Yaşlıların Kültürlerarası Yaratıcılığı – InCreaSe Projesi

Transkript

Yaşlıların Kültürlerarası Yaratıcılığı – InCreaSe Projesi
Yaşlıların uluslar arası yaratıcılığı
1. Proje ilgisi
Proje Adı: InCreaSe - Yaşlıların uluslar arası
Önsöz:
yaratıcılığı
2005 yılında Avrupa yaşlanma ve Koordinatör Kurum: “Kompetenzzentrum für
Kültür
ağı,
Avrupa
genelinde Kultur und Bildung im Alter“ KUBIA (KUBIA,
taraftarlık, bilgi, eğitim, öğretim, Yaşlıların eğitim ve kültürde yeterlilik merkezi),
tecrübe
paylaşımı
ve
stratejik Almanya
ortaklıklar yoluyla yaşlıların kültürel Katılımcı Ülkeler: Belçika, Avusturya, Hollanda,
hayatlarının
ve
öğrenimlerinin Portekiz, İskoçya, Almanya ve İspanya
tanınması,
desteklenmesi
ve Katılımcı Kurum Türleri: Dernekler, STK’lar,
zenginleştirilmesi
amacıyla ulusal ve bölgesel alanda kültürel kurumlar ve
kurulmuştur. Bir çok Avrupa ülkesinde dernekler, yaşlı kurumları.
sanat ve kültür yoluyla yaşlı insanlar Uygulama seviyesi: Yerel ve Avrupa
ve nesiller arası gruplar için bir çok Web Sitesi: http://www.ibkkolaylaştırıcı, sanat eğitmeni ve kubia.de/content/view/6/15/
sanatçı
toplum
hizmeti
görevi
almaktadır. Ancak, Avrupa yaşlanma
ve kültür ağının age-culture.net üyeleri farkındadır ki yaşlıları hedef alan kültürel programların
zayıf durumuna hitaben politika geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu politika seviyesinde daha
kapsamlı olarak yaşlı insanların sanat alanında katılımının tanınması, bilgilendirilmesi ve
desteklenmesi etkin olarak halledilmeden çözülemeyecektir. Dahası, yaşlılar ile kültürel
kurumlar arasındaki iletişimin iyileştirilmesi hedef kitlenin özel ihtiyaçlarının ve hedeflerinin
daha iyi anlaşılabilmesi için geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle bu Yaşlanma ve Kültür Avrupa Ağına age-culture.net 12 farklı Avrupa ülkesinden
katılmışlardır. Düzenli olarak bir araya gelmekte, tecrübe paylaşımı ve değiş tokuşu
yapmakta, Avrupa yaşamboyu eğitim programları çerçevesinde çok taraflı projelerde işbirliği
yapmaktadır; aşağıda bahsedilecek olan InCreaSe-Projesi bunlardan birisidir.
Katılımcı ülkelerde açıkça tanımlanan hedef grup ve sunulan girişimler (çalışma atölyeleri)
ASLECT-Projesine bağlıdır – 2 yıllık öğrenme ortaklığında katılımcılar yaşlı nesille yapılacak
kültürel çalışmalardaki tecrübe ve uzmanlıklarını paylaşmışlardır. InCrease ortakları Belçika,
Avusturya, Hollanda, Portekiz, Macaristan, İskoçya, Almanya ve İspanyadaki atölyelerde
yaşlı insanlarla sanatsal çalışmalar için farklı yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşmışlardır.
2. Arka plan ve amaçlar
InCreaSe Avrupa’daki yaşlı insanların kültürel eğitimi ve katılımı için seyyah eğitim
akademisi olarak dizayn edilmiştir. Ortaklığın özel hedefleri sonraki yaşamda yaratıcılığı
desteklemek ve, yaşlıların sanat alanında yaratıcı, planlayıcı, ve seyirci olarak anlamlı
katkılarını desteklemektir.
