / 0 / 0
25 / 37 / 0 / 0
25 / 38 / 0 / 0
25 / 39 / 0 / 0
25 / 40 / 0 / 0
25 / 41 / 0 / 0
25 / 42 / 0 / 0
25 / 43 / 0 / 0
25 / 44 / 0 / 0
25 / 45 / 0 / 0
25 / 46 / 0 / 0
25 / 47 / 0 / 0
25 / 48 / 0 / 0
25 / 49 / 0 / 0
25 / 53 / 0 / 0
25 / 55 / 0 / 0
25 / 58 / 0 / 0
25 / 59 / 0 / 0
25 / 61 / 0 / 0
25 / 62 / 0 / 0
347 000
522 000
686 000
608 000
746 000
781 000
1 346 000
399 000
534 000
872 000
141 000
578 000
778 000
653 000
1 556 000
1 368 000
186 000
810 000
817 000
760 000
892 000
691 000
517 000
166 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
347 000
522 000
686 000
608 000
746 000
781 000
1 346 000
399 000
534 000
872 000
141 000
578 000
778 000
653 000
1 556 000
1 368 000
186 000
810 000
817 000
760 000
892 000
691 000
517 000
166 000
25 / 22 / 0 / 0
25 / 24 / 0 / 0
25 / 25 / 0 / 0
25 / 26 / 0 / 0
25 / 28 / 0 / 0
25 / 29 / 0 / 0
25 / 30 / 0 / 0
679 000
559 000
114 000
304 000
402 000
535 000
114 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 376
Ingen
1 956
Ingen
456
Ingen
1 064
Ingen
1 407
Ingen
1 872
Ingen
399 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 214
Ingen
1 827
Ingen
2 401
Ingen
2 128
Ingen
2 611
Ingen
2 733
Ingen
4 711
Ingen
1 396
Ingen
1 869
Ingen
3 052
Ingen
564
Ingen
2 023
Ingen
2 723
Ingen
2 285
Ingen
5 446
Ingen
4 788
Ingen
744
Ingen
2 835
Ingen
2 859
Ingen
2 660
Ingen
3 122
Ingen
2 418 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 809
Ingen
581 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 98
Adresse
Tomt 2
Tomt 23
Heleberhaugen 8
Heleberhaugen 12
Tomt 22
Tomt 4
Heleberhaugen 10
Heleberhaugen 24
Heleberhaugen 21
Heleberhaugen 13
Heleberhaugen 4
Heleberhaugen 11
Tomt 18
Heleberhaugen 6
Heleberhaugen 22
Tomt 50
Tomt 52
Tomt 51
Tomt 39
Tomt 62
Tomt 63
Tomt 84
Tomt 54
Tomt 61
Tomt 47
Tomt 59
Tomt 64
Tomt 65
Tomt 68
Tomt 71
Tomt 77
Eierrepresentant
Alvheim Magne Karsten
Eeg Ottar
Steine Berit
Nygård Leif
Isaksen Cato
Selheim Stein Eirik Rinke
Lid Arne
Øvsthus Heine
Fanebust Ørjan
Skjerven Solveig Bjørg
Neteland Sondre
Haveland Tor
Olsen Jan Erik
Neteland Helge
Stue Eivind Kaland
Hjartåker Svein
Hobrad Kurt Eirik
Stiegler Bente Og Rune
Lohne Paal
Rivenes Magne
Thorsvik Hans Agnar
Bakke Asbjørn Kristian
Jacobsen Tom Steen
Helland Hans Haktor
Wiesener Tor Inge
Moldskred Arve
Fjeld Kåre
Lohne Stein
Rasmussen Odd Louis
Svendsen Øystein
Algrøy Svein-Kåre
Gaugstad Erlend
Eiendom
25 / 63 / 0 / 0
25 / 64 / 0 / 0
25 / 65 / 0 / 0
25 / 66 / 0 / 0
25 / 68 / 0 / 0
25 / 69 / 0 / 0
25 / 70 / 0 / 0
25 / 71 / 0 / 0
25 / 72 / 0 / 0
25 / 73 / 0 / 0
25 / 74 / 0 / 0
25 / 75 / 0 / 0
25 / 76 / 0 / 0
25 / 77 / 0 / 0
25 / 80 / 0 / 0
25 / 81 / 0 / 0
25 / 82 / 0 / 0
25 / 83 / 0 / 0
25 / 84 / 0 / 0
25 / 85 / 0 / 0
25 / 87 / 0 / 0
25 / 88 / 0 / 0
25 / 89 / 0 / 0
25 / 90 / 0 / 0
25 / 91 / 0 / 0
25 / 92 / 0 / 0
25 / 93 / 0 / 0
25 / 94 / 0 / 0
25 / 95 / 0 / 0
25 / 96 / 0 / 0
25 / 97 / 0 / 0
25 / 98 / 0 / 0
Takst
694 000
790 000
1 747 000
1 429 000
807 000
767 000
300 000
2 034 000
2 539 000
1 358 000
1 838 000
2 228 000
542 000
1 969 000
1 739 000
300 000
1 157 000
1 042 000
1 314 000
1 334 000
1 719 000
1 098 000
158 000
1 137 000
1 331 000
1 167 000
1 232 000
1 395 000
1 159 000
1 129 000
1 179 000
1 145 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694 000
790 000
1 747 000
1 429 000
807 000
767 000
300 000
2 034 000
2 539 000
1 358 000
1 838 000
2 228 000
542 000
1 969 000
1 739 000
300 000
1 157 000
1 042 000
1 314 000
1 334 000
1 719 000
1 098 000
158 000
1 137 000
1 331 000
1 167 000
1 232 000
1 395 000
1 159 000
1 129 000
1 179 000
1 145 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 429
2 765
6 114
5 001
2 824
2 684
1 050
7 119
8 886
4 753
6 433
7 798
1 897
6 891
6 086
1 200
4 049
3 647
4 599
4 669
6 016
3 843
553
3 979
4 658
4 084
4 312
4 882
4 056
3 951
4 126
4 580
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 99
Adresse
Tomt 81
Tomt 85
Tomt 86
Tomt 87
Tomt 48
Tomt 82
Gjeltelia 1
Tomt 49
Tomt 60
Tomt 72
Tomt 74
Tomt 83
Tomt 45
Tomt 44
Heleberhaugen 2
Tomt 55
Tomt 53
Tomt 56
Tomt 57
Tomt 69
Tomt 66
Tomt 67
Tomt 70
Tomt 75
Gjeltelia 28
Gjeltelia 12
Gjeltelia 10
Gjeltelia 27
T 78
Tomt 79 Reg Plan
Tomt 76
Eierrepresentant
Kaland Irene
Jakobsen Preben Lind
Nystad Morten
Andersen Jan Baartvedt
Aase Hildegunn Og Rud
Erling
Erichsen Ove
Vie Bjørn
Oksnes Jørn
Mohn Ekaterina
Gandrudbakken Erik
Borgen Kristian
Tennebekk Stig
Bentsen Jan Arvid
Nilsen Magne
Aarhus Oddbjørg Steine
Ulvesæter Tore
Husebø Geir
Panorama Eigedomsutvikling
Mortmannsgård Christian F
Jentoft Alf Erik
Jørgensen Arnfinn Dyrøy
Opsahl-Engen Arne
Skjelvan Rune A Valle
Hamarhaug Mikal
Forthun Kjell Arvid
Nødtvedt Oddbjørn
Sivertsen Magne
Bakk Knut Gunnar
Kvamskogen Property As
Havre Anne K Fyllingen
Tveit Geir Ove
25 / 99 / 0 / 0
25 / 100 / 0 / 0
25 / 101 / 0 / 0
25 / 102 / 0 / 0
25 / 103 / 0 / 0
Takst
1 083 000
1 019 000
1 208 000
1 377 000
1 053 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 083 000
1 019 000
1 208 000
1 377 000
1 053 000
25 / 104 / 0 / 0
25 / 105 / 0 / 0
25 / 106 / 0 / 0
25 / 107 / 0 / 0
25 / 108 / 0 / 0
25 / 109 / 0 / 0
25 / 110 / 0 / 0
25 / 111 / 0 / 0
25 / 112 / 0 / 0
25 / 113 / 0 / 0
25 / 114 / 0 / 0
25 / 115 / 0 / 0
25 / 116 / 0 / 0
25 / 117 / 0 / 0
25 / 119 / 0 / 0
25 / 120 / 0 / 0
25 / 121 / 0 / 0
25 / 122 / 0 / 0
25 / 123 / 0 / 0
25 / 124 / 0 / 0
25 / 125 / 0 / 0
25 / 126 / 0 / 0
25 / 127 / 0 / 0
25 / 128 / 0 / 0
25 / 129 / 0 / 0
25 / 130 / 0 / 0
858 000
683 000
1 084 000
1 448 000
1 360 000
158 000
1 129 000
803 000
1 350 000
947 000
986 000
1 249 000
200 000
1 181 000
1 024 000
1 143 000
1 077 000
1 210 000
943 000
595 000
783 000
598 000
935 000
155 000
1 308 000
1 168 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
858 000
683 000
1 084 000
1 448 000
1 360 000
158 000
1 129 000
803 000
1 350 000
947 000
986 000
1 249 000
200 000
1 181 000
1 024 000
1 143 000
1 077 000
1 210 000
943 000
595 000
783 000
598 000
935 000
155 000
1 308 000
1 168 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 790
3 566
4 228
4 819
3 685
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 003
2 390
3 794
5 068
4 760
632
3 951
2 810
5 400
3 314
3 944
4 371
700
4 133
3 584
4 000
3 769
4 235
3 300
2 082
2 740
2 093
3 272
620
4 578
4 672
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 100
Adresse
Gjeltelia 5
T 73
T 80
Tomt 46
Heleberhaugen 18
Heleberhaugen 20
Dalatunvegen 22
1390
Gjeltelia 26
Gjeltelia 7
Gjeltelia 6
Fjærabygda 116
Nesthus
Dalatunvegen 16
Steinsdalsvegen 202
Fjærabygda 51
Fjærabygda 40
Vetlevasshaugen
Sølihaug
Maritstova
Wigwam
Hytteli
Week-Endhytta
Hansbu
Vatnavollen
Sverresbu Ii
Steinsdalsvegen 200
Fjærabygda 44
Dalatunvegen 40
Vetlevasshaug Ii
Eierrepresentant
Gjerstad Oddvar Johan
Sæterstøl Tore
Instanes Bjørn
Stamneshagen Jan
Dalen Eigedom As
Dalen Eigedom As
Skogly Jan Henrik
Johannessen Thomas N
Johansen Svein
Nybø Ivar
Træland Egil
Falbach Tone
Stensland Unni
Aarhus Magnus
Lid Arne
Gamlem Solfrid
Aarhus Georg
Røberg Magnus
Førland Asbjørg
Wicklund-Hansen Gerd
Solvik Bjørn Tore / Solvik
Bente Edquist
Solberg Jon Kristian
Haugland Jan
Lillebøe Per Olav
Fag-Eigedom As
Andersen Bjørn Konrad
Dyrkorn Olav
Gamlem Norvald Alf
Steine Asbjørn
Hordaland Fylkeskommune
Steine Arne
Eiendom
Takst
25 / 131 / 0 / 0
25 / 132 / 0 / 0
25 / 133 / 0 / 0
25 / 134 / 0 / 0
25 / 135 / 0 / 0
25 / 136 / 0 / 0
25 / 137 / 0 / 0
25 / 139 / 0 / 0
25 / 140 / 0 / 0
25 / 141 / 0 / 0
25 / 142 / 0 / 0
25 / 143 / 0 / 0
26 / 1 / 0 / 0
26 / 2 / 0 / 0
26 / 3 / 0 / 0
26 / 4 / 0 / 0
26 / 5 / 0 / 0
26 / 6 / 0 / 0
26 / 7 / 0 / 0
26 / 8 / 0 / 0
26 / 9 / 0 / 0
598 000
1 377 000
1 140 000
1 251 000
115 000
164 000
603 000
658 000
1 360 000
900 000
997 000
818 000
1 589 000
0
1 157 000
2 035 000
695 000
864 000
680 000
676 000
1 071 000
26 / 10 / 0 / 0
26 / 11 / 0 / 0
26 / 12 / 0 / 0
26 / 14 / 0 / 0
26 / 15 / 0 / 0
26 / 17 / 0 / 0
26 / 19 / 0 / 0
26 / 20 / 0 / 0
26 / 21 / 0 / 0
26 / 22 / 0 / 0
900 000
1 147 000
824 000
430 000
565 000
544 000
349 000
2 526 000
16 567 000
245 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
598 000
1 377 000
1 140 000
1 251 000
115 000
164 000
603 000
658 000
1 360 000
900 000
997 000
818 000
1 589 000
0
1 157 000
2 035 000
695 000
864 000
680 000
676 000
1 071 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 000
1 147 000
824 000
430 000
565 000
544 000
349 000
2 526 000
16 567 000
245 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
Skatt
2 093
5 508
3 990
4 378
402
574
2 110
2 303
5 440
3 150
3 489
3 272
5 561
0
4 049
7 122
2 432
3 024
2 380
2 366
3 748
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3 150
Ingen
4 014
Ingen
2 884
Ingen
1 505
Ingen
1 977
Ingen
1 904
Ingen
1 221
Ingen
8 841
Ingen
115 969 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
980
Ingen
Side 101
Adresse
Grønlid
Klokkarhaugen
Bjørknes
Skogheim
Løkane
Bjørkhaug
Fjærabygda 43
Dalatunvegen 23
Ernestlund
Tymberviki
Høgtun
Lyngtun
Litun
Strandbu
Skogstad
Bjørkelia
Bjørkelund
Vetletun
Fjellnabben
Trimtun
Turibu
Lynghaug
Skogatun
Tømmeråsen I
Nillebu
Bjørnebu
Myrmo
Hadle
Veslevasstun
Tømmeråsen Ii
Fimijam
Eierrepresentant
Øvrevik Tove Johanne
Skjoldal Jan Magne
Østerbø Sverre Leif Dødsbu
Bergesen Einar
Nesthus Ingerid
Rasmussen Gunvor Roalset
Brekke Harald
Bergan Kristin
Erenstsen Hans Jacob
Ødven Alf Helge
Birkeland Johnny Ove
Aibel As
Skeie Randi Margrete
Hystad Eva
Iversen Jan Gunnar
Mikkelborg Mari
Gjelsvik Frode
Hunt Robert Calum
Øvreås Helge
Riisnæs Beate Eide
Karlsen Trond Atle
Neteland Øystein Dødsbu
Mercur Invest As
Mercur Invest As
Mercur Invest As
Steine Arne
Mo Pernhilda M
Mercur Invest As
Mercur Invest As
Løkjen As
Kjeilen Ove Faye
Andersen Bjørn Konrad
Eiendom
26 / 23 / 0 / 0
26 / 24 / 0 / 0
26 / 27 / 0 / 0
26 / 28 / 0 / 0
26 / 29 / 0 / 0
26 / 30 / 0 / 0
26 / 32 / 0 / 0
26 / 33 / 0 / 0
26 / 34 / 0 / 0
26 / 35 / 0 / 0
26 / 36 / 0 / 0
26 / 37 / 0 / 0
26 / 38 / 0 / 0
26 / 39 / 0 / 0
26 / 40 / 0 / 0
26 / 41 / 0 / 0
26 / 42 / 0 / 0
26 / 43 / 0 / 0
26 / 44 / 0 / 0
26 / 45 / 0 / 0
26 / 46 / 0 / 0
26 / 47 / 0 / 0
26 / 48 / 0 / 0
26 / 49 / 0 / 0
26 / 50 / 0 / 0
26 / 51 / 0 / 0
26 / 52 / 0 / 0
26 / 53 / 0 / 0
26 / 54 / 0 / 0
26 / 55 / 0 / 0
26 / 56 / 0 / 0
26 / 65 / 0 / 0
Takst
781 000
607 000
359 000
698 000
810 000
108 000
880 000
737 000
443 000
592 000
1 016 000
1 206 000
342 000
689 000
342 000
418 000
338 000
328 000
1 110 000
728 000
240 000
743 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
854 000
231 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781 000
607 000
359 000
698 000
810 000
108 000
880 000
737 000
443 000
592 000
1 016 000
1 206 000
342 000
689 000
342 000
418 000
338 000
328 000
1 110 000
728 000
240 000
743 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
854 000
231 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 733
2 124
1 256
2 443
2 835
378
3 080
2 579
1 550
2 072
3 556
4 221
1 197
2 411
1 368
1 463
1 183
1 148
3 885
2 548
960
2 600
1 200
1 200
1 200
1 050
1 050
1 200
1 050
1 050
2 989
924
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 102
Adresse
Eierrepresentant
Andersen Bjørn Konrad
Holm Steinar
Grindheim Jarl Gunnar
Seglem Torunn Rosenlund
Flåten Geir
Flåten Geir
Norheimsund Skiheis As
Dalatunvegen 21
Skogen Arne Asbjørn
Dalatunvegen 34
Skeie Frode
Fylkesveg 128-Nesthus Statens Vegvesen Region Ve
Tomt 21
Atterås Hugo
Tomt 22
Andersen Jonny Frantzen
Tomt 24
Mundal Otto Bernt
Tomt 20
Dahl Anders Johannes
Tomt 26
Eriksen Elias
Tomt 25
Opheim Sigbjørn
Tomt 23
Frantzen Per Gunnar
Tomt 28
Aalvik Johannes G
Tomt 36
Faye Astrid Sunde
Tomt 39
Andersen Rolf
Tomt 38
Fauske Anne Lise
Tomt 40
Tollefsen Terje Morten
Tomt 47
Jæger Jannicke
Tomt 37
Haugen Arvid Johan
Tomt 48
Træland Jan
Tomt 32
Aakre Ronald
Tomt 33
Blom Ove S
Tomt 19
Paulsen Vibeke Paskal
Tomt 9
Hodneland Henning
Tomt 41
Hilland Even
Tomt 42
Danielsen Trond
Tomt 35
Agasøster Bjørn
Eiendom
26 / 66 / 0 / 0
26 / 67 / 0 / 0
26 / 68 / 0 / 0
26 / 69 / 0 / 0
26 / 70 / 0 / 0
26 / 71 / 0 / 0
26 / 72 / 0 / 0
26 / 73 / 0 / 0
26 / 75 / 0 / 0
26 / 76 / 0 / 0
26 / 77 / 0 / 0
26 / 78 / 0 / 0
26 / 79 / 0 / 0
26 / 81 / 0 / 0
26 / 82 / 0 / 0
26 / 83 / 0 / 0
26 / 84 / 0 / 0
26 / 85 / 0 / 0
26 / 86 / 0 / 0
26 / 87 / 0 / 0
26 / 88 / 0 / 0
26 / 89 / 0 / 0
26 / 90 / 0 / 0
26 / 91 / 0 / 0
26 / 92 / 0 / 0
26 / 93 / 0 / 0
26 / 94 / 0 / 0
26 / 95 / 0 / 0
26 / 96 / 0 / 0
26 / 97 / 0 / 0
26 / 98 / 0 / 0
26 / 99 / 0 / 0
Takst
42 000
819 000
579 000
631 000
1 457 000
129 000
558 000
764 000
2 460 000
239 000
704 000
706 000
970 000
763 000
1 095 000
1 141 000
857 000
1 047 000
960 000
1 093 000
1 000 000
753 000
1 078 000
1 053 000
1 142 000
771 000
892 000
125 000
828 000
961 000
1 042 000
833 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 000
819 000
579 000
631 000
1 457 000
129 000
558 000
764 000
2 460 000
239 000
704 000
706 000
970 000
763 000
1 095 000
1 141 000
857 000
1 047 000
960 000
1 093 000
1 000 000
753 000
1 078 000
1 053 000
1 142 000
771 000
892 000
125 000
828 000
961 000
1 042 000
833 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
168
Ingen
2 866
Ingen
2 026
Ingen
2 208
Ingen
5 099
Ingen
516
Ingen
2 232
Ingen
2 674
Ingen
8 610
Ingen
836 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 464
Ingen
2 471
Ingen
3 395
Ingen
2 670
Ingen
3 832
Ingen
3 993
Ingen
2 999
Ingen
3 664
Ingen
3 360
Ingen
3 825
Ingen
3 500
Ingen
2 635
Ingen
3 773
Ingen
3 685
Ingen
3 997
Ingen
2 698
Ingen
3 122
Ingen
500
Ingen
2 898
Ingen
3 363
Ingen
3 647
Ingen
2 915
Ingen
Side 103
Adresse
Tomt 45
Tomt 49
Tomt 50
Tomt 46
Tomt 44
Tomt 34
Tomt 43
Tomt 29
Tomt 31
Tomt 16
Tomt 30
Tomt 27
Tomt 1
Tomt 2
Tomt 3 115
1150
1150
1150
Tomt 7 Felt B 2
Tomt 6 B 2
Tomt 12 Felt B 2
Tomt 4 Felt B 2
Tomt 3
Tomt 10
Tomt 5 Felt B 2
Tomt 8 Felt B 2
Tomt 1 B 1
Tomt 2 B 1
Tomt 3 B 1
Tomt 4 B 1
Eierrepresentant
Helgesen Rune H
Færøy Johnny Andreas
Bratland Johnny
Kornberg Geir Ole
Aarra Svein Inge
Norges Handikapforbund Ber
Eriksen Kjell
Johnsen Tor Sigve
Raa Helga Elisabet
Bårtvedt Øystein
Heggland Elin
Tveiten Randi
Johnsen Magnar Aadne
Sjursen Grethe Steine
Sjursen Grethe Steine
Lie Hans Norvald
Dyrstad Bjarte Iversen
Torsheim Torbjørn S
Laastad Solrun
Sandvik Johnny
Skartveit Einar Johan
Sandal Gerd Oddrun A
Natadal Oddvar
Ekse John
Johansen Jan
Håvik Helge Martin
Raknes Dag Tore
Lyngbø Arvid Inge
Berland Ivar
Hitsøy Villy Magne
Bergset Bjarte
Svellingen Kjell Helge
Eiendom
26 / 100 / 0 / 0
26 / 101 / 0 / 0
26 / 102 / 0 / 0
26 / 103 / 0 / 0
26 / 104 / 0 / 0
26 / 105 / 0 / 0
26 / 106 / 0 / 0
26 / 107 / 0 / 0
26 / 108 / 0 / 0
26 / 109 / 0 / 0
26 / 110 / 0 / 0
26 / 111 / 0 / 0
26 / 112 / 0 / 0
26 / 113 / 0 / 0
26 / 114 / 0 / 0
26 / 115 / 0 / 1
26 / 115 / 0 / 2
26 / 115 / 0 / 3
26 / 115 / 0 / 4
26 / 116 / 0 / 0
26 / 117 / 0 / 0
26 / 118 / 0 / 0
26 / 119 / 0 / 0
26 / 120 / 0 / 0
26 / 121 / 0 / 0
26 / 122 / 0 / 0
26 / 123 / 0 / 0
26 / 124 / 0 / 0
26 / 125 / 0 / 0
26 / 126 / 0 / 0
26 / 127 / 0 / 0
26 / 128 / 0 / 0
Takst
1 076 000
1 152 000
845 000
719 000
842 000
1 578 000
905 000
811 000
190 000
991 000
933 000
955 000
892 000
186 000
180 000
1 026 000
1 020 000
1 094 000
1 048 000
905 000
801 000
870 000
924 000
807 000
775 000
860 000
913 000
103 000
1 113 000
1 034 000
979 000
1 111 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 076 000
1 152 000
845 000
719 000
842 000
1 578 000
905 000
811 000
190 000
991 000
933 000
955 000
892 000
186 000
180 000
1 026 000
1 020 000
1 094 000
1 048 000
905 000
801 000
870 000
924 000
807 000
775 000
860 000
913 000
103 000
1 113 000
1 034 000
979 000
1 111 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
3 766
Ingen
4 032
Ingen
2 957
Ingen
2 516
Ingen
2 947
Ingen
5 523 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 167
Ingen
2 838
Ingen
760
Ingen
3 468
Ingen
3 265
Ingen
3 342
Ingen
3 122
Ingen
651
Ingen
630
Ingen
3 591
Ingen
3 570
Ingen
3 829
Ingen
3 668
Ingen
3 167
Ingen
2 803
Ingen
3 045
Ingen
3 234
Ingen
2 824
Ingen
3 100
Ingen
3 010
Ingen
3 195
Ingen
360
Ingen
3 895
Ingen
3 619
Ingen
3 426
Ingen
3 888
Ingen
Side 104
Adresse
1290000
Tomt He 2
Tomt He 3
Tomt He 4
Tomt He 5
Tomt Fa 2
Skutlalia 103
Skutlalia 96
Skutlalia 82
Sælesetvegen 98
Sælesetvegen 75
Seberg I
Sælesetvegen 65
Sælesetvegen 110
Sjusetevegen 502
SJUSETEVEGEN 560
Sjusetevegen 375
Sjusetevegen 387
Åsheimsslåtta
Osperinden
Norheim
Måle
Norheimsvegen 45
Norheimsvegen 26
Norheimsvegen 39
Norheimsvegen 35
Eierrepresentant
Stugu Bjarne Sandvik
Vårdal Ole Tom
Thuen Frode
Klausen Roar
Laastad Børje Sundt
Rogde Sture
Mathiesen Siren Odland
Halseth Arild
Enes Per Olav
Puzic Semir
Langeland Fredrik
Skår Lars
Sandven Anders Dalland
Sandven Bård L
Sæleset Anders
Grønsberg Jarle
Grønsberg Jarle
Arnesen Erlend
Schaufel Ellinor Lilleås
Valland Asgaut
Nes Geirmund Ingar
Fosse Asbjørn
Sandven Brynhild
Valland Asgaut
Robertson Bård
Sletten-Hansen Ingjerd
Sandven Olav E
Norheim Jarle Rørstad
Norheim Hogne Og Marianne
B
Tvedt Ole
Norheim Kari Johanne
Eiendom
26 / 129 / 0 / 1
26 / 129 / 0 / 2
26 / 129 / 0 / 3
26 / 130 / 0 / 0
26 / 131 / 0 / 0
26 / 132 / 0 / 0
26 / 133 / 0 / 0
26 / 134 / 0 / 1
26 / 134 / 0 / 2
26 / 134 / 0 / 3
26 / 135 / 0 / 0
27 / 1 / 0 / 0
27 / 2 / 0 / 0
27 / 6 / 0 / 0
28 / 1 / 0 / 0
28 / 2 / 0 / 0
28 / 5 / 0 / 0
28 / 7 / 0 / 0
28 / 8 / 0 / 0
29 / 1 / 0 / 0
29 / 2 / 0 / 0
30 / 1 / 0 / 0
30 / 2 / 0 / 0
30 / 7 / 0 / 0
30 / 8 / 0 / 0
31 / 1 / 0 / 0
31 / 2 / 0 / 0
31 / 3 / 0 / 0
31 / 4 / 0 / 0
31 / 5 / 0 / 0
31 / 8 / 0 / 0
Takst
755 000
755 000
755 000
1 240 000
769 000
678 000
1 293 000
792 000
792 000
792 000
175 000
1 499 000
505 000
1 729 000
1 288 000
500 000
0
1 424 000
1 976 000
1 501 000
0
769 000
583 000
0
300 000
300 000
438 000
1 566 000
509 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755 000
755 000
755 000
1 240 000
769 000
678 000
1 293 000
792 000
792 000
792 000
175 000
1 499 000
505 000
1 729 000
1 288 000
500 000
0
1 424 000
1 976 000
1 501 000
0
769 000
583 000
0
300 000
300 000
438 000
1 566 000
509 000
718 000 100%
835 000 100%
0
0
718 000
835 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 642
2 642
2 642
4 340
2 691
2 373
4 525
2 772
2 772
2 772
700
5 246
1 767
6 051
4 508
1 750
0
4 984
6 916
5 253
0
2 691
2 040
0
1 050
1 050
1 533
5 481
1 781
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
4‰
4‰
2 513
2 922
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 105
Adresse
Norheimsvegen 51
Norheim
Norheimsvegen 32
Norheimsvegen 59
Naustbakken
Hardangerfjordvegen 33
Norheimsvegen 30
Utroningen 22
Hardangerfjordvegen 48
Hardangerfjordvegen 31
Hardangerfjordvegen 43
Hardangerfjordvegen 11
Hardangerfjordvegen 44
Hardangerfjordvegen 29
Hardangerfjordvegen 13
Hardangerfjordvegen 23
Hardangerfjordvegen 34
Norli
Hardangerfjordvegen 15
Hardangerfjordvegen 9
Straumbakken
Norheimsvegen 2
Bratland
Nedre Norheim 1
Hardangerfjordvegen 17
Lunheim
Norheimsvegen 4
Hardangerfjordvegen 42
Hardangerfjordvegen 40
Norheimsvegen 21
Heimdal
Norheimsvegen 6
Eierrepresentant
Storeide Asbjørn
Sandven Trond
Kløve Vibeke F S
Feng Ri Sheng
Luth Hansen Terje
Lundervik Per Tore
Kristiansen Bjørn Magne
Norheim Asgeir
Mo Sport Eiendom As
Gauden Beate
Åsheim Bjarne
Sandven Ola Andreas
Tordal Knut Einar
Tørvik Hans
Norheim Leonard
Mæland Gunnvor Utne
Skutlaberg Anne Margrete
Sandven Trond
Neteland Elisabeth V
Sandven Lars K
Hordaland Fylkeskommune
Bråten Yngve
Hordaland Fylkeskommune
Mælen Eva
Gbs Eiendom As
Hordaland Fylkeskommune
Magnussen Nina
Seim Einar
Bergesen Alf
Dalen Eigedom As
Johansen Grete Norheim
Vikør Steinar
Eiendom
31 / 9 / 0 / 0
31 / 12 / 0 / 0
31 / 14 / 0 / 0
31 / 15 / 0 / 0
31 / 16 / 0 / 0
31 / 19 / 0 / 0
31 / 21 / 0 / 0
31 / 22 / 0 / 0
31 / 23 / 0 / 0
31 / 24 / 0 / 0
31 / 27 / 0 / 0
31 / 28 / 0 / 0
31 / 29 / 0 / 0
31 / 30 / 0 / 0
31 / 31 / 0 / 0
31 / 34 / 0 / 0
31 / 35 / 0 / 0
31 / 37 / 0 / 0
31 / 38 / 0 / 0
31 / 39 / 0 / 0
31 / 40 / 0 / 0
31 / 41 / 0 / 0
31 / 42 / 0 / 0
31 / 43 / 0 / 0
31 / 44 / 0 / 0
31 / 46 / 0 / 0
31 / 47 / 0 / 0
31 / 48 / 0 / 0
31 / 49 / 0 / 0
31 / 50 / 0 / 0
31 / 51 / 0 / 0
31 / 54 / 0 / 0
Takst
1 196 000
0
559 000
502 000
39 000
1 693 000
1 061 000
3 605 000
489 000
382 000
1 269 000
787 000
741 000
896 000
470 000
1 102 000
908 000
0
984 000
368 000
0
800 000
0
808 000
866 000
0
781 000
784 000
901 000
806 000
63 000
1 483 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 196 000
0
559 000
502 000
39 000
1 693 000
1 061 000
3 605 000
489 000
382 000
1 269 000
787 000
741 000
896 000
470 000
1 102 000
908 000
0
984 000
368 000
0
800 000
0
808 000
866 000
0
781 000
784 000
901 000
806 000
63 000
1 483 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
4 186
0
1 956
1 757
136
5 925
3 713
12 617
1 711
1 337
4 441
2 754
2 593
3 136
1 645
3 857
3 178
0
6 888
1 288
0
2 800
0
2 828
3 031
0
2 733
2 744
3 153
2 821
220
5 190
Fritak
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 106
Adresse
Nedre Norheim 31
Nedre Norheim 31
Nedre Norheim 31
Nedre Norheim 31
Nedre Norheim 31
Nedre Norheim 35
Nedre Norheim 39
Nedre Norheim 34
Nedre Norheim 36
Nedre Norheim 40
Norheimshagen 17
Norheimshagen 21
Norheimshagen 20
Norheimshagen 22
Norheimsvegen 69
Nedre Norheim 21
Norheimsvegen 58
Norheimsvegen 58
Norheimsvegen 77
Norheimsvegen 75
Norheimsvegen 99
Norheimsvegen 101
Norheimsvegen 103
Norheimsvegen 105
Norheimsvegen 107
Skutlalia 38
Skutlalia 28
Norheimsvegen 71
Gullur 3
Norheimsvegen 8
Norheimshagen 16
Gullur 7
Eierrepresentant
Aasen Linda-kristine H
Norheim Svein
Valland Christ Jensen
Davies Marjorie Ellen Kate
Thorvik Stein
Vikør Ann Rita
Dale Øyvind
Høysæter Evelyn
Skjervheim Inger Berit
Mæhl Karsten
Mo Hallgrim
Mo Stig
Opheim Olav Kjetil
Mo Asbjørn
Østebøvik Kjetil
Johansen Øyvind
Seljestad Inger W
Kaldestad Torstein S
Garen Morten
Brunborg Helge
Sandven Synneva
Mo Hallvard Vangdal
Apostu Ionela
Kaldestad Harald
Lie Johannes
Norheim Kjetil Arne
Larsen Geir
Mo Trygve S
Vik Arild
Skutlaberg Inge
Tveitt Heidi Brynhild R
Helgheim Endre
Eiendom
31 / 56 / 0 / 1
31 / 56 / 0 / 2
31 / 56 / 0 / 3
31 / 56 / 0 / 4
31 / 56 / 0 / 5
31 / 57 / 0 / 0
31 / 58 / 0 / 0
31 / 59 / 0 / 0
31 / 60 / 0 / 0
31 / 61 / 0 / 0
31 / 62 / 0 / 0
31 / 63 / 0 / 0
31 / 64 / 0 / 0
31 / 65 / 0 / 0
31 / 66 / 0 / 0
31 / 68 / 0 / 0
31 / 69 / 0 / 0
31 / 69 / 0 / 0
31 / 70 / 0 / 0
31 / 71 / 0 / 0
31 / 72 / 0 / 0
31 / 73 / 0 / 0
31 / 74 / 0 / 0
31 / 75 / 0 / 0
31 / 76 / 0 / 0
31 / 77 / 0 / 0
31 / 78 / 0 / 0
31 / 80 / 0 / 0
31 / 81 / 0 / 0
31 / 85 / 0 / 0
31 / 86 / 0 / 0
31 / 87 / 0 / 0
Takst
426 000
426 000
429 000
429 000
612 000
743 000
1 379 000
823 000
944 000
735 000
1 177 000
1 176 000
1 148 000
1 047 000
1 107 000
1 921 000
891 000
891 000
2 634 000
1 149 000
594 000
872 000
717 000
1 175 000
1 638 000
767 000
703 000
1 812 000
833 000
763 000
1 193 000
915 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426 000
426 000
429 000
429 000
612 000
743 000
1 379 000
823 000
944 000
735 000
1 177 000
1 176 000
1 148 000
1 047 000
1 107 000
1 921 000
891 000
891 000
2 634 000
1 149 000
594 000
872 000
717 000
1 175 000
1 638 000
767 000
703 000
1 812 000
833 000
763 000
1 193 000
915 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 491
1 491
1 501
1 501
2 142
2 600
4 826
2 880
3 304
2 572
4 119
4 116
4 018
3 664
3 874
6 723
3 118
3 118
9 219
4 021
2 079
3 052
2 509
4 112
5 733
2 684
2 460
6 342
2 915
2 670
4 175
3 202
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 107
Adresse
Nedre Norheim 25
Sundsvik 41
Norheimshagen 18
Utsyn Ii
Nedre Norheim 28
Nedre Norheim 30
Gullur 1
Norheimsvegen 96
Norheimsvegen 87
Skutlalia 13
Nedre Norheim 32
Skutlalia 21
Norheimshagen 9
Norheimsvegen 23
Norheimsvegen 25
Sundsvik 32
Sundsvik 32
Sundsvik 30
Øvre Sundsvik 20
Sundsvik 25
Sundsvik 27
Sundsvik 7
Sundsvik 9
Sundsvik 11
Øvre Sundsvik 4
Øvre Sundsvik 6
Øvre Sundsvik 8
Øvre Sundsvik 10
Sundsvik 15C
Sundsvik 15B
Sundsvik 15A
Eierrepresentant
Vangdal Oddvar
Tolo Jahn Brattli
Øystese Lisbeth
Kaldestad Harald
Ystanes Oddvar
Flotve Terje
Bu Lars Kristian Børve
Langeland Morten
Hammersland Anne K
Neteland Sigrid
Vangdal Hans / Byrkjeland
Beate
Mo Eivind S
Seim Asbjørn
Storaas Geirmund
Moen Borgny
Skeie Maria
Thowsen Bård Arne
Bu Kari Helland
Børve Øydis
Dahle Ole Christian
Nygard Liv
Laupsa Hilde Johanne Hoff
Nygård Kari
Fonneland Rune
Madsen Geir
Valestrand Bente
Kristiansen Asle Moberg
Albrigtsen Aud
Kvam Bustadstifting
Kvam Bustadstifting
Kvam Bustadstifting
31 / 90 / 0 / 0
31 / 91 / 0 / 0
31 / 93 / 0 / 0
31 / 94 / 0 / 0
31 / 96 / 0 / 0
31 / 106 / 0 / 0
31 / 107 / 0 / 0
31 / 108 / 0 / 0
31 / 109 / 0 / 0
31 / 110 / 0 / 0
31 / 111 / 0 / 0
Takst
897 000
1 505 000
1 048 000
78 000
1 047 000
1 707 000
875 000
1 793 000
1 243 000
727 000
1 333 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
897 000
1 505 000
1 048 000
78 000
1 047 000
1 707 000
875 000
1 793 000
1 243 000
727 000
1 333 000
31 / 112 / 0 / 0
31 / 113 / 0 / 0
31 / 114 / 0 / 0
31 / 115 / 0 / 0
31 / 116 / 0 / 1
31 / 116 / 0 / 2
31 / 117 / 0 / 0
31 / 120 / 0 / 0
31 / 121 / 0 / 0
31 / 122 / 0 / 0
31 / 123 / 0 / 0
31 / 124 / 0 / 0
31 / 125 / 0 / 0
31 / 126 / 0 / 0
31 / 127 / 0 / 0
31 / 128 / 0 / 0
31 / 129 / 0 / 0
31 / 130 / 0 / 1
31 / 130 / 0 / 2
31 / 130 / 0 / 3
1 411 000
1 119 000
819 000
920 000
455 000
715 000
1 170 000
589 000
1 050 000
1 158 000
1 022 000
768 000
1 210 000
957 000
1 007 000
810 000
900 000
898 000
898 000
927 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 411 000
1 119 000
819 000
920 000
455 000
715 000
1 170 000
589 000
1 050 000
1 158 000
1 022 000
768 000
1 210 000
957 000
1 007 000
810 000
900 000
898 000
898 000
927 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 139
5 267
3 668
273
3 664
5 974
3 062
6 275
4 350
2 544
4 665
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 938
Ingen
3 916
Ingen
2 866
Ingen
3 220
Ingen
1 592
Ingen
2 502
Ingen
4 095
Ingen
2 061
Ingen
3 675
Ingen
4 053
Ingen
3 577
Ingen
2 688
Ingen
4 235
Ingen
3 349
Ingen
3 524
Ingen
2 835
Ingen
3 150
Ingen
3 143 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 143 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 244 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 108
Adresse
Sundsvik 19
Sundsvik 17
Øvre Sundsvik 12
Sundsvik 23
Norheimsvegen 67
Brattli
Norheimshagen 12
Norheimshagen 14
Øvre Sundsvik 18
Hatlevegen 1
Norheimsvegen 93
Norheimsvegen 92
Grønhaug Ii
Hundsdalen 10
Hundsdalen 7
Mjølstølvegen 1
Skutlalia 34
Skutlalia 30
Haugom
Skutlalia 19
Norheimsvegen 95
Norheimsvegen 79
Sundsvik 1
Nedre Norheim 29
Norheimsvegen 97
Øvre Sundsvik 19
Norheimsvegen 78
Sundsvik 3
Eierrepresentant
Dyrkorn Dagfinn
Vågen Jan Erik
Lid Geir
Kaldestad Ingelen
Kaldestad Agnete Norheim
Kaldestad Ingelen
Nytveit Nils
Sture Solveig
Mo Lars Inge
Askeland Alfhild Utne
Abotnes Kari Konstanse
Skålheim Olav Arvid
Weløy Anny
Lund Robert
Loe Kjell Frode
Flotve Geir
Gamlemshaug Aud Dødsbu
Lundblad Kristin
Vik Joar
Skeie Kjell
Vistvik Kristin
Røen Hans
Røyrvik Johannes
Neteland Olgar
Black James
Dyrhaug Torill Karin
Røyrvik Johannes
Sandven Olav E
Sjøflot Tom Erik
Neteland Simon
Grendal Morten
Neteland Kjell
Eiendom
31 / 130 / 0 / 4
31 / 130 / 0 / 5
31 / 130 / 0 / 6
31 / 131 / 0 / 1
31 / 131 / 0 / 2
31 / 131 / 0 / 3
31 / 132 / 0 / 0
31 / 133 / 0 / 0
31 / 134 / 0 / 0
31 / 135 / 0 / 0
31 / 136 / 0 / 0
31 / 137 / 0 / 0
31 / 146 / 0 / 0
31 / 147 / 0 / 0
31 / 148 / 0 / 0
31 / 149 / 0 / 0
31 / 153 / 0 / 0
31 / 155 / 0 / 0
31 / 156 / 0 / 0
31 / 157 / 0 / 0
31 / 160 / 0 / 0
31 / 161 / 0 / 0
31 / 162 / 0 / 0
31 / 163 / 0 / 0
31 / 165 / 0 / 0
31 / 166 / 0 / 0
31 / 167 / 0 / 0
31 / 168 / 0 / 0
31 / 169 / 0 / 0
31 / 171 / 0 / 0
31 / 174 / 0 / 0
31 / 176 / 0 / 0
Takst
51 000
51 000
95 000
925 000
498 000
308 000
1 674 000
803 000
950 000
300 000
914 000
1 173 000
589 000
837 000
906 000
1 185 000
13 000
1 823 000
1 224 000
1 694 000
1 038 000
920 000
90 000
634 000
512 000
1 302 000
1 102 000
561 000
791 000
790 000
915 000
706 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 000
51 000
95 000
925 000
498 000
308 000
1 674 000
803 000
950 000
300 000
914 000
1 173 000
589 000
837 000
906 000
1 185 000
13 000
1 823 000
1 224 000
1 694 000
1 038 000
920 000
90 000
634 000
512 000
1 302 000
1 102 000
561 000
791 000
790 000
915 000
706 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
178
178
332
3 700
1 743
1 232
5 859
2 810
3 325
1 050
3 199
4 105
2 061
2 929
3 171
4 147
45
7 292
4 284
5 929
3 633
3 220
315
2 219
1 792
4 557
3 857
1 963
2 768
2 765
3 202
2 471
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 109
Adresse
Mjølstølvegen 3
Norheimsvegen 76
Norheimsvegen 62
Sundsvik 21
Sundsvik 16
Norheimsvegen 27
Øvre Sundsvik 21
Utroningen 36
Norheimsbakken 10
Norheimsbakken 7
Norheimsvegen 56
Norberg
Norheimsbakken 8
Norheimsvegen 84
Norheimsvegen 90
Øvre Sundsvik 15
Nedre Norheim 27
Mjølstølvegen 5
Hundsdalen 3
Hundsdalen 4
Skutlalia 22
Hundsdalen 6
Øvre Sundsvik 11
Norheimsvegen 60
Hardangerfjordvegen 41
Norheimshagen 10
Mjølstølvegen 7
Mjølstølvegen 9
Mjølstølvegen 8
Norheimsbakken 11
Hundsdalen 8
Utroningen 26
Eierrepresentant
Naterstad Hans Dalland
Mongstad Øystein K
Sangolt Bjørnar
Aksnes Torstein
Sundsvik Burettslag
Linga Sigbjørn
Luth Hansen Terje
Norheim Bjørn
Olsen Hans Edvard
Fjellanger Sigmund
Neteland Sverre
Bjørke Anlaug
Neteland Ingmar
Oma Lars Håkon
Storebø Tore Steinar
Mathisen John Gunnar
Valland Gerd Torfrid
Bu Lars Kristian Børve
Valland Liv S Sedeniussen
Vestbøstad Bjarne
Myster Einar
Strømme Arvid Johs
Abdullah Aras Abdul-r
Mo Gjertrud
Skeie Olav Johannes
Seim Asbjørn
Valland Håkon
Arnesen Audhild
Andersen Øyvind Birkenes
Sjøflot Arve Ingmar
Walland Raymond
Haugstad Torfinn
Eiendom
31 / 177 / 0 / 0
31 / 181 / 0 / 0
31 / 182 / 0 / 0
31 / 183 / 0 / 0
31 / 185 / 0 / 0
31 / 189 / 0 / 0
31 / 190 / 0 / 0
31 / 191 / 0 / 0
31 / 193 / 0 / 0
31 / 194 / 0 / 0
31 / 195 / 0 / 0
31 / 196 / 0 / 0
31 / 197 / 0 / 0
31 / 198 / 0 / 0
31 / 199 / 0 / 0
31 / 200 / 0 / 0
31 / 203 / 0 / 0
31 / 204 / 0 / 0
31 / 205 / 0 / 0
31 / 206 / 0 / 0
31 / 207 / 0 / 0
31 / 211 / 0 / 0
31 / 214 / 0 / 0
31 / 216 / 0 / 0
31 / 217 / 0 / 0
31 / 218 / 0 / 0
31 / 221 / 0 / 0
31 / 222 / 0 / 0
31 / 224 / 0 / 0
31 / 225 / 0 / 0
31 / 227 / 0 / 0
31 / 229 / 0 / 0
Takst
1 057 000
1 158 000
939 000
802 000
6 704 000
912 000
1 028 000
1 343 000
1 455 000
1 211 000
1 063 000
152 000
1 081 000
1 378 000
1 286 000
834 000
1 143 000
1 177 000
727 000
1 196 000
860 000
1 774 000
739 000
926 000
983 000
1 158 000
964 000
1 061 000
1 122 000
1 270 000
716 000
1 163 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 057 000
1 158 000
939 000
802 000
6 704 000
912 000
1 028 000
1 343 000
1 455 000
1 211 000
1 063 000
152 000
1 081 000
1 378 000
1 286 000
834 000
1 143 000
1 177 000
727 000
1 196 000
860 000
1 774 000
739 000
926 000
983 000
1 158 000
964 000
1 061 000
1 122 000
1 270 000
716 000
1 163 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 699
4 053
3 286
2 807
23 464
3 192
3 598
4 700
5 092
4 238
3 720
532
3 783
4 823
4 501
2 919
4 000
4 119
2 544
4 186
3 010
6 209
2 586
3 241
3 440
4 053
3 374
3 713
4 488
4 445
2 506
4 070
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 110
Adresse
Norheimshagen 2
Norheimsvegen 104
Mjølstølvegen 11
Skutlalia 18
Norheimsvegen 80
Skutlalia 16
Øvre Sundsvik 16
Nedre Norheim 8
Skutlalia 26
Øvre Sundsvik 22
Norheimsbakken 5
Norheimsvegen 100
Kjetilstræet 4
Kjetilstræet 6
Norheimsvegen 94
Norheimsvegen 98
Kjetilstræet 8
Kjetilstræet 12
Kjetilstræet 7
Kjetilstræet 9
Kjetilstræet 13
Kjetilstræet 15
Kjetilstræet 17
Sverrestien
Solbrekka 2
Gullur 2
Gullur 4
Sundsvik 2
Sjøholdt
Norheimsvegen 61
Øvre Sundsvik 17
Norheimsvegen 106
Eierrepresentant
Lid Svein Ove
Sandven Brynjulv
Storeide Randi
Åkre Elisabeth
Saue Anna
Rykken Anders
Tveitnes Alv Sverre
Klausen Vidar Valland
Trefall Stig Jarle
Neteland Hans
Gravdal Miriam Eide
Mo Bernhard
Skeie Sverre A
Torsnes Gunnvald
Skutlaberg Harald
Torvik Lars Audun
Johansen Bjørn
Sagen Frøydis
Gangdal Bent Ivar
Brandenborg Kjell
Tveiten Trygve
Bergesen Helga Høgenæs
Neteland Bjarne
Skjelbreid Sverre
Mo Selmer S
Skutlaberg Arnhild S
Ystheim Jan Helge
Vangdal Torstein Dødsbu
Samferdselsdepartementet
Bjørke Kari
Kvåle Endre
Berge Arne
Eiendom
31 / 230 / 0 / 0
31 / 231 / 0 / 0
31 / 232 / 0 / 0
31 / 233 / 0 / 0
31 / 234 / 0 / 0
31 / 236 / 0 / 0
31 / 237 / 0 / 0
31 / 240 / 0 / 0
31 / 243 / 0 / 0
31 / 244 / 0 / 0
31 / 245 / 0 / 0
31 / 246 / 0 / 0
31 / 248 / 0 / 0
31 / 249 / 0 / 0
31 / 250 / 0 / 0
31 / 251 / 0 / 0
31 / 252 / 0 / 0
31 / 253 / 0 / 0
31 / 254 / 0 / 0
31 / 255 / 0 / 0
31 / 256 / 0 / 0
31 / 257 / 0 / 0
31 / 258 / 0 / 0
31 / 260 / 0 / 0
31 / 261 / 0 / 0
31 / 262 / 0 / 0
31 / 263 / 0 / 0
31 / 265 / 0 / 0
31 / 266 / 0 / 0
31 / 267 / 0 / 0
31 / 268 / 0 / 0
31 / 272 / 0 / 0
Takst
1 572 000
1 381 000
150 000
846 000
1 314 000
1 081 000
1 104 000
1 592 000
1 360 000
917 000
1 220 000
962 000
1 465 000
1 368 000
1 347 000
1 294 000
1 102 000
1 745 000
1 581 000
984 000
1 085 000
141 000
1 509 000
10 000
18 000
1 512 000
1 154 000
1 136 000
0
1 126 000
939 000
1 633 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 572 000
1 381 000
150 000
846 000
1 314 000
1 081 000
1 104 000
1 592 000
1 360 000
917 000
1 220 000
962 000
1 465 000
1 368 000
1 347 000
1 294 000
1 102 000
1 745 000
1 581 000
984 000
1 085 000
141 000
1 509 000
10 000
18 000
1 512 000
1 154 000
1 136 000
0
1 126 000
939 000
1 633 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
5 502
4 833
525
2 961
4 599
3 783
3 864
5 572
4 760
3 209
4 270
3 367
5 127
4 788
4 714
4 529
3 857
6 107
5 533
3 444
3 797
493
5 281
35
63
5 292
4 039
3 976
0
3 941
3 286
5 715
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
Ingen
Side 111
Adresse
Bratland 2
Hylmedalen
Langelid
Skutlalia 17
Tomt Nr 8 A
Gerdheim 2
Naustvor
Norheimsvegen 63
Norheimsvegen 82
Undheim 2
Kvednhusholo
Øvre Sundsvik 2
Fellesgarasjen
Sundsvik 40
Veggrunn
Sjøbu
Utrunningen
Utroningen 25
Eierrepresentant
Samferdselsdepartementet
Svindland Tora Alida Dødsbu
Norheim Trygve
Lygre Olav
Gangdal Bent Ivar
Valland Gerd Torfrid
Neteland Halvor
Frank Alexander
Eide Egil Og Randi
Nygard Liv
Vangdal Alv Martin
Byrkjeland Bjarne
Oen Bjarte Dag
Valestrand Rolf
Hordaland Fylkeskommune
Lyngbø Arvid Inge
Norheim Asgeir
Norheim Torbjørn
Norheim Leif Inge
Gullur 9
Mo Geir
Fv. 130
Hordaland Fylkeskommune
Sjusetevegen 364
Sandven Arne
Sjusetevegen 368
Lilleås Arne Frode
Gullur 11
Mo Geir
Vikør Arvid Ove
Skutlalia 15
Tvedt Ole
Neteland Olgar
Utroningen 29
Norheim Jostein
Norheim Ida O
Hardangerfjordvegen 66 Løyte Norunn Johanna
Norheimsvegen 139
Hellene Britt Heidi
Tolo
Sakseid Solveig
Eiendom
31 / 273 / 0 / 0
31 / 274 / 0 / 0
31 / 275 / 0 / 0
31 / 276 / 0 / 0
31 / 278 / 0 / 0
31 / 295 / 0 / 0
31 / 298 / 0 / 0
31 / 299 / 0 / 0
31 / 301 / 0 / 0
31 / 302 / 0 / 0
31 / 303 / 0 / 0
31 / 305 / 0 / 0
31 / 306 / 0 / 0
31 / 307 / 0 / 0
31 / 308 / 0 / 0
31 / 309 / 0 / 0
31 / 310 / 0 / 0
31 / 316 / 0 / 0
31 / 317 / 0 / 0
31 / 320 / 0 / 0
31 / 326 / 0 / 0
31 / 328 / 0 / 0
31 / 329 / 0 / 0
31 / 330 / 0 / 0
31 / 331 / 0 / 0
31 / 334 / 0 / 0
31 / 339 / 0 / 0
31 / 340 / 0 / 0
31 / 341 / 0 / 0
32 / 1 / 0 / 0
32 / 2 / 0 / 0
32 / 3 / 0 / 0
Takst
0
300 000
300 000
907 000
83 000
62 000
57 000
418 000
1 300 000
135 000
135 000
1 266 000
170 000
1 174 000
65 000
42 000
6 000
1 503 000
270 000
95 000
727 000
2 273 000
1 544 000
2 341 000
1 277 000
1 622 000
152 000
2 154 000
34 000
1 806 000
2 100 000
330 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
300 000
907 000
83 000
62 000
57 000
418 000
1 300 000
135 000
135 000
1 266 000
170 000
1 174 000
65 000
42 000
6 000
1 503 000
270 000
95 000
727 000
2 273 000
1 544 000
2 341 000
1 277 000
1 622 000
152 000
2 154 000
34 000
1 806 000
2 100 000
330 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
0
§ 5 a staten
1 050
Ingen
1 050
Ingen
3 174
Ingen
290
Ingen
217
Ingen
199
Ingen
1 463
Ingen
4 550
Ingen
472
Ingen
472
Ingen
4 431
Ingen
595
Ingen
4 109
Ingen
227
§ 5 a staten
147
Ingen
21
Ingen
5 260
Ingen
945
Ingen
332
Ingen
2 544 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
7 955
Ingen
5 404
Ingen
8 193
Ingen
4 469
Ingen
5 677
Ingen
532
Ingen
7 539
Ingen
119
Ingen
6 321
§ 5 h delvis landbruk
7 350 § 7 c nybygde bustadhus
1 155
Ingen
Side 112
Adresse
Hardangerfjordvegen
143
Hatlevegen 8
Norheimsvegen 130
Hardangerfjordvegen 88
Hardangerfjordvegen 68
Hardangerfjordvegen 62
Tolo
Vallandsvegen 27
Solstrand
Vallandsvegen 39
Hardangerfjordvegen
107
Vallandsvegen 2
Tolohagen 15
Seljenes
Nyheim
Hagevik
Hardangerfjordvegen 83
Hardangerfjordvegen 50
Hardangerfjordvegen
105
Hardangerfjordvegen 84
Dalane
Vallandsvegen 53
Strandvik
Norheimsvegen 121
Norheimshagen 25
Austheim
Hardangerfjordvegen 85
Hardangerfjordvegen 87
Hardangerfjordvegen 75
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Tolo Haakon Bjoerkum jr
Draugsvoll-Tholo Eirik
Tolo Johan
Skutlaberg Olav Rune
Kvamsøy Gunnvald
Børve Leif
Steinstø Nils O
Norheimsund Trelasthandel
As
Tolo Reidar
Tolo Lars
32 / 6 / 0 / 0
32 / 7 / 0 / 0
32 / 8 / 0 / 0
32 / 9 / 0 / 0
32 / 10 / 0 / 0
32 / 11 / 0 / 0
32 / 13 / 0 / 0
32 / 14 / 0 / 0
972 000
1 392 000
1 852 000
772 000
885 000
270 000
973 000
396 000
Tolo Agnes
32 / 5 / 0 / 0
917 000 100%
0
917 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
32 / 15 / 0 / 0
32 / 16 / 0 / 0
1 198 000 100%
388 000 100%
Sandven Sjur
Valland Knut
Øvsthus Alis
Tolo Jon
Tolo Arne
Express Foto As
Kvalvik Terje
Kjørlaug Eldfrid
32 / 17 / 0 / 0
32 / 18 / 0 / 0
32 / 19 / 0 / 0
32 / 21 / 0 / 0
32 / 23 / 0 / 0
32 / 24 / 0 / 0
32 / 25 / 0 / 0
32 / 28 / 0 / 0
1 140 000
1 127 000
75 000
240 000
60 000
2 305 000
1 425 000
703 000
Skålheim Gunnlaug
Øystese Sigbjørn Johan
Flotve Knut
Tolo Agnes
Mo Selmer S
Tolo Knut Arild
Tolo Haakon Bjørkum
Mo Kristina
Holt Arvid
Norheimsund Trelasthandel
32 / 29 / 0 / 0
32 / 32 / 0 / 0
32 / 33 / 0 / 0
32 / 34 / 0 / 0
32 / 38 / 0 / 0
32 / 39 / 0 / 0
32 / 40 / 0 / 0
32 / 42 / 0 / 0
32 / 43 / 0 / 0
32 / 44 / 0 / 0
1 169 000
300 000
567 000
84 000
778 000
1 960 000
300 000
978 000
834 000
1 175 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
3 209
Ingen
972 000
1 392 000
1 852 000
772 000
885 000
270 000
973 000
396 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
3 402
4 872
6 482
2 702
3 097
945
3 405
2 772
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
1 198 000
388 000
4‰
4‰
4 193
1 358
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 140 000
1 127 000
75 000
240 000
60 000
2 305 000
1 425 000
703 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 990
3 944
262
840
210
8 067
4 987
2 460
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 169 000
300 000
567 000
84 000
778 000
1 960 000
300 000
978 000
834 000
1 175 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4 091
1 050
1 984
294
2 723
6 860
1 050
3 423
2 919
8 225
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 113
Adresse
Hardangerfjordvegen 75 Eierrepresentant
As
Vallandsvegen 33
Heien Olav Rykkje
Hardangerfjordvegen 80 Aga Astrid
Hardangerfjordvegen 80 Aalvik Ingunn
Hardangerfjordvegen 80 Kildahl Tor
Hardangerfjordvegen 80 Vangdal Berit Pauline
Hardangerfjordvegen 80 Gangdal Bent Ivar
Hardangerfjordvegen 80 Johannessen Erna
Hardangerfjordvegen 80 Østebøvik Reidar
Hardangerfjordvegen 80 Neteland Kai
Hardangerfjordvegen 80 Aalvik Bjarne
Hardangerfjordvegen 80 Skeie Bertil Ove
Hardangerfjordvegen 80 Tolo Kjell
Hardangerfjordvegen 80 Tolo Asbjørn
Norheimsvegen 133
Tholo Kari
Hatlevegen 14
Tolo Ole-Johan
Norheimsvegen 110
Tolo Arve
Vallandsvegen 25
Grøtt Birgit
Hardangerfjordvegen
Tolo Jon
151
Vallandsvegen 51
Tolo Gunnhild
Vallandsvegen 49
Norheim Signe
Norheimsvegen 119
Valland Kari
Vallandsvegen 3
Garen Per Inge
VALLANDSVEGEN 37 Strømme Arthur Fredrik E
Tolovegen 38
Botnen Geir
Solstrand Ii
Norheimsund Trelasthandel
As
Hardangerfjordvegen 81 Sandven Helga Måkestad
Hardangerfjordvegen
Vangdal Hallvard
103
Hatlevegen 32
Steine Arild Mc Clellan
Vallandsvegen 28
Tveitane Tor
Eiendom
32 / 44 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 175 000
100% Bunnfradrag
0
1 175 000 Promillesats
7‰
8 225
Fritak
Ingen
32 / 46 / 0 / 0
32 / 48 / 0 / 1
32 / 48 / 0 / 2
32 / 48 / 0 / 3
32 / 48 / 0 / 4
32 / 48 / 0 / 5
32 / 48 / 0 / 6
32 / 48 / 0 / 7
32 / 48 / 0 / 8
32 / 48 / 0 / 9
32 / 48 / 0 / 10
32 / 48 / 0 / 11
32 / 48 / 0 / 12
32 / 49 / 0 / 0
32 / 50 / 0 / 0
32 / 54 / 0 / 0
32 / 58 / 0 / 0
32 / 59 / 0 / 0
1 179 000
925 000
925 000
1 120 000
925 000
925 000
925 000
1 120 000
1 387 000
1 141 000
1 141 000
1 141 000
1 387 000
527 000
1 891 000
981 000
525 000
1 160 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 179 000
925 000
925 000
1 120 000
925 000
925 000
925 000
1 120 000
1 387 000
1 141 000
1 141 000
1 141 000
1 387 000
527 000
1 891 000
981 000
525 000
1 160 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 126
3 237
3 237
3 920
3 237
3 237
3 237
3 920
4 854
3 993
3 993
3 993
4 854
1 844
6 618
3 433
1 837
4 060
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
32 / 60 / 0 / 0
32 / 61 / 0 / 0
32 / 62 / 0 / 0
32 / 64 / 0 / 0
32 / 65 / 0 / 0
32 / 66 / 0 / 0
32 / 67 / 0 / 0
1 152 000
818 000
1 196 000
1 409 000
1 601 000
2 839 000
2 324 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
1 152 000
818 000
1 196 000
1 409 000
1 601 000
2 839 000
2 324 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 032
2 863
4 186
4 931
5 603
9 936
8 134
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
32 / 68 / 0 / 0
32 / 71 / 0 / 0
1 298 000 100%
1 325 000 100%
0
0
1 298 000
1 325 000
4‰
4‰
4 543
4 637
Ingen
Ingen
32 / 72 / 0 / 0
32 / 74 / 0 / 1
1 287 000 100%
640 000 100%
0
0
1 287 000
640 000
4‰
4‰
4 504
2 240
Ingen
Ingen
Side 114
Adresse
Vallandsvegen 28
Hardangerfjordvegen 64
Vallandsvegen 15
Krikabeitet
Hardangerfjordvegen
101
Tolohagen 27
Tolomarka Ii
Norheimsvegen 185
Tolohagen 29
Norheimsvegen 123
Vallandsvegen 41
Vallandsvegen 24
Hardangerfjordvegen 63
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 93
Hardangerfjordvegen 91
Eierrepresentant
Eiendom
Øvsthus Øystein
Øystese Skyttarlag v/A.
