uğur_mwo_20_kullanma kılavuzu

Transkript

uğur_mwo_20_kullanma kılavuzu
MĐKRODALGA FIRIN
KOMBĐ IZGARA
Türkçe Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu
Marka = UĞUR
Model = UĞUR MWO 20
Değerli Müşterimiz
Yeni almış olduğunuz cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.Burada cihazınızın kurulması,kullanılması ve temizliği ile
ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.
Bu kılavuzu kendiniz için ve sizden sonra cihazı kullanacak olan kişiler için lütfen saklayınız.
Bu kılavuzu cihazı sizden başka kullanacak olanlara okuması için veriniz ve okuyup anladığından emin olunuz.
Eğer siz veya çalışanınız kullanma kılavuzunda anlamadığı bir bölüm var ise lütfen UĞUR-Yetkili servisine başvurunuz.
Cihazınız PCB,PCT;asbest,formaldehit,kadminyum ve kullanıcıya zarar veren maddeler içermemektedir.
.
Kılavuzun kullanımı ile ilgili bilgiler
Resimler, bölümdeki durumuna göre numaralandırılmıştır.(örnek: Resim.3 gibi)
Önemli bilgiler resimli yazılar ile belirtilmiştir.
Çalışma ve kullanım sırasında kullanıcı için tehlike oluşturan konuları simgeler.
Çalışma ve kullanım sırasında cihazınıza gelebilecek bir hasarı simgeler.
Kullanım için gerekli ve önemli olan konuları simgeler.
Taşıma için açıklama
Lütfen taşıma sırasında oluşabilecek bir hasar için kontrol ediniz.Eğer cihazınızda bir hasar tespit ettiyseniz hemen satıcınıza yada UĞUR-Yetkili
servisine başvurunuz.
2
Đçindekiler
Bölüm Konu
Sayfa
1 Doğru Kullanım Açıklamaları
4
2 Güvenlik Uyarıları
4
3 Cihaz Tanımı ve Teknik Özellikleri
7
4 Kurulum
9
5 Çalıştırma
10
6 Temizlik
12
7 Arızalar ve Çözümleri
13
8 Elektriksel Diyagram
13
9 Servis Noktaları
14
3
1 Doğru kullanım için açıklamalar
ASIRI MIKRODALGA ENERJISINE MARUZ KALMA OLASILIGINA KARSI ÖNLEMLER
- Bu fırını kapısı açıkken çalıştırmayı denemeniz, mikrodalga enerjisine zararlı bir şekilde maruz kalmanıza neden olabilir. Güvenlik
kilitlerinin bozulmaması veya kurcalanmaması gerekir.
- Fırının ön yüzü ile kapısı arasına herhangi bir nesne koymayın veya kapatma yüzeylerinde kir ya da temizlik maddesi
kalıntılarının birikmesini engelleyiniz
- UYARI: Kapı veya kapı contaları zarar görürse, fırın, uzman bir kişi tarafından onarılana kadar çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz temiz bir durumda tutulmazsa, yüzeyi bozulabilir ve cihazın ömrünü etkileyerek tehlikeli bir duruma yol açabilir.
2 Güvenlik Uyarıları
Bu kılavuzda adı geçen cihaz uluslararası güvenlik normlarına göre kontrol edilerek üretilmiştir.
Tehlikesiz ve güvenli bir şekilde kullanım için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekir.
•
Fırınınız 230 volta ayarlıdır. Model tipine göre fişli olan tiplerde,prizinizin cihazınızın çalışması için uygun olup olmadığını kontrol
ediniz.
•
Fırınınız 16 amperlik sigorta şalteri ile kullanınız.
•
Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz.Topraklama yapılmadan kullanım halindeortaya
çıkabilecek kullanım sorumlu olmayacaktır.
•
Besleme kablosu hasar görmüş ise değişimi mutlaka bu konuda ehliyetli bir elektrikçiye yada UĞUR yetkili servisine yaptırınız.
•
Cihazınızın çalışması sırasında elektriksel bağlantıda bir şüpheniz varsa lütfen yetkili servisi arayınız.
•
Cihazınızın fişini çıkarırken daima fişin kafasından tutarak çekiniz.Asla kablosundan tutup çekmeyiniz.
•
Bu kılavuzda yazmayan hiçbir dış koruma kapağını sökmeyiniz.Sökülmesi neticesinde hayati tehlike arz eden
bölümlere ulaşabilirsiniz.
•
Şebekenizdeki elektriksel dalgalanmalardan dolayı besleme kablosunda hasar meydana gelmişse derhal fişinizi prizden
çıkarınız.
•
Temizlemek için asla basınçlı su kullanmayınız.Basınçlı elektriksel bölgelere zarar verebilir.
•
Elektriksel konularda asla kendiniz uğraşmayın.Unutmayın GÜVENLĐK her şeyden önemlidir.
•
Hasar görmüş bir cihazı (örnek:taşıma hasarı) asla fişe takıp çalıştırmayınız.Mutlaka yetkili servise haber veriniz.
•
Elektriksel parçaların değişimi mutlaka bu konuda ehliyetli bir personel tarafından yapılmalıdır.
•
Satın almış olduğunuz cihaz,fiziksel (görsel,işitsel) veya zihinsel engelliler,çocuklar ve deneyim,bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından,güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.Çocuklar ürün kullanırken gözetim altında
bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
•
Fırını, içi boş iken çalıştırmayınız. Fırına zarar verebilirsiniz. Fırını denemek istiyorsanız içine bir bardak su koyunuz. Su,
mikrodalga enerjisini emecek ve fırın zarar görmeyecektir.
•
Fırın kapağı contası veya menteşeleri hasarlı, şebeke kordonu veya takıldığı priz hasar görmüş, fırın yere düşürülmüş veya
ürününüz hasarlı ise çalıştırmayınız.
•
Fırınınızı çalıştırmadan önce kapağının düzgün bir şekilde kapalı olduğunu kontrol ediniz. Kapak kilit güvenliği sayesinde
ürününüz kapağı açıkken çalışmayacak ve pişirme işlemi kapak açıldığında sona erecektir. Ön kapak kilit sistemleri
kurcalanmamalı ve devre dışı bırakılmamalıdır. Ön kapak kilit sistemlerinin devre dışı bırakılması durumunda, ürünü kapağı
açıkken çalıştırmak mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza sebep olabilir.
•
Fırınınızı çalıştırmadan önce döner cam tepsi ve döner halkanın yerine oturduğundan emin olunuz. Tüm pişirme/ısıtma
işlemlerinizde mutlaka döner cam tepsiyi kullanınız.
•
Fırınınızın devrilmesini önlemek için tezgahtan minimum 8 cm içeriye koyunuz. Yeterli hava akımının sağlanabilmesi için fırının
üst kısmında en az 30 cm, arka kısmında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
•
Ürününüzü mutlaka UĞUR Yetkili Servisi’ne tamir ettiriniz. Kendiniz tamir etmeyiniz.
•
Đçerisinde metal (gümüş,altın vb.) olan seramikleri kullanmayınız. Yemek paketlerinin üzerindeki metal tel ambalaj bağlarını
mutlaka çıkartınız. Fırına girecek metal parçalar elektrik sıçraması yapabilir, bu da ciddi hasarlara sebep olabilir.
4
elektriksel
•
Mikrodalga fırınınızı, kabuklu veya kabuksuz, çırpılmamış yumurtaları pişirmek veya tekrar ısıtmak için kullanmayınız. Patates,
elma veya bunlar gibi meyve ve sebzeleri pişirmeden önce, kabuğunu mutlaka delin.
•
Mikrodalga ile pişirme işlemi için kağıt tahta ve plastik gibi maddeler kullanıyorsanız, fırının başından ayrılmayınız. Kağıt ve tahta
benzeri maddeler yanabilir, plastik maddeler de eriyebilir. Fanlı Fırın, Izgara ve kombine pişirmelerde bu malzemelerden yapılmış
kapları kullanmayınız.
•
Fırın ön yüzü ile kapak arasına herhangi bir nesne koymayınız. Tam kapanmayı engelleyen kağıt havlu, peçete, vb. cisimler
varsa fırınınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Kapak ile fırın gövdesinin temas ettiği yüzeyler üzerinde kir, deterjan artığı birikmesine
izin vermeyiniz.
•
Fırını konserve gibi hava geçirmez kaplarda saklanan yiyecek ve karbonatlı içecekleri ısıtmak için kullanmayınız. içerde oluşacak
basınç nedeniyle kapağı açarken hasar ya da patlama meydana gelebilir.
•
Fırının yanlarını hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık tutunuz. Hava girişinin veya çıkışının engellenmesi, fırının zarar
görmesine ve fırınınızın iyi pişirememesine yol açabilir. Mikrodalga fırının düzenli hava akımını sağlayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olunuz.
•
Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden olabilirsiniz.
•
Ürününüzü giysi ya da mutfak havlularınızı kurutmak için kullanmayınız. Giyecekleriniz çok ısıtıldığında alev alabilir veya
kömürleşebilir.
•
Yağ sıcaklığını kontrol edemeyeceğinizden dolayı fırınınızı yağlı kızartma yapmak için kullanmayınız.
•
Biberon içindeki bebek mamalarını veya içeceklerini ısıttıktan sonra ve bebeğinize yedirmeden önce çalkalayınız ve sıcaklığını
kontrol ediniz. Biberon içindeki ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmış olacak, haşlanma veya yanma riski önlenecektir. Isıtma öncesi
biberon kapağını ve memesini çıkarınız.
•
Yemeğinizi pişirmeden veya defrost yapmadan önce plastik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin pişirilmesi
için özel naylon streç film ile kaplanmış olması gerekebilir.
•
Mikrodalga fırınlarda kullanım amacı ile özel tasarlanmış torbalar olmadıkça, fırını mısır patlatmak için kullanmayın.
•
Yeniden dönüşümlü kağıtları kullanmayınız. Çünkü bu kağıtların içinde elektrik sıçramasına sebep olabilecek parçacıklar
bulunabilir.
•
Fırınınızın fişini kablosundan tutarak çıkartmayınız. Kabloya verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile
sonuçlanabilir. Şebeke kablosu veya fişi zarar görmüş ise fırını çalıştırmayınız. Elektrik kablosunu fırının ısınan bölümleriyle
temas ettirmeyiniz.
