Elmaslar sadece işine sadık kalan kömür kütleleridir.

Transkript

Elmaslar sadece işine sadık kalan kömür kütleleridir.
“Elmaslar sadece işine sadık kalan
kömür kütleleridir.”
B.C. FORBES
Son yıllarda Türkiye pırlantalı mücevher
pazarı, diğer ülkelere kıyasla daha hızlı büyüme
kaydederek uluslararası arenada önemli bir yer
edinmeyi başardı. Sektörün yatırım, istihdam ve
ülke ekonomisine katkısı da önemli bir boyuta
ulaştı. Bu başarıların devamı ve her yönüyle
güvene dayalı olan sektörün geleceği için pırlanta
eğitimi büyük bir önem arz ediyor.
Doğanın gerçek bir mucizesi olan pırlanta,
oldukça uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından
alıcısına ulaşabiliyor. Sektör mensuplarının
pırlantaya hak ettiği değeri verebilmeleri, ancak
bu mucizevi taşı iyi tanımalarıyla mümkün
olabilir. Hiç şüphesiz ki, pırlanta hakkında
akademik, teknik ve pratik bilgi sahibi olan sektör
mensuplarının artması sektöre olumlu katkı
sağlayacaktır.
Rekabette fark yaratmak için eğitim
şart düşüncesiyle hazırlanmış olan bu
kitapçıkla amaçlanan, pırlantaya yönelik ilgi
ve bilginin arttırılması ve pırlanta sektörü
mensuplarının profesyonel kariyerleri boyunca
başvurabilecekleri bir kaynağa sahip olmalarıdır.
DETAY PIRLANTA
INTERNATIONAL DIAMOND LABORATORY
3
İÇİNDEKİLER
Elmasın Tanımı __________________________________ 6
Elmasın Genel Özellikleri __________________________ 6 - 7
Elmas Şekilleri ___________________________________ 7
Elmas ve Pırlanta _________________________________ 8
Pırlantanın Anatomisi
____________________________ 8 - 9
Pırlantanın Değerlendirilmesi ve
4C Özellikleri ____________________________________ 10
Carat (Karat) ____________________________________ 10
Kumpas Karat İlişkisi __________________________ 11
Clarity (Berraklık) ________________________________ 11
Uluslararası Sembol ve Kısaltmalar _______________ 12 - 13
İzler ________________________________________ 14
Kusurlar _____________________________________ 18
Hasarlar _____________________________________ 22
Büyüme Yapısı _______________________________ 23
Şeffaflık Bozukluğu ___________________________ 24
Hayali ve Katmerli İzler _________________________ 25
Berraklık Tespiti ve Standartları __________________ 26
Berraklık İle İlgili Resimler _______________________ 29
Colour (Renk) ___________________________________ 32
Renk Standartları _____________________________ 33
Kılavuz Taşların Kullanımı ve Renk Tespiti ___________ 34
Floresan _____________________________________ 34 - 35
Renkli Pırlanta _______________________________ 36
Cut (Kesim) _____________________________________ 38
Kırılma İndisi _________________________________ 40
Lostra_______________________________________ 40
Ateş (Dispersiyon Özelliği) ______________________ 40
Proportions (Ölçü Oranları)______________________ 40 - 45
Pırlanta Taklitleri ve Sentetikleri_____________________ 46
Kubik Zirkon ve Mozaniti Pırlantadan Nasıl Ayırt Edebiliriz? ____ 46 - 47
Uluslararası Elek Numaraları ve Çaplar _____________________ 48
5
P I R L A N TA
Elmas Tanımı
Elmaslar, yerin altında yüksek ısı ve basınç altında oluşur ve yer
yüzeyine volkanik patlamalar sonucu gelirler. Elmas, saf karbondan
oluşmuş bir mineraldir. Elmastaki karbon atomları, birbirine sıkı sıkıya
bağlıdır. Elmas atomlarının arasındaki bağlantıyı kırmak için yüksek
miktarda enerji gerekir. Elması bir arada tutan bağlar, güçlü kovalent
bağlardır. Bu nedenle elmas, mineraller içerisinde en sert olanıdır ve
aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Elmaslar yerin 160 ila 480 km altında oluşur. Bunların çoğu
kimberlit adlı volkanik bir kayanın içinde bulunur ve volkanik faaliyetin
hâlâ yaygın olduğu bölgelerde çıkarılır. Diğer elmaslar orijinal
kimberlitlerinden ayrılarak başıboş vaziyette bulunur.
Dünyada yirmi ülkede elmas çıkarılır. Güney Afrika günümüzde elmas
üretiminde Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Botsvana ve
Rusya’nın ardından beşinci sıradadır.
Elmas, atomik ve moleküler yapısından dolayı, kristal halde bulunur.
Elmasın doğada bulunduğu kristal şekilleri:
6 köşeli oktahedron
8 köşeli küp hexahedron
12 köşeli dodekahedron
Bunlardan oktahedron, elmasın doğada en çok bulunan ve
kesilmeye en elverişli şeklidir.
Octahedron şekili elmas
octahedron
hexahedron
dodecahedron
Elmasın Genel Özellikleri
Sertlik: Sertlik, bir maddenin aşınmaya ve çizilmeye karşı olan direnci
olarak tanımlanabilir. Elmas doğada bilinen en sert mineraldir. Bunun
sebebi daha önce de belirttiğimiz gibi, karbon atomlarının birbirlerine
sıkıca bağlanmış olmalarıdır. Elmasın sertlik derecesi, mohs ölçeğine
göre 10’dur.
6
P I R L A N TA
Yoğunluk: Yoğunluk bir maddenin kütlesinin hacmine oranıdır.
Elmasın yoğunluğu 3.51’dir. Kübik zirkonun ise 5.55’dir. Bu sayede
elması benzerlerinden ayırmak mümkündür. Yoğunluğu yüksek olan
kübik zirkon, aynı görünüşteki elmastan daha ağır gelecektir.
Elmas Şekilleri
Elmaslar çeşitli şekillerde kesilebilirler. Ama bir elmasın şekli ile
onun kesimi birbiriyle karıştırılmamalıdır. Şekil, pırlantanın ana formu
olarak kabul edilebilir. Buna örnek olarak oval, damla, markiz diyebiliriz.
Kesim veya ölçüler ile kast edilen ise herhangi bir şeklin ışığı yansıtma
yeteneğidir.
Pırlantanın şekli, madenden çıkan ham elmasın formu, o şeklin
moda olması, kişinin bireyselliğini yansıtan kişisel tercihlere dayalı
olabilir. Yuvarlak haricindeki kesimlere genelde fantezi kesimler denir.
Ham elmastan az fire verilen ve geniş tablasıyla içini ve rengini
daha çok gösteren şekiller, prenses, zümrüt ve radyant kesimlerdir.
Ham elmastan çok fire verilen ve pırıltısıyla içini ve rengini daha
çok gizleyen pırlanta kesim şekilleri ise yuvarlak, üçgen, oval, damla ve
markiz kesimlerdir.
Elmasın ışığı en çok yansıtan şekli, tam simetrik olan yuvarlaktır.
