ELİF URAS

Transkript

ELİF URAS
ELİF URAS
“HAYAL MEYAL”
23 EYLÜL – 06 KASIM 2016
AÇILIŞ: 23 EYLÜL, CUMA 19:00–21:00 PM
Galerist 23 Eylül – 6 Kasım 2016 tarihlerinde Elif Uras’ın “Hayal Meyal” isimli üçüncü solo
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatçının yeni resim ve seramik çalışmalarını bir araya
getiren bir yerleştirmeden oluşuyor.
Uras’ın son dönem resim ve heykelleri çağdaş toplumlarda üreme, ev ve ücrete dayalı emek
biçimleri üzerinden kadınların etkinlik alanlarını ele alır. Sanatçının çalışmalarında kadın
karakterler içine kapalı ve homososyal görünümdeki iç veya dış mekanlarda konumlanır.
Uras, kadının nesneleştirilmesine dair indirgemeci bir görüş sunmaktansa bugünün küresel
ekonomik bağlamında üretici ve tüketici roller üzerinden kadınları belirleyici özneler olarak
göz önüne serer. Gelenek ile liberalizm ve sekülarizm gibi modernist ilkeler arasında çok
katmanlı, kadına dayalı bir diyalog aracılığıyla özel ile kamusal alan arasındaki sınırın sürekli
pazarlıklar üzerinden yeniden çizilişini gösterir.
“Hayal Meyal” sergisi Uras’ın Batı modernizmi ile Doğu kültür ve sanatının geleneksel
özellikleri arasındaki karmaşık ve devinim halindeki ilişkiye olan özgün bakışında yeni bir
boyut açar. Resim ve seramik arasında form, içerik ve estetik bağlamda ilişkiler yaratan
eserler figürasyon ve soyutlama arasında salınır. Tarihi kaynaklardan türetilen motifler,
çağdaş başörtüsü tasarımlarından esinlenen, titreşen renklerle dolu dişileştirilmiş desenler ile
birleşir. Seramik heykeller ise geleneksel seramik işçiliğinin hassas ve ince detaylı fırça
izlerini püskürtme boyanın graffiti benzeri, dışavurumcu desenleriyle birleştirerek kişisel bir
görsel dile varır. İçinde kıvrımlı vazoların sıralandığı, mekana özgü bir duvar nişi gibi
geleneksel mimari ve dekoratif öğeler barındıran sergi, bütün mekansal yerleşimiyle birlikte
kadın bedeninin ve yaratıcı gücünün bir yansıması niteliği taşır. Galerinin girişinden itibaren
sarmal bir hareketle, resimler, seramik vazolar, tabaklar ve heykellerle dolu birbiri ardına dizili
odaları takip eden izleyici bu sarmalın en sonunda göbek şeklinde seramik bir çeşme ve
duvar ölçeğinde bir çini yerleştirmeyle buluşur.
Elif Uras Hakkında
aşamını ve çalışmalarını e
ork ve İstanbul’da sürdüren Elif Uras olumbia niversitesi
Güzel Sanatlar üksek lisansını 2003 yılında tamamlamadan önce ekonomi ve hukuk
oğrenimi gördü. Solo sergileri arasında Aldrich ontemporary Art Museum, onnecticut
Kirkhoff, Kopenhag; Smith-Stewart, New York, Gavlak, West Palm Beach ve Kenny
Schachter/ROVE, e
ork bulunur. Eserleri 9. Şangay Bienali, Şangay P.S.1/MoMa, e
ork Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Mary Boone Gallery, e
ork Greene
Naftali Gallery, New York ve Andrew Kreps, New ork’ta sergilenmiştir.