WE-Consult Ltd.

Transkript

WE-Consult Ltd.
Şirket Tanıtımı
WE-Consult kampsamlı hizmetlerini başlıca su ve enerji
sektörlerinde sunar. Uzmanlarımız, JIBC, ADB, Dünya Bankası,
EIB ISPA PHARE, KfW vb. gibi uluslararası finans kuruluşları
tarafından finanse edilen çok sayıda ulusal ve uluslararası
projelerdeki pozisyonlarda kazanılmış geniş disiplinlerarası bir
deneyim sağlamaktadırlar.
Adımızın harfleri de işimizin ana unsurlarının temsilidir:
› W; Su, Atıksu ve Atık alanlarındaki kapsamlı bilgi ve
uzmanlığımızın açılımdır.
› E; Enerji, Çevre ve bu alanlardaki tecrübemizi ve bu alalara
olan bağlılığımızı temsil eder.
Bu bağlamda WE, aşağıdaki klasik danışmanlık ve mühendislik
hizmetlerinin tamamına hakimdir: ön fizibilite çalışmaları, nazım
imar planlama, fizibilite çalışmaları, ön tasarım, nihai tasarım,
detaylı tasarım, ihaleler için müşteri desteği.
Türkiye’deki Faaliyetlerimiz
›› Antalya, İzmir ve Bursa Atık Su Arıtma Tesisleri’ndeki Enerji Verlimliliğini
Arttırıcı Önlemler için Olanakların Araştırılması, Türkiye
›› Bursa Atık Su Arıtma Tesisi için Geleceğe Yönelik Çamur İşleme Konsepti, Türkiye
›› Kayseri Atık Su Arıtma ve Çamur İşleme Tesisi için Detaylı Tasarım.
Wabag-Tekser Ortaklığı, Türkiye
›› Stara Zagora ve Dimitrovgrad Çamur İşleme Tesisleri için Detaylı Tasarım.
Heitkamp-Mass Ortaklığı, Bulgaristan
devamı:
www.we-consult.eu
Hans-Joachim Werner
Genel Müdür
T +49 211 4165150-0
F +49 211 4165150-1
[email protected]
WE-Consult Ltd.
Mintropstraße 10
40215 Düsseldorf
Almanya
27