Örnek Elmas Şekilleri
Round
(Yuvarlak)
Princess
(Prenses)
Emerald
(Zümrüt)
Asscher
Marquise
(Aşer)
(Markiz)
Oval
Radiant
Pear
Heart
Cushion
(Oval)
(Radyant)
(Damla)
(Kalp)
(Yastık Kesim)
7
P I R L A N TA
Elmas ve Pırlanta
Pırlantanın işlenmeden önceki ham haline elmas denir. Elmas,
bilinen en sert maddelerden biri ve değerli bir taştır. Karbon
elementinin bir modifikasyonu grafit, diğeri ise elmastır. Elmas
kıymetli taşlar arasında en eski olanıdır. Çoğu elmas, en az 100
milyon yıl yaşındadır. En kıymetli elmasın ise, 3 milyar yıl önce,
dünyanın ateş içinde kavrulan derinliklerinde oluştuğu saptanmıştır.
Elmas çok serttir. Başka hiç bir doğal madde, sertlik bakımından
elmasla boy ölçüşemez. Yakut ve safir’den 2000 kat, kübik ve
zirkon gibi insan yapısı sentetik taşlardansa, 3000 kat daha serttir.
Elmas kesilip, işlendikten sonra pırlantaya dönüşür. Pırlanta
1919’da Marcel Tolkovvsky tarafından yaratılan “Brillant” kesime
verilen isimdir. Bu kesimde ışık, taşın içinde kırılır ve olağanüstü
bir ateş ve parlaklık vererek geri yansır. Brillant kesiminde, pek çok
değişik biçim elde etmek mümkündür. Ancak, 57 fasetli yuvarlak
kesim, en çok kullanılan kesimdir. Faset, ışığı yansıtan açılı yüzeylere
verilen isimdir.
Pırlantanın Anatomisi
Kemerin üstünde bulunan bölüme “Taç” denir. Taç bölümünde
33 adet faset bulunur. Taç bölümünde bulunan fasetlerin sayısı fazla
olduğu için, bu bölümde daha fazla yansıma ve parlaklık gözlemlenir.
“Kemer” bölümü doğal, cilalı ya da fasetli olabilir. Kemer kalınlığı,
pırlantanın parlaklığını etkiler. Kalın kemerli bir pırlanta daha mat
görünür, ince kemerli pırlanta ise mıhlamaya karşı dayanıksızdır. Kemer,
pırlantayı sağlam tutan önemli bir bölümdür.
Kemerin altında bulunan bölüme “külah” denir. Külah bölümünde
24 faset bulunur. Külah bölümü, pırlantaya giren ışığın dışarı yansımasını
sağlar. Külah ne kadar doğru açıyla kesilmiş ise, pırlantaya giren ışık
8
P I R L A N TA
yansıyarak yine taçtan çıkar. Böylece pırlantada optimum parlaklık
sağlanmış olur.
Kimi zaman külah ucuna da faset atılabilir. Bu faset ile pırlantanın
en hassas kısmı olan külah ucunda oluşabilecek hasarlar önlenmiş
olur. Dünyanın en sert madeni olsa da, pırlanta belirli yönlerden gelen
darbeye karşı dayanıksızdır ve çabucak kırılabilir.
Çap, pırlantanın kemerinin bir uçtan diğer uca kadar olan
ölçüsüdür. Derinlik, pırlantanın tabladan külah ucuna kadar olan
yüksekliğidir.
Pırlanta Üç Bölüme Ayrılır.
Tabla
Bezel Faseti
Yıldız Faseti
Üst Yarım Faseti
Taç
Kemer
Külah
Külah
Ucu
Alt Yarım Faseti
Külah Yıldızı Faseti
9
P I R L A N TA
Pırlantanın Değerlendirilmesi / 4C Özellikleri
Bir pırlantayı anlamak ve değerlendirmek için pırlantanın
4C olarak ifade edilen özelliklerini bilmemiz gerekir. Çıplak gözle
bakıldığında aynı görünse de hiç bir pırlanta bir diğerinin aynı değildir.
Aynı karat ağırlığındaki iki pırlantanın değerinin neden farklı olduğu
4C özelliğine ve bunların bir arada değerlendirilmesine bağlıdır.
4C özelliği;
• Kesim (Cut),
• Renk (Color),
• Berraklık (Clarity),
• Carat ağırlığı (Carat Weight)
Carat (Karat)
Karat, pırlantanın ağırlığını ifade eden ölçü birimidir. ‘Karat’
sözcüğü, eski mücevher tüccarlarının pırlantalarını tartmak için
kullandıkları “carob” adı verilen keçi boynuzu tohumundan gelmektedir.
Karat 0.2 gramlık standart bir metrik ölçüdür. Her karat 100 eşit
puana bölünür. Örneğin bir çeyrek karat 25 puandır ve 0,25 ct şeklinde
yazılır. Türkçe’ de bu puanlara “santim” denmektedir.
1 karat= 0,2 gram
0,25ct = 25 puan = 25 santim
Karat yükseldikçe fiyat artar. Ancak fiyat, aynı birim fiyat
üzerinden değil kademeli olarak artar. Mesela 1 karat pırlantanın fiyatı
yarım karat pırlantanın iki katı değildir. Büyük pırlantalar doğada
nadir bulundukları için daha değerlidirler. Renk, berraklık ve kesim
değerlerinin aynı olduğu düşünülerek, 1 karat pırlanta, yarım karatın 2
katından çok daha pahalıdır.
Tabii, kesim ve parlaklık da bir taşın olduğundan daha büyük
veya küçük görünmesine sebep olabilir.
Kumpas/Karat ilişkisi
Pırlantanın ortalama ağırlığını kumpas yardımıyla aşağıdaki formül
Ct
10
3,00
2,50
2,00
1.75
1.5 cts
1.25
1.00
0,90
P I R L A N TA
sayesinde hesaplayabiliyoruz.
Maksimum çap x Minumum çap + yükseklik x 0,0062 = .ct
Bu formüle göre pırlantada en fazla %10 oynama olacağından taşımızı
benzerlerinden ayırabiliriz.
Clarity (Berraklık)
Doğada her elmasın yalnızca kendine özgü bir karakteri vardır. Bir
elmas yerin çok altında, milyonlarca yılda, büyük bir basınçla oluşur.
Oluşum esnasında kristalleşme sürecine girer. Elması özgün kılan,
kristalleşme sürecinde içine karışan minerallerdir. Doğanın parmak izleri
olarak nitelendirilen bu maddeciklerin sayısı, rengi, yapısı, büyüklüğü ve
konumu, elmasın doğallığını gösterir. Bu bağlamda berraklık, bir taşın
içinde ya da yüzeyinde bulunan izler, kusurlar ve hasarlarla ilgilidir. Bu
izlerin görünebilirliğine göre bir standart belirlenir. Bir pırlantanın izleri ne
denli az ise taş o kadar nadir ve değerlidir. Taştaki berraklığın derecesi
izlerin konumu, miktarı ve boyutuna göre değişiklik gösterir.
4 C’ler arasında berraklık, karar verilmesi en zor olandır. Çünkü renk,
kesim ve karat standartlara bağlı olarak ölçülebilirken, berraklık için belirli
bir standart yoktur. Son karar, araştırmacının inisiyatifine bağlıdır.
Berraklık Standartları
FL - IF
LC- Loupe Clean(Lup Temizi): Lup ile görülmesi mümkün olmayan izler.
VVS-Very Very Small Inclusions (çok çok küçük izler): Lup ile görülmesi
çok zor olan izler. Bu izler ancak mikroskop yardımıyla deneyimli bir
gözlemci tarafından görülebilir.
