Montaj ve işletim kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Montaj ve işletim kılavuzu
Voith Turbo
Montaj ve işletim kılavuzu
(Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu)
3626-011000 tr
T…
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
94/9/AT direktifine uygun model dahil
DİKKAT!
Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından önce okuyunuz
ve ileride de kullanmak için saklayınız!
1)
Seri No.
2)
Kaplin tipi
İmal yılı
Kütle (Ağırlık)
Güç aktarımı
Tahrik devri
İşletim sıvısı
Dolum miktarı
Eriyen emniyet tapalarının
nominal etkinleşme sıcaklığı
Bağlantı
kaplininin tipi
Ses basıncı seviyesi LPA,1m
Montaj konumu
Tahrik aracı
kg
kW
-1
dak
Madeni yağ
Su
3
dm (litre)
°C
dB
Yatay
Dikey
Dış çark ile
İç çark ile
Kapak sayfasında yazılı bilgiler eksik ise Voith Turbo firması ile görüşünüz.
1)
2)
Yazışmalarda lütfen seri numarasını bildiriniz ( Bölüm 19, Sayfa 80).
T...: Yağ / TW...: Su.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
2
1
Teknik özellikler ................................................................................................5
2
2.1
2.2
Üretici beyanları ................................................................................................7
Yapı grupları ve bileşenler hakkında açıklama ...................................................7
AT – Uygunluk Belgesi (RL 94/9/AT, Ek X.B) .....................................................8
3
3.1
Önsöz .................................................................................................................9
Genel bilgiler .......................................................................................................9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Emniyet ............................................................................................................10
Bilgiler ve semboller ..........................................................................................10
Amacına uygun kullanım ..................................................................................11
Amacına uygun olmayan kullanım ....................................................................11
Yapısal değişiklikler ..........................................................................................11
Genel tehlike bilgileri .........................................................................................12
Artık tehlikeler ...................................................................................................14
Kaza durumunda davranışlar ............................................................................14
İşletimle ilgili önemli bilgiler ...............................................................................15
Personelin niteliği ..............................................................................................17
Ürün gözlemi .....................................................................................................17
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
Nakliye ve depolama ......................................................................................18
Teslimattaki durum ...........................................................................................18
Teslimat kapsamı .............................................................................................18
Nakliye ..............................................................................................................18
Kaldırma ...........................................................................................................19
Depolama / Ambalaj / Muhafazaya alma ..........................................................22
Turbo kaplinin depolanması .............................................................................22
Elastik parçaların depolanması ........................................................................23
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
Sabit dolumlu Voith turbo Kaplinleri ............................................................24
Fonksiyon .........................................................................................................24
Tip tanımlaması ................................................................................................25
Kaplin tipleri için örnekler ..................................................................................27
Kaplin girişi tarafındaki Bağlantı Kaplinleri ........................................................27
Kaplin çıkış tarafındaki Bağlantı Kaplini............................................................28
7
7.1
7.2
7.3
Sıkma torkları ..................................................................................................29
Vidalı pimler ve tutma cıvataları........................................................................29
Eriyen emniyet, dolum, kör, kontrol ve nozül cıvataları ....................................30
Sabitleme cıvataları ..........................................................................................30
8
8.1
8.2
8.3
8.4
T tipi temel kaplinin montajı ..........................................................................31
Aletler ................................................................................................................31
Hazırlık ..............................................................................................................32
Takma ...............................................................................................................34
Mounting devices ..............................................................................................36
9
9.1
TN Tipi Temel Kaplinin Montajı .....................................................................37
Montaj ...............................................................................................................38
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.3
10.4
Layna alma ......................................................................................................40
Flexible connecting couplings ...........................................................................40
Tahrik tarafındaki bağlantı kaplini (Dış çark tahriki) .........................................40
Çıkış tarafındaki bağlantı kaplini (Dış çark tahriki) ...........................................41
Turbo kaplin / elastik bağlantı kaplini tip eşleşmeleri ve kurulu uzunluğu ........42
Layna alma toleransları ....................................................................................42
Layna alma işlemi .............................................................................................43
11
11.1
11.2
İşletim sıvıları ..................................................................................................45
Madeni yağ işletim sıvısıyla ilgili koşullar ..........................................................45
Madeni yağlar ...................................................................................................46
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İçindekiler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3
11.4
11.4.1
11.4.2
Kullanılabilir işletim sıvıları ............................................................................... 46
İşletim sıcaklığı sıklıkla 100°C üzerinde ........................................................... 46
Tür önerileri ...................................................................................................... 46
Özel koşullar için tür önerileri ........................................................................... 47
Su işletim sıvısıyla ilgili koşullar........................................................................ 48
Kullanılabilir işletim sıvıları ............................................................................... 48
Santrifüj valflerine sahip turbo kaplinler (TW…F…tipleri) için işletim sıvısı su 48
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
Dolum, seviye kontrolü ve boşaltma ............................................................ 50
Kaplin dolumu ................................................................................................... 51
Yatay pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması ................................. 51
Düşey pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması ................................ 52
Doluluk kontrolü................................................................................................ 53
Yatay pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü .......................... 53
Düşey pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü ......................... 53
Kaplinin boşaltılması ........................................................................................ 54
Yatay monte edilmiş geciktirme hücresisiz kaplinlerin boşaltılması ................. 54
Yatay monte edilmiş geciktirme hücreli kaplinlerin boşaltılması ...................... 54
Düşey pozisyonda monte edilen kaplinin boşaltılması ..................................... 55
13
Devreye alma .................................................................................................. 56
14
İşletim .............................................................................................................. 58
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Bakım, servis .................................................................................................. 58
Dış temizlik ....................................................................................................... 61
Elastiki Bağlantı Kaplini .................................................................................... 62
Elastik parçaların aşınma kontrolü ................................................................... 62
Bakım aralıkları ................................................................................................ 63
Yatak ................................................................................................................ 63
Madeni yağ işletim sıvısında yatak yağlaması ................................................. 63
Su işletim sıvısında yatak yağlaması ............................................................... 63
Yatak değişimi / Gresleme ............................................................................... 63
Eriyen emniyet tapaları ..................................................................................... 64
Patlama tehlikesine sahip ortamlarda kullanım için uygun olmayan
kaplinlerdeki eriyen emniyet tapaları ................................................................ 65
15.4.2 Patlama tehlikesine sahip ortamlarda kullanım için uygun
kaplinlerdeki eriyen emniyet tapaları ................................................................ 66
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
15
15.1
15.2
15.2.1
15.2.2
15.3
15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.4
15.4.1
16
16.1
16.2
16.3
16.3.1
Montaj kontrol, devreye alma ve bakım protokolü...................................... 67
Montaj kontrol protokolü ................................................................................... 68
Devreye alma protokolü ................................................................................... 70
Genel bakım için bakım protokolü .................................................................... 71
Elastik bağlantı kaplini için bakım protokolü ..................................................... 72
17
17.1
17.2
17.2.1
17.2.2
Kaplinin sökülmesi ......................................................................................... 73
Hazırlık ............................................................................................................. 73
Removal ........................................................................................................... 74
Hidrolik çektirme tertibatıyla çektirilmesi .......................................................... 75
Mekanik çektirme tertibatıyla çektirilmesi ......................................................... 76
18
Arızalar - Çözümü ........................................................................................... 77
19
Sorular, montajcı ve yedek parça siparişi .................................................... 80
20
20.1
20.2
20.2.1
20.2.2
20.3
Sıcaklık denetimi ............................................................................................ 81
Ön uyarı için mekanik termik şalt düzeneği MTS ............................................. 81
Temassız termik şalt düzeneği BTS ................................................................. 82
Ön uyarı için temassız termik şalt düzeneği BTS ............................................. 82
Azami yüzey sıcaklığının
sınırlandırılması için temassız termik şalt düzeneği BTS-Ex ........................... 83
Ön uyarı için temassız ölçüm düzeneği BTM ................................................... 84
21
21.1
21.2
Yedek parça bilgileri ...................................................................................... 86
154 T tipi için Yedek Parçalar ........................................................................... 87
Tipler 206 - 274 T için yedek parçalar .............................................................. 87
3
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
T ve TN tipleri için yedek parçalar ....................................................................88
366 - 1150 T tipleri için yedek parça .................................................................89
366 - 650 TN tipleri için yedek parçalar ............................................................89
274 TV / TVV tipleri için yedek parçalar ............................................................91
TV / TVV ve TVN / TVVN tipleri için yedek parçalar .........................................92
366 - 1150 TV / TVV tipleri için yedek parça ....................................................93
366 - 650 TVN / TVVN tipleri için yedek parçalar .............................................93
TVVS ve TVVSN tipleri için yedek parçalar ......................................................94
422 - 1150 TVVS tipleri için yedek parça ..........................................................95
422 - 650 TVVSN tipleri için yedek parçalar .....................................................95
154 DT Tipi için yedek parçalar .......................................................................96
206 DT ve 274 DT / DTV Tipleri için Yedek Parçalar .......................................97
1150 DT / DTV Tipler için Yedek Parçalar ........................................................98
22
22.1
22.1.1
22.1.2
22.1.3
22.2
22.2.1
Bağlantı Kaplinlerinin Yedek Parça Bilgileri ..............................................100
Kaplin girişi tarafındaki Bağlantı Kaplinleri ......................................................100
Elastik Dolgulu Kaplin Tip EPK .......................................................................100
Elastik Eleman Kaplini Tip EEK ......................................................................100
Elastik Kamlı Kaplin Tip ENK..........................................................................101
Çıkış tarafındaki bağlantı kaplinleri .................................................................101
Kaplin Nor-Mex G ...........................................................................................101
23
Voith Turbo GmbH & Co. KG temsilcilikleri ...............................................103
24
Sözcük dizini .................................................................................................106
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
21.3
21.3.1
21.3.2
21.4
21.5
21.5.1
21.5.2
21.6
21.6.1
21.6.2
21.7
21.8
21.9
4
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
1
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Teknik özellikler
Patlama tehlikesine sahip saha içinde kullanım için gerekli bilgiler:
- işareti:
Çevre sıcaklığı, -25 °C Ta +40 °C
değerlerinden farklı ise
°C
maks. yüzey sıcaklığı
(T3= 200 °C, T4= 135 °C,
veya farklı)
°C
Sıcaklık denetimi
1)
MTS
BTS
2)
Ön uyarı için
Ön uyarı için
2)
BTS-Ex Voith Turbo kaplinleri
için azami yüzey sıcaklığının
94/9/EG AT direktifine göre
sınırlandırılması için
Motorun çalıştırılması esnasında
Turbo kaplindeki izin verilen
azami sıcaklık:
°C
Sıcaklık denetiminin nominal
etkinleşme sıcaklığı
İzin verilen azami dolum miktarı
°C
3)
Eriyen emniyet tapası (SSS)
3
dm (litre)
SSS
SSS-X
Termik emniyetin (Eriyen emniyet
tapası (tapaları) veya BTX-Ex)
etkinleşmesine sebebiyet veren
aşırı yük (Bakınız Bölüm 4.8),
şuna göre enerji beslemesinin
kesilmesini gerektirir:
Eriyen emniyet tapalarının
etkinleşmesinden önce enerji
beslemesini kapatmak için çıkış
devrinin ilave olarak denetlenmesi
gereklidir.
Motor çalıştırıldıktan sonra şuna
göre çıkış devri denetimi
gerçekleşmelidir:
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
4)
Tahrik çapı
4)
Çıkış çapı
Rulmanların değiştirilmesi
s (san)
Evet
Hayır
s (san)
mm
mm
h
Tablo 1
1)
MTS: Mekanik termik şalt ünitesi (bakınız Bölüm 20.1).
BTS: Temassız termik şalt ünitesi (bakınız Bölüm 20.2).
3)
Kapak sayfasında dolum miktarı bulunmadığında geçerlidir.
4
) Dingil-göbek bağlantısı vasıtası ile birleştirilecek göbek veya dingilin çapı ve boşluğu.
2)
5
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Patlama tehlikesi bulunan sahada işletim için gerekli olan ilave veriler:
6
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
2
Üretici beyanları
2.1
Yapı grupları ve bileşenler hakkında açıklama
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
2006/42/AT sayılı yeni Makine Direktifi 29 Aralık 2009 tarihinden beri Avrupa
Topluluğu'na üye ülkelerde bağlayıcı olarak uygulanmak zorundadır.
Voith firmasının tahrik bileşenleri ürün grubuna dahil turbo kaplinleri, yeni 2006/42/AT
makine direktifinin tanımlamalarına ve yine Makine Direktifinin hayata geçirilmesine
dair Aralık 2009'da yayımlanan kılavuz uygulamalarına göre "makineler" ya da "eksik
makineler" değil, aksine yapı grupları ve bileşenlerdir.
Ürünlerimiz "eksik makineler" olmadığından 2006/42/AT Makine Direktifine göre bir
montaj beyanı düzenlemiyoruz.
Başka AT Direktifleri ve Kuralları zorunlu tutmadığı sürece bu ürünler için bir AT
Uygunluk Belgesi'nin hazırlanması ve CE İşareti'nin konulması da gerekli değildir.
Belgelendirilmiş firma olarak Voith, firma içi kalite yönetim sistemleri aracılığıyla ve
armonize normları uygulayarak kendi ürünleri için temel güvenlik ve sağlık kurallarına
uyulmasını garanti altına almıştır.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Voith ürünleriyle ilgili teknik dokümanlar o kadar geniş kapsamlıdır ki, makineler ve
eksik makineler içine güvenli şekilde monte edilebilirler ve sonrasında komple makine
yine Voith ürünlerine ait bu dokümanlar dikkate alınarak güvenli şekilde çalıştırılabilirler.
Düzenleme yeri
Tarihi
Crailsheim, Almanya
10. Ocak 2014
İmzalayanın
adı
Sayın J. Hagedorn,
Hareket bileşenleri Bölüm Müdürü
İmza
7
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
2.2
AT – Uygunluk Belgesi (RL 94/9/AT, Ek X.B)
cihazın 94/9/AT Direktifi'ne uygun olduğuna dair onay için.
Üretici
Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Voithstraße 1, D-74564 Crailsheim
iş bununla aşağıdaki cihazın:
Tanım
T…
Sabit dolumlu Turbo kaplin
Seri numarası
Teslim belgeleri uyarınca
imzalanan tarihte geçerli metinleriyle aşağıdaki armonize normların hükümlerine uyun
olduğunu beyan eder:
EN ISO 12100-1 / -2
EN 1127-1 / -2
EN 13463-1
EN 13463-5
EN 13463-8
EN 1710
Makinelerin Güvenliği - Temel Kavramlar ve Genel Tasarım İlkeleri
Bölüm 1: Ana Terminoloji, Yöntembilim
Bölüm 2: Teknik Prensipler
Patlama Tehlikesine Sahip Ortamlar, Patlama Koruması, Esaslar ve Yöntemler
Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar,
Bölüm 1: Esaslar ve Talepler
Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar,
Bölüm 5: Konstrüktif Güvenlik Aracılığıyla Koruma "c"
Patlama Tehlikesine Sahip Sahalarda Kullanılan Elektrikli Olmayan Cihazlar,
Bölüm 8: Sıvıların Kapsüllenmesi Aracılığıyla Koruma "k"
Madenlerin Grizu Tehlikesi Bulunan Sahalarında Kullanılan Cihazlar ve
Bileşenler
yine imzalanan tarihte geçerli metinleriyle aşağıdaki Avrupa ve Alman normlarının ve
teknik kuralların hükümlerine uyun olduğunu beyan eder:
TRBS 2153
Elektrostatik yüklenmeler sonucu oluşan ateşleme tehlikelerinin önlenmesi
Düzenleme yeri
Tarihi
Crailsheim, Almanya
10. Ocak 2014
İmzalayanın
adı
Sayın J. Hagedorn,
Hareket bileşenleri Bölüm Müdürü
İmza
8
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Teslim edilen parçalarda müşteri tarafından herhangi bir değişiklik yapılması halinde
bu beyan geçerliliğini kaybeder.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
3
Önsöz
3.1
Genel bilgiler
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Bu işletme talimatı, turbo kaplinin bağlantı kaplini ile güvenli, usulüne uygun ve
ekonomik kullanımı için size yardımcı olacak bilgiler içermektedir.
Bu kılavuzdaki uyarılara uyduğunuz takdirde;
– kaplinin ve tesisin güvenirliliği ve ömrü artar,
– tehlikeler önlenir,
– onarım ve devre dışı kalma süreleri azalır.
Bu kılavuz;
– her zaman makinenin yanında mevcut olmalı,
– kaplini taşıyan, kaplin üzerinde çalışan veya onu devreye alan herkes
tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır.
Kaplin en son teknolojik standartlara ve onaylanmış güvenlik yönetmeliklerine göre
imal edilmiştir. Ancak buna rağmen, yanlış kullanım veya amacına aykırı kullanım
halinde kullanıcı veya üçüncü kişiler için yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşması veya
makinenin ve başka eşyaların zarar görmesi mümkündür.
Yedek parça:
Yedek parçaların Voith tarafından tespit edilmiş olan teknik gerekliliklere uygun olması
gerekmektedir. Bu uygunluk, orijinal yedek parçaların kullanılmasıyla her zaman
sağlanmış olur.
Orjinal olmayan yedek parçaların montajı ve/veya kullanılması Voith Turbo kaplinlerinin konstrüktif özelliklerini olumsuz olarak değiştirebilir ve bu yüzden güvenliği
kısıtlayabilir.
Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından doğacak hasarlar konusunda Voith
firması hiçbir mesuliyet kabul etmez.
Servis için uygun bir atölye donanımı kullanınız. Doğru ve düzgün bir onarım ancak
üretici veya yetkili bir atölye tarafından yapılabilir.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu kılavuz mümkün olan azami itinayla hazırlanmıştır. Buna rağmen daha fazla bilgi
arzu etmeniz durumunda, bizimle irtibata geçin:
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Tahrik bileşenleri
Voithstr. 1
74564 Crailsheim
ALMANYA
Tel. +49 7951 32-0
Faks. +49 7951 32-480
[email protected]
www.voithturbo.com/startup-components
© Voith Turbo 2014.
Bu belgenin başkalarına verilmesi veya çoğaltılması, atılması ve içeriğinin başkalarına
bildirilmesi, açık olarak buna izin verilmediği takdirde yasaktır. Aksi davranışlar
tazminat hakkı doğurur. Patent, numune veya dizayn örneği tescili ile ilgili tüm hakları
saklıdır.
Voith Turbo firması değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
4
Emniyet
4.1
Bilgiler ve semboller
Bu işletim kılavuzunda yazılı emniyet bilgileri DIN 4844 normuna göre güvenlik işareti
ile özel olarak işaretlenmiştir:
Sinyal
sözcüğü
Tanım
Sonuçları
İnsanlar,
Eşyalar
PATLAMA
Patlama
KORUMASI! korumasıyla
ilgili bilgiler
Patlama tehlikesi
İnsanlar
TEHLİKE!
Doğrudan tehdit
eden tehlike
Öldürücü veya çok ciddi
yaralanmalar (sakatlık)
İnsanlar
UYARI!
Muhtemel tehlikeli
durum
Muhtemel ölüm veya
ağır yaralanmalar
İnsanlar
DIKKAT!
Az tehlikeli durum
Muhtemel hafif ve
küçük yaralanmalar
İnsanlar,
Eşyalar
Havada
bulunan
yükler!
Muhtemel tehlikeli
durum
Muhtemel ölüm veya
ağır yaralanmalar
İnsanlar,
Eşyalar
Yangın tehlikesine
sahip maddelere
karşı uyarı
Yangın tehlikesi
İnsanlar
Koruyucu gözlük
kullanınız
Kör olma tehlikesi
İnsanlar
Koruyucu kulaklık
takınız
İşitme organında hasar
Eşyalar
DİKKAT!
Muhtemel zararlı
durum
Muhtemel hasar
– ürün için
– çevresi için
–
Uyarı!
Bilgi!
Uygulama bilgileri
ve
diğer faydalı
bilgiler
verimli kullanım
Sembol
Tablo 2
Patlama sembolü ( ), sadece patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki kullanımlar için
dikkat edilmesi gereken muhtemel tehlikelere işaret eder.
Patlamadan koruma sembolünün ( ) yanında bir başka sembol (
veya
)
duruyorsa, bu uyarıların patlama tehlikesi olmayan yerlerdeki işletimler için de dikkate
alınması gereklidir.
10
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Şunun
için
zarar…
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
4.2
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Amacına uygun kullanım
Sabit dolumlu turbo kaplin, tahrik motorundan iş makinasına torkun aktarılması için
tasarlanmıştır.
Sabit işletimde belirli bir tahrik devrinde ve belirli bir kaplin dolumunda (işletim sıvısı
ve dolum miktarı) izin verilen güç, bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında
belirtilmiştir. Bunun dışında kalan her türlü işletim, örn. daha yüksek güç, daha yüksek
devir, farklı işletim sıvıları kullanmak veya anlaşma haricindeki işletim koşulları
amacına aykırı kullanım olarak kabul edilir.
Amacına uygun kullanıma, ayrıca bu montaj ve işletim kılavuzuna riayet edilmesi ve
muayene ve bakım koşullarına uyulması da dahildir.
Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu
değildir. Bu konudaki riski tek başına uygulamayı yapan kişi taşır.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
Bölüm 1. içinde herhangi bir açıklama yapılmamış ise, bu kaplinin patlama
tehlikesi bulunan yerlerde kullanılması yasaktır!
Kaplinin işaretine bakarak patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılıp
kullanılamayacağını kontrol ediniz.
Bilgi!
Bölge sınıflandırmasında bir değişiklik yapıldığında işletmeci turbo kaplinin bu
bölgede çalıştırılıp çalıştırılmayacağını kontrol etmelidir.
4.3
Amacına uygun olmayan kullanım
Bakınız ilgili bölümlerde yazılı tehlike bilgileri.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
4.4
Yapısal değişiklikler
TEHLİKELER!
Turbo kaplin üzerinde doğru şekilde yapılmayan yapısal değişiklikler
yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir!
Turbo kaplin üzerinde değişiklik, ekleme veya modifikasyon yalnızca Voith
Turbo GmbH & Co. KG, Crailsheim firmasının onayıyla yapılmalıdır.
11
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
4.5
Genel tehlike bilgileri
Turbo kaplindeki her türlü çalışma sırasında iş güvenliğiyle ilgili kurallara riayet
ediniz!
TEHLİKELER!
– Turbo kaplinde çalışırken oluşabilecek tehlikler:
Kesilmeler, sıkışmalar ve sıfırın altındaki derecelerde soğuk yanık nedeniyle
yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.
Bu nedenle turbo kapline asla eldivensiz dokunmayınız!
Çalışmaya başlamadan önce kaplin sıcaklığının 40 ℃ altına düşmesini
bekleyiniz, aksi takdirde yanma tehlikesi vardır!
Turbo kaplindeki çalışmalarda yeteri kadar ışıklandırma, yeteri kadar geniş
çalışma sahası ve iyi bir havalandırma olmasına dikkat edin.
Kaplinin içine monte edildiği tesisi kapatınız ve şalteri tekrar açılmasına karşı
emniyete alınız.
Turbo kaplin üzerinde yapılacak her türlü çalışmada hem tahrik motorunun
hem de çalışma makinesinin durgun konumda olmasını ve bunların hiçbir
koşulda çalışmamasını sağlayınız!
– Sıcak yüzeyler:
Çalışırken kaplin ısınır.
 Muhafaza
kapağı bakınız
Bölüm 13
Kaplinle temas edilmesini önlemek için bir koruyucu kapak monte ediniz!
Ancak bu koruyucu kapak kaplin havalandırmasını engellememelidir.
Kaplini asla sıvılarla soğutmayınız!
– Dönen parçalar:
 Muhafaza
kapağı bakınız
Bölüm 13
Turbo kaplinin dönen parçalarını (örn. turbo kaplinin kendisi ve açıkta duran
mil parçaları) koruyucu bir kapak ile kapatarak insanların temas etmesini ve
boşta bulunan parçaların içeri çekilmesini önleyiniz!
Kaplini bu koruyucu kapaklar olmadan asla çalıştırmayınız!
 Ses basıncı
seviyesi için
bakınız Kapak
sayfası
Turbo kaplin çalışırken gürültü üretir.
A ile değerlendirilen eşdeğer ses basıncı seviyesi LPA, 1m 80 dB(A) değerinin
üzerinde ise, bu durum işitme kaybına neden olabilir!
Koruyucu kulaklık takınız!
– Elektrik çarpması:
Üstü açık veya gizlenmemiş klemenslere, kablolara ve cihaz kısımlarına
dokunulması ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir!
Normalde işletim sırasında potansiyelsiz olan yapı grupları da bir hata
durumunda şebeke potansiyeline sahip olabilir.
12
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Gürültü:
