otokar hattı bülteni

Transkript

otokar hattı bülteni
Sayı: 60
Otokar’ın ücretsiz dergisidir.
SÖYLEŞİ
Rahmi M. Koç:
Koç ismi en büyük
varlığımızdır
YAŞAMIN İÇİNDEN
Ulaştırma sektöründe
kadın istihdamı artıyor
AKTÜEL
Şimdi okul zamanı!
OTOKAR ATLAS, TÜRKİYE’Yİ DOLAŞIYOR
Sayı: 60 2016
Otokar Otomotiv
ve Savunma
Sanayi A.Ş. adına
Yayın Türü
G. Siyasi
İmtiyaz Sahibi
Kudret Önen
Sorumlu Müdür
Beril Aksoy Gönüllü
Yayın Kurulu
Serdar Görgüç, H. Basri Akgül,
Murat Tokatlı, Tarkan Burak,
Levent Sayar, Beril Aksoy Gönüllü,
Meltem Ulutürk, Selin Özdemir
Editör
Leyla Demirbağ Atay
Görsel Yönetmen
Senem Ener
Katkıda Bulunanlar
Elif Kutlu
Leyla Yazıcı
Levent Pakdamar
Fotoğraf
Aykut Karadere
Merhaba
Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bütünlüğünü hedef
alan önemli bir olay atlattık. Neyse ki halkımızın, devletimizin ve kolluk kuvvetlerimizin demokrasiye inancı
galip geldi ve kabul edilemez bu girişim etkisiz hale getirildi. Olaylarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Otokar Hattı’nın 60. sayısında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’u ağırlıyoruz. Rahmi Koç’un,
ülkemizden aldığı gücü ülkemize vermeyi motto edinen Koç Holding’in 90. yılına özel olarak hazırlanan
“Bizden Haberler” dergisinde yayımlanan röportajını ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.
Sayfalarımızda rastlayacağınız diğer konuklarımız; Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper
Kolukısa ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Empower Women
Avrupa ve Orta Asya Bölge Koordinatörü Meral Güzel. Otokar Hattı ekibi olarak katıldığımız Kaptanlar Kulübü
Ulaştırma Platformu Ödül Töreni’nde Meral Güzel ve Alper Kolukısa’yla konuşma fırsatı yakaladık.
Haziran ayında İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Malkara, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da yapılan Atlas
Roadshow büyük ilgi gördü. Etkinliğin İstanbul ayağında bir araya geldiğimiz potansiyel kullanıcılara Otokar
Atlas’la ilgili yorumlarını sormayı ihmal etmedik. Bunun yanı sıra Örnek Otomotiv’den Yunus Öztepe’yle yaptığımız
röportajımızı da yeni sayımızda bulabilirsiniz.
Dergimizde bunların yanı sıra mücadeleyle dolu off-road sporunun geçmişini, ulaştırma sektörünün
gelecekte ne kadar hızlı olacağına dair örnekleri, güncel teknolojinin yarattığı rekabeti ve hayata dair pek çok
konuyla ilgili içerikleri bulabilirsiniz.
Yolunuz açık olsun…
İçindekiler
02
SÖYLEŞİ
Rahmi M. Koç: Koç ismi en
büyük varlığımızdır
Yönetim Yeri
Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.
Atatürk Cad. No: 6 54580
Arifiye-Sakarya
Tel: (0264) 229 22 44
04
Yapım Yeri
Demirbağ Yayın ve Tasarım
Barbaros Bulvarı İBA Blokları
42/6 Balmumcu-İstanbul
Tel: (0212) 347 47 80
www.demirbag.com.tr
06
Renk Ayrımı ve Baskı
Elma Basım
Sertifika No:12058
Halkalı Cad. No: 164 B/4 Blok
Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul
Tel: (0212) 697 30 30
Otokar’ın ücretsiz dergisidir.
Üç ayda bir yayımlanır.
ATLAS’TAN HABERLER
Otokar Atlas, Türkiye’yi
dolaşmaya devam ediyor
10
SÖYLEŞİ
Asıl satış temsilcilerimiz;
müşterilerimiz
12
DİJİTAL DÜNYA
Gerçeklerin içinde
kaybolmak
14
YAŞAMIN İÇİNDEN
Ulaştırma sektöründe
kadın istihdamı artıyor
KISA KISA
Otokar’dan son
gelişmeler
08
16
AKTÜEL
Şimdi okul zamanı!
SAĞLIK
Sonbahar geldi çattı!
18
TEKNOLOJİ TURU
Karada hız havada hız
19
TARİHE YOLCULUK
Off-road’la direksiyon
başında mücadele
20
BİZİM ORALAR
Şirin bir kasaba: Altınoluk
1
Söyleşi
Koç İsmİ en büyük
varlığımızdır
2
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi
M. Koç, Koç Topluluğu’nun 90 yıllık
yolculuğunu şu sözlerle özetliyor:
‘Koç ismi en büyük varlığımız, en
büyük sermayemizdir; bu isme
en ufak bir halel gelmemesi için
büyük fedakarlıklarda bulunduk,
bulunuyoruz ve bulunmaya da
devam edeceğiz.’
Koç Topluluğu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği tüm yatırımları, bir ülkenin kalkınması, büyümesi ve refaha
kavuşmasında nasıl bir destekleyici olarak görüyorsunuz?
Hepimizin bildiği gibi Koç Topluluğu, cumhuriyetimizden sadece üç yıl
daha gençtir. O tarihlerde temeli atılan Koç Topluluğu; kurucusu Vehbi
Koç’un bazı vazgeçilmez prensipleri, uzak görüşlülüğü, kararlılığı,
alicenaplığıyla var olmuştur. Misal vermek gerekirse; Ankara başkent
olunca bir inşaat furyası başlamış, genç iş insanı Vehbi Koç inşaat
malzemesi işine girmiş, bunun neticesi daha sonra müteahhitliğe başlamıştır. Teknik detaylarını Macar ve Alman mühendislerle halletmiştir.
Asfalt yollar yapılmış, otomobil ve kamyonlar ithal edilmeye başlanmıştır. Bu sektörün istikbalini öngören Vehbi Bey, Ford acenteliğinin
ucundan tutmuştur. Bunların ihtiyacı olan yakıtı düşünerek Sokoni
Vakum (Mobil) Ankara distribütörlüğünü almış ve benzin istasyonları
açmıştır. O dönemlerde kalifiye idareciler olmadığından devletin yurt
dışına gönderdiği kabiliyetli elemanları bünyesine katmıştır. Gayrimüslimlerin iş becerilerini fark ettiği için onları da çalışanlar ordusuna
dahil etmiştir. Vehbi Koç, mütevazı bir aileden geldiğinden müreffeh bir hayat süren
gayrimüslimlere imrenip bir gün onlar gibi
olmayı aklına koymuştur. Ankara dar gelince Koç Ticaret’i İstanbul’a taşımıştır. Uzun
bir iş hayatı olduğundan süratle zengin
olup har vurup harman savuranların, yine
o süratle iflas ettiklerine şahit olmuştur.
Kurucuların vefatından sonra işlerin nasıl
ufalanıp yok olduğunu bizzat görmüştür
ve bu, ona büyük bir ders olmuş; belki de
lüzumundan fazla konservatif davranmıştır.
Dürüstlük değişmez kriteri olmuştur. Düzgün iş yapmak, borçlarını gününde tevdi
etmek ve zamanında vergilerini ödemek,
çalıştırdığı arkadaşlarını işe ortak etmek
ve kazandığını tekrar ülkeye döndürmek,
düsturlarının başında gelmiştir. Her zaman
alacaklarımı tahsil edemeyebilirim ama
borçlarımı mutlaka ödemek zorundayım,
görüşüyle hareket etmiştir. Her ne kadar
Vehbi Koç, ileri görüş sahibi olsa da böyle
bir muvaffakiyeti tek başına elde etmesi
mümkün değildi. Dolayısıyla başarıya
ulaşmak bir takım halinde ve aynı tempo,
aynı ahenk içinde çalışmakla mümkün
olmuştur.
Bu köklü tarihe baktığınızda Koç Topluluğu’nu bugünlere taşıyan temel dinamiklerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Koç Topluluğu muayyen bir boyuta gelince,
kurucumuz mutlak bir kurumsallaşma ihtiyacını daha şiddetle hissetmiştir. Bununla
ilgili olarak uzun çalışmalar yapılmış, yurt
içinde ve yurt dışında eksperlerle görüşülmüş ve nihayet bir holding çatısı altında
yapılanmaya karar verilmiştir. Nitekim Koç
Holding böyle doğmuştur. Aynı zamanda
bir “Koç Kültürü” oluşmuştur, fakat bu;
bir günden bir güne değil, seneler içinde
gelişmiştir. İlk başta yapılan “milletten
aldığını millete geri verme” fikrinin bir plan
ve programa bağlanması olmuştur. Özel
vakıf tesisi amacıyla 16 sene uğraşılarak
çıkarılan yeni Vakıflar Kanunu neticesinde
Vehbi Koç Vakfı kurulmuştur. Vakfın faaliyetleri de yine dengeli bir şekilde eğitim,
kültür ve sağlık alanlarına bölünmüştür.
Topluluk şirketleri her ne kadar holdinge
bağlı olsalar da bunlara otonomi tanınmıştır. Şirketler, bütçeleri dahilinde müstakil
hareket edebilmektedirler. Bu serbestlik
onlara bulundukları sektörde lider yahut da
ciddi bir oyuncu olma imkanı sağlamıştır.
Buradaki felsefe, elde edilen kaynakla-
rın mühim bir kısmını tekrar şirketlere
yatırmadır. O kadar ki bazı ekonomistler
tarafından çok fazla öz kaynak kullanıldığı
şeklinde tenkitlere maruz kalınmıştır.
Sanayimiz montaj ve imalat dönemlerini
geçirdikten sonra ihracata yönelme ve
memlekete döviz kazandırma aşamasına geçilmiştir. Türk lirasının konvertibl
olması bu adımı hızlandırmıştır. (Bu arada
rahmetli Turgut Özal’ın da ismini anmadan
geçemeyeceğim.) Koç Topluluğu, kendi
idarecilerini kendi içinden yetiştirecek
seviyeye gelmiştir. İhracat zamanla yurt
dışında bir ayak izi bırakmaya dönüşmüştür. Dolayısıyla enternasyonalleşme süreci
başlamıştır. Bu arada Ar-Ge yatırımlarımızla teknolojimizi kendimiz üretir hale geldik
ve dışarıdan bilgiyi transfer etme ihtiyacı
asgariye indi. Övünerek söylemek isterim
ki bugün otomotiv ve beyaz eşya gibi bazı
sahalarda teknoloji üretip ihraç edebiliyoruz. Bu trend şüphesiz devam edecektir.
Günümüzde kısa sürede büyük değişiklikler ve gelişmeler gösteren teknoloji yakından takip edilmeli, bu suretle hem ihracat
imkanları ve hem de yeni pazarlar kazanılmalıdır. Yurt dışında yapılmakta olan
yatırımların artırılmasına gayret edilerek
enternasyonalleşme süreci global konuma
getirilmelidir. Birkaç satırla izaha çalıştığım
bu gelişme ve evrim seneler senesi sürdü.