VS-Very Small Inclusions (Çok küçük izler): Lup ile ilk bakışta fark
edilmeyen, ancak uzun bir incelemeden sonra göze çarpan küçük izler.
SI- Small Inclusions(Küçük izler): Lup ile ilk bakışta fark edilen ancak
çıplak gözle görülmeyen izler.
Pique: Çıplak gözle görülebilen izler.
İzlerin rengine, boyutuna, yerine göre tüm standartlar kendi içinde
bölümlere ayrılır.
VVS (VVS1-VVS2), VS (VS1-VS2), SI (SI1-SI2), Pique (Pl-P2-P3)
0,70
0,50
0,40
0.30
0.25
0.20
0.10
0,05
11
P I R L A N TA
PLOTTING SYMBOLS and ABBREVIATION
(Uluslararası Sembol ve Kısaltmalar)
INTERNAL CHARACTERISTICS
Bruise
(Br)
Cavity
(Kopuk)
(Cv)
Chip
(Ch)
Cleavage
Cloud
(Bulut)
(Clv)
(Cld)
Crystal
(Kristal)
(Xtl)
Feather
(Yarık)
Grain Center
(Ftr)
Indented Natural
(İç Natürel)
(IndN)
Internal Graining
(İç Büyüme Çizgileri)
(IntGr)
Knot
(Elmas İç Kristali)
(K)
Lazer Drill-hole
(Lazer delik)
Needle
(İğne tipi iz)
(LDH)
Pinpoint
(İğne ucu)
(Pp)
Twinning Wisp
(W)
(GrCnt)
(Ndl)
INTERNAL CHARACTERISTICS
Abrasions
(Yüzey hasarları)
Natural
(Natürel Faset)
Nick
Pit
Polish Lines
(Cila çizgileri)
12
(Abr)
(N)
(Nk)
(Pit)
(PL)
P I R L A N TA
PLOTTING SYMBOLS and ABBREVIATION
(Uluslararası Sembol ve Kısaltmalar)
INTERNAL CHARACTERISTICS
Polish Mark
(Cila Lekesi)
(Brn)
Scratch
(Çizik)
(S)
Surface Graining
(Dış Büyüme Çizgileri)
(SGr)
Extra Facet
(EF)
13
P I R L A N TA
1. İzler
Daha önce de belirttiğimiz gibi, berraklığı ilgilendiren izler ve
kusurlardır. İzler taş içinde bulunurken, kusurlar yüzeyde bulunur. Bu
bölümde izlerin karakterlerini inceleyeceğiz.
İzlerin çoğunluğu pırlanta kristalleşmeden önce ya da
kristalleşirken oluşmuştur. Bunlar kusur olarak değerlendirilemez
çünkü pırlantanın doğal özelliklerinin sadece bir parçasıdır.
Günümüzde izler sayesinde doğal pırlantayı sentetiğinden
ayırabilmekteyiz. Her ne kadar ticarette izler leke, pike, kusur, kir olarak
tanımlansa da, inceleme yaptıkça bunun doğru olmadığını ve izlerin
pırlantanın kimliğini gösteren bir parça olduğunu göreceğiz. Daha önce
görmüş olduğunuz bir taşı, izlerin yardımıyla tekrar hatırlayacaksınız.
Şimdi hep beraber izlere göz atalım.
a) Pinpoint (İğne Ucu)
Pırlantadaki en küçük izdir. Esasen çok küçük kristaldir. Ancak
mikroskop yardımıyla görülebilir.
Sertifika Sembolü
14
P I R L A N TA
Pinpointler grup halinde ise, bunlara “group of pinpoints” yani
iğne ucu grubu denir.
Sertifika Sembolü
Grup halindeki pinpointler birleşip taşa daha belirgin şekilde
yayıldıkları zaman bulut görüntüsü verirler. Bu çeşit izleri ‘cloud’ yani
bulut olarak tanımlarız.
Sertifika Sembolü
15
P I R L A N TA
b) Crystal (Kristal)
Kristal, pırlantanın içinde bulunan farklı bir mineraldir. Pinpointten
daha büyüktür. Geometrik şekli vardır. Çoğunlukla üç boyutludur, yani
farklı açılardan bakıldığında görülebilir.
Sertifika Sembolü
Pırlantada en çok rastlanan garnet kristalidir. Çeşitli renklerde bulunur.
Genelde elmasta renksiz, siyah, yeşil, kahverengi ve kırmızı kristaller
görünür.
16
P I R L A N TA
c) Cleavage (Yarık)
Yarık, pırlantada en çok görülen izlerden biridir. Yüzeyden başlar
ve taşın içine doğru yol alır.
Sertifika Sembolü
Yarık, çoğunlukla kesim esnasında çok fazla basınçtan oluşur.
Belirli bir yönü vardır. Bu yön elmasın kristal yapısı boyunca olduğu
için, yarığa dik bakıldığında düz bir çizgi halinde görülür. Taş biraz
oynatıldığı zaman yarığın içe giden tüyümsü bölümü görünür.
Ticarette balta diye tabir edilen yarık, pırlantanın kırılmaya en müsait
kısmıdır. Pırlanta kırılırsa yarık boyunca bölümlere ayrılır.
d) Bearded Girdle (Sakallı Kemer)
Kemerin kesimi sırasındaki yoğun baskı sonucunda kemerde küçük
yarıklar oluşur. Eğer bu sakallar taşın içine girmiş ise, iz olarak tanımlanır.
17
P I R L A N TA
e) Lazer Drilling (Lazer Tedavisi İzleri)
Lazer tedavisi berraklığı yükseltmek için kullanılan bir yöntemdir.
Bu tedavi sonucunda siyah kristal izlerinin rengi güçsüzleştirilir. Lazer
ile ize doğru bir kanal açılır. Daha sonra bu kanala doldurulan asit ile iz
yakılır.
Üzerinde iyileştirme yapılmış pırlantalar, doğal ve iyileştirme
yapılmamış pırlantalar kadar değerli olmadığı için, büyük indirimler
üzerinden ticaretleri yapılmaktadır. Bu yüzden, eğer yüksek kalitede
bir mücevher istiyorsanız, %100 doğal olan pırlantalara yönelmeli ve
iyileştirme yapılmamış pırlanta istediğinizi belirtmelisiniz.
Sertifika Sembolü
2. Kusurlar
Kusurlar elmasın dış yüzeyinde bulunan, kesim esnasında oluşmuş
hatalardır. IDC standartlarına göre, kusurların çok fazla önemi yoktur.
Ancak çıplak gözle görülecek kadar büyük ise dikkate alınırlar. Büyük
kusurların ortadan kaldırılması yüksek miktarlarda ağırlık kaybına
sebebiyet vereceğinden, bunların dikkate alınması gerekmektedir.
Kusurlar sertifikalarda yeşil ile gösterilir.
18
P I R L A N TA
a) Scratch (Çizik)
Yüzey çizikleri çoğunlukla cilalama esnasında oluşur. Ayrıca 10
adet karatlık taşı aynı babette saklarsak büyük ihtimalle birbirini
çizecektir.
Sertifika Sembolü
b) Abraded Facet-Edge (Tahrip Olmuş Faset Uçları)
Faset uçlarının birleşmelerindeki küçük, tüyümsü görünüşlü hatalardır.
19
P I R L A N TA
c) Bearded (Yüzey sakalları)
Sakal, daha önce de belirtiğimiz gibi kemerde oluşur. İzlerden
farklı olarak, derine inmeyen sıralı yüzey sakal tipi de bulunmaktadır.
