2015 Yılı Bütçesi Ödenek Dağ - stg.yildiz.edu.tr

Yorumlar

Transkript

2015 Yılı Bütçesi Ödenek Dağ - stg.yildiz.edu.tr
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-841.01.01-1501130109
Konu :2015 Yılı Bütçesi Ödenek Dağ
13.01.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM YERLERİNE
2015 – 2017 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberine istinaden kurumsal esaslı bütçeleme (Fonksiyonel,
finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde değişiklik yapılmaksızın; ödeneklerin tek bir
“00.01 – Üst yönetim, akademik ve idari birimler” kurumsal kodu altında toplu olarak tertiplendiği
bütçeleme.) anlayışıyla hazırlanan Üniversitemizin 2015 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı 22.12.2014 tarih
ve 6583 sayılı “2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile kabul edilmiş olup, 26.12.2014 tarih
ve 29217 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
31.12.2012 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının
Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve
Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde, Üniversitemiz 2015 Yılı Bütçesinin
toplulaştırılmış tertiplerinde yer alan ödeneklerin harcama birimleri itibariyle ekonomik sınıflandırmanın
dördüncü düzeyinde dağılımları hazırlanarak, Maliye Bakanlığının e-bütçe sistemine girişleri
yapılmış olup, 09.01.2015 tarihinde Bakanlığın e-bütçe sistemine girişleri yapılmıştır.
Birimler 2015-2017 Yılı Bütçelerine ve 2015 Yılı Ocak ayı Serbest Ödeneklerine www.stg.yildiz.edu.tr
adresinde Duyurular bölümünde yer alan “2015 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek
Tablosu”ndan ulaşabilirler.
- 2015 Yılı Bütçesinde Maliye Bakanlığınca, Yaz Okulu Gelirlerinden 09.4.1.08 ( Yaz Okulu Geliri ile
Yürütülecek Hizmetler ) fonksiyonunda bulunan (01.4) ve (02.4) Geçici personel ekonomik kodlarına
ödenek tahsis edilmemiştir. 2015 Yılı Bütçe Kanunu’nun 8.maddesine göre yıl içinde ödenek eklemesi
yapılamayacağından yaz okulu için geçici personel görevlendirilmesi yapılamayacaktır.
-2015 Yılı bütçesinde birimlerin (01.4) ve (02.4) Geçici Personel ekonomik kodlarından bütçe başlangıç
ödeneği kadar harcama yapabilecekleri, 2015 Yılı Bütçe Kanunu’nun 8.maddesinde belirtilmektedir.
Bu nedenle, harcama birimleri kendilerine tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği kadar geçici
personel ( ek ders) görevlendirmeleri yapabileceklerdir.
Harcama birimlerimizin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle ödenek dağılımlarını ve
Ocak ayı serbest bırakma tutarlarını gösterir cetvel yazımız ekinde sunulmuş olup, Ödenek
Gönderme Belgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.
Harcama yetkililerinin; ödenek kullanımında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1501130109&ErisimKodu=8c7f994c
1/3
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-841.01.01-1501130109
Konu :2015 Yılı Bütçesi Ödenek Dağ
13.01.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
Harcama yetkililerinin; ödenek kullanımında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu’nun, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ve Maliye Bakanlığı
tarafından 31.12.2012 tarihinde yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin
Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve
Esaslarda” belirtilen hükümlerine uymaları hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
R E K T Ö R
EK:YTÜ 2015 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Tablosu
DAĞITIM :
Bilgi
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
MAKİNE FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
ENFORMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI
REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM)
GENEL SEKRETERLİK
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1501130109&ErisimKodu=8c7f994c
2/3
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-841.01.01-1501130109
Konu :2015 Yılı Bütçesi Ödenek Dağ
13.01.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1501130109&ErisimKodu=8c7f994c
3/3

Benzer belgeler