Kullanim Kilavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanim Kilavuzu
IM3014
09/2007
Rev. 2
LINC 405 & 635
KULLANIM KILAVUZU
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
BRUKSANVISNING OG DELELISTE
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KÄYTTÖOHJE
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
www.lincolnelectriceurope.com
Försäkran om överensstämmelse
Deklaracja zgodności
Vakuutus yhteensopivuudesta
Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.
Försäkrar att svetsomriktaren: Deklaruje,
że spawalnicze źródło energii:
Vakuuttaa, että hitsauskone:
Declares that the welding machine: Dichiara
che Il generatore per saldatura tipo: Erklärt,
daß die Bauart der Maschine: Declara que el
equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:
Verklaart dat de volgende lasmachine:
LINC 405-S, LINC 405-SA
överensstämmer med följande direktiv:
spełnia następujące wytyczne: täyttää
seuraavat direktiivit:
conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:
den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:
est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:
overeenkomt conform de volgende richtlijnen:
73/23/CEE, 89/336/CEE
and has been designed in compliance with the following
standards:
ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen
hergestellt wurde:
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes
normas:
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:
en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med
följande standarder:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
następujących norm:
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:
EN 60974-1, EN 60974-10
(2003)
Paweł Lipiński
Operations Director
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
12/05
II
Försäkran om överensstämmelse
Deklaracja zgodności
Vakuutus yhteensopivuudesta
Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité
Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.
Försäkrar att svetsomriktaren: Deklaruje,
że spawalnicze źródło energii:
Vakuuttaa, että hitsauskone:
Declares that the welding machine: Dichiara
che Il generatore per saldatura tipo: Erklärt,
daß die Bauart der Maschine: Declara que el
equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:
Verklaart dat de volgende lasmachine:
LINC 635-S, LINC 635-SA
överensstämmer med följande direktiv:
spełnia następujące wytyczne: täyttää
seuraavat direktiivit:
conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:
den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:
est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:
overeenkomt conform de volgende richtlijnen:
73/23/CEE, 89/336/CEE
and has been designed in compliance with the following
standards:
ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen
hergestellt wurde:
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes
normas:
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:
en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med
följande standarder:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
następujących norm:
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:
EN 60974-1, EN 60974-10
(2007)
Paweł Lipiński
Operations Director
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
12/05
III
Kurulum ve Güvenlik Talimatları
Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü
sonuna kadar okuyunuz.
Konum ve Çalışma Koşulları
Bu makine en zor koşullarda bile çalışabilir. Bununla
beraber, makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenle
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki basit
önlemlerin alınması önemlidir.








Makinenizi yatayla 15 dereceden daha fazla eğime
sahip bir yere koymayınız.
Makinenizi
boruların
buzunu
çözmek
için
kullanmayınız.
Makineniz mutlaka temiz hava akımı olan bir yerde
çalıştırılmalı,
makinenin
çalıştırıldığı
yerde
havalandırmayı engelleyici ya da hava akımını
durdurucu bir etken olmamalıdır.
Çalışırken,
makinenin üzeri kağıt, bez ya da benzeri
malzemelerle örtülmemelidir.
Toz ve kirler makinenizin içine girebilir. Bu durum
mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.
Koruma sınıfı IP23S’tir
Makinenizi mümkün olduğunca kuru tutunuz ve ıslak
zemin veya su birikintisi üzerine koymayınız.
Makinenizi, radyo dalgası kontrollü cihazlardan uzak
bir yere koyunuz.
Makine normal kullanımda,
yakınlarda bulunan radyo dalgası kontrollü cihazları
olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum da
yaralanmalara veya ekipman arızalarına neden
olabilir.
Lütfen
kullanım
kılavuzundaki
Elektromanyetik Uygunluk bölümünü okuyunuz.
Makinenizi ortam aydınlatmasının iyi olduğu aydınlık
yerlerde kullanınız, karanlıkta kullanmayınız.
Makinenizi, ortam sıcaklığı 40°C’den fazla olan
yerlerde kullanmayınız.
Besleme Kablosu Bağlantısı
Makineyi çalıştırmadan önce giriş voltajını, fazları ve
frekansı kontrol ediniz. Kullanılabilir giriş voltajı değerleri
kullanım kılavuzundaki Teknik Özellikler Bölümü’nde ve
makinenin arkasında yer alan ürün etiketinde belirtilmiştir.
Makineyi şebeke elektriğine bağlayan kabloların
topraklamasının uygun olduğundan emin olunuz.
Makinenin, normal çalışabilmesi için gerekli olan gücün
sağlanabileceğinden emin olunuz. Gerekli sigorta tipi ve
kablo ölçüleri kullanım kılavuzundaki “Teknik Özellikler”
bölümünde belirtilmiştir.
Çıkış Bağlantıları
Kaynak kablosu bağlantıları, kolayca söküp takılabilen
“Twist-Mate” sistemiyle yapılmaktadır. Örtülü elektrod ve
TIG kaynağı için gereken kablo bağlantılarıyla ilgili ayrıntılı
bilgi ileriki bölümlerde verilmektedir.