Dikkatsiz cilalama sebebiyle oluşurlar.
d) Polishing Lines (Cila Çizgileri)
Cila çizgileri paralel, tek sıralı çiziklere benzer. Faset yüzeyinin
elmas tozlu cila diskinin üzerinde gezdirilmesi esnasında oluşur.
Büyüme çizgilerinden farkı, fasetin bir ucundan başlayıp diğer ucunda
bitmesidir. Cila çizgilerine özellikle renkli taşlarda rastlanır.
Sertifika Sembolü
20
P I R L A N TA
e) Extra faset
Pırlantanın üzerindeki küçük cilalı yüzeye denir. Çoğunlukla,
yüzeye yakın yarıkları ya da kristalleri temizlemek için ekstra faset atılır.
Pırlantanın berraklığını etkilemez, ancak kesimini etkiler.
Sertifika Sembolü
(EF)
f) Natural (Natürel Faset)
Pırlanta üzerinde, ham elmas kristalinden kalan yüzeyler bulunur.
Bunlara natürel faset denir. Pütürlü, tuhaf bir görüntüsü vardır.
Natüreller, kesim yapan kişiler için önemli bir delildir, çünkü kemerinde
natürel faset olan pırlantalar minimum fire ile kesilmiştir.
Natürel fasetler kemer ya da külah ucunda bulunur. Sertifikalarda
bulunduğu yerin sınırı yeşil ile çizilir ve üzerine ‘N’ harfi konur.
Sertifika Sembolü
(N)
21
P I R L A N TA
3. Hasarlar
Çoğu zaman kusurlar, pırlantanın içine doğru girer ve bir iz
görüntüsü verir. Kusurların izlerle birlikte görüldüğü durumlara hasar
denir. Berraklık incelenirken hasarlar izlere nazaran daha önemsizdir.
a) Pit (Kopuk)
Elmas, diğer bir elması çizer. Aynı şekilde elmas, diğer bir elmasın
parçasını kopartabilir. Bu da kopuk olarak adlandırılır. Herhangi bir
kristal yüzeye yaklaştıktan sonra, hasar sonucu elmastan kopabilir.
Sertifika Sembolü
(N)
b) Nick (Çentik)
Çentik, kemer ucundaki küçük kırıklara denir. Taşın yuvarlaklığını
bozar ve zamanla aşınır.
22
P I R L A N TA
c) Internal Natural (İç Natürel)
Derinliği olan natürel fasetlere iç natürel denir. İç natürel pırlantanın
kesimini yarar ve fasetlerini bozar.
Sertifika Sembolü
(IndN)
4. Büyüme yapısı
Pırlantanın kristalleşme döneminde ortaya çıkan büyüme çizgileri ya
da düzlemler, kesime başlayacak kişi için bir rehberlik niteliği taşımaktadır.
Bu çizgilerin yapısına, yönüne göre kesim işlemine başlanır.
Kimi zaman büyüme çizgilerini pırlantanın içinde ya da yüzeyinde
görürüz.
a) Surface Graining (İç büyüme çizgileri)
Sertifika Sembolü
(SGr)
23
P I R L A N TA
b) External Graining (Dış büyüme çizgileri)
İç büyüme çizgileri pırlantada tuhaf renk parıltılarına ya da
şeffaflık bozukluğuna yol açabilir. Dış büyüme çizgileri ise- çıplak
gözle görülebilen- yüzeyde tuhaf ışık yansımalarına yol açabilir. Bu
durumlar berraklık kararımızı etkiler.
5. Şeffaflık Bozukluğu
Şeffaf, içinden ışık geçiren olarak tanımlanır. Saydam bir taşı
kitabımızın üzerinde gezdirdiğimiz zaman tüm yazıları rahatça
okuyabiliriz. Saydam taşlara örnek olarak elmas, yakut, ametist
gösterilebilir.
Eğer gezdirdiğimiz taş ile yazıları çok zor okuyorsak, bu taşa yarısaydam deriz.
Doğadaki minerallerin çoğu yarı-saydam olabilir, bunun sebebi
minerallerin içindeki yoğun izlerdir. Örnek: Zümrüt, dumanlı quartz,
labrodit.
İçinden hiçbir şekilde ışık geçirmeyen taşlara ise opak denir.
Örnek: Turkuaz, aventurin, amazonit.
Elmas doğada her şekilde bulunabilir. Ancak bizi ilgilendiren
içinden ışık geçiren, yani şeffaf elmastır. Kimi zaman pırlanta içindeki
24
P I R L A N TA
mikroskobik küçük kristaller pırlantanın şeffaflığını bozar, pırlantaya
süt rengine yakın beyazlık verir. Buna ticarette ‘ice-buz’ ya da ‘milkysütlü’ denir.
Bir taşın transparanlık derecesini tespit ederken, şeffaf olan bir
diğer taş ile karşılaştırma yapılır. Çıplak gözle seçilebilen ciddi bir fark
varsa berraklık kararımızı değiştiririz.
Sütlü ya da Buzlu Pırlantalar
6. Hayali ve Katmerli İzler
Hayali İzler
Pırlantada bir iz, birçok bölümde görülebilir. Bir fasete yakın olan
izin diğer fasetteki yansımasını görürüz. Çünkü karanlık pozisyonlarda
karşı faset ayna görevi görür ve izi yansıtır. Bu durumda her zaman
külaha yakın olan iz gerçek izdir, tablaya yakın olan ise hayali izdir.
25
P I R L A N TA
Katmerli izler
Bir iz çeşitli fasetler üzerinden çok kez görülebilir. Bu durumda
görülen izlere katmerli izler denir. Yatay düzlemde görülürler. Gerçek
iz, tüm görünen izlerin ortasındakidir.
Tabladan baktığımız zaman külah ucunun dibindeki izin tüm
taşın etrafında yansımasını görürüz. Berraklık standardını iki derece
düşürebilecek kadar önemlidirler.
7. Berraklık Tespiti
Pırlantanın berraklık derecesini bulmak ilk etapta kolay değildir.
İzlerin sistematik bir şekilde incelenmesine alıştıktan sonra tecrübeyle
doğru standardı bulabileceğiz.
Önemli: Berraklık kararı her zaman *10 lup ile taşın taç kısmından
bakılarak verilir. Külah-kemer incelemeleri ve mikroskobik (*25, *40)
incelemeler, sistemimizin bir parçasıdır. Ancak son kararı her zaman
lup verecektir.
Berraklık Tespiti Aşamaları
1) İzlerin tayini : Her zaman dikkate alınan en belirgin üç izdir.
İçinde derin yarıklar bulunduran bir taşta iğne uçları dikkate alınmaz.
2) Kontrast : Berraklık kararında en çok dikkat edilmesi gereken
husus kontrasttır. İzin rengi ile arka planda kalan rengin birbirine
olan zıtlığı arttıkça kontrast yükselir. Kontrast yükseldikçe izi daha
belirgin görürüz. Bu da izin görülebilirliğini artırır. Görülebilirlik arttıkça
berraklık standardı düşer. Kontrast kararı lup ile taç kısmından, iz dört
saatte çevrilerek verilir.
3) İzin yansımaları : İzin adedine göre berraklık standardı düşer.
Büyüklüğü VS1’e denk gelen bir izin yansıması tüm taşın etrafına
yayılıyorsa standart SI1’e kadar düşebilir.
