TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

Yorumlar

Transkript

TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU
TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU
Kabuklu Ürünler (Fındık , Ceviz,Kestane vb.) Ve
Zeytin Toplama Makinesi
HASATSAN H2200-2000 MODELLERİ
Makineyi kurmadan ve
çalıştirmadan önce
Kullanma Klavuzunu MUTLAKA
okuyunuz.
FABRİKA :Büyükesence Mahallesi D.100 Yan Yol
Caddesi No : 349 Erenler /Sakarya /Türkiye
Tel:+90 (264)3780060
Fax:+90 (264)2748883
Gsm:+905325442414
www.hasatsan.com.tr
[email protected]
İçindekiler /Index
1- KULLANIM ŞARTLARI/CONDITIONS OF USAGE………………………………………….…
4-5
2- GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS…………………….….….
4-5
3- GARANTİ ŞARTLARI/WARRANTY TERMS……………………….…………………..….……
6
4- İLK ÇALIŞTIRMA/FIRST OPERATION……………………………………………….…….……
7
5- MAKİNENİN KULLANIMI/OPERATION OF THE MACHINE……..…………….…………
8-9
ŞEKİL:3-1,ŞEKİL:3-2/FIG:3-1,FIG:3-2……………………………………………….………….
10
ŞEKİL:1,ŞEKİL 2/FIG:1,FIG:2……………………………………………………….……………..
11
6- BAKIM/MAINTENANCE…………………………………………………………………….………
12
6-1 PERİYODİK BAKIM/PERIODIC MAINTENANCE…………………………...………….
12
6-2 BAKIM/MAINTENANCE……….……………………………………….……….…………..
12
7- TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS……………………….……………….
13
8- TOPLAMA KAPASİTESİ/CAPACITY OF HARVESTING………………………………..…….
16
9- SES VE TİTREŞİM/NOISE AND VIBRATIO………………………………..……..……………
16
10- ARIZA ÇİZELGESİ/TROUBLE SHOOTING……………………………………….…………….
17
2
Bu kitapçıkta emniyetinizi ilgilendiren tüm noktalarda bu sembolü kullandık.
Makineyi sizden başka biri kullanacaksa o kişiyi de emniyet kuralları hakkında
bilgilendiriniz.
EMNİYETİŞARETLERİ
3
Ürün tanıtımı /Index
4
KULLANIM ŞARTLARI
Bu el kitabı size makinanın kullanım ve bakımı hakkında genel bilgi verecektir. Herhangi bir teknik
problemle Karşılaşmanız halinde lütfen size en yakın bayimizi veya servisimizi arayınız.
— Bu makine kabuklu ürünler (fındık, ceviz, kestane vb. ) ve zeytin toplama makinesi olarak
tasarlanmış olup makine tanıtımı el kitabındaki güvenlik uyarılarına göre kullanılır.
— Belirtilen şekilde kullanılmayan makinalarda meydana gelecek hasarlardan şirketimiz sorumlu
değildir. Sorumluluk tamamıyla kullanıcıya aittir.
— İmalatçı tarafından tavsiye edilen kullanım, bakım ve tamir malzemeleri makine kullanımının
eksiksiz bir parçasıdır.
— Sadece makinayı tanıyan ve tehlikelerden haberdar olan kişiler kullanım, bakım ve onarım
yapabilir.
—
Bu makinada
yetkisiz kişilerce ve imalatçı onayı olmadan yapılan değişikliklerin yol açacağı hasarlardan
imalatçı
sorumlu değildir
5
TERMS OFSERVICE
This manual will inform you about the operation and maintenance of the machine in general. If
you experience any technical problems, contact us.
- This machine is designed to harvest hazelnuts&olive and it is to be used what specified in the
machine description and safety warnings of this intorduction manual.
-Our company is not responsible for the damages caused by the not prescribed operations.The
user is responsible for the incorrect use.
-The person who uses,repairs,or maintains the machine must be well aware of its risks.