Planlı programlı, dikkatli ve azimli bir şekilde çalışarak müşteri memnuniyetine azami
değer vererek çalışmalarımızı sürdürdük ve
sürdürüyoruz.
Rakiplerimiz ve iş dünyasının diğer
temsilcileri bizleri çoğu defa örnek aldılar,
almaya da devam ediyorlar. Hiçbir zaman
politik nüfuz kullanmadık, her zaman
kanunlara riayet ettik. Kültürümüzden
vazgeçmedik. Topluluğu bir yandan aile
anlayışıyla idare ederken, öte yandan da
iş disiplinini ihmal etmedik. İş dışındaki
samimiyetle iş içindeki ciddiyeti birbirine
karıştırmadık. Bu vaziyette Fortune 500’de
ilk Türk şirketi olma gururunu yaşadık.
Şirketlerimiz, çalışanlarımız; birçok ödüle
layık görüldüler. Üniversitemiz, genç yaşına rağmen dünyaca tanındı; en iyi öğretim
üyelerini bünyesine çekebildi. Hastanelerimiz en tanınmış tıp erbaplarını kadrolarına
dahil edebildiler. Müzelerimiz, yurt içinde
ve yurt dışında birçok konuda ödüllendirildiler. Koç Ailesi olarak yurt içi ve yurt
dışında sürdürdüğümüz bağışlardan dolayı
madalyalara, ödüllere ve plaketlere layık
görüldük. Koç Topluluğu’nda çalışmak bir
ayrıcalık oldu. Öte yandan böyle büyük
kurumsal yapının da bazı dezavantajları
yok değil. Bürokrasi ister istemez kendini
gösterdi, karar mekanizması tek patronlu
şirketlere nazaran daha zaman alıcı hale
geldi. Şirket alıp satma alışkanlığını son
on senede ancak içimize sindirebildik.
Başka bir deyişle büyüklüğün ve kurumsallaşmanın getirdiği külfeti, küçük ve tek
adam idaresindeki kıvraklığa tercih ettik.
Her zaman konulara uzun vadeli baktık ve
uzun vadeli düşündük. Bizi biz yapan da bu
felsefe olmuştur.
90 bin çalışanı ve 10 bine yakın bayinizle
büyük bir ailesiniz… Topluluğun gelecek
kuşaklara aynı heyecan, aynı ilkelerle
aktarılabilmesi için nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Bayilerimiz olmasaydı biz bugünkü konumumuzda olamazdık. Bayilerimizle bir
aile, et ve tırnak gibiyiz. Değişen şartlara
ve yeni idare tekniklerine sistemlerimizi
uyarladığımız, elemanlarımızı eğittiğimiz, alıştırdığımız gibi bayilerimize de o
istikamette her türlü desteği veriyoruz. Bu
Topluluk bir orkestra gibidir. Her bir kişi,
her bir şirket, her bir bayi, her bir Koç çalışanı aynı şekilde ve aynı gayeyle hareket
etmeye çalışır, aksi halde başarı şansını
zorlaştırdığı gibi imkansız hale de getirebilir. Bayilerimiz de bulundukları vilayetlerin sevilen sayılan eşrafındandırlar. Koç
Kültürü’ne paralel hareket etmektedirler ve
kendi bölgelerinde sosyal sorumluluklarını
yerine getirdikleri gibi, orada bizleri ve Koç
ismini en iyi şekilde temsil etmektedirler.
O bakımdan kendilerine müteşekkiriz.
Koç ismi en büyük varlığımız, en büyük
sermayemizdir; bu isme en ufak bir halel
gelmemesi için büyük fedakarlıklarda
bulunduk, bulunuyoruz ve bulunmaya da
devam edeceğiz. Önümüzdeki nesillere
tavsiyem; nasıl 90 yılda bu hale geldiysek
bir 90 yıl daha aynı azimle, aynı iş birliğiyle
aynı kültür anlayışıyla devam etmemiz ve
Koç Kültürü’nü yurt içinde ve yurt dışında
daha da yükseltmemizdir.
*Koç Holding’in kurumsal dergisi Bizden Haberler’in 90. Yıl Özel
Sayısı’ndan alıntılanmıştır.
3
Atlas’tan Haberler
Otokar Atlas, Türkİye’yİ
dolaşmaya devam edİyor
Otokar, hafif kamyon
segmentinin iddialı
ürünü Atlas’ı bugüne
kadar 36 il ve 42
noktada toplam 10 bin
kişiyle buluşturdu.
4
Ersin Akdere
tokar, hafif kamyonu Atlas’ı
potansiyel kullanıcılarıyla
tanıştırmak üzere Türkiye’yi köşe
bucak dolaşmaya devam ediyor. İstanbul’da
başlayan tanıtım turunun ardından Otokar
Atlas; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz,
Doğu ve Güney Doğu’dan sonra Marmara
Bölgesi’ndeki kamyon kullanıcılarıyla buluştu. 13-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul,
Çorlu, Tekirdağ, Malkara, Edirne, Çanakkale,
Balıkesir ve Bursa’da gerçekleştirilen Atlas
Roadshow’da tanıtılan araç; yüksek taşıma
kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, düşük
yedek parça ve bakım giderleriyle kullanıcılarından tam not aldı.
O
10 bin kullanıcıya ulaştı
Otokar’ın hafif kamyon segmentinin iddialı
ürünü Atlas’la 2013 yılında dahil oldukları
pazara hareket getirdiklerini belirten Otokar
Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, çeşitli iş
kolları için iki farklı uzunlukta üretilen Otokar
Atlas’ın, sahip olduğu özelliklerle sektörde
fark yarattığını belirtti. Atlas’ın itfaiye aracı,
vinç, damper ve çöp kamyonu gibi farklı
tipleriyle Türkiye genelinde yaygın olarak
kullanıldığını da sözlerine ekleyen Tarkan
Burak, “Potansiyel müşterilerimize ulaşmak için düzenlediğimiz Türkiye turunda
şimdiye kadar 36 ilde, 42 noktada birçok
etkinlik gerçekleştirdik. Atlas yüksek istiap
haddiyle kullanıcılarının -tabiri yerindeyseyükünü hafifletiyor. Türkiye’nin hemen her
bölgesinde gerçekleştirdiğimiz ve 10 bin
kişiye ulaştığımız etkinliklerde Otokar Atlas
kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekmeyi,
gönlünü kazanmayı başardı.”
Müşterilerde güven yarattı
Atlas Roadshow’un duraklarından biri olan
İstanbul Nakliyeciler Sitesi’ndeki etkinliğe
Otokar Hattı ekibi olarak biz de katıldık.
Etkinlikte konuşma fırsatı yakaladığımız
Otokar Pazarlama Birim Yöneticisi Ersin
Akdere Atlas Roadshow’un çok verimli
geçtiğini belirtti: “Bu yıl, Atlas Roadshow’un
dördüncüsünü gerçekleştirdik. Daha önce Anadolu’nun birçok yerinde yaptığımız etkinlikleri
bu kez Trakya bölgesinde düzenledik. 6 ilde,
12 noktada tanıtım yapıldı. Gıda toptancıları,
nakliyeciler, haller ve mobilyacılarda müşterilerimizle buluştuk.” Ersin Akdere; Atlas’ın
yüksek taşıma kapasitesi, kliması ve havalı fren
sisteminin ilgi çekmesinin yanı sıra Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar tarafından pazara
sunulmuş olmasının da müşterilerde güven
yarattığının altını çizdi. Akdere sözlerine Atlas
Roadshow’un Trakya ayağında yaklaşık 3.500
kişiyle temasa geçtiklerini de ekledi. Atlas
Roadshow’un son gününde Otokar Atlas’ı
inceleyen nakliyecilere de araç hakkındaki
fikirlerini sorduk.
Atlas Roadshow, 13-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul,
Çorlu, Tekirdağ, Malkara, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve
Bursa’da gerçekleştirildi.
Videoyu izlemek için taratın.
Kamil Yiğit Hakkulu
Sahmi Güçlü
Dağıstan Karacı
Şoförlük yapıyorum. Kendi aracım var.
Otokar Atlas, uygun fiyatına rağmen şu
an kullandığımız araçlarla eş değerde
gözüküyor. Biliyorsunuz bizim için
önemli olan motor, şanzıman ve
diferansiyel. Atlas Roadshow sayesinde
aracı detaylı olarak inceleme fırsatı
buldum.
Ben 30 senelik şoförüm. Otokar
Atlas’ı almak için hevesleniyorum.
Benim için önemli olan yedek
parçasının kolay bulunur olması.
Otokar Atlas da hem bu özelliğiyle
hem de diğer özellikleriyle tercihlerim arasında öne çıkıyor.
Hafif kamyon segmentinde bir araç almayı
düşündüğüm süreçte Otokar Atlas’la
karşılaşmak iyi bir tesadüf oldu. Otokar
bizim duyduğumuz, tanıdığımız, bildiğimiz
bir firma. Güçlü bir topluluğun şirketlerinden biri. Araç alırken sağlamlığına,
taşıma kapasitesine, tanınırlığına, ikinci
elinde talebin iyi olmasına dikkat ediyoruz.
Atlas’ı inceledikten sonra iyi bir alışveriş
gerçekleştireceğimize inanıyorum.
Yılmaz Alkaya
Önder Akdeniz
Alkayalar Nakliyat’ın
sahibiyim. 15 senedir
nakliye işi yapıyoruz.
Kullandığımız araçların
taşıma kapasitesi ve
tonajı bizim için çok
önemli. Atlas Roadshow
sayesinde Otokar
Atlas’la tanışma fırsatı
buldum. Özellikle
aracın uzunluğu bizim
için oldukça uygun
görünüyor.
Akbayrak Nakliyat’ın
sahibiyim. Hem tonaj
olarak hem de yakıt
tasarrufu sağlamasıyla Otokar Atlas
dikkatimi çekti. Yerli
olması da bir avantaj
tabii ki. Rakipleriyle
kıyaslandığında fiyatı
da ekonomik. Otokar
Atlas’ta dikkatimi ilk
çekenler bunlar oldu.
Düşük Yakıt
Tüketimi
Murat Lojistik çalışanıyım. Otokar Atlas’ı
detaylı olarak inceleme
fırsatı bulduk. Güzel
bir araç. Tonajı, yakıt
tasarrufu sağlaması ve
fiyatının da düşük olması benim için öne çıkan
özellikleri. Rakipleriyle
kıyaslandığında düşük
fiyatına rağmen klima
gibi artıları bile var. Araç
ihtiyacımız olursa büyük
ihtimalle tercihimizi
Otokar Atlas’tan yana
kullanacağız.
Atlas Yollarda
Öne çıkan özellİkler
8.5 Ton Azami
Yüklü Ağırlık
Samih Saltan
Tam Havalı
Fren
Sistemi
Klima Standart
36
İLDE
42
10BİN
NOKTADA
kullanıcının
gönlünü kazandı
5
Yaşamın İçinden
Ulaştırma sektöründe
kadın İstİhdamı artıyor
Kaptanlar Kulübü
Ulaştırma Platformu
Ödül Töreni’nde Otokar,
Muğla Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı’na toplumsal
cinsiyet eşitliğini
sağlamak adına yaptıkları
çalışmalardan dolayı
ödül verdi.