•
Mikrodalga Fırınınızda su gibi sıvıları ısıtırken taşmasını engellemek için;
1. Ağzı dar veya kapalı kaplar kullanmayınız.
2. Aşırı ısıtmayınız.
3. Kabı mikrodalga fırına koymadan önce içerisindeki sıvıyı çay kaşığı ile karıştırın ve pişirme süresinin ortasında fırın kapağını açıp
tekrar sıvıyı karıştırın. Pişirme süresince çay kaşığını kabın içinde bırakınız.
4. Çorba, sos gibi sıvılar ısıtılırken, daha henüz fokurdamadan birdenbire köpürerek kaynayabilir ve bunun sonucunda da taşabilir.
Bunları ısıtırken fırınınızın başından ayrılmayınız.
•
Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıtmayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama
yaratabilir. Bu fırın, özel olarak yiyecekleri ısıtmak ya da pişirmek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde ya da laboratuar
çalışmalarında kullanmayınız.
•
Çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına müsade etmeyiniz.
•
Pişirme işlemi bittikten sonra kaplara, fırının içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken elinizin yanmasını önlemek amacıyla fırın
eldiveni veya bez kullanınız.
•
Fırınınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde veya aşırı nemli ortamda kesinlikle kullanmayınız.
•
Fırınınızı kapalı yerlerde kullanınız. Bahçe - balkon gibi ortamda kullanmayınız.
•
Fırınınız hiç bir canlıyı kurutmak için tasarlanmamıştır.
•
Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız.
•
•
Fırınınızın şebeke kablosunun masa ya da tezgahtan aşağı sarkmamasına dikkat ediniz; fişini suya sokmayınız.
Fırını diğer ısıtma araçlarından uzakta bir yere yerleştiriniz ve nemli/buharlı ortamda kullanmayınız. iyi bir performans için fırın
tarafından emilen soğutma havası 35 dereceyi aşmamalıdır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde mutfak sıcaklığı 35 dereceyi
5
aşabileceği için fırını çalıştırmadan önce mutfağın sıcaklığını kontrol ediniz.
•
Fırını, TV, radyo ve antenden en az 2 metre uzağa yerleştiriniz. Aksi halde parazit yapabilir.
•
Đlk kullanım öncesi fırının içini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
•
Fırının içine yerleştirdiğiniz malzeme alev alırsa veya duman fark ederseniz fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırının çalışmasını
durdurunuz ve fişi prizden çekiniz ya da evdeki sigortaları çıkarınız/şalteri kapatınız.
•
Fırın kapağı açık iken kapak üzerine dayanmayınız veya çocukların asılıp sallanmalarına izin vermeyiniz. Fırının kapağı deforme
olur ve sağlıklı kapanmaz.
•
Düşük sıvı kapasiteli, çikolatalı tatlı ve unlu yiyecekler dikkatli ısıtılmalıdır.
•
Alüminyum folyo parçalarını fırınınızın iç duvarlarına 2,5 cm’den daha fazla yaklaştırmayınız.
Talimatları dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın ÖNEMLĐ GÜVENLĐK TALĐMATLARI. DĐKKATLE
OKUYUN VE DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
UYARI: Cihaz kombinasyon modunda kullanıldığında, oluşan sıcaklıklar yüzünden çocuklar fırını sadece bir yetişkin gözetiminde
kullanmalıdır;
UYARI: Kapı ve kapı contaları zarar görürse fırın, yetkili kişi tarafından onarılana kadar çalıştırılmamalıdır;
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmasına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren herhangi bir servis veya onarım
işlemini yetkili kişi dışındaki kişilerin yapması tehlikelidir;
UYARI: Sıvılar ve diğer yiyecekler, patlama tehlikesi olduğu için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır
UYARI: Çocukların, fırını başlarında biri olmadan kullanmasına, yalnızca fırını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için yeterli
talimatları verdikten ve uygunsuz kullanımın tehlikelerini kavramalarını sağladıktan sonra izin verin;
• Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan kaplar kullanın.
• Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken tutuşma olasılığından dolayı fırından gözünüzü ayırmayın;
• Duman gözlenirse cihazın düğmesini kapatın veya fişini çıkarın ve alev almasını engellemek için kapağı kapalı tutun;
• Đçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, fırından çıkarıldıktan sonra püskürerek kaynamasına neden olabilir. Bu nedenle kaplar
tutulurken dikkatli olunmalıdır;
• Yanık ihtimalini önlemek için biberon ve bebek maması kavanozlarının içindeki yiyecekler, tüketilmeden önce karıştırılmalı veya
çalkalanmalıdır ve sıcaklığı kontrol edilmelidir;
• Kabuklu yumurtalar ve çok pişmiş bütün yumurtalar mikrodalga ısıtma işlemi bittikten sonra dahi patlayabileceği için mikrodalga
fırınlarda ısıtılmamalıdır;
• Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları çıkartılmalıdır;
• Fırının temiz bir durumda tutulmaması, cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyecek ve muhtemelen tehlikeli durumlara yol açacak
yüzey bozulmalarına neden olabilir;
• Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer bir ehliyete sahip kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
• Cihaz çalışırken ulaşılabilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir
DĐKKAT !!!
Ürünün kullanım Ömrü 10 yıldır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
DĐKKAT !!!
•
•
Hiç bir şekilde üretici firmanın önermediği elektrikli bir cihazı kabin içinde veya dışında kullanmayınız. (IEC/EN 603352-89:2002)
Ürüne yapılacak servisin mutlaka konusunda uzman bir servis tarafından yapılmasını sağlayınız. (IEC/EN 60335-289:2002)
6
3 Cihaz tanımı ve Teknik Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kapı Güvenlik Kilit Sistemi
Fırın Camı
Döner Halka
Kontrol Paneli
Dalga Yönlendirici
Cam Tepsi
Izgara Isıtıcı
Kapı Açma Düğmesi
Metal Izgara
Güç Tüketimi
Çıkış
Çalışma Frekansı
Dış Ölçüler
Fırın Đç Boşluğu Boyutları
Fırın Kapasitesi
Net Ağırlık
230V~50Hz, 1200W(Mikrodalga)
1000W(Izgara)
800W
2450MHz
262mm(Y)×452mm(G)×360mm(D)
210mm(Y)×315mm(G)×329mm(D)
20Litre
12.5kg
7
Kontrol Paneli
Kontrol Paneliniz iki bölümden oluşmaktadır
1)
2)
Power (Güç) düğmesi = Pişirmenin ilk işlemidir ve pişirmenin çeşidinin
ve gücünün seçildiği yerdir.
Time (Zaman) düğmesi= Uygu pişirme süresinin seçildiği yerdir ve
azami 30 dakika seçilebilir
Mikrodalga Pişirme
Sadece mikrodalga pişirme 5 farklı güç seviyesinden oluşmaktadır. “Power”
düğmesi saat yönünde çevrilerek pişirme gücü artırılmaktadır.
Güç
Description
1
18%
Low
2
3
4
5
36%
58%
81%
100%
Defrost
Medium
M. High
High
Grill = Izgara
“Power” düğmesinin saat yönünde çevrilmesi ile yüksek mikrodalga pişirme
seviyesinden sonra ulaşılan pişirme yöntemidir. Daha çok ince kıyılmış
et,biftek, parça tavuk ve sandviç pişirmek için uygundur.
Combi=Kombine Pişirme
“Power” düğmesinin saat yönünde çevrilmesi ile “Grill” (ızgara) pişirme
seviyesinden sonra ulaşılan ve mikrodalga ile ızgara kombinasyonu pişirme
yöntemidir. Bu pişirme yönteminde Combi1,Combi2,Combi3 olmak üzere 3
farklı pişirme vardır.
Program
Combi.1
Combi.2
Combi.3
Mikrodalga Pişirme
Süresi
30%
49%
67%
8
Izgara Süresi
70%
51%
33%
Balık, patates
Omlet, fırında patates
Kümes hayvanları
4 Kurulum
Tüm ambalaj malzemesini ve aksesuarları çıkarın. Fırını ezik ve kırık kapı gibi herhangi bir hasar açısından kontrol
edin. Fırın hasarlıysa monte etmeyin.
-
Pişirme sırasında hem cam tepsi hem de döner platform halka grubu mutlaka kullanılmalıdır.
Cam tepsiyi kesinlikle altı üstüne gelecek şekilde yerleştirmeyin.
Cam tepsi kesinlikle kısıtlanmamalıdır.
Tüm gıdalar ve yemek kapları, pişirme işlemi için mutlaka cam tepsiye yerleştirilmelidir.
Cam tepsi veya döner platform halka grubu çatlar veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkeziyle temasa geçin.
4.1 Kurulum yerinin tespiti
Cihazınızı sorunsuz kullanabilmeniz için çalışacağı ortam çok önemlidir.Çalışma ortamını seçerken,
-
Cihazınızı açık havaya maruz kalacak şekilde dış ortama koymayınız.(sokak,cadde üzeri vb.)
-
Sıcaklık veren kaynakların yakınına koymayınız.(örnek:soba,kalorifer,elektrikli ısıtıcı vb.) (resim 1)
Klima hava ağızlarının karşısına ,vantilatör altlarına ve direk kapı ağızlarına koymayınız (resim. 2).
Direk güneş ışığına maruz bırakmayın Güneş ışığının cihazınızın içine gelmesi sonucu ürünlerde ısınma meydana
gelebilir.
Giriş ve/veya çıkış havalandırma kanalları için yeterince yer sağlayan bir yüzey seçin. Fırın ve yan duvarlar arasında en
az 7,5 cm boşluk gereklidir. Bir taraf açık olmalıdır.
Fırının üst kısmında en az 30 cm boşluk olmalıdır.
Fırının tabanındaki ayakları sökmeyin.
Giriş ve/veya çıkış havalandırma kanallarını kapatmayın, kapatılması fırına zarar verebilir.
Fırını radyo ve TV'den olabildiğince uzağa yerleştirin. Mikrodalga fırının çalışması radyoda ve TV alıcısında parazite
neden olabilir.
Fırını standart bir ev prizine takın. Gerilim ve frekansın, etiket üzerindeki gerilim ve frekans değerleriyle aynı olduğundan
emin olun.
UYARI: Fırını, set üstü ocak veya başka bir ısı üreten cihaz üzerine monte etmeyin. Bir ısı kaynağı üzerine monte
edildiğinde, fırın zarar görebilir ve garanti dışı kalır.