(+) Pozitif Çıkış: Kaynak devresi için DC(+) soketi

(-) Negatif Çıkış: Kaynak devresi için DC(-) soketi
Kontrol Özellikleri
Çalışma Çevrimi
Bir makinenin çalışma çevrimi, makineyi kullanan kişinin
ölçülen çalışma akımında makineyi termal sigorta
atmadan çalıştırabildiği sürenin 10 dakikalık periyottaki
yüzdesidir.
Örnek: %60 çalışma çevrimi, makineyle 6 dakika boyunca
kaynak yapılabileceği anlamına gelir. Kalan 4 dakikayı
makine, soğuma için kullanacaktır.
Modellerin çalışma çevrimleri ile ilgili bilgileri Teknik
Özellikler kısmında bulabilirsiniz.
60% çalışma çevrimi:
6 Dakika Kaynak
1.
4 Dakika Soğuma
Güç Lambası: Şebeke gerilimi bağlandıktan ve
salter açıldıktan sonramakinenin kaynak yapmak için
hazır olduğunubildirmek üzere ışık yanar.
2.
Termal LED: Makine aşırı ısındığında termal led
yanmaya başlar ve makine durur. Bu durum,
genellikle makine çalışma çevrimini aştığı zaman
görülür. Makine soğumaya bırakılır. Makine normal
sıcaklığına ulaşınca termal led söner ve makine
çalışmaya hazır duruma gelir.
•
Termostatik fan:
Soğutma fanı ek olarak,
termal koruma devresi tarafından da control
edilebilir. Bu modda fan sadece soğutma
gereken durumlarda devreye girer. Bu özellik
sayesinde hem enerji tasarrufu sağlanır, hem
de havada bulunan yabancı partiküllerin
makine içine giriş miktarı minimize edilir.
Termostatik fan özelliği fabrika çıkışında inaktif
durumdadır. Aktive etmek için:
•
Şebeke kablosunun elektriğe bağlı
olmadığından ve makinenin tamamen
kapalı olduğundan emin olunuz.
•
Makinenin üst panelini çıkarınız.
•
X13 devresini şekildeki gibi bağlayınız.
•
12. Mod Anahtarı (LINC ### -SA modellerinde): Bu
anahtar ile makinenin kaynak modu seçilebilir.
LINC ### -SA 2 kaynak modu vardır: Örtülü
elektrod (MMA) ve Lift TIG (GTAW).
Bu anahtar örtülü elektrod modundayken
aşağıdaki özellikler aktif durumdadır:
* Hot Start
* Arc Force
* Yapışmazlık: Anti-Sticking fonksiyonuyla,
elektrodun iş parçasına yapışması durumunda
kaynak akımı düşürülür. Akımın düşmesiyle operatör
elektrodu iş parçasından ayırır. Böylece penseye
zarar verebilecek büyük kıvılcımların çıkması
önlenir.
Anahtar Lift TIG pozisyonundayken, örtülü elektrod
modları inaktif durumdadır ve makine TIG
kaynağına hazırdır. Lift TIG metoduna gore
tungsten elektrod iş parçasına değdirilir ve düşük
akımlı bir kısa devre oluşturulur. Daha sonra
elektrod iş parçasından kaldırılarak kaynak akımı
meydana getirilir.
Üst paneli tekrar takınız
3.
Güç Şalteri: Makineye giren şebeke akımını
kontrol eder.
4.
Hot Start (LINC ### -SA modellerinde): Bu özellik,
kaynak akımında meydana gelen geçici artış
sayesinde arkın çabuk ve hatasız şekilde oluşmasını
sağlar.
5.
DC(-) Kutup Bağlantı Soketi: Kaynak devresi
için negatif bağlantı soketi.
6.
Hafıza Özellikli Dijital Ekran (LINC ### -SA
modellerinde): Kaynak sırasında anlık akımı,
kaynak sonrası da oluşan ortalama akımı gösterir.
7.
Akım Kontrol Düğmesi: Çıkış akımını ayarlamak
için kullanılan potansiyometredir.
• LINC 405: 15A Ù 400A
• LINC 635: 15A Ù 670A
8.
Uzaktan Kumanda On/Off Anahtarı: Bu makine ile
birlikte uzaktan kumanda da kullanılabilir. Uzaktan
kumandanın devrede olup olmama özelliği bu
salter üzerinden seçilir.
9.
11. DC(+) Kutup Bağlantı Soketi: Kaynak
devresi için pozitif bağlantı soketi.
Arc Force (LINC ### -SA modellerinde): Bu özellik,
örtülü elektrod kaynağı sırasında kaynak akımının
geçici olarak artması özelliğidir. Kaynak akımındaki
geçici yükselme elektrod ve kaynak havuzu
arasında oluşan ark kesilmelerini önler.
10. Uzaktan kumanda bağlantı soketi:
LINC 405
LINC 635
13. Şebeke Bağlantı Kablo Soketi: Besleme kablosu,
