Dr. Mert Keskinbora

Transkript

Dr. Mert Keskinbora
OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT
SONRASı REHABILITASYON
Dr. MERT KESKINBORA
• Omuz dislokasyonları;
• Anterior 90-95%
• Posterior 2-5%
• Posterior instabilite tedavisi ≈ Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)
+ humeral kemik defektin onarılması (Anterior/Reverse Hill-Sachs lezyonu)
• Cerrahi sonrası en üst düzey fonksiyonel sonuçlar için;
REHABİLİTASYON OLMAZSA OLMAZ…
Rehabilitasyon Programı ve Süresi
• Hastanın yaşı
• Yaralanma öncesi sağlık durumu (hareket genişliği ve güç durumu)
• Yaralanmanın yönü ve ciddiyeti
• Akut veya kronik oluşu
• Eşlik eden yaralanmalar (RC yaralanmaları veya osseöz defektler gibi)
• Uygulanan tedavi yöntemi
• Hastanın aktivite beklentisi
• Hastanın rehabilitasyona uyumu
Cerrahi sonrası erken dönem rehabilitasyon
• Cerrahi onarım alanını korumak
• Kol askısı ile tespit,
• Belirli derecelerde harekete müsaade…
• Dinamik stabiliteyi sağlayan kaslara güç kazandırmak
• Gleno-humeral (GH)
ve skapulo-torasik (ST) eklem stabilizatörleri
• Dirsek ve el bilek ROM korunması
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE
BANKART TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
• FAZ ı : Maksimum koruma fazı (Postop 0-6. hf)
• FAZ II : Kısıtlı hareket fazı (Postop 6-9. hf)
• FAZ III : İleri güçlendirme fazı (Postop 10-15. hf)
• FAZ IV : Aktiviteye dönüş fazı (Gnl postop 15. hf’ dan sonra)
 FULL ROM 12-14. HAFTALARDA KAZANıLMALıDıR…
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı : Maksimum koruma fazı
(Postop 0-6. hf)
• HEDEF:
• Ağrı ve inflamasyonun geçirilmesi,
• Kapsül ligaman labrum kompleksinin iyileşmesine zaman tanımak,
• Gleno-humeral ve Skapulo-torasik eklemi stabilize eden kasların aktivasyonu.
• AĞRI KONTROLÜ:
• NSAİİ,
• Terapötik modaliteler (Coldpack, TENS vb.),
• Nazik eklem mobilizasyonu.
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı : Maksimum koruma fazı
(Postop 0-6. hf)
• ÖNLEM:
• Askı 3-4 hafta
• Ön kapsülü geren abduksiyon - eksternal rotasyon pozisyonundan
kaçınılır.
• Omuz hiperekstansiyonundan kaçınılır.
• TERAPÖTİK EGZERSİZLER:
• El sıkma (grip)
• Dirsek, önkol ve el bilek aktif ROM
• Servikal ve skapular aktif ROM
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı : Maksimum koruma fazı
(Postop 0-6. hf)
• GÜÇLENDİRME:
• Sarkaçlar,
• Submaksimal izometrik egzersizler (3.hf’ dan itibaren),
• Omuz askısı ile submaksimal deltoid izometrik egzersizleri
• Pasif ve aktif yardımlı ROM egzersizleri (5.hf’ dan sonra)
• sopa egzersizleri,
• arka kapsül germe,
• Postüral egzersizler
• Yürüyüş,
• Sabit bisiklet (askı takılı)
• Yürüyüş bandı, koşu Ø
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ II : Kısıtlı hareket fazı
(Postop 6. hf’ dan itibaren)
• HEDEF :
• Aktif ROM kazanmak,
• Tedrici arttırılan dış rotasyon (ER).
• ÖNLEM:
• Pasif ve güçlü omuz Abduksiyon, ER
ve Ekstansiyonuna neden olacak hareketler…
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ II : Kısıtlı hareket fazı
(Postop 6. hf’ dan itibaren)
• GÜÇLENDİRME:
• Deltoid kasa elektrik stimülasyonu,
• Submaksimal ve ağrı sınırında izometrik egzersizler,
• 0 derece abduksiyonda aktif internal ve eksternal rotasyon,
• Pasif ROM egzersizleri,
• (öne flex 140°, skapular planda elevasyon 60°, 15-20° ER)
• 8. hf’dan sonra aktif yardımlı ROM egzersizleri
• POSTÜRAL EGZERSİZLER:
• Yürüyüş, Sabit bisiklet, Stairmaster.
