ABS kontrol aksesuarı CA 441, CA 442, CA 443 TR Kurulum Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

ABS kontrol aksesuarı CA 441, CA 442, CA 443 TR Kurulum Kılavuzu
ABS kontrol aksesuarı
CA 441, CA 442, CA 443
I I I
I
I I I
B C D
I I I
B C D
A
6
I
I
I
I I I
7 8 9
I I I
B C D
I
A
6
A
I I I
7 8 9
7 8 9
81307121C (05/2013)
I I I
3 4 5
www.sulzer.com
I I I
I
I I I
3 4 5
Kurulum Kılavuzu
F 0 1
I
2
E
I
F 0 1
I I
I I
I
I I I
3 4 5
I
TR
E
2
I I I
6
F 0 1
I
2
E
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
Telif hakkı © 2013 Sulzer Pump Solutions AB. Tüm hakları saklıdır.
Bu kılavuz ve içinde anlatılan yazılım lisanslıdır ve sadece lisansın şartlarına uygun şekilde kullanılabilir
veya kopyalanabilir. Bu kılavuzun içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir ve Sulzer Pump taahhüdü olarak kabul edilmemelidir. Sulzer Pump bu kitapta
olabilecek herhangi bir hata veya yanlışlıktan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Bu tür bir lisansla izin verilenin dışında, Sulzer Pump tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe bu
yayının herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, bir sunucu sistemine yerleştirilemez veya elektronik,
mekanik, kayıt ya da başka bir biçimde iletilemez.
81307121C
Sulzer Pump teknik gelişmeler sebebiyle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
II
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1
KURULUM
1.1 Kontrol ünitesini monte edin
Üniteyi 35 mm DIN ray üzerine monte edin. Aygıtın fiziki boyutları: 86 x 70
x 58 mm (3,39 x 2,76 x 2,28 inç) (Y x G x D). Raya kolayca kenetlenmediği
takdirde, küçük bir tornavida kullanarak ünitenin alt tarafındaki küçük çıkıntıyı
çekebilirsiniz.
1.2 Bütün bağlantıları yapın
Terminaller, güç kaynağına ve sensörlere bağlanmalıdır. Her aygıt için tabloya
bakın:
I I I
I
I I I
I I I
I
I I I
B C D
I
6
7 8 9
I
I
B C D
A
6
A
I I I
7 8 9
I I I
B C D
I I I
3 4 5
I
I I I
3 4 5
I
I I I
3 4 5
I
A
F 0 1
I I
I I
2
E
I
F 0 1
I I
I I
2
E
6
F 0 1
I I
I I
2
E
7 8 9
Şekil 1 CA 44X serileri için dış terminaller.
UYARIBir şey bağlamadan önce tüm gücün kapalı olduğundan ve ayrıca kontrol
ünitesine bağlanacak tüm çıkış aygıtlarının da kapalı konumda olduğundan emin
olun!
Güç, 9 ila 34 volt DC arasında olmalıdır. Şekil 3 gücün ve kesintisiz çalışma için
bir akü kartuşunun nasıl bağlanacağını göstermektedir.
30 m'den uzun kablolar için gerekli yere ekstra ani voltaj yükselmesi koruması
takılmalıdır.
1.3 CA 44X için ortak
Kılavuzun bu bölümü CA 441, CA 442 ve CA 443 olmak üzere her üç cihaz için
ortaktır. Daha sonraki bölümlerde cihazlar arasındaki farklar açıklanmaktadır.
CA 44x ifadesi, yukarıda belirilen cihazlardan adı belirtilmeyen birini belirtmek
için kullanılmaktadır.
Güç Lambası (LED)i
CAN LED
CAN ile ilgili bölüme bakın.
Alarm LED’leriBu dört LED, PC 441 gibi bir denetleyici kontrolör tarafından kontrol edilir ve
farklı türlerdeki hataları ve arızaları gösterebilmektedir.
81307121C
Birim açık ve çalışır durumda olduğunda yeşil güç LED'i yanar.
TR
3
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1.4 CAN
1.4.1 CAN ID
ir CAN ağı, çoklu düşme tipindedir. Yani tüm birimler aynı kablo üzerine paralel
B
olarak bağlanırlar. Bir CAN ağında her ünitenin benzersiz bir adresi ya da ID
numarası bulunmalıdır.