ucunda fiş olmadan tedarik edilir. Uygun yapıdaki fiş
uzman bir personel tarafından takılmalı ve elektrik
bağlantısı yapılmalıdır.
Örtülü Elektrod Kaynağı (MMA)
Örtülü elektrod kaynağına başlamak için:
Kaynak kablolarını çıkış soketlerine takınız ve
sıkıca bağlandığından emin olunuz.
• Şase pensesini iş parçasına en yakın noktaya
bağlayınız.
• Elektrodu, elektrod pensesinin ucuna takınız..
• Şebeke kablosunu elektriğe bağlayınız.
• Uzaktan kumanda kullanıp kullanmayacağınıza gore
8 numaralı anahtarı konumlandırınız.
• Güç şalterinden makineyi ON konumuna getiriniz.
• Akım ayar düğmesinden istenilen akımı ayarlayınız.
• Kaynak kurallarına uyarak kaynağa başlayabilirsiniz.
•
Bakım
Bakım periyodu çalışma şartlarına göre farklılık gösterir.
Makinenizde herhangi bir hasar ve/veya arıza tespit
etmeniz durumunda derhal Askaynak Teknik Servisi’ne
başvurunuz.
Rutin Bakım
Kabloları ve bağlantılarını control ediniz, gerekirse
değiştiriniz.
•
Fanı control ediniz, belirli periyotlarla temizliğini
yapınız.
•
Periyodik Bakım (Bir yılı aşmamak kaydıyla her
200 çalışma saatinde bir)
Rutin bakıma ek olarak:
•
Makinenizi temiz kullanınız. Kuru ve düşük basınçlı
hava ile kasanın dış ve iç kısımlarını temizleyiniz..
•
Tüm bağlantı vidalarını control ediniz.
UYARI
Makinenizi kesinlikle açmayınız ve açık bölgelerinden
içine herhangi bir şey atmayınız. Bakım ve/veya onarım
öncesi mutlaka makinenizin elektrik bağlantıları kesilmeli
ve makinenizin güvenli bir şekilde çalıştığından emin
olmak için test edilmelidir.
UYARI
Herhangi bir arıza veya bakım ihtiyacı durumunda size en yakın Askaynak Yetkili Teknik Servisi’ne başvurunuz. Bakım
ve/veya onarım işlemlerinin, yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılması durumunda makinenizin garanti kapsamından
çıkacağını unutmayınız.
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
EN 60974-1:2005’e göre tasarlanmıştır.
10:2003’e bakınız.
Makinenin EMU Sınıfı Grup 2 Sınıf A’dır. Detaylı bilgi için, EN 60974-
Kaynak yaparken açma/kapama anahtarını açıp kapatmayınız. Bu durum şebekede gerilim dalgalanmaları
oluşturabileceği gibi makinenin kullanım ömrünü de kısaltabilir.
Güç ünitesi açıldıktan sonra makinenin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama 5-10 saniye
beklenmeli ve daha sonra kaynak işlemine başlanmalıdır.
Bu makine tüm norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmıştır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını (telefon,
radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebilir. Bu durum, etkilenen cihazlar için
güvenlik sorunu oluşturabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik dalgaların (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak
için bu bölümü dikkatle okuyunuz.
Bu makine endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması durumunda
elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gereklidir. Kullanıcı
makineyi mutlaka kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi kurmalı ve kullanmalıdır. Herhangi bir elektromanyetik
parazit dalga belirlendiğinde, kullanıcı, bunun için gerekli önlemleri almalıdır. Bu konuda, gerektiğinde,
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş yardımcı olacaktır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş yazılı onayını almadan
makine üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Makinenin kurulumundan önce kullanıcı, çalışma alanı içerisinde elektromanyetik dalgaların etkisinde kalarak bozulabilecek
cihazların olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu konuda, aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır:

Çalışma alanının ve makinenin yakınında bulunan giriş ve çıkış kabloları, kumanda kabloları ve telefon kabloları.

Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri.

Bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazlar.

Endüstriyel prosesler için güvenlik ve kontrol ekipmanları.

Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazlar.

Kalibrasyon ve ölçüm cihazları.
Makinenin ürettiği elektromanyetik dalgaların etkisini azaltmak için aşağıda belirtilen uyarıları dikkate alınız:

Makinenin şebeke elektriğine olan bağlantısını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi yapınız. Eğer, elektromanyetik bir
etkileşim olursa ana elektrik girişini filtre etmek gibi önlemlerin alınması gerekebilir.

Çıkış kabloları olabildiğince kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır.

Elektromanyetik etkileşmeyi azaltmak için, mümkünse iş parçasına topraklama yapınız. Kullanıcı, bu topraklamanın,
personel ve ekipman için problem yaratmayacağını kontrol etmelidir.
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım
1)
2)
Kaynak makinesi, açık konumda iken elektrik şebekesinden düşük enerji çekecek şekilde tasarlanmış ve
üretilmiştir.
Kaynak sırasında aşırı enerji tüketimini önlemek için kullanılan elektrod çapına uygun akım değerleri ile çalışılmalı,
gereğinden yüksek akım değerlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Ambalajın Sökülmesi
Lincoln Electric Invertec 270SX ve 400SX Kaynak Makineleri, kutu içerisinde satılmaktadır. Ambalajı olmayan makine satın
almayınız. Makineyi kutusundan çıkarınız ve ambalaj için kullanılan malzemeleri, makineyi tekrar kaldırmak ya da
depolamak için saklayınız.
Taşıma ve Saklama Şartları
Kaynak yapılmadığı durumlarda, makinenizi tozdan ve çevrede bulunabilecek diğer olumsuz etkilerden korumak için ve
özellikle uzak mesafeler arasında taşırken kaynak makinesini kutusuna koyunuz. Kaynak makinesinin sert darbeler
görmemesine özen gösteriniz ve düşürmeyiniz.
Makineyi tutma sapından kaldırınız ve taşıyınız. Makine çalışırken taşımayınız ve kaldırmayınız. Kaldırırken, taşırken ve
kullanırken rastgele atmayınız ve darbelerden koruyunuz. Mekanik darbe gören makinelerde yalıtma aralıkları azalabilir.
Kullanıma alınmadan önce veya uzun süre kullanılmayacaksa, temizleyerek kendi kutusuna yerleştiriniz, nemsiz ve tozsuz
ortamlarda saklayınız.
Teknik Özellikler
LINC 405 & 635 –S/SA:
GİRİŞ
Ölçülen Çıkışta Giriş Gücü
405-S/SA:34 kVA @ 35% Çalışma Çev.
635-S/SA:54 kVA @ 35% Çalışma Çev.
Giriş Voltajı
230 / 400V ± 10%
Trifaze
40°C’de ÖLÇÜLEN ÇIKIŞ
DEĞERLERİ
Çıkış Akımı
Çalışma
Çevrimi
405-S/SA:
635-S/SA:
Frekans
50/60 Hz
35%
60%
100%
35%
60%
100%
Çıkış Gerilimi
400A
315A
240A
670A
500A
400A
36.0
33.0
29.0
44.0
40.0
36.0
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
ÇIKIS ARALIGI
Kaynak Akım Aralığı
405-S/SA:
635-S/SA:
15A - 400A
15A - 670A
Maksimum Açık Devre Voltajı
405-S/SA:
635-S/SA:
78 Vdc
78 Vdc
ÖNERİLEN GİRİŞ KABLOSU VE SİGORTA TİPİ
Gecikmeli Sigorta
405-S/SA:
635-S/SA:
63A (230V) Superlag
40A (400V) Superlag
100A (230V) Superlag
63A (400V) Superlag
Besleme Kablosu
2
405-S/SA:
4X6mm
635-S/SA:
4X16mm2
FİZİKSEL BOYUTLARI
Yükseklik
Genişlik
Uzunluk
Ağırlık
405-S/SA:
640 mm
580 mm
1150 mm
126
635-S/SA:
670 mm
580 mm
1150 mm
150
Çalışma Sıcaklık Aralığı
-10°C / +40°C
Depolama Sıcaklığı
-25°C / +55°C
Yedek Parçalar
FIGURE NO.:
LINC 405-SA
LINC 405-S
LINC 405-S (no wheels and handles)
LINC 405-S (no wheels and handles, main cable 15m)
LINC 635-SA
LINC 635-S
LINC 635-S (no wheels and handles)
Figure A
Miscellaneous
items
CODE
K NO.:
NO.:
50056 K14002-1
50057 K14002-2
50058 K14002-3
50061 K14002-6
50065 K14038-1
50066 K14038-2
50067 K14038-3
Machine
Assembly
ASSEMBLY
PAGE NAME
Machine
Assembly
07/03
A
B
-
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Figure B
Figure A, B: Machine Assembly
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Description
TRANSFORMER T1
TRANSFORMER T1
TEMPERATURE SENSOR 140°C
CHOKE L1
CHOKE L1
TEMPERATURE SENSOR 140°C
TEMPERATURE SENSOR 65°C
RECTIFIER SET V (PTT350D)
RECTIFIER SET V (PTT550D)
TEMPERATURE SENSOR 100°C
TEMPERATURE SENSOR 50°C
FAN M1
TERMINAL BLOCK
SWITCH K3
CONTROL CIRCUIT BOARD USM-13.3
CONTROL CIRCUIT BOARD USM-13.3
DIGITAL AMMETER WA/H-400
MAIN SWITCH K1 (63A)
MAIN SWITCH K1 (100A)
LAMP H1
LAMP H2
SWITCH K2
SOCKET X3
CAP-CABLE CONNECTOR
SOCKETS X1, X2
FUSE F1
POTENTIOMETER R1, R2, R3
POTENTIOMETER R1
KNOB (Ø38)
KNOB (Ø25)
WHEEL (Ø250)
WHEEL (Ø300)
REAR PANEL
REAR PANEL
FRONT PANEL
FRONT PANEL
LEFT SIDE PANEL
LEFT SIDE LABEL
LEFT SIDE PANEL
LEFT SIDE LABEL
Part Number
R-4034-017-2R
R-4034-031-2R
1115-769-013R
R-4034-016-2R
R-4034-042-2R
1115-769-013R
1115-769-053R
1156-112-025R
1156-112-005R
1115-769-005R
1115-769-007R
1111-311-084R
1361-599-255R
1158-650-021R
0918-432-005R
0918-432-039R
0918-432-063R
1115-260-113R
1115-260-007R
0917-421-002R
0917-421-024R
1158-650-023R
1158-641-008R
1158-641-128R
C-2986-001-3R
1158-660-028R
1158-113-304R
1158-113-304R
9ET10491R
9ET13639-3R
1029-660-250R
1029-660-010R
C-3721-788-1/08R
R-3019-064-1/08R
R-3019-059-1/08R
R-3019-065-1/08R
C-3721-790-1/02R
2719-107-822R
R-1019-061-1/02R
2719-107-932R
QTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
X
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
X
y
X
y
X
y
X
X
y
y
2
X
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
y
X
y
y
X
y
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
X
y
X
y
X
y
X
X
y
y
3
X
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
y
X
y
y
X
y
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
y
y
X
y
X
y
X
X
y
y
4
X
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
y
X
y
y
X
y
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
y
y
X
y
X
y
X
X
y
y
5
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
X
y
X
y
X
y
y
X
X
6
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
X
y
y
X
y
y
X
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
y
X
y
X
y
X
y
y
X
X
7
y
X
X
y
X
X
X
y
X
X
X
X
X
y
y
X
y
y
X
X
X
X
X
X
X
X
y
X
X
y
y
y
y
X
y
X
y
y
X
X
8
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
RIGHT SIDE PANEL
RIGHT SIDE LABEL
RIGHT SIDE PANEL
RIGHT SIDE LABEL
TOP PANEL
TOP PANEL
LABEL (WARNING)
LABEL (SCHEMATIC)
LABEL (SCHEMATIC)
CONTROL PANEL
HANDLES
LABEL
LABEL
LABEL
LABEL
AXLE
AXLE
BOTTOM PANEL
BOTTOM PANEL
SUPPORT
SUPPORT
WALL RING
WALL RING
SHELF
BRACKET
BRACKET
SHUNT
SHUNT
LABEL
LABEL (COMPLETE)
CABLE BOX
CABLE BOX
C-3721-790-2/02R
2719-107-818R
R-1019-061-1/02R
2719-107-931R
C-3773-096-1/02R
R-1019-062-1/02R
2719-107-698R
2719-107-073R
2719-107-735R
C-3721-795-1/08R
C-4941-778-1R
2719-107-821R
2719-107-934R
2719-107-820R
2719-107-933R
D-2574-049-1R
R-1019-078-1R
R-3019-061-1/08R
R-3019-068-1/08R
C-2631-397-1/08R
R-1019-063-1/08R
R-3019-062-1/08R
R-3019-070-1/08R
R-1019-056-1/08R
D-2632-603-1/08R
R-1019-055-2/08R
D-5311-019-1R
0941-712-026R
2719-107-195R
2719-107-694R
1361-599-665R
1361-599-250R
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
X
X
y
y
X
y
X
X
y
X
X
X
y
y
y
X
y
X
y
X
y
X
y
y
X
y
X
y
X
X
X
y
X
X
y
y
X
y
X
X
y
X
X
y
y
X
y
X
y
X
y
X
y
X
y
y
X
y
X
y
y
X
X
y
X
X
y
y
X
y
X
X
y
X
y
y
y
X
y
y
y
X
y
y
y
X
y
y
X
y
X
y
y
X
X
y
X
X
y
y
X
y
X
X
y
X
y
y
y
X
y
y
y
X
y
y
y
X
y
y
X
y
X
y
y
X
X
y
y
y
X
X
y
X
X
y
X
y
X
y
X
y
y
y
X
y
X
y
X
y
X
X
y
X
y
X
X
X
y
X
y
y
X
X
y
X
X
y
X
y
X
y
y
y
X
y
X
y
X
y
X
y
X
X
y
X
y
X
y
X
y
X
y
y
X
X
y
X
X
y
X
y
y
y
y
y
X
y
y
y
X
y
y
y
X
X
y
X
y
X
y
X
y
X
4
X
X
y
X
y
X
X
y
y
X
y
y
5
X
X
y
y
X
y
y
X
y
y
X
y
6
X
X
y
y
X
y
y
X
y
y
y
X
7
X
X
y
y
X
X
y
X
y
y
y
X
Miscellaneous Items (not showed in figure A, B)
Item
Description
CAPACITOR C4
CAPACITORS C1, C2, C3
MAINS CABLE WITHOUT PLUG 5m
MAINS CABLE WITHOUT PLUG 15m
MAINS CABLE WITHOUT PLUG 5m
SKID
WIRING HARNESS
WIRING HARNESS
PCB WIRING HARNESS
PCB WIRING HARNESS
PCB WIRING HARNESS
PCB WIRING HARNESS
Part Number
1158-121-000R
1158-125-373R
R-5041-041-1R
R-5041-041-2R
R-5041-064-1R
D-3721-409-1/08R
R-7040-161-1R
R-7040-199-1R
R-7040-162-1R
R-7040-162-2R
R-7040-200-1R
R-7040-200-2R
QTY
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
y
y
y
X
y
X
y
y
y
2
X
X
X
y
y
y
X
y
y
X
y
y
3
X
X
X
y
y
X
X
y
y
X
y
y
8
Elektriksel Devre Şeması
5

Benzer belgeler