Not: Berraklık tespiti yapabilmek için çok farklı taşlara bakarak
tecrübe edinmeliyiz. Bunun en kolay yolu, sertifikalı taşlara bakarak
Gemolog’un işaretlediği ize sertifikadan bakarak bunu taşta görmektir.
26
P I R L A N TA
8. Berraklık Standartları
Berraklık standartları konusunda Amerikan Standartları ve Avrupa
standartları arasında birkaç nüans vardır.
Flawless
(Interenally)
FL/IF
Very Very
Slightly
Included
VVS1 VVS2
Very
Slightly
Slightly
Included
Included
VS1 VS2
S1 S2
CLARITY
Included
I1 I2 I3
Loupe Clean - Mercek Temizi:
İçinde hiçbir iz bulundurmayan taşlar diye düşünülse de en temiz
taşta dahi mikroskobik izler bulunur. Ölçü standartlarına göre 5
milimikrondan küçük olan izlerin lup ortamında görülmesi mümkün
değildir. O halde Loupe Clean ve VVS1 arasındaki ayırım önce
mikroskobik ölçüm ile yapılır. Daha sonra ise lup ile beyaz ışığa 15 cm
mesafede iz incelemesi yapılır. Eğer iz hiçbir şekilde görülmüyorsa
Loupe Clean’ dir.
Very Very Slightly Included – Çok Çok Hafif İzli:
VVS1 :
Çok çok küçük izler. Lup ile görülmesi çok zor olan, mikroskop ile
iz tayini yapıldıktan sonra ancak belirli bir saatten görülen izlerdir. Taşı
çevirdikçe ortadan kaybolan mikroskobik izler bu kategoriye girer.
VVS2:
VVS1 gibi çok küçük olan ancak sayıca fazla ve birkaç saatten
görülebilen izler.
Very Slightly Included – Çok Hafif İzli:
VS1:
Çok küçük izler. Lup ile görülmesi zor olan. Birkaç kez taş
çevrildikten sonra göze çarpan ancak kontrastı düşük olan, VVS’e
göre daha büyük izler. Ancak birkaç saatten görülür.
27
P I R L A N TA
VS2:
VS1’e göre daha yoğun, rahat görülen, birkaç saatten seçilebilen
izler. Yine de ilk bakışta göze çarpmaz.
Slightly Included – Hafif İzli:
SI1:
Küçük izler. Lup ile ilk bakışta rahatça seçilen izler. Her saatten
rahatça seçilebilirler.
SI2:
Uzun yarıklar, siyah kristal izler ve yoğun bulutlar. Çıplak gözle çok
zor görülen, ancak lup yardımı olduktan sonra seçilebilen izler.
Included ( Pique ) – İzli:
I-(P) 1 :
Pique 1 çıplak gözle zor seçilen SI 2 de denebilir. SI 2 ile Pique
arasında karar verebilmek için, pırlanta beyaz ışık altında çıplak gözle
dört saat yönünden incelenir. Eğer bir saatten göze çarpıyorsa Pique
1, lup yardımı ile ancak yeri seçildikten sonra çok zor görülebiliyorsa
SI 2’ dir.
I-(P) 2 :
Çıplak gözle çok rahat seçilen. Ancak ışıltı üzerinde etkisi olmayan
ya da ışıltıyı çok hafif etkileyen izler.
I-(P) 3 :
Çıplak gözle çok rahat seçilen ve ışıltıyı tamamıyla etkileyen izler. Bu
taşların dayanıklılığı azdır, kolayca kırılabilir.
28
P I R L A N TA
Berraklık İle İlgili Örnek Resimler:
VS1
VS2
29
P I R L A N TA
SI1
SI2
30
P I R L A N TA
P1
P2
P3
31
P I R L A N TA
Colour (Renk)
Işığın emilimine göre pırlanta her renkte bulunabilir ama beyaz
pırlanta en popüler olanıdır. Pırlantalar beyaz ile sarı arasında (D-Z)
arası ifade ettiğimiz çokça renkte bulunurlar.
Pırlantadaki sarılığın sebebini de şöyle açıklayabiliriz. Teoride,
elmas karbon atomlarının birbirine tetrahedron şeklinde kenetlenmesi
ile oluşur. Ancak karbon atomlarının arasına yer yer azot atomları girer.
Azot atomları, ışığın mavi kısmını absorbe ederler. Bu nedenle biz de
elmasın üzerinde sarılık görürüz. İçinde nitrojen bulunmayan elmas
kristalleri çok nadirdir.
Sarı hariç pırlantalarda kahverengi, gri ve yeşil tonları da görülebilir.
a) Renk Standartları
Renk, uluslararası standartlara göre aşağıdaki gibi değerlendirilir.
Tablonun sol tarafında çıkarıldıkları maden isimleri yani eski tabirler
orta kısmında GIA standartları, sağ tarafta ise IDC standartları
bulunmaktadır.
Renkler
standartlar
belirlenmeden önce bu tabirlerle
pazarlanıyordu. Daha sonra bu maden isimleri yerine harfler
kullanılmaya başlanmış ve IDC harf kullanımının yanı sıra renklerle
açıklamalar da getirmiştir.
Örneğin I ve J rengi Slightly Tinted White – Hafif Renkli Beyaz olarak açıklanmıştır.
32
P I R L A N TA
Uluslararası Renk Standartları
COLOUR
Colorless
(Renksiz)
Near Colorless
(Hafif Renksiz)
GIA
IDC
D
Exceptional White +
(Mükemmel beyaz)
E
Exceptional White
(Mükemmel beyaz)
F
Rare White +
(Nadir beyaz)
G
Rare White
(Nadir beyaz)
H
White
(Beyaz)
I
J
Slightly Tinted White
(Hafif Tonlu Beyaz)
K
Faint Yellow
(Çok çok açık sarı)
L
Tinted White
(Tonlu beyaz)
M
N
Very Light Yellow
(Çok açık sarı)
O
P
Q
R
S
Tinted Colour
(Tonlu Renk)
T
Light Yellow
(Açık sarı)
U
V
W
XYZ
33
P I R L A N TA
b) Kılavuz Taşların Kullanımı ve Renk Tespiti
Pırlantanın renginin belirlenebilmesi için renk tonlarına göre
referans bir taş ile mukayese yapılır.
Kılavuz taşların kesim ve boyutlarının aynı, berraklıklarının ise
SI2’den düşük olmaması gerekmektedir. Geleneksel metoda göre,
pırlantalar D65 beyaz ışık altında, katlanmış beyaz bir kâğıt üzerinde
külaha dik olarak deneyimli bir gemolog tarafından incelenmeli ve son
karar taşın alt sınırına göre verilmelidir.
COLOR GRADING SCALE
D
D
E
H
F
Colorless
G
H
L
I
J
Near Colorless
K
L
P
M
Faint Yellow
N O
P
Z
Q
R S T U V W X Y Z
Very Light Yellow
Light Yellow
c) Master Set Kullanılarak Pratik
Dokuz adet master taş sırasıyla V şeklindeki beyaz bir kâğıda
tabla faseti aşağı doğru ve külah kısımlarını görebilecek şekilde dizilir.
En solda en renksiz taş (D) en sağda ise en renkli taş (N)
Renk, günışığı (D 65) lambası yardımı ile külah fasetlerine dik
olarak incelenir. Bu kısma taşın vücut rengi adı verilir.