Erişilebilir yüzey, çalışma sırasında sıcak olabilir.
Bu fırın ticari maksatla kullanılmamalıdır. Bu ürün evlerde kullanılmak için tasarlanmıştır.
-
Resim. 1
Resim. 2
4.2 Elektriksel bağlantı kuralları
Cihazınızın fişini çoklu bir prize takmanız yasaktır.
(resim 9)
Kullanacağınız priz mutlaka topraklanmış olmalıdır.Ayrıca
prizin bağlı olduğu şebeke en az 16 A’lik bir sigorta ile
korunuyor olmalıdır.
resim. 8
9
Şebeke gerilimi ve frekansı cihazınızın iç kısmında bulunan
etiket bilgisinde yazan değerle aynı olmalıdır Eğer şebeke
geriliminiz belirtilen değerin çok altında veya üstünde ise
mutlaka voltaj regülatörü kullanarak istenen gerilimi
sağlayınız.Bu konuyla ilgili olarak uzman bir elektrikçiden
yardım alabilirsiniz.
Cihazınızın kablosunu geçiş yolları üzerine
koymayınız.Bu durum sizin yaralanmanıza ve
cihazınıza zarar verebilir. (resim 10)
Şebekeye bağlı olan kabloların 70°C’den daha
sıcak yüzeylere değmemesine dikkat ediniz.
resim. 9
resim. 10
5 Cihazı Çalıştırma ve Kullanma
5.1.Cihazınızı çalıştırma
Cihazınızın fişini belirtilen uygun prize yerleştiriniz.(resim 9)
resim 9
10
5.2.Cihazınızın kullanımı
1.
Cihazınızın yerleştirilmesi ve bağlantıları ile ilgili tüm talimatları yerine getirdikten sonra,
Aşağıdaki basamakları takip ediniz.
Pişireceğiniz ürünü fırına koyunuz ve kapağını kapatınız
2.
“Power” düğmesini çevirerek uygun pişirme çeşidi ve gücünü seçiniz
3.
“Timer” düğmesini kullanarak uygun pişirme süresini seçiniz
NOT: “Timer” düğmesi çevrildiği anda , fırın pişirme işlemine başlar.
UYARI: Pişirme işlemi zamanından önce bitirilmiş ve fırın kullanılmıyor ise Her zaman “TIMER” düğmesini “0” sıfır
konumunda tutunuz.
Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz maddeler
Alüminyum folyo:Yalnızca koruma. Ince kırmızı veya beyaz et parçalarının gereğinden fazla pişmesini önlemek
üzere örtülmesi için küçük düz parçalar kullanılabilir. Fol yo, fırın duvarlarına çok yakınsa kıvılcım oluşabilir. Folyo,
fırın duvarlarından en az 2,5 cm uzaklıkta olmalıdır.
Kızartma kabı: Üreticinin talimatlarına uyun. Kızartma kabının tabanı, döner platformun en az 5 mm üzerinde
olmalıdır. Yanlış kullanım, döner platformun bozulmasına neden olabilir. Yemek takımları Yalnızca mikrodalgada
kullanıma uygun olanlar. Üreticinin talimatlarına uyun. Çatlak veya yontulmuş tabakları kullanmayın.
Cam kavanozlar: Kapağını mutlaka çıkarın. Yalnızca yemekleri sıcak hale gelenek kadar ısıtmada kullanın.
Çoğu cam kavanoz ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilir.
Cam eşyalar: Yalnızca ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal bir süsü olmadığından emin olun. Çatlak veya yontulmuş
tabakları kullanmayın.
Fırın poşetleri: Üreticinin talimatlarına uyun. Metal bağcıkla kapatmayın. Buharın çıkmasına izin vermek için
yarıklar oluşturun.
Kağıt tabak ve bardaklar :Yalnızca kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının basından
ayrılmayın.
Kağıt havlular : Yeniden ısıtmak ve yağı emmek amacıyla gıdaları sarmak için kullanın. Yalnızca kısa süreli
pişirmelerde basından ayrılmadan kullanın.
Parşömen kağıdı: Sıçramayı önlemek için örtü olarak veya buharlamada ambalaj olarak kullanın.
Plastik: Yalnızca mikrodalgada kullanıma uygun olanlar. Üreticinin talimatlarına uyun. "Mikrodalgada Kullanıma
Uygundur" etiketi taşımalıdır. Bazı plastik kaplar, içindeki gıda ısındıkça yumuşar. "Pişirme poşetleri" ve sıkıca
kapatılmış plastik poşetler, paketin üzerindeki talimata uygun olarak yazılmalı, delinmeli veya havalandırmalı
olmalıdır.
Plastik ambalaj: Yalnızca mikrodalgada kullanıma uygun olanlar. Pişirme sırasında nemi tutmak için gıdayı
örtmek üzere kullanın. Plastik ambalajın gıdaya dokunmasını önleyin.
Termometreler: Yalnızca mikrodalgada kullanıma uygun olanlar (et ve seker termometreleri).
Yağlı kağıt :Sıçramayı önlemek ve nemi tutmak için örtü olarak kullanın.
Mikrodalga fırında kullanmamanız gereken maddeler
Alüminyum tepsi : Kontağa neden olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanıma uygun bir kaba aktarın.
Metal tutacaklı yemek kutuları : Kontağa neden olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanıma uygun bir kaba aktarın.
Metal veya metal islemeli mutfak aletleri: Metal, mikrodalga enerjisinin gıdaya ulaşmasını engeller. Metal isleme,
kontağa neden olabilir.
Metal bağcıklar: Kontağa ve fırında yangın çıkmasına neden olabilir.
Kağıt keseler : Fırında yangın çıkmasına neden olabilir.
Plastik sünger: Plastik sünger, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içerisindeki sıvıyı kirletebilir.
Ahşap: Ahşap, mikrodalga fırında kullanıldığında kurur, yarılabilir veya çatlayabilir.
11
6
Temizlik
Her temizlik öncesi mutlaka cihazınızın fişini prizden çıkarınız.
Temizleme ve bakım sırasında mutlaka koruma eldiveni giyiniz.Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktır.
Temizleme malzemesi olarak asla aşındırıcı ve çizici madde kullanmayınız (benzin,tiner,asit gibi yanıcı ve
parlayıcı,eritici).Yıkamak için asla akıcı ve basınçlı su kullanmayınız.
Temizlik öncesi fırınınızın fişini prizden ekiniz.
• Mikrodalga fırınınızın üzerinde ya da herhangi bir yerinde aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık telleri, pürüzlü yıkama
bezleri veya sülfür, klorür gibi aşındırıcı kimyasallar
kullanmayınız.
Dış yüzeyler
• Fırınınızın dış yüzeylerini temizlemek için önce sabunlu ve ılık suda çalkalanmış yumuşak bir bezle siliniz. Daha
sonra yine yumuşak bir bez kullanarak kurulayınız.
• Fırınınızın içindeki çalışır kısımların zarar görmesini önlemek için, suyun havalandırma ağızlarına sızmasına izin
vermeyiniz.
• Mikrodalga fırınınızın kumanda panosunu yalnızca nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
• Temizlik spreyleri ya da daha fazla miktarda sabun ve su kullanmayınız. Bunlar kumanda mekanizmasında
problemlere yol açabilirler.
• Kontrol panelini temizlerken fırının kaza ile çalışmaması için kapağı açık tutarak ıslak bir
bezle silip hemen kuru bir bezle kurulayın.
Fırının içini temiz tutunuz .Yemek parçacıkları veya dökülmüş sıvılar fırının iç duvarlarına, conta ve kapak yüzeyine
yapışır. Islak bir bezle bu dökülenleri hemen temizleyiniz.
• Kırıntılar ve dökülen yiyecekler mikrodalga enerjisini emer ve pişirme süresini uzatır. Kapak ve dış çerçevenin
arasına dökülen kırıntıları ıslak bir bezle siliniz. Dökülen yağlı parçacıkları önce sabunlu bezle, sonra da ıslak bezle
siliniz. Kapağın sıkıca kapanabilmesi için bu alanı temiz tutunuz.
• Deterjanlı temizleyicileri kullanmayınız.
• Cam tepsi elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Đç yüzeyler
Fırınınızın iç yüzeyini temizlemek için;
• Kurumuş lekeleri yumuşatmak için bir bardak su koyunuz ve 2 - 3 dakika kaynatınız.
• Đç yüzeyleri ve tavanı sabunlu yumuşak bir bezle siliniz. Yine yumuşak ve oldukça nemli bir bez ile kurulayınız.
• Fırın içindeki kokuları gidermek için, birkaç çorba kaşığı limon suyu karışımını, fırının içinde birkaç dakika kaynatınız.
• Fırının iç zeminini temizlemek için, tepsi ve halkayı çıkarınız.
• Fırını çalıştırmadan önce, döner halka ile tepsiyi yerlerine uygun şekilde takınız.
• Kapağın iç yüzeylerini temizlerken, çizici olmayan yumuşak bir sünger veya bez kullanınız.
12
7 Arızalar ve Çözümleri
Burada yazan arızalar basit arızalar ve sorunlar olup kendinizce kitapçık yardımıyla çözüm bulabileceğiniz
sorunlardır.Buradaki çözümler sizin sorununuzu çözmüyorsa mutlaka yetkili servisinize başvurunuz.
Cihazınızda uygulanacak tamir çalışmaları mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.Sizin
yapacağınız bir uygulama kendinize,çalışanınıza veya müşterinize zarar verebilir.Büyük bir sorunda
mutlaka ya UĞUR yetkili servisine yada UĞUR yetkili satıcısına başvurunuz.
Arıza
Mikrodalga fırın
TV’de parazit
yapıyor
Muhtemel Sebep
Çözüm
Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve
TV ile parazit yapabilir. Bu parazit,
mikser, elektrik süpürgesi ve elektrikli
fan gibi küçük aletlerin yaptığı
parazite benzer. Normaldir.
Düşük güçlü mikrodalga pişirme
durumunda, fırın ışığı loş yanabilir.
Los fırın ışığı
Normaldir.
Pişirme sırasında yemeklerden buhar
Kapıda buharlaşma
oluyor, havalandırma çıkabilir. Bunun büyük bölümü
havalandırma kanallarından çıkar.
kanallarından sıcak
Ancak, bir kısmı fırın kapısı gibi soğuk
hava çıkıyor
yerlerde birikebilir. Normaldir.