-The manufacturer is not responsible for damages caused by non-autherized changes made on this machine.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Makinanın kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu okuyun. Makinannın
nasıl kontrol ve stop ettirileceğini öğrenin.
2. Makineye yapıştırılan uyarı ve bilgi işaretleri emniyetli bir kullanım için önemli bilgiler
içermektedir. Bu işaretlerin anlamlarını iyice öğreniniz.
3. Trafiğe açık yollarda mutlaka genel trafik kurallarına uyunuz.
4. 18 Yaşından küçükler ve makinayı tanımayanlar makinayı kullanamazlar.
5. Çalışma ve nakil sırasında asla makine üzerinde insan olmamasına dikkat ediniz.
6. Çalışırken el yaralanmalarına karşı muhakkak iş eldiveni kullanınız.
7. Güvenli bir kullanım için daima orijinal yedek parça kullanın.
8. Asla bu makinayı kapalı alanlarda çalıştırmayın ve kullanmayın.(Egzoz gazı sağlığa zararlıdır.)
9. Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
10. Güvenlik cihazları iyi durumda değilse makinayı çalıştırmayın.
11. Gün ışığında ya da yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
12. Asla makinayı çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.
13. Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.
14. Eğer çalışırken haznede sıkışma ve tıkanma olursa mutlaka makinayı durdurup tıkanıklığı
giderin.
15. HASATSAN H2200 Modelleri için; Traktör stop konumundayken şaftı tak.
16. Makinenin orijinal parçalarını çıkarmayınız. Tamir ve tadil ettirmeyiniz.
17. Yangın tehlikesinden kaçınmak için;
—Yakıt ikmalinde motor ve şasiye yakıt dökülmemesi için geniş bir huni kullanın.
—Yakıt deposunun seviye göstergesine uygun şekilde doldurun.
—Yakıt doldururken sigara içmeyiniz ve yanıcı maddelerden uzak durun.
—Aleti parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
—Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın.
—Bakım ve ayar yapmak için yakıt deposunda yakıt varsa makinayı devirmeyin.
18. Alet üzerindeki emniyet stop tertibatını kesinlikle iptal etmeyiniz. Alet üzerinde
hiçbir değişiklik yapmayınız.
GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
1)
Read the manual carefully and learn how to control and stop the machine.It's very
important that you read and understand the manual.
2)
For your safety please read the instructions,signs and all the information completely.And
learn the meanings of the signs.
3)
Please follow all the rules while in traffic.
4)
Person under the age of 18 and the person unimformed of this machine should not use it.
5)
Do not stand on the machine while working or transporting.
6)
Always wear gloves to eliminate the risk of injury.
7)
For safe use, always use original spare parts.
8)
Running an engine in a confined or bad ventilated area can result death due to
asphyxation or carbon monoxide poisoning.
9)
) For every use,check the joining elements.
10)
If the safety equipment is not properly working,do not use the machine.
11)
Use the machine during the day light or well-illuminated areas.
12)
Switch the engine off before leaving your machine for any lenght of time.
13)
Do not use this machine in too steep and sloped areas.
6
14)
If the machine is chuked up or reservoir is compacted, stop the engine then clean the
compaction.
15)
For the model HASATSAN H 2200 :assemble the shaft while the engine of the tractor is off.
7
16)
Do not ever change anything on the machine.
17)
To avoid risk of fire:
*Use the suitable funnel to avoid split of fuel over the engine and the vehicle.
*Do not overfill the fuel tank.
*Do not smoke and keep the fuel away from fire.
*Do not fill the fuel tank while engine is working.
*Do not overturn the machine while servicing if there is fuel in the fuel tank.
18)Never deactivate the stopping device.
GARANTİ ŞARTLARI
Engin Tarım Makineleri İthalat ihracat san ve Tic. ltd .Şti tarafından imal edilmiş olan bu
makinenin garanti şartları, makine ile birlikte verilen Garanti Belgesi'nde belirtilmiştir. Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu kanuna istinaden yayınlanmış yönetmelik ve tebliğlere göre
hazırlanan bu Garanti Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma Genel
Müdürlüğü’nce verilmiştir.