Hestad
Norheimsund og Øystese
Skyttarlag
Mo Helga Valland
Hauger Bjørgulv
Tolo Olav A
Solheim Audun
Norheimsund Trelasthandel
As
Sandven Jodis Dødsbu
Eikrem Egil
Ystebø Roald Og Torunn
Mo Sigbjørn
Kjosås Jon
Norheim Svein
Sjøflot Tom Erik
Fjellro Roy Arne
Nødtvedt Lidvard
Seim Magnar
Stoltenberg Maria
Skeie Lars
Leth Aud Samland
Norheim Jan Ingar
Åsheim Norunn Kristi
Norheimsund
Tveitane Tor
Laupsa Svein Valland
Tolo Arne
Neteland Heine
Valland Geir
32 / 74 / 0 / 2
32 / 75 / 0 / 0
32 / 77 / 0 / 0
32 / 79 / 0 / 0
32 / 80 / 0 / 0
Takst
612 000
2 384 000
1 031 000
60 000
2 498 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
612 000
2 384 000
1 031 000
60 000
2 498 000
32 / 81 / 0 / 0
32 / 83 / 0 / 0
822 000 100%
300 000 100%
0
0
32 / 84 / 0 / 0
501 000 100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 142
9 536
3 608
210
8 743
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
822 000
300 000
4‰
4‰
2 877
Ingen
1 050 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
501 000
7‰
3 507 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
32 / 88 / 0 / 0
32 / 89 / 0 / 0
32 / 90 / 0 / 0
32 / 91 / 0 / 0
32 / 93 / 0 / 0
1 256 000
1 814 000
1 200 000
1 046 000
4 723 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 256 000
1 814 000
1 200 000
1 046 000
4 723 000
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4 396
6 349
4 200
3 661
33 061
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
32 / 94 / 0 / 1
32 / 94 / 0 / 2
32 / 94 / 0 / 3
32 / 94 / 0 / 4
32 / 94 / 0 / 5
32 / 94 / 0 / 6
32 / 94 / 0 / 7
32 / 94 / 0 / 8
32 / 94 / 0 / 9
32 / 94 / 0 / 10
32 / 94 / 0 / 11
32 / 94 / 0 / 12
32 / 94 / 0 / 13
32 / 94 / 0 / 14
32 / 94 / 0 / 15
32 / 94 / 0 / 16
1 352 000
1 322 000
1 352 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
4 474 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 352 000
1 322 000
1 352 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 146 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
1 273 000
4 474 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4 732
4 627
4 732
4 011
4 011
4 011
4 011
4 011
4 011
4 455
4 455
4 455
4 455
4 455
4 455
31 318
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 115
Adresse
Hardangerfjordvegen 91 Eierrepresentant
Næringseiendom As
Hardangerfjordvegen 91 Fjordservice J Hausberg &
Co
Hardangerfjordvegen 77 Skålheim Olav Arvid
Norheimsvegen 175
Botnen Runar
Hatlevegen 4
Tolo Arild Johan
Norheimsvegen 73
Kolle Joar
Norheimsvegen 117
Skjelbreid Sverre
Norheimsvegen 165B
Lid Aud Margrete
Norheimsvegen 165A
Stave Helga Ingrid
Vallandsvegen 35
Brunborg Kjell
Vallandsvegen 9
Fossåen Torgeir
Vallandsvegen 6
Halvorsen Tom Erling/Maren
Kr
Vallandsvegen 21
Olsen Svein Kåre
Vallandsvegen 36
Flotve Arne
Vallandsvegen 47
Snilstveit Harald
Vallandsvegen 50
Tolo Sjur Jørdre
Tolohagen 34
Lid Trygve
Tolohagen 40
Helleve Olav
Tolohagen 42
Aase Per Steinar
Tolovegen 3
Høysæter Hogne
Tolovegen 5
Samland Erna
Tolovegen 13
Handegård Lars
Tolovegen 15
Steine Ingmar
Tolovegen 17
Djønne Jorunn
Tolovegen 19
Tvedt Anna Brigtsen
Tolohagen 14
Henriksen Leiv
Tolovegen 7
Skodvin Knut
Tolohagen 21
Vikør Arvid Ove
Tolohagen 12
Kvinnsland Stener og Grete
Tolovegen 1
Hjartnes Olav Leonard
Tolohagen 37
Byrkjeland Geir
Eiendom
32 / 94 / 0 / 16
32 / 94 / 0 / 17
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
4 474 000
100% Bunnfradrag
0
4 474 000 Promillesats
7‰
31 318
909 000 100%
Fritak
Ingen
0
909 000
4‰
3 181
Ingen
32 / 95 / 0 / 0
32 / 96 / 0 / 0
32 / 98 / 0 / 0
32 / 99 / 0 / 0
32 / 113 / 0 / 0
32 / 115 / 0 / 1
32 / 115 / 0 / 2
32 / 127 / 0 / 0
32 / 132 / 0 / 0
32 / 133 / 0 / 0
190 000
192 000
1 039 000
1 111 000
1 548 000
1 079 000
664 000
1 074 000
880 000
1 313 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 000
192 000
1 039 000
1 111 000
1 548 000
1 079 000
664 000
1 074 000
880 000
1 313 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
665
672
3 636
3 888
5 418
3 776
2 324
3 759
3 080
4 595
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
32 / 135 / 0 / 0
32 / 136 / 0 / 0
32 / 137 / 0 / 0
32 / 138 / 0 / 0
32 / 139 / 0 / 0
32 / 140 / 0 / 0
32 / 141 / 0 / 0
32 / 142 / 0 / 0
32 / 143 / 0 / 0
32 / 144 / 0 / 0
32 / 145 / 0 / 0
32 / 146 / 0 / 0
32 / 147 / 0 / 0
32 / 148 / 0 / 0
32 / 149 / 0 / 0
32 / 150 / 0 / 0
32 / 151 / 0 / 0
32 / 152 / 0 / 0
32 / 154 / 0 / 0
1 251 000
1 343 000
1 371 000
1 348 000
1 608 000
1 307 000
1 132 000
1 156 000
1 536 000
1 338 000
1 166 000
1 212 000
949 000
1 355 000
1 544 000
1 385 000
1 487 000
1 723 000
974 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 251 000
1 343 000
1 371 000
1 348 000
1 608 000
1 307 000
1 132 000
1 156 000
1 536 000
1 338 000
1 166 000
1 212 000
949 000
1 355 000
1 544 000
1 385 000
1 487 000
1 723 000
974 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 378
4 700
4 798
4 718
5 628
4 574
3 962
4 046
5 376
4 683
4 081
4 242
3 321
4 742
5 404
4 847
5 204
6 030
3 409
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 116
Adresse
Tolohagen 37
Tolohagen 31
Tolovegen 21
Tolovegen 25
Tolohagen 36
Tolohagen 38
Tolovegen 14
Vallandsvegen 22
Tolohagen 30
Tolohagen 32
Tolohagen 44
Tolovegen 11
Vallandsvegen 65
Tolohagen 19
Vallandsvegen 20
Vallandsvegen 18
Vallandsvegen 14
Vallandsvegen 16
Tolovegen 27
Vallandsvegen 59
Vallandsvegen 17
Tolohagen 53
Tolohagen 55
Tolohagen 57
Tolohagen 59
Vallandshaugen 16
Øvre Valland 28
Hardangerfjordvegen 97
Tolovegen 29
Tolovegen 33
Tolohagen 39
Tolohagen 41
Tolohagen 43
Eierrepresentant
Byrkjeland Geir
Seim Kjell Magne
Strømme Kjell
Fossåen Johannes
Larsen Edmund
Sundvor Målfrid
Hauger Ole Johnny
Markhus Asbjørn
Lyngbø Arvid Inge
Fonneland Leif Johan
Furhovde Steinar
Steinsvoll Arne
Mo Steinar
Valestrand Asbjørn
Tveitnes Jan Olav
Geremeskel Gebrebrhan
Neteland Anne Lise
Aarseth Gro
Erdal Martin
Flotve Dagfinn
Norheim Alfred
Berg Ingvild
Larsen Edmund
Kleivane Evy
Rosseland Ole Johnny
Gagos Konstantinos
Tyssebotn Tomas
Hausberg Jann
Fonneland Odin Johan
Birkeland Einar
Kvamsøy Gunnvald
Kajackiene Dovile
Steinsland Iren
Eiendom
32 / 154 / 0 / 0
32 / 155 / 0 / 0
32 / 156 / 0 / 0
32 / 157 / 0 / 0
32 / 158 / 0 / 0
32 / 159 / 0 / 0
32 / 161 / 0 / 0
32 / 162 / 0 / 0
32 / 163 / 0 / 0
32 / 164 / 0 / 0
32 / 166 / 0 / 0
32 / 167 / 0 / 0
32 / 168 / 0 / 0
32 / 170 / 0 / 0
32 / 172 / 0 / 0
32 / 173 / 0 / 0
32 / 175 / 0 / 0
32 / 176 / 0 / 0
32 / 178 / 0 / 0
32 / 181 / 0 / 0
32 / 182 / 0 / 0
32 / 188 / 0 / 0
32 / 189 / 0 / 0
32 / 190 / 0 / 0
32 / 191 / 0 / 0
32 / 192 / 0 / 0
32 / 194 / 0 / 0
32 / 195 / 0 / 0
32 / 196 / 0 / 0
32 / 197 / 0 / 0
32 / 198 / 0 / 0
32 / 199 / 0 / 0
32 / 200 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
974 000 100% Bunnfradrag
0
974 000 Promillesats
4‰
3 409
2 872 000 100%
0
2 872 000
4‰
10 052
2 113 000 100%
0
2 113 000
4‰
7 395
1 147 000 100%
0
1 147 000
4‰
4 014
1 759 000 100%
0
1 759 000
4‰
6 156
1 239 000 100%
0
1 239 000
4‰
4 336
1 706 000 100%
0
1 706 000
4‰
5 971
1 253 000 100%
0
1 253 000
4‰
4 385
1 210 000 100%
0
1 210 000
4‰
4 235
1 466 000 100%
0
1 466 000
4‰
5 131
1 162 000 100%
0
1 162 000
4‰
4 067
1 371 000 100%
0
1 371 000
4‰
4 798
1 361 000 100%
0
1 361 000
4‰
4 763
1 594 000 100%
0
1 594 000
4‰
5 579
882 000 100%
0
882 000
4‰
3 087
913 000 100%
0
913 000
4‰
3 195
887 000 100%
0
887 000
4‰
3 104
877 000 100%
0
877 000
4‰
3 069
2 268 000 100%
0
2 268 000
4‰
7 938
1 054 000 100%
0
1 054 000
4‰
3 689
1 387 000 100%
0
1 387 000
4‰
4 854
807 000 100%
0
807 000
4‰
2 824
793 000 100%
0
793 000
4‰
2 775
793 000 100%
0
793 000
4‰
2 775
930 000 100%
0
930 000
4‰
3 255
1 223 000 100%
0
1 223 000
4‰
4 280
1 159 000 100%
0
1 159 000
4‰
4 056
573 000 100%
0
573 000
4‰
2 005
1 702 000 100%
0
1 702 000
4‰
5 957
2 048 000 100%
0
2 048 000
4‰
7 168
791 000 100%
0
791 000
4‰
2 768
791 000 100%
0
791 000
4‰
2 768
810 000 100%
0
810 000
4‰
2 835
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 117
Adresse
Tolohagen 45
Tolohagen 47
Tolohagen 49
Tolohagen 51
Tolohagen 23
Tolovegen 37
Tolovegen 20
Tolohagen 16
Tolohagen 25
Solbakken
Hatlevegen 16
Tololia 53
Vallandsvegen 5
Tololia 67
Tololia 63
Tololia 61
Tololia 59
Tololia 70
Tololia 68
Tololia 66
Tololia 64
Tololia 62
Tololia 60
Tololia 51
Tololia 49
Tololia 47
Tolomarka 89
Tolomarka 87
Tolomarka 85
Tolomarka 83
Tolomarka 81
Tolomarka 27
Eierrepresentant
Kvalvik Lars Arne
Njoulla Sigmund Arnfinn
Hjartnes Grete Lill
Jacobsen Eli
Børve Arne J
Byrkjeland Johannes O
Osmo Torstein Storås
Helland Knut
Kleiven Tor Håkon
Botnen Runar
Fagervik Sveinung
Bergesen Helga Høgenæs
Tørvik Thorvald
Steinsvoll Torunn M Utne
Seim Olav
Norheim Erna
Hovden Leidulf
Valland Karsten
Kaldestad Frode
Haugen Lena Carlsen
Neteland Rita Hildegunn
Lyshaugen Thor Arne
Fjell Tove
Sandven Sonja
Romarheim Roy Willy
Straumstein Eivind
Nordheim Anders
Johannessen Albert
Steine Torfinn
Fredheim Terje
Børven Trygve
Røen Ove Brian
Eiendom
32 / 201 / 0 / 0
32 / 202 / 0 / 0
32 / 203 / 0 / 0
32 / 204 / 0 / 0
32 / 206 / 0 / 0
32 / 207 / 0 / 0
32 / 216 / 0 / 0
32 / 217 / 0 / 0
32 / 218 / 0 / 0
32 / 235 / 0 / 0
32 / 236 / 0 / 0
32 / 237 / 0 / 0
32 / 242 / 0 / 0
32 / 246 / 0 / 0
32 / 248 / 0 / 0
32 / 249 / 0 / 0
32 / 250 / 0 / 0
32 / 251 / 0 / 0
32 / 252 / 0 / 0
32 / 253 / 0 / 0
32 / 254 / 0 / 0
32 / 255 / 0 / 0
32 / 256 / 0 / 0
32 / 257 / 0 / 0
32 / 258 / 0 / 0
32 / 259 / 0 / 0
32 / 260 / 0 / 0
32 / 261 / 0 / 0
32 / 262 / 0 / 0
32 / 263 / 0 / 0
32 / 264 / 0 / 0
32 / 265 / 0 / 0
Takst
826 000
791 000
791 000
806 000
1 040 000
1 766 000
1 723 000
1 754 000
1 964 000
193 000
2 032 000
2 478 000
1 560 000
2 679 000
1 464 000
2 163 000
1 569 000
1 021 000
1 676 000
1 419 000
1 715 000
1 273 000
1 879 000
2 769 000
1 995 000
2 159 000
1 350 000
2 090 000
1 083 000
1 635 000
1 433 000
1 347 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826 000
791 000
791 000
806 000
1 040 000
1 766 000
1 723 000
1 754 000
1 964 000
193 000
2 032 000
2 478 000
1 560 000
2 679 000
1 464 000
2 163 000
1 569 000
1 021 000
1 676 000
1 419 000
1 715 000
1 273 000
1 879 000
2 769 000
1 995 000
2 159 000
1 350 000
2 090 000
1 083 000
1 635 000
1 433 000
1 347 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 891
2 768
2 768
2 821
3 640
6 181
6 030
6 139
6 874
675
7 112
8 673
5 460
9 376
5 124
7 570
5 491
3 573
5 866
4 966
6 002
4 455
6 576
9 691
6 982
7 556
4 725
7 315
3 790
5 722
5 015
4 714
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 118
Adresse
Tolomarka 29
Tolomarka 31
Tolomarka 90
Tolomarka 33
Tolomarka 92
Tololia 44
Tololia 46
Tololia 48
Tololia 50
Tololia 52
Tololia 54
Tololia 56
Tololia 58
Tololia 37
Tololia 35
Tololia 33
Tololia 31
Tololia 29
Tololia 27
Tololia 14
Tololia 16
Tololia 18
Tololia 20
Tololia 22
Tololia 24
Tololia 26
Tololia 12
Tololia 10
Tololia 7
Tololia 5
Tololia 3
Furuflaten 24
Eierrepresentant
Børve Elin
Fossen Devika Kjersti
Rekve Knut Terje
Mo Torvald Valland
Kvam Bustadstifting
Hansen Bjørn Helge
Lilledalen Solveig
Gjerde Liv Marit
Vangdal Bjørg
Arnold Jörg
Kaldestad Olav Sandven
Borlaug Sigmund
Kjosås Halgeir
Bjørgum Hallvard
Vestbø Sveinung
Markhus Sigfrid
Sangolt Vidar
Haug Aksel/Dale Sigrun
Aksnes Fredrik Hjelseth
Kvernes Harald
Bjørnes Elin Mary
Steine Marita Velure
Kaldestad Jon Øyvind
Linga Kjell Reidar
Kaldestad Bjørn
Petterson Willy
Sandven Sigbjørn
Vik Torfinn
Botnen Runar
Vik Arne
Fykse Jarle
Nisamjan Harald
Eiendom
32 / 267 / 0 / 0
32 / 268 / 0 / 0
32 / 269 / 0 / 0
32 / 270 / 0 / 0
32 / 271 / 0 / 0
32 / 272 / 0 / 0
32 / 273 / 0 / 0
32 / 274 / 0 / 0
32 / 275 / 0 / 0
32 / 276 / 0 / 0
32 / 277 / 0 / 0
32 / 278 / 0 / 0
32 / 279 / 0 / 0
32 / 280 / 0 / 0
32 / 281 / 0 / 0
32 / 282 / 0 / 0
32 / 283 / 0 / 0
32 / 284 / 0 / 0
32 / 285 / 0 / 0
32 / 286 / 0 / 0
32 / 287 / 0 / 0
32 / 288 / 0 / 0
32 / 289 / 0 / 0
32 / 290 / 0 / 0
32 / 291 / 0 / 0
32 / 292 / 0 / 0
32 / 293 / 0 / 0
32 / 294 / 0 / 0
32 / 295 / 0 / 0
32 / 296 / 0 / 0
32 / 297 / 0 / 0
32 / 302 / 0 / 0
Takst
2 313 000
1 496 000
2 755 000
1 716 000
1 200 000
1 337 000
1 164 000
1 155 000
1 314 000
1 289 000
1 314 000
1 322 000
1 134 000
2 629 000
1 304 000
1 478 000
1 186 000
1 796 000
1 835 000
1 339 000
2 042 000
1 297 000
1 765 000
1 285 000
1 540 000
2 066 000
2 845 000
1 701 000
2 029 000
1 530 000
1 396 000
1 381 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 313 000
1 496 000
2 755 000
1 716 000
1 200 000
1 337 000
1 164 000
1 155 000
1 314 000
1 289 000
1 314 000
1 322 000
1 134 000
2 629 000
1 304 000
1 478 000
1 186 000
1 796 000
1 835 000
1 339 000
2 042 000
1 297 000
1 765 000
1 285 000
1 540 000
2 066 000
2 845 000
1 701 000
2 029 000
1 530 000
1 396 000
1 381 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
8 095
Ingen
5 236
Ingen
9 642
Ingen
6 006
Ingen
4 200 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 679
Ingen
4 074
Ingen
4 042
Ingen
4 599
Ingen
4 511
Ingen
4 599
Ingen
4 627
Ingen
3 969
Ingen
9 201
Ingen
4 564
Ingen
5 173
Ingen
4 151
Ingen
6 286
Ingen
6 422
Ingen
4 686
Ingen
7 147
Ingen
4 539
Ingen
6 177
Ingen
4 497
Ingen
5 390
Ingen
7 231
Ingen
9 957
Ingen
5 953
Ingen
7 101
Ingen
5 355
Ingen
4 886
Ingen
4 833
Ingen
Side 119
Adresse
Tololia 2
Furuflaten 16
Furuflaten 18
Tolovegen 34
Tolovegen 30
Norheimsvegen 109
Norheimsvegen 111
Furuflaten 7
Furuflaten 15
Furuflaten 1
Furuflaten 17
Furuflaten 21
Furuflaten 13
Furuflaten 11
Furuflaten 5
Furuflaten 3
Furuflaten 36
Furuflaten 34
Solvoll 1
Furuflaten 14
Vallandsvegen 26
Furuflaten 20
Tololia 8
Vallandsvegen 34
Furuflaten 8
Furuflaten 12
Furuflaten 32
Furuflaten 30
Furuflaten 28
Eierrepresentant
Leiren Magnar Mikal
Malm Arnt Johnny
Hushagen Helene
Tolo Edmund
Tolo Ingmar
Melcher Elisabeth Kvammen
Rollag Bjørg Tolo
Brakstad Arve
Langenes Steinar
Valland Sjurd
Knudsen Johnny Roy
Clement Maurice Eric
Clement Eric
Dalsslåen Snorre/Heradstveit
H
Norheim Jarle
Johnsen Turid Ljones
Ellingsen Andre
Vognstølen Arne
Valland Geir
Øvsthus Gudmund
Valland Terje
Nordpoll Helge
Sandven Arild André
Buene Trude Birknes
Tveitane Tor
Fonneland Magni
Skjelbreid Dag Erlend
Hellene Einar
Lid Dag Rune
Sætrenes John Sindre
Steine Alf Bjarne Høgenæs
32 / 303 / 0 / 0
32 / 305 / 0 / 0
32 / 306 / 0 / 0
32 / 307 / 0 / 0
32 / 308 / 0 / 0
32 / 309 / 0 / 0
32 / 310 / 0 / 0
32 / 318 / 0 / 0
32 / 320 / 0 / 0
32 / 322 / 0 / 0
32 / 323 / 0 / 0
32 / 324 / 0 / 0
32 / 327 / 0 / 0
32 / 328 / 0 / 0
Takst
1 812 000
1 224 000
1 249 000
1 817 000
2 639 000
122 000
139 000
1 719 000
1 954 000
1 459 000
1 824 000
1 734 000
1 367 000
1 582 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 812 000
1 224 000
1 249 000
1 817 000
2 639 000
122 000
139 000
1 719 000
1 954 000
1 459 000
1 824 000
1 734 000
1 367 000
1 582 000
32 / 330 / 0 / 0
32 / 331 / 0 / 0
32 / 332 / 0 / 0
32 / 333 / 0 / 0
32 / 334 / 0 / 0
32 / 335 / 0 / 0
32 / 336 / 0 / 0
32 / 337 / 0 / 0
32 / 338 / 0 / 0
32 / 339 / 0 / 0
32 / 340 / 0 / 0
32 / 341 / 0 / 0
32 / 343 / 0 / 0
32 / 346 / 0 / 0
32 / 347 / 0 / 0
32 / 348 / 0 / 0
32 / 350 / 0 / 0
1 583 000
1 526 000
1 721 000
1 656 000
211 000
1 786 000
240 000
2 851 000
1 046 000
1 569 000
151 000
1 275 000
1 502 000
1 479 000
1 841 000
1 614 000
288 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 583 000
1 526 000
1 721 000
1 656 000
211 000
1 786 000
240 000
2 851 000
1 046 000
1 569 000
151 000
1 275 000
1 502 000
1 479 000
1 841 000
1 614 000
288 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 342
4 284
4 371
6 359
9 236
427
486
6 016
6 839
5 106
6 384
6 069
5 468
5 537
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 540
5 341
6 023
5 796
738
6 251
840
9 978
3 661
5 491
528
4 462
5 257
5 176
6 443
5 649
1 008
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 120
Adresse
Tololia 42
Tololia 40
Furuhaugen 3
Furuhaugen 5
Furuhaugen 7
Furuhaugen 9
Furuhaugen 11
Furuhaugen 10
Furuhaugen 8
Tolomarka 45
Furuåsen 4
Furuåsen 2
Tolomarka 47
Tolomarka 51
Tolomarka 53
Tolomarka 55
Tolomarka 57
Tolomarka 61
Furuhaugen 1
Furuhaugen 4
Tolomarka 39
Tolomarka 75
Tolomarka 43
Hatlevegen 22
Hatlevegen 31
Hatlevegen 33
Hatlevegen 37
Hatlevegen 35
Hatlevegen 3
Hatlevegen 15
Hatlevegen 17
Hatlevegen 29
Eierrepresentant
Rasch Halvorsen Egil
Eiken Gunnar
Haugsøen Eirik
Solheim Olav
Stue Arild
Aase Reidar
Solberg Anita
Langeland Solveig
Fylkesnes Astrid Helleve
Jacobsen Finn
Sørheim Terje
Hesthammer Arne
Solberg Jostein Og Reidun
Buene Sindre
Tholo Lars Endre
Snilstvedt Hilde
Kloløck Kjersti
Dyrøy Svein
Jensen Arne Jostein
Kvam Bustadstifting
Seim Jarle
Rekve Knut Terje
Tufta Svein Olav
Kristiansen Marit
Træbakken Brita
Steine Ruth Olaug
Utne Jenny Farnes
Aksnes Ragnhild
Tolo Brigt Kåre
Knutsen Thorbjørn Johan
Vassdal Hildur Sølvi
Valland Kari Ljønes
Eiendom
32 / 352 / 0 / 0
32 / 353 / 0 / 0
32 / 357 / 0 / 0
32 / 358 / 0 / 0
32 / 359 / 0 / 0
32 / 360 / 0 / 0
32 / 361 / 0 / 0
32 / 362 / 0 / 0
32 / 363 / 0 / 0
32 / 365 / 0 / 0
32 / 366 / 0 / 0
32 / 367 / 0 / 0
32 / 369 / 0 / 0
32 / 370 / 0 / 0
32 / 371 / 0 / 0
32 / 372 / 0 / 0
32 / 373 / 0 / 0
32 / 375 / 0 / 0
32 / 376 / 0 / 0
32 / 377 / 0 / 0
32 / 378 / 0 / 0
32 / 379 / 0 / 0
32 / 380 / 0 / 0
32 / 381 / 0 / 0
32 / 382 / 0 / 1
32 / 382 / 0 / 2
32 / 382 / 0 / 3
32 / 382 / 0 / 4
32 / 383 / 0 / 0
32 / 385 / 0 / 1
32 / 385 / 0 / 2
32 / 385 / 0 / 3
Takst
1 263 000
2 805 000
1 441 000
1 983 000
1 879 000
2 261 000
2 494 000
1 423 000
2 997 000
1 242 000
1 313 000
2 070 000
2 440 000
2 318 000
3 092 000
2 230 000
1 992 000
1 660 000
1 661 000
1 099 000
1 752 000
110 000
1 671 000
1 241 000
718 000
718 000
644 000
651 000
1 355 000
699 000
699 000
628 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 263 000
2 805 000
1 441 000
1 983 000
1 879 000
2 261 000
2 494 000
1 423 000
2 997 000
1 242 000
1 313 000
2 070 000
2 440 000
2 318 000
3 092 000
2 230 000
1 992 000
1 660 000
1 661 000
1 099 000
1 752 000
110 000
1 671 000
1 241 000
718 000
718 000
644 000
651 000
1 355 000
699 000
699 000
628 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 420
Ingen
9 817
Ingen
5 043
Ingen
6 940
Ingen
6 576
Ingen
7 913
Ingen
8 729
Ingen
4 980
Ingen
10 489
Ingen
4 347
Ingen
4 595
Ingen
7 245
Ingen
8 540
Ingen
8 113
Ingen
10 822
Ingen
7 805
Ingen
6 972
Ingen
5 810
Ingen
5 813
Ingen
3 846 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 132
Ingen
385
Ingen
5 848
Ingen
4 343
Ingen
2 513
Ingen
2 513
Ingen
2 254
Ingen
2 278
Ingen
4 742
Ingen
2 446
Ingen
2 446
Ingen
2 198
Ingen
Side 121
Adresse
Hatlevegen 27
Hatlevegen 19
Hatlevegen 21
Hatlevegen 25
Hatlevegen 23
Furuhaugen 17
Furuhaugen 15
Furuhaugen 13
Furuhaugen 19
Vallandsvegen 63
Hardangerfjordvegen
123
Hardangerfjordvegen
123
Nedre Norheim 47
Tolohagen 8C
Tolohagen 8B
Tolohagen 8D
Tolohagen 8A
Tolohagen 6E
Tolohagen 6D
Tolohagen 6F
Tolohagen 6C
Tolohagen 6G
Tolohagen 6B
Tolohagen 6H
Tolohagen 6A
Eierrepresentant
Eiendom
Norheimsund Båtlag
32 / 397 / 1 / 0
Stave Arthur Dankert
Bøhn Aslaug Skumsnes
Sandven Bjørg
Birkeland Gjermund
Tveit Solveig
Vevatne Bjarte
Holm Tor Øystein
Njaa Knut
Henriksen Einar Skar
Øvstebø Kårhild Tolo
Øvstebø Kårhild Tolo
Norheimsund Båtlag
Kvam Bustadstifting
Olsen Solfrid Else
Åkvik Anne Marit
Bakken Knut
Fottland Rakel
Sørheim Bjørg
Dyrkorn Olaug
Norheim Solveig Marta
Vik Norvald Ove
Øvsthus Alis
Aarhus Øyvind
Hesthammer Leikny
Sangolt Arna
Skutlaberg Olav Rune
Sameiet Fjordtun
Hardangerfjordvegen 95 Hausberg Jann
Hardangerfjordvegen 95 Steine Audun
Hardangerfjordvegen 95 Oma Norfrid
32 / 385 / 0 / 4
32 / 386 / 0 / 1
32 / 386 / 0 / 2
32 / 386 / 0 / 3
32 / 386 / 0 / 4
32 / 389 / 0 / 0
32 / 390 / 0 / 0
32 / 391 / 0 / 0
32 / 394 / 0 / 0
32 / 395 / 0 / 0
32 / 396 / 0 / 0
32 / 397 / 0 / 0
32 / 400 / 0 / 0
32 / 401 / 0 / 1
32 / 401 / 0 / 2
32 / 401 / 0 / 3
32 / 401 / 0 / 4
32 / 401 / 0 / 5
32 / 401 / 0 / 6
32 / 401 / 0 / 7
32 / 401 / 0 / 8
32 / 401 / 0 / 9
32 / 401 / 0 / 10
32 / 401 / 0 / 11
32 / 401 / 0 / 12
32 / 402 / 0 / 0
32 / 403 / 0 / 0
32 / 404 / 0 / 1
32 / 404 / 0 / 2
32 / 404 / 0 / 3
Takst
632 000
692 000
692 000
622 000
625 000
2 783 000
2 490 000
1 148 000
2 016 000
442 000
76 000
360 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
632 000
692 000
692 000
622 000
625 000
2 783 000
2 490 000
1 148 000
2 016 000
442 000
76 000
360 000
222 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 403 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
219 000
347 000
600 000
726 000
726 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 212
2 422
2 422
2 177
2 187
9 740
8 715
4 018
7 056
1 547
266
1 440
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
222 000
4‰
888
Ingen
1 403 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
761 000
781 000
219 000
347 000
600 000
726 000
726 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 910 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 663
Ingen
2 733
Ingen
2 663
Ingen
2 733
Ingen
2 663
Ingen
2 733
Ingen
2 663
Ingen
2 733
Ingen
2 663
Ingen
2 733
Ingen
2 663
Ingen
2 733
Ingen
766
Ingen
1 214
Ingen
2 100
Ingen
2 541
Ingen
2 541
Ingen
Side 122
Adresse
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 95
Hardangerfjordvegen 97
Tolohagen 11
Hatlevegen 12
Norheimsvegen 115
Tololia 6
Tolovegen 41
Vallandsvegen 85
Hardangerfjordvegen
240
Hardangerfjordvegen
225
Vallandsvegen 74
Hardangerfjordvegen
159
Hardangerfjordvegen
195
Eierrepresentant
Oma Norfrid
Årseth Inger
Helgheim Ann Karin
Bjorstad Edel
Hammer Marit Odrun
Hausberg Jann
Sandven Inger
Norheim Ragnhild
Norheim Anny
Øvstebø Sigrid
Samlanes Astrid Sonja
Fjordservice Eigedom As
Hausberg Jann
Rykkje Ole Martin
Tolo Frode
Skeie Gunnar
Ystebø Roald Og Torunn
Andersen Ingunn Birkenes
Neteland Kai
Sandven Ola Andreas
Kjosås Eiendom As
Lid Erling
Klyve Børge Samson
Norheimsund Båtlag
Valland Thanom
Valland Nils
Eiendom
32 / 404 / 0 / 3
32 / 404 / 0 / 4
32 / 404 / 0 / 5
32 / 404 / 0 / 6
32 / 404 / 0 / 7
32 / 404 / 0 / 8
32 / 404 / 0 / 9
32 / 404 / 0 / 10
32 / 404 / 0 / 11
32 / 404 / 0 / 12
32 / 404 / 0 / 13
32 / 404 / 0 / 14
32 / 404 / 0 / 15
32 / 405 / 0 / 0
32 / 410 / 0 / 0
32 / 411 / 0 / 0
32 / 412 / 0 / 0
32 / 413 / 0 / 0
32 / 414 / 0 / 0
32 / 417 / 0 / 0
32 / 418 / 0 / 0
32 / 419 / 0 / 0
32 / 420 / 0 / 0
32 / 421 / 0 / 0
33 / 1 / 0 / 0
33 / 3 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
Fritak
726 000 100% Bunnfradrag
0
726 000 Promillesats
4‰
2 541
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
600 000 100%
0
600 000
4‰
2 100
Ingen
726 000 100%
0
726 000
4‰
2 541
Ingen
726 000 100%
0
726 000
4‰
2 541
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
1 919 000 100%
0
1 919 000
4‰
6 716
Ingen
1 684 000 100%
0
1 684 000
4‰
5 894
Ingen
1 547 000 100%
0
1 547 000
4‰
6 188
Ingen
98 000 100%
0
98 000
4‰
343
Ingen
26 000 100%
0
26 000
4‰
91
Ingen
165 000 100%
0
165 000
4‰
577
Ingen
61 000 100%
0
61 000
4‰
213
Ingen
2 479 000 100%
0
2 479 000
4‰
8 676 § 7 c nybygde bustadhus
1 570 000 100%
0
1 570 000
7‰
10 990
Ingen
80 000 100%
0
80 000
4‰
280
Ingen
1 184 000 100%
0
1 184 000
4‰
4 144
Ingen
46 000 100%
0
46 000
4‰
161
Ingen
775 000 100%
0
775 000
4‰
2 712
Ingen
1 365 000 100%
0
1 365 000
4‰
4 777
§ 5 h delvis landbruk
Valland Gjermund
33 / 4 / 0 / 0
1 549 000 100%
0
1 549 000
4‰
5 421
§ 5 h delvis landbruk
Høyland Olav
Aksnes Torstein O
33 / 6 / 0 / 0
33 / 7 / 0 / 0
1 318 000 100%
1 221 000 100%
0
0
1 318 000
1 221 000
4‰
4‰
4 613
4 273
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Rongve Anne Kristin
33 / 9 / 0 / 0
957 000 100%
0
957 000
4‰
3 349
Ingen
Side 123
Adresse
Eierrepresentant
Skipadalen 8
Valland Karin Mo
Hardangerfjordvegen
Mo Tore
274
Hardangerfjordvegen
Olsson Åshild Sandvin
198
Hardangerfjordvegen
Norheim Ove
223
Hardangerfjordvegen
Valland Gunnhild M
189
Åheim
Vik Geir Johan
Hardangerfjordvegen
Bjørke Jakob
194
Hardangerfjordvegen
Mo Anne Maritha
296
HARDANGERFJORDVE Epland Karsten
GEN 271
Hardangerfjordvegen
Kirkhorn Gjertrud
239
Skipadalen 3
Cosway Toril Valland
Hardangerfjordvegen
Sollesnes Ragnhild
229
Hardangerfjordvegen
Sandvoll Roar Og Vigdis
235
Skipadalsåsen 22
Valland Alis
Hetlehovden I
Tjosås Ottar
Hetlehovden Ii
Tonning Lena
Hardangerfjordvegen
Skeie Tore
285
Hardangerfjordvegen
Kastdalen Leif
227
Hardangerfjordvegen
Pedersen Stein Brynjolf
260
Hardangerfjordvegen
Skjelvan Asbjørn / Gro Liland
275
Hardangerfjordvegen
Leivestad Aud Hillesvik
281
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
33 / 10 / 0 / 0
33 / 11 / 0 / 0
1 217 000 100%
1 871 000 100%
0
0
1 217 000
1 871 000
33 / 12 / 0 / 0
1 097 000 100%
0
33 / 13 / 0 / 0
2 264 000 100%
33 / 14 / 0 / 0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4 259
6 548
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
1 097 000
4‰
3 839
Ingen
0
2 264 000
4‰
7 924
Ingen
1 005 000 100%
0
1 005 000
4‰
3 517
Ingen
33 / 15 / 0 / 0
33 / 16 / 0 / 0
0 100%
346 000 100%
0
0
0
346 000
4‰
4‰
0
1 211
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
33 / 20 / 0 / 0
1 437 000 100%
0
1 437 000
4‰
5 029
Ingen
33 / 21 / 0 / 0
1 645 000 100%
0
1 645 000
4‰
5 757
Ingen
33 / 22 / 0 / 0
1 208 000 100%
0
1 208 000
4‰
4 228
Ingen
33 / 23 / 0 / 0
33 / 24 / 0 / 0
1 342 000 100%
1 372 000 100%
0
0
1 342 000
1 372 000
4‰
4‰
4 697
4 802
Ingen
Ingen
33 / 25 / 0 / 0
685 000 100%
0
685 000
4‰
2 397
Ingen
33 / 27 / 0 / 0
33 / 28 / 0 / 0
33 / 29 / 0 / 0
33 / 30 / 0 / 0
1 958 000
150 000
0
2 363 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 958 000
150 000
0
2 363 000
4‰
4‰
4‰
4‰
6 853
525
0
8 270
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
33 / 31 / 0 / 0
2 103 000 100%
0
2 103 000
4‰
7 360
Ingen
33 / 32 / 0 / 0
2 836 000 100%
0
2 836 000
4‰
9 926
Ingen
33 / 35 / 0 / 0
2 111 000 100%
0
2 111 000
4‰
7 388
Ingen
33 / 36 / 0 / 0
2 959 000 100%
0
2 959 000
4‰
10 356
Ingen
Side 124
Adresse
Skipadalen 20
Hardangerfjordvegen
262
Hardangerfjordvegen
167
Hardangerfjordvegen
160
Hardangerfjordvegen
291
Hardangerfjordvegen
163
Hardangerfjordvegen
173
Hardangerfjordvegen
164
Hardangerfjordvegen
297
Hardangerfjordvegen
254
Vallandshovden 19
Hardangerfjordvegen
231
Vallandsmarka
Hardangerfjordvegen
200
Skipadalsåsen 12
Hardangerfjordvegen
289
Vallandshovden 17
Vallandshovden 10
Skipadalsåsen 34
Vallandsåsen 6
Vallandsåsen 4
Vallandshovden 6
Vallandsåsen 5
Eierrepresentant
Eiendom
33 / 39 / 0 / 0
33 / 40 / 0 / 0
3 162 000 100%
1 098 000 100%
0
0
3 162 000
1 098 000
Aalvik Tor Johnny
33 / 45 / 0 / 0
1 277 000 100%
0
Rosseland Aslaug
33 / 46 / 0 / 0
790 000 100%
Zakeri Adel
33 / 47 / 0 / 0
Brurok Kåre
Hausberg Jann
Valland Trygve Dødsbu
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
11 067
3 843
Ingen
Ingen
1 277 000
4‰
4 469
Ingen
0
790 000
4‰
2 765
Ingen
1 540 000 100%
0
1 540 000
4‰
5 390
Ingen
33 / 48 / 0 / 0
1 686 000 100%
0
1 686 000
4‰
5 901
Ingen
Eide Johanne
33 / 49 / 0 / 0
1 044 000 100%
0
1 044 000
4‰
3 654
Ingen
Kjosås Torkjell
33 / 50 / 0 / 0
619 000 100%
0
619 000
4‰
2 166
Ingen
Storaas Audun
33 / 52 / 0 / 0
1 769 000 100%
0
1 769 000
4‰
6 191
Ingen
Tufteland Borghild
33 / 54 / 0 / 0
1 397 000 100%
0
1 397 000
4‰
4 889
Ingen
Norheim Arild Norvald
Holm Eva Cecilie
33 / 55 / 0 / 0
33 / 56 / 0 / 0
482 000 100%
773 000 100%
0
0
482 000
773 000
4‰
4‰
1 687
2 705
Ingen
Ingen
Steinsd.og Norheims.Sk.Lag 33 / 60 / 0 / 0
Larsen Einar
33 / 61 / 0 / 0
300 000 100%
411 000 100%
0
0
300 000
411 000
4‰
4‰
1 050 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 438
Ingen
Kåreid Roald
Valland Thale
33 / 64 / 0 / 0
33 / 65 / 0 / 0
2 649 000 100%
1 666 000 100%
0
0
2 649 000
1 666 000
4‰
4‰
9 271
5 831
Ingen
Ingen
Erstad Holger
Neteland Jorunn
Toresen Berit
Melvær Einar
Sandven Lars Kristian
Rykken Are
Moldsvor Jostein
33 / 67 / 0 / 0
33 / 68 / 0 / 0
33 / 69 / 0 / 0
33 / 70 / 0 / 0
33 / 71 / 0 / 0
33 / 73 / 0 / 0
33 / 74 / 0 / 0
606 000
1 207 000
497 000
1 053 000
1 595 000
1 324 000
1 595 000
0
0
0
0
0
0
0
606 000
1 207 000
497 000
1 053 000
1 595 000
1 324 000
1 595 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 121
4 224
1 739
3 685
5 582
4 634
5 582
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Side 125
Adresse
Vallandshovden 14
Vallandshovden 12
Skipadalsåsen 30
Skipadalsåsen 28
Vallandsåsen 1
Vallandsvegen 77
Vallandshovden 8
Kjosen Ii
Vallandshovden 4
Vallandshovden 2
Naustet
Vallandsvegen 78
Vallandsvegen 86
Vallandsvegen 79
Vallandshovden 15
Steinaasen
Skogly
Vallandsvegen 89
Øvre Valland 9
Øvre Valland 17
Øvre Valland 15
Øvre Valland 11
Tolohagen 46
Tolohagen 48
Vallandshaugen 6
Øvre Valland 8
Øvre Valland 10
Øvre Valland 12
Vallandshaugen 12
Vallandshaugen 14
Vallandshaugen 9
Vallandshaugen 5B
Eierrepresentant
Laupsa Halvard
Eikrem Stig Frode
Brügger Harald
Hagen Magnhild J Nordtvei
Eide Lauritz
Flaten Steinar
Garen Arne
Sandvoll Vigdis Nesvik
Melcher Elisabeth Kvammen
Kjørlaug Bjørn
Tveitane Tor
Magnussen Arne
Mo Ninni Riise
Soldal Anders
Brattabø Jostein
Storaas Bjørg Eli
Fylkesnes Brynhild Stave
Valland Thanom
Buene Svein
Steine Kjell
Norheim Leonard
Flatebø Torgeir
Hjartnes Arne
Bergesen Bjarte
Dahl Inger-randi
Skutlaberg Selma
Hushagen Aslaug Helene
Storås Dag
Flem Konrad
Steine Jo
Strømme Reidar
Leiren Amund
Eiendom
33 / 75 / 0 / 0
33 / 76 / 0 / 0
33 / 77 / 0 / 0
33 / 78 / 0 / 0
33 / 79 / 0 / 0
33 / 80 / 0 / 0
33 / 81 / 0 / 0
33 / 82 / 0 / 0
33 / 83 / 0 / 0
33 / 84 / 0 / 0
33 / 85 / 0 / 0
33 / 87 / 0 / 0
33 / 88 / 0 / 0
33 / 89 / 0 / 0
33 / 92 / 0 / 0
33 / 93 / 0 / 0
33 / 94 / 0 / 0
33 / 99 / 0 / 0
33 / 100 / 0 / 0
33 / 101 / 0 / 0
33 / 102 / 0 / 0
33 / 103 / 0 / 0
33 / 104 / 0 / 0
33 / 105 / 0 / 0
33 / 106 / 0 / 0
33 / 107 / 0 / 0
33 / 108 / 0 / 0
33 / 109 / 0 / 0
33 / 110 / 0 / 0
33 / 111 / 0 / 0
33 / 113 / 0 / 0
33 / 114 / 0 / 1
Takst
1 173 000
2 687 000
1 367 000
1 490 000
2 111 000
1 166 000
2 086 000
74 000
2 458 000
1 663 000
19 000
1 356 000
1 281 000
1 554 000
1 093 000
193 000
109 000
1 245 000
1 157 000
1 178 000
1 331 000
1 482 000
1 241 000
1 093 000
1 409 000
1 373 000
1 418 000
1 495 000
1 293 000
1 833 000
1 783 000
1 235 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 173 000
2 687 000
1 367 000
1 490 000
2 111 000
1 166 000
2 086 000
74 000
2 458 000
1 663 000
19 000
1 356 000
1 281 000
1 554 000
1 093 000
193 000
109 000
1 245 000
1 157 000
1 178 000
1 331 000
1 482 000
1 241 000
1 093 000
1 409 000
1 373 000
1 418 000
1 495 000
1 293 000
1 833 000
1 783 000
1 235 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
4 105
9 404
4 784
5 215
7 388
4 081
7 301
259
8 603
5 820
66
4 746
4 483
5 439
3 825
675
381
4 357
4 049
4 123
4 658
5 187
4 343
3 825
4 931
4 805
4 963
5 232
4 525
6 415
6 240
4 322
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 126
Adresse
Vallandshaugen 5A
Vallandshaugen 3
Vallandshaugen 1
Øvre Valland 7
Øvre Valland 19
Øvre Valland 23
Øvre Valland 25
Øvre Valland 27
Øvre Valland 29
Øvre Valland 26
Øvre Valland 21
Vallandshaugen 7
Vallandshaugen 8
Øvre Valland 2
Vallandshaugen 6
Vallandshaugen 10
Øvre Valland 41
Øvre Valland 40
Øvre Valland 43
Eikjeli
Sjonarhaug 2
Hardangerfjordvegen
295
Øvre Valland 33
Øvre Valland 35
Øvre Valland 36
Hardangerfjordvegen
241
Melandsstykket
Mjaoroena
Grodalsåsen 1
Grodalsåsen 3
Grodalsåsen 7
33 / 114 / 0 / 2
33 / 115 / 0 / 0
33 / 116 / 0 / 0
33 / 117 / 0 / 0
33 / 118 / 0 / 0
33 / 119 / 0 / 0
33 / 120 / 0 / 0
33 / 121 / 0 / 0
33 / 122 / 0 / 0
33 / 124 / 0 / 0
33 / 125 / 0 / 0
33 / 126 / 0 / 0
33 / 127 / 0 / 0
33 / 128 / 0 / 0
33 / 129 / 0 / 0
33 / 130 / 0 / 0
33 / 135 / 0 / 0
33 / 136 / 0 / 0
33 / 137 / 0 / 0
33 / 138 / 0 / 0
33 / 139 / 0 / 0
33 / 140 / 0 / 0
Takst
1 235 000
2 004 000
1 916 000
1 398 000
1 269 000
1 140 000
1 955 000
1 166 000
1 220 000
1 340 000
1 510 000
1 195 000
1 696 000
1 102 000
1 960 000
1 214 000
2 426 000
1 128 000
3 200 000
183 000
28 000
2 010 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 235 000
2 004 000
1 916 000
1 398 000
1 269 000
1 140 000
1 955 000
1 166 000
1 220 000
1 340 000
1 510 000
1 195 000
1 696 000
1 102 000
1 960 000
1 214 000
2 426 000
1 128 000
3 200 000
183 000
28 000
2 010 000
Kanikeberg Åge Martin
Voster Harald
Valland Audun
Valland Ole
33 / 141 / 0 / 0
33 / 142 / 0 / 0
33 / 156 / 0 / 0
33 / 157 / 0 / 0
1 763 000
1 493 000
1 873 000
2 166 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
Bjånesø Berit Valland
Valland Gjermund
Skeie Olve
Mo Harald S
Auganæs Jostein / Bergtun
33 / 162 / 0 / 0
33 / 164 / 0 / 0
33 / 169 / 0 / 0
33 / 170 / 0 / 0
33 / 171 / 0 / 0
70 000
300 000
2 503 000
2 395 000
1 700 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
Eierrepresentant
Eiendom
Åsebø Gunnar
Hamre Martin
Ystheim Håkon
Nitter Alf
Klem Jensen Andreas
Aarekol Per Øyvind
Tveit Jan Tore Uglehus
Mo Håkon O
Lønning Helge
Hestad Asbjørn
Høysæter Agnar
Tveit John M
Alden Trygve Oskar Hansen
Walland Rolf
Mælen Thomas
Bergesen Rolf Brynjulf
Valland Arne
Banay Marta
Van Hoek Bernardus A F M
Skjelvan Rune A Valle
Valland Mikjel
Mo Solveig
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 322
7 014
6 706
4 893
4 441
3 990
6 842
4 081
4 270
4 690
5 285
4 182
5 936
3 857
7 840
4 249
8 491
3 948
11 200
640
98
7 035
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 763 000
1 493 000
1 873 000
2 166 000
4‰
4‰
4‰
4‰
6 170
5 225
6 555
7 581
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
70 000
300 000
2 503 000
2 395 000
1 700 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
245
1 050
8 760
8 382
5 950
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 127
Adresse
Grodalsåsen 7
Grodalsåsen 9
Grodalsåsen 11
Grodalsåsen 17
Øvre Valland 22
Hardangerfjordvegen
245
Hardangerfjordvegen
244
Hardangerfjordvegen
321
Hardangerfjordvegen
309
Nesheim
Hardangerfjordvegen
337
Hardangerfjordvegen
315
Skipadalsåsen 21
Hardangerfjordvegen
305
Solstad Ii
Hardangerfjordvegen
331
Bratli Ii
Hardangerfjordvegen
299
Eikevik
Hardangerfjordvegen
307
Neshagen 1
Mykle I
Mykle Ii
Neshagen 3
Eiendom
33 / 171 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 700 000
100% Bunnfradrag
0
1 700 000 Promillesats
4‰
5 950
Fritak
Ingen
33 / 172 / 0 / 0
33 / 173 / 0 / 0
33 / 174 / 0 / 0
33 / 183 / 0 / 0
33 / 185 / 0 / 0
33 / 191 / 0 / 0
1 373 000
2 689 000
3 213 000
32 000
1 988 000
3 951 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
1 373 000
2 689 000
3 213 000
32 000
1 988 000
3 951 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 805
9 411
11 245
112
6 958
13 828
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Valland Blom Og Hage As
33 / 195 / 0 / 0
2 318 000 100%
0
2 318 000
7‰
16 226
Ingen
Nes Geirmund Ingar
34 / 1 / 0 / 0
636 000 100%
0
636 000
4‰
2 226
§ 5 h delvis landbruk
Tellevik Andre
34 / 2 / 0 / 0
469 000 100%
0
469 000
4‰
1 641
Ingen
Nes Geirmund Ingar
Hagerup-Jensen Jens H.
34 / 3 / 0 / 0
34 / 6 / 0 / 0
0 100%
1 399 000 100%
0
0
0
1 399 000
4‰
4‰
0
4 896
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Wigand Øivind
34 / 7 / 0 / 0
1 960 000 100%
0
1 960 000
4‰
6 860
Ingen
Nordås Torunn Eide
Nordås Terje Håvard Eide
34 / 8 / 0 / 0
34 / 10 / 0 / 0
830 000 100%
955 000 100%
0
0
830 000
955 000
4‰
4‰
2 905
3 342
Ingen
Ingen
Nordås Torunn Eide
Trumpy Hans Jacob
34 / 12 / 0 / 0
34 / 13 / 0 / 0
87 000 100%
852 000 100%
0
0
87 000
852 000
4‰
4‰
304
2 982
Ingen
Ingen
Børve Ingvard Dødsbu
Erdal Einar Dødsbu
34 / 14 / 0 / 0
34 / 18 / 0 / 0
41 000 100%
3 401 000 100%
0
0
41 000
3 401 000
4‰
4‰
143
11 903
Ingen
Ingen
Erdal Einar Dødsbu
Natås Leiv Arild
34 / 19 / 0 / 0
34 / 20 / 0 / 0
239 000 100%
422 000 100%
0
0
239 000
422 000
4‰
4‰
836
1 477
Ingen
Ingen
Auganæs Daniel
Wigand Øivind
Nes Geirmund Ingar
Nes Solrunn
34 / 21 / 0 / 0
34 / 22 / 0 / 0
34 / 23 / 0 / 0
34 / 24 / 0 / 0
0
0
0
0
1 049 000
13 000
64 000
1 623 000
4‰
4‰
4‰
4‰
3 671
Ingen
45
Ingen
224 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 680
Ingen
Eierrepresentant
Unni
Djupevåg Lars Ragnvald
Kaldestad Gerd Anja K
Froestad Leiv Jarle
Mo Helga Valland
Vik Kari Weltzien
Valland Nils
1 049 000
13 000
64 000
1 623 000
100%
100%
100%
100%
Side 128
Adresse
Neslid
Karihaugen
Kronaholo
Neshagen 10
Kronahole Ii
Neshagen 40
Utsyn 2
Naustvik 2
Nesheim 2
Hardangerfjordvegen
342
Hardangerfjordvegen
341
Hardangerfjordvegen
347
Hardangerfjordvegen
335
Hardangerfjordvegen
302
Neshagen 42
Neshagen 44
Neshagen 30
Neshagen 32
Neshagen 38
Neshagen 34
Neshagen 36
Børvevegen 135
Børve
Hardangerfjordvegen
357
Hardangerfjordvegen
384
Hardangerfjordvegen
Eierrepresentant
Eiendom
Hardanger Feriesenter As
Nes Geirmund Ingar
Nes Geirmund Ingar
Nes Geirmund Ingar
Linde Lars-Arild R
Nes Geirmund Ingar
Hardanger Feriesenter As
Olsen Helge
Erdal Einar Dødsbu
Erdal Einar Dødsbu
Sørheim Nils Einar
34 / 26 / 0 / 0
34 / 28 / 0 / 0
34 / 30 / 0 / 0
34 / 31 / 0 / 0
34 / 34 / 0 / 0
34 / 36 / 0 / 0
34 / 40 / 0 / 0
34 / 41 / 0 / 0
34 / 42 / 0 / 0
34 / 43 / 0 / 0
Takst
162 000
212 000
94 000
1 587 000
14 000
396 000
12 000
9 000
10 000
1 877 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162 000
212 000
94 000
1 587 000
14 000
396 000
12 000
9 000
10 000
1 877 000
34 / 44 / 0 / 0
678 000 100%
0
Erdal Einar Dødsbu
Hardanger Feriesenter As
34 / 45 / 0 / 0
34 / 47 / 0 / 0
69 000 100%
1 685 000 100%
Hagerup-Jenssen Toril M
34 / 49 / 0 / 0
Måkestad Frode
34 / 50 / 0 / 0
Toft Henni Lauenborg
Hardanger Feriesenter As
Hardanger Feriesenter As
Hardanger Feriesenter As
Hardanger Feriesenter As
Hardanger Feriesenter As
Hardanger Feriesenter As
Valland Arne B
Seim Tove
Eikrem Siri
34 / 51 / 0 / 0
34 / 52 / 0 / 0
34 / 54 / 0 / 0
34 / 55 / 0 / 0
34 / 56 / 0 / 0
34 / 57 / 0 / 0
34 / 58 / 0 / 0
35 / 1 / 0 / 0
35 / 2 / 0 / 0
35 / 3 / 0 / 0
262 000
256 000
259 000
253 000
261 000
254 000
261 000
1 294 000
300 000
2 445 000
Børve Torgeir Kristian
Børve Geir
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
567
742
329
5 554
49
2 772
42
31
35
6 569
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
678 000
7‰
4 746
Ingen
0
0
69 000
1 685 000
4‰
4‰
241
5 897
Ingen
Ingen
1 316 000 100%
0
1 316 000
4‰
4 606
Ingen
497 000 100%
0
497 000
4‰
1 739
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262 000
256 000
259 000
253 000
261 000
254 000
261 000
1 294 000
300 000
2 445 000
4‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
917
1 792
1 813
1 771
1 827
1 778
1 827
4 529
1 050
8 557
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
35 / 4 / 0 / 0
1 108 000 100%
0
1 108 000
4‰
3 878
§ 5 h delvis landbruk
35 / 5 / 0 / 0
1 704 000 100%
0
1 704 000
4‰
5 964
§ 5 h delvis landbruk
Side 129
Adresse
446
Haugen
Børvevegen 169
Børvevegen 99
Hardangerfjordvegen
412
Børvevegen 132
Børvevegen 105
Børvevegen 91
Børvevegen 210
Roskrona
Hardangerfjordvegen
454
Hardangerfjordvegen
466
Børvevegen 150
Børvevegen 180
Skistove
Hardangerfjordvegen
404
Neshagen 19
Børvevegen 156
Hardangerfjordvegen
370
Hardangerfjordvegen
385
Vellehagen
Hardangerfjordvegen
433
Nausttuft
Dagalid
Midtbøstø
Vavollen 146
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 704 000
100% Bunnfradrag
0
1 704 000 Promillesats
4‰
5 964
Eierrepresentant
Børve Geir
Eiendom
35 / 5 / 0 / 0
Fonnaland Hilda
Ask Geir Anders
Børve Lars Olav
Oma Bernhard
35 / 6 / 0 / 0
35 / 7 / 0 / 0
35 / 8 / 0 / 0
35 / 10 / 0 / 0
300 000
907 000
552 000
949 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
300 000
907 000
552 000
949 000
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
3 174
1 932
3 321
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Sortevik Jarle
Tjosås Jan
Steinstø Arve
Soldal Håkon H
Fremgaard Elisabeth
Kirkhorn Magnus Egil
35 / 11 / 0 / 0
35 / 12 / 0 / 0
35 / 13 / 0 / 0
35 / 14 / 0 / 0
35 / 15 / 0 / 0
35 / 16 / 0 / 0
1 179 000
2 010 000
1 323 000
1 441 000
300 000
170 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
1 179 000
2 010 000
1 323 000
1 441 000
300 000
170 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 126
7 035
4 630
5 043
1 050
595
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Børven Per Bjarte
35 / 20 / 0 / 0
1 495 000 100%
0
1 495 000
4‰
5 232
§ 7 c nybygde bustadhus
Laupsa-Borge Arve
Nyland Nils
Sjusete Skisenter
Fosso Ove H
35 / 24 / 0 / 0
35 / 25 / 0 / 0
35 / 25 / 1 / 0
35 / 29 / 0 / 0
845 000
521 000
668 000
1 451 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
845 000
521 000
668 000
1 451 000
4‰
4‰
4‰
4‰
2 957
§ 5 h delvis landbruk
1 823
§ 5 h delvis landbruk
2 338 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 078
§ 5 h delvis landbruk
Gauden Beate
Børve Steinar I
Tonning Lena
Nødtvedt Kristian
35 / 30 / 0 / 0
35 / 33 / 0 / 0
35 / 34 / 0 / 0
35 / 35 / 0 / 0
300 000
1 400 000
2 040 000
792 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
300 000
1 400 000
2 040 000
792 000
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
4 900
7 140
2 772
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Sandven Frode
35 / 36 / 0 / 0
670 000 100%
0
670 000
4‰
2 345
Ingen
Børve Olga Dødsbu
Sørnes Øyvind
35 / 37 / 0 / 0
35 / 38 / 0 / 0
300 000 100%
660 000 100%
0
0
300 000
660 000
4‰
4‰
1 050
2 310
Ingen
Ingen
Huun Sigbjørn John
Børve Dagfrid
Huun Arvid
Helland-Hansen Peter Krag
35 / 40 / 0 / 0
35 / 41 / 0 / 0
35 / 43 / 0 / 0
35 / 47 / 0 / 0
0
0
0
0
29 000
300 000
14 000
1 122 000
4‰
4‰
4‰
4‰
101
1 050
49
3 927
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
29 000
300 000
14 000
1 122 000
100%
100%
100%
100%
Fritak
§ 5 h delvis
landbruk
Side 130
Adresse
Eierrepresentant
Hardangerfjordvegen
Johannessen Leif
431
Hardangerfjordvegen
Flodsand Roald
415
Hardangerfjordvegen
Børven Ingeborg
411
Hardangerfjordvegen
Mikkelsen Robert
413
Hardangerfjordvegen
Seim Tove
451
Solvang Ii
Soldal Håkon H
Hardangerfjordvegen
Aga Bjørg Gudrun
447
Hardangerfjordvegen
Lentz Marit Hovland
409
Skogtun
Hesthamar Kjersti
Hardangerfjordvegen
Mæland Per Ove
445
Hardangerfjordvegen
Skeie Jon Magne
456
Hardangerfjordvegen
Singh Balbir/Gill Veena
407
Raphaugsteigen
Valland Arne B
Hardangerfjordvegen
Standahl Frode
443
Nilsahaugen
Tveit Trygve
Hardangerfjordvegen
Børven Frode Og Else Marie
416
Hardangerfjordvegen
Geertsen Anders Christian
468
Hardangerfjordvegen
Sekse Svein
462
Hardangerfjordvegen
Digernes Arne
435
HARDANGERFJORDVE Berge Kjell Henning
GEN 401
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
35 / 49 / 0 / 0
1 472 000 100%
0
1 472 000
35 / 51 / 0 / 0
1 226 000 100%
0
35 / 52 / 0 / 0
783 000 100%
35 / 53 / 0 / 0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
5 152
Ingen
1 226 000
4‰
4 291
Ingen
0
783 000
4‰
2 740
Ingen
1 671 000 100%
0
1 671 000
4‰
6 684
Ingen
35 / 54 / 0 / 0
1 016 000 100%
0
1 016 000
4‰
3 556
Ingen
35 / 55 / 0 / 0
35 / 56 / 0 / 0
0 100%
1 364 000 100%
0
0
0
1 364 000
4‰
4‰
0
4 774
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
35 / 57 / 0 / 0
1 661 000 100%
0
1 661 000
4‰
5 813
Ingen
35 / 59 / 0 / 0
35 / 60 / 0 / 0
306 000 100%
2 792 000 100%
0
0
306 000
2 792 000
4‰
4‰
1 071
9 772
Ingen
Ingen
35 / 61 / 0 / 0
705 000 100%
0
705 000
4‰
2 467
Ingen
35 / 62 / 0 / 0
1 501 000 100%
0
1 501 000
4‰
5 253
Ingen
35 / 64 / 0 / 0
35 / 66 / 0 / 0
0 100%
3 430 000 100%
0
0
0
3 430 000
4‰
4‰
0
12 005
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
35 / 67 / 0 / 0
35 / 68 / 0 / 0
425 000 100%
796 000 100%
0
0
425 000
796 000
4‰
4‰
1 487
2 786
Ingen
Ingen
35 / 69 / 0 / 0
1 456 000 100%
0
1 456 000
4‰
5 096
§ 7 c nybygde bustadhus
35 / 70 / 0 / 0
1 150 000 100%
0
1 150 000
4‰
4 025
Ingen
35 / 71 / 0 / 0
1 411 000 100%
0
1 411 000
4‰
4 938
Ingen
35 / 72 / 0 / 0
1 909 000 100%
0
1 909 000
4‰
6 681
Ingen
Side 131
Adresse
Bjørkebu
Børvevegen 53
Hardangerfjordvegen
403
Hardangerfjordvegen
405
Børvevegen 51
Myra
Naustet
Valderhaug
Hardangerfjordvegen
389
Hardangerfjordvegen
393
Hardangerfjordvegen
397
Hardangerfjordvegen
399
Hardangerfjordvegen
346
Hardangerfjordvegen
437
Bjørkheim
Vavollen 144
Børvevegen 114
Hardangerfjordvegen
350
Hatlebakken
Sjøstrand Ii
Vassli
Elvetun
Hardangerfjordvegen
414
Hardangerfjordvegen
460
Eierrepresentant
Eiendom
35 / 74 / 0 / 0
35 / 75 / 0 / 0
