Apollo Endoskopik Mide Plikasyonu Aydınlatılmış

Transkript

Apollo Endoskopik Mide Plikasyonu Aydınlatılmış
Üst G İ S ( Gastroİntestinal Sistem ) Endoskopisi (Gastroskopi)
ve Endoskopik Gastrik Plikasyon (Apollo) Metodu
Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu
Üst G İ S ( Gastroİntestinal Sistem ) Endoskopisi nedir ?
Üst GİS endoskopisi ( Gastroskopi veya özofagogastroduodenoskopi olarak da bilinir )
doktorunuzun, özofagus (yemek borusu), mide ve duodenumun (ince barsağın başlangıç
kısmı) iç yüzeyini görmesini ve değerlendirmesini sağlayan bir işlemdir. Eğilebilir, bükülebilir,
ışık ve kamera sistemine sahip ve yaklaşık küçük parmak kalınlığında bir tüp, ağız yoluyla
özofagus, mide ve duodenuma doğru ilerletilir.
Üst GİS Endoskopisi neden yapılır ?
Üst GİS Endoskopisi, mide ağrısı, bulantı, kusma, yutma güçlüğü, midede yanma gibi
şikayetlerin değerlendirilmesi için yapılır. Üst Gastrointestinal sistem kaynaklı kanamaların
tesbiti ve tedavisi için uygulanabilir. Yemek borusu ve mide operasyonları öncesi ve
sonrasında değerlendirme ve kontrol amaçlı yapılır. Yemek borusu, mide ve oniki parmak
barsağının inflamasyonu, ülserleri ve tümörlerinin tesbit edilmesinde klasik röntgenden daha
hassas ve etkili bir yöntemdir. Endoskopi sayesinde kanserler erken evrelerde saptanabilir,
saptanan şüpheli lezyonlardan yapılan biyopsiler sayesinde lezyonun kanser olup olmadığı
ayırt edilebilir. Biyopsi işlemi, özel endoskopik aletler yardımıyla yapılır. Alınan örnekler
mikroskop altında incelenmek üzere bir patoloji laboratuvarına gönderilir. Biyopsi işlemi her
zaman kanser için yapılmaz, başka birçok nedenle de yapılabilir.
Kullanılan endoskoplar, içerdikleri kanallar sayesinde, birçok yardımcı aletle, poliplerin
çıkarılması, yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması, kanamaların kontrolü gibi birçok
problemin halledilmesini sağlar. Özellikle kanamaların endoskopik yolla kontrol altına
alınması, kan transfüzyonu ve cerrahi girişim ihtiyacını ciddi oranlarda azaltmıştır.
Nasıl bir hazırlık gereklidir ?
Mide tamamen boş olmalıdır. İşlemden önce 8 saat kadar hiçbir şey yenilip içilmemesi
gerekmektedir. Bu konuda en doğru zamanlamayı doktorunuz size söyleyecektir.
1
Kullanılan bir takım ilaçların doz ayarlanması veya kesilmesi gerekebilir. Bu nedenle,
kullandığınız TÜM ilaçlarla ilgili doktorunuzu haberdar etmelisiniz.Medikal özgeçmişinizle ilgili
varsa önemli hastalıklarınız – kalp ve akciğer hastalıkları gibi – mutlaka doktorunuza
bildiriniz.
İşlem , bir anestezi uzmanı eşliğinde, sedasyon ile yapılacaktır. Kullanılan sedatifler sizin
muhakeme yeteneğinizi ve reflekslerinizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenlerle , işlem sonrası,
gün boyunca araç kullanmak yada yoğun dikkat gerektiren işlerle uğraşmak doğru değildir.
ÜST GIS ENDOSKOPİ SIRASINDA NELER OLUR ?
İşlemden önce boğazınıza bir lokal anestezik sprey sıkılabilir. Damaryolu açılarak damar
içine birtakım ilaçlar vermek suretiyle sedayon ( uyku hali ) sağlanacaktır. Sol yanınıza
yatar pozisyonda, ağzınıza bir ağızlık yerleştirildikten sonra, doktorunuz endoskopu,
ağzınızdan sırasıyla yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağına doğru ilerletecektir.
Daha detaylı ve iyi bir görüntü için mide içine bir miktar hava verilecektir. Prosedür
genellikle 10-15 dakika sürer. Endoskop ağzınızdayken rahatlıkla soluk alıp verebilirsiniz.
İşlem boyunca hiçbir şey hissetmeyecek ve duymayacaksınız. İşlem biter bitmez ise
uyanacaksınız.
ÜST GIS ENDOSKOPİ SONRASINDA NELER OLUR ?
İşlemden sonraki yarım ila bir saat boyunca verilen sedatif maddelerin etkisi geçinceye
kadar yatağınızda istirahat edeceksiniz. 1-2 gün sürebilecek bir boğaz ağrısı
hissedebilirsiniz. İşlem sırasında mide içine verilen hava nedeniyle kısa süreli şişkinlik
hissedebilirsiniz. İşlem sonrası size sulu yumuşak diyet (çorba, komposto, püre, grisini,
peynir, çay vb ) verilecektir. Aksi belirtilmedikçe günün ilerelyen saatlerinde normal
beslenmenize geçebilirsiniz. Doktorunuz size işlem sonuçları ile ilgili bir ön bilgi verecektir.
Biyopsi, helikobakter pilori vb. sonuçlar ise birkaç günde çıkacak ve doktorunuz sizi tüm bu
sonuçlarla değerlendirecektir.
GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR
Gastroskopi ve biyopsi işlemi tecrübeli uzmanlarca yapıldığında genellikle son derece
emniyetlidir. Komplikasyonlar ise son derece ender olmakla birlikte yine de istatistiksel olarak
belli oranlarda görülebilmektedir. Biyopsi veya polipektomi alanında kanama, yırtık, delinme
başlıca rastlanılan komplikasyonlardır. Bu nedenlerle çok nadiren de olsa ameliyat veya kan
transfüzyonu gerekebilir. Verilen anestezik ajanlara ( sedatiflere ) reaksiyon gelişebilir.
Oluşabilecek komplikasyonların erken fark edilmesi ve doktorunuzun haberdar edilmesi çok
önemlidir. Yutma güçlüğü, artan boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme
ve makattan kanama şikayetleri gibi problemlerde, lütfen, doktorunuzu bilgilendiriniz.
2
APOLLO OVERSTİTCH METODU NEDİR?
Apollo Overstitch fleksibl bir endoskop yoluyla, tam kat cerrahi dikiş koymayı sağlayan ve
son zamanların en büyük cerrahi buluşlarından biri olan bir yöntemdir. Diğer yöntemlerdeki
gibi hastanın karnında kesi yapılması gerekmez. Obezitenin primer tedavisinde ağız yoluyla
ve ameliyatsız olarak uygulanabildiği gibi, geçirilmiş obezite ameliyatından sonra tekrar kilo
alımı görülen hastalarda da kullanılabilir.
Bu minimal invaziv işlem obezite hastalarının sağlıklı bir diyet ve egzersizle de
birleştirildiğinde, ciddi miktarda kilo vermelerini ve yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlar.
Overstitch Endoscopic Suturing System Teksas, Amerika menşeli Apollo Endosurgery
firmasının bir ürünüdür. FDA ve CE belgeleri mevcuttur. Bu yöntemde, ağız yoluyla mideye
girilerek içeriden dikişler konarak mide hacminin azaltılması sağlanır. Alınan gıda miktarının
azalması ve erken doyma hissinin oluşması kilo kaybına yol açar.
Karında hiçbir kesi yapılmadan, yani ameliyatsız olarak mide hacminin küçültülmesini
sağlayan bu yöntem sayesinde, geleneksel cerrahinin olası risk ve komplikasyonlarından da
korunulmuş olur. Endoskopik bir diğer metod olan mide balonundan dikişlerin kalıcılığı ile
ayrılır.
Tüm girişimin ağız yoluyla gerçekleştirilmesi işlem sonrası toparlanma sürecini de çok
hızlandırır. Prodesür maksimum hasta güvenliğini sağlamak için genellikle genel anestezi
altında ve ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir. Hasta aynı gün veya bir gün sonra evine
dönebilir.
İyileşme süreci hızlı ve ağrısızdır. Hasta çok erken dönemde normal günlük aktivitelerine
dönebilir. Metodun maksimum başarıya ulaşması için hastalar işlem sonrası diyet önerilerine
uymalıdır.
Overstitch aşağıdaki hastalar için uygun bir yöntemdir:
•
BMI (Body Mass Index, vücut kitle indeksi) 30-35 arasında olan ve klasik obezite
cerrahisi sınırlarının altındaki hastalar
•
Band, sleeve veya bypass gibi cerrahi yöntemleri olası risk ve
komplikasyonlarından dolayı istemeyen hastalar
•
Diyet denemelerine rağmen kalıcı kilo kaybı sağlayamamış hastalar
•
Mide balonu uygulaması geçirmiş ve tekrar kilo almış hastalar
•
Mide bandı operasyonu geçirmiş ancak başarısız olmuş hastalar
•
Sleeve gastrektomi veya bypass operasyonlarından sonra genişleme nedeniyle
tekrar kilo alan hastalar
İşlemin olası komplikasyonları dikiş hattında kanama, perforasyon, yemek borusu veya mide
mukozasında hasarlanma, uzun vadede dikiş hattının açılması gibi nispeten düşük oranlı ve
müdahale edilebilecek minor komplikasyonlardır. Herhangi bir komplikasyon durumunda
ameliyathane şartlarında gerekli müdahaleler olabilir. En kötü durumda laparoskopik ya da
açık cerrahiye dönülmesi gerekebilir. Nadiren de olsa kan transfüzyonu ihtiyacı gelişebilir.
3
Muayene ve tetkikler sonucunda doktorum tarafından
………............................şikayetleri
nedeniyle Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi ( Gastroskopi ) ve yanısıra
Apollo Endoskopik Gastrik Plikasyon işlemi önerildi.
Ben ................................................... yukarıda yazılı açıklamaları okudum,anladım.Bu işlemin
rıza ve iznim olmadan yapılamayacağını biliyorum. Bu konudaki tüm sorularıma yanıt alarak,
mevcut ve olası riskleri üstlenerek hiçbir tehdit, maddi veya manevi baskı altında kalmaksızın
bu işlemi kabul ettiğimi,doğacak sonuçları hastane ve doktor aleyhinde kullanmayacağımı ve
doktorum...........................................
,
................................................ işlemini
uygulamasına , acil başkaca müdahaleler gerektiğinde tamamının yapılmasına izin verdiğimi
beyan ederim.
Adı Soyadı
:
İmza:
Tarih:
Saat:
Hasta Yakını :
İmza:
Görevli Doktor:
İmza:
Tanık:
İmza:
4