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ III : İleri güçlendirme fazı
(Gnl Postop 10-15. hf’ dan sonra)
• HEDEF :
• Ağrısız ve full ROM
• Kuvvet, güç ve dayanıklılığı arttırmak
• Nöromuskuler kontrolü arttırmak
• Gerekirse terapötik modalitelere devam edilir
• Kapsüler germelere devam edilir
• Serbest ağırlık veya egzersiz lastiği ile izotonik güçlendirme
• ST güçlendirci egzersizler
ÖN OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE BANKART TAMİRİ SONRASı REHABILITASYON
FAZ IV : Aktiviteye dönüş fazı
(Gnl Postop 15. hf’ dan sonra)
• HEDEF :
• Optimal kuvvet ve dayanıklılık kazanmak
• Propriosepsiyon ve çeviklik kazanmak
• 4. aydan itibaren Pliyometrik (patlayıcı) egzersizlere başlanır
• Güç ve propriosepsiyon için
•
•
•
•
press-up skapular planda elevasyon,
pron horizontal elevasyon ve abduksiyon,
pron kürek çekme,
duvarda şınav
• Yüzme
• Spora dönüş 6. aydan itibaren
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
• FAZ ı: Maksimum koruma fazıdır (postop ilk 3 hf)
• FAZ ıı: Orta koruma fazı (4-6 hf)
• FAZ ııı: Minimal koruma fazı (7-12 hf) Aktif egzersizlere izin verilir!!
• FAZ ıV: Güçlendirme fazı (13-24 hf)
• FAZ V: Fonksiyonel faz (25-28 hf)
Spora dönüşe 6 ay sonunda izin verilir!!
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı: Maksimum koruma fazı
(postop ilk 3 hf)
• HEDEF:
• Tamir dokusunun korunması
• Ağrı ve inflamasyonu azaltmak
• ÖNLEM:
• Omuz askısı 3-4 hf (gündüz+gece)
• Aktif omuz fleksiyonu yapılmayacak
• Rezistif dirsek fleksiyonu, supinasyon ve pronasyon yapılmayacak.
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı: Maksimum koruma fazı
(postop ilk 3 hf)
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• El kavrama, el bileği ve dirseğin aktif ROM egzersizleri
• Askı ile gövde ve postür egzersizleri
• Yürüyüş
• Sabit bisiklet
• Supin pozisyonda pasif ROM
• Ağrı sınırında max 90° fleksiyon
• Skapular planda 60° elevasyon
• Nötralde 30-40° ER
• ST izometrik egzersizler
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıı: Orta koruma fazı
(postop 4-6 hf)
• HEDEF:
• Askı çıkartılır
• Tedricen ilerleyen ROM
• Güç kazanmak
• ÖNLEM:
• Aktif yardımlı ER 6 hf 40° fazla yapılmaz!!
• Bisepse dirençli egzersiz yaptırılmaz!!
• Aktif elevasyona başlamadan önce RC gücü kazanılmalı
• Submaksimal IR ve ER izometrik egzersizleri…
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıı: Orta koruma fazı
(postop 4-6 hf)
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• Sopa veya makara ile aktif yardımlı ROM egzersizleri
• Max 160° fleksiyon
• Skapular planda max 75° elevasyon
• Sopa ile IR yaptırılmaz…
• Skapular eklem mobilizasyonu
• ST dirençli egzersizler (manuel direnç)
• elevasyon / depresyon, protraksiyon / retraksiyon
• GH hareketi kısıtlamaya dikkat edilir…
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ııı: Minimal koruma fazı
(postop 7-12 hf)
• HEDEF:
• Full ROM
• Normal kas gücü
• Propriosepsiyon ve nöromüsküler kontrol
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• Aktif ROM
• Skapular planda 60° elevasyonda 45° ER
• Sopa ile IR dahil tüm egzersizler
• RC progresif rezistif egzersizleri
• Aktif biseps egzersizleri (kademeli)
SLAP LEZYONU TAMIRI SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıV: Güçlendirme fazı
(postop 13-24 hf)
• 3. Ayda full ROM kazanılmış olmalıdır!!
• Esneklik egzersizlerine başlanır
• Arka kapsül germe
• Dikkatli bir şekilde biseps güçlendirmeye geçilebilir.