1) Bu kılavuzda belirtilen ilk çalıştırma işlemi yapılmadan kullanılması halinde makine garanti
kapsamı dışında kalır.
2) İmalatçı firmanın sorumluluğu, defo veya imalat hatalarına bağlı olsa bile, makinenin
kullanımı esnasında kişilere ve eşyalara verilen zararı kapsamaz. Buna bağlı olarak dolaylı
ve doğrudan verilen zarar ve hasarın bedeli ödenmeyecektir.
3) Makine üzerine damgalanmış seri numarası değiştirilmiş ise, herhangi bir değişiklik
yapılmış ise, makine bir kazaya uğramış ise, satın alan kişi sözleşmedeki yükümlülüklere
gerektiği gibi uymamış ise, montaj firmanın yetkili kişilerince yapılmamış ise, imalatçı
firmanın onayı alınmadan değişiklik veya onarım yapılmış ise garanti geçerli değildir.
4) Tüketici herhangi bir anlaşmazlık durumunda, ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğlerde
belirtildiği üzere, ilgili hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkına
sahiptir.
5)
Aletin kullanım ömrü (10) yıldır.
8
WARRANTY TERMS
The warranty specifications of this machine,that is produced by Engin Tarım Makineleri İthalat
ihracat san ve tic.ltd .şti Company are given in the warranty certificate supplied together with
this machine.This warranty certificate is prepaired regarding the regulations based on the Law
About the Protection of the Consumer and given with the permission of the Consumer Protection
Directorate General of the Ministry of Industry and Trade.
1) The machine is out of framework of the warranty,if the machine is operated disregarding
the first operation producer described in this manual.
2) The responsibility of the producer company does not include the damages to the human
beings and other items during operations,even if they depend on the flaw or
manufacturing defects.Therfore the cost of any direct or indirect damage and loss will not be
paid.
3) If the serial number stampped on the machine is changed , if any modification is made ,if
the machine is involved in an accident,if the customer doesn't obey the responsibilities in
the contract appropriately, if the assembley isn't done by the authorized personel of the
manufacturing company,if any modification or maintenance is performed without the
premission of the company,the warranty is not valid.
4) In the case of any diagreement,as stated in the corresponding regulations and laws, the
consumer has the right to apply to the arbitration committee and consumer courts.
5) The operation life of the machine is 10 years.
Şaft Kullanımı / use of shaft
ŞAFT KULLANIMI
•Makineyi çalıştırmak için kullanılacak şaftın mutlaka koruyucu kılıfları olmalıdır. Koruyucu kılıfları
olmayanşaft aslakullanılmamalıdır.
•Şaftıntakılmasıyadaçıkarılmasısırasındatraktörçalışırdurumdaolmamalıdır.
•Şaftileilgilibir işlemyaparkenşaftınçevresindebaşka hiçbir kimseolmamalıdır.
•Şaftınve traktörkuyruk milinin koruyucularınıntakılıolduğundan eminolunmalıdır.
•Traktör kuyruk milihareketikesildiktensonra damerkezkaç etkisindendolayışaft birsüre
dönmeyedevameder. Bu süreiçindemakineyeyaklaşılmaz.Şaftınhareketitamamendurduktan
sonraherhangibirişlemyapılabilir.
•Şaftıtraktöre takarken çevredeinsanolmamasınadikkatedilmeli vekuyrukmilimüsaade edilen
devirüstündeaslaçalıştırılmamalı.
•Şekildegösterildiğigibi,şaft çalışmasırasında çatallararasındaki açımax. 10 dereceolmalıdır. Açık
vekapalıdurumlardaşaftın ölçülerinedikkat ediniz.
HOW TO USE THE SHAFT
*To use the machine, shaft must have protection cover.Never use without cover.
*While assembling and disassembling the shaft the engine should be off.
*Nobody should be around while using the shaft for any reasons.
*Make sure that shaft and the tractor pto shaft protectors are atteched securely.
