2–6 MAYIS 2011

Transkript

2–6 MAYIS 2011
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MASA TENİSİ TOPLULUĞU (UMAST)
ÖĞRENCİ ve PERSONEL TURNUVASI SONUÇLARI
(2–6 MAYIS 2011)
Kız Öğrenciler
1. Ezgi Vatansever
(Eğitim Fakültesi – Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf)
2. Gönül Ubiç
(Sağlık Yüksek Okulu – Hemşirelik 2. Sınıf)
3. Arzu Sezer
(Fen-Edebiyat Fakültesi – Matematik 1. Sınıf)
Erkek Öğrenciler
1. Kadir Ersoy
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf)
2. Mehmet Kaya
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Ekonometri 3. Sınıf)
3. Burak Kaplan
(Tıp Fakültesi – 6. Sınıf)
Soldan Sağa: Arzu Sezer, Gönül Ubiç, Ezgi Vatansever, Prof. Dr. Müfit Parlak, Kadir Ersoy, Mehmet Kaya, Burak Kaplan
Bayan Personel
1. Neşe Erses
(Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)
2. Rüçhan Özkılıç
(Eğitim Fakültesi - Eğitim Programları ve Öğretimi AD)
3. Mineş Kılıç
(Sağlık Yüksek Okulu – Hemşirelik Bölümü)
Erkek Personel
1. Şimşek Cankur
(Tıp Fakültesi – Anatomi AD)
2. Bilal Bağbancı
(Mühendislik Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü)
3. Tuncer Topsaç
(Tıp Fakültesi – Spor Hekimliği AD)
Soldan Sağa: Mineş Kılıç, Rüçhan Özkılıç, Neşe Erses, Prof. Dr. Müfit Parlak, Şimşek Cankur, Bilal Bağbancı, Tuncer
Topsaç, Kenan Uzel
Soldan Sağa Ayaktakiler: Ezgi Vatansever, Mineş Kılıç, Rüçhan Özkılıç, Neşe Erses, Prof. Dr. Müfit Parlak, Şimşek
Cankur, Bilal Bağbancı, Tuncer Topsaç, Engin Sağdilek, Kenan Uzel
Soldan Sağa Oturanlar: Arzu Sezer, Gönül Ubiç, Kadir Ersoy, Mehmet Kaya, Burak Kaplan
UÜ Masa Tenisi Topluluğu Başkanı: Ahmet Mahsun (Tıp Fakültesi - 3. sınıf)
Bu turnuvanın düzenlenmesine öncülük eden Masa Tenisi Topluluğu (UMAST) üyeleri ve
danışman öğretim üyesine, turnuvanın gerçekleştirilmesinde her türlü imkân ve desteği veren
Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Müfit Parlak’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Bir sonraki turnuvada görüşmek dileğiyle...

Benzer belgeler