öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu

Yorumlar

Transkript

öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Acil Sağlık Hizmetleri 1
İAY 105
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Akın TARIM
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Sağlık hizmetlerini değerlendirir
Acil sağlık hizmetlerini değerlendirir
Ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirir
Türkiye’de ambulans donanımlarını ayırt eder
Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirir
Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları kullanır
Paramediğin yetki ve sorumluluklarını değerlendirir
Görev organizasyonu yapar
Kendi güvenliğini sağlar
Hasta/yaralı güvenliğini sağlar
Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlar
Yüz yüze
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı, Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3
Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
Dersin İçeriği
1
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
6
Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı
değerlendirmek
Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını
değerlendirmek
Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7
Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek
8
Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
9
Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
4
5
10 Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
11 Görev Organizasyonu yapmak
12 Kendi güvenliğini sağlamak
13 Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14 Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi
sağlamak
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Ders Notları, Ankara 112 İlk Yardım
Eğitim Notları vb.
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
2
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
ÖÇ
9
ÖÇ
10
ÖÇ
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
X
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz
iletişim yoluyla aktarabilme.
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri
ifade edebilme.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
X
X
X
X
X
X
X
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve
olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
Hasta/yaralıyı
değerlendirebilme
ve
sorununu
saptayabilme
Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve
ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve
bakımını yapabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
X
Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Acil Hasta BAkımı 1
İAY 107
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Akın TARIM
1. Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
2. Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
3. İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
4. Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5. Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
6. Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
7. Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
8. Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
9. Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
10. Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
3
Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
4
Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
4
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
5
İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
6
Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
7
Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
8
Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
9
Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
10 Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
11 Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
12 Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
13 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
14 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Par-der Yayınları,
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada
kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin
kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal
mevzuata uygun davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme,
mesleki bilgilerini yazılı,
sözlü/sözsüz iletişim yoluyla
aktarabilme.
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
ÖÇ
9
ÖÇ
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve
mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine
uygun davranıp ve bu süreçlere
katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde
iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak
değişen teknikleri uygulayabilme,
yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve
yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme
bilinciyle güncelleyip kendini kişisel
ve mesleki olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi
ve becerileri kullanabilme, verileri
yorumlayıp değerlendirebilme ve
olası sorunları tanımlayıp
çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile
çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve
sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm
malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde
kullanabilme ve bakımını yapabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği
konusunda
gerekli
tedbirleri
alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik
önlemlerini uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Temel Yaşam Desteği
İAY 109
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
6
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğretim Elemanı
Yar. Doç. Dr. Betül GÜLALP EVREN
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel Yaşam Desteği Sağlamak,
2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım
Uygulamak,
3. Hava Yolunu Açık Tutmak,
4. Oksijen Tedavisini Uygulamak,
5. Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon Uygulamak,
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2
Temel Yaşam Desteği
3
4
5
Dersin İçeriği
Hava Yolunu Açma Teknikleri
Entübasyon
Solunum Desteği Sağlamak.
6
Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar
7
Oksijen Tedavisi
8
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Erişkin
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Çocuk
9
10 Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Bebek
11
Erişkinde Temel Yaşam Desteği
7
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
12 Çocukta Temel Yaşam Desteği
13
Bebekte Temel Yaşam Desteği
14 Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) Basic life Support, ERC
Advanced Life Support
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme, manken üzerinde uygulama
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim
yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
X
X
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını
yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Acil SAğlık Hizmetleri 2
İAY 110
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğretim Elemanı
Yar. Doç. Dr. Betül GÜLALP EVREN
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Ve Acil
Bakım Uygulamak,
2. Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek,
3. Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti
Uygulamak,
4. Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti
Uygulamak,
5. Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti
Uygulamak,
6. Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek
9
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
7. Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2
Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak
3
Afetlerde Acil Bakım Uygulamak
4
Triyaj
5
KBRN Riskini Değerlendirmek
6
Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti
Uygulamak
7
Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti
Uygulamak
8
Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık
Hizmeti Uygulamak
9
Personel Güvenliği
Dersin İçeriği
10 Sorumluluk Kazanmak
11 Yangın Önleme
12 Yangınla Mücadele Etmek
13 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1
14 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 2
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
Dersin Öğretim Dili
Staj/Uygulama
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme, manken üzerinde uygulama
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Türkçe
10
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata
uygun davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini
yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik
değerleri ifade edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve
bu süreçlere katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim
kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları
kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam
boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini
kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp
değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp
çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu
saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve
ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde
kullanabilme ve bakımını yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda
gerekli tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini
uygulayabilme
11
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Beden eğitimi ve vücut geliştirme 1
İAY 111
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
s
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğretim Elemanı
???
6. Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
uygular
7. Antrenman yapar
8. Antrenmanlarda
yükleme,
dinlenme
ve
toparlanma ilişkisini kurar
9. Vücut geliştirme tekniklerini uygular
10. Esneklik programlama prensiplerini uygular
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yok
1
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki
etkileri
2
Kondisyonel ve motorik özellikleri
3
Kondisyon çalışmaları
4
Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
12
5
Yeterli ve dengeli beslenm k
6
Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevleri
7
Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi
8
Antreman teknikleri
9
Su üzerinde yüzme
10 Yüzme teknikleri
11 Suda can güvenliği sağlama
12 Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
13 Su İçinde Kazazede Kurtar a
14
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki
etkileri
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
13
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim
yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve
olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı
değerlendirebilme
ve
sorununu
saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını
yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Acil hasta bakımı 2
İAY 112
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
2
14
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğretim Elemanı
Yard.DoÇ.Dr. Betül GÜLALP EVREN
1. Hasta veya yaralıyı izler ve gerekli ilaç tedavisini
uygular
2. Sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirir
3. Karın ağrılı hastaya acil bakım uygular
4. Metabolik hastalıkları değerlendirerek acil bakım
uygular
5. Enfeksiyon hastalıklarını değerlendirir ve acil bakım
uygular
6. Ürogenital hastalıkları değerlendirerek ürogenital
hastalıklarda acil bakım uygular
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, ,
3
İlaç Uygulamak
4
Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
5
Sinidrim sistemi acilleri
6
Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
7
Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek,
8
Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak,
9
Metabolik Hastalıklar- Diyabet
10
Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz
11 Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek,
12 Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak,
13 Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek
14 Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
15
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
Dersin Öğretim Dili
Staj/Uygulama
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme, manken üzerinde uygulama
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Türkçe
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz
iletişim yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri
ifade edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve
olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
X
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı
değerlendirebilme
ve
sorununu
saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve
ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve
bakımını yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
16
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Beden eğitimi ve vücut geliştirme 2
İAY 114
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
s
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
2
Dersin Yarıyılı
2
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğretim Elemanı
???
11. Fiziksel uygunluğun geliştirme ilkelerini, amacını ve
önemini ifade eder
12. Kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama
prensiplerini uygular
13. Su üzerinde yüzer
14. Su içinde kazazede kurtarır
15. Farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü
becerileri uygular
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yok
1
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki
etkileri
2
Kondisyonel ve motorik özellikleri
3
Kondisyon çalışmaları
4
Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
5
Yeterli ve dengeli beslenmek
17
6
Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini
7
Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi
8
Antreman teknikleri
9
Su üzerinde yüzme
10 Yüzme teknikleri
11 Suda can güvenliği sağlama
12 Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
13 Su İçinde Kazazede Kurtarma
14
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki
etkileri
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim
yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
18
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası
sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını
yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Mesleki uygulama 2
İAY 202
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
2
Dersin Yarıyılı
4
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğretim Elemanı
???
