ERG 310. Dans ve Hareket Tedavisi

Yorumlar

Transkript

ERG 310. Dans ve Hareket Tedavisi
BOLOGNA PROJESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dans ve hareket
tedavisi
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kodu
Yarıyıl
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Yerel
Kredi
ERG
1
1
2
2
310
Yok
Türkçe
Seçmeli
İnteraktif eğitim, grup çalışması, gösterme, anlatım, uygulama, alıştırma
AKTS
3
Dr. Fzt. Songül Atasavun Uysal
Hareketin psikomotor gelişim, emosyonel ve davranışsal paternlerle ilişkisi,
vücudun potansiyel hareketlerini ortaya çıkarma, dansın ve farklı hareket
tedavilerinin farklı durumlarda kullanımını öğretmektir.
- Hareket kalitesini tanımlar
- Performans, sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
- Hareket tedavilerini tanımlar
- Bildiği ergoterapi yöntemlerini yeni yöntemlerle sentez eder ve uygular
- Rollere ve işe yönelik performansa odaklaşmayı sağlayan hareket tedavisi
pratiğini kritik ederek değerlendirir
 Hareket kalitesi; biyomekaniksel, fizyolojik psikososyokültürel ve varoluş
faktörleri
 Vücut imajı, duyu-motor-ruh farkındalığını geliştiren teknikler
 Farklı problemler için dansın ve hareket tedavisinin kullanma
yöntemlerini

Kaynaklar
Stabilite, postür, esneklik, ritm, nefes, duygu, istek gibi kavramlar
1- Jones Frank P. Body Awareness in Action: A Study of the Alexander
Technique, Schocken,1987.
1
Haftalık Ders Konuları: Ara sınav(lar) ve final sınavı için belirlenen günler ya da haftalar yazılacaktır
Haftalar
1. Hafta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
16. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Hareket kalitesi
(ödev; farklı müziklerle vücut nasıl hareket ediyor; nasıl tepki veriyor)
Ödevin sınıfta tartışılması
Müzik terapi, dans becerilerinin tanımlanması
Vücudun dansı öğrenmesi ve öğretmenin rolü
1. ara sınav
Yaratıcı düşünme-dansı biçimlendirme (uygulama ödevi)
Dans deneyimlerinin paylaşılması, dansla kullanılan hareketler ve hareketlerin
özelleştirilmesi
Farkındalık (uzay, zaman, yön, tempo, alan kullanımı, kuvvet, enerji, ilişkiler)
Öğrencilerin grup halinde dışarıda hareket gözlemi yapması ve sunması
2.ara sınav
Hareket tedavisi-yoga
Hareket tedavisi-thai-chi
Hareket tedavisi-pilates
Farklı bozukluklar için geliştirilen dans gösterisi sunumu
Hareket kalitesi (ödev; farklı müziklerle vücut nasıl hareket ediyor; nasıl tepki
veriyor)
final
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Sayısı
Katkı Payı
% 10
%10
%10
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
%20
%50
%100
%50
%50
%100
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
14
6
14
1
2
2
Toplam İş
Yükü
14
12
28
4
2
2
2
8
4
2
2
2
2
1
3
2
2
4
8
6
4
2
90 saat
Dersin Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterlilikleri arasındaki ilişki
Program
yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
Katkısı vardır
7
8
9
10
X
Katkısı Yoktur
X
x
x
x
X
X
X
X
x
3

Benzer belgeler

üniversite bölüm protokol tarihi aydın üniversitesi genel 5.8

üniversite bölüm protokol tarihi aydın üniversitesi genel 5.8 KOÇ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fizyoterapi Rehabilitasyon

Fizyoterapi Rehabilitasyon yaklaşımını seçme ve sonuçları değerlendirme basamaklarında fizyoterapist gözü ile hareket etmeyi öğrenmelerine yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Bu özellikleri ile kitabımızın alandaki önemli bir ...

Detaylı

ERG 104. Ergoterapide Etik ve Profesyonel Gelişim

ERG 104. Ergoterapide Etik ve Profesyonel Gelişim Final Toplam Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Toplam

Detaylı

ERG 202. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergoterapi

ERG 202. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergoterapi El anatomisi ve biomekaniği, el yaralanmalarında değerlendirme yöntemleri, el rehabilitasyonu, bel ve boyun ve üst extremite yaralanmaları, alt extremite yaralanmaları ve ergoterapi müdahaleleri

Detaylı