35 / 77 / 0 / 0
717 000 100%
841 000 100%
1 362 000 100%
0
0
0
717 000
841 000
1 362 000
Riise Lars
35 / 78 / 0 / 0
2 407 000 100%
0
Rykken Olaug
Nygard Heid
Nygard Heid
Norheim Gunnstein
Garen Morten
35 / 79 / 0 / 0
35 / 81 / 0 / 0
35 / 83 / 0 / 0
35 / 85 / 0 / 0
35 / 86 / 0 / 0
850 000
226 000
10 000
185 000
2 167 000
100%
100%
100%
100%
100%
Bjørgum Karen Marte
35 / 88 / 0 / 0
Hansen Ragnar
Sandal Grete Inger
Arnesen Jarle Ole
Oma Lars Arvid
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
2 509
2 943
4 767
Ingen
Ingen
Ingen
2 407 000
4‰
8 424
Ingen
0
0
0
0
0
850 000
226 000
10 000
185 000
2 167 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 975
791
35
647
7 584
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 949 000 100%
0
1 949 000
4‰
6 821
Ingen
35 / 89 / 0 / 0
165 000 100%
0
165 000
4‰
660
Ingen
Børven Helge
35 / 90 / 0 / 0
1 398 000 100%
0
1 398 000
4‰
4 893
Ingen
Skutlaberg Jostein
35 / 93 / 0 / 0
1 604 000 100%
0
1 604 000
4‰
5 614
Ingen
Samland Karsten
35 / 94 / 0 / 0
1 232 000 100%
0
1 232 000
4‰
4 312
Ingen
Gjøsæter Bjarne
Fjellro Helge
Andbo Kåre-jarl
Skeie Vigdis Risnes
35 / 95 / 0 / 0
35 / 96 / 0 / 0
35 / 98 / 0 / 0
35 / 99 / 0 / 0
273 000
2 405 000
394 000
2 255 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
273 000
2 405 000
394 000
2 255 000
4‰
4‰
4‰
4‰
955
8 417
1 379
7 892
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Pfeil Gerrit Benjamin
Standahl Frode
Oma Karsten
Teigland Astrid Haugen
Kjosås Øyvind
35 / 100 / 0 / 0
35 / 101 / 0 / 0
35 / 102 / 0 / 0
35 / 103 / 0 / 0
35 / 104 / 0 / 0
82 000
95 000
215 000
353 000
1 171 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
82 000
95 000
215 000
353 000
1 171 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
287
332
752
1 235
4 098
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Gjerde Tommas
35 / 105 / 0 / 0
162 000 100%
0
162 000
4‰
567
Ingen
Side 132
Adresse
Hardangerfjordvegen
457
Hardangerfjordvegen
356
Hardangerfjordvegen
459
Havnebakken
Neshagen 25
Sjoskår
Hardangerfjordvegen
448
Øktarhaug
Hardangerfjordvegen
464
Økterhaug
Hardangerfjordvegen
458
Børvevegen 170
Børvevegen 178
Nybu
Hardangerfjordvegen
382
Børvevegen 55
Børvevegen 49
Neshagen 35
Veggrunn
Hardangerfjordvegen
440
Fjordtun 2
Hardangerfjordvegen
359
Rosshagen 2
Hardangerfjordvegen
442
Børvevegen 168
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
389 000 100%
0
389 000
Olsen Helge
35 / 107 / 0 / 0
1 827 000 100%
0
Berg Knut Sverre
35 / 108 / 0 / 0
361 000 100%
Vik Atle
Aksnes Torunn
Børve Øyvind
Løvskar Edvard
35 / 109 / 0 / 0
35 / 110 / 0 / 0
35 / 111 / 0 / 0
35 / 114 / 0 / 0
Magnesen Thorolf
Vik Håkon
Berge Hans Egil
35 / 106 / 0 / 0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
1 361
Ingen
1 827 000
4‰
6 394
Ingen
0
361 000
4‰
1 263
Ingen
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
126 000
1 200 000
198 000
1 067 000
4‰
4‰
4‰
4‰
441
4 200
693
3 734
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
35 / 115 / 0 / 0
35 / 116 / 0 / 0
720 000 100%
810 000 100%
0
0
720 000
810 000
4‰
4‰
2 520
2 835
Ingen
Ingen
Børve Johannes
Soldal Oddmund
35 / 117 / 0 / 0
35 / 119 / 0 / 0
665 000 100%
1 954 000 100%
0
0
665 000
1 954 000
4‰
4‰
2 327
6 839
Ingen
Ingen
Nyland Kjell
Nyland Nils
Børven Stig Henning
Børve Johannes
35 / 120 / 0 / 0
35 / 121 / 0 / 0
35 / 122 / 0 / 0
35 / 123 / 0 / 0
1 183 000
1 357 000
477 000
1 363 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 183 000
1 357 000
477 000
1 363 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4 140
4 749
1 669
4 770
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Mo Øyvind
Skåre Arvid
Langeland Thorvald
Nes Geirmund Ingar
Berge Nils Kristian
35 / 124 / 0 / 0
35 / 125 / 0 / 0
35 / 127 / 0 / 0
35 / 130 / 0 / 0
35 / 133 / 0 / 0
890 000
1 831 000
2 047 000
10 000
2 423 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
890 000
1 831 000
2 047 000
10 000
2 423 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 115
6 408
7 164
35
8 480
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Oma Lars Arvid
Eikrem Siri
35 / 134 / 0 / 0
35 / 136 / 0 / 0
60 000 100%
990 000 100%
0
0
60 000
990 000
4‰
4‰
210
3 465
Ingen
Ingen
Råen Olav Dødsbu
Flatebø Torvald
35 / 138 / 0 / 0
35 / 140 / 0 / 0
0 100%
662 000 100%
0
0
0
662 000
4‰
4‰
0
2 317
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Tonning Sigbjørn
35 / 141 / 0 / 0
1 591 000 100%
0
1 591 000
4‰
5 568
Ingen
126 000
1 200 000
198 000
1 067 000
Side 133
Adresse
Sjøstrand Iii
Flaten
Hardangerfjordvegen
395
Børvevegen 116
Børvevegen 129
Børvevegen 128
Hyttetomt
Hardangerfjordvegen
444
Børvevegen 112
Hardangerfjordvegen
365
Børvevegen 59
Børvevegen 118
Børvevegen 35
Børvevegen 8
Børvevegen 36
Hardangerfjordvegen
463
Storeteigen 5
Hardangerfjordvegen
481
Børvevegen 23
Hardangerfjordvegen
473
Hardangerfjordvegen
469
Hardangerfjordvegen
484
Hardangerfjordvegen
35 / 142 / 0 / 0
35 / 144 / 0 / 0
35 / 148 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
11 000 100%
300 000 100%
3 124 000 100%
0
0
0
11 000
300 000
3 124 000
Heier Bjørn Åge
Røyneland Siv
Valland Olav
Tjosås Stig Ove
Nyland Jeanne Berit
Rasmussen Tom
35 / 149 / 0 / 0
35 / 150 / 0 / 0
35 / 151 / 0 / 0
35 / 153 / 0 / 0
35 / 154 / 0 / 0
35 / 155 / 0 / 0
489 000
6 261 000
1 550 000
1 825 000
770 000
2 629 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
Teigland Astrid Haugen
Tjosås Jan
Iversen Randi Leth
Eikrem Tove Elise
35 / 157 / 0 / 0
35 / 159 / 0 / 0
35 / 160 / 0 / 0
35 / 162 / 0 / 0
81 000
2 078 000
576 000
634 000
100%
100%
100%
100%
Den Otter Fabian Frank
Aarsand Odd
Råen Olav Dødsbu
Huun Arvid
Teigland Jon
Vik Anna Melstveit
35 / 163 / 0 / 0
35 / 167 / 0 / 0
36 / 1 / 0 / 0
36 / 2 / 0 / 0
36 / 3 / 0 / 0
36 / 7 / 0 / 0
726 000
2 282 000
876 000
1 309 000
557 000
1 562 000
Fremgaard Elisabeth
Underhaug Eirik
Eierrepresentant
Eiendom
Standahl Frode
Eikrem Synnøve
Fosso Ove H
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
38
1 050
10 934
Ingen
Ingen
Ingen
489 000
6 261 000
1 550 000
1 825 000
770 000
2 629 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 711
25 044
5 425
6 387
2 695
9 201
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
0
81 000
2 078 000
576 000
634 000
4‰
4‰
4‰
4‰
283
8 312
2 016
2 219
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
726 000
2 282 000
876 000
1 309 000
557 000
1 562 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 541
7 987
3 066
4 581
1 949
5 467
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
36 / 8 / 0 / 0
36 / 9 / 0 / 0
3 725 000 100%
1 117 000 100%
0
0
3 725 000
1 117 000
4‰
4‰
13 037
3 909
Ingen
Ingen
Huun Sigbjørn John
Schjølberg Anne-margit E
36 / 10 / 0 / 0
36 / 12 / 0 / 0
1 836 000 100%
1 842 000 100%
0
0
1 836 000
1 842 000
4‰
4‰
6 426
6 447
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Neteland Anne Christin H
36 / 13 / 0 / 0
494 000 100%
0
494 000
4‰
1 729
Ingen
Drægni Knut
36 / 14 / 0 / 0
332 000 100%
0
332 000
4‰
1 162
Ingen
Sjursæter Britt Og John
36 / 17 / 0 / 0
328 000 100%
0
328 000
4‰
1 148
Ingen
Side 134
Adresse
467
Hardangerfjordvegen
482
Børvevegen 19
Hardangerfjordvegen
472
Hardangerfjordvegen
487
Storeteigen 9
Hardangerfjordvegen
486
Hardangerfjordvegen
488
Børvevegen 7
Hardangerfjordvegen
490
Hardangerfjordvegen
492
Børvevegen 5
Hardangerfjordvegen
494
Hardangerfjordvegen
496
Sjusetevegen 537
Sjusetevegen 482
Sjusetevegen 487
Sjusetevegen 460
Neverhaug
Sjusetevegen 479
Bjørkehaugen
Furukollen
Pletten
Byrkjelia
Orrebakken Ii
Sjusetevegen 544
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
328 000 100% Bunnfradrag
0
328 000 Promillesats
4‰
1 148
Eierrepresentant
Sjursæter Britt Og John
Eiendom
36 / 17 / 0 / 0
Gundersen Hans Magnus
36 / 19 / 0 / 0
699 000 100%
0
699 000
4‰
2 446
Ingen
Einemoen Bergit
Soldal Håvard
36 / 20 / 0 / 0
36 / 21 / 0 / 0
619 000 100%
692 000 100%
0
0
619 000
692 000
4‰
4‰
2 166
2 422
Ingen
Ingen
Blikkenslager Flotve As
36 / 23 / 0 / 0
848 000 100%
0
848 000
7‰
5 936
Ingen
Fykse Einar
Slettemark Signe
36 / 24 / 0 / 0
36 / 25 / 0 / 0
1 085 000 100%
657 000 100%
0
0
1 085 000
657 000
4‰
4‰
3 797
2 299
Ingen
Ingen
Aga Hildeborg Bjørke
36 / 26 / 0 / 0
839 000 100%
0
839 000
4‰
2 936
Ingen
Børve Leif
Kvamsøy Lillian
36 / 27 / 0 / 0
36 / 29 / 0 / 0
1 332 000 100%
713 000 100%
0
0
1 332 000
713 000
4‰
4‰
4 662
2 495
Ingen
Ingen
Urheim Stin Ivar
36 / 30 / 0 / 0
741 000 100%
0
741 000
4‰
2 593
Ingen
Bleie Øystein
Lunestad Tormod
36 / 31 / 0 / 0
36 / 34 / 0 / 0
655 000 100%
767 000 100%
0
0
655 000
767 000
4‰
4‰
2 292
2 684
Ingen
Ingen
Norheim Margunn
36 / 35 / 0 / 0
795 000 100%
0
795 000
4‰
2 782
Ingen
Vik Håvar
Henriksen Svein Inge
Henriksen Harald
Utne Nils
Aakre Kath Dødsbu
Nordtveit Bjørg Tordis
Handegård Ingunn
Sundsbø Harald
Henriksen Harald
Skare Eli Vik
Vik Kjersti
Vik Jorunn
38 / 1 / 0 / 0
38 / 2 / 0 / 0
38 / 3 / 0 / 0
38 / 5 / 0 / 0
38 / 6 / 0 / 0
38 / 8 / 0 / 0
38 / 11 / 0 / 0
38 / 12 / 0 / 0
38 / 13 / 0 / 0
38 / 14 / 0 / 0
38 / 15 / 0 / 0
38 / 16 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748 000
1 430 000
1 077 000
520 000
191 000
503 000
268 000
119 000
270 000
111 000
71 000
609 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 618
5 005
3 769
1 820
668
1 760
938
416
945
388
248
2 131
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
748 000
1 430 000
1 077 000
520 000
191 000
503 000
268 000
119 000
270 000
111 000
71 000
609 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fritak
Ingen
Side 135
Adresse
Sjusetevegen 544
Kjosåsvegen 191
Kjosåsvegen 217
Kjosåsvegen 222
Kjosåsvegen 261
Kjosåsvegen 269
Breidablikk
Stuvevegen 31
Stuvevegen 45
Fossgjel
Bjørkhaug
Hildebu
Bjørkero
Bjødnahaugen
Litun
Stuvevegen 19
Sjusetevegen 154
Sjusetevegen 156
Sjusetevegen 156
Sjusetevegen 172
Sjusetevegen 138
Sjusetevegen 145
Sjusetevegen 143
Sjusetevegen 224
Sjusetevegen 210
Liland
Tverlien
Myrlende
Hemo
Lauvvikneset
Sjusetevegen 219
Sjusetevegen 221
Sjusetevegen 209
Eierrepresentant
Vik Jorunn
Sture Asbjørn
Kjosaas Inger Lise Sleire
Kjosås Harald Og Margrete
Kjosås Atle
Kjosås Audun
Kjosås Atle
Stuve Guro
Sørheim Anne Kari
Jynge Svein Erik
Bjørke Magnar
Kvinnsland Yngve
Bjørke Ragnhild
Djønne-Stuve Eldbjørg
Stuve Hjalmar
Stuve Gjermund
Vik-Mo Bjarte
Mo Jostein
Mo Jan As
Mo Hallstein
Fosso Gislaug
Øystese Kraft
Rykken Per A
Jhp Eigedom As
Teigen Reidun
Aalvik Arne
Jhp Eigedom As
Mo Grethe Elin
Mo Kjell
Rykken Arne P Dødsbu
Vik Bjørn
Vik-Mo Annbjørg
Mo Olav S Og Olaug Berge
Eiendom
38 / 16 / 0 / 0
39 / 1 / 0 / 0
39 / 2 / 0 / 0
39 / 3 / 0 / 0
39 / 4 / 0 / 0
39 / 5 / 0 / 0
39 / 8 / 0 / 0
40 / 1 / 0 / 0
40 / 2 / 0 / 0
40 / 3 / 0 / 0
40 / 5 / 0 / 0
40 / 6 / 0 / 0
40 / 7 / 0 / 0
40 / 8 / 0 / 0
40 / 9 / 0 / 0
40 / 10 / 0 / 0
41 / 1 / 0 / 0
41 / 2 / 0 / 0
41 / 2 / 0 / 0
41 / 4 / 0 / 0
41 / 5 / 0 / 0
41 / 6 / 0 / 0
41 / 6 / 0 / 0
41 / 7 / 0 / 0
41 / 8 / 0 / 0
41 / 9 / 0 / 0
41 / 10 / 0 / 0
41 / 16 / 0 / 0
41 / 17 / 0 / 0
41 / 18 / 0 / 0
41 / 19 / 0 / 0
41 / 20 / 0 / 0
41 / 22 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
609 000 100% Bunnfradrag
0
609 000 Promillesats
4‰
2 131
888 000 100%
0
888 000
4‰
3 108
762 000 100%
0
762 000
4‰
2 667
1 228 000 100%
0
1 228 000
4‰
4 298
1 554 000 100%
0
1 554 000
4‰
5 439
881 000 100%
0
881 000
4‰
3 083
30 000 100%
0
30 000
4‰
105
556 000 100%
0
556 000
4‰
1 946
941 000 100%
0
941 000
4‰
3 293
300 000 100%
0
300 000
4‰
1 050
671 000 100%
0
671 000
4‰
2 348
323 000 100%
0
323 000
4‰
1 130
281 000 100%
0
281 000
4‰
983
250 000 100%
0
250 000
4‰
875
150 000 100%
0
150 000
4‰
525
1 330 000 100%
0
1 330 000
4‰
4 655
1 440 000 100%
0
1 440 000
4‰
5 040
965 000 100%
0
965 000
4‰
3 377
535 000 100%
0
535 000
7‰
3 745
1 028 000 100%
0
1 028 000
4‰
3 598
374 000 100%
0
374 000
4‰
1 309
0 100%
0
0
7‰
0
2 411 000 100%
0
2 411 000
4‰
8 438
938 000 100%
0
938 000
4‰
3 283
1 460 000 100%
0
1 460 000
4‰
5 110
0 100%
0
0
4‰
0
300 000 100%
0
300 000
4‰
1 050
117 000 100%
0
117 000
4‰
409
284 000 100%
0
284 000
4‰
994
125 000 100%
0
125 000
4‰
437
1 781 000 100%
0
1 781 000
4‰
6 233
482 000 100%
0
482 000
4‰
1 687
761 000 100%
0
761 000
4‰
2 663
Fritak
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 136
Adresse
Ospelid
Kjosåsvegen 16
Fv. 130
Vik Øvre
Lundanes 53
Lundanes 46
Lundanes 59
Øvre Vik 50
Lundanes
Øvre Vik 44
Lundanes 35
Lundanes 29
Lundanes 27
Øvre Vik 9
Lundanes 10
Storeteigen 21
Hagen
Borgevegen 6
Borgevegen 6
Vavollen 1
Lundanes 30
Øvre Vik 21
Hardangerfjordvegen
542
Vavollen 5
Skarpeteigen
Hardangerfjordvegen
575
Lundanes 63
Vavollen 3
Lundanes 31
Eierrepresentant
Eiendom
Vavoll Eigedom As
Børve Lars I
Hjemlestad Randi
Børve Jarle
Vavoll Eigedom As
Laupsa Siv
Bjørke Anlaug
Mo Borghild
Hordaland Fylkeskommune
Aalvik Sveinung Lid
Vik Erik Hagelsteen
Vestrheim Alvin
Helgesen Eivind
Hellingsrud Terje
Vik Martin H
Øystese Båtlag
Vestrheim Alvin
Aalvik Arne
Laupsa Hans Thorbjørn
Sørheim Mary Ann
Vik Helge Torgeir
Seljebotn Gunnar Egil
Bjørke Johannes
Flatebø Asbjørn
Laupsa Borge Dag
Laupsa Olav K
Fykse Terje
Vavoll Eigedom As
Handegård Ingunn
Hillesvik Arild
Vik Martin H
41 / 23 / 0 / 0
41 / 24 / 0 / 0
41 / 25 / 0 / 0
41 / 26 / 0 / 0
42 / 1 / 0 / 0
42 / 2 / 0 / 0
42 / 3 / 0 / 0
42 / 4 / 0 / 0
42 / 6 / 0 / 0
42 / 6 / 0 / 0
42 / 7 / 0 / 0
42 / 8 / 0 / 0
42 / 10 / 0 / 0
42 / 11 / 0 / 0
42 / 12 / 0 / 0
42 / 13 / 0 / 0
42 / 19 / 0 / 0
42 / 21 / 0 / 0
42 / 22 / 0 / 0
42 / 25 / 0 / 1
42 / 25 / 0 / 2
42 / 27 / 0 / 0
42 / 29 / 0 / 0
42 / 31 / 0 / 0
42 / 32 / 0 / 0
Takst
163 000
889 000
857 000
174 000
0
800 000
1 549 000
679 000
1 643 000
90 000
145 000
1 212 000
1 026 000
418 000
116 000
1 200 000
1 192 000
1 165 000
0
936 000
725 000
339 000
1 895 000
1 141 000
673 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163 000
889 000
857 000
174 000
0
800 000
1 549 000
679 000
1 643 000
90 000
145 000
1 212 000
1 026 000
418 000
116 000
1 200 000
1 192 000
1 165 000
0
936 000
725 000
339 000
1 895 000
1 141 000
673 000
570
Ingen
3 111
Ingen
2 999 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
609
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
2 800
Ingen
5 421
Ingen
2 376
Ingen
5 750
§ 5 h delvis landbruk
315
Ingen
507
Ingen
4 242
§ 5 h delvis landbruk
3 591
Ingen
1 463
Ingen
406
Ingen
4 200
§ 5 h delvis landbruk
4 172
Ingen
4 077
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
3 276
Ingen
2 537
Ingen
1 186
Ingen
6 632
Ingen
3 993
Ingen
2 355
Ingen
42 / 35 / 0 / 0
42 / 37 / 0 / 0
42 / 38 / 0 / 0
10 554 000 100%
50 000 100%
356 000 100%
0
0
0
10 554 000
50 000
356 000
7‰
4‰
4‰
73 878
175
1 246
Ingen
Ingen
Ingen
42 / 40 / 0 / 0
42 / 41 / 0 / 0
42 / 42 / 0 / 0
998 000 100%
554 000 100%
815 000 100%
0
0
0
998 000
554 000
815 000
4‰
4‰
4‰
3 493
1 939
2 852
Ingen
Ingen
Ingen
Side 137
Adresse
Lundanes 31
Lundanes 8
Storeteigen 2
Øvre Vik 36
Lundanes 18
Vavollen 75
Øvre Vik 32
Øvre Vik 30
Lundanes 57
Lundanes 4
Lundanes 4
Borgevegen 1
Storeteigen 13
Hardangerfjordvegen
577
Eikebakken Ii
Lundanes 14
Storeteigen 11
Lundanes 33
Lundanes 43B
Lundanes 43A
Lundanes 45
Lundanes 39
Naustplassen
Storeteigen 15
Sjusetevegen 125
Sjusetevegen 127
Salen Ii
Vavegen 12
Vavegen 10
Vavegen 8
Vavegen 11
Sjusetevegen 121
Eierrepresentant
Laupsa Siv
Bjørke Gerd
Vencius Vidas
Vik Marta
Haltvik Erna
Bjørke Reidar
Huse Bjarne
Bleie Hallgeir
Hellingsrud Jan
Øystese Mek Verksted As
Øystese Mek Verksted As
Rosseland Terje
Kristiansen Per Kristian
Sandven Alf Ekaas
Eiendom
42 / 42 / 0 / 0
42 / 44 / 0 / 0
42 / 45 / 0 / 0
42 / 46 / 0 / 0
42 / 48 / 0 / 0
42 / 49 / 0 / 0
42 / 50 / 0 / 0
42 / 51 / 0 / 0
42 / 55 / 0 / 0
42 / 57 / 0 / 0
42 / 57 / 0 / 0
42 / 62 / 0 / 0
42 / 64 / 0 / 0
42 / 65 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
815 000 100% Bunnfradrag
0
815 000 Promillesats
4‰
2 852
1 154 000 100%
0
1 154 000
4‰
4 039
631 000 100%
0
631 000
4‰
2 208
1 319 000 100%
0
1 319 000
4‰
4 616
1 693 000 100%
0
1 693 000
4‰
5 925
1 459 000 100%
0
1 459 000
4‰
5 106
864 000 100%
0
864 000
4‰
3 024
1 254 000 100%
0
1 254 000
4‰
4 389
1 242 000 100%
0
1 242 000
4‰
4 347
1 262 000 100%
0
1 262 000
4‰
4 417
752 000 100%
0
752 000
7‰
5 264
1 418 000 100%
0
1 418 000
4‰
4 963
1 049 000 100%
0
1 049 000
4‰
3 671
1 344 000 100%
0
1 344 000
4‰
4 704
Handegård Ingunn
Øystese Mek Verksted As
Flatebø Gyrid
Aalvik Liv
Hosøy Bente
Ugulen Aud Kirsten
Langesæter Ingebjørg
Berge Lars-Hogne
Ølmheim Ingebrigt
Kristiansen Øyvind
Aasprang Audny
Rygg Einar
Vestrheim Alf Dødsbu
Fagervik Gaute Arne
Byrkjeland Bjørn
Lothe Vidar
Skeie Olav E
Aalvik Atle
42 / 69 / 0 / 0
42 / 72 / 0 / 0
42 / 75 / 0 / 0
42 / 77 / 0 / 0
42 / 79 / 0 / 1
42 / 79 / 0 / 2
42 / 80 / 0 / 0
42 / 81 / 0 / 0
42 / 82 / 0 / 0
42 / 83 / 0 / 0
42 / 85 / 0 / 0
42 / 86 / 0 / 0
42 / 89 / 0 / 0
42 / 92 / 0 / 0
42 / 93 / 0 / 0
42 / 94 / 0 / 0
42 / 96 / 0 / 0
42 / 97 / 0 / 0
149 000
7 530 000
920 000
1 116 000
2 126 000
651 000
2 767 000
1 298 000
19 000
1 630 000
872 000
844 000
8 000
1 052 000
1 087 000
837 000
1 062 000
1 212 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149 000
7 530 000
920 000
1 116 000
2 126 000
651 000
2 767 000
1 298 000
19 000
1 630 000
872 000
844 000
8 000
1 052 000
1 087 000
837 000
1 062 000
1 212 000
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
521
52 710
3 220
3 906
7 441
2 278
9 684
4 543
66
5 705
3 052
2 954
28
3 682
3 804
2 929
3 717
4 242
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 138
Adresse
Vavollen 8
Vavollen 77
Vavollen 15
Vavollen 30
Vavollen 37
Vavegen 2
Vavegen 3
Vavegen 4
Vavegen 5
Vavegen 6
Vavegen 7
Vavegen 9
Vavollen 41
Vavollen 43
Vavollen 45
Vavollen 40
Vavollen 84
Vavollen 42
Vavollen 68
Vavollen 44
Vavollen 66
Vavollen 46
Vavollen 54
Vavollen 48
Vavollen 50
Vavollen 52
Vavollen 79
Vavollen 81
Vavollen 83
Vavollen 85
Vavollen 71A
Vavollen 49
Eierrepresentant
Kleppe Eiendomsselskap As
Byrkjeland Ola Martin
Magnussen Roald
Fjellandsbø Karin
Torpe Margunn Pile
Børven Kjell Eirik
Augestad Magnar
Lofthus Marit
Rong Normann
Haugen Marit
Nesse Audun
Høysæther Tone Mabel
Bjørke Hallvard
Einemo Gyda
Tjosaas Jan
Auganæs Egil
Melstveit Bjørg
Onarheim Aasmund
Nyland Jeanne Berit
Rotevatn Elin
Bjørgo Olav
Djuvik Sverre
Mo Kåre
Rykkje Robert
Soldal Olav H
Løkken Sigrun
Gjøsæter Bjarne
Sandven Roger
Øye Tveit Torleif
Mo Lars Arne
Pedersen Brynjolf Sæhle
Honningsvåg Asbjørn
Eiendom
42 / 101 / 0 / 0
42 / 102 / 0 / 0
42 / 103 / 0 / 0
42 / 105 / 0 / 0
42 / 106 / 0 / 0
42 / 107 / 0 / 0
42 / 108 / 0 / 0
42 / 109 / 0 / 0
42 / 110 / 0 / 0
42 / 111 / 0 / 0
42 / 112 / 0 / 0
42 / 113 / 0 / 0
42 / 114 / 0 / 0
42 / 115 / 0 / 0
42 / 116 / 0 / 0
42 / 117 / 0 / 0
42 / 119 / 0 / 0
42 / 120 / 0 / 0
42 / 121 / 0 / 0
42 / 122 / 0 / 0
42 / 123 / 0 / 0
42 / 124 / 0 / 0
42 / 125 / 0 / 0
42 / 126 / 0 / 0
42 / 127 / 0 / 0
42 / 128 / 0 / 0
42 / 129 / 0 / 0
42 / 130 / 0 / 0
42 / 131 / 0 / 0
42 / 132 / 0 / 0
42 / 133 / 0 / 0
42 / 134 / 0 / 0
Takst
12 086 000
1 354 000
1 037 000
1 084 000
1 385 000
1 288 000
1 298 000
1 513 000
1 225 000
1 884 000
1 412 000
2 152 000
1 619 000
1 139 000
1 433 000
1 936 000
592 000
1 324 000
881 000
1 310 000
1 128 000
1 166 000
868 000
1 071 000
1 283 000
1 312 000
1 153 000
1 297 000
1 225 000
1 715 000
1 146 000
1 303 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 086 000
1 354 000
1 037 000
1 084 000
1 385 000
1 288 000
1 298 000
1 513 000
1 225 000
1 884 000
1 412 000
2 152 000
1 619 000
1 139 000
1 433 000
1 936 000
592 000
1 324 000
881 000
1 310 000
1 128 000
1 166 000
868 000
1 071 000
1 283 000
1 312 000
1 153 000
1 297 000
1 225 000
1 715 000
1 146 000
1 303 000
Promillesats
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
84 602
4 739
3 629
3 794
4 847
4 508
4 543
5 295
4 287
6 594
4 942
7 532
5 666
3 986
5 015
6 776
2 072
4 634
3 083
4 585
3 948
4 081
3 038
3 748
4 490
4 592
4 035
4 539
4 287
6 002
4 011
4 560
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 139
Adresse
Vavollen 51
Vavollen 67
Vavollen 53
Vavollen 65
Vavollen 55
Vavollen 63
Vavollen 57
Vavollen 61
Vavollen 59
Vavollen 69
Lundanes 36
Vavollen 82
Vavollen 80
Vavollen 78
Vavollen 76
Vavollen 70
Vavollen 72
Vavollen 74
Vavollen 32
Vavollen 34
Veggrunn
Vavollen 56
Vavollen 58
Vavollen 60
Vavollen 64
Vavollen 62
Vavollen 31
Vavollen 29
Vavollen 27
Vavollen 25
Hardangerfjordvegen
571
Eierrepresentant
Byrkjeland Bjarne
Soma Birger Johan
Døssland Solfrid
Helle Steinvard
Byrkjeland Steinar
Sandven Jakob
Sandven Inge Birger
Kiperberg Liv
Vines Terje
Haugland Leif
Vestrheim Eileen
Samland Solveig
Grønevik Liv Irene
Soldal Sverre
Soldal Harald H
Reed Helge
Fjærestad Ivar
Nyland Roy Are
Holdhus Gunnbjørg
Martinsen Arve
Jakobsen Johan Dødsbu
Johannessen Marit Linde
Brennsæter Erland
Szymanski Adam
Olsen Harry Oddvar
Andersen Terje
Laksemo Jan Ove/Urheim
Lise M
Dale Erna
Sandven Ivan
Hardanger Betong As
Vavoll Eigedom As
42 / 135 / 0 / 0
42 / 136 / 0 / 0
42 / 137 / 0 / 0
42 / 138 / 0 / 0
42 / 139 / 0 / 0
42 / 140 / 0 / 0
42 / 141 / 0 / 0
42 / 142 / 0 / 0
42 / 143 / 0 / 0
42 / 144 / 0 / 0
42 / 145 / 0 / 0
42 / 150 / 0 / 0
42 / 151 / 0 / 0
42 / 152 / 0 / 0
42 / 153 / 0 / 0
42 / 154 / 0 / 0
42 / 155 / 0 / 0
42 / 156 / 0 / 0
42 / 157 / 0 / 0
42 / 158 / 0 / 0
42 / 160 / 0 / 0
42 / 161 / 0 / 0
42 / 162 / 0 / 0
42 / 163 / 0 / 0
42 / 164 / 0 / 0
42 / 165 / 0 / 0
42 / 167 / 0 / 0
Takst
1 722 000
1 806 000
1 197 000
2 012 000
1 451 000
1 999 000
1 307 000
1 641 000
1 168 000
1 480 000
1 411 000
585 000
568 000
568 000
616 000
854 000
856 000
875 000
1 043 000
1 111 000
1 000
821 000
822 000
892 000
969 000
1 176 000
1 086 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 722 000
1 806 000
1 197 000
2 012 000
1 451 000
1 999 000
1 307 000
1 641 000
1 168 000
1 480 000
1 411 000
585 000
568 000
568 000
616 000
854 000
856 000
875 000
1 043 000
1 111 000
1 000
821 000
822 000
892 000
969 000
1 176 000
1 086 000
42 / 168 / 0 / 0
42 / 169 / 0 / 0
42 / 170 / 0 / 0
42 / 172 / 0 / 0
1 107 000
1 088 000
1 138 000
2 867 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 107 000
1 088 000
1 138 000
2 867 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 027
6 321
4 189
7 042
5 078
6 996
4 574
5 743
4 088
5 180
4 938
2 047
1 988
1 988
2 156
2 989
2 996
3 062
3 650
3 888
3
2 873
2 877
3 122
3 391
4 116
3 801
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
7‰
3 874
3 808
3 983
20 069
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 140
Adresse
Hardangerfjordvegen
571
Hardangerfjordvegen
569
Sjoneset 4
Lundanes 2
Eierrepresentant
42 / 172 / 0 / 0
Takst
648 000 100%
0
648 000
Gule Mek Og Landbruksverks 42 / 173 / 0 / 0
3 208 000 100%
0
Vavollen 73A
Vavollen 11
Lundanes 40
Lundanes 49
Gule Mek Og Landbruksverks 42 / 174 / 0 / 0
Øystese Mek Verksted As
42 / 176 / 0 / 0
Vik Erik Hagelsteen
42 / 181 / 0 / 0
Botnen Mona
42 / 182 / 0 / 0
Hordaland Fylkeskommune 42 / 184 / 0 / 0
Hordaland Fylkeskommune 42 / 185 / 0 / 0
Mo Terje
42 / 187 / 0 / 0
Tangen Dag Ivar
42 / 189 / 0 / 0
Kleppe Bygg As
42 / 190 / 0 / 0
Østborg Dag Harald
42 / 191 / 0 / 0
Vavoll Eigedom As
42 / 192 / 0 / 0
Ølmheim Ingebrigt
42 / 194 / 0 / 0
Fykse Vegar
42 / 195 / 0 / 0
441 000
2 726 000
482 000
817 000
244 000
437 000
1 793 000
1 556 000
129 000
1 427 000
606 000
106 000
2 357 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lundanes 51
Vavollen 116
Vavollen 102
Vavollen 104
Vavollen 106
Vavollen 124
Vavollen 118
Vavollen 120
Vavollen 122
Vavollen 130B
Vavollen 130A
Vavollen 128B
Vavollen 128A
Vavollen 126
Vavollen 132A
Vestrheim Trond
Vik Gustav Arne
Øystese Michael
Berge Rune
Berge Audun
Botnen Hallgeir
Bekkesletten Terje
Byrkjeland Roald Helge
Lothe Tor Magne
Laupsa-Borge Morten
Børven Anne Grethe
Bentsen Bent Inge
Linga Rannveig
Seim Harald
Heggland Kjell Anton
108 000
2 131 000
1 236 000
1 221 000
1 046 000
1 359 000
1 641 000
1 351 000
1 250 000
842 000
862 000
840 000
860 000
1 501 000
847 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lundanes 61
Fv. 130
Fv. 130
Vavollen 73B
Vavollen 71B
Vik Martin H
Eiendom
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
42 / 196 / 0 / 0
42 / 199 / 0 / 0
42 / 200 / 0 / 0
42 / 201 / 0 / 0
42 / 202 / 0 / 0
42 / 203 / 0 / 0
42 / 204 / 0 / 0
42 / 205 / 0 / 0
42 / 206 / 0 / 0
42 / 207 / 0 / 1
42 / 207 / 0 / 2
42 / 208 / 0 / 1
42 / 208 / 0 / 2
42 / 209 / 0 / 0
42 / 211 / 0 / 1
Promillesats
Skatt
Fritak
7‰
4 536
Ingen
3 208 000
7‰
22 456
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441 000
2 726 000
482 000
817 000
244 000
437 000
1 793 000
1 556 000
129 000
1 427 000
606 000
106 000
2 357 000
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 000
2 131 000
1 236 000
1 221 000
1 046 000
1 359 000
1 641 000
1 351 000
1 250 000
842 000
862 000
840 000
860 000
1 501 000
847 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 543
Ingen
19 082
Ingen
1 687
Ingen
2 859
Ingen
854 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 529 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 275
Ingen
5 446
Ingen
451
Ingen
4 994
Ingen
2 121
Ingen
371
Ingen
8 249
§ 7 c delvis nybygde
bustadhus
378
Ingen
7 458
Ingen
4 326
Ingen
4 273
Ingen
3 661
Ingen
4 756
Ingen
5 743
Ingen
4 728
Ingen
4 375
Ingen
2 947
Ingen
3 017
Ingen
2 940
Ingen
3 010
Ingen
5 253 § 7 c nybygde bustadhus
2 964 § 7 c nybygde bustadhus
Side 141
Adresse
Vavollen 132B
Vavollen 108
Vavollen 110
Vavollen 112
Vavollen 90C
Vavollen 90B
Vavollen 90A
Vavollen 90D
Vavollen 90E
Vavollen 90F
Vavollen 96
Vavollen 98
Vavollen 100
Sjusetevegen 240
Nedre Vik 45
Hardangerfjordvegen
613
Sjusetevegen 104
Nedre Vik 84
Mjåroene
Nedre Vik 78
Rossahaugen
Sjusetevegen 62
Borgevegen 30
Hardangerfjordvegen
609
Sjusetevegen 64
Hardangerfjordvegen
595
Hardangerfjordvegen
592
42 / 211 / 0 / 2
42 / 212 / 0 / 0
42 / 213 / 0 / 0
42 / 214 / 0 / 0
42 / 215 / 0 / 1
42 / 215 / 0 / 2
42 / 215 / 0 / 3
42 / 215 / 0 / 4
42 / 215 / 0 / 5
42 / 215 / 0 / 6
42 / 216 / 0 / 0
42 / 217 / 0 / 0
42 / 218 / 0 / 0
42 / 219 / 0 / 0
42 / 220 / 0 / 0
42 / 221 / 0 / 0
43 / 1 / 0 / 0
43 / 4 / 0 / 0
Takst
867 000
1 133 000
1 126 000
1 130 000
742 000
742 000
742 000
742 000
742 000
742 000
1 078 000
1 063 000
1 087 000
8 582 000
8 087 000
212 000
682 000
13 106 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867 000
1 133 000
1 126 000
1 130 000
742 000
742 000
742 000
742 000
742 000
742 000
1 078 000
1 063 000
1 087 000
8 582 000
8 087 000
212 000
682 000
13 106 000
43 / 5 / 0 / 0
43 / 7 / 0 / 0
43 / 8 / 0 / 0
43 / 9 / 0 / 0
43 / 10 / 0 / 0
43 / 11 / 0 / 0
43 / 14 / 0 / 0
43 / 15 / 0 / 0
951 000
1 088 000
240 000
576 000
75 000
918 000
412 000
1 543 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
Vik Jørund
Lofthus Audun
43 / 16 / 0 / 0
43 / 20 / 0 / 0
366 000 100%
1 617 000 100%
Bratt As
43 / 22 / 0 / 0
764 000 100%
Eierrepresentant
Berge Sjur-Olav
Steine Morten
Soldal Eirik
Fykse Bjørnar
Måkestad Margit
Gjerde Nils
Østerbø Vidar
Steinstø Eirik Gluppe
Nyland Eilev
Rosseland Eirik
Sekse Borghild
Espeskog Bjørg
Berge Solveig
Skålheim Kraftverk As
Porkegjel Kraft As
Aalvik Astrid
Opedal Fridtjof Heming
Hardangerfjord Hotel
Eiendom As
Vik Inge
Vik Trygve
Aasen Anne Kristin Kaldest
Spilde Geir Henning
Underhaug Eirik
Mo Arne J
Mo Sigve
Huse Henning
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
7‰
3 034
3 965
3 941
3 955
2 597
2 597
2 597
2 597
2 597
2 597
3 773
3 720
3 804
60 074
56 609
848
2 387
91 742
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
951 000
1 088 000
240 000
576 000
75 000
918 000
412 000
1 543 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 328
3 808
840
2 016
262
3 213
1 442
5 400
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
0
0
366 000
1 617 000
4‰
4‰
1 281
5 659
Ingen
Ingen
0
764 000
4‰
2 674
Ingen
Side 142
Adresse
Borgevegen 62
Sjusetevegen 105
Øvre Vik 3
Hardangerfjordvegen
598
Kjosåsvegen 31
Hardangerfjordvegen
590
Hardangerfjordvegen
588
Holmane 20
Hardangerfjordvegen
600
Hardangerfjordvegen
600
Hardangerfjordvegen
600
Hardangerfjordvegen
600
Sjusetevegen 69
Sjusetevegen 87
Sjusetevegen 66
Nedre Vik 4
Hardangerfjordvegen
604
Hardangerfjordvegen
602
Hardangerfjordvegen
579
Sjusetevegen 60
Klubbahaugen
Øvre Vik 7
Hardangerfjordvegen
589
Eierrepresentant
Eiendom
43 / 23 / 0 / 0
43 / 24 / 0 / 0
43 / 25 / 0 / 0
43 / 29 / 0 / 0
1 947 000
1 216 000
1 673 000
1 461 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 947 000
1 216 000
1 673 000
1 461 000
Berge Torleif
Natås Svein
43 / 32 / 0 / 0
43 / 34 / 0 / 0
1 253 000 100%
918 000 100%
0
0
Brattabø Gunnvald
43 / 36 / 0 / 0
363 000 100%
Holmatun
Døssland Frode
43 / 37 / 0 / 0
43 / 39 / 0 / 1
Døssland Frode
Laupsa-Borge Siri
Aasprang Arvid
Øystese Røde Kors
Soma Stein Raymond
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
6 814
§ 5 h delvis landbruk
4 256
Ingen
5 855 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 113
Ingen
1 253 000
918 000
4‰
4‰
4 385
3 213
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
0
363 000
4‰
1 270
Ingen
2 528 000 100%
560 000 100%
0
0
2 528 000
560 000
4‰
4‰
8 848 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 240
Ingen
43 / 39 / 0 / 2
560 000 100%
0
560 000
4‰
2 240
Ingen
Døssland Frode
43 / 39 / 0 / 3
760 000 100%
0
760 000
4‰
3 040
Ingen
Døssland Frode
43 / 39 / 0 / 4
480 000 100%
0
480 000
4‰
1 920
Ingen
Øystese Jeger- Og Fiskarlag
V/Magnar Dalatun
Pettersen Olav Andreas
Mo-Bjørklund Anna
Øystese Trykkeri As
Soldal Knut
43 / 43 / 0 / 0
249 000 100%
0
249 000
4‰
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
884 000
1 031 000
1 609 000
691 000
4‰
4‰
7‰
4‰
3 094
3 608
11 263
2 418
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Kvamsøy Olaf
43 / 50 / 0 / 0
771 000 100%
0
771 000
4‰
2 698
Ingen
Bjørke Martin
43 / 53 / 0 / 0
1 667 000 100%
0
1 667 000
4‰
5 834
Ingen
Vik Bjørn
Laupsa Hans Thorbjørn
Lofthus Margunn
Strandheim As
43 / 55 / 0 / 0
43 / 56 / 0 / 0
43 / 58 / 0 / 0
43 / 59 / 0 / 1
980 000
325 000
960 000
2 346 000
0
0
0
0
980 000
325 000
960 000
2 346 000
4‰
4‰
4‰
7‰
3 430
1 137
3 360
16 422
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
43 / 45 / 0 / 0
43 / 47 / 0 / 0
43 / 48 / 0 / 0
43 / 49 / 0 / 0
884 000
1 031 000
1 609 000
691 000
100%
100%
100%
100%
871 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 143
Adresse
Hardangerfjordvegen
591
Hardangerfjordvegen
591
Hardangerfjordvegen
591
Hardangerfjordvegen
591
Sjusetevegen 103
Åsen 80
Nedre Vik 38
Nedre Vik 30
Sjusetevegen 80
Kjosåsvegen 19
Hardangerfjordvegen
583
Hardangerfjordvegen
603
Sjusetevegen 73A
Sjusetevegen 73B
Sjusetevegen 73C
Sjusetevegen 75
Nedre Vik 85
Kjerpeseth
Nyheim
Roland
Elveset
Utheim
Holtet
NEDRE VIK 3
Hardangerfjordvegen
605
Nedre Vik 46
Nedre Vik 44
Eierrepresentant
Eiendom
43 / 59 / 0 / 2
2 236 000 100%
0
2 236 000
Døssland Frode
43 / 59 / 0 / 3
734 000 100%
0
Strandheim As
43 / 59 / 0 / 4
2 179 000 100%
Strandheim As
43 / 59 / 0 / 5
Aarhus Tove
Røed Maria Cathrine Savic
Fosso Torstein
Døssland Bjarte
Tolo Helga Vestrheim
Keturakis Arunas
Mo Harald K
43 / 60 / 0 / 0
43 / 63 / 0 / 0
43 / 64 / 0 / 0
43 / 65 / 0 / 0
43 / 67 / 0 / 0
43 / 69 / 0 / 0
43 / 70 / 0 / 0
Vik Nils H
43 / 71 / 0 / 0
Heggland Arne Johan
Vassnes Roger
Helgesen Mikkel L
Vik Håkon Haugen
Hordaland Fylkeskommune
Aalvik Arne Dødsbu
Aalvik Arne Dødsbu
Mo Jostein
Mo Hallstein
Vik Martin H
Aasen Anne Kristin Kaldest
Ikr Eigedom As
Vik Gerd
43 / 72 / 0 / 1
43 / 72 / 0 / 2
43 / 72 / 0 / 3
43 / 73 / 0 / 0
43 / 74 / 0 / 0
43 / 77 / 0 / 0
43 / 78 / 0 / 0
43 / 79 / 0 / 0
43 / 80 / 0 / 0
43 / 81 / 0 / 0
43 / 82 / 0 / 0
43 / 84 / 0 / 0
43 / 85 / 0 / 0
Vikane Lars
Vik Sigbjørn
43 / 87 / 0 / 0
43 / 88 / 0 / 0
Strandheim As
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
7 826
Ingen
734 000
4‰
2 569
Ingen
0
2 179 000
4‰
7 626
Ingen
2 179 000 100%
0
2 179 000
4‰
7 626
Ingen
806 000
1 728 000
1 313 000
1 299 000
966 000
1 901 000
1 610 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
806 000
1 728 000
1 313 000
1 299 000
966 000
1 901 000
1 610 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 821
6 048
4 595
4 546
3 381
6 653
5 635
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
992 000 100%
0
992 000
4‰
3 472
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 121 000
1 051 000
1 051 000
705 000
12 362 000
0
0
0
0
0
240 000
923 000
835 000
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
979 000 100%
843 000 100%
0
0
979 000
843 000
4‰
4‰
1 121 000
1 051 000
1 051 000
705 000
12 362 000
0
0
0
0
0
240 000
923 000
835 000
3 923 § 7 c nybygde bustadhus
3 678 § 7 c nybygde bustadhus
3 678 § 7 c nybygde bustadhus
2 467
Ingen
86 534 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
840
Ingen
6 461
Ingen
2 922
Ingen
3 426
2 950
Ingen
Ingen
Side 144
Adresse
Nedre Vik 40
Nedre Vik 48
Nedre Vik 50
Nedre Vik 52
Nedre Vik 42
Hardangerfjordvegen
587
Hardangerfjordvegen
585
Sjusetevegen 71
Bjørnelid
Kvantun
Haraldshaug
Ullsvik
Knatten
Kollen
Sjusetevegen 77
Kjosåsvegen 27
Nedre Vik 51
Sjusetevegen 89
Vikelandet
Øvre Vik 5
Nedre Vik 56
Sjusetevegen 81
Nedre Vik 60
Nedre Vik 58
Nedre Vik 26
Nedre Vik 62
Nedre Vik 68
Nedre Vik 66
Nedre Vik 64
Nedre Vik 24
Sjusetevegen 78
Eierrepresentant
Eiendom
Mo Harald K
43 / 95 / 0 / 0
Rykkje Endre
Andersen Terje
Iversen Geir
Næss Eli Marita Vik
Bjørke Martin
Lunestad Anna
Lofthus Arnstein
Buan Per Olav
Uppheim Kristoffer
Gjøn Kjell Arne Og Borgny
Andersen Karl Villy
Kvam Kommune
Waage Johannes
Frøystad Kari
Kvandal Reidar
Øvrevik Gerd
Brattli Sunniva
Thorvik Arve
Frøystad Ove
Skår Astrid
Kjosås Kåre
Gaasø Helga
Soldal Astri
Vik Solbjørg
43 / 96 / 0 / 0
43 / 98 / 0 / 0
43 / 99 / 0 / 0
43 / 101 / 0 / 0
43 / 102 / 0 / 0
43 / 104 / 0 / 0
43 / 105 / 0 / 0
43 / 107 / 0 / 0
43 / 109 / 0 / 0
43 / 113 / 0 / 0
43 / 116 / 0 / 0
43 / 117 / 0 / 0
43 / 121 / 0 / 0
43 / 123 / 0 / 0
43 / 124 / 0 / 0
43 / 125 / 0 / 0
43 / 126 / 0 / 0
43 / 130 / 0 / 0
43 / 131 / 0 / 0
43 / 132 / 0 / 0
43 / 133 / 0 / 0
43 / 134 / 0 / 0
43 / 135 / 0 / 0
43 / 136 / 0 / 0
Stuve Svein
Henanger Ingrid
Døssland Leif
Lunde Anders
Aase Hanne Britt
Ikr Eigedom As
43 / 89 / 0 / 0
43 / 90 / 0 / 0
43 / 91 / 0 / 0
43 / 92 / 0 / 0
43 / 93 / 0 / 0
43 / 94 / 0 / 0
Takst
1 074 000
906 000
874 000
1 786 000
841 000
3 380 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
1 074 000
906 000
874 000
1 786 000
841 000
3 380 000
295 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 055 000
151 000
224 000
164 000
420 000
91 000
149 000
657 000
1 080 000
1 063 000
799 000
0
1 306 000
741 000
1 450 000
1 034 000
1 206 000
942 000
920 000
801 000
967 000
882 000
963 000
897 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 759
3 171
3 059
6 251
2 943
11 830
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
295 000
4‰
1 032
Ingen
1 055 000
151 000
224 000
164 000
420 000
91 000
149 000
657 000
1 080 000
1 063 000
799 000
0
1 306 000
741 000
1 450 000
1 034 000
1 206 000
942 000
920 000
801 000
967 000
882 000
963 000
897 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 692
528
784
574
1 470
318
521
2 299
3 780
3 720
2 796
0
4 571
2 593
5 075
3 619
4 221
3 297
3 220
2 803
3 384
3 087
3 370
3 139
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 145
Adresse
Sjusetevegen 78
Nedre Vik 53
Kjosåsvegen 41
Nedre Vik 70
Lyngtun
Hardangerfjordvegen
597
Nedre Vik 61
Hatlelid
Nedre Vik 36
Holmatunvegen 22
Trondsbu
Rossamyrbakken
Kvanviketeigen
Kvanvikeflaten
Sjusetevegen 63
Sjusetevegen 67
Nedre Vik 8
Nedre Vik 20
Borgevegen 35
Nedre Vik 55
Nedre Vik 57
Borgevegen 36
Hardangerfjordvegen
599
Nedre Vik 72
Nedre Vik 14
Nedre Vik 16
Nedre Vik 18B
Nedre Vik 54
Nedre Vik 32
Strandhaug 3
Strandheim 2
Eierrepresentant
Vik Solbjørg
Aksnes Birgit Spilde
Hatlem Tommy
Børve Lars I
Linga Jan
Dysvik Dagfrid
Eiendom
43 / 136 / 0 / 0
43 / 137 / 0 / 0
43 / 138 / 0 / 0
43 / 139 / 0 / 0
43 / 140 / 0 / 0
43 / 141 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
897 000 100% Bunnfradrag
0
897 000 Promillesats
4‰
3 139
737 000 100%
0
737 000
4‰
2 579
2 496 000 100%
0
2 496 000
4‰
8 736
883 000 100%
0
883 000
4‰
3 090
168 000 100%
0
168 000
4‰
588
1 354 000 100%
0
1 354 000
4‰
4 739
Spilde Arnvid
Evanger Olaug
Opedal Marta
Vik Dagfinn
Berge Torleif
Sandven Arne
Mo Geirmund Dødsbu
Laupsa-Borge Siri
Hahe As
Storeholmen Vta As
Hammarqvist Einar G
Fjellandsbø Bjørn Ove
Mo Arne G
Vik Alf Norvald
Gjerde Marita
Mo Tore
Hardanger Betong As
43 / 142 / 0 / 0
43 / 144 / 0 / 0
43 / 146 / 0 / 0
43 / 149 / 0 / 0
43 / 151 / 0 / 0
43 / 152 / 0 / 0
43 / 153 / 0 / 0
43 / 154 / 0 / 0
43 / 155 / 0 / 0
43 / 157 / 0 / 0
43 / 158 / 0 / 0
43 / 161 / 0 / 0
43 / 163 / 0 / 0
43 / 164 / 0 / 0
43 / 165 / 0 / 0
43 / 167 / 0 / 0
43 / 168 / 0 / 0
831 000
300 000
1 208 000
900 000
510 000
128 000
152 000
150 000
854 000
3 500 000
1 719 000
1 602 000
1 136 000
1 595 000
1 192 000
1 338 000
1 086 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
831 000
300 000
1 208 000
900 000
510 000
128 000
152 000
150 000
854 000
3 500 000
1 719 000
1 602 000
1 136 000
1 595 000
1 192 000
1 338 000
1 086 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
Lundestad Bård Magnus G
Flotve Kjell Arne
Bleie Kjell Jonny
Kvam Kommune
Kvarv Eli Skaar
Byrkjeland Martin Rune
Mo Vidar
Døssland Gustav M
43 / 169 / 0 / 0
43 / 170 / 0 / 0
43 / 173 / 0 / 0
43 / 174 / 0 / 0
43 / 175 / 0 / 0
43 / 177 / 0 / 0
43 / 178 / 0 / 0
43 / 179 / 0 / 0
863 000
1 518 000
1 349 000
117 000
1 137 000
1 313 000
44 000
25 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
863 000
1 518 000
1 349 000
117 000
1 137 000
1 313 000
44 000
25 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2 908
Ingen
1 050
Ingen
4 228
Ingen
3 150
Ingen
1 785
Ingen
448
Ingen
532
Ingen
525
Ingen
5 978
Ingen
24 500 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 016
Ingen
5 607
Ingen
3 976
Ingen
5 582
Ingen
4 172
Ingen
4 683
Ingen
7 602
Ingen
3 020
5 313
4 721
409
3 979
4 595
154
87
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 146
Adresse
Borgevegen 49
Hardangerfjordvegen
601
Sjusetevegen 93
Solbakken 2
Kjosåsvegen 78
Kjosåsvegen 80
Granli Iii
Nedre Vik 76
Kjosåsvegen 76
Kjosåsvegen 90
Kjosåsvegen 40
Fv. 130
Sjusetevegen 91B
Sjusetevegen 91A
Fitjadalsvegen 42
Fitjadalsvegen 42
Hardangerfjordvegen
667
Fitjadalsvegen 24
Fitjadalsvegen 10
Rokabrekka 31
Øystese
Skårdalsvegen 28
Fitjadalsvegen 29
Skårdalsvegen 36
Torpevegen 14
Rokabrekka 20
Torpevegen 10
Hardangerfjordvegen
650
43 / 181 / 0 / 0
43 / 184 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
1 458 000 100%
2 335 000 100%
0
0
1 458 000
2 335 000
Vik Ivar L
Hatlem Tommy
Eide Torbjørn
Måge Johannes Soldal
Soldal Jan
Vik Anders
Froestad Jan Ove
Soldal Jan
Fetveit Gjertina Mo
Hordaland Fylkeskommune
Gbs Entreprenør As
Mo Jan As
Øystese Trykkeri As
Mæland Olav J
Øyri Even
Laupsa Øystein J
43 / 185 / 0 / 0
43 / 186 / 0 / 0
43 / 188 / 0 / 0
43 / 189 / 0 / 0
43 / 190 / 0 / 0
43 / 192 / 0 / 0
43 / 193 / 0 / 0
43 / 194 / 0 / 0
43 / 195 / 0 / 0
43 / 206 / 0 / 0
43 / 214 / 0 / 0
43 / 215 / 0 / 0
43 / 216 / 0 / 0
44 / 1 / 0 / 0
44 / 1 / 0 / 0
44 / 3 / 0 / 0
1 752 000
363 000
2 236 000
2 063 000
196 000
1 735 000
1 574 000
1 940 000
932 000
358 000
1 408 000
1 885 000
122 000
1 055 000
198 000
1 240 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Øystese Gunnar A
Vik Helge Torgeir
Mauritzen Liv L
Holmatun Ba
Aksnes-Øystese Jarle
Øystese Alv
Øystese Odd
Øystese Camilla
Evanger Håkon
Holst Anna Margrethe
Lunestad Madli
Helsebanken
44 / 4 / 0 / 0
44 / 5 / 0 / 0
44 / 8 / 0 / 0
44 / 9 / 1 / 0
44 / 10 / 0 / 0
44 / 11 / 0 / 0
44 / 12 / 0 / 0
44 / 13 / 0 / 0
44 / 22 / 0 / 0
44 / 24 / 0 / 0
44 / 26 / 0 / 0
44 / 27 / 0 / 0
1 203 000
1 716 000
471 000
105 000
276 000
300 000
1 089 000
1 405 000
561 000
935 000
974 000
3 515 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eierrepresentant
Eiendom
Laupsa Borge Eirik
Gbs Entreprenør As
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
7‰
5 103
16 345
Ingen
Ingen
1 752 000
363 000
2 236 000
2 063 000
196 000
1 735 000
1 574 000
1 940 000
932 000
358 000
1 408 000
1 885 000
122 000
1 055 000
198 000
1 240 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 132
Ingen
1 270
Ingen
7 826
Ingen
8 252 § 7 c nybygde bustadhus
686
Ingen
6 072
Ingen
5 509
Ingen
6 790
Ingen
3 262
Ingen
1 253 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
9 856
Ingen
13 195
Ingen
427
Ingen
3 692
§ 5 h delvis landbruk
693
Ingen
4 340
Ingen
1 203 000
1 716 000
471 000
105 000
276 000
300 000
1 089 000
1 405 000
561 000
935 000
974 000
3 515 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4 210
§ 5 h delvis landbruk
6 006
§ 5 h delvis landbruk
1 648
§ 5 h delvis landbruk
367 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
966
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
3 811
§ 5 h delvis landbruk
4 917
§ 5 h delvis landbruk
1 963
Ingen
3 272
Ingen
3 409
Ingen
24 605
Ingen
Side 147
Adresse
Torpevegen 45
Torpevegen 8
Hardangerfjordvegen
663
Torpevegen 3
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Hardangerfjordvegen
657
Fitjadalsvegen 18
Torpevegen 11
Hardangerfjordvegen
680
Torpevegen 16
Hardangerfjordvegen
669
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 29 / 0 / 0
44 / 30 / 0 / 0
44 / 31 / 0 / 0
1 099 000 100%
1 459 000 100%
1 445 000 100%
0
0
0
1 099 000
1 459 000
1 445 000
Øystese Torleif
Matthiessen Rolf
44 / 32 / 0 / 0
44 / 33 / 0 / 1
1 767 000 100%
1 047 000 100%
0
0
Linga Birger
44 / 33 / 0 / 2
1 127 000 100%
Eide Knut
44 / 33 / 0 / 3
Eide Liv
Byrkjeland Bjørn Are
Ur Lars Ese
Haanshuus Arne Gill
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
3 846
5 106
5 057
Ingen
Ingen
Ingen
1 767 000
1 047 000
4‰
4‰
6 184
3 664
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
0
1 127 000
4‰
3 944
§ 7 c nybygde bustadhus
1 186 000 100%
0
1 186 000
4‰
4 151
§ 7 c nybygde bustadhus
44 / 33 / 0 / 4
1 227 000 100%
0
1 227 000
4‰
4 294
§ 7 c nybygde bustadhus
Sørheim Liv
44 / 33 / 0 / 5
1 067 000 100%
0
1 067 000
4‰
3 734
§ 7 c nybygde bustadhus
Alvsaker Margit
44 / 33 / 0 / 6
1 127 000 100%
0
1 127 000
4‰
3 944
§ 7 c nybygde bustadhus
Neteland Thomas
44 / 33 / 0 / 7
1 176 000 100%
0
1 176 000
4‰
4 116
§ 7 c nybygde bustadhus
Haugen Magne
44 / 33 / 0 / 8
1 227 000 100%
0
1 227 000
4‰
4 294
§ 7 c nybygde bustadhus
Tvedterås Kristian
44 / 33 / 0 / 9
1 076 000 100%
0
1 076 000
4‰
3 766
§ 7 c nybygde bustadhus
Berge Berit Johanne
44 / 33 / 0 / 10
1 227 000 100%
0
1 227 000
4‰
4 294
§ 7 c nybygde bustadhus
Ask Signe
44 / 33 / 0 / 11
624 000 100%
0
624 000
4‰
2 184
§ 7 c nybygde bustadhus
Vik Helge Torgeir
44 / 33 / 0 / 12
724 000 100%
0
724 000
4‰
2 534
§ 7 c nybygde bustadhus
Marthinussen Henrik Oxaas
Sandven Hans Solberg
Hordaland Fylkeskommune
44 / 34 / 0 / 0
44 / 36 / 0 / 0
44 / 41 / 0 / 0
649 000 100%
1 631 000 100%
0 100%
0
0
0
649 000
1 631 000
0
4‰
4‰
4‰
2 271
5 708
0
Ingen
Ingen
Ingen
Blakiqi Nusret
Fonneland Trygve
44 / 42 / 0 / 0
44 / 43 / 0 / 0
877 000 100%
1 655 000 100%
0
0
877 000
1 655 000
4‰
4‰
3 069
5 792
Ingen
Ingen
Side 148
Adresse
Hardangerfjordvegen
653
Soldalsvegen 32
Torpevegen 31
Hardangerfjordvegen
688
Presthagen
Hardangerfjordvegen
686
Fitjadalsvegen 50
Sjusetevegen 46
Gartveitvegen 76
Torpevegen 26
Torpevegen 20
Torpevegen 22
Torpevegen 24
Sjusetevegen 44
Sollid
Gartveitvegen 77
Skårdalsvegen 94
Blåbærhaugen
Kjerringkleiv 13
Gartveitvegen 73
Torpevegen 6
Torpevegen 53
Floarmålet
Lynghaug
Rokabrekka 18
Rokabrekka 16
Rokabrekka 14
Skårdalsvegen 11
Hardangerfjordvegen
671
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 48 / 0 / 0
1 142 000 100%
0
1 142 000
Øyri Even
Torpe Bjørn Trygve
Tordal Knut Einar
44 / 52 / 0 / 0
44 / 54 / 0 / 0
44 / 57 / 0 / 0
884 000 100%
1 308 000 100%
783 000 100%
0
0
0
Hordaland Fylkeskommune
Froestad Lars
44 / 58 / 0 / 0
44 / 60 / 0 / 0
238 000 100%
1 084 000 100%
Nøttveit Terje
Viking Tre As
Wilhelmsen Kari B.ø.
