Interaction Process Automation

Transkript

Interaction Process Automation
Interaction Process Automation™
İletişim tabanlısüreç otomasyonu
İş süreçlerini otomatize etmenin yep yeni yolu
İş Süreci Otomasyonuna
ilişkin Çözümler
Nihayet gerçek avantajlar sağlayan süreç otomasyonu…
Interaction Process Automation neden daha iyidir?
Gecikme süresini ve insan hatasını en aza indirmek için, iş süreçlerini, birleşik bir çözümle başından
Interaction Process Automation (IPA), işi, kişileri ve kaynakları izlemek için geliştirilmiş bir platform sağlayarak, işletmelerin,
süreçleri diğer tüm çözümlerle olduğundan daha kapsamlı biçimde otomatik hale getirmesine olanak tanır.
sonuna kadar otomatik hale getirdiğinizde, yatırım getiriniz çok daha ölçülebilir hale gelir.
Süreçleri geliştirerek işinizi geliştirin.
Interactive Intelligence, iş süreci otomasyonunu, uçtan uca
bir aksiyon planı olarak kabul eder. Bu, hepsi bir arada
iletişim platformumuzu geliştirmek için yararlandığımız
aynı düşüncedir. Amaç, işletmelerin, çok kanallı etkileşim
süreçlerini iletişim merkezi ve kuruluşlarının genelinde daha
etkin biçimde yönetebilmesi için bu süreçleri otomatik hale
getirmektir.
Interaction Process Automation (IPA) uygulaması, size iş
süreçleriniz üzerinde aynı kontrolü sağlar. Interaction Process
Automation, otomatik hale geldiğinde, belirli bir sürece ilişkin
süreyi azaltıp verimliliği artırır. Süreçteki gecikme süresini
ortadan kaldırıp insan hatasını azaltma yoluyla daha az
çalışan gerektirir ve bu şekilde maliyetleri düşürür.
Tam görünürlük. Etkileşim Süreci Otomasyonu sayesinde,
kuruluşunuzun genelindeki işleri, başka bir deyişle,
kişileri, becerileri, yetkinlikleri, kullanılabilirliği, kaynakları
ve gelişmeyi takip edersiniz. İşi planlandığı şekilde
tamamlamak için, öncelik sırasını otomatik olarak belirleyip,
işi yetkin ve mevcut çalışanlara yönlendirerek süreçleri
optimize edersiniz. Kişilerin hangi departmanda veya
ofiste bulunduğundan bağımsız olarak, Etkileşim Süreci
Otomasyonu, bu kişilerin kim ve nerede olduklarını bilir ve
işleri onlara teslim eder.
Verimsizlik ve insan hatası artık ortadan kalkıyor. İyi eşlenen
süreçler, her tür işi geliştirir. Etkileşim Süreci Otomasyonunu
kullanarak, bir süreç için kaydedilecek ve izlenecek
tüm bilgileri tanımlayıp, iş öğelerini görüntülemek için
görünümler oluşturursunuz. Ardından, her görev ve işlemi
tasarlayıp, her adımı izleyerek tüm süreç akışını görsel olarak
modellersiniz. Etkileşim Süreci Otomasyonu ile yöntemleri
standartlaştırma yoluyla, yüksek maliyetli programlama ve
uzun süreli geliştirme döngülerinin yanı sıra verimsizliği ve
insan hatasını da ortadan kaldırarak, yatırım getirinize kadar
geçen süreyi çok daha hızlı hale getirirsiniz.
İş süreci otomasyonuna yönelik tamamen
yeni bir yaklaşım
Eski süreç yönetimi grupları benzer sorunlar içerir.
Bunlar pahalı, karmaşık ve izole durumdadırlar. Etkileşim
Süreci Otomasyonu çözümü, on yılı aşkın bir süredir
iletişim merkezlerinde kanıtlanmış iletişim teknolojileri ve
uygulamalarından yararlanarak bu engelleri aşmaktadır.
İletişim merkezi tarzında kuyruk ve yönlendirme, süreçte
yer alan işe ilişkin öncelik belirleme ve dağıtımın doğru ve
esnek olması için kullanılır.
