gayrisıhhî müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu

Transkript

gayrisıhhî müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne
Adı-Soyadı
:
İşyerinin Ünvanı
:
Faaliyet Konusu
:
İşyerinin Adresi
:
Tel
:
E-posta
:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Tarihi
:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı No
:
Yukarıda adı geçen işyerime 9207/2005 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğin 38. maddesine göre Canlı Müzik İzni verilmesini arz ederim.
Canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınımın tespit edilen saatleri
aşmayacağını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlayacağımı, belirlenen saatler dışında
ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak
şekilde yayın yapılması durumunda tarafıma verilen canlı müzik belgesinin iptali durumunda
hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.
Adı Soyadı :
İmza
:
Tarih
:
F4 / Canlı Müzik İzni Başvuru Beyan Formu / 20.08.2013 / 00

Benzer belgeler