• Egzersiz lastiği veya serbest ağırlık ile
• Proprioseptif egzersizler
• Düşük hızda pliometrikler (16. hf’dan itibaren)
• Spora dönüş 4-6 ayda olabilir (Faz V).
• Yüzme ve atıcılarda bu daha uzun sürebilir.
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE
LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
• FAZ ı: Maksimum koruma fazıdır (postop ilk 3 hf)
• FAZ ıı: Orta koruma fazı (4-8. hf)
• FAZ ııı: Minimal koruma fazı (9-12. hf)
• FAZ ıV: Güçlendirme fazı (13-18. hf)
• FAZ V: Fonksiyonel faz (18. hf’ dan sonra)
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı : Postop 0-3. hf
• HEDEF:
• Omuzun korunması
• GH ve ST eklem stabilizatörlerinin aktivasyonu
• El bilek ve dirsek ROM korunması
• ÖNLEMLER:
• 6 hf askı immobilizasyonu
• 6 hf nötralde, 8 hf süre ile abduksiyonda İR Ø
• Aksiller hipersensitizasyona dikkat…
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ı : Postop 0-3. hf
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• Postop 3.hf’da submaksimal izometrikler,
• Sagittal ve frontal düzlemde pasif omuz elevasyonu (nötral pozisyonda)
• El sıkma gücü (gripping)
El bilek, önkol ve dirsek aktif ROM
Servikal, skapular ve postural egzersizler…
• KARDİOVASKÜLER EGZERSİZLER:
• Yürüyüş, sabit bisiklet (askı ile)
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıı : Gnl. postop 3-8. hf
• HEDEF:
• Tam omuz ROM (İR hariç)
• İR hareketinin tedricen arttırılması
• Omuz ve skapular stabilizatörlerin güçlendirilmesi
• Progresif ve dinamik nöromüsküler kontrol
• ÖNLEMLER:
• 6 hf.ya kadar askı tespiti
• 6 hf.ya kadar İR Ø (abd.da İR 8 hf.ya kadar Ø)
• Omuzun pasif/kuvvetli İR ve adduksiyon zorlamasından kaçınılmalı…
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıı : Gnl. postop 3-8. hf
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• Aktif yardımlı ve aktif ROM (İR’ a özen göstererek)
• Non-provakatif pozisyonda RC güçlendirme (0-45° abduksiyonda)
• Postüral egzersizler (core strengthening)
• KARDİOVASKÜLER:
• Yürüyüş, sabit bisiklet, stairmaster
• Koşu bandı Ø
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ııı : Postop 8. hf’dan sonra
• HEDEF:
• Normal SH hareket ile tam aktif omuz ROM
• 90° abd.da normal (5/5) RC gücü ve normal (5/5) periskapular güç
• ÖNLEMLER:
• Aktivite ve rehab ile posterior ağrıdan kaçınma
(ağrı hafif olmalı ve 24 saat içinde geçmeli)
• Aktivite ve egzersizler non-provakatif ve düşük-orta hızda olmalı
• Düşme riski olan aktivitelerden kaçınma
• Yüzme, fırlatma Ø
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ııı : Postop 8. hf’dan sonra
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• Uygun eklem pozisyonu ve stabilitesinde tedricen arttırılan aktif İR (kısıtlama yok)
• 90° omuz abduksiyonunu aşmayacak şekilde D1 ve D2 diagonaller
• Terabant ve dumbbell ile omuz İR ve DR egzersizleri
• (düşük direnç/yüksek tekrar ve 90° abd aşılmadan)
• Kürek çekme (rowing)
• Yüzme ve koşma Ø
ARKA OMUZ INSTABILITESI REKONSTRÜKSIYONU VE LABRAL TAMIR SONRASı REHABILITASYON
FAZ ıV : Postop 12. hf’dan sonra
• HEDEF:
• Tam aktif ROM
• Yüksek hızlı hareketler sırasında stabilite
• TERAPÖTIK EGZERSIZLER:
• 90° abd. da RC güçlendirme
• Dumbbell ve egzersiz topu ile
• Denge tahtasında push-up pozisyonunda walk-outs
• Rezistif diagonaller ve kapalı zincir egzersizleri
• Koşu yapılabilir, Yüzme YOK…
• Faz V ile spor spesifik programlara geçiş…

Benzer belgeler