Kuruluşa ilişkin durum bilgisi ”sürece ilişkin durum bilgisi”
haline gelerek, bir iş atamasının mevcut olma durumunu
gösterir ve süreç süresini hızlandırır.
Otomatik üst seviye/yönetime yükseltme işlevselliği,
hizmet seviyesi hedeflerinin karşılanmasını sağlar.
Kayıt etme, iş süreçlerine uyumun zorunlu bir parçası haline
gelir.
Gerçek Zamanlı İzleme, İş sürecinin her adımında yönetim
görünürlüğü sağlar.
Uçtan uca raporlama, her adım özelliğini yönetme ve ölçme
becerisi sağlar.
VoIP, lokasyondan tamamen bağımsız olmayı sağlayarak,
çalışanların iş süreçlerine dünyanın her yerinden katılmasına
olanak tanır.
Farklılık tasarımla başlar
Çözüm, yalnızca onu destekleyen temel kadar iyidir.
Interaction Process Automation, hem iletişim hem de süreç
otomasyonunu anlayan bir platformda çalışır; bu, yazılımın,
kişi ve kaynakların yanı sıra işin mevcut olma durumunu
sürekli olarak değerlendirmesine olanak tanır. Bu şekilde
işi, dağınık ofis lokasyonlarında bulunanlar dahil olmak
üzere, o anda mevcut olan yetkin çalışanlara yönlendirerek,
işletmenizdeki insana bağlı gecikme süresini an aza indirir.
Interaction Process Automation, süreçleri sürekli olarak izler
ve işin öncelik sırasını, değişen kaynak kullanılabilirliğine
göre otomatik olarak yeniden belirler.
Diğer süreç otomasyonu çözümlerinin, atıl durumdaki
kaynakları saptayamaması ve esas olarak bir kişinin
proje listesinden yeni bir iş bölümünü “çekip çıkarmasını”
beklemesi nedeniyle, insana bağlı gecikme süresi genelde
saptanamaz. Bu etkin olmama durumu, kuruluşun
kapasitesini sınırlarken iş yapma maliyetini de artırır.
İletişim içinde ve akıllı
Interaction Process Automation, iletişime tamamen duyarlıdır
ve herhangi bir süreç boyunca işin önceliğini belirlemenize,
işi yönlendirmenize, üst seviyeye yükseltmenize ve izlemenize
olanak tanır. Süreçler, müşteriler, satıcılar ve ortaklarla
birlikte çalışanları da kapsayabilir. Sizi verileri birbirinden
bağımsız ve ayrı tutmaya zorlayan diğer ürünlerin aksine,
Interaction Process Automation, Müşteri İlişkileri Yönetimi
paketleri, mali yönetim uygulamaları, veri tabanları ve diğer
arka uç iş sistemleriyle bağlantılı olarak süreçleri otomatik
hale getirmek için kuruluşunuzdaki uygulamalarla bağlantı
kurar.
Interaction Process Automation sayesinde, resim
tamamlanarak, iş süreçlerini hem kişiler hem de sistemler
genelinde düzenlersiniz.
Gerçek anlamda benzersiz bir çözüm
Geleneksel süreç yönetim sistemleri karmaşıktır ve
genel olarak, bunları değiştirip sürdürmek için işyerinde
programcıları ve kapsamlı özelleştirmeyi gerektirir.
Interaction Process Automation farklı bir yaklaşım izler.
Interaction Process Automation; işlevsellikten taviz
vermeden, tasarım, devreye alma ve otomatik iş süreçlerini
değiştirme işlemlerini hızlandırmak için basit süreç akışı
tanımını ve grafiksel arabirimi kullanır. Genel maliyetler
neredeyse kendiliğinden azalır ve böylece yatırım getirisi
daha hızlı elde edilir.