Buz
yapıcıda
su Su boşaltım kapağı düzgün olarak
Boşaltım kapağını sıkıca kapatınız.
kapanmamış olabilir
kaçağı var.
(1) Elektrik kablosu sıkıca
takılmamış.
Fırın çalışmıyor.
Fırın ısınmıyor
(2) Sigorta atıyor veya şalter
devreye giriyor
(3) Prizle ilgili bir sorun var.
(4) Kapı iyi kapanmamış
Prizden çıkarın. 10 saniye sonra tekrar
takın.
Sigortayı değiştirin veya şalteri sıfırlayın
(şirketimizin profesyonel ekibi
tarafından onarılmalıdır)
Prizi başka elektrikli aletlerle test edin.
Kapıyı iyice kapatın.
8 Elektriksel Diagram
13
9 SERVĐS NOKTALARI :
Güncel Yetkili Servislerimizi www.ugurservis.com adresinden takip edebilirsiniz
ĐL
ĐLÇE
ILGILI KISI
ADRES
ALAN
KODU
TELEFON 1
FAX NO
ADANA
MERKEZ
AYSU SOGUTMA SAN.TIC. AYSE PAKKUMSAL
KAYALIBAĞ MAH.ĐNÖNÜ CAD. NO:1/A SEYHAN
0322
351 16 13
ADANA
CEYHAN
CELIK SOGUTMA - NURULLAH TOKCELIK
FATIH SULTAN MEHMET MAH.AKSAM SETTĐN SOK. NO:105
0322
612 07 33
351 80 28
611 29 05
ADANA
KOZAN
GURBUZLER BOBINAJ SOGUTMA BILAL GURBUZ
CUMHURĐYET MAH. ANDIL CAD. NO:154
0322
516 04 56
515 66 72
ADANA
MERKEZ
MUSTAFA GÖK
YAVUZLAR MAH. KIŞLA CAD. NO:285/A
0322
322 02 02
324 99 90
ADANA
MERKEZ
GÖKTUĞ SOĞUTMA N. ÜMĐT GÖZÜBATIK
TÜRKOCAĞI MAH. MANĐSALI ALĐBEY CAD. NO: 16/ A
0322
359 04 46
651 11 31
ADIYAMAN
MERKEZ
ORJINAL SOGUTMA MUSTAFA OZCAKAL
YENIPINAR MAH.BUHARA CAD.NO.7
0416
216 51 15
216 51 26
725 69 37
725 69 37
ADIYAMAN
KAHTA
SEVĐM ELEKTERĐK - BEDRĐYE SEVĐM
ATATÜRK MAH. TURANLI CAD. NO:20
0416
ADIYAMAN
KAHTA
BEYAŞ EŞYA TAMĐRĐ MAHMUT BOZAN
MENDERES MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:30
0416
725 94 98
725 94 98
AFYON
MERKEZ
ÇETĐNKAYA SOĞUTMA
CUMHURĐYET MAH. HÜSEYĐN ÖĞDÜM CAD. NO:43
0272
214 05 11
214 05 11
AFYON
EMĐRDAĞ
TURGAY YILMAZ
YENĐ MAH. PTT CAD. NO:12
0272
441 29 20
442 55 50
AFYON
SANDIKLI
MEHMET CĐLA
ÇAKIR MAH. ĐLHAMĐ OKUL SOK.NO:15
0272
512 95 94
512 06 58
AFYON
DĐNAR
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ ARĐF ÖZBAL
ADLĐYE MAH. BUDAKLAR SOK. NO:10
0272
353 50 26
353 32 93
AGRI
DOGUBEYAZIT
YILDIZ TAMIRAT - ZEKI YILDIZ
AGRI CD.AKKUS SK.NO.6
0472
312 34 53
312 00 71
AGRI
MERKEZ
IHLAS SOĞUTMA-MEHEMMET DURSUN
NEVZAT GÜNGÖR CAD.NO.23
0472
215 65 79
AMASYA
SULUOVA
DUMAN TEKNIK ALI DUMAN
ORTA MAH.HACI MOLLA CD.NO:22/A
0358
417 17 80
417 29 26
AMASYA
MERKEZ
ELEKTRONĐK MAL. TAMĐRATI - BÜLENT ÖKSEL
100 EVLER MAH.PEHLĐVAN SOK.NO.4/A
0358
213 02 79
218 47 40
AMASYA
MERZIFON
ALTUNTAŞ TĐCARET-HAMĐT ALTUNTAŞ
CAMĐCEDĐT ATATÜRK CAD.ÖZEL ĐDARE ĐŞ HANI NO:Z/16 (ĐTFAĐYE ALTI)
0358
514 64 64
381 32 22 23
513 59 38
381 53 63
0312
ANKARA
KECIOREN
GOZDE TEKNIK SOG.SAN.VE TIC.LPG GAZI LTD.STI.
BURSA CAD.NO:85/G
ANKARA
SEREFLIKOCHISAR
UCLER SOGUTMA UCLER TEPE
ANKARA CAD.BELED.IS HANI N|136
0312
687 07 07
687 21 75
ANKARA
ÇANKAYA
GENERAL TEKNIK - NECDET YAGIN
ZAFERTEPE MAH.INCESU CAD.NO:76/A
0312
431 00 11
431 00 08
ANKARA
AKDERE
GUNYILDIZ TEK.SOG.SAN.TIC.LTD.STI. AHMET SEVINDI
PEYAMĐ SEFA MAH. 10. CADDE NO:15/B
0312
365 81 71
365 38 36
ANKARA
POLATLI
KAZIM KARADUMAN
CUMHURĐYET MAH.ERGENEKON CAD.NO:67/B
0312
622 80 97
622 80 97
ANKARA
NALLIHAN
ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ
YAZI MAH. ÇAKIR SOK. NO:4/1
785 54 65
785 54 65
ANTALYA
MERKEZ
SAZAK TEKNIK DURSUN SAZAK
GUNDOGDU MH.YESILIRMAK CD. SAZAK APT. NO: 197 / A
0242
325 85 99
325 85 99
ANTALYA
MANAVGAT
GÜVEN SOĞUTMA - BAHATTĐN ASLAN
ESKĐ HĐSAR MAH. 9506 SK. NO:5
0242
743 20 78
743 20 78
ANTALYA
SERĐK
BUZDOLABI TAMĐRĐ ŞEVKET EM
MERKEZ MAH TUNCERPASA CAD NO:3
0242
722 05 77
722 05 77
ANTALYA
KORKUTELI
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ SABRĐ DÖNMEZ
YENĐ MH. ANTALYA CD. TEDAS KARSISI NO: 7/ 1 A
0242
643 47 00
643 47 00
ANTALYA
FĐNĐKE
KADĐR ATAÇ
YENĐ MAH. 520 SOK. KARDELEN APT. NO:1/B
0242
855 21 20
855 21 20
ANTALYA
KEMER
YASĐN ÖZKAN KURŞUN
YENĐ MAH. DÖRTYOL CAD.NO:47/C
0242
814 30 24
814 30 24
ANTALYA
ALANYA
CAN SOĞUTMA - MEHMET SADIK KARADAĞLI
SARAY MAH. GALATASARAY CAD. NĐMET APT. NO:22 / A
0242
513 71 08
513 99 87
ANTALYA
MERKEZ
YAŞAR TEKNĐK - NAZMĐYE YAŞAR
VARLIK MAH. M.ŞAKRAK CAD. BĐLGĐN APT. NO:37 MURATPAŞA
0242
243 36 33
248 50 25
ANTALYA
KAŞ
BEYAZ EŞYA TEKNĐK SERVĐSĐ - ABDULLAH SARICAOĞLU
ATATÜRK BULVARI NO:41\A
0242
836 29 01
836 29 02
0312
AKSARAY
MERKEZ
AS-BUZ SOĞUTMA AHMET PEKER
KÜÇÜK BÖLCEK MAH. 2601 SOK. KARACAER APT. ALTI NO:5\A
0382
213 35 33
213 07 35
ARTVIN
MERKEZ
ÖZTAŞ ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐ TĐC.
DERE MAH. YURTTAŞ SARAÇ CAD. NO:8
0466
212 73 70
212 73 70
AYDIN
MERKEZ
GOKER BUZDOLABI TAMIRI ALI GOKER
CUMA MAH.EGEMENLIK BULV.N:95/A
0256
225 43 30
AYDIN
NAZILLI
UZMAN SOĞUTMA - CELAL TASKIRAN
CUMHURIYET MH.228 SK.NO:25
0256
312 72 48
AYDIN
BUHARKENT
EMRE TICARET - UMIT EMERE
COLAK IBRAHIM BEY CAD.NO:52/F
0256
391 43 65
AYDIN
KUSADASI
ÇAGRI SOGUTMA - MURAT IRVASA
CAMĐ KEBĐR MAH. ĐNÖNÜ BUL. BAŞAR ERGÜVEN SOK . NO = 4
0256
612 95 24
AYDIN
ÇĐNE
BUZMAK ELEKTRĐK SOĞUTMA HAVALANDIRMA-HARUN BAYRAM
HAMĐTABAT MAH.66 SOK.NO.11
0256
711 75 05
711 75 05
AYDIN
SOKE
ELEKTRIKLI EV ALETLERI TAMIRI BARIS YASAR
YENI CAMI MAH. PULLUKCU SOK.NO:2/F BARIS YASAR
0256
512 57 51
512 88 42
312 42 46
612 95 24
BALIKESIR
SINDIRGI
NIHAT SOGUTMA NIHAT PAKEL
CAMIKEBIR M.ESKICEZAEVI S.N|7
0266
516 48 55
BALIKESIR
EDREMĐT
ÇETĐN TEKNĐK-ERDENER YILMAZ
AZERBEYCAN BULV.4.SOK.NO:19 BATUR APT.TEDAŞ ARKASI
0266
373 27 51
516 10 74
372 10 50
BALIKESIR
GÖNEN
BUZDOLABI Ç.MAKĐNASI TAMĐRĐ
MALKOÇ MAH.M.ŞEVKET CAD. 76 SOK NO:4/A
0266
762 58 53
762 58 53
BALIKESIR
SUSURLUK
CAĞ-TEK VEDAT TURKYILMAZ
HAN MAH MULAZIM SOK. NO:20
0266
865 68 11
875 48 79
BALIKESIR
MERKEZ
DAĞLI TEKNĐK - KADĐR DAĞLI
1.ORUÇGAZĐ MH. ORTAK SK. NO:53
0266
249 30 31
245 60 63
BILECIK
MERKEZ
EDEBALI TEKNIK RECAI YILDIRICI
ISTIKLAL MH.DUTLUK SK.NO:1/B
0228
212 46 80
212 46 80
BINGOL
MERKEZ
YILDIZ SOĞUTMA -SERHAT ALAY
YENĐŞEHĐR MAH. CUM. CAD. NO:
0426
213 71 09
213 71 09
BITLIS
ADĐLCEVAZ
CELAL KARAKIŞ
ÇARŞI ĐÇĐ BELEDĐYE DÜKKANLARI NO:20
0434
311 34 87
311 34 87
BITLIS
MERKEZ
KARDESLER SOĞUTMA MEHMET ŞAHĐN PAVĐK
FATĐHA YOKUŞU ÇAĞLAYAN APT NO:21/C
0434
226 84 94
226 84 94
BOLU
GEREDE
COSKUN ELEKTRIK BOBINAJ AHMET COSKUN
SEVILLER M.SAKARYA C.N|27
0374
311 22 32
212 12 32
BOLU
MERKEZ
IKLIM ELEKTRIK SOGUTMA ERGUN RUZGAR
KARAMANLI MH. KONURALP CD NO 24 / D
0374
BURDUR
GOLHISAR
YUCEL BEYAZ ESYA SERVISI-SELIM YUCEL
ARMUTLU MAH.CUMHURIYET CAD.NO.270/A
0248
411 64 93
BURDUR
MERKEZ
B T S TĐCARET
KONAK MAH.KALE KAPI CAD.NO:39/B
0248
233 66 33
233 21 40
BURDUR
BUCAK
YĐĞĐT SOĞUTMA
PAZAR MAH. FEVZĐPAŞA CAD. 3606 SOK. NO: 10
0248
325 28 24
325 86 91
BURSA
ĐNEGÖL
DICOLD KLĐMA VE SOGUTMA SĐSTEMLERĐ MUSTAFA DĐKĐCĐ
KASIM EFENDĐ CAD NO 29/B
0224
715 56 35
715 56 35
BURSA
OSMANGAZĐ
MERKEZ TEKNĐK ISITMA SOĞUTMA SĐSTEMLERĐ TAMĐR VE BAKIMI
GAZĐAKDEMĐR MAH.NĐLÜFER CAD.43/B
0224
235 01 50
BURSA
YILDIRIM
HÜNERLĐ TEKNĐK - MIKAIL OZDEMIR
YUNUS EMRE MAH K.KARABEKIR CAD KARABURUN SOK NO:6
0224
363 41 04
361 43 42
BURSA
ORHANGAZĐ
ISMAIL CELIK
CAMĐĐKEBĐR MAH.MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESĐ NO:6/A
0224
573 01 86
573 01 86
CANAKKALE
MERKEZ
GUCKAY ELEKTIRIK UGUR KAYA
ISMETPASA MAH.AYNALICESME SOK. NO:25
0286
217 51 89
213 00 85
CANAKKALE
BĐGA
ÇELĐK SOĞUTMA- FAĐK ÇELĐK
ĐSTĐKLAL CAD.DÜZ.SOK.NO:10
0286
316 40 55
316 40 55
CANAKKALE
GELIBOLU
GÜNGÖR TEKNĐK - UFUK GÜNGÖR
GAZĐ SÜLEYMANPAŞA MAH. ÖZTÜRK SĐT. NO:1
0286
566 40 99
411 64 93
CANAKKALE
BAYRAMĐÇ
ŞAHĐN ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ
CAMĐKEBĐR MAH.MAHKEME SK.NO:3/A
0286
773 38 45
ÇANKIRI
MERKEZ
TAŞCI TEKNĐK-DURSUN TAŞCI
CUMHURĐYET MAH.ŞH.PĐLOT ÜSTEĞMEN ERDEM ÖZTÜRK CADDESĐ NO:15
0376
213 36 78
213 10 65
CORUM
SUNGURLU
DUYGULU TEKNIK SOGUTMA-FATIH DUYGULU
TURAN MAH.ISTANBUL CAD.NO.5/A-B
0364
311 78 88
311 68 63
CORUM
OSMANCIK
MERT SERVĐS HĐZMETLERĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.
HIDIRLIK MAH.TEKKE CAD. NO:5
0364
611 70 99
611 67 93
CORUM
MERKEZ
ÜSTÜNDAĞ SOGUTMA-ERHAN ÜSTÜNDAĞ
YENĐ YOL MAH. ESKĐSARAY 2. SOK. NO:13
0364
225 58 92
224 08 60
DENIZLI
MERKEZ
CAYLI SOGUTMA GOKSEL CAYLI
AKKONAK MAH.FATIH CAD.ASMALI EVLER SIT.NO.96
0258
373 68 30
DENIZLI
TAVAS
KINLI ELEKTRIK MEHMET SALIH KINLI
ÇARSI CD. MESTAN AĞA CAMĐ KARSISI NO: 3 / A
0258
613 34 26
613 08 86
DENIZLI
ÇĐVRĐL
SÜLEYMAN YILDIRIM
ÇARŞI MAH. ATATÜRK CAD.NO:92
0258
713 56 46
713 00 40
DENIZLI
MERKEZ
DAMLA SOĞUTMA - SĐBEL GÖKÇE
TOPRAKLIK MAH.579 SK. NO: 2/C
0258
263 87 82
265 36 70
DIYARBAKIR
ERGANI
KUTUP SOGUTMA MEHMET DEMIRTAS
FEVZI CAKMAK MAH.BARAJ SOK.
0412
611 69 22
611 40 44
DIYARBAKIR
BISMIL
SIRIN SOGUTMA SEYHMUS GULTEKIN
ALTIOK MAH.9.CAD.N:17
0412
415 39 22
415 39 22
DIYARBAKIR
SILVAN
UGUR SOGUTMA MUZAFFER AYGUL
CAMI MAH.KARABEHLUL CD.NO.16
0412
711 54 64
DIYARBAKIR
MERKEZ
GELISIM SOGUTMA REMZI YILDIRIM
M.AKIF ERSOY CD.IKIZLER 7 APT. ALTI NO:17/B
0412
233 85 09
233 58 83
DIYARBAKIR
MERKEZ
ELBER SOĞUTMA ISITMA ŞAHĐN DEMĐR
OFĐS EKĐNCĐLER CAD.KIŞLA SOK. TURHANOĞLU APT.ALTI NO:7/F
0412
229 14 15
229 14 15
EDIRNE
KESAN
SIMGE SOGUTMA ISMAIL BAYILMIS
KURTULUS CAD NO:29/C
0284
712 39 03
EDIRNE
MERKEZ
ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ TAMĐRĐ
1.MURAT MAH.GÜNGÖR MAZLUM CAD.ZÜBEYDE HANIM SĐTESĐ NO:20/A-A
0284
235 30 60
235 30 60
ELAZIG
MERKEZ
ERKAL TEKNIK-YUSUF ER
IZZETPAŞA MAH.HACI TEVFIK EFENDI SOK.NO.47/A
0424
236 14 73
233 15 09
ELAZIG
KOVANCILAR
ALBAYRAK TEKNĐK-GIYASETTĐN ALBAYRAK
BAHÇELĐEVLER MAH.FEVZĐ ÇAKMAK CAD.NO.1/A
0424
611 46 46
611 33 88
ERZINCAN
MERKEZ
ELEKT.EV ALETLERI TAM. - OSMAN KIRMACI
13 SUBAT CD.BELEDIYE DUKKANLARI NO: 96
0446
214 89 96
ERZURUM
MERKEZ
GOKTUG SOGUTMA METIN CIGDEMGUL
Y.YONCALIK MAH.MOLLA KAYA SOK.NO.27
0442
213 74 24
213 74 24
ERZURUM
OLTU
MUSTAFA AYDEMĐR
ASLANPAŞA MAH. MERKEZ SOK. NO:6/A
0442
816 64 24
816 64 25
ESKISEHIR
MERKEZ
AVRUPA TEKNIK SOGUTMA REMZI OZKAN
ÖMERAĞA MAH.TURGUT REĐS CAD.NO.1/3
0222
322 06 22
228 18 04
2
NO:2
773 38 45
ESKISEHIR
MERKEZ
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ - SALĐH ZENGĐN
ARĐFĐYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:10/D
0222
221 63 08
234 59 96
GAZIANTEP
GAZIANTEP
ISLAHĐYE
YILMAZ SOĞUTMA-MAHMUT YILMAZ
BURHANĐYE MAH.ATATÜRK BLV.NO.84
0342
862 12 20
862 12 20
NĐZĐP
ÖZEN ĐŞ SOĞUTMA-ERDAL ŞEKERCĐ
CUMHURĐYET MAH.SÖNMEZ SOK.NO.4/C
0342
518 25 08
518 25 08
GAZIANTEP
MERKEZ
ERDEM SOĞUTMA - TALĐP ERDEM
ATAKENT MAH. 50 NOLU CD. ATAKENT SĐTESĐ B/8 BLOK NO:10
0342
241 24 41
241 45 05
GIRESUN
SEBINKARAHISAR
YILDIRIM ELEKTROTEKNIK - SERCAN YILDIRIM
FATIH MAH SEBZE HALI NO:2
0454
711 42 83
711 41 55
GIRESUN
MERKEZ
KONFOR SERVĐSLĐK HĐZMETLERĐ ELEKTĐRĐKLĐ EV ALET. TAMĐRĐ
HACI SĐYAM MAH.ĐNÖNÜ CAD.NO:31/B
0454
212 17 27
212 54 54
GUMUSHANE
MERKEZ
DEMIRDOKUM SERVISI LUTFULLAH GURSES
CUMH.MAH.FUADIYE CARSISI NO:15/A
0456
213 56 44
213 26 68
GUMUSHANE
KELKĐT
GÜMÜŞ SOĞUTMA-AZĐZ AYDIN
BÜYÜKCAMĐ MAH.ĐRFANĐ BEY CAD.NO.9\a
0456
317 35 08
HAKKARĐ
MERKEZ
SÜLEYMAN YAŞAR-YAŞAR ĐNŞAAT- TAMĐRAT
BULAK MAH.CUMHURĐYET CAD.