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
– Aşırı devir:
Yalnızca aşırı devirlerin (nominal devrin aşılması) mümkün olduğu tesislerde:
Tesisin, aşırı devri önleyen bir düzenek (örn. fren veya geri dönüş blokajı) ile
teçhiz edilip edilmediğini kontrol ediniz.
Nominal devir için bakınız Kapak sayfası.
– Aşırı ortam sıcaklıkları:
Aşırı ortam sıcaklıkları turbo kaplinde termik yüklere neden olabilir, bunun
sonucunda eriyen emniyet tapaları sıçrayabilir ve etrafta bulunan insanların
ağır yaralanmasına ve turbo kaplinin hasar görmesine yol açabilir!
Su işletim maddesinde:
Ortam sıcaklığı işletim sıvısının donma noktasından yüksek olmalıdır! İşletim
sıvısının donması yüzünden kaplin hasar görebilir.
Belirtilen sıcaklık sınırlarına riayet ediniz (bakınız Bölüm 4.8)!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Fışkıran ve dışarı akan işletim sıvısı
Turbo kaplinde aşırı termik yük durumunda eriyen emniyet tapaları etkinleşir.
İşletim sıvısı bueriyen emniyet tapalarından boşalır.
Eriyen emniyet tapalarının fışkırmasından sonra tahriki derhal kapatınız!
Kaplinin yanında bulunan elektrikli cihazların sıçrayan sıvılara karşı emniyetli
olması gerekir!
Dışarı fışkıran işletim sıvısının insanlara temas etmesini önleyiniz! Yanma
tehlikesi bulunmaktadır!
Turbo kaplinin yakınında bulunan kişilerin koruyucu bir gözlük kullanması
gereklidir. Dışarı fışkıran sıcak işletim sıvısı nedeniyle kör olma tehlikesi
bulunmaktadır!
Dışarı fışkıran işletim sıvısının sıcak makine parçaları, ısıtma cihazları,
kıvılcımlar veya açık ateşle temas etmesini önleyiniz! Yangın tehlikesi
bulunmaktadır!
Dışarı fışkıran yağın sebebiyet vereceği tehlikeleri (örn. kayma tehlikesi,
yangın tehlikesi) önlemek için yağın derhal temizlenmesi gereklidir!
Eriyen emniyet tapalarının dışarı fışkıran kısmını temizleyiniz.
Dışarı fışkıran işletim sıvısının, yangın çıkmasına sebep olabilecek motor,
kayış gibi kısımlarla temas etmesini engellemek için toplayınız.
Gerektiğinde yeterli büyüklükte bir tava temin ediniz!
Güvenlik bilgi formlarında yazılı bilgilere riayet ediniz!
– Yangın tehlikesi:
Eriyen emniyet tapalarının etkinleşmesinden sonra dışarı fışkıran yağ sıcak
yüzeylerde tutuşarak yangın çıkmasına ve zehirli gazların ve buharların
oluşmasına neden olabilir. Yangın ve zehirlenme tehlikesinin yanında makine
hasarları, çevre kirlenmesi ve maddi zararlar da söz konusudur.
Eriyen emniyet tapalarının etkinleşmesinden sonra tahrik makinesini derhal
kapatınız!
Güvenlik bilgi formlarında yazılı bilgilere riayet ediniz!
13
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
– Turbo kaplinde çalışmalara başlamadan önce metan içeriğinin kontrol
edilmesi:
Gövdesi alüminyum alaşımlarından imal edilmiş olan ve muhafaza kapağı
çıkarılmış olan Turbo kaplinin yeraltı maden ocaklarında montaj, bakım ve
demontaj işleri esnasında güvenliği garanti altına almak için, çalışılan yerde
uygun cihazlar ile metan gazı miktarının kontrol edilmesi gereklidir. Bu işlere
başlamadan önce ve işlerin yapıldığı esnada, Turbo kaplinin etrafındaki
metan gazı miktarı izin verilen sınır değerini (örn. Rusya'da hac. %1) değerini
aşmamalıdır. Bu değerin aşılması halinde, yeniden sınır değerinin altına
düşülünceye kadar çalışmalara ara verilmelidir.
4.6
Artık tehlikeler
TEHLİKELER!
Amaç dışı veya hatalı kullanımlar ölüme, ağır veya hafif yaralanmalara, mal
kaybına ve çevre kirlenmelerine yol açabilir.
Sadece yeterli derecede eğitim almış kalifiye ve yetkili kişiler turbo kaplin ile
çalışmak için görevlendirilmelidir!
Uyarı ve emniyet bilgilerine riayet ediniz!
4.7
Kaza durumunda davranışlar
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
UYARI!
Mahaldeki davranış kurallarına riayet ediniz!
14
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
4.8
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
İşletimle ilgili önemli bilgiler
DİKKAT!
İşletim sırasında düzensizliklerin farkedilmesi halinde, tahrik ünitesi derhal
kapatılmalıdır!
– Güç aktarımı:
Bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirli bir devir ve belirli bir kaplin
dolumunda (işletim sıvısı ve dolum miktarı) mümkün olan güç aktarımı
yazılıdır. Bu değerler kaplinin sabit işletimi için müsaade edilen çalışma
noktasını tanımlar.
Başka bir çalışma noktasında kaplinin sabit işletimi için Voith Turbo
firmasının onayı gerekmektedir!
– İşletim sıvısı:
Yalnızca bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen işletim sıvısını
kullanınız!
Turbo kaplini yalnızca bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen
işletim sıvısı ve dolum miktarı ile çalıştırınız.
Dolum miktarının az olması halinde kaplin termik yüke maruz kalır, aşırı
dolumda ise iç basınç kapline zarar verebilir.
– Start sırasında ısınma:
Turbo kaplin start ettiği sırada, yüksek patinaj nedeniyle sabit işletimde
olduğundan daha fazla ısınır. Aşırı termik yükleri önlemek için, start işlemleri
arasında yeteri kadar mola verilmesine dikkat ediniz!
– Geciktirme hücreli Turbo kaplinlerde start karakteristiği:
Start sırasında işletim sıvısı gecikme hücresinden turbo kaplinin çalışma
odacığına sevk edilir. Duruş esnasında işletim sıvısı tekrar geciktirme
hücresine geri akar. Start karakteristiğinin doğru olmasını sağlamak için start
işlemleri arasında yeteri kadar mola (birkaç dakika) verilmesine dikkat ediniz!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
– Kaplin sıcaklığı:
Turbo kaplin aşağıda yazılı ortam sıcaklıklarının altında kullanılacak
olduğunda Voith Turbo ile irtibata geçiniz:
- işletim sıvısı olarak yağda -25 °C altında
- işletim sıvısı olarak suda 0 °C altında (donma noktası)!
Bakınız yarıca sipariş belgeleri.
Aşırı ısınma nedeniyle kaplin zarar görebilir!
 Teknik özellikler:
Bölüm 1,
Sayfa 5
Yeterli derecede havalandırma mümkün olduğu takdirde öngörülen kullanım
amacı için kaplin nominal sıcaklığı aşılmaz.
Yalnızca patlama sahasındaki kaplinler için geçerlidir:
Turbo kaplinin çevresindeki havanın izin verilen değeri aşmamasını
sağlayınız.
15
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
– Eriyen emniyet tapaları:
Eriyen emniyet tapaları aşırı termik yük nedeniyle oluşacak hasarlara karşı
turbo kaplini korur.
 Teknik özellikler:
Bölüm 1,
Sayfa 5
 Denetim
düzenekleri:
Bölüm 20,
Sayfa 81
Eriyen emniyet tapasının etkinleşmesi halinde derhal tahrik motorunu
kapatınız!
Sadece işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen nominal etkinleşme
sıcaklığına sahip orjinal eriyen emniyet tapaları kullanınız!
– Denetim düzenekleri:
Mevcut denetim düzeneklerinin çalışmaya hazır olup olmadıklarını kontrol
ediniz.
Arızalı denetim düzeneklerini derhal tamir ediniz!
Emniyet ünitelerinin devrelerini kesinlikle iptal etmeyin!
– Blokaj:
Çalışma makinesinde bir blokaj söz konusu ise, bu turbo kaplinde aşırı
ısınmaya neden olabilir ve eriyen emniyet tapalarını etkinleştirebilir, bu
yüzden etraftaki insanlar, turbo kaplin ve çevre için tehlike yaratabilir.
Tahrik makinesini hemen kapatınız!
PATLAMA KORUMASI!
– Kaplinde aşırı yük:
Termik sigortanın etkin edilmesinden sonra enerji beslemesi en geç 1.
bölümde belirtilen talep süresinin sonunda kapatılmalıdır.
Çok motorlu tahriklerde tüm tesisin kapatılması gereklidir!
 Teknik özellikler:
Bölüm 1,
Sayfa 5
Aşırı yük için ek bir denetim talep ediliyorsa itme devri denetlenmelidir.
İtme devri tahrik devrinin %10'dan fazla altına düşüyorsa, enerji beslemesi
derhal kapatılmalıdır.
Bilgi!
Kaplinde aşırı yük aşağıdaki durumlarda meydana gelir:
 Çalışma makinesi bloke olduğunda
 Çalişma makinesine nominal işletim veya start sırasında izin verilmeyen oranda
yük bindiğinde
(Voith Turbo ile görüşünüz).
16
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Enerji beslemesinin kapatılması gereklidir, aksi takdirde orada belirtilen yüzey
sıcaklığına uyulması mümkün olmaz.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
– Bağlantı kaplinleri
EPK tipi bağlantı kaplinleri
Bir EPK bağlantı kaplininin elastik parçalarındaki bir kopmadan (Sıcak kesme)
sonra tahrikin derhal kapatılması gerekir!
Çok motorlu tahriklerde tüm tesisin kapatılması gereklidir!
Tamponun aşınma durumunun düzenli aralıklarda kontrol edilmesi tavsiye
edilir.
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
 Bağlantı
kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
ENK, EEK, Nor-Mex G tipi bağlantı kaplinleri:
Elastik parçaların aşırı şekilde aşınması durumunda, bağlantı kaplininin
parçalarının birbirine çarpma tehlikesi bulunmaktadır.
- Kıvılcım oluşması yüzünden yangın ve patlama tehlikesi!
- Etrafa fırlayan parçalar yüzünden hayati tehlike!
- Tahrik eden ve tahrik edilen makinalarda hasar tehlikesi!
4.9
Personelin niteliği
Örn. nakliye, depolama, kurulum, elektrik bağlantısı, devreye alma, işletim, bakım,
servis ve onarım gibi her türlü çalışma yalnızca kalifiye ve yetkili uzman personel
tarafından yapılabilir.
İşbu temel emniyet bilgileri çerçevesinde nitelikli uzman personel, nakliye, depolama,
kurulum, elektrik bağlantısı, devreye alma, işletim, bakım, servis ve onarım ile
görevlendirilmiş ve yapacakları faaliyetlere uygun niteliklere sahip olan kişilerdir.
Bu personelin aşağıdaki hususlarda yeterli eğitim, bilgi ve yetkiye sahip olması gerekir:
– Tesisleri doğru ve emniyet teknolojisi standartlarına uygun olarak çalıştırmak ve
bakımdan geçirmek
– Kaldırma tertibatlarını, bağlama araçlarını ve bağlama noktalarını doğru kullanmak
– Maddeleri ve bunların bileşenlerini, örn. gresler, doğru şekilde atığa ayırmak
– Emniyet donanımını emniyet teknolojisi standartlarına uygun kullanmak ve
bakımdan geçirmek
– Kazaları önlemek ve ilkyardım sağlamak.
Öğrenci konumunda olan personel turbo kaplinde yalnızca kalifiye ve yetkili bir kişinin
gözetimi altında çalışabilir.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kaplin üzerinde çalışacak personel;
– güvenilir olmalı,
– kanunen emredilen asgari yaşta olmalı,
– öngörülen çalışmalar için eğitilmiş, ilgili talimatları biliyor ve yetkili olmalı.
4.10 Ürün gözlemi
Firmamız teslimattan sonra da ürünlerimizi gözlemekle kanunen yükümlüdür.
Bu nedenle bizi ilgilendiren her şeyi bize bildirmenizi rica ederiz. Sözgelimi:
– Değiştirilmiş işletim verileri.
– Tesisle tecrübeler.
– Yineleyen arızalar.
– Bu montaj ve işletim kılavuzuyla zorluklar.
 Adresimizi
9. sayfada
bulabilirsiniz.
17
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
5
Nakliye ve depolama
5.1
Teslimattaki durum
– Temel tip T…:
Turbo kaplin, komple monte edilmiş bağlantı kaplini (Sevkiyat kapsamında ise) ile
sevk edilir.
 Kaplin dolumu:
Bölüm 12,
Sayfa 50
Temel tip T…N…:
Turbo kaplin, komple monte edilmiş primer kaplin flanşı ile sevk edilir.
– Turbo kaplin dolumu yapılmamıştır.
Teslimat kapsamına dahilse eğer işletim sıvısı ayrı bir kap içinde teslim edilir.
İşletim sıvısı işletmeci tarafından doldurulur.
– Diğer aksesuarlar demonte olarak temin edilir.
Temel tip T....: Tutma cıvatası ve tutma rondelası ayriyeten sevkedilir.
DİKKAT!
Ambalajın ve kullanılmış parçaların atığa ayrılması, cihazın kurulacağı ülkenin
kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir!
5.2
Teslimat kapsamı
Turbo kaplin kapak sayfasında belirtilen bilgiye göre teslim edilir.
Bir takım eriyen emniyet tapası yedek olarak teslim edilir.
Bağlantı kaplini, eriyen emniyet tapaları, sıcaklık denetimi, takm ve çektirme tertibatı
vs. gibi ilave teslimat kapsamı sipariş onayında belirtilmiştir.
5.3
PATLAMA KORUMASI!
Kaplin patlama tehlikesi bulunan saha içerisinde yalnızca uygun bir nakliye
ambalajı içinde taşınmalıdır. Bunun en az koruyucu kapak kadar koruma
özelliğine sahip olması gerekir.
UYARI!
Aşağı düşecek parçalar nedeniyle ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi!
 Kütleler:
Kapak sayfası
Kaplini yeterli derecede emniyete alınız, ağırlık merkezine dikkat ediniz ve
öngörülen bağlama noktalarını kullanınız!
Uygun taşıma ve bağlama ekipmanları kullanınız!
Taşıma sırasında turbo kaplinin yanlış elleçlenmesi durumunda kişinin üst ve alt
organları ezilebilir ve ağır şekide yaralanabilir.
Taşıma işlemleri yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır!
18
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 Bölüm 13,
Sayfa 56
Nakliye
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
5.4
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Kaldırma
TEHLİKE!
Kaplinin bağlanması
Turbo kaplinin yanlış şekilde bağlanması ve kaldırılması can ve mal kaybına
neden olabilir!
Kaplin yalnızca bunun için öngörülmüş bağlama noktalarından bağlanarak
kaldırılmalıdır (bakınız aşağıdaki resimler).
Turbo kaplin bağlanırken ve kaldırılırken kaplin oluklarına kaldırma vasıtaları
veya yük taşıma araçları tarafından zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.
Hasarlı oluklar kaplin balansının kaçmasına ve tesis çalışmasının bozulmasına
neden olabilir!
Havada asılı yüklerin altına girmeyiniz!
Kaldırma vasıtaları, yük taşıma tertibatları, bağlama noktaları
Turbo kaplinin ağırlığına dikkat ediniz (bakınız Kapak sayfası)!
Kadırma vasıtaları (örn. vinç, forklift), bağlama araç ve gereçleri (örn. zincir,
halat) ve bağlama noktaları (döner halkalı taşıma mapaları, diş büyüklüğü Poz.
1830 veya 0780 gibi, bakınız Bölüm 7.3)
- test edilmiş ve onaylanmış olmalı,
- yeterli boyutlarda ve kusursuz bir durumda bulunmalı ve
- sadece bu iş için yetkili ve eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır!
Kaldırma vasıtalarının, bağlama araçlarının ve bağlama noktalarının işletim
kılavuzlarına riayet edilmelidir!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Hasarlı veya yeterli kaldırma kapasitesi olmayan yük kaldırma tertibatları ağır
yük yüzünden kopabilir. Bu çok ciddi veya hatta öldürücü yaralanmalara
sebebiyet verebilir!
Kaldırma vasıtaları ve yük taşıma tertibatlarını şu hususlarda kontrol ediniz:
– yeterli taşıma kapasitesi (Ağırlık için bakınız Kapak sayfası),
– sorunsuz durum.
Halkalı cıvataların kullanılması yasaktır!
Lütfen aşağıdaki resimlerde gösterilen döner halkalı taşıma mapalarını
kullanınız!
Eğer bağlantı kaplininde cıvata varsa, askı mapasının cıvatalanabilmesi için, cıvatayı
sökün.
19
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Bir Voith Turbo kaplininin doğru şekilde bağlanması (örnek):
Elastik bağlantı kaplinini (eğer mevcutsa) çıkarın.
Uygun döner halkalı taşıma mapalarını (diş büyüklküğü Poz. 1830 veya 0780 gibi,
bakınız Bölüm 7.3) resimlerde görüldüğü şekilde kapline vidalayınız ve yük bağlama
malzemesini takınız. Ancak bunun için mevcut bir cıvatayı sökmeyiniz, mevcut
dişleri kullanınız:
Resim 1
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEHLİKE!
Kaldırmak ve döndürmek amacıyla kaplinin etrafına bağlama malzemesi
sarılmamalıdır!
Havada asılı yüklerin altında durmayınız ve genel iş güvenliği kurallarına riayet
ediniz.
Turbo kaplin tahrik ve itme makinesi arasına monte edilmediği sürece bunun
devrilmeye ve kaymaya karşı emniyete alınması gerekir.
Aşağıya düşen yükler, kaplinin devrilmesi ve kayması yüzünden yaralanma ve
ölüm tehlikesi!
Döndürmek için kaplin aşağıda görüldüğü şekilde yük bağlama malzemesine
asılmalıdır:
Resim 2
20
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
TEHLİKE!
Kaldırmak için daima en az 2 bağlama malzemesi kullanınız.
Döndürmek için iki tarafta da 2 bağlama malzemesi kullanınız!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Resim 3
Resim 4
Kaplini dikkatli şekilde tahta kalaslar veya palet üzerine indiriniz ve devrilmeye karşı
emniyete alınız.
21
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
5.5
Depolama / Ambalaj / Muhafazaya alma
5.5.1
Turbo kaplinin depolanması
Teslimattaki durum:
Voith Turbo kaplinlerinin teslimattaki durumu nakliyeye ve depolama süresine göre
değişiklik gösterir:
Durum No.1 teslimat standardıdır, farklılıklar için bakınız Sipariş belgeleri.
No.
1
2
3
4
- Nakliye
- İzin verilen depolama
süresi
- Kara- / Hava nakliyesi
- Kapalı yerlerde en fazla
6 ay süresince depolama
- Deniz nakliyesi
- Kapalı yerde en fazla
6 ay süresince depolama
- Deniz nakliyesi
- Kapalı yerlerde en fazla
12 ay süresince
depolama
- Deniz nakliyesi
- Kapalı yerlerde en fazla
24 ay süresince
depolama
Ambalaj / Tedbirler
-
Nakliyeye uygun tertibat
Nakliye malzemesi aracıyla yağış koruması
PE folyo içine sarılmış
Nakliyeye uygun tertibat
Keskin kenarlar korunmuş
PE Folyo içine sarılıp kaynaklanmış
DIN 55473 / 55474 normuna göre kurutma
maddesi
- Suya dayanıklı karton veya tahta sandık
- Sandık kapağı içten kapalı bölmeli levha
(Akylux) ile kaplı. Geçmeli levhalarda altına
PVC folyo serilmiş
- 2 ile aynı
- iyileştirilmiş muhafazaya alma
- 2 ile aynı,
- PE folyo yerine alüminyum bileşik folyo içine
sarılıp kaynaklanmış.
Tablo 3
Ambalajın açılması:
Teslimat sırasında kontrol için açılması gereken folyoların depolama için tekrar hava
geçirmez şekilde kapatılması gereklidir. Gerekirse yeni kurutucu madde kullanılmalıdır.
Muhafazaya alma / Sonradan dıştan muhafazaya alma:
Dıştaki muhafaza maddeleri izin verilen depolama süresine uygun şekilde yenilenmelidir. Çıplak metal kısımlara (böbek delikleri, fren diskleri vs.) Houghton Ensis
DWG2462 püskürtülmelidir.
Muhafazaya alma / Sonradan içten muhafazaya alma:
İç muhafaza her yıl (Ambalaj 4 için: 2 yılda bir) yenilenmelidir. Turbo kaplinin iç kısmı
tavsiye edilen türe uygun bir yağla korunmalıdır.
Turbo kaplin yatak üzerinde veya monte edilmiş (dönebilir):
Sonradan muhafazaya alırken turbo kapline döner alks ortasını aşacak kadar yağ
doldurunuz ve turbo kaplinin tahrikini ve itmesini en az bir kez döndürünüz.
Turbo kaplini monte edilmiş (dönemez):
Turbo kaplini en üst eriyen emniyet tapasına (SSS) kadar doldurunuz.
Yağı daha sonra tekrar boşaltınız ve turbo kaplini usulüne uygun şekilde tekrar
kapatınız. Turbo kaplinin devreye alınmadan önce yeniden doldurulması planlanıyor
ise, ilave muhafazaya alma işlemleri çerçevesinde turbo kaplinin içinde yağ bırakılabilir
(yağ miktarı tasarım belgelerine göre).
22
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Depolama süresinin uzatılması:
İzin verilen depolama süresi takip eden açıklamaların azami olarak 3 katı oranında
uzatılabilir. Bunun için ambalajın kontrol edilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi
gereklidir.
Folyo ambalajlar kurutucu madde yenilendikten sonra hava geçirmez şekilde kapatılmalıdır.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
İç muhafazaya alma maddeleri için tür önerileri:
Üretici
Tanım
ARAL
Aral Oel KONIT SAE 20W-20
Mobil
Mobilarma 524 (SAE 30)
Houghton
Ensis Engine Oil 20
Wintershall
Wintershall Antikorrol 20W-20
Tavsiye edilen işletim sıvıları da muhafazaya alma için kullanılabilir.
Tablo 4
Turbo kaplin devreye alınmayacak bir makine içine monte edildiğinde, kaplin yağışa ve
çevresel etkilere karşı korunmalıdır. Dış muhafazaya alma işlemi her 6 ayda bir, iç
muhafazaya alma işlemi her yıl yenilenmelidir.
Gerekli olduğunda muhafazaya alma işleminden önce turbo kaplini dıştan temizleyiniz.
Dış ve iç muhafazaya alma işlemi yukarıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
 Dış temizlik
bakınız
Bölüm 15.1
DİKKAT!
"TW" tipi kaplinlerde 0°C altındaki depolamalarda suyun boşaltılması gerekir!
Donma tehlikesi!
Kaplinin parçalarını temizlemeden ve uzun süreli koruma uygulamadan önce,
elastik parçaları (Poz. 1820) çıkarın!
5.5.2
Elastik parçaların depolanması
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI!
Elastik parçaların (Poz. 1820) depolanma süresi, bağlantı kaplininde kullanılmasına
kadar 4 yılı geçmemelidir.
Depo yerinin kuru ve tozsuz olması gerekir.
Elastik parçalar (Poz. 1820), kimyasal ve çözücü maddelerle, akaryakıt veya
asitlerle bereber depolanmamalıdır. Bunlar yüksek ultraviyole içeren ışıklara
karşı korunmalıdır.
23
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
6
Sabit dolumlu Voith turbo Kaplinleri
6.1
Fonksiyon
Kanatlı çarklar
Kabuk
Resim 5
Voith turbo kaplini Föttinger prensibine göre tasarlanmış hidrodinamik bir kaplindir.
Kaplin iki kanatlı çarktan (pompa çarkı ve türbin çarkı) ve bunları çevreleyen bir
kabuktan meydana gelmektedir. Her iki çark birbirine oldukça yakın yerleştirilmiştir.
Kuvvet aktarımı aşınmasız gerçekleşir, kuvvet aktaran parçalarda herhangi mekanik
bir temas söz konusu değildir. Kaplin içerisinde sabit miktarda işletim sıvıcı bulunur.
Tahrik motorundan aktarılan mekanik enerji kendisine bağlı olan pompa çarkının
içinde işletim sıvısının akış enerjisine dönüştürülür. Bu akış enerjisi türbin çarkı içinde
yeniden mekanik enerjiye geri dönüştürülür.
Kaplin fonksiyonu ile ilgili olarak üç konum vardır:
– Durgun konum:
Resim 6
24
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İşletim sıvısının tamamı kaplin
içerisinde hareketsiz durmaktadır.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
– Start konumu:
Motor devrinin artmasıyla pompa çarkı
işletim sıvısını ivmelendirir, böylece
çalışma
odacığının
içerisinde
bir
devridaim akımı meydana gelir. Türbin
çarkının komple kanat odacığı sıvı
tarafından doldurulur, bunun sonucunda
hacim akışının kinetik enerjisi tarafından
hareket ettirilir. Start işlemi sırasındaki
tork seyri kaplin referans eğrisi tarafından
belirlenir.
Resim 7
– Nominal işletim:
Nominal işletimde sadece çalışma makinesi tarafından talep edilen tork aktarılır.
Pompa çarkı ile türbin çarkı arasındaki
düşük devir farkı (nominal patinaj)
nedeniyle kaplin içerisinde sabit bir akış
durumu meydana gelir.
Resim 8
Tip tanımlaması
6.2
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sabit dolumlu Hidrodinamik kaplinler için tip tanımlanması takip eden şekilde belirlenir:
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
 Tip tanımlaması:
Bakınız bu işletim
kılavuzunun
Kapak sayfası
Örnek: 562 T VVS03
562
T
VV
S
03
25
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
1
Kaplin büyüklüğü (profil çapı mm olarak)
olası büyüklükler: 154, 206, 274, 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866, 1000,
1150
Akış devrelerinin sayısı
T:
DT:
3
Malzeme
"bilgi yok":
U:
4
F:
Y:
9
"Kod harfi yok":
Dış çark tarafı üzerine monte edilmiş elastik bağlantı
kaplini için dizayn.
N:
ilk kaplin flanşı ve elastik bağlantı kaplini kaplin şaftına
monte edilmiş tip için dizyan edilmiş.
Konstrüksiyon durumu
26
kelebek disk yok
daraltma plakalı
Model
"bilgi yok":
-X:
-Z:
12
İlk model
A, B, C, E, G, H, J
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, …
Kelebek disk
"bilgi yok":
D:
11
normal seri
dış çeperde halka şeklinde odacıklı dizayn edilmiş
Turbo kaplin bağlantısı
"bilgi yok":
"eski":
"yeni":
10
dinamik tekrar dolum olmaksızın zamana bağlı
boşaltma
santrüfüj valfler ile (standart olarak durgun konumda
açık)
dinamik tekrar dolumlu
Kabuk
"bilgi yok":
S:
8
geciktirme hücresiz
geciktirme hücreli
büyültülmüş geciktirme hücreli
Geciktirme hücresinin boşaltılması
"bilgi yok ":
7
Madeni yağ
Su (antifrizde Voith Turbo ile görüşünüz)
Geciktirme hücresi
"Kod harfi yok":
V:
VV:
6
Silumin
Demirli ürün
İşletim sıvısı
"bilgi yok":
W:
5
Tek devreli kaplin
çift-devreli kaplin
normal model
konstrüktif özel model
hidrodinamik özel model
muhtemel tamamlayıcı bilgiler salt metin olarak
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
6.3
6.3.1
Kaplin tipleri için örnekler
Kaplin girişi tarafındaki Bağlantı Kaplinleri
Tip T (Temel tip):
Tip T V:
Resim 9
Tip T VV:
Resim 10
Tip T VVS:
Resim 11
Tip DT :
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Resim 12
Tip DT V:
Resim 13
Resim 14
27
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
6.3.2
Kaplin çıkış tarafındaki Bağlantı Kaplini
Tip T N (Temel tip):
Resim 15
Tip T VN:
Resim 16
Tip T VVN :
Model 1
__ _ __ _ __
Model 2
Tip T VVSN :
Model 1
__ _ __ _ __
Model 2
Resim 18
28
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Resim 17
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Sıkma torkları
7
DİKKAT!
Tüm cıvataları bir tork anahtarıyla tork kontrollü şekilde sıkınız!
Dolum cıvatası,
Poz. 0390
Eriyen emniyet tapası,
Poz. 0260
Kör cıvata, Poz. 0265
Kör cıvata,
Poz. 0394
1)
1)
Nozül cıvatası,
Poz. 0455 / 0456
Sabitleme cıvatası,
Poz. 1830
(TN'de: 0780)
Dişli pim,
Poz. 1845
Sabitleme cıvatası,
Parça 0050
Altı köşe cıvata,
Poz. 1870
Kör cıvata,
Poz. 0394
Eriyen emniyet tapası, Poz. 0395
Kontrol cıvatası,
Poz. 0396
1)
1)
2)
/
/
Sabitleme cıvatası,
Poz. 1660
Resim 19
1)
2)
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
Boyut 366'dan itibaren.
7.1
Vidalı pimler ve tutma cıvataları
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Vidalı pim (Poz.1845) ve tutma cıvatası (Poz. 0050) için sıkma momenti, vida dişlerinin
ölçüsüne bağlıdır:
Sıkma torku Nm olarak
Diş
Dişli pim
Tutma cıvataları
M6
M8
M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42
4
8
15
25
70
130
23
46
80
195
380
660 1350 2350 3750
Tablo 5
Vidalı pimlerin sıkma momentleri için DIN EN 898-5 / ISO 898-5 normuna göre sağlamlık sınıfı
esas alınır.
Tutma cıvatalarının sıkma momenti için, sağlamlık sınıfı 8.8 (DIN EN ISO 898-1 normuna
göre)ve daha yüksek, hafif yağlanmış olan cıvatalar ve ilgili dingil muylu malzemesi
geçerlidir.
29
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Eriyen emniyet, dolum, kör, kontrol ve nozül cıvataları
7.2
Sıkma torku Nm olarak
Kaplin
büyüklüğü
Eriyen emniyet Dolum cıvatası,
tapası,
Poz. 0395 / 0260 Poz. 0390
(Diş ölçüsü)
Kör cıvata,
Kontrol cıvatası, Nozül
cıvatası,
Poz. 0394 / 0265 Poz. 0396
Poz. 0455
Poz. 0456
154
8
(M8)
13
(M10)
8
(M8)
–
–
–
–
206
13
(M10)
20
(M12x1,5)
13
(M10)
–
–
–
–
274
13
(M10)
30
(M14x1,5)
13
(M10)
–
–
–
–
366 ila 650
50
(M18x1,5)
80
(M24x1,5)
50
(M18x1,5)
50
(M18x1,5) 48 (M16x1,5)
750 ila 1150
144
(M24x1,5)
235
(M36x1,5)
144
(M24x1,5)
144
(M24x1,5) 48 (M16x1,5)
Tablo 6
Sabitleme cıvataları
Sıkma torku Nm olarak
Kaplin
büyüklüğü
Sabitleme
1)
cıvatası ,
Sabitleme
1)
cıvatası ,
Poz.1830 / 0780
Poz. 1660
(Diş ölçüsü)
Silindir başlı
cıvata
Altı köşe cıvata
Nor-Mex G,
EPK,
Poz. 1816
3)
Poz. 1870
154
9
(M6)
–
–
–
–
–
–
206
23
(M8)
–
–
–
–
–
–
274
68
(M12)
80
(M12)
–
366
422
487
562
68
68
68
68
(M12)
(M12)
(M12)
(M12)
80
80
80
195
(M12)
(M12)
(M12)
(M16)
1)
–
–
–
49
1)
(M10)
23
(M8)
49
1)
(M10)
46
(M10)
49
1)
(M10)
46
(M10)
125
2)
(M12)
46
(M10)
2)
(M14)
46
(M10)
650
135
(M16)
380
(M20)
200
750
135
(M16)
380
(M20)
–
–
46
(M10)
866
250
(M20)
380
(M20)
–
–
80
(M12)
1000
250
(M20)
--
--
–
–
80
(M12)
1150
580
(M27)
--
--
–
–
80
(M12)
Tablo 7
1)
Sağlamlık sınıfı 8.8 veya daha yüksek olan (DIN EN 20898-1 /
DIN EN ISO 898-1 normuna uygun) cıvatalar kullanılır.
2)
Sağlamlık sınıfı 10.9 veya daha yüksek olan (DIN EN 20898-1 /
DIN EN ISO 898-1 normuna uygun) cıvatalar kullanılır.
3)
Bakınız Resim 68, Bölüm 22.2.1, Sayfa 101.
30
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
7.3
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
T tipi temel kaplinin montajı
8
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
– Dış çarktan tahrik :
Kaplin tahrik edilen makinenin şaftına monte edilir ve daha sonra tahrik motoru ile,
elastiki bağlantı kaplini vasıtasıyla birleştirilir.
– İç çarktan tahrik (özel durum) :
Kaplin motor şaftı üzerine monte edilmiştir ve sonra, elastiki bağlantı kaplini vasıtası
ile tahrik edilen makineye birleştirilmiştir.
8.1
Aletler
PATLAMA KORUMASI!
Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılan kaplinlerin işletiminde veya
montajında yalnızca patlama tehlikesine sahip yerler için izin verilen aletleri
kullanınız.
Kıvılcım oluşmasından kaçınınız!
Normlar
EN 1127-1 Ek A ve EN 1127-1 Bölüm 7,
EN 1127-2 Ek B ve EN 1127-2 Bölüm 7 dikkate alınmalıdır.
Listede bütün aletler yer almayabilir, lütfen montaj şemasıyla kontrol ediniz.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Aletler:
Açık ağızlı anahtar seti
Yıldız anahtar seti
Lokma anahtar takımı (altıgen lokmalar, cırcır kolu vs. içeren)
Allen anahtar seti
Tornavida
Tork anahtarı
Çekiç, plastik çekiç
Eye seti
Tel fırça
Ölçüm araçları:
Tutucuya sahip kompratör
Kumpas
Mikrometre mil  için uygun
İç mikrometre
göbek  için uygun
 Diş ölçüleri bakınız
Bölüm 7,
Sayfa 29
 Kompratörler:
Bölüm 10.4,
Sayfa 43
Yardımcı montaj malzemeleri:
Motorun ve dişlinin layna alınması için yardımcı malzemeler (sabitleme cıvataları),
Örn. motor ve dişli ayakları için altlık sacları (0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 3,0mm).
Zımpara, tane büyüklüğü 100, 240
Kaldırma araçları ve yük taşıma tertibatları:
– Vinç.
–
Kaplinin asılması için 2 askı mapası ve yeterli taşıma gücüne sahip yük bağlama
araçları.
Sayfa 34 içinde bulunan Resimlere 20 ve 21 dikkat ediniz!
– Yeterli çekme direncine sahip ayarlanabilen zincirler veya halatlar
(bakınız münferit ağırlıklar).
 Döner halka
büyüklükleri bakınız
Bölüm 7.3,
Sayfa 30,
Poz. 1830 T'de,
Poz. 0780 TN'de
31
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
8.2
 Resim 22,
Sayfa 35
Hazırlık