Sınır yok
Interaction Process Automation, neredeyse her tür iş süreci
için iletişimi, süreç yönetimini ve uçtan uca otomasyonu
bir araya getirir. Avantajlar çok çeşitlidir ve ölçülebilir: Bu
avantajlar, manuel benzerlerinden çok daha etkili olan
süreçlerdir. Daha etkili iş akışları ve veri paylaşımı söz
konusudur. İletişim merkezinizde, kuruluşunuzda ve şube
ofislerinizde, daha az sayıda gereken kaynak ve daha az
hata sayesinde üretkenlik artırılır. Ortaklar ve satıcılarla olan
bağlantılar daha güçlüdür. Ayrıca, maliyetler düşürülerek,
birleşik iletişim için ölçülebilir yatırım getirisi elde edilir.
Baştan sona iletişime dayalı süreç otomasyonu
Kullanımı kolay tasarım ortamı
Süreç Yönetim Motoru
Gerçek zamanlı izleme arabirimi
• Bilgi şemasının tanımlanması
• Kullanıcı arabirim formlarının
tasarlanması
• Süreç akışının tasarlanması
• Ayrıntılı süreç mantığının belirlenmesi
• Tüm otomasyon sürecinin yönetilmesi
• Süreç nesnesinin, adım adım
tanımlanmış süreç akışı boyunca
yönlendirilmesi
• Her adımda tanımlanmış mantığın
uygulanması
•Her sürecin her adımında süpervizörler
için toplam izleme
Servis Odaklı Mimari
• Web servisi hizmetlerine kolay erişim
•O
laylara göre yönlenen yazılım yapısı,
bilgi akışının temeli işlevini görür.
Uçtan uca raporlama
• Çalışan performansının ölçülmesi
• Kişiselleşrilimiş raporlama yeteneği
• S QL veritabanında mevcut tüm süreç
verileri ulaşılabilir durumdadır
Sunum çerçevesi
• Tasarlanmış kullanıcı arabirim
formlarının son kullanıcı ortamlarına
dahil edilmesi
• Windows®-tabanlı kişisel bilgisayarlar
• Mobil aygıtlar
• Web sayfaları
• Diğer uygulamaların ortaya çıkması ve
bunlarla bilgi alışverişinde bulunulması
En İyi Uyarlama: Süreç Danışmanlığı
Bir iş sürecinin başarılı olması için, otomatik hale getirilmeden önce sürecin eşlenmesi gerekir. Interactive Intelligence’tan alınan
danışmanlık hizmetleri, kuruluşunuzun mevcut süreçleri değerlendirmesine, geliştirmeye ilişkin olanakları belirlemesine, yatırım
getirisine ilişkin analiz yürütmesine ve otomasyon süreçlerini yeniden tasarlamasına yardımcı olur.
İşletmenizin ve müşterilerinin otomatik hale getirdiğiniz her süreçten avantaj elde etmesini sağlamak için, iletişime dayalı süreç
otomasyonuna ilişkin en iyi uygulamalara dayalı otomasyon hedeflerini belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz.
Interactive Intelligence; açık standartlarımıza ve hepsi bir arada yazılım gruplarımıza dayanarak, iletişim
merkezi otomasyonu, birleşik iletişim ve iş süreci otomasyonu için birleşik iş iletişimi çözümleri sağlar. Şu
anda dünya genelinde 5.000’in üzerinde kuruluş, yazılım, donanım, uygulama, danışmanlık, destek ve eğitim
alanları için katma değerli hizmetler dahil olmak üzere, bulut tabanlı Hizmet Olarak Sunulan İletişim (CaaS)
olanaklarımızdan ya da iş yerine yönelik çözümlerimizden veya her ikisinden yararlanmaktadır.
Bunlar Interactive Intelligence’da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir.
© 2013 Interactive Intelligence, Inc. Her hakkı saklıdır. | www.inin.com
Genel Merkez
7601 Interactive Way
Indianapolis, IN 46278 ABD
+1 317 872 3000 voice & fax
Pub. 0813
4023-IPA-WEN
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Thames Central, Hatfield Road
Slough, Berkshire, SL1 1QE
Birleşik Krallık
+44 (0)1753 418800 ses ve faks
Asya Pasifik
Suite 6.1 Level 6 Menara IMC
8 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Malezya
+603 2776 3333 ses
+603 2776 3343 faks