Çok Boyutlu Liderlik® II (ÇBLII®)

Transkript

Çok Boyutlu Liderlik® II (ÇBLII®)
BİRE
-
BİR
LİDERLİK
Başkalarını anlayın.
Esnek stiller kullanın.
Etkin liderler yetiştirin.
Çok Boyutlu
Liderlik II (ÇBLII )
®
®
Mükemmellik Nerede Başlar...
“
Liderlik
insanlara yaptığınız
bir şey değildir.
İnsanlarla yaptığınız
bir şeydir.”
Kurumunuzu daha ileri taşımak için her çalışanı yeteneğine göre işe almış, doğru
işe doğru bireyi yerleştirmiş olduğunuzu düşünün. Ne muhteşem olurdu... Uzun
dönem başarınız için kurumunuzda yetenekliyi de ileriye taşımak zorundasınız.
Bu, çalışanların başarısı için de kaçınılmaz. Bununla birlikte yetenek, her
zaman liderlik becerilerini içermiyor, motive etmeyi de, başkalarının içindeki
muhteşemlikleri ortaya çıkarmayı da.
Biz liderliği biliyoruz. Gelişimine, yıllardır katkıda bulunuyoruz. Aklınıza gelen her
sektörden liderler üzerinde çalışan, onları tanımlayan ya da yetiştiren kültürler üstü
programımıza katılabilirsiniz. ÇBLII (Situational Leadership II)’den bahsediyoruz.
®
®
ÇBLII kurumunuza liderlik oluşturmak için paylaşılan bir süreç, dil ve model
sağlar. Çalışanlarınızın bireysel amaçları ve kurumsal amaçlarınıza göre
özelleştirilen bir programdır. ÇBLII , liderlere ezberlenen beceri alıştırmalarıyla
öngörülen durumlara cevap vermeyi öğretmez. Program, liderlere her türlü durumu
etkin şekilde analiz etme, teşhis etme, düşünme ve liderlik kavramlarını uygulamayı
öğretir.
®
®
Ken Blanchard, PhD, Drea Zigarmi,
EdD, ve Patricia Zigarmi, EdD, Liderlik
ve Bir Dakika Yöneticisi Kitabı’nın ve
Çok Boyutlu Liderlik II programının
yazarlarıdır.
®
ÇBLII PROGRAM SONUÇLARI
®
•Gelişim düzeylerini ustalıkla teşhis
•Liderlik stillerini—iletişim ve
davranışlar açısından—gelişim
düzeyleri ile uyumlandırma
•Kültürünüze işleyecek ortak bir
liderlik dili ve yaklaşımı kazanma
•Niyetleri davranışlara ve davranışları
hesap verebilirliğe dönüştürme
•İnsanları geliştirebilen ve elde
tutabilen çok becerili, esnek liderler
geliştirme
ÇBLII PROGRAM TASARIMI
®
Geleceğin Liderliği
Liderlerin gelecekte nasıl olmaları gerektiği, ÇBLII ve liderlerin temel becerileri
üzerine genel bakış sağlar ve başarılı bir eğitime giriş oluşturur.
®
İnançlar ve Yapı Taşları
Liderler “tek bir en iyi stil”in neden mevcut olmadığını ve liderlik stil seçiminin
duruma bağlı olduğunu keşfederler. ÇBLII ‘nin anlaşmalara ulaşma ve insanların
gelişimine yardım etme üzerine, hem bir dil hem de bir strateji olduğunu öğrenirler.
®
Teşhis: Çok Boyutlu Liderin Birinci Becerisi
Liderlere bir bireyin becerilerini, motivasyonunu, özgüvenini ve kurumun
başarısına katkı sağlama kabiliyetini geliştirmede ne kadar direktif ve destek
gerektiğini belirlemek için bireyin gelişim düzeyini teşhis etme öğretilir.
BİRE
-
BİR
LİDERLİK
Çok Boyutlu
Liderlik II (devam)
®
Esneklik: Çok Boyutlu Liderin İkinci Becerisi
Katılımcılar herbiri farklı direktif ve destek birleşiminden oluşan dört liderlik stilini
öğrenirler. Ayrıca başkalarının yeterlilik ve bağlılıklarını geliştirmede önemli olan
davranışları da incelerler.
Liderlik Stili’nin Gelişim Düzeyi ile Uyumu
Liderler, liderlik stillerini bireyin gelişim düzeyi ile nasıl uyumlu hale getirecekleri
üzerine alıştırma yaparlar. Verilen bir durumda, uygun liderlik stilini kullanarak
başkalarının motivasyon, yeterlilik ve bağlılıklarını nasıl geliştireceklerini öğrenirler.
Beceri Alıştırmaları
Çok Boyutlu Liderlik, bilgi ve becerilerinde uzmanlaşma yolunda kapsamlı
alıştırmalar sağlar. Kişinin performans ve gelişimini takip ederek ve onunla yakın
ilişkide kalarak, olası gerileme durumlarını nasıl idare edeceklerini öğrenirler.
Eğitim seanslarında, çok boyutlu liderin becerileri üzerine uzmanlaşmak ve
öğrenme amaçlarına ulaşmak için alıştırmaya zaman ayırılması önerilir.
SÜREKLİLİK V E TAKİP
•Geribildirim Alma ve Verme,
Güven Oluşturma, Dinleme ve
Zorlu Görüşmeler üzerine ek içerik
modülleriyle pekiştirme
•Sınıf ortamlarında beceri alıştırmaları
•Gerçek hayattan pekiştirme
senaryoları
•Rol oyunları, simülasyonlar ve vaka
çalışmalarını
•Pekiştirme ve ince ayar için etki
haritaları
•Teşhis Araçları ve Değerlendirmeler
•Eş düzeydeki çalışan ve mentörlerden
performans geribildirimi
•Görüşmeler ve aktiviteler yoluyla
kurumiçi eş düzey çalışanların
mentörlüğü
•Bireysel Koçluk
ÇBLII uygulamaları, sizinle yapabileceğimiz çalışmaların tamamında yeralır,
öncelikle de:
®
•Kurumsal Danışmanlık
•Etki Haritaları ve Amaçları
Uyumlandırma
•Teşhis Araçları ve Değerlendirmeler
•İhtiyaçlara Göre Tasarım ve Gelişim
•Eğitmen Önderliğinde Sınıf
Çalışmaları
•Karma Çözümler
•Üst Yönetimler ya da Toplantılar için
Konuşmalar
•Genel Katılıma Açık Eğitimler
•Kurum İçi Eğitmen Eğitimleri
LİDERLERDEN OLUŞAN BİR KURUM YARATMAYA HAZIR MISINIZ?
ÇBLII ‘nin başka kurumları ulaştırdığı noktalar ve sizin ihtiyaçlarınıza en uygun
çözümler üzerine daha fazla bilgi almak için bizi arayın.
®
Türkiye Çözüm Ortağı
YÖNETİM GELİŞTİRME MERKEZİ
Barbaros Bulvarı No:50 Manolya Apt. D.2
34349 Balmumcu-İstanbul
Tel: +90 (212) 274 88 48-49
www.blanchard.com.tr
MK0574A4QE
122607
Çok Boyutlu Liderlik II
®