Prezentacja programu PowerPoint

Yorumlar

Transkript

Prezentacja programu PowerPoint
BEŞERİ BİLİMLER Fakültesi:
Gelen Öğrenciler İçin
Erasmus+ Hakkında Temel
Bilgiler
2015/2016
Faculty of Humanities
Nicolaus Copernicus University
Toruń, Poland
Torun
 Torun,
Polonya’nın Kuzey Batısında yer
alan, köklü tarihi ve farklı kültürlere açık
yapısıyla birlikte gotik mimarinin harika
örneklerine sahip bir şehir olarak
oldukça dikkat çekmektedir. Sayısız
mimari ve sanatsal eserlere ev sahipliği
yapan Torun şehri, 1233 yılına dayanan
tarihi geçmişi ve sahip olduğu harika
mimari eserleri nedeniyle UNESCO’nun
Dünya Kültür Mirasları listesine dâhil
edilmiştir. Büyük festivaller, sergiler,
konserler, sempozyum ve konferanslar
şehrin süregelen dinamiğini önemli
ölçüde etkilemektedir. Aynı zamanda
şehrin güzelliğini ve organizasyonlarını
yakından görmek ve tecrübe etmek
isteyen konukların, Avrupa standartları
kalitesinde ve uygun koşullarda
konaklaması için gerekli olanaklara
sahiptir.
Nicolaus Copernicus
Üniversitesi

Nicolaus Copernicus Üniversitesi, farklı kültür, dil ve
ülkelerden gelen öğrencilere büyük olanaklar
sağlamasıyla oldukça önemli bir konuma sahiptir.
Sahip olduğu Erasmus + ofisleri, koordinatörler ve
kapsamlı oryantasyon programları ile geniş çaplı bir
üne sahiptir. Bu sayede misafir öğrenciler için en
uygun adaptasyon ortamını oluşturmaktadır.
Üniversite, gerek kütüphanesi, gerek çalışanları
olmak üzere, yeterli ölçüde bilgi erişimine yardımcı
olmaktadır. Erasmus + programı sonrasında yapılan
anketlerde, katılımcı öğrencilerin memnuniyet
seviyelerinin oldukça yüksek olduğu ve söz konusu
öğrencilerin üniversiteyi diğer Erasmus+ programı
adaylarına tavsiye ettikleri gözlenmiştir. Her yıl 200’e
yakın Erasmus+ öğrencisini ağırlayan üniversite,
ilerleyen yıllarda bu ününü arttırmayı hedeflemekte
ve bu yöndeki çalışmalarını her geçen gün hızla
arttırmaktadır.
Beşeri Bilimler Fakültesi

Tüm bunlara ek olarak, üniversitenin Beşeri Bilimler
Fakültesi oldukça kapsamlı ve ülke çapındaki en kaliteli
program ve hizmete sahiptir. Fakülte Sosyoloji, Felsefe ve
Mantık bölümleri ile kendisini ön plana çıkartmıştır. 40’ı
doktora adayı olmak üzere 800 öğrenci ve 65 çalışan
bulundurmaktadır. Aynı zamanda Dini Çalışmalar,
Uygulamalı Bilimler ve Disiplinler arası çalışmaları da
içermektedir. Özellikle Erasmus+ öğrencileri için, son
zamanlarda en çok dikkat çeken bir uygulama da, her
dersin kapsamlı tanıtımlarının yapıldığı davet niteliğindeki
giriş dersleridir. 15 ders, 30 saat ve bir ay sürecek olan bu
program 15 seminer dersi ve 15 dinleme dersi içermesiyle
oldukça kapsamlı ve ilgi çekicidir. Program aşağıda
sunulduğu şekliyle iki farklı format içermektedir. İlgili link,
içerik ve iletişim bilgileri de ekte sunulmaktadır. Sonuç
olarak, bahsedilen tüm bu olanaklar, gelecek öğrencilere
dersler hakkında büyük ölçüde öngörü sağlayacaktır.
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015/16
Gelen Öğrenciler İçin Erasmus+ Hakkında Temel Bilgiler
Yukarıda bahsi geçen programın ilk formatı 30 saatlik 15 dinleme dersinden
oluşmakta ve tüm dersler toplamda 2 ECTS kapsamaktadır. 20 saatlik 19
seminer dersinden oluşan ve tüm derslerin ayrı ayrı 4 ECTS kapsadığı ikinci
format ise şöyledir.
Name
Subject
Course
hours
ECTS
Semester
Dr. Piotr Stankiewicz
Environmental Sociology and Philosophy
20
4
W&S
Dr. Krzysztof Abriszewski
Philosophy and popular culture
20
4
W&S
Dr. Radosław Sojak
Science and Technology Studies: an Introduction
20
4
W&S
Dr. Janusz Grygieńć
Introduction to Political Philosophy
20
4
W&S
Prof. Krystyna Szafraniec
Society in the mirror of youth - the sociological perspective
20
4
W&S
Dr. Anita Pacholik-Żuromska
Philosophical problems of cognitive science
20
4
W&S
Dr. Paweł Gładziejewski
Cognitive science of self-deception. How and why we lie to
ourselves
20
4
W&S
Prof. Krzysztof Olechnicki
Anthropological perspective on everyday life
20
4
W
Dr. Dominik Antonowicz
State, Market and Society
20
4
W
Dr. Rafał Gruszczyński
Logic as a tool
20
4
W&S
Prof. Adam Grzeliński
Main Issues of Modern Philosophy
20
4
W&S
Dr. Michał Wróblewski
Biotechnology and Society
20
4
W&S
Dr. Aleksandra Derra
Gender Problem in Science. Theories and Practice
20
4
S
Dr. Lucyna Stetkiewicz
Film as a social reflector
30
5
S
Dr. Lucyna Stetkiewicz
Sociology of Arts – the case of music
30
5
S
Dr. Lucyna Stetkiewicz
Social History of Literary Communication
Dr. Lucyna Stetkiewicz
Close reading of the Sociological Texts
30
5
W
Dr. Dominik Antonowicz
Modern Sport
30
5
W
Dr. Agnieszka FurmańskaMaruszak
Labour markets– contemporary challenges
20
4
W&S
W
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
-Detaylı bilgi İçin: Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce web sayfası
http://www.erasmushum.umk.pl/
-Erasmus+ için gelecek öğrenci prosedürü ve süreci için
https://www.umk.pl/en/erasmus/students/
-Tüm sürece ve özellikle Beşeri Bilimler Fakültesi’ne dair
detaylı bilgi ve sorular için e-mail adresi:, Erasmus Faculte
Coordinator Prof. Zbigniew Nerczuk, [email protected]
-Şehrimizin tanıtımını içeren görsele erişmek için:
Özellikle Erasmus + öğrencilerinin ücretsiz olarak
kullanabileceği yüzme havuzu ve spor salonuna sahiptir.

Benzer belgeler

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint - Sürece ve bil hassa Beşeri Bilimler Fakültesi'ne dair ilave detaylı bilgi ve sorular için mail adresi : Prof. Zbigniew Nerczuk, Erasmus Coordinator, [email protected] -Şehrimizin tanıtımını içeren gör...

Detaylı