Önemli Notlar:
• Kesim ve Berraklık rengi etkiler. Pique 3 bir taşın içindeki siyah
noktalar, taşı olduğundan daha donuk ya da grimsi gösterir.
• İdeal kesimli bir taşın ışıltısı, taşın rengini gizler ve onu olduğundan
daha beyaz gösterir.
• Avrupa için taşın berraklığı, renginden daha önemlidir.
d) Floresan
Floresan kelimesi ultraviyole ışık altında çok güçlü mavi bir ışık
veren Florit taşından gelmektedir.
34
P I R L A N TA
Floresan Nedir?
Floresan Ultraviole ışınlarına maruz kalan elektronların enerji
kazanmalarıyla onu görünen ışık şeklinde saçmaları olayına denir.
Görülebilen bu ışık, tüm renkler olabilir. Pırlantada genelde mavidir.
UV lambası kıymetli taşların floresan özelliklerinin belirlenmesinde
kullanılır.
Elmasların %50’sinde floresan özelliği görülür.
Floresan ile elmas üzerinde beliren hafif mavilik, elmastaki sarılığın
etkisini azaltır. Elmasa daha beyaz bir görünüm verir.
Floresan özelliği diğer C’lere göre daha önemsiz olsa da,
uluslararası sertifikalarda belirtilir.
Floresan Tespiti
Floresan kategorileri şöyledir.
None (Nil): Hiç floresanı olmayan taşlar
Faint (Slight): Çok hafif floresanlı taşlar
Medium: Orta floresanlı taşlar
Strong: Yüksek floresanlı taşlar. UV altında çok parlak mavi ışık
verirler. Çıplak gözle de seçilebilecek bir maviliğe sahiptirler.
Amerikan standartlarına göre sıralama None, Faint, Medium,
Strong şeklindedir. Avrupa standartlarına göre ise sıralama Nil, Slight,
Medium, Strong şeklindedir.
FAINT / SLIGHT
MEDIUM/
STRONG/
VERY STRONG/
MODERATE
DISTINCT
EXTREME
35
P I R L A N TA
e. Renkli Pırlanta
Doğada elmaslar mavi, yeşil, sarı, turuncu veya pembe renklerde
bulunabilir. En nadir bulunanı da kırmızıdır. Bunlara fantezi renkler
denir, gerçekten çok enderdirler.
1970 öncelerinde renkli pırlantalara çok fazla talep olmamış, hatta
pırlantada renk olması bir kusur olarak görülmüş ancak daha sonraları
koleksiyoncular tarafından nadirliği keşfedilmiş ve renkli pırlantalara
çok yüksek fiyatlar biçilmiştir.
Renkli pırlantalar arasında en değerlisi kırmızı, turuncu ve bu
renklerin mor ile karışımı olanlarıdır. Genel olarak renkli pırlantalara
değinelim.
36
P I R L A N TA
Siyah Pırlanta:
Nadir olmayan siyah elmas, uzun senelerce endüstride kullanılmış.
Daha sonra metalik ışığı mücevher tasarımcılarının ilgisini çekmiş ve
mücevheratta kullanılmaya başlanmıştır. Siyah renginin sebebi, içinde
bulunan siyah grafit izleridir. Opaktır.
Kırmızı Pırlanta:
Çok nadirdir. Nadirliğinden dolayı en pahalısıdır. Tam anlamıyla
kırmızı değildir, hafif morumsudur. Ticarette bunlar “Mauve” yani
leylak olarak pazarlanır.
Pembe Pırlanta:
Avustralya’da Argyle madenlerinde bulunduktan sonra
pazarlanmaya başlamıştır. Her sene Argyle tarafından satışa çıkarılır.
Pembeliğin sebebi, elmasın kristal yapısındaki deformasyondur.
Mavi Pırlanta:
Hafif grimsi olarak bulunan mavi pırlanta, karbon atomlarının
arasına boron girmesi sonucunda oluşur. Safir kadar yoğun mavi
değildir. Ancak nadirliğinden dolayı çok değerlidir.
Yeşil Pırlanta:
Doğal radyasyon yoluyla oluşmuştur. En ünlüsü Almanya’daki
Dresden elmasıdır.
Kahverengi Pırlanta:
Doğada en çok bulunan elmastır. Önceleri çok fazla talep
görmemiş, ancak Avustralya’daki Argyle madenlerinde çok yüklü
miktarda bulununca piyasaya ‘Şampanya’ olarak pazarlanmıştır ve
başarılı olmuştur. Diğer isimleri konyak ve çikolatadır.
f. Renki Pırlanta Sertifikalarında Değer Biçme
Renkli pırlantada 4C standartları geçerli değildir. Hiçbir zaman lup
ile taşın izlerine bakılmaz. Önemli olan sadece renktir. Rengin dağılımı,
tonu, yoğunluğu taşın değerini belirler. Uluslararası laboratuarlar, rengi
üç kademede inceler.
37
P I R L A N TA
1. Hue-Algılanan Renk
Spektrumumuzdaki renklerden herhangi biri, diğer bir ifadeyle
görülen renk; siyah, gri ve beyaz bunlara dahil değildir. Çünkü bunlar
gökkuşağı renklerinde yoktur. Bunlara Akromatik (renksiz) denir.
2.Saturation- Renk yoğunluğu
Renk gücü, renk yoğunluğu, renk dağılımı olarak Türkçe’ye
çevrilebilir. Saturasyon azaldığı zaman, renk güçsüzleşir.
Mavi, mavi-yeşil, mor gibi renkler saturasyon azaldığı zaman grileşir.
Turuncu, kırmızı, sarı gibi sıcak renkler ise kahverengileşir.
3. Tone-Koyu/Açıklık Derecesi
Açık Mavi, Orta Açık Mavi, Orta Koyu Mavi, Koyu Mavi olarak
kategorilere ayrılır.
Bir rengin tanımını yaparken açıklık ve koyuluk belirgin ise
sertifikalarda belirtilir.
Cut (Kesim)
Renk, berraklık ve karat, her birini doğa belirler. Kesimi ise
insanoğlu belirler. Aynı taşı iki kesim ustasından biri “I” rengi, VS 1,
0,90 ct.; diğeri ise “J” rengi, VS 2, 1.10 ct. çıkarabilir. O halde kesimi
değerlendirirken, kesim ustasının işçiliğini değerlendiriyoruz.
Zamanımızda kesim ustalarının geleneksel yöntemleri yerini
gelişmiş bilgisayar teknolojisine bırakmıştır. Özellikle Hindistan’da
ucuz işçilik sayesinde büyük fabrikalar atölyelerin yerini almıştır.
Kesim değerlendirmesinde temel alınan külah ve taç açılarıdır.
Işığın pırlanta içindeki yansımasının diğer bir deyişle seyahatinin
optimuma ulaşması sağlanır.
Pırlantanın kesim kalitesi onun kesim oranları, simetrisi ve dış
karakteristikleri ile ilgilidir.
Pırlantanın oranları şunları kapsar ;
•
•
38
Kemer çapı
Tabla çapı
P I R L A N TA
•
•
•
•
•
•
Toplam yükseklik
Taç yüksekliği
Kemer kalınlığı
Külah derinliği
Taç fasetlerinin kemerle yaptığı açı
Külah fasetlerinin kemerle yaptığı açı
Kemer çapı
Tabla genişliği
Yıldız faset
Kemer
Kalınlığı
=
Külah derinliği
Toplam
Derinlik
=
Alt yarım Faset
Külah ucu
Pırlanta kesimi ile ilgili olan kaynakların tümünde yukarıdaki grafik
karşımıza çıkar. Genelde anlatılan şudur: Külah derinleştikçe ışığın
yönü değişir ve büyük kısmı kaybolur. Taşın içi karanlık görünür. Bu
taşa ‘’Ölü Taş’ denir. Külah açısı daraldıkça kemerin yansıması tabla
içinde görülür. Bu taşa ‘Balık Gözü’ denir.