Değiştirilen veya Voith Turbo tarafından bildirilmeyen, üzerine kaplinin takıldığı
dingil muylusunun uzunluğu için, tutma cıvatasının uzunluğunu kontrol edin.

Tahrik motorunun ve çalışma makinesinin mil muylularının dairesel dönüşünü
kontrol ediniz.

Dingil muylularındaki ve göbeklerdeki oturma yüzeylerini temizleyin, zımpara bezi ile
silin ölçüleri kontrol edin.

Bağlanacak flanşların yağı montaj sırasında temizlenmelidir.

Cıvataların dişleri hafifçe yağlanmalıdır.
PATLAMA KORUMASI!
 Elastik bağlantı kaplinleri vasıtasıyla Turbo kaplin ile birleştirilen dingillerin,
işletme esnasında 80 °C'yi aşmaması gereklidir.

Mil muylusu üstüne hafifçe kayganlaştırıcı sürünüz.
Bilgi!
Aşağıdaki özelliklere sahip kayganlıştırıcı maddeler kullanınız:
– Uygulama sıcaklığı aralığı: -20 °C…+180 °C,
– Su ve yıkanma direnci,
– Pasa ve korozyona karşı koruma etkisi.
– Yağ türü önerileri:
Üretici
Tanım
Dow Corning
Molykote G-N Plus Paste
Molykote G-Rapid Plus Paste
Molykote TP 42
gleitmo 815
LM 48 Montaj pastası
Molykote D 321 R Anti-Friction Coating
Paste White T
Paste MP 3
Fuchs
Liqui Moly
Dow Corning
Castrol Optimol
Bilgi
Tehlikeli
madde
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tablo 8
32
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
DİKKAT!
– Poyra yayları yeterli geri çalışma boşluğuna sahip olmalı, eksenel olarak sabit
ve kanallar içerisinde kolay çalışır olmalıdır.
– Mil ve göbek için aynı balanslama methodunu takip ediniz. Bizim parçalarımız
DIN ISO 8821 / ISO 8821 ‘e göre işaretlenmiştir:
H:
Yarım kama antlaşması
F:
Tam kama antlaşması
– 154, 206 ve 274 mit einer Passfeder und Halb-Passfeder-Vereinbarung kann zum
Unwuchtausgleich gegenüberliegend eine Ausgleichsnut eingebracht sein.
– Bir poyra yayı ve tam poyra yayı anlaşmasına sahip kaplin göbekleri salgı
eşitlemesi için karşılıklı olarak özdeş bir dengeleme kanalıyla donatılmıştır.
– Poyra yayı bağlantısı için kullanılabilen kanallar
H (İngilizce: Half; = Yarım poyra yayı anlaşması) veya
F (İngilizce: Full; =Tam poyra yayı anlaşması) harfiyle kaplin göbeğinin alın
tarafında işaretlenmiştir.
 Gösterim örnek
olarak:
Resim 22,
Sayfa 35
– Mil-göbek bağlantısının;
- bir (1) poyra yayına,
- yarım poyra yayı anlaşmasına göre balansa sahip bir modelinde,
- ve poyra yayı göbekten daha uzun ise,
balanssızlığı önlemek için poyra yayını buna uygun olarak çıkartınız.

Poyra yaylarını uyarlayınız.

Uygun alet ve kaldırma tertibatı hazırlayınız; turbo kaplinin ağırlığına dikkat ediniz!
 Kaldırma
tertibatları:
Bölüm 5.4
Bilgi!
Turbo kaplin ağırlığı kapak sayfasında belirtilmiştir. Ağırlık 100 kg’den fazla ise ek
olarak ağırlık kaplin flanşının dışında puntayla belirtilir.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
UYARI!
Hasarlı veya yeterli kaldırma kapasitesi olmayan yük kaldırma tertibatları ağır
yük yüzünden kopabilir. Bu çok ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara neden
olabilir!
Kaldırma vasıtaları ve yük taşıma tertibatlarını şu hususlarda kontrol ediniz:
– yeterli taşıma kapasitesi (Ağırlık için bakınız Kapak sayfası),
– sorunsuz durum.
33
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
8.3
Takma
Bilgi!
Takma işleminde, Takma işleminde, boyut sınıfı 274 ve daha üstte olan Turbo
kaplinler için Voith Turbo şirketinden teçhizat olarak temin edebileceğiniz takma ve
çıkarma tertibatlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
DİKKAT!
Uygun olmayan çalışma araçlarının ve yöntemlerin kullanılması maddi hasara
neden olabilir.
Takma işlemleri sırasında asla kullanmamanız gerekenler:
– Baskı plakaları,
– Çekiç,
– Kaynak torcu.
İşletme sıvısı su ile çalışan kaplinlerde göbek deliğine bir kaydırma maddesi
sürülmelidir. Kaydırma maddesi delikten temizlenmemelidir!

Kaplini uygun bir kaldırma vasıtasına
sabitleyiniz.

Kaplin göbeğinin dikkatlice ısıtılaması
(yaklaşık 80°C'ye) kaplinin takılmasını
kolaylaştırır.

Kaplini ilgili dingil muylusuna dayayın.

Temin edilen tutma diskini yerleştirin.
Bilgi!
– 274 ebadındaki kaplinlere kadar
tutma diskini monte etmeden önce
segmanı sökün, daha sonra tekrar
takın.
– 366 ebadından itibaren kaplinler için,
tutma diski dönmeye karşı bir pim
yardımı ile emniyet altına alınır.
Resim 21
34
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Resim 20
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
DİKKAT!
Turbo kaplinin göbeği, dingilin yapısına göre dingil boğumuna veya dingil
muylusunun cephe yüzeyine dayanmış olmalıdır.
Kaplin boyutu 154 ve 206:


İlgili makinanın şaftının içerisine uygun
ve az miktarda yağlanmış bir dişli
çubuk yerleştirin.
Bir somun ve aralık borusu kullanarak
kaplini mil ucu üzerine takın.
Kaplin boyutu 274 ila 1150 arası

Takma milini az miktarda yağlayın.

Takma mili, aralık borusu ve tutma
diskini kullanarak kaplini mil ucu
üzerine takın
 Takma
tertibatları:
Bölüm 8.4,
Sayfa 36
Poyra yayı arka toleransına dikkat
ediniz!

Tutma pulu
Tutma cıvatası
Sıkma pimi
Eşitleme kanalı,
varsa eğer
Resim 22

Tutma diskinin düzgün oturtulduğunu kontrol ediniz.
Tutma cıvatasını belirtilmiş olan sıkma momenti ile sıkın.
 Bölüm 7.1,
Sayfa 29
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
Bağlantı kaplini göbeğinin eksenel konumda emniyete alınması gereklidir! Bu
emniyet genel olarak, poyra yayının üzerine bastıran bir vidalı pim tarafından
sağlanır. Eksenel konum aynı zamanda bir dingil boğumunda tutma rondelası ve
tutma cıvatası ile emniyete alınabilir. Belki, göbek ile şaft yatağı oluğu arasına
aralık ringi temin edilmesi gerekebilir.

Göbeği uygun bir kaldırma vasıtasına bağlayınız.

Bağlantı kaplini göbeğinin dikkatlice ısıtılması (yaklaşık 80°C) takmayı kolaylaştırır.

İlgili şaft mili ucu üzerine elastik bağlantı kaplin göbeğini takın.

Eğer gerekirse, bağlantı kaplini göbeği içerisindeki ayar cıvatasını sıkın.

Bağlantı kaplin göbeğini ilgili makine ile birlikte turbo kapline doğru yaklaştırın.
Bağlantı kaplinindeki elastik parçaların doğru sayıda olduklarına ve yerlerinde
düzgün şekilde oturduklarına dikkat edin.

Makineyi yavaşça sabitleyin.

Tahriği ayarlayın.

Takma işlemini tutanaklara kaydedin (Bakınız Bölüm 16).
 Bölüm 10,
Sayfa 40

Eğer Turbo kaplin, EPK tipi elastik bir paket kaplin ile bağlanırsa, tutma parçası
(Poz. 1860) ile halkanın (Poz. 1810) birbirlerine temas etmediklerini kontrol edin.
 Bölüm 22.1.1,
Sayfa 100
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
 Takma işlemini tutanaklara kaydedin (Bakınız Bölüm 16).
35
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
8.4
Mounting devices
Takip eden takma aparatı VOITH Turbo'da T tipi temel turbo kaplinler için temin
edilebilir:
n
SW1
A
B
C
L2
L1
Resim 23
Takma mili
Orijinal tutma diski
kaplin göbeği
Kaplin
Boyutu
36
L1:
L2:
n:
SW1:
toplam uzunluk
Boş tüpün uzunluğu
takma milinin diş ölçüsü
düz yüzeyler üzerinden somun
anahtarı ölçüsü
L1
mm
olarak
L2
mm
olarak
n
SW1
mm
olarak
Takma mili ürün Mesafe borusu
no.
ürün no.
274
520
135
M10
M12
M16
M20
17
19
24
30
TCR.10659840
TCR.10659850
TCR.10659860
TCR.10659870
TCR.10659880
TCR.10659890
TCR.10659900
TCR.10659910
366, 422
520
190
M10
M12
M16
M20
17
19
24
30
TCR.10659840
TCR.10659850
TCR.10659860
TCR.10659870
TCR.11110660
TCR.11110670
TCR.11054200
TCR.11054210
487, 562,
650, 750
780
245
M16
M20
M24
M30
24
30
36
46
TCR.11110620
TCR.10457720
TCR.10457730
TCR.10457740
TCR.11110680
TCR.10457860
TCR.10457870
TCR.10457880
866, 1000,
1150
1150
480
M20
M24
M30
M36
M42
30
36
46
55
65
TCR.11110630
TCR.11110640
TCR.11071880
TCR.11110650
TCR.11071890
TCR.11110690
TCR.11110700
TCR.11072020
TCR.11110710
TCR.11072030
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
A:
B:
C:
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
9
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
TN Tipi Temel Kaplinin Montajı
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
DİKKAT!
Uygun olmayan çalışma araçlarının ve yöntemlerin kullanılması maddi hasara
neden olabilir.
Takma işlemleri sırasında asla kullanmamanız gerekenler:
– Baskı plakaları,
– Çekiç,
– Kaynak torcu.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu uygulama bir dış çark tahrikidir. İlk kaplin flanşını motor mili üzerine monte edin.
İlk kaplin flanşlı turbo kaplini, tahrik edilen makinenin mili ile bir elastiki bağlantı kaplini
ile birleştirin.
37
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
9.1
 Sayfa 32
Montaj

Aletleri hazırlayın bakınızBölüm 8.1.

Hazırlıklar için bakınız Bölüm 8.2.
Sıkıştırma cıvatası,
Poz. 0780
Bağlantı Kaplini
Dişli pim
İlk kaplin Flanşı 1
Dişli pim
Model 1
___ _ ___ _ ___
Model 2
Dişli pim
İlk Kaplin Flanşı 2
Resim 24
İlk kaplin flanşı şaftını, motor mili üzerine aksiyal yönde ilgili ayar cıvatası ile
emniyet altına alarak takınız. İlk kaplin flanşının dikkatlice ısıtılması (yaklaşık 80°C)
takmayı kolaylaştırır.

Bağlantı kaplininin göbeğini, kaplinin mili üzerine aksiyal yönde ilgili ayar cıvatası ile
emniyet altına alarak takınız.

İlk kaplin flanşının önüne turbo kaplini yerleştiriniz.

Komple balanslama durumunda, balans işaretleri (örneğin 0/0, 1/1, 2/2 vs.) turbo
kaplinin dış çepherinde ve ilk kaplin flanşı üzerinde işaretlenmiştir. Bu balanslama
işaretlerinin birbirini karşılamasına dikkat ediniz!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.

38
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
DİKKAT!
Cıvataları (Poz. 0780) sıkmadan önce Turbo kaplinin dış merkezlemesini elinizle
primer kaplin flanşının iç merkezlemesine itin.
Ancak her iki flanş yüzeyi de hiç bir açıklık kalmadan birbirine dayandığı zaman,
cıvataları (Poz. 0780) sıkabilirsiniz, aksi taktirde merkezlemeler hasar görebilir!
Doğru !
Yanlış !
1. boşluk
yok!
kastırmayınız!
2. sıkı
nız
Resim 25

Turbo kaplini ilk kaplin flanşına ilgili cıvataları (parça 0780) kullanarak sabitleyin.

Elastik elemanları bağlantı kaplininin içerisine yerleştiriniz.
 Sıkma torku:
Bölüm 7.3,
Sayfa 30
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
UYARI!
Sapanları (zincir, halat v.s.) sadece tahrik motoruna sabitleyin!
Sapanları kapline sabitlemek hasarlanmalara sebebiyet verebilir.

Monte edilmiş motor/turbo kaplini ünitesini tahrik edilen makineye kadar hareket
ettirin ve motorun cıvatalarını yavaşça takın.

Tahriği ayarlayın.
 Bölüm 10
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
 Montajı tutanaklara kaydedin (Bakınız Bölüm 16, Sayfa 67).
39
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
10 Layna alma
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
10.1 Flexible connecting couplings
– Elastik bağlantı kaplini turbo kaplin ile şaftın ucunu birbirine bağlar.
– Ayarlamadan sonra, turbo kaplin ve şaft ucunun pozisyonu hala değişir. Elastik
bağlantı kaplini bu ayarsızlıkları alır.
PATLAMA KORUMASI!
Voith tarafından sevkedilen bağlantı kaplinleri, patlama tehlikesi bulunan
yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Voith tarafından sevk edilmeyen bağlantı kaplinlerinin kullanılmasında mutlaka
patlamaya karşı koruma sertifikası olmalıdır, aksi taktirde patlama tehlikesi söz
konusudur!
10.1.1 Tahrik tarafındaki bağlantı kaplini (Dış çark tahriki)
T temel tipi turbo kaplin için Voith Turbo'da var olan bağlantı kaplinleri:
Elastik silindirli kaplin
Tip ERK:
Elastik paket kaplin
Tip EPK:
L
L
Resim 26
40
Şekil 27
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
DT
|
T
L
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Elastik elemanlı kaplin
Tip EEK-M:
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Elastik elemanlı kaplin
Tip EEK-E:
L
L
Resim 29
Resim 28
Elastik kamlı kaplin
Tip ENK-SX:
Elastik kamlı kaplin
Tip ENK-SV:
L
L
Resim 30
Resim 31
10.1.2 Çıkış tarafındaki bağlantı kaplini (Dış çark tahriki)
Temel TN tipi turbo kaplin için Voith Turbo'da var olan bağlantı kaplinleri :
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Elastik bağlantı kaplini
Tip Nor-Mex G:
L
Resim 32
41
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
10.2 Turbo kaplin / elastik bağlantı kaplini tip eşleşmeleri ve
kurulu uzunluğu
Bölüm 10.1 içinde gösterilen elastik bağlantı kaplinlerinin montaj uzunlukları L:
Montaj uzunlukları L [mm]
Kaplin
büyüklüğü
ve -tipi
ERK
kaplin ile
EPK
EEK-E
EEK-M
ENK-SX
154 T…
143 +1
-
-
-
-
-
-
154 DT…
165 +1
-
-
-
-
-
-
206 T…
183 +1
-
-
-
-
-
-
206 DT…
223 +1
-
-
-
274 T…
255 +1
78 ±1
-
-
158,5 ±2
67 ±2
-
274 DT…
295 +1
78 ±1
159 ±2
67 ±2
158,5 ±2
67 ±2
-
366 T…
-
78 ±1
159 ±2
67 ±2
158,5 ±2
67 ±2
178,5 +1
422 T…
-
102 ±1
173 ±2
72 ±2
173 ±2
72 ±2
200,5 +1,5
487 T…
-
106 ±1
190 ±2
88 ±2
190 ±2,5
562 T…
-
116 ±1
221 ±2
103 ±2
221 ±2,5 102,5 ±2,5 269,5 +2
650 T…
-
152 ±1,5
274 ±2,5
126 ±2,5
274 ±2,5 125,5 ±2,5 311,5 +2
750 T…
-
163 ±1,5
-
-
866 T…
-
189 ±1,5
-
-
-
-
-
1000 T…
-
210 ±1,5
-
-
-
-
-
1150 T…
-
210 ±1,5
-
-
-
-
-
1150 DT…
-
210 ±1,5
-
-
-
-
-
ENK-SV Nor-Mex G
110,5 ±1,5 56,5 ±1,5
-
87,5 ±2,5 223,5 +1,5
)
)
*
276 ±2,5 127,5 ±2,5
311,5 +2 *
335,0 +2,5
Tablo 9
Montaj uzunluğu L = 311,5, Nor-Mex G - İmal büyüklüğü 265'te
Montaj uzunluğu L = 335, Nor-Mex G - İmal büyüklüğü 295'te
DİKKAT!
Eksenel cebri kuvvetlerin önlenmesi için montaj ölçülerine mutlaka riayet ediniz!
Özellikle sıcaklık değişimlerinden dolayı olabilecek kaymalara dikkat ediniz.
10.3 Layna alma toleransları
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
– Tolerans dışı kaçıklık hataları malzeme hasarına neden olur.
– Her türlü işletim koşullarında dairesel dönüş ve düz çalışma sapmasına ait
değerlere uyunuz.
– Özellikle sıcaklık değişimlerinden dolayı olabilecek kaymalara dikkat ediniz.
42
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI!
Bağlantı kaplini göbeğinden eksenel dışarı çıkan dingil uçlarında, Turbo kapline
olan 6mm mesafesinin ölçülerek mutlaka kontrol edilmesi gereklidir.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Bilgi!
Turbo kaplin ve şaft ucu arasındaki radyal ve açısal yer değiştirmelerin küçüklüğü
– tesisin ömrü ve güvenirliliği o kadar yüksek,
– sessiz çalışma daha yüksek olur.
İzin verilen azami layna alma toleransları şunun için geçerlidir:
– Elastik parçanın radyal düzeydeki yarıçapsal kaçıklığı (Ölçüm saatindeki izin
verilen azami yarıçapsal sapma!).
– Bağlantı kaplininin en büyük çapında ölçülen eksenel kaçıklık (Ölçüm saatindeki
izin verilen azami eksenel sapma!).
Bölüm 10.1 içinde yer alan bağlantı kaplinlerinin kullanılmasında Radyal ve eksenel
ölçüm saati sapmasının izin verilen azami hiza toleransları:
Devir sayısı sahası
-1
min
Kaplin Boyutu
0…750
750…1200
1200…1800
1800…3600
154 ila 274
0,4 mm
0,4 mm
0,3 mm
0,2 mm
366 ila 487
0,6 mm
0,4 mm
0,3 mm
0,2 mm
562 ila 1150
0,8 mm
0,6 mm
0,4 mm
0,3 mm
Tablo 10
Tabelada yer alan değerler izin verilen azami radyal ve eksenel ölçüm saati sapmasınıtasvir
eder!
DİKKAT!
Maksimum müsaade edilen hıza dikkat ediniz!
İzin verilen azami devir sayısının ihlal edilmesi yasaktır!
İzin verilen azami devir sayısını işletme talimatının kapak sayfasında bulabilirsiniz.
 Azami devir
sayısı:
Bakınız Kapak
sayfası
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
10.4 Layna alma işlemi
Bilgi!
Layna almak için motor ayaklarının altına altlık sacları veya folyo sacları yerleştiriniz.
Tahrik ünitesinin yana kaydırılması için zeminde ayar cıvatalarına sahip plakalar
kullanmak avantajlı olur.
Ayarlama metodları ve hassasiyetlikleri:
Metod
Hassasiyet
LASER-optik
Çok hassas
manometre
Hassas
Masdar, derinlik ölçer, sürmeli kompas
Az hassas
Tablo 11
43
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Resim 33
Resim 34
Resim 35
Resim 36
İşlem şekli:

Turbo kaplini takın.

Tahrik ve çıkış dingillerini birbirlerine karşı hizalayın.