Düzenlenen atölyeler yoluyla sanat alanında yaşlıların katılımını arttıracak yollar konusunda
bilgi dağarcığı oluşmuştur. Proje yaşlıların kültürel alanlardaki katılımlarını arttırmayı
amaçlayan atölyeler şeklinde sekiz farklı ülkede uygulanmıştır. Katılımcı ortaklar kültür ve
sanat alanında katılımcı ülkelerde aktif olan STKlar, eğitim kurumları, dernekler, ve
topluluklardan oluşmaktadır. Çeşitli nedenlerle düzenli kültüre katılımcı olamayan farklı yaş
gruplarına ulaşmanın medel ve yöntemleri araştırılmıştır örn; hareket imkanı kısıtlı çok yaşlı
insanlar, kültürel olarak farklı yaşlılar veya düşük eğitim sahibi yaşlılar gibi. Atölyelerde elde
edilen tecrübeler ortaklar tarafından yorumlanmış ve değerlendirilip tecrübelerin beş farklı
1
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.
konu aşamasına göre sunulan ve farklı atölyelerdeki gerçek örneklerle görselleştirilen
"InCreaSe rehberi"'ne dahil edilmiştir.
Farklı ülkelerdeki değişik atölyelerin konuları:
•
Nesiller arası yaratıcılık;
•
Müzelerde kilit görevler;
•
Toplum sanatı ve yaşlılar;
•
Yaşlı gönüllüler ve geleneksel sanatlar;
•
İleriki yaşlarda Gönüllülük, öğrenme ve sanat;
•
Yaşlılar için Sanat Galerisi Eğitim programı;
•
Yaşlılar, yeni teknolojiler ve sanat.
InCreaSe ile ortaklar bu alanda bir Avrupa uzmanlık platformu oluşturmaya ve yaşlılarla
sanat alanında çalışmak isteyen eğitmenler için eğitim gereçleri geliştirmeyi istemişlerdir.
3. Hedef Grupların tanımı
“InCreaSe Rehberi”nde bahsi geçen Beş konu aşaması ve örnekleri:
1. Yaşlıların kültürel katılımını arttırmak (Viyana, Avusturya)
- “Kilit-görev yöntemi” / müzelerde kilit Görev: kültürel faaliyetlerde henüz aktif görev almayan
yaşlılar ile kültürel kuruların bir araya gelmesidir.
Hareketli Kültür isimli üç seminer (Avusturya KulturKontakt tarfından 2005-2008 yılları
arasında uygulanmıştır – “hareketli bir kültürel hizmet” veya “toplum kültür hayatına hareket
edemeyen yaşlılar nasıl katılabilir”) 70 yaşlıyı farklı faaliyet alanlarıyla ücretsiz olarak
tanıştırmıştır. Farklı kültür programlarında yaşlı vatandaşlar yeni insanlarla tanışmış ve yeni
yerleri ziyaret etmiştir. Özel rehberli turlar tarihi kültürel binaların, belediye müzelerinin,
güncel sanat galerilerinin ve tiyatroların sahne arkalarına bir bakış sağlamıştır. Faaliyetlere
müzik ve mimari de dahil edilmiştir. Yaşlı insanlar diğer yaşlı insanların da bu kültürel
kurumlara ulaşması ve kapılarını açabilmesi için kilit görevliler olmuştur.
Seminerler bir çok projeye esin kaynağı olmuştur – bunlardan ikisi halen sürmekte ve
diğerleri tamamlanmış durumdadur ve katılımcıların farklı ilgilerini yansıtmaktadır (örneğin:
Anahtar görevliler Avusturya sanatçılar sendikasının viyana sergisini fotoğrafladılar ve bir
evde görselleri emekliler için tekrar oluşturdular, “bavuldaki manastır” bu bavulu hazırlayan
anahtar görevli içindekileri bir manastırdaki kültürel hayatı bir evdeki emekli insanlara
sunmak için kullanmıştır.
Hareketli Kültür yeni projelere bile hayat vermiştir ve bunlardan birisi InCreaSe ortaklarına
sunulmuştur. “Gözlerimle gözlem yaparım” nesiller arası bir projedir ve ilköğretim öğrencileri
ile anahtar görevlilerin Modern sanatlar müzesinde (MUMOK) ve Avusturya sanatçılar
sendikası Viyana sergisinde hazırlanan atölyelerde birlikte sergileri gezmeleridir. Daha sonra
çocuklar MUMOK-stüdyoda/öğrenme odasında gördükleri, hissettikleri veya turda onları
etkileyen şeyleri belgelemiştir. Tüm süreç sanat, görmenin farklı yolları ve genç ve yaşlıların
farklı bakış açıları üzerine tartışmalar başlatmıştır.