0438
211 94 23
211 53 23
HAKKARĐ
ŞEMDĐLLĐ
ÖZER TEKNĐK SOĞUTMA-SAMĐ ÖZER
CUMHURĐYET CAD.
0438
411 36 91
351 37 15
HATAY
MERKEZ
UMRAN SOGUTMA SEMIR DEMIRCI
SARAY CAD.IHSAN APT.ALTI
0326
212 64 20
214 12 60
HATAY
ISKENDERUN
ARDON DAYANIKLI TUKETIM MAL.BAKIM.ITH .IHR.VE TIC.LTD.STI.
CAY MAH.RAIFPASA CAD. NO:31
0326
617 59 38
613 08 25
HATAY
DORTYOL
OZHAN TĐCARET - AHMET SARIDAĞ
KISLALAR MAH CEMAL GURSEL CAD NO:5
0326
712 91 11
712 91 11
HATAY
SAMANDAĞ
AKBABA TEKNĐK - YAHYA AKBABA
CUMHURĐYET MAH. ĐLKOKUL CAD. 55 SOK. NO:3
0326
512 19 29
512 19 29
ISPARTA
KECIBORLU
ONUR ISITMA SOĞUTMA ELEK.TES.TAHAHÜT VE BEYAZ EŞYA SERVĐSĐ
HASANBEY MAH.GÜRSEL CAD. NO:22/A
0246
541 35 72
541 35 72
ISPARTA
EGIRDIR
DEMKAR TEKNIK SOGUTMA KADIR DEMIRBILEK
SEYDIM MH.2.SAHIL Y.EMN.KARAKO LU YANI NO:17/A
0246
311 20 10
311 68 59
ISPARTA
MERKEZ
CAN SOGUTMA MEHMET ELYIGIT
PIRI MEHMET MAH.110 CD.NO:20
0246
223 81 17
223 81 17
ISPARTA
YALVAC
GÜVEN SOĞUTMA - SABRĐ PARPAR
PAZAR AŞAĞI MAH. OTOGAR YOLU ÜZERĐ NO:5
0246
441 44 24
441 79 93
MERSIN
TARSUS
YUKSEL SOGUTMA SEREF MANAY
ESKI OMERLI MAH. 1305 SOK NO:8
0324
624 70 86
624 70 86
MERSIN
SILIFKE
OZKAN BOBINAJ TURAN OZKAN
GAZI MH.DEVLET HASTANESI KARS. NO:18 DERYALAR APT.ALTI
0324
712 15 09
MERSIN
ERDEMLI
KARDESLER SOGUTMA OSMAN BULDUK
AKDENIZ MAH.SILIFKE CAD.NO:133
0324
516 04 85
515 45 74
MERSIN
MERKEZ
GUREL SOGUTMA ALĐ ŞEFĐK GÜREL
PIRI REIS M.1125 S.PAYDAK APT. F BLOK N:17/B
0324
326 13 53
328 47 91
MERSIN
MUT
ASTEKNĐK SOĞUTMA ĐBRAHĐM UÇAR
KALE MAH.ĐNÖNÜ CAD. NO:35
0324
774 14 89
774 14 89
MERSIN
ANAMUR
GÜVEN SOĞUTMA - ORHAN KOYU
AKDENĐZ CAD. SARAY APT.ALTI 21/ D
0324
816 59 26
814 69 64
ISTANBUL
BAHCELIEVLER
POLAT TEKNIK MEHMET POLAT
SIYAVUSPASA MAH.LAVANTA SK.NO. 6/B
0212
555 95 25
ISTANBUL
BEYKOZ
DEMIR KARDESLER BUZ TEKNIK DAYANIKLI TUKETIM SAN. TIC.LTD.STI.
AZADELER SOK. NO:2 ORTACEŞME
0216
413 43 51
413 43 52
ISTANBUL
ESENLER
OZGUN TEKNIK METIN YASARI
YAVUZ SELIM MAH.ISTANBUL CD. NO.77
0212
645 16 29
611 19 26
ISTANBUL
BEYOĞLU
KARCELIK SOGUTMA OMER DEDE
TARLABASI CD.PELESENK SK.N.7/1
0212
254 51 49
256 22 38
ISTANBUL
PENDĐK
AKCAN ISITMA SOGUTMA MAKINALARI TAMIR BAKIM - HUSEYIN AKCAN
YENĐ MAH.SÜREYYAPAŞA CAD. NO:52
0216
390 18 90
481 42 92
ISTANBUL
BAYRAMPASA
TEKNIK SOGUTMA-ENVER GOZUBEK
YENI DOGAN MAH.MINE SOK.NO.35
0212
501 54 25
577 05 29
ISTANBUL
SĐLĐVRĐ
MURAT ÖZBEKOĞLU
P.M.PAŞA MAH.SANAKKARLAR CAD.NO:35/A
0212
727 83 73
727 82 63
ISTANBUL
MALTEPE
ONUR TEKNĐK - FARUK GEÇKĐN
KADĐR HAS CAD.NO:48 DÜK.B KÜÇÜKYALI
0216
367 71 79
367 71 79
ISTANBUL
B.ÇEKMECE
NOKTA TEKNĐK ĐSMAĐL HAKKI BĐLDĐK
DĐZDARĐYE MAH.VATAN CAD.NO:8-10
0212
881 12 62
ISTANBUL
SARIYER
BĐLĐŞĐM SOĞUTMA SĐSTEMLERĐ-SELÇUK TANGAL
POLĐGON MAH.POLĐGON CAD.NO:31 GĐRĐŞ
0212
323 21 91
ISTANBUL
ÜMRANĐYE
CĐHAN TEKNĐK ISITMA SOĞUTMA SATIŞ
ATATÜRK MAH.ÇAVUŞBAŞI CAD. DESTE SOK. NO:1/A ÜMRANĐYE
0216
521 63 50
ISTANBUL
SANCAKTEPE
ÖZTEKNĐK ELEKTĐKLĐ EV ALETLERĐ ISITMA-SOĞUTMA SERVĐSĐ
OSMANGAZĐ MAH.HĐLAL CAD.NO:172/B SAMANDIRA
0216
561 41 94
561 41 94
ISTANBUL
FATĐH
EKREM HORASAN
AKŞEMSETTĐN MH. SARI ABDULLAHEFENDĐ SK. NO: 8/A
0212
525 18 63
523 52 38
IZMIR
ODEMIS
ANIL SOGUTMA HASAN FAIZ
ORDU CAD. NO:30
0232
544 06 84
IZMIR
GAZIEMIR
UGUR SOGUTMA UGUR KARACA
ABDULHAMIT YAVUZ C.NO:26/A
0232
252 04 26
IZMIR
BORNOVA
EFE-SER DAYANAKLI TUKETIM MALLARI ISIT.SOG.SIS.SAN.VE TIC.LTD.STI.
552 SOK. NO:2 /A
0232
374 06 06
IZMIR
BERGAMA
YONCA SERVIS ERHAN CIZMECIOGULLARI
MALTEPE MH. ADNAN MENDERES BUL. NO:113 ALTINKENT C BLOK
0232
631 06 55
631 06 55
IZMIR
KONAK
BOZKAR SOĞUTMA
383 SK.NO:3 BAYRAMYERI
0232
228 64 05
228 64 05
IZMIR
TĐRE
TUTKU SOĞUTMA - AHMET TUTA
KETEN KÖPRÜ MAH.NO:7/A
0232
511 23 99
512 34 85
3
NO:26/6
374 18 43
IZMIR
BEYDAĞ
KUYUCU SOĞUTMA ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ BAKIM
CUMHURĐYET MAH.KASAP PAZARI NO.1
0232
592 88 75
IZMIR
ÇEŞME
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ - ALĐ AKGÜN
16 EYLÜL MAH. VAKIF ĐŞ HANI NO:124
0232
712 23 24
592 88 75
IZMIR
ALĐAĞA
ÖNAL TĐCARET - SELMET ÖNAL
KAZIM DĐRĐK MAH. CUMHURĐYET CD. NO: 4 / B
0232
616 13 08
IZMIR
URLA
TARKAN BAKIRLI
75. YIL CAD. NO:101 A
0232
754 46 48
754 64 65
IZMIR
BALÇOVA
AKTĐF TEKNĐK SER.ELEK.DTM.ĐNŞ.SAN.
FEVZĐ ÇAKMAK MAH.DAVUT SÜVARĐ SK.NO:30/A
0232
278 39 40
278 39 40
IZMIR
BORNOVA
ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐ SERVĐSĐ
8 SK.NO:25/G
0232
339 41 43
373 57 53
KARS
MERKEZ
ALĐ YAVUZ
ĐSTASYON MAH. FAĐKBEY CAD. NO:218
0474
212 39 41
223 80 39
KASTAMONU
MERKEZ
ONUR SOGUTMA NAZIM MIKCI
CEBRAIL MAH.SIMSAR SK.NO.48/B
0366
214 12 61
KASTAMONU
TOSYA
KEMAL TEKERLEK-ATA ELEKTRĐK
FAZIL BOYNER CAD. NO:30
0366
313 45 99
214 12 61
313 45 99
KASTAMONU
ĐNEBOLU
SELAHATTĐN KENDĐR
CAMKEBĐR MH. MUSTAFA KEMALPAŞA CD. NO: 27
0366
811 54 83
811 54 83
KAYSERI
MERKEZ
KAR SOGUTMA YUKSEL OZDEMIR
SAHABIYE MH.HELVACIDEDE CAD. NO:3/B
0352
231 53 38
221 08 55
KAYSERI
DEVELĐ
ŞĐMŞEKLER SOĞUTMA-MURAT ŞĐMŞEK
CUMHURĐYET CAD.NO.73
0352
621 86 14
621 88 34
KIRKLARELI
LULEBURGAZ
SOYSAL BOBINAJ ALI MURAT SOYSAL
YENI SANAYI C-1 BLOK NO.5
0288
417 14 49
KIRKLARELI
MERKEZ
MUTLU ISITMA SOGUTMA - MUTLU KONAT
KARAKAS MAH.UZUN SK.SARAY PSJ.NO:2-3
0288
214 67 66
214 22 97
KIRSEHIR
MERKEZ
BILGE SOGUTMA ETEM BILGE
KALE ETEĞĐ 1.ÇARŞI NO.7
0386
213 77 61
213 77 61
KOCAELI
GOLCUK
SENBAGLAR SOGUTMA YUSUF SENSAYER
MERKEZ MH.PREVEZE CD.NO:68/A
0262
412 75 58
414 84 84
KOCAELI
MERKEZ
IKLIM TEKNIK SOGUTMA TEMIZLIK TEKSTIL INSTAAH.ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI.