Morland Gilmann
Melstveit Frode E
Melstveit Bjørn Helge
Olsen Magreth Børve
Brattabø Gunnvald
Bjørgo Berit
Skåre Eirik
Håland Samson Olai
Underhaug Eirik
Myrland Nils Henrik
Alexandersson Bjørg
Mæland Kåre
Torpe Erling
Elektrohuset Årdal As
Mo Arne J
Sekse Sissel Mo
Hestad Birgit Jorunn
Lunestad Martin
Thaule John Ove
Sandven Leif
44 / 62 / 0 / 0
44 / 64 / 0 / 0
44 / 65 / 0 / 0
44 / 66 / 0 / 0
44 / 72 / 0 / 0
44 / 73 / 0 / 0
44 / 74 / 0 / 0
44 / 76 / 0 / 0
44 / 77 / 0 / 0
44 / 78 / 0 / 0
44 / 79 / 0 / 0
44 / 81 / 0 / 0
44 / 82 / 0 / 0
44 / 85 / 0 / 0
44 / 86 / 0 / 0
44 / 87 / 0 / 0
44 / 90 / 0 / 0
44 / 92 / 0 / 0
44 / 94 / 0 / 0
44 / 95 / 0 / 0
44 / 97 / 0 / 0
44 / 98 / 0 / 0
44 / 99 / 0 / 0
1 582 000
430 000
219 000
1 408 000
1 495 000
1 489 000
741 000
429 000
722 000
2 336 000
978 000
210 000
842 000
166 000
1 071 000
1 301 000
61 000
165 000
679 000
1 934 000
1 114 000
1 506 000
1 623 000
Øystesekaien As
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
7‰
7 994
Ingen
884 000
1 308 000
783 000
4‰
4‰
4‰
3 094
4 578
2 740
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
0
0
238 000
1 084 000
4‰
4‰
833
3 794
§ 5 a staten
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 582 000
430 000
219 000
1 408 000
1 495 000
1 489 000
741 000
429 000
722 000
2 336 000
978 000
210 000
842 000
166 000
1 071 000
1 301 000
61 000
165 000
679 000
1 934 000
1 114 000
1 506 000
1 623 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 537
1 505
766
4 928
5 232
5 211
2 593
1 501
2 527
8 176
3 423
735
2 947
581
3 748
4 553
213
577
2 376
6 769
3 899
5 271
5 680
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 149
Adresse
Gartveitvegen 41
Frodal
Kjerringkleiv 20
Hillandslid
Hardangerfjordvegen
656
Hardangerfjordvegen
656
Skårdalsvegen 83
Skårdalsvegen 75
Hardangerfjordvegen
696
Sjusetevegen 27
Presthagefjøra
Åsland
Gartveitvegen 57
Hardangerfjordvegen
646
Hardangerfjordvegen
646
Skårdalsvegen 98
Torpevegen 33
Torpevegen 30
Øvrelid
Skårdalsvegen 13
Stavli
Almeli
Lynghaug
Skårdalsvegen 9
Skårdalsvegen 93
Holmane 3
Sjusetevegen 3
Fitjadalsvegen 30
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 100 / 0 / 0
44 / 102 / 0 / 0
44 / 103 / 0 / 0
44 / 104 / 0 / 0
44 / 106 / 0 / 0
2 507 000
114 000
953 000
252 000
782 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
2 507 000
114 000
953 000
252 000
782 000
Kastell Eiendom As
44 / 106 / 0 / 0
1 074 000 100%
0
Haukaas Paul
Banay André
Froestad Alf
44 / 107 / 0 / 0
44 / 108 / 0 / 0
44 / 109 / 0 / 0
983 000 100%
1 636 000 100%
978 000 100%
Kvam Fruktlager Sa
Statens Vegvesen Region Ve
Froestad Alf
Vassnes Roger
Lofthus Arnstein
44 / 110 / 0 / 0
44 / 112 / 0 / 0
44 / 115 / 0 / 0
44 / 119 / 0 / 0
44 / 120 / 0 / 0
4 918 000
207 000
198 000
2 700 000
1 522 000
Lofthus Arnstein
44 / 120 / 0 / 0
Håland Samson Olai
Torpe Tore og Gry Grung
Olsen Reidar
Øvrevik Johan F
Øystese Arne Olavson
Øyri Bjørn
Botnen Sigmund
Øyri Bjørn
Øystese Arne A
Haukaas Annfrid Johanne
Holmane 3 As
Montem As
Villand Eiliv Ingvar
44 / 121 / 0 / 0
44 / 125 / 0 / 0
44 / 127 / 0 / 0
44 / 128 / 0 / 0
44 / 129 / 0 / 0
44 / 130 / 0 / 0
44 / 131 / 0 / 0
44 / 132 / 0 / 0
44 / 133 / 0 / 0
44 / 134 / 0 / 0
44 / 136 / 0 / 0
44 / 138 / 0 / 0
44 / 141 / 0 / 0
Hermansen Ole
Vassnes Roger
Froestad Leiv Jarle
Laupsa Øystein H
Kastell Eiendom As
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
8 774
399
3 335
882
5 474
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 074 000
4‰
3 759
Ingen
0
0
0
983 000
1 636 000
978 000
4‰
4‰
4‰
3 440
5 726
3 423
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
4 918 000
207 000
198 000
2 700 000
1 522 000
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
34 426
724
693
9 450
5 327
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
Ingen
415 000 100%
0
415 000
7‰
2 905
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815 000
2 884 000
2 396 000
312 000
1 269 000
188 000
539 000
658 000
1 392 000
496 000
386 000
10 904 000
1 072 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
2 852
10 094
8 386
1 092
4 441
658
1 886
2 303
4 872
1 736
2 702
76 328
3 752
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
815 000
2 884 000
2 396 000
312 000
1 269 000
188 000
539 000
658 000
1 392 000
496 000
386 000
10 904 000
1 072 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Side 150
Adresse
Skårdalsvegen 104
Fitjadalsvegen 32
Fitjadalsvegen 34
Torpevegen 51
Kjeldeteigen
Skårdalsvegen 95
Bergfast
Sjusetevegen 4
Viertun
Torpevegen 42
Hardangerfjordvegen
636
Hardangerfjordvegen
636
Bergtun 14
Bergtun 16
Bergtun 18
Bergtun 20
Bergtun 22
Bergtun 24
Bergtun 26
Bergtun 28
Bergtun 30
Bergtun 32
Bergtun 34
Bergtun 36
Fitjadalsvegen 60
Fitjadalsvegen 53
Bleksteinsbu
Fitjadalsvegen 77
Janalia
Fredrikstun
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 142 / 0 / 0
44 / 146 / 0 / 0
44 / 147 / 0 / 0
44 / 148 / 0 / 0
44 / 149 / 0 / 0
44 / 150 / 0 / 0
44 / 152 / 0 / 0
44 / 153 / 0 / 0
44 / 154 / 0 / 0
44 / 156 / 0 / 0
44 / 157 / 0 / 0
1 016 000
825 000
1 359 000
1 481 000
131 000
1 601 000
0
1 749 000
332 000
1 503 000
2 331 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 016 000
825 000
1 359 000
1 481 000
131 000
1 601 000
0
1 749 000
332 000
1 503 000
2 331 000
Laupsa Eigedom As
44 / 157 / 0 / 0
2 441 000 100%
0
Larsen Sidsel Ingrid L
Østensen Aud Lutro
Hopland Anne Berit
Hansen Tove Evanger
Haug Brynjar
Kaldestad Brikt Sandven
Torsvik Gunvor Skåre
Jecmenica Dragoslav og
Nevena
Gjerde Joachim
Larssen Rune Stenberg
Lie Line/Rykkje Martin
Rykken Torbjørg
Vee Ove Bernhard
Huse Olaug
Øyri Helga Johanna
Sandven Kirsti
Soldal Anne Liv
Schrøder-Lassen Wenche
44 / 160 / 0 / 0
44 / 161 / 0 / 0
44 / 162 / 0 / 0
44 / 163 / 0 / 0
44 / 164 / 0 / 0
44 / 165 / 0 / 0
44 / 166 / 0 / 0
44 / 167 / 0 / 0
882 000
994 000
994 000
994 000
994 000
994 000
979 000
990 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
44 / 168 / 0 / 0
44 / 169 / 0 / 0
44 / 170 / 0 / 0
44 / 171 / 0 / 0
44 / 174 / 0 / 0
44 / 175 / 0 / 0
44 / 176 / 0 / 0
44 / 177 / 0 / 0
44 / 181 / 0 / 0
44 / 182 / 0 / 0
990 000
990 000
990 000
991 000
899 000
1 122 000
553 000
1 167 000
95 000
321 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Klyve Brita Sigrid
Andersen Øystein Rytter
Bolstad Olav
Sarmadawy Haytham
Haukås Bjarne dødsbu
Tolo Sigbjørn
Hordaland Fylkeskommune
Hardanger Bil Eigedom As
Lillevik Janne Karin
Berg Trond Sporsheim
Laupsa Eigedom As
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
3 556
2 887
4 756
5 183
458
5 603
0
12 243
1 162
5 260
16 317
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 a staten
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2 441 000
4‰
8 543
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
882 000
994 000
994 000
994 000
994 000
994 000
979 000
990 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 087
3 479
3 479
3 479
3 479
3 479
3 426
3 465
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990 000
990 000
990 000
991 000
899 000
1 122 000
553 000
1 167 000
95 000
321 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 465
3 465
3 465
3 468
3 146
3 927
1 935
4 084
332
1 123
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 151
Adresse
Fitjadalsvegen 70
Skårdalsvegen 125
Hardangerfjordvegen
694
Hardangerfjordvegen
710
Hardangerfjordvegen
712
Sjusetevegen 57
Hardangerfjordvegen
704
Strandatun Iii
Skårdalsvegen 64
Hardangerfjordvegen
708
Hardangerfjordvegen
706
Hardangerfjordvegen
665
Hardangerfjordvegen
659
Hardangerfjordvegen
659
Gartveitvegen 17
Stoppelsgjerd 6
Krossneshaug
Christianborg
Skårdalsvegen 63
Hardangerfjordvegen
692
Torpevegen 4
Gartveitvegen 20
Gartveitvegen 21
Gartveitvegen 19
Torsbu
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 186 / 0 / 0
44 / 187 / 0 / 0
44 / 188 / 0 / 0
1 493 000 100%
1 315 000 100%
793 000 100%
0
0
0
1 493 000
1 315 000
793 000
Skjæggestad Ole Petter
44 / 191 / 0 / 0
829 000 100%
0
Borlaug Sigmund
44 / 192 / 0 / 0
947 000 100%
Heggland Svein Gunnar
Opsanger Kristi
44 / 193 / 0 / 0
44 / 194 / 0 / 0
Opsanger Nils Terje
Søgaard Tone
Mo Eivind
Selsvik Svein-Leon
Skei Per
Duesund Svein Ove
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
5 225
4 602
2 775
Ingen
Ingen
Ingen
829 000
4‰
2 901
Ingen
0
947 000
4‰
3 314
Ingen
1 431 000 100%
1 510 000 100%
0
0
1 431 000
1 510 000
4‰
4‰
5 008
5 285
Ingen
Ingen
44 / 196 / 0 / 0
44 / 197 / 0 / 0
44 / 198 / 0 / 0
11 000 100%
1 167 000 100%
654 000 100%
0
0
0
11 000
1 167 000
654 000
4‰
4‰
4‰
38
4 084
2 289
Ingen
Ingen
Ingen
Kleppe Geir Selmar
44 / 199 / 0 / 0
498 000 100%
0
498 000
4‰
1 743
Ingen
Vedvik Hege Kristin
44 / 200 / 0 / 0
2 615 000 100%
0
2 615 000
4‰
9 152
Ingen
Myklestad Hjalmar Michal
44 / 201 / 0 / 0
940 000 100%
0
940 000
4‰
3 290
Ingen
Myklestad Hjalmar Michal
44 / 201 / 0 / 0
515 000 100%
0
515 000
7‰
3 605
Ingen
Bjorstad Aase
Mokleiv Kari
Fosso Torstein
Kvam Eigedom As
Øystese Herdis
Duesund Svein Ove
44 / 202 / 0 / 0
44 / 203 / 0 / 0
44 / 204 / 0 / 0
44 / 206 / 0 / 0
44 / 207 / 0 / 0
44 / 209 / 0 / 0
1 447 000
1 379 000
797 000
46 000
849 000
695 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
1 447 000
1 379 000
797 000
46 000
849 000
695 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 064
4 826
2 789
161
2 971
2 432
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Skeie Roar
Sekse Kjell Einar
Spilde Gunnvor
Huus Kjell Reidar
Øystese Lars Frode
44 / 212 / 0 / 0
44 / 215 / 0 / 0
44 / 216 / 0 / 0
44 / 217 / 0 / 0
44 / 222 / 0 / 0
1 908 000
1 635 000
1 216 000
1 597 000
271 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 908 000
1 635 000
1 216 000
1 597 000
271 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 678
5 722
4 256
5 589
948
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 152
Adresse
Skårdalsvegen 65
Gartveitvegen 23
Gartveitvegen 25
Gartveitvegen 16
Stoppelsgjerd 14
Gartveitvegen 26
Skårdalsvegen 62
Gartveitvegen 14
Torpevegen 40
Stoppelsgjerd 4
Snøyo
INGEBRIGT
VIK-VEGEN 22
Sjusetevegen 6
Sjusetevegen 6
Sjusetevegen 26
Sjusetevegen 24
Fitjadalsvegen 95
Fitjadalsvegen 97
Fitjadalsvegen 99
Sjusetevegen 59
Torpevegen 35
Hardangerfjordvegen
683
Gartveitvegen 67
Fitjadalsvegen 36
Gartveitvegen 22
Hardangerfjordvegen
719
Sjusetevegen 14
Torpevegen 12
Skårdalsvegen 86
Gartveitvegen 85
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 225 / 0 / 0
44 / 226 / 0 / 0
44 / 227 / 0 / 0
44 / 228 / 0 / 0
44 / 229 / 0 / 0
44 / 230 / 0 / 0
44 / 234 / 0 / 0
44 / 235 / 0 / 0
44 / 236 / 0 / 0
44 / 237 / 0 / 0
44 / 241 / 0 / 0
44 / 243 / 0 / 0
1 019 000
969 000
963 000
1 415 000
1 182 000
1 453 000
1 176 000
1 462 000
1 044 000
1 446 000
0
4 085 000
Stamnes Johanna
Ng Eiendom Vest As
Merwyn Konfeksjonsfabrikk
Merwyn Konfeksjonsfabrikk
Hop Hildegunn
Klafstad Henning
Veland Inga Siri
Haugen Widar
Holene Harald
Nygaard Siri Anne Næss
44 / 244 / 0 / 0
44 / 244 / 0 / 0
44 / 245 / 0 / 0
44 / 245 / 0 / 0
44 / 246 / 0 / 0
44 / 247 / 0 / 0
44 / 248 / 0 / 0
44 / 254 / 0 / 0
44 / 258 / 0 / 0
44 / 259 / 0 / 0
Bø Kari Laupsa
Soldal Sverre H
Cats Johnny Olderdal
Døssland Frode
Tine Sa
Linga Sigvald
Vassdal Kjell
Soldal Arild
Strømme Martha Toril A
Austefjord Jorunn
Osmo Frode
Lunestad Tore
Lunestad Arne
Soldal Bjørg
Soldal Nils H
Vik Rune
Aksnes-Øystese Terje
Misje Magne
Lyngstad Liv Signe
Øystese Indremisjon
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 019 000
969 000
963 000
1 415 000
1 182 000
1 453 000
1 176 000
1 462 000
1 044 000
1 446 000
0
4 085 000
301 000
11 534 000
3 536 000
4 196 000
265 000
256 000
487 000
739 000
2 800 000
240 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 / 260 / 0 / 0
44 / 263 / 0 / 0
44 / 266 / 0 / 0
44 / 267 / 0 / 0
518 000
1 094 000
1 790 000
725 000
100%
100%
100%
100%
44 / 268 / 0 / 0
44 / 270 / 0 / 0
44 / 271 / 0 / 0
44 / 272 / 0 / 0
5 521 000
1 008 000
1 080 000
917 000
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 566
Ingen
3 391
Ingen
3 370
Ingen
4 952
Ingen
4 137
Ingen
5 085
Ingen
4 116
Ingen
5 117
Ingen
3 654
Ingen
5 061
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
14 297 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
301 000
11 534 000
3 536 000
4 196 000
265 000
256 000
487 000
739 000
2 800 000
240 000
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 107
80 738
24 752
14 686
927
896
1 704
2 586
11 200
840
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
0
0
0
0
518 000
1 094 000
1 790 000
725 000
4‰
4‰
4‰
4‰
1 813
3 829
6 265
2 537
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
0
5 521 000
1 008 000
1 080 000
917 000
7‰
4‰
4‰
4‰
38 647
3 528
3 780
3 209
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 153
Adresse
Gartveitvegen 83
Skårdalsvegen 88
Berglutskår I
Bergtun 9
Kjerringkleiv 15
Stoppelsgjerd 10
Stoppelsgjerd 8
Lilandstunet
Skårdalsvegen 58
Gartveitvegen 81
Skårdalsvegen 54
Skårdalsvegen 52
Skårdalsvegen 56
Skårdalsvegen 60
Hardangerfjordvegen
700
Torpevegen 29
Kjølehaug
Hardangerfjordvegen
685
Gubbebakken
Holmane 5
Torpevegen 39
Stad
Kjerringkleiv 16
Lilandstunet Ii
Rindebu
Gruvlæ
Flisebu
Gartveitvegen 69
Sjusetevegen 5
Blekelteigen
Gartveitvegen 32
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 273 / 0 / 0
44 / 275 / 0 / 0
44 / 280 / 0 / 0
44 / 281 / 0 / 0
44 / 282 / 0 / 0
44 / 283 / 0 / 0
44 / 284 / 0 / 0
44 / 286 / 0 / 0
44 / 288 / 0 / 0
44 / 290 / 0 / 0
44 / 292 / 0 / 0
44 / 293 / 0 / 0
44 / 294 / 0 / 0
44 / 297 / 0 / 0
44 / 299 / 0 / 0
962 000
1 129 000
229 000
1 942 000
1 019 000
899 000
1 638 000
950 000
1 390 000
927 000
1 929 000
1 669 000
981 000
1 272 000
1 172 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
962 000
1 129 000
229 000
1 942 000
1 019 000
899 000
1 638 000
950 000
1 390 000
927 000
1 929 000
1 669 000
981 000
1 272 000
1 172 000
Torpe Olav O
Teigland Johannes Og Liv
Nygaard Siri Anne Næss
44 / 302 / 0 / 0
44 / 305 / 0 / 0
44 / 307 / 0 / 0
712 000 100%
212 000 100%
1 733 000 100%
0
0
0
Øyri Even
Kolltveit Ove Steinar
Pershus Gunvor Rykkje
Vik Interiør Ans
Torsvik Geir
Øystese Brynjulv
Larsen Elisabeth Aardal
Solberg Anne Birte Mæland
Rosseland Ove
Lothe Åge
Coop Mega Øystese 200
Lunestad Hildegunn
Spilde Halldis
44 / 308 / 0 / 0
44 / 309 / 0 / 0
44 / 312 / 0 / 0
44 / 322 / 0 / 0
44 / 326 / 0 / 0
44 / 327 / 0 / 0
44 / 328 / 0 / 0
44 / 329 / 0 / 0
44 / 330 / 0 / 0
44 / 332 / 0 / 0
44 / 333 / 0 / 0
44 / 336 / 0 / 0
44 / 337 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lillevik Arild
Børve Jan Ove
Bratt As
Laupsa Øystein H
Øvrevik Anne Marie
Rosseland Harald
Øyri Arve
Øystese Brynjulv
Skeie Johannes B
Skei Torhild
Sandven Dagny
Fasteland Geir Arne
Berge-Soldal Thorbjørn
Mo Vidar
Øvrevik Johan F
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
0
1 127 000
672 000
165 000
2 947 000
233 000
255 000
344 000
226 000
921 000
12 189 000
210 000
957 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 367
3 951
801
6 797
3 566
3 146
5 733
3 325
4 865
3 244
6 751
5 841
3 433
4 452
4 102
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
712 000
212 000
1 733 000
4‰
4‰
4‰
2 492
742
6 065
Ingen
Ingen
Ingen
0
1 127 000
672 000
165 000
2 947 000
233 000
255 000
344 000
226 000
921 000
12 189 000
210 000
957 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
0
3 944
2 352
577
10 314
815
892
1 204
791
3 223
85 323
735
3 349
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 154
Adresse
Gartveitvegen 32
Gartveitvegen 62
Gartveitvegen 68
Gartveitvegen 30
Gartveitvegen 61
Gartveitvegen 71
Gartveitvegen 31
Gartveitvegen 34
Gartveitvegen 48
Gartveitbrotet 2
Sollid Ii
Gartveitvegen 60
Gartveitvegen 72
Gartveitvegen 78
Gartveitvegen 80
Gartveitvegen 58
Liabu
Bekkjarbu
Helgabu
Haraldshaugen
Remalid
Kjerringkleiv 8
Fagerlia
Fitjadalsvegen 15
Kjerringkleiv 21
Gartveitvegen 51
Fitjadalsvegen 17
Fredly
Torpevegen 2
Hagardsbu
Krossneshytta
Kampen Ii
Storemyrteigen
Eierrepresentant
Spilde Halldis
Øystese Kari Stidal
Soldal Rune
Aarsand Tone Helene
Hornæs Rolf
Børve Øyvind
Harkestad Laila Marie
Børve Jan Ove
Aalvik Kjell K
Skjerping Jenny
Bang Turid
Dalatun Herborg
Neteland Reidunn
Torsvik Vidar
Andersen Ronny
Gjerde Leif Tore
Soldal Sverre
Børven Svein Hogne
Øyri Jan
Soldal Lars
Sandven Roger
Øystese Ruben
Aksnes Dag Jarle
Sørstrømmen Alf Henning
Mo Eivind
Såkvitne Øystein
Flotve Harald
Lofthus Audun
Stangeland Olaf
Soldal Hallvar
Stue Kari
Flatabø Arne Isak
Øystese Karen Margrethe
Eiendom
44 / 337 / 0 / 0
44 / 338 / 0 / 0
44 / 339 / 0 / 0
44 / 340 / 0 / 0
44 / 342 / 0 / 0
44 / 343 / 0 / 0
44 / 344 / 0 / 0
44 / 345 / 0 / 0
44 / 346 / 0 / 0
44 / 347 / 0 / 0
44 / 348 / 0 / 0
44 / 349 / 0 / 0
44 / 353 / 0 / 0
44 / 357 / 0 / 0
44 / 358 / 0 / 0
44 / 360 / 0 / 0
44 / 367 / 0 / 0
44 / 368 / 0 / 0
44 / 369 / 0 / 0
44 / 370 / 0 / 0
44 / 372 / 0 / 0
44 / 375 / 0 / 0
44 / 377 / 0 / 0
44 / 378 / 0 / 0
44 / 380 / 0 / 0
44 / 381 / 0 / 0
44 / 386 / 0 / 0
44 / 389 / 0 / 0
44 / 391 / 0 / 0
44 / 392 / 0 / 0
44 / 393 / 0 / 0
44 / 394 / 0 / 0
44 / 395 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
957 000 100% Bunnfradrag
0
957 000 Promillesats
4‰
3 349
968 000 100%
0
968 000
4‰
3 388
1 257 000 100%
0
1 257 000
4‰
4 399
916 000 100%
0
916 000
4‰
3 206
1 272 000 100%
0
1 272 000
4‰
4 452
958 000 100%
0
958 000
4‰
3 353
918 000 100%
0
918 000
4‰
3 213
1 133 000 100%
0
1 133 000
4‰
3 965
1 322 000 100%
0
1 322 000
4‰
4 627
1 112 000 100%
0
1 112 000
4‰
3 892
173 000 100%
0
173 000
4‰
605
1 172 000 100%
0
1 172 000
4‰
4 102
1 063 000 100%
0
1 063 000
4‰
3 720
1 088 000 100%
0
1 088 000
4‰
3 808
1 537 000 100%
0
1 537 000
4‰
5 379
1 152 000 100%
0
1 152 000
4‰
4 032
249 000 100%
0
249 000
4‰
871
564 000 100%
0
564 000
4‰
1 974
546 000 100%
0
546 000
4‰
1 911
285 000 100%
0
285 000
4‰
997
188 000 100%
0
188 000
4‰
658
1 167 000 100%
0
1 167 000
4‰
4 084
487 000 100%
0
487 000
4‰
1 704
1 397 000 100%
0
1 397 000
4‰
4 889
1 013 000 100%
0
1 013 000
4‰
3 545
1 715 000 100%
0
1 715 000
4‰
6 860
1 188 000 100%
0
1 188 000
4‰
4 158
137 000 100%
0
137 000
4‰
479
1 762 000 100%
0
1 762 000
4‰
6 167
562 000 100%
0
562 000
4‰
1 967
826 000 100%
0
826 000
4‰
2 891
0 100%
0
0
4‰
0
0 100%
0
0
4‰
0
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 155
Adresse
Bratteteigen
Øvre Gartveit 35
Øvre Gartveit 36
Gartveit 6
Utsikten
Gartveitvegen 92
Gartveitvegen 94
Gartveitvegen 88
Gartveitvegen 90
Gartveitvegen 101
Gartveitvegen 103
Gartveitvegen 120
Gartveitvegen 118
Gartveitbrotet 24
Gartveitbrotet 22
Gartveitbrotet 25
Gartveitbrotet 18
Gartveitbrotet 14
Gartveitbrotet 9
Gartveitbrotet 21
Gartveitbrotet 11
Gartveitbrotet 13
Gartveitbrotet 15
Gartveitbrotet 17
Gartveitbrotet 19
Gartveitbrotet 6
Gartveitbrotet 10
Torpevegen 43
Hardangerfjordvegen
690
Bjørkeli
Haugli
Eierrepresentant
Eiendom
Stidal Gerda
Heid Steinar
44 / 439 / 0 / 0
44 / 442 / 0 / 0
Aksnes-Øystese Jarle
Aksnes-Øystese Jarle
Aksnes-Øystese Jarle
Aksnes-Øystese Jarle
Nøttveit Lars
Mæland Sveinung
Sørtveit Aud
Soldal Lars T Dødsbu
Kvamsøy Olav
Herrevold Albert
Brückner Ronnie
Botnen Solveig Karin
Augestad Yngve
Sørstrømmen Harald Magnar
Elstner Wolfgang
Nesse Erling
Kaland Birger
Østerbø Nils Ivar
Botnen Magnus Torleiv
Neteland Halvor
Austestad Oddfrid
Botnen Trond
Botnen Odd Arne
Engevik Magne
Haug Bjørn
Haugetun Erling Dødsbu
Milasauskas Dainius
Berge Reidar
Tordal Tony Haugland
44 / 400 / 0 / 0
44 / 401 / 0 / 0
44 / 402 / 0 / 0
44 / 405 / 0 / 0
44 / 409 / 0 / 0
44 / 411 / 0 / 0
44 / 412 / 0 / 0
44 / 413 / 0 / 0
44 / 414 / 0 / 0
44 / 416 / 0 / 0
44 / 418 / 0 / 0
44 / 421 / 0 / 0
44 / 422 / 0 / 0
44 / 423 / 0 / 0
44 / 424 / 0 / 0
44 / 425 / 0 / 0
44 / 426 / 0 / 0
44 / 427 / 0 / 0
44 / 428 / 0 / 0
44 / 429 / 0 / 0
44 / 430 / 0 / 0
44 / 431 / 0 / 0
44 / 432 / 0 / 0
44 / 433 / 0 / 0
44 / 434 / 0 / 0
44 / 435 / 0 / 0
44 / 436 / 0 / 0
44 / 437 / 0 / 0
44 / 438 / 0 / 0
Takst
0
104 000
85 000
85 000
1 000 000
1 305 000
1 123 000
1 118 000
1 283 000
976 000
947 000
1 149 000
1 231 000
1 318 000
1 091 000
1 308 000
1 153 000
1 170 000
2 135 000
1 210 000
987 000
1 082 000
993 000
1 305 000
1 647 000
1 130 000
1 374 000
960 000
1 099 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 000
85 000
85 000
1 000 000
1 305 000
1 123 000
1 118 000
1 283 000
976 000
947 000
1 149 000
1 231 000
1 318 000
1 091 000
1 308 000
1 153 000
1 170 000
2 135 000
1 210 000
987 000
1 082 000
993 000
1 305 000
1 647 000
1 130 000
1 374 000
960 000
1 099 000
240 000 100%
597 000 100%
0
0
240 000
597 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
0
364
297
297
3 500
4 567
3 930
3 913
4 490
3 416
3 314
4 021
4 308
4 613
3 818
4 578
4 035
4 095
7 472
4 235
3 454
3 787
3 475
4 567
5 764
3 955
4 809
3 360
3 846
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
840
2 089
Ingen
Ingen
Side 156
Adresse
Skårdalsvegen 77
Gartveitvegen 45
Gartveitvegen 47
Haraldshaugen Ii
Gartveitvegen 109
Fitjadalsvegen 90
Gartveitvegen 115
Fitjadalsvegen 72
Fitjadalsvegen 104
Gartveitvegen 52
Kyrhagen 6
Fitjadalsvegen 14
Fitjadalsvegen 80
Fitjadalsvegen 19
Fitjadalsvegen 93
Parsell Nr 7
Fitjadalsvegen 83
Fitjadalsvegen 51
Fitjadalsvegen 86
Fitjadalsvegen 46
Brattbakken 1
Fitjadalsvegen 52
Parsell Nr 5
Hagarsbakken
Krossnes
Gartveitvegen 74
Hardangerfjordvegen
640
Hardangerfjordvegen
644
Bergtun 3
Bergtun 3
Bergtun 3
Eierrepresentant
Eiendom
44 / 443 / 0 / 0
44 / 444 / 0 / 0
44 / 445 / 0 / 0
44 / 446 / 0 / 0
44 / 450 / 0 / 0
44 / 451 / 0 / 0
44 / 452 / 0 / 0
44 / 453 / 0 / 0
44 / 457 / 0 / 0
44 / 460 / 0 / 0
44 / 461 / 0 / 0
44 / 462 / 0 / 0
44 / 464 / 0 / 0
44 / 466 / 0 / 0
44 / 467 / 0 / 0
44 / 468 / 0 / 0
44 / 470 / 0 / 0
44 / 481 / 0 / 0
44 / 482 / 0 / 0
44 / 483 / 0 / 0
44 / 492 / 0 / 0
44 / 493 / 0 / 0
44 / 497 / 0 / 0
44 / 500 / 0 / 0
44 / 501 / 0 / 0
44 / 502 / 0 / 0
44 / 503 / 0 / 1
1 227 000
3 137 000
249 000
202 000
1 367 000
2 258 000
1 107 000
1 657 000
1 588 000
1 451 000
1 950 000
1 836 000
2 640 000
1 924 000
1 564 000
161 000
1 556 000
1 715 000
1 645 000
1 669 000
42 000
781 000
170 000
350 000
961 000
846 000
2 286 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 227 000
3 137 000
249 000
202 000
1 367 000
2 258 000
1 107 000
1 657 000
1 588 000
1 451 000
1 950 000
1 836 000
2 640 000
1 924 000
1 564 000
161 000
1 556 000
1 715 000
1 645 000
1 669 000
42 000
781 000
170 000
350 000
961 000
846 000
2 286 000
Kvam Eigedom As
44 / 503 / 0 / 2
2 769 000 100%
0
Kvam Eigedom Utleigebustad 44 / 503 / 0 / 3
Kvam Eigedom Utleigebustad 44 / 503 / 0 / 4
Kvam Eigedom Utleigebustad 44 / 503 / 0 / 5
643 000 100%
726 000 100%
790 000 100%
0
0
0
Toft Aase Hovland
Fjellandsbø Jarle
Larssen Rune Stenberg
Ekaas Guttorm
Ølmheim Ingmar
Gallefoss Tone Stueland
Johannesen Tor
Mælen Haldis Haug
Torpe Olav Tr
Olsen Ernst
Mo Hanne Turid
Gule Borghild
Vikør Øystein
Ekaas Kari
Kvittingen Nils Ove
Ask Signe
Ask Signe
Kolltveit Rune
Visser Jan Hessel Michiel
Tvedt Albart
Berge Reidar
Svensen Asbjørg Nøttveit
Ask Tone
Berge Rune
Mjåtveit Svein
Naa Dagrun
Kvam Eigedom As
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4 294
10 979
871
707
4 784
7 903
3 874
5 799
5 558
5 078
6 825
6 426
9 240
6 734
5 474
563
5 446
6 002
5 757
5 841
147
2 733
595
1 225
3 363
2 961
16 002
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2 769 000
7‰
19 383
Ingen
643 000
726 000
790 000
4‰
4‰
4‰
2 250
2 541
2 765
Ingen
Ingen
Ingen
Side 157
Adresse
Bergtun 3
Bergtun 3
Bergtun 3
Fitjadalsvegen 100
Kyrhagen 37
Kyrhagen 35
Kyrhagen 33
Kyrhagen 31
Kyrhagen 32
Kyrhagen 30
Kyrhagen 28
Skårdalsvegen 50
Kyrhagen 51
Leitesdalen 34
Leitesdalen 36
Leitesdalen 27
Leitesdalen 37
Leitesdalen 25
Leitesdalen 23
Leitesdalen 21
Leitesdalen 28
Kyrhagen 29
Kyrhagen 36
Skårdalsvegen 100
Fitjadalsvegen 54
Leitesdalen 42
Leitesdalen 44
Leitesdalen 40
Kyrhagen 22
Kyrhagen 20
Vestlid
Eierrepresentant
Kvam Eigedom Utleigebustad Eiendom
44 / 503 / 0 / 5
Kvam Eigedom Utleigebustad 44 / 503 / 0 / 6
Kvam Eigedom Utleigebustad 44 / 503 / 0 / 7
Opsanger Einar
44 / 506 / 0 / 0
Heggland Guri
44 / 507 / 0 / 0
Torvund Terje
44 / 508 / 0 / 0
Tordal Tor Morten
44 / 509 / 0 / 0
Jakobsen Svein Johs
44 / 510 / 0 / 0
Soldal Oddvar
44 / 511 / 0 / 0
Bekkesletten Åshild Tjosås
44 / 512 / 0 / 0
Neset Sveinung
44 / 513 / 0 / 0
Øystese Idrettslag
44 / 515 / 0 / 0
Berstad Kjell
44 / 519 / 0 / 0
Evanger Arne
44 / 521 / 0 / 0
Rosseland Terje
44 / 522 / 0 / 1
Zheng Yiming
44 / 522 / 0 / 2
Aga Anna Marie
44 / 523 / 0 / 0
Augestad Rolf
44 / 524 / 0 / 0
Ellingsen Geir A
44 / 525 / 0 / 0
Soma Britt Kyte
44 / 528 / 0 / 0
Fure Bjørn
44 / 529 / 0 / 0
Vassnes Torgeir
44 / 530 / 0 / 0
Melstveit Alf Olav
44 / 531 / 0 / 0
Kvalvik Sveinung
44 / 532 / 0 / 0
Håland Samson
44 / 533 / 0 / 0
Nøttveit Arne
44 / 537 / 0 / 0
Sørnes Øyvind
44 / 538 / 0 / 0
Byrkjeland Tore
44 / 539 / 0 / 0
Lundestad Harald
44 / 540 / 0 / 0
Sleire Tore Magnus
44 / 542 / 0 / 0
Kreken Olav
44 / 543 / 0 / 0
Liland Kristi Øystese
44 / 544 / 0 / 0
Bøhmer Berit
44 / 545 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
Fritak
790 000 100% Bunnfradrag
0
790 000 Promillesats
4‰
2 765
Ingen
875 000 100%
0
875 000
4‰
3 062
Ingen
550 000 100%
0
550 000
4‰
1 925
Ingen
1 555 000 100%
0
1 555 000
4‰
5 442
Ingen
1 043 000 100%
0
1 043 000
4‰
3 650
Ingen
1 564 000 100%
0
1 564 000
4‰
5 474
Ingen
1 259 000 100%
0
1 259 000
4‰
4 406
Ingen
1 256 000 100%
0
1 256 000
4‰
4 396
Ingen
1 256 000 100%
0
1 256 000
4‰
4 396
Ingen
1 259 000 100%
0
1 259 000
4‰
4 406
Ingen
1 050 000 100%
0
1 050 000
4‰
3 675
Ingen
0 100%
0
0
4‰
0 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 740 000 100%
0
2 740 000
4‰
9 590
Ingen
1 308 000 100%
0
1 308 000
4‰
4 578
Ingen
933 000 100%
0
933 000
4‰
3 265 § 7 c nybygde bustadhus
813 000 100%
0
813 000
4‰
2 845 § 7 c nybygde bustadhus
1 543 000 100%
0
1 543 000
4‰
5 400
Ingen
1 219 000 100%
0
1 219 000
4‰
4 266
Ingen
1 400 000 100%
0
1 400 000
4‰
4 900
Ingen
1 847 000 100%
0
1 847 000
4‰
6 464
Ingen
1 891 000 100%
0
1 891 000
4‰
6 618
Ingen
1 655 000 100%
0
1 655 000
4‰
5 792
Ingen
1 475 000 100%
0
1 475 000
4‰
5 162
Ingen
1 741 000 100%
0
1 741 000
4‰
6 093
Ingen
1 758 000 100%
0
1 758 000
4‰
6 153
Ingen
1 418 000 100%
0
1 418 000
4‰
4 963
Ingen
1 324 000 100%
0
1 324 000
4‰
4 634
Ingen
1 363 000 100%
0
1 363 000
4‰
4 770
Ingen
2 427 000 100%
0
2 427 000
4‰
8 494
Ingen
1 120 000 100%
0
1 120 000
4‰
3 920
Ingen
1 211 000 100%
0
1 211 000
4‰
4 238
Ingen
49 000 100%
0
49 000
4‰
171
Ingen
350 000 100%
0
350 000
4‰
1 225
Ingen
Side 158
Adresse
Kyrhagen 49
Kyrhagen 47
Kyrhagen 45
Kyrhagen 43
Ingebrigt Vik-Vegen 20
Ingebrigt Vik-Vegen 18
Ingebrigt Vik-Vegen 16
Ingebrigt Vik-Vegen 14
Ingebrigt Vik-Vegen 12
Ingebrigt Vik-Vegen 10
Ingebrigt Vik-Vegen 8
Ingebrigt Vik-Vegen 6
Gartveitvegen 37
Kriken
Kyrhagen 27
Kyrhagen 25
Liaseter
Klebansbu
Fitjadalsvegen 74
Kyrhagen 90
Kyrhagen 83
Kyrhagen 61
Leitesdalen 60
Kyrhagen 113
Kyrhagen 108
Kyrhagen 110
Kyrhagen 100
Kyrhagen 98
Kyrhagen 112
Eierrepresentant
Mæland Hallvard
Lundblad Lars Gunnar
Børven Bjarne
Hammer Sigrunn Børven
Tjosaas Even
Teigland Jon
Kjepso Per Erik
Bakke Ingebjørg
Hovland Sigmund
Aalvik Johan
Tjosaas Hallgerd Dødsbu
Håland Samson
Bernes Gunnar
Teigland Ingunn Hildonen
Høvik Hernstein
Lindberg Mats
Stidal Ole
Stamnes Lars
Fossbakk Jostein
Mauritzen Liv L
Kvåle Einar Remi
Aksnes Dag Jarle
Gjøsæter Asbjørn
Gjerde Alf
Børven Tor Bjarte
Øyri Bjørn
Utskot Geir Morten
Guldbrandsen Trygve
Nesse Gunnstein
Sandven Sebastian
Kvam Bustadstifting
Aalvik Birger
Eiendom
44 / 546 / 0 / 0
44 / 547 / 0 / 0
44 / 548 / 0 / 0
44 / 549 / 0 / 0
44 / 551 / 0 / 0
44 / 552 / 0 / 0
44 / 553 / 0 / 0
44 / 554 / 0 / 0
44 / 555 / 0 / 0
44 / 556 / 0 / 0
44 / 557 / 0 / 0
44 / 558 / 0 / 0
44 / 561 / 0 / 0
44 / 562 / 0 / 0
44 / 565 / 0 / 0
44 / 566 / 0 / 0
44 / 567 / 0 / 0
44 / 568 / 0 / 0
44 / 569 / 0 / 0
44 / 570 / 0 / 0
44 / 571 / 0 / 0
44 / 572 / 0 / 0
44 / 576 / 0 / 0
44 / 577 / 0 / 0
44 / 578 / 0 / 0
44 / 579 / 0 / 0
44 / 580 / 0 / 0
44 / 581 / 0 / 0
44 / 582 / 0 / 0
44 / 583 / 0 / 0
44 / 584 / 0 / 0
44 / 585 / 0 / 0
Takst
1 862 000
1 733 000
1 362 000
1 836 000
874 000
868 000
864 000
903 000
903 000
868 000
864 000
885 000
2 335 000
0
1 572 000
1 448 000
289 000
655 000
614 000
685 000
2 131 000
421 000
1 960 000
2 005 000
1 380 000
2 262 000
1 446 000
1 734 000
1 215 000
1 180 000
936 000
1 373 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 862 000
1 733 000
1 362 000
1 836 000
874 000
868 000
864 000
903 000
903 000
868 000
864 000
885 000
2 335 000
0
1 572 000
1 448 000
289 000
655 000
614 000
685 000
2 131 000
421 000
1 960 000
2 005 000
1 380 000
2 262 000
1 446 000
1 734 000
1 215 000
1 180 000
936 000
1 373 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
6 517
Ingen
6 065
Ingen
4 767
Ingen
6 426
Ingen
3 059
Ingen
3 038
Ingen
3 024
Ingen
3 160
Ingen
3 160
Ingen
3 038
Ingen
3 024
Ingen
3 097
Ingen
8 172
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
5 502
Ingen
5 068
Ingen
1 011
Ingen
2 292
Ingen
2 149
Ingen
2 397
Ingen
7 458
Ingen
1 473
Ingen
6 860
Ingen
7 017
Ingen
4 830
Ingen
7 917
Ingen
5 061
Ingen
6 069
Ingen
4 252
Ingen
4 130
Ingen
3 276 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 805
Ingen
Side 159
Adresse
Kyrhagen 114
Kyrhagen 92
Kyrhagen 81
Kyrhagen 65
Kyrhagen 71
Kyrhagen 78
Kyrhagen 72
Kyrhagen 70
Kyrhagen 66
Kyrhagen 64
Kyrhagen 62
Kyrhagen 84
Kyrhagen 82
Kyrhagen 80
Nolten
Kjølehaugen
Eikelund
Kyrhagen 93
Kyrhagen 95
Kyrhagen 97
Kyrhagen 99
Kyrhagen 91
Kyrhagen 79
Braoli
Kyrhagen 115
Stoppelsgjerd 12
Fitjadalsvegen 28
Tomt 33
Fitjadalsvegen 79
Kyrhagen 10
Fitjadalsvegen 66
Eierrepresentant
Høyland Åge/Høyland Torill
Stakseng Svein Rune
Helle Monica Torsvik/Helle
Rolf
Lunestad Torbjørn
Flotve Jarle
Almenning Bjarte Jarle
Børven Svein Hogne
Kvam Bustadstifting
Flatabø Bjørg
Sørheim Hans Frode
Dysvik Kjell
Tjosaas Odd Arild
Jordalen Arve
Tjosaas Alf Otto
Berge Kjell
Matthiessen Trygve
Øystese Herdis
Milje Heidi
Rykkje Marit
Skogesal Ragna
Vangen Lars
Lothe Heidi Beate
Berge Hans Egil
Børven Helge
Arnesen Ingvild
Mo Bjørklund Inga
Tveiterås John Roger
Linga Birger
Ulltang Oddvar
Mo Jan J
Sedeniussen Grete
44 / 586 / 0 / 0
44 / 587 / 0 / 0
44 / 590 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
1 585 000 100%
2 253 000 100%
1 830 000 100%
0
0
0
1 585 000
2 253 000
1 830 000
44 / 591 / 0 / 0
44 / 592 / 0 / 0
44 / 593 / 0 / 0
44 / 594 / 0 / 0
44 / 595 / 0 / 0
44 / 596 / 0 / 0
44 / 597 / 0 / 0
44 / 598 / 0 / 0
44 / 601 / 0 / 0
44 / 602 / 0 / 0
44 / 603 / 0 / 0
44 / 605 / 0 / 0
44 / 607 / 0 / 0
44 / 608 / 0 / 0
44 / 609 / 0 / 1
44 / 609 / 0 / 2
44 / 609 / 0 / 3
44 / 609 / 0 / 4
44 / 610 / 0 / 0
44 / 611 / 0 / 0
44 / 612 / 0 / 0
44 / 618 / 0 / 0
44 / 622 / 0 / 0
44 / 624 / 0 / 0
44 / 625 / 0 / 0
44 / 626 / 0 / 0
44 / 634 / 0 / 0
44 / 635 / 0 / 0
2 049 000
2 179 000
2 660 000
1 466 000
945 000
2 039 000
1 612 000
1 559 000
1 521 000
1 513 000
1 364 000
381 000
744 000
51 000
858 000
858 000
894 000
858 000
2 222 000
1 446 000
492 000
2 015 000
680 000
1 737 000
570 000
2 098 000
1 873 000
1 711 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 049 000
2 179 000
2 660 000
1 466 000
945 000
2 039 000
1 612 000
1 559 000
1 521 000
1 513 000
1 364 000
381 000
744 000
51 000
858 000
858 000
894 000
858 000
2 222 000
1 446 000
492 000
2 015 000
680 000
1 737 000
570 000
2 098 000
1 873 000
1 711 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
5 547
7 885
6 405
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7 171
Ingen
7 626
Ingen
9 310
Ingen
5 131
Ingen
3 307 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
7 136
Ingen
5 642
Ingen
5 456
Ingen
5 323
Ingen
5 295
Ingen
4 774
Ingen
1 333
Ingen
2 604
Ingen
178
Ingen
3 003
Ingen
3 003
Ingen
3 129
Ingen
3 003
Ingen
7 777
Ingen
5 061
Ingen
1 722
Ingen
7 052
Ingen
2 380
Ingen
6 079
Ingen
1 995
Ingen
7 343
Ingen
6 555
Ingen
5 988
Ingen
Side 160
Adresse
Skårdalsvegen 109
Kjøleteigen
Fylkesveg 131
Holmane 7
Tomt 21
Tomt 49
Garasje
Gartveitvegen 5A
Gartveitvegen 5B
Gartveitvegen 5C
Gartveitvegen 5D
Gartveitvegen 5E
Gartveitvegen 5F
Gartveitvegen 7A
Gartveitvegen 7B
Gartveitvegen 7C
Gartveitvegen 7D
Gartveitvegen 7E
Gartveitvegen 7F
Stoppelsgjerd 2C
Stoppelsgjerd 2D
Stoppelsgjerd 2A
Stoppelsgjerd 2B
Tomt 6
Eierrepresentant
Hordaland Fylkeskommune
Ølmheim Øystein
Øystese Astrid
Skilbrei Alf
Nepstad Arne
Flotve Frode
Bjerck Ivar Ludvig
Statens Vegvesen Region Ve
Didriksen Kjell Ivar
Mo Kjell
Vik Helge T
Øyri Even
Andersen Tore Gunnar
Tvedt Torbjørn
Tordal Knut Einar
Steinstø Brita
Mæland Olav O
Thorvik Malena
Leth Lars Gunnar
Vik Anne
Torpe Halvor Rieber
Børven Åse
Belsnes Oddbjørg
Frantzen Magne Andreas
Solheim Hildegunn
Osa Liv Helen
Rykkje Liv
Villanger Asgerd Lid
Øye Bjarte
Herland Sigmund
Kvamsøy Gunnstein
Aksnes-Øystese Ingunn
Eiendom
44 / 643 / 0 / 0
44 / 646 / 0 / 0
44 / 647 / 0 / 0
44 / 648 / 0 / 0
44 / 649 / 0 / 0
44 / 650 / 0 / 0
44 / 651 / 0 / 0
44 / 652 / 0 / 0
44 / 653 / 0 / 0
44 / 656 / 0 / 0
44 / 657 / 0 / 0
44 / 658 / 0 / 0
44 / 659 / 0 / 0
44 / 661 / 0 / 0
44 / 662 / 0 / 0
44 / 663 / 0 / 1
44 / 663 / 0 / 2
44 / 663 / 0 / 3
44 / 663 / 0 / 4
44 / 663 / 0 / 5
44 / 663 / 0 / 6
44 / 663 / 0 / 7
44 / 663 / 0 / 8
44 / 663 / 0 / 9
44 / 663 / 0 / 10
44 / 663 / 0 / 11
44 / 663 / 0 / 12
44 / 663 / 0 / 13
44 / 663 / 0 / 14
44 / 663 / 0 / 15
44 / 663 / 0 / 16
44 / 664 / 0 / 0
Takst
120 000
1 818 000
508 000
439 000
351 000
504 000
558 000
3 062 000
504 000
165 000
0
1 689 000
789 000
445 000
34 000
674 000
674 000
674 000
674 000
674 000
744 000
754 000
1 235 000
1 235 000
674 000
674 000
674 000
864 000
864 000
864 000
814 000
531 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 000
1 818 000
508 000
439 000
351 000
504 000
558 000
3 062 000
504 000
165 000
0
1 689 000
789 000
445 000
34 000
674 000
674 000
674 000
674 000
674 000
744 000
754 000
1 235 000
1 235 000
674 000
674 000
674 000
864 000
864 000
864 000
814 000
531 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
420 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 363
Ingen
1 778
Ingen
1 536
Ingen
1 228
Ingen
1 764
Ingen
1 953
Ingen
10 717 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 764
Ingen
577
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
5 911
Ingen
2 761
Ingen
1 557
Ingen
119
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
2 604
Ingen
2 639
Ingen
4 322
Ingen
4 322
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
2 359
Ingen
3 024
Ingen
3 024
Ingen
3 024
Ingen
2 849
Ingen
1 858
Ingen
Side 161
Adresse
Sjusetevegen 20A
Sjusetevegen 61
Gartveitvegen 35
Fitjadalsvegen 92
Fitjadalsvegen 94
Fitjadalsvegen 98
Gartveitvegen 89
Naust
Naust
Naust
Hyttetomt
Tomt 23
Tomt 12
Tomt 1
Tomt 2
Tomt 7
Fitjadalsvegen 96
Gartveitvegen 53
Gartveitvegen 55
Hardangerfjordvegen
626
Fitjadalsvegen 62
Tomt 28
Tomt 9
Tomt 10
Holmane 9
Tomt 22
Torpevegen 44
44 / 665 / 0 / 0
44 / 667 / 0 / 0
44 / 668 / 0 / 0
44 / 669 / 0 / 0
44 / 670 / 0 / 0
44 / 671 / 0 / 0
44 / 672 / 0 / 0
44 / 674 / 0 / 0
44 / 675 / 0 / 0
44 / 676 / 0 / 0
44 / 677 / 0 / 0
44 / 678 / 0 / 0
44 / 681 / 0 / 0
44 / 682 / 0 / 0
44 / 683 / 0 / 0
44 / 684 / 0 / 0
44 / 685 / 0 / 0
44 / 686 / 0 / 0
44 / 687 / 0 / 0
44 / 688 / 0 / 0
44 / 689 / 0 / 0
44 / 690 / 0 / 0
Takst
6 380 000
306 000
891 000
2 215 000
1 831 000
2 355 000
2 480 000
1 520 000
48 000
9 000
6 000
973 000
31 000
748 000
54 000
583 000
57 000
812 000
26 000
196 000
86 000
6 180 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 380 000
306 000
891 000
2 215 000
1 831 000
2 355 000
2 480 000
1 520 000
48 000
9 000
6 000
973 000
31 000
748 000
54 000
583 000
57 000
812 000
26 000
196 000
86 000
6 180 000
44 / 691 / 0 / 0
44 / 692 / 0 / 0
44 / 693 / 0 / 0
44 / 694 / 0 / 0
44 / 695 / 0 / 0
44 / 702 / 0 / 0
44 / 704 / 0 / 0
44 / 705 / 0 / 0
44 / 706 / 0 / 0
1 082 000
59 000
828 000
53 000
70 000
1 740 000
59 000
1 271 000
353 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 082 000
59 000
828 000
53 000
70 000
1 740 000
59 000
1 271 000
353 000
Eierrepresentant
Eiendom
Lothe Arvid
Øystese Alv
Granli-Johnsen Arne
Vestavind Flexi Barnehager
Ng Eiendom Vest As
Øyri Fredrik
Blar As
Storeng Gune Torpe
Torpe Bjørn Trygve
Kvam Kan Huset As
Mo Magnar
Haugen Widar
Samland Ronny
Botnen Olav
Tjøstheim Asle
Høydal Jan Arild
Skeie Gro
Aksnes Dag Jarle
Øvrevik Johan F
Laupsa Øystein H
Bjørke Samson
Øystese Audhild
Liland Finn Anders
Waage Rune
Hansen Elise Moe
Vik Helge Torgeir
Tellevik Tore Anton
Morland Gilmann
Ulltang Terje Magnar
Vassnes Roger
Hordaland Fylkeskommune
Promillesats
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
44 660
Ingen
1 071
Ingen
3 118
Ingen
7 752
Ingen
6 408
Ingen
8 242
Ingen
8 680
Ingen
5 320
Ingen
168
Ingen
31
Ingen
21
Ingen
3 405
Ingen
108
Ingen
2 618
Ingen
189
Ingen
2 040
Ingen
199
Ingen
2 842
Ingen
91
Ingen
686
Ingen
301
Ingen
43 260 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 787
206
2 898
185
245
6 090
206
4 448
1 235
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 162
Adresse
Tomt 38
Tomt 39
Gartveitvegen 12
Hytte Vending
Leitesdalen 38A
Leitesdalen 38B
Leitesdalen 48
Leitesdalen 46
Skårdalsvegen 30
Stoppelsgjerd 22
Teiglandsvegen 64
Soldalsvegen 130
Hovlandsvegen 2
Teiglandsvegen 1
Teiglandsvegen 9
Hovlandsvegen 9
Soldalsvegen 215
Hovlandsvegen 10
Soldalsvegen 200
Einstegane
Soldalsvegen 137
Teiglandsvegen 20
Soldalsvegen 133
Soldalsvegen 150
Soldalsvegen 131
Soldalsvegen 79
Hovlandsvegen 61
Eierrepresentant
Lie Signy Alvær
Sørås Kåre
Gule Ole-Johnny
Bergen Turlag
Lyngstad Liv Signe
Vik Helge Torgeir
Stue Hans Petter
Kvam Kan Huset As
Kvarv Eirik Skaar
Fredheim Ingemar
Soldal Sondre Severin
Vognstølen Mathias
Mo Jan As
Schneider Ulrich
Eikelid Randi Synnøve
Teigland Ingunn Hildonen
Øystese Torleif
Soldal Kjersti
Måge Harald
Skei Jarle
Enstad John
Flatabø Arne Isak
Soldal Anne Liv
Soldal Per
Hildonen Morten Teigland
Soldal Nils
Smørdal Tore
Kristiansen Åsmund
Smørdal Jomar
Soldal Håvard
De Boer Caroline
Hovland Torkel
Eiendom
44 / 707 / 0 / 0
44 / 708 / 0 / 0
44 / 711 / 0 / 0
44 / 712 / 0 / 0
44 / 713 / 0 / 0
44 / 718 / 0 / 0
44 / 720 / 0 / 0
44 / 722 / 0 / 0
44 / 729 / 0 / 1
44 / 729 / 0 / 2
44 / 730 / 0 / 1
44 / 730 / 0 / 2
44 / 743 / 0 / 0
44 / 744 / 0 / 0
45 / 1 / 0 / 0
46 / 1 / 0 / 0
46 / 3 / 0 / 0
47 / 1 / 0 / 0
47 / 2 / 0 / 0
47 / 3 / 0 / 0
47 / 4 / 0 / 0
47 / 6 / 0 / 0
47 / 7 / 0 / 0
47 / 8 / 0 / 0
47 / 9 / 0 / 0
47 / 10 / 0 / 0
47 / 12 / 0 / 0
47 / 13 / 0 / 0
47 / 14 / 0 / 0
47 / 15 / 0 / 0
47 / 25 / 0 / 0
48 / 1 / 0 / 0
Takst
58 000
635 000
2 137 000
136 000
0
72 000
665 000
58 000
1 069 000
1 069 000
1 200 000
1 200 000
2 160 000
439 000
757 000
642 000
1 095 000
768 000
441 000
1 017 000
494 000
546 000
616 000
273 000
0
391 000
1 585 000
1 015 000
1 020 000
1 239 000
270 000
634 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 000
635 000
2 137 000
136 000
0
72 000
665 000
58 000
1 069 000
1 069 000
1 200 000
1 200 000
2 160 000
439 000
757 000
642 000
1 095 000
768 000
441 000
1 017 000
494 000
546 000
616 000
273 000
0
391 000
1 585 000
1 015 000
1 020 000
1 239 000
270 000
634 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
203
Ingen
2 222
Ingen
7 479
Ingen
476 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
§ 5 h delvis landbruk
252
Ingen
2 327
Ingen
203
Ingen
4 276 § 7 c nybygde bustadhus
4 276 § 7 c nybygde bustadhus
4 800 § 7 c nybygde bustadhus
4 800 § 7 c nybygde bustadhus
7 560
Ingen
1 536
Ingen
2 649
§ 5 h delvis landbruk
2 247
§ 5 h delvis landbruk
3 832
§ 5 h delvis landbruk
2 688
§ 5 h delvis landbruk
1 543
§ 5 h delvis landbruk
3 559
§ 5 h delvis landbruk
1 729
§ 5 h delvis landbruk
1 911
§ 5 h delvis landbruk
2 156
§ 5 h delvis landbruk
955
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
1 368
Ingen
6 340
Ingen
3 552
Ingen
3 570
Ingen
4 336
Ingen
945
Ingen
2 219
§ 5 h delvis landbruk
Side 163
Adresse
Hovlandsvegen 90
Hovland
Porsmyrvegen 115
Porsmyrvegen 134
Porsmyrvegen 145
Porsmyrvegen 155
Soldalsvegen 260
Stølateigen
Fylkesveg 131
Fylkesveg 131
Hovlandsvegen 44
Hellestveitvegen 113
Hellestveitvegen 106
Hellestveitvegen 16
Hardangerfjordvegen
730
Torpevegen 99
Torpevegen 100
Torpevegen 104
Hardangerfjordvegen
732
Torpevegen 85
Torpevegen 111
Torpevegen 67
Hellestveitvegen 5
Hellestveitvegen 2
Torpevegen 106
Strandaberg
Hardangerfjordvegen
724
Torpevegen 94
Torpevegen 50
Lidskjalv
Hovland Svein
48 / 2 / 0 / 0
Hovland Torkel
48 / 3 / 0 / 0
Flatabø Arne Isak
48 / 4 / 0 / 0
Rasmussen Klaus Issing
48 / 5 / 0 / 0
Dalatun Sigbjørn
48 / 6 / 0 / 0
Soldal Og Skåre Ungdomslag 48 / 8 / 0 / 0
Tangen Vigdis
48 / 11 / 0 / 0
Hovland Magne
48 / 12 / 0 / 0
Statens Vegvesen Region Ve 48 / 15 / 0 / 0
Statens Vegvesen Region Ve 48 / 16 / 0 / 0
Hovland Olav Kristian
48 / 18 / 0 / 0
Hellestveit Helen
49 / 1 / 0 / 0
Sæhle Gunnar
49 / 3 / 0 / 0
Torpe Olav Straume
50 / 1 / 0 / 0
Norheim Mona
50 / 2 / 0 / 0
Takst
360 000
0
239 000
1 571 000
1 425 000
1 030 000
1 180 000
368 000
224 000
115 000
968 000
1 555 000
1 271 000
1 001 000
739 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360 000
0
239 000
1 571 000
1 425 000
1 030 000
1 180 000
368 000
224 000
115 000
968 000
1 555 000
1 271 000
1 001 000
739 000
Torpe Geirmund
Torpe Olav H
Berge Arild
Forthun Ludvig
50 / 5 / 0 / 0
50 / 6 / 0 / 0
50 / 7 / 0 / 0
50 / 8 / 0 / 0
1 162 000
600 000
911 000
475 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
Skeie Torbjørn
Rybo Nor As
Sundsøy Øystein Roe
Onarheim Tore
Torsvik Tore
Kvandal Reidun Vikane
Haukaas Torunn Karin B
Haukaas Torunn Karin B
50 / 9 / 0 / 0
50 / 10 / 0 / 0
50 / 11 / 0 / 0
50 / 12 / 0 / 0
50 / 13 / 0 / 0
50 / 15 / 0 / 0
50 / 16 / 0 / 0
50 / 17 / 0 / 0
1 976 000
3 204 000
1 621 000
2 398 000
1 457 000
638 000
270 000
1 906 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Torpe Hallgeir
Torpe Signe
Skeie Geirmund
50 / 18 / 0 / 0
50 / 19 / 0 / 0
50 / 22 / 0 / 0
1 535 000 100%
1 424 000 100%
89 000 100%
Eierrepresentant
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 260
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
836
§ 5 h delvis landbruk
5 498
Ingen
4 987
§ 5 h delvis landbruk
3 605 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 130
Ingen
1 288
Ingen
784 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
402 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 388
Ingen
5 442
§ 5 h delvis landbruk
4 448
Ingen
3 503
§ 5 h delvis landbruk
2 586
Ingen
1 162 000
600 000
911 000
475 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4 067
2 100
3 188
1 662
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
0
0
0
0
0
0
0
0
1 976 000
3 204 000
1 621 000
2 398 000
1 457 000
638 000
270 000
1 906 000
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 916
22 428
5 673
8 393
5 099
2 233
945
6 671
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
0
0
1 535 000
1 424 000
89 000
4‰
4‰
4‰
5 372
4 984
311
Ingen
Ingen
Ingen
Side 164
Adresse
Lidskjalv Ii
Torpevegen 66
Torpevegen 78
Torpevegen 81
Torpevegen 91
Torpevegen 83
Torpevegen 69
Hellestveitvegen 7
Torpevegen 65
Torpevegen 87
Laupsa
Kleivavegen 40
Hardangerfjordvegen
804
Hardangerfjordvegen
800
Einarhaug 25
Torpevegen 140
Kalhageneset 9
Hardangerfjordvegen
779
Kleivavegen 28
Hardangerfjordvegen
765
Kalhageneset 35
Bratli
Laupsanes
Hardangerfjordvegen
799
Hardangerfjordvegen
801
Eierrepresentant
Eiendom
50 / 23 / 0 / 0
50 / 24 / 0 / 0
50 / 25 / 0 / 0
50 / 27 / 0 / 0
50 / 35 / 0 / 0
50 / 36 / 0 / 0
50 / 39 / 0 / 0
50 / 42 / 0 / 0
50 / 43 / 0 / 0
50 / 45 / 0 / 0
50 / 48 / 0 / 0
50 / 49 / 0 / 0
50 / 50 / 0 / 0
51 / 1 / 0 / 0
51 / 3 / 0 / 0
51 / 4 / 0 / 0
28 000
820 000
1 528 000
1 539 000
1 500 000
1 351 000
533 000
2 403 000
150 000
1 604 000
1 955 000
571 000
57 000
0
699 000
661 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 000
820 000
1 528 000
1 539 000
1 500 000
1 351 000
533 000
2 403 000
150 000
1 604 000
1 955 000
571 000
57 000
0
699 000
661 000
Laupsa Trygve
51 / 5 / 0 / 0
1 192 000 100%
0
Stavenes Ester
Simpson Truls Georg
Huus Marit Sigrunn Laupsa
Syvertsen Øyvind
51 / 7 / 0 / 0
51 / 11 / 0 / 0
51 / 12 / 0 / 0
51 / 14 / 0 / 0
1 033 000
0
108 000
1 737 000
100%
100%
100%
100%
Botnen Turid Kanikeberg
Halstensen Ingebjørg L
51 / 15 / 0 / 0
51 / 17 / 0 / 0
Skaar Morten Oskar
Madsen Harald Mathias
Laupsa Sigrid
Laupsa Tormod
51 / 18 / 0 / 0
51 / 19 / 0 / 0
51 / 20 / 0 / 0
51 / 21 / 0 / 0
Madsen Arne Michael
51 / 22 / 0 / 0
Skeie Geirmund
Johansen Jan Erik Norheim
Børven Aage
Eikeland Bjørn Tore
Skeie Mildrid
Skeie Arne
Haga Frøydis
Kvåle Øyvind
Haukaas Tore
Lillevik Siriann
Neteland Bjarte
Haukaas Torunn Karin B
Døssland Frode
Hovland Torkel
Harrang Bjarte Laupsa
Laupsa Arne Johan
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
98
2 870
5 348
5 386
5 250
4 728
1 865
8 410
525
5 614
6 842
1 998
199
0
2 446
2 313
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
1 192 000
4‰
4 172
§ 5 h delvis landbruk
0
0
0
0
1 033 000
0
108 000
1 737 000
4‰
4‰
4‰
4‰
3 615
0
378
6 079
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
660 000 100%
1 747 000 100%
0
0
660 000
1 747 000
4‰
4‰
2 310
6 114
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
1 267 000
210 000
300 000
1 782 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 267 000
210 000
300 000
1 782 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4 434
735
1 050
6 237
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
641 000 100%
0
641 000
4‰
2 243
Ingen
Side 165
Adresse
Nausttuft
Tormodgjære
Askeland
Hardangerfjordvegen
751
Hardangerfjordvegen
755
Hellestveitvegen 33
Torpevegen 161
Strandhaug 2
Strandhaug 3
Fjelltun
Kleivavegen 32
Torpevegen 150
Kleivavegen 22
Torpevegen 133
Kalhageneset 31
Limhuset
Torpevegen 147
Kalhageneset 43
Torpevegen 135
Torpevegen 138
Kalhageneset 11
Torpevegen 155
Kleivavegen 24
Kleivavegen 30
Bergshagen 7
Torpevegen 119
Torpevegen 115
Einarhaug 18
Einarhaug 21
Kleivavegen 34
Bergshagen 15
Eierrepresentant
Eiendom
Sandven Martha Nødtvedt
51 / 31 / 0 / 0
Ystebø Jarle
Viking Tre As
Nødtvedt Lars / Ringø Aud
Sandven Martha Nødtvedt
Rongve Jakob A
Laupsa Sigurd Magnus
Kristensen Anniken
Laupsa Arne Johan
De Cristofaro Marco
Laupsa Nils Heine
Lie Stig Gaute
Bjelland Hans Kristian
Laupsa Harald
Striuogiene Jurate
Nitter Børge Nordlinder
Arnesen Harald
Gjerde Christoffer
Laupsa Johannes
Laupsa Sigurd Magnus
Rykkje Einar
Rosseland Nils Bjarte
Toft Jan Gunnar
Langeland Morten
Sørnes Knut Arne
Laupsa Kjell
Neteland Trygve
51 / 34 / 0 / 0
51 / 35 / 0 / 0
51 / 37 / 0 / 0
51 / 38 / 0 / 0
51 / 40 / 0 / 0
51 / 41 / 0 / 0
51 / 42 / 0 / 0
51 / 45 / 0 / 0
51 / 46 / 0 / 0
51 / 47 / 0 / 0
51 / 50 / 0 / 0
51 / 52 / 0 / 0
51 / 53 / 0 / 0
51 / 54 / 0 / 0
51 / 55 / 0 / 0
51 / 56 / 0 / 0
51 / 58 / 0 / 0
51 / 63 / 0 / 0
51 / 64 / 0 / 0
51 / 65 / 0 / 0
51 / 66 / 0 / 0
51 / 67 / 0 / 0
51 / 68 / 0 / 0
51 / 69 / 0 / 0
51 / 70 / 0 / 0
51 / 71 / 0 / 0
Madsen Arne Michael
Simpson Truls Georg
Forthun Ludvig
Vedå Johan
51 / 25 / 0 / 0
51 / 26 / 0 / 0
51 / 27 / 0 / 0
51 / 30 / 0 / 0
Takst
6 000
0
61 000
672 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
6 000
0
61 000
672 000
946 000 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 245 000
300 000
140 000
66 000
56 000
968 000
598 000
956 000
945 000
734 000
784 000
1 710 000
989 000
869 000
1 023 000
118 000
660 000
985 000
1 337 000
847 000
1 155 000
1 048 000
1 183 000
1 208 000
1 240 000
1 270 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
21
0
213
2 352
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
946 000
4‰
3 311
Ingen
1 245 000
300 000
140 000
66 000
56 000
968 000
598 000
956 000
945 000
734 000
784 000
1 710 000
989 000
869 000
1 023 000
118 000
660 000
985 000
1 337 000
847 000
1 155 000
1 048 000
1 183 000
1 208 000
1 240 000
1 270 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 357
1 050
490
231
196
3 388
2 093
3 346
3 307
2 569
2 744
5 985
3 461
3 041
3 580
413
2 310
3 447
4 679
2 964
4 042
3 668
4 140
4 228
4 340
4 445
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 166
Adresse
Bergshagen 15
Hardangerfjordvegen
761
Rybo 2
Torpevegen 137
Bergshagen 6
Bergshagen 8
Bergshagen 12
Torpevegen 117
Stegagjære Ii
Einarhaug 22
Einarhaug 23
Einarhaug 30
Einarhaug 24
Einarhaug 32
Einarhaug 19
Einarhaug 17
Einarhaug 11
Einarhaug 13
Einarhaug 15
Einarhaug 29
Einarhaug 31
Einarhaug 33
Einarhaug 39
Einarhaug 34
Einarhaug 36
Einarhaug 37
Einarhaug 35
Jettestrandi
Torpevegen 121
Torpevegen 136
Bergshagen 14
Einarhaug 28
Eierrepresentant
Neteland Trygve
Nødtvedt Lars / Ringø Aud
Eiendom
51 / 71 / 0 / 0
51 / 72 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 270 000
100% Bunnfradrag
0
1 270 000 Promillesats
4‰
4 445
1 874 000 100%
0
1 874 000
4‰
6 559
Berge Gunvor Vangen
Torsvik Oddmund Inge
Botnen Ola
Lunestad Aase
Steinstø Eirik Gluppe
Valland Frode
Vangen Arvid
Vangen Bjørn
Hardanger Betong As
Botnen Mikael
Mo Leif
Randa Ottar Steinar
Riise Carl Johan
Huse Bjørn
Lillevik Birgit
Langeland Terje
Huse Hans
Skar Harry
Laupsa Sigbjørn
Torsvik Magnar
Olsen Liv Froestad
Botnen Marit Olea
Kvandal Sigrun
Kåreid Odd
Akmanta Egidijus
Sørnes Knut Arne
Zabek Stanislaw Ryszard
Sørhagen Per Malvin
Sandven Arild
Hansen Håkon Bj
51 / 73 / 0 / 0
51 / 75 / 0 / 0
51 / 76 / 0 / 0
51 / 77 / 0 / 0
51 / 79 / 0 / 0
51 / 81 / 0 / 0
51 / 82 / 0 / 0
51 / 84 / 0 / 0
51 / 85 / 0 / 0
51 / 86 / 0 / 0
51 / 87 / 0 / 0
51 / 89 / 0 / 0
51 / 90 / 0 / 0
51 / 91 / 0 / 0
51 / 92 / 0 / 0
51 / 93 / 0 / 0
51 / 94 / 0 / 0
51 / 95 / 0 / 0
51 / 96 / 0 / 0
51 / 97 / 0 / 0
51 / 98 / 0 / 0
51 / 99 / 0 / 0
51 / 100 / 0 / 0
51 / 103 / 0 / 0
51 / 104 / 0 / 0
51 / 123 / 0 / 0
51 / 126 / 0 / 0
51 / 133 / 0 / 0
51 / 134 / 0 / 0
51 / 135 / 0 / 0
14 000
1 072 000
