1 ygs deneme sınavı

Yorumlar

Transkript

1 ygs deneme sınavı
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 1
Türkçe Testi
A
kitapçığı
1-C
2-D
3-A
4-B
5-D
6-B
7-A
8-B
9-D 10-D 11-C 12-A 13-A
14-E15-C16-B17-C18-B19-C20-C21-B22-D23-A24-B25-C26-D
27-E 28-C29-A30-B31-E 32-D33-B34-A35-A36-E 37-A38-E 39-E
40-A
Sosyal Bilimler Testi
1-D
2-A
3-E
4-C
5-C
6-A
7-E
8-B
9-D10-D11-A12-B 13-B
14-C15-E 16-B 17-D18-E 19-A20-E 21-D22-A23-D24-B 25-C26-D
27-C28-D29-B30-A31-C32-B33-E 34-A35-A36-A37-D38-A39-E
40-B 41-A42-D43-C44-D45-E
Matematik Testi
1-C
2-E
3-E
4-B
5-A
6-D
7-C
8-D
9-A 10-B11-E12-C13-A
14-C15-D16-A17-C18-D19-C20-A21-E 22-A23-C24-D25-C26-B
27-E 28-D29-E 30-E 31-A32-A33-C34-B35-A36-D37-B38-A39-E
40-E
Fen Bilimleri Testi
1-C
2-D
3-D
4-A
5-E
6-A
7-B
8-C
9-D10-A11-E 12-B13-B
14-E15-B 16-B 17-A18-D19-B 20-E 21-D22-B 23-D24-E 25-C26-C
27-A28-A29-B 30-B 31-C32-C33-D34-D35-A36-E 37-D38-D39-C
40-C
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 1
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-A
2-B
3-C
4-D
5-A
6-B
7-D
8-B
9-C10-A11-A12-D13-D
14-B15-C16-E 17-C18-C19-B20-B21-C22-B23-C24-D25-A26-C
27-A28-D29-E 30-D31-B32-B33-E 34-E 35-A36-A37-A38-A39-E
40-E
Sosyal Bilimler Testi
1-C
2-A
3-E
4-B
5-D
6-A
7-E
8-C
9-B10-C11-E12-D13-A
14-B15-D16-C17-D18-C19-B 20-D21-A22-D23-E 24-A25-E 26-D
27-B28-A29-A30-E 31-B32-C33-A34-B35-D36-B37-A38-E 39-D
40-A41-E 42-C43-D44-D45-A
Matematik Testi
1-A
2-A
3-D
4-D
5-E
6-B
7-B
8-C
9-E10-C11-A12-D13-A
14-C15-C16-D17-E18-C19-C20-A21-E22-D23-E24-E25-D26-A
27-C28-A29-C30-E 31-B32-A33-E 34-D35-B36-B37-A38-A39-C
40-E
Fen Bilimleri Testi
1-D
2-A
3-E
4-A
5-E
6-B
7-B
8-E
9-C10-D11-B12-C13-D
14-A15-C16-D17-B18-A19-E20-D21-D22-B23-A24-B25-B26-E
27-C28-C29-D30-D31-A32-E 33-D34-D35-C36-C37-B38-C39-A
40-B
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 2
Türkçe Testi
A
kitapçığı
1-E 2-A 3-A 4-D 5-E 6-A 7-B 8-C 9-D10-A11-C12-B13-A14-D15-D16-B17-B
18-C19-C20-A21-D 22-E23-B24-A25-D26-C 27-E28-B29-D30-A 31-E32-C 33-E34-A
35-B 36-B 37-C 38-E 39-A 40-D
Sosyal Bilimler Testi
1-C 2-A 3-D 4-B 5-B 6-D 7-E 8-A 9-E 10-B11-D12-C 13-E14-A15-D 16-B17-D
18-A19-D 20-E21-B22-C23-A24-A 25-E26-B27-D28-A29-D30-A31-C 32-E33-A34-C
35-D36-A37-A38-C39-C40-D41-C42-B43-B 44-E45-A
Matematik Testi
1-D 2-B 3-D 4-D 5-D 6-C 7-E 8-D 9-B10-D11-D 12-B 13-B14-D 15-E16-D17-C
18-C19-C20-E21-D22-B23-B24-A25-C26-B27-E28-E29-C30-B31-A32-D33-B34-A
35-E36-A37-B38-B39-C40-A
Fen Bilimleri Testi
1-C 2-A 3-B 4-B 5-D 6-A 7-B 8-C 9-D 10-E 11-E12-A13-C14-D15-A16-A 17-E
18-B19-C 20-E21-B22-D23-A24-B 25-E26-C27-D28-C29-C30-C31-A 32-E33-C34-D
35-B36-C 37-E38-C39-B40-B
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 2
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-A
2-D
3-E
4-A
5-B
6-C
7-E
8-A
9-C10-B11-D12-A13-D
14-B15-A16-D17-C18-A19-B 20-C21-B 22-A23-D24-E 25-E 26-B