*After stopping the tractor pto shaft,it may spin for a while.wait for a complete stop to use it again.
*While assembling the shaft on a tractor,make sure that nobody is around and never let the pto
shaft to work over rotation allowance.
*As shown figure,while in process the angel of the joint must be max.10 degrees.Please pay
attention to dimentions of shaft while it is on or off.
9
.
MakineninKurulumu/Fırst Operations
İLK ÇALIŞTIRMA
Değerlimüşterimiz, ürününüzükullanmaya başlamadanönce,ilkçalıştırma,firmamızveyayetkili
servisimiz tarafından yapılmalıdır. Bu işlem için makineye eklenecek yakıt, yağ vb sarf
malzemelerihariç
hiçbirücretödemeyeceksiniz.Buişlemsırasındamakineninkullanımıvebakımı
hakkında size bilgi verilecektir. Firmamız ve yetkili servisimizce ilk çalıştırma yapılmayan
makinelerGARANTİKAPSAMIDIŞINA ÇIKACAKTIR.
10
ŞEKİL1
FIRST OPERATION
Dear Consumer,before using this machine ,The First Operation of your machine is to be done by our firm or our
authorized service.You'll not be charged for this,except for the materials to be added to your machine like
oil,fuel,etc.During this procedure you'll be informed about the operation and the maintenance of the machine.The
machine that our firm did not make the first operation will be EXCLUDED FROM THE SCOPE OF WARRANTY
MakineninKurulumu/Fırst Operations
MAKİNENİN KURULUMU
ŞEKİL 2 degörüldüğügibi
makinenin taraktöremontesi
yapılır.
Traktörstopkonumundayken
makinenin hareket almaşaftı
traktöre ŞEKİL3degörüldüğü
gibimonteedilir.
ŞEKİL 1
As shown on figure 2 the
machine can be assembled to
the tractor.
When the tractor is off you can
assemble the shaft to the
tractor as shown on figure 3.
.
MAKİNENİN EĞİMLİARAZİLERDE
KURULUMU
Makinenin eğimli arazilerde çalıştırılması
gerektiği durumlarda şekilde gösterildiği gibi
makinenin önüyani traktöre bağlanan kısmı
yukarıya şekildeki gibi getirilmeli ve bu
şekilde çalıştırılmalıdır.
If you have to use the machine in too steep and
slpoed areas,you got to place the tractor as shown on
the figure
ŞEKİL2
Şaft Kullanımı / use of shaft
ŞAFT KULLANIMI
Çalıştırmadan önce şaftın uzunluğunu kontrol ediniz. Eğer şaft uzunsa, her iki parçasından ve
koruyucu kılıfından eşit miktarda kısaltılmalıdır. Şaft koruyucu kılıfları da aynı şekilde
kısaltılmalıdır. Şaftı makineye uyarlarken makine kalkık ve inik durumdayken oluşan uzunluk
değişimlerini dikkate alınız. En az 5cm. uzama ve kısalma payı olmalıdır. Şaftın her iki ucunda
kilitleme sistemi vardır. Şaft takılırken kilitleme piminin yerine oturduğundan emin olunuz. Cırcırlı
şaft kullanılıyorsa, şaftın cırcırlı kısmı makineye takılır. Asla traktör kuyruk miline takmayınız!
DİKKAT!
• Şaft, traktör çalışmadığı zaman takılıp sökülmelidir.
• Şaftın koruyucu kılıfları mutlaka takılı olmalıdır.
• Şaftın koruyucu kılıflarını burulmayı önlemek için üzerindeki
• Çalışma sırasında şaftın koruyucu kılıfları mutlaka takılı
olmalıdır. Koruyucu kılıfı olmayan şaftların kullanılması
yasaktır!
• Şaft hareket halindeyken dönüş alanı içinde kimse
olmamalıdır.
Traktör kuyruk mili hareketi durdurulduktan sonra da şaft
dönmeye devam edebilir. Bu esnada makineye yaklaşmayınız,
şaftın dönmesinin tamamen durmasını bekleyiniz.