1 155 000
1 137 000
1 488 000
1 425 000
135 000
944 000
527 000
2 041 000
2 093 000
1 846 000
927 000
1 141 000
1 134 000
934 000
1 337 000
1 474 000
1 332 000
1 318 000
1 341 000
1 226 000
1 393 000
1 192 000
914 000
177 000
551 000
970 000
1 285 000
1 139 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 000
1 072 000
1 155 000
1 137 000
1 488 000
1 425 000
135 000
944 000
527 000
2 041 000
2 093 000
1 846 000
927 000
1 141 000
1 134 000
934 000
1 337 000
1 474 000
1 332 000
1 318 000
1 341 000
1 226 000
1 393 000
1 192 000
914 000
177 000
551 000
970 000
1 285 000
1 139 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
49
3 752
4 042
3 979
5 208
4 987
472
3 304
3 689
7 143
7 325
6 461
3 244
3 993
3 969
3 269
4 679
5 159
4 662
4 613
4 693
4 291
4 875
4 172
3 199
619
1 928
3 395
4 497
3 986
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 167
Adresse
Hellestveitvegen 64
Einarhaug 7
Lyngtun
Myræ
Pykakvile
Torpevegen 149
Torpevegen 151
Hardangerfjordvegen
777
Brattlivegen 42
Torpevegen 145
Einarhaug 55
Einarhaug 3
Fjordablikk
Brattlivegen 37
Einarhaug 57
Brattlivegen 40
Hardangerfjordvegen
840
Einarhaug 63
Torpevegen 141
Einarhaug 61
Einarhaug 9
Einarhaug 53B
Einarhaug 53A
Einarhaug 51B
Einarhaug 51A
Einarhaug 44
Einarhaug 46
Einarhaug 42
Einarhaug 41B
Einarhaug 41A
51 / 136 / 0 / 0
51 / 137 / 0 / 0
51 / 138 / 0 / 0
51 / 141 / 0 / 0
51 / 143 / 0 / 0
51 / 144 / 0 / 0
51 / 145 / 0 / 0
51 / 146 / 0 / 0
Takst
1 169 000
1 609 000
114 000
300 000
164 000
2 152 000
1 487 000
3 471 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 169 000
1 609 000
114 000
300 000
164 000
2 152 000
1 487 000
3 471 000
Madsen Tordis
Fosso Helge
Tordal Bjørn Jarle
Døssland Alfhild
Madsen Solveig
Madsen Harald Mathias
Froestad Johnny
Madsen Helen
Hovland Olav Kristian
51 / 148 / 0 / 0
51 / 149 / 0 / 0
51 / 150 / 0 / 0
51 / 151 / 0 / 0
51 / 152 / 0 / 0
51 / 153 / 0 / 0
51 / 155 / 0 / 0
51 / 156 / 0 / 0
51 / 157 / 0 / 0
1 444 000
1 421 000
1 556 000
1 408 000
83 000
2 100 000
1 530 000
1 951 000
776 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dolvik Tore
Laupsa Håkon Arne
Huus Marit Sigrunn Laupsa
Tangen Dagny Målfrid
Solheim Arild
Haga Gro Marit
Freyvoll Turid Carin Lien
Rykkje Einar
Gluppe Marianne
Kvam Bustadstifting
Kvam Bustadstifting
Urnes Elisabeth Hivand
Sekkingstad Gunnlaug
Byrkjeland Kristian Vik
51 / 158 / 0 / 0
51 / 159 / 0 / 0
51 / 160 / 0 / 0
51 / 161 / 0 / 0
51 / 162 / 0 / 0
51 / 163 / 0 / 0
51 / 164 / 0 / 0
51 / 165 / 0 / 0
51 / 166 / 0 / 0
51 / 167 / 0 / 0
51 / 168 / 0 / 0
51 / 169 / 0 / 0
51 / 170 / 0 / 1
51 / 170 / 0 / 2
1 043 000
3 177 000
128 000
1 071 000
1 768 000
1 000 000
965 000
1 194 000
1 216 000
1 207 000
1 201 000
1 587 000
720 000
720 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eierrepresentant
Eiendom
Rykken Arne O
Soldal Birger
Mo Leif
Brun Og Storli Eiendom As
Melstveit Alf Olav
Langeland Sigurd
Alvsaker Jan Tore
Helvik Kjell
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 091
5 631
399
1 050
574
7 532
5 204
12 148
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 444 000
1 421 000
1 556 000
1 408 000
83 000
2 100 000
1 530 000
1 951 000
776 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 054
4 973
5 446
4 928
290
7 350
5 355
6 828
2 716
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 043 000
3 177 000
128 000
1 071 000
1 768 000
1 000 000
965 000
1 194 000
1 216 000
1 207 000
1 201 000
1 587 000
720 000
720 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 650
Ingen
11 119
Ingen
448
Ingen
3 748
Ingen
7 072
Ingen
4 000
Ingen
3 377
Ingen
4 179
Ingen
4 256
Ingen
4 224 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 203 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
5 554
Ingen
2 520
Ingen
2 520
Ingen
Side 168
Adresse
Einarhaug 41A
Einarhaug 45C
Einarhaug 45D
Einarhaug 41D
Einarhaug 41C
Einarhaug 45A
Einarhaug 45B
Einarhaug 50
Einarhaug 48
Hardangerfjordvegen
789
Hardangerfjordvegen
797
Brattlivegen 39
Hardangerfjordvegen
763
Hardangerfjordvegen
807
Torpevegen 139
Einarhaug 59
Melstveitvegen 218
Melstveitvegen 216
Melstveitvegen 186
Slåtto
Berge
Berge
Berge
Berge
Melstveitvegen 56
Melstveitvegen 70
Melstveitvegen 62
Melstveitvegen 2
Bergshagen 39
Fyksesundvegen 60
Eierrepresentant
Byrkjeland Kristian Vik
Hereid Jarle Ove
Hansen Jørgen
Kløve Marie
Stanaway Silje Kvitastein
Interteam Consult As
Kollen Invest As
Mo Bente Helene Hagen
Sæhle Kjersti
Laupsa Magne
Eiendom
51 / 170 / 0 / 2
51 / 170 / 0 / 3
51 / 170 / 0 / 4
51 / 171 / 0 / 1
51 / 171 / 0 / 2
51 / 171 / 0 / 3
51 / 171 / 0 / 4
51 / 172 / 0 / 1
51 / 172 / 0 / 2
51 / 173 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
720 000 100% Bunnfradrag
0
720 000 Promillesats
4‰
2 520
712 000 100%
0
712 000
4‰
2 492
712 000 100%
0
712 000
4‰
2 492
856 000 100%
0
856 000
4‰
2 996
876 000 100%
0
876 000
4‰
3 066
855 000 100%
0
855 000
4‰
2 992
855 000 100%
0
855 000
4‰
3 420
1 169 000 100%
0
1 169 000
4‰
4 091
648 000 100%
0
648 000
4‰
2 268
1 907 000 100%
0
1 907 000
7‰
13 349
Laupsa Magne
51 / 173 / 0 / 0
2 236 000 100%
0
2 236 000
4‰
8 944
§ 7 c nybygde bustadhus
Laupsa Magne
Halstensen Ingebjørg L
51 / 174 / 0 / 0
51 / 177 / 0 / 0
131 000 100%
536 000 100%
0
0
131 000
536 000
4‰
4‰
458
1 876
Ingen
Ingen
Laupsa Turid
51 / 178 / 0 / 0
284 000 100%
0
284 000
4‰
994
Rykkje Torleiv
Valland Mariann Lilledal
Melstveit Olav Vidar
Grindheim Thor Anton K
Linga Sidsel I Neteland
Madsen Harald Mathias
Berge Torvald
Søvik Målfrid
Brudvik Walter
Hjørnevik Yngve
Berge Knut
Berge Torvald
Rykkje Eivind S
Bjørgo Cecilie
Berge Atle
Helland Bjarte
51 / 180 / 0 / 0
51 / 181 / 0 / 0
52 / 1 / 0 / 0
52 / 2 / 0 / 0
52 / 3 / 0 / 0
52 / 7 / 0 / 0
53 / 1 / 0 / 0
53 / 1 / 3 / 0
53 / 1 / 4 / 0
53 / 1 / 5 / 0
53 / 2 / 0 / 0
53 / 3 / 0 / 0
53 / 4 / 0 / 0
53 / 5 / 0 / 0
53 / 7 / 0 / 0
53 / 8 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 977 000
2 295 000
1 559 000
336 000
830 000
30 000
0
462 000
308 000
348 000
560 000
395 000
1 392 000
539 000
1 285 000
1 440 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7 908
9 180
5 456
1 176
2 905
105
0
1 617
1 078
1 218
1 960
1 382
4 872
1 886
4 497
5 040
1 977 000
2 295 000
1 559 000
336 000
830 000
30 000
0
462 000
308 000
348 000
560 000
395 000
1 392 000
539 000
1 285 000
1 440 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 169
Adresse
Melstveitvegen 7
Fyksesundvegen 44
Bergshagen 25
Melstveitvegen 54
Lihaug
Bergshagen 51
Kosen
Solås
Solås Ii
Fjellbu
Berge-Bu
Bergshagen 31
Trolltuft
Molteflaten
Liabu
Gillebu
Lyngranten
Kråkebu
Knausen
Elvhaug
Tuftelia
Kjerringhaug
Kose-Li
Fjellro
Fjellro Ii
Bjørklund
Brattli
Sollia
Knatten
Raunehaugen
Runebu
Myrarinden
Eierrepresentant
Børven Arne
Solberg Terje
Laupsa Jan
Berge Audun
Lien Randi
Fykse Olav Mikael
Solhaug Anne Stokke
Bødtker Tone
Brynildsen Espen
Haga Lars-Inge
Vangdal Hanna Marie
Berge Valborg
Evjenth Erik
Bratland Einar
Eliassen Knut Johan
Johnsen Geir Helge Dahl
Solberg Einar Kåre
Lillefosse Jens
Torgersen Marie Stølan
Soldal Birger
Magnussen Johnny Martin
Storeng Gune Torpe
Øyjordsbakken Knut Joleiv
Braseth Bernt
Øijordsbakken Eli
Helle Arthur
Sørensen Len Otto Å
Fykse Mikjell
Moberg Jorid
Lien Harald Gille
Lunde Andres
Johnsen Geir Helge Dahl
Eiendom
53 / 10 / 0 / 0
53 / 11 / 0 / 0
53 / 17 / 0 / 0
53 / 18 / 0 / 0
53 / 22 / 0 / 0
53 / 24 / 0 / 0
53 / 26 / 0 / 0
53 / 27 / 0 / 0
53 / 28 / 0 / 0
53 / 29 / 0 / 0
53 / 30 / 0 / 0
53 / 32 / 0 / 0
53 / 34 / 0 / 0
53 / 35 / 0 / 0
53 / 36 / 0 / 0
53 / 37 / 0 / 0
53 / 38 / 0 / 0
53 / 39 / 0 / 0
53 / 40 / 0 / 0
53 / 41 / 0 / 0
53 / 42 / 0 / 0
53 / 43 / 0 / 0
53 / 44 / 0 / 0
53 / 45 / 0 / 0
53 / 46 / 0 / 0
53 / 47 / 0 / 0
53 / 48 / 0 / 0
53 / 49 / 0 / 0
53 / 50 / 0 / 0
53 / 51 / 0 / 0
53 / 52 / 0 / 0
53 / 53 / 0 / 0
Takst
2 000 000
415 000
1 636 000
300 000
464 000
901 000
284 000
520 000
272 000
150 000
94 000
1 019 000
365 000
464 000
439 000
875 000
589 000
424 000
442 000
630 000
603 000
731 000
331 000
646 000
269 000
571 000
577 000
749 000
350 000
423 000
554 000
206 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
415 000
1 636 000
300 000
464 000
901 000
284 000
520 000
272 000
150 000
94 000
1 019 000
365 000
464 000
439 000
875 000
589 000
424 000
442 000
630 000
603 000
731 000
331 000
646 000
269 000
571 000
577 000
749 000
350 000
423 000
554 000
206 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
7 000
1 452
5 726
1 050
1 624
3 604
994
1 820
952
600
329
3 566
1 277
1 624
1 536
3 062
2 061
1 484
1 547
2 205
2 110
2 558
1 158
2 261
941
1 998
2 019
2 621
1 225
1 480
1 939
721
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 170
Adresse
Haugli
Gardsbu
Utbø
Trolltuftto
Panorama
Fyksesundvegen 52
Fyksesundvegen 54
Melstveitvegen 23
Melstveitvegen 79
Melstveitvegen 60
Melstveitvegen 75
Melstveitvegen 66
Melstveitvegen 44
Markjevegen 25
Markjevegen 23
Melstveitvegen 52
Markjevegen 20
Markjevegen 10
Melstveitvegen 129
Melstveitvegen 131
Melstveitvegen 73
Tillegsareal
Melstveitvegen 127
Melstveitvegen 125
Berge
Berge
Berge
Bergstøvegen 18
Fyksesundvegen 145
Bergstøvegen 27
Fyksesundvegen 127
Eierrepresentant
Hærnes Randi
Haga Sidsel
Fjellstad Sigbjørn T
Evjenth Erik
Amundsen Per
Steinstø Rune
Solberg Terje
Lunestad Sigurd
Berge Torvald
Berge Knut
Vågen Jan Erik
Rykkje Otto
Linga Jan
Viken Bjørn Harald
Froastad Anton
Berge Audun
Neteland Atle
Vangdal Hans Bertil
Hybertsen Anders
Dalatun Magnar
Berge Rune
Vik Erlend
Vågen Jan Erik
Dalatun Lars
Sandven Ove
Fotland Arne
Kaland Trond
Fotland Harald
Melstveit Terje
Berge Margit
Andersen Alf Holm
Lunestad Jorunn
Eiendom
53 / 54 / 0 / 0
53 / 55 / 0 / 0
53 / 56 / 0 / 0
53 / 57 / 0 / 0
53 / 58 / 0 / 0
53 / 59 / 0 / 0
53 / 60 / 0 / 0
53 / 61 / 0 / 0
53 / 63 / 0 / 0
53 / 64 / 0 / 0
53 / 65 / 0 / 0
53 / 67 / 0 / 0
53 / 68 / 0 / 0
53 / 70 / 0 / 0
53 / 71 / 0 / 0
53 / 72 / 0 / 0
53 / 73 / 0 / 0
53 / 74 / 0 / 0
53 / 75 / 0 / 0
53 / 78 / 0 / 0
53 / 79 / 0 / 0
53 / 80 / 0 / 0
53 / 81 / 0 / 0
53 / 82 / 0 / 0
53 / 83 / 0 / 0
53 / 87 / 0 / 0
53 / 88 / 0 / 0
53 / 89 / 0 / 0
54 / 1 / 0 / 0
54 / 2 / 0 / 0
54 / 3 / 0 / 0
54 / 4 / 0 / 0
Takst
388 000
414 000
439 000
194 000
488 000
867 000
1 052 000
491 000
827 000
615 000
1 762 000
1 334 000
1 484 000
1 499 000
2 362 000
1 357 000
1 039 000
1 945 000
841 000
1 822 000
1 772 000
2 133 000
65 000
1 618 000
1 381 000
624 000
540 000
345 000
1 190 000
818 000
972 000
1 670 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388 000
414 000
439 000
194 000
488 000
867 000
1 052 000
491 000
827 000
615 000
1 762 000
1 334 000
1 484 000
1 499 000
2 362 000
1 357 000
1 039 000
1 945 000
841 000
1 822 000
1 772 000
2 133 000
65 000
1 618 000
1 381 000
624 000
540 000
345 000
1 190 000
818 000
972 000
1 670 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 358
1 449
1 536
679
1 708
3 034
3 682
1 718
2 894
2 152
6 167
4 669
5 194
5 246
8 267
4 749
3 636
6 807
2 943
6 377
6 202
7 465
227
5 663
4 833
2 184
1 890
1 207
4 165
2 863
3 402
5 845
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Side 171
54 / 5 / 0 / 0
54 / 7 / 0 / 0
54 / 9 / 0 / 0
54 / 11 / 0 / 0
Takst
1 253 000
84 000
1 034 000
942 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
1 253 000
84 000
1 034 000
942 000
54 / 16 / 0 / 0
54 / 18 / 0 / 0
54 / 19 / 0 / 0
54 / 20 / 0 / 0
54 / 21 / 0 / 0
54 / 22 / 0 / 0
54 / 24 / 0 / 0
54 / 26 / 0 / 0
54 / 27 / 0 / 0
54 / 28 / 0 / 0
54 / 29 / 0 / 0
54 / 30 / 0 / 0
54 / 31 / 0 / 0
54 / 34 / 0 / 0
55 / 3 / 0 / 0
55 / 6 / 0 / 0
55 / 10 / 0 / 0
55 / 11 / 0 / 0
55 / 12 / 0 / 0
55 / 13 / 0 / 0
55 / 14 / 0 / 0
55 / 15 / 0 / 0
55 / 16 / 0 / 0
55 / 17 / 0 / 0
55 / 18 / 0 / 0
56 / 1 / 0 / 0
56 / 2 / 0 / 0
521 000
402 000
1 451 000
1 362 000
550 000
1 007 000
1 670 000
574 000
2 367 000
300 000
1 238 000
934 000
52 000
200 000
616 000
580 000
21 000
335 000
41 000
27 000
101 000
529 000
101 000
0
300 000
2 090 000
1 638 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
521 000
402 000
1 451 000
1 362 000
550 000
1 007 000
1 670 000
574 000
2 367 000
300 000
1 238 000
934 000
52 000
200 000
616 000
580 000
21 000
335 000
41 000
27 000
101 000
529 000
101 000
0
300 000
2 090 000
1 638 000
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Fyksesundvegen 221
Fyksesundvegen 209
Opheim Sesilia
Lunestad Rolf
Melstveit Kaare
Melstveit Steinar
Bergstø Grendalag
Melstveit Ingvard
Lunestad Terje
Sekse Arild Sondre
Andersen Alf Holm
Wensaas Knut-arne
Wensaas Knut-arne
Fauskanger Rolf Magnar
Sekse Kjell Einar
Sekse Arild Sondre
Kvamsøy Signe Karin
Berge Harald
Storaas Alf
Kvamsøy Gunnvald
Underhaug Signe Kristina
Kvamsøy Olaf
Kvamsøy Markvard Dødsbu
Økland Nils Tore Gram
Stene Toril Håvardstun
Stranden Nils Eivind
Haugen Hans Frode
Flotve Erlend
Kvalvik Sverre
Fyksesundvegen 136
Eikelund
Fyksesundvegen 114
FYKSESUNDVEGEN
129
Fyksesundvegen 135
Fyksesundvegen 125
Bergstøvegen 10
Bergstøvegen 9
Bergstøvegen 2
Bergstøvegen 15
Markjevegen 40
Bergstøvegen 50
Bergstøvegen 52
Bergstøvegen 35
Bergstøvegen 37
Bergstøvegen 39
Veggrunn
Bergstøvegen 48
Kvamsøy
Vetlevik
Feltbu
Sjølyst
Furuhaug
Bjørkhaug
Joraneset
Nystadtunet
Gamlastovo
Laupsa Johannes
Bergstø Ungdomslag
Johansen Torgeir
Berge Kjell
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4 385
§ 5 h delvis landbruk
294 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 619
Ingen
3 297
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 823
Ingen
1 407
Ingen
5 078
Ingen
4 767
Ingen
1 925 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 524
Ingen
5 845
Ingen
2 009
Ingen
8 284
Ingen
1 050
Ingen
4 333
Ingen
3 269
Ingen
182
Ingen
700
Ingen
2 156
§ 5 h delvis landbruk
2 030
Ingen
73
Ingen
1 172
Ingen
143
Ingen
94
Ingen
353
Ingen
1 851
Ingen
353
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
7 315
§ 5 h delvis landbruk
5 733
Ingen
Side 172
Adresse
Fyksesundvegen 211
Fyksesundvegen 213
Fyksesundvegen 223
Fyksesundvegen 207
Rykkjevegen 80
Kyrkjevika 1
Kyrkjevika 2
Kyrkjevika 3
Kyrkjevika 4
Kyrkjevika 5
Kyrkjevika 6
Kyrkjevika 7
Kyrkjevika 8
Kyrkjevika 9
Kyrkjevika 10
Kyrkjevika 11
Kyrkjevika 12
Kyrkjevika 13
Kyrkjevika 14
Kyrkjevika 15
Kyrkjevika 16
Kyrkjevika 17
Kyrkjevika 18
Kyrkjevika 19
Kyrkjevika 20
Kyrkjevika 21
Kyrkjevika 22
Kyrkjevika 23
Kyrkjevika 24
Kyrkjevika 25
Kyrkjevika 26
Kyrkjevika 27
Eierrepresentant
Flotve Tarjei
Midttun Morten
Flotve Sverre
Vik Atle
Aalvik Tarjei
Botnen Trond
Aalvik Tarjei
Vatshelle Halvard
Aalvik Tarjei
Ellingsen Marta Fjell
Dalseid Ove
Botnen Torill S
Hermansen Trygve Harald
Eikeland Randi Rykkje
Lunestad Jan
Hellevang Bjarte
Lunestad Tore
Solbakken Rune
Boge Jan Inge
Mo Arne G
Rykkje Sjur
Klyve Terje
Molven Harald
Aalvik Vegard
Mæland Per Ove
Dahl Inger-randi
Melstveit Bjørg
Flotve Dagfinn
Vik Jostein
Binningsbø Gunnlaug
Melstveit Frode E
Laupsa Sigbjørn
Eiendom
56 / 3 / 0 / 0
56 / 4 / 0 / 0
56 / 5 / 0 / 0
56 / 6 / 0 / 0
57 / 1 / 0 / 0
57 / 1 / 1 / 0
57 / 1 / 2 / 0
57 / 1 / 3 / 0
57 / 1 / 4 / 0
57 / 1 / 5 / 0
57 / 1 / 6 / 0
57 / 1 / 7 / 0
57 / 1 / 8 / 0
57 / 1 / 9 / 0
57 / 1 / 10 / 0
57 / 1 / 11 / 0
57 / 1 / 12 / 0
57 / 1 / 13 / 0
57 / 1 / 14 / 0
57 / 1 / 15 / 0
57 / 1 / 16 / 0
57 / 1 / 17 / 0
57 / 1 / 18 / 0
57 / 1 / 19 / 0
57 / 1 / 20 / 0
57 / 1 / 21 / 0
57 / 1 / 22 / 0
57 / 1 / 23 / 0
57 / 1 / 24 / 0
57 / 1 / 25 / 0
57 / 1 / 26 / 0
57 / 1 / 27 / 0
Takst
1 247 000
1 142 000
903 000
1 184 000
450 000
478 000
85 000
504 000
85 000
447 000
462 000
365 000
567 000
565 000
390 000
105 000
448 000
346 000
390 000
498 000
447 000
518 000
609 000
364 000
415 000
212 000
478 000
399 000
497 000
518 000
351 000
455 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 247 000
1 142 000
903 000
1 184 000
450 000
478 000
85 000
504 000
85 000
447 000
462 000
365 000
567 000
565 000
390 000
105 000
448 000
346 000
390 000
498 000
447 000
518 000
609 000
364 000
415 000
212 000
478 000
399 000
497 000
518 000
351 000
455 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
4 364
3 997
3 160
4 144
1 575
1 673
297
1 764
297
1 564
1 617
1 277
1 984
1 977
1 365
367
1 568
1 211
1 365
1 743
1 564
1 813
2 131
1 274
1 452
742
1 673
1 396
1 739
1 813
1 228
1 592
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 173
Adresse
Kyrkjevika 28
Kyrkjevika 29
Kyrkjevika 30
Kyrkjevika 31
Kyrkjevika 32
Kyrkjevika 33
Kyrkjevika 34
Kyrkjevika 35
Kyrkjevika 36
Fyksesundvegen 265
Rykkjevegen 10
Rykkjevegen 105
Fyksesundvegen 301
Rykkjevegen 15
Fyksesundvegen 450
Fyksesundvegen 515
Fyksesundvegen 511
Fyksesundvegen 499
Fyksesundvegen 415
Fyksesundvegen 555
Rykkjevegen 90
Onglanes
Fyksesundvegen 533
Fyksesundvegen 470
Fyksesundvegen 543
Fyksesundvegen 483
Kvilhaug I
Fyksesundvegen 464
Fyksesundvegen 491
Kodlende
Fyksesundvegen 539
Eierrepresentant
Rykkje Marit
Reigstad Ove
Sandven Arild
Berge Agnes Gurine H
Haukaas Torunn Karin B
Henriksen Astrid Kristine
Flagtvedt Johnny
Larsen Jim Are
Hanssen Åse
Storaas Alf
Berge Kjetil
Steinstø Trond
Rykkje Ernst E
Rykkje Stein
Rykkje Sigfred
Rykkje Ottar
Klyve Anna Isberg Dødsbu
Fykse Helge
Rykkje Martin
Rykkje Bodil Og John Kristian
Kvile Karl
Rykkje Jostein
Berge Kjetil
Bøe Solveig Margrethe
Weiss Ingrid Ursula
Zimmer Dennis
Christiania Stillas As
Christiania Stillas As
Rykkje Sjur
Braseth Martin
Rykkje Ernst E
Rykkje Ove
Eiendom
57 / 1 / 28 / 0
57 / 1 / 29 / 0
57 / 1 / 30 / 0
57 / 1 / 31 / 0
57 / 1 / 32 / 0
57 / 1 / 33 / 0
57 / 1 / 34 / 0
57 / 1 / 35 / 0
57 / 1 / 36 / 0
57 / 2 / 0 / 0
57 / 4 / 0 / 0
57 / 5 / 0 / 0
57 / 7 / 0 / 0
57 / 8 / 0 / 0
57 / 9 / 0 / 0
57 / 11 / 0 / 0
57 / 12 / 0 / 0
57 / 15 / 0 / 0
57 / 17 / 0 / 0
57 / 18 / 0 / 0
57 / 19 / 0 / 0
57 / 20 / 0 / 0
57 / 23 / 0 / 0
57 / 24 / 0 / 0
57 / 25 / 0 / 0
57 / 27 / 0 / 0
57 / 28 / 0 / 0
57 / 30 / 0 / 0
57 / 32 / 0 / 0
57 / 33 / 0 / 0
57 / 34 / 0 / 0
57 / 35 / 0 / 0
Takst
449 000
405 000
385 000
372 000
476 000
399 000
432 000
422 000
371 000
1 195 000
1 345 000
472 000
502 000
1 473 000
1 038 000
423 000
300 000
760 000
625 000
1 331 000
2 220 000
1 530 000
0
2 707 000
386 000
864 000
356 000
300 000
695 000
529 000
150 000
1 340 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449 000
405 000
385 000
372 000
476 000
399 000
432 000
422 000
371 000
1 195 000
1 345 000
472 000
502 000
1 473 000
1 038 000
423 000
300 000
760 000
625 000
1 331 000
2 220 000
1 530 000
0
2 707 000
386 000
864 000
356 000
300 000
695 000
529 000
150 000
1 340 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 571
1 417
1 347
1 302
1 666
1 396
1 512
1 477
1 298
4 182
4 707
1 652
1 757
5 155
3 633
1 480
1 050
2 660
2 187
4 658
7 770
5 355
0
9 474
1 351
3 024
1 246
1 050
2 432
1 851
525
4 690
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 174
Adresse
Fyksesundvegen 481
Fyksesundvegen 480
Fyksesundvegen 541
Svalestova
Finnebu
Myrdalsnes
Litabu
Vikabu
Helgabu
Helgaro
Lyngnut
Lomsbu
Rykkjevegen 60
Hamlanes
Hamlatun
Haugabu
Bjørgli
Skarvtun
Bjødnabu
Huldrehaug
Myrdalshaug
Fjelly
Trollhaugen
Fyksesundvegen 311
Fyksesundvegen 291
FYKSESUNDVEGEN
293
Fyksesundvegen 345
Fyksesundvegen 341
Fyksesundvegen 347
Kvilhaug
Fyksesundvegen 479
57 / 37 / 0 / 0
57 / 41 / 0 / 0
57 / 45 / 0 / 0
57 / 46 / 0 / 0
57 / 47 / 0 / 0
57 / 48 / 0 / 0
57 / 49 / 0 / 0
57 / 50 / 0 / 0
57 / 51 / 0 / 0
57 / 52 / 0 / 0
57 / 53 / 0 / 0
57 / 54 / 0 / 0
57 / 55 / 0 / 0
57 / 56 / 0 / 0
57 / 57 / 0 / 0
57 / 58 / 0 / 0
57 / 59 / 0 / 0
57 / 60 / 0 / 0
57 / 61 / 0 / 0
57 / 62 / 0 / 0
57 / 63 / 0 / 0
57 / 64 / 0 / 0
57 / 66 / 0 / 0
57 / 67 / 0 / 0
57 / 68 / 0 / 1
57 / 68 / 0 / 2
Takst
217 000
724 000
639 000
197 000
200 000
321 000
130 000
371 000
153 000
317 000
300 000
373 000
800 000
0
631 000
490 000
379 000
425 000
180 000
167 000
341 000
353 000
277 000
1 633 000
1 947 000
865 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217 000
724 000
639 000
197 000
200 000
321 000
130 000
371 000
153 000
317 000
300 000
373 000
800 000
0
631 000
490 000
379 000
425 000
180 000
167 000
341 000
353 000
277 000
1 633 000
1 947 000
865 000
57 / 69 / 0 / 0
57 / 70 / 0 / 0
57 / 71 / 0 / 0
57 / 72 / 0 / 0
57 / 74 / 0 / 0
1 218 000
1 510 000
879 000
224 000
230 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 218 000
1 510 000
879 000
224 000
230 000
Eierrepresentant
Eiendom
Kvamsøy Harald
Kjosås Rolf Martin
Vikane Kjell
Flotve Øyvind
Heldal Reidun
Wesetvik Gerd
Botnen Ingeleiv
Viking Tre As
Rykkje Oddvar
Finne Asgjerd
Lunestad Aase
Laupsa Håkon Arne
Flotve Endre
Johansen Yngve Lundberg
Rykken Sidsel
Torsvik Oddmund Inge
Nygård Leif
Melstveit Asbjørn
Rykkje Stein
Watne Karl Johan
Rykkje Arild
Sandven Frode
Vangdal Tone Neteland
Melstveit Alf Olav
Søyland Margunn
Melstveit Aage
Linga Harald
Torpe Lars
Heien Anne Sofie Rykkje
Rykkje Håvard
Rykkje Dag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
759
2 534
2 236
689
700
1 123
455
1 298
535
1 109
1 050
1 305
2 800
0
2 208
1 715
1 326
1 487
630
584
1 193
1 235
969
5 715
6 814
3 027
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 263
5 285
3 076
784
805
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 175
Adresse
Steinbu
Fyksesundvegen 317
Bjørneborg
Rykkjevegen 64
Rykkjevegen 98
Fyksesundvegen 561
Utsikten
Nausttomt
Rykkjevegen 81
Rykkjevegen 79
Fyksesundvegen 559
Fyksesundvegen 577
Fylkesveg 131
Fyksesundvegen 580
Fylkesveg 131
Froastadvegen 71
Porsmyrvegen 320
Porsmyrvegen 371
Froastad
Porsmyrvegen 342
Froastadvegen 20
Nymark
Nerland
Porsmyrvegen 346
Porsmyrvegen 344
Høyviken
Porsmyrvegen 405
Høyviken
Froastadvegen 41
FROASTADVEGEN 15
Kroa
Eierrepresentant
Hermansen Ingeleiv Linga
Botnen Torill S
Lunestad Torbjørn
Rykkje Johnny
Flotve Vidar
Klyve Anna Isberg Dødsbu
Kjosås Tone Syvertsen
Hammarqvist Geir Kåre
Rykkje Sjur
Aalvik Asrun
Aalvik Torgrim
Klyve Jon
Stranden Nils Eivind
Statens Vegvesen Region Ve
Hansen Kasper Krogh
Statens Vegvesen Region Ve
Soldal Per
Flatabø Jan
Reutz Jan Willand
Soldal Per
Skåre Terje
Flatabø Anfinn
Flatabø Jan
Flatabø Jan
Mæland Karin
Botnen Kjellaug
Soldal Per
Schaufel Arne
Haugen Hans Frode
Brynjulfsen Sverre
Nesheim Olav
Soldal Norvald P Dødsbu
Eiendom
57 / 75 / 0 / 0
57 / 76 / 0 / 0
57 / 77 / 0 / 0
57 / 78 / 0 / 0
57 / 79 / 0 / 0
57 / 81 / 0 / 0
57 / 82 / 0 / 0
57 / 84 / 0 / 0
57 / 85 / 0 / 0
57 / 87 / 0 / 0
57 / 89 / 0 / 0
57 / 92 / 0 / 0
58 / 1 / 0 / 0
58 / 4 / 0 / 0
59 / 1 / 0 / 0
59 / 3 / 0 / 0
60 / 1 / 0 / 0
60 / 4 / 0 / 0
60 / 5 / 0 / 0
60 / 6 / 0 / 0
60 / 7 / 0 / 0
60 / 8 / 0 / 0
60 / 9 / 0 / 0
60 / 10 / 0 / 0
60 / 11 / 0 / 0
60 / 12 / 0 / 0
60 / 13 / 0 / 0
60 / 14 / 0 / 0
60 / 15 / 0 / 0
60 / 33 / 0 / 0
60 / 35 / 0 / 0
60 / 39 / 0 / 0
Takst
320 000
2 285 000
215 000
1 582 000
991 000
612 000
56 000
337 000
94 000
1 041 000
1 423 000
1 348 000
998 000
21 000
1 306 000
65 000
0
1 390 000
1 014 000
0
1 181 000
1 346 000
392 000
0
548 000
887 000
300 000
961 000
571 000
916 000
957 000
101 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320 000
2 285 000
215 000
1 582 000
991 000
612 000
56 000
337 000
94 000
1 041 000
1 423 000
1 348 000
998 000
21 000
1 306 000
65 000
0
1 390 000
1 014 000
0
1 181 000
1 346 000
392 000
0
548 000
887 000
300 000
961 000
571 000
916 000
957 000
101 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
1 120
Ingen
7 997
Ingen
752
Ingen
5 537
Ingen
3 468
Ingen
2 142
Ingen
196
Ingen
1 179
Ingen
329
Ingen
3 643
Ingen
4 980
Ingen
4 718
Ingen
3 493
Ingen
73 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 571
Ingen
227 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
0
§ 5 h delvis landbruk
4 865
§ 5 h delvis landbruk
3 549
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
4 133
Ingen
4 711
Ingen
1 372
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
1 918
Ingen
3 104
Ingen
1 050
Ingen
3 363
Ingen
1 998
Ingen
3 206
Ingen
3 349
Ingen
353
Ingen
Side 176
Adresse
Solhaug
Froastadvegen 29
Hajen
Fylkesveg 131
Froastadvegen 16
Porsmyrvegen 285
Porsmyrvegen 215
Porsmyrvegen 336
Porsmyrvegen 290
Porsmyrvegen 226
Porsmyrvegen 244
Porsmyrvegen 332
Porsmyrvegen 286
Porsmyrvegen 334
Porsmyrvegen 328
Porsmyrvegen 338
Porsmyrvegen 229
Porsmyrvegen 326
Porsmyrvegen 194
Porsmyrvegen 224
Fylkesveg 131
Fylkesveg 131
Porsmyrvegen 222
Froastadvegen 11
Porsmyrvegen 340
Froastadvegen 12
Botnen
Botnen
Botnen
Botnen
Eierrepresentant
Døssland Jostein
Flatabø Olav Harald
Soldal Per
Statens Vegvesen Region Ve
Reutz Jan Willand
Hoflandsdal Ivar
Skåre Steinar
Klyve Jon Henry
Øvrehus Martin
Lirhus Astrid Soldal
Flatabø Nils
Langesæter Olav
Laupsa Klara Skaare
Klyve Terje
Botnen Bjørn
Brattespe Valborg
Kirkevoll Anna Skåre
Øvsthus Torunn
Øvrehus Kåre
Vik Karin
Flatabø Reidar
Statens Vegvesen Region Ve
Statens Vegvesen Region Ve
Bruflat Per Andre
Klyve Olav
Skjølingstad Eldbjørg
Kvandal Gunnar
Botnen Bjørn
Botnen Ola
Botnen Mona
Botnen Magnus Torleiv
Botnen Lars
Eiendom
60 / 40 / 0 / 0
60 / 41 / 0 / 0
60 / 42 / 0 / 0
60 / 43 / 0 / 0
60 / 45 / 0 / 0
60 / 46 / 0 / 0
61 / 1 / 0 / 0
61 / 2 / 0 / 0
61 / 4 / 0 / 0
61 / 5 / 0 / 0
61 / 6 / 0 / 0
61 / 10 / 0 / 0
61 / 11 / 0 / 0
61 / 12 / 0 / 0
61 / 15 / 0 / 0
61 / 16 / 0 / 0
61 / 22 / 0 / 0
61 / 23 / 0 / 0
61 / 25 / 0 / 0
61 / 26 / 0 / 0
61 / 27 / 0 / 0
61 / 31 / 0 / 0
61 / 32 / 0 / 0
61 / 33 / 0 / 0
61 / 34 / 0 / 0
61 / 36 / 0 / 0
61 / 37 / 0 / 0
61 / 40 / 0 / 0
62 / 1 / 0 / 0
62 / 2 / 0 / 0
62 / 3 / 0 / 0
62 / 4 / 0 / 0
Takst
311 000
1 393 000
0
1 527 000
300 000
1 188 000
478 000
1 491 000
488 000
623 000
670 000
1 357 000
599 000
359 000
1 002 000
294 000
711 000
1 215 000
649 000
1 176 000
1 388 000
420 000
74 000
1 778 000
1 143 000
781 000
1 332 000
53 000
278 000
374 000
512 000
379 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311 000
1 393 000
0
1 527 000
300 000
1 188 000
478 000
1 491 000
488 000
623 000
670 000
1 357 000
599 000
359 000
1 002 000
294 000
711 000
1 215 000
649 000
1 176 000
1 388 000
420 000
74 000
1 778 000
1 143 000
781 000
1 332 000
53 000
278 000
374 000
512 000
379 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
1 088
Ingen
4 875
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
5 344 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 050
Ingen
4 158
Ingen
1 673
§ 5 h delvis landbruk
5 218
§ 5 h delvis landbruk
1 708
Ingen
2 180
§ 5 h delvis landbruk
2 345
§ 5 h delvis landbruk
4 749
§ 5 h delvis landbruk
2 096
Ingen
1 256
§ 5 h delvis landbruk
3 507
Ingen
1 029
Ingen
2 488
Ingen
4 252
Ingen
2 271
Ingen
4 116
Ingen
4 858
Ingen
1 470 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
259 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 223
Ingen
4 000
Ingen
2 733
Ingen
4 662
Ingen
185
Ingen
973
§ 5 h delvis landbruk
1 309
Ingen
1 792
§ 5 h delvis landbruk
1 326
§ 5 h delvis landbruk
Side 177
Adresse
Joberg
Botnen
Kåre-Bu
Strandhø
Liss-Bu
Lillebo
Trondabu
Naust
Hytte
Kannikeberg
Flatebø
Flatebø Hotel
Brattebø
Øvrebø
Myrreina
Frydtun
Steinås
Jarandset
Skår
Fugleia
Naustet
Fletene
Klyvevegen 366
Klyvevegen 400
Klyvevegen 365
Klyvevegen 373
Klyvevegen 369
Klyvevegen 256
Grønevik
Eierrepresentant
Botnen Magne
Haugsvær Vigdis Botnen
Eknes Ingolf
Botnen Lars
Aakre Anna
Mæland Brigt
Botnen Magnus Torleiv
Botnen Mikael
Botnen Mikael
Kanikeberg Åge Martin
Klyve Ingrid
Botnen Ragnar
Hope Jorunn Brattabø
Botnen Ragnar
Hope Jorunn Brattabø
Wollestad Frode Johannes
Saxsæter Hilde
Flatabø Øyvind
Hope Jorunn Brattabø
Vik Elisabeth Fimland
Botnen Mona
Skaar Nils Frode
Skaar Nils Frode
Skaar Nils Frode
Skaar Nils Frode
Klyve Geirmund
Mæland Jarand
Klyve Gaute Soldal
Klyve Hans T D Y
Klyve Tarjei
Bjørke Brita Dagestad
Øystese Torleif
Eiendom
62 / 5 / 0 / 0
62 / 8 / 0 / 0
62 / 14 / 0 / 0
62 / 15 / 0 / 0
62 / 16 / 0 / 0
62 / 17 / 0 / 0
62 / 19 / 0 / 0
62 / 21 / 0 / 0
62 / 22 / 0 / 0
63 / 1 / 0 / 0
64 / 1 / 0 / 0
64 / 4 / 0 / 0
64 / 10 / 0 / 0
64 / 11 / 0 / 0
64 / 12 / 0 / 0
64 / 13 / 0 / 0
64 / 14 / 0 / 0
64 / 15 / 0 / 0
64 / 16 / 0 / 0
64 / 17 / 0 / 0
65 / 1 / 0 / 0
66 / 1 / 0 / 0
66 / 4 / 0 / 0
66 / 5 / 0 / 0
67 / 1 / 0 / 0
68 / 1 / 0 / 0
68 / 2 / 0 / 0
68 / 3 / 0 / 0
68 / 4 / 0 / 0
68 / 5 / 0 / 0
68 / 6 / 0 / 0
68 / 8 / 0 / 0
Takst
393 000
721 000
581 000
90 000
120 000
500 000
83 000
109 000
906 000
302 000
394 000
1 400 000
302 000
0
134 000
537 000
339 000
338 000
412 000
1 140 000
300 000
430 000
120 000
175 000
0
654 000
1 954 000
2 454 000
1 269 000
1 089 000
555 000
92 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393 000
721 000
581 000
90 000
120 000
500 000
83 000
109 000
906 000
302 000
394 000
1 400 000
302 000
0
134 000
537 000
339 000
338 000
412 000
1 140 000
300 000
430 000
120 000
175 000
0
654 000
1 954 000
2 454 000
1 269 000
1 089 000
555 000
92 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 375
2 523
2 033
315
420
1 750
290
381
3 171
1 057
1 379
4 900
1 057
0
469
1 879
1 186
1 183
1 442
4 560
1 050
1 505
420
612
0
2 289
6 839
8 589
4 441
3 811
1 942
322
Fritak
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Side 178
Adresse
Klyvevegen 315
Vikahaugen
Sagholmen
Klyvevegen 311
Klyvevegen 305
180
200
Telstø
Klyvevegen 181
Klyvevegen 250
Klyvevegen 250
Klyvevegen 205
Klyvevegen 203
Klyvevegen 225
Klyvevegen 223
Klyvevegen 228
Klyvevegen 212
Klyvevegen 200
Klyvevegen 210
Klyvevegen 215
Storestein 2
Klyvevegen 191
Klyvevegen 213
Klyvevegen 209
Klyvevegen 211
Klyvevegen 217
Naust
Demning-Magasin
Eierrepresentant
Skaar Frode
Yndestad Britha
Klyve Sigurd
Klyve Odveig
Holme Liv Klyve
Mæland Jarand
Øystese Torleif
Yndestad Britha
Lindberg Astrid Susanne Ø
Fykse Harald
Svendsen Hege Iren
Tveiten Leif Johan
Tveiten Leif Johan
Mæland Øyvind
Rykkje Wenche H.
Tveiten Olav
Kazakevicius Vidas
Strand Egil
Nataas Arne Sveinung
Eide Liv
Mæland Magnus
Brandseth Eli Steinstø
Strand Egil
Mæland Arne
Botnen Ole Harald
Mo Åge
Tveiten Kjell Anker
Klyve Ingrid
Kazakevicius Vidas
Mæland Arne
Tveiten Leif Johan
Gryto Kraft As
Eiendom
68 / 9 / 0 / 0
68 / 11 / 0 / 0
68 / 12 / 0 / 0
68 / 13 / 0 / 0
68 / 14 / 0 / 0
68 / 16 / 0 / 0
68 / 18 / 0 / 0
68 / 19 / 0 / 0
68 / 20 / 0 / 0
69 / 1 / 0 / 0
69 / 2 / 0 / 0
69 / 3 / 0 / 0
69 / 4 / 0 / 0
69 / 5 / 0 / 0
69 / 6 / 0 / 0
69 / 7 / 0 / 0
69 / 8 / 0 / 0
69 / 9 / 0 / 0
69 / 10 / 0 / 0
69 / 11 / 0 / 0
69 / 12 / 0 / 0
69 / 14 / 0 / 0
69 / 15 / 0 / 0
69 / 16 / 0 / 0
69 / 19 / 0 / 0
69 / 20 / 0 / 0
69 / 21 / 0 / 0
69 / 24 / 0 / 0
69 / 25 / 0 / 0
69 / 29 / 0 / 0
69 / 30 / 0 / 0
69 / 30 / 1 / 0
Takst
786 000
123 000
121 000
265 000
626 000
0
415 000
210 000
205 000
0
267 000
300 000
1 584 000
1 020 000
1 174 000
388 000
1 336 000
577 000
1 180 000
371 000
1 177 000
633 000
30 000
1 708 000
1 184 000
1 485 000
2 069 000
2 245 000
183 000
142 000
300 000
22 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
786 000
123 000
121 000
265 000
626 000
0
415 000
210 000
205 000
0
267 000
300 000
1 584 000
1 020 000
1 174 000
388 000
1 336 000
577 000
1 180 000
371 000
1 177 000
633 000
30 000
1 708 000
1 184 000
1 485 000
2 069 000
2 245 000
183 000
142 000
300 000
22 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
Skatt
2 751
430
423
927
2 191
0
1 452
735
717
0
934
1 050
5 544
3 570
4 109
1 358
4 676
2 019
4 130
1 298
4 119
2 215
105
5 978
4 144
5 197
7 241
7 857
640
497
1 050
154
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 179
Adresse
Nausttomt
Klyvevegen 187
Naust
Klyvevegen 53
Bjørkevegen 38
Fykse
Klyvevegen 70
Klyvevegen 74
Klyvevegen 90
Bjørkevegen 2
Klyvevegen 162
Fyksesundvegen 673
Fyksesundvegen 683
Klyvevegen 42
Klyvevegen 136
Fluholo
Fyksesundvegen 669
Bjørkevegen 3
Fyksesundvegen 645
Fyksesundvegen 622
Fyksesundvegen 620
Herd
Bjørkevegen 8
Gråkleiv
Lynghaug
Fyksesundvegen 610
Redheim
Fyksesundvegen 614
Bruheim
Lomblya
Klyvevegen 140
Bjørkevegen 19
Eierrepresentant
Tveiten Kjell Anker
Mæland Åsmund
Brandseth Eli Steinstø
Ringheim Berit
Fykse Ragnvald
Fykse Alf Olav
Fykse Svein S
Fykse Arne O
Fykse Sjur Tarjei
Fykse Oddvin
Soldal Bjarne O
Fykse Margot
Tornvik Marit
Larsen Raymond
Hovland Øyvind
Midthus Bjørn
Wallevik Bjørn Otto
Jåstad Audny
Samferdselsdepartementet
Rykkje Reidar
Rykkje Hans M
Fykse Anne Marie
Midthus Bjørn
Fykse Guttorm
Fykse Torstein
Stensvand Tor Eirik Dødsbu
Stensvand Tor Eirik Dødsbu
Gundersen Tor Atle
Fykse Mikjell
Tveiten Leif Johan
Fykse Alf Olav
Kaale Sigrid
Eiendom
69 / 31 / 0 / 0
69 / 32 / 0 / 0
69 / 33 / 0 / 0
70 / 1 / 0 / 0
70 / 2 / 0 / 0
70 / 4 / 0 / 0
70 / 5 / 0 / 0
70 / 6 / 0 / 0
70 / 7 / 0 / 0
70 / 8 / 0 / 0
70 / 9 / 0 / 0
70 / 10 / 0 / 0
70 / 11 / 0 / 0
70 / 14 / 0 / 0
70 / 15 / 0 / 0
70 / 16 / 0 / 0
70 / 19 / 0 / 0
70 / 21 / 0 / 0
70 / 22 / 0 / 0
70 / 25 / 0 / 0
70 / 26 / 0 / 0
70 / 27 / 0 / 0
70 / 28 / 0 / 0
70 / 30 / 0 / 0
70 / 31 / 0 / 0
70 / 33 / 0 / 0
70 / 34 / 0 / 0
70 / 35 / 0 / 0
70 / 36 / 0 / 0
70 / 38 / 0 / 0
70 / 39 / 0 / 0
70 / 41 / 0 / 0
Takst
140 000
788 000
58 000
665 000
1 605 000
82 000
999 000
1 645 000
1 958 000
826 000
457 000
524 000
800 000
623 000
1 814 000
11 000
1 145 000
652 000
86 000
1 572 000
1 378 000
300 000
1 102 000
141 000
204 000
1 222 000
162 000
898 000
282 000
330 000
577 000
1 046 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140 000
788 000
58 000
665 000
1 605 000
82 000
999 000
1 645 000
1 958 000
826 000
457 000
524 000
800 000
623 000
1 814 000
11 000
1 145 000
652 000
86 000
1 572 000
1 378 000
300 000
1 102 000
141 000
204 000
1 222 000
162 000
898 000
282 000
330 000
577 000
1 046 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
490
Ingen
2 758
Ingen
203
Ingen
2 327
§ 5 h delvis landbruk
5 617
§ 5 h delvis landbruk
287
§ 5 h delvis landbruk
3 496
§ 5 h delvis landbruk
5 757
§ 5 h delvis landbruk
6 853
§ 5 h delvis landbruk
2 891
§ 5 h delvis landbruk
1 599
Ingen
1 834
Ingen
2 800
Ingen
2 180 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
6 349
Ingen
38
Ingen
4 007
Ingen
2 282
Ingen
301
§ 5 a staten
5 502
Ingen
4 823
Ingen
1 050
Ingen
3 857
Ingen
493
Ingen
714
Ingen
4 277
Ingen
567
Ingen
3 143
Ingen
987
Ingen
1 155
Ingen
2 019
Ingen
3 661
Ingen
Side 180
Adresse
Klyvevegen 63
Klyvevegen 160
Klyvevegen 68
Klyvevegen 61
Klyvevegen 59
Bjørkevegen 21
Bjørkevegen 25
Klyvevegen 158
Klyvevegen 78
Geilen
Bruhagen
Tresli 2
Fjellbu
Klyvevegen 100
Bjørkevegen 122
Klyvevegen 49
Klyvevegen 65
Midttræe 3
Vonheim 2
Fylkesveg 132
Fylkesveg 132
Klyvevegen 94
Bjørkevegen 18
Bjørkevegen 16
Bjørkevegen 145
Bjørkevegen 195
Bjørkevegen 202
Bjørkevegen 190
Bjørkevegen 215
Urnateigen
Fyksesundvegen 747
Eierrepresentant
Bakke Even
Soldal Bjarne O
Fykse Svein S
Steinstø Magne
Bjørke Tor Anders
Botnen Roger Martin
Klyve Terje
Soldal Åmund
Fykse Mikjell
Vik Lars
Stensvand Tor Eirik Dødsbu
Bakke Even
Rykkje Hans M
Fykse Guttorm Inge
Hjartnes Jenny Bjørke
Aanonsen Per Helge
Fykse Sanitetslag
Fykse Sanitetslag
Jåstad Audny
Statens Vegvesen Region Ve
Statens Vegvesen Region Ve
Vangdal Hans / Byrkjeland
Beate
Kaale Leiv Ingmar
Fykse Harald
Bjørke Steinar
Torpe Bjørn Olav
Froestad Erling
Bjørke Arne
Sekse Øystein
Torpe Bjørn Olav
Telstø Kjell
70 / 42 / 0 / 0
70 / 44 / 0 / 0
70 / 45 / 0 / 0
70 / 46 / 0 / 0
70 / 47 / 0 / 0
70 / 48 / 0 / 0
70 / 49 / 0 / 0
70 / 50 / 0 / 0
70 / 51 / 0 / 0
70 / 52 / 0 / 0
70 / 53 / 0 / 0
70 / 54 / 0 / 0
70 / 55 / 0 / 0
70 / 56 / 0 / 0
70 / 57 / 0 / 0
70 / 58 / 0 / 0
70 / 62 / 0 / 0
70 / 63 / 0 / 0
70 / 64 / 0 / 0
70 / 65 / 0 / 0
70 / 66 / 0 / 0
70 / 67 / 0 / 0
Takst
1 180 000
665 000
1 115 000
996 000
1 007 000
998 000
1 343 000
223 000
1 058 000
95 000
181 000
173 000
249 000
1 899 000
1 326 000
445 000
1 059 000
142 000
56 000
347 000
280 000
984 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180 000
665 000
1 115 000
996 000
1 007 000
998 000
1 343 000
223 000
1 058 000
95 000
181 000
173 000
249 000
1 899 000
1 326 000
445 000
1 059 000
142 000
56 000
347 000
280 000
984 000
70 / 68 / 0 / 0
70 / 69 / 0 / 0
71 / 1 / 0 / 0
71 / 3 / 0 / 0
71 / 5 / 0 / 0
71 / 6 / 0 / 0
71 / 7 / 0 / 0
71 / 9 / 0 / 0
71 / 12 / 0 / 0
1 748 000
1 742 000
967 000
1 184 000
763 000
548 000
1 003 000
300 000
490 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 748 000
1 742 000
967 000
1 184 000
763 000
548 000
1 003 000
300 000
490 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 130
Ingen
2 327
Ingen
3 902
Ingen
3 486
Ingen
3 524
Ingen
3 493
Ingen
4 700
Ingen
780
Ingen
3 703
Ingen
332
Ingen
633
Ingen
605
Ingen
871
Ingen
6 646
Ingen
4 641
Ingen
1 557
Ingen
3 706 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
497 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
196
Ingen
1 214 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
980 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 444
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
6 992
6 097
3 384
4 144
2 670
1 918
3 510
1 050
1 715
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Side 181
Adresse
Bergateigen
Bjørkevegen 128
Bratteberg
Trollhaugen
Hulderhaug
Urstå
Fyksesundvegen 705
Høgabu
Leitet
Fyksesundvegen 731
Lynghaug
Krabben
BJØRKEVEGEN 130
Bjørkevegen 183
Bjørkevegen 116
Bjørkevegen 206
Bjørkevegen 191
Bjørkevegen 194
Bjørkevegen 181
Bjørkebu
Fyksesundvegen 768
Fyksesundvegen 772
Fyksesundvegen 743
Fyksesundvegen 749
Fyksesundvegen 748
Fyksesundvegen 742
Fyksesundvegen 741
Bergli
Fyksesundvegen 738
Fyksesundvegen 735
Fyksesundvegen 755
Fyksesundvegen 839
Eierrepresentant
Mo Else Marie
Bjørke Nils Terje
Tornvik Marit
Gjetle Olaf Andreas
Nisamjan Ingrid Bjørke
Bjørke Nils Terje
Lingalaks As
Steinstø Roar
Hjartnes Jenny Bjørke
Froestad Sigbjørn
Tveitnes Åse
Hauso Kjell Olav
Hesthammer Morten
Bjørke Guro
Bjørke Steinar
Bjørke Nils Ove
Froestad Olav H
Torpe Brigt
Stokkeland Harald
Skutlaberg Helga Jorunn
Steinstø Ola
Steinstø Jon Eirik
Helgheim Heidi Steinstø
Helgheim Heidi Steinstø
Knapstad Tord
Lingener Bjørn
Steinstø Turid
Lingener Bjørn
Mo Lars Tore
Steinstø Roar
Steinstø Arne
Kopren Brita
Eiendom
71 / 14 / 0 / 0
71 / 15 / 0 / 0
71 / 16 / 0 / 0
71 / 20 / 0 / 0
71 / 21 / 0 / 0
71 / 22 / 0 / 0
71 / 23 / 0 / 0
71 / 24 / 0 / 0
71 / 26 / 0 / 0
71 / 27 / 0 / 0
71 / 28 / 0 / 0
71 / 29 / 0 / 0
71 / 32 / 0 / 0
71 / 34 / 0 / 0
71 / 35 / 0 / 0
71 / 37 / 0 / 0
71 / 38 / 0 / 0
71 / 39 / 0 / 0
71 / 40 / 0 / 0
71 / 41 / 0 / 0
72 / 1 / 0 / 0
72 / 2 / 0 / 0
72 / 3 / 0 / 0
72 / 4 / 0 / 0
72 / 5 / 0 / 0
72 / 6 / 0 / 0
72 / 7 / 0 / 0
72 / 8 / 0 / 0
72 / 9 / 0 / 0
72 / 10 / 0 / 0
72 / 11 / 0 / 0
72 / 12 / 0 / 0
Takst
300 000
1 539 000
300 000
172 000
354 000
131 000
7 008 000
208 000
175 000
745 000
229 000
302 000
1 035 000
720 000
502 000
1 206 000
1 282 000
1 294 000
568 000
54 000
1 255 000
502 000
950 000
454 000
693 000
519 000
1 171 000
50 000
499 000
906 000
1 788 000
2 053 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
1 539 000
300 000
172 000
354 000
131 000
7 008 000
208 000
175 000
745 000
229 000
302 000
1 035 000
720 000
502 000
1 206 000
1 282 000
1 294 000
568 000
54 000
1 255 000
502 000
950 000
454 000
693 000
519 000
1 171 000
50 000
499 000
906 000
1 788 000
2 053 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 050
5 386
1 050
602
1 239
458
49 056
728
612
2 607
801
1 057
3 622
2 520
1 757
4 221
4 487
4 529
1 988
189
4 392
1 757
3 325
1 589
2 425
1 816
4 098
175
1 746
3 171
6 258
7 185
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 182
Adresse
Fyksesundvegen 843
Hjøllo
Trollhaugen
Fosse
Ålvikvegen 475
Krokatveitvegen 75
Krokatveitvegen 41
Ålvikvegen 489
Krokatveitvegen 22
Krokatveitvegen 105
Ålvikvegen 498
Løehaugen
Ålvikvegen 515
Ålvikvegen 493
ÅLVIKVEGEN 470
Krokatveitvegen 84
Ålvikvegen 550
Ålvikvegen 552
Ålvikvegen 471
Ålvikvegen 553
Ålvikvegen 540
Ålvikvegen 542
Bergly Ii
Ålvikvegen 533
Rikoldstræet
Ålvikvegen 546
Ålvikvegen 497
Eikeflaten Iii
Ålvikvegen 551
Ålvikvegen 556
Sjøtun I
Leikvoll
Eierrepresentant
Storli Margot Dødsbu
Hjøllo Leif
Søyland Stein
Offerdal Kenneth Hans H
Høydahl Gerd Dødsbu
Aalvik Anita
Skjervheim Turid Alice
Aalvik Olav
Utne Øystein
Bentås Kari Lillian
Aalvik Lars Øyvind
Ytre Ålvik Grendalag
Aalvik Øyvind
Lothe John Otto
Furu Endre Ivar
Holst Oddvin Og Kristin
Lund Yngve Roar
Laupsa Jon S
Lillegraven Hallgrim
Høisæter Jan
Racko Inta
Tjøtta Bodil Havrevoll
Racko Inta
Ytre Ålvik Grendahus
Skjervheim Turid Alice
Günther Alexander
Nordborg Håvard Tombre
Høisæter Jan
Høisæter Jan
Holst Gunnar
Nordborg Håvard Tombre
Utne Øystein
Eiendom
72 / 15 / 0 / 0
73 / 1 / 0 / 0
73 / 2 / 0 / 0
74 / 1 / 0 / 0
74 / 3 / 0 / 0
75 / 1 / 0 / 0
75 / 2 / 0 / 0
75 / 3 / 0 / 0
75 / 4 / 0 / 0
75 / 5 / 0 / 0
75 / 6 / 0 / 0
75 / 10 / 0 / 0
75 / 12 / 0 / 0
75 / 14 / 0 / 0
75 / 19 / 0 / 0
75 / 20 / 0 / 0
75 / 21 / 0 / 0
75 / 22 / 0 / 0
75 / 23 / 0 / 0
75 / 24 / 0 / 0
75 / 25 / 0 / 0
75 / 26 / 0 / 0
75 / 27 / 0 / 0
75 / 29 / 0 / 0
75 / 31 / 0 / 0
75 / 32 / 0 / 0
75 / 33 / 0 / 0
75 / 35 / 0 / 0
75 / 36 / 0 / 0
75 / 38 / 0 / 0
75 / 39 / 0 / 0
75 / 43 / 0 / 0
Takst
806 000
300 000
39 000
228 000
289 000
895 000
1 580 000
84 000
740 000
796 000
321 000
220 000
656 000
1 188 000
869 000
576 000
425 000
570 000
1 066 000
723 000
580 000
529 000
94 000
997 000
150 000
546 000
620 000
300 000
846 000
734 000
47 000
240 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806 000
300 000
39 000
228 000
289 000
895 000
1 580 000
84 000
740 000
796 000
321 000
220 000
656 000
1 188 000
869 000
576 000
425 000
570 000
1 066 000
723 000
580 000
529 000
94 000
997 000
150 000
546 000
620 000
300 000
846 000
734 000
47 000
240 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 821
Ingen
1 050
Ingen
136
Ingen
798
§ 5 h delvis landbruk
1 011
Ingen
3 132
§ 5 h delvis landbruk
5 530
§ 5 h delvis landbruk
294
§ 5 h delvis landbruk
2 590
§ 5 h delvis landbruk
2 786
§ 5 h delvis landbruk
1 123
§ 5 h delvis landbruk
770 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 296
Ingen
4 158
Ingen
3 041
Ingen
2 016
§ 5 h delvis landbruk
1 487
Ingen
1 995
Ingen
3 731
Ingen
2 530
Ingen
2 030
Ingen
1 851
Ingen
329
Ingen
3 489 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
525
Ingen
1 911
Ingen
2 170
Ingen
1 050
Ingen
2 961
Ingen
2 569
Ingen
164
Ingen
840
Ingen
Side 183
Adresse
Krokatveitvegen 63
Krokatveitvegen 67
Krokatveitvegen 71
Krokatveitvegen 21
Krokatveitvegen 13
Krokatveitvegen 77
Fossetun
Tveit Indre
Ålvikvegen 580
Ålvikvegen 640
Ålvikvegen 641
Ålvikvegen 606
Varden
Ålvikvegen 565
Ålvikvegen 608
Solbakken
Ålvikvegen 567
Ålvikvegen 625
Ålvikvegen 605
Ålvikvegen 629
Naust
Ålvikvegen 584
Hyttetomt
ÅLVIKVEGEN 1055
Skrapjernsflaten
Tyrvedalen 20
Skulevegen 42
Haugenjordet 5
Bruland
Haugenjordet 21
Elvely 9
Eierrepresentant
Linga Steinar
Aalvik Gunnstein
Linga Marita
Utne Øystein
Norheim Marie Rekve
Hjøllo Leif
Neteland Henny
Østlund Ingunn Tveit
Østlund Ingunn Tveit
Torvik Liv
Yttredal Helga
Skjønhaug Randi Olaug
Tveit Ulla
Günther Alexander
Samlenes Arne Johan
Olsen Ingebjørg
Østlund Ingunn Tveit
Duoba Arnoldas
Skeie Brigt Sigve
Øye Kristian
Bernstrøm Gro Lisbeth
Tveit Sigmar
Tveit Sigmar
Tveit Inge
Lothe Terje
Bjølve Bruk As
Auganes Bjarte
Aalvik Kåre S
Selsvold Geir Jarle
Elkem As, Bjølvefossen
Flotve Svenn Erik
Øvrevik Bjørn-Øystein
Eiendom
75 / 46 / 0 / 0
75 / 47 / 0 / 0
75 / 48 / 0 / 0
75 / 49 / 0 / 0
75 / 50 / 0 / 0
75 / 51 / 0 / 0
75 / 55 / 0 / 0
76 / 1 / 0 / 0
76 / 2 / 0 / 0
76 / 3 / 0 / 0
76 / 6 / 0 / 0
76 / 7 / 0 / 0
76 / 8 / 0 / 0
76 / 9 / 0 / 0
76 / 10 / 0 / 0
76 / 11 / 0 / 0
76 / 12 / 0 / 0
76 / 14 / 0 / 0
76 / 15 / 0 / 0
76 / 16 / 0 / 0
76 / 18 / 0 / 0
76 / 19 / 0 / 0
76 / 20 / 0 / 0
76 / 22 / 0 / 0
77 / 1 / 0 / 0
77 / 1 / 2 / 0
77 / 3 / 0 / 0
77 / 5 / 0 / 0
77 / 26 / 0 / 0
77 / 34 / 0 / 0
77 / 35 / 0 / 0
77 / 39 / 0 / 0
Takst
1 416 000
510 000
807 000
568 000
878 000
799 000
30 000
0
943 000
384 000
1 053 000
1 133 000
144 000
1 164 000
534 000
64 000
687 000
820 000
751 000
937 000
257 000
44 000
1 177 000
74 000
51 000
6 134 000
706 000
514 000
894 000
150 000
1 425 000
542 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 416 000
510 000
807 000
568 000
878 000
799 000
30 000
0
943 000
384 000
1 053 000
1 133 000
144 000
1 164 000
534 000
64 000
687 000
820 000
751 000
937 000
257 000
44 000
1 177 000
74 000
51 000
6 134 000
706 000
514 000
894 000
150 000
1 425 000
542 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
4 956
1 785
2 824
1 988
3 073
2 796
105
0
3 300
1 344
3 685
3 965
504
4 074
1 869
224
2 404
2 870
2 628
3 279
899
154
4 119
259
178
42 938
2 471
1 799
3 129
525
4 987
1 897
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 184
Adresse
Ålvikvegen 845
Ålvikvegen 847
Haugenjordet 6
Ålvikvegen 1047
Ålvikvegen 1049
Ålvikvegen 1045
Ålvikvegen 1053
Ålvikvegen 1053
Ålvikvegen 1053
Ålvikvegen 1047
Ålvikvegen 1047
Ålvikvegen 1049
Ålvikvegen 1053
Ålvikvegen 1053
Ålvikvegen 1047
Ålvikvegen 1047
Ålvikvegen 880
Ålvikvegen 884
Haugenjordet 8
Haugenjordet 13
Ålvikvegen 890
Haugenjordet 9
Trånavegen 81
Trånavegen 79
Hjonslid
Ålvikvegen 882
Haugenjordet 55
Trikanten
Skjærabakken 25
Skjærabakken 23
Skjærabakken 21
Skjærabakken 27
Eierrepresentant
Vedå Per Ivar
Aalvik Audun
Osmo Trygve D Y
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Øye Henning
Bjørke Margreta
Gjellestad Kjell Magnar
Hardanger Vask Njål Arve S
Storås Oskar
Aalvik Solveig Kvarmestøl
Aga Knut Olai
Stentsøe Anette Elkjær
Auganes Maria Dødsbu
Aga Gunvor
Hovland Knut
Osmo Trygve D Y
Osmo Joachim Lofthus
Laupsa Åsne Kjellsdotter
Natås Gunvald
Zaurins Egils
Eiendom
77 / 41 / 0 / 0
77 / 42 / 0 / 0
77 / 45 / 0 / 0
77 / 51 / 0 / 1
77 / 51 / 0 / 2
77 / 51 / 0 / 3
77 / 51 / 0 / 4
77 / 51 / 0 / 5
77 / 51 / 0 / 6
77 / 51 / 0 / 7
77 / 51 / 0 / 8
77 / 51 / 0 / 9
77 / 51 / 0 / 10
77 / 51 / 0 / 11
77 / 51 / 0 / 12
77 / 51 / 0 / 13
77 / 52 / 0 / 0
77 / 57 / 0 / 0
77 / 58 / 0 / 0
77 / 59 / 0 / 0
77 / 60 / 0 / 0
77 / 61 / 0 / 0
77 / 62 / 0 / 0
77 / 63 / 0 / 0
77 / 68 / 0 / 0
77 / 71 / 0 / 0
77 / 73 / 0 / 0
77 / 74 / 0 / 0
77 / 75 / 0 / 0
77 / 76 / 0 / 0
77 / 77 / 0 / 0
77 / 78 / 0 / 0
Takst
955 000
675 000
643 000
461 000
29 000
140 000
176 000
176 000
298 000
222 000
289 000
389 000
115 000
153 000
237 000
91 000
598 000
658 000
304 000
616 000
650 000
762 000
844 000
295 000
300 000
530 000
948 000
150 000
406 000
539 000
387 000
711 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
955 000
675 000
643 000
461 000
29 000
140 000
176 000
176 000
298 000
222 000
289 000
389 000
115 000
153 000
237 000
91 000
598 000
658 000
304 000
616 000
650 000
762 000
844 000
295 000
300 000
530 000
948 000
150 000
406 000
539 000
387 000
711 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 342
2 362
2 250
3 227
203
980
704
704
1 192
888
1 156
1 556
460
612
948
364
2 093
2 303
1 064
2 156
2 275
2 667
2 954
1 032
1 050
1 855
3 318
525
1 421
1 886
1 354
2 488
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 185
Adresse
Skjærabakken 29
Skjærabakken 22
Skjærabakken 20
Ålvikvegen 1128
Skjærabakken 31
Skjærabakken 30
Skjærabakken 12
Ålvikvegen 1127
Ålvikvegen 1129
Ålvikvegen 1131
Molovegen 1
Eigneheim 16
Molovegen 22
Molovegen 20
Molovegen 24
Molovegen 25
Eigneheim 21
Molovegen 3
Molovegen 9
Molovegen 7
Molovegen 5
Molovegen 21
Tyrvedalen 15
Trånavegen 44
Skulevegen 40
Ålvikvegen 1108
Ålvikvegen 1086
Ålvikvegen 1084
Ålvikvegen 1082
Ålvikvegen 1115
Ålvikvegen 1111
Eierrepresentant
Beggevik Vigdis Moberg
Ringheim Paul
Bøyum Steinar
Myklebust Bjørg
Solvi Tore
Carlsen Jens Viggo
Fykse Nils J
Måkestad Arvid / Måkestad
Brita
Ekaas Jens Edvard
Yndestad Alexander Osmo
Ringheim Øystein
Elkem As, Bjølvefossen
Von Der Fehr Agnes
Gjestemoen Ingrid Hildegunn
Heggheim Bent Aage
Jensen Venche Lisbet
Elkem As, Bjølvefossen
Øvrevik Ann-christine
Øye Kjetil
Håheim Gudrun
Ekaas Lillian
Eriksen Kirsten Osmo
Auganæs Aksel
Folkets Hus
Schelin Brith Aalvik
Kurbasic-montoya Elma
Sandvoll Anna
Flotve Karen Johanna
Jåvold Daniel
Århus Karl Helge
Wollestad Frode Johannes
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
445 000
556 000
661 000
534 000
316 000
412 000
651 000
622 000
77 / 87 / 0 / 0
77 / 88 / 0 / 0
77 / 89 / 0 / 0
77 / 90 / 0 / 0
77 / 91 / 0 / 0
77 / 92 / 0 / 0
77 / 93 / 0 / 0
77 / 94 / 0 / 0
77 / 95 / 0 / 0
77 / 96 / 0 / 0
77 / 97 / 0 / 0
77 / 98 / 0 / 0
77 / 99 / 0 / 0
77 / 100 / 0 / 0
77 / 102 / 0 / 0
77 / 105 / 0 / 0
77 / 106 / 0 / 0
77 / 110 / 0 / 0
77 / 111 / 0 / 0
77 / 112 / 0 / 0
77 / 113 / 0 / 0
77 / 114 / 0 / 0
77 / 115 / 0 / 0
423 000
554 000
728 000
128 000
617 000
480 000
511 000
433 000
80 000
444 000
591 000
562 000
559 000
268 000
751 000
1 810 000
880 000
660 000
567 000
656 000
620 000
498 000
934 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423 000
554 000
728 000
128 000
617 000
480 000
511 000
433 000
80 000
444 000
591 000
562 000
559 000
268 000
751 000
1 810 000
880 000
660 000
567 000
656 000
620 000
498 000
934 000
77 / 79 / 0 / 0
77 / 80 / 0 / 0
77 / 81 / 0 / 0
77 / 82 / 0 / 0
77 / 83 / 0 / 0
77 / 84 / 0 / 0
77 / 85 / 0 / 0
77 / 86 / 0 / 0
445 000
556 000
661 000
534 000
316 000
412 000
651 000
622 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 557
1 946
2 313
1 869
1 106
1 442
2 278
2 177
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 480
Ingen
1 939
Ingen
2 548
Ingen
448
Ingen
2 159
Ingen
1 680
Ingen
1 788
Ingen
1 515
Ingen
280
Ingen
1 554
Ingen
2 068
Ingen
1 967
Ingen
1 956
Ingen
938
Ingen
2 628
Ingen
6 335 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 080
Ingen
2 310
Ingen
1 984
Ingen
2 296
Ingen
2 170
Ingen
1 743
Ingen
3 269
Ingen
Side 186
Adresse
Ålvikvegen 1083
Ålvikvegen 1081
Ålvikvegen 1079
Ålvikvegen 960
Ålvikvegen 946
Ålvikvegen 932
Ålvikvegen 930
Hjem Nr. 41
Ålvikvegen 897
Ålvikvegen 893
Ålvikvegen 905
Brattbakken 2
Brattbakken 4
Brattbakken 6
Brattbakken 10
Brattbakken 8
Trånavegen 36
Trånavegen 38
Skulevegen 17
Skulevegen 21
Skulevegen 19
Ålvikvegen 877
Ålvikvegen 875
Ålvikvegen 871
Ålvikvegen 869
Ålvikvegen 885
Ålvikvegen 883
Ålvikvegen 881
Ålvikvegen 879
Ålvikvegen 889
Trånavegen 71
Trånavegen 69