Tahrik ve itme ünitesini zemine sağlam şekilde sabitleyiniz - Duruş emniyeti
komple tesise bağlıdır ve sağlanmış olmalıdır!
 Layna alma
toleransları:
Bölüm 10.3,
Sayfa 42

Tüm cıvataları sıktıktan sonra layn ayarını kontrol ediniz, gerektiğinde düzeltiniz.
Bağlantı kaplinlerinde hatalı layn ayarında çevresine eşit olmayan bir boşluk oluşur.
 Bölüm 16,
Sayfa 67

Laynı belgelendiriniz.
 Bölüm 8 veya 9,
Sayfa 31 veya 37
44
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Manometrelerin sabitlenmesi için tavsiyeler:
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
11 İşletim sıvıları
DİKKAT!
– Kaplin için kapak sayfasında belirtilen işletim sıvısını kullanınız!
– Uygun olmayan işletim sıvıları turbo kapline kalıcı olarak zarar verebilir!
– Adı belirtilmemiş bir işletim sıvısının kullanılması gerektiğinde Voith Turbo ile
irtibata geçiniz.
DİKKAT!
İşletim sıvıları sağlığa zararlıdır ve çevreyi kirletebilir. Kullanılmış işletim sıvısını
ülkede geçerli yönetmeliklere uygun olarak toplama merkezlerine teslim ediniz.
Hiçbir işletim
sağlanmalıdır!
sıvısının
kanalizasyona,
toprağa
veya
suya
ulaşmaması
TEHLİKE!
Sıcak işletim sıvısı hasarlı parçalardan veya eriyen emniyet tapalarından dışarı
fışkırarak insanların yaralanmasına sebep olabilir!
Turbo kapline düzenli olr bakım yapınız!
Turbo kaplindeki çalışmalar sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır!
11.1 Madeni yağ işletim sıvısıyla ilgili koşullar
)
– Akışkanlık sınıfları ..........................
ISO VG 32, DIN 3448'e göre *
– Start akışkanlığı
2
15000 mm /s (cSt) değerinden az
– Pourpoint ........................................
Meydana gelen asgari ortam sıcaklığının 4 °C veya
onun da altında
– Alevlenme noktası ..........................
180 ℃'den daha büyük ve en az eriyen emniyet
tapalarının nominal etkinleşme sıcaklığının 40 ℃
üzerinde
– Yanma noktası................................
azami yüzey sıcaklığının en az 50 °C üzerinde
(sadece patlama tehlikesi (bakınız Bölüm 1)
bulunan sahalardaki
kaplinler için önemli ( ))
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Eskime direnci
Eskime direncine sahip rafinat
– Saflık sınıfı ......................................
Asgari koşullar:
ISO 4406'ya göre 21/19/16
– Conta uyumluluğu ...........................
NBR (Nitril butadien kauçuk) ve
FPM/FKM (fluor kauçuk)
Avantajlı ek özellik
 Kontrol kriteri
FE 8: D7,5 / 80-80
*)
Rulman gövdesi aşınması < 30 mg
Kafes aşınması:
< 100 mg
Özel durumlar için ISO VG 10 - 46 kullanılabilir
45
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
11.2 Madeni yağlar
11.2.1
–
–
–
–
–
–
)
*
Kullanılabilir işletim sıvıları
)
Hidrolik yağlar HLP 32, DIN 51524, Bölüm 2'ye göre *
Yağlama yağları CLP 32, DIN 51517, Bölüm 3'e göre
)
Buhar türbini yağları LTD 32, DIN 51515, Bölüm 1'e göre *
HD motor yağları SAE 10 W
ATF Tip A Suffix A (TASA) ve Tip Dexron II, IID, IIE, III, MERCON
M-891205 ve M 921253
Özel durumlar için ISO VG 10 - 46 kullanılabilir
11.2.2
İşletim sıcaklığı sıklıkla 100°C üzerinde
Yalıtım maddesi olarak FPM/FKM tavsiye edilir; madeni yağ seçiminde özellikle yüksek
bir oksidasyon direncine dikkat edilmelidir.
Tür önerileri
Üretici
Addinol
Agip
Avia
BP
Castrol
CEPSA
ExxonMobil
Fuchs
Klüber
Kuwait
Petroleum
Optimol
Ravenol
Shell
SRS Salzbergen
Texaco
Total
Pour- Alevlenme
point
noktası
°C olarak °C olarak
Hidrolik yağ HLP 32
-21
195
Agip Oso 32
-30
204
Agip Blasia 32
-29
215
Avia Fluid RSL 32
-27
214
Gear RSX 32 S
-33
210
Energol HLP-HM 32
-30
216
Alpha EP 32
-27
218
Hyspin SP32
-28
200
Hyspin AWS 32
-27
200
HIDROSIC HLP 32
-24
204
EP 125
-30
206
DTE 24
-27
220
Mobilfluid 125
-30
225
Mobil SHC 524
-54
234
Renolin MR10
-30
210
Renolin B10
-24
205
Lamora HLP 32
-18
200
Q8 Haydn 32
-30
208
Q8 Holst 32
-30
208
Hydo MV 32
-38
209
Hydr.- Öl TS32
-24
220
Tegula Öl 32
-33
210
Tegula V32
-33
211
Tellus S32
-30
215
Wintershall Wiolan HS 32
-24
220
Wintershall Wiolan HS 32
-27
200
Rando HD 32
-30
196
Azolla ZS 32
-27
210
Tanım
Yanma
noktası
°C olarak
237
231
250
234
232
234
234
240
240
246
220
Sınıfı
HLP
HLP
CLP
HLP
CLP
HLP
CLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
CLP/HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
FE8Kontrolü
yapıldı
evet
evet
evet
evet
Tablo 12
46
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
11.2.3
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Düşük sıcaklıkta uygulamalar için işletim sıvıları
Üretici
Tanım
Castrol
Texaco
Aral
Texaco
Shell
AWS 10
Capella Öl WF 32
Vitam GF 10
Capella Öl WF 22
Morlina 10
Pourpoint
°C olarak
-39
-39
-40
-51
-57
Alevlenme
noktası
°C olarak
160
188
165
166
150
Yanma
noktası
°C olarak
Sınıfı
FE8Kontrolü
yapıldı
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
Tablo 13
Yukarıdaki yağ listesi bir tavsiye olup eksiksizlik konusunda bir hak doğurmaz.
DİKKAT!
- Pourpoint, alevlenme noktası ve yanma noktası ile ilgili olarak belirtilen
değerler yağ üreticilerinin verdiği referans değerlerdir. Bu değerler değişiklik
gösterebilir, Voith Turbo bunun için sorumluluk üstlenmez!
Yağın ülkeye özgü üretimi değerlerde farklılıklara neden olabilir.
- Kritik uygulama durumlarında ilgili yağ üreticilerine başvurmanızı tavsiye
ederiz!
11.3 Özel koşullar için tür önerileri
Gıda endüstrisinde kullanım için işletim sıvıları
Üretici
Tanım
Klüber
Summit HySyn FG 32
Pourpoint °C
olarak
Alevlenme
noktası °C
olarak
Sınıfı
-45
>230
HLP
Pourpoint °C
olarak
Alevlenme
noktası °C
olarak
Sınıfı
-33
305
HFD-U
Not: USDA H1 onayı, FDA'nın koşullarını sağlamaktadır.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Zor alevlenen işletim sıvısı
Üretici
Tanım
Fuchs
Renosafe DU 46
Not: Fuchs Renosafe DU 46, ISO VG 46 akışkanlık sınıfına dahil zor tutuşan bir sıvıdır
ve ne klorlu hidrokarbürler ne de fosforik asit esterleri içerir. Bu sıvının yoğunluğu,
suyun yoğunluğundan düşüktür.
Biyolojik olarak parçalanabilen işletim sıvısı
Üretici
Tanım
Fuchs
Plantosyn 3268
Pourpoint °C
olarak
Alevlenme
noktası °C
olarak
Sınıfı
-36
230
HEES
Not: Fuchs Plantosyn 3268, ISO VG 46 akışkanlık sınıfına dahil biyolojik olarak hızlı
parçalanabilen bir sıvıdır ve VDMA 24568'e uygundur. Su tehlike sınıfı 1 olup, bu
sıvının yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşüktür.
47
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
11.4 Su işletim sıvısıyla ilgili koşullar
DİKKAT!
Su yalnızca TW tipi kaplin içine doldurulabilir !
– Conta uyumluluğu .....................................
NBR (Nitril butadien kauçuk)
– pH değeri ..................................................
5…8
Kullanılan suyun özellikleri:
– kesinlikle katı maddeler içermemelidir,
– sadece az miktarda mineral ihtiva etmelidir,
– diğer katkı maddelerini sadece yeteri kadar az yoğunlukta ihtiva edebilir.
11.4.1
Kullanılabilir işletim sıvıları
Kural olarak bu koşullar içme suyu ile sağlanır.
 Turbo kaplininize
ait Tip
tanımlaması bu
işletim kılavuzunun
Kapak sayfasında
bulunmaktadır
11.4.2
Santrifüj valflerine sahip turbo kaplinler (TW…F…tipleri) için işletim
sıvısı su
Santrifüj valflerine sahip turbo kaplinlerde suya bir miktar gres karıştırılmalıdır. İlave
edilen gres sayesinde santrifüj valflerinin devamlı çalışması sağlanır.
Teslim durumunda yeterli miktarda gres kaplinin çalışma odacığında bulunur.
DİKKAT!
Santrifüj valflerine sahip turbo kaplinlerin (TW…F…tipleri) tekrar doldurulması
durumunda suya az bir miktar gres karıştırılmalıdır!
– Gres miktarı:
366
422
487
562
650
750
Gres miktarı
80 g
100 g
120 g
150 g
180 g
210 g
866
240 g
Tablo 14
– Gresle ilgili koşullar:
Mukavemet sınıfı
NLGI'ye göre 2
Koyulaştırıcı
inorganik koyulaştırıcı (jel),
su katıldığında alkalik değil
Kullanma sıcaklığı
-20…+120 °C
Malzeme uyumluluğu
NBR (Nitril butadien kuçuk)
Tablo 15
48
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kaplin büyüklüğü
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
– Tür önerileri:
Üretici
Tanım
Agip
GR NF
Aral
Aralub HTR 2
Autol
PRECIS Bentonitfett
Avia
Aviation 2 EP
BP
Energrease HTG 2
ELF
Staterma Mo 2
ESSO
HT Grease 275
Fuchs
Renogel FHT 2
Klüber
Pentamo GHY 133
Mobil
Mobiltemp SHC 100
Oest
Sıcak yatak gresi 4854
Optimol
Optitemp HT 2
Shell
Darina gres 2
Texaco
Thermatex FRA 1
Total
Caloris 2
Valvoline
Sıcak yatak gresi w-k
Wintershall
Wiolub HTF 940
Tablo 16
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yukardaki gres listesi bir tavsiye olup eksiksizlik konusunda bir hak doğurmaz.
49
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
12 Dolum, seviye kontrolü ve boşaltma
– İşletim sıvısının miktarı ve türü esas olarak turbo kaplinin tutumuna etki eder.
– Dolum miktarının fazla olması start sırasında motor üzerinde aşırı yüke ve daha
yüksek kayma torklarına neden olur.
– Dolum miktarının az olması kapline binen termik yükün artmasına ve kayma
torkunun azalmasına neden olur.
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
DIKKAT!
– İşletim sıvıları, cilde veya mukoza tabakasına temas ettiğinde tahrişlere veya
iltihaplanmalara neden olabilir.
– Güvenlik bilgi formlarında yazılı bilgilere riayet ediniz!
– İşletim sıvısıyla yaptığınız tüm çalışmalarda koruyucu gözlük kullanınız!
– İşletim sıvısı herhangi bir şekilde gözlerinize temas ederse, derhal bol
miktarda su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz!
– İşinizi bitirdikten sonra ellerinizi sabunla iyice temizleyiniz.
– Çalışmaya başlamadan önce kaplin sıcaklığının 40 ℃ altına düşmesini
bekleyiniz, aksi takdirde yanma tehlikesi vardır!
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
– İşletim sıvısındaki pislikler kaplinin çabuk aşınmasına ve yatak hasarlarına ve
bu yüzden patlama güvenliğinin ortadan kalkmasına sebep olur. İşletim
sıvısını doldururken kap, huni, dolum hortumları vs. gibi araçların temiz
olmasına dikkat ediniz.
DİKKAT!
– Bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen dolum miktarına riayet
ediniz.
– Doldurma ve boşaltma işlemlerini ancak turbo kaplin soğuduktan sonra
yapınız.
– Farklı türde işletim sıvılarını birbiriyle karıştırmayınız.
– Yalnızca bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında belirtilen işletim sıvısını
kullanınız.
– Kusursuz orjinal contaları kullanmaya dikkat ediniz.
Bilgi!
Sıkma momentleri için bakınız Bölüm 7, Sayfa 29, Sayfa 29'daki Resim 19'a dikkat
ediniz.
50
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Aşırı dolum yasaktır! Aşırı dolum kaplinde izin verilmeyen yüksek bir iç
basınç oluşturur. Kaplin zarar görebilir.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
12.1 Kaplin dolumu
Bilgi!
– Turbo kaplinler doldurulmadan teslim edilir.
– Sipariş kapsamına işletim sıvısı dahil ise, bu ayrı bir kap içinde teslim edilir.
 Dolum miktarı:
bakınız Kapak
sayfası
12.1.1
Yatay pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması

Boyut sınıfı 154 - 274 arasındaki kaplinler:
Dolum cıvatası (Poz. 0390) en yukarı gelecek şekilde kaplini döndürünüz.
Boyut sınıfı 366 - 1150 arasındaki kaplinler:
Kontrol cıvatasına (Poz. 0396) en yakın olan Dolum cıvatası (Poz. 0390) en üste
gelene kadar kaplini döndürünüz.

Dolum cıvatasını sökünüz.

Basınç eşitlemesi için üst eriyen emniyet tapasını (Poz. 0395 veya Poz. 0260)
sökünüz.

Santrifüj valflerine sahip ve işletim sıvısı olarak su kullanılan turbo kaplinlerde
(TW…F…tipi), tekrar dolum yapılması durumunda kaplinin çalışma haznesine bir
miktar gres karıştırılmalıdır.

Salık verilen miktarda işletim sıvısını ( Bölüm 11) bir ince elek yardımıyla
- Gözenek genişliği  25 µm, yağ işletim maddesi olan turbo kaplinlerde (Tip T…)
- Gözenek genişliği  50 µm, su işletim maddesi olan turbo kaplinlerde (Tip TW…)
dolum cıvatasından doldurunuz.

Dolum cıvatasını takıp sıkınız.

Eğer kaplin gözleme camı (parça 0396) ile temin edilmiş ise, eriyen emniyet
tapasını sıkın.
Dikey
eksen
Dönüş yönü
z
3
Dolum seviyesi
Dikey
eksen
Dönüş yönü
z
Sayım
2 yönü
1
Kontrol cıvatası veya eriyen
emniyet tapası
 Gres miktarı:
bakınız
Bölüm 11.4.2,
Sayfa 48
 İşletim sıvısı ve
dolum miktarı için
bakınız Kapak
sayfası
3
Sayım
2 yönü
1
Kontrol cıvatası veya eriyen
emniyet tapası
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Resim 37

İşletme sıvısı gözleme camından (eğer varsa) görünene kadar veya işletme sıvısı
hala açık olan eriyen emniyet tapası deliğinden görünene kadar (fakat sızdırmadan)
kaplini döndürünüz.

Gözleme camından veya eriyen emniyet tapasıdan düşey eksene kadar olan flanş
cıvatalarının sayısını ”z” belirleyiniz. Birinci cıvata, kontrol cıvatasından veya eriyen
emniyet tapasından geçen kesit çizgisinden sonra sayma istikametinde gelen ilk
cıvatadır.

Daha sonraki dolum seviyesi kontrolleri için belirlenen cıvataların z sayısını not
ediniz. Ayrıca kaplinin üzerine veya koruyucu kapağa da bir işaret koyunuz.

Henüz yapmadıysanız eriyen emniyet tapasını takıp sıkınız.

Bir deneme çalışmasından sonra (koruyucu kapağı ile!) sızdırmazlığı kontrol ediniz.
z = _____
 Montaj kontrol
tutanağı:
Bölüm 16.1,
Sayfa 68
 Sıkma
momentleri:
Bölüm 7.2,
Sayfa 30
51
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
12.1.2
Düşey pozisyonda monte edilen kaplinlerin doldurulması
Çanak (Poz. 0190) üstte konumlandırılmış:
Dış dişli (Poz. 0300) üstte konumlandırılmış:
Eriyen emniyet tapası /
Kör cıvata
Seviye işareti
Dolum seviyesi
kontrol tertibatı
Tapa
Seviye kontrol
aparatı için bağlantı
Resim 38
Yukarıdaki iki cıvatayı sökün
(iki eriyen emniyet tapası veya iki kör cıvata).

Tapayı sökün.

Sökmüş olduğunuz cıvatanın deliğinden, bir ince filtre (ölçüsü  30µm) boyunca
belirtilen işletme sıvısını doldurun. Diğer cıvata deliği basıncın dengelenmesi içindir.

Yukardaki cıvata deliklerine tekrar cıvatalarını (Poz. 0260, 0265, 0394, veya 0395)
sokarak kapatın. İşletme sıvısının düzenli şekilde dağılabilmesi için, kaplini kısa bir
an nominal devirde döndürün.

Üstte duran iki adet cıvatayı tekrar sökün.

Seviye kontrol aparatını, bu maksat için temin edilen bağlantıya sabitleyin.

Kapline veya muhafaza kapağına daha sonraki dolum seviyesi kontrolleri için işaret
koyun.

Seviye kontrol aparatını sökün.

Açtığınız tapaları sıkınız.
Vidalı kapak için sıkma momenti: 30 Nm (M14x1,5).

Bir deneme çalışmasından sonra (koruyucu kapağı ile!) sızdırmazlığı kontrol ediniz.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 Seviye kontrol
aparatı Voith
Turbo’da 366
ebadından
itibaren kaplinler
için Aksesuar
olarak vardır

52
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
12.2 Doluluk kontrolü
Öngörülen dolum miktarı bu işletim kılavuzunun kapak sayfasında yazılıdır.
12.2.1
Yatay pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü
Bilgi!
– Boyut sınıfı 366 ve daha üstte olan Turbo kaplinler, dış çarkında bir kontrol
cıvatası ile teçhiz edilmiştir; Kontrol cıvatasının konumu bir ok ile belirtilmiştir.

Eğer gözleme camı yoksa, eriyen emniyet tapası üste gelene kadar kaplini
döndürünüz. Sonra bu eriyen emniyet tapasını sökün.

İşletme sıvısı, gözleme camından göründüğü pozisyona veya işletme sıvısı,
sökülmüş olan eriyen emniyet tapasının deliğinden dökülmeden görülebileceği
pozisyona kadar kaplini döndürün.

Kontrol cıvatasından veya eriyen emniyet tapasından itibaren dikey eksene kadar
olan flanş cıvatalarının sayısını z tespit edin. Birinci cıvata, kontrol cıvatasından
veya eriyen emniyet tapasından geçen kesit çizgisinden sonra sayma istikametinde
gelen ilk cıvatadır.

Tespit edilen cıvataların sayısını dolum esnasında tespit edilenlerle karşılaştırınız.
Ayrıca kaplinin üzerine veya koruyucu kapağa da bir işaret koyunuz.

Sapma olması durumunda dolum seviyesini düzeltiniz!

Eğer eriyen emniyet tapası sökülmüş ise, aynısını tekrar sıkın.

Bir deneme çalışmasından sonra (koruyucu kapağı ile!) sızdırmazlığı kontrol ediniz.
12.2.2
Düşey pozisyonda monte edilen kaplinler için seviye kontrolü
 Resim 37:
Sayfa 51
 Adet z:
Bölüm 12.1,
Sayfa 51
 Sıkma
momentleri:
Bölüm 7.2,
Sayfa 30
 Resim 38:
Sayfa 52
Bilgi!
– Boyut sınıfı 366 ve daha üstte olan kaplinlerde dolum kontrolü, bir dolum seviyesi
kontrol tertibatı ile yapılır. Bu dolum seviyesi kontrol tertibatını aksesuar olarak
Voith Turbo şirketinden sipariş edebilirsiniz.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Boyut sınıfı 274 ve daha altta olan kaplinlerin dolum kontrolü için, boşaltılarak
tekrar doldurulması gereklidir.

Yukardaki cıvatalardan (Eriyen emniyet tapası veya kör cıvata) birini hava tahliyesi
için sökün.

Tapayı sökün.

Seviye kontrol aparatını, bu maksat için temin edilen bağlantıya sabitleyin.

Seviyeyi, dolum esnasında koyulan işaret ile kıyaslayın.

Sapma olması durumunda dolum seviyesini düzeltiniz!

Seviye kontrol aparatını sökün.

Açtığınız tapaları sıkınız.
Vidalı kapak için sıkma momenti: 30 Nm (M14x1,5).

Bir deneme çalışmasından sonra (koruyucu kapağı ile!) sızdırmazlığı kontrol ediniz.
 Resim 38,
Sayfa 52
 Bölüm 12.1.2,
Sayfa 52
53
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
12.3 Kaplinin boşaltılması
DİKKAT!
İşletim sıvısının kurallara aykırı şekilde atığa ayrılması, çok ciddi çevre
zararlarına sebep olabilir! Atığa ayırma işlemi sırasında yürürlükteki kanunlara
ve üretici veya tedarikçinin talimatlarına riayet ediniz!
İşletim sıvısını toplamak için uygun kaplar temin ediniz.
12.3.1
 Sıkma
momentleri:
Bölüm 7.2,
Sayfa 30
Yatay monte edilmiş geciktirme hücresisiz kaplinlerin boşaltılması

Eriyen emniyet tapalarından biri en alta gelene kadar kaplini döndürünüz.

Eriyen emniyet tapasını sökünüz.

Hava tahliyesi için karşı tarafta bulunan dolum veya eriyen emniyet tapalarından
birini sökünüz.

Kaplini boşalttıktan sonra cıvataları tekrar sıkınız. Sadece orjinal conta kullanınız.
12.3.2
Yatay monte edilmiş geciktirme hücreli kaplinlerin boşaltılması

Eriyen emniyet tapalarından biri en alta gelene kadar kaplini döndürünüz.

Eriyen emniyet tapasını sökünüz.

Hava tahliyesi için karşı tarafta bulunan dolum veya eriyen emniyet tapalarından
birini sökünüz.

Kaplin çalşma odacığı boşalana kadar bekleyiniz.
Kaplin boyutu 274:
Kaplin boyutu 366 ‘dan 1150 ‘e:

Eriyen emniyet tapasını ve dolum
cıvatasını tekrar sıkın.

Nozül cıvatasını
(Poz. 0455 / 0456) sökünüz.

Tahrik motorunu yakl. yarım en fazla bir
dakika çalıştırın. Geciktirme hücresindeki
işletme sıvısı çalışma haznesine aktarılır.
Güvenlik kurallarına riayet ediniz!

Nozül cıvatası deliği en alta gelene
kadar kaplini döndürünüz.

Geciktirme odacığı boşalana kadar
bekleyiniz.

Nozül cıvatasını sıkınız.

Eriyen emniyet tapasını tekrar sökünüz.
Tablo 17
 Sıkma
momentleri:
Bölüm 7.2,
Sayfa 30
54

Eriyen emniyet tapasının açıklığı en alta gelene kadar kaplini döndürünüz.

Kaplin çalışma odacığının tamamen boşalmasından sonra cıvataları tekrar sıkınız.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
12.3.3

Düşey pozisyonda monte edilen kaplinin boşaltılması
Kaplinin üst tarafındaki bir kör tapayı veya eriyen emniyet tapasını havalandırma
maksadı için sökünüz.
Kaplin ebadı 274 ‘e kadar:

Sabit dolumlu Turbo kaplinler
En alttaki kör bir cıvatayı veya
eriyen emniyet tapasını sökün.
 Resim 38,
Sayfa 52
Kaplin ebadı 366 ‘dan itibaren:

Seviye kontrol aparatı için olan
cıvatayı sökün.
Tablo 18

Kaplini boşalttıktan sonra cıvataları tekrar sıkınız.
Bağlantı yeri için sıkma momenti: 80 Nm (M24x1,5).
Kapama cıvatası için sıkma momenti: 30 Nm (M14x1,5).
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bilgi!
Kaplin monte edildiği zaman, dizayn bakımından komple boşalma mümkün değildir!
55
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
13 Devreye alma
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
Devreye alma işleminin doğru yapılmaması can ve mal kaybına veya çevre
kirlenmelerine neden olabilir!
Turbo kaplin devreye alma işlemi, özellikle de ilk start işlemi yalnızca uzman
personel tarafından gerçekleştirilmelidir!
Tesisi yetkisiz kimselerin çalıştırmaması için emniyete alınız!
TEHLİKE!
Bol kıyafetler, uzun saçlar, kolyeler, yüzükler veya gevşek parçalar takılabilir,
içeri çekilebilir veya sarılabilir, ve ağır yaralanmalara veya kaplinin ve çevrenin
zarar görmesine neden olabilir.
Yalnızca sıkı oturan giysilerle çalışınız!
Uzun saçlarınızı bir saç bonesi altında toplayınız!
Takı (örn. kolye, yüzük vs.) takmayınız!
Kaplini asla koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!
56
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
– Kaplinin işaretine bakarak patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılıp
kullanılamayacağını kontrol ediniz.
– Kaplin çevresini bir koruyucu kapak (örn. yakl. 10-12 mm delik büyüklüğü olan
bir sac) ile kapatınız. Bu:
 zarar verebilecek yabancı cisimlerin (taş, paslanmış çelikler vb.) girmesini
engellemelidir.
 beklenen darbelere büyük zarar görmeden dayanmalı ve böylece kaplinin
koruyucu kapak ile temasına engel olmalıdır. Özellikle dış kısımları
alüminyumdan imal edilmiş kaplinler paslanabilir çelik veya demir ile
temas etmemelidir.
 eriyen emniyet tapalarının dışarı fırlayan lehimini tutmalıdır.
 tutuşmaya neden olabilecek parçalara (motor, kayış) temas etmesini
engelleyecek şekilde dışarı fışkıran işletim sıvısını toplamalı.
 belirtilen azami yüzey sıcaklığının muhafaza edilebilmesi için yeterli
havalandırma sağlamalıdır.
Çepeçevre saran ve %65'lik delik kesitine sahip delikli bir sac havalandırmanın azalmasına yol açmaz (gerekirse Voith ile irtibata geçiniz).
 tehlike sahalarına (DIN EN ISO 13857) erişimi engelleyecek emniyet
mesafelerini sağlamalıdır.
Koruyucu kapağın konstrüksiyonuyla ilgili öneriler için Voith Turbo firmasıyla
görüşmenizi rica ederiz.
– Turbo kaplin izolasyonlu rulmanlarla donatılmamıştır! Bağlı makinelerden
(örn. frekans invertörü motoru) akım geçişi ve başıboş akımların önlenmesi
mümkün değildir.
– Statik yüklenmeleri engellemek için turbo kaplin her iki taraftan izole edilerek
monte edilmemelidir.
– Tahrik ile itme arasında bir potansiyel dengelemesi sağlayınız.
– Aşırı devirlerin mümkün olduğu tesislere aşırı devirleri güvenli şekilde
engelleyecek bir düzenek monte ediniz (Örnek: fren veya geri dönüş kilidi).
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
DİKKAT!
– Turbo kaplini asla işletim sıvısı olmadan çalıştırmayınız!
– Boyut sınıfı 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866, 1000 ve 1150 olan standart
modeldeki Turbo kaplinlerin yataklama tarzı yüzünden, üç ayda en az bir kez
çalışma molasına ihtiyacı bulunmaktadır.
– Boyut sınıfı 154, 206 ve 274 olan standart modeldeki Turbo kaplinlerin
yataklama tarzı yüzünden, haftada en az bir kez çalışma molasına ihtiyacı
bulunmaktadır.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!

