PowerPoint Sunusu

Yorumlar

Transkript

PowerPoint Sunusu
Kuvvet Antrenman
Metodlarında
Yeni
Yaklaşımlar
Salih PINAR

Fonksiyonel Antrenman
◦
◦
◦
◦

Harekete Hazırlık ve Egzersiz Uygulamaları
Fonksiyonel Egzersizler
Egzersiz Örnekleri
Egzersiz Dizisi
Fasial Antrenman
◦ Bütünsel Yaklaşım
◦ Miyofasial Hatlar
 Yüzeysel arka hat
 Yüzeysel ön hat
 Lateral hat
 Spiral hat
◦ Myofasial Antrenman Modeli
◦ Myofasial Egzersiz seçimi


Fonksiyonellik performans açısından
önemlidir, çünkü hareketin kendisidir.
Fonksiyonel antrenman tekbir kasa göre değil
farklı düzlemlerde ve çoklu eklemlere yönelik
yapılan bütünleşik bir çalışmalardır.




Egzersizlerde direnç olması gerekir.
Stabil olmayan yüzeylerde yapılabilir.
Değişen kol yüksekliklerinde yapılır.
Gövde rotasyonu içermelidir.
Fonksiyonel Antrenman İle Birlikte




Denge ve koordinasyonu arttırılır
Esnekliği ve çevikliği arttırılır
Güç ve dayanıklılığı arttırılır
İtme, çekme, atlama, koşma, sıçrama,
rotasyonlu fırlatma gibi becerilerinizi
geliştirir.

İyi bir kardiovasküler program yerine geçmez.

Diğer direnç antrenman türleri için
tamamlayıcıdır.

Yaralanmaları önlemek için anahtar bir
hazırlıktır.



Ne bir Kas izolasyon antrenmanı
Ne Tek bir düzlem ve eklemle yapılan
hareket
Ne de sabit makinalar ile yapılan
antrenman
DEĞİLDİR

Egzersiz sırasındaki kaslarda oluşan
eşit yük dağılımı sakatlanma riskini
ortadan kaldırır.
◦ Egzersiz sırasında yük altındaki stabilizör
bir kasın zayıf olması veya aktif olmaması
yükün başka kaslara kaymasına ve
akabinde sakatlanma mekanizmalarının
oluşmasına neden olur.



Hip Stabilizörler (gluteus medius,
adductors, quadratus lumborum, hip
external rotators)
Lumbar Stabilizörler (transverse
abdominus, internal obliques)
Scapular Stabilizörler (lower traps,
rhomboids)

Gray Cook tarafından geliştirilmiştir.

Standart fonksiyonel harekete ilişkin güçsüzlüklerin
nerede olduğunu gösterir.

Vücudun sağ ve sol arasındaki hareket yeteneğini
ölçer.


Zayıf yapılan hareketlerin yeterliliğini ve aksaklıklarını
belirlemeye yardım eder.
Sakatlık olabilecek bölgeleri belirler ve fonksiyonel
egzersiz için geri dönüşüm sistemi yaratır.




Kısa bir ısınmaya ihtiyaç duyulur. Bu ısınma
en fazla 20 sıçramadan oluşmalı. İçinde
20den fazla sıçrama bulunan ısınma testlerin
sonuçlarını olumsuz etkileyecektir.
Testler sırasında malzeme olarak ihtiyaç
duyulan 82 cm. veya 92 cm. lik kapı aralığı
İşaretleme bandı
120 cm. uzunluğunda bir çubuk