I I I
6
I I I
I
I I I
A
I
I I I
3 4 5
I
I
2
B C D
F 0 1
CA 44x serisinde adresin bir bölümü aygıta göre varsayılan olarak belirlenirken
E
adresin diğer bölümü "ID" olarak işaretlenen bir onaltılık sistem anahtarıyla
belirlenir. Aşağıdaki tabloya ya da sistem kılavuzundaki talimatlara göre pompa
türüne göre bir adres seçin. Eğer aygıt benzersiz bir adrese sahipse ve ağ ana
birimiyle iletişim kuruyorsa, CAN LED'i sürekli yeşil yanar. CAN LED'inin hata
kodları için sistem kılavuzuna bakın.
7 8 9
PC 441 ile kullanıldığında, doğru işlevleri elde etmek için aşağıdaki adresleri
kullanın.
Tablo 1.
CA 441 Kaçak Monitörü
CAN SUB ID
İzleme fonksiyonu
0
PC 441 ile kullanılmaz
1
Pompa 1 ya da pompalar 1-4
2
Pompa 2
3
Pompa 3
4
Pompa 4
5->F
PC 441 ile kullanılmaz
Tablo 2.
CA 442 Sıcaklık Monitörü
CAN SUB ID
İzleme fonksiyonu
0
PC 441 ile kullanılmaz
1
Pompa 1 ya da pompalar 1-4
2
Pompa 2
3
Pompa 3
4
Pompa 4
5->F
PC 441 ile kullanılmaz
Tablo 3.
CA 443 Güç Monitörü
CAN SUB ID
İzleme fonksiyonu
Ana şebeke monitörü
1
Pompa 1
2
Pompa 2
3
Pompa 3
4
Pompa 4
5->F
PC 441 ile kullanılmaz
81307121C
0
TR
4
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1.4.2 CAN TERM
CAN veri yolu, her iki kablo ucunda sonlandırılmalıdır.
Kullanılıyorsa PC 441 bir veri yolu ana birimidir ve her zaman etkin olan ve
dolayısıyla her zaman kablonun uçlarından birine yerleştirilmesi gereken bir
dahili sonlandırmaya sahiptir.
Diğer aygıtlar için seçilebilir sonlandırmayı "CAN term" olarak işaretlenen bir
anahtarla etkinleştirebilirsiniz.
Kablonun diğer ucuna takılı aygıt için sonlandırmayı etkinleştirin.
Aradaki tüm diğer aygıtların, kendi sonlandırma anahtarları "KAPALI" konumda
olmalıdır.
CAN TERM
ON
CAN TERM
OFF
CAN TERM
OFF
CAN TERM
OFF
Always
ON
CA 44x
CA 44x
CA 44x
CA 511
PC 441
Şekil 2 Bağlantılı CAN ağı
1.4.3 CAN Bağlantıları
CAN kablosunda 5 tel kullanılır. Tellerden iki tanesi CAN_L ve CAN_H iletişimi
için kullanılır. Tellerden biri CAN_SHLD korumasıdır ve diğer iki tel, V+ ve 0V veri
yolu gücü olarak kullanılır. Veri yolu gücü, aygıtların doğrudan veri yolundan güç
almasına izin vermektedir
Bağlantılar, vidalı takma konektörlerle yapılacak şekilde hazırlanmıştır.
I I I
Üst taraf bağlantıları
6
I
I
I I I
I I I
A
Tablo 4.
3 4 5
I
B C D
F 0 1
I I
I I
2
E
x
#
7 8 9
1
2
3
4
5
Kullanım
0V
Voltaj beslemesi eksi terminali
←→
←
←→
CAN_L düşük sinyal hattı
CAN_SHLD kablo koruması
CAN_H yüksek sinyal hattı
V+
Voltaj beslemesi artı terminali
CA 44x
V + Voltaj
Besleme
Akü şarj
cihazı
AC
DC
27.2 V
Yedek akü kartuşu
Sigorta
+
+
81307121C
Şekil 3 Güç, 9 ila 34 volt DC arasında olmalıdır. Güç kesintisi durumunda kesintisiz
çalışma için bir akü kartuşunu şekle göre bağlayın.
TR
5
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1.5 Birimler
1.5.1 CA 441
Ürün, pompaların su içermeyen alanlarına su sızıntısını ölçmek için kullanılır.
Tablo 5.
CA 441 dereceleri
Giriş
Aralık
ABS modu
0 - 220 kohm
Xylem modu
0 - 10 kohm
Tablo 6.