Elastik bağlantı kaplini kısmında herhangi bir temas olup olmadığını kontrol
edin.

İşletmeye almadan önce bağlantı kaplinlerinde kontrol ölçüsünü kontrol edin
(Bakınız bölüm 15.2.1).

Azami yüzey sıcaklığının sınırlandırılması için bir BTS-Ex kullanılıyorsa,
motorun çalıştırılması sırasında turbo kaplin için izin verilen azami sıcaklığın
aşılmamasını sağlayınız.

Montaj ve dolumdan sonra kaplini devreye alınız, anormalliklere dikkat ediniz.

İşletmeye alma işlemi için tutanak düzenleyin (Bakınız işletmeye alma
tutanağı, bölüm 16.2).
 Teknik
özellikler:
Bölüm 1,
Sayfa 5
PATLAMA KORUMASI! / Uyarı!
– 94/9/AT ve EN13463 direktiflerine göre kaplinlerin dış çevrelerine bir işaratleme
konulmuştur. Bu işaret kaplinlerin hangi patlama tehlikesine sahip sahada ve hangi
koşullarda çalışabileceğini gösterir.
Örnek:
II 2D c 180 C X
Bilgi!
– Turbo kaplinin dönüş yönü fark etmez.
– Çalışma makinesinin dönüş yönü belirlenmiş olabilir! Motorun dönüş yönü çalışma
makinesinin belirlenmiş dönüş yönüne uymalıdır!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Eğer motor yıdız/üçgen devresi ile çalıştırılırsa, yıldız devresinden üçgen devresine
en geç 2...5 sn içinde geçilmesi gerekir.
– Çok motorlu bir tahrik olması durumunda, motorların hepsinin yüklenmesi tespit
edilmelidir. Motor yüklenmesindeki büyük farklılıklar ilgili kaplin dolum miktarlarının
buna göre değiştirilmesi sayesinde dengelenebilir. Fakat izin verilen azami kaplin
dolum miktarı aşılmamalıdır!
57
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
14 İşletim
TEHLİKE!
Turbo kaplin çalışması sırasında özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat ediniz!
İşletim için Bölüm 13'e göre devreye alma işlemlerinin başarıyla yapılmış olması
şarttır.
Gerekli bakım çalışmaları zamana ve işletim süresine bağlı olarak Bölüm 15'e göre
yapılmalıdır.
Buna rağmen arızalar meydana geliyorsa, bunlar Bölüm 18'ya göre giderilmelidir.
15 Bakım, servis
IEC 60079 normuna göre terimlerin tanımlanması:
Bakım ve onarım: Bir nesneyi ilgili spesifikasyonların koşullarına uygun ve istenen
fonksiyonların uygulanmasını sağlayan bir durumda tutmak veya onu tekrar bu duruma
getirmek için yapılması gereken tüm çalışmaların bir kombinasyonudur.
Muayene: Bir nesnenin itinalı bir şekilde muayene edilmesi hedefi ile bu nesnenin
durumu hakkında güvenilir bir malumat verme amacı doğrultusunda, demonte
etmeden, gerekli görüldüğü takdirde kısmi demontaj ile, ölçümlerle önlem alarak
tamamlanmış, yapılması gerekli işler.
Gözle kontrol: Gözle kontrol, yardımcı araç gereç veya alet kullanmaksızın bir hatanın
(örn. eksik cıvatalar) tespit edilmesini sağlayan ve gözle yapılan bir kontroldür.
Yakın kontrol: Sadece yardımcı araçların, örn. seyyar merdiven (gerekirse), ve aletlerin
kullanılması ile, gözle kontrol değerlendirmesine ilave olarak göze çarpan hataların
(örn gevşek cıvatalar) farkedilebildiği kontrol şekli. Yakın kontrol için normalde bir
gövdenin açılmasına veya işletim aracı elektriğinin kesilmesine gerek yoktur.
– Servis çalışmaları sadece uzman, eğitim almış ve yetkisi olan kişiler tarafından
veya Voith Turbo tarafından eğitilmiş kişiler tarafından yürütülebilir.
– Bileşenler yalnızca orijinal yedek parçalarıyla değiştirilebilir.
– Patlama sahasındaki cihazlar düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Bu aralıklar
işletmeci tarafından mahaldeki ortam koşullarına göre belirlenir, örn. yakl. 0,2…0,5
mm'lik bir toz birikmesinde.
– Bakımdan ve/veya servisten sonra çıkarılmış olan tüm bariyerleri ve uyarıları tekrar
yerlerine yerleştiriniz.
58
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ayrıntılı kontrol: Sadece gövdenin açılması ve/veya gerekli görüldüğü taktirde aletlerin
ve kontrol cihazlarının kullanılması ile, yakın kontrol değerlendirmesine ilave olarak
göze çarpan hataların (örn. gevşek bağlantılar) farkedilebildiği kontrol şekli.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
Usulüne uygun olmayan hareket tarzı ve erişim yollarının yetersiz olaması
yüzünden insanlar düşebilir ve ağır şekilde yaralanabilir!
Turbo kaplinin erişim yollarını daima boş tutunuz!
Uzmanca tatbik edilmemiş servis ve bakım işleri yüzünden ölüm, hafif ve ağır
yaralanmalar, mal veya çevre hasarları meydana gelebilir.
Servis ve bakım çalışmaları yalnızca uzman personel tarafından yürütülmelidir!
Kaplinin içine monte edildiği tesisi kapatınız ve şalteri tekrar açılmasına karşı
emniyete alınız.
Turbo kaplin üzerinde yapılan tüm çalışmalarda tahrik motorunun ve aynı
zamanda çalışma makinesinin duruyor olmasını ve hiçbir şekilde yeniden
çalıştırılmasının mümkün olmamasını sağlayınız!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Servis ve bakım çalışmaları yapıldıktan hemen sonra tüm koruyucu kapakları ve
emniyet tertibatlarını tekrar monte ediniz ve fonksiyonlarını kontrol ediniz!
59
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Bakım şeması:
Zaman
Bakım çalışması
500 işletim saatinden sonra,
en geç 3er ay sonra devamlı
kontrol
Tesisi anormal durumlar konusunda muayene
ediniz
(Gözle kontrol: sızdırmazlık, sesler, titreşim).
Eriyen emniyet tapasının
etkinleşmesinden sonra
Sızıntı olduğunda
Gürültü, titreşim olduğunda
Kirlenme durumunda
NBR (Nitril-Butadien-Kauçuk) ve
PUR (Poliüretan) maddelerine
dayanıklı olmayan veya şartlı
dayanıklı olan maddelerle
temastan sonra.
İşletme sıvısı üreticisine izin verilen değerleri
sorun (Bakınız Bölüm 11 ve 12).
Eriyen sigorta cıvatalarının hepsini ve işletme
sıvısını değiştirin ( Bölüm 15.4).
İşletme koşullarını kontrol edin (Bölüm1).
Sıcaklık denetim cihazlarını kontrol ediniz
(bakınız Bölüm 20: MTS, BTS(ex), BTM).
Mil salmastraları, contalar ve düz contalar
turbo kaplinin bir revizyonu çeçevesinde Voith
firması tarafından görevlendirilmiş bir uzman
personel tarafından değiştirilmelidir.
Nedenini Voith firması tarafından
görevlendirilen bir uzman personel aracılığıyla
saptayınız ve gideriniz.
Temizlik ( Bölüm 15.1).
Elastik parçaları set olarak orjinal yedek
parçalar ile değiştirin.
Tablo 19
Bakım çalışmaları ve sürekli kontroller protorokole uygun olarak yapılmalıdır.
Bakım çalışmalarını protokole kaydediniz (Protokol taslakları için bakınız Bölüm 16.3).
60
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tesisin zemin cıvatalarını kontrol ediniz, ihtiyaç
halinde belirtilen tork ile sıkınız.
Elektrik tesisatının tam ve eksiksiz olduğunu,
Devreye alındıktan en geç 3 ay
Bölüm 1 deki sıcaklık gözetimi etkin oldu ise
sonra,
(Detay kontrolü).
sonrasında yılda bir kez
Elastik parçaları (Poz. 1820) kontrol edin ve
Bağlantı kaplinleri
aşınma sınırına gelince set olarak orjinal
EEK, ENK, Nor-Mex G:
yedek parçalarla değiştirin, elastik parçaların
İşletmeye alınıştan 3 ay sonra,
aşınmasında bağlantı kaplininin yarılarının
ondan sonra her zaman yıllık,
metalik yüzeylerinin birbirlerine sürtmesi ile
fakat en geç 4000 işletme
kıvılcım oluşması mümkündür.
saatinden sonra veya
bölümünden farklılığa göre 15.2.2 Yangın ve patlama tehlikesi bulunmaktadır!
(Bakınız Bölüm 15.2 ve 22).
Elastik parçaları (Poz. 1820) kontrol edin ve
Bağlantı kaplinleri
aşınma sınırına gelince set olarak orjinal
ERK, EPK:
yedek parçalarla değiştirin, elastik parçaları
İşletmeye alınıştan en geç 3 ay
aşınmasında kırılma risikosu vardır.
sonra,
ondan sonra her zaman yıllık veya
15.2.2 bölümünden farklılığa göre
Elastik parçaları set olarak orjinal yedek
3 yıl kullanma süresinden sonra
parçalar ile değiştirin.
veya ERK ve EPK model
kaplinlerde 5 yıl kullanma
süreinden sonra.
- İşletme sıvısını değiştirin veya
İşletim sıvısı madeni yağda:
Her 15000 işletim saatinden sonra eskimesini kontrol edin ve
- geri kalan çalışma süresini tespit edin
(Bakınız Tutanaklar, Bölüm 16)!
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
PATLAMA KORUMASI!
Patlama korumalı kaplinlerde ilave olarak aşağıdaki bakım işlerinin yapılması
gereklidir:
Bakım aralıkları
Bakım çalışması
kirlenme durumunda veya
0,2…0,5 mm ve daha fazla toz
kalınlığında
Temizlik ( Bölüm 15.1).
Bakım aralığı ortam koşulları dikkate
alınarak bizzat müşteri tarafından
belirlenmelidir.
Bakım entervali bakınız bölüm1
Rulman yatakların değiştirilmesi (
Bölüm 15.3.3).
Tablo 20
PATLAMA KORUMASI!
– Patlama koruması çerçevesinde bir işletim olmasını sağlamak için
çalışmaların bakım şemasına uygun olarak yapılması gerekir.
– Turbo kaplinlerin üzerinde birikmiş yanıcı tozları derhal temizlenmelidir.
Temizliğin ihmal edilmesi durumunda yangın ve patlama tehlikesi bulunmaktadır!
– Kaplinin kusursuz şekilde havalandırılması için koruyucu kapak düzenli
olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.
– Bir eriyen emniyetin etkinleşmesinden sonra meydana gelen deliğin, yanıcı
tozların kaplin içine girmesini engellemek hemen kapatılması veya tıkanması
gerekir.
15.1 Dış temizlik
DİKKAT!
– Temizlik maddesinin kullanılan NBR ve FPM/FKM contalarıyla uyumlu olup
olmadığına dikkat ediniz!
– Yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanmayınız!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
– Contalara karşı hassas olunuz. Su ve basınçlı hava huzmesi tutmayınız!

Kaplini ihtiyaca göre bir gres çözücü ile temizleyiniz.
61
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
15.2 Elastiki Bağlantı Kaplini
15.2.1
Elastik parçaların aşınma kontrolü
 Bölüm 10.1,
Sayfa 40
Kontrol
ölçüsü
Bağlantı kaplini, tip
ENK:
Kontrol
ölçüsü
Bağlantı kaplini, tip
ERK, EEK, EPK, Nor-Mex G:
■ Turbo kaplini, elastik parçalara yüklenme yapılmayan konuma kadar döndürün.
■ Karşı karşıya duracak şekilde göbeğin
ve flanşın üzerine veya 2. göbeğin
üzerine işaret koyun.

Göbeğin dış çapında tutucunun dönüş
yönündeki mesafesini ölçün.
■ Çevresel yönde göbeğin dış çapında
veya halkanın dış çap bölgesinde
işaretlerin mesafesini ölçün.

Göbeğin dış çapında tutucunun dönüş
yönündeki mesafesini ölçün.

Kontrol ölçüsü, iki ölçümden elde
edilen küçük olan değerdir.

Kontrol ölçüsünü tutanağa yazın.
■ Kontrol ölçüsünü tutanağa yazın.
 Bölüm 16,
Sayfa 67
Elastik bağlantı kaplinlerinde izin verilen kontrol ölçüleri mm olarak
Kaplin
ERK
EPK
EEK-E
ENK-SX
Nor-Mex G
büyüklüğü
EEK-M
ENK-SV
<6
154
<6
> 14
206
<
8
<
8
> 14
274
< 12
<8
> 15
< 12
366
< 12
<8
> 16
< 12
422
< 12
<9
> 16
< 11
487
< 12
< 11
> 13
< 10
562
< 12
< 10
> 13
<7
650
< 12
750
< 12
866
< 12
1000
< 12
1150
Tablo 21
Bilgi!
Elastik elemanların aşırı hızlı aşınması, muhtemel bir düzgün olarak yapılmamış
ayarlamanın işaretidir!
62
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
■ Turbo kaplini aksi istikamette, elastik parçalara yüklenme yapılmayan konuma
kadar döndürün.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
15.2.2
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Bakım aralıkları
Şu ana kadar tespit edilen aşınmadan hareket edilerek bir sonraki kontrole kadar tablo
değerinin %80'i oranında bir aşınma bekleniyorsa, elastik parçaların değiştirilmesi veya
bakım aralıklarının uygun şekilde kısaltılması gereklidir.
Aşınmanın işletme koşulları yüzünden artış göstermesi dikkate alınmalıdır.
DİKKAT!
Üniteyi tekrar ayarlayın, eğer elastik elemanların değiştirilmesi üzerine bağlanan
makineler ayrılmışlarsa.
15.3 Yatak
15.3.1
Madeni yağ işletim sıvısında yatak yağlaması
Yatak yağlamasını sağlamak için şunlara dikkat ediniz:
DİKKAT!
– Boyut sınıfı 366 ve daha üstte olan standart model Turbo kaplinlerin,
yataklama tarzı yüzünden, üç ayda en az bir kez çalışma molasına ihtiyacı
bulunmaktadır.
– Boyut sınıfı 274 ve daha altta olan standart model Turbo kaplinlerin,
yataklama tarzı yüzünden, haftada en az bir kez çalışma molasına ihtiyacı
bulunmaktadır.
Bilgi!
– Tüm kaplin boyutları sürekli işletmeyi mümkün kılan ve çalışma ömrü boyu gres
yağlaması yapılmış olan özel yataklar ile donatılabilir.
15.3.2
Su işletim sıvısında yatak yağlaması
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İşletim sıvısı olarak su kullanılan turbo kaplinlerin yatakları ömür boyu gres yağlaması.
Sonradan gres ilavesi gerekli değildir.
15.3.3
Yatak değişimi / Gresleme
PATLAMA KORUMASI!
Yataklar bir turbo kaplin revizyonu çeçevesinde Voith firması tarafından
görevlendirilen bir uzman personel tarafından değiştirilmeli / greslenmelidir.
 Rulmanların
değiştirilmesi:
Bölüm 1,
Sayfa 5
63
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
15.4 Eriyen emniyet tapaları
– Eriyen emniyet tapaları turbo kaplini aşırı termik yüklerin sebep olacağı hasarlara
karşı korur.
 Eriyen emniyet
tapalarının
nominal
etkinleşme
sıcaklığı:
Bakınız Kapak
sayfası
– Nominal etkinleşme sıcaklığına erişilmesi halinde eriyen emniyet tapasının
ortasınaki lehim erir ve işletim sıvısı dışarı çıkar.
Eriyen emniyet tapaları şunlarla işaretlenmiştir;
– puntalanmış nominal etkinleşme sıcaklığı °C,
– bir renkli işaretleme:
Nominal etkinleşme
sıcaklığı
Renkli işaretleme
95 ℃
110 ℃
125 ℃
140 ℃
160 ℃
180 ℃
yok (kalaylı)
sarı
kahverengi
kırmızı
yeşil
mavi
İşletim sıvısı
Yağ
Su
X
X
X
X
X
X
X
X
Tablo 22
UYARI!
– Mutlaka nominal etkinleşme (bakınız Kapak sayfası) sıcaklığı, ve SSS veya
SSS-X (Bakınız Bölüm 1) özelliklerine sahip orjinal eriyen sigorta cıvataları
kullanın!
– Asla eriyen emniyet tapalarını kör cıvatalarla değiştirmeyiniz!
– Eriyen emniyet tapalarının düzenlerini değiştirmeyiniz.
– Su işletim sıvısı için yalnızca nominal etkinleşme sıcaklığı azami 110 °C olan
eriyen emniyet tapaları kullanılabilir!
 Sıkma
momentleri:
Bölüm 7.2,
Sayfa 30
64

Eriyen emniyet tapalarından birinin etkinleşmesinden sonra eriyen emniyet
tapalarının hepsini ve işletim sıvısını değiştiriniz.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
DİKKAT!
– Kontrol cıvatasının (Pozisyonu bir ok ile gösterilmiştir) karşısında bir MTS
veya BTS şalt elemanı veya bir kör cıvata yer almaktadır.
– Balanssızlığa meydan vermemek için BTM şalt elemanının karşısına ağırlık
toleranslı bir BTM kör cıvatanın vidalanması gereklidir.
BTM şalt elemanı daha hafif bir kontrol cıvatası, kör cıvata veya eriyen
emniyet tapasının karşısına vidalanmamalıdır. Balanssızlık tehlikesi!
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
15.4.1 Patlama tehlikesine sahip ortamlarda kullanım için uygun olmayan
kaplinlerdeki eriyen emniyet tapaları
Dış çark tahrikinde (iç çark tahriki) eriyen emniyet tapalarının, kör cıvataların ve şalt
elemanlarının sayısı ve pozisyonu:
Kaplin
büyüklüğü
ve tipi
154 T…
154 DT…
206 T…
206 DT…
274 T…
274 DT…
366 T…
422 T…
487 T…
562 T…
650 T…
750 T…
866 T…
1000 T…
1000 TW…
1000 DT…
1150 T…
1150 DT…
Eriyen
emniyet
tapası
Poz. 0395
1)
1
(1 )
1)
2
(2 )
1)
1
(1 )
1)
2
(2 )
1)
1
(1 )
1)
2
(2 )
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
3
(3)
6
(6)
(-)
8
(8)
Dış çark (Poz. 0300)
Kör cıvata MTS, BTS
3)
BTM Şalt
2)
elemanı
Poz. 0394
5
7
7
7
5
5
5
3
1
5
3
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(7)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(3)
(-)
(1)
(5)
(3)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(-)
(1)
(1)
(1)
Kontrol
4)
cıvatası
Poz. 0396
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kabuk (Poz. 0190)
Eriyen
Kör cıvata MTS, BTS
emniyet
şalt
2)
tapası
elemanı
Poz. 0260
Poz. 0265
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
1
(1)
1
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
1
(1)
1
(-)
(-)
(-)
(-)
1
(1)
1
(1)
(-)
2
(2)
(-)
(-)
2
(2)
(-)
(-)
2
(2)
(-)
(-)
5)
5)
3
(3)
1
(1 )
(-)
2
(2)
2
(2)
(-)
5)
5)
3
(3)
1
(1 )
(-)
4
(4)
(-)
(-)
(-)
4
(4)
1
(1)
(-)
(-)
(-)
4
(4)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Tablo 23
1)
2)
3)
4)
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5)
Radyal düzenleme.
MTS, BTS veya BTM şalt elemanı kör cıvatanın yerine vidalanır.
BTM'de karşıda bulunan kör cıvatanın yerine dengeleme ağırlığı konulmalıdır.
Pozisyon bir ok ile işaretlenmiştir.
Yalnızca halka odacıklı kabukta (Tip T…S…).
DİKKAT!
"TW" tipi 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866 ve 1150 büyüklüklerindeki kaplinlerde
eriyen emniyet tapaları dış çarka monte edilmiştir.
Bir fren kullanıldığında eriyen emniyet tapalarının pozisyonu frenin üzerine
fışkırtmayacak şekilde seçilmelidir.
Bu durum kontrol edilmeli ve gerektiğinde eriyen emniyet tapaları karşı taraftaki
kör cıvatalarla değiştirilmelidir.
65
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Patlama tehlikesine sahip ortamlarda kullanım için uygun kaplinlerdeki
eriyen emniyet tapaları
15.4.2
Dış çark tahrikinde (iç çark tahriki) eriyen emniyet tapalarının, kör cıvataların ve şalt
elemanlarının sayısı ve pozisyonu:
Kaplin
büyüklüğü ve
tipi
154 T…
154 DT…
206 T…
Dış çark (Poz. 0300)
Eriyen
Kör cıvata MTS / BTS Kontrol
4)
emniyet
şalt
cıvatası
2)
tapası
elemanı
Poz. 0395 Poz. 0394
Poz.0396
1)
1 (1 )
(2)
1)
2 (2 )
(2)
1
1)
(1 )
-
(2)
Kabuk (Poz. 0190)
Eriyen
Kör cıvata MTS / BTS
emniyet
şalt
2)
tapası
elemanı
Poz. 0260 Poz. 0265
(-)
(-)
-
(-)
-
(-)
-
-
-
-
(-)
1
(1)
-
1)
-
(2)
-
-
-
(-)
-
(-)
-
1)
-
(2)
-
-
-
(-)
1
(1)
-
1)
206 DT…
2
(2 )
274 T…
1
(1 )
274 DT…
2
(2 )
-
(2)
-
-
-
(-)
-
(-)
-
366 T…
2
(2)
3
(3)
1
1
-
(-)
2
(2)
-
1
1
-
(-)
2
(2)
-
422 T…
4
(4)
3
(3)
487 T…
2
(4)
5
(3)
1
1
-
(-)
2
(2)
-
562 T…
2
(4)
5
(3)
1
1
-
(-)
2
(2)
-
650 T…
3
(2)
2
(3)
1
1
-
(-)
3
(3)
-
3
(2)
2
(3)
1
1
-
(-)
4
(4)
-
1
1
3
(-)
-
(3)
-
1
1
3
(-)
1
(4)
-
650 T…S…
650 T…
3)
650 T…S…
3)
-
(2)
(2)
5
5
(3)
(3)
750 T…
2
(-)
3
(5)
1
1
-
(2)
2
(-)
-
866 T…
3
(-)
2
(5)
1
1
-
(3)
3
(-)
-
3
(-)
2
(5)
1
1
-
(3)
4
(1)
-
1
1
3
(3)
-
(-)
-
1
1
3
(3)
1
(1)
-
866 T…S…
866 T…
3)
866 T…S…
3)
-
(-)
(-)
5
5
(5)
(5)
1000 T…
-
(-)
3
(3)
1
1
4
(4)
-
(-)
-
1000 DT…
6
(6)
1
(1)
1
-
(-)
-
(-)
-
1150 T…
4
(-)
1
(5)
1
1
1
-
(4)
4
(-)
-
1150 DT…
8
(8)
3
(3)
1
1
-
(-)
-
(-)
Tablo 24
2)
3)
4)
Radyal düzenleme.
MTS veya BTS şalt elemanı kör cıvatanın yerine vidalanır.
Sadece BTS-Ex şalt ünitesi kullanıldığında geçerlidir.
Pozisyon bir ok ile işaretlenmiştir.
DİKKAT!
Bir fren kullanıldığında eriyen emniyet tapalarının pozisyonu frenin üzerine
fışkırtmayacak şekilde seçilmelidir.
Bu durum kontrol edilmelidir. Farklılık durumunda Voith ile irtibata geçiniz.
Bilgi!
Bir termik gözetim ünitesi, işletme sıvısının dışarı fışkırmasını önleyebilir (Bakınız
Bölüm 20, Sayfa 81). Termik denetim düzenekleri Voith Turbo firmasında aksesuar
olarak temin edilebilir.
66
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1)
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
16 Montaj kontrol, devreye alma ve bakım
protokolü
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
Montaj işleri, montaj kontrol tutanağına (Bölüm16.1) kaydedilmelidir.
İşletmeye alma işlemi, işletmeye alma tutanağına (Bölüm16.2) kaydedilmelidir.
PATLAMA KORUMASI! / DİKKAT!
Elastik bağlantı kaplininin bakım işleri, elastik bağlantı kaplininin bakım
tutanağına (Bölüm 16.3.1) kaydedilmelidir.
Turbo kaplinin bakım işleri, genel bakım için bakım tutanağına (Bölüm 16.3)
kaydedilmelidir.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Gerektiğinde taslakların fotokopilerini kullanınız.
67
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
16.1 Montaj kontrol protokolü
Kontrolün veya çalışmanın yapılmış olduğu bir "X" ibaresiyle onaylanmalı
veya gerekli değerler kaydedilmelidir.
Turbo kaplinin işletim sıvısı
Dolum:
ltr.
Üretici:
Tanımlama:
evet  / hayır 
Motor
Seri No.
Tahrik devri
Nominal güç
Montaj çalışmaları
yapıldı:
dak-1
kW
İsim:
Tarih:
İmza:
Çalışma makinesi / Dişli
Seri No.
Montaj - Kontrol işlemi
Tutma cıvatası
uzunluk kontrolü (Poz. 0050)
Açıklamalar
Sipariş
belgelerine bakın
Tahrik makinasının yarıçapsal kaçıklık ölçümü 1)
Üretici bilgisi
Tahrik makinesi mil çapının 1) ölçülmesi
Üretici bilgisi
İş makinasınınyarıçapsal kaçıklık ölçümü 1)
Üretici bilgisi
Çalışma makinesi mil çapının 1) ölçülmesi
Üretici bilgisi
Halledildi işareti / Ölçüm

İtici çapı 1)
Bölüm 1
Tahrik tarafı poyra yayı arka boşluğu kontrol edildi
Bölüm 8.2
Nom:
MEVCUT:
Nom:
MEVCUT:
Nom:
MEVCUT:
Nom:
MEVCUT:
Nom:
MEVCUT:
Nom:
MEVCUT:

İtme tarafı poyra yayı arka boşluğu kontrol edildi
Bölüm 8.2

Poyra yayı tahrik göbeği kanalı içinde rahat çalışıyor
Bölüm 8.2

Poyra yayı itme göbeği kanalı içinde rahat çalışıyor
Bölüm 8.2
Tahrik Mil – Göbek bağlantısı kontrol edildi.
DIN ISO 8821 ve ISO 8821 normlarına göre balans ayar yöntemi
uyumu var