Bu testlerin sağlıklı bir sonuç verebilmesi için
vücut yorgun olmamalı.
Kişinin herhangi bir sakatlık veya ağrıya sahip
olmaması gerekir.
AMAÇ: Squat sırasında vücudun simetrik olarak
sağ ve sol taraflarının hareketi aynı anda
oluşturup oluşturamayacağını gözden
geçirmek.
Sporcunun bu testten başarılı olarak
geçebilmesi için ayak bileklerinde dizlerinde
kalçasında ve omuzlarında en üst seviyede
hareket etme yeteneği olmalıdır. Ayrıca
yüksek derecede omurga stabilitesine
ulaşmalıdır.
Geçiş şartları
1. Üst gövde tibialar ile
paralel olmalıdır.
2. Femur yatayın altında
olmalı
3. Dizler aynı hizada
yükselmeli
4. Çubuğ aynı hizada
baş üstünde tutulmalı
3
• Üst gövde tibiyayla veya dikey olarak öne doğru paralel
• Kalça dizin altında olacak şekilde dizler bükük
• Çubuk, dizler ve ayak ucuyla aynı hizada
2
•
•
•
•
Üst gövde tibiyayla veya dikey olarak öne doğru paralel
Kalça dizin altında olacak şekilde dizler bükük
Bar, dizler ve ayak ucuyla aynı hizada değil
Ayak tabanları kalkık
1
•
•
•
•
Üst gövde dikey olarak öne doğru meyilli veya tibiyaya paralel değil
Kalça dizin altında olacak şekilde dizler bükük değil
Bar, dizler ve ayak ucuyla aynı hizada değil
Lumbar fleksiyon görülüyor
AMAÇ: Adımlama sırasında vücudun karşılıklı
olarak sağ ve sol bölümlerinin asimetrik
hareket uyumunu ölçmektir.
Sporcunun bu testten başarılı olarak
geçebilmesi için tek ayak bileğinde dizinde
en üst seviyede hareket etme yeteneği ve
diğer taraftaki ayak bileği dizlerde omurgada
denge durumunu sağlamalıdır.
Geçiş şartları:
1. Kalça , ayak bileği
ve dizler aynı
hizada olmalı
2. Lumbar omurlarda
en ufak bir
hareket olmamalı
3. Çubuk ve bant
aynı seviyede
olmalı
3
• Kalça, dizler ve ayak bilekleri sagital düzlemde aynı hizada
• Lumbar omurgada hareket yok
• Çubuk ve engel paralel kalıyor
2
• Kalça, dizler ve ayak bilekleri sagital düzlemde ve aynı hizada değil
• Lumbar omurgada ekstra bir hareket görülüyor
• Çubuk ve engel arasında paralellik yok
1
• Ayak engel ile temas ediyor
• Denge kayboluyor


Amaç:Bu testin amacı adımlamanın asimetrik
olarak ölçülmesidir.
Sporcunun bu testen geçebilmesi için yüksek
derecede hareket ve stabilitede olması
bacakların karşılıklı olarak hip extensiyon
hareketinde ve fleksiyonunda dengede olması
gerekmektedir.
Geçiş şartları:
1. Gövdede en ufak
bir hareket
olmıcak
2. Segital planda
ayaklar
bulundukları
yerden ayrılmıcak
3. Dizler bant arada
kalacak şekilde
birbirini takip
eder.
3
•
•
•
•
Barın vertikal olacak şekilde teması sağlanmakta
Gövde hareketi yok
Bar ve ayak sagital planda kalıyor
Diz öndeki ayak topuğunun arkasında bara temas ediyor
2
•
•
•
•
•
Bar teması yok
Bar vertikal değil
Gövde de hareket görülüyor
Bar ve ayak sagital planda kalmıyor
Diz öndeki ayak topuğunun arkasına temas etmiyor
1
• Denge kaybı görülüyor


Amaç: Asimetrik olarak bacak çekişindeki
düzlüğün belirlenmesidir.
Sporcunun bu testten geçebilmesi için sırt
üstü pozisyonda yüksek derecede bacak
hareket yeteneğine sahip olması ve core
bölgesi stabilizasyonu sağlaması
gerekmektedir.
Geçiş şartları:
1. Kaldırılan bacaktaki
ayak bileğinin kapı
eşiğine ulaşması
gerekmektedir.
2. Yerde bulunan
bacağımız kesinlikle
yerden ayrılmamalı ve
ekstansiyon hareketini
bozmamalıdır.
3
• Malleolusun vertikal hattı uyluğun ortası ile ASIS arasındadır
• Hareketsiz diğer bacak nötr pozisyonda
2
• Malleolusun vertikal hattı uyluğun ortası ile eklem hattı arasındadır
• Hareketsiz diğer bacak nötr pozisyonda
1
• Malleolusun vertikal hattı eklem hattının altında
• Hareketsiz diğer bacak nötr pozisyonda
Fonksiyonel
Antrenman
Egzersizin ilerleme planı
1
2
En düşük beceri düzeyi,
kolay,
dengeli ve
hemen herkes için uygun ve
çok güvenli
3
4
5
6
Zor beceri,
denge düzeyi zor,
fit sporcular için uygun,
güvenliği az
tartışılabilir egzersiz düzeyi
Supine glute squeeze
Side-lying bent-knee hip adduction
Slide board push-up