Eierrepresentant
Herland Audun
Hansen Hilde Reinsli
Lofthus Gerd
Hauger Torleif
Torheim Raymond
Zander Christian Ernst
Skjervheim Astrid Elisabeth
Aalvik Kåre J
Rongve Johannes
Jordal Aud Kollanes
Jordal Anita Johanne
Nøttveit Leif Bjarne
Ulland Ragnhild Dødsbu
Pedersen Borgny
Kvåle Kjell Ove
Melstveit Mikkel
Saksgård Pernhild
Stue Bjørg
Ruud Mari Berdal
Tingstad Stål Gustav
Vines Kjetil
Midthus Annbjørg
Pugh Sidney Charles
Dahle Kåre
Huttenlocher Bernd
Mork Aud Synnøve
Augestad Torgeir
Flotve Kåre Johnny
Augestad Gudveig A
Thorvik Thorbjørn
Aga Sigurd
Torheim Tommy
Eiendom
77 / 116 / 0 / 0
77 / 117 / 0 / 0
77 / 118 / 0 / 0
77 / 119 / 0 / 0
77 / 120 / 0 / 0
77 / 121 / 0 / 0
77 / 122 / 0 / 0
77 / 123 / 0 / 0
77 / 124 / 0 / 0
77 / 125 / 0 / 0
77 / 126 / 0 / 0
77 / 127 / 0 / 0
77 / 128 / 0 / 0
77 / 129 / 0 / 0
77 / 130 / 0 / 0
77 / 131 / 0 / 0
77 / 132 / 0 / 0
77 / 133 / 0 / 0
77 / 134 / 0 / 0
77 / 135 / 0 / 0
77 / 136 / 0 / 0
77 / 137 / 0 / 0
77 / 139 / 0 / 0
77 / 140 / 0 / 0
77 / 141 / 0 / 0
77 / 142 / 0 / 0
77 / 143 / 0 / 0
77 / 144 / 0 / 0
77 / 145 / 0 / 0
77 / 146 / 0 / 0
77 / 147 / 0 / 0
77 / 148 / 0 / 0
Takst
856 000
724 000
772 000
635 000
488 000
788 000
630 000
432 000
786 000
982 000
1 266 000
547 000
517 000
513 000
554 000
562 000
543 000
517 000
990 000
954 000
954 000
1 212 000
914 000
823 000
722 000
666 000
621 000
557 000
694 000
444 000
626 000
739 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
856 000
724 000
772 000
635 000
488 000
788 000
630 000
432 000
786 000
982 000
1 266 000
547 000
517 000
513 000
554 000
562 000
543 000
517 000
990 000
954 000
954 000
1 212 000
914 000
823 000
722 000
666 000
621 000
557 000
694 000
444 000
626 000
739 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 996
2 534
2 702
2 222
1 708
2 758
2 205
1 512
2 751
3 437
4 431
1 914
1 809
1 795
1 939
1 967
1 900
1 809
3 465
3 339
3 339
4 242
3 199
2 880
2 527
2 331
2 173
1 949
2 429
1 554
2 191
2 586
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 187
Adresse
Trånavegen 67
Trånavegen 77
Trånavegen 73
Trånavegen 75
Trånavegen 61
Trånavegen 59
Trånavegen 57
Trånavegen 55
Haugenjordet 19
Ålvikvegen 1076
Ålvikvegen 1070
Haugenjordet 35
Haugenjordet 33
Haugenjordet 31
Haugenjordet 29
Haugenjordet 39
Haugenjordet 37
Haugenjordet 47
Haugenjordet 49
Haugenjordet 56
Haugenjordet 51
Haugenjordet 53
Haugenjordet 58
Haugenjordet 40
Haugenjordet 42
Haugenjordet 44
Haugenjordet 46
Haugenjordet 48
Haugenjordet 50
Haugenjordet 54
Haugenjordet 52
Fjørevang
Eierrepresentant
Sundve Svein Arne
Egdetveit Lars Gunnar
Ringheim Torunn
Ystebø Paul
Hjøllo Rune
Torpe Torunn
Algrøy Bjørn Andre
Torheim Ragnar S
Hasler Lill Kerstin
Skåre Bjørn
Bøe Steinar
Oniszczuk Mariusz
Aarhus Kåre
Fiksen Anders
Søyland Sjurd
Hauso Oddny
Havås Johan
Torheim Leif K
Heindl-Skage Eili
Svendsdal Birger Dødsbu
Øvrehus Jan Ove
Haaland Tom Lauritz
Hjellestad Jan Arvid
Sørheim Tommy
Aksnes Karianne
Grevstad Aleksander D
Lothe Else Marie Dødsbu
Husebø Sigbjørn
Lofthus Anna
Kismul Harald
Elkem As
Vedå Ragnhild
Eiendom
77 / 149 / 0 / 0
77 / 150 / 0 / 0
77 / 151 / 0 / 0
77 / 152 / 0 / 0
77 / 153 / 0 / 0
77 / 154 / 0 / 0
77 / 155 / 0 / 0
77 / 156 / 0 / 0
77 / 157 / 0 / 0
77 / 158 / 0 / 0
77 / 159 / 0 / 0
77 / 160 / 0 / 0
77 / 161 / 0 / 0
77 / 162 / 0 / 0
77 / 163 / 0 / 0
77 / 164 / 0 / 0
77 / 165 / 0 / 0
77 / 166 / 0 / 0
77 / 167 / 0 / 0
77 / 168 / 0 / 0
77 / 169 / 0 / 0
77 / 170 / 0 / 0
77 / 171 / 0 / 0
77 / 172 / 0 / 0
77 / 173 / 0 / 0
77 / 174 / 0 / 0
77 / 175 / 0 / 0
77 / 176 / 0 / 0
77 / 177 / 0 / 0
77 / 178 / 0 / 0
77 / 179 / 0 / 0
77 / 180 / 0 / 0
Takst
757 000
711 000
697 000
695 000
691 000
679 000
838 000
674 000
1 019 000
372 000
868 000
590 000
574 000
517 000
538 000
739 000
571 000
575 000
709 000
569 000
524 000
536 000
569 000
641 000
587 000
607 000
606 000
444 000
612 000
592 000
787 000
128 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757 000
711 000
697 000
695 000
691 000
679 000
838 000
674 000
1 019 000
372 000
868 000
590 000
574 000
517 000
538 000
739 000
571 000
575 000
709 000
569 000
524 000
536 000
569 000
641 000
587 000
607 000
606 000
444 000
612 000
592 000
787 000
128 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 649
2 488
2 439
2 432
2 418
2 376
2 933
2 359
3 566
1 302
3 038
2 065
2 009
1 809
1 883
2 586
1 998
2 012
2 481
1 991
1 834
1 876
1 991
2 243
2 054
2 124
2 121
1 554
2 142
2 072
2 754
448
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 188
Adresse
Skulevegen 35
Ålvikvegen 1072
Kjepsovegen 25
Kvitanes Ii
Ålvikvegen 867
Ålvikvegen 865
Ålvikvegen 863
Ålvikvegen 861
Ålvikvegen 859
Ålvikvegen 857
Ålvikvegen 849
Ålvikvegen 851
Ålvikvegen 853
Ålvikvegen 860
Skulevegen 15
Trånavegen 27
Ålvikvegen 1077
Ålvikvegen 1113
Skulevegen 37
Skulevegen 39
Trånavegen 83
Skulevegen 43
Veggrunn Ankomstveg
Presteboli
Ålvikvegen 841
Ålvikvegen 795
Ålvikvegen 775
Ålvikvegen 1051
Ålvikvegen 1049
Haugenjordet 20
Ålvikvegen 824
Ålvikvegen 822
77 / 181 / 0 / 0
77 / 182 / 0 / 0
77 / 184 / 0 / 0
77 / 186 / 0 / 0
77 / 188 / 0 / 0
77 / 189 / 0 / 0
77 / 190 / 0 / 0
77 / 191 / 0 / 0
77 / 192 / 0 / 0
77 / 193 / 0 / 0
77 / 194 / 0 / 0
77 / 195 / 0 / 0
77 / 196 / 0 / 0
77 / 197 / 0 / 0
77 / 199 / 0 / 0
77 / 203 / 0 / 0
77 / 207 / 0 / 0
77 / 208 / 0 / 0
77 / 209 / 0 / 0
77 / 210 / 0 / 0
77 / 212 / 0 / 0
77 / 213 / 0 / 0
77 / 214 / 0 / 0
Takst
563 000
619 000
1 466 000
300 000
659 000
719 000
721 000
700 000
786 000
1 029 000
556 000
519 000
690 000
650 000
687 000
1 044 000
753 000
741 000
642 000
754 000
1 314 000
1 027 000
0
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
563 000
619 000
1 466 000
300 000
659 000
719 000
721 000
700 000
786 000
1 029 000
556 000
519 000
690 000
650 000
687 000
1 044 000
753 000
741 000
642 000
754 000
1 314 000
1 027 000
0
77 / 216 / 0 / 0
77 / 217 / 0 / 0
77 / 218 / 0 / 0
77 / 219 / 0 / 1
77 / 219 / 0 / 2
77 / 221 / 0 / 0
77 / 224 / 0 / 0
77 / 225 / 0 / 0
545 000
850 000
1 142 000
547 000
252 000
690 000
725 000
728 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
545 000
850 000
1 142 000
547 000
252 000
690 000
725 000
728 000
Eierrepresentant
Eiendom
Jordal Ingunn
Prestegård Torleif
Jordal Kristi
Ålvik Eiendom As
Ålvik Eiendom As
Fredheim May Britt D
Sundve Aud
Elvatun Gina
Lothe Henry
Egdetveit Stian
Auganæs Terje
Auganæs Terje
Svendsby Bjørn Tore
Vines Elisabeth
Oppen Eva Margrethe
Olsen Ingebjørg
Augestad Sveinung
Elvatun Ingvar
Albertsen Harald
Fosse Hilde
Flaget Thomas
Kvåle Hjørdis
Waagaard Anne Margrethe
Aalvik Signy
Løvhaug Roy
Hauger Astrid
Aalvik Ingvard
Aalvik Johannes S
Aga Svein
Hansen Dag Endre
Hansen Dag Endre
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 970
2 166
5 131
1 050
2 306
2 516
2 523
2 450
2 751
3 601
1 946
1 816
2 415
2 275
2 404
3 654
2 635
2 593
2 247
2 639
4 599
3 594
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
1 907
2 975
3 997
3 829
1 764
2 415
2 537
2 548
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 189
77 / 226 / 0 / 0
77 / 227 / 0 / 0
77 / 228 / 0 / 0
77 / 229 / 0 / 0
77 / 230 / 0 / 0
77 / 231 / 0 / 0
77 / 232 / 0 / 0
77 / 233 / 0 / 0
77 / 234 / 0 / 0
77 / 235 / 0 / 0
77 / 237 / 0 / 0
77 / 241 / 0 / 0
77 / 243 / 0 / 0
77 / 244 / 0 / 0
Takst
603 000
594 000
569 000
1 468 000
934 000
833 000
946 000
1 101 000
1 151 000
1 001 000
391 000
1 662 000
79 000
1 333 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
603 000
594 000
569 000
1 468 000
934 000
833 000
946 000
1 101 000
1 151 000
1 001 000
391 000
1 662 000
79 000
1 333 000
Østborg Silje
Lothe John Terje
Støa Per Oddvar
Sjo Ragnhild
Kjerland Ann Kristin
77 / 245 / 0 / 0
77 / 246 / 0 / 0
77 / 247 / 0 / 0
77 / 248 / 0 / 0
77 / 249 / 0 / 0
483 000
932 000
765 000
1 008 000
1 151 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
483 000
932 000
765 000
1 008 000
1 151 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Villabyen 12
Vines Roy
77 / 250 / 0 / 0
1 167 000 100%
0
1 167 000
4‰
Trånavegen 13
Karlsøen Helge
77 / 251 / 0 / 0
862 000 100%
0
862 000
4‰
Trånavegen 5
Mongstad Solveig
77 / 252 / 0 / 0
1 197 000 100%
0
1 197 000
4‰
Trånavegen 21
Valestrand Gro
77 / 253 / 0 / 0
666 000 100%
0
666 000
4‰
Trånavegen 28
Vedå Johannes I
77 / 254 / 0 / 0
644 000 100%
0
644 000
4‰
Trånavegen 31
Yndestad Ernst
77 / 255 / 0 / 0
620 000 100%
0
620 000
4‰
Skulevegen 11
Mæland Aslaug
77 / 256 / 0 / 0
631 000 100%
0
631 000
4‰
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Elvely 15
Trånavegen 42
Ålvikvegen 1066
Villabyen 7
Villabyen 3
Ålvikvegen 818
Ålvikvegen 810
Ålvikvegen 814
Ålvikvegen 1041
Ålvikvegen 780
Ålvikvegen 804
Ålvikvegen 830
Ålvikvegen 802
Ålvikvegen 800
Ålvikvegen 806
Orrtun Ii
Ålvikvegen 929
Grantun 2
Villabyen 16
Glomm Fridtjof André
Veka Erling E
Larsen Einar Olav
Ålvik Røde Kors Hjelpkorps
Torheim Reidar
Varberg Synneva Johanna
Osmo Tim
Lothe Kristian
Solberg Bjarne John
Lofthus Arne
Prestegård Torleif
Vangen Bjørnar
Jordal Kristi
Linga Isak
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 110
Ingen
2 079
Ingen
1 991
Ingen
5 138 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 269
Ingen
2 915
Ingen
3 311
Ingen
3 853
Ingen
4 028
Ingen
3 503
Ingen
1 368
Ingen
5 817
Ingen
276
Ingen
4 665
§ 7 b bygningar med
historisk verde
1 690
Ingen
3 262
Ingen
2 677
Ingen
3 528
Ingen
4 028
§ 7 b bygningar med
historisk verde
4 084
§ 7 b bygningar med
historisk verde
3 017
§ 7 b bygningar med
historisk verde
4 189
§ 7 b bygningar med
historisk verde
2 331
§ 7 b bygningar med
historisk verde
2 254
§ 7 b bygningar med
historisk verde
2 170
§ 7 b bygningar med
historisk verde
2 208
§ 7 b bygningar med
Side 190
Adresse
Skulevegen 11
Eierrepresentant
Mæland Aslaug
Eiendom
77 / 256 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
631 000 100% Bunnfradrag
0
631 000 Promillesats
4‰
2 208
Elvely 13
Ålvikvegen 915
Ålvikvegen 917
Ålvikvegen 919
Ålvikvegen 921
Egne-Hjem 35a
Trånavegen 19
Ålvikvegen 1071
Skulevegen 31
Skulevegen 29
Skulevegen 27
Skulevegen 25
Ålvikvegen 828
Ålvikvegen 1068
Vetletveitvegen 79
Flatavik 2
Vetletveitvegen 106
Vetletveitvegen 104
Vetletveitvegen 108
Brattbakken 3
Fure Magne
Kjeilen Vibeke
Yndestad Nils
Hovdane Geirmund Vik
Skulstad Njål Arve
Hansen Hilde Reinsli
Mo Egil
Brynestad Svanhild
Sjo Margrete
Elkem As, Bjølvefossen
Vikdal Tommy
Mo Rolf
Pawlack Rainer
Gangdal Bjørg
Rykkje Arild
Aalvik Kåre J
Kvåle Helge
Iteka As
Myklebust Arne
Aalvik Schelin Erik
77 / 257 / 0 / 0
77 / 258 / 0 / 0
77 / 259 / 0 / 0
77 / 260 / 0 / 0
77 / 261 / 0 / 0
77 / 263 / 0 / 0
77 / 264 / 0 / 0
77 / 265 / 0 / 0
77 / 266 / 0 / 0
77 / 267 / 0 / 0
77 / 268 / 0 / 0
77 / 269 / 0 / 0
77 / 270 / 0 / 0
77 / 271 / 0 / 0
77 / 273 / 0 / 0
77 / 274 / 0 / 0
77 / 276 / 0 / 0
77 / 277 / 0 / 0
77 / 278 / 0 / 0
77 / 281 / 0 / 0
593 000
404 000
397 000
397 000
408 000
20 000
856 000
1 076 000
571 000
507 000
508 000
796 000
529 000
1 109 000
1 066 000
50 000
1 180 000
1 122 000
1 490 000
1 014 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
593 000
404 000
397 000
397 000
408 000
20 000
856 000
1 076 000
571 000
507 000
508 000
796 000
529 000
1 109 000
1 066 000
50 000
1 180 000
1 122 000
1 490 000
1 014 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 075
1 414
1 389
1 389
1 428
70
2 996
3 766
1 998
1 774
1 778
2 786
1 851
3 881
3 731
175
4 130
3 927
5 215
3 549
Ålvikvegen 1073
Ålvikvegen 1170
Vetletveitvegen 94
Vetletveitvegen 96
Vetletveitvegen 98
Egne Hjem 67 A
Tyrvedalen 13
Vetletveitvegen 82
Tyrvedalen 25
Vetletveitvegen 121
Høl Jostein Dødsbu
Kjepso Per Christian
Vaka Svenn Inge
Elkem As, Bjølvefossen
Berdal Oddveig Astrid
Sundve Svein Arne
Rysjedal Randi Sjo
Linga Sverre S
Lima Eigedom As
Berdal Oddvin
77 / 282 / 0 / 0
77 / 283 / 0 / 0
77 / 285 / 0 / 0
77 / 286 / 0 / 0
77 / 287 / 0 / 0
77 / 289 / 0 / 0
77 / 290 / 0 / 0
77 / 291 / 0 / 0
77 / 293 / 0 / 0
77 / 294 / 0 / 0
792 000
360 000
1 417 000
1 171 000
1 071 000
112 000
884 000
1 346 000
656 000
1 031 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792 000
360 000
1 417 000
1 171 000
1 071 000
112 000
884 000
1 346 000
656 000
1 031 000
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
2 772
2 520
4 959
4 098
3 748
392
3 094
4 711
4 592
3 608
Fritak
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 191
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Trånavegen 14
Ulvestad Anders O
Trånavegen 16
Vetletveitvegen 115
Vetletveitvegen 99
Vetletveitvegen 113
Vetletveitvegen 101
Vetletveitvegen 109
Vetletveitvegen 91
Tillegg Til 77/293
Trånavegen 8
Aalvik Tor Johnny
Vardehaug Torbjørn
Kvalvik Gunnar
Kvåle Atle
Elkem As, Bjølvefossen
Elkem As
Lima Eigedom As
Østborg Morten Arild
77 / 296 / 0 / 0
77 / 297 / 0 / 0
77 / 298 / 0 / 0
77 / 299 / 0 / 0
77 / 301 / 0 / 0
77 / 302 / 0 / 0
77 / 304 / 0 / 0
77 / 305 / 0 / 0
Takst
1 284 000
1 362 000
1 417 000
1 187 000
1 182 000
1 308 000
195 000
896 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 284 000
1 362 000
1 417 000
1 187 000
1 182 000
1 308 000
195 000
896 000
77 / 306 / 0 / 0
654 000 100%
0
Øvrevik Gunn Karin
77 / 307 / 0 / 0
656 000 100%
Trånavegen 18
Dahle Andre
77 / 308 / 0 / 0
Trånavegen 23
Kyte Solveig
Trånavegen 30
Promillesats
Skatt
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 494
4 767
4 959
4 154
4 137
4 578
682
3 136
654 000
4‰
2 289
0
656 000
4‰
2 296
1 013 000 100%
0
1 013 000
4‰
3 545
77 / 309 / 0 / 0
725 000 100%
0
725 000
4‰
2 537
Aalvik Kåre J
77 / 310 / 0 / 0
650 000 100%
0
650 000
4‰
2 275
Trånavegen 34
Osmo Marie Margaretha
77 / 311 / 0 / 0
648 000 100%
0
648 000
4‰
2 268
Trånavegen 32
Ystebø Frank
77 / 312 / 0 / 0
651 000 100%
0
651 000
4‰
2 278
Trånavegen 29
Aksnes Hans
77 / 313 / 0 / 0
963 000 100%
0
963 000
4‰
3 370
Trånavegen 33
Lutro Jan Kristen
77 / 314 / 0 / 0
620 000 100%
0
620 000
4‰
2 170
Trånavegen 35
Ramstad Sven Gunnar
77 / 315 / 0 / 0
621 000 100%
0
621 000
4‰
2 173
Trånavegen 37
Elkem As, Bjølvefossen
77 / 316 / 0 / 0
860 000 100%
0
860 000
4‰
3 010
Trånavegen 39
Steinsland Arvid
77 / 317 / 0 / 0
760 000 100%
0
760 000
4‰
2 660
Skulevegen 13
Vikane Birger Ivar
77 / 318 / 0 / 0
432 000 100%
0
432 000
4‰
1 512
Skulevegen 7
Selsvold Arve
77 / 319 / 0 / 0
671 000 100%
0
671 000
4‰
2 348
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
Side 192
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
671 000 100% Bunnfradrag
0
671 000 Promillesats
4‰
2 348
Adresse
Skulevegen 7
Eierrepresentant
Selsvold Arve
Eiendom
77 / 319 / 0 / 0
Skulevegen 9
Vines Bjørn
77 / 320 / 0 / 0
651 000 100%
0
651 000
4‰
2 278
Skulevegen 3
Selsvold Trude
77 / 321 / 0 / 0
625 000 100%
0
625 000
4‰
2 187
Skulevegen 5
Ludvigsen Svein Arne
77 / 322 / 0 / 0
630 000 100%
0
630 000
4‰
2 205
Elvely 11
Elvely 16
Haugenjordet 7
Villabyen 5
Gjelseng Kjell
Gjøsæter Johannes
Aalvik Johannes G
Grongstad Øivind
77 / 323 / 0 / 0
77 / 324 / 0 / 0
77 / 325 / 0 / 0
77 / 332 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
764 000
1 165 000
1 277 000
919 000
4‰
4‰
4‰
4‰
2 674
4 077
4 469
3 216
Ålvikvegen 1038
Bru Bjørn Kristian
77 / 333 / 0 / 0
716 000 100%
0
716 000
4‰
2 506
Ålvikvegen 1036
Kyte Sølvi
77 / 335 / 0 / 0
382 000 100%
0
382 000
4‰
1 337
Trånavegen 1
Gangdal Øystein
77 / 336 / 0 / 0
1 255 000 100%
0
1 255 000
4‰
4 392
Villabyen 10
Villabyen 8
Dahle Jon Kåre
Elvatun Kåre
Aalvik Marit
Aalvik Øyvind
Larsen Øyvind
Larsen Karin Marie N
Haugse Gunnhild
Strøm Birger Olav
Solesnes Tove-Leikny
Kyte Sølvi
77 / 337 / 0 / 0
77 / 338 / 0 / 0
77 / 339 / 0 / 0
77 / 342 / 0 / 0
77 / 343 / 0 / 0
77 / 344 / 0 / 0
77 / 345 / 0 / 0
77 / 346 / 0 / 0
77 / 347 / 0 / 0
77 / 349 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
929 000
946 000
64 000
575 000
581 000
598 000
600 000
541 000
0
367 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 251
3 311
224
2 012
2 033
2 093
2 100
1 893
0
1 284
Ravnestad Johannes
Gangdal Bjørg
77 / 351 / 0 / 0
77 / 352 / 0 / 0
3 005 000 100%
59 000 100%
0
0
3 005 000
59 000
4‰
4‰
10 517
206
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ekaas Guttorm
Wallevik Bjørn Otto
Wallevik Bjørn Otto
77 / 353 / 0 / 0
77 / 354 / 0 / 0
77 / 354 / 0 / 0
940 000 100%
953 000 100%
189 000 100%
0
0
0
940 000
953 000
189 000
4‰
4‰
7‰
3 290
3 335
1 323
Ingen
Ingen
Ingen
Ålvikvegen 826
Ålvikvegen 820
Ålvikvegen 816
Ålvikvegen 808
Ålvikvegen 812
Ålvikvegen 1034
Villabyen 1
Tillegg Til Gnr 77 Bnr
271
Villabyen 19
Haugenjordet 2
Haugenjordet 2
764 000
1 165 000
1 277 000
919 000
929 000
946 000
64 000
575 000
581 000
598 000
600 000
541 000
0
367 000
Fritak
Side 193
Adresse
Haugenjordet 2
Tyrvedalen 41
Trånavegen 86
Trånavegen 85
Vetletveitvegen 103
Ålvikvegen 839
Ålvikvegen 837
Ålvikvegen 835
Ålvikvegen 833
Vetletveitvegen 97
Vetletveitvegen 95
Ålvikvegen 1065
Villabyen 11
Eierrepresentant
Wallevik Bjørn Otto
Tveiten Torbjørn A
Elkem As, Bjølvefossen
Jacobsen Frode
Vines Ronny
Lima Eigedom As
Nesttun Åse Jorunn
Gjerde Berit
Gjerde Torger T
Jordal Inger Karin
Rysjedal Idar Sjo
Øye Stian Sundet
Stiftinga Messen Kunst Og
Ingebrigtsen Torleif
Eiendom
77 / 354 / 0 / 0
77 / 355 / 0 / 0
77 / 356 / 0 / 0
77 / 357 / 0 / 0
77 / 359 / 0 / 0
77 / 360 / 0 / 0
77 / 361 / 0 / 0
77 / 362 / 0 / 0
77 / 363 / 0 / 0
77 / 364 / 0 / 0
77 / 369 / 0 / 0
77 / 370 / 0 / 0
77 / 380 / 0 / 0
77 / 381 / 0 / 0
Vetletveitvegen 55
Kjøylo
Kjepsovegen 99
Kjepsovegen 97
Kjepsovegen 101
Kjepsovegen 119
Kjepsovegen 93
Kjepsovegen 91
Kjepsovegen 123
Kjepsovegen 89
Vetletveitvegen 5
Kjepsovegen 95
Fodnastad B
Vetletveitvegen 15
Vetletveitvegen 18
Vetletveitvegen 6
Vetletveitvegen 8
Myklebust Arne
Lilletveit Arne
Lilletveit Per Anders
Drange Randi
Toppe Jorunn Rigmor
Eliassen Reidun S
Midttun Ola
Sjursen Konrad Dødsbu
Loven Olav
Aalvik Olaug S
Kjos Johannes
Berge Arne Hjort
Lilletveit Inger Marie
Kjos Johannes
Rosseland Bjørnar
Lilletveit Per Anders
Tveiten Torbjørn A
Uglehus Hermund
77 / 382 / 0 / 0
78 / 1 / 0 / 0
78 / 2 / 0 / 0
78 / 3 / 0 / 0
78 / 4 / 0 / 0
78 / 5 / 0 / 0
78 / 6 / 0 / 0
78 / 8 / 0 / 0
78 / 9 / 0 / 0
78 / 10 / 0 / 0
78 / 11 / 0 / 0
78 / 12 / 0 / 0
78 / 14 / 0 / 0
78 / 15 / 0 / 0
78 / 16 / 0 / 0
78 / 20 / 0 / 0
78 / 21 / 0 / 0
78 / 22 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
Fritak
189 000 100% Bunnfradrag
0
189 000 Promillesats
7‰
1 323
Ingen
1 324 000 100%
0
1 324 000
7‰
9 268
Ingen
0 100%
0
0
4‰
0
Ingen
1 484 000 100%
0
1 484 000
4‰
5 194
Ingen
989 000 100%
0
989 000
4‰
3 461
Ingen
71 000 100%
0
71 000
4‰
248
Ingen
700 000 100%
0
700 000
4‰
2 450
Ingen
828 000 100%
0
828 000
4‰
2 898
Ingen
827 000 100%
0
827 000
4‰
2 894
Ingen
746 000 100%
0
746 000
4‰
2 611
Ingen
629 000 100%
0
629 000
4‰
2 201
Ingen
625 000 100%
0
625 000
4‰
2 187
Ingen
3 022 000 100%
0
3 022 000
4‰
10 577 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 429 000 100%
0
1 429 000
4‰
5 001
§ 7 b bygningar med
historisk verde
81 000 100%
0
81 000
4‰
283
Ingen
202 000 100%
0
202 000
4‰
707
§ 5 h delvis landbruk
300 000 100%
0
300 000
4‰
1 050
Ingen
535 000 100%
0
535 000
4‰
1 872
Ingen
337 000 100%
0
337 000
4‰
1 179
Ingen
1 336 000 100%
0
1 336 000
4‰
4 676
Ingen
932 000 100%
0
932 000
4‰
3 262
Ingen
647 000 100%
0
647 000
4‰
2 264
Ingen
1 244 000 100%
0
1 244 000
4‰
4 354
Ingen
800 000 100%
0
800 000
4‰
2 800
Ingen
705 000 100%
0
705 000
4‰
2 467
Ingen
423 000 100%
0
423 000
4‰
1 480
Ingen
739 000 100%
0
739 000
4‰
2 586
Ingen
139 000 100%
0
139 000
4‰
486
Ingen
857 000 100%
0
857 000
4‰
2 999
Ingen
844 000 100%
0
844 000
4‰
2 954
Ingen
814 000 100%
0
814 000
4‰
2 849
Ingen
1 037 000 100%
0
1 037 000
4‰
3 629
Ingen
Side 194
Adresse
Vetletveitvegen 12
Vetletveitvegen 14
Vetletveitvegen 16
Vetletveitvegen 20
Vetletveitvegen 30
Vetletveitvegen 32
Vetletveitvegen 34
Vetletveitvegen 38
Vetletveitvegen 40
Vetletveitvegen 42
Vetletveitvegen 44
Vetletveitvegen 52
Vetletveitvegen 50
Vetletveitvegen 46
Vetletveitvegen 36
Vetletveitvegen 22
Vetletveitvegen 24
Vetletveitvegen 26
Vetletveitvegen 28
Vetletveitvegen 60
Vetletveitvegen 62
Vetletveitvegen 65
Vetletveitvegen 69
Vetletveitvegen 71
Vetletveitvegen 73
Vetletveitvegen 77
Vetletveitvegen 48
Ytre Fodnastad 1
Vetletveitvegen 53
Kjepsovegen 74
Kjepsovegen 238
Sekk
Eierrepresentant
Kjepso Marta Djønne
Torheim Raymond
Auganæs Arvid
Vines Svein
Lygre Liv Hildegunn
Henriksen Lisbeth
Aalvik Sigbjørn
Horge Lars Torbjørn
Øye Liv
Fiksen Einar
Rykkje Marta
Aarhus Kjell
Tyssen Inge
Aga Anne Magreta
Haaland Inger Grethe
Gårdsvoll Arnfinn Harald
Åsvang Ingeborg
Dahle Jens
Samland John Egil
Gangdal Kjell Vagar
Haaheim Karl Steinar
Torheim Harald Kristoffer
Støfringshaug Einar
Elkem As, Bjølvefossen
Lilletveit Halvard
Hovland Grete
Egdetveit Per L
Lilletveit Arne
Hamre Øyvind
Lilletveit Per Anders
Kjepso Per Ragnar
Kvamme Olav Lothe
Eiendom
78 / 23 / 0 / 0
78 / 24 / 0 / 0
78 / 25 / 0 / 0
78 / 26 / 0 / 0
78 / 27 / 0 / 0
78 / 28 / 0 / 0
78 / 29 / 0 / 0
78 / 30 / 0 / 0
78 / 31 / 0 / 0
78 / 32 / 0 / 0
78 / 33 / 0 / 0
78 / 34 / 0 / 0
78 / 35 / 0 / 0
78 / 36 / 0 / 0
78 / 43 / 0 / 0
78 / 46 / 0 / 0
78 / 47 / 0 / 0
78 / 48 / 0 / 0
78 / 49 / 0 / 0
78 / 50 / 0 / 0
78 / 51 / 0 / 0
78 / 52 / 0 / 0
78 / 54 / 0 / 0
78 / 55 / 0 / 0
78 / 56 / 0 / 0
78 / 58 / 0 / 0
78 / 59 / 0 / 0
78 / 62 / 0 / 0
78 / 63 / 0 / 0
78 / 67 / 0 / 0
79 / 1 / 0 / 0
79 / 2 / 0 / 0
Takst
844 000
933 000
860 000
1 293 000
1 232 000
843 000
982 000
972 000
848 000
1 225 000
843 000
964 000
975 000
1 015 000
863 000
943 000
850 000
1 221 000
1 206 000
1 021 000
1 285 000
833 000
1 015 000
735 000
1 042 000
1 187 000
1 056 000
35 000
1 266 000
528 000
597 000
252 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
844 000
933 000
860 000
1 293 000
1 232 000
843 000
982 000
972 000
848 000
1 225 000
843 000
964 000
975 000
1 015 000
863 000
943 000
850 000
1 221 000
1 206 000
1 021 000
1 285 000
833 000
1 015 000
735 000
1 042 000
1 187 000
1 056 000
35 000
1 266 000
528 000
597 000
252 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 954
3 265
3 010
4 525
4 312
2 950
3 437
3 402
2 968
4 287
2 950
3 374
3 412
3 552
3 020
3 300
2 975
4 273
4 221
3 573
4 497
2 915
3 552
2 572
3 647
4 154
3 696
122
4 431
1 848
2 089
882
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 195
Adresse
Flåten
Kjepsovegen 225
Kjepsovegen 236
Kjepsovegen 235
Kjepsovegen 223
Kjepsovegen 295
Eidesvegen 21
Eidesvegen 30
Straumastun
Eidesvegen 20
Vågavegen 13
Eidesvegen 45
Vågavegen 35
Tørvikbygdvegen 658
Vågavegen 64
Vågavegen 60
Vågavegen 70
Aasdal
Åsevegen 3
Kuglateigen
Vetletveit
Tørvikbygdvegen 620
Tørvikbygdvegen 714
Vågavegen 51
Hovden
Tørvikbygdvegen 557
Vågavegen 58
Vågavegen 25
Vågavegen 7
Eidesvegen 14
Straumsodden
Eierrepresentant
Kjepso Jarle
Østborg Morten Arild
Flatabø Øyvind
Kjepso Agnes
Hovland Arne
Larsen Peter Leonhard
Kjepso Jarle
Eide Britt
Eide Jan Roy
Kjersem Ole Øyvind
Eide Dagny
Måkestad Sverre
Ugletveit Heine
Teigland Jon Kåre
Vik Bjørnar
Nielsen Sigrid Eide
Vågsnes Bjørg
Eide Aase Nyhuus Dødsbu
Eide Jan Roy
Eide Asbjørn
Eide Jan Roy
Ugletveit Heine
Eide Olav Steffen
Glimme Geir Martin
Nilssen Anna
Ugletveit Heine
Småbrekke Anders
Straumstein Lars Ivar
Aksnes Anders
Augestad Magnus Dødsbu
Eide Vigleik
Trumpy Hans Jacob
Eiendom
79 / 3 / 0 / 0
79 / 4 / 0 / 0
79 / 5 / 0 / 0
79 / 6 / 0 / 0
79 / 7 / 0 / 0
79 / 8 / 0 / 0
79 / 11 / 0 / 0
83 / 1 / 0 / 0
83 / 2 / 0 / 0
83 / 3 / 0 / 0
83 / 4 / 0 / 0
83 / 5 / 0 / 0
83 / 6 / 0 / 0
83 / 8 / 0 / 0
83 / 9 / 0 / 0
83 / 11 / 0 / 0
83 / 11 / 0 / 0
83 / 12 / 0 / 0
83 / 13 / 0 / 0
83 / 14 / 0 / 0
83 / 15 / 0 / 0
83 / 18 / 0 / 0
83 / 20 / 0 / 0
83 / 21 / 0 / 0
83 / 23 / 0 / 0
83 / 24 / 0 / 0
83 / 25 / 0 / 0
83 / 26 / 0 / 0
83 / 28 / 0 / 0
83 / 30 / 0 / 0
83 / 32 / 0 / 0
83 / 33 / 0 / 0
Takst
2 384 000
621 000
601 000
571 000
705 000
83 000
280 000
703 000
688 000
1 585 000
1 213 000
3 953 000
1 203 000
497 000
0
613 000
1 346 000
1 352 000
0
2 742 000
0
300 000
667 000
714 000
513 000
300 000
677 000
1 542 000
445 000
268 000
1 189 000
200 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 384 000
621 000
601 000
571 000
705 000
83 000
280 000
703 000
688 000
1 585 000
1 213 000
3 953 000
1 203 000
497 000
0
613 000
1 346 000
1 352 000
0
2 742 000
0
300 000
667 000
714 000
513 000
300 000
677 000
1 542 000
445 000
268 000
1 189 000
200 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
8 344
2 173
2 103
1 998
2 467
290
980
2 460
2 408
5 547
4 245
13 835
4 210
1 739
0
2 145
4 711
4 732
0
9 597
0
1 050
2 334
2 856
1 795
1 050
2 369
5 397
1 557
938
4 161
700
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 196
Adresse
Bynesset
Straumshaug
Moldsteg
Eikevik
Sjøtun
Skori
Brattalid I
Brattalid Ii
Skjenet
Straumabu
Aasnes Ii
Åsevegen 11
Brandaskarv Ii
Tørvikbygdvegen 654
Tørvikbygdvegen 650
Skarvet
Eierrepresentant
Vollset Sunniva
Sekse Jostein
Almeland Kristin
Raaheim Kjell
Bjørke Martin
Kaarbø Per
Halse Hans
Halse Hans
Kaarbø Per
Isachsen Rolf
Eide Olav Steffen
Ljones Johannes H Dødsbu
Aksnes Anders
Ugletveit Bård
Handegard Lars
Ugletveit Anne Gerd
Nielsen Sigrid Eide
Andresen Astrid
Eide Åro Tilde
Eide Åro Tilde
Eide Åro Tilde
Eide Åro Tilde
Eide Vilde
Eide Vilde
Eide Aase Nyhuus Dødsbu
Vik Ivar L
Sekse Svein
Paulsen Ronny
Halstensen Ingebjørg L
Eide Aase Nyhuus Dødsbu
Eide Vilde
Kvitastein Bjørg
Eiendom
83 / 34 / 0 / 0
83 / 35 / 0 / 0
83 / 37 / 0 / 0
83 / 38 / 0 / 0
83 / 39 / 0 / 0
83 / 40 / 0 / 0
83 / 41 / 0 / 0
83 / 42 / 0 / 0
83 / 43 / 0 / 0
83 / 44 / 0 / 0
83 / 45 / 0 / 0
83 / 46 / 0 / 0
83 / 47 / 0 / 0
83 / 48 / 0 / 0
83 / 49 / 0 / 0
83 / 51 / 0 / 0
83 / 52 / 0 / 0
83 / 53 / 0 / 0
83 / 54 / 0 / 0
83 / 55 / 0 / 0
83 / 56 / 0 / 0
83 / 57 / 0 / 0
83 / 58 / 0 / 0
83 / 59 / 0 / 0
83 / 60 / 0 / 0
83 / 61 / 0 / 0
83 / 62 / 0 / 0
83 / 63 / 0 / 0
83 / 64 / 0 / 0
83 / 65 / 0 / 0
83 / 66 / 0 / 0
83 / 67 / 0 / 0
Takst
300 000
597 000
100 000
734 000
300 000
581 000
520 000
300 000
200 000
598 000
50 000
1 306 000
87 000
1 353 000
829 000
754 000
166 000
300 000
241 000
151 000
177 000
186 000
182 000
98 000
171 000
150 000
147 000
154 000
199 000
102 000
204 000
204 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
597 000
100 000
734 000
300 000
581 000
520 000
300 000
200 000
598 000
50 000
1 306 000
87 000
1 353 000
829 000
754 000
166 000
300 000
241 000
151 000
177 000
186 000
182 000
98 000
171 000
150 000
147 000
154 000
199 000
102 000
204 000
204 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 050
2 089
350
2 569
1 050
2 033
1 820
1 050
700
2 093
175
4 571
304
4 735
2 901
2 639
581
1 050
843
528
619
651
637
343
598
525
514
539
696
357
714
714
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 197
Adresse
Tørvikbygdvegen 745
Tørvikbygdvegen 747
Åsevegen 90
Åsevegen 115
ÅSEVEGEN 95
Lønntun
Åsevegen 91
Augastadvegen 40
Tørvikbygdvegen 482
Augastadvegen 41
Augastadvegen 4
Tørvikbygdvegen 470
Augastadvegen 31
Augastadvegen 29
Augastadvegen 28
Augastadvegen 52
Augastadvegen 54
Solheim 15
Tørvikbygdvegen 491
Ramsjona 23
Tørvikbygdvegen 456
Solbakken
Tørvikbygdvegen 510
Lysevegen 50
Lysevegen 46
Tørvikbygdvegen 466
Lysevegen 34
Lysevegen 64
LYSEVEGEN 62
Ramsjona 19
Eierrepresentant
Lysen Solveig
Kolltveit Målfrid
Kvitastein Bjørg
Måge Stefina
Kaland Trond
Aase Per
Bråten Harald
Bråten Hallbert Dødsbu
Linga Kjetil
Kolltveit Lars Torbjørn
Augestad Lars Olav
Augestad Johannes
Eide Jan Roy
Magnussen Odd Kåre
Augestad Per
Augestad Per
Øverland Johannes
Augestad Lars Audun
Torvik Olaug
Øye Henry
Straumstein Liv
Svahn John
Heggeli Brit Mary
Kolltveit Ivar Gaute
Erdal Lars-inge
Måkestad Brynjulf
Augestad Magnar
Høgstein Egil Sigfred
Skogly Werner
Augestad Alis Marlen
Augestad Alis Marlen
Svahn John
Eiendom
83 / 68 / 0 / 0
83 / 69 / 0 / 0
84 / 1 / 0 / 0
84 / 2 / 0 / 0
85 / 1 / 0 / 0
85 / 3 / 0 / 0
85 / 4 / 0 / 0
85 / 5 / 0 / 0
85 / 6 / 0 / 0
86 / 1 / 0 / 0
86 / 2 / 0 / 0
86 / 3 / 0 / 0
86 / 4 / 0 / 0
86 / 5 / 0 / 0
86 / 6 / 0 / 0
86 / 6 / 0 / 0
86 / 7 / 0 / 0
86 / 8 / 0 / 0
86 / 9 / 0 / 0
86 / 10 / 0 / 0
86 / 11 / 0 / 0
86 / 12 / 0 / 0
86 / 13 / 0 / 0
86 / 14 / 0 / 0
86 / 15 / 0 / 0
86 / 16 / 0 / 0
86 / 17 / 0 / 0
86 / 18 / 0 / 0
86 / 19 / 0 / 0
86 / 20 / 0 / 0
86 / 21 / 0 / 0
86 / 23 / 0 / 0
Takst
148 000
195 000
423 000
485 000
1 055 000
2 225 000
1 442 000
160 000
1 154 000
370 000
1 271 000
333 000
226 000
812 000
2 441 000
677 000
2 807 000
920 000
460 000
1 179 000
934 000
662 000
1 689 000
300 000
876 000
1 527 000
612 000
665 000
799 000
0
2 331 000
586 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 000
195 000
423 000
485 000
1 055 000
2 225 000
1 442 000
160 000
1 154 000
370 000
1 271 000
333 000
226 000
812 000
2 441 000
677 000
2 807 000
920 000
460 000
1 179 000
934 000
662 000
1 689 000
300 000
876 000
1 527 000
612 000
665 000
799 000
0
2 331 000
586 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
518
682
1 480
1 697
3 692
7 787
5 047
560
4 039
1 295
4 448
1 165
791
2 842
8 543
4 739
9 824
3 220
1 610
4 126
3 269
2 317
5 911
1 050
3 066
5 344
2 142
2 327
2 796
0
8 158
2 051
Fritak
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Side 198
Adresse
Ramsjona 18
Tørvikbygdvegen 460
Solheim 25
Tørvikbygdvegen 468
Solheim 2
Heimly
Tørvikbygdvegen 454
Solheim 8
Sanden
Solheim 26
TØRVIKBYGDVEGEN
555
Tørvikbygdvegen 545
Solheim 27
Tørvikbygdvegen 556
Beinhaug
Lysevegen 30
Tørvikbygdvegen 551
Augastadvegen 15
Tørvikbygdvegen 555
Solheim 12
Honsteg
Ramsjona 51
Ramsjona 37
Finnfu Ii
Ramsjona 47
Nilsajordet
Ramsjona 38
Solheim 23
Lysevegen 28
Tørvikbygdvegen 550
Kalhageneset Ii
86 / 24 / 0 / 0
86 / 25 / 0 / 0
86 / 26 / 0 / 0
86 / 27 / 0 / 0
86 / 28 / 0 / 0
86 / 29 / 0 / 0
86 / 32 / 0 / 0
86 / 33 / 0 / 0
86 / 36 / 0 / 0
86 / 37 / 0 / 0
86 / 38 / 0 / 0
Takst
1 232 000
1 253 000
1 065 000
694 000
492 000
67 000
864 000
1 940 000
0
488 000
684 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 232 000
1 253 000
1 065 000
694 000
492 000
67 000
864 000
1 940 000
0
488 000
684 000
86 / 39 / 0 / 0
86 / 40 / 0 / 0
86 / 41 / 0 / 0
86 / 42 / 0 / 0
86 / 44 / 0 / 0
86 / 45 / 0 / 0
86 / 46 / 0 / 0
86 / 48 / 0 / 0
86 / 49 / 0 / 0
86 / 50 / 0 / 0
86 / 51 / 0 / 0
86 / 52 / 0 / 0
86 / 54 / 0 / 0
86 / 56 / 0 / 0
86 / 57 / 0 / 0
86 / 58 / 0 / 0
86 / 62 / 0 / 0
86 / 63 / 0 / 0
86 / 64 / 0 / 0
86 / 65 / 0 / 0
389 000
300 000
424 000
0
865 000
878 000
959 000
106 000
1 114 000
77 000
897 000
1 044 000
16 000
1 037 000
142 000
710 000
858 000
1 601 000
800 000
86 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
389 000
300 000
424 000
0
865 000
878 000
959 000
106 000
1 114 000
77 000
897 000
1 044 000
16 000
1 037 000
142 000
710 000
858 000
1 601 000
800 000
86 000
Eierrepresentant
Eiendom
Augestad Kari
Augestad-Mjåtvedt Kjell
Skarstein Jakob Sæthre
Augestad Lars Olav
Kolltveit Torgrim
Magnussen Odd Inge
Lilleås Reidun
Kolltveit Målfrid
Leikvoll Kjell Håkon
Augestad Kari
Augestad Arvid
Bøe Anne Sofie Rabe
Augestad Svein Mfl
Augestad Birte
Augestad Marianne Kristin
Steen Siren
Underhaug Marta Dahl
Kolltveit John Morten
Ljones Stian
Augestad Arvid
Augestad Sverre
Teigland Per Ingvard
Øye Grethe
Bergtun Sissel
Kvitastein Rune
Erdal Lars-inge
Måge Oddbjørn
Øye Ansgar
Augestad Lars Olav
Augestad Svein Mfl
Kolltveit Målfrid
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 312
4 385
3 727
2 429
1 722
234
3 024
6 790
0
1 708
2 394
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 361
1 050
1 484
0
3 027
3 073
3 356
371
3 899
269
3 139
3 654
56
3 629
497
2 485
3 003
5 603
2 800
301
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 199
Adresse
Kjesprånget
Tørvikbygdvegen 450
LYSEVEGEN 32
Solheim 22
Tørvikbygdvegen 493
Tørvikbygdvegen 452
Ramsjona 29
Lysevegen 42
Ramsjona 35
Augastadvegen 36
Tørvikbygdvegen 485
Lysevegen 36
Ospelid
Ramsjona 20
Lysevegen 40
Solheim 6
Lysevegen 48
Augastadvegen 21
Lysevegen 35
Augastadvegen 17
Lysevegen 20
Solheim 9
Ramsjona 36
RAMSJONA 50
Tørvikbygdvegen 487
Tørvikbygdvegen 439
Skutevik 28
Skutevik 4
Tørvikbygdvegen 443
Eierrepresentant
Augestad Johannes
Lysen Solveig
Augestad Ivar
Kjelby Oddbjørg Lysen
Straumstein Bjørnar
Måge Oddbjørn
Augestad Åke
Røberg Anne Aarhus
Salhus Sølvi
Kolltveit Lars Torbjørn
Straumstein Audun
Fjellhaug Terje
Lie Yngve
Boge Helge
Skogly Marit Henny
Måge Dagfinn
Karlsen John
Digranes Eva
Øye Else
Hardanger Og Kvinnherad Gr
Kolltveit Ivar Gaute
Hardingsmolt As
Kolltveit Frode
Myking Alice Heidi
Steinsvik Marte Augestad
Steen Siren
Ljones Oddny Helene
Rega Pro As
Drage Solveig
Tveiten Sverre J
Skutevik Helge
Småbrekke Lars
Eiendom
86 / 66 / 0 / 0
86 / 67 / 0 / 0
86 / 71 / 0 / 0
86 / 72 / 0 / 0
86 / 74 / 0 / 0
86 / 75 / 0 / 0
86 / 78 / 0 / 0
86 / 80 / 0 / 0
86 / 81 / 0 / 0
86 / 82 / 0 / 0
86 / 83 / 0 / 0
86 / 84 / 0 / 0
86 / 85 / 0 / 0
86 / 87 / 0 / 0
86 / 89 / 0 / 0
86 / 90 / 0 / 0
86 / 92 / 0 / 0
86 / 93 / 0 / 0
86 / 94 / 0 / 0
86 / 96 / 0 / 0
86 / 97 / 0 / 0
86 / 98 / 0 / 0
86 / 99 / 0 / 0
86 / 100 / 0 / 0
86 / 105 / 0 / 0
86 / 106 / 0 / 0
86 / 112 / 0 / 0
86 / 114 / 0 / 0
87 / 1 / 0 / 0
87 / 2 / 0 / 0
87 / 4 / 0 / 0
87 / 5 / 0 / 0
Takst
0
495 000
1 138 000
1 211 000
1 530 000
1 815 000
580 000
314 000
617 000
892 000
1 149 000
1 723 000
1 023 000
720 000
1 709 000
1 576 000
1 223 000
1 756 000
54 000
456 000
945 000
2 365 000
2 370 000
411 000
300 000
80 000
1 067 000
300 000
462 000
2 045 000
985 000
1 071 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
495 000
1 138 000
1 211 000
1 530 000
1 815 000
580 000
314 000
617 000
892 000
1 149 000
1 723 000
1 023 000
720 000
1 709 000
1 576 000
1 223 000
1 756 000
54 000
456 000
945 000
2 365 000
2 370 000
411 000
300 000
80 000
1 067 000
300 000
462 000
2 045 000
985 000
1 071 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
0
1 732
3 983
4 238
5 355
6 352
2 030
1 099
2 159
3 122
4 021
6 030
3 580
2 520
5 981
5 516
4 280
6 146
189
1 596
3 307
16 555
8 295
1 438
1 050
280
3 734
1 050
1 617
7 157
3 447
3 748
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 200
Adresse
Skutevik 20
Tørvikbygdvegen 390
Tørvikbygdvegen 390
Skolestykket
Skutevik 10
Tørvikbygdvegen 392
Skutevik 14
Solhaug
Dragshagen 3
Tørvikbygdvegen 387
Baatvik
Midttun
Skutevik 24
Tørvikbygdvegen 406
Dalheim 11
Gamletun
Strondi
Strandberg
Tørvikbygdvegen 430
Lund
Skutevikneset Ii
Dragshagen 20
Tørvikbygdvegen 348
Skutevik 12
Sandvik
Tørvikbygdvegen 431
Tørvikbygdvegen 385
Tørvikbygdvegen 412
Tørvikbygdvegen 354
Tørvikbygdvegen 410
Tørvikbygdvegen 416
Eierrepresentant
Stenberg Gyda
Bråten og Natland Eiendom
Bråten og Natland Eiendom
Tørvikbygd Ungdomslag
Alpino Pizza Kebab
Kvistad Jon
Veseth Else Lillian L
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Tveiten Andreas
Heimdal Osvald
Heimdal Osvald
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Djupevåg Geir Øystein
Brurok Marianne
Laupsa Thor Bjarte
Tørvikbygd Ungdomslag
Sandven Trond
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Haugland Atle
Jarle Tveiten Transport AS 920058
Isdal Gro
Småbrekke Lars
Måkestad Bjarte
Kolltveit Kristofer
Thomson Marta Småbrekke
Mo Bjørklund Terje
Laupsa Hans Thorbjørn
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Idland Inger Johanne
Tørvikbygd Ungdomslag
Drage Haakon
87 / 6 / 0 / 0
87 / 8 / 0 / 0
87 / 8 / 0 / 0
87 / 11 / 0 / 0
87 / 12 / 0 / 0
87 / 14 / 0 / 0
87 / 15 / 0 / 0
87 / 16 / 0 / 0
87 / 19 / 0 / 0
87 / 20 / 0 / 0
87 / 22 / 0 / 0
87 / 23 / 0 / 0
87 / 24 / 0 / 0
87 / 25 / 0 / 0
87 / 26 / 0 / 0
87 / 27 / 0 / 0
87 / 28 / 0 / 0
87 / 29 / 0 / 0
87 / 31 / 0 / 0
87 / 33 / 0 / 0
Takst
960 000
2 140 000
1 543 000
416 000
35 000
549 000
641 000
1 644 000
2 220 000
857 000
64 000
111 000
2 836 000
715 000
754 000
51 000
65 000
99 000
1 188 000
300 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960 000
2 140 000
1 543 000
416 000
35 000
549 000
641 000
1 644 000
2 220 000
857 000
64 000
111 000
2 836 000
715 000
754 000
51 000
65 000
99 000
1 188 000
300 000
87 / 35 / 0 / 0
87 / 37 / 0 / 0
87 / 39 / 0 / 0
87 / 42 / 0 / 0
87 / 44 / 0 / 0
87 / 45 / 0 / 0
87 / 46 / 0 / 0
87 / 47 / 0 / 0
87 / 50 / 0 / 0
87 / 51 / 0 / 0
87 / 52 / 0 / 0
314 000
604 000
300 000
858 000
120 000
822 000
1 188 000
66 000
852 000
820 000
2 873 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314 000
604 000
300 000
858 000
120 000
822 000
1 188 000
66 000
852 000
820 000
2 873 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 360
Ingen
14 980
Ingen
5 400
Ingen
1 456 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
245
Ingen
1 921
Ingen
2 243
Ingen
5 754
Ingen
7 770
Ingen
2 999
Ingen
224
Ingen
388
Ingen
9 926
Ingen
2 502
Ingen
2 639
Ingen
178 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
227
Ingen
346
Ingen
4 158
Ingen
1 050
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 099
Ingen
2 114
Ingen
1 050
Ingen
3 003
Ingen
420
Ingen
2 877
Ingen
4 158
Ingen
231
Ingen
2 982
Ingen
2 870 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
10 055
Ingen
Side 201
Adresse
Skutevik 19
Dragshagen 21
Dragshovden 2
Tørvikbygdvegen 400
Dalheim 2
Urheim
Drage
Dragshagen 1
Tørvikbygdvegen 348
Skutevik 16
Tørvikbygdvegen 398
Skutevik 8
Dalen
Tørvikbygdvegen 342
Dalheim 8
Dalheim 9
Dragshovden 6
Tørvikbygdvegen 371
Tørvikbygdvegen 429
Tørvikbygdvegen 411
Skiftesvik
Tørvikbygdvegen 422
Nausthammar
Tørvikbygdvegen 426
Tørvikbygdvegen 402
Dalheim 37
Bakkatun
Haugen
Fagervik
Hetlevikvegen 47
Bergtun
Tørvikbygdvegen 394
Eierrepresentant
Drage Nils
Straumstein Audun Johan
Bråten Randi
Brurok Irene
Tveiten Andreas
Måkestad Bjarte
Drage Haakon
Torvik Aud Ingebjørg
Måkestad Bjarte
Veseth Else Lillian L
Brurok Åge
Statens Vegvesen Region Ve
Hordaland Fylkeskommune
Magnussen Nils Magnar
Brurok Terje
Nernes Reidar
Gravdal Gisle
Kolltveit Johnny
Kristensen Bjarne
Djupevåg Rune
Haugland Atle
Ugletveit May Irene
Haugland Kjellaug Dødsbu
Haugland Arne Elmar
Brurok Elin
Byrkjeland Olav
Skutevik Båtlag
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Ålvik Ferieheim
Gausvik Kjell
Berge Bjarne Kristian
Berge Johannes
Eiendom
87 / 53 / 0 / 0
87 / 54 / 0 / 0
87 / 55 / 0 / 0
87 / 56 / 0 / 0
87 / 57 / 0 / 0
87 / 59 / 0 / 0
87 / 61 / 0 / 0
87 / 63 / 0 / 0
87 / 65 / 0 / 0
87 / 68 / 0 / 0
87 / 70 / 0 / 0
87 / 71 / 0 / 0
87 / 73 / 0 / 0
87 / 74 / 0 / 0
87 / 80 / 0 / 0
87 / 83 / 0 / 0
87 / 86 / 0 / 0
87 / 87 / 0 / 0
87 / 88 / 0 / 0
87 / 89 / 0 / 0
87 / 90 / 0 / 0
87 / 91 / 0 / 0
87 / 92 / 0 / 0
87 / 93 / 0 / 0
87 / 95 / 0 / 0
87 / 99 / 0 / 0
87 / 100 / 0 / 0
87 / 101 / 0 / 0
87 / 102 / 0 / 0
87 / 103 / 0 / 0
87 / 104 / 0 / 0
87 / 105 / 0 / 0
Takst
1 394 000
1 888 000
1 151 000
401 000
300 000
164 000
50 000
991 000
1 196 000
1 726 000
1 051 000
317 000
45 000
819 000
1 606 000
1 974 000
1 061 000
792 000
1 027 000
2 576 000
156 000
1 381 000
55 000
1 102 000
1 094 000
1 948 000
1 440 000
67 000
1 349 000
1 469 000
205 000
2 121 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 394 000
1 888 000
1 151 000
401 000
300 000
164 000
50 000
991 000
1 196 000
1 726 000
1 051 000
317 000
45 000
819 000
1 606 000
1 974 000
1 061 000
792 000
1 027 000
2 576 000
156 000
1 381 000
55 000
1 102 000
1 094 000
1 948 000
1 440 000
67 000
1 349 000
1 469 000
205 000
2 121 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 879
Ingen
6 608
Ingen
4 028
Ingen
1 403
Ingen
1 050
Ingen
574
Ingen
175
Ingen
3 468
Ingen
4 186
Ingen
6 041
Ingen
3 678
Ingen
2 219 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
157 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 866
Ingen
5 621
Ingen
6 909
Ingen
3 713
Ingen
2 772
Ingen
3 594
Ingen
9 016
Ingen
546
Ingen
4 833
Ingen
192
Ingen
3 857
Ingen
3 829
Ingen
6 818
Ingen
5 040
Ingen
234
Ingen
4 721
Ingen
5 141
Ingen
717
Ingen
7 423
Ingen
Side 202
Adresse
Hetlevikvegen 55
Hetlevikvegen 46
Hetlevikvegen 56
Nakkanes
Tørvikbygdvegen 343
Tørvikbygdvegen 446
Hetlevikvegen 25
Dalheim 33
Tørvikbygdvegen 433
Dalheim 42
Dragshovden 34
Haugatun Ii
Skutevik 6
Tørvikbygdvegen 407
Dragshovden 20
Dragshovden 4
Haugen Ii
Dragshagen 12
Dragshovden 32
Ståviken I
Tørvikbygdvegen 347
Dragshagen 46
Bensinstasjonen
Dragshovden 10
Dragshovden 38
Tørvikbygdvegen 346
Dragshovden 36
Tørvikbygdvegen 440
Dragshovden 24
Hovden 3
Dragshovden 15
Eierrepresentant
Kjosås Jon
Tveit Lars
Engelsen Hans Eide
Engelsen Hans Eide
Jarle Tveiten Transport AS 920058
Augestad Lars
Dyrkorn Olav
Grinde Kjell Helge
Tjosås Anne Berit Lysen
Haltvik Erna
Småbrekke Gunnar Johan
Mo Bjørklund Terje
Slettheim Tove
Borge Nils Johan
Djupevåg Kristian Emil
Grinde Bjørn Harald
Brurok Kristian Arvid Dødsbu
Drage Solveig
Kolltveit Trygve
Tveiten Sverre J
Eide Olav
Økland Signe
Nesbø Sjur
Djupevåg Tor Bjørn
Bråten Jostein/Strømme Ann
K
Strømme Ole Ørjan
Kristensen Robert
Tørvikbygd Auto As
Skår Kjell
Grinde Bjørn Harald
Bråten Lars Kjell
87 / 106 / 0 / 0
87 / 111 / 0 / 0
87 / 112 / 0 / 0
87 / 113 / 0 / 0
87 / 114 / 0 / 0
Takst
1 132 000
1 433 000
1 678 000
308 000
145 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
1 132 000
1 433 000
1 678 000
308 000
145 000
87 / 115 / 0 / 0
87 / 118 / 0 / 0
87 / 119 / 0 / 0
87 / 120 / 0 / 0
87 / 122 / 0 / 0
87 / 123 / 0 / 0
87 / 124 / 0 / 0
87 / 126 / 0 / 0
87 / 130 / 0 / 0
87 / 131 / 0 / 0
87 / 132 / 0 / 0
87 / 133 / 0 / 0
87 / 134 / 0 / 0
87 / 135 / 0 / 0
87 / 137 / 0 / 0
87 / 138 / 0 / 0
87 / 139 / 0 / 0
87 / 140 / 0 / 0
87 / 145 / 0 / 0
87 / 146 / 0 / 0
522 000
706 000
2 001 000
1 527 000
908 000
815 000
126 000
1 010 000
1 005 000
1 635 000
1 074 000
147 000
497 000
1 433 000
190 000
931 000
1 598 000
47 000
1 116 000
1 147 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 / 147 / 0 / 0
87 / 148 / 0 / 0
87 / 149 / 0 / 0
87 / 152 / 0 / 0
87 / 153 / 0 / 0
87 / 154 / 0 / 0
1 191 000
1 258 000
847 000
1 484 000
201 000
1 355 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 962
5 015
5 873
1 078
507
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
522 000
706 000
2 001 000
1 527 000
908 000
815 000
126 000
1 010 000
1 005 000
1 635 000
1 074 000
147 000
497 000
1 433 000
190 000
931 000
1 598 000
47 000
1 116 000
1 147 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 827
2 471
7 003
5 344
3 178
2 852
441
3 535
3 517
5 722
3 759
514
1 739
5 015
665
3 258
5 593
164
3 906
4 014
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 191 000
1 258 000
847 000
1 484 000
201 000
1 355 000
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4 168
4 403
5 929
5 194
703
4 742
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 203
Adresse
Dragshovden 15
Dragshovden 40
Dragshovden 13
Dragshovden 50
Dragshovden 41
Dragshovden 48
Dragshovden 43
Dragshovden 45
Dragshovden 42
Dragshovden 46
Dragshovden 51
Dragshovden 53
Dragshovden 30
Dragshovden 26
Hovden 23
Dragshovden 18
Hovden 5 A
Dragshovden 22
Tørvikbygdvegen 420
Dragshovden 11
Eikhaug 1
Skuteberg 3
Dragshagen 16
Dragshagen 39
Dragshagen 44
Dragshagen 41
Dragshagen 26
Dragshagen 42
Dragshagen 10
Dalheim 39
Dalheim 41
Dragshagen 40
Eierrepresentant
Bråten Lars Kjell
Kvitastein Ivar Bjarte
Jensen Kristi
Opsahl Engen Magne
Augestad Frode/Haugen
Sigrun
Opsahl Engen Magne
Skutevik Kåre
Augestad Bjarne
Eide Lars V
Svendsen Terje
Hella Karstein Arvid
Småbrekke Anders
Måge Sverre
Nesbø Sjur
Djupevåg Kristian Emil
Måkestad Torill
Bråten Lars Kjell
Måge Eivind
Haugland Atle
Småbrekke Magne
Borge Nils Johan
Drage Jostein
Tørvikbygd Indremisjon
Drage Laila
Tveiten Gerd
Magnussen Ove
Tørvikbygd Aldersbustadlag
Tveiten Norvald
Drage Jostein
Steine Beate Høgenæs
Bergesen Helga Høgenæs
Norheim Nils Ingvald
Eiendom
87 / 154 / 0 / 0
87 / 155 / 0 / 0
87 / 156 / 0 / 0
87 / 157 / 0 / 0
87 / 158 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 355 000
100% Bunnfradrag
0
1 355 000 Promillesats
4‰
4 742
1 236 000 100%
0
1 236 000
4‰
4 326
1 171 000 100%
0
1 171 000
4‰
4 098
2 252 000 100%
0
2 252 000
4‰
7 882
1 397 000 100%
0
1 397 000
4‰
4 889
87 / 159 / 0 / 0
87 / 160 / 0 / 0
87 / 161 / 0 / 0
87 / 162 / 0 / 0
87 / 163 / 0 / 0
87 / 164 / 0 / 0
87 / 165 / 0 / 0
87 / 166 / 0 / 0
87 / 167 / 0 / 0
87 / 168 / 0 / 0
87 / 169 / 0 / 0
87 / 170 / 0 / 0
87 / 171 / 0 / 0
87 / 172 / 0 / 0
87 / 173 / 0 / 0
87 / 174 / 0 / 0
87 / 176 / 0 / 0
87 / 178 / 0 / 0
87 / 181 / 0 / 0
87 / 182 / 0 / 0
87 / 183 / 0 / 0
87 / 184 / 0 / 0
87 / 185 / 0 / 0
87 / 186 / 0 / 0
87 / 187 / 0 / 0
87 / 188 / 0 / 0
87 / 189 / 0 / 0
120 000
1 159 000
1 033 000
1 236 000
1 125 000
1 335 000
1 317 000
1 445 000
1 253 000
214 000
1 259 000
87 000
1 817 000
1 685 000
1 624 000
116 000
77 000
1 864 000
2 034 000
1 477 000
1 555 000
4 680 000
1 793 000
1 887 000
1 402 000
330 000
1 476 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 000
1 159 000
1 033 000
1 236 000
1 125 000
1 335 000
1 317 000
1 445 000
1 253 000
214 000
1 259 000
87 000
1 817 000
1 685 000
1 624 000
116 000
77 000
1 864 000
2 034 000
1 477 000
1 555 000
4 680 000
1 793 000
1 887 000
1 402 000
330 000
1 476 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
420
Ingen
4 056
Ingen
3 615
Ingen
4 326
Ingen
3 937
Ingen
4 672
Ingen
4 609
Ingen
5 057
Ingen
4 385
Ingen
749
Ingen
4 406
Ingen
304
Ingen
6 359
Ingen
5 897
Ingen
5 684
Ingen
406
Ingen
269
Ingen
6 524 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
7 119
Ingen
5 169
Ingen
5 442
Ingen
16 380
Ingen
6 275
Ingen
6 604
Ingen
4 907
Ingen
1 155
Ingen
5 166
Ingen
Side 204
Adresse
Hetlevikvegen 44
Dalheim 5
Dalheim 38
Dalheim 34
Dalheim 35
Dragshagen 18
Dalheim 23
Dalheim 10
Dragshagen 34
Dalheim 32
Dalheim 30
Dalheim 31
Dalheim 29
Dalheim 7
Dalheim 28
Dalheim 36A
Dalheim 36B
Lysevegen 130
Lysevegen 76
Lysevegen 123
Lysevegen 83
Lysevegen 98
Lysevegen 91
Lysevegen 85
Lysevegen 81
Lysevegen 95
Lysevegen 150
Eierrepresentant
Tveit Tone
Haugland Hildegunn
Småbrekke Erling
Økland Olav Arne
Økland Helge
Kolltveit Arve T
Thorvik Lillian
Torvik Borghild Laupsa
Drage Nils
Handegård Geir Sigurd
Tørvikbygd Aldersbustadlag
Drage Jakob Dødsbu
Bråten Tore
Linga Tormod
Eide Geir
Kolltveit Kristofer
Kolltveit Kristofer
Måge Jarle
Norheim Alf Tore
Skår Dag Atle
Kolltveit Tommy
Bergthun Katrine Netland
Tveiten Ivar
Lysen Nils
Ugletveit Leif
Kjelby Andreas
Kolltveit Tor Jostein
Tveiten Per Øyvind
Lysen Siw Hege Lothe
Kolltveit Tor Jostein
Byrkjeland Harald
Aarekol Rune
Eiendom
87 / 194 / 0 / 0
87 / 195 / 0 / 0
87 / 197 / 0 / 0
87 / 199 / 0 / 0
87 / 200 / 0 / 0
87 / 201 / 0 / 0
87 / 203 / 0 / 0
87 / 204 / 0 / 0
87 / 206 / 0 / 0
87 / 207 / 0 / 0
87 / 209 / 0 / 0
87 / 210 / 0 / 0
87 / 211 / 0 / 0
87 / 212 / 0 / 0
87 / 213 / 0 / 0
87 / 215 / 0 / 0
87 / 216 / 0 / 0
87 / 217 / 0 / 0
87 / 218 / 0 / 0
87 / 221 / 0 / 0
87 / 222 / 0 / 0
87 / 223 / 0 / 0
88 / 1 / 0 / 0
88 / 2 / 0 / 0
88 / 3 / 0 / 0
88 / 4 / 0 / 0
88 / 5 / 0 / 0
88 / 6 / 0 / 0
88 / 7 / 0 / 0
88 / 8 / 0 / 0
88 / 9 / 0 / 0
88 / 10 / 0 / 0
Takst
429 000
123 000
1 974 000
2 337 000
2 359 000
1 923 000
1 268 000
1 990 000
382 000
1 663 000
2 769 000
104 000
2 585 000
2 388 000
1 731 000
111 000
100 000
1 951 000
1 297 000
1 759 000
974 000
960 000
725 000
543 000
579 000
1 288 000
1 222 000
2 070 000
1 567 000
417 000
1 446 000
1 688 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429 000
123 000
1 974 000
2 337 000
2 359 000
1 923 000
1 268 000
1 990 000
382 000
1 663 000
2 769 000
104 000
2 585 000
2 388 000
1 731 000
111 000
100 000
1 951 000
1 297 000
1 759 000
974 000
960 000
725 000
543 000
579 000
1 288 000
1 222 000
2 070 000
1 567 000
417 000
1 446 000
1 688 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 501
430
6 909
8 179
8 256
6 730
4 438
6 965
1 337
5 820
9 691
364
9 047
8 358
6 058
388
350
6 828
5 188
7 036
3 896
3 840
2 537
1 900
2 026
4 508
4 277
7 245
5 484
1 459
5 061
5 908
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 205
Adresse
Lysevegen 78
Lysevegen 79
Siribu
Lysevegen 140
Torvik-Tveiten 165
Torvik-Tveiten 160
Torvik-Tveiten 171
Torvik-Tveiten 13
Torvikvegen 61
Torvikvegen 35
Torvik-Tveiten 19
Torvikvegen 97
Skoletomten
Torvikvegen 44
Torvikvegen 49
Torvikvegen 18
Torvikvegen 68
Brekkene
Kleivene
Torvikvegen 95
Torvikvegen 90
Torvik-Tveiten 3
Torvik-Tveiten 31
Torvik-Tveiten 29
Vasstun Ii
Torvik-Tveiten 5
Torvikvegen 63
Mjølkestølen 1
Mjølkestølen 2
Torvik-Tveiten 91
Torvik-Tveiten 7
Torvikvegen 20
Eierrepresentant
Lysen Nils
Kolltveit Tor Jostein
Ugletveit Leif
Tveiten Per Ingmar
Borge Torill
Tveiten Leif Johannes
Tveiten Leif Johannes
Torvik Sunniva Laupsa
Thorvik Leif Annbjørn
Torvik Sunniva Laupsa
Torvik Terje Egil
Brattli Nils I
Torvik Trygve
Torvik Ingunn Karin
Dale Gro-kristin
Torvik Nils Kjetil
Brattli Sverre
Erdal Torleiv
Torvik Sunniva Laupsa
Lysen Finn Ove
Torvik Torgunn
Aarekol Tormod
Natland Olav
Thorvik Arvid
Torvik Torgunn
Dagstad Laila Torvik
Heggøy Linda
Torvik Arne
Torvik Arne
Natland Dagfinn
Jensen Paul S
Torvik Asbjørn
Eiendom
88 / 11 / 0 / 0
88 / 12 / 0 / 0
88 / 13 / 0 / 0
88 / 14 / 0 / 0
89 / 1 / 0 / 0
89 / 2 / 0 / 0
89 / 4 / 0 / 0
90 / 1 / 0 / 0
90 / 2 / 0 / 0
90 / 3 / 0 / 0
90 / 4 / 0 / 0
90 / 5 / 0 / 0
90 / 6 / 0 / 0
90 / 7 / 0 / 0
90 / 8 / 0 / 0
90 / 9 / 0 / 0
90 / 10 / 0 / 0
90 / 12 / 0 / 0
90 / 13 / 0 / 0
90 / 15 / 0 / 0
90 / 19 / 0 / 0
90 / 21 / 0 / 0
90 / 22 / 0 / 0
90 / 23 / 0 / 0
90 / 24 / 0 / 0
90 / 25 / 0 / 0
90 / 28 / 0 / 0
90 / 30 / 0 / 0
90 / 31 / 0 / 0
90 / 32 / 0 / 0
90 / 33 / 0 / 0
90 / 36 / 0 / 0
Takst
809 000
477 000
105 000
1 530 000
836 000
907 000
729 000
166 000
769 000
184 000
42 000
1 652 000
19 000
546 000
315 000
1 341 000
1 864 000
300 000
0
732 000
1 023 000
1 194 000
1 127 000
1 297 000
300 000
1 173 000
1 230 000
137 000
185 000
2 665 000
968 000
1 836 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
809 000
477 000
105 000
1 530 000
836 000
907 000
729 000
166 000
769 000
184 000
42 000
1 652 000
19 000
546 000
315 000
1 341 000
1 864 000
300 000
0
732 000
1 023 000
1 194 000
1 127 000
1 297 000