Tatbik edilen:
Bölüm 8.2
İtme Mil – Göbek bağlantısı kontrol edildi.
DIN ISO 8821 ve ISO 8821 normlarına göre balans ayar yöntemi
uyumu var
 Yarım poyra yay kararı
 Tam poyra yay kararı
Tatbik edilen:
Bölüm 8.2
 Yarım poyra yay kararı
 Tam poyra yay kararı
Tahrik tarafı, dingil ve göbek temizlendi ve kaydırıcı madde uygulandı
Bölüm 8.2

Çıkış tarafı, dingil ve göbek temizlendi ve kaydırıcı madde uygulandı
Bağlantı kaplini göbeği
Vidalı pim (Poz. 1845) dönme momenti ile sıkıldı
Bölüm 8.2
Dönme momenti
Bölüm 7.1
Dönme momenti
Bölüm 7.1

TN tipinin montajında:
Primer kaplin flanşının dengeleme işaretleri doğru pozisyonda mı ?
Bölüm 9.1

Montaj ölçüsü "L" ölçüldü
Bölüm10.2
Hedef:
MEVCUT:
Tahrik çapı
1)
Tutma cıvatası (Poz. 0050) dönme momenti ile sıkıldı
Bölüm 1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]


[mm]
[mm]
Tablo 25
1)
68
Dingil-göbek-bağlantısı vasıtası ile birleştirilecek dingil veya göbek ölçüsü.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Voith turbo kaplin
Boyut / Tip (Bölüm19):
Seri-No. (Bölüm 19):
Kaplin patlama tehlikesi sahaları için onaylı
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Montaj - Kontrol işlemi
Açıklamalar
Halledildi işareti /
Ölçüm
Zemin cıvataları sıkıldı
Kaplin montajı
Cıvatalar (Poz. 1830) sıkıldı
MTS / BTS / BTM (isteniyorsa)
İşletim kılavuzuna göre montaj konumu kontrol edildi
MTS / BTS / BTM (isteniyorsa)
Elektriksel fonksiyon kontrolü yapıldı
Tavsiyelere uygun koruma tertibatı takıldı
Bölüm 10.4

Bölüm 7.3

Bölüm 1, 20

Bölüm 1, 20

Bölüm 13

Tahrik ve itme arasında potansiyel dengelemesi yapıldı
Bölüm 13

Kaplin işletim sıvısı dolduruldu
Sadece yatay konumda monte edilen kaplinlerde:
Dolum için cıvata adeti "Z" tespit edildi
Sadece dikey konumda monte edilmiş kaplinlerde:
Dolum seviyesi kontrol tertibatı kullanıldı.
Kapline dolum seviyesi işareti konuldu.
Bölüm 12

Bölüm 12.1
Z=
Bölüm 12.1.2

Layn değerlerini
kaydediniz

Turbo kaplin layn ayarı kontrol edildi
Motor mili dairesel çalışması düzgün
Cıvata

Layn değerlerinin kaydedilmesi (bakınız Bölüm 10.3):
Bakış yönü motordan çalışma makinesine
RADYAL
(Dairesel çalışma)
EKSENEL
(Düz çalışma)
ilgili olanı işaretleyiniz
- Veriler kompratör değerleridir 
Veriler mil ekseni kaymasıdır 
- Kompratör Turbo kaplinin üzerinde
Kompratör makine mili üzerinde


- EKSENEL – Değerlerin ölçüldüğü Ø: . . . . . . . . . mm
İşletim değişiklikleri (tesis üreticisi tarafından bildirilmelidir):
Gerek sıcaklık artışından gerekse de mekanik hareketlerden oluşabilecek değişikliklere dikkat edilmelidir.
Sadece yukarda hesaplanan layn ayarı değerlerini değiştiren değerler bildirilmelidir.
- Radyal (Örn. farklı ısı genleşmeleri Tahrik / İtme)
- Eksenel (Örn. açı kaymaları yüzünden)
- Uzama (Montaj toleransı için „L“ ölçüsü, örn. dingil genleşmesi
. . . . . . . . . mm
. . . . . . . . . mm
. . . . . . . . . mm
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tablo 26
69
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
16.2 Devreye alma protokolü
Kontrolün veya çalışmanın yapılmış olduğu bir "X" ibaresiyle onaylanmalı
veya gerekli değerler kaydedilmelidir.
Devreye alma işlemi yapıldı
kriter:
İşlt. saati
Kaplin şunun için onaylı;
Patlama sahası:
evet  / hayır 
Devreye alma - Kontrol işlemi
Tahrik motoru çalıştırılmadan önceki kontroller:
Montaj - kontrol işlemleri yapıldı
Doldurulmuş montaj kontrol protokolü, Bölüm 16.1
Sadece patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanılan kaplinlerde:
Kaplinin üzerindeki işarete göre patlama tehlikesi bulunan yerlerde
kullanılıp kullanılamayacağı kontrol edildi.
Sadece yatay konumda monte edilen kaplinlerde:
Dolum seviyesi kontrol edildi - Dolum için cıvata sayısı "Z" tespit edildi
Sadece dikey konumda monte edilmiş kaplinlerde:
Dolum seviyesi kontrol tertibatı kullanıldı.
Dolum seviyesini daha önce konulmuş dolum seviyesi işareti ile karşılaştırınız.
Turbo kaplinin etrafı bir muhafaza kapağı ile korumaya (İşletmeye alma
bakınız Bölüm 13) alındı.
Tesisin bir topraklama kablosu (16 mm2) ile toprak hattına bağlı olduğu
kontrol edildi.
Yalnızca aşırı devirlerin mümkün olduğu tesislerde:
Aşırı devirleri güvenli şekilde engelleyen bir düzenek monte ediniz (Örnek:
Fren veya geri dönüş blokajı).
Kaplinin bakım çalışmaları için bir sonraki molası belirlendi.
Elastik bağlantı kaplini kısmında herhangi bir temas olup olmadığı kontrol
edildi.
Bağlantı kaplinlerinde kontrol ölçüsü kontrol edildi.
Sadece sıcaklık denetimi olarak bir BTS-Ex kullanıldığında:
Motorun çalıştırılması esnasında turbo kaplin için izin verilen azami
sıcaklığın aşılmaması sağlandı!
Zemin cıvataları kontrol edildi
İsim:
Tarih:
İmza:
Açıklamalar
Halledildi işareti
Bölüm 16.1

Bölüm 4.2

Bölüm 12.2
 / Z= . . . Cıvatalar
Bölüm 12.2.2
 /
Fark= . . . . . . mm
Bölüm 13


Bölüm 7

Bölüm 13
Bölüm 10.1,
Bölüm 15.2
Bölüm 15.2

Bölüm 1





Tahrik motoru kapatıldıktan sonraki kontroller:
Kaplinde sızıntı yok
Zeminde ve çevrede yağ olup olmadığı
kontrol edildi, yağ çıkmamış
1)
70


Deneme çalışması esnasındaki kontroller:
Motorun hızını alması normal
Kaplinde sızıntı yok
Zeminde ve çevrede yağ olup olmadığı
kontrol edildi, yağ çıkmamış
Makine çalışması normal
Sesler normal
Sıcaklık denetimi için şalt düzenekleri 1) kontrol edildi, eğer mevcutsa
Gözle kontrol yapıldı
Toz birikintileri giderildi
Elektrik tesisatı kontrol edildi


1)
1)
1)



Tablo 27
Bakınız ayrı İşletim kılavuzu / Bölüm 20
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Voith turbo kaplin
Boyut / Tip (Bölüm 19):
Seri-No. (Bölüm 19):
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
16.3 Genel bakım için bakım protokolü
Kontrolün veya çalışmanın yapılmış olduğu bir "X" ibaresiyle onaylanmalı
veya gerekli değerler kaydedilmelidir.
Bakım çalışmaları yapıldı
kriter:
Voith turbo kaplin
Boyut / Tip (Bölüm 19):
Seri-No. (Bölüm 19):
Kaplin şunun için onaylı;
Patlama sahası:
evet  / hayır 
Bakım - Kontrol işlemi
Düzensizliklerin kontrol edilmesi
(Her 500 h sonrasında, en geç 3er ay sonra)
Açıklamalar
Halledildi işareti

- Makine çalışması normal

- Sesler normal

Sıcaklık denetimi için şalt düzenekleri
(her 3 aydan sonra)
- Gözle kontrol yapıldı
- Toz birikintileri giderildi
- Elektrik tesisatı kontrol edildi
(3 ay sonra, sonra her yılda bir)
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İsim:
Tarih:
İmza:
- Kaplinde sızıntı yok
Zeminde ve çevrede yağ olup olmadığı
kontrol edildi, yağ çıkmamış
- Kapak kontrol edildi
- Zemin cıvataları kontrol edildi
1)
İşlt. saati
Bölüm13


1)


kontrol edildi, eğer mevcutsa
1)
1)

İşletim sıvısı (her 15000 h sonrasında)
- İşletim sıvısı incelendi
- Kalan çalışma süresi tespit edildi
- İşletim sıvısı değiştirildi
Bölüm12

 / . . . . . . . saat

Rulman yatak (Daima aralığa göre bakınız Bölüm 1)
- Rulmanlar değiştirildi
Bölüm 15.3.3

Kaplin temizlendi (daima kirlenmeden sonra)
- Temizlik yapıldı
Bölüm 15.1

Tablo 28
1)
Bakınız ayrı İşletim kılavuzu / Bölüm 20
71
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
16.3.1
Elastik bağlantı kaplini için bakım protokolü
Kontrolün veya çalışmanın yapılmış olduğu bir "X" ibaresiyle onaylanmalı
veya gerekli değerler kaydedilmelidir.
Bakım çalışmaları yapıldı
kriter:
Voith Turbo kaplin
Boyut / Tip (Bölüm19):
Seri-No. (Bölüm 19):
Kaplin şunun için onaylı;
Patlama sahası:
İşlt. saati
İsim:
Tarih:
İmza:
evet  / hayır 
Monte edilen elastik bağlantı kaplini (Bakınız Kapak sayfası):
ERK
EPK
60
60
Bakım işleri:
36
Nor-Mex G
36
36
Kontrol,
gerekirse
yenileme
Kontrol,
gerekirse
yenileme
Kontrol,
gerekirse
yenileme
3
12
24
36
48
60
Tablo 29
72
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kontrol,
gerekirse
yenileme
0
Kontrol,
gerekirse
yenileme
Devreye alma
Yeni elastik parça
EEK, ENK, Nor-Mex G
Bağlantı kaplinleri ERK, EPK
Bakım işi
İşletme süresi [Ay]
1.Elastik parça Akt-Kont. ölçüsü
(Yeni durum)
Adı
Tarih
İmza
Azaltılmış işletme süresi [Ay]
(bakınız Bölüm 15.2.2)
2.Elastik parça Akt-Kont. ölçüsü
(1. değiştirme) Adı
Tarih
İmza
Azaltılmış işletme süresi [Ay]
(bakınız Bölüm 15.2.2)
3.Elastik parça Akt-Kont. ölçüsü
(2. değiştirme) Adı
Tarih
İmza
Azaltılmış işletme süresi [Ay]
(bakınız Bölüm 15.2.2)
ENK-SV
ENK-SX
Yenileme
Elastik parçaların
değiştirilmesi, en geç [Ay]
İzin verilen kontrol ölçüsü
(bakınız Bölüm 15.2.1):
%80 değer [mm]
EEK-E
EEK-M
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
17 Kaplinin sökülmesi
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
Makinenin yetkisiz kimselerce veya yanlışlıkla çalıştırılması ağır ve hatta ölümcül
yaralanmalara neden olabilir!
Turbo kaplinde çalışmaya başlamadan önce tahrik motorunun ana şalterini
kapatınız ve açılmasına karşı emniyete alınız!
Turbo kaplin üzerinde yapılan tüm çalışmalarda tahrik motorunun ve aynı
zamanda çalışma makinesinin duruyor olmasını ve hiçbir şekilde yeniden
çalıştırılmasının mümkün olmamasını sağlayınız!
Bilgi!
Bu bölüm içerisinde T temel tipi turbo kaplinlerin sökülmesini açıklanmıştır.
TN temel tipi turbo kaplinler Bölüm 9, Sayfa 37, uyarınca tersi sıralamayla sökülür.
17.1 Hazırlık

Uygun alet ve kaldırma tertibatı hazırlayınız; turbo kaplinin ağırlığına dikkat ediniz!
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bilgi!
Turbo kaplin ağırlığı kapak sayfasında belirtilmiştir. Ağırlık 100 kg’den fazla ise ek
olarak ağırlık kaplin flanşının dışında puntayla belirtilir.
UYARI!
Hasarlı veya yeterli kaldırma kapasitesi olmayan yük kaldırma tertibatları ağır
yük yüzünden kopabilir.
Bu çok ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir!
Kaldırma vasıtaları ve yük taşıma tertibatlarını şu hususlarda kontrol ediniz:
– yeterli taşıma kapasitesi (Ağırlık için bakınız Kapak sayfası),
– sorunsuz durum.
Havada asılı yüklerin altına girmeyiniz!

Kaplini uygun bir kaldırma vasıtasına sabitleyiniz.
 Kaldırma
tertibatları:
Bölüm 5.4
73
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
17.2 Removal
DIKKAT!
Torkun üretilmesi için havalı tabanca kullanılması yasaktır!
Bilgi!
Ebat 274 ve sonrası için
- Takma ve çıkarma tertibatları Voith Turbo firmasından aksesuar olarak temin edilebilir
ve - turbo kaplinin çektirilmesi sırasında mekanik çektirme milleri gerekli olabilir.
Ebat 422 ve üstü için hidrolik çektirme milleri mevcuttur.
Gerekli kuvvetleri üretebilmek için Ebat 562 ve üstü itibariyle hidrolik çektirme millerinin
kullanılmasını tavsiye ederiz.
 Çıkarma
tertibatları:
Bölüm 17.2.1
ve 17.2.2
Çekme mili
altyapı
Resim 39
Kaplin boyutu 154 ve 206:
Turbo kaplin büyüklükleri olan 154 ve 206 tutma cıvataları söküldükten sonra uygun ve
hafifçe yağlanmış bir cıvatanın takılmasıyla çekilir.
 Kayganlaştırıcı:
Bölüm 8.2

Tutma diskini, sabitleme cıvatasını ve
segmanı sökün.

Sabitleme cıvatasını ve tutma diskini
sökün.

Sökme aparatı ile birlikte temin edilen
dişli pulu, kaplin göbeğine yerleştiriniz.

Çekme milinin dişlilerine yağlayıcı
sürün.

Dişli ringi segman kullanarak emniyet
altına alınız.

Çekme milini kaplin göbeği dişlisinin
içerisine yerleştirin.

Çekme milinin dişlilerine yağlayıcı
sürün.

Dişli ringin iç dişine çekme milini
yerleştirin.
Tablo 30
74

Çekme milini bir altyapı ile destekleyin.