Slide board push-up
Handstand shoulder press
DB Biceps curls standing double leg on
bosu
Triceps dips off a stability ball
Plyometric lunges
DB Biceps curls standing double leg on bosu
Plyometric lunges



Düzey 1: İzole & öğretme: Diğer kasların izole
edilmesiyle birlikte ilgili kasın basit düzeyde güç
ve esnekliğinin kazandırılması
Düzey 2: İlave yük ekleme: Core bölgesininde
katılımıyla az miktarda stabilizenin bozulduğu
bant.. Vb. aletlerle çalışılan bölüm.
Düzey 3: Fonksiyonel bir pozisyonda
gerçekleştirme: Oturarak yada ayakta
stabilizenin azalmasıyla birlikte ilgili kasın
çalıştırılması.



Düzey 4: Fonksiyonel hareketin derecesini ve
direnci arttırma: Core bölgesini sabitleyerek
dışarıdan ek ağırlık, bant yada tüp lastiklerle ilgili
kasın çalıştırılmasına dayanır.
Düzey 5: Yüksek direnç ve core bölgesinin daha
aktif olabileceği çoklu kas gruplarının dahil olduğu
egzersizler:Ekstra ağırlıklarla Tüm vücudun
Dinamik olarak katıldığı çalışma şeklidir
Düzey 6 : Dengeyi zorlaştırarak fonksiyonelliğin
arttırıldığı sürat ve rotasyon
hareketleri:Hareketlerin rotasyonel yapıldığı denge,
hız ve fonksiyonelliğin ön planda olma durumudur.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
1.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
2.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
3.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
4.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
5.
QUADRICEPS/HIPS FLEXORS
6.
“Fasya; vücuttaki bütün organları ve kasları en küçük
miyofibrillerine kadar saran ve bağlayan yoğun,
düzensiz bağ dokusudur.” R. Schleip. 2003

Fasya birçok özelliğinin yanında temel olarak;
◦ Dengenin sağlanmasında ve mekano (mekanik) reseptörlerle
sağlanan derin duyumsal düzenlemelerde (mechanoregulation) rol oynar (Varela & Frenk. 1987).
◦ Ayrıca miyofibroblastların fasya yapısında bulunmasından
dolayı kasılma özelliği olan bir organdır (R. Schleip, W. Klingler,
F. Lehmann-Horn 2006) .

Fasiyal sistem;
◦ 3-D hareket modellerinde,
 Farklı hareket açılarında, düzlemlerde ve yönlerde
 Farklı
tempolarda,
 Farklı yüklenmelerde
yapılan hareketlerle ile
daha iyi antrene edilir(Huijing
2007; Myers 2011).


Tüm vücut hareketleri hareket çeşitliliğinde olduğu
gibi, fasiyal matriksin gerilme bütünlüğü özelliğinin
(biotensegrity) korunumuna ve gelişimine katkı
sağlar.
Fasiyal antremanlarda uygulanacak hareket
modellerini ‘Miyofasiyal Hatlar’ üzerinden
inceleyeceğiz.


Gerginlik, basınç,
direnç ve kuvvet
miyofasiyal hatlar
üzerinden iletilir.
Dolayısıyla denge ve
postürel yapı da
miyofasiyal hatlar
üzerinden düzenlenir.

Miyofasiyal hatları bütünsel vücut egzersizleri
ile antrene etmek;
◦ Kuvveti bütün vücut boyunca dağıtır
◦ Aşırı izole eklem gerilimlerini minimize eder
◦ Eklemlere üç düzlemde de hareket etme özgürlüğü
verir
◦ Bütün vücut farkındalığını ve koordinasyonunu
geliştirir.