27-D28-C29-E 30-C31-D32-A33-B 34-B 35-E 36-A37-A38-D39-C
40-E
Sosyal Bilimler Testi
1-B
2-D
3-E
4-A
5-C
6-A
7-D
8-B
9-E10-A11-D12-B13-C
14-D15-E16-D17-B18-E 19-A20-A21-C22-B23-E 24-D25-A26-D
27-B28-D29-C30-A31-E 32-C33-A34-D35-A36-D37-C38-C39-A
40-A41-A42-E 43-C44-B45-B
Matematik Testi
1-D
2-C
3-D
4-E
5-B
6-D
7-D
8-D
9-B10-D11-E12-C13-D
14-E15-C16-C17-D18-D19-B20-B21-A22-E23-E24-B25-C26-C
27-B28-B29-A30-D31-B32-A33-B34-A35-B36-A37-E38-D39-B
40-C
Fen Bilimleri Testi
1-D
2-A
3-B
4-E
5-D
6-A
7-A
8-E
9-C10-B11-D12-C13-C
14-B15-C16-E17-B18-D19-E20-B21-E22-A23-B24-D25-A26-C
27-A28-C29-D30-B31-C32-A33-C34-E 35-B36-B37-C38-C39-E
40-C
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 3
Türkçe Testi
A
kitapçığı
1-C2-A3-A4-D5-C 6-B7-D8-D 9-E10-E11-E12-B13-A14-C15-A
16-D
17-D
18-A19-A20-D21-C22-C23-A24-B25-C26-A27-D28-B29-A 30-E31-B32-C33-A34-A
35-C36-C37-B 38-E39-D40-C
Sosyal Bilimler Testi
1-E2-C 3-B4-D5-A6-C7-D 8-E9-D10-E11-B12-B
13-D14-A15-C16-E17-C
18-B 19-E20-D 21-B22-C23-D 24-E25-A26-D27-A 28-E29-D30-C31-A 32-E 33-B34-C
35-B36-D37-B38-C39-D40-A41-C 42-E43-A 44-E45-A
Matematik Testi
1-B 2-E 3-E4-C5-C6-C7-B8-A9-A
10-C11-E
12-A
13-C14-E
15-D16-B
17-D
18-C 19-E20-D 21-B22-D23-D24-C25-D 26-B27-D 28-E 29-B30-C31-D32-C 33-E34-A
35-D36-B37-C38-B39-C40-D
Fen Bilimleri Testi
1-C 2-C 3-C 4-E 5-C 6-E 7-A 8-D 9-D10-B11-D12-C 13-E14-C15-C16-B17-A
18-E19-B20-E21-E22-C23-E24-C25-E26-A27-B28-D29-D30-A31-A32-B33-E34-A
35-D36-C37-C38-C 39-E 40-E
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 3
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-A
2-D
3-C
4-A
5-D
6-D
7-C
8-B
9-E10-B11-E12-E13-A
14-D15-D16-A17-C18-D19-C20-A21-A22-B23-C24-C25-A26-B
27-A28-A29-D30-C31-A32-E 33-B34-C35-B36-A37-C38-D39-C
40-E
Sosyal Bilimler Testi
1-A
2-C
3-D
4-E
5-E
6-C
7-B
8-D
9-D10-A11-C12-D13-E
14-B15-B 16-C17-D18-E 19-A20-A21-D22-B 23-C24-E 25-B 26-E
27-D28-B 29-C30-B 31-E 32-A33-C34-D35-E 36-A37-C38-D39-B
40-D41-A42-E 43-C44-A45-E
Matematik Testi
1-A
2-B
3-C
4-C
5-A
6-E
7-C
8-E
9-C10-B11-C12-B13-E
14-D15-D16-C17-A18-E 19-E 20-D21-E 22-D23-D24-B 25-C26-D
27-B28-D29-B30-C31-D32-D33-C34-B35-C36-C37-E 38-A39-B
40-D
Fen Bilimleri Testi
1-D
2-D
3-C
4-B
5-C
6-C
7-C
8-C
9-E10-E11-C12-A13-D
14-E15-C16-E17-E18-A19-E20-C21-C22-E23-E24-B25-A26-B
27-B28-E 29-D30-A31-B32-C33-C34-C35-D36-E 37-A38-A39-D
40-E
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 4
Türkçe Testi
A
kitapçığı
1-E2-A3-D4-A5-C 6-E7-A8-A9-B
10-D11-C12-B13-B
14-D15-E16-E17-B
18-D19-D20-B21-C22-E23-A24-A25-E26-B27-A28-B29-E30-E31-D32-B33-C34-E
35-A36-D37-B38-A39-C40-B
Sosyal Bilimler Testi
1-E 2-A 3-D 4-C 5-B 6-E 7-D 8-C 9-C10-E11-A12-E13-D14-B15-D16-E17-C
18-A19-C 20-E21-D22-B 23-E24-C25-A26-D27-B28-C29-B30-C 31-E32-A33-D34-B
35-A 36-B37-D38-C39-A 40-B 41-E42-A 43-B44-D45-D
Matematik Testi
1-B2-D 3-B 4-B 5-B6-D7-D8-A9-D10-C
11-D12-C13-E
14-D15-C