2. Yaşlılıkta sosyal ve kültürel farklılığı desteklemek (Rotterdam, Hollanda)
Hollanda Euro+ Şarkı Festivali – müzik ve şarkı festivali:
Tüm şehirde dostluk deneme dinlemeleri günleri (2010’da 5 şehir katılmıştır);
Farklı müzik türlerinde bilinen şarkıcılar tarafından uzman dersleri;
Eleme turlarının galiplerinin tüm diğer şarkıcıların oluşturduğu koro ile final konseri
İlk dinlemeler, uzmanlık sınıfları, ve eleme turları (küçük konserler), tüm şehirdeki bakım
evlerinde, semt merkezlerinde ve küçük tiyatrolarda yapılmıştır. Yakınlarda tüm bu
faaliyetlerin yapılması ile, şarkıcılar ve müstakbel dinleyiciler ilişkiler ve ağlar kurmuşlardır.
Bu bağlantılar oluştuktan sonra insanlara şehir merkezinde büyük ve ünlü salonda yapılacak
son gösteriye davet etmek daha kolay olmaktadır.
2
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.
3. Kişinin kendi sanatsal ifadesini desteklemek (Langenhagen, Almanya)
Kunstverein Langenhagen tarafından düzenlenen Hayalet yürüyüşü projesi : kapsayıcı bir
toplum sanat programı.
Hayalet yürüyüşü projesi Kunstverein Langenhagen galeri eğitim programıdır ve 2009 daki
sergi programıyla ilgilidir.
Yaşlılar genç insanlarla yaptıkları söyleşilerde şehrin hatıralarındaki manzara ve özel
referans yerlerini paylaşmaktadır. Bu ses kasetlerine dayanarak tüm edebi ifadeler
kullanılarak yazılı metinler oluşturulmuştur. Şehir yürüyüşleri düzenlenmiş ve halka metin
örnekleri dağıtılarak hem yaşlı hem de gençler tarafından seslendirilmişlerdir. Tüm hikayeler
son olarak bir araya getirilerek kitap olarak basılacaktır.
Tüm proje altı ay sürmüş ve bu süreçte üç sergi gerçekleştirilmiştir. Bu katılımcıları cezp
etmek ve toplum bilincini arttırmada çok faydalı olmuştur. Farklı nesillerden ve sosyal
geçmişten neredeyse 100 kişi tanışmış ve bu kapsayıcı projede birlikte çalışmıştır.
4. Nesiller arası iletişimi iyileştirmek (Brüksel, Belçika)
- “Valise, Pilule et Chapeau” (“Çanta, yastık ve şapka”): iki nesli bir araya getiren nesiller
arası bir tiyatro oyunu – iki lise ve huzur evlerinden yaşlılar
Biyografik yöntemler ve doğaçlama teknikler ile geliştirilen – bir yıl süreli bir süreç ki (tiyatro
ifadeleri üzerine bir kurs) nesiller arasındaki iletişimi iyileştirmiştir. İki film üretilmiştir: İlk film
sürmekte olan çalışma hakkındadır (tüm provalar ve buluşmalar filme alınmıştır) ve ikinci film
oyunun kendisi hakkındadır. Proje tiyatro profesyonellerince desteklenmiştir – yönetmen,
sahne yönetmeni vs.
Haftada bir kere, okul yılı boyunca, yaşlılar okula gitmiş ve kursa dahil olan gençlerle 2
saatlik drama atölyesi yapmıştır. Her oturumda atölye oyunda malzeme olarak kullanılmak
üzere filme alınmıştır. Her nesiller arası buluşmadan önce Entr’ages (Belçikalı proje ortağı)
gençlerle yaşlı ve gençler hakkındaki önyargılara karşı açık fikirli olmak ve her iki tarafında
paylaştığı korku ve istekler üzerine bir tartışma oturumu düzenlemiştir.
