ACETYL CHLORIDE

Transkript

ACETYL CHLORIDE
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 0210
ACETYL CHLORIDE
ASETİL KLORİT
Acetic chloride
Ethanoyl chloride
Acetic acid chloride
CH3COCl / C2ClH3O
Moleküler Ağırlığı: 78.5
ICSC # 0210
CAS # 75-36-5
RTECS # AO6390000
UN #
1717
EC #
607-011-00-5
Ekim 24, 1995 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MARUZ
SEMPTOMLAR
MÜCADELE
KALMA
Yüksek derecede Parlayıcı. Açık alev olmamalı, Kıvılcım
Toz, Karbondioksit. Bileşimine
Bir çok reaksiyonları yangın çıkmasına ve sigara içilmesine izin su olan ajanlar kullanılmaz. Su
ve patlamaya sebep olabilir. verilmemeli. Sıcak yüzeylerle temaskullanmayınız.
YANGIN
Yandığı zaman zehirli
ettirmeyiniz.
buharlar veya gazlar çıkar.
Buhar/hava karışımları
Kapalı sistem, havalandırma, ex- Yangın çıktığında: bidon vb.ni
patlayıcıdır.
proof elektrik ekipmanı ve
su sıkarak soğutunuz fakat su ile
aydınlatma. Elektrostatik yük
maddenin temasını önleyiniz.
birimini önleyiniz. (örneğin
PATLAMA
topraklama vb.). Doldurma, tahliye,
veya kullanmak için sıkıştırılmış
(basınçlı) hava kullanmayın.
Kıvılcım çıkaran aletler
kullanmayınız.
TÜM TEMASLARDAN
HER DURUMDA HEKİME
MARUZ
KAÇININIZ.
DANIŞIN.
KALMA
Yanma hissi. Öksürük.
Solunum koruyucu. Kapalı sistem Temiz hava, dinlenme. Yarım
dik pozisyonda oturma. Eğer
TENEFFÜS Kesikli nefes alma. Boğaz ve havalandırma.
ağrısı.
belirtilmiş ise suni solunum.
ETME
Tıbbi yardım alın.
Cilt kuruluğu. Kızarıklık. Koruyucu eldiven. Koruyucu elbise. Madde bulaşmış giysilerinizi
Ciddi cilt yanıkları. Yanma
çıkarınız. Cildi bol su ile
CİLTLE
hissi. Acı. Su toplanması.
yıkayın veya duş alın. Tıbbi
TEMAS
yardım alın.
Kızarıklık, Acı. Şiddetli
Solunum koruyucu ile birlikte
Önce bol su ile birkaç dakika
derin yanık.
koruyucu gözlük (spectacles) Yüz yıka (kontak lens varsa çıkar)
•GÖZ
siperi veya göz koruyucusu.
hekime gidin.
Karın ağrısı. Yanma hissi. İş esnasında yemeyin, içmeyin ve Ağzı su ile çalkalayın.
Öksürük. Kesikli nefes
sigara kullanmayın.
Kusturmayınız. Hiçbir şey
YUTMA
alma. Boğaz ağrısı. (bakınız
içirmeyin. Tıbbi yardım alın.
teneffüs etme).
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Tehlikeli bölgeyi tahliye edin.
Yangına dayanıklı.
Hava geçirmeyen ambalaj. Parçalanmayan ambalaj;
Uzmana danışın! Sızan sızıntıyı
Uyuşmayan
parçalanabilir ambalaj içinde ise bunları her türlü
sızdırmaz konteynırlara toplayın. Bu maddelerden ayrı
şartlara uygun konteynırlar içine koyunuz.
maddeyi kuma veya inert absorsant depolayınız. Kimyasal F Sembol
kullanarak emdirin ve güvenli bir
tehlikelere bakınız.
C Sembol
yerde muhafaza edin. Yıkama atığını Kuru. Kapları iyice
Risk Durumu: 11-14-34
kanalizasyona vermeyiniz. Kişisel
kapatınız.
Güvenlik Tavsiyeleri: 1/2-9-16-26-45
koruma: Kendinden hava sağlayan
UN Tehlike Sınıfı: 3
solunum aparatları (Hava tüplü
UN Tali Risk: 8
maske) ve komple koruyucu elbise.
UN Ambalaj Grubu: II
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
ACETYL CHLORIDE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
KESKİN KOKULU, RENKSİZ DUMANLI
SIVI
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
Buharı havadan ağırdır. Zemin seviyesinde
birikir; tutuşması mümkündür.
ICSC: 0210
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunumla, buharları cilt ve
yutmayla vücuda tesir eder.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20°C buharlaşmasıyla
havadaki zararlı kirliğine çok hızlı ulaşır.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
KİMYASAL TEHLİKELER:
ETKİLERİ:
Bu madde ısındığında veya yandığında fosgen Buharları göz ve solunum sistemine zarar
(bakınız ICSC 0007) ve hidrojenkloriti
verir. Göz ve cilde zarar verir. Yutulursa
(bakınız ICSC 0163) ihtiva eden zehirli ve
tahriş eder. Maddenin buharının solunması
tahriş edici buharlar çıkarır. Suyla, alkollerle, akciğer ödemine neden olur (bakınız Nota).
asitlerle, bazlarla, bazı metal tozlarıyla ve bir Maruz kalma bilinç kaybına neden olur.
çok diğer bileşiklerle yangın ve patlamaya
Etkileri gecikebilir. Tıbbi gözetim gerekir.
neden olabilecek şekilde reaksiyona girer. Sulu
ortamda birçok metallere etki eder. Sudaki
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
hidroliz ürünleri korozif hidroklorik asit ve
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
asetik asiti kapsamaktadır.
Uzun ve sürekli maruziyet dermatitlere
neden olur. Yüksek konsantrasyon
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: seviyesinde buharları solunursa akciğerler
TLV ispatlanmamıştır.
etkilenir.
MAK ispatlanmamıştır.
Kaynama Noktası: 51°C
Buhar basıncı, kPa 20°C de: 32
Erime noktası: -112°C
Rölatif buhar yoğunluğu (hava = 1): 2.7
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.11
Parlama noktası: 5°C c.c.
Suda çözünürlüğü: reaksiyon
Kendi kendine tutuşma noktası: 390°C
Patlama limitleri, havadaki hacim % si
olarak: 7.3-19
Bu madde çevreye zararlı olabilir; suya özel dikkat gösterilmelidir.
ÇEVRESEL
VERİLER
NOT
Yangın söndürücü maddeler ile şiddetli reaksiyona girer ( su, köpük gibi). Akciğer ödeminin semptomları,
genellikle birkaç saat geçtikten sonra görülür ve fiziksel efor ile şiddetlenir. Tıbbi gözlem ve dinlenme bu yüzden
esastır. Acil olarak doktor yetkin bir kişi tarafından uygun inhalasyon (teneffüs) terapisi yapılmalıdır. Ateş veya
sıcak bölge civarında yada kaynak sırasında kullanmayınız.
Ulaşım Acil Durum Kartı: TEC (R)-30S1717
NFPA Kod: H3; F3; R2; W
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.