16-D17-B
18-C19-E20-A21-E22-E23-A24-C25-B26-D27-E28-C29-C30-A31-A32-E33-D34-D
35-E36-C37-C38-A39-C 40-E
Fen Bilimleri Testi
1-B 2-E 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-E 9-A10-C11-C12-A13-B14-A15-C16-C17-C
18-D19-A20-B21-A22-E23-A24-E25-B26-E27-B28-C29-B30-C31-E32-E33-A34-D
35-B36-C37-A38-A39-D 40-E
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 4
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-D
2-A
3-E
4-A
5-A
6-B
7-C
8-E
9-A10-B11-B12-D13-C
14-E15-B 16-D17-E 18-B 19-C20-D21-D22-A23-E 24-E 25-A26-B
27-E28-B29-A30-B31-C32-E33-D34-D35-B36-E37-A38-B39-A
40-C
Sosyal Bilimler Testi
1-B
2-E
3-D
4-C
5-E
6-A
7-D
8-C
9-D10-B11-D12-C13-E
14-A15-E 16-B 17-D18-A19-C20-E 21-E 22-D23-B 24-C25-A26-C
27-E 28-A29-B30-D31-A32-E 33-C34-B35-C36-B37-C38-A39-D
40-B 41-D42-D43-E 44-B 45-A
Matematik Testi
1-B
2-C
3-D
4-D
5-D
6-B
7-D
8-B
9-B10-A11-C12-D13-B
14-A15-E16-E 17-E 18-D19-C20-C21-D22-C23-A24-C25-E 26-A
27-C28-E29-A30-D31-B32-E33-C34-A35-C36-D37-E38-E39-D
40-C
Fen Bilimleri Testi
1-B
2-D
3-C
4-A
5-A
6-C
7-A
8-D
9-B10-E11-E12-B13-C
14-A15-A16-B17-E18-B19-D20-C21-E22-B23-A24-A25-C26-E
27-C28-A29-D30-C31-C32-A33-A34-D35-E 36-C37-E 38-E 39-B
40-B
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 5
Türkçe Testi
A
kitapçığı
1-B2-C3-C4-D5-B6-C7-D 8-E9-C
10-A
11-A
12-D13-E
14-D
15-A16-B17-B
18-C19-C20-D21-A22-C23-C24-C25-A26-A 27-E28-B29-D30-B31-C32-D33-D34-B
35-E36-C37-B38-D 39-E40-C
Sosyal Bilimler Testi
1-D 2-B 3-C 4-B 5-E 6-A 7-A 8-E 9-C10-D 11-B12-C 13-E14-D15-A16-A 17-B
18-C 19-E 20-E21-D 22-B23-D24-A25-A26-C27-D28-C 29-E30-A31-D 32-B33-D34-C
35-A 36-B37-A38-D39-D 40-E41-A42-D 43-B44-A 45-E
Matematik Testi
1-E2-A3-C4-C5-E6-E7-C8-E9-E
10-C
11-D
12-D
13-D
14-A
15-E
16-B
17-E
18-C 19-B 20-B21-D 22-E 23-B24-A25-D 26-E27-D28-C29-C30-A31-D32-C33-C34-A
35-B36-B37-D38-B39-A40-E
Fen Bilimleri Testi
1-E 2-D 3-A 4-B 5-C 6-A 7-D 8-E 9-B10-D11-C 12-E13-D14-C15-D16-D17-A
18-A19-C20-B21-E22-C23-B24-B25-C26-D27-C28-E29-A30-C31-B32-D33-B34-B
35-B36-E37-D38-A39-C40-E
5 Fasikül Deneme
YGS DENEME SINAVI - 5
B
kitapçığı
Türkçe Testi
1-C
2-D
3-B
4-C
5-D
6-E
7-B
8-C
9-A10-D11-C12-A13-A
14-B15-E16-D17-C18-D19-B20-C21-C22-C23-A24-C25-E 26-B
27-A28-A29-C30-D31-D32-B 33-E 34-C35-D36-B 37-E 38-C39-B
40-D
Sosyal Bilimler Testi
1-E
2-A
3-A
4-E
5-D
6-B
7-C
8-B
9-E10-D11-A12-C13-D
14-B15-C16-D17-C18-A19-A20-D21-B 22-D23-E 24-E 25-C26-B
27-A28-A29-C30-D31-B 32-D33-A34-E 35-C36-E 37-D38-D39-A
40-B41-E 42-A43-B44-A45-D
Matematik Testi
1-C
2-C
3-E
4-E
5-E
6-E
7-C
8-A
9-E10-C11-E12-C13-B
14-B15-B 16-D17-D18-D19-E 20-A21-C22-E 23-D24-D25-C26-A
27-E28-D29-D30-B31-A32-E33-A34-B35-B36-A37-B38-C39-C
40-D
Fen Bilimleri Testi
1-B
2-D
3-D
4-E
5-C
6-E
7-D
8-B
9-C10-D11-A12-C13-E
14-A15-C16-B 17-C18-E 19-B 20-D21-C22-D23-C24-D25-A26-B
27-A28-C29-B30-B31-E32-E33-D34-B35-D36-A37-C38-E39-A
40-B