19
1. Ekg çekimi yapmak ve değerlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
2. Yetişkin ileri yaşam desteği algoritmalarını uygulamak
3. Çocuk ileri yaşam desteği algoritmalarını uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2
EKG çekmek ve ritim tanılamak
3
Acil İlaçlar
4
Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
5
Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
6
Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
7
Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
8
Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
9
Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
10
Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
11
Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
12
Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini
Uygulama-I
Dersin İçeriği
13 Vaka Çalışması
20
14 Vaka Çalışması
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
Dersin Öğretim Dili
Staj/Uygulama
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Türkçe
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere
katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni
araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle
güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri
yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp
çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme,
uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve
uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
21
22
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Acil hasta bakımı 3
İAY 207
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
2
Dersin Yarıyılı
3
AKTS Kredisi
10
Dersin Öğretim Elemanı
Yard.Doç.Dr. Betül GÜLALP EVREN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek
Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak
Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak
Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak
Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek
Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek
Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek
3
Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
4
Gebelik
23
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
5
Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak
6
Lohusalık
7
Yenidoğan
8
Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak
9
Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak
10 Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek
11 Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
12 Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek
13 Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
14 Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme, manken üzerinde uygulama
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 Ödev, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada
kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin
kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal
mevzuata uygun davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme,
mesleki bilgilerini yazılı,
sözlü/sözsüz iletişim yoluyla
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
ÖÇ
9
ÖÇ
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve
mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine
uygun davranıp ve bu süreçlere
katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde
iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak
değişen teknikleri uygulayabilme,
yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve
yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme
bilinciyle güncelleyip kendini kişisel
ve mesleki olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi
ve becerileri kullanabilme, verileri
yorumlayıp değerlendirebilme ve
olası sorunları tanımlayıp
çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile
çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve
sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm
malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde
kullanabilme ve bakımını yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği
konusunda
gerekli
tedbirleri
alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik
önlemlerini uygulayabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Mesleki uygulama 1
İAY 209
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
2
25
Dersin Yarıyılı
4
AKTS Kredisi
12
Dersin Öğretim Elemanı
Uzm.Dr.Özlem KARAGÜN
1. Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak,
2. Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu
Uygulamak,
3. Şokta Acil Bakım Uygulamak,
4. Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon
Vermek,
5. Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri
6. Tek Kişi ile Hasta Veya Yaralıları Taşımak,
7. İki Kişi ile Hasta Veya Yaralıları Taşımak
8. Hasta Yaralılara Sedye Seçimi Yapmak
9. Hasta Veya Yaralıyı Sedyeye Yerleştirmek
10. Özellikli travma olgularına acil bakım
11. Ambulansı tanımak ve kullanıma hazır tutmak
12. Ambulans sürüş teknikleri uygulamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2
Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak,
3
Dezenfeksiyon
4
Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu
Uygulamak,
Şokta Acil Bakım Uygulamak,
5
Dersin İçeriği
7
Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon
Vermek,
Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri
8
Hasta Yaralıyı taşıma Teknikleri
9
Hasta Veya Yaralıları Taşımak,
6
26
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
10
Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak,
11
Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak,
12
Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak.1
13
Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 2
14
Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 3
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada
kullanabilme
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
ÖÇ
9
ÖÇ
10
ÖÇ
11
ÖÇ
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal
mevzuata uygun davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme,
mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz
iletişim yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve
mesleki etik değerleri ifade edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun
davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde
iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak
değişen teknikleri uygulayabilme, yeni
27
araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve
yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme
bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve
mesleki olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve
becerileri kullanabilme, verileri
yorumlayıp değerlendirebilme ve olası
sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve
sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm
malzeme ve ekipmanları tanıyabilme,
uygun şekilde kullanabilme ve
bakımını yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği
konusunda gerekli tedbirleri alabilme
ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini
uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Travma
İAY 211
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
z
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
2
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
18
Dersin Öğretim Elemanı
Uzm.Dr.Özlem KARAGÜN
28
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
2
3
4
5
6
7
Dersin İçeriği
Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak,
Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak,
Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak
Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak,
Yanıklarda acil bakım uygulamak,
Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak
Boğulmada acil bakım uygulamak
Yabancı cisim varlığında acil bakım
Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak
Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
8
9
10
11
12
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1
13 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2
14
Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
29
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme,
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
ÖÇ
9
ÖÇ
10
ÖÇ
11
ÖÇ
12
ÖÇ
13
ÖÇ
14
ÖÇ
15
ÖÇ
16
ÖÇ
17
ÖÇ
18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1.
