,,İr/,ffi(

Transkript

,,İr/,ffi(
T.c.
NAMıK KEMAI üıııivınsirşsi
rrıv roş givar raxü ı-rrsi orxaııı ı-ıĞ ı
ALMAN o!ı-i vr roraiynrı söLütuü
ARAşTıRMA eönrvı-isi KADRosu
ciniş sıııınv SoNUCU:
Giriş Sınav Jürimiz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Alman Dili ve Edebiyatı Bölümiinde
1 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarrna Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınaviarrna İllşlrln Usul ve Esaslar Hakkında
YönetmelilC' inl2. Maddesi Hükmü Gereğince ALES Puanurın o% 30 unu, Lisan Mezuniyet Nofunun
% 30 unu, Yabancı Dil Sınav Nofunun Yo 10 unu ve Giriş Sınavı Başarı Notunun o% 30 unu
açık bulunan ve ilan edilen
hesaplayarak adayların değerlendirmeye esas puanları başarı sraslna göre aşağıda belirtilmiştir.
SIRA
No
BAŞVURAN
ADAYIN
ALES PUANI
ADI-SOYADI
%
81,0,1
24,30
77,60
YücEDAĞ
91 .57
DlLEK 5ELçUK
77,24
72.49
27.47
23,17
75,03
80,16
21 ,75
B6,59
1
OKTAY ATlK
a
GÜLCAN
45-
anşar oilGııı
sRşRr öNrR
6-
sERcAN
soLAK
78-
910-
l00
o^ 30
% 100
J-
LiSANS
MEZUNiYET
NoTU
"^ 30
,>2,a
YABANC]DiL
SINAVINOTU
GiRİŞ SrNAV
NoTU
l00
oBĞBnrı,NoinMEYEESAS
PUANI
% 100
o^ 10
B7,00
8,70
80,00
24,00
80,28
65,00
65,00
19.50
77.36
19,50
,16,50
75,22
55,00
50,00
15,00
73,94
72,45
%
o^ 30
22,51
78,75
BB,56
24,05
26.57
85,00
91,25
25,98
77,83
23,35
81.25
7.88
8,50
9,13
8,13
81,76
24,53
73,16
21,95
B3,75
8,38
55,00
16,50
71,35
75,75
22,73
95,56
28,67
92,50
9,25
35,00
10,50
71,14
NEŞE ÖZLEM
özny
ZEYNEP
oöıııoü çrı_ix
85,84
25,75
70,00
13,50
23,31
23,28
81 .25
7,00
8,13
45,00
77,71
80,16
77,60
24,o5
FATMA ATEŞ
MELAHAT
BAYRAM
40,00
12.00
70,30
66,72
81,73
24,52
84,B3
25,45
77,50
7,75
0,00
0,00
57,72
ciniş sıNav.rünisi
UYE
,.YıldızAYDIN
/ .\ı'
,,/,,
' f.--,-'
l/il.-"t ASUTAY
,,İr/,ffi(
Yrd.Doç.Dr. Şahbender
ÇORAKLI

Benzer belgeler