6
aptanlar Kulübü tarafından üç
ayda bir düzenli olarak yapılan
Ulaştırma Platformu Ödül Töreni,
6 Eylül’de İTÜ ARI-3 Teknokent’te gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen federasyon ve
firma yöneticilerini bir araya getiren organizasyonda, dereceye giren kaptan şoförlere
ödülleri verildi. Törende sektörün en prestijli
ödüllerinden Ayın Kaptan Şoförü Ödülleri’nin
yanı sıra 2016 Sektör Üstün Hizmet Ödülü
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarılı Kurum
Ödülü de sahiplerine takdim edildi. Kaptanlar
Kulübü Koordinatörleri Ekrem Özcan ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kemal
Karayormuk’un ev sahipliğini yaptığı törene,
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Kadının Güçlenmesi Birimi Empower Women
Avrupa ve Orta Asya Bölge Koordinatörü Meral
Güzel de katıldı.
K
Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerine takdim edildi. Ayın kaptan şoförleri;
Servis, Şehirler Arası, Turizm ve Kent İçi
olmak üzere toplam dört kategoride ödül
aldılar. Otokar’ın sponsoru olduğu Servis
kategorisinden ödül almaya hak kazanan
isimler Onur Bozkurt (Türsan Turizm), Nihat
Düzgün (Şeyma Tur) ve Figen Korkutan
(Gürsel Turizm) oldu. Yılda bir kez verilen
Sektör Üstün Hizmet Ödülü’ne ise ulaştırma
sektörüne uzun yıllar katkıda bulunmuş olan
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref
Biryıldız layık görüldü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödül
Otokar, Koç Topluluğu’nun Ülkem İçin
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum
projesi kapsamında toplu taşıma sektöründe
toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşması
ve özellikle sektördeki kadın istihdamının
artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarına
devam ediyor. Bu amaçla Otokar’ın öncülüğünde Kaptanlar Kulübü ve sektörün öncü sivil
toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ulaştırma
Platformu iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında sektördeki kadın istihdamını artıran
ve toplumsal eşitlik için çalışmalar yürüten
kurumlar ödüllendiriliyor. Otobüs sektöründe
yılın ikinci Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarılı
Kurum Ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın oldu.
Ayın Kaptan Şoförleri;
Servis, Şehirler Arası,
Turizm ve Kent İçi
olmak üzere toplam dört
kategoride ödüllendirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Alper Kolukısa ödülle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Muğla, 30
Mart 2014 yerel seçimleriyle büyükşehir
statüsü kazandı. Büyükşehir belediyesi
olduktan sonra kamu hizmeti sunmak için
otobüs filomuzu, müteakibinde de kaptan
kadromuzu güçlendirme kararı almıştık.
Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün
fikriyle kadınların erkek egemen ulaştırma
sektöründe kaptanlık görevini layığıyla getireceklerini fark ederek otobüs şoförü olmak
isteyen kadınlara çağrıda bulunduk. Önce
bir kişiyle başladık, şu an Muğla’nın dört
bir yanında hem belediyemize ait araçlarda
hem de taksi, servis veya şehir içi özel
halk otobüslerinde kadınlar görev yapıyor.
Bu ödüle layık görüldüğümüz için tüm jüri
üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ödülü öncelikle kaptanlarımız adına sonra kurumum
adına alıyorum.” Törende konuşan Otokar
Kurumsal İletişim Müdürü Beril Gönüllü
de Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet
veren kaptanlarla Otokar Hattı’nın 59. sayısı
için röportaj yapıldığını hatırlatarak,“Toplu
taşıma sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği
Alper Kolukısa
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
olarak çalışan yedi kadın şoförümüz var.
Şoför alımında bazı kriterler oluşturduk:
Pozitif ayrımcılık yaparak kadın adayların
E sınıfı ehliyet, SRC belgesi, psikoteknik
belgesi olmasını yeterli buluyoruz. Adaylara
verdiğimiz üç aylık eğitimin sonunda başarılı
olan arkadaşlarımız -ki bugüne kadar hepsi
başarılı oldu- otobüslerimizde halka hizmet
veriyor. Ulaştırma, erkek egemen bir sektör
ve Türkiye’de “elinin hamuruyla erkek işine
karışma” diye cinsiyetçi bir söylem var. Biz
şunu gördük; kadınlar, “ellerinin hamuruyla”
direksiyon başında belediyemize hizmet
vererek sektöre katkı sağladılar. İnsan
ilişkileri konusunda çok daha iyiler, kamu
hizmeti yaptıklarının bilincindeler. Bugüne
kadar kadın şoförlerimizin karıştığı hiçbir
kazamız da yok. Çünkü daha dikkatli araç
kullanıyorlar. Daha önce yaya oldukları için
yayalara karşı saygılılar, daha önce yolcu
oldukları için kendilerini yolcuların yerine
koyabiliyorlar. Bu konuda yolculardan
da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Koç
Topluluğu’nun Ülkem İçin Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum projesi, bu
ülkede yapılması gereken bir proje. Tüm
kurumların bu projeye paydaş olmaları
gerektiğini düşünüyorum. Otokar’ın
ulaştırma sektörüne bu bilinci yaymak için
yaptığı çalışmaları da destekliyorum.
konusunda olumlu adımlar atılması, özellikle
şoför istihdamında kadınlara da eşit şartlar
sağlanması bizi çok sevindiriyor. Kent içi
yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde kadın şoför istihdamının önünü açan
ve kadınları bu meslek için teşvik eden
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı’nı, sektörümüzde iyi uygulamalarıyla örnek oldukları için takdir ediyoruz.
Çalışmalarının tüm sektörümüz için ilham
verici olmasını diliyoruz. Proje kapsamında
önümüzdeki dönemde de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda başarılı çalışmalar
yürüten kurum ve şirketlere ödül vermeye
devam edeceğiz.” dedi.
Meral Güzel
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women)
Empower Women Avrupa ve Orta Asya Bölge
Koordinatörü
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların
Güçlendirilmesi Birimi, 2010 yılından beri kadını
güçlendirmek amacıyla yedi ayrı alanda çalışıyor.
Kadının ekonomik alanda güçlendirilmesi ise
kadının cinsel eşitliğinin sağlanması, fakirliğin
azaltılması ve katılımcı ekonomik büyümenin
sağlanması için en doğru yolu oluşturuyor. Biz de
UN Women altındaki küresel Empower Women
platformu olarak öncelikle kadınların ekonomik
özgürlüğünün sağlanması için çalışıyoruz. Bu
amaçla kurulan platformda hem kadın ve erkek
olarak bireyler hem de kurumlar konuyla ilgili
en son verilere/bulgulara erişip tecrübe ve bilgi
alışverişinde bulunabiliyorlar. Ayrıca çok farklı
interaktif kapasite geliştirme araçları da mevcut.
Türkiye’de kadın istihdamının artırılması için
yapılan çalışmalar çok önemli. Araştırmalar,
çalışan kadınların gelirini harcama kararlarına
katılabildiğinde çocukların eğitim oranının daha
yüksek, sağlık ve yaşam şartlarının daha iyi
olduğunu gösteriyor. Çünkü kadın, kazandığının
yüzde 98’ini ailesine yatırıyor; erkeklerde bu oran
yüzde 30-40 arasında. İş hayatında ise kadınların
olduğu ekiplerde daha az sorun yaşandığı ve daha
yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı görülüyor. Ayrıca
yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 30 veya
üstü olan şirketler, daha çok kâr ediyor. Yani
kadınlar çalışmadığında ekonomik kalkınmayı
sağlamak güçleşiyor. Koç Holding’in Ülkem
İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum
Projesi de çok önemli. Türkiye’de birçok şirket
bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor. Otokar’ın
kadın istihdamını artırmak konusunda çalışmalar
yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı’na verdiği ödül çok anlamlı. Ne kadar
karşılaşmasam da Türkiye’de kadın kaptan istihdam
edilmesinden çok onur duydum. Türkiye’de
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için
en önemli eksik, eğitim. Bir de kadınlara sağlanan
pozitif ayrımcılığın gözden geçirilmesi gerekiyor,
zira bazen sonuç tam tersi olabiliyor. Mesela
kadına verilen doğum iznini, anne baba ortak
kullanabilmeli. Bu konuda şirketlere büyük görev
düşüyor.
7
Aktüel
ŞİMDİ OKUL ZAMANI!
Uzun bir tatilin ardından
okulların açıldığı
bugünlerde, çocuğunuzun
başarısına giden yolu
kolaylaştırmalısınız.
8
kullar açıldı; artık tatil havasından çıkmanın vakti geldi! Yeni bir
eğitim ve öğretim yılına adım atarken okula (yeniden) adapte
olmak o kadar da kolay değil: Okulu çok seven çocuklar olabildiği gibi hiç sevmeyen çocuklar da var; elbette belli sebeplerle beraber.
Ebeveynleri olarak bu sebepleri araştırmak size düşüyor.
O
Okula yeni mi başladı?
Çocuğunuz okula yeni başlıyorsa bu sizin için de yeni bir başlangıç anlamına gelir. Bir anda sorumluluklarınız artar. Şimdiye kadar sizinle vakit
geçiren çocuğunuz ebeveynleri yanında olmayınca okulda kalmak istemeyebilir; bu konuda huysuzlanabilir. Endişelenmeyin! Bunlar doğal tepkiler.
Her çocuk gibi o da okula gitmesi gerektiğini öğrenecektir. Çocuğunuz
okula gitmek konusunda isteksizse onunla konuşun. Siz yokken başına bir
şey geleceğini düşünüyorsa ona kendini güvende hissettirecek telkinlerde
bulunun.
Sınava mı girecek?
Bir sınavı kazanmayı hedefleyen çocuğunuz varsa derslere odaklanmak
konusunda onu teşvik etmek size düşüyor. Okulun ilk günlerinde geleceğe
Çocuğunuz okula gitmek
istemiyorsa odaklanmanız
gereken ciddi bir mazereti olabilir.
dair beklentilerini sorabilirsiniz. Bunun
için ne kadar çalışması gerektiğini birlikte
düşünebilir, kendine bir çalışma programı
hazırlamasında ona yardımcı olabilirsiniz.
Çocuğunuzun belirlediği hedefe doğru
ilerleyebilmesi için desteğinize ihtiyacı var.
Bu konuda ona baskı yapmamanız, her
daim destek vermeniz çok önemli.
Okula gitmek istemiyor mu?
Okula başlayalı yıllar olsa da çocuğunuz
okula gitmek istemiyor mu? Bu, üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü
çocuğunuzun, odaklanmanız gereken bir
mazereti olabilir.
Zorbalık: Okullarda çocukların/gençlerin
yaşadığı en önemli problemler arasında
yer alan zorbalık, hem uygulayan hem de
uygulanan kişi bakımından ilgilenilmesi
gereken ciddi bir mesele. İş dünyasındaki
“mobbing” kavramına denk gelen zorbalık,
psikolojik ve sosyal olarak yoğun bir
baskının altında ezilmeye sebep olur ve
bu durum çocuğunuzun bütün hayatını
etkileyebilir.