Hem gençleri hem de yaşlıları tiyatro uzmanları ve yaşlı bakım uzmanları tarafından
yönlendirilmesi cesaretlendirmek ve devam ettirmek için gerekliydi.
Belçikalı ortak Entr’âges “Valise, Pilule et Chapeau” üretiminde çekilen filmleri yüksek
öğrenim öğrencileri ve topluluk gruplarına sağladığı danışmanlık oturumlarında kullandı. Bu
danışmanlık oturumları farklı yaşlar arasındaki takım çalışmasını göstermekle birlikte
toplumdaki yaşlı insanların rolünü ve yaşlılar için iyi sağlık ve yaşam boyu öğrenmenin
önemini göstermekte kullanıldı.
5. Gönüllü katılımını arttırma (Strathclyde üniversitesi, Glasgow, UK)
Gönüllü tur rehberleri: Toplum üyelerine tarihi baronluk ve üniversiteye ait Ramshorn
binalarını yaz tatillerinde göstermek için topluma bireyselleştirilmiş ve benzersiz hizmettir.
1994 yazında, Baronluk salonu ve Ramshorn binaları halka ilk kez açılmıştır ve bu sırada
Sonraki-yıllarda-öğrenme öğrencilerinden bazıları rehber olarak işe alınmış ve eğitilmiştir.
Başlangıçta rehberler yerel bir tarihçi ve rehberlik uzmanı tarafından eğitilmiştir. İlk önceleri
rehberlik günleri mevcut rehber sayısına bağlıydı. Ancak, deneyin başarılı olduğu
ispatlanınca yaşlılık araştırmaları enstitüsünden daha fazla rehber işe alınmıştır: ve yeni
rehberleri eğitmede en iyisinin eski rehberler olduğuna karar verilmiş ve böylece eğitim
başlamıştır.
Kanunen tüm kamu binalarına “mantıklı ayarlamalar” yapılarak tüm halkın faydalanabilmesi
sağlanmalıdır ve Stratgclyde Üniversitesi bunu sağlamak için elinden geleni yapmıştır.
Yaşlılar/rehberler ziyaretçi ve eski mezun gruplar için kampus turları düzenlemiş ve ayrıca
konferanslarda delegelere yardımcı olmuşlardır. kış döneminde rehberler aylık olarak
buluşmuşlardır. Önemli yerler gezilirken ilgili konularda konuşmalar, öğle yemekleri ve diğer
sosyal olaylar ayarlanmıştır. Şu anda 30 rehber vardır.
1994’te rehberlik faaliyeti başladığında Barony ve Ramshorn’u 30,500 ziyaretçi turlamıştır.
3
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.
4. Çıktılar ve çarpan sonuçlar
“InCreaSe rehberinde” yukarda bahsedilen farklı ülkelerden çalışma atölyeleri ve projeler
belirli önceden örnekleri ve faaliyetleri takip ettiklerini veya başka inisiyatif ve faaliyetlere
hizmet ettiklerini/edeceklerini/edebileceklerini göstermektedir.
Bölüm III, “ “InCrease Rehberinin” ilerisine bakmak” ortakların ifadelerindeki dört önemli
bölüme dikkat çekmektedir. Örneğin;
1. Hoş bir içerik ve faydalı iskelet şartları sunmak
Ortakların proje içeriği hakkında ortak kararı kültürel programların istekler, ihtiyaçlar ve
değişen nüfus yapısının arzularına yönelik olmasıdır. Yaşlı insanların ilgi alanlarında kayma
olmuştur; yaşam koşulları ve hayat tarzı sürekli olarak değişmektedir.
2. Uygun yöntemler kullanmak
Açıkça, “başarılı proje” için bir reçete yoktur: Bunun yerine yöntemlerde; yaklaşımlarda ve
kullanılan becerilerde esneklik vurgulanmalıdır. Bu yaklaşımlar karakter olarak karşılıklı
olmalıdır, ve kültürel mirası kapsamalıdırlar. Yaşlı insanlar sadece tüketici olarak değil aynı
zamanda sanat üretenler olarak da hitap edilmek isterler.