KÖRFEZ MAH. ĐZZET UZUNER SOK. NO:30 ELĐF APT.ALTI
0262
331 76 91
324 07 16
KOCAELI
DERINCE
ME-SA SOGUTMA MORKURT MORKART
ÇENEDAĞ MAH.ĐSTĐKLAL CAD.NO:164
0262
223 14 14
229 34 22
KOCAELI
GEBZE
SERVĐSHANE DAY.TÜK.MAL.VE KLĐMA BAKIM ONARIM NAK.TĐC.LTD.ŞTĐ.
HACI.HALĐL.MH. MENZĐLHANE CD. NO: 2/B
0262
641 94 12
646 09 73
KONYA
EREGLI
TEKNIK SOGUTMA SEVKET DEMIRTAS
ESNAF SITESI A BLOK NO.7
0332
712 06 61
713 98 36
KONYA
AKSEHIR
PINAR SOGUTMA ALI IHSAN KOSE
MEYDAN MH.COCUK PARKI SK.
0332
812 05 49
812 05 49
KONYA
BEYSEHIR
SELVI SOGUTMA - HASAN SELVI
HACI ARMAGAN MAH.ANTALYA CD.NO:108/F
0332
512 40 10
512 40 10
KONYA
ÇUMRA
KARPETEK SOĞUTMA-ĐSMAĐL CARĐ
ĐZZETBEY MAH.ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD.NO.69/A
0332
447 24 20
447 24 20
KONYA
SEYDĐŞEHĐR
AKTĐF SOĞUTMA AHMET KARAKOCA
HACI SEYĐTALĐ MAH. 208 SOK NO:8/B
0332
582 36 86
582 26 74
KONYA
CIHANBEYLI
ERDAL SOĞUTMA - GOKHAN ERDAL
AT CEKEN MAH CIKMAZ SOK. NO:11
0332
673 38 88
673 38 88
KONYA
ILGIN
VELĐ SARI
CAMĐATĐK MAH. ATATÜRK CAD. 484 SOK NO:6\A
0332
882 51 31
882 51 31
KONYA
MERKEZ
HAS SOĞUTMA - HÜSEYĐN SUVACI
SARI YAKUP MH. BURHANDEDE CAD. NO:20\C KARATAY\KONYA
0332
353 27 77
353 50 98
KONYA
MERKEZ
DERYA SOĞUTMA - KEREM BAY
AYDINLIK EVLER MAH. ZĐYA ÜLHAK CAD. NO : 89/C
0322
245 05 72
245 05 72
KUTAHYA
TAVSANLI
HIKMET ERKAN ARÇELĐK AYGAZ BEKO YETKĐLĐ SERVĐS
YENI MAH.ARIFAGA SOK.NO:4
0274
614 89 80
615 05 89
KUTAHYA
GEDIZ
GOKALP SOGUTMA ABDULLAH GOKALP
HUKUMET KONAGI KARSISI NO:13
0274
412 51 23
412 48 88
KUTAHYA
SĐMAV
RAMAZAN ERDOĞMUŞ
TABAKHANE MAH.TABAKHANE CAD.NO:34/A
0274
513 65 60
513 30 33
KUTAHYA
MERKEZ
ELIF TICARET HASAN HUSEYIN IVECEN
MITHAT PASA CAD NO:51/B
0274
223 20 07
223 20 07
MALATYA
MERKEZ
KUTUPLAR SOGUTMA YUSUF SARIGUL
MIMAR SINAN CD.NURIYE MAH.N=33
0422
321 96 29
323 14 81
MALATYA
MERKEZ
BUZKAR SOĞUTMA AYDIN KAPIKIRAN
MĐLLĐ EGEMENLĐK CAD.ĐLTER SOK.NO:15/1
0422
324 00 24
323 75 00
MANISA
SARIGOL
KAR CELIK ERCAN MENEMEN
AYAN MAH.KUMYOLU CAD.NO:12/A
0236
867 37 41
MANISA
SALIHLI
UNSAL KURUDERE UNSAL KURUDERE
ESKI CAMI MH.KUSADIYE SK.
0236
713 07 44
MANISA
TURGUTLU
SEYCAN SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC.LTD.STI.
ALTAY MAH. YEDĐ EYLÜL YOLU NO.59 /A
0236
313 68 50
312 81 73
MANISA
AKHISAR
LEVENT SOGUTMA LEVENT ILERIGELEN
RAGIP BEY HAH. 16 SOK. NO:82/B
0236
414 23 98
414 23 98
MANISA
ALASEHIR
VAHIT ISTANBULLU
MEKTEP CD.NO:17/2
0236
654 03 28
654 28 98
MANISA
SOMA
AR-CAN TEKNIK HALIL KAHYA
ADALET CAD.NO.34
0236
613 70 28
613 70 28
MANISA
MERKEZ
GÜVEN SOĞUTMA ALĐ ÜRKER
ARDA MAH. KUMLU DERE CAD.NO/30A
0236
235 02 50
KAHRAMANMARAS
MERKEZ
OZGUR SOGUTMA SAHIN BUYUKMEHMETOGLU
MENDERES MAH.5 SK.NO:9
0344
231 44 10
231 44 10
KAHRAMANMARAS
ELBISTAN
UMUT SOGUTMA MEHMET GOK
CUMHURIYET CD.TOKUCOGLU SOK. NO:4/B
0344
415 36 63
415 36 63
MARDIN
MERKEZ
MUM TEKNIK A.AZIZ MUMCU
RAVZA CAD.ERKAN APT. ALTI YENISEHIR
0482
212 91 05
212 91 50
4
NO:22/B
NO:17/A
MARDIN
NUSAYBIN
BARAN SOGUTMA CENGIZ CELIK
YENISEHIR MAH.CAG CAG CD.
0482
415 38 73
415 38 73
MARDIN
MĐDYAT
ÖZ ÇĐÇEK BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ - MURAT KARAGÜN
AKÇAKAYA MAH. BATMAN YOLU ÜZERĐ NO:182
NO:130/E
0482
464 01 59
464 01 59
MUGLA
ORTACA
GUVEN KLIMA SOGUTMA BAYRAM YORULMAZ
YASEMIN SK.NO.16 SEBZE PAZARI YANI
0252
282 55 07
282 39 05
MUGLA
DALAMAN
OZKAN TEKNIK SERVIS OZKAN DILMEC
ATATURK CAD.NO.56
0252
692 25 25
692 57 68
MUGLA
MARMARIS
OZCELIK SOGUTMA SERDAR OZCELIK
YENIYOL CD. NO: 53
0252
413 14 97
412 35 60
MUGLA
YATAGAN
SENER SOGUTMA-VOLKAN SENER
YENI MAH.INONU BLV.NO.44
0252
572 21 94
572 21 94
MUGLA
MĐLAS
YILMAZ SOĞUTMA MUSTAFA YILMAZ
0252
512 34 86
512 34 86
MUGLA
BODRUM
REĐS SOĞUTMA - KAMĐL KÖTEHNA
ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO :59 KONACIK
0252
319 19 35
319 01 44
MUGLA
MERKEZ
AYKUT SOĞUTMA - NECATĐ ÇEKĐÇ
ORHANĐYE MAH. HĐCARCILAR SK. NO: 3
0252
212 44 63
212 44 63
MUGLA
FETHIYE
KERĐME KOŞAR - KOŞAR SOĞUTMA
SÜLEYMAN DEMĐREL BULV.NO:15/A
0252
614 95 69
612 86 74
MUS
MERKEZ
GUNAY TICARET RAGIP GUNAY
ATATURK BULV.NO:149/A
0436
212 26 89
212 18 39
MUS
MERKEZ
MUZAFFER ETA
SUNAY MAH CUMH.CAD NO:296
0436
212 35 87
212 70 66
NEVSEHIR
URGUP
SOLMAZ SOGUTMA AHMET SOLMAZ
DUMLUPINAR CD.ESKI SANAYI SIT. NO.4
0384
341 67 27
341 67 27
NEVSEHIR
MERKEZ
ALSTAR SOG.SAN.TIC.LTD. STI.
AKSARAY CAD.NO:47/A
0384
214 17 26
212 85 51
NIGDE
MERKEZ
EROL SOGUTMA-BULENT EROL
YENĐCE MAH. HAZIM TEPEYRAN CAD.SELAHATTĐN EKER AP. 4/C
0388
233 27 40
232 76 55
ORDU
FATSA
AYDOGAN TEKNIK AYDOGAN USLU
SAKARYA MH. SAKARYA CD.ANIT SOK NO:39/B
0452
423 15 57
423 84 34
ORDU
UNYE
ALĐ TOPALOĞLU
K.DERE MAH. NĐKSAR CAD. NO:16
0452
323 69 75
323 69 75
ORDU
MERKEZ
MUZAFFER YILMAZ-AYKA TĐCARET
ŞARKĐYE MAH.PINAR SOK.NO:10/A
0452
214 42 22
2255390
RIZE
MERKEZ
TIPI TEKNIK SULEYMAN SUKAS
YENIKOY MAH.PAZAR CD.NO:31
0464
217 58 99
SAKARYA
KAYNARCA
AKARSU TEKNIK-ENVER AKARSU
AZIZ DURAN CAD NO:2/A
0264
871 37 72
871 29 19
SAKARYA
MERKEZ
BAŞSUR SOĞUTMA MEHMET SURMAZ
TEPEKUM MAH. CENGĐZ SOK.NO:4
0264
277 05 07
277 05 07
SAMSUN
MERKEZ
BUZSER SOGUTMA BAYRAM ERPEHLIVAN
BAHCELIEVLER MH.ISTIKLAL CD. NO:218
0362
233 84 80
233 39 98
SAMSUN
BAFRA
ALEMDAR SOGUTMA IBRAHIM ALEMDAR
TABAKHANE MAH.CAKIR MAHMUT CAD NO:60
0362
543 00 06
543 00 06
SAMSUN
CARSAMBA
OZEL SOGUTMA YASAR OZSEMIZ
ORTA MAH.HAKIM MUHARREM KOCAMAN SK.NO:4
0362
832 14 65
834 41 74
SAMSUN
MERKEZ
GÜLTEKĐN SOĞUTMA-ERKAN GÜLTEKĐN
MĐMARSĐNAN MAH.ATATÜRK BULV.285 ATAKUM
0362
437 33 82
438 77 32
SIIRT
KURTALAN
AKSOY SOG.DTM.PET.NAK.INS.TIC.LTD.STI.