Uykusuzluk: Çocuğunuz sabah yataktan
çıkmak istemiyor mu? Uyku vaktini kaçırıp
oyalanıyorsa çocuğunuzun uykusunu
alamaması çok normal. Ancak arka planda
insomnia gibi ciddi bir sorun da olabilir. Çocuklarda da sık rastlanan ve stres
nedeniyle, psikolojik, fiziksel ve zihinsel
temelli ortaya çıkabilen insomnia, gözleri
birkaç dakikadan fazla kapatamamaya ve
yatakta huzursuzluk yaşanmasına neden
olur. Uykusuzluk günlük hayatı oldukça
fazla etkilediği için çocuğunuzun bu gibi
şikayetlerini dikkate almanızda fayda var.
Başarısızlık: Bir çocuk her konuda/alanda
başarılı olmayabilir. Çocuğunuz dersleri
anlamadığını söylüyorsa öğretmeniyle
görüşmeniz doğru bir karar olacaktır.
Çocuğunuz derslere katılım sağlıyor mu?
Öğretilen konuları kavrayabiliyor mu?
Uyumsuzluk yaşıyor mu? Düzenli çalışmamaktan kaynaklanan bir sorun varsa
onu yüreklendirmeye çalışın: Planlı bir
şekilde yapılacak konu tekrarları ve testler
çocuğunuzun kapasitesini güçlendirebilir.
Ancak öğrenme bozukluğu da söz konusu
olabilir. Disleksi olarak adlandırılan bu
hastalık, hafıza ve dille ilgili sorunları
kapsar.
Öz güveni eksik mi?
Çocuğunuz gününün büyük bir kısmını
okulda geçirdiği için sürekli sosyal bir
ortamda bulunur. Derslerde, ders molalarında ve çeşitli etkinliklerde sosyal iletişime ihtiyaç duyar. Kendini doğru biçimde
ifade edebilmesi onun için çok önemli. Bu
konuda başarılıysa iletişiminizi sağlıklı biçimde sürdürmeniz onu beslemeye devam
eder. Ancak yetersizse ona fazladan vakit
ayırmalısınız. Beraberken ona fikirlerini
sorun: Gün içinde neler yapmış? Olumsuz
giden bir şeyler var mı? Hangi durumlarda
neler hissediyor? Neleri seviyor/sevmiyor?
Hem kendini tanıyabilmesi için hem de
etrafındakilerle iletişim kurabilmesi için bir
çocuk kendini ne kadar iyi ifade edebilirse
o kadar olumlu sonuçlar elde eder. İyi bir
iletişim ise öz güvenin anahtarıdır.
9
Söyleşi
Asıl satış temsİlcİlerİmİz;
müşterİlerİmİz
Örnek Otomotiv’in Genel
Müdürü Yunus Öztepe,
sektördeki 30 yıllık
yolculuklarını ve Otokar bayisi
olma hikayelerini anlatıyor.
10
stanbul Özel Halk Otobüsleri pazarında aktif rol alan ve 12 metrelik
Kent LF satışlarıyla öne çıkan Otokar bayilerinden biri olan Örnek
Otomotiv’deyiz. İstanbul Küçükçekmece’de bulunan iş yerinde buluştuğumuz Genel Müdür Yunus Öztepe’yle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimizde
hem Örnek Otomotiv’in 18 yıllık Otokar yolculuğunu hem de müşterilerinin Otokar’dan memnuniyetlerini konuştuk. Yunus Öztepe; müşterileriyle artık birer aile
gibi olduklarını, önemli bir konuyla ilgili müşterilerinin kendisine danıştıklarını,
bu nedenle 81 vilayetin her birinde bir tane evi olduğunu düşündüğünü anlattı.
Öztepe’nin müşterileriyle kurduğu bu sıcak ilişkinin satışlarına olumlu olarak
yansıdığını vurguladığı röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.
İ
Otokar bayisi olma hikayenizi anlatır mısınız?
Otokar’la 1985 yılında tanıştık. Yani 30 yılı aşmış bir bağımız var. Ticari minibüs,
ticari taksi, halk otobüsünden sonra Otokar’ın araçlarını satmaya başladık. Tabii
o zaman bayilik birkaç markayı içerecek şekilde yapılıyordu. İstanbul’da minibüs
satışı yapan yedi sekiz firmadan biriydik. Ama hiçbirimiz bayi değildik. Sonraki
süreçte her marka kendi bayrağı altında bayilik hizmeti vermeye başlayınca biz
de haliyle bu pazarda olduğumuz için Otokar’la görüşmelerimiz sonucunda bayiliğe
başladık. Yaklaşık 18 yıldır Otokar bayiliği
yapıyoruz.
Burada kaç kişilik bir ekiple hizmet
veriyorsunuz?
Satışta dört arkadaşımız var; beni de sayarsanız beş. Muhasebe bölümünde çalışanlar
ve asistanımız, park sorumlumuz, gece
bekçimiz, mutfaktaki sorumlumuzla birlikte
toplam 11 kişilik bir ekipten oluşuyoruz.
Müşterileriniz hakkında bilgilendirir
misiniz bizi?
Otokar’ın Magirus’la başlayan yolculuğu
sonrasında otobüse geçişi 2002 yılında oldu.
Daha sonra ürün gamı geniş bir yelpazeye
yayıldı. Biz de bu sektörde uzun yıllardır hizmet verdiğimiz için araç sattığımız kişiler önce
baba oldular, sonra da dede. Müşterilerimiz
yaşlanınca oğullarına, sonra torunlara araç
satmaya başladık. Yıllardır bu pazarın içinde
olduğumuz için müşterilerimiz artık akrabalarımız haline geldi. Hepsiyle gayet sıcak
ilişkilerimiz var.
Sizce müşterilerinizin Otokar’ı tercih etme
sebepleri nelerdir?
Müşterilerimizde minibüs döneminde oluşan bir marka bağımlılığı söz konusu. Hem
bayiler olarak hem Otokar olarak bizler de
müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine
en iyi şekilde çözüm sunduğumuzdan bu
bağımlılık güçlenerek devam ediyor.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri pazarında
aktif olduğunuzu biliyoruz. Bu durum size
nasıl bir avantaj sağlıyor?
Neredeyse bütün enerjimizi halk otobüsü
satışlarına vererek pazarda kendimize yeni bir
yol açtık. Özellikle son dönemdeki otobüslerimiz de piyasada çok fazla ilgi görmeye
başladı. Tabii ki satışlarımızı da artırdı. Müşterilerimizi de satış temsilcilerimiz haline getirdi.
Otokar’ın araçlarının ne kadar iyi olduğunu
herkes biliyor, biz de araçlarımızı mümkün olduğu kadar iyi pazarlamaya çalışıyoruz. Hem
sattığımız ürünle hem satıcı firma olarak müşterilerimizi mutlu edip gönüllerini kazandıkça
onlar da bizleri tanıdıklarına tavsiye ediyorlar,
böylece satış süreçlerimiz kolaylaşmış oluyor.
Şöyle bir örnek vereyim: 2013 yılında Kent
LF alan bir müşterimiz, 2015’te bir tane daha
almış. 2016’da başka bir ürüne bakmadan
direkt bizi tercih etmiş. Bu örnekler bizi mutlu
ediyor. Sattığımız her ürünün, yeni müşteriler
getirdiğini biliyoruz.
Kent LF satışlarıyla öne çıkan Otokar
bayilerinden birisiniz. Müşterilerinizin
tercihlerinde aracın hangi özellikleri ön
plana çıkıyor?
Bir kere bu araç, Otokar. Yani kocaman bir
güç olan Koç Topluluğu’nun bir markasının
imzasına sahip. Bu müşterilere bir güven
‘Hem sattığımız ürünle hem
satıcı firma olarak müşterilerimizi mutlu edip gönüllerini
kazandıkça onlar da bizleri
tanıdıklarına tavsiye ediyorlar,
böylece satış süreçlerimiz
kolaylaşmış oluyor.’
veriyor. İkincisi, ürünümüz müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Üçüncüsü de
biz hiç yılmadık. Hem markamıza hem de
Kent LF otobüsümüze güvendik. Geldiğimiz
noktada göğsümüzü gere gere, rahatlıkla
araçlarımızı satabiliyoruz.
Otokar denince aklınıza ne geliyor?
Koç Topluluğu, cumhuriyet döneminin en
eski kuruluşlarından biri ve memleketimize katma değer sunuyor. Koç Topluluğu
bünyesinde hizmet veren Otokar’ın bayisi
olmak yani bu zincirde bir halka olmak
bana heyecan ve mutluluk veriyor. Otokar
ise hem ülkemize hem bize güven veriyor.
Bu nedenle Otokar bayisi olmaktan gurur
duyuyorum.
11
Dijital Dünya
Gerçeklerİn İçİnde
kaybolmak
Son günlerde gencini yaşlısını
bilgisayar başından kaldırıp
sokaklara döken Pokémon GO
çılgınlığı, artırılmış gerçekliğin
hayatımıza katacağı zenginliklere
dikkat çekti. Artırılmış gerçekliği
ve onun kardeş teknolojisi sanal
gerçekliği mercek altına aldık.
12
eknolojinin getirdiği gelişmeleri önce şaşkınlıkla
karşılayıp sonra hevesle kucakladığımız 21. yüzyılın ilk
zaman dilimini yaşadığımız şu günlerde; sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hayatımıza yeni bir “boyut”
kazandırıyor. Peki bu teknolojilerin açılımı nedir; en önemlisi
aralarındaki fark nerede başlıyor, nerede bitiyor?
T
Virtual Reality (VR) yani sanal gerçeklik ve Augmented Reality
(AR) yani artırılmış gerçeklik, halihazırda yaşadığımız gerçeklik
üzerinde çalışan teknolojiler; adlarından da anlaşıldığı gibi önce
bunu bir özümsememiz gerekiyor. Artırılmış gerçeklik, gerçekliği zenginleştirirken sanal gerçeklik bizi gerçeklikten koparıp
yerine sanal bir ortam koyuyor. Bu kardeş teknolojiler; hepimize
iş yapma, eğlenme ve öğrenme süreçlerimizi değiştiren yenilikler ve kolaylıklar sunuyor.
Gerçek hayattan izole olmak: Sanal gerçeklik
Virtual Reality konsepti için ilk referanslara bilim kurgu yazarı
Stanley G. Weinbaum’un 1935’te yazdığı “Pygmalion’s Spectacles”
(Pygmalion’un Gözlükleri) adlı kısa hikayede rastlanır. Hikayede,
gözlüklü bir sanal gerçeklik sisteminden; holografik olarak kaydedilebilen, koku ve dokunma hissi içeren kurgu deneyimlerden
bahsedilir. Yaşadığı dönem için oldukça
hayalperest biri gibi görünse de, aslında
Weinbaum’un öngörülü bir kahin olduğunu
söyleyebiliriz.
Sanal gerçeklik, dijital olarak gerçekte var
olan ya da olmayan şeyleri bize gösterir.