Çekme milini kullanarak kaplini sökün.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kaplin boyutu 366 ‘dan 1150 ‘e:
Kaplin boyutu 274:
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
17.2.1
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Hidrolik çektirme tertibatıyla çektirilmesi
Hidrolik çektirme tertibatıyla çok yüksek kuvvetler düşük bir dönme momentiyle
uygulanabilmektedir, böylece çektirme tertibatı (Resim 39) altına kuvvetin alınması için
herhangi bir altyapı gerekli olmaz.
Hidrolik sökme aparatları, T tipi temel turbo kaplinler için VOITH Turbo’ da vardır:
L
Smax
H
5 mm
SW2
D
SW1
A
Q
K
C
Resim 40
A:
C:
D:
H:
K:
çekme mili
kaplin göbeği
baskı cıvatası
strok
piston
Kaplin boyutları
422, 487
562, 650
750, 866, 1000, 1150
L:
Q:
Smax
SW1:
toplam uzunluk
çekme mili diş ölçüsü
maksimum çektirme ölçüsü
düz yüzeyler arası somun başı ölçüsü
(çekme mili)
SW2: düz yüzeyler arası somun başı ölçüsü
(baskı cıvatası)
L
mm
olarak
406
580
1161
H
mm
olarak
15
15
15
Q
inç
olarak
G 1-¼
G 1-½
G 2-¼
SW1
mm
olarak
36
36
36
SW2
mm
olarak
24
–
36
Smax
mm
olarak
58
125
310
Çektirme mili
ürün no.
TCR.10063480
TCR.10450060
TCR.10668200
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tablo 31
İşlem şekli:
1. Baskı cıvatasını (D) maksimum çektirme ölçüsüne Smax kadar sökünüz.
2. Çekme mili (A) dişine ve baskı cıvatası (D) dişine yağlayıcı uygulayın.
3. Altıgen SW1 yardımıyla, çekme milini (A) kaplin göbeği (C) dişinin içinde durana
kadar yerleştirin.
 Kayganlaştırıcı:
Bölüm 8.2
UYARI!
Ölçünün 5 mm altına düşüldüğünde dişler için aşınma tehlikesi vardır.
Hidrolik çektirme tertibatının basınç odacığı yüksek basınç altında bulunur ve
açılması yasaktır!
4. Baskı cıvatasını (D) vidalayınız, dayamadan 5 mm önce durunuz.
5. Baskı cıvatasını (D) sökün.
6. Altıgen SW1 yardımıyla, çekme milini (A) kaplin göbeği (C) dişinin içinde durana
kadar yerleştirin.
7. Kaplin SW1 üzerinden kolayca çektirilebilene kadar 4. ila 6. arası adımları tekrar
ediniz.
75
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
17.2.2
Mekanik çektirme tertibatıyla çektirilmesi
Kaplinin mekanik çektirme tertibatıyla çektirilmesi işlemi gerekli yüksek kuvvetleri
dişlere zarar vermeden üretbilmek için çok özenli bir hazırlık gerektirir.
Bunun için çektirme milinin bir altlık ile desteklenmesi gereklidir (bakınız Bild 39).
 Kayganlaştırıcı:
Bölüm 8.2
DIKKAT!
Çektirme milinin döndürülmesi için tork bir havalı tabancayla uygulanmamalıdır!
Bunun için çektirme milinin bir altlık ile desteklenmesi gereklidir (bakınız Bild
39).
Tavsiye edilen kayganlaştırıcı maddeyi kullanınız.
Temel T tipi turbo kaplinler için VOITH Turbo ‘da sökme aparatları vardır:
SW
Q
A
C
L
Resim 41
Q:
Çektirme mili diş ölçüsü
SW: düz yüzeyler üzerinden somun başı
ölçüsü
çekme mili
kaplin göbeği
toplam uzunluk
Kaplin boyutları
L
mm olarak
Q
inç olarak
SW
mm olarak
Çektirme mili
ürün no.
274
360
G¾
36
TCR.10657260
366
350
G1
46
TCR.10457520
422, 487
460
G 1-¼
55
TCR.11055700
562, 650
650
G 1-½
60
TCR.11054150
750, 866, 1000, 1150
1000
G 2-¼
55
TCR.10670710
Tablo 32
Bilgi!
Çektirme işlemini kolaylaştırmak için, 422 ebadından itibaren kaplinler için hidrolik
sökme aparatları VOITH Turbo firmasından temin edilebilir (bakınız Bölüm 17.2.1).
76
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
A:
C:
L:
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
18 Arızalar - Çözümü
TEHLİKE!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
Aşağıdaki tablo işletim arızalarında nedeni çabuk bulma ve mümkün olduğunda
gidermeniz konusunda size yardımcı olması için hazırlanmıştır.
İşletim arızası
Muhtemel sebep(ler)
Kaplin içinde doğru
Çalışma makinesi
miktarda işletim sıvısı yok.
start tutumu
beklendiği gibi değil.
İşletim koşulları değişmiş.
Çalışma makinesi
öngörülen devre
ulaşmıyor.
Tahrik motoru
beklenilen zamanda
nominal işletime
ulaşmıyor.
Kaplinden işletim
sıkıvısı akıyor.
Çözüm
Dolum miktarını kontrol ediniz ve
düzeltiniz.
Voith Turbo
1)
 Bölüm 12,
Sayfa 50 vd.
ile irtibata geçinz.
Çalışma makinesi bloke
olmuş veya aşırı yük var.
Blokajı veya aşırı yük nedenini
gideriniz.
Kaplin içinde doğru
miktarda işletim sıvısı yok.
Dolum miktarını kontrol ediniz ve
düzeltiniz.
Yıldız devresinden üçgen
devresine geçiş çok geç
gerçekleşiyor.
Yıldızdan deltaya geçiş en geç 2...5
saniye sonra yapılmalıdır.
Tahrik motorunda
elektiriksel veya mekanik
bir sorun var.
Tahrik motorunu yetkili personele
kontrol ettiriniz.
Eriyen emniyet
tapalarından biri aşırı yük
(aşırı sıcaklık) nedeniyle
devreye girdi.
Aşırı yükün sebebini bulunuz. Eriyen
emniyet tapalarının hepsini ve
işletim sıvısını değiştiriniz.
Kaplinde sızıntı var.
Sızıntıyı gideriniz, özellikle eriyen
emniyet, dolum, kör ve kontrol
cıvatalarının sıkma torklarını ve
contalarını ve ayrıca termik denetim
düzeneği şalt elemanını kontrol
ediniz.
 Bölüm 12,
Sayfa 50 vd.
 Bölüm 15.4,
Sayfa 64
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Eğer kaçağı gideremiyorsanız Voith
1)
Turbo ile görüşünüz.
Tablo 33
77
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
İşletim arızası
Muhtemel sebep(ler)
Çözüm
Mevcut termik denetim
düzeneklerinden biri
(MTS, BTS veya BTM)
devreye girdi.
Kaplinde aşırı yük
oluşmuş.
Aşırı yükün nedenini gideriniz
ve tekrar aşırı yük oluşmasını
önleyiniz.
 Bölüm 20,
Dolum miktarını kontrol ediniz
ve düzeltiniz.
 Bölüm 12.2,
Termik denetim düzeneği Denetim düzeneğini kontrol
(MTS, BTS veya BTM)
ediniz.
arızalı.
Sistemin muntazam
çalışmaması (Aşırı titreşim)
Zemin sabitlemesi
gevşemiş.
Sayfa 81
Sayfa 53
 Bölüm 20,
Sayfa 81
Tekrar sabitleyiniz.
Tesisi layna alınız.
Tesis layn ayarı yok.
Tesisi layna alınız.
 Bölüm 10,
Sayfa 40
Bir balanssızlık var.
Balanssızlığın sebebini
bulunuz, balanssızlığı
gideriniz.
Bağlantı kaplininin elastik Elastik elemanları set olarak
elemanları
değiştirin.
hasarlanmıştır.
Gerekirse tesisi yeniden
hizaya getirin.
Yataklamada hasar var.
Yatak hasarını gideriniz; turbo
kaplindeki yatak hasarlarında
1)
Voith Turbo ile görüşünüz.
Gevşek cıvata
bağlantıları
Kaplin parçalarını hasar
konusunda kontrol ediniz,
gerektiğinde değiştiriniz.
 Bölüm 15.2,
Sayfa 62
Tesisin layn ayarını kontrol
ediniz.
Cıvataları öngörülen sıkma
torkuyla sıkınız.
1)
ile
Tablo 33
1)
Bakınız Bölüm 19, Sayfa 80.
78
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu tabloda yer almayan bir işletim arızası meydana geldiğinde Voith Turbo
görüşmenizi rica ederiz.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
İşletim arızası
Muhtemel sebep(ler) Çözüm
Elastik parçada
zamanından evvel
aşınma
Hiza ayarı hatası
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Hiza ayarı hatasının sebebini bulup
gideriniz.
Tesisin hizasını yeniden ayarlayın.
Elastik parçaların aşınmasını kontrol
edin.
Aşırı sıcaklık
Aşırı sıcaklık sebebini bulun ve giderin.
Elastik parçayı değiştirin.
Gerekirse tesisi yeniden hizaya getirin.
Saldırgan maddelerle
temas.
Kaplin aksamını hasarlara karşı kontrol
edin hasarlı parçaları değiştirin.
Elastik parçayı değiştirin.
Gerekirse tesisi yeniden hizaya getirin.
Saldırgan madde ile temas sebebini
bulun ve giderin.
Dönme momenti çok
yüksek.
Yüksek dönme momentinin sebebini
bulun ve giderin.
Dolum miktarını kontrol edin
Aşınma / Kopma
EEK, ENK, Nor-Mex G
bağlantı kaplininin
tutucusu
 Bölüm 12.2,
Sayfa 53
Elastik parçalar aşındı Hasarlı kaplin aksamını değiştirin.
Tesisin hizasını yeniden ayarlayın.
Bakım entervalini kısaltın.
Dönme momenti çok
yüksek.
Kaplinin verilerini kontrol edin.
Voith Turbo ile irtibata
1)
geçin.
Yeni kaplin monte edin.
Tesisin hizasını yeniden ayarlayın.
Bu tabloda yer almayan bir işletme arızası meydana gelirse, Voith Turbo
geçin.
1)
ile irtibata
Tablo 34
Bakınız Bölüm 19, Sayfa 80.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1)
79
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
19 Sorular, montajcı ve yedek parça siparişi
Şu durumlarda
– Sorular
– Montajcı siparişi
– Yedek parça siparişi
– Devreye alma
aşağıdaki verileri bildiriniz:
… turbo kaplinin seri numarası ve tip
tanımlaması.
A B
 Seri numarası ve tip tanımlaması ya
kaplinin dış çarkı / kabuğu (A) ya da
çevresi (B) üzerinde bulunur.
 Seri numarası puntayla çakılmıştır.
 patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılmak
üzere tasarlanmış kaplinlerde parlama
koruma (Ex) tanımlaması kaplinin
çevresinde (B) bulunur.
Resim 42
Bir montajcı siparişinde, bir devreye alma veya bir servis durumunda ayrıca
aşağıdaki bilgiler gereklidir:
– turbo kaplinin kurulum yeri,
– bir yetkilinin adı ve onun adresi,
– meydana gelen arızaya ait açıklama.
 Temsilcilikler:
bakınız Bölüm 23
80
Lütfen bunun için yerel Voith temsilciliğimize başvurunuz
(Çalışma saatleri haricinde: Acil danışma hattı).
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bir yedek parça siparişinde ayrıca aşağıdaki bilgiler gereklidir:
– yedek parça teslimatı için gönderi adresi.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
20 Sıcaklık denetimi
PATLAMA KORUMASI!
Termik şalt üniteleri MTS ve BTS, patlama tehlikesi bulunan yerlerde sıcaklık
denetimi için kullanılabilir. Sinyaller ön uyarı içindir. Burada azami yüzey
sıcaklığı MTS veya BTS aracılığıyla sınırlandırılmaz.
BTS-Ex, azami yüzey sıcaklığını sınırlandırılması için emniyet ünitesi olarak
temin edilebilir. Ünite termik kapatma ünitesi olarak kullanılabilir.
Yine bu durumda da mevcut eriyen emniyet tapaları, farklı nominal etkinleşme
sıcaklığına sahip eriyen emniyet tapaları veya kör cıvatalar ile değiştirilmemelidir.
Emniyet ünitelerinin devrelerini kesinlikle iptal etmeyin!
TEHLİKE!
Elektriksel gerilim yüzünden ölebilir veya ağır şekilde yaralanabilirsiniz!
Elektrik besleme şebekesine bağlantı uzman bir elektrikçi tarafından şebeke
gerilimi ve azami akım sarfiyatı dikkate alınarak usulüne uygun şekilde yapılmalıdır.
Şebeke gerilimi elektrik model levhasında belirtilen şebeke gerilimi ile aynı
olmalıdır!
Şebeke tarafında uygun bir emniyet emniyet mevcut olmalıdır!
20.1 Ön uyarı için mekanik termik şalt düzeneği MTS
Çalışma tarzı:
Şalt elemanı bir aşırı sıcaklık durumunda bir
pimi serbest bırakır. Bu pim dönerken bir şalteri
tetikler. Bu sinyal sözgelimi bir alarmı
tetikleyebilir veya tahrik motorunu kapatabilir.
Şalt elemanının değiştirilmesi gerekir.
Şalter
 MTS için işletim
kılavuzu
3626-011800
temin edilebilir
(bakınız internet
sayfası).
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
DİKKAT!
İç çark tahrikinde ve çalışma makinesinde
bir blokaj durumunda bu fonksiyon artık
yoktur!
Şalt elemanı
Resim 43
MTS bütün turbo kaplin büyüklükleri için temin edilebilir.
Düzenleme için bakınız tablo Bölüm 15.4.1.
Şalterin iki modeli mevcuttur:
– kapsül içinde [Koruma türü IP 65],
– patlama tehlikesine sahip sahalarda kullanım için uygundur
Ateşleme koruma türü:
II 2G EEx d IIC T6 (PTB 03 ATEX 1067 X).
II 2D IP65 T 80 C (PTB 03 ATEX 1067 X).
81
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
20.2 Temassız termik şalt düzeneği BTS
20.2.1
Ön uyarı için temassız termik şalt düzeneği BTS
Çalışma tarzı:
Şalt elemanı aşırı sıcaklıkta inisyatöre belirli
bir sinyal gönderir. Bu sinyal bir değerlendirme
cihazına aktarılır ve sözgelimi şunlar için
kullanılabilir:
- bir alarmın tetiklenmesi için
- veya bir tahrik motorunun kapatılması için.
 BTS için işletim
kılavuzu
3626-011500
temin edilebilir
(bakınız internet
sayfası).
Şalt elemanı kaplinin soğumasından sonra
tekrar kullanıma hazırdır, değiştirilmesine
gerek yoktur.
İnisyatör
Şalt elemanı
Resim 44
Turbo kaplin ebadı 206'dan itibaren BTS ünitesi teçhiz edilebilir.
Düzenleme için bakınız tablo Bölüm 15.4.1.
Şalt elemanı ve inisiyatör
– plastik içerisine dökülmüştür,
– kire karşı hassas değildir,
– patlama tehlikesine sahip sahalarda kullanım için uygundur
Ateşleme koruma türü:
II 2G EEx ia IIC T6
(PTB 00 ATEX 2048 X).
II 1D Ex iaD 20 T... C (ZELM 03 ATEX 0128 X).
PATLAMA KORUMASI!
Değerlendirme cihazına ait kumanda devresi kendiliğinden emniyetli olmadığı
için değerlendirme cihazı ile inisyatör arasına uygun bir ayırma güçlendiricisinin
bağlanması gerekir!
Ayırma güçlendiricisi Tip KFD2-SOT2-Ex2 (24 V DC)
– Ateşleme koruma türü:
II (1) GD [EEx ia] IIC (PTB 00 ATEX 2035).
– Ateşleme koruma türü:
82
II (1) G [EEx ia] IIC (PTB 98 ATEX 2164).
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ayırma güçlendiricisi Tip KFA6-SOT2-Ex2 (230 V AC)
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
20.2.2
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Azami yüzey sıcaklığının sınırlandırılması için temassız termik şalt
düzeneği BTS-Ex
Çalışma tarzı:
Şalt elemanı aşırı sıcaklıkta inisyatöre belirli
bir sinyal gönderir. Bu sinyal bir ayırma
güçlendiricisine iletilir ve tahrik motorunun
zorunlu olarak kapatılmasını sağlamalıdır.
Bu kullanım halinde sözkonusu fonksiyın için
onaylanmış Voith firmasına ait bir BTS-Ex
kullanılmalıdır.
Şalt elemanı kaplinin soğumasından sonra
tekrar kullanıma hazırdır, değiştirilmesine
gerek yoktur.
İnisyatör
PATLAMA
KORUMASI!
 BTS-Ex ayrı
işletim
kılavuzuna
3626-019600
dikkat ediniz!
(bakınız internet
sayfası).
Şalt elemanı
Resim 45
Turbo kaplin ebadı 366'dan itibaren BTS ünitesi teçhiz edilebilir.
Düzenleme için bakınız tablo Bölüm 15.4.2.
BTS-Ex, 94/9/AT direktifine göre cihaz grubu II, cihaz kategorisi 2G ve 2D (
içinde patlama tehlikesine sahip sahalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
II 2GD)
PATLAMA KORUMASI!
Azami yüzey sıcaklığının sınırlandırılması için BTS-Ex ünitesi, sadece BTS-Ex
işletim kılavuzuna göre Voith firması tarafından teslim edilen bileşenlerle birlikte
kulllanılabilir.
Yedek parça ihtiyacında mutlaka Voith orjinal parçalarının kullanılması şarttır.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Değerlendirme cihazı, patlama tehlikesine sahip sahalardan patlama tehlikesine
sahip olmayan sahalara kumanda komutlarının aktarılmasına ve ayrıca kendine
ait bir emniyeti olan ve olmayan akım devrelerinin güvenli şekilde galvanik
olarak ayrılmasına yarar.
Motor çalıştırılırken turbo kaplin için izin verilen azami sıcaklığın aşılmaması
sağlanmalıdır.
 Teknik
özellikler:
Bölüm 1,
Sayfa 5
83
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
20.3 Ön uyarı için temassız ölçüm düzeneği BTM
 BTM için işletim
kılavuzu
3626-019800
temin edilebilir
Çalışma tarzı:
Sıcaklık sensörü antene sürekli olarak
bir ölçüm sinyali gönderir. Bu sinyal 4
kanallı bir değerlendirme cihazına
iletilir.
Her bir kanalın ölçülen sıcaklıkları
değerlendirme cihazında gösterilir.
Ayrıca ölçülen sıcaklıklar 4-20 mA
sinyalleri olarak verilir.
BTM Kör
cıvata
(bakınız internet
sayfası).
Yanı sıra her bir ölçüm kanalı için şalt
eşikleri (örn. ön uyarı, kapatma)
değerlendirme cihazında klavyeyle
ayarlanabilen iki röle çıkışı vardır.
Anten
Sıcaklık sensörü
Resim 46
Turbo kaplin ebadı 366'dan itibaren BTS ünitesi teçhiz edilebilir.
Düzenleme için bakınız tablo Bölüm 15.4.1.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEHLİKE!
BTM 94/9/AT direktifine göre patlama tehlikesine sahip sahalarda kullanım için
tasarlanmamıştır.
84
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
- Boş sayfa -
85
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21 Yedek parça bilgileri
Büyük çeşitliliği düşünerek, lütfen aşağıdakileri sadece sabit dolumlu temel hidrolik
kaplinler için takip ediniz.
Bilgiler!
– Yedek parça:
Yedek parçaların Voith tarafından tespit edilmiş olan teknik gerekliliklere uygun
olması gerekmektedir. Bu uygunluk, orijinal yedek parçaların kullanılmasıyla her
zaman sağlanmış olur.
Orijinal olmayan yedek parçaların monte edilmesi ve/veya kullanılması kimi
durumlarda Voith Turbo kaplinlerinin yapısal özelliklerini olumsuz yönde
değiştirebilir ve böylece emniyeti olumsuz etkileyebilir.
Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından doğacak hasarlar konusunda Voith
firması hiçbir mesuliyet kabul etmez.
– Turbo kaplininizin tip tanımlaması bu işletim kılavuzunun Kapak sayfasında bulunmaktadır.
– Eğer temin kapsamı elastik bağlantı kaplinini içeriyor ise, elastik bağlantı
kaplininizin tipini de bu işletme kataloğunun kapak sayfasında bulabilirisiniz. Turbo
kaplin ile elastik bağlantı kaplini arasındaki düzenleme imkanları için bakınız
Bölüm 10.2.
– Bölüm 6.2 (tip tanımlaması) ve 19'a dikkat ediniz (Sorular, montajcı ve yedek parça
siparişi).
– Müşteri tarafından yalnızca aşağıdaki çalışmalar yapılabilir:
 Eriyen emniyet tapalarının (Poz. 0395 / 0260) değiştirilmesi (Bölüm 15.4).
 Elastik parçaları (Poz. 1820) değiştiriniz (Bölüm 15.2, 16.3.1, 22).
 Bakım tutanağına göre çalışmalar (Bölüm 16.3).
 İŞletim sıvısını değiştiriniz (Bölüm 11)
 Sıkma torklarının belirtilmiş olduğu parçaları monte ediniz (Bölüm 7).
Diğer tüm çalışmalar yalnızca Voith personeli tarafından uygulanmalıdır.
TEHLİKE!
Kaplinde keyfi değişiklikler ve eklemeler yapmayınız!
Başka üreticilerin donanımları veya işletim parçalarını kullanarak ilaveler
yapmayınız!
Öncesinde Voith firmasından yazılı izin almadan kaplinde yapılacak her türlü
değişiklik veya modifikasyon her türlü garantinin ortadan kalkmasına sebep
olur!
Turbo kaplindeki çalışmalarda özellikle 4. bölüme (Güvenlik) dikkat edin!
DİKKAT!
Doğru ve düzgün bir onarım ancak üretici tarafından yapılabilir!
86
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
PATLAMA KORUMASI!
Kaplin patlama tehlikesine sahip sahalarda (94/9/AT direktifine göre) kullanılacağı zaman sadece patlama tehlikesine sahip sahalarda kullanım için
onaylanmış orjinal parçaların kullanılması gerekir.
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.1 154 T tipi için Yedek Parçalar
0390
0660
0090
0670
1845
0040
0130
0070
0170
0050
0080
0190
0545
0300
0395
Resim 47
21.2 Tipler 206 - 274 T için yedek parçalar
0390
0190
0230
0670
1)
1845
0090
Şekilde örnek olarak
ERK tipi bir bağlantı
kaplini görülmektedir.
0040
0130
0070
0170
0050
0080
 Bağlantı
kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
0545
0300
0265
0660
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0395
Resim 48
1)
Resimde yer almıyor!
Cıvatalar ve standart parçalar
Parça
No.
0050
0070
0230
0265
0390
1845
Tanım
Sabitleme cıvatası
Segman
Dolum cıvatası
Kör cıvata
Dolum cıvatası
Dişli pim
154
T
x
x
x
x
Aşınır parçalar
206
274
T
x
x
x
x
x
Parça
No.
0130
0170
0395
0545
0660
Tanım
Bilyeli rulman
Radyal mil salmastrası
Eriyen emniyet tapası
Yassı conta
Elastik eleman
Kaplin ana parçaları
206
154 274
T
T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Parça
No.
0040
0080
0090
0190
0300
0670
Tanım
Kaplin göbeği
Tutma pulu
İç çark
Kabuk
Dış çark
Göbek
206
154 274
T
T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
87
88
0990
0994
0394
1)
0395
0396
0820 0170
0130
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0080
0050
0300
0320
0175
0100
0545
0390
2)
0040
Kaplin ana parçaları
0090
Aşınır parçalar
Standart parçalar
0190
0165
2)
0265
1)
0260
0830
0210 0140
Resim 49
0160
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21.3 T ve TN tipleri için yedek parçalar
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21.3.1
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
366 - 1150 T tipleri için yedek parça
0390
0396
1)
0260
0265
0190
0090
0320
0210
0040
0100
0170
2)
0175
2)
0165
0160
0830
0140
0130
0300
1830
1810
0990
0820
1845
0080
0050
1800
1820
0994
0545
0394
1)
0395
Resmin üst tarafı:
EEK-M tipi bağlantı
kaplini örneği.
Resmin alt tarafı:
EEK-E tipi bağlantı
kaplin örneği.
Resim 50
21.3.2
366 - 650 TN tipleri için yedek parçalar
0390
1)
0260
0265
0190
0090
0320
0210
0100
0040
0170
2)
0175
2)
0165
0160
0830
0140
0130
0396
0300
0780
0990
0820
1845
0770
0994
0545
 Bağlantı kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0394
1)
0395
Resim 51
1)
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
2)
Sadece sürekli işletimde veya işletme sıvısı olarak su kullanımında (TW...).
Cıvatalar ve standart parçalar
Poz. No. Tanım
T TN Poz. No.
0050 Sabitleme cıvatası x
0130
0265 Kör cıvata
x x
0140
0390 Dolum cıvatası
x x
0160
0394 Kör cıvata
x x
0165
0396 Kontrol cıvatası
x x
0170
0780 Altı köşe cıvata
x
0175
1830 Altı köşe cıvata
x
0210
1845 Dişli pim
x x
0260
0320
0395
0545
0820
0994
1820
Aşınır parçalar
Tanım
Bilyeli rulman
Bilyeli rulman
Radyal
Mil salmastrası
Radyal
Mil salmastrası
Tolerans halkası
Eriyen emniyet tapası
Tolerans halkası
Eriyen emniyet tapası
Yassı conta
Yuvarlak salmastra
Yassı conta
Elastik eleman
T TN Poz. No.
x x
0040
x x
0080
x x
0090
x x
0100
x x
0190
x x
0300
x x
0770
x x
0830
x x
0990
x x
1800
x x
1810
x x
x x
x
Kaplin ana parçaları
Tanım
Kaplin göbeği / şaft
Tutma pulu
İç çark
Perçin/Cıvata/Sıkıştırma halkası
Kabuk
Dış çark
İlk kaplin Flanşı
Conta kapağı
Bağlantı kapağı
Göbek
Halka / Flanş
T TN
x x
x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x
x
89
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
90
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
- Boş sayfa -
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.4 274 TV / TVV tipleri için yedek parçalar
0390
1840
1830
0190
0230
0090
1800
1820
1845
0170
 ENK-SV tipi
bağlantı kaplin
örneği.
0070
0050
0040
0080
0300
0410
1810
0130
0545
0994
0265
0395
Resim 52
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 Bağlantı kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Cıvatalar ve standart parçalar
Aşınır parçalar
Parça
274 274 Parça
No. Tanım
TV TVV No. Tanım
0050 Sabitleme cıvatası
x
x
0130 Bilyeli rulman
0070 Segman
x
x
0170 Radyal mil salmastrası
0230 Dolum cıvatası
x
x
0395 Eriyen emniyet tapası
0265 Kör cıvata
x
x
0545 Yassı conta
0390 Dolum cıvatası
x
x
0994 Yassı conta
1830 Altı köşe cıvata
x
x
1820 Elastik eleman
1840 Yaylı pul
x
x
1845 Dişli pim
x
x
Kaplin ana parçaları
274 274 Parça
274 274
TV TVV No. Tanım
TV TVV
x
x 0040 Kaplin göbeği
x
x
x
x 0080 Tutma pulu
x
x
x
x 0090 İç çark
x
x
x
x 0190 Kabuk
x
x
x
x 0300 Dış çark
x
x
x
x 0410 Geciktirme
x
x
hücresi
1800 Göbek
x
x
1810 Halka / Flanş
x
x
91
92
0800
0994 0510 4)
0455
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
3)
0410
1000
0080
0050
0170 0820
0130
0300
0320
0394
1)
0395
0396
0090
2)
0040
Aşınır parçalar
Kaplin ana parçaları
0175
0100
0545
0390
0190
0165
Standart parçalar
2)
0265
1)
0260
Resim 53
0140 0160
0830
0210
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21.5 TV / TVV ve TVN / TVVN tipleri için yedek parçalar
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.5.1 366 - 1150 TV / TVV tipleri için yedek parça
0390
0455
0300
1830
1810
1820
1860
1800
5)
1845
0080
0050
4)
0510
0800
1870
1880
0410
0994
0545
1)
0394, 0395
1)
0396
0260
0265
0190
0820
0090
0210
0040
0100
0170
2)
0175
2)
0165
0160
0830
0140
0130
0320
3)
1000
EPK Tipi bağlantı
kaplin örneği.
Resim 54
21.5.2 366 - 650 TVN / TVVN tipleri için yedek parçalar
0390
0455
0780
0800
0820
4)
0510
1845
0770
0260
0265
0190
0100
0090
0140
0130
0040
0396
5)
4)
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5)
Resmin üst tarafı:
model 1
(uzun montaj
uzunluğu)
0170
2)
0175
0160
2)
0165
0830
0210
0410
0320
0994
0545
0300
0394
1)
0395
1)
2)
3)
1)
1000
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
Sadece sürekli işletimde veya işletim sıvısı olarak su kullanımında (TW...).
Sadece T...F...tiplerinde, resimde yer almıyor!
3)
Resim 55
Resmin alt tarafı:
model 2
(kısa montaj
uzunluğu)
Yalnız TVVN Tipi için.
 Bağlantı
kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
366 ve 422 büyüklüklerinde, geciktirme hücresi kanalı içine yerleştirilmiş.
Patlama sahasına uygun olmayan kaplinde:
Patlama sahasına uygun kaplinde:
Cıvatalar ve standart parçalar
Parça
TV TVN
No. Tanım
TVV TVVN
0050 Sabitleme cıvatası x
x
x
0265 Kör cıvata
x
x
0390 Dolum cıvatası
x
x
0394 Kör cıvata
x
x
0396 Kontrol cıvatası
x
x
0455 Nozül cıvatası
x
0780 Altı köşe cıvata
x
1830 Altı köşe cıvata
x
1845 Dişli pim
x
1870 Altı köşe cıvata
x
1880 Yaylı pul
Vidalı pim ENK-SV, ENK-SX ve EPK bağlantı kaplinleri için seçenek.
Vidalı pim standarttır.
Aşınır parçalar
Kaplin ana parçaları
Parça
TV TVN
Parça
TV TVN
No. Tanım
TVV TVVN No. Tanım
TVV TVVN
x
x
x
x
0130 Bilyeli rulman
0040 Kaplin göbeği / şaft
x
x
x
0140 Bilyeli rulman
0080 Tutma pulu
x
x
x
x
0160 Radyal
0090 İç çark
x
x
x
0165 Dingil contası
0100 Perçin/Cıvata/Sıkıştırma halkası x
x
x
x
x
0170 Radyal
0190 Kabuk
x
x
x
x
0175 Dingil contası
0300 Dış çark
x
x
x
x
0210 Tolerans halkası
0410 Geciktirme hücresi
x
x
x
0260 Eriyen emniyet tapası
0770 İlk kaplin Flanşı
x
x
x
x
0320 Tolerans halkası
0800 Yatak tutma kapağı
x
x
x
x
0395 Eriyen emniyet tapası
0830 Conta kapağı
x
x
x
x
0510 Yuvarlak salmastra
1000 Valf yuvası (Tip T...F...)
x
x
x
0820 Yuvarlak salmastra
1800 Göbek
x
x
x
0545, 0994 Yassı conta
1810 Halka / Flanş
x
x
1820 Elastik eleman
1860 Plaka tutucu
93
94
3)
0410
0510
0800
0994
0455
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1000
0080
0050
4)
0170 0820
0130
0394
1)
0395
0396
0300
0320
0175
0100
0545
0390
2)
0040
0165
0190
Kaplin ana parçaları
0090
Aşınır parçalar
Standart parçalar
2)
0265
1)
0260
0830
Resim 56
0210 0140
0160
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21.6 TVVS ve TVVSN tipleri için yedek parçalar
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.6.1 422 - 1150 TVVS tipleri için yedek parça
0390
0455
1840
1830
0820
4)
0510
1820
5)
1845
0080
0050
1800
0410
0800
1810
0994
0545
1)
0394, 0395
1)
0396
0260
0265
0300
0190
0100
0090
0160
2)
0165
2)
0175
0170
0130
0040
0140
0830
0210
0320
1000
Resmin üst tarafı:
ENK-SV tipi bağlantı
kaplin örneği.
Resmin alt tarafı:
ENK-SX tipi bağlantı
kaplin örneği.
3)
Resim 57
21.6.2 422 - 650 TVVSN tipleri için yedek parçalar
0390
0455
0780
0800
0820
4)
0510
5)
1845
0770
0260
0265
0190
0100
0090
0140
0130
0040
0396
0994
0545
0300
1)
0394, 0395
2)
3)
4)
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5)
Resmin üst tarafı:
Flanş modeli 1
(uzun montaj
uzunluğu)
0170
2)
0175
0160
2)
0165
0830
0210
0320
0410
1)
1)
1000
Resmin alt tarafı:
Flanş modeli 2
(kısa montaj
uzunluğu)
3)
Resim 58
 Bağlantı
kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
Sadece sürekli işletimde veya işletim sıvısı olarak su kullanımında (TW...).
Sadece T...F...tiplerinde, resimde yer almıyor!
422 büyüklüğünde, geciktirme hücresi kanalı içine yerleştirilmiş.
Patlama sahasına uygun olmayan kaplinde:
Vidalı pim ENK-SV, ENK-SX ve EPK bağlantı kaplinleri için seçenek.
Patlama sahasına uygun kaplinde:
Vidalı pim standarttır.
Cıvatalar ve standart parçalar
Aşınır parçalar
Parç
TVV- TVV- Parça
TVV- TVVNo.
S
SN
No. Tanım
S
SN
a Tanım
x
x
x
0050 Sabitleme
0130 Bilyeli rulman
cıvata
x
x
x
x
0265 Kör
0140 Bilyeli rulman
cıvatası
x
x
x
x
0390 Dolum cıvatası
0160 Radyal
x
x
x
x
0394 Kör cıvata
0165 Mil salmastrası
x
x
x
0396 Kontrol cıvatası x
0170 Radyal
x
x
x
x
0455 Nozül cıvatası
0175 Mil salmastrası
x
x
x
0780 Altı köşe cıvata
0210 Tolerans halkası
x
x
x
1830 Altı köşe cıvata
0260 Eriyen emniyet tapası
x
x
x
1840 Yaylı pul
0320 Tolerans halkası
x
x
x
x
1845 Dişli pim
0395 Eriyen emniyet tapası
x
0510, 0820 Yuvarlak salmastra x
x
x
0545, 0994 Yassı conta
x
x
1820 Elastik eleman
Parça
No.
0040
0080
0090
0100
0190
0300
0410
0770
0800
0830
1000
1800
1810
Kaplin ana parçaları
Tanım
Kaplin göbeği / şaft
Tutma pulu
İç çark
Perçin/Cıvata/Sıkıştırma halkası
Kabuk
Dış çark
Geciktirme hücresi
İlk kaplin Flanşı
Yatak tutma kapağı
Conta kapağı
Valf yuvası (Tip T...F...)
Göbek
Halka / Flanş
TVV- TVVS
SN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
95
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.7 154 DT Tipi için yedek parçalar
0390
0395
0660
0305
1845
0090
0040
ERK tipi bağlantı
kaplini
örneği.
0070
0130
0170
0050
0080
0670
0300
0390
0545
0395
Resim 59
 Bağlantı kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Poz. No.