300 000
1 173 000
1 230 000
137 000
185 000
2 665 000
968 000
1 836 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 831
1 669
367
5 355
2 926
3 174
2 551
581
2 691
644
147
5 782
66
1 911
1 102
5 364
6 524
1 050
0
2 562
3 580
4 179
3 944
4 539
1 050
4 105
4 305
479
647
9 327
3 388
6 426
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 206
90 / 38 / 0 / 0
90 / 39 / 0 / 0
90 / 43 / 0 / 0
90 / 46 / 0 / 0
91 / 1 / 0 / 0
91 / 2 / 0 / 0
91 / 3 / 0 / 0
91 / 5 / 0 / 0
91 / 6 / 0 / 0
92 / 1 / 0 / 0
92 / 2 / 0 / 0
93 / 1 / 0 / 0
93 / 3 / 0 / 0
93 / 4 / 0 / 0
Takst
461 000
0
419 000
1 190 000
874 000
1 328 000
616 000
787 000
1 053 000
752 000
1 706 000
645 000
1 762 000
556 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461 000
0
419 000
1 190 000
874 000
1 328 000
616 000
787 000
1 053 000
752 000
1 706 000
645 000
1 762 000
556 000
94 / 1 / 0 / 0
94 / 2 / 0 / 0
94 / 3 / 0 / 0
94 / 4 / 0 / 0
94 / 5 / 0 / 0
94 / 6 / 0 / 0
94 / 7 / 0 / 0
94 / 8 / 0 / 0
95 / 1 / 0 / 0
95 / 2 / 0 / 0
95 / 3 / 0 / 0
95 / 4 / 0 / 0
95 / 5 / 0 / 0
95 / 6 / 0 / 0
95 / 7 / 0 / 0
95 / 8 / 0 / 0
95 / 9 / 0 / 0
356 000
0
30 000
2 027 000
33 000
1 190 000
2 129 000
213 000
1 540 000
281 000
639 000
2 912 000
1 917 000
1 096 000
1 061 000
1 959 000
1 472 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356 000
0
30 000
2 027 000
33 000
1 190 000
2 129 000
213 000
1 540 000
281 000
639 000
2 912 000
1 917 000
1 096 000
1 061 000
1 959 000
1 472 000
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Ljonesvegen 59
Ljonesvegen 54
Tangavegen 187
Tangavegen 241
Ljonesvegen 21
Ljonesvegen 33
Ljonesvegen 46
Tangavegen 280
Tangavegen 261
Heradstveit Nils Jnr
Heradstveit Nils Jnr
Heradstveit Kåre
Tveiten Jarle
Heradstveit Trygve J
Heradstveit Ingebrigt
Nyborg Magnus
Nyborg Magnus
Dolve Gunnar Ljones
Ljones Asbjørn
Ljones Harald
Wallendahl Ellert Andreas
Ljones Lars Audun
Ljones Bjørn Kjell
Lillefosse Alf
Brekke Alf Harald
Lysen Jan Ove
Torvik-Tveiten 46
Torvikvegen 52
Torvik-tveiten 13
Torvikvegen 52
Tørvikbygdvegen 200
Tørvikbygdvegen 215
Tørvikbygdvegen 149
Stekkavegen 10
Tørvikbygdvegen 150
Heradstveitvegen 21
Stekkavegen 80
Heradstveitvegen 46
Heradstveitvegen 85
HERADSTVEITVEGEN
46
Heradstveitvegen 220
Heradstveitvegen 222
Solbu
Heradstveitvegen 201
Trollhauen
Heradstveitvegen 216
Heradstveitvegen 210
Thorvik Stein
Torvik Gartneri As
Torvik Torstein
Torvik Trygve
Eide Olav
Berge Anne Grete
Heggseth Jon Olav
Tveiten Sverre
Torvik Jostein
Drivenes Jakob
Hopen Astrid Tuvin
Aalvik Per
Oma Stig
Aalvik Per
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 613
0
1 466
4 760
3 059
4 648
2 156
2 754
3 685
2 632
6 824
2 257
6 167
1 946
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 246
0
105
7 094
115
4 165
7 451
745
5 390
983
2 236
10 192
6 709
3 836
3 713
6 856
5 152
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 207
Adresse
Tangavegen 284
Ljonesvegen 40
Tangavegen 286
Tonet
Tangavegen 255
Tangavegen 33
Tangavegen 253
Tangavegen 21
Tangavegen 35
TANGAVEGEN 81
Tangavegen 81
Ljonesvegen 44
Tangavegen 181
Haugatun
Britebu
Eikelunden
Tangavegen 55
Tangavegen 79
Tangavegen 77
Tangavegen 111
Tangavegen 285
Tangavegen 275
Tangavegen 185
Tangavegen 131
Tangavegen 171
Tangavegen 173
Tangavegen 175
Tangavegen 177
Tangavegen 189
Tangavegen 36
Eierrepresentant
Løkhammer Hans Erik
Ljones Steinar
Løkhammer Hans Erik
Løkhammer Hans Erik
Jebsen May
Straumstein Helmar
Jebsen May
Ljones Jostein
Ljones Inge
Sandven Jon Sivert
Sandven Jon Sivert
Prokop Mariusz
Skomedal Magne
Dolve Valdis Kristin
Dolve Valdis Kristin
Haugsvær Else M Myrlid
Nonslid Hallvard
Jåstad Britt K Ljones
Kolltveit Dagny
Høvik Hildegard Ljones
Ljones Trygve
Jenseg Dag
Stalheim Annlaug
Berge Arne
Ljones Sissel
Hjartåker Jarle
Olsen Christian Krüger
Vangås Hans Egil
Monsen John Ove
Kolltveit Vigleik
Ljones Harald
Ljones Torleiv
Eiendom
95 / 10 / 0 / 0
95 / 11 / 0 / 0
95 / 12 / 0 / 0
95 / 13 / 0 / 0
95 / 14 / 0 / 0
95 / 15 / 0 / 0
95 / 16 / 0 / 0
95 / 18 / 0 / 0
95 / 19 / 0 / 0
95 / 20 / 0 / 0
95 / 21 / 0 / 0
95 / 22 / 0 / 0
95 / 23 / 0 / 0
95 / 24 / 0 / 0
95 / 25 / 0 / 0
95 / 26 / 0 / 0
95 / 27 / 0 / 0
95 / 28 / 0 / 0
95 / 29 / 0 / 0
95 / 30 / 0 / 0
95 / 31 / 0 / 0
95 / 32 / 0 / 0
95 / 33 / 0 / 0
95 / 34 / 0 / 0
95 / 35 / 0 / 0
95 / 36 / 0 / 0
95 / 37 / 0 / 0
95 / 38 / 0 / 0
95 / 39 / 0 / 0
95 / 40 / 0 / 0
95 / 41 / 0 / 0
95 / 42 / 0 / 0
Takst
1 555 000
658 000
459 000
11 000
1 610 000
560 000
624 000
1 483 000
1 946 000
1 299 000
351 000
521 000
921 000
530 000
51 000
114 000
832 000
949 000
1 212 000
1 046 000
674 000
1 472 000
152 000
182 000
2 228 000
3 575 000
1 626 000
1 848 000
1 598 000
1 637 000
2 227 000
1 172 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 555 000
658 000
459 000
11 000
1 610 000
560 000
624 000
1 483 000
1 946 000
1 299 000
351 000
521 000
921 000
530 000
51 000
114 000
832 000
949 000
1 212 000
1 046 000
674 000
1 472 000
152 000
182 000
2 228 000
3 575 000
1 626 000
1 848 000
1 598 000
1 637 000
2 227 000
1 172 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
5 442
2 632
1 606
38
5 635
1 960
2 184
5 190
6 811
4 546
1 228
1 823
3 223
1 855
178
399
2 912
3 321
4 242
3 661
2 359
5 152
532
637
7 798
25 025
5 691
6 468
5 593
5 729
7 794
4 102
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 208
Adresse
Tangavegen 73
Tangavegen 42
Tangavegen 19
Tangavegen 40
TANGAVEGEN 287
600
Kolltveitvegen 70
Kolltveitvegen 95
Kolltveit
Kolltveitvegen 75
Kolltveitvegen 74
Kolltveit
Kolltveitvegen 63
Kolltveitvegen 79
Kolltveitvegen 61
Kolltveitvegen 91
Kolltveitvegen 89
Kolltveitvegen 81
Kolltveitvegen 77
Kolltveitvegen 208
Kolltveitvegen 209
Eierrepresentant
Ljones Bård Jakob
Ljones Gaute
Tangen Gartneri As
Ljones Harald
Ljones Harald
Kolltveit Annbjørg
Green Salar As
Markhus Hans Arild
Johannesen Grethe L G
Austbø Geir Inge
Riise Torstein Bigset
Augestad Per Byggmeister A
Hole Tove
Fauskanger Gry Osberg
Oterhals Nina K Lillebø
Næss Arild Aabrek
Ljones Asbjørn
Kolltveit Tor Bjørn
Askeland Øyvinn
Kolltveit Tor Bjørn
Kolltveit Vigleik
Kolltveit Arve E
Ukjent
Kolltveit Inga
Christophersen Stein H
Digernes Tore
Askeland Liv Kari
Paust Anlaug
Bentzon Rolf Georg
Bentzon-Jones Evy
Ugletveit Finn
Ugletveit Sverre
Eiendom
95 / 43 / 0 / 0
95 / 44 / 0 / 0
95 / 45 / 0 / 0
95 / 46 / 0 / 0
95 / 47 / 0 / 0
95 / 48 / 0 / 0
95 / 49 / 0 / 0
95 / 50 / 0 / 0
95 / 51 / 0 / 0
95 / 54 / 0 / 0
95 / 55 / 0 / 0
95 / 56 / 0 / 0
95 / 57 / 0 / 0
95 / 58 / 0 / 0
95 / 59 / 0 / 0
95 / 60 / 0 / 0
95 / 63 / 0 / 0
96 / 1 / 0 / 0
96 / 2 / 0 / 0
96 / 3 / 0 / 0
96 / 4 / 0 / 0
96 / 5 / 0 / 0
96 / 6 / 0 / 0
96 / 8 / 0 / 0
96 / 10 / 0 / 0
96 / 11 / 0 / 0
96 / 12 / 0 / 0
96 / 13 / 0 / 0
96 / 14 / 0 / 0
96 / 15 / 0 / 0
97 / 1 / 0 / 0
97 / 2 / 0 / 0
Takst
70 000
1 746 000
0
0
0
1 584 000
1 221 000
1 162 000
649 000
956 000
76 000
93 000
65 000
89 000
1 160 000
160 000
99 000
1 469 000
1 325 000
0
486 000
0
15 000
782 000
1 163 000
802 000
131 000
1 328 000
397 000
213 000
0
461 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 000
1 746 000
0
0
0
1 584 000
1 221 000
1 162 000
649 000
956 000
76 000
93 000
65 000
89 000
1 160 000
160 000
99 000
1 469 000
1 325 000
0
486 000
0
15 000
782 000
1 163 000
802 000
131 000
1 328 000
397 000
213 000
0
461 000
Promillesats
4‰
4‰
7‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
245
6 111
0
0
0
5 544
4 273
4 067
2 271
3 346
266
325
227
311
4 640
640
346
5 141
4 637
0
1 701
0
52
2 737
4 070
2 807
458
4 648
1 389
745
0
1 613
Fritak
Ingen
Ingen
§ 5 h landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Side 209
Adresse
Nygård
Kolltveitvegen 212
Ugletveit
Kolltveitvegen 171
Innstrandavegen 223
Innstrandavegen 227
Innstrandavegen 255
Innstrandavegen 217
Innstrandavegen 273
Innstrandavegen 253
Innstrandavegen 221
Innstrandavegen 211
Innstrandavegen 225
Innstrandavegen 215
Innstrandavegen 240
Innstrandavegen 30
Innstrandavegen 236
Ljonesvegen 15
Innstrandavegen 60
Innstrandavegen 29
Innstrandavegen 180
Innstrandavegen 205
Kolltveitvegen 50
Kolltveitvegen 53
Innstrandavegen 207
Kolltveitvegen 14
Kolltveitvegen 12
Kolltveitvegen 10
Kolltveitvegen 8
Eierrepresentant
Ugletveit Sverre
Ugletveit Kari Dødsbu
Ugletveit Kari Dødsbu
Aase Olav
Tveit Ragnar Bjarte
Tveit Anders Arvid
Heradstveit Magne M
Dødsbu
Kolltveit Arve E
Ljones Magnar
Brinkbo Henrik
Kolltveit Johannes Kristoffer
Bergtun Andreas J
Tveit Liv Hege
Kolltveit Brita
Heradstveit Magne M
Dødsbu
Hjartnes Odd
Birkenes Lars Øyvind
Hjartnes Torleif
Duesund Arne
Øygjord Jan
Steinsbø Marit Birknes
Hjartnes Torleif
Milje Arne
Duesund Birgit Magnhild
Birkenes Per Einar
Hjartnes Arvid
Måkestad Kjell Einar
Ljones Jarle
Milje Kåre
Hjartnes Torleif
Angcos Marina Loste
97 / 3 / 0 / 0
97 / 4 / 0 / 0
97 / 6 / 0 / 0
97 / 7 / 0 / 0
98 / 1 / 0 / 0
98 / 1 / 1 / 0
98 / 2 / 0 / 0
Takst
0
540 000
0
734 000
678 000
1 628 000
657 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
540 000
0
734 000
678 000
1 628 000
657 000
98 / 3 / 0 / 0
98 / 4 / 0 / 0
98 / 5 / 0 / 0
98 / 6 / 0 / 0
98 / 7 / 0 / 0
98 / 8 / 0 / 0
98 / 9 / 0 / 0
98 / 12 / 0 / 0
407 000
1 662 000
566 000
1 226 000
865 000
112 000
1 621 000
72 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
99 / 1 / 0 / 0
99 / 2 / 0 / 0
99 / 3 / 0 / 0
99 / 5 / 0 / 0
99 / 6 / 0 / 0
99 / 7 / 0 / 0
99 / 8 / 0 / 0
99 / 9 / 0 / 0
99 / 10 / 0 / 0
99 / 11 / 0 / 0
99 / 12 / 0 / 0
99 / 13 / 0 / 0
99 / 14 / 0 / 0
99 / 16 / 0 / 0
99 / 20 / 0 / 0
99 / 22 / 0 / 0
641 000
902 000
1 535 000
2 150 000
747 000
538 000
771 000
1 126 000
2 046 000
1 534 000
1 654 000
1 747 000
1 657 000
1 780 000
63 000
1 358 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
0
1 890
0
2 569
2 373
5 698
2 299
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
407 000
1 662 000
566 000
1 226 000
865 000
112 000
1 621 000
72 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 424
5 817
1 981
4 291
3 027
392
5 673
252
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
641 000
902 000
1 535 000
2 150 000
747 000
538 000
771 000
1 126 000
2 046 000
1 534 000
1 654 000
1 747 000
1 657 000
1 780 000
63 000
1 358 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 243
3 157
5 372
7 525
2 614
1 883
2 698
3 941
7 161
5 369
5 789
6 114
5 799
6 230
220
5 432
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Side 210
Adresse
Kolltveitvegen 8
Kolltveitvegen 6
Innstrandavegen 291
Innstrandavegen 279
Innstrandavegen 285
Innstrandavegen 269
Innstrandavegen 270
Innstrandavegen 295
Innstrandavegen 295
Innstrandavegen 315
Innstrandavegen 331
Innstrandavegen 302
Innstrandavegen 257
Innstrandavegen 330
Innstrandavegen 312
Strandly
Innstrandavegen 320
Fjordbu
Innstrandavegen 300
Innstrandavegen 310
Innstrandavegen 281
Innstrandavegen 308
Innstrandavegen 289
INNSTRANDAVEGEN
285
Lingavegen 155
Lingavegen 175
Lingavegen 194
Lingavegen 114
Lingavegen 180
Lingavegen 108
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
Fritak
1 358 000
100% Bunnfradrag
0
1 358 000 Promillesats
4‰
5 432 § 7 c nybygde
bustadhus
129 000 100%
0
129 000
4‰
451
Ingen
841 000 100%
0
841 000
4‰
2 943
§ 5 h delvis landbruk
519 000 100%
0
519 000
4‰
1 816
Ingen
0 100%
0
0
4‰
0
§ 5 h delvis landbruk
1 263 000 100%
0
1 263 000
4‰
4 420
Ingen
364 000 100%
0
364 000
4‰
1 274
Ingen
392 000 100%
0
392 000
7‰
2 744
Ingen
1 095 000 100%
0
1 095 000
4‰
3 832
§ 5 h delvis landbruk
652 000 100%
0
652 000
4‰
2 282
§ 5 h delvis landbruk
663 000 100%
0
663 000
4‰
2 320
Ingen
469 000 100%
0
469 000
4‰
1 641
Ingen
582 000 100%
0
582 000
4‰
2 037
Ingen
756 000 100%
0
756 000
4‰
2 646
Ingen
1 230 000 100%
0
1 230 000
4‰
4 305
Ingen
163 000 100%
0
163 000
4‰
570
Ingen
529 000 100%
0
529 000
7‰
3 703
Ingen
187 000 100%
0
187 000
4‰
654
Ingen
1 511 000 100%
0
1 511 000
4‰
5 288
Ingen
1 047 000 100%
0
1 047 000
4‰
3 664
Ingen
79 000 100%
0
79 000
4‰
276
Ingen
1 944 000 100%
0
1 944 000
4‰
6 804
Ingen
1 800 000 100%
0
1 800 000
4‰
6 300
Ingen
419 000 100%
0
419 000
4‰
1 466
Ingen
825 000 100%
0
825 000
4‰
2 887
Ingen
Eierrepresentant
Angcos Marina Loste
Hjartnes Torleif
Røyrvik Torgeir Hamre
Wiig Grete Dødsbu
Røyrvik Torgeir Hamre
Birkenes Svein Bjarne
Birkenes Svein Bjarne
Tveit Magnar
Tveit Magnar
Berge Kjell Egil
Hjartnes Olav Leonard
Tveit Magnar
Ugletveit Lars P
Wiig Georg Andreas
Tolo Magne
Ugletveit Lars P
Berge Kjell Egil
Ugletveit Terje
Hjartnes Bjørn Tore
Berge Peder
Wiig Georg Andreas
Klever Gunn Kristin
Berge Per Arne
Røyrvik Torgeir Hamre
Røsseland Atle Hansen
Eiendom
99 / 22 / 0 / 0
99 / 23 / 0 / 0
100 / 1 / 0 / 0
100 / 1 / 1 / 0
100 / 2 / 0 / 0
100 / 3 / 0 / 0
100 / 4 / 0 / 0
100 / 5 / 0 / 0
100 / 5 / 0 / 0
100 / 6 / 0 / 0
100 / 7 / 0 / 0
100 / 8 / 0 / 0
100 / 9 / 0 / 0
100 / 12 / 0 / 0
100 / 13 / 0 / 0
100 / 14 / 0 / 0
100 / 15 / 0 / 0
100 / 17 / 0 / 0
100 / 18 / 0 / 0
100 / 19 / 0 / 0
100 / 20 / 0 / 0
100 / 21 / 0 / 0
100 / 24 / 0 / 0
100 / 26 / 0 / 0
100 / 27 / 0 / 0
Linga Jakob T
Linga Olav Jostein
Hjartnes Olav B
Bakkejord Bjarne Halfdan
Dødsbu
Ljones Torgrim
Sørnes Alf
101 / 1 / 0 / 0
101 / 2 / 0 / 0
101 / 3 / 0 / 0
101 / 5 / 0 / 0
610 000
561 000
439 000
467 000
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
610 000
561 000
439 000
467 000
4‰
4‰
4‰
4‰
2 135
1 963
1 536
1 634
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
101 / 6 / 0 / 0
101 / 7 / 0 / 0
556 000 100%
590 000 100%
0
0
556 000
590 000
4‰
4‰
1 946
2 065
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 211
Adresse
Lingatun
Lingavegen 160
Lingavegen 106
Skoglund
Lingavegen 102
Lingavegen 104
Lingavegen 190
Ytstevikane 16
Ytstevikane 14
Ytstevikane 1
Ytstevikane 10
Ytstevikane 12
Ytstevåkane
Ystevikane 4
Ytstevikane 5
Ystevikane 15
Ytstevikane 2
Ytstevikane 3
Ytstevikane 11
Ytstevikane 7
Lingavegen 110
Ytstevikane 16
Ystevikane 8
Lingavegen 195
Lingavegen 197
Eierrepresentant
Linga Anita
Wiig Jørgen Nicolay
Sørnes Sverre
Sørnes Sverre
Sørnes Sverre
Andreassen Are Inge
Kloster William
Linga Knut
Skjold Torbjørn
Evanger Nils Johannes
Naterstad Atle
Hansen Rune Waldemar
Sagstad Egil Steinar
Bardal Einar
Bastiansen Jan
Augestad Trond Åsen
Hopsdal Sigmund K
Norheim Kåre
Bjørndal Freddy
Samnøen Arild
Lunde Frank
Wilhelmsen Anne Grethe
Hansen Svein Jarl
Jorem Hilde
Eitrheim Karsten
Rong Atle
Engebretsen Jan Erik
Mjelde John Arvid
Rong Torhild Marie
Linga Kjell Rune
Linga Heidi
Wilhelmsen Dan Leander
Eiendom
101 / 8 / 0 / 0
101 / 10 / 0 / 0
101 / 11 / 0 / 0
101 / 12 / 0 / 0
101 / 13 / 0 / 0
101 / 14 / 0 / 0
101 / 15 / 0 / 0
101 / 16 / 0 / 0
101 / 17 / 0 / 0
101 / 18 / 0 / 0
101 / 19 / 0 / 0
101 / 20 / 0 / 0
101 / 21 / 0 / 0
101 / 22 / 0 / 0
101 / 23 / 0 / 0
101 / 24 / 0 / 0
101 / 25 / 0 / 0
101 / 26 / 0 / 0
101 / 27 / 0 / 0
101 / 28 / 0 / 0
101 / 29 / 0 / 0
101 / 30 / 0 / 0
101 / 31 / 0 / 0
101 / 32 / 0 / 0
101 / 33 / 0 / 0
101 / 34 / 0 / 0
101 / 35 / 0 / 0
101 / 36 / 0 / 0
101 / 37 / 0 / 0
101 / 38 / 0 / 0
101 / 40 / 0 / 0
101 / 42 / 0 / 0
Takst
159 000
936 000
1 068 000
45 000
1 588 000
1 081 000
2 032 000
761 000
1 024 000
635 000
694 000
864 000
657 000
623 000
607 000
1 076 000
733 000
682 000
711 000
877 000
764 000
2 331 000
822 000
731 000
756 000
856 000
712 000
773 000
690 000
300 000
1 314 000
1 179 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 000
936 000
1 068 000
45 000
1 588 000
1 081 000
2 032 000
761 000
1 024 000
635 000
694 000
864 000
657 000
623 000
607 000
1 076 000
733 000
682 000
711 000
877 000
764 000
2 331 000
822 000
731 000
756 000
856 000
712 000
773 000
690 000
300 000
1 314 000
1 179 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
556
3 276
3 738
157
5 558
3 783
7 112
2 663
3 584
2 222
2 429
3 024
2 299
2 180
2 124
3 766
2 565
2 387
2 488
3 069
2 674
8 158
2 877
2 558
2 646
2 996
2 492
2 705
2 415
1 050
4 599
4 126
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 212
Adresse
Lingavegen 225
Lingavegen 203
Lingavegen 231
Holmen
Lingavegen 255
Lingavegen 235
Lingavegen 240
Lingavegen 266
Lingavegen 241
Lingavegen 215
Lingavegen 209
Trekanten
Lingavegen 305
Lingavegen 301
Lidi
Lingavegen 310
Strandebarmsvegen 57
Lingavegen 340
Strandebarmsvegen 49
Strandebarmsvegen 51
Strandebarmsvegen 15
Strandebarmsvegen 39
Strandebarmsvegen 43
Strandebarmsvegen 42
Fossland
Strandebarmsvegen 40
Strandebarmsvegen 41
Strandebarmsvegen 19
Granden
Strandebarmsvegen 53
Nausttufta
Naustland
Eierrepresentant
Haukås Hans Torleiv
Haugarvoll Rolv
Linga Einar
Kleven Elida Dødsbu
Ivarhus Anna
Røyrvik Ove Føyn
Linga Hogne
Oma John Kåre
Røyrvik Arnstein
Nejtek Turid Haukås
Haukås Hans Torleiv
Haukås Hans Torleiv
Røen Kari Lise Møller
Klykken Annbjørg Kari
Røen Dag Jostein
Erichsen Christian
Lillefosse Aslaug
Røthe Johanna
Lillefosse Inge Gunnar
Byrkjenes Johannes
Lillefosse Bjarne
Lillefosse Arthur
Lillefosse Gunnvald
Fjæreide Rolf Terje
Lillefosse Tordis
Ljones Helge
Anuglen Hallgeir
Lillefosse Bjarne
Fosse Asbjørn
Lillefosse Hilde-Marie N
Lillefosse Inge Gunnar
Anuglen Hallgeir
Eiendom
102 / 1 / 0 / 0
102 / 3 / 0 / 0
102 / 4 / 0 / 0
102 / 5 / 0 / 0
102 / 6 / 0 / 0
102 / 7 / 0 / 0
102 / 8 / 0 / 0
102 / 10 / 0 / 0
102 / 12 / 0 / 0
102 / 13 / 0 / 0
102 / 14 / 0 / 0
102 / 15 / 0 / 0
103 / 1 / 0 / 0
103 / 2 / 0 / 0
103 / 3 / 0 / 0
103 / 4 / 0 / 0
104 / 1 / 0 / 0
104 / 2 / 0 / 0
104 / 3 / 0 / 0
104 / 5 / 0 / 0
104 / 6 / 0 / 0
104 / 7 / 0 / 0
104 / 8 / 0 / 0
104 / 11 / 0 / 0
104 / 12 / 0 / 0
104 / 13 / 0 / 0
104 / 14 / 0 / 0
104 / 15 / 0 / 0
104 / 16 / 0 / 0
104 / 18 / 0 / 0
104 / 19 / 0 / 0
104 / 20 / 0 / 0
Takst
480 000
1 202 000
421 000
366 000
807 000
1 134 000
739 000
1 449 000
605 000
770 000
720 000
4 000
515 000
768 000
300 000
448 000
379 000
1 130 000
304 000
957 000
1 082 000
475 000
1 187 000
382 000
300 000
812 000
837 000
1 442 000
93 000
544 000
212 000
88 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480 000
1 202 000
421 000
366 000
807 000
1 134 000
739 000
1 449 000
605 000
770 000
720 000
4 000
515 000
768 000
300 000
448 000
379 000
1 130 000
304 000
957 000
1 082 000
475 000
1 187 000
382 000
300 000
812 000
837 000
1 442 000
93 000
544 000
212 000
88 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
1 680
4 207
1 473
1 281
2 824
3 969
2 586
5 071
2 117
2 695
2 520
14
1 802
2 688
1 050
1 568
1 326
3 955
1 064
3 349
3 787
1 662
4 154
1 337
1 050
2 842
2 929
5 047
325
1 904
742
308
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 213
Adresse
Byrkjenes
BYRKJENES
BYRKJENES hytte
Byrkjenes
Tordalsvegen 201
Tordalsvegen 210
Midtbø
Haukåsvegen 395
Haukåsvegen 405
Haukåsvegen 410
Haukåsvegen 408
Høgstad
Haukåsvegen 385
Soltind
Nyhagen
Hallebu
Haukåsvegen 404
Haukåsvegen 400
Haukåsvegen 311
Fylkesveg 127
Haukåsvegen 340
Haukåsvegen 344
Fylkesveg 127
Eierrepresentant
Birkenes Per Einar
Kippersund Inger Lise
Andersen Ingunn Birkenes
Skeie Johannes
Tordal Odd Johan
Tordal Knut Einar
Tordal Ruth Tora
Sandven Trond
Nappen Kjell Reidar
Solberg Per Asle
Skogesal Odd Geir
Vivelid Kristina Dødsbu
Wigum Kaj
Solberg Joar
Nielsen Willy August
Hjelme Astrid Alida
Solberg Per Asle
Nappen Bjørg
Lillefosse Alf
Statens Vegvesen Region Ve
Oma Kåre Magnus
Tveitane Knut Johan
Statens Vegvesen Region Ve
Nesheim Rune
Størdal Rune
Aasheim Torild Beathe
Fenne Jarle
Ebbesen Marit Helen
Slenes Arve
Knudsen Sissel
Helle Sigurd
Hammersland Olav Asbjørn
Eiendom
105 / 1 / 0 / 0
105 / 1 / 0 / 0
105 / 1 / 0 / 0
105 / 2 / 0 / 0
106 / 1 / 0 / 0
106 / 2 / 0 / 0
106 / 3 / 0 / 0
107 / 2 / 0 / 0
107 / 3 / 0 / 0
107 / 4 / 0 / 0
107 / 5 / 0 / 0
107 / 8 / 0 / 0
107 / 9 / 0 / 0
107 / 10 / 0 / 0
107 / 11 / 0 / 0
107 / 12 / 0 / 0
107 / 17 / 0 / 0
107 / 18 / 0 / 0
108 / 1 / 0 / 0
108 / 2 / 0 / 0
109 / 1 / 0 / 0
109 / 2 / 0 / 0
109 / 5 / 0 / 0
109 / 8 / 0 / 0
109 / 9 / 0 / 0
109 / 10 / 0 / 0
109 / 11 / 0 / 0
109 / 12 / 0 / 0
109 / 13 / 0 / 0
109 / 14 / 0 / 0
109 / 15 / 0 / 0
109 / 16 / 0 / 0
Takst
0
249 000
235 000
240 000
762 000
276 000
0
301 000
1 585 000
696 000
549 000
300 000
644 000
343 000
578 000
585 000
1 321 000
1 012 000
67 000
134 000
303 000
702 000
127 000
608 000
897 000
85 000
838 000
598 000
618 000
977 000
851 000
597 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249 000
235 000
240 000
762 000
276 000
0
301 000
1 585 000
696 000
549 000
300 000
644 000
343 000
578 000
585 000
1 321 000
1 012 000
67 000
134 000
303 000
702 000
127 000
608 000
897 000
85 000
838 000
598 000
618 000
977 000
851 000
597 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
0
§ 5 h delvis landbruk
871
Ingen
822
Ingen
840
Ingen
2 667
§ 5 h delvis landbruk
966
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
1 053
§ 5 h delvis landbruk
5 547
§ 5 h delvis landbruk
2 436
§ 5 h delvis landbruk
1 921
Ingen
1 050
Ingen
2 254
Ingen
1 200
Ingen
2 023
Ingen
2 047
Ingen
4 623
Ingen
3 542
Ingen
234
§ 5 h delvis landbruk
469 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 060
§ 5 h delvis landbruk
2 457
§ 5 h delvis landbruk
444 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 432
Ingen
3 588
Ingen
297
Ingen
3 352
Ingen
2 392
Ingen
2 163
Ingen
3 419
Ingen
3 404
Ingen
2 388
Ingen
Side 214
Adresse
Haukåsvegen 300
Fylkesveg 127
Haukåsvegen 241
Fylkesveg 127
Haukåsvegen 181
Haukåsvegen 183
Haukåsvegen 189
Haugland
Haugen I
Nyheim
Tordalsvegen 81
Tordalsvegen 109
Tordalsvegen 100
Haukåsvegen 195
Tordalsvegen 77
Tordalsvegen 80
Haukåsvegen 193
Vasslia
Tordalsvegen 75
Fylkesveg 127
Brekkevegen 64
Brekkevegen 51
Brekkevegen 85
Eierrepresentant
Stenhjem Stig Morten
Rygh Cecilie Brekke
Doksæter Erik
Røyrane Kari Elin
Haukås Utvikling AS
Dvergsnes Stein
Haukås Utvikling AS
Ottersen Espen
Mentzen Roy Tore Johan
Skare Morten
Statens Vegvesen Region Ve
Fosse Torbjørn O
Statens Vegvesen Region Ve
Kløve Annbjørg Inga H
Halden Gunnvor
Hilda Kvåle
Hæggernæs Grethe Irene F
Blindheim Linda
Hilda Kvåle
Søviknes Eivind
Arntzen Liv Tove
Wigum Harald
Blindheim Linda
Hetlevik Sven
Bakketun Bente Tveit
Farestvedt Rita
Halden Gunnvor
Treeck Heinz Hugo
Statens Vegvesen Region Ve
Brekke Randi
Rosseland Bjørg
Hoff Ragnar
Eiendom
109 / 17 / 0 / 0
109 / 18 / 0 / 0
109 / 19 / 0 / 0
109 / 20 / 0 / 0
109 / 21 / 0 / 0
109 / 22 / 0 / 0
109 / 23 / 0 / 0
109 / 24 / 0 / 0
109 / 25 / 0 / 0
110 / 1 / 0 / 0
110 / 4 / 0 / 0
111 / 1 / 0 / 0
111 / 2 / 0 / 0
112 / 1 / 0 / 0
112 / 3 / 0 / 0
112 / 5 / 0 / 0
112 / 6 / 0 / 0
112 / 7 / 0 / 0
112 / 10 / 0 / 0
112 / 12 / 0 / 0
112 / 14 / 0 / 0
112 / 15 / 0 / 0
112 / 16 / 0 / 0
112 / 17 / 0 / 0
112 / 18 / 0 / 0
112 / 21 / 0 / 0
112 / 22 / 0 / 0
112 / 24 / 0 / 0
112 / 26 / 0 / 0
113 / 1 / 0 / 0
113 / 2 / 0 / 0
113 / 3 / 0 / 0
Takst
111 000
844 000
991 000
595 000
976 000
969 000
107 000
979 000
870 000
1 115 000
103 000
570 000
377 000
837 000
577 000
485 000
930 000
646 000
0
806 000
230 000
416 000
512 000
701 000
872 000
1 072 000
0
524 000
334 000
1 198 000
901 000
1 886 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 000
844 000
991 000
595 000
976 000
969 000
107 000
979 000
870 000
1 115 000
103 000
570 000
377 000
837 000
577 000
485 000
930 000
646 000
0
806 000
230 000
416 000
512 000
701 000
872 000
1 072 000
0
524 000
334 000
1 198 000
901 000
1 886 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
444
Ingen
3 376
Ingen
3 468
Ingen
2 082
Ingen
3 416
Ingen
3 876
Ingen
374
Ingen
3 426
Ingen
3 045
Ingen
3 902
§ 5 h delvis landbruk
360 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 995
§ 5 h delvis landbruk
1 319 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 929
§ 5 h delvis landbruk
2 019
§ 5 h delvis landbruk
1 697
§ 5 h delvis landbruk
3 255
Ingen
2 261
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
2 821
Ingen
805
Ingen
1 456
Ingen
1 792
Ingen
2 453
Ingen
3 052
Ingen
3 752
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
1 834
Ingen
1 169 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 193
§ 5 h delvis landbruk
3 153
Ingen
6 601
Ingen
Side 215
Adresse
Strandebarmsvegen 160
Brekkevegen 36
Bråten
Brekkevegen 84
Fylkesveg 127
Haukåsvegen 9
Haukåsvegen 39
Fossvegen 12
Store Fosse
Strandebarmsvegen 125
Strandebarmsvegen 139
Haukåsvegen 30
Strandebarmsvegen 117
Haukåsvegen 38
Fossvegen 40
Haukåsvegen 17
Fossvegen 34
Fossvegen 50
Brekkevegen 6
Fossvegen 8
Haukåsvegen 22
Brekkevegen 24
Strandebarmsvegen 159
Steinbrekka
Fossvegen 42
Fossvegen 60
Fossvegen 44
Haukåsvegen 3
Haukåsvegen 15
Haukåsvegen 5
Haukåsvegen 21
Haukåsvegen 13
Eierrepresentant
Fosse Leiv Magnar
Natland Gunnar
Natland Gunnar
Hoff Harald
Statens Vegvesen Region Ve
Hoff Ingeborg Torsvik
Eide Liv Berit Bru
Fosse Henriette
Kollen Drift Øst As
Tordal Magnar
Fosse Knut Øystein
Solberg Kristin
Fosse Kristoffer
Holt Jarle
Kvamsøe Jan Willy
Ljones Johannes
Knudsen Torstein
Nernæs Ingrid
Fosse Magne
Engedal Kjell
Tordal Odd Johan
Røyrvik Olav
Rosseland Svein
Knudsen Torstein
Haugland Terje Arvid
Haukås Lars
Koldingsnes Arne
Tangerås Irene
Haugland Geir Elmar
Wilhelmsen Roy Jarle
Fosse Karen Amalie
Gjertsen Rune
Eiendom
113 / 4 / 0 / 0
113 / 6 / 0 / 0
113 / 7 / 0 / 0
113 / 8 / 0 / 0
113 / 10 / 0 / 0
114 / 1 / 0 / 0
114 / 2 / 0 / 0
114 / 3 / 0 / 0
114 / 4 / 0 / 0
114 / 7 / 0 / 0
114 / 8 / 0 / 0
114 / 9 / 0 / 0
114 / 12 / 0 / 0
114 / 13 / 0 / 0
114 / 14 / 0 / 0
114 / 15 / 0 / 0
114 / 16 / 0 / 0
114 / 18 / 0 / 0
114 / 19 / 0 / 0
114 / 20 / 0 / 0
114 / 21 / 0 / 0
114 / 22 / 0 / 0
114 / 23 / 0 / 0
114 / 25 / 0 / 0
114 / 26 / 0 / 0
114 / 27 / 0 / 0
114 / 28 / 0 / 0
114 / 31 / 0 / 0
114 / 34 / 0 / 0
114 / 35 / 0 / 0
114 / 36 / 0 / 0
114 / 38 / 0 / 0
Takst
783 000
453 000
150 000
1 270 000
75 000
523 000
892 000
403 000
14 000
742 000
704 000
1 102 000
704 000
1 203 000
912 000
2 337 000
1 330 000
909 000
375 000
602 000
904 000
530 000
1 489 000
50 000
473 000
475 000
1 181 000
1 142 000
801 000
310 000
615 000
1 166 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
783 000
453 000
150 000
1 270 000
75 000
523 000
892 000
403 000
14 000
742 000
704 000
1 102 000
704 000
1 203 000
912 000
2 337 000
1 330 000
909 000
375 000
602 000
904 000
530 000
1 489 000
50 000
473 000
475 000
1 181 000
1 142 000
801 000
310 000
615 000
1 166 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
2 740
Ingen
1 585
Ingen
525
Ingen
4 445
Ingen
262 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 830
§ 5 h delvis landbruk
3 122
§ 5 h delvis landbruk
1 410
§ 5 h delvis landbruk
49
Ingen
2 597
§ 5 h delvis landbruk
2 464
§ 5 h delvis landbruk
3 857
Ingen
2 464
§ 5 h delvis landbruk
4 210
Ingen
3 192
Ingen
8 179
§ 5 h delvis landbruk
4 655
Ingen
3 181
§ 5 h delvis landbruk
1 312
§ 5 h delvis landbruk
2 107
Ingen
3 164
Ingen
1 855
Ingen
5 211
Ingen
175
Ingen
1 892
Ingen
1 662
Ingen
4 724
Ingen
3 997
Ingen
2 803
Ingen
1 085
Ingen
2 152
Ingen
4 081
Ingen
Side 216
Adresse
Haukåsvegen 23
Fossvegen 43
Fossvegen 22
Haukåsvegen 24
Haukåsvegen 34
Fossvegen 30
Hytte Holsete
Fossvegen 36
Haukåsvegen 40
Liabjellen
Brekkevegen 25
Strandebarmsvegen 153
Strandebarmsvegen 155
Haukåsvegen 42
Fossvegen 59
Fossvegen 24A
Fossvegen 24 B
Fossvegen 24C
Fossvegen 24D
Fossvegen 24E
Fossvegen 24F
1
Brekkevegen 22
Haukåsvegen 221
Haukåsvegen 25
Haukåsvegen 7
Vonheim I
Fossvegen 35
Haukåsvegen 44
Haukåsvegen 28
Haukåsvegen 26
Solli
Eierrepresentant
Tangerås Bjørg
Solberg Åslaug Bjerke
Kallevik Anne Marie
Solberg Anne Marie
Solberg Olav
Nordtveit Marta Johanna
Nordtveit Marta Johanna
Kime As
Skauge Anne Kristine
Solberg Olav
Fosse Hogne
Fosse Indremisjon
Berge Sofia Dødsbu
Ljones Kolbjørn
Kollen Drift Øst As
Eliassen Kjetil
Heitmann Ragnhild Rekve
Murphy Andrew John
Kms Eigedom As
Nyborg Tore
Ekanger Adler
Eliassen Kjetil
Tangerås Magnhild
Solberg Anders
Tangerås Bjørg
Bu Daniel
Solberg Åslaug Bjerke
Kvamsøe Herborg Johanna
Løne Tore
Øyeflaten Irene
Solberg Ragnar Martin
Hella Maud Inger
Eiendom
114 / 40 / 0 / 0
114 / 41 / 0 / 0
114 / 42 / 0 / 0
114 / 44 / 0 / 0
114 / 45 / 0 / 0
114 / 47 / 0 / 0
114 / 47 / 0 / 0
114 / 48 / 0 / 0
114 / 49 / 0 / 0
114 / 50 / 0 / 0
114 / 51 / 0 / 0
114 / 52 / 0 / 0
114 / 53 / 0 / 0
114 / 55 / 0 / 0
114 / 56 / 0 / 0
114 / 58 / 0 / 1
114 / 58 / 0 / 2
114 / 58 / 0 / 3
114 / 58 / 0 / 4
114 / 58 / 0 / 5
114 / 58 / 0 / 6
114 / 58 / 0 / 7
114 / 60 / 0 / 0
114 / 61 / 0 / 0
114 / 62 / 0 / 0
114 / 67 / 0 / 0
114 / 68 / 0 / 0
114 / 70 / 0 / 0
114 / 71 / 0 / 0
114 / 72 / 0 / 0
114 / 73 / 0 / 0
114 / 75 / 0 / 0
Takst
1 124 000
1 041 000
1 320 000
1 074 000
689 000
608 000
192 000
529 000
425 000
30 000
479 000
582 000
178 000
1 193 000
1 701 000
1 348 000
1 048 000
1 123 000
1 123 000
1 123 000
1 348 000
211 000
689 000
484 000
1 598 000
1 008 000
48 000
1 132 000
541 000
1 141 000
1 552 000
158 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 124 000
1 041 000
1 320 000
1 074 000
689 000
608 000
192 000
529 000
425 000
30 000
479 000
582 000
178 000
1 193 000
1 701 000
1 348 000
1 048 000
1 123 000
1 123 000
1 123 000
1 348 000
211 000
689 000
484 000
1 598 000
1 008 000
48 000
1 132 000
541 000
1 141 000
1 552 000
158 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
3 934
Ingen
3 643
Ingen
4 620
Ingen
3 759
Ingen
2 411
Ingen
2 432
Ingen
672
Ingen
2 116
Ingen
1 487
Ingen
105
Ingen
1 676
Ingen
2 037 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
623
Ingen
4 175
Ingen
5 953
Ingen
5 392 § 7 c nybygde bustadhus
4 192 § 7 c nybygde bustadhus
4 492 § 7 c nybygde bustadhus
4 492 § 7 c nybygde bustadhus
4 492 § 7 c nybygde bustadhus
5 392 § 7 c nybygde bustadhus
1 477
Ingen
2 411
Ingen
1 694
Ingen
5 593
Ingen
3 528
Ingen
168
Ingen
4 528
Ingen
1 893
Ingen
3 993
Ingen
5 432
Ingen
553
Ingen
Side 217
Adresse
114 / 76 / 0 / 0
114 / 77 / 0 / 0
114 / 81 / 0 / 0
114 / 84 / 0 / 0
114 / 87 / 0 / 0
114 / 90 / 0 / 0
114 / 91 / 0 / 0
114 / 92 / 0 / 0
114 / 93 / 0 / 0
114 / 97 / 0 / 0
115 / 1 / 0 / 0
115 / 2 / 0 / 0
115 / 3 / 0 / 0
115 / 6 / 0 / 0
115 / 7 / 0 / 0
115 / 9 / 0 / 0
115 / 10 / 0 / 0
115 / 12 / 0 / 0
116 / 1 / 0 / 0
116 / 2 / 0 / 0
116 / 3 / 0 / 0
116 / 4 / 0 / 0
117 / 1 / 0 / 0
Takst
1 298 000
639 000
1 885 000
2 056 000
1 586 000
1 266 000
212 000
1 204 000
2 138 000
0
478 000
1 610 000
1 622 000
871 000
864 000
157 000
699 000
1 310 000
1 100 000
691 000
442 000
463 000
1 310 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 298 000
639 000
1 885 000
2 056 000
1 586 000
1 266 000
212 000
1 204 000
2 138 000
0
478 000
1 610 000
1 622 000
871 000
864 000
157 000
699 000
1 310 000
1 100 000
691 000
442 000
463 000
1 310 000
117 / 2 / 0 / 0
117 / 3 / 0 / 0
117 / 4 / 0 / 0
117 / 5 / 0 / 0
117 / 6 / 0 / 0
117 / 8 / 0 / 0
117 / 11 / 0 / 0
117 / 15 / 0 / 0
533 000
864 000
1 155 000
1 621 000
300 000
1 795 000
518 000
118 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
533 000
864 000
1 155 000
1 621 000
300 000
1 795 000
518 000
118 000
Eierrepresentant
Strandadalsvegen 90
Strandadalsvegen 110
Strandadalsvegen 105
Strandadalsvegen 80
Strandadalsvegen 95
Solheim Ii
Strandadalsvegen 94
Strandadalsvegen 70
Strandadalsvegen 39
Strandadalsvegen 45
Strandadalsvegen 37
Håvabu
Strandadalsvegen 31
Hoff Kjell Johannes
Jensen Eva
Eide Trond Ivar
Ekerhovd Christian
Fosse Laila Margrete
Statens Vegvesen Region Ve
Statens Vegvesen Region Ve
Lihaug Nils Einar
Fosshagen Frode
Eide Liv Berit Bru
Eide Helge
Skogasel Oddvar
Ditmarsen Per Ørjan
Håbrekke Lars
Berge Lilliann Skogesal
Håbrekke Lars
Hougsnæs Ingebjørg
Berge Tor
Håbrekke Torleiv
Håbrekke Siv
Håbrekke Torleiv
Håbrekke Tor
Opplysningsvesenets Fond
Eiendom
Strandadalsvegen 25
Strandadalsvegen 56
Strandadalsvegen 60
Skåte
Vasshaugen
Strandadalsvegen 21
Strandadalsvegen 27
Kjobergsvegen
Eide Liv Sigrid Almås
Berge Per
Fugleberg Kjell Martin
Linge Bjørn Tormod
Eide Hans Christian
Brakestad Oddvar
Almås Eva
Brakestad Johan Dødsbu
Brekkevegen 80
Haukåsvegen 230
Haukåsvegen 48
Fossvegen 20
Brekkevegen 35
Fylkesveg 127
Fylkesveg 127
Haukåsvegen 240
Fossvegen 29
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 543
Ingen
2 236
Ingen
6 597
Ingen
7 196
Ingen
5 551
Ingen
4 431 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
742 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
4 214
Ingen
7 483
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
1 673
§ 5 h delvis landbruk
5 635
§ 5 h delvis landbruk
5 677
Ingen
3 048
§ 5 h delvis landbruk
3 024
Ingen
549
Ingen
2 446
Ingen
4 585
Ingen
3 850
§ 5 h delvis landbruk
2 418
§ 5 h delvis landbruk
1 547
Ingen
1 620
Ingen
4 585
§ 7 b bygningar med
historisk verde
1 865
§ 5 h delvis landbruk
3 024
Ingen
4 042
Ingen
5 673
Ingen
1 050
Ingen
6 282
Ingen
1 813
Ingen
413
Ingen
Side 218
Adresse
Strandadalsvegen 64
Strandadalsvegen 33
Eierrepresentant
Iden Johnny
Haukås Marie
Antvedt Anne Guri Berge
Strandadalsvegen 44
Bergo Sjur M Aarebrot
Strandadalsvegen 66
Helland Irene Aase
Strandebarmsvegen 238 Berge Tove Beathe
Strandebarmsvegen 249 Håbrekke Odin Sekkingstad
Strandebarmsvegen 245 Berge Vidar
Strandebarmsvegen 220 Berge Hild Mary
Strandebarmsvegen 242 Kvarekvål Marit Klette
Strandebarmsvegen 260 Berge Oddbjørn
Strandebarmsvegen 186 Berge Sigbjørn
Strandebarmsvegen 179 Berge Hanna K
Strandebarmsvegen 212 Berge Arild
Strandebarmsvegen 171 Berge Håvard
Strandebarmsvegen 207 Berge Marit
Strandebarmsvegen 215 Berge Håkon
Myrvandg
Berge Arild
Strandebarmsvegen 222 Tangerås Inge
Strandebarmsvegen 206 Berge Håvard
STRANDEBARMSVEGE Berge Tove Beathe
N 224
Strandebarmsvegen 228 Jorem Ida
Strandebarmsvegen 234 Antvedt Ingse Juell
Soltun
Antvedt Elin Juell
Strandebarmsvegen 185 Berge Sigbjørn
Hjellen
Riise Odd Helge
Strandebarmsvegen 204 Valen Randi Wilmann
Skoltanaustet
Jorem Ida
Strandebarmsvegen 211 Vik Hans Gunnar
Strandebarmsvegen 248 Kvam Kyrkjelege Fellesråd
Strandebarmsvegen 194 Knutsen Bjarte Ingjald
117 / 17 / 0 / 0
117 / 19 / 0 / 0
117 / 20 / 0 / 0
117 / 22 / 0 / 0
117 / 23 / 0 / 0
118 / 1 / 0 / 0
118 / 2 / 0 / 0
118 / 5 / 0 / 0
118 / 6 / 0 / 0
118 / 7 / 0 / 0
118 / 8 / 0 / 0
118 / 12 / 0 / 0
118 / 13 / 0 / 0
118 / 14 / 0 / 0
118 / 18 / 0 / 0
118 / 19 / 0 / 0
118 / 23 / 0 / 0
118 / 25 / 0 / 0
118 / 26 / 0 / 0
118 / 27 / 0 / 0
118 / 29 / 0 / 0
Takst
1 663 000
1 089 000
300 000
1 843 000
290 000
610 000
534 000
997 000
1 517 000
795 000
315 000
471 000
625 000
797 000
952 000
610 000
1 345 000
64 000
1 385 000
1 068 000
354 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 663 000
1 089 000
300 000
1 843 000
290 000
610 000
534 000
997 000
1 517 000
795 000
315 000
471 000
625 000
797 000
952 000
610 000
1 345 000
64 000
1 385 000
1 068 000
354 000
118 / 31 / 0 / 0
118 / 32 / 0 / 0
118 / 33 / 0 / 0
118 / 34 / 0 / 0
118 / 36 / 0 / 0
118 / 37 / 0 / 0
118 / 38 / 0 / 0
118 / 39 / 0 / 0
118 / 40 / 0 / 0
118 / 41 / 0 / 0
991 000
346 000
202 000
553 000
38 000
1 011 000
103 000
996 000
936 000
1 119 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
991 000
346 000
202 000
553 000
38 000
1 011 000
103 000
996 000
936 000
1 119 000
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 820
3 811
1 050
6 450
1 015
2 135
1 869
3 489
5 309
2 782
1 102
1 648
2 187
2 789
3 332
2 135
4 707
224
4 847
3 738
1 239
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 468
Ingen
1 211
Ingen
707
Ingen
1 935
Ingen
133
Ingen
3 538
Ingen
360
Ingen
3 486
Ingen
3 276 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 916
Ingen
Side 219
Adresse
Strandebarmsvegen 196
Strandebarmsvegen 198
Strandebarmsvegen 192
Strandebarmsvegen 190
Strandebarmsvegen 200
Kvernhusmyren 1
Strandebarmsvegen 254
Strandebarmsvegen 226
Strandebarmsvegen 261
Strandadalsvegen 15
Øvreholmen
Kjobergbakken
Strandebarmsvegen 265
Strandadalsvegen 20
Kolhaugen 12
Kolhaugen 3
Kolhaugen 39
Kolhaugen 31
Kolhaugen 28
Kolhaugen 38
Strandebarmsvegen 286
Kolhaugen 35
Kolhaugen 40
Kolhaugen 30
Kolhaugen 25
Kolhaugen 20
Kolhaugen 41
Strandebarmsvegen 313
Strandebarmsvegen 323
Kolhaugen 16
Strandebarmsvegen 310
Eierrepresentant
Hopland Berit Marie
Kyrkjeeide Arve
Fosse Vivi Irene
Neteland Kai
Tønseth Einar
Berge Arild
Berge Arild
Urheim Harald Berge
Wiig-Andersen Einar
Haugarvoll Petter
Bjørke Jon Olav
Raknes Berit Nordset
Kollen Drift Øst As
Berge Per Helge
Lyssand Bjørn Berge
Bru Olav
Haugarvoll Vigdis Bru
Grasbekk Hege
Hauge Per Jarle
Skreien Einar
Ditmarsen Nils Erlend
Kollen Drift Øst As
Bakke Per
Berge Gustav S
Skogasel Asbjørn
Røyrvik Olav
Bru Ingvild
Brix Kjetil
Hjartnes Per
Bru Håkon
Raknes Berit Nordset
Eide Olav Eirik
Eiendom
118 / 42 / 0 / 0
118 / 43 / 0 / 0
118 / 44 / 0 / 0
118 / 45 / 0 / 0
118 / 46 / 0 / 0
118 / 47 / 0 / 0
118 / 48 / 0 / 0
118 / 50 / 0 / 0
118 / 52 / 0 / 0
119 / 1 / 0 / 0
119 / 2 / 0 / 0
119 / 3 / 0 / 0
119 / 4 / 0 / 0
119 / 5 / 0 / 0
119 / 6 / 0 / 0
119 / 7 / 0 / 0
119 / 8 / 0 / 0
119 / 9 / 0 / 0
119 / 10 / 0 / 0
119 / 12 / 0 / 0
119 / 13 / 0 / 0
119 / 14 / 0 / 0
119 / 15 / 0 / 0
119 / 16 / 0 / 0
119 / 17 / 0 / 0
119 / 18 / 0 / 0
119 / 19 / 0 / 0
119 / 23 / 0 / 0
120 / 1 / 0 / 0
120 / 2 / 0 / 0
120 / 3 / 0 / 0
120 / 4 / 0 / 0
Takst
994 000
1 155 000
532 000
386 000
399 000
240 000
215 000
1 450 000
418 000
425 000
427 000
240 000
110 000
798 000
753 000
1 812 000
1 924 000
1 359 000
1 243 000
1 677 000
1 613 000
997 000
1 200 000
1 268 000
1 510 000
1 579 000
2 154 000
363 000
421 000
351 000
656 000
324 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
994 000
1 155 000
532 000
386 000
399 000
240 000
215 000
1 450 000
418 000
425 000
427 000
240 000
110 000
798 000
753 000
1 812 000
1 924 000
1 359 000
1 243 000
1 677 000
1 613 000
997 000
1 200 000
1 268 000
1 510 000
1 579 000
2 154 000
363 000
421 000
351 000
656 000
324 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 479
4 042
1 862
1 351
1 396
840
752
5 075
1 463
1 487
1 494
840
385
2 793
2 635
6 342
6 734
4 756
4 350
5 869
5 645
6 979
4 200
4 438
5 285
5 526
7 539
1 270
1 473
1 228
2 296
1 134
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 220
Adresse
Bru Nedre
Bru Nedre
Strandebarmsvegen 327
Strandebarmsvegen 302
Strandebarmsvegen 300
Naustbakken
Strandebarmsvegen 282
Strandebarmsvegen 341
Strandebarmsvegen 342
Strandebarmsvegen 292
Strandebarmsvegen 296
Solheim
Strandebarmsvegen 337
Strandebarmsvegen 270
Strandebarmsvegen 328
Strandebarmsvegen 319
Strandebarmsvegen 331
Strandebarmsvegen 355
Strandebarmsvegen 314
Eierrepresentant
Bru Per
Hjartnes Per
Monsen Marit
Flatebø Rune
Tønseth Hanne
Arnestad Åshild
Berge Britt-elin
Tørvik Gjermund
Larsen Terje Sigvard
Torvanger Even
Steen Hansen Jarle
Dluzak Bogdan
Langesæter Laila
Gjerde Asbjørn
Bru Åshild Karin
Bjerke Grete Helene
Eide Jarle
Austgulen Anne Kjersti
Strandebarm Ungdomslag
Strandebarmsvegen 343 Tørvik Lene
Kolhaugen 27
Krauss Åse Holm Larsen
Strandebarmsvegen 358 Bru Ronny
Skolten
Skare Ole
Strandebarmsvegen 276 Strandebarm View As
Strandebarmsvegen 340 Skare Ole
Strandebarmsvegen 333 Bru Grete Karin
Strandebarmsvegen 325 Svendsen Espen
STRANDEBARMSVEGE Wigum Kaj
N 332
Strandebarmsvegen 288 Grønevik Lars Inge
Ploganeset 13
Nygård Bjarte
Strandebarmsvegen 306 Eide Peder
120 / 6 / 0 / 0
120 / 7 / 0 / 0
120 / 8 / 0 / 0
120 / 9 / 0 / 0
120 / 9 / 1 / 0
120 / 10 / 0 / 0
120 / 11 / 0 / 0
120 / 14 / 0 / 0
120 / 15 / 0 / 0
120 / 16 / 0 / 0
120 / 17 / 0 / 0
120 / 19 / 0 / 0
120 / 20 / 0 / 0
120 / 21 / 0 / 0
120 / 23 / 0 / 0
120 / 26 / 0 / 0
120 / 28 / 0 / 0
120 / 29 / 0 / 0
120 / 30 / 0 / 0
Takst
236 000
240 000
565 000
993 000
811 000
56 000
422 000
379 000
444 000
1 261 000
1 642 000
165 000
414 000
2 060 000
2 438 000
822 000
175 000
638 000
945 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 000
240 000
565 000
993 000
811 000
56 000
422 000
379 000
444 000
1 261 000
1 642 000
165 000
414 000
2 060 000
2 438 000
822 000
175 000
638 000
945 000
120 / 32 / 0 / 0
120 / 33 / 0 / 0
120 / 34 / 0 / 0
120 / 36 / 0 / 0
120 / 37 / 0 / 0
120 / 38 / 0 / 0
120 / 39 / 0 / 0
120 / 43 / 0 / 0
120 / 44 / 0 / 0
617 000
528 000
818 000
80 000
3 699 000
1 060 000
666 000
351 000
422 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 / 45 / 0 / 0
120 / 48 / 0 / 0
120 / 49 / 0 / 0
800 000 100%
1 269 000 100%
645 000 100%
0
0
0
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
826
840
1 977
3 475
2 838
196
1 477
1 326
1 554
4 413
5 747
577
1 449
7 210
8 533
2 877
612
2 233
3 307
617 000
528 000
818 000
80 000
3 699 000
1 060 000
666 000
351 000
422 000
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
2 159
1 848
2 863
280
25 893
3 710
2 331
1 228
1 477
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 b bygningar med
historisk verde
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
800 000
1 269 000
645 000
4‰
4‰
4‰
2 800
4 441
2 257
Ingen
Ingen
Ingen
Side 221
Adresse
Strandebarmsvegen 324
Ploganeset 20
Strandebarmsvegen 345
Strandebarmsvegen 322
Ploganeset 24
Ploganeset 15
Seljebakken 1
Haugatun 3
Ploganeset 26
Ploganeset 27
Ploganeset 29
Strandebarmsvegen 356
Ploganeset 12
Strandebarmsvegen 354
Ploganeset 22
Ploganeset 31
Strandebarmsvegen 334
Kolhaugen 22
Strandebarmsvegen 338
Strandebarmsvegen 336
Kolhaugen 14
Strandebarmsvegen 311
Strandebarmsvegen 401
Strandebarmsvegen 400
Ytre Tangerås 37
Ytre Tangerås 40
Ytre Tangerås 25
Eierrepresentant
Eide Peder
Breivik Helene
Berge Arne
Birkeland Berit Skare
Bru Raymond Peder
Steine Harald
Nygård Bjarte
Eide Olav Eirik
Hjartnes Torolf
Tveiten Randi
Skare Ole
Fosse Torleiv L
Berge Nils Ove
Tveiten Randi
Fivelstad Sveinung
Kjosaas Kari
Haukås Karen
Berge Håvard
Oma Bård
Årsand Olav Dødsbu
Bru Per
Holm-larsen Hans-petter
Eide Olav Eirik
Bru Annbjørg
Pettersen Thomas Utne
Ellingsen Beate
Forselius Anita
Kaarbø Torbjørn
Munch Johan Storm
Tufta Hans
Sundby Erling
Tangerås Arvid
Børsheim Ole Dødsbu
Eiendom
120 / 49 / 0 / 0
120 / 50 / 0 / 0
120 / 51 / 0 / 0
120 / 53 / 0 / 0
120 / 55 / 0 / 0
120 / 57 / 0 / 0
120 / 58 / 0 / 0
120 / 61 / 0 / 0
120 / 62 / 0 / 0
120 / 63 / 0 / 0
120 / 64 / 0 / 0
120 / 66 / 0 / 0
120 / 67 / 0 / 0
120 / 68 / 0 / 0
120 / 69 / 0 / 0
120 / 70 / 0 / 0
120 / 71 / 0 / 0
120 / 72 / 0 / 0
120 / 73 / 0 / 0
120 / 78 / 0 / 0
120 / 81 / 0 / 0
120 / 83 / 0 / 0
120 / 84 / 0 / 0
120 / 89 / 0 / 0
120 / 90 / 0 / 0
120 / 91 / 0 / 0
120 / 93 / 0 / 0
121 / 1 / 0 / 0
121 / 3 / 0 / 0
121 / 4 / 0 / 0
121 / 5 / 0 / 0
121 / 6 / 0 / 0
121 / 7 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
Fritak
645 000 100% Bunnfradrag
0
645 000 Promillesats
4‰
2 257
Ingen
481 000 100%
0
481 000
4‰
1 683
Ingen
984 000 100%
0
984 000
4‰
3 444
Ingen
868 000 100%
0
868 000
4‰
3 038
Ingen
622 000 100%
0
622 000
4‰
2 177
Ingen
608 000 100%
0
608 000
4‰
2 128
Ingen
117 000 100%
0
117 000
4‰
409
Ingen
28 000 100%
0
28 000
4‰
98
Ingen
11 000 100%
0
11 000
4‰
38
Ingen
61 000 100%
0
61 000
4‰
213
Ingen
207 000 100%
0
207 000
4‰
724
Ingen
1 264 000 100%
0
1 264 000
4‰
4 424
Ingen
1 856 000 100%
0
1 856 000
4‰
6 496
Ingen
1 594 000 100%
0
1 594 000
4‰
5 579
Ingen
842 000 100%
0
842 000
4‰
2 947
Ingen
1 171 000 100%
0
1 171 000
4‰
4 098
Ingen
626 000 100%
0
626 000
4‰
2 191
Ingen
1 633 000 100%
0
1 633 000
4‰
5 715
Ingen
1 699 000 100%
0
1 699 000
4‰
5 946
Ingen
240 000 100%
0
240 000
4‰
840
Ingen
772 000 100%
0
772 000
4‰
2 702
Ingen
386 000 100%
0
386 000
4‰
1 351
Ingen
105 000 100%
0
105 000
4‰
367
Ingen
453 000 100%
0
453 000
4‰
1 585
Ingen
1 437 000 100%
0
1 437 000
4‰
5 029 § 7 c nybygde bustadhus
403 000 100%
0
403 000
4‰
1 410
Ingen
910 000 100%
0
910 000
4‰
3 185
Ingen
884 000 100%
0
884 000
4‰
3 094
§ 5 h delvis landbruk
1 376 000 100%
0
1 376 000
4‰
4 816
Ingen
354 000 100%
0
354 000
4‰
1 416
Ingen
1 234 000 100%
0
1 234 000
4‰
4 319
§ 5 h delvis landbruk
2 173 000 100%
0
2 173 000
4‰
7 605
Ingen
1 487 000 100%
0
1 487 000
4‰
5 204
Ingen
Side 222
Adresse
Ytre Tangerås 13
Strandebarmsvegen 436
Ytre Tangerås 3
Strandebarmsvegen 386
Ytre Tangerås 36
Ytre Tangerås 20
Tangeråshagen 13
Nøstflaten
Ytre Tangerås 34
Vågen
Elvosen
Ytre Tangerås 31
Osen
Strandebarmsvegen 425
Neset
Kampen Ii
Strandebarmsvegen 430
Strandebarmsvegen 416
Ytre Tangerås 44
Sjøtomt
Brødretomten
Strandebarmsvegen 426
Liadal
Ploganeset 10
Tangeråshagen 10B
Ploganeset 7
Tangeråshagen 10A
Strandebarmsvegen 377
Tangeråshagen 6
Eierrepresentant
Tombre Olav Per
Rogdaberg Are
Tangerås Signe
Skjelnes Solveig
Brenne Ståle
Djupesland Dag
Vik Helge
Haugland Thor Gerhard
Dødsbu
Vik Helge
Tangerås Audun
Tufta Hans
Rogdaberg Are
Tangerås Olav H
Tangerås Olav H
Stave Arnt Even
Tombre Olav Per
Djupesland Dag
Flotve Håvard
Tangerås Jan
Sletvold Olav
Tangerås Signe
Hoff Øystein
Djupesland Anders
Isaksen Astrid Steen Dødsbu
Bru Åshild Karin
Lepsøe Kristoffer Friele
Sævareid Helga Dødsbu
Lepsøe Kristoffer Friele
Hardanger Trivsel Og
Nyskaping
Eide Svein
Mohn Lorentz Wesenberg
121 / 8 / 0 / 0
121 / 9 / 0 / 0
121 / 11 / 0 / 0
121 / 12 / 0 / 0
121 / 13 / 0 / 0
121 / 15 / 0 / 0
121 / 16 / 0 / 0
121 / 17 / 0 / 0
Takst
1 257 000
202 000
1 147 000
300 000
549 000
331 000
1 155 000
300 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 257 000
202 000
1 147 000
300 000
549 000
331 000
1 155 000
300 000
121 / 18 / 0 / 0
121 / 19 / 0 / 0
121 / 20 / 0 / 0
121 / 21 / 0 / 0
121 / 23 / 0 / 0
121 / 25 / 0 / 0
121 / 26 / 0 / 0
121 / 29 / 0 / 0
121 / 30 / 0 / 0
121 / 32 / 0 / 0
121 / 34 / 0 / 0
121 / 35 / 0 / 0
121 / 36 / 0 / 0
121 / 39 / 0 / 0
121 / 43 / 0 / 0
121 / 44 / 0 / 0
121 / 45 / 0 / 0
121 / 46 / 0 / 0
121 / 50 / 0 / 0
121 / 51 / 0 / 0
121 / 52 / 0 / 0
94 000
467 000
52 000
16 000
975 000
120 000
1 124 000
45 000
94 000
391 000
1 086 000
980 000
75 000
185 000
616 000
241 000
1 600 000
795 000
279 000
224 000
300 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 / 53 / 0 / 0
121 / 54 / 0 / 0
910 000 100%
1 058 000 100%
0
0
Eiendom
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 399
707
4 014
1 050
1 921
1 158
4 042
1 050
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
94 000
467 000
52 000
16 000
975 000
120 000
1 124 000
45 000
94 000
391 000
1 086 000
980 000
75 000
185 000
616 000
241 000
1 600 000
795 000
279 000
224 000
300 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
329
1 634
182
56
3 412
420
3 934
157
329
2 737
3 801
6 860
262
647
2 156
843
5 600
2 782
976
784
1 200
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
910 000
1 058 000
4‰
4‰
3 185
3 703
Ingen
Ingen
Side 223
Adresse
Tangeråshagen 6
Putten
Tangeråshagen 15
Ytre Tangerås 29
Ytre Tangerås 24
Tangeråshagen 46
Ploganeset 3
Tangeråshagen 48
Tangeråshagen 20
Tangeråshagen 22
Strandebarmsvegen 395
Tangeråshagen 8
Strandebarmsvegen 375
Tangeråshagen 44
Ytre Tangerås 27
Tangeråshagen 18
Strandebarmsvegen 390
Nausttomt
Strandebarmsvegen 435
Tangeråshagen 43
Utsikten
Mariero
Tangeråshagen 16
Ytre Tangerås 10
Skansen I
Ytre Tangerås 32
Ploganeset 8
Ytre Tangerås 14
Strandebarmsvegen 364
Strandebarmsvegen 422
Nausttomt
Ytre Tangerås 18
Tangeråslia 38
Eierrepresentant
Mohn Lorentz Wesenberg
Lepsøe Kristoffer Friele
Aase Kirsten
Skare Eva Kjersti
Tangerås Vivian
Børresen Tor
Oma Anders P
Børresen Tor
Martens Didrik Trumpy
Martens Didrik Trumpy
Matthiessen Karen
Mohn Lorentz Wesenberg
Byrkjeland Tore
Børresen Tor
Svåsand Laila Henny
Pedersen Mette M Martens
Daae Lampe Ludvig
Daae Lampe Ludvig
Trå Ingunn Rogdaberg
Snøfjell As
Tangerås Olav
Børsheim Ole Dødsbu
Mong-Hansen Astrid Chr
Skjelnes Solveig
Daae Lampe Ludvig
Tangerås Sissel
Westergård Anne Grete
Vik Terje
Olsen Else Alice
Tufta Hans
Pedersen Mette M Martens
Vik Harald
Sekanina Rino/Sekanina
Eiendom
121 / 54 / 0 / 0
121 / 55 / 0 / 0
121 / 57 / 0 / 0
121 / 58 / 0 / 0
121 / 59 / 0 / 0
121 / 60 / 0 / 0
121 / 61 / 0 / 0
121 / 62 / 0 / 0
121 / 63 / 0 / 0
121 / 64 / 0 / 0
121 / 65 / 0 / 0
121 / 66 / 0 / 0
121 / 67 / 0 / 0
121 / 68 / 0 / 0
121 / 69 / 0 / 0
121 / 70 / 0 / 0
121 / 73 / 0 / 0
121 / 74 / 0 / 0
121 / 75 / 0 / 0
121 / 76 / 0 / 0
121 / 77 / 0 / 0
121 / 78 / 0 / 0
121 / 79 / 0 / 0
121 / 80 / 0 / 0
121 / 84 / 0 / 0
121 / 86 / 0 / 0
121 / 87 / 0 / 0
121 / 88 / 0 / 0
121 / 90 / 0 / 0
121 / 91 / 0 / 0
121 / 99 / 0 / 0
121 / 100 / 0 / 0
121 / 105 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 058 000
100% Bunnfradrag
0
1 058 000 Promillesats
4‰
3 703
128 000 100%
0
128 000
4‰
448
658 000 100%
0
658 000
4‰
2 303
823 000 100%
0
823 000
4‰
2 880
1 718 000 100%
0
1 718 000
4‰
6 013
928 000 100%
0
928 000
4‰
3 248
1 869 000 100%
0
1 869 000
4‰
6 541
395 000 100%
0
395 000
4‰
1 382
1 605 000 100%
0
1 605 000
4‰
5 617
2 451 000 100%
0
2 451 000
4‰
8 578
890 000 100%
0
890 000
4‰
3 115
770 000 100%
0
770 000
4‰
2 695
896 000 100%
0
896 000
4‰
3 136
2 049 000 100%
0
2 049 000
4‰
7 171
492 000 100%
0
492 000
4‰
1 722
1 736 000 100%
0
1 736 000
4‰
6 076
1 554 000 100%
0
1 554 000
4‰
5 439
80 000 100%
0
80 000
4‰
280
1 128 000 100%
0
1 128 000
4‰
3 948
425 000 100%
0
425 000
4‰
1 487
153 000 100%
0
153 000
4‰
535
84 000 100%
0
84 000
4‰
294
1 224 000 100%
0
1 224 000
4‰
4 284
1 045 000 100%
0
1 045 000
4‰
3 657
77 000 100%
0
77 000
4‰
269
186 000 100%
0
186 000
4‰
651
429 000 100%
0
429 000
4‰
1 501
1 084 000 100%
0
1 084 000
4‰
3 794
378 000 100%
0
378 000
4‰
1 323
1 101 000 100%
0
1 101 000
4‰
3 853
15 000 100%
0
15 000
4‰
52
1 487 000 100%
0
1 487 000
4‰
5 204
1 112 000 100%
0
1 112 000
4‰
3 892
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 224
Adresse
Tangeråslia 38
Eierrepresentant
Ingunn
Lillefosse Inge Gunnar
Vik Marta
Vik Annlaug
Bru May-Britt
Berge Anne Marie B
Kyrkjeeide Jørund
Engedal Berit
Ringøy Kjell
Byrkjenes Johan
Wali Akram Adil
Tolo Kjell Ove
Berge Atle
Eide Svein
Fredheim Eigedom As
Eliassen Kjell Sture
Tangerås Jan
Tangeråslia 32
Thomassen Jørn Helmer
Tangeråslia 30
Lillefosse Kåre
Tangeråslia 28
Neteland Tore
Strandebarmsvegen 402 Aarekol Randi
Aarekol Randi
Tennebø Anne Kristine
Hernes Inger Kaarbø
Ytre Tangerås 11
Sletvold Olav
Strandebarmsvegen 393 Tangerås Anna O
Tangeråsneset 50
Kvam Kommune
Tangeråshagen 30
Mundheim Gunnar
Tangeråshagen 40
Bakke Bjarne Tangerås