Alt taraf bağlantıları
#
6
7
I I I
I
6
I I I
I
I I I
A
I
I I I
3 4 5
I
B C D
F 0 1
2
E
8
9
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Yön
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
Kullanım
Analog giriş 1
Ref 1
GND
Analog giriş 2
Ref 2
GND
Analog giriş 3
Ref 3
GND
Analog giriş 4
Ref 4
GND
Sızıntı sensörü 1
ref, negatif referans noktasıdır - toprağa bağlanmalıdır.
50 Hz/60 Hz parazit sinyali ile ilgili sorunlar varsa
doğrudan ya da pompada
Kaçak sensörü 2
ref, negatif referans noktasıdır - toprağa bağlanmalıdır.
50 Hz/60 Hz parazit sinyali ile ilgili sorunlar varsa
doğrudan ya da pompada.
Kaçak sensörü 3
ref, negatif referans noktasıdır - toprağa bağlanmalıdır.
50 Hz/60 Hz parazit sinyali ile ilgili sorunlar varsa
doğrudan ya da pompada.
Kaçak sensörü 4
ref, negatif referans noktasıdır - toprağa bağlanmalıdır.
50 Hz/60 Hz parazit sinyali ile ilgili sorunlar varsa
doğrudan ya da pompada.
CA 441
+ 6 7
8
+ 6 7
8
81307121C
Şekil 4 Kaçak sensörü bağlantısı
TR
6
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1.5.2 CA 442
Ürün, sıcaklığı göstermek ve pompaların aşırı ısınmasını önlemek için kullanılır.
Tablo 7.
CA 442 dereceleri
Giriş
Aralık
Opt mA girişi
4,0 - 20,0 mA
± 0,5 mA
Pt100
-20 - +180ºC (-4 - +356ºF)
± 2 derece
PTC
0 - 10 kohm
Tablo 8.
Alt taraf bağlantıları
Yön
#
6
7
I I I
I
I
9
6
I I I
B C D
I I I
3 4 5
I
A
8
F 0 1
I I
I I
2
E
7 8 9
10
11
12
13
14
15
15 mA In
14 0 V
+ Harici Sensör
Kendi güç
- kaynağıyla, 20 mA
Kullanım
←
←
←
←
←
←
←
←
Analog giriş 1
←
←
Ref
Analog referans
Analog mA girişi
Analog girişi 4 - 20 mA
Sıcaklık sensörü 1 girişi
GND
Analog giriş 2
Sıcaklık sensörü 2 girişi
GND
Analog giriş 3
Sıcaklık sensörü 3 girişi
GND
Analog giriş 4
Sıcaklık sensörü 4 girişi
GND
+
ya da
GS/P
-
+
-
+ AO-'li sensör V'ye
bağlı değil
-
Sensörlerin takılması
81307121C
Şekil 5
Açıklama
TR
7
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
1.5.3 CA 443
Ürün, bir pompa ya da komple bir istasyonun geçerli tüketimini, faz sapmasını ve
voltaj girişini ölçmek için kullanılır.
Voltajlar, 6, 7 ve 8 terminalleriyle terminal 9'daki toprağa uygulanır.
Akımlar, 10 ile 11, 12 ile 13, 14 ile 15 arasında uygulanır (11, 13, 15 dahili olarak
topraklanmıştır).
Tablo 9.
CA 443 dereceleri
Giriş
Aralık
Açıklama
Voltaj
30 - 300 V ac ± 5,0 V ac
Daha yüksek voltajlarda, voltaj
transformatörü kullanın
Akım
0 - 5 A ± 0,1 A ac faz kayması 0 90 derece ± 1,5 derece
Her zaman bir akım
transformatörü kullanın
Tablo 10. Alt taraf bağlantıları
Yön
#
6
I
I
2
I I I
I
I I I
A
6
I
I I I
3 4 5
I
B C D
7
F 0
E II 1
8
9
7 8 9
10
11
12
13
14
15
Kullanım
←
←
←
←
Analog giriş 1
AC voltaj girişi L1
Analog giriş 2
AC voltaj girişi L2
Analog giriş 3
AC voltaj girişi L3
GND
Voltaj referans girişi
←
←
←
←
←
←
a Analog giriş 4
Akım transformatörü giriş 1
b GND
a Analog giriş 5
Akım transformatörü giriş 2
b GND
a Analog giriş 6
Akım transformatörü giriş 3
b GND
CA 443
I
a
10
b
11
maks. 5A
V
L1 L2 L3 GND
6 7 8 9
~L1
~L2
~L3
PE /
Akım
transformatörü
81307121C
Şekil 6 CA 443'ün basit bağlantısı
TR
8
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
2
TEKNİK VERİLER
2.1 Teknik veriler CA 44x
Aygıt
CA 441
CA 442
Ortam çalışma
sıcaklığı
CA 443
-20 - +50°C (-4 - +122°F)
Ortam depolama
sıcaklığı
-30 - +80°C (-22 to +176°F)
Koruma sınıfıi
IP 20
Muhafaza
malzemesi
PPO ve PC
Montaj
DIN Rayı 35 mm
Boyutlar YxGxD
86 x 70 x 58 mm (3,39 x 2,76 x 2,28 inç)
Takılan konektörler 'H'ye 2x 9,5 mm (0,375 inç) ekleyecektir
Nem
yoğunlaşmayan %0-95 Bağıl Nem
Güç kaynağı
9-34 VDC
Güç tüketimi
î 110 mA @12 Vdc
=> 1.32 mW
î 52 mA @12 Vdc => 625 mW
Girişler
4 kanal
4 kaçak
Modlar
5 kanal
4 sıcaklık, 1 düşük dc akımı
ABS
modu
Xylem
modu
PTC
modu
Pt100
modu
0-220 kΩ
0-10 kΩ
0-10 kΩ
-20 - +180ºC
(-4ºF - + 356ºF)
0/4-20 mA
Dahili direnç
136 Ω. PTC
korumalı
6 kanal
3 voltaj, 3 ac akımı
Voltaj
Akım
30-300
VAC
0-5A AC
Yaklaşık aralık
0-20 mA
Not
Giriş modu her
kanal için ayrı ayrı
ayarlanabilir.
Giriş modu her kanal için
ayrı ayrı ayarlanabilir.
Çıkışlar
Tüm akım
ölçümü,
akım
transformatörleri
üzerinden
yapılır
Yok
İletişim portları
Saha Veri Yolu
81307121C
1 CAN portu
1 galvanik
izolasyonlu CAN portu