Bir video oyununu sanal gerçeklikle oyunun
içindeymişiz gibi oynayabiliriz. Sanal
gerçeklik bizi bulunduğumuz ortamdan
tamamen koparır, dış dünyadan izole
eder. Çünkü sanal gerçekliği daha fazla
yaşayabilmemiz için bulunduğumuz reel
ortamı görmememiz gerekir. Gözlüğün
ya da kullandığımız kaskın bize yansıttığı
ortamın içinde kendimizi oradaki rolümüzle
özdeşleştiririz.
Eğitimden gözleme, yeni bir ürünün test
sürecinden eğlenceye ve sağlığa kadar
birçok alanda sanal gerçeklik, hayatımızı
kolaylaştıracak gibi görünüyor. Örneğin;
pilotlara uçuş simülasyon eğitimleri, sanal
tur, modern üretim teknolojilerinde mekanın ve eşyaların dijitalleştirilmesi ile test
etme, 3 boyutlu oyunlar, yükseklik korkusu
gibi fobilerin tedavisi…
Gerçekliğimiz zenginleşiyor
Artırılmış gerçeklik ise var olduğumuz dünyayı görmemize engel olmaz ve bu görüntü
üzerine yansıtılmış grafiklerle içinde bulunduğumuz gerçekliği zenginleştirir. Saydam
gözlük camının içinde bulunan küçük ekranlarla görüntü üzerine yeni grafikler eklenir.
Ya da son zamanlarda artırılmış gerçekliğin
gövde gösterisi olarak değerlendirilen, her
yaştan oyun meraklısını bilgisayar başından
kaldırıp sokaklara çıkaran Pokémon GO
oyununda olduğu gibi aracı, gözlük değil
akıllı telefondur.
Oyunseverlerin diğer oyuncularla gerçek
hayatta etkileşime girmelerini sağlayan
Pokémon GO’da, oyun karakterleri telefon
ekranında gerçek hayatın içinde beliriyor ve
diğer artırılmış gerçeklik içeren oyunlar gibi
milyonları peşinden sürüklüyor. Pokémon
GO’yu hayata geçiren Niantic’in 2012’de
piyasaya sürdüğü Ingress, Hololens’in geliştirdiği Young Conker, Flock 21 firmasının
oyunu If You Go Away bunlardan sadece
birkaçı…
Her ne kadar bu oyunlar, özellikle de Pokémon
GO büyük bir başarı elde etmiş olsalar da
milyonlarca insanın Snapchat sosyal
medya uygulamasının artırılmış gerçeklik
filtrelerini kullanarak fotoğraflarında bu
teknolojiden yararlanıyor olmasından
burada bahsetmeliyiz, tabii akıllı gözlüklerden de… Google Glass birçok başarılı
teknoloji şirketinin kendine has uygulamalarıyla yer aldığı akıllı gözlük piyasasında, en çok dikkat çeken ve tanınan
marka olarak öne çıkıyor. Akıllı gözlükler,
attığımız adımdan hava durumuna, bir
reklam panosundaki bilgilerden fotoğraf
çekmeye, geniş bir yelpazede kullanıcıya
zengin bir deneyim yaşatıyor.
Dijital ile gerçek dünya arasındaki sınırları
bulanıklaştıracak olan artırılmış gerçeklik,
geleceğin pazarlama çalışmalarını da şekillendiriyor. Pazarlamacıların ve markaların;
eğlenceli uygulama ve oyunlarla, artırılmış
gerçeklik tabanlı alışveriş deneyimleriyle,
doğru zamanda ve doğru yerde bilgi vererek müşteri kazanma ve marka tercihinde
öne çıkma ihtimallerini kuvvetlendiriyor.
Artırılmış gerçeklik sanal gerçekliğe karşı
Analistler gelecekte artırılmış gerçekliğin
sanal gerçeklikten daha büyük bir pazara sahip olacağı görüşünde birleşiyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji danışmanlık
firması Digi-Capital’in CEO’su Tim Merel,
2020 yılına gelindiğinde sanal gerçeklik pazarının 30 milyar dolar, artırılmış
gerçeklik pazarının ise 90 milyar dolar
hacme ulaşmış olacağını öngörüyor.
Sanal gerçeklikte nefes kesici deneyimler
yaşamak için, artırılmış gerçekliğe göre
daha yüksek maliyetler ortaya çıkması bu
farkın sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.
Artırılmış gerçekliğin daha kolay ulaşılabilir
olması da bu teknolojinin daha geniş kitleler
tarafından benimsenmesiyle sonuçlanacağı
gerçeğini destekliyor.
13
Kısa Kısa
Sağdan direksiyonlu Kent LF’ler Malta’da sefere başladı
Otokar, Aralık’ta Malta’dan aldığı 33 adet sağdan direksiyonlu Kent LF otobüs siparişinin teslimatını gerçekleştirdi. Teslimat törenine
Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi, Malta Toplu Taşıma Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, Malta Toplu Taşıma Yönetimi ile
Otokar Avrupa Uluslararası Satış ve Pazarlama Birim Yöneticisi Berkan Sağlam katıldı. Malta’nın artan toplu taşıma ihtiyacına yönelik çalışmalar kapsamında Avrupa’nın en genç otobüs filolarından birine kavuştuklarını söyleyen Felipe Cosmen, “Filomuzun neredeyse yarısı çevre
dostu ulaşım için yeni standartları üzerinde barındıran, temiz havaya katkıda bulunan Euro 6 araçlardan oluşuyor. Avrupa’nın otobüs yaş
ortalaması dokuzken, bizim filomuzun yaş ortalaması üçe düştü.” dedi. Geniş hacmi, konforu, güçlü kliması, modern görünümü, 12 metre
uzunluğu ve ekonomikliğiyle Kent LF’nin yoğun yaz sezonu için ideal olduğunu da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz yıl Malta Adası’na 143 adet
sağdan direksiyonlu Doruk otobüs teslim eden Otokar’ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 176’ya ulaştı.
Otokar’ın gezici kütüphaneleri artıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, gezici
kütüphane sayısını artırıyor. Otokar, özel olarak ürettiği ikinci parti 5 yeni Doruk LE model gezici kütüphane otobüsü, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın
da katılımıyla 14 Haziran’da gerçekleşen törenle teslim etti. Teslimatı yapılan
Doruk LE otobüsleri ile Otokar’ın yurdu gezen gezici kütüphane sayısı 10’a
yükseldi. Yeni gezici kütüphaneler Aydın, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Konya,
Çorum, Manisa, Iğdır, Kırşehir, Nevşehir, Burdur, Kütahya, Bursa, Elazığ ve
Mardin’de kitapseverlerle buluşacak.
14
Türkiye’nin en çok satılan orta boy otobüsü olan Doruk LE’nin iç yüzeylerine
kütüphane havasını yansıtmak amacıyla raf sistemleri eklendi. İç tasarımı
renkli ve ferah olan araçta özel okuma bölümünü aynı anda altı kişi kullanabiliyor. Gezici kütüphanelerde ayrıca araç tavanına gizlenerek uzaktan kumandayla
açılan bir televizyon sistemi bulunuyor. Böylece ziyaretçiler görsel doküman,
çocuklara yönelik çeşitli bilim sanat belgeselleri ve filmlere de ulaşabiliyorlar.
Araç içindeki jeneratörler enerji ihtiyacını karşılarken, klima sistemiyle sıcak
ve soğuk havada rahat okuma ortamı sağlanabiliyor. Otobüse eklenen tente
sistemi, seyyar masa ve sandalye seti ise ziyaretçilere açık havada kütüphaneyi
kullanma fırsatı veriyor.
Ereğli’ye bir bayi daha
Türkiye genelindeki etkin bayi ağını genişletmeye devam eden Otokar’ın Ereğli’deki yeni otobüs bayisi, Özerler Grup tarafından açılan Özerler 2 oldu. İş birliği
için Ahos Hotel’de düzenlenen iftar programına bölgenin önde gelen otobüs ve
taşımacılık şirketleri katıldı. Misafirler etkinlikte Otokar’ın yüksek yolcu kapasitesi,
güçlü performans, düşük yakıt tüketimi ve işletme giderlerine sahip araçlarını
inceleme fırsatı buldular. Organizasyona; ev sahipliğini de üstlenen Özerler 2 Genel
Müdürü Zafer Yazıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gülüç Belediye Başkanı
Gökhan Demirtaş, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Otokar İç Pazar
Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otokar Bölge Satış Yöneticisi Erol
Mertan, Özerler Grup Onursal Başkanı Özer Yazıcı, Karadeniz Ereğli TSO Meclis
Başkanı olan Özerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yazıcı, Ereğli Çilek Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Çetin Çimen, halk otobüsü sahipleri
ve şoförleri katıldı. Özerler 2 Genel Müdürü Zafer Yazıcı, Otokar’ın geniş ürün yelpazesiyle bölgedeki müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler
üreteceklerini dile getirdi. Tokatlı ise “Özerler Grup’un tecrübesi ve sahip olduğu yetkinlikle otobüs alanında bölgenin tüm beklentilerini karşılayarak
ve Otokar markasına değer katarak önemli başarılara imza atacağına inancımız tam.” dedi.
Otokarlılar ödüllendirildi
Sahip olduğu 2.000’in üzerindeki nitelikli insan kaynağıyla faaliyet
gösteren Otokar, 2015’teki başarılı performans ve hizmetlerinden
ötürü çalışanlarını ödüllendirdi. Sapanca Özkum Restoran’da gerçekleştirilen törende farklı kategorilerde 448 Otokar çalışanına 612
ödül verildi. Çalışanlar, bu yıl hayata geçirilen Otokar Hizmet Ödülleri kapsamında da ödüllendirildiler. Otokar’da 5, 10, 15, 20, 25 ve
30. yılını tamamlayan çalışanlara verilen hizmet ödülünün yanı sıra
Başarılı Performans, 2015 Yılı Devamda Başarı, Sürekli İyileştirme,
Yılın Projesi, Yılın Önerisi, 6 Sigma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre
Hizmet, Patent ile Eser kategorilerinde en başarılı çalışanlar ödüllerini aldılar. Bunların yanı sıra En Başarılı Koçlular ödüllerinde Fark
Yaratanlar, İş Birliği Geliştirenler, Müşteri Mutluluğu Yaratanlar ile
Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde atletizm, tenis ve futbol dallarında
dereceye girenlere de ödülleri verildi. Koç Holding bünyesinde 10,
20, 25 ve 30. yılını kutlayan çalışanlara da Kıdem Ödülleri sunuldu.
Törende konuşan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç sözlerine
“Başta eksikliğini gönlümüzde hissettiğimiz Mustafa Koç olmak
üzere, aramızdan ayrılan değerli Otokarlıları rahmet ve minnetle
anıyoruz.” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Otokar’da çalışan
herkes çok özel. Hepiniz, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı birer
çalışan olarak yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak
için çalışıyorsunuz. Tüm Otokar çalışanlarının, zamanı gelince bu
sahnede ödül alacağından eminim.”