Tangeråshagen 47
Solberg Mary-Anne
Tangeråshagen 45
Haugen Bjørn Fosse
TANGERÅSHAGEN 42 Oppedal Jørn Helge B
Tangeråslia 36
Tangeråslia 37
Tangeråslia 35
Tangeråslia 22
Tangeråslia 24
Tangeråslia 20
Tangeråslia 18
Tangeråslia 16
Tangeråslia 14
Tangeråslia 12
Tangeråslia 4
Tangeråslia 6
Sveinhaug 1
Tangeråshagen 5
Strandebarmsvegen 418
Eiendom
121 / 105 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
1 112 000
100% Bunnfradrag
0
1 112 000 Promillesats
4‰
3 892
121 / 106 / 0 / 0
121 / 107 / 0 / 0
121 / 108 / 0 / 0
121 / 109 / 0 / 0
121 / 110 / 0 / 0
121 / 111 / 0 / 0
121 / 112 / 0 / 0
121 / 113 / 0 / 0
121 / 114 / 0 / 0
121 / 115 / 0 / 0
121 / 116 / 0 / 0
121 / 117 / 0 / 0
121 / 120 / 0 / 0
121 / 123 / 0 / 0
121 / 124 / 0 / 0
121 / 125 / 0 / 0
121 / 126 / 0 / 0
121 / 127 / 0 / 0
121 / 128 / 0 / 0
121 / 129 / 0 / 0
121 / 130 / 0 / 0
121 / 131 / 0 / 0
121 / 132 / 0 / 0
121 / 136 / 0 / 0
121 / 139 / 0 / 0
121 / 141 / 0 / 0
121 / 143 / 0 / 0
121 / 144 / 0 / 0
121 / 145 / 0 / 0
121 / 146 / 0 / 0
121 / 154 / 0 / 0
1 260 000
1 306 000
1 659 000
1 380 000
1 693 000
1 856 000
1 156 000
1 293 000
1 081 000
1 447 000
983 000
1 014 000
64 000
3 944 000
1 154 000
34 000
1 107 000
1 456 000
1 717 000
1 421 000
152 000
160 000
182 000
1 057 000
989 000
0
1 342 000
1 490 000
1 425 000
1 340 000
875 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260 000
1 306 000
1 659 000
1 380 000
1 693 000
1 856 000
1 156 000
1 293 000
1 081 000
1 447 000
983 000
1 014 000
64 000
3 944 000
1 154 000
34 000
1 107 000
1 456 000
1 717 000
1 421 000
152 000
160 000
182 000
1 057 000
989 000
0
1 342 000
1 490 000
1 425 000
1 340 000
875 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 410
4 571
5 806
4 830
5 925
6 496
4 046
4 525
3 783
5 064
3 440
3 549
224
27 608
4 039
119
3 874
5 096
6 009
4 973
532
560
637
3 699
3 461
0
4 697
5 215
4 987
4 690
3 500
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 d kommunen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Side 225
Adresse
Tangeråshagen 11F
Tangeråshagen 11E
Tangeråshagen 11D
Tangeråshagen 11C
Tangeråshagen 11B
Tangeråshagen 11A
Tangeråshagen 29A
Tangeråshagen 29B
Tangeråshagen 29C
Tangeråshagen 37
Tangeråshagen 39
Tangeråshagen 9A
Tangeråshagen 9B
Tangeråshagen 9C
Tangeråshagen 9D
Strandebarmsvegen 428
Tangeråsneset 18
Strandebarmsvegen 424
Ytre Tangerås 42
Strandebarmsvegen 367
Strandebarmsvegen 439
Grøningsvegen 57
Strandebarmsvegen 431
Grøningsvegen 61
Strandebarmsvegen 429
Grøningsvegen 31
Bøen
Skogheim
Eierrepresentant
Solberg Roald
Bjørke Johannes
Tørvik Tor Leiv
Leth Gunnlaug
Bjørke Stig Arne
Handal Torill
Skogesal Kirsten Helene
Sangolt Asbjørn
Øvrehus Terje
Skogvoll Gro Baldersheim
Neteland Kristian
Mundheim Borgny
Kaarbø Tonje
Øye Jon
Tordal Ruth Tora
Martens Didrik Trumpy
Haugland Thor Gerhard
Dødsbu
Thorbjørnsen Martin
Strandebarm Idrettslag
Klungland Norunn
Tangerås Tove Kambo
Haugland Tor Ivar
Mohn Trond
Rogdaberg Marit
Lid Linda
Rogdaberg Are
Lid Linda
Skogvoll Jan Ø Flemmen
Kolltveit Bård O
Kolltveit Bård O
Kolltveit Inger
121 / 156 / 0 / 1
121 / 156 / 0 / 2
121 / 156 / 0 / 3
121 / 156 / 0 / 4
121 / 156 / 0 / 5
121 / 156 / 0 / 6
121 / 156 / 0 / 7
121 / 156 / 0 / 8
121 / 156 / 0 / 9
121 / 157 / 0 / 1
121 / 157 / 0 / 2
121 / 158 / 0 / 1
121 / 158 / 0 / 2
121 / 158 / 0 / 3
121 / 158 / 0 / 4
121 / 159 / 0 / 0
121 / 160 / 0 / 0
Takst
746 000
746 000
746 000
746 000
688 000
746 000
755 000
755 000
755 000
1 022 000
1 022 000
757 000
757 000
757 000
757 000
185 000
182 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
746 000
746 000
746 000
746 000
688 000
746 000
755 000
755 000
755 000
1 022 000
1 022 000
757 000
757 000
757 000
757 000
185 000
182 000
121 / 163 / 0 / 0
121 / 164 / 0 / 0
121 / 165 / 0 / 0
121 / 167 / 0 / 0
121 / 168 / 0 / 0
121 / 169 / 0 / 0
121 / 170 / 0 / 0
122 / 1 / 0 / 0
122 / 2 / 0 / 0
122 / 3 / 0 / 0
122 / 4 / 0 / 0
122 / 5 / 0 / 0
122 / 6 / 0 / 0
122 / 7 / 0 / 0
651 000
4 261 000
527 000
947 000
118 000
3 608 000
775 000
0
1 368 000
714 000
1 699 000
328 000
300 000
167 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
651 000
4 261 000
527 000
947 000
118 000
3 608 000
775 000
0
1 368 000
714 000
1 699 000
328 000
300 000
167 000
Eiendom
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
2 611
2 611
2 611
2 611
2 408
2 611
2 642
2 642
2 642
4 088
4 088
2 649
2 649
2 649
2 649
647
637
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2 278
Ingen
29 827 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 844
Ingen
3 314
Ingen
413
Ingen
12 628
Ingen
2 712
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
5 472
Ingen
2 499
§ 5 h delvis landbruk
5 946
Ingen
1 148
Ingen
1 050
Ingen
584
Ingen
Side 226
Adresse
Grøningsvegen 22
Grøningsvegen 28
Grøningsvegen 13
Grøningsvegen 11
Strandebarmsvegen 461
Grøningsvegen 26
Strandebarmsvegen 460
Strandebarmsvegen 459
Strandebarmsvegen 495
Grøningsvegen 16
Rytlekroen
Strandebarmsvegen 485
Strandebarmsvegen 462
Naustneset I
Naustneset Ii
Naustneset Iii
Naustneset Iv
Strandebarmsvegen 456
Strandebarmsvegen 470
Strandebarmsvegen 479
Strandebarmsvegen 481
Strandebarmsvegen 427
Nyland
Svanestrand
Strandebarmsvegen 482
Strandebarmsvegen 465
Strandebarmsvegen 492
Strandebarmsvegen 474
Strandebarmsvegen 525
Eierrepresentant
Kolltveit Oddvar
Riise Odd Helge
Kolltveit Bård O
Riise Johannes L
Riise Jan Konrad
Riise Jan Konrad
Riise Odd Helge
Rise Edvin
Svåsand Laila Henny
Baptistmenigheten I Bg
Bru Lars O
Elvebakk Gerd Ruth
Bru Lars O
Johnsen Anders
Svåsand Laila Henny
Svåsand Laila Henny
Johnsen Mia
Kolltveit Bård O
Lid Linda
Bergtun Lillian
Hjertholm Lasse Steinar
Kolltveit Inger
Rise Sissel Karin
Riise Odd Helge
Bergtun Lillian
Foss Svein Ivar Dahle
Rise Kåre
Bergtun Lillian
Berge Kjell Hermann
Åsheim Karl/Rise Åse
Kvithyll Anny
Løken Ragnhild
Eiendom
122 / 8 / 0 / 0
122 / 9 / 0 / 0
122 / 11 / 0 / 0
123 / 1 / 0 / 0
123 / 2 / 0 / 0
123 / 2 / 0 / 0
123 / 3 / 0 / 0
123 / 4 / 0 / 0
123 / 5 / 0 / 0
123 / 6 / 0 / 0
123 / 9 / 0 / 0
123 / 11 / 0 / 0
123 / 12 / 0 / 0
123 / 14 / 0 / 0
123 / 15 / 0 / 0
123 / 16 / 0 / 0
123 / 17 / 0 / 0
123 / 18 / 0 / 0
123 / 19 / 0 / 0
123 / 20 / 0 / 0
123 / 21 / 0 / 0
123 / 24 / 0 / 0
123 / 25 / 0 / 0
123 / 26 / 0 / 0
123 / 27 / 0 / 0
123 / 28 / 0 / 0
123 / 29 / 0 / 0
123 / 30 / 0 / 0
123 / 31 / 0 / 0
123 / 32 / 0 / 0
123 / 35 / 0 / 0
124 / 1 / 0 / 0
Takst
1 314 000
300 000
51 000
419 000
1 090 000
0
2 039 000
893 000
90 000
184 000
1 020 000
580 000
300 000
844 000
116 000
242 000
40 000
54 000
41 000
694 000
1 330 000
571 000
988 000
272 000
300 000
183 000
1 868 000
1 554 000
1 139 000
1 638 000
153 000
624 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 314 000
300 000
51 000
419 000
1 090 000
0
2 039 000
893 000
90 000
184 000
1 020 000
580 000
300 000
844 000
116 000
242 000
40 000
54 000
41 000
694 000
1 330 000
571 000
988 000
272 000
300 000
183 000
1 868 000
1 554 000
1 139 000
1 638 000
153 000
624 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
4 599
Ingen
1 050
Ingen
178
Ingen
1 466
§ 5 h delvis landbruk
3 815
Ingen
0
Ingen
7 136
Ingen
3 125
Ingen
315
Ingen
644 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
3 570
Ingen
2 030
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
2 954
Ingen
406
Ingen
847
Ingen
140
Ingen
189
Ingen
143
Ingen
2 429
Ingen
4 655
Ingen
1 998
Ingen
3 458
Ingen
952
Ingen
1 050
Ingen
640
Ingen
6 538
Ingen
5 439
Ingen
3 986
Ingen
5 733
Ingen
535
Ingen
2 184
§ 5 h delvis landbruk
Side 227
Adresse
Grøningsvegen 78
Strandebarmsvegen 496
Grøningsvegen 74
Strandebarmsvegen 516
Strandebarmsvegen 497
Strandebarmsvegen 501
Strandebarmsvegen 513
Jonsbu
Strandebarmsvegen 511
Strandebarmsvegen 508
Opheim
Strandebarmsvegen 498
Strandebarmsvegen 517
Strandebarmsvegen 521
Grøningsvegen 70
Hatlelid
Rytle
Eierrepresentant
Skogesal Egil
Riise Ivar
Mundheim Ivar
Flotve Haldis
Austbø Egil Normann
Skogvoll Tor Kristian
Østensen Lars Ingmar
Austbø Egil Normann
Samuelsen Jan
Børsheim Bedehus
Riise Ivar
Riise Per
Berge Borgny
Stranden Sofie
Arnøy Rune
Løken Odd
Bru Lars O
Djupesland Anders
Strandebarmsvegen 494 Riise Per
Grøttveit Liv Litlere
STRANDEBARMSVEGE Skogvoll Torbjørn
N 515
Berge Borgny
Oma Hildegunn
Oma Hildegunn
Litlere Arnhild
Svåsand Kristina Pile
Grøningsvegen 74
Sælid Kenneth Bang
Flotve Øyvind
Strandebarmsvegen 547 Børsheim Johannes
Skogseide
Strandebarmsvegen 535 Mundheim Ivar
Strandebarmsvegen 533 Fosse Benedicte
Eiendom
Takst
124 / 2 / 0 / 0
124 / 3 / 0 / 0
124 / 4 / 0 / 0
124 / 5 / 0 / 0
124 / 6 / 0 / 0
124 / 7 / 0 / 0
124 / 9 / 0 / 0
124 / 10 / 0 / 0
124 / 13 / 0 / 0
124 / 14 / 0 / 0
124 / 15 / 0 / 0
124 / 16 / 0 / 0
124 / 17 / 0 / 0
124 / 19 / 0 / 0
124 / 20 / 0 / 0
124 / 21 / 0 / 0
124 / 23 / 0 / 0
124 / 25 / 0 / 0
124 / 26 / 0 / 0
124 / 27 / 0 / 0
124 / 28 / 0 / 0
2 060 000
765 000
224 000
1 285 000
884 000
2 065 000
1 184 000
106 000
1 044 000
510 000
300 000
69 000
1 066 000
771 000
746 000
165 000
214 000
300 000
1 032 000
132 000
1 243 000
124 / 29 / 0 / 0
124 / 30 / 0 / 0
124 / 31 / 0 / 0
124 / 32 / 0 / 0
124 / 33 / 0 / 0
124 / 34 / 0 / 0
124 / 35 / 0 / 0
125 / 1 / 0 / 0
89 000
153 000
198 000
74 000
300 000
951 000
14 000
723 000
125 / 2 / 0 / 0
125 / 3 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 060 000
765 000
224 000
1 285 000
884 000
2 065 000
1 184 000
106 000
1 044 000
510 000
300 000
69 000
1 066 000
771 000
746 000
165 000
214 000
300 000
1 032 000
132 000
1 243 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
587 000 100%
357 000 100%
0
0
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7 210
Ingen
2 677
Ingen
896
Ingen
4 497
§ 5 h delvis landbruk
3 094
Ingen
7 227
§ 5 h delvis landbruk
4 144
Ingen
371
Ingen
3 654
Ingen
1 785 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
1 050
Ingen
241
Ingen
3 731
Ingen
2 698
Ingen
2 611
Ingen
577
Ingen
749
Ingen
1 050
Ingen
3 612
Ingen
462
Ingen
4 350 § 7 c nybygde bustadhus
89 000
153 000
198 000
74 000
300 000
951 000
14 000
723 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
311
535
693
259
1 050
3 328
49
2 530
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
587 000
357 000
4‰
4‰
2 054
1 249
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 228
Adresse
Eierrepresentant
Fosse Benedicte
Strandebarmsvegen 538 Djupesland Dag
Strandebarmsvegen 555 Bakke Lars K
Strandebarmsvegen 553 Tolås Gjert Asle
Strandebarmsvegen 551 Helle Gunnar
Haugabråt
Børsheim Johannes
Skogseide
Strandebarmsvegen 537 Kristiansen Frode
STRANDEBARMSVEGE Børsheim Hans Arne Og
N 545
Anne
Strandebarmsvegen 527 Sælemyr Eirik
Strandebarmsvegen 531 Mundheim Hermod
Strandebarmsvegen 541 Børsheim Johannes
Skogseide
Strandebarmsvegen 529 Alm Anita Mundheim
Lundarheim
Tolås Kristi Børsheim
Vetlehagen 1
Mundheim Hermod
Strandebarmsvegen 536 Djupesland Trond
Strandebarmsvegen 573 Steine Oddvar
Strandebarmsvegen 561 Tveit Jens
Eikjeneset 4
Tveit Olaug Marie
Strandebarmsvegen 570 Østensen Torfinn Eindride
Strandebarmsvegen 575 Rise Ingegjerd
Børsheimsholmen
Paulsen Geir Atle
Eikjeneset 13
Aksnes Else Marie
Strandebarmsvegen 565 Mundheim Magne Helge
Fagerheim
Tveit Jens
Eikjeneset 28
Eikeneset As
Fredheim
Mundheim Magne Helge
Strandebarmsvegen 567 Steine Jorunn Marta
Strandebarmsvegen 557 Kvåle Endre
Eikjeneset 2
Fosse Aslaug M
Strandebarmsvegen 574 Svåsand Stig Bremerthun
Flaten
Østensen Svein Meidell
Eiendom
125 / 3 / 0 / 0
125 / 4 / 0 / 0
125 / 7 / 0 / 0
125 / 9 / 0 / 0
125 / 10 / 0 / 0
125 / 12 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Takst
357 000 100% Bunnfradrag
0
357 000 Promillesats
4‰
1 249
653 000 100%
0
653 000
4‰
2 285
1 408 000 100%
0
1 408 000
4‰
4 928
73 000 100%
0
73 000
4‰
255
1 245 000 100%
0
1 245 000
4‰
4 357
0 100%
0
0
4‰
0
125 / 13 / 0 / 0
125 / 14 / 0 / 0
609 000 100%
1 538 000 100%
0
0
609 000
1 538 000
4‰
4‰
2 131
5 383
Ingen
Ingen
125 / 16 / 0 / 0
125 / 19 / 0 / 0
125 / 20 / 0 / 0
946 000 100%
1 021 000 100%
829 000 100%
0
0
0
946 000
1 021 000
829 000
4‰
4‰
4‰
3 311
3 573
2 901
Ingen
Ingen
Ingen
125 / 22 / 0 / 0
125 / 23 / 0 / 0
125 / 27 / 0 / 0
125 / 29 / 0 / 0
126 / 1 / 0 / 0
126 / 2 / 0 / 0
126 / 4 / 0 / 0
126 / 6 / 0 / 0
126 / 7 / 0 / 0
126 / 10 / 0 / 0
126 / 11 / 0 / 0
126 / 12 / 0 / 0
126 / 15 / 0 / 0
126 / 16 / 0 / 0
126 / 18 / 0 / 0
126 / 22 / 0 / 0
126 / 25 / 0 / 0
126 / 26 / 0 / 0
126 / 27 / 0 / 0
126 / 31 / 0 / 0
907 000
84 000
10 000
810 000
441 000
1 161 000
552 000
1 122 000
648 000
316 000
1 217 000
639 000
0
2 953 000
0
861 000
51 000
632 000
1 019 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
907 000
84 000
10 000
810 000
441 000
1 161 000
552 000
1 122 000
648 000
316 000
1 217 000
639 000
0
2 953 000
0
861 000
51 000
632 000
1 019 000
70 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
3 174
294
35
2 835
1 543
4 063
1 932
3 927
2 268
1 106
4 259
2 236
0
10 335
0
3 013
178
2 212
3 566
245
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 229
Adresse
Flaten
Eikjeneset 15
Eikjeneset 8
Lambadalen 12
Lambadalen 14
Strandebarmsvegen 596
Strandebarmsvegen 582
Strandebarmsvegen 583
Eierrepresentant
Østensen Svein Meidell
Østensen Svein Meidell
Sørheim Kirsten
Engevik Terje Håvard
Bakke Johannes Skaar
Berge Hans Petter
Engevik Ann Marie
Sjursæther Asbjørn H Og
Agnes
Strandebarmsvegen 576 Aase Ingrid
Lambadalen 15
Ditmarsen Roald Steen
Strandebarmsvegen 598 Skeie Geir Olve
Børsheimsholmen Midtre Mundheim Per Øyvind
Strandebarmsvegen 600 Rosenlund Rita
STRANDEBARMSVEGE Aase Ingrid
N 576
Strandebarmsvegen 579 Seim Einar
Strandebarmsvegen 585 Dysvik Ingrid
Strandebarmsvegen 599 Aase Terje
Skogly Ii
Odfjell Bente
Sørholm
Vik May-Britt
Strandebarmsvegen 586 Kørner Per Og Sonja Elise
Lambadalen 5
Haugsvær Hans
Fritun
Odfjell Fredrik Dødsbu
Strandebarmsvegen 603 Lillebergen Ola
Strandebarmsvegen 629 Hess Fredrik August Dødsbu
Strandebarmsvegen 660 Nestaas Unni Margrethe
Strandebarmsvegen 650 Franke Shirley Jean
Strandebarmsvegen 690 Hafsås Vegard Vik
Strandebarmsvegen 590 Thorstenson Arne
Folkevang C
Berge Kari Solveig
Strandebarmsvegen 594 Aarseth Kari Louise
Strandebarmsvegen 691 Rygg Hans Kristian
Eiendom
126 / 31 / 0 / 0
126 / 32 / 0 / 0
126 / 34 / 0 / 0
127 / 1 / 0 / 0
127 / 3 / 0 / 0
127 / 4 / 0 / 0
127 / 5 / 0 / 0
127 / 6 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Takst
70 000 100% Bunnfradrag
0
70 000 Promillesats
4‰
1 244 000 100%
0
1 244 000
4‰
1 029 000 100%
0
1 029 000
4‰
667 000 100%
0
667 000
4‰
674 000 100%
0
674 000
4‰
823 000 100%
0
823 000
4‰
2 300 000 100%
0
2 300 000
4‰
1 378 000 100%
0
1 378 000
4‰
127 / 7 / 0 / 0
127 / 8 / 0 / 0
127 / 9 / 0 / 0
127 / 10 / 0 / 0
127 / 14 / 0 / 0
127 / 15 / 0 / 0
300 000
1 318 000
2 167 000
431 000
3 330 000
1 738 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
300 000
1 318 000
2 167 000
431 000
3 330 000
1 738 000
127 / 16 / 0 / 0
127 / 17 / 0 / 0
127 / 18 / 0 / 0
127 / 19 / 0 / 0
127 / 23 / 0 / 0
127 / 25 / 0 / 0
127 / 26 / 0 / 0
127 / 27 / 0 / 0
127 / 28 / 0 / 0
127 / 29 / 0 / 0
127 / 30 / 0 / 0
127 / 32 / 0 / 0
127 / 35 / 0 / 0
127 / 36 / 0 / 0
127 / 37 / 0 / 0
127 / 38 / 0 / 0
127 / 39 / 0 / 0
1 379 000
1 085 000
1 195 000
300 000
1 163 000
2 117 000
743 000
585 000
1 223 000
403 000
2 422 000
472 000
1 435 000
1 081 000
183 000
958 000
1 330 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 379 000
1 085 000
1 195 000
300 000
1 163 000
2 117 000
743 000
585 000
1 223 000
403 000
2 422 000
472 000
1 435 000
1 081 000
183 000
958 000
1 330 000
Skatt
245
4 354
3 601
2 334
2 359
2 880
8 050
4 823
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 050
4 613
7 584
1 508
11 655
6 083
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4 826
3 797
4 182
1 050
4 070
7 409
2 600
2 047
4 280
1 410
8 477
1 652
5 022
3 783
640
3 353
4 655
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 230
Adresse
Strandebarmsvegen 588
Strandebarmsvegen 638
Strandebarmsvegen 636
Trollebu 3
Strandebarmsvegen 634
Sjøtun I
Strandebarmsvegen 595
Strandebarmsvegen 651
Strandebarmsvegen 614
Margitbu
Strandebarmsvegen 648
Strandebarmsvegen 657
Strandebarmsvegen 655
Parsell Nr 3
Strandebarmsvegen 653
Strandebarmsvegen 584
Strandebarmsvegen 689
Strandebarmsvegen 644
Trollebu 4
Strandebarmsvegen 649
Strandebarmsvegen 642
Sælsteinen
Eierrepresentant
Sandvik Leif Gunnar
Galtung Robert
Hjartnes Bjørn
Mugaas Else Marie
Øijorden Kjell
Lægreid Lars
Bakke Johannes Skaar
Oen Frøydis Nytveit
Harkestad Britt
Mugaas Else Marie
Seim Marit Heidi
Melstveit Gunnar
Oma Borgny Karin
Oma Borgny Karin
Engevik Terje Håvard
Svåsand Willy
Flotve Håvard
Paulsen Kristine Eikeland
Moen Edit
Gauteplass Johanna K
Djupesland Anders
Engevik Ann Marie
Mugaas Else Marie
Strandebarmsvegen 580 Svåsand Elisabeth
Strandebarmsvegen 578 Svåsand Elisabeth
Svåsand Elisabeth
Svåsand Elisabeth
Lambadalen 104
Lammedal Mette
Lambadalen 115
Mundheim Turid
Lambadalen 105
Heradstveit Harald
Lambadalen 95
Riise Knut
Lambadalen 91
Lammedal Harald
Eiendom
127 / 40 / 0 / 0
127 / 41 / 0 / 0
127 / 42 / 0 / 0
127 / 43 / 0 / 0
127 / 45 / 0 / 0
127 / 46 / 0 / 0
127 / 47 / 0 / 0
127 / 49 / 0 / 0
127 / 50 / 0 / 0
127 / 51 / 0 / 0
127 / 52 / 0 / 0
127 / 54 / 0 / 0
127 / 55 / 0 / 0
127 / 56 / 0 / 0
127 / 57 / 0 / 0
127 / 58 / 0 / 0
127 / 59 / 0 / 0
127 / 60 / 0 / 0
127 / 61 / 0 / 0
127 / 62 / 0 / 0
127 / 63 / 0 / 0
127 / 64 / 0 / 0
127 / 67 / 0 / 0
127 / 68 / 0 / 0
127 / 69 / 0 / 0
127 / 70 / 0 / 0
127 / 71 / 0 / 0
128 / 1 / 0 / 0
128 / 2 / 0 / 0
128 / 3 / 0 / 0
128 / 5 / 0 / 0
128 / 6 / 0 / 0
Takst
988 000
1 509 000
1 417 000
110 000
873 000
105 000
1 044 000
678 000
1 075 000
760 000
1 242 000
1 500 000
2 035 000
275 000
2 958 000
1 132 000
1 939 000
1 888 000
109 000
2 425 000
1 429 000
419 000
50 000
1 754 000
3 078 000
83 000
75 000
618 000
640 000
620 000
688 000
547 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988 000
1 509 000
1 417 000
110 000
873 000
105 000
1 044 000
678 000
1 075 000
760 000
1 242 000
1 500 000
2 035 000
275 000
2 958 000
1 132 000
1 939 000
1 888 000
109 000
2 425 000
1 429 000
419 000
50 000
1 754 000
3 078 000
83 000
75 000
618 000
640 000
620 000
688 000
547 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
3 458
5 281
4 959
385
3 055
367
3 654
2 373
3 762
2 660
4 347
5 250
7 122
962
10 353
3 962
6 786
6 608
381
8 487
5 001
1 466
175
6 139
10 773
290
262
2 163
2 240
2 170
2 408
1 914
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Side 231
Adresse
Omavegen 40
Omavegen 44
Strand
Omavegen 80
Omavegen 90
Båtavika 24
Båtavika 30
Båtavika 20
Båtavika 5
Oma-Åse 180
Oma-Åse 190
Oma-Åse 169
Oma-Åse 165
Oma-Åse 150
Oma-Åse 159
Oma-Åse 30
Oma-Åse 33
Vonheim
Litlanes
Elvetun
Vetlehaugen
Oma-Åse 40
Oma-Åse 29
Oma-Åse 5
Omavegen 139
Oma-Åse 3
Omavegen 148
Omaholmen
Omavegen 125
Omavegen 123
Omavegen 149
Eierrepresentant
Aase Hallgeir
Breievne Anne Lise
Aase Hallgeir
Berge Soldal Alis M
Fosse Trude
Bråthun Kjell Maskin
Hardanger Fiskeforedling As
Kjellmi As
Kjellmi As
Måge Eigedom As
Måge John Olav
Tveitnes Lars
Gjerde Turid
Tveitnes Magne
Måge Simon
Måge Kåre
Riise Ørjan
Nygård Endre
Dysvik Eirik
Traa Knut Geir
Oma Arne
Dysvik Eirik
Kjosås Lars
Nygård Gunnvald
Rognehaug Nils Erlend Oma
Oma Annhild
Oma Arne
Fossåen John Ivar
Landsvik Anlaug
Seljestad Leif Ivar
Oma Lars Håkon
Alvestad Sverre
Eiendom
129 / 1 / 0 / 0
129 / 2 / 0 / 0
129 / 3 / 0 / 0
129 / 4 / 0 / 0
129 / 7 / 0 / 0
129 / 10 / 0 / 0
129 / 11 / 0 / 0
129 / 12 / 0 / 0
129 / 14 / 0 / 0
129 / 15 / 0 / 0
130 / 1 / 0 / 0
130 / 2 / 0 / 0
130 / 3 / 0 / 0
130 / 6 / 0 / 0
130 / 7 / 0 / 0
130 / 8 / 0 / 0
131 / 1 / 0 / 0
131 / 2 / 0 / 0
131 / 6 / 0 / 0
131 / 9 / 0 / 0
131 / 10 / 0 / 0
131 / 11 / 0 / 0
131 / 15 / 0 / 0
131 / 16 / 0 / 0
132 / 1 / 0 / 0
132 / 2 / 0 / 0
132 / 3 / 0 / 0
132 / 4 / 0 / 0
132 / 5 / 0 / 0
132 / 6 / 0 / 0
132 / 7 / 0 / 0
132 / 8 / 0 / 0
Takst
1 538 000
718 000
0
842 000
1 189 000
1 850 000
7 528 000
574 000
320 000
598 000
1 107 000
566 000
963 000
1 401 000
976 000
1 081 000
1 228 000
621 000
51 000
21 000
27 000
72 000
1 517 000
1 135 000
858 000
648 000
746 000
1 472 000
518 000
1 379 000
1 241 000
796 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 538 000
718 000
0
842 000
1 189 000
1 850 000
7 528 000
574 000
320 000
598 000
1 107 000
566 000
963 000
1 401 000
976 000
1 081 000
1 228 000
621 000
51 000
21 000
27 000
72 000
1 517 000
1 135 000
858 000
648 000
746 000
1 472 000
518 000
1 379 000
1 241 000
796 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
7‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
5 383
2 513
0
2 947
4 161
12 950
52 696
4 018
1 120
4 186
3 874
2 264
3 370
4 903
3 416
3 783
4 298
2 173
178
73
94
252
5 309
3 972
3 003
2 268
2 611
5 152
1 813
4 826
4 343
2 786
Fritak
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 232
Adresse
Haugen Iii
Omavegen 120
Omavegen 142
Omavegen 122
Fjordblikk
Strandheim I
Omavegen 159
Omavegen 181
Omavegen 163
Omavegen 155
Omavegen 151
Omavegen 196
Joneneset
Omavegen 208
Oma Yttre
Øiren
Omaholmen
Skåren
Oddfjell
Strand
Omavegen 215
Omavegen 195
Omavegen 195
Omavegen 174
Kollen 13
Naustvik
Kollen 25
Omavegen 190
Omavegen 179
Nyhus
Kollen 9
Omavegen 177
Eierrepresentant
Gjerde Turid
Nergård May Birgith Oma
Alvestad Eva
Oma Annhild
Oma Lars Håkon
Alvestad Sverre
Håland Hans Jakob
Mundheim Atle
Håland Hans Jakob
Oma John Kåre
Oma Ingvar
Tufta Svein Kåre
Oma John Kåre
Steffensen Einar Dan
Thorbjørnsen John Einar
Fossåen John Ivar
Landsvik Anlaug
Oma Bodil
Fjellstrand Eiendom As
Thorbjørnsen John Einar
Oma Anne Martha
Tufta O As
Tufta O As
Oma Asgeir
Espeland Stig Jarle
Oma Ingvar
Mongstad Finn Magne
Tufta Arne Ingemar
Gjerde Sandra
Mundheim Atle
Oma Lina
Oma Kjellaug J.
Eiendom
132 / 9 / 0 / 0
132 / 11 / 0 / 0
132 / 12 / 0 / 0
132 / 13 / 0 / 0
132 / 14 / 0 / 0
132 / 15 / 0 / 0
133 / 1 / 0 / 0
133 / 3 / 0 / 0
133 / 4 / 0 / 0
133 / 5 / 0 / 0
133 / 6 / 0 / 0
133 / 7 / 0 / 0
133 / 8 / 0 / 0
133 / 9 / 0 / 0
133 / 11 / 0 / 0
133 / 12 / 0 / 0
133 / 13 / 0 / 0
133 / 14 / 0 / 0
133 / 20 / 0 / 0
133 / 21 / 0 / 0
133 / 22 / 0 / 0
133 / 24 / 0 / 0
133 / 24 / 0 / 0
133 / 25 / 0 / 0
133 / 26 / 0 / 0
133 / 28 / 0 / 0
133 / 29 / 0 / 0
133 / 30 / 0 / 0
133 / 37 / 0 / 0
133 / 39 / 0 / 0
133 / 44 / 0 / 0
133 / 45 / 0 / 0
Takst
148 000
1 162 000
1 122 000
1 174 000
145 000
319 000
0
392 000
948 000
531 000
490 000
824 000
63 000
171 000
171 000
300 000
300 000
107 000
40 000 000
83 000
838 000
1 897 000
3 010 000
2 115 000
842 000
9 000
867 000
145 000
789 000
88 000
1 254 000
1 042 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 000
1 162 000
1 122 000
1 174 000
145 000
319 000
0
392 000
948 000
531 000
490 000
824 000
63 000
171 000
171 000
300 000
300 000
107 000
40 000 000
83 000
838 000
1 897 000
3 010 000
2 115 000
842 000
9 000
867 000
145 000
789 000
88 000
1 254 000
1 042 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
518
4 067
3 927
4 109
507
1 116
0
1 372
3 318
1 858
1 715
2 884
220
598
598
1 050
1 050
374
280 000
290
2 933
13 279
10 535
7 402
2 947
31
3 034
507
2 761
308
4 389
3 647
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 233
Adresse
Kollen 11
Omavegen 150
Gjerdevik
Kollen 45
Kollen 43
Omavegen 176
Omavegen 223
Einebu
Porsmyra
Omavegen 167
Omavegen 169
Omavegen 171
Omavegen 210
Solbakken 1
Sponaflekken
Omavegen 188
Miklabu
Kollen 31
Kollen 21
Kollen 23
Kollen 5
Solstad 2
Kollen 7
Kollen 33
Kollen 37
Kollen 39
Kollen 51
Kollen 52
Kollen 46
Omavegen 229
Kollen 27
Kollen 29
Eierrepresentant
Lie Anders
Oma Ingvar
Oma Sverre Hallstein
Fosse Knut
Tungesvik Lars O
Johansen Margunn W
Oma Sverre Hallstein
Sandal Eli Oma
Oma Sigrid Dødsbu
Håland Unn
Hegna Lill-Britt Håland
Håland Arve
Tufta Anna
Steffensen Einar Dan
Oma Sigbjørn
Tufta Olav K
Bergheim Hallgeir
Tufta Frode
Hammer Bjørn
Nernes Arvid Mikal
Neverdal Kirsten
Aksnes Unni Oma
Espeland Hans Ole
Haslum Stein
Johansen Jarle Herman
Kjosås Lars
Viken Hallstein
Pedersen Arild
Gjerstad Lars Olav
Oma Indremisjon
Hamre Torleif
Hjertaker Oddvar
Eiendom
133 / 46 / 0 / 0
133 / 47 / 0 / 0
133 / 49 / 0 / 0
133 / 50 / 0 / 0
133 / 51 / 0 / 0
133 / 53 / 0 / 0
133 / 54 / 0 / 0
133 / 55 / 0 / 0
133 / 57 / 0 / 0
133 / 58 / 0 / 0
133 / 59 / 0 / 0
133 / 60 / 0 / 0
133 / 62 / 0 / 0
133 / 63 / 0 / 0
133 / 67 / 0 / 0
133 / 68 / 0 / 0
133 / 70 / 0 / 0
133 / 73 / 0 / 0
133 / 77 / 0 / 0
133 / 78 / 0 / 0
133 / 81 / 0 / 0
133 / 84 / 0 / 0
133 / 85 / 0 / 0
133 / 86 / 0 / 0
133 / 89 / 0 / 0
133 / 90 / 0 / 0
133 / 92 / 0 / 0
133 / 93 / 0 / 0
133 / 95 / 0 / 0
133 / 96 / 0 / 0
133 / 98 / 0 / 0
133 / 99 / 0 / 0
Takst
862 000
265 000
300 000
929 000
923 000
513 000
563 000
227 000
300 000
781 000
1 005 000
913 000
198 000
19 000
112 000
1 073 000
300 000
1 385 000
1 206 000
938 000
1 426 000
79 000
1 180 000
1 690 000
1 636 000
1 580 000
1 351 000
1 210 000
1 276 000
203 000
1 120 000
1 356 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862 000
265 000
300 000
929 000
923 000
513 000
563 000
227 000
300 000
781 000
1 005 000
913 000
198 000
19 000
112 000
1 073 000
300 000
1 385 000
1 206 000
938 000
1 426 000
79 000
1 180 000
1 690 000
1 636 000
1 580 000
1 351 000
1 210 000
1 276 000
203 000
1 120 000
1 356 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
Skatt
3 017
927
1 050
3 251
3 230
1 795
1 970
794
1 050
2 733
3 517
3 195
1 386
66
392
3 755
1 050
4 847
4 221
3 752
4 991
276
4 130
5 915
5 726
5 530
4 728
4 235
4 466
1 421
3 920
4 746
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 234
Adresse
Kollen 19
KOLLEN 33
Dagtun 2
Kollen 17
Kollen 81
Kollen 77
Kollen 92
Kollen 88
Kollen 86
Kollen 70
Kollen 82
Kollen 80
Kollen 84
Kollen 75
Kollen 15
Kollen 65
Kollen 94
Kollen 1
Omavegen 155
Omavegen 281
Gjerdavegen 26
Gjerdavegen 36
Gjerdavegen 7
Gjerdavegen 13
Omavegen 283
Omavegen 241
Omavegen 277
Omavegen 271
Eierrepresentant
Traa Knut Geir
Berge Ingrid
Tufta Frode
Tufta Arne Ingemar
Mundheim Bjørn Tore
Lie Anders
Oma Lina
Myklebust Einar/Haugen
Tove
Tischer Michal Bartlomiej
Solberg Ove
Gravdal Kjetil
Gjerde Jan Tore
Thorbjørnsen John Einar
Grønning Tore Og Solveig
Oma Randi
Oma Randi
Bergheim Ole Oddgeir
Tveiten Bente Oma
Garen Jarle
Ulvenes Eirin-helen E
Tufta Frode
Oma Kraft As
Eikeland Gjertrude
Gjerstad Eivind
Gjerde Bjørnar
Lund Karsten
Gjertsen Jessie
Gjerstad Eivind
Haveland Helge
Sandal Eli Oma
Oma Bygdelag
Eiendom
Takst
133 / 100 / 0 / 0
133 / 103 / 0 / 0
133 / 112 / 0 / 0
133 / 113 / 0 / 0
133 / 120 / 0 / 0
133 / 122 / 0 / 0
133 / 124 / 0 / 0
133 / 125 / 0 / 0
1 547 000
132 000
228 000
1 598 000
1 546 000
2 019 000
2 316 000
2 375 000
133 / 126 / 0 / 0
133 / 127 / 0 / 0
133 / 128 / 0 / 0
133 / 129 / 0 / 0
133 / 130 / 0 / 0
133 / 133 / 0 / 0
133 / 135 / 0 / 0
133 / 136 / 0 / 0
133 / 137 / 0 / 0
133 / 142 / 0 / 0
133 / 146 / 0 / 0
133 / 147 / 0 / 0
133 / 148 / 0 / 0
133 / 150 / 0 / 0
134 / 1 / 0 / 0
134 / 2 / 0 / 0
134 / 4 / 0 / 0
134 / 5 / 0 / 0
134 / 6 / 0 / 0
134 / 7 / 0 / 0
134 / 8 / 0 / 0
134 / 9 / 0 / 0
134 / 13 / 0 / 0
1 167 000
1 172 000
1 277 000
1 228 000
2 563 000
1 709 000
70 000
1 190 000
1 265 000
159 000
1 183 000
1 077 000
474 000
12 830 000
1 272 000
490 000
1 059 000
854 000
883 000
0
1 215 000
781 000
915 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
1 547 000
132 000
228 000
1 598 000
1 546 000
2 019 000
2 316 000
2 375 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 167 000
1 172 000
1 277 000
1 228 000
2 563 000
1 709 000
70 000
1 190 000
1 265 000
159 000
1 183 000
1 077 000
474 000
12 830 000
1 272 000
490 000
1 059 000
854 000
883 000
0
1 215 000
781 000
915 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
5 414
462
798
5 593
5 411
7 066
8 106
8 312
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
4 084
Ingen
4 102
Ingen
4 469
Ingen
4 298
Ingen
8 970
Ingen
5 981
Ingen
245
Ingen
4 165
Ingen
4 427
Ingen
556
Ingen
4 140
Ingen
3 769
Ingen
1 659
Ingen
89 810
Ingen
4 452
§ 5 h delvis landbruk
1 715
§ 5 h delvis landbruk
3 706
§ 5 h delvis landbruk
2 989
Ingen
3 090
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
4 252
Ingen
2 733
Ingen
3 202 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
Side 235
Adresse
Gjerdaneset 23
Tuftene
Havn
Omavegen 233
Byggestad
Omavegen 244
Gjerdavegen 4
Omavegen 268
Omavegen 237
Gjerdavegen 6
Gjerdaneset 6
Omavegen 260
Gjerdaneset 12
Omavegen 266
Gjerdavegen 3
Omavegen 256
Omabu Ii
Omavegen 252
Omavegen 246
Omavegen 250
Omavegen 242
Omavegen 258
Omavegen 264
Omavegen 262B
Omavegen 262A
Gjerdavegen 9
Omavegen 275
Gjerdavegen 1
Gjerdaneset 5
Omavegen 289
Omavegen 338
Eierrepresentant
Bergheim Hallgeir
Haveland Helge
Gjertsen Jessie
Gjerstad Arne
Lund Karsten
Klubben Olav
Hagen Odd
Tufta Ole Harald
Oma Alv Geir
Hagen Jorunn
Hagen Odd
Holm Marthe
Nordheim Mariann Louise
Husnes Sandblåsing Sprøyte
Haveland Miranda
Trætteberg Alf Fasmer D
Trætteberg Gudmund
Fagerhaug Anne Sofie
Tangerås Egil
Utskot Sveinung
Tellefsen Bjørg
Høysæter Terje
Hagen Odd
Nowogrodzki Zygmunt M
Janicki Artur
Lund Karsten
Haslum Helge
Steine Aslaug Dødsbu
Gjerde Ole
Hagen Jorunn
Bruhjell Nils
Gangstø Eivind
Eiendom
134 / 14 / 0 / 0
134 / 15 / 0 / 0
134 / 17 / 0 / 0
134 / 18 / 0 / 0
134 / 19 / 0 / 0
134 / 20 / 0 / 0
134 / 23 / 0 / 0
134 / 24 / 0 / 0
134 / 27 / 0 / 0
134 / 28 / 0 / 0
134 / 30 / 0 / 0
134 / 31 / 0 / 0
134 / 32 / 0 / 0
134 / 33 / 0 / 0
134 / 34 / 0 / 0
134 / 36 / 0 / 0
134 / 38 / 0 / 0
134 / 40 / 0 / 0
134 / 41 / 0 / 0
134 / 42 / 0 / 0
134 / 44 / 0 / 0
134 / 45 / 0 / 0
134 / 46 / 0 / 0
134 / 47 / 0 / 1
134 / 47 / 0 / 2
134 / 50 / 0 / 0
134 / 51 / 0 / 0
134 / 61 / 0 / 0
134 / 63 / 0 / 0
134 / 65 / 0 / 0
135 / 1 / 0 / 0
135 / 2 / 0 / 0
Takst
3 277 000
128 000
32 000
1 124 000
147 000
2 789 000
1 451 000
1 017 000
2 466 000
683 000
2 190 000
462 000
314 000
723 000
880 000
648 000
234 000
1 171 000
992 000
995 000
1 022 000
896 000
1 233 000
768 000
768 000
996 000
1 937 000
178 000
1 690 000
666 000
371 000
1 367 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 277 000
128 000
32 000
1 124 000
147 000
2 789 000
1 451 000
1 017 000
2 466 000
683 000
2 190 000
462 000
314 000
723 000
880 000
648 000
234 000
1 171 000
992 000
995 000
1 022 000
896 000
1 233 000
768 000
768 000
996 000
1 937 000
178 000
1 690 000
666 000
371 000
1 367 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
Skatt
11 469
448
112
3 934
514
9 761
5 078
3 559
8 631
2 390
7 665
1 617
1 099
2 530
3 080
2 268
819
4 098
3 472
3 482
3 577
3 136
4 315
2 688
2 688
3 486
6 779
623
5 915
4 662
1 298
4 784
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 236
Adresse
Solheim
Omavegen 320
Omavegen 293
Omavegen 410
Omavegen 470
Omavegen 430
Omavegen 399
Omavegen 390
Vikane
Mundheimsvegen 18
Kvile
Nonhaug
Omavegen 395
Nylund
Omavegen 403
Janabu
Omavegen 480
Mundheimsvegen 16
Omavegen 392
Omavegen 476
Omavegen 396
Omavegen 472
Omavegen 393
Vikasund
Mundheimsvegen 10
Vikabu
Omavegen 394
Dysvikvegen 9
Mundheimsvegen 28
Industrihaugen
Mundheimsvegen 14
Dysvikvegen 13
Eierrepresentant
Bruhjell Erling
Espeland Frode
Moen Torhild
Dysvik Knut
Hamre Odd Terje
Bråthun Olav
Gjerde Gjertrud Dysvik
Fredheim Jan Ove
Svåsand Johnny Knut
Mo Asbjørn
Bråthun Olav
Dysvik Knut
Gjerde Gjertrud Dysvik
Gjerde Gjertrud Dysvik
Riise Kjell
Bråthun Olav
Hamre Paul
Samuelsen Asle
Fredheim Mildrid
Børven Bjarne
Fredheim Bjarte
Hamre Paul
Dysvik Hans
Svåsand Peder
Skarsten Terje Øivind
Svåsand Peder
Fredheim Jan Ove
Mo Rolf
Svåsand Johnny Knut
Hamre Torleif
Svåsand Johnny Knut
Høiland Annlaug Dysvik
Eiendom
135 / 3 / 0 / 0
135 / 4 / 0 / 0
135 / 6 / 0 / 0
136 / 1 / 0 / 0
136 / 2 / 0 / 0
136 / 3 / 0 / 0
136 / 4 / 0 / 0
136 / 6 / 0 / 0
136 / 7 / 0 / 0
136 / 9 / 0 / 0
136 / 10 / 0 / 0
136 / 11 / 0 / 0
136 / 13 / 0 / 0
136 / 14 / 0 / 0
136 / 15 / 0 / 0
136 / 16 / 0 / 0
136 / 17 / 0 / 0
136 / 18 / 0 / 0
136 / 19 / 0 / 0
136 / 20 / 0 / 0
136 / 21 / 0 / 0
136 / 25 / 0 / 0
136 / 26 / 0 / 0
136 / 27 / 0 / 0
136 / 28 / 0 / 0
136 / 29 / 0 / 0
136 / 30 / 0 / 0
136 / 31 / 0 / 0
136 / 32 / 0 / 0
136 / 34 / 0 / 0
136 / 35 / 0 / 0
136 / 36 / 0 / 0
Takst
64 000
2 024 000
1 005 000
570 000
817 000
1 410 000
274 000
482 000
314 000
684 000
158 000
0
912 000
0
1 487 000
0
784 000
1 174 000
1 474 000
117 000
758 000
907 000
1 776 000
90 000
957 000
50 000
2 354 000
999 000
1 177 000
300 000
1 663 000
975 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 000
2 024 000
1 005 000
570 000
817 000
1 410 000
274 000
482 000
314 000
684 000
158 000
0
912 000
0
1 487 000
0
784 000
1 174 000
1 474 000
117 000
758 000
907 000
1 776 000
90 000
957 000
50 000
2 354 000
999 000
1 177 000
300 000
1 663 000
975 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
224
7 084
3 517
1 995
2 859
4 935
959
1 687
1 099
2 394
553
0
3 192
0
5 204
0
2 744
4 109
5 159
409
2 653
3 174
6 216
315
3 349
175
8 239
3 496
4 119
1 050
5 820
3 412
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 237
Adresse
Omavegen 391
Mundheimsvegen 130
Liland
Mundheimsvegen 100
Mundheimsvegen 134
Lilandshaugen
Mundheimsvegen 138
Mundheimsvegen 89
Mundheimsvegen 90
Mundheimsvegen 92
Teigland
Mundheimsvegen 279
Mundheimsvegen 261
Adelstein
Teigland I
Mundheimsvegen 275
Teigland Iii
Teiglandstun
Nernesvegen 179
Nernesholmen
Nernesvegen 125
Nernesvegen 130
Nernesvegen 174
Vedaneset
Nernesvegen 123
Salbuvik 71
Salbuvik 64
Nernesvegen 24
Salbuvik 36
Nesvåg
Eierrepresentant
Skarsten Terje Øivind
Dysvik Hans
Riise Kjell
Wåtevik Erlend Jostein
Dysvik Laurits
Jordal Oddmund
Nortvedt Ragnar
Djupvik Geir
Wåtevik Erlend Jostein
Dysvik Valgjerd
Dysvik Laurits
Eilertsen Gunnar
Håland Sveinung
Osborne Pia Celine Moe
Kronhaug Finn Henrik
Berge Bjørn
Berge Håvard
Pedersen Rolf
Pedersen Gunvor T
Hagen Jorunn
Nernæs Peder
Nernæs Knut
Nernes Karsten
Uglehus Magnhild
Nernæs Asmund
Nernæs Peder
Nernes Hans-morten
Håland Sveinung
Næss Leif Magnus
Nes Kåre
Brungot Øystein
Tombre Håkon Kristian
Eiendom
136 / 40 / 0 / 0
136 / 41 / 0 / 0
136 / 43 / 0 / 0
137 / 1 / 0 / 0
137 / 2 / 0 / 0
137 / 3 / 0 / 0
137 / 4 / 0 / 0
137 / 5 / 0 / 0
137 / 6 / 0 / 0
137 / 8 / 0 / 0
137 / 10 / 0 / 0
137 / 11 / 0 / 0
138 / 1 / 0 / 0
138 / 2 / 0 / 0
138 / 3 / 0 / 0
138 / 6 / 0 / 0
138 / 7 / 0 / 0
138 / 8 / 0 / 0
138 / 9 / 0 / 0
138 / 10 / 0 / 0
139 / 1 / 0 / 0
139 / 2 / 0 / 0
139 / 3 / 0 / 0
139 / 4 / 0 / 0
139 / 5 / 0 / 0
139 / 6 / 0 / 0
139 / 7 / 0 / 0
140 / 1 / 0 / 0
140 / 2 / 0 / 0
140 / 3 / 0 / 0
140 / 4 / 0 / 0
140 / 5 / 0 / 0
Takst
60 000
150 000
1 391 000
678 000
332 000
801 000
1 038 000
150 000
862 000
529 000
704 000
496 000
0
300 000
512 000
300 000
529 000
942 000
99 000
357 000
1 213 000
296 000
1 216 000
734 000
1 041 000
0
129 000
706 000
915 000
1 705 000
584 000
811 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
150 000
1 391 000
678 000
332 000
801 000
1 038 000
150 000
862 000
529 000
704 000
496 000
0
300 000
512 000
300 000
529 000
942 000
99 000
357 000
1 213 000
296 000
1 216 000
734 000
1 041 000
0
129 000
706 000
915 000
1 705 000
584 000
811 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
210
525
4 868
2 373
1 162
2 803
3 633
525
3 017
1 851
2 464
1 736
0
1 050
1 792
1 050
1 851
3 297
346
1 249
4 245
1 036
4 256
2 569
3 643
0
451
2 471
3 202
5 967
2 044
2 838
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Side 238
Adresse
Salbuvik 38
Mundheimsvegen 450
Salbuvik 33
Salbuvik 42
Mundheimsvegen 315
Ragnhildsbu
Mundheimsvegen 319
Mundheimsvegen 460
Sjøbuvikneset
Mundheimsvegen 317
Sjøtun
Salbuvik 35
Salbuvik 69
Salbuvik 60
Salbuvik 58
Salbuvik 54
Salbuvik 52
Salbuvik 46
Salbuvik 44
Salbuvik 31
Mundheimsdalen 246
Mundheimsdalen 270
Mundheimsdalen 240
MUNDHEIMSDALEN
250
Raunebakken
Mundheimsdalen 244
Mundheimsdalen 113
Eierrepresentant
Eiendom
140 / 6 / 0 / 0
140 / 7 / 0 / 0
140 / 8 / 0 / 0
140 / 9 / 0 / 0
140 / 10 / 0 / 0
140 / 12 / 0 / 0
140 / 13 / 0 / 0
140 / 14 / 0 / 0
140 / 15 / 0 / 0
140 / 16 / 0 / 0
140 / 17 / 0 / 0
140 / 18 / 0 / 0
140 / 19 / 0 / 0
140 / 21 / 0 / 0
140 / 22 / 0 / 0
140 / 23 / 0 / 0
140 / 24 / 0 / 0
140 / 25 / 0 / 0
140 / 26 / 0 / 0
140 / 27 / 0 / 0
140 / 29 / 0 / 0
140 / 30 / 0 / 0
140 / 33 / 0 / 0
140 / 36 / 0 / 0
141 / 1 / 0 / 0
141 / 2 / 0 / 0
141 / 4 / 0 / 0
141 / 5 / 0 / 0
1 661 000
1 235 000
1 262 000
1 095 000
1 032 000
22 000
751 000
1 120 000
350 000
1 091 000
729 000
1 127 000
1 466 000
92 000
1 501 000
1 172 000
89 000
1 604 000
1 671 000
198 000
1 138 000
1 461 000
229 000
371 000
279 000
485 000
683 000
259 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 661 000
1 235 000
1 262 000
1 095 000
1 032 000
22 000
751 000
1 120 000
350 000
1 091 000
729 000
1 127 000
1 466 000
92 000
1 501 000
1 172 000
89 000
1 604 000
1 671 000
198 000
1 138 000
1 461 000
229 000
371 000
279 000
485 000
683 000
259 000
Hansen Amund Leirstein
Leirstein Jan Egil
Tveit Jarle
141 / 6 / 0 / 0
141 / 7 / 0 / 0
142 / 2 / 0 / 0
32 000 100%
932 000 100%
1 084 000 100%
0
0
0
32 000
932 000
1 084 000
Brandt Morten
Berle Roald
Kvamme Trond
Aas Ernst Gunnar
Haslum Kari
Haslum Kjell
Bergtun Tor
Svåsand Peder
Ytre Hardanger Skogeigarlag
Tangerås Åshild
Dehli Rune Alv
Håland Vigdis Johanne H
Henanger Kåre
Gravdal Steinar
Uglehus Ove Bjarte
Tombre Bjørn Malvin
Gravdal Steinar
Tombre Svein Arne
Skogseide Arvid
Skogseide Ernst Inge
Eikrem Dag Inge
Løtvedt Odd Gunnar
Håland Vigdis Johanne H
Kvamme Trond
Leirstein Jan Egil
Hansen Amund Leirstein
Leirstein Ingulf
Slettemark Jens
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
5 813
4 322
4 417
3 832
3 612
77
2 628
3 920
2 450
3 818
2 551
3 944
5 131
322
5 253
4 102
311
5 614
5 848
693
3 983
5 113
801
1 298
976
1 697
2 390
906
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
4‰
4‰
4‰
112
3 262
3 794
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Side 239
Adresse
Mundheimsdalen 107
Mundheimsdalen 103
Mundheimsdalen 275
Mundheimsdalen 119
Leite
Heimatveit
Mundheimsdalen 283
Mundheimsdalen 287
Bakken
Mundheimsdalen 95
Mundheimsdalen 123
Mundheimsdalen 93
Mundheimsdalen 99
Mundheimsvegen 555
Mundheimsdalen 40
Mundheimsvegen 563
Mundheim
Mundheimsdalen 10
MUNDHEIMSDALEN 15
Mundheimsdalen 31
Gravdalsvegen 14
Gravdalsvegen 12
Mundheimsvegen 573
Mundheimsvegen 521
Gravdalsvegen 60
Mundheimsvegen 547
Mundheimsvegen 541
Mundheimsvegen 569
Mundheimsvegen 529
Mundheimsvegen 549
Mundheimsvegen 535
Mundheimsvegen 523
Eierrepresentant
Tveit Lars Henry
Heien Harald
Vaktdal Arne
Tveit Herborg
Hansen Amund Leirstein
Heien Harald
Tvedt Ivar M
Uglehus Kjartan Tvedt
Tveit Bjørn
Torgilstveit Nils
Hilmen Aud
Torgilstveit Jan
Torgilstveit Trygve O
Mundheim Kristoffer
Teigland Ingebjørg Anne
Mundheim Anne
Haslum Stein
Kollen Drift Øst As
Mundheim Kristoffer
Mundheim Ungdomslag
Femsteinevik Geir
Femsteinevik Geir
Bergtun Anne Lise
Aarra Bjarne Harald
Mundheim Gjermund Inge
Mundheim Eiendom As
Sekse Ingegjerd
Løtvedt Birger
Biseth Pål
Monsen Preben
Torgilstveit Hans Kristian
Hauge Roald
Eiendom
142 / 3 / 0 / 0
142 / 4 / 0 / 0
142 / 5 / 0 / 0
142 / 6 / 0 / 0
142 / 8 / 0 / 0
142 / 9 / 0 / 0
142 / 10 / 0 / 0
142 / 11 / 0 / 0
142 / 12 / 0 / 0
143 / 1 / 0 / 0
143 / 2 / 0 / 0
143 / 3 / 0 / 0
143 / 5 / 0 / 0
144 / 1 / 0 / 0
144 / 2 / 0 / 0
144 / 4 / 0 / 0
144 / 8 / 0 / 0
144 / 9 / 0 / 0
144 / 12 / 0 / 0
144 / 13 / 0 / 0
144 / 17 / 0 / 0
144 / 17 / 0 / 0
144 / 18 / 0 / 0
144 / 19 / 0 / 0
144 / 21 / 0 / 0
144 / 22 / 0 / 0
144 / 24 / 0 / 0
144 / 25 / 0 / 0
144 / 26 / 0 / 0
144 / 28 / 0 / 0
144 / 29 / 0 / 0
144 / 30 / 0 / 0
Takst
564 000
254 000
349 000
300 000
0
300 000
677 000
384 000
251 000
0
300 000
694 000
865 000
1 158 000
442 000
1 187 000
102 000
884 000
374 000
1 653 000
637 000
392 000
800 000
942 000
264 000
1 732 000
849 000
1 016 000
897 000
886 000
532 000
713 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564 000
254 000
349 000
300 000
0
300 000
677 000
384 000
251 000
0
300 000
694 000
865 000
1 158 000
442 000
1 187 000
102 000
884 000
374 000
1 653 000
637 000
392 000
800 000
942 000
264 000
1 732 000
849 000
1 016 000
897 000
886 000
532 000
713 000
Promillesats
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
Skatt
Fritak
1 974
§ 5 h delvis landbruk
889
§ 5 h delvis landbruk
1 221
§ 5 h delvis landbruk
1 050
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
2 369
Ingen
1 344
Ingen
878
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
1 050
Ingen
2 429
§ 5 h delvis landbruk
3 027
Ingen
4 053
§ 5 h delvis landbruk
1 547
§ 5 h delvis landbruk
4 154
§ 5 h delvis landbruk
357
Ingen
6 188
Ingen
1 309
§ 5 h delvis landbruk
5 785 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 229
Ingen
1 372
Ingen
2 800
Ingen
3 297
Ingen
924
Ingen
6 062
Ingen
2 971
Ingen
3 556
Ingen
3 139
Ingen
3 101
Ingen
1 862
Ingen
2 495
Ingen
Side 240
Adresse
Mundheimsvegen 575
Mundheimsvegen 579
Mundheimsvegen 527
Mundheimsvegen 543
Mundheimsdalen 15
Mundheimsvegen 525
Elvebakken I
Mundheimsvegen 571
Mundheimsdalen 3
Mundheimsdalen 5
Mundheim
Gravdalsvegen 193
Gravdalsvegen 195
Gravdalsvegen 252
Gravdalsvegen 199
Gravdalsvegen 149
Gravdalsvegen 250
Gravdalsvegen 150
Gravdalsvegen 120
Gravdalsvegen 116
Gravdalsvegen 100
Gravdalsvegen 90
Gravdalsvegen 126
Gravdalsvegen 140
Gravdalsvegen 160
Gravdalsvegen 156
Gravdalsvegen 158
Gravdalsvegen 162
Tomt Nr 12
Tomt Nr 13
Eierrepresentant
Tveit Gunn Elisabet
Mundheim Bjarne
Hansen Bjørn Kjetil
Paulauskas Tomas
Mundheim Kristoffer
Siksnius Egidijus
Mundheim Kristoffer
Mundheim Peter
Næss Eva
Uglehus Dagny Ottilie
Dødsbu
Mundheim Kristoffer
Hima Kraft As
Andersen Linda Furhovde
Furhovde Steinar
Håland Olav Dødsbu
Ekerhovd Sissel
Leirstein Eva
Froestad Lars og Anne
Margrete
Tørvik Tor Leiv
Hydle Olav
Skjervheim Bjarne
Tveit Anne Margrethe
Klausen Elin Irene
Vikøyr Ove Helge
Foseid Dag
Brekke Per Inge
Solhaug Bjørn Inge
Havås Vigdis
Sædal Tore
Sandven Bård A
Leirstein Linda
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530 000
312 000
621 000
854 000
0
601 000
21 000
642 000
778 000
586 000
144 / 52 / 0 / 0
144 / 55 / 0 / 0
145 / 1 / 0 / 0
145 / 2 / 0 / 0
145 / 3 / 0 / 0
145 / 4 / 0 / 0
145 / 5 / 0 / 0
145 / 7 / 0 / 0
6 000
8 239 000
981 000
388 000
969 000
608 000
892 000
427 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
145 / 8 / 0 / 0
145 / 9 / 0 / 0
145 / 10 / 0 / 0
145 / 11 / 0 / 0
145 / 12 / 0 / 0
145 / 13 / 0 / 0
145 / 14 / 0 / 0
145 / 15 / 0 / 0
145 / 16 / 0 / 0
145 / 17 / 0 / 0
145 / 18 / 0 / 0
145 / 19 / 0 / 0
145 / 20 / 0 / 0
518 000
665 000
869 000
1 108 000
696 000
619 000
623 000
709 000
486 000
533 000
799 000
106 000
147 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 / 31 / 0 / 0
144 / 32 / 0 / 0
144 / 35 / 0 / 0
144 / 36 / 0 / 0
144 / 37 / 0 / 0
144 / 41 / 0 / 0
144 / 43 / 0 / 0
144 / 44 / 0 / 0
144 / 45 / 0 / 0
144 / 47 / 0 / 0
530 000
312 000
621 000
854 000
0
601 000
21 000
642 000
778 000
586 000
Promillesats
Skatt
Fritak
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 855
1 092
2 173
2 989
0
2 103
73
2 247
2 723
2 051
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
6 000
8 239 000
981 000
388 000
969 000
608 000
892 000
427 000
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
21
57 673
3 924
1 358
3 391
2 128
3 122
1 494
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
§ 5 h delvis landbruk
§ 5 h delvis landbruk
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
518 000
665 000
869 000
1 108 000
696 000
619 000
623 000
709 000
486 000
533 000
799 000
106 000
147 000
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
1 813
2 327
3 041
3 878
2 436
2 166
2 180
2 481
1 701
1 865
2 796
371
514
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 241
Adresse
Tomt Nr 13
Gravdalsvegen 142
Eikely
Gravdalsvegen 168
Gravdalsvegen 172
Gravdalsvegen 170
Gravdalsvegen 174
Gravdalsvegen 178
Gravdalsvegen 180
Gravdalsvegen 176
Tomt Nr 8
Gravdalsvegen 184
Gravdalsvegen 190
Gravdalsvegen 186
Gravdalsvegen 188B
Gravdalsvegen 151
Gravdalsvegen 188A
Gravdalsvegen 254
Gravdalsgrenda 21
Gravdalsgrenda 48
Gravdalsgrenda 43
Gravdalsvegen 323
Gravdalsvegen 339
Gravdalsvegen 396
Gravdalsvegen 386
Gravdal Koppergruber
Lenvikteigen
Nordvik
Gravdalsgrenda 45
Gravdalsvegen 382
Gravdalsvegen 345
Gravdalsvegen 362
Eierrepresentant
Leirstein Linda
Magerøy Einar
Luneng Irene
Bryn Torgeir
Engeland Helge G
Nijs Dirk Martin
Skjelvik Tommy
Grindheim Vidar
Kløve Ottar
Rolland Willy Ottar
Eide John Geir
Knudsen Olav
Ystanes Eldbjørg
Saue Arne
Byrkjeland Martin Rune
Hæggernes Terje
Leirstein Eva
Nedkvitne Jan
Håland Jan
Nordtveit Magnhild K
Eikeland Johannes
Gravdal Vermund
Gravdal Leif
Gravdal Vilhelm
Tveit Herleif
Gravdal Hans Martin
Eikeland Johannes
Gravdal Vilhelm
Gravdal Hans Martin
Eikeland William
Gravdal Bernhard
Duen Misjonsforening
Gjeraker Kåre Magne
Eiendom
145 / 20 / 0 / 0
145 / 21 / 0 / 0
145 / 22 / 0 / 0
145 / 23 / 0 / 0
145 / 24 / 0 / 0
145 / 25 / 0 / 0
145 / 26 / 0 / 0
145 / 27 / 0 / 0
145 / 28 / 0 / 0
145 / 29 / 0 / 0
145 / 30 / 0 / 0
145 / 31 / 0 / 0
145 / 32 / 0 / 0
145 / 33 / 0 / 0
145 / 34 / 0 / 0
145 / 36 / 0 / 0
145 / 40 / 0 / 0
145 / 41 / 0 / 0
145 / 42 / 0 / 0
146 / 1 / 0 / 0
146 / 2 / 0 / 0
146 / 3 / 0 / 0
146 / 4 / 0 / 0
146 / 6 / 0 / 0
146 / 7 / 0 / 0
146 / 9 / 0 / 0
146 / 10 / 0 / 0
146 / 11 / 0 / 0
146 / 12 / 0 / 0
146 / 13 / 0 / 0
146 / 14 / 0 / 0
146 / 15 / 0 / 0
146 / 16 / 0 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Takst
147 000 100% Bunnfradrag
0
147 000 Promillesats
4‰
699 000 100%
0
699 000
4‰
839 000 100%
0
839 000
4‰
780 000 100%
0
780 000
4‰
765 000 100%
0
765 000
4‰
817 000 100%
0
817 000
4‰
965 000 100%
0
965 000
4‰
261 000 100%
0
261 000
4‰
808 000 100%
0
808 000
4‰
583 000 100%
0
583 000
4‰
1 064 000 100%
0
1 064 000
4‰
756 000 100%
0
756 000
4‰
397 000 100%
0
397 000
4‰
745 000 100%
0
745 000
4‰
1 015 000 100%
0
1 015 000
4‰
1 587 000 100%
0
1 587 000
4‰
51 000 100%
0
51 000
4‰
904 000 100%
0
904 000
4‰
892 000 100%
0
892 000
4‰
498 000 100%
0
498 000
4‰
720 000 100%
0
720 000
4‰
444 000 100%
0
444 000
4‰
810 000 100%
0
810 000
4‰
1 558 000 100%
0
1 558 000
4‰
1 717 000 100%
0
1 717 000
4‰
2 808 000 100%
0
2 808 000
4‰
0 100%
0
0
4‰
0 100%
0
0
4‰
50 000 100%
0
50 000
4‰
515 000 100%
0
515 000
4‰
885 000 100%
0
885 000
4‰
492 000 100%
0
492 000
4‰
598 000 100%
0
598 000
4‰
Skatt
Fritak
514
Ingen
2 446
Ingen
2 936
Ingen
2 730
Ingen
2 677
Ingen
2 859
Ingen
3 377
Ingen
913
Ingen
2 828
Ingen
2 040
Ingen
3 724
Ingen
2 646
Ingen
1 389
Ingen
2 607
Ingen
3 552
Ingen
5 554
Ingen
178
Ingen
3 164
Ingen
3 122
Ingen
1 743
§ 5 h delvis landbruk
2 520
§ 5 h delvis landbruk
1 554
§ 5 h delvis landbruk
2 835
Ingen
6 232
§ 5 h delvis landbruk
6 009
Ingen
9 828
Ingen
0
§ 5 h delvis landbruk
0
§ 5 h delvis landbruk
175
Ingen
1 802
Ingen
3 097
Ingen
1 722 § 7 a ålmenn-nyttige føremål
2 093
Ingen
Side 242
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Bjølvo Kraftverk
Elkem Bjølvefossen
Bkk Produksjon As
Bkk Nett As
Statnett Sf
Tombre Fiskeanlegg
Statkraft Energi As
Elkem As, Bjølvefossen
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 12
Gravdalsvegen 320
Gravdalsvegen 376
Gravdalsvegen 388
Gravdalsvegen 374
Gravdalsvegen 372
Gravdalsvegen 325
Vassneset
Gravdalsvegen 366
Gravdalsvegen 370
Neslund
Gravdalsvegen 500
Nesjafjæra
Gravdal Steinar
Mo Stig
Bru Ingrid
Kolle Ingunn Gravdal
Gjerstad Lars Olav
Gravdal Steinar
Gravdal Gunnar Torleiv
Steine Arnlaug
Gjerstad Asbjørg
Tveit Gunn Elisabet
Lingalaks As
Mo Stig
Hardanger Byggsenter As
Gravdal Hans Martin
Gravdalsvegen 340
Nordtveit Magnhild K
Gravdalsvegen 342
Eikeland Mogens
Kvam Kraftverk As
Kvamnet As
Telenor Mobil As
Netcom Asa
Kvinnherad Energi As
Bkk Fiber As
Statnett Sf
Telenor Norge As
Kraftanlegg Kvam herad Statkraft Energi As
146 / 17 / 0 / 0
146 / 18 / 0 / 0
146 / 19 / 0 / 0
146 / 20 / 0 / 0
146 / 21 / 0 / 0
146 / 22 / 0 / 0
146 / 23 / 0 / 0
146 / 24 / 0 / 0
146 / 25 / 0 / 0
146 / 27 / 0 / 0
146 / 33 / 0 / 0
146 / 34 / 0 / 0
146 / 35 / 0 / 0
146 / 36 / 0 / 0
146 / 39 / 0 / 0
146 / 40 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
999 / 999 / 0 / 0
Takst
3 814 000
430 000
205 000
729 000
813 000
1 489 000
223 000
780 000
754 000
50 000
27 728 000
55 000
465 000
150 000
0
2 274 000
30 367 000
6 000 000
1 800 000
910 000
7 810 000
6 470 000
277 544 000
20 080 000
1 259 369 00
0
69 592 000
43 300 000
44 170 000
5 030 000
28 570 000
135 000 000
Skattenivå
Grunnlag
Bunnfradrag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
3 814 000
0
430 000
0
205 000
0
729 000
0
813 000
0
1 489 000
0
223 000
0
780 000
0
754 000
0
50 000
0
27 728 000
0
55 000
0
465 000
0
150 000
0
0
0
2 274 000
0
30 367 000
0
6 000 000
0
1 800 000
0
910 000
0
7 810 000
0
6 470 000
0
277 544 000
0
20 080 000
0 1 259 369 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
69 592 000
43 300 000
44 170 000
5 030 000
28 570 000
135 000 000
Promillesats
Skatt
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
4‰
4‰
4‰
4‰
4‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
26 698
1 505
717
2 551
2 845
5 211
780
2 730
2 639
175
194 096
192
1 627
525
0
7 959
212 569
42 000
12 600
6 370
54 670
45 290
1 942 808
140 560
8 815 583
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
7‰
487 144
303 100
309 190
35 210
199 990
945 000
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
§ 7 c nybygde bustadhus
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 243

Benzer belgeler

XC EUROPEAN 2015-2016 (1)

XC EUROPEAN 2015-2016 (1) XC EUROPEAN RESULTS 2015.2016 (1) BELGIUM Mol (Belgium), 1.11.2015 Men Senior (9,2 Kms) 1 Alex Kibet (ken) 27.41; 2 Isaac Kimeli (ken) 28.33; 3 Andreas Vojta (aut) 28.35; 4 Thomas De Bock 28.45; 5 ...

Detaylı

List of Participants

List of Participants Nansen International Enviromental and Remote Sensing Center

Detaylı