0130
0170
0395
0545
0660
Aşınır parçalar
Tanım
Bilyeli rulman
Radyal mil salmastrası
Eriyen emniyet tapası
Yassı conta
Elastik eleman
Kaplin ana parçaları
Poz. No. Tanım
0040
Kaplin göbeği
0080
Tutma pulu
0090
İç çark
0300
Dış çark
0305
Dış çark
0670
Göbek
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Cıvatalar ve standart parçalar
Poz. No. Tanım
0050
Sabitleme cıvatası
0070
Segman
0390
Dolum cıvatası
1845
Dişli pim
96
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
21.8 206 DT ve 274 DT / DTV Tipleri için Yedek Parçalar
0395
0660
0300
0390
0070
1230
1)
1250
1)
0670
0080
0040
Resmin üst tarafı:
Şekilde ERK tipi
bağlantı kaplini ile DT
tipi görülmektedir.
0050
1845
2)
0130
0170
1820
1800
1810
1830
0090
1840
0410
0175
0390
1)
Resmin alt tarafı:
Şekilde ENK-SV tipi
bağlantı kaplini ile
DTV tipi
görülmektedir.
0395
0994
0545
0305
Resim 60
1)
Sadece sürekli işletimde veya işletme sıvısı olarak su kullanımında (DTW...).
2)
Patlama sahasına uygun olmayan kaplinde: Vidalı pim ENK-SV bağlantı kaplinleri için seçenek.
Patlama sahasına uygun kaplinde: Vidalı pim standarttır.
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Cıvatalar ve standart parçalar
Parça
DT /
No. Tanım
DTV
0050 Sabitleme cıvatası
x
0070 Segman
x
0390 Dolum cıvatası
x
1830 Altı köşe cıvata
x
1840 Yaylı pul
x
1845 Dişli pim
x
Aşınır parçalar
Parça
No.
0130
0170
0175
0395
0545
0660
0994
1230
1820
Tanım
Bilyeli rulman
Radyal mil salmastrası
Radyal mil salmastrası
Eriyen sigorta
cıvatası
Yassı conta
Elastik eleman
Yassı conta
Yuvarlak salmastra
Elastik eleman
 Bağlantı
kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Kaplin ana parçaları
Parça
DT DTV No.
x
x
0040
x
x
0080
x
x
0090
x
x
0300
0305
x
x
0410
x
x
0670
x
1250
x
x
1800
x
x
1810
Tanım
Kaplin göbeği
Tutma pulu
İç çark
Dış çark
Dış çark
Geciktirme hücresi
Göbek
Yağ Tutma ringi
Göbek
Halka / Flanş
DT DTV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
97
98
0300
0395
0320 0396
1)
0100
0545
0390
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
Radyal dingil contası 0175 resimde yer almıyor.
0130
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1)
0170
0180
0820
0800
0045
0080
0050
0995
Kaplin ana parçaları
0090
Aşınır parçalar
Standart parçalar
0040
0545
0090
0100
0305
0396
0395
0390
0180
0820
0170
Resim 61
0800
0320 0140
1)
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
21.9 1150 DT / DTV Tipler için Yedek Parçalar
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
1820
1830
1810
0390
0550 0560 0540
0840
0810
0800
0046
0070
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
0995
0540 0560 0550
0390
0840
0810
0800
0300
0110
0040
0100
0090
Resmin üst tarafı:
EPK tipi bağlantı
kaplini ile DT tipi
örneği.
1860
1800
1845
1865
0130
0140
0050
0080
0045
Resmin alt tarafı:
EPK tipi bağlantı
kaplini ile DTV tipi
örneği.
1870
0175
0170
2)
1880
0320
0820
1835
1840
1830
0410
0510
0530
0470
0395
0396
0405
1)
0994
0545
0395
0396
0405
1)
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Resim 62
1)
Düzenleme ve adet için bakınız tablolar Bölüm 15.4.
2)
Sadece sürekli işletimde veya işletme sıvısı olarak su kullanımında (DTW...).
Cıvatalar ve standart parçalar
Aşınır parçalar
Parça
Parça
No. Tanım
DT DTV No. Tanım
0046 Segman
x
x
0130 Bilyeli rulman
0050 Sabitleme cıvatası
x
x
0140 Bilyeli rulman
0070 Sıkma pimi
x
x
0170 Radyal
0110 Altı köşe cıvata
x
x
0175 Mil salmastrası
0390 Dolum cıvatası
x
x
0320 Tolerans halkası
0396 Kontrol cıvatası
x
x
0395 Eriyen sigorta
0470 Yaylı pul
x
x
cıvatası
0530 Altı köşe cıvata
x
x
0405 Conta
0540 Altı köşe cıvata
x
x
0510 Conta
0550 Altı köşe somun
x
x
0545 Yassı conta
0560 Yaylı pul
x
x
0820 Yuvarlak salmastra
0810 Altı köşe cıvata
x
x
0994 Yassı conta
0840 Yaylı pul
x
x
1820 Elastik eleman
1830 Altı köşe cıvata
x
x
1835 Altı köşe somun
x
1840 Yaylı pul
x
1845 Dişli pim
x
x
1870 Altı köşe cıvata
x
x
1880 Yaylı pul
x
x
 Bağlantı kaplinleri:
Bölüm 22,
Sayfa 100
Kaplin ana parçaları
Parça
DT DTV No.
x
x
0040
x
x
0045
x
x
0080
x
x
0090
x
x
0100
x
x
0300
0410
x
x
x
0800
x
x
0995
x
x
1800
x
1810
x
x
1860
1865
Tanım
Kaplin göbeği
Dişli halka
Tutma pulu
İç çark
Sıkıştırma halkası
Dış çark
Geciktirme
hücresi
Conta kapağı
Ara parça
Göbek
Halka / Flanş
Plaka tutucu
Tutma parçası 2
DT DTV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
99
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
22 Bağlantı Kaplinlerinin
Yedek Parça Bilgileri
22.1 Kaplin girişi tarafındaki Bağlantı Kaplinleri
22.1.1
Elastik Dolgulu Kaplin Tip EPK
1845
1870
1845
1)
1880
1860
1820
1800
bakınız Resim 27 Sayfa 40
1)
1830 1840
1810
Resim 63
Cıvatalar ve standart parçalar
Poz. No. Tanım
ENK EEK
1830 Altı köşe cıvata x
x
1840 Yaylı pul
x
x
1845 Dişli pim
x
x
1870 Altı köşe cıvata
1880 Yaylı pul
1)
Aşınır parçalar
EPK Poz. No. Tanım
Poz. No.
1)
x
1820 Elastik eleman
1800
x
1810
x
1860
x
x
Kaplin ana parçaları
Tanım
ENK EEK EPK
Göbek
x
x
x
Halka / Flanş x
x
x
Plaka tutucu
x
Çeşitli elastik eleman uzunlukları mümkün
22.1.2 Elastik Eleman Kaplini Tip EEK
Şaft göbeği dışardan, Tip EEK-E
Şaft göbeği içerden, Tip EEK-M
1845
1800
1820 1830
1840 1810
Resim 64
100
1820 1830
1840
1810
Resim 65
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1800
1845
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
22.1.3 Elastik Kamlı Kaplin Tip ENK
Şaft göbeği dışardan, Tip ENK-SX
1800
1845
1820
1)
Şaft göbeği içerden, Tip ENK-SV
1800
1830 1840
1810
1820
1845
1)
Resim 66
1)
1830 1840
1810
Resim 67
Vidalı pim resimde yer almıyor, bakınız Resimler 30 ve 31 Sayfa 41.
22.2 Çıkış tarafındaki bağlantı kaplinleri
22.2.1
Kaplin Nor-Mex G
1845
0770
1845
1845
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Turbo Kaplin
1845
1816
0770
Giriş tarafı
1815
1811
Çıkış tarafı
1820
1800
Resim 68
Cıvatalar ve standart parçalar
Poz. No. Tanım
1816
Tanımlama
1845
Dişli pim
Aşınır parçalar
Poz. No. Tanım
1820 Elastik eleman
Kaplin ana parçaları
Poz. No. Tanım
0770 İlk kaplin Flanşı 1
0770 İlk Kaplin Flanşı 2
1800 Göbek
1811 Flanş Göbeği
1815 Tırnaklı Halka
101
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
102
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
- Boş sayfa -
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
23 Voith Turbo GmbH & Co. KG
temsilcilikleri
West-Europe:
Germany ( VTCR ):
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Start-up Components
Voithstr. 1
74564 CRAILSHEIM
GERMANY
Phone: +49-7951 32-409
Fax: +49-7951 32-480
e-mail: [email protected]
www.voithturbo.com/startupcomponents
Great Britain ( VTGB ):
Voith Turbo Limited
6, Beddington Farm Road
CRO 4XB CROYDON, SURREY
GREAT BRITAIN
Phone: +44-20-8667 0333
Fax: +44-20-8667 0403
e-mail: [email protected]
Sweden ( VTSN ):
Voith Turbo AB
Finspångsgatan 46
16353 SPÅNGA-STOCKHOLM
SWEDEN
Phone: +46-8-564-755-50
Fax: +46-8-564-755-60
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +44-20-8667 0333
Switzerland:
see Germany ( VTCR )
Service:
Greece:
see Germany ( VTCR )
Phone: +49 7951 32-1020
Fax: +49 7951 32-554
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +49 7951 32-599
Austria:
Indukont Antriebstechnik GmbH
Badenerstraße 40
2514 TRAISKIRCHEN
AUSTRIA
Phone: +43-2252-81118-22
Fax: +43-2252-81118-99
e-mail: [email protected]
Belgium ( VTBV ):
Voith Turbo S. A. / N. V.
Square Louisa 36
1150 BRÜSSEL
BELGIUM
Phone: +32-2-7626100
Fax: +32-2-7626159
e-mail: [email protected]
Denmark ( VTDK ):
Voith Turbo A/S
Egegårdsvej 5
4621 GADSTRUP
DENMARK
Phone: +45-46 141550
Fax: +45-46 141551
e-mail: [email protected]
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Faroe Islands:
see Denmark ( VTDK )
Finland ( Masino ):
Masino Oy
Kärkikuja 3
01740 VANTAA
FINLAND
Phone: +358-10-8345 500
Fax: +358-10-8345 501
e-mail: [email protected]
France ( VTFV ):
Voith Turbo S. A. S.
21 Boulevard du Champy-Richardets
93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX
FRANCE
Phone: +33-1-4815 6903
Fax: +33-1-4815 6901
e-mail: [email protected]
Greenland:
see Denmark ( VTDK )
East-Europe:
Ireland:
see Great Britain ( VTGB )
Albania:
see Hungary ( VTHU )
Italy ( VTIV ):
Voith Turbo s.r.l.
Via G. Lambrakis 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALY
Phone: +39-05-2235-6714
Fax: +39-05-2235-6790
e-mail: [email protected]
Bosnia Herzegowina:
see Hungary ( VTHU )
Liechtenstein:
see Germany ( VTCR )
Czech Republic ( VTCZ ):
Voith Turbo s.r.o.
Hviezdoslavova 1a
62700 BRNO
CZECH REPUBLIC
Phone: +420-543-176163
Fax: +420-548-226051
e-mail: [email protected]
Luxembourg:
see Belgium ( VTBV )
Netherlands ( VTNT):
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK TWELLO
THE NETHERLANDS
Phone: +31-571-2796-00
Fax: +31-571-2764-45
e-mail: [email protected]
Norway ( VTNO ):
Voith Turbo AS
Gamle Leirdals vei 3
1081 OSLO
NORWAY
Phone: +47 2408 4800
Fax: +47 2408 4801
e-mail: [email protected]
Bulgaria:
see Hungary ( VTHU )
Croatia:
see Hungary ( VTHU )
Estonia:
see Poland ( VTPL )
Hungary ( VTHU ):
Voith Turbo Kft.
Felvég Útca 4
2051 BIATORBÁGY
HUNGARY
Phone: +36-23-312 431
Fax: +36-23-310 441
e-mail: [email protected]
Poland ( VTPL ):
Voith Turbo sp.z o.o.
Majków Duży 74
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
POLAND
Phone: +48-44 646 8848
Fax: +48-44-646 8520
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +48-44 646 8519
Romania ( VTRO ):
Voith Turbo S.R.L.
Pipera Business Tower,
10th Floor, 2nd Office
Blv. Dimitrie Pompeiu 8
020337 BUCHAREST
ROMANIA
Phone: +40-31-22 36100
Fax: +40-21-22 36210
e-mail: [email protected]
Russia ( VTRU ):
Voith Turbo O.O.O.
Branch Office Moskau
Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str. 3
109240 MOSKAU
RUSSIA
Phone: +7 495 915-3296 ext. 122
Fax: +7 495 915-3816
mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468
e-mail: [email protected]
Voith Turbo
Branch Office Novokusnetsk
( Shcherbinin, Anatoliy )
Skorosnaya ul. 41, Liter B1
654025 NOVOKUSNETSK
Kemerovskaya oblast
RUSSIA
Phone/Fax: +7 3843 311 109
mobil:
+7 9132 802 110
e-mail: [email protected]
Serbia:
see Hungary ( VTHU )
Slovak Republic:
see Czech Republic ( VTCZ )
Kosovo:
see Hungary ( VTHU )
Slovenia:
see Hungary ( VTHU )
Portugal:
see Spain ( VTEV )
Latvia:
see Poland ( VTPL )
Spain ( VTEV ) :
Voith Turbo S. A.
Avenida de Suiza 3
P.A.L. Coslada
28820 COSLADA (MADRID)
SPAIN
Phone: +34-91-6707816
Fax: +34-91-6707841
e-mail: [email protected]
Lithuania:
see Poland ( VTPL )
Ukraine ( VTUA ):
Voith Turbo Ltd.
Degtyarivska Str. 25 of 23, building 1
04119 KIEV
UKRAINE
Phone: +380-44-489 4621
Fax: +380-44-489 4621
e-mail: [email protected]
Macedonia:
see Hungary ( VTHU )
see also Poland ( VTPL )
103
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
North America:
Canada ( VTC ):
Voith Turbo Inc.
171 Ambassador Drive, Unit 1
L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO
CANADA
Phone: +1-905-670-3122
Fax: +1-905-670-8067
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-905-738-1829
Mexico ( VTX ):
Voith Turbo S.A. de C.V.
Alabama No.34
Col. Nápoles Delg. Benito Juarez
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
MÉXICO
Phone: +52-55-5340 6970
Fax: +52-55-5543 2885
e-mail: [email protected]
U.S.A. ( VTI ):
Voith Turbo Inc.
25 Winship Road
YORK, PA 17406-8419
UNITED STATES
Phone: +1-717-767 3200
Fax: +1-717-767 3210
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-717-767 3200
e-mail: [email protected]
Southern- + Middle Amerika:
Africa:
Near + Middle East:
Brazil ( VTPA ):
Voith Turbo Ltda.
Rua Friedrich von Voith 825
02995-000 JARAGUÁ, SÃO PAULO SP
BRAZIL
Phone: +55-11-3944 4393
Fax: +55-11-3941 1447
e-mail: [email protected]
Algeria:
see France ( VTFV )
Bahrain:
see United Arabian Emirates ( VTAE )
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +55-11-3944 4646
Colombia ( VTKB ):
Voith Turbo Colombia Ltda.
Calle 17 No. 69-26
Centro Empresarial Montevideo
11001000 BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA
Phone: +57 141-20590
Fax: +57 141-17664
e-mail: [email protected]
Chile ( VTCI ):
Voith Turbo S. A.
Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva 6115
8550189 SANTIAGO DE CHILE
(CONCHALI)
CHILE
Phone: +56-2-944-6900
Fax: +56-2-944-6950
e-mail: [email protected]
Ecuador:
see Colombia ( VTKB )
Peru ( VTPE ):
Voith Turbo S.A.C.
Av. Argentinia 2415
LIMA 1
PERU
Phone: +51-1-6523014
Fax: +51-1-6383424
e-mail: [email protected]
see also Brazil ( VTPA )
Botswana:
see South Africa ( VTZA )
Egypt:
Copam Egypt
33 El Hegaz Street, W. Heliopolis
11771 CAIRO
EGYPT
Phone: +202-22566 299
Fax: +202-22594 757
e-mail: [email protected]
Gabon:
see France ( VTFV )
Guinea:
see France ( VTFV )
Ivory Coast:
see France ( VTFV )
Lesotho:
see South Africa ( VTZA )
Marocco ( VTCA ):
Voith Turbo S.A.
Rue Ibnou El Koutia, No. 30
Lot Attawfiq – Quartier Oukacha
20250 CASABLANCA
MAROCCO
Phone: +212 522 34 04 41
Fax. +212 522 34 04 45
e-mail: [email protected]
Mauretania:
see Spain ( VTEV )
Mozambique:
see South Africa ( VTZA )
Namibia:
see South Africa ( VTZA )
Niger:
see France ( VTFV )
Senegal:
see France ( VTFV )
Venezuela:
see Colombia ( VTKB )
South Africa ( VTZA ):
Voith Turbo Pty. Ltd.
16 Saligna Street
Hughes Business Park
1459 WITFIELD, BOKSBURG
SOUTH AFRICA
Phone: +27-11-418-4000
Fax: +27-11-418-4080
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +27-11-418-4060
Swaziland:
see South Africa ( VTZA )
Tunesia:
see France ( VTFV )
Zambia:
see South Africa ( VTZA )
Zimbabwe:
see South Africa ( VTZA )
104
Iran ( VTIR ):
Voith Turbo Iran Co., Ltd.
1st Floor, No. 215
East Dastgerdi Ave.
Modarres Highway
19198-14813 TEHRAN
IRAN
Phone: + 98-21-2292 1524
Fax: + 98-21-2292 1097
e-mail: [email protected]
Iraq:
see United Arabian Emirates ( VTAE )
Israel ( VTIL ):
Voith Turbo Israel Ltd.
Tzvi Bergman 17
49279 PETACH
ISRAEL
Phone: +972-3-9131 888
Fax: +972-3-9300 092
e-mail: [email protected]
Jordan,
Kuwait,
Lebanon,
Oman,
Qatar,
Saudi Arabia,
Syria:
Yemen:
see United Arabian Emirates ( VTAE )
Turkey ( VTTR ):
Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd. Şti.
Birlik Mah. 415. Cadde No. 9/5
06610 ÇANKAYA-ANKARA
TURKEY
Phone: +90 312 495 0044
Fax: +90 312 495 8522
e-mail: [email protected]
United Arabian Emirates ( VTAE ):
P.O.Box 263461
Plot No. TP020704
Technopark, Jebel Ali
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971-4 810 4000
Fax: +971-4 810 4090
e-mail: [email protected]
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Australia:
Australia ( VTAU ):
Voith Turbo Pty. Ltd.
Branch Office Sydney
503 Victoria Street
2164 WETHERILL PARK, NSW
AUSTRALIA
Phone: +61-2-9609 9400
Fax: +61-2-9756 4677
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +61-2-9609 9400
e-mail: [email protected]
New Zealand (VTNZ ):
Voith Turbo NZ Pty. Ltd.
Suite 31060 Cook Street
1010 AUCKLAND
NEW ZEALAND
Phone: +64 935 89078
Fax: +64 935 89070
e-mail: [email protected]
South-East Asia:
Brunei:
see Singapore ( VTSG )
India ( VTIP ):
Voith Turbo Private Limited
Transmissions and Engineering
P.O. Industrial Estate
500 076 NACHARAM-HYDERABAD
INDIA
Phone: +91-40-27173 561+592
Fax: +91-40-27171 141
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +91-99-4906 0122
e-mail: [email protected]
Indonesia:
PT Voith Turbo
JI. T. B. Simatupang Kav. 22-26
Talavera Office Park, 28th. Fl.
12430 JAKARTA
INDONESIA
Phone: +62 21 7599 9848
Fax: +62 21 7599 9846
e-mail: [email protected]
Malaysia:
see Singapore ( VTSG )
Myanmar:
see Singapore ( VTSG )
Singapore ( VTSG )
Voith Turbo Pte. Ltd.
10 Jalan Lam Huat
Voith Building
737923 SINGAPORE
SINGAPORE
Phone: +65-6861 5100
Fax: +65-6861-5052
e-mail: [email protected]
Thailand:
see Singapore ( VTSG )
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Vietnam:
see Singapore ( VTSG )
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
East Asia:
China:
see Hongkong ( VTEA )
Korea ( VTKV ):
Voith Turbo Co., Ltd.
Room # 1717, Golden Tower
Officetel 191
Chungjung-Ro 2-Ka
Saedaemoon-Ku
120-722 SEOUL
SOUTH KOREA
Phone: +82-2-365 0131
Fax: +82-2-365 0130
e-mail: [email protected]
Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co., Ltd. ( VTCB )
Bejing Branch
18 Floor, Tower F, Phoenix Place
5A Shuguang Xili, Chaoyang District
100028 BEIJING
P.R. CHINA
Phone: +86-10-5665 3388
Fax: +86-10-5665 3333
Macau:
e-mail: [email protected]
see Hongkong ( VTEA )
Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd. ( VTCN )
Representative Office Shanghai
No. 265, Hua Jin Road
Xinzhuang Industry Park
201108 SHANGHAI
CHINA
Phone: +86-21-644 286 86
Fax: +86-21-644 286 10
e-mail: [email protected]
Service Center ( VTCT ):
Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd.
Taiyuan Branch
No. 36 Workshop, TISCO,
No. 73, Gangyuan Road
030008 TAIYUAN, SHANXI
P.R. CHINA
Phone: +86 351 526 8890
Fax: +86 351 526 8891
e-mail: [email protected]
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +86 21 4087 688
Mongolia ( VTA-MON ):
Voith Turbo GmbH & Co. KG
2nd Floor Serkh Bogd Co. Ltd.
Office Building United Nations Street 4,
Khoroo Chingeltei District
ULAANBAATAR
MONGOLIA
Phone: +976 7010 8869
e-mail: [email protected]
Philippines:
see Taiwan ( VTTI )
Taiwan ( VTTI ):
Voith Turbo Co. Ltd.
Taiwan Branch
No. 3 Taitang Road,
Xiaogang District
81246 KAOHSIUNG
TAIWAN, R.O.C.
Phone: +886-7-806 1806
Fax: +886-7-806 1515
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Hongkong ( VTEA ):
Voith Turbo Ltd.
908, Guardforce Centre,
3 Hok Yuen Street East,
HUNGHOM, KOWLOON
HONG KONG
Phone: +85-2-2774 4083
Fax: +85-2-2362 5676
e-mail: [email protected]
Japan ( VTFC ):
Voith Turbo Co., Ltd.
9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg.
11-27 Hlgashida-chou, Kawasaki-Ku,
Kawasaki-Shi,
210-0005 KANAGAWA
JAPAN
Phone: +81-44 246 0335
Fax: +81-44 246 0660
e-mail: [email protected]
105
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
24 Sözcük dizini
Aletler .................................................. 31
Alevlenme noktası ......................... 45, 47
Amacına uygun kullanım ..................... 11
Amacına uygun olmayan kullanım ...... 11
Ambalaj ............................................... 22
Arızalar - Çözümü ............................... 77
Artık tehlikeler ..................................... 14
Aşırı yük .................................. 13, 15, 16
Aşırı yükte kaplinin kapatılması ........... 16
Elastik parçaların aşınma kontrolü ...... 62
Elastik parçaların aşınması ................. 62
Elektrik bileşenleri ............................... 12
Elektrikli cihazlar ................................. 13
Emniyet ............................................... 10
EPK, EEK, ENK................................. 100
Eriyen emniyet tapaları ..... 13, 16, 18, 64
Flexible connecting couplings ............. 40
Fonksiyon ............................................ 24
Bağlantı kaplinleri ........................ 40, 100
Bakım .................................................. 58
Dış temizlik .................................... 61
Eriyen emniyet tapaları .................. 64
Yatak.............................................. 63
Bakım aralıkları ................................... 63
Bakım protokolü ............................ 67, 71
Bakım şeması ..................................... 60
Bilgiler, yedek parça ............................ 86
Birincil Debriyaj Flanşı ....................... 100
Blokaj .................................................. 16
Boşaltım
Dikey Montaj Durumu .................... 55
Boşaltma ............................................. 54
Geciktirme hücreli yatay montaj
konumu .......................................... 54
Geciktirme hücresiz yatay montaj
konumu .......................................... 54
BTM ..................................................... 84
BTS ..................................................... 82
BTS-Ex ................................................ 83
Gres, koşullar ...................................... 48
Gresleme ............................................. 63
Gresler, tür önerileri ............................ 49
Güç aktarımı ........................................ 15
Gürültü ................................................ 12
Çalışma molası ............................. 57, 63
Çektirme tertibatı
Hidrolik ........................................... 75
Mekanik ......................................... 76
Çıkarma tertibatları .............................. 74
Çok motorlu tahrik ............................... 57
Kaldırma .............................................. 19
Kaldırma vasıtaları .............................. 19
Kaplin dolumu ..................................... 51
Kaplin sıcaklığı .................................... 15
Kaplinde aşırı yük ................................ 16
Kaza durumunda davranışlar .............. 14
Kaza, Bir kaza durumunda davranışlar 14
Kontrol cıvatası ............................. 53, 99
Kontrol protokolü ................................. 68
Kör cıvata ...................................... 87, 91
Koruyucu kapak ...................... 12, 56, 61
Koruyucu muhafaza ............................ 56
Kovan anahtarı .................................... 74
Denetim düzenekleri................ 16, 66, 81
BTM ............................................... 84
BTS ................................................ 82
BTS-Ex .......................................... 83
MTS ............................................... 81
Depolama ...................................... 18, 22
Devreye alma ................................ 56, 80
Devreye alma protokolü ...................... 70
Dişli pim ..................... 87, 91, 96, 97, 100
Doldurma
Dikey Montaj Durumu .................... 52
Yatay Montaj Duruşu ..................... 51
Doluluk kontrolü .................................. 53
Doluluk Kontrolü
Dikey Montaj Durumu .................... 53
Yatay Montaj Durumu .................... 53
Dolum seviyesi kontrol tertibatı ........... 52
106
Dönüş yönü ......................................... 57
Hazırlık .......................................... 32, 73
Hidrolik çektirme tertibatı ..................... 75
İç çark tahriki ....................................... 31
İlave veriler ............................................ 6
Installation
basic type T ................................... 31
basic type TN ................................. 37
Isınma ........................................... 12, 15
İşletim .................................................. 58
İşletim sıvıları .......................... 15, 18, 45
Koşullar.................................... 45, 47
Su .................................................. 48
Tür önerileri ................................... 46
İticinin bloke olması ............................. 16
Layna alma .......................................... 40
Layna alma işlemi ............................... 43
Layna alma toleransları ....................... 42
Madeni yağlar ...................................... 46
Maintenance
flexible connecting coupling ........... 62
Mekanik çektirme tertibatı ................... 76
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
100°C üzerinde
işletim sıcaklığında yalıtım maddesi .... 46
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Metan içeriği,
Metan miktarının kontrol edilmesi ........ 14
Montaj kontrol protokolü ...................... 67
Montaj uzunlukları L ............................ 42
Montajcı siparişi ................................... 80
Mounting devices ................................ 36
MTS ..................................................... 81
Muhafazaya alma ................................ 22
Nakliye ................................................. 18
Nitelik................................................... 17
Normal kullanım
için eriyen emniyet tapaları .................. 65
Onarım ................................................ 86
Ortam sıcaklıkları ................................ 13
Outer wheel drive .......................... 31, 37
Özel koşullar için tür önerileri .............. 47
Patlama tehlikesi
bulunan yerlerde kullanım
için uygun eriyen emniyet tapaları ....... 66
Personel seçimi ve niteliği ................... 17
pH değeri ............................................. 48
Potansiyel dengelemesi ...................... 56
Pourpoint ....................................... 45, 47
Poyra yayları........................................ 33
Protokol ................................... 68, 70, 71
Removal .............................................. 74
Start karakteristiği ............................... 15
Takma ................................................. 34
Takma tertibatları ................................ 34
Takma ve çıkarma tertibatları .............. 74
Tehlike sınıfları .................................... 10
Tehlikeler ............................................. 10
Teknik özellikler ..................................... 5
Temsilcilikler ...................................... 103
Teslimat kapsamı ................................ 18
Teslimattaki durum .............................. 18
Tip tanımlaması ................................... 25
Toplama kabı....................................... 13
Turbo kaplindeki çalışmalar ................ 12
Tutma cıvatası ............. 35, 87, 91, 96, 97
Üretici beyanı .................................... 7, 8
Ürün gözlemi ....................................... 17
Yağ listesi ............................................ 47
Yangın tehlikesi ................................... 13
Yanma noktası .................................... 45
Yapı grubu montaj beyanı ................. 7, 8
Yapısal değişiklikler ............................. 11
Yapısal örnekler .................................. 27
Yatak ................................................... 63
Yatak değiştirme.................................. 63
Yatak yağlaması .................................. 63
Yedek parça .................................... 9, 86
Yedek parça bilgileri ............................ 86
1150 DT / DTV ............................... 98
154 DT ........................................... 96
154 T.............................................. 87
206 - 274 T .................................... 87
206 DT ve 274 DT / DTV ............... 97
274 TV / TVV ................................. 91
T ve TN .......................................... 88
TV / TVV ve TVN / TVVN ............... 92
TVVS ve TVVSN ............................ 94
Yedek parça siparişi ............................ 80
Yıldız/Üçgen devresi ........................... 57
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Semboller ............................................ 10
Seri No. ............................................... 80
Servis, bakım ....................................... 58
Ses basıncı seviyesi ............................ 12
Sıcaklık denetimi ............................. 5, 81
Sıkma torkları ................................ 29, 30
Sinyal sözcükleri .................................. 10
Sipariş ................................................. 80
Sökme ................................................. 73
Sorular ................................................. 80
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
107
Sabit dolumlu Turbo kaplinler
Voith Turbo GmbH & Co. KG | Montaj ve işletim kılavuzu
Montaj ve İşletme Kataloğu, 3626-011000 tr.
2014-01 / Rev. 9. Printed in Germany.
Teknik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Hareket komponentleri
Voithstr. 1
74564 Crailsheim
ALMANYA
Tel. +49 7951 32-0
Faks. +49 7951 32-480
[email protected]
www.voithturbo.com/
startup-components
108

Benzer belgeler