Thomas W. Myers’ ın Anatomy Trains
kitabında çok sayıda miyofasiyal hat
tanımlamıştır. Biz bu hatlardan temel olarak
dört tanesini ele alacağız:
1.
2.
3.
4.
Yüzeysel Arka Hat
Yüzeysel Ön Hat
Lateral Hat
Spiral Hat


Vücudun arka yüzünde, ayak parmak ucu
taban kısmından baş ucuna kadar uzanır.
Postürel fonksiyonu;
◦ Vücudu tam ekstansiyon halinde, büyük oranı yavaş
kasılan fibrillerden oluşan kas dokusunu kullanarak
destekler.
◦ Dik duruşun korunumunu sağlamak için aşil
tendonu, hamstringler, erektör spinal ‘kablolar’ gibi
çok ağır fasiyal katmanlar içerir.

Genel olarak hareketsel fonksiyonu;
◦ Ekstansiyon ve hiperekstansiyon sağlamaktır.
(T. Myers. 2009)


Vücudun ön yüzünde, ayak parmak ucundan
kafatasına kadar uzanır.
Postürel olarak;
◦ İskelet sisteminin ağırlık merkezinden ön tarafa
doğru uzanan kısımlarına (pelvis, göğüs kafesi, baş)
destek sağlamak için yüzeysel arka hattı dengeler.
◦ Vücudun yumuşak ve hassas bölgelerini korur (iç
organlar).

Genel hareketsel fonksiyonu;
◦ Gövdenin ve kalçanın fleksiyonu,
◦ Dizin ekstansiyonu,
◦ Ayak bileğinin dorsifleksiyonudur.

Güçlü fleksiyon hareketlerindeki rolünden
dolayı bu hattın kas dokusu kısmında hızlı
kasılan kas fibrilleri çoğunluktadır.
(T. Myers. 2009)


Vücudun her iki yanında da ayağın
mediyal/lateral kısmından kafa tasına kadar
uzanır.
Postürel olarak;
◦ Vücudun ön/arka ve sağ/sol taraflarını diğer yüzeysel
hatlardaki kuvvetleri oranlayarak dengeler.

Genel hareketsel fonksiyonu;
◦
◦
◦
◦
Gövdenin lateral fleksiyonu,
Kalçanın abduksiyonu,
Ayağın eversiyonudur.
Aynı zamanda lateral ve rotasyonel gövde hareketleri için
‘fren’ görevi görür.
(T. Myers. 2009)

Postürel fonksiyonu;
◦ Vücudu iki spiral içinde sarmalayarak bütün
düzlemlerde dengeyi sağlamaktır.

Hareketsel fonksiyonu;
◦ Vücutta spiral ve rötasyon hareketleri yaratıp
yönlendirmektir.
◦ Eksantrik ve izometrik kasılmalarda gövdeyi ve
bacakları sabitler.
(T. Myers. 2009)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hareket şekillerini incele ve gözlemle.
Ağırlıksız, yavaş, tam hareket genişliğinde ve uç
noktalarda durarak,
Kontrollü bir tempoda hafif ağırlık ekle.
Zayıf noktaları ve hatları çalıştır.
Hareket genişliğini arttırmaya çalış.
Kontrollü tempoyu koruyarak ağırlık ekle.
Kapasiteyi arttır.
Tempoyu arttır.
(Peter Twist. 2013)


Hareket sırasında tek bir miyofasiyal hattı izole
edemeyiz fakat biyomekanik yöntemlerle egzersiz
seçimini ve düzenlenmesini, hedeflenen hat veya
hatlarda istenen etkilerin yaratılmasına yönelik
planlama yapabiliriz.
Miyofasiyal hat egzersizlerinin seçiminde
uygulamanın da etkin olduğu prensipler
kavrandıktan sonra, hareket çeşitliliği prensibine
de uygun olarak egzersizler değişik şekillerde
çeşitlendirilebilir.
VIPR Circuit Çalışması (1)
VİPR Circuit Çalışması (2)
TRX & VİPR Miyofasiyal Hat Egzersizleri
Miyofasiyal Hat Mobilizasyon Egzersizleri
Patlayıcı Kuvvet Antremanı
Denge Antremanı
Kuvvet & Güç Antremanı
Kuvvet Antrenman Metotlarında Yeni Yaklaşımlar konulu
çalışmaya katkı sağlayan Göktuğ Şanlı ve Atakan Çağlayan’a
teşekkür ederim.
[email protected]

Benzer belgeler