Teorik alan bilgilerini
uygulamada
kullanabilme
2.
Alan terminolojisini
etkin kullanabilme
3.
Alanıyla ilgili temel
mesleki yasal
mevzuata uygun
davranabilme
Alanıyla ilgili
konularda bilişim ve
iletişim
teknolojilerini
kullanabilme,
mesleki bilgilerini
yazılı, sözlü/sözsüz
iletişim yoluyla
aktarabilme.
Toplumsal, bilimsel,
kültürel ve mesleki
etik değerleri ifade
edebilme.
Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun
davranıp ve bu
süreçlere
katılabilme.
Bir yabancı dilde
temel düzeyde
iletişim kurabilme.
Gelişen teknolojiye
bağlı olarak değişen
4.
5.
6.
7.
8.
30
9.
10.
11.
12.
13.
teknikleri
uygulayabilme, yeni
araç ve cihazları
kullanabilme.
Alanı ile ilgili bilgi,
beceri ve yetkinlikleri
yaşam boyu
öğrenme bilinciyle
güncelleyip kendini
kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
Alanıyla ilgili temel
düzeydeki bilgi ve
becerileri
kullanabilme, verileri
yorumlayıp
değerlendirebilme ve
olası sorunları
tanımlayıp
çözümleyebilme.
Diğer sağlık
disiplinleri ile
çalışabilme
Hasta/yaralıyı
değerlendirebilme ve
sorununu
saptayabilme
Ambulans içerisinde
bulunan tüm
malzeme ve
ekipmanları
tanıyabilme, uygun
şekilde kullanabilme
ve bakımını
yapabilme
14. Olay yeri, araç ve
sürüş güvenliği
konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve
uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve
güvenlik önlemlerini
uygulayabilme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Güvenli Ambulans Sürüşleri
İAY 213
31
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
s
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
3
Dersin Yarıyılı
3
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğretim Elemanı
???
16. Ambulans kullanımı ilkelerini ifade eder
17. Karayolları trafik kanunundaki ilgili hükümleri bilir
ve uygular
18. Güvenli bir şekilde ambulansı kullanarak
hasta/yaralının naklini sağlar
19. Ambulansın teknik donanımını söyler
20. Ambulansın temizlik ve dezenfeksiyonu işlemlerini
yapar
21. Sürüş hazırlıklarını yapar
22. Trafikteki özel durumlarda güvenli sürüş
tekniklerini uygular
23. Ambulans siren ve ışık kullanımını bilir, ambulans
kazalarına karşı önlem alır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüz yüze, uygulayarak
Yok
Önerilen Dersler
Dersin İçeriği
Yok
1
Dersin tanıtımı ve giriş
2
Ambulans çeşitleri ve taşıt olarak özellikleri
3
Acil araç kullanım ilkeleri ve suratli araç kullanım
problemleri
4
Ambulansın ve ambulans ekipmanlarının temizliği ve
dezenfeksiyonu
5
Acil tıp hizmetleri ve çalışma prensipleri
6
Triyaj ve triyajda START sistemi
7
Afetler, tanımı, sınıflandırılması ve süreci
32
8
Ara Sınav
9
Ambulansın teknik ekipmanlarının kullanımı ve bakımı
10
Ambulans geçiş üstünlüğü ve trafikte özel durumlarda
ambulans kullanımı
11
Araçlarda sıkışan kazazedelerin çıkarılması ve itfaiye ile
işbirliği
12 Güvenli sürüş uygulaması
13 Güvenli sürüş uygulaması
14 Final sınav
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, Deney, Eğitim ve
Uygulama, Problem Çözme, manken üzerinde uygulama
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 2 uygulama, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
1.
