bursa teknik üniversitesi öğrenci işleri daire başkanlığı 2015

Transkript

bursa teknik üniversitesi öğrenci işleri daire başkanlığı 2015
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2015-2016 BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II, YABANCI DİL II DERSLERİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Üniversitemizde lisans programlarının ders planlarında bulunan, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 5-(i) maddesindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri,
“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları”nın 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasına istinaden, Üniversitemiz ile Sakarya Üniversitesi arasında imzalanan “Çevrimiçi Ders İçeriği
Sunma ve Uzaktan Eğitim Desteği İşbirliği Protokolü” kapsamında 2015-1016 bahar yarı yılından
itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.
2. Bu derslere kayıt akademik takvimde belirtilen “kayıt yenileme, ders kayıtları ve danışman
onayı” tarihleri arasında diğer derslerde olduğu gibi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
3. Ders kayıt işlemi sonrasında kullanıcı adı ve şifresi elektronik posta adreslerinize
gönderilecektir. Bu kullanıcı adı ve şifre ile Uzaktan Eğitim Öğrenci Bilgi Sistemine "eders.btu.edu.tr"
internet adresinden giriş yapılarak ders içerik ve uygulamalarına 7/24 erişebilecektir.
4. Her ders kendi içinde “Bursa Teknik Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Yönergesi” ve aşağıdaki etki oranları doğrultusunda değerlendirilecektir.
UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK 5 (İ) ORTAK DERSLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Değerlendirme Yöntemi
Atatürk İlkeleri 1.Kısa Sınav
ve İnkılap Tarihi Ara Sınav
II
2.Kısa Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Etki Oranı
8%
24%
8%
60%
Sınav Yöntemi
Online
Yüz yüze
Online
Yüz yüze
Sınav Tarihi
29 Mart 2016
26 Nisan 2016
24 Mayıs 2016
28 Haziran 2016
Yabancı Dil II
Değerlendirme Yöntemi
1.Kısa Sınav
Ara Sınav
2.Kısa Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Etki Oranı
8%
24%
8%
60%
Sınav Yöntemi
Online
Yüz yüze
Online
Yüz yüze
Sınav Tarihi
29 Mart 2016
26 Nisan 2016
24 Mayıs 2016
28 Haziran 2016
Türk Dili ve
Edebiyatı II
Değerlendirme Yöntemi
1.Kısa Sınav
Ara Sınav
2.Kısa Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Etki Oranı
8%
24%
8%
60%
Sınav Yöntemi
Online
Yüz yüze
Online
Yüz yüze
Sınav Tarihi
29 Mart 2016
26 Nisan 2016
24 Mayıs 2016
28 Haziran 2016
5. Ders Koordinatörleri aşağıda belirtilmiştir:
Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilecek Dersler
TUD102 Türk Dili II
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders/Program Koordinatörü
Okutman Nihal ÖZCAN
Uzman Pınar İNCE
ENG102 İngilizce II
Okutman Meral ÖZTÜRK
Not: Konu ile ilgili 10 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00 de Yıldırım Yerleşkesi Konferans
Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Not 2: Uzaktan Eğitim Öğrenci Bilgi Sistemine (eders.btu.edu.tr) giriş yapılacak kullanıcı adı ve
şifre Öğrenci Otomasyon Sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adreslerinize gönderileceği için
posta adreslerinizi güncel tutmanız gerekmektedir.

Benzer belgeler