Control the length of the shaft before use.If it is too long, you got to shorten it.At the
same time you got to shorten the protection cover of the shaft. Pay attention about the length of
the shaft when the machine is up and down.It should have 5 cm extension.The shaft has two lock
system.Make sure you have locked the shaft..
ATTENTION!
*Make sure the tractor is off while assembling or disassembling the shaft.
*Make sure that the protection cover is on the shaft.
*Never use shafts without protection cover.
*Make sure that nobody is around while the shaft is working.
*After stopping the the tractor pto shaft,it may spin for a while.Wait for a complete stop.
12
MakineninKullanımı/Operating Information
MAKİNENİN KULLANIMI
o Toplamamakinesi ile toplanacak zeminıslak, yaşolmasıdurumunda
toplama kapasitesi ve verimi düşüreceği için zeminin kuruolması
tercih edilmelidir.
o Makina çalışmaya başlamadan önce aktarma organlarında bulunan rulmanların hepsi
Gresle yağlanır.Fazla gres basılmayacak gres pompayla 2 kez veya
3kez.
o Makine çalışma esnasında makinenin her iki tarafında bulunan kapaklar kesinlikle
açılmayacaktır.
o Makinenin aktarma organlarında herhangi bir sorun çıkarsa kesinlikle toplama makinesi stop
konumundayken sorun giderilecektir.
o Müşteri çıkan sorunu makinenin neresinde olursa olsun yetkili satıcı ve servise
bildirecektir.
o Toplamamakinesianatanktoplamahaznesi(Parça No:6)
veya helezon (ParçaNo:9) tıkandığında kesinlikle
makineyi durdurup müdahale edin. Tıkanıklığı
giderdikten sonar tekrar makineyi devreye alın.
o Toplama makinesinin hortumu tıkandığında makine
Çalışır vaziyette iken hortumun makineye bağlı tarafından
çıkarınız. Daha sonar hortumun diğer ucunu emiş siflonu (Parça No:6)
bağlantı ucuna takın tıkanıklık çözülecektir.

*You should harvest thenutson dry floor.

You should gressall thebearings on the rotating
system. (2 o r 3times
— Never open the side lids on the two side of the machine
— *If there becomes a problem ,stop the engine.)
 *The consumer is obliged to communicate the firm or the

service if there becomes a problem on anywhere of the

*If the machine is chuked up or
reservoir is
compacted,stop the engine then clean
the compaction.
If the harvesting machine is chucked up you
should


1
MakineninKullanımı/Operating Information

take the hose off from the machine.Then you should
assemble the hose to the harvesting part ,you can see that the
compaction is gone
— Toplama esnasında makinenin yaprak, toz, ot
vb. çıkış haznesi belli aralıklarla temizleyin
çünkü yaprak, ot ve toz dolabilir.
— Yaprak, toz, ot vb. malzemenin çıkış haznesinin
altında yönlendirme kapağı vardır. O kapak
ağzıda sık sık kontrol edilmelidir ve
temizlenmelidir.
— Makine çalışırken muhakkak yanında bir
operatör bulunmalı boş bırakılmamalı ve kesinlikle çocuklar ve bilinçsiz kişiler makineden
uzak tutulmalıdır.
— Dikkat edilmesi gereken önemli bir hususta emiş pervanesi ( Şekil 5–1 )çıkış ağzına ve
üfleme pervanesi ( Şekil 5-2) ağzına kesinlikle el sokulmamalı
FANLAR KOMPLESİ
14
ŞEKİL 5
Bakım / Maintenance
2
1
ŞEKİL 6
15
Mahsulün nemli olması durumunda Şekil 6-3 de belirtilen
kapak açılarak üflemenin arttırılması sağlanır. Mahsul
kurudukça kapak aşağı doğru indirilerek üfleme kısılır.
Böylece sağlam mahsulün, boş mahsule karışması önlenmiş
olur.
3
If products are moist,you should open the lid shown on the figure and let the fan work
more.