Teorik alan bilgilerini uygulamada
kullanabilme
2.
3.
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal
mevzuata uygun davranabilme
4.
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini
yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla
aktarabilme.
5.
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki
etik değerleri ifade edebilme.
ÖÇ
1
ÖÇ
2
ÖÇ
3
ÖÇ
4
ÖÇ
5
ÖÇ
6
ÖÇ
7
ÖÇ
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun
davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim
kurabilme.
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen
teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları
kullanabilme.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri
yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip
kendini kişisel ve mesleki olarak
geliştirebilme.
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve
becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp
değerlendirebilme ve olası sorunları
tanımlayıp çözümleyebilme.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12.
Hasta/yaralıyı
değerlendirebilme
ve
sorununu saptayabilme
13.
Ambulans içerisinde bulunan tüm
malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun
şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme
14.
Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği
konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve
uygulayabilme
15.
Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini
uygulayabilme
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
Dersin Adı
Dersin Kodu
AÇIKLAMALAR
Temel Yaşam Desteği
İAY 109
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Önlisans
Dersin Yılı
1
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
5
34
Dersin Öğretim Elemanı
Yard.Doç.Dr.Betül GÜLALP EVREN
1. Temel Yaşam Desteği Sağlamak,
2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım
Uygulamak,
3. Hava Yolunu Açık Tutmak,
4. Oksijen Tedavisini Uygulamak,
5. Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon Uygulamak,
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Yüzyüze
Yok
Önerilen Dersler
Yok
1
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2
Temel Yaşam Desteği
3
4
5
Dersin İçeriği
Hava Yolunu Açma Teknikleri
Entübasyon
Solunum Desteği Sağlamak.
6
Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar
7
Oksijen Tedavisi
8
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Erişkin
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Çocuk
9
10
11
12
13
14
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Bebek
Erişkinde Temel Yaşam Desteği
Çocukta Temel Yaşam Desteği
Bebekte Temel Yaşam Desteği
Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon
Zorunlu ya da Önerilen
Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders anlatımı, Soru&Cevap, Gösterim, , Problem Çözme
35
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav, 1 Son Sınav
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Yoktur
Ders Öğrenme Çıktıları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun
davranabilme
4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim
yoluyla aktarabilme.
5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade
edebilme.
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu
süreçlere katılabilme.
7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri
uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu
öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki
olarak geliştirebilme.
10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası
sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12. Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
13. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları
tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını
yapabilme
14. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli
tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15. Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
36
(EK-C)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ
Genel Bilgi
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde
2008 yılında kurulmuştur. Bölüm, Başkent Üniversitesinin 275 hektarlık bir alanı kaplayan Bağlıca
kampusunda yer almaktadır. Bölümde 2011 yılı itibariyle, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim
Görevlisi ve tam-gün çalışmaktadır. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de
görevlendirilmektedir. Bölümle ilgili kararlar Yüksekokulun bütün öğretim üyelerinin oluşturduğu
Kurul tarafından alınır. İlk ve Acil Yardım Bölümü 2008 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde
eğitime başlamıştır. Bölüme her yıl 40 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde öğretim dili Türkçe
olmakla birlikte yabancı dil olarak (Temel İngilizce) de okutulmaktadır.
Kazanılan Derece
İlk ve Acil Yardım Bölümü, Ön Lisans
Derece Seviyesi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır
Önceki Öğrenmenin Tanınması
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler okula devam etmektedir. Muafiyet
talep eden öğrenciler gerekli koşulları taşıdıkları takdirde o dersten muaf olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması
gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Bu program, ilk ve acil yardım konularında tüm teorik ve pratik konuları kapsayarak mezunlarına olay
yerinde, ambulansta ve acil servislerde hayat kurtarmaya yönelik uygulama becerisi kazandırmayı
amaçlamaktadır.