Pırlanta Kesim Şekilleri
En başta belirtmemiz gereken şudur. Pırlanta içindeki tüm ışık
hareketlerine ışıltı denir. Işıltı, pırlantanın içindeki ışık oyunlarını kapsar.
39
P I R L A N TA
1) Kırılma indisi
Kırılma indisi, kıymetli taşların teşhisinde kullanılan en önemli
özelliktir. Kırılma kelimesinin anlamı normalden açısal olarak sapmadır.
Bir ışık ışını bir ortamdan (mesela hava) daha yoğun bir ortama (taş)
geçtiği zaman taşın merkezine doğru kırılır. Ortamların yoğunlukları
arasındaki fark ne kadar çok ise kırılma da o kadar fazla olur.
2) Lostra
Pırlantanın yüzeyindeki parıltıya lostra denir. Işığın tümü pırlantanın
içine girmez, bir kısmı geldiği açıyla faset üzerinde dışarı yansıtılır.
3) Ateş (Dispersiyon Özelliği)
Ateş ışığın gökkuşağı renklerine ayrılması olarak özetlenir. Renk
bölümünde işlediğimiz gibi ışık, spektrum renklerinden oluşur. Her
rengin retraktif indisi farklıdır. Bu yüzden birbirine paralel olmayan iki
düzlemden geçerken, renkler arasındaki RI farkından dolayı her renk
farklı hızda kırılır. Böylece gökkuşağı renklerini görürüz. Yüksek taç
açısı, yüksek dispersiyon demektir.
4) Proportions (Ölçü Oranları)
Kesim iki kısımda incelenir; ölçü oranları(proportions) ve simetri.
a) Proportions
Ölçü oranları pırlantaların bölümlerinin hangi yüzdeyle hangi
açıyla kesildiğini gösterir. Kimi taşlarda yüksek ışıltı, düşük ateş
bulunurken kimilerinde tam tersi söz konusudur. Kesim oranlarında
birçok standart bulunmaktadır. Ancak bu standartlar göreceli olduğu
için kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.
Ölçü oranları daima yüzde ile gösterilir. Bu ölçüler pırlantanın
kemer ölçüsüne göre olan oranlardır. Ölçülerde söz konusu olan;
•
•
•
•
•
40
Tabla genişliği
Taç yüksekliği
Külah derinliği
Kemer kalınlığı
Toplam derinlik’tir
P I R L A N TA
Örneğin çapı 3.90mm olan bir taşın tablası 2.37mm ise tabla ölçüsü
% 61 olacaktır.
Proportions (Ölçü Oranları)
Değerlendirme Tablosu
Crateria
(Kriter)
Taç Açısı ( )
Külah Açısı ( )
Unusual
(Anormal)
Good
(iyi)
26.9° a kadar 27.0° - 30.6°
38.4° e kadar 38.5° - 39.5°
Very Good
(Çok İyi)
Good
(İyi)
Unusual
(Anormal)
30.7°- 37.7°
39.6°- 42.2°
37.8°- 40.6°
42.3°- 43.1°
40.7° den sonra
43.2° den sonra
Tabla Genişliği (%)
71 ve üzeri
70 - 67
66 - 53
52 - 51
50 ve altı
Taç Yüksekliği (%)
8.5 e kadar
9 - 10.5
11 - 16
16.5 - 18
18.5 ve üzeri
Kemer Kalınlığı (%)
0 - 0.5
1 - 1.5
2 - 4.5
5 - 7.5
8 ve üzeri
Külah Derinliği (%)
(pointed)
39.5 a kadar
40 - 41
41.5 - 45
45.5 - 46.5
47 ve üzeri
Külah Ucu (%)
------
------
pointed - 1.9 %
2 - 3.9 %
4 % ve üzeri
Toplam Derinlik
52.9 a kadar
53 - 55.4
55.5 - 63.9
64 - 66.9
67 ve üzeri
Kemer Kalınlığı
Kemer Kalınlığı Açıklaması
Ölçü Derecesi
8% ve yakarısı
Extremely thick / Aşırı Kalın
UNUSUAL
6.5 % - 7.5 %
Very thick / Çok kalın
GOOD
5%-6%
Thick / Kalın
GOOD
3 % - 4.5 %
Medium / Orta
VERY GOOD
2 % - 2.5 %
Thin / İnce
VERY GOOD
1 % - 1.5 %
Very Thin / Çok İnce
GOOD
0 % - 0.5 %
Extremely Thin / Aşırı ince
UNUSUAL
41
P I R L A N TA
b)Simetri
Simetri değerlendirmesinde ölçüleri tespit edilen pırlantanın son
olarak fasetlerinin düzeni, yuvarlaklığının düzgünlüğü, taç yüksekliği,
külah derinliği, kemer kalınlığı gibi değerlerdeki sapmalar incelenir.
Simetri problemlerinin sebebi sadece kesim ustasının hünersiz
veya dikkatsiz kesiminin sonucu değildir. Bu sapmaların bir diğer
sebebi kesim ustasının minumum fire ile taştan maksimum ağırlık
kazanmak amacıyla estetik görünümden fedakârlık yapmasıyla da
açıklanabilir.
Simetri bozuklukları şu başlıklar altında incelenir.
1) Temel Simetri Sapmaları:
a) Yuvarlaklık Bozukluğu.
Pırlantanın yuvarlak yerine hafif oval kesilmesinden kaynaklanır.
Simetri hatası olarak değerlendirilir.
b)Taç Yüksekliği Sapması.
Taç yüksekliğinin her yerde eşit olmamasıdır. Pırlantanın kemerine
dik bakıldığı zaman taç sola ya da sağa hafif kayık görünür.
42
P I R L A N TA
c) Külah Derinliği Sapması
Taç gibi külahın derinliğinin de her yerde eşit olmamasıdır.
d) Merkez Dışı Tabla
Tablanın tam merkezde olmaması, bir tarafa doğru daha çok
kaymış olmasıdır.
e) Merkez Dışı Külah Ucu
Külah ucunun
olmamasıdır.
tabladan
bakıldığı
zaman
tam
merkezde
43
P I R L A N TA
2) Parıltıyı Etkileyen Simetri Sapmaları
a) Kravat Etkisi
Külah yıldızlarının ağırlık kazanmak amacıyla kemerin içine girmesinden
kaynaklanır. Bu kısımlarda tuhaf karartılar görünür. Kesim yapan kişinin
amacı külah derinliğini birkaç taraftan arttırarak ağırlık kazanmaktır.
b) Basit Kesim Hatası
Kemer birleşmeleri arasındaki boyut farklılıkları pırlantanın
köşelerinde tuhaf karartılara yol açar. Bunun amacı da ham elmastan
maksimum ağırlık kazanmaktır.
44
P I R L A N TA
c) Bükülme
Taç kısmıyla külah kısmının kemer üzerinde aynı noktalarda
birleşmemesidir. Işıltıyı bozar.
d) Dalgalı Kemer
Kemer üzerinde dalgalanma, aşağı ya da yukarı doğru olan
sapmalar, kemer boyunun her yerde eşit olmamasıdır.