Benzer belgeler

1 ygs deneme sınavı - 2

1 ygs deneme sınavı - 2 YGS DENEME SINAVI - 3 Türkçe Testi 1-C 2-B 3-D 4-A 5-C 6-E 7-B 8-E 9-A 10-A 11-D 12-C 13-C 14-B 15-B 16-D 17-D 18-D 19-B 20-C 21-D 22-D 23-E 24-B 25-D 26-C 27-B 28-C 29-A 30-B 31...

Detaylı

1 ygs deneme sınavı

1 ygs deneme sınavı YGS DENEME SINAVI - 3 Türkçe Testi 1-D 2-A 3-B 4-A 5-B 6-D 7-C 8-E 9-A 10-C 11-C 12-E 13-B 14-A 15-E 16-D 17-D 18-B 19-E 20-C 21-D 22-A 23-B 24-D 25-E 26-A 27-D 28-C 29-C 30-E 31...

Detaylı

11 e ygs denemesi cevap anahtarı

11 e ygs denemesi cevap anahtarı 1-D 2-A 3-E 4-C 5-B 6-C 7-D 8-A 9-E 10-B 11-C 12-B 13-C 14-E 15-D 16-E 17-A 18-B 19-C 20-D 21-C 22-E 23-D 24-B 25-E 26-A 27-A 28-C 29-E 30-D 31-A 32-C 33-D 34-A 35-B 36-D 37-C 38-B...

Detaylı

fiyat listesi - Gazi Yayıncılık

fiyat listesi - Gazi Yayıncılık İlkokul Türkçe 1 Konu Anlatımlı Yardımcı Fasikül Set

Detaylı

+ Eylül Klinik Bilimler

+ Eylül Klinik Bilimler EYLÜL 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Detaylı