While getting the products dry let the part 3 down to make fan low.Therefore you can
protect your product.
.
Hasatsan H 2200 Modellerinde üfleme pervanesinden alınan üfleyici güçle helezon
dan aşağıya
düşen tane kabuklu ürünler ara hortum yardımıyla numaralı parça ürünleri randımanına göre sınıflara
ayırır ( Şekil-6 2 ).Sınıflara ayırma sistemide üfleme pervanesinden gelen ayrı bir kontrollü hava ile
kontrol edilerek ( şekil-6 3 ) kalitesine göre ürünler bu sistemle çuvala alınır
Hasatsan H 2200 models blowing propeller from the blower power coil hose with the help of
intermediate
products falling number one piece of shell into classes based on output of products (figure-6
Bakım / Maintenance
2).Classes in a separate removal system controlled from blowing air by controlling the propeller
(figure-6 3) the quality of the products according to this system is taken into the sack
Alt üfleme pervanesi ( Parça No:10) mahsul nemli
iken kapak açılarak üfleme artırılır. Böylece Yaprak,
toz ve ot vb. nemden ağırlaşan malzemelerin dışarı
atılması sağlanır. Mahsul kurudukça kapak
kapatılarak üfleme kısılır. Böylece yaprak, toz ve ot
gibi malzemeler ile birlikte sağlam mahsulün dışarı
atılması engellenmiş olur.
.
16
Underside blowing fan should be opened if the products are moist,So you can get rid of the leaves,dust
etc.While the products are getting dry,you should shut the lid to decrease the fan. So you can save your
product from blowing out of the machine with leaves and dust.
PERİYODİKBAKIM
Motorlar: Motor tanıtma ve kullanma kılavuzuna bakınız.
HASATSAN H 2200 Modeli için; her çalıştırmadan önce aktarma organlarını ve
makinanın içindeki tüm rulman yataklarını gresleyiniz.
— Her çalışmadan önce motorların yağına bakınız.
— Her 6 saatte bir makinenin aktarma organlarını kontrol ediniz.
— Her 24saatte bir tüm rulmanları gresle yağlayınız.
— Her 24saatte bir makinenin lastiklerini kontrol ediniz.
— Her 12saatte bir v kayışlarını kontrol ediniz.
— Her 240 saat çalıştırmadan sonra rulman ve V kayışlarını değiştiriniz.
— Her yılın sonunda yetkili servise makineyi kontrole ve bakıma getiriniz.
PERIODIC MAINTENANCE
Bakım / Maintenance
Engines:Look at the engines' manual.
*For the models Hasatsan 2200 ;for every use grease the powertrain and all
the ball bearings in the machine.
*Check the engine oil for per use.
*After running the engine, wait for about 5 minutes. Check if evreything is okay
then start working.
*Check the powertrain per 6 hours.
*Grease the ball bearings per 24 hours.
*Check the wheels per 24 hours.
*Check the vee-belt per 12 hours.
*Per 240 hours working ;change the ball bearings and vee-belt.
*Per every year bring your harvester to the service for check up.
17
Bakım / Maintenance
YILLIK BAKIM
— Makineyiuzunsürelikullanılmasıdurumundagerekli emniyetleralıp makineiyice
temizlenmelivetemiz bırakılmalı.
— Makineningövdesinikontrolediniz. Gerekirsepaslanmayı önlemek içinboyasını
yenileyiniz.
— Bütün cıvatalarıkontrolederek sıkınız.
— Mümkünsemakineyi kaldırıp desteklerüzerineoturtunuz. Budurumdalastikler
üzerindeki havabasıncıyarıyaindirilmelidir.
— Makineyi koruyucu birörtüyleörtün. Sugeçirmeyenörtü,plastik vemuşamba
kullanmayınız. Bunlarnemitutarakpaslanmaya neden olur.
ANNUAL MAINTENANCE
Leaveyour harvesterclean ifdo notuse for a long time.

Makeageneralvisualcheckofthemachineforstructuralcracksandpainting
defects,makesurealltheoriginalwarningtagsarein place,perfectlyintactand
legible
andcheck forany otherdamage ofany type .