YENIDOGAN CARSISI KURTALAN ULUCAMII ALTI
0484
411 26 91
411 52 17
SIIRT
MERKEZ
EKO SOGUTMA SANAYI TICARET HAMIT AVCI
YENI OZEL IDARE ISH.AYDINLAR C NO.Z/15
0484
224 60 50
223 86 33
SINOP
AYANCIK
YILKAY SOGUTMA MEHMET YILMAZ
YALI MAH.SADIRVAN CAD.NO:46
0368
613 52 12
613 52 12
SINOP
MERKEZ
SENTURK BOBINAJ NIYAZI SENTURK
KEMALETTIN SAMI PASA CD.NO:18
0368
261 57 48
261 62 05
SINOP
BOYABAT
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ ŞAKĐR DEMĐR
ZĐNCĐRLĐKUYU MH. YUSUF KAMA BEY CD. AKMAVĐS PSJ.NO:7
0368
315 17 80
315 11 80
SIVAS
KANGAL
BEYAZ SERVIS BESIR SAHIN
CARSI ICI NO:15
0346
457 23 23
457 12 52
SIVAS
ZARA
POLAT SOGUTMA VE ELEKT. - MUSTAFA POLAT
KIZILIRMAK MAH.HAL USTU NO:8
0346
816 16 34
816 16 34
SIVAS
SU ŞEHRĐ
ARK TERMĐK ELEKTRĐK - RAYĐF KAZAN
KEMALPAŞA MAH. ERZĐNCAN CAD. NO:1
0346
311 47 94
311 50 64
SIVAS
ŞARKIŞLA
BEYAZ EŞYA TAMĐR VE SERVĐS - ĐBRAHĐM ÇETĐN
PINARÖNÜ MAH. FEVZĐ PAŞA CAD. CĐHAN EYĐOL SOK. NO:3
0346
512 15 97
512 15 97
SIVAS
MERKEZ
MUSA DOGAN
ECE MAH. KIRIK SETEN CAD. NO:12\A
0346
221 71 53
225 12 37
TEKIRDAG
HAYRABOLU
POYRAZ TEKNIK ELEKT.EV AL TAMIRI TALAT POYRAZ
HISAR MAH.DIBEK SOK.NO.24
TEKIRDAG
SARAY
DEMIRCIOGULLARI ELKT.EV. AL.TAM.SERIFE DEMIRCIOGULLARI
AYAZPASA MAH.CERKEZKOY CD.
TEKIRDAG
MERKEZ
GÜLEN TEKNĐK-ĐSMAĐL GÖKŞĐN
TOKAT
ERBAA
ERSIN TICARET ABDULKADIR ALTINTAS
TOKAT
MERKEZ
SEMIH TICARET TEKNIK IS MEHMET BEKCI
MAHKEME ONU CARS.MODERN ISH. NO:4/C
0356
214 31 05
TOKAT
TURHAL
ELEKT.EV ALETLERI TAM. - MEHMET ÜSTÜNAKIN
ZĐRAAT BANKASI ARKASI 3.BLOK NO:3
0 356
275 69 63
275 69 63
TRABZON
MERKEZ
ERCAN ATEŞOĞLU-SOĞUTMA SĐS.TAM.
Fatih Mh.Fatih Cd Budak Sk No:3
0462
230 74 96
223 83 55
SANLIURFA
SIVEREK
TEKNIK-IS SOGUTMA A.DURHAN ORDU
GÜNEY CADDESĐ NO:16/G
0414
552 07 76
552 09 36
SANLIURFA
MERKEZ
MUSTAFA BEŞLĐ
HALEPLĐ BAHÇE MAH. 11 NĐSAN FUAR CAD. NO:38/C
0414
215 38 38
215 38 38
HACI ĐLYAS MAH.GÜVEÇDEDE CAD.NO.56/B
SARIBAS CAMI YN
0282
315 55 48
315 55 48
0282
768 15 20
768 15 20
YAVUZ MAH.LĐSE CAD. NO:19
0282
EREK CAD. NO:38
0356
261 07 78
715 97 88 89
715 44 89
5
NO.67
261 07 78
SANLIURFA
VIRANŞEHIR
ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ - YALÇIN KARAKURT
KELEŞ ABDĐOĞLU MAH. 12 CAD. NO: 10/D
0414
511 66 53
511 66 53
SANLIURFA
MERKEZ
AY TEKNĐK- AHMET ALBAYRAK
OSMANGAZĐ MAH.373 SK.SEMAH APT.ALTI NO:6
0414
313 57 67
313 57 67
SANLIURFA
CEYLANPINAR
AHMET DAŞ
MĐLLĐ EGEMENLĐK CAD.NO:25
0414
471 62 01
471 49 94
UŞAK
MERKEZ
BEYAZ EŞYA TAMĐRĐ
AYHAN BEY MAH DERE SOK NO:8/C
0276
224 56 83
224 58 83
VAN
MERKEZ
ERZEN SOGUTMA PET.URN.ITH IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI.
SEREFIYE M.ZERBANK SK.ERZEN
0432
216 44 96
VAN
ERCĐŞ
ÇEVĐK BOBĐNAJ VE ELEKTRĐK- NECAT ÇEVĐK
KIŞLA CAD.ASKERĐ ŞUBE ÖNÜ NO.1
0432
351 57 60
YOZGAT
SORGUN
SES SOGUTMA - AHMET TASKINOGLU
BAHCELIEVLER MAH.ATATURK BLV.PINAR SITESI OKUR APT.NO.1
0354
415 80 81
415 29 46
YOZGAT
MERKEZ
EKINCI SOGUTMA-ORHAN EKINCI
SUNGURLU CAD.MÜZE YANI TOKER APT.NO.1
0354
212 98 82
217 67 90
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
YUNUS SOĞUTMA-MEHMET GÖĞÜŞ
YUKARI MAH.PTT ARKASI CAMĐ YANI NO.13
0354
645 21 40
645 53 91
YOZGAT
AKDAĞMADENĐ
AYDIN SOĞUTMA-MURAT AYDIN
AHISHAVĐ MAH.2.HANLAR SOK.NO.2
0354
314 64 12
ZONGULDAK
CAYCUMA
UGUR SOGUTMA AYNUR KOYMAT
ISTASYON CD.YENI MH.NO:62
0372
615 68 07
ZONGULDAK
EREĞLĐ
ERBUZ SOĞUTMA SĐSTEMLERĐ ĐML.NAK.ĐNŞ.TAAH.END.MUTFAK SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ
MÜFTÜ MH. ÇETĐN APATAY BLV. NO: 37
0372
316 21 40
316 21 40
KARAMAN
MERKEZ
HAS SOĞUTMA - MUSTAFA SEVĐNDĐK
KĐRĐŞÇĐ MAH. 49 SOK NO:8/C
0338
212 18 57
213 73 79
APT.NO|9
NO.3/A
615 44 20
KIRIKKALE
MERKEZ
PEKDOGAN SOGUTMA SAHIN PEKDOGAN
GUZELTEPE MH.CELAL ATIK CD.
0318
218 22 16
218 34 35
BATMAN
MERKEZ
OZKAN ISITMA SOGUTMA SULEYMAN OSKAN
ŞAFAK MAH.BARIŞ BULV.OTEL ZEKĐ ARKASI NO:6/A
0488
215 02 41
215 02 41
SIRNAK
SILOPI
BULUTSAN LTD.STI. SADRETTIN-MESUT BULUT
KONAK CD.BELEDIYE KARSISI
NO:34/A
0486
518 69 60
518 69 61
SIRNAK
ĐDĐL
BEYAZ EŞYA SERVĐSĐ - ABDUL CELĐL USLU
ŞEHĐT KAYMAKAM HAMDĐ BEY CD. NO: 10
0486
551 22 88
551 22 22
SIRNAK
CIZRE
AKBUZ SOGUTMA-ĐSLAM AKTAŞ
BELEDĐYE CAD.ESKĐ PTT BĐNASI NO:53
0486
616 24 41
616 24 41
BARTIN
MERKEZ
SAMĐ TOPAL - BEYAZ EŞYA SERVĐSĐ
ALTANLAR CAD. NO:6 KOZCAĞIZ
0378
233 38 83
ARDAHAN
MERKEZ
YILDIRIM ELEKTRĐK-CEMALETTĐN YILDIRIM
ATATÜRK CAD. NO:69
0478
211 28 58
IGDIR
MERKEZ
YASĐN BOZACI
DEĞĐRMEN SOK. NO:4
0476
227 02 78
227 14 63
YALOVA
MERKEZ
GULER SOGUTMA SUREYYA GULER
CUMHURIYET CD GUNES SOK
0226
814 49 43
813 39 93
NO:16/16
211 65 51
KARABÜK
MERKEZ
ERDAĞ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.
BAYINDIR MAH.HÜRRĐYET CAD.NO:75
0370
424 56 51
424 50 54
KILIS
MERKEZ
GENERAL SOĞUTMA HALĐL ABBASOĞLU
ŞIHABDULLAH MH.NEMĐKA CD.NO:73
0348
814 38 66
814 38 66
OSMANIYE
MERKEZ
YASAR SOGUTMA - YASAR CAKMAK
RIZAĐYE MAH. KADRĐLĐ CAD. NO:110
0328
814 45 93
814 67 05
OSMANIYE
KADIRLI
ELEKTRĐKLĐ EV ALETLERĐ TAMĐRĐ
7 MART MAH. 450 SOK. NO:1 / B
0328
718 76 03
718 76 03
DUZCE
MERKEZ
KUTUP SOGUTMA CENGIZ BASIHOS
GAZĐANTEP CD.ÇINLAR SK.NO:7
0380
523 46 04
523 25 52
6
SOĞUTMA MAKĐNALARI TEKSTĐL SERĐGRAFĐ BASKI MADEN
VE MERMER SAN.TĐC.A.Ş
Devlet yolu No:36 Nazilli-AYDIN-TÜRKĐYE
Tel: +90 (256) 316 10 00 (Pbx)
Fax: +90 (256) 316 10 36
www.ugur.com
KOD :

Benzer belgeler