Aşağıda kültürel programlar içerisindeki yaşlılarla en iyi çalışma yöntemlerini bulmak için
InCreaSe ortaklığının ilk elden tecrübesine dayanan kısa bir “yapılacaklar” listesi verilmiştir:
Her türlü kültürel program katılımcıların kaynak, beceri ve hayat tecrübelerine yaslanmalıdır.
Kültürel programlar deneye ve, yaşlıların beceri gelişimine ve öğrenme potansiyeline alan
bırakmalıdır.
Kültürel programlar yüksek bir sanatsal ve profesyonel kaliteye sahip olmalıdır.
Kültürel kurumlar deneyim ve belirlenen faaliyet alanında tecrübeye sahip yetkili öğreticilerle
çalışmalıdır.
Yaşlı insanlarla sanatsal alanda ve nesiller arası çalışmalarda çalışmak isteyenlerin eğitimi
gereklidir.
Nesiller arası iletişim için kültürel programlar oluşturulmalıdır.
Kültürel programlar kendi-kendine yeterlik, kendinden düzenli ve kendinden yönetimli
öğrenimi desteklemelidir.
Kültürel programlar yaşlı insanların farklı isteklerini göz önünde bulundurmalıdır, örn; esnek
ders saatleri, uygun faaliyet alanları gibi
Kültürel programlar BT ile yakın ilişkide olmalı ve yaş grubunun e-kapsamını arttırmalıdır.
3. Uzun dönem strateji geliştirmede başarı etmenleri
Bu ortaklıktakiler projelerini başarılı yapan etmen ve etkileri belirlemeye çalışmaya ve bunu
başkalarıyla paylaşmaya oldukça isteklilerdi. Başarı göstergeleri sürdürülebilirlik ve
taşınabilirlik alanlarında belirlendi ve bu göstergeler uzun dönem stratejilerini oluşturmada iyi
bir temel sağlamak üzere düşünüldü. Aşağıdaki noktalar daha uzun listelerden belirlendi ve
muhtemelen en gerekli tavsiyelerden oluşmaktadır.
Katılımcılar süreçten ve üründen zevk almalıdır.
Kültürel programlar profesyonel kaliteye (sanatsal ve eğitimsel) önem vermelidir.
Sanat ve kültür kurumları farklı sosyal grupların iletişimi için alan sağlamalıdır.
4
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.
Kültürel program düzenleyenler yeni fikirleri açık olmalıdır ancak yerel şartlara uygun olarak
uyarlama yapmalıdırlar.
Kültürel programlar genelde geçici projelerdir bu nedenle mevcut yapılardan
faydalanabilmeleri için bütçe, alan ve personel açısından onlara güvenilir bir temel vermek
önemlidir.
Projeler yerine uzun dönemli programlar olmalıdır (ancak katılımcılara sırayla sunulmalı).
Yeni problemler ortaya çıktıkça programlar yenilenmelidir.
İletişim ve Ağ yapısının kurulması çalışmanın önemli ve uzun süreli bölümü olarak kabul
edilmelidir.
Kültürel programların politik ve maddi desteği için taraftarlık şarttır.
Sanat, eğitim ve sosyal kurumlarda görevli uzmanlarla işbirliği ve fikir alış verişi varolan
uzmanlığı paylaşmak ve iyi uygulamaların aktarımı için yerel, ulusal ve Avrupa seviyelerinde
desteklenmelidir.
4. Kazan-Kazan durumlarının yaratılması Faydalar
InCreaSe ortakları üç açıdan ifade etmişlerdir:
Bireysel olarak:
Yeni kültürel alanları keşfetme ve yeni anlayışlar geliştirme kabiliyetinde gelişme;
Merak, bireysel düşünce ve karmaşıklıkla başa çıkma konularında uyarılma sonucu
bireysel becerilerde güçlenme;
Birey günlük hayattaki mücadele için beceriler geliştirir;
Kültürel katılım sosyal bağ oluşturur ve dışlanmayı engeller;
Öğrenme, katılım ve bilgi değiş-tokuşu için fırsatlar vardır.