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
No
SHMYO Program Yeterlilikleri
Programı tamamlayan öğrenciler:
1
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
4
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı,
37
sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
5
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
6
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
7
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
8
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
9
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve
mesleki olarak geliştirebilme.
10
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme
ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12
Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme
13
Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme
ve bakımını yapabilme
14
Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve uygulayabilme
15
Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme
İstihdam Olanakları
Programdan mezun olanlar, resmi veya özel kuruluşlara ait kara, hava ve deniz ambulanslarında, acil
servislerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanıyla aşağıda belirtilen alanlarda çalışabilmektedirler.
Sağlık bakanlığına bağlı 112 ambulans istasyonlarında İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Özel ambulans servislerinde İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Hava ve deniz ambulanslarında İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Devlet veya özel kurumların acil servislerinde Acil Bakım Teknikeri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans mezunu olarak bölümü bitirenler, “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve
“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini
tamamlayabilirler.
Dersler - AKTS Kredileri
1.Yarıyıl Ders Planı
Kodu
Ders Adı
Zorunlu/Seçmeli
Teori+Uygulama
(Saat)
AKTS
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Zorunlu Dersler
2+1
2.0
TÜRK101
Türk Dili 1
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
ENGxx1
Yabancı dil (İngilizce) 1
Zorunlu Dersler
4+0
5.0
Anatomi
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
SHMY101
38
SHMY103
Fizyoloji
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
SHMY109
Tıbbi terminoloji
Seçmeli Dersler
2+0
2.0
İAY105
Acil sağlık hizmetleri 1
Zorunlu Dersler
2+0
3.0
İAY107
Acil hasta bakımı 1
Zorunlu Dersler
3+0
4.0
İAY109
Temel yaşam desteği
Zorunlu Dersler
2+1
5.0
İAY111
Beden eğitimi ve vücut geliştirme
1
Seçmeli Dersler
1+2
3.0
AKTS Kredi Toplamı:
30.0
2.Yarıyıl Ders Planı
Kodu
Ders Adı
Zorunlu/Seçmeli
Teori+Uygulama
(Saat)
AKTS
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
TURK102
Türk Dili 2
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
ENGxx2
Yabancı dil (İngilizce) 2
Zorunlu Dersler
4+0
5.0
Zorunlu Dersler
2+2
5.0
Zorunlu Dersler
2+0
2.0
BTU110 Bilgi teknolojileri ve uygulamaları
SHMY102 Farmakoloji
İAY110
Acil sağlık hizmetleri 2
Zorunlu Dersler
2+1
3.0
İAY112
Acil hasta bakımı 2
Zorunlu Dersler
2+2
4.0
İAY114
Beden eğitimi ve vücut geliştirme 2
Seçmeli Dersler
1+3
4.0
AKTS Kredi Toplamı:
30.0
3.Yarıyıl Ders Planı
Kodu
Ders Adı
Zorunlu/Seçmeli
Teori+Uygulama
(Saat)
AKTS
SHMY205 Meslek etiği
Seçmeli Dersler
2+0
2.0
İAY107
Acil hasta bakımı 3
Zorunlu Dersler
2+5
9.0
İAY209
Mesleki uygulama 1
Zorunlu Dersler
2+8
12.0
İAY211
Travma
Zorunlu Dersler
2+1
3.0
İAY213
Güvenli ambulans sürüşleri
Seçmeli Dersler
1+2
3.0
İAY233
Yaz stajı
Zorunlu Dersler
0+0
8.0
AKTS Kredi Toplamı:
30.0
4.Yarıyıl Ders Planı
Kodu
Ders Adı
Zorunlu/Seçmeli
Teori+Uygulama
AKTS
39
(Saat)
SHMY202 İletişim
Seçmeli Dersler
2+0
2.0
SHMY204 Çevre koruma
Seçmeli Dersler
2.0
2.0
SHMY206 Kalite yönetimi sistemleri
Seçmeli Dersler
2.0
2.0
İAY202
Zorunlu Dersler
2+17
20.0
Mesleki uygulama 2
AKTS Kredi Toplamı:
26.0
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte
değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere,
uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu
değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı
tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi
yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel
başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi
ile belirlenir.