TOFED’den Otokar’a özel teşekkür
Kara yolu yolcu taşımacılığının çatı örgütü TOFED (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu), bu yıl 47. kez düzenlediği ve Otokar’ın sponsorları arasında bulunduğu
geleneksel iftar yemeğinde sektör temsilcileriyle buluştu. TOFED Genel Başkanı
Birol Özcan ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğinde Florya Kaşıbeyaz
Restaurant’da gerçekleştirilen yemekte, kara yolu taşımacılığının gelişimi ve
önündeki sorunlar gündeme taşındı. Otokar, gecede toplumsal cinsiyet eşitliğiyle
ilgili hayata geçirdiği çalışmalar ve sektörde kadın istihdamının artırılması başta
olmak üzere örnek projeleri desteklemesi nedeniyle özel bir plaketle ödüllendirildi. Ödülü TOFED Başkanı Birol Özcan, İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü
Murat Tokatlı ve Otokar Kurumsal İletişim Müdürü Beril Gönüllü’ye takdim etti.
15
Sağlık
Sonbahar GELDİ ÇATTI!
Aynı anda hem sıcağa hem
soğuğa maruz kaldığınız
şu günlerde, bedeninizde
meydana gelecek
değişikliklere karşı önlem
almanız şart.
16
az sıcağını geride bırakıp sonbahar serinliğini yaşadığımız günlerdeyiz. Bu süreçte bedenimiz ve metabolizmamız da mevsime uyum sağlamak için değişiklikler
yapmaya başlar. Bu değişim ruh halimizi bile etkileyebilir.
Sıradaki mevsimin sizi zapt etmesine izin vermeden bu geçişi
hafif şekilde atlatmanız mümkün. Özellikle bağışıklık sisteminize zarar vermek için tetikte bekleyen salgın hastalıklara karşı
doğru beslenmeye ve egzersiz yapmaya yönelirseniz bu riskli
süreç rüzgar gibi geçer. Bu zamanlar için kulağa basit gelen ama
işinize yarayacak bazı tavsiyelerimiz var.
Y
Bağışıklık sistemine dikkat!
Mevsim dönümlerinden herkes aynı şekilde etkilenmez. Mikroplara
ve bakterilere karşı güçlü bir savunma sisteminiz varsa birkaç basit
önlemle bugünlerin üstesinden gelebilirsiniz. Kalp, hipertansiyon,
şeker gibi kronik hastalıklara sahipseniz, bağışıklık sisteminiz çok
kuvvetli olmayabilir ve basit bir soğuk algınlığı bile sizi sıradan
insanlara göre çok daha fazla etkileyebilir. İyileşmeniz normalden
daha uzun sürer.
Özellikle mevsim dönümlerinde bağışıklık sisteminizi korumak için odaklanmanız
gereken vitamin ve mineral ihtiyacınızı, meyve sebzelerin yanı sıra kırmızı/beyaz etten
oluşan düzenli öğünler aracılığıyla karşılayabilirsiniz.
Öneri: Endişelenmeyin; bu, yılda dört kez
içinden geçtiğiniz bir adaptasyon süreci.
Yaz mevsimine nasıl alıştıysanız sonbahara da uyum sağlayacaksınız. Bu süreçte
direncinizin yüksek olması için doktor
kontrolünde çeşitli vitaminlerden destek
alabilirsiniz. Ayrıca grip ve/veya zatürre
aşısı da yaptırabilirsiniz.
Bugün hava nasıl?
Önce güneş açıyor, ardından yağmur yağıyor; sonra hava yeniden günlük güneşlik
oluyor. Derken bir rüzgar daha çıkıyor.
Sabah üşüyerek çıktığınız eve akşam
terlemiş olarak geri dönüyorsunuz ya da
tam tersi. Artık ne giyeceğinizi şaşırmış
durumdasınız.
Öneri: Bugünlerde sabahtan akşama dek
havanın nasıl olacağını önceden kestirmek
pek mümkün olmayacağından, çok terletmeyen kıyafetler giymeye çalışın. Yanınızda yedek tişört/bluz, aniden çıkabilecek
esintiye karşı size çok yük olmayacak ince
bir hırka bulundurabilirsiniz.
Dengeler değişiyor
Depresyona meyilliyseniz, vücudunuz
mevsim geçişini ani bir değişiklik olarak
algılar. Vücudunuzun adaptasyon süreci
sizi yorabilir; kendinizi bu zaman aralığında
ruhsal olarak zayıf hissedebilirsiniz. Bunun
nedeni, mevsime alışmaya çalışırken serotonin hormonunda meydana gelen dengesizliklerdir. Mutluluk ve zindelik konusunda
dengeyi sağlayan serotonin hormonunun
eksikliğinde depresyon baş gösterir. En
çok mevsim dönümlerinde ortaya çıkan bu
sorun, geceleri uyku düzeninizi bozabileceği
gibi gün içinde depresif, halsiz ve bunalmış
hissetmenize sebep olabilir.
Bol bol su için
Bu tür geçiş dönemlerinde vücudunuz
sürekli değişen hava sıcaklıklarına karşı
farklı tepkiler verir. Yeni mevsimi karşılarken vücudunuzda farkına varamayacağınız
birtakım değişiklikler meydana gelir. Vücut
ısısını dengede tutmak için yükselen sıcaklığa deriniz terleyerek yanıt verir. Daha fazla
su kaybetmemek için böbrekleriniz devreye
girer ve idrar üretimini yavaşlatır. Diğer
taraftan akciğerleriniz de buharlaştırdığı
suyu nefes yoluyla dışarıya atar. Dolayısıyla
vücudunuzdaki su oranının yetersiz kalması
işten bile değildir. Hava birden soğuduğundaysa vücudunuz ısıyı doğru şekilde
ayarlayıp dengede tutabilmek için vitamin
ve mineral içeren gıdalara ihtiyaç duyar.
Öneri: Eğer su içmeyi sevmiyorsanız ya da
gün içinde su içmek aklınıza gelmiyorsa
değişken hava sıcaklıklarında olabildiğince
su tüketmeye özen göstermeli, terlemeyle
su kaybeden vücudunuza dışarıdan destek
vermelisiniz. Havalar serinlediğinde vücut
ısı dengenizin uygun biçimde seyredebilmesi için ihtiyacınız olan gıdalara daha çok
yönelmelisiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminizi korumak için
odaklanmanız gereken vitamin ve mineral
ihtiyacınızı meyve sebzelerin yanı sıra
kırmızı/beyaz etten oluşan düzenli öğünler
aracılığıyla karşılayabilirsiniz.
Öneri: Ana ve ara öğünlerinize serotonin içeren balık çeşitlerini (ton, sardalya, somon),
yeşil yapraklı sebzeleri (brokoli, karnabahar,
ıspanak), meyveleri (muz, kivi, ananas, kavun) ve kuruyemişleri (kabak çekirdeği, badem, ceviz) dahil ederseniz özellikle mevsim
dönüşlerinde düşüşe geçebilecek serotonin
hormonunu desteklemiş olursunuz. Bunların
yanı sıra spor yapmak da kan dolaşımınızı,
kalp ritminizi ve nefes alışverişinizi düzenleyen, sizi stresten uzaklaştıran bir dinginlik
aracıdır: Kendinize günde yarım saat ayırıp
egzersiz yaparsanız strese ve uyku sorunlarına veda edebilirsiniz.
17
Teknoloji Turu
Karada hız
havada hız
Teknoloji ilerledikçe; bilim
insanları ulaşımda ‘Bir noktadan
diğerine daha ne kadar çabuk
varırız?’ sorusunu yanıtlamak
konusunda ‘hız’ kazandılar. İşte
öne çıkan son çalışmalar…
Çevreci ve süpersonik jet:
Flash Falcon
New York-Londra arası 8 saatlik uçak seyahati süresini 2,5 saate
indirecek hem de bunu çevreye zarar vermeden yapabilecek bir hava
aracı hayal edin… İşte Flash Falcon! Bilgisayar oyunundan fırlamış
bir uzay aracını andıran bu uçak, İspanyol tasarımcı ve mucit Oscar
Vinals’in sınır tanımayan hayal gücünün ürünü. Son zamanlarda
yabancı medyada büyük ilgi uyandıran Flash Falcon, 2003 yılında
emekliye ayrılan süpersonik Concorde’un bıraktığı boşluğu dolduracağa benziyor. Vinals’in saatte 3.680 kilometre hıza ulaşacağını
öngördüğü balinaya benzeyen hava aracı, 39 metre uzunluğunda
ve Concorde’un kanat genişliğinin iki misline sahip. 250 kişi taşıma
kapasitesiyle ses hızının üç katına ulaşabilecek dev hava aracı, helikopter gibi dikey olarak kalkış iniş yapacak. Uçağın daha da şaşırtıcı
özelliği ise nükleer enerjiyle çalışması, bir füzyon reaktörünün uçağın
6 adet elektrik motoruna güç pompalaması. Ucuz ve temiz enerji vadeden nükleer füzyon reaktörleri, 1950’lerden beri üzerinde çalışılsa
da henüz hava araçlarında kullanılacak kadar geliştirilemedi. Flash
Falcon, günümüz teknolojileriyle uçmak için çok iddialı sayılabilir
ancak havacılık tarihinin imkansız denilen ve zaman içinde gerçeğe
dönüştürülen hayallerle dolu olduğu unutulmamalı!
Dünyanın ilk hiper hızlı tren sistemi: Hyperloop One
PayPal, SpaceX ve Tesla Motors gibi ezber bozan başarılı yatırımlarıyla dikkat çeken mucit Elon Musk’ın iddialı projelerinden
biri, fütüristik taşıma teknolojisi Hyperloop. Otokar Hattı’nın
51. sayısında “Jet Hızında Trenler” başlıklı haberimizde yer
verdiğimiz Hyperloop teknolojisini hayata geçirmek üzere harekete geçen Hyperloop One firması, geçtiğimiz Mayıs ayında
Nevada çölünde gerçekleştirilen testte bir prototipin 2 saniyede
100 kilometre hıza ulaşabileceğini ispat etti.
18
Hyperloop, kapsüller içerisindeki yolcuların ve kargoların
düşük basınçlı tüplerde saatte 1.200 kilometreye ulaşabilen
hızlarda seyahat etmesine olanak veriyor. Manyetik kaldırma
teknolojisi kapsüllerin havada süzülmesini sağlayarak sürtünmeyi azaltıyor ve şehirler arası yolculuğun çok hızlı bir şekilde
gerçekleşmesine imkan tanıyor. Elektrikle çalıştırılacak sistemin tamamen otonom olması bekleniyor. Hyperloop teknolojisi, üzerinde çalışan bilim insanlarının inandığı gibi başarıyla günlük hayatımıza dahil
olursa; uçakla 8 saat 20 dakika süren San Francisco-Washington arası 3 saat, Berlin-Münih arası 1 saat 15 dakika yerine 29 dakika olacak.
Tarihe Yolculuk
Off-road’la dİreksİyon başında mücadele
Doğayla mücadele etmeyi
sevenlerin sporu off-road’a dair...
ff-road, engebeli ve zorlu arazilerde
yapılan bir otomobil sporudur. Bu
spor için kumlu, çakıllı, karlı, çamurlu, su birikintili ve işlem görmemiş doğal yollar
tercih edilir. Doğaya zarar vermeden, doğayla
mücadele etme hedefiyle çıkılan yolda off-road
için geliştirilmiş veya modifiye edilmiş özel
araçlar kullanılır. Sıradan araçların giremediği
alanlarda gerçekleştirilen off-road sporu, doğa
ve motor sporları arasında yer alır.
