KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI

Transkript

KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI
Hastanın Adı, Soyadı:
Tarih:
Hastanın Yaşı ve Cinsiyeti:
Değerlendirici:
KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA
SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (CAPS)
A. Travmatik Olay:
B. Yeniden yaşama belirtileri
ŞİMDİKİ
Sıklık
Şiddet
HAYATBOYU
S+Ş
Sıklık
S+Ş
Sıklık
S+Ş
Sıklık
Şiddet
S+Ş
1. Elde olmayan sıkıntı verici anılar
2. Sıkıntı verici rüyalar
3. Olay tekrarlanıyormuş gibi davranma veya hissetme
4. Olayı anımsatan şeylerle karşılaşıldığında psikolojik zorlanma
5. Olayı anımsatan şeylerle karşılaşıldığında fizyolojik tepkisellik
B alttoplamı
B kriteri belirtilerinin sayısı (istenen 1)
C. Kaçınma ve küntleşme belirtileri
ŞİMDİKİ
Sıklık
Şiddet
HAYATBOYU
Şiddet
S+Ş
6. Düşünce, duygu veya konuşmalardan kaçınma
7. Etkinlikler, yerler veya insanlardan kaçınma
8. Travmanın önemli bölümlerini hatırlayamama
9. Etkinliklere ilgi veya katılımda azalma
10. Kopukluk veya yabancılaşma
11. Kısıtlı duygulanım
12. Bir geleceği kalmadığı duygusu
C alttoplamı
C kriteri belirtilerinin sayısı (istenen 3)
D. Artmış uyarılmışlık belirtileri
ŞİMDİKİ
Sıklık
Şiddet
HAYATBOYU
Şiddet
S+Ş
13. Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük
14. İrritabilite veya öfke patlamaları
15. Yoğunlaşmada güçlük
16. Artmış tetikte olma hali
17. Abartılı irkilme yanıtı
D alttoplamı
D kriteri belirtilerinin sayısı (istenen 2)
E. Bozukluğun süresi
19. Bozukluğun süresi en az bir ay
ŞİMDİKİ
HAYIR
EVET
F. Önemli derecede sıkıntı veya işlevsellikte bozulma
20. Öznel sıkıntı
21. Sosyal işlevsellikte bozulma
22. Mesleki işlevsellikte bozulma
EN AZ BİRİSİ ≥ 2 ?
HAYIR
TSSB TANISI
TSSB MEVCUT – TÜM KRİTERLER KARŞILANIYOR MU?
18. Geç başlangıçlı (≥6 ay sonra)
19. Akut (<3 ay) veya kronik (≥3 ay)
ŞİMDİKİ
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
akut
kronik
HAYATBOYU
HAYIR
EVET
HAYATBOYU
EVET
KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (CAPS)
HAYIR
EVET
HAYATBOYU
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
akut
kronik
Sayfa 1 / 2
Hastanın Adı, Soyadı:
Hastanın Yaşı ve Cinsiyeti:
Tarih:
Değerlendirici:
23. Genel geçerlilik
24. Genel şiddet
25. Genel düzelme
ŞİMDİKİ
D. İlişkili özellikler
HAYATBOYU
ŞİMDİKİ
Sıklık
Şiddet
HAYATBOYU
S+Ş
Sıklık
Şiddet
S+Ş
26. Yapılan veya yapılmayan şeyler hakkında suçluluk
27. Hayatta kalmaktan / kurtulmaktan suçluluk duyma
28. Çevrenin farkında olma durumunda azalma
29. Derealizasyon
30. Depersonalizasyon
KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (CAPS)
Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler

ARMONİ YAT CLUB

ARMONİ YAT CLUB Dünya üzerinde bireylerin yat sahibi olmaları gün geçtikçe mali açıdan zorlaşıyor.Yat sahibi olmak pahalı olduğu kadar getirdiği ek külfetlerle sahiplerinin bütçelerini zorluyor.  Kaptan ücreti  ...

Detaylı

ams değerlendirme formu - AMS

ams değerlendirme formu - AMS bacaklarda ağrı ve yaygın sırt ağrısı) 3. Aşırı terleme (beklenmedik/ani terleme atakları, zorlanmadan bağımsız olarak sıcak basması) 4.Uyku problemleri(uykuya dalmada zorluk, derin uyumada zorluk,...

Detaylı