BAŞARI NOTU
KATSAYI
A
4,0
A-
3,7
B+
3,3
B
3,0
B-
2,7
C+
2,3
C
2,0
C-
1,7
D+
1,3
D
1
F1
0
F2
0
K
–
Y
–
Z
–
E
–
T
–
40
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z
notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü ve Bölüm Başkanı
AKTS Bölüm Koordinatörü
İsim-Soy isim:
E-Mail:
Bölüm Başkanı
İsim-Soy isim: Doç. Dr. Akın TARIM
Derslerin Program Çıktılarını Karşılama Ölçütleri:
0: Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede
destekliyor
Ders - Program Çıktıları İlişkileri Matrisi
Dersler
Program çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 Toplam
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
1
TÜRK101
Türk Dili 1
1 2
ENGxx1
Yabancı dil (İngilizce) 1
2
SHMY101
Anatomi
2
SHMY103
Fizyoloji
1
SHMY109
Tıbbi terminoloji
2 2
İAY105
Acil sağlık hizmetleri 1
2 2 2 1
İAY107
Acil hasta bakımı 1
1 2 1 1
2 1
İAY109
Temel yaşam desteği
1 1 1 1
1 2 1
İAY111
Beden eğitimi ve vücut geliştirme
1
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
1
TURK102
Türk Dili 2
1 2
ENGxx2
Yabancı dil (İngilizce) 2
BTU110
Bilgi teknolojileri ve uygulamaları
SHMY102
3
4
2 3
8
3
1
1 1
8
2 1
1
6
2 1
1
5
1 1
1
8
1
2 1 1
11
1
9
1 1 1
11
1 2 2
6
3
4
2 3
8
2
3
3
Farmakoloji
1
1 1
7
1
5
1
İAY110
Acil sağlık hizmetleri 2
2 2 2 1
İAY112
Acil hasta bakımı 2
1 2 1 1
2 1
3
4
2 1 1
11
1
9
41
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
İAY114
SHMY205
Beden eğitimi ve vücut geliştirme 2
1
Meslek etiği
3
İAY107
Acil hasta bakımı 3
İAY209
Mesleki uygulama 1
İAY211
Travma
İAY213
Güvenli ambulans sürüşleri
1
İAY233
Yaz stajı
1 1 1 1
SHMY202
İletişim
SHMY204
Çevre koruma
SHMY206
Kalite yönetimi sistemleri
İAY202
Mesleki uygulama 2
1 2 2
1
1 2 1 1
4
2 1
1
9
1 2 3
8
1
3 2 1
7
1
3
5
1
2
2
1 1 1
1 1
1
2 2 1 1 1 1
1
2
3
14
3
6
1
6
1
1
6
6
1 2 3
8
42

Benzer belgeler

6 - Sert Elektrik

6 - Sert Elektrik 875,00 TL 1.015,00 TL 1.170,00 TL 1.345,00 TL 1.485,00 TL 1.645,00 TL 1.820,00 TL 2.000,00 TL 880,00 TL 1.015,00 TL 1120,00 TL 1.225,00 TL 1.365,00 TL 1.505,00 TL 1.665,00 TL 1.820,00 TL 2.170,00 T...

Detaylı

vortex dik milli inline celik pompalar vs serisi

vortex dik milli inline celik pompalar vs serisi Emme - Basma AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Çelik FanIı , -5°C & +120°C Derece Sıcak Suya Dayanır.

Detaylı