O
Off-road’un doğuşu
Off-road araçları, orduların savaş esnasında veya koruma amaçlı zorlu yollarda
ilerleyebilen güçlü araç ihtiyacından doğar.
İlk off-road araçlarından biri, 1906-1916
yılları arasında Rus Çarı II. Nicholas için
çalışan Fransız mühendis Adolphe Kegresse
tarafından üretilir. Kegresse, hem engebeli
hem de yumuşak zeminlerde aracın rahatlıkla ilerleyebilmesini sağlayan metal kemer
sistemiyle tarihteki ilk yarı paletli (half-track)
askeri araç tipinin mucidi olur. 1917’deki
Ekim Devrimi’yle Rus Çarı devrildikten sonra
Fransa’ya geri dönen Kegresse, 1921-1937
yılları arasında bir otomobil fabrikasında
off-road ve ordu araçları için aynı sistemi
kullanarak firmanın Kuzey Afrika ve Orta
Asya seyahatleri için araç üretmesini sağlar.
Ardından 1937-1939 yılları arasında bilim
insanı Thomas Poulter’in yönetiminde
Antarctic Snow Cruiser adlı araç geliştirilir.
Antarktika’ya gidebilen ancak zorlu koşulların altında başarısız olarak orada terk edilen
araç, buzların altına karışır.
İlk resmi off-road yarışı
Off-road sporunun 1964’te ABD’de yapılan
bir yarışla ortaya çıktığı düşünülüyor. Kaliforniya’da çölde düzenlenen bu yarış, belki
de Amerika’daki ilk off-road organizasyonudur. Yarışın galibi, şimdiye kadarki off-road
yarışmalarında en çok zafer kazanan Rod
Hall olur. Bu organizasyondan üç yıl sonra,
“Baja 1.000” adlı meşhur off-road yarışı ilk
kez resmi olarak gerçekleştirilir.
Araçların gelişimi
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, hafif
off-road araçları ve ağır kamyonetler
piyasada ulaşılabilir hale gelerek popüler
olur. Bu durum off-road’un hobi olarak
gelişmesini sağlar. Ordu hedefleri dışında
off-road tipinin sivil türevlerinin üretimine
başlanır. Küçük, kompakt, dört tekerlekli
ve en çok da dış etmenlerden koruyan kapalı biçimleri bakımından çeşitli markaların
ürettiği araçların hepsi birbirine benzer.
1960’lardan sonra ise daha konforlu araçlar üretilir: Bu araçlar başlangıçta kırsal
bölgelerde yaşayanlar için, engebeli arazileri aşabilme ve yük taşıma kapasiteleri
bakımından yaygınlaşır. 1990’lara geldiğimizde üreticiler lüks özellikler ekledikleri
araçları günlük kullanıma uydururlar.
Günümüzde 4x4’leri sadece bu hobi/spor
için kullananlar ise çeşitli modifikasyonlarla araçlarını araziye ve maceraya en uygun
hale getirmeye devam ediyorlar.
19
Bizim Oralar
Şİrİn bİr kasaba:
Altınoluk
Yazın sıcağında bile serinliğini koruyan
Altınoluk, kısa soluklu tatiller için ideal…
em doğal güzellikleri hem de
tarihe ettiği tanıklıkla dikkat çeken
Altınoluk, Ege’nin incilerinden biri.
Bağlı olduğu Balıkesir, Marmara Bölgesi’nde
konumlansa da Edremit’in şirin kasabası
Altınoluk, Ege’nin payına düşüyor. Yaz mevsimlerinde bile çok sıcak olmayan bu küçük
belde, çoğu insanın tatil konusunda tercih
sebebi oluyor. Denize girmek istiyorsanız,
mavinin birkaç tonunu içeren renk skalasıyla
tertemiz Altınoluk plajları sizi bekliyor. Akşam
olurken de sanki güneş en güzel buradan
batıyor: Kayıkların dizildiği kıyılar, sizi büyük
bir şehirde asla bulamayacağınız bir huzura
kavuşturuyor.
H
20
Antandros Antik Kenti
Kaz Dağları’nın eteğindeki antik şehir Antandros, binlerce yıldır tarihe tanıklık ediyor.
Antandros’a arkadaşlık edense, 800 yaşında
olduğu söylenen bir zeytin ağacı. Antik kentte
yapılan kazılarda ortaya çıkan, tarihe ışık tutan lahit mezarlar Balıkesir Müzesi’nde sergileniyor. Altınoluk’un merkezine dört kilometre
uzaklıkta yer alan Antrandros’taki kalıntılar,
hem kültüre hem de dönemin sanatına dair
fikir veriyor. Burada bulunan Eski Yunan
harflerinin işlendiği taşlara, mozaik işlemelere, Roma dönemine ait duvarlardaki fresklere
ve bugüne kalan mimari altyapıya bakarak
binlerce yıl öncesini tasavvur edebilirsiniz.
Kaz Dağları
Altınoluk’ta olduğunuza göre size güzel bir
haberimiz var: İda Dağı olarak da bilinen,
21 bin 300 hektarlık alana sahip Kaz
Dağları’nın en önemli merkezi Altınoluk’ta
bulunuyor. Zeus’un tahtı olarak bilinen
Sarıkız Tepesi de 1.574 metre yüksekliğiyle
Kaz Dağları’nın Altınoluk’a denk düşen kısmında konumlanıyor. Oksijen deposu olarak
tanımlanabilecek Kaz Dağları, dünyanın en
zengin oksijen kaynakları arasında yer alıyor.
Denizden yükselen iyotlu hava, baca görevi
gören kanyonlar sayesinde Kaz Dağları’nın
üzerine ilerliyor. Bu görevi üstlenenlerden en
önemli olanı ise Şahinderesi Kanyonu.
Şahinderesi Kanyonu
Oralara kadar gittiyseniz, Şahinderesi Kan-
yonu’nu görmeden olmaz. Eğer tura rehber
eşliğinde çıkarsanız doğa turunuzu kanyona
dair coğrafi ve tarihi bilgiler eşliğinde, güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Çünkü
kanyon oldukça dik ve engebeli. Yaklaşık 27
kilometre olan kanyon, 600 metrelik yüksekliğiyle Kaz Dağı’nın batı yamacına denk
düşüyor. Şahinderesi Kanyonu’na çıktığınızda
bir ressamın kusursuz tablosu kadar güzel
Altınoluk’a tepeden bakma fırsatını yakalayabilirsiniz. 800 kadar bitki çeşidinin yer
aldığı bölgedeki bu doğal güzelliğin içinde
gözlerinize inanamayacaksınız.
Şelaleler
Artık yeşile doymanın vakti... Altınoluk’a renk
ve dinginlik katan Sütüven ve Hasanboğuldu
şelalelerine mutlaka uğramanızı öneriyoruz.
Kızılkeçili Çayı üzerindeki Sütüven Şelalesi,
sekiz metre yükseklikten aşağı doğru dökülüyor. Bölgedeki patika yolu takip ederek bir
kilometre sonra ulaşabileceğiniz Hasanboğuldu Şelalesi ise içindeki çeşit çeşit balıklarla
ve akıntıyla oluşturduğu küçük gölcüğüyle
başka bir dinlenme durağı.
www.otokar.com.tr
/OtokarTicariAraclar
YETKİLİ BAYİLERİMİZ
OTOBÜS BAYİLERİ
ANKARA
ANTALYA
BALIKESİR
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ERZURUM
HATAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
KOCAELİ
KOCAELİ
MALATYA
TRABZON
ZONGULDAK
/OtokarAS
/OtokarTr
Kamyon BAYİLERİ
UĞUREL OTOMOTİV
MİTAT YILDIRIM OTOMOTİV
METİN ÖZDİL OTOMOTİV
AHMET ÖZFİDAN OTOMOTİV
UNAT OTOMOTİV
ERSÖNMEZ OTOMOTİV
BURÇ OTOMOTİV
ATALAY OTOMOTİV
AYDIN OTOMOTİV
ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV
GÜNEŞ OTOMOTİV
ÖRNEK OTOMOTİV
YAŞAROĞLU OTOMOTİV
ENKE OTOMOTİV
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
DEMİRŞAH OTOMOTİV
ERSÖNMEZ OTOMOTİV
ÖZERLER OTOMOTİV
0312
0242
0266
0258
0412
0442
0326
0212
0216
0216
0216
0212
0232
0262
0262
0422
0462
0372
309
331
246
261
255
242
241
428
305
366
419
426
360
371
644
323
328
319
82
23
07
80
08
41
51
07
61
85
65
66
15
14
50
46
25
12
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
BURSA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
HATAY
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
KOCAELİ
KOCAELİ
MALATYA
NEVŞEHİR
SAKARYA
SAMSUN
TRABZON
01
13
51
80
33
41
10
07
12
66
40
22
55
44
44
81
61
00
TREYLER BAYİLERİ
MERT BAŞER OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
UĞUREL OTOMOTİV
MİTAT YILDIRIM OTOMOTİV
GÜR OTOMOTİV
AHMET ÖZFİDAN OTOMOTİV
UNAT OTOMOTİV
BURÇ OTOMOTİV
ATALAY OTOMOTİV
AYDIN OTOMOTİV
ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV
GÜNEŞ OTOMOTİV
ÖRNEK OTOMOTİV
YAŞAROĞLU OTOMOTİV
ENKE OTOMOTİV
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
DEMİRŞAH OTOMOTİV
ÇELİKLER OTOMOTİV
PALAZLAR OTOMOTİV
FIRAT SİNAN TAŞKIRAN OTOMOTİV
ERSÖNMEZ OTOMOTİV
0312 483 80
0 312 397 42
0312 309 82
0242 331 23
0224 367 87
0258 261 80
0412 255 08
0326 241 51
0212 428 07
0216 305 61
0216 366 85
0216 419 65
0212 426 66
0232 360 15
0262 371 14
0 262 644 50
0422 323 46
0384 213 30
0263 291 09
0362 266 40
00
42
01
13
88
80
33
10
07
12
66
40
22
55
44
44
81
24
09
85
ANKARA
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
HATAY
IĞDIR
İSTANBUL
İZMİR
KOCAELİ
SAMSUN
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
MEÇİKOĞULLARI OTOMOTİV
UĞUR KOÇAK TREYLER, MOTORLU ARAÇLAR
İMAM KAYALI OĞULLARI OTOMOTİV
GÜNAY MOTORLU ARAÇLAR
YAYCILI ULUSLARARASI NAKLİYAT
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER ALİ UÇAR VE KARDEŞLERİ OTOMOTİV
BÜYÜKKARCI OTO YEDEK PARÇA HAFİF OTOMOTİV
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
FELEK OTOMOTİV
0312 397
0242 443
0224 671
0342 235
0326 285
0476 227
0212 624
0232 887
0262 644
0362 266
42
15
83
66
66
79
39
11
50
73
42
11
08
00
00
65
39
70
44
55
0312
0216
0216
0212
67
04
13
26
09
44
95
33
YETKİLİ YEDEK PARÇA SATIŞ BAYİLERİ
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
0462 328 25 61
ARMA GRUP
DEMİRCİOĞLU OTOMOTİV
KAYALAR OTO
MAYE OTOMOTİV
395
634
471
494
YETKİLİ SERVİSLERİMİZ
OTOBÜS SERVİSLERİ
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BOLU
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
İÇEL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
0416
0272
0472
0382
0312
0312
0242
0242
0256
0266
0266
0378
0488
0374
0224
0224
0286
0286
0258
0412
0380
0284
0424
0446
0442
0222
0342
0342
0454
0438
0326
0476
0324
0212
0216
0216
0216
0212
0212
OTO SERVET
BACAKOĞLU OTOMOTİV
EKİN OTO
ÖRNEK OTO
ÇAĞDAŞ OTO
UĞUREL OTOMOTİV
MİTAT YILDIRIM OTOMOTİV
ÖZTÜRK OTO
ÖZ ŞİMŞEKLER OTOMOTİV
GİRGİNLER SERVİS
ÖZDEN OTOMOTİV
TURAN OTO
ÖZGÜN KARDEŞLER OTOMOTİV
OKAN TUR
BAKİ SERVİS İŞLETMECİLİĞİ
GÜVEN OTO
ESEN OTO
OTO BAŞARI SERVİS
ÖZTAMGÜÇ OTOMOTİV
UNAT OTOMOTİV
YILDIZ DİZEL
OTO ARDA
OTO EROL
AHİ GRUP OTO
ER-GÜLERYÜZ
ADEM OTO
BİLMAK OTOMOTİV
GOLDEN MOTOR
YAMAN OTO
CİĞER KARDEŞLER OTOMOTİV
SAĞLAM MOT. ARAÇ. PAZ. TAŞ.