3) Küçük Simetri Hataları
a) Faset Orantısızlıkları
b) Faset Birleşmelerindeki Problemler
c) Taçtan Bakıldığı zaman göze çarpan ekstra ve natürel
fasetler
45
P I R L A N TA
ÖNEMLİ NOT: Tüm simetri sapmaları taçtan bakılarak incelenir.
Çıplak gözle seçilemeyecek kadar küçüklerse önem verilmez.
Pırlanta Taklitleri ve Sentetikler
Doğal zirkon bugün laboratuar ortamında üretilen kübik zirkona
isim olarak benzerliğinden dolayı karıştırılmaktadır. Zirkon çok geniş
renk aralıklarında bulunmaktadır. Ve yıllarca en popüleri, parlaklığı ve
dispersiyonu ile herhangi bir taştan pırlantaya daha çok benzeyen
renksiz çeşidi olmuştur.
Kübik zirkon ise doğal zirkonun aksine tamamen sentetiktir ve
laboratuar ortamında pırlantaya benzemesi amacıyla üretilmiştir.
Mozanit ise bir bilim adamının Arizona bölgesine düşen bir
meteoru incelerken keşfetmesiyle bulunur. ‘Mozanit’ ismi de bu
bilim adamı tarafından verilmiştir. Mozanit çoğu özelliği ile elmasa
benzemesinden dolayı en benzer taklitidir.
Kübik Zirkon’u ve Mozanit’i, Pırlantadan nasıl ayırt edebiliriz?
Bu taşların fiziki özelliklerini inceleyerek pırlantadan ayırt etmek
mümkündür. Kübik zirkonu tespit edebilmenin en basit yöntemi
bir çizgi üzerinde gezdirmektir. Eğer çizgiyi dağılmadan rahatlıkla
görebiliyorsak onun kübik zirkon olduğuna karar verebiliriz.
46
P I R L A N TA
Kübik zirkonun düşük seviyede sertliği onu pırlantaya göre daha
donuk, mat gösterir. Aynı zamanda sertliğinden dolayı köşelerinde
tahrifatlar, çizikler oluşabilir.
Kübik zirkonun yoğunluğu elmasa göre daha fazla olduğundan
basit bir formülle ikisinin ayırımını yapabiliriz. Bu formül: max çap x min
çap x yükseklik x 0.0061 ile pırlantanın ağırlığını bulmak mümkündür.
Bir diğer yöntem ise ısı iletkenliğini ölçen cihazları kullanmaktır.
Kübik zirkonun ısı iletkenliği pırlantaya göre oldukça düşüktür.
Mozanitin en büyük özelliği ise kristal yapısı nedeniyle ışığı çift
kırma özelliğidir. Bundan dolayı fasetler ve izler çift görünür.
Mozaniti pırlantadan ayırt etmek için diğer bir fikir, rengine
bakmaktır. Rengi genelde yeşilimsi veya grimsidir. Genelde I-K
arasında bulunurlar.
Mozanit sentetik olarak üretildiği için havai fişeğe benzeyen iğnesi
izler barındırır.
Taş
Mohs
Sertliği
Refraktif
indis
Dispersiyon
Katılık
Pırlanta
10
2.42
0.044
İyi-Mükemmel
Kübik
Zirkon
8.5
2.23
0.066
İyi
Mozanit
9.4
2.65
0.104
Mükemmel
47
P I R L A N TA
Uluslararası Elek Numaraları ve Çaplar
PCS / CTS.
1/200
1/175
1/150
1/120
SIEVE SIZES
+ 000 - 0
+0 -1
+ 1 - 1.5
+ 1.5 - 2
+ 2 - 2.5
1/100
+ 2.5 - 3
+ 3 - 3.5
+ 3.5 - 4
1/80
+ 4 - 4.5
1/70
+ 4.5 - 5
1/60
+ 5 - 5.5
+5.5 - 6
1/50
+6
- 6.5
1/40
+ 6.5 - 7
+ 7 - 7.5
1/30
+ 7.5 - 8
+ 8 - 8.5
1/25
+ 8.5 - 9
+ 9 - 9.5
1/20
+ 9.5 - 10
+ 10 - 10.5
1/15
+ 10.5- 11
+ 11 - 11.5
1/12
+ 11.5- 12
+ 12 - 12.5
1/10
+ 12.5- 13
+ 13 - 13.5
1/8
+ 13.5- 14
+ 14 - 14.5
1/7
+ 14.5- 15
+ 15 - 15.5
1/6
+ 15.5- 16
SIZE
DIA (mm)
1) 0.20 CTS.
3.8
2) 0.25 CTS.
4.1
3) 0.33 CTS.
4.5
WEIGHT
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014
0.016
0.018
0.021
0.025
0.029
0.035
0.039
0.044
0.052
0.058
0.069
0.074
0.078
0.086
0.095
0.108
0.116
0.125
0.135
0.146
0.159
0.175
4) 0.40 CTS.
5) 0.50 CTS.
6) 0.75 CTS.
7) 1.00 CTS.
DIA (mm)
0.90 - 1.10
1.10 - 1.15
1.15 - 1.20
1.20 - 1.25
1.25 - 1.30
1.30 - 1.35
1.35 - 1.40
1.40 - 1.45
1.45 - 1.50
1.50 - 1.55
1.55 - 1.60
1.60 - 1.70
1.70 - 1.80
1.80 - 1.90
1.90 - 2.00
2.00 - 2.10
2.10 - 2.20
2.20 - 2.30
2.30 - 2.40
2.40 - 2.50
2.50 - 2.60
2.60 - 2.70
2.70 - 2.80
2.80 - 2.90
2.90 - 3.00
3.00 - 3.10
3.10 -3.20
3.20 - 3.30
3.30 - 3.40
340 - 3.50
3.50 - 3.60
3.60 - 3.70
4.8
5.2
5.8
6.5
FANCY
MARQUISE
Weight
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
0.70
Length
6.1 - 4.9
6.7 - 5.3
7.4 - 5.6
8.7 - 6.3
9.3 - 6.6
9.6 - 7.5
Weight
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
0.70
Length
5.3 - 4.4
5.5 - 4.8
6.5 -5.1
6.8 - 5.4
7.8 - 5.8
7.6 - 6.9
Weight
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
0.70
Length
4.8 - 4.3
5.2 - 4.3
5.7 - 4.9
6.1 - 4.8
6.9 - 5.4
7.4 - 6.3
Width
3.4 - 2.7
3.8 - 2.9
4.0 - 3.3
4.4 - 3.4
4.9 - 3.8
5.2 - 4.7
PEAR
Width
3.6 - 3.0
4.0 - 3.3
4.3 - 3.6
4.5 - 3.8
5.0 - 4.2
5.5 - 4.7
OVAL
Width
3.4 - 3.1
3.9 - 3.3
4.1 - 3.4
4.5 - 3.7
5.0 - 4.0
5.4 - 4.6
PRINCESS
Weight
0.15 - 0.17
0.08 - 0.14
0.06 - 0.07
0.05 - 0.06
0.04 - 0.05
0.03 - 0.04
48
Width
2.9 - 3.2
2.3 - 2.8
2.1 - 2.3
1.9 - 2.2
1.8 - 2.1
1.6 - 1.8

Benzer belgeler