Genç nesille etkileşim yaşlı insanlar için olumlu problemler ortaya çıkarmakta ve onlara
geleceğin bir parçası olduklarını hissetme fırsatı vermektedir;
Kültürel hayata aktif katılım yaşam kalitesini arttırır.
Kurumlar için:
Toplumun ilgili ihtiyaçlarına hitap etme kabiliyeti artar;
Ortak kurumlarda faaliyetler için katalizör olma becerisinin artması desteklenir;
Kurum içinde ve dışında bir öğrenme ortamı oluşur;
Çok hızlı büyüyen hedef grupla çalışmak uzun dönemli sürdürülebilirliği sağlar;
Hedefleri belli kültürel programlar hedefle iletişime faydalı olur;
Bir çok farklı sosyal grubun varlığı ve ulaşılması kaynakların yayılımını sağlar;
Yaşlı insanların (arkadaşların, uzmanların …) uzmanlık ve ağları kuruma çok faydalı
olabilir, örn: gönüllü katılımlar;
Yeni programların geliştirilmesi ve mevcut başarılı programlarla bağlanmasına yardımcı
olur.
Toplum için:
5
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.
Yaşlı insanların kültürel katkılarının takdir edilmesiyle, genç insanlar köklerinin değerini
görür ve yaşlı insanlar da geleceğe katkıları olduğunu hisseder;
Sanat ve kültür programları nesiller arası etkileşimin uyarılması ve gelişmesi için faydalı
bir araçtır;
Genç insanlarla etkileşime girmek yaşlılarda olumlu problemler yaratır. Yeni nesillere
olumlu rol-modeller yaratarak iyi örnekler oluşturur;
Bilimsel çalışma ve araştırmalar göstermiştir ki, kültürel katılım sağlık sektöründe
tasarrufa sebep olur;
Yaşlı insanlar için kültürel programlar düzenlemek toplumun farklı sektörlerinin
profesyonel işbirliğine sebep olur;
Kültürel olarak farklı yaşlılara ulaşmak için yeni stratejiler sağlar;
Sanat ve kültürel programlar toplum hayatını aydınlatır;
kültürel programlar toplumda yaşlı insanların sorunları için bilinç yaratır.
5. Etki ve sürdürülebilirlik
Proje grubunun genel görüşü sanat ve kültürle, yaşlı insanlar arasındaki bağ çok bariz
değildir ve karar alıcıların hedefleri arasında yoktur. InCreaSe ortaklığının üyeleri bu
konunun desteği için bir katkıda bulunmuş olduklarını ummaktadırlar; ayrıca yaşlılar için
sanat ve kültür projesi yapmak isteyenlere de paylaşılan ve tanımlanan tecrübeler yardımcı
olacağını ummaktadırlar.
6. Eğitim Süreci
InCreaSe projesi öğrenme ortaklığıdır ve böyle olsa de saf bir eğitim programı veya süreci
geliştirilmiş veya kullanılmış değildir.
Ancak, ev sahibi kurumlara yapılan ziyaretlerde ortaklarının günlük işleyişlerini yerinde
görerek elde ettikleri bilgilerden faydalandıklarını belirtmişlerdir. Sadece yeni fikir ve ilham
almakla kalmamış, ayrıca yaşlılar için ve yaşlılarla birlikte kültürel program oluşturmada
kullanılan farklı yaklaşımları öğrenmişlerdir. Avrupa işbirliği ayrıca yerel seviyede bu
konunun lobisi yapılırken çok faydalı olmuştur. Bir çok Avrupa ülkesinde yaşlılar için bir çok
alanda kültürel çalışmaların başarıyla gerçekleştirildiği gerçeği yerel karar alıcılar ve bütçe
sağlayıcılar için ikna edici bir argüman olmuştur. Bu anlamda, InCreaSe sadece Avrupa
sürecini ve bu alandaki çalışmaları anlamakta yardımcı olmamış, ayrıca her ortağa bir güç
vermiştir.
6
Proje No. 511842-LLP-1-2010-1-RO-KA4-KA4MP
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile bütçelendirilmiştir.
Bu yayım,sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve burada sunulan bilgilerin kullanımından Avrupa Komisyonu
sorumlu tutulamaz.