KOCA KARDEŞLER
ÖZARSLAN OTO SERVİS
ATALAY OTOMOTİV
AYDIN OTOMOTİV
DEMKAR OTOMOTİV
ERMAN FİAT OTOMOTİV
KILIÇ OTO
OTOKAR - MERKEZ SERVİS
223
223
215
215
354
562
221
746
231
246
721
228
214
212
443
714
316
217
251
255
537
714
224
214
249
228
235
235
215
211
285
210
234
428
488
632
540
595
671
21
10
70
84
09
05
16
48
04
28
49
17
72
84
73
90
55
73
48
08
54
28
21
75
07
05
45
00
07
99
62
13
17
07
10
89
22
22
93
32
98
51
52
34
62
06
47
00
18
72
59
97
82
88
25
85
90
87
33
27
15
34
88
85
07
25
18
13
99
18
78
74
07
50
32
44
23
33
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
K.MARAŞ
KARAMAN
KAYSERİ
KIBRIS
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
UŞAK
ŞANLIURFA
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
ÖZÇATALKAYA OTOMOTİV
SOMAYLAR OTOMOTİV
ANKARALI SERDAR OTOMOTİV
HÜSEYİN ÜNAL OTOMOTİV
GÜVEN FİAT
ÖZKARDEŞLER OTO
ÜMİT OTO
MİNSAN ENGINEERING
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
KARADENİZ OTO
ÖZİKİZLER OTOMOTİV
SULTANIM OTOMOTİV
GÜVEN OTO
MEHMET DEMİR VE İSMAİL EMRE MÜEZZİNOĞLU ADİ ORTAKLIĞI
GAP OTO
ÜN - ÇAM OTO
ENES OTOMOTİV
ÜLKÜ OTOMOTİV
ÖNDER OTO
UFUK GÜNGÖR OTOMOTİV
ORMETAY OTOMOTİV
ERMAN MEKANIK
PALAZLAR OTOMOTİV
PEKŞENLER OTOMOTİV
ERBİLGİN TİCARET
BURAKCAN OTO
HAYAT OTO
YÜREK OTOMOTİV
FINDIKLAR MOTORLU ARAÇLAR
KILIÇ OTO MOTORLU ARAÇLAR
ARMUTÇUOĞLU OTOMOTİV
YILDIRAY OTO
ALUÇ TİCARET
URARTU MOTORLU ARAÇLAR
AKCAN OTO
TÜRKOĞLU TİCARET
KAMYON SERVİSLERİ
AFYON
AKSARAY
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BOLU
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
HATAY
IĞDIR
İÇEL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BACAKOĞLU OTOMOTİV
ÖRNEK OTO
ÇAĞDAŞ OTO
UĞUREL OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
MİTAT YILDIRIM OTOMOTİV
ÖZTÜRK OTO
ÖZ ŞİMŞEKLER OTOMOTİV
GİRGİNLER SERVİS
ÖZDEN OTOMOTİV
TURAN OTO
ÖZGÜN KARDEŞLER OTOMOTİV
OKAN TUR
BAKİ SERVİS İŞLETMECİLİĞİ
GÜVEN OTO
ESEN OTO
OTO BAŞARI SERVİS
ÖZTAMGÜÇ OTOMOTİV
UNAT OTOMOTİV
YILDIZ DİZEL
OTO ARDA
OTO EROL
AHİ GRUP OTO
ER-GÜLERYÜZ
ADEM OTO
BİLMAK OTOMOTİV
GOLDEN MOTOR
SAĞLAM MOT. ARAÇ. PAZ. TAŞ.
KOCA KARDEŞLER
ÖZARSLAN OTO SERVİS
ATALAY OTOMOTİV
AYDIN OTOMOTİV
DEMKAR OTOMOTİV
ERMAN FİAT OTOMOTİV
0212
0212
0232
0232
0344
0338
0352
0392
0262
0262
0262
0262
0332
0274
0422
0236
0236
0252
0384
0388
0452
0464
0264
0264
0362
0484
0346
0486
0282
0282
0462
0276
0414
0432
0354
0372
654
672
479
479
236
213
331
225
644
644
335
335
233
226
238
412
233
225
212
213
233
226
275
275
238
223
226
221
673
261
325
231
357
223
217
316
78
28
27
59
10
14
17
75
50
82
02
50
20
17
30
30
07
36
09
84
70
02
30
25
17
41
20
10
28
32
94
74
60
47
65
34
25
97
72
52
82
75
00
50
14
12
62
55
53
17
37
59
94
10
95
94
97
01
55
23
07
41
92
01
68
75
07
14
02
36
66
14
TREYLER SERVİSLERİ
0272
0382
0312
0312
0312
0242
0242
0256
0266
0266
0378
0488
0374
0224
0224
0286
0286
0258
0412
0380
0284
0424
0446
0442
0222
0342
0342
0326
0476
0324
0212
0216
0216
0216
223
215
354
562
397
221
746
231
246
721
228
214
212
443
714
316
217
251
255
537
714
224
214
249
228
235
235
285
210
234
428
488
632
540
10
84
09
05
42
16
48
04
28
49
17
72
84
73
90
55
73
48
08
54
28
21
75
07
05
45
00
62
13
17
07
10
89
22
98
52
34
62
42
06
47
00
18
72
59
97
82
88
25
85
90
87
33
27
15
34
88
85
07
25
18
18
78
74
07
50
32
44
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
K.MARAŞ
KAYSERİ
KIBRIS
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
MALATYA
MANİSA
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TRABZON
UŞAK
ŞANLIURFA
KILIÇ OTO
OTOKAR - MERKEZ SERVİS
ÖZÇATALKAYA OTOMOTİV
SOMAYLAR OTOMOTİV
ANKARALI SERDAR OTOMOTİV
HÜSEYİN ÜNAL OTOMOTİV
GÜVEN FİAT
ÜMİT OTO
MİNSAN ENGINEERING
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
KARADENİZ OTO
ÖZİKİZLER OTOMOTİV
SULTANIM OTOMOTİV
GÜVEN OTO
GAP OTO
ENES OTOMOTİV
ÜLKÜ OTOMOTİV
ÖNDER OTO
UFUK GÜNGÖR OTOMOTİV
ORMETAY OTOMOTİV
ERMAN MEKANIK
PALAZLAR OTOMOTİV
PEKŞENLER OTOMOTİV
ERBİLGİN TİCARET
BURAKCAN OTO
HAYAT OTO
YÜREK OTOMOTİV
FINDIKLAR MOTORLU ARAÇLAR
KILIÇ OTO MOTORLU ARAÇLAR
ARMUTÇUOĞLU OTOMOTİV
YILDIRAY OTO
ALUÇ TİCARET
0212
0212
0212
0212
0232
0232
0344
0352
0392
0262
0262
0262
0262
0332
0422
0236
0252
0384
0388
0452
0464
0264
0264
0362
0484
0346
0486
0282
0282
0462
0276
0414
595
671
654
672
479
479
236
331
225
644
644
335
335
233
238
233
225
212
213
233
226
275
275
238
223
226
221
673
261
325
231
357
22
93
78
28
27
59
10
17
75
50
82
02
50
20
30
07
36
09
84
70
02
30
25
17
41
20
10
28
32
94
74
60
23
33
25
97
72
52
82
00
50
44
12
62
55
53
37
94
10
95
94
97
01
55
23
07
41
92
01
68
75
07
14
02
ANKARA
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
0312 397 42 42
ANKARA
OR-AY OTO
0312 354 22 05
ANTALYA
TAŞAR OTOMOTİV
0242 221 00 61
ARTVİN
GEDİK YEDEK PAR.
0466 351 30 60
BURSA
AYDEMİR OTO FREN
0224 441 13 28
ÇORUM
ÇAĞSAN TREYLER SERVİS
0364 235 00 78
DENİZLİ
AKSERT OTOMOTİV
0258 251 80 90
DENİZLİ
UZMANLAR OTOMOTİV
0258 421 60 88 DİYARBAKIR
UNAT OTOMOTİV
0412 255 08 33
DÜZCE
YILDIZ DİZEL
0380 537 54 27
ERZURUM
ER YILDIRIM OTOMOTİV
0442 242 77 72
GAZİANTEP
GOLDEN MOTOR
0342 235 00 18
HATAY
SAĞLAM MOT. ARAÇ. PAZ. TAŞ.
0326 285 62 18
İÇEL
İMAM KAYALI OĞULLARI OTOM.
0324 651 03 03
İÇEL
UZKAR UZMAN KARD.OTOM
0324 234 07 15
İSTANBUL
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
0212 550 70 70
İSTANBUL
ARTIFE SERVISONE
0212 867 67 67
İZMİR
CÖMERTLER OTOMOTİV
0232 478 27 64
KAYSERİ
ÜMİT OTO
0352 331 17 00
KIRIKKALE
ARSLAN DİZEL SERVİS
0318 357 30 35
KIRIKKALE
MCB SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
0318 297 42 43
KOCAELİ
ENDER OTOMOTİV
0262 335 07 50
KOCAELİ
GAZİANTEPLİ KARDEŞLER OTOMOTİV
0262 644 50 44
KOCAELİ
YILMAZ KARDEŞLER OTO
0262 642 09 29
SAKARYA
OTOKAR - MERKEZ SERVİS
0264 229 22 44
SAKARYA
ERTÜRK OTOMOTİV
0264 353 54 15
SAMSUN
ERBİLGİN TİCARET
0362 238 17 07

Benzer belgeler