Aort Diseksiyonu

Transkript

Aort Diseksiyonu
Aort Diseksiyonu
Dr. Emre ÇÖL
1
• Tanım: Kanın diseksiyon sütunu tarafından
aortun media tabakasının uzunlamasına
bölünmesidir.
2
• Mortalitesi yüksek(tedavi edilen hastalarda %27)
• Erkeklerde ve yaşlılarda sık
• Konjenital kalp hastalıkları, bağ dokusu
hastalıkları ve vaskülitler harici 40 yaş altı nadir
• Hipertansiyon en yaygın etyolojik neden
3
PATOFİZYOLOJİ
• Hipertansiyon ve yaşla artan media
tabakasındaki dejenerasyon,
• Kalbin aorta yaptığı hidrodinamik stres,
• İntima tabakasında yırtılmaya neden olur.
4
• Aort içine olan stresler sonucu,
• Vaso vasorumlarda olan rüptür
• Media içine kanamaya neden olur
• Bu teori de intimal yırtık olmaksızın oluşan
disseksiyonu açıklar
5
Sınıflandırma
6
• < 2 hafta  akut
• > 2 hafta  kronik
• %62 tip A
• %38 tip B
• Distal tutulumu olanlar; yaşlı, ağır sigara
içicileri ve kronik akciğer hastalığı
7
Öykü Fizik Muayene
8
9
Tanı
• D-dimer: Negatif olması tanıyı uzaklaştırır.
Rutin kullanımını destekleyen yeterli kanıt yok.
• EKG: Non-spesifik st-t değişiklikleri olabilir.
• Göğüs radyografisi. Mediastinal genişleme
vakaların çoğunluğunu oluşturur.
10
11
• Ekokardiyografi:
• Transtorasik ekokardiyografi diseksiyonu
göstermede yetersizdir.
• Transözofageal ekokardiyografi diseksiyon
tanısında oldukça duyalıdır.
• Kontrast madde radyasyon içermez.
12
• Bilgisayarlı tomografi: Tanı koymak için
güvenilir testtir.
• Dilatasyonu, flebi, gerçek ve yalancı lümeni
gösterir.
• Manyetik rezonans: Stabil hastalarda tanı
belirsizliği olan durumlarda kullanılabilir.
13
Yönetim
• Acil serviste: ağrı tedavisi olarak opiat
kullanılabilir. (fentanil-morfin)
• Hipertansiyon ve nabız kontrolü için betablokörler tercih edilmelidir. (esmolol-labetalol)
• Hedef tansiyon değerleri sistolik 100-120 mmHg,
nabız <60/dk olmalıdır.
14
• Sodyum nitroprussid: refleks taşikardi yaptığı
için beta-blokörlerle kombine kullanılmalı
• Kalsiyum kanal bloköreri refleks sempatik
aktiviteyi artırdığı için önerilmez.
• Hipotansif hastalarda sıvı resüsitasyonu
yapılmalıdır. (tansiyon 4 ekstremiteden
ölçülmeli)
15
Cerrahi
• Tip A diseksiyonun tedavisi cerrahidir.
• Medikal tedavi sırasında %27, cerrahi sırasında
%56 mortalitesi vardır.
16
• Tip B diseksiyonun tedavisi daha az nettir.
• Komplike olmayanlarda kan basıncı kontrolü
ile takip edilir. %10 mortal seyreder.
17
18
19
20