Greaseallthehanical parts.
Store themachinein a roofed area ifpossible.
Close themachinein a moisture-repellentcover.
18
Bakım / Maintenance
TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK BİLGİLERİ
SARI
YEŞİL
Teknik Özellikler ve Kapasite/ Technical Characteristics
TEKNİK ÖZELLİKLER ve KAPASİTE
20
Teknik Özellikler ve Kapasite/ Technical Characteristics
TEKNİK ÖZELLİKLER ve KAPASİTE
TECHNICAL QUALITIES AND CAPACITY
MODEL
A cm
H2200
3325
B cm
1600
H cm
1900
KG
GÜÇ /POWER
670
35HP&UP
TOPLAMA KAPASİTESİ ve MESAFESİ
HARVESTING CAPACITY AND THE DISTANCE
kg /saat
kg / hour
H2200
MESAFE metre
DİSTANCE meter
60
FINDIK
NUT
550
KESTANE
CHESTNUT
500
ZEYTİN
OLIVE
550
60
50
H2200
H2200
Dik arazide,
2x40m,
120mmçaplı
hortum
Steepterrain,
2x40m,
120mm
d. Hose
Düzarazide,
2x50m,
120mmçaplı
hortum
Flatterrain,
2x50m,
120mm
d. Hose
21
Ses veTitreşim/noise and vibration
SES VE TİTREŞİM
NOISE ANDVIBRATION
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU ALETİN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
94 dB (A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
KULAKLIK KULLANIN.
.
22
RISK OF HEARING LOSS
DURING NORMAL USE OF THE TERMS OF THIS TOOL
USER'S MAY BE EXPOSED
94 dB (A)
AND OVER NOISE DAILY.
USE A HEADSET.
Arıza Çizelgesi/failuretable
ARIZA ÇİZELGESİ
SORUN
ARIZA
ÇÖZÜM
MOTOR ÇALIŞTIKTANSONRA
DURUYOR.
Yakıt sisteminde hava var.
Enjeksiyon pompası çalışmıyor.
Yakıt filtresi kirlenmiş. Yakıtta
su var.
Yakıt deposunu boşaltınız ve
dinlendirilmiş temiz yakıt
koyunuz. Helezon haznesini
temizleyiniz.
MOTORUN ÇALIŞMASI
NORMAL DEĞİL.
Yakıt sisteminde hava var.
Enjektörde arıza var. Yakıt
düzenli gelmiyor.
Yakıt ve filter borularında
tıkanıklık olup olmadığını
kontrolediniz
MOTOR GÜÇ VERMİYOR.
Enjeksiyon pompa ayarı hatalı.
Yakıt filtresi kirlenmiş. Enjektör Servise başvurunuz.
arızalı ya da kirlenmiş.
EGSOZGAZLARIBEYAZIMSI
RENKTE.
Motor çalışma sıcaklığı çok
düşük. Enjeksiyon pompası
kirlenmiş. Enjektör bozuk.
AŞIRIYAĞSARFİYATIVAR.
Segmanlar sıkışmış veya silindir
ovalleşmiş. Çok ince yağ
Motoru revizyona sokunuz
kullanılıyor. Motora aşırı yağ
konulmuş.
PROBLEM
FAILURE
Servise başvurunuz.
SOLUTION
ENGINESTOPSAFTERSTART
UP
Air in fuel system.
Malfunction ofinjection pump.
Dirty fuel filter.
Drain and clean the fuel tank of
fuel put fallow. Screw
The tank clean.
ANOMALOUSRUNNING
Air in fuel system. Irregular fuel Check filter and/or piping and
supply.
tubes for obstructions.
SMOKEFROMTHEEXHAUSTIS
WHITE
Dirty fuel filter.
Refer totheservice.
ENGINEOIL CONSUMPTIONIS
EXCESSIVE
Piston ringsstuck or out-ofround liners.
Have engine over hauled.
23

Benzer belgeler