TR
9
ABS kontrol aksesuarı CA 441/CA 442/CA 443, Kurulum kılavuzu
81307121C
Bu sayfa istenilerek boş bırakılmıştır.
TR
10
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
As defined by:
EMC-Directives 2004/108/EC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC
EN
EC Declaration of Conformity
SV
EG-försäkran om överensstämmelse
DE
EG-Konformitätserklärung
NO
EUs Samsvarserklæring
FR
Déclaration de Conformité CE
DA
EC-Overensstemmelseserklæring
NL
EC-Overeenkomstigheidsverklaring
FI
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
ES
Declaración de confirmidad CE
ET
EÜ Vastavuse deklaratsioon
PT
Declaracão de conformidade CE
PL
Deklaracja zgodnosci WE
IT
Dichiarazione di conformità CE
CS
Prohlášení o shodšĕ ES
EL
Δήλωση εναρμόνισης EK
SK
EC Vyhlásenie o zhode
TR
AT Uygunluk Beyanı
HU
EK Megfelelőségi nyilatkozat
Sulzer Pump Solutions AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:
Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:
Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :
Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:
Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:
Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::
Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:
Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:
Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:
Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:
Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:
Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:
Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:
Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:
Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Pump Solutions AB, Gråbrödersgatan 2, S-211 21 Malmö, Sweden
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
Declare under our sole responsibility that the products:
Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:
Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:
Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:
Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:
Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
Försäkrar under eget ansvar att produkterna:
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet
Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:
Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:
Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:
Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:
Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek:
ABS advanced pump controller PC 441
EN:
DE:
FR:
NL:
ES:
PT:
IT:
EL:
TR:
SV:
NO:
DA:
FI:
ET:
PL:
CS:
SK:
HU:
to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents:
auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:
auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs:
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten:
objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos:
aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos:
ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:
τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur:
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument:
som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:
joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia:
mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega:
do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:
na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:
na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom:
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:
Safety:
EMC:
EN 61010-1:2001
EN 61000-6-1:2001, EN 61000-6-2:2003, EN 61000-6-3:2001, EN 61000-6-4:2001
Stockholm 2012-07-01
Per Askenström
Sulzer Pump Solutions AB
| Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. | Clonard Road, Wexford, Ireland |
| Phone +353 53 91 63 200 | Fax +353 53 91 4235 | www.sulzer.com |
2013 Copyright © Sulzer Pumps

Benzer belgeler

Kontrol Aksesuarı Tip ABS CA 441, CA 442, CA 443 TR

Kontrol Aksesuarı Tip ABS CA 441, CA 442, CA 443 TR FR: NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: DA: FI: